LEGE nr.

69 din 28 aprilie 2000 (*actualizata*) educatiei fizice si sportului (actualizata pana la data de 26 iunie 2009*) EMITENT: PARLAMENTUL ---------------*) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 9 mai 2000. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pana la data de 26 iunie 2009, cu modificarile si completarile aduse de: ORDONANTA DE URGENTA nr. 240 din 24 noiembrie 2000; ORDONANTA DE URGENTA nr. 56 din 11 aprilie 2001 respinsa de LEGEA nr. 610 din 31 octombrie 2001; ORDONANTA nr. 7 din 19 iulie 2001***); LEGEA nr. 345 din 1 iunie 2002***); LEGEA nr. 414 din 26 iunie 2002***); LEGEA nr. 493 din 11 iulie 2002; LEGEA nr. 221 din 22 mai 2003; ORDONANTA DE URGENTA nr. 64 din 28 iunie 2003; LEGEA nr. 472 din 4 noiembrie 2004; ORDONANTA nr. 83 din 19 august 2004 aprobata de LEGEA nr. 494 din 12 noiembrie 2004; ORDONANTA DE URGENTA nr. 119 din 14 iulie 2005; LEGEA nr. 293 din 24 octombrie 2005; ORDONANTA DE URGENTA nr. 205 din 22 decembrie 2005; LEGEA nr. 124 din 4 mai 2006; LEGEA nr. 241 din 12 iulie 2007; LEGEA nr. 34 din 13 martie 2009; ORDONANTA DE URGENTA nr. 77 din 24 iunie 2009.

LEGE nr. 69 din 28 aprilie 2000 (*actualizată*)   educaţției  fizice  şi  sportului   (actualizată  până  la  data  de  26  iunie  2009*)   EMITENT:           PARLAMENTUL     -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           *)  Textul  iniţțial  a  fost  publicat  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.  200  din  9  mai  2000.  Aceasta   este  forma  actualizată  de  S.C.  "Centrul  Teritorial  de  Calcul  Electronic"  S.A.  Piatra  Neamt   pana  la  data  de  26  iunie  2009,  cu  modificările  şi  completările  aduse  de:  ORDONANŢȚA  DE   URGENŢȚĂ  nr.  240  din  24  noiembrie  2000;  ORDONANŢȚA  DE  URGENŢȚĂ  nr.  56  din  11  aprilie   2001  respinsă  de  LEGEA  nr.  610  din  31  octombrie  2001;  ORDONANŢȚA  nr.  7  din  19  iulie   2001***);  LEGEA  nr.  345  din  1  iunie  2002***);  LEGEA  nr.  414  din  26  iunie  2002***);  LEGEA   nr.  493  din  11  iulie  2002;  LEGEA  nr.  221  din  22  mai  2003;  ORDONANŢȚA  DE  URGENŢȚĂ  nr.   64  din  28  iunie  2003;  LEGEA  nr.  472  din  4  noiembrie  2004;  ORDONANŢȚA  nr.  83  din  19   august  2004  aprobată  de  LEGEA  nr.  494  din  12  noiembrie  2004;  ORDONANŢȚA  DE   URGENŢȚĂ  nr.  119  din  14  iulie  2005;  LEGEA  nr.  293  din  24  octombrie  2005;  ORDONANŢȚA   DE  URGENŢȚĂ  nr.  205  din  22  decembrie  2005;  LEGEA  nr.  124  din  4  mai  2006;  LEGEA  nr.  241   din  12  iulie  2007;  LEGEA  nr.  34  din  13  martie  2009;  ORDONANŢȚA  DE  URGENŢȚĂ  nr.  77  din   24  iunie  2009.             **)  NOTA  C.T.C.E.  S.A.  Piatra-­‐Neamţț:           Prin  HOTĂRÂREA  nr.  759  din  3  iulie  2003,  publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.  497   din  9  iulie  2003  s-­‐a  dispus  organizarea  şi  funcţționarea  Agenţției  Naţționale  pentru  Sport   abrogându-­‐se  HOTĂRÂREA  nr.  6  din  4  ianuarie  2001  privind  organizarea  şi  funcţționarea   Ministerului  Tineretului  şi  Sportului,  publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.  14  din  10   ianuarie  2001.           HOTĂRÂREA  nr.  759  din  3  iulie  2003,  publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.  497  din  9   iulie  2003  a  fost  abrogată  de  HOTĂRÂREA  nr.  1.721  din  30  decembrie  2008,  publicată  în   MONITORUL  OFICIAL  nr.  26  din  13  ianuarie  2009  reglementând  organizarea  şi  funcţționarea   Ministerului  Tineretului  şi  Sportului.             Prin  HOTĂRÂREA  nr.  23  din  4  ianuarie  2001,  publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.  18  

din  11  ianuarie  2001  s-­‐a  dispus  organizarea  şi  funcţționarea  Ministerului  Educaţției  şi   Cercetării  abrogându-­‐se  HOTĂRÂREA  nr.  690  din  6  noiembrie  1997  privind  organizarea  şi   funcţționarea  Ministerului  Educaţției  Naţționale,  publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.  309   din  13  noiembrie  1997.           HOTĂRÂREA  nr.  23  din  4  ianuarie  2001,  publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.  18  din   11  ianuarie  2001  a  fost  abrogată  de  HOTĂRÂREA  nr.  741  din  3  iulie  2003,  publicată  în   MONITORUL  OFICIAL  nr.  481  din  4  iulie  2003  dispunând  organizarea  şi  funcţționarea   Ministerului  Educaţției,  Cercetării  şi  Tineretului.           HOTĂRÂREA  nr.  741  din  3  iulie  2003,  publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.  481  din  4   iulie  2003  a  fost  abrogată  de  HOTĂRÂREA  nr.  410  din  23  martie  2004,  publicată  în   MONITORUL  OFICIAL  nr.  277  din  30  martie  2004  reglementând  organizarea  şi  funcţționarea   Ministerului  Educaţției  şi  Cercetării.           HOTĂRÂREA  nr.  410  din  23  martie  2004,  publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.  277  din   30  martie  2004  a  fost  abrogată  de  HOTĂRÂREA  nr.  223  din  24  martie  2005,  publicată  în   MONITORUL  OFICIAL  nr.  283  din  5  aprilie  2005  menţținând  aceeaşi  denumire  a   ministerului.           HOTĂRÂREA  nr.  223  din  24  martie  2005,  publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.  283  din   5  aprilie  2005  a  fost  abrogată  de  HOTĂRÂREA  nr.  366  din  18  aprilie  2007,  publicată  în   MONITORUL  OFICIAL  nr.  277  din  25  aprilie  2007  reglementând  organizarea  şi  funcţționarea   Ministerului  Educaţției,  Cercetării  şi  Tineretului.           HOTĂRÂREA  nr.  366  din  18  aprilie  2007,  publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.  277  din   25  aprilie  2007  a  fost  abrogată  de  HOTĂRÂREA  nr.  51  din  29  ianuarie  2009,  publicată  în   MONITORUL  OFICIAL  nr.  64  din  3  februarie  2009  prin  care  s-­‐a  dispus  organizarea  şi   funcţționarea  Ministerului  Educaţției,  Cercetării  şi  Inovării.           Înlocuirea  denumirii  acestui  minister  s-­‐a  realizat  direct  în  textul  formei  actualizate.             Prin  HOTĂRÂREA  nr.  4  din  4  ianuarie  2001,  publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.  9  din   9  ianuarie  2001  s-­‐a  dispus  organizarea  şi  funcţționarea  Ministerului  Muncii  şi  Solidarităţții   Sociale  prin  abrogarea  HOTĂRÂRII  nr.  188  din  23  martie  1999,  publicate  în  MONITORUL   OFICIAL  nr.  122  din  24  martie  1999  care  reglementa  organizarea  şi  funcţționarea   Ministerului  Muncii  şi  Protecţției  Sociale.           HOTĂRÂREA  nr.  4  din  4  ianuarie  2001,  publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.  9  din  9   ianuarie  2001  a  fost  abrogată  de  HOTĂRÂREA  nr.  737  din  3  iulie  2003,  publicată  în   MONITORUL  OFICIAL  nr.  483  din  7  iulie  2003  reglementând  organizarea  şi  funcţționarea   Ministerului  Muncii,  Solidarităţții  Sociale  şi  Familiei.           HOTĂRÂREA  nr.  737  din  3  iulie  2003,  publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.  483  din  7   iulie  2003  a  fost  abrogată  de  HOTĂRÂREA  nr.  412  din  5  mai  2005,  publicată  în  MONITORUL   OFICIAL  nr.  427  din  20  mai  2005  menţținând  aceeaşi  denumire  a  ministerului.           HOTĂRÂREA  nr.  412  din  5  mai  2005,  publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.  427  din  20   mai  2005  a  fost  abrogată  de  HOTĂRÂREA  nr.  381  din  25  aprilie  2007,  publicată  în   MONITORUL  OFICIAL  nr.  287  din  2  mai  2007  reglementând  organizarea  şi  funcţționarea   Ministerului  Muncii,  Familiei  şi  Egalităţții  de  Şanse.           HOTĂRÂREA  nr.  381  din  25  aprilie  2007,  publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.  287  din   2  mai  2007  a  fost  abrogată  de  HOTARAREA  nr.  11  din  16  ianuarie  2009,  publicată  în   MONITORUL  OFICIAL  nr.  41  din  23  ianuarie  2009,  prin  care  s-­‐a  dispus  organizarea  şi   funcţționarea  Ministerului  Muncii,  Familiei  şi  Protecţției  Sociale.           Înlocuirea  denumirii  acestui  minister  s-­‐a  realizat  direct  în  textul  formei  actualizate.             Prin  HOTĂRĂREA  nr.  22  din  4  ianuarie  2001,  publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.  16   din  10  ianuarie  2001  s-­‐a  dispus  organizarea  şi  funcţționarea  Ministerului  Sănătăţții  şi  

Familiei  abrogându-­‐se  HOTĂRÂREA  nr.  1.332  din  14  decembrie  2000  privind  organizarea  şi   funcţționarea  Ministerului  Sănătăţții,  publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.  698  din  27   decembrie  2000.           HOTĂRĂREA  nr.  22  din  4  ianuarie  2001,  publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.  16  din   10  ianuarie  2001  a  fost  abrogată  de  HOTĂRÂREA  nr.  743  din  3  iulie  2003,  publicată  în   MONITORUL  OFICIAL  nr.  490  din  8  iulie  2003  reglementând  organizarea  şi  funcţționarea   Ministerului  Sănătăţții.           HOTĂRÂREA  nr.  743  din  3  iulie  2003,  publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.  490  din  8   iulie  2003  a  fost  abrogată  de  HOTĂRÂREA  nr.  168  din  9  martie  2005,  publicată  în   MONITORUL  OFICIAL  nr.  249  din  25  martie  2005  menţținând  aceeaşi  denumire  a   ministerului.           HOTĂRÂREA  nr.  168  din  9  martie  2005,  publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.  249  din   25  martie  2005  a  fost  abrogată  de  HOTĂRÂREA  nr.  862  din  28  iunie  2006,  publicată  în   MONITORUL  OFICIAL  nr.  590  din  7  iulie  2006  reglementând  organizarea  şi  funcţționarea   Ministerului  Sănătăţții  Publice.           HOTĂRÂREA  nr.  862  din  28  iunie  2006,  publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.  590  din  7   iulie  2006  a  fost  abrogată  de  HOTĂRÂREA  nr.  1.718  din  30  decembrie  2008,  publicată  în   MONITORUL  OFICIAL  nr.  5  din  6  ianuarie  2009,  prin  care  s-­‐a  dispus  organizarea  şi   funcţționarea  Ministerului  Sănătăţții.           Înlocuirea  denumirii  acestui  minister  s-­‐a  realizat  direct  în  textul  formei  actualizate.             ***)  ORDONANŢȚA  nr.  7  din  19  iulie  2001,  publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.  435  din   3  august  2001,  LEGEA  nr.  345  din  1  iunie  2002,  publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.  371   din  1  iunie  2002  şi  republicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.  653  din  15  septembrie  2003  şi   LEGEA  nr.  414  din  26  iunie  2002,  publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.  456  din  27  iunie   2002  au  fost  abrogate  de  art.  298  din  LEGEA  nr.  571  din  22  decembrie  2003,  publicată  în   MONITORUL  OFICIAL  nr.  927  din  23  decembrie  2003.               Parlamentul  României  adopta  prezenta  lege.             TITLUL  I           Dispoziţții  generale             ART.  1           (1)  Prezenta  lege  reglementează  organizarea  şi  funcţționarea  sistemului  naţțional  de   educaţție  fizica  şi  sport  în  România.           (2)  In  sensul  prezentei  legi,  prin  educaţție  fizica  şi  sport  se  înţțelege  toate  formele  de   activitate  fizica  menite,  printr-­‐o  participare  organizată  sau  independenta,  sa  exprime  sau  sa   amelioreze  condiţția  fizica  şi  confortul  spiritual,  sa  stabilească  relaţții  sociale  civilizate  şi  sa   conducă  la  obţținerea  de  rezultate  în  competiţții  de  orice  nivel.           (3)  Termenii  folosiţți  în  textul  legii  au  semnificaţția  stabilită  în  anexa  care  face  parte   integrantă  din  prezenta  lege.           ART.  2           (1)  Educaţția  fizica  şi  sportul  sunt  activităţți  de  interes  naţțional  sprijinite  de  stat.           (2)  Statul  recunoaşte  şi  stimuleaza  acţțiunile  organizatorice  şi  de  promovare  a  educaţției   fizice  şi  sportului,  desfăşurate  de  autorităţțile  administraţției  publice  si,  după  caz,  de   organismele  neguvernamentale  de  profil  în  învăţțământ,  în  structuri  ale  apărării  naţționale,   ordinii  publice,  siguranţței  naţționale,  în  sănătate,  în  societăţți  comerciale,  precum  şi  în  alte   sectoare  ale  vieţții  sociale,  potrivit  reglementărilor  legale.  

 instituţțiile   sportive.  prevăzută  în  planurile  de  învăţțământ   cu  un  număr  de  ore  diferenţțiat.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.  cu  prioritate.  6  a  fost  modificat  de  pct.  472  din  4  noiembrie   .   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.  respectiv  de   Federaţția  Sportului  Universitar.           (6)  Statul  recunoaşte  şi  garantează  persoanei  fizice  şi  juridice  dreptul  la  libera  asociere   în  scopul  constituirii  structurilor  sportive.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  conform  curriculumului  stabilit  de  comun  acord  între   Ministerul  Tineretului  şi  Sportului  şi  Ministerul  Educaţției.  2  a  fost  modificat  de  pct.  tinerilor  şi  persoanelor  în  vârsta  condiţții   pentru  practicarea  exerciţțiului  fizic.           (2)  Autorităţțile  administraţției  publice  şi  instituţțiile  prevăzute  la  alin.  Cercetării  şi  Inovării  organizează  activitatea  de  educaţție  fizica  şi   practicarea  sportului  în  învăţțământul  preuniversitar  şi  universitar.  în  vederea  integrării  sociale.           (3)  Autorităţțile  administraţției  publice  au  obligaţția  sa  asigure  condiţții  pentru   practicarea  educaţției  fizice  şi  sportului  de  către  persoane  cu  handicap  fizic.   (2)  Asociaţțiile  sportive  şcolare  şi  universitare  sunt  structuri  sportive  înfiinţțate  în  condiţțiile   prezentei  legi.  sportul  pentru  toţți.  în  conformitate  cu  principiile  colaborării   responsabile  dintre  toţți  factorii  interesaţți.             (4)  Statul  garantează  exercitarea  funcţțiilor  sectorului  public  şi  ale  sectorului  particular   în  domeniile  educaţției  fizice  şi  sportului.  sportul  de  performanţță.  precum  şi  organismele  neguvernamentale  de  profil  au  obligaţția  sa  sprijine  sportul   pentru  toţți  şi  sportul  de  performanta  şi  sa  asigure  condiţțiile  organizatorice  şi  materiale  de   practicare  a  educaţției  fizice  şi  sportului  în  comunităţțile  locale.  Cercetării  şi  Inovării.  Exercitarea  acestui  drept  este  libera  şi  voluntara  şi  se   realizează  independent  sau  în  cadrul  structurilor  sportive  asociative.  (1)  au  obligaţția  sa   asigure.  garantat  de  stat.  (2)  al  art.  unităţțile  şi  instituţțiile  de  învăţțământ.062  din  16  noiembrie  2004.             TITLUL  II           Organizarea  educaţției  fizice  şi  sportului             CAP.  profilactic  sau  terapeutic.  I  din  LEGEA  nr.  3           (1)  Autorităţțile  administraţției  publice.  1  al  art.  6           (1)  Activitatea  sportiva  din  unităţțile  şi  instituţțiile  de  învăţțământ  se  organizează  în   cadrul  asociaţțiilor  sportive  şcolare  şi  universitare.  sportul  şcolar  şi   universitar.  5           Educaţția  fizica  şcolară  este  disciplina  obligatorie.  (3)  al  art.  1.  a  căror  activitate  este  coordonată  de  Federaţția  Sportului  Şcolar.(3)  Educaţția  fizică  şi  sportul  cuprind  următoarele  activităţți:  educaţția  fizică.  senzorial.           ART.  copiilor  de  vârsta  prescolara.           ART.  2  al  art.  4           Ministerul  Educaţției.           (5)  Practicarea  educaţției  fizice  şi  sportului  este  un  drept  al  persoanei.  exerciţțiile  fizice  practicate  cu  scop   de  întreţținere.  472  din  4  noiembrie   2004.  I  din  LEGEA  nr.  fără  nici  o   discriminare.  I           Educaţția  fizica  şi  sportul  şcolar  şi  universitar             ART.  psihic   şi  mixt.           ART.  în  scopul  dezvoltării  personalităţții  lor  şi  integrării  în  societate.  precum  şi  mijloacele   care  sa  permită  sportivilor  cu  handicap  participarea  la  competiţții  naţționale  şi  internaţționale   destinate  lor.

 2  al  art.   au  următoarele  atribuţții:           a)  promovarea  valenţțelor  educative  ale  sportului.  I  din  LEGEA  nr.  pe  bază  de  programe.           (9)  Bazele  şi  instalaţțiile  sportive  proprii  pot  fi  puse  la  dispoziţție.           d)  sprijinirea  sau  organizarea.  cu  obligaţția  respectării   desfăşurării  normale  a  programelor  şi  activităţților  de  învăţțământ  şi  ale  cluburilor  sportive   şcolare  şi  universitare.  în  condiţțiile  legii.           (10)  Sportul  de  performanta  pentru  elevi  şi  studenţți  se  organizează.  zonale  şi  naţționale  ale   reprezentativelor  unităţților  şi  instituţțiilor  de  învăţțământ.  (5)  al  art.  472  din  4  noiembrie   2004.  Cercetării  şi  Inovării.  înfiinţțate  în  condiţțiile  legii.  şi  respectiv  Federaţția  Sportului   Universitar.  472  din  4  noiembrie   2004.  după  caz.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.062  din  16  noiembrie  2004.  6  a  fost  modificat  de  pct.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  de  stat  sau  particulare.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.           c)  coordonarea  competiţțiilor  sportive  desfăşurate  în  unităţțile  şi  instituţțiile  de   învăţțământ.     (4)  Organizarea  şi  funcţționarea  Federaţției  Sportului  Şcolar  şi  Federaţției  Sportului   Universitar  se  stabilesc  prin  hotărâri  ale  Guvernului.     (3)  Federaţția  Sportului  Şcolar  şi  Federaţția  Sportului  Universitar.  de  alocaţții  guvernamentale.     .  a  competiţțiilor  locale.  Elevii  şi  studenţții  pot  practica  sportul  de   performanta  şi  în  alte  cluburi  sportive.     (5)  Finanţțarea  Federaţției  Sportului  Şcolar.  I  din  LEGEA  nr.  Federaţția  Sportului  Şcolar.  iniţțiate  de  Agenţția  Naţțională  pentru   Sport  şi  Ministerul  Educaţției.  472  din  4  noiembrie   2004.  2  al  art.2004.  existente  sau  nou-­‐înfiinţțate.  desfăşurate  sub  egida  federaţțiilor  internaţționale  ale  sportului  şcolar   şi  sportului  universitar.062  din  16  noiembrie  2004.  1.  1.  se   face  prin  alocaţții  de  la  bugetul  de  stat.  pentru  a  permite   desfăşurarea  lectiilor  de  educaţție  fizica  şi  practicarea  sportului  cu  elevii  şi  studenţții.  de  regula.  1.062  din  16  noiembrie  2004.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.062  din  16  noiembrie  2004.  I  din  LEGEA  nr.  pot  beneficia.           b)  iniţțierea  şi  organizarea  de  programe  şi  acţțiuni  de  atragere  a  elevilor  şi  studenţților  la   practicarea  sportului.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.  precum  şi  prin  venituri   extrabugetare.  6  a  fost  modificat  de  pct.  precum  şi  cluburi  sportive  şcolare.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  respectiv  a  Federaţției  Sportului  Universitar.  1.  organizate  de  asociaţțiile  sportive  şcolare  şi  universitare.           (7)  Pentru  elevii  cu  aptitudini  sportive  se  pot  organiza.  cu  prioritate.  gratuit  sau  cu  plata.  în  cadrul   cluburilor  sportive  şcolare  şi  universitare.             (6)  Participarea  la  sistemul  competiţțional  pentru  elevii  şi  studenţții  din  unităţțile  şi   instituţțiile  de  învăţțământ  se  face  exclusiv  pe  baza  legitimaţției  şcolare/de  student  şi  a   avizului  medical  la  zi.  (4)  al  art.           (8)  Toate  unităţțile  de  învăţțământ.  persoanelor  fizice  sau  juridice  interesate.           e)  deţținerea  competenţței  exclusive  pentru  reprezentarea  ţțării  la  competiţțiile  oficiale   organizate  sub  egida  federaţțiilor  internaţționale  ale  sportului  şcolar  şi  universitar.  Pentru  susţținerea  programelor  de  reprezentare  la  competiţțiile   internaţționale  oficiale.  clase.  2  al  art.   comunităţților  locale.  şcoli  şi   licee  cu  program  sportiv.  (3)  al  art.   au  obligaţția  sa  dispună  sau  sa  aibă  acces  la  bazele  şi  instalaţțiile  sportive.  6  a  fost  modificat  de  pct.

 464  din  29  iunie  2003.  precum  şi  din  fonduri  ale  bugetului  de  stat.           ART.  a  cărui  organizare.           (2)  Sportul  pentru  toţți  este  sprijinit  de  stat.  11  a  fost  modificat  de  pct.  sunt  finanţțate   de  la  bugetele  locale.  7           Educaţția  fizica  militară  este  disciplina  obligatorie.  organizat  ori   independent.  III           Sportul  pentru  toţți             ART.  II           Educaţția  fizica  militară  şi  profesională             ART.  de  organizaţții  neguvernamentale  şi  de   structuri  ale  administraţției  locale.   64  din  28  iunie  2003.  educaţție  şi  recreare.  (3)  al  art.  fiind  condusă   de  cadre  militare  sau  civile  de  specialitate.  Educaţția  fizica  profesională  este  reglementată  prin  acte  normative  elaborate   pentru  domeniile  interesate.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.   .   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Art.  10           (1)  Sportul  pentru  toţți  reprezintă  un  complex  de  activităţți  bazate  pe  practicarea  libera   a  exerciţțiului  fizic  într-­‐un  mediu  curat  şi  sigur.  7  al  art.  Educaţție  şi  Recreere.  în  funcţție  de  alte  obiective  urmărite.  9           Exerciţțiile  fizice  practicate  cu  scop  profilactic  sau  terapeutic  se  structureaza  diferenţțiat   pe  domenii.   publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.   donaţții  şi  legate.  din  fonduri  primite  de  la  organismele  internaţționale.  472  din  4  noiembrie  2004.  a   procesului  de  instrucţție  şi  învăţțământ.   (3)  Pentru  coordonarea  aplicării  Programului  naţțional  <<Sportul  pentru  toţți>>  se  constituie   Comitetul  activităţților  fizice  sportive  pentru  sănătate.  10  a  fost  modificat  de  pct.     ART.             CAP.  în  afară  celor  specifice  educaţției  fizice  şi   sportului.  în  scopul  dezvoltării  şi  menţținerii  unei  bune   condiţții  fizice.         CAP.  a  recrearii  şi  socializarii   cetăţțenilor.  Ele  pot  fi  de  întreţținere  ori  pentru  tratamentul  unor  maladii  sau  corective.           (3)  Subprogramele  propuse  de  celelalte  instituţții.  prevăzută  în  planul  de  instrucţție  şi   învăţțământ.  8           Educaţția  fizica  profesională  se  organizează  în  domeniile  de  activitate  care  implica   diferite  forme  de  practicare  a  exerciţțiilor  fizice.  din  sponsorizări.  în  limita  a  cel  puţțin  3  ore  săptămânal.  organism   consultativ  în  cadrul  Agenţției  Naţționale  pentru  Sport.  în  vederea  menţținerii  sănătăţții.  1.  pe  întreaga  perioada  a  săptămânii.  I  din  LEGEA  nr.  care  sunt  aprobate  anual  de   Comitetul  Activităţților  Fizice  Sportive  pentru  Sănătate.062  din  16  noiembrie  2004.  11           (1)  Finanţțarea  programului  naţțional  «Sportul  pentru  toţți»  se  asigură  din  fonduri   prevăzute  distinct  în  bugetul  de  stat  şi  din  fonduri  de  la  bugetele  locale.  Ea  se  desfăşoară  sistematic  şi  continuu.           ART.  individual  sau  în  grup.  3  al  art.           (2)  Mijloacele  financiare  necesare  pentru  susţținerea  subprogramelor  derulate  de   Federaţția  Sportivă  Naţțională  «Sportul  pentru  toţți»  se  asigură  din  fonduri  prevăzute  distinct   în  bugetul  de  stat.  funcţționare  şi   componenta  se  stabilesc  prin  hotărâre  a  Guvernului.  care  vor  fi  prevăzute  cu   destinaţția  pentru  activitatea  sportivă  şi  de  tineret.  23  din  ORDONANŢȚA  DE  URGENŢȚĂ  nr.  publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.

 14  a  fost  modificat  de  articolul  unic  din  LEGEA  nr.  (3)  al  art.           (3)  Pentru  a  participa  la  competiţțiile  sportive  oficiale  locale  sau  naţționale  un  sportiv  de   performanta  trebuie  sa  fie  legitimat  la  un  club  sportiv.  un  contract  individual  de  muncă  sau   o  convenţție  civilă  în  condiţțiile  legii.           (2)  Sportivii  de  performanta  sunt  persoanele  care  practica  sistematic  şi  organizat   sportul  şi  participa  în  competiţții  cu  scopul  de  a  obţține  victoria  asupra  partenerului.   ART.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.  în  formă  scrisă.  realizarea  de  recorduri  şi  obţținerea  victoriei.  124  din  4  mai  2006.           CAP.           (5)  Sistemul  competiţțiilor  sportive  oficiale  pe  ramuri  de  sport  este  elaborat  şi  organizat   de  federaţțiile  sportive  naţționale.           (2)  Organele  administraţției  publice  centrale  cu  atribuţții  în  sport  şi  autorităţțile   administraţției  publice  locale  asigura  mijloacele  necesare  pentru  pregătirea  sportivilor  de   performanta.  13           (1)  Prin  sportul  de  performanta  se  urmăreşte  valorificarea  aptitudinilor  individului   într-­‐un  sistem  organizat  de  selecţție.  pe  ramuri  de  sport.     (3)  Sportivului  profesionist.   (2)  Sportivul  profesionist  este  cel  care  pentru  practicarea  sportului  respectiv  îndeplineşte   următoarele  condiţții:           a)  are  licenţța  de  sportiv  profesionist.  acordarea  sprijinului  ştiinţțific  şi  medical  necesar.  în  condiţțiile  legii.  IV           Sportul  de  performanta             ART.  403  din  10  mai  2006.  precum  şi  pentru  încadrarea   lor  în  sistemul  de  educaţție  şi  deplina  integrare  socială  şi  profesională.  participarea  şi  plata  contribuţției  la  un  sistem  de  pensii.           ART.  potrivit  statutelor  şi  regulamentelor  acestora.  i  se   asigură.  14  a  fost  modificat  de  articolul  unic  din  LEGEA  nr.  potrivit  statutelor  şi  regulamentelor  federaţțiilor  sportive   naţționale.           (3)  Pe  timpul  satisfacerii  stagiului  militar  organele  administraţției  publice  centrale  de   specialitate  asigura  sportivilor  de  performanta  condiţții  pentru  continuarea  pregătirii.   publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.  la  cerere.  12           (1)  Sportul  de  performanta  constituie  un  factor  esenţțial  pentru  dezvoltarea  sportiva  pe   plan  naţțional.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.           b)  încheie  cu  o  structură  sportivă.  care  a  încheiat  cu  o  structură  sportivă  o  convenţție  civilă.   precum  şi  pentru  participarea  la  concursurile  sportive  interne  şi  internaţționale.  public  şi/sau   privat.  pregătire  şi  competiţție.  sportivii  de  performanţță  pot   fi:           a)  amatori.           b)  profesionişti.  a  ligilor  profesioniste  şi  a  asociaţțiilor  judeţțene  şi  ale  municipiului   Bucureşti.  (2)  al  art.   .  124  din  4  mai  2006.  14           (1)  În  condiţțiile  legii  şi  în  conformitate  cu  prevederile  cuprinse  în  statutele  şi   regulamentele  federaţțiilor  sportive  naţționale  şi  internaţționale.  indeplinind  o  importanta  funcţție  reprezentativa  pentru  România  în   competiţțiile  sportive  oficiale  cu  caracter  internaţțional.           (4)  Evidenta  legitimării  şi  transferarea  sportivilor  sunt  în  competenta  federaţțiilor   sportive  naţționale.  pentru   autodepasire  sau  record.  având  ca  scop  ameliorarea   rezultatelor  sportive.

  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Art.  încheiate  între  părţți.  1.  (1).  precum  şi  în  contractele  sau  convenţțiile.           b)  activitatea  de  educaţție  fizica  şi  sport  din  unităţțile  militare  şi  de  învăţțământ  militar.  1.  care  se   organizează  cu  respectarea  prevederilor  art.             CAP.  unităţțile  sau  instituţțiile  de  învăţțământ  asigura.           (2)  Fac  excepţție  de  la  prevederile  alineatului  precedent:           a)  activitatea  de  educaţție  fizica  şi  sport  din  unităţțile  şi  instituţțiile  de  învăţțământ.             (4)  Licenţța  de  sportiv  profesionist  se  obţține  în  conformitate  cu  procedurile  prevăzute   în  statutele  şi  în  regulamentele  federaţțiilor  sportive  naţționale.  sesiuni  de  examene  deschise  şi   condiţții  de  înscriere  în  învăţțământul  universitar.  integrarea  socială  şi  profesională  a  sportivilor  de   performanta.  I  din  LEGEA  nr.  după   caz.  403  din  10  mai  2006.           (7)  Drepturile  şi  obligaţțiile  sportivului  profesionist  sunt  cele  prevăzute  în  statutele  şi  în   regulamentele  federaţțiilor  sportive  naţționale.           (2)  In  sensul  prevederilor  alin.publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.             TITLUL  III   Structurile  administraţției  pentru  sport   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Denumirea  Titlului  III  a  fost  modificată  de  pct.  la  propunerea  federaţțiilor   sportive  naţționale.  după   caz.  I           Ministerul  Tineretului  şi  Sportului             ART.  15           (1)  Autorităţțile  administraţției  publice  centrale  şi  locale  pot  sprijini  pregătirea  sportiva.  I  din  ORDONANŢȚA  DE  URGENŢȚĂ  nr.  după  caz.           (9)  Ramurile  de  sport  în  care  se  poate  practica  sportul  profesionist  se  stabilesc  prin   hotărâre  a  Guvernului.  5  al  art.  16           Criteriile  de  clasificare  a  sportivilor  de  performanta  se  stabilesc  prin  regulamente   elaborate  de  federaţțiile  sportive  naţționale.   .  17           (1)  Ministerul  Tineretului  şi  Sportului  este  organul  administraţției  publice  centrale  de   specialitate  care  coordonează  activitatea  din  domeniul  educaţției  fizice  şi  sportului.   integrarea  în  sistemul  de  învăţțământ.062  din  16  noiembrie  2004.  publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.  iniţțiată  de  Agenţția  Naţțională  pentru  Sport.           (6)  Federaţțiile  sportive  naţționale  asigură  organizarea  evidenţței  sportivilor   profesionişti  din  ramura  de  sport  respectivă.  14  a  fost  modificat  de  art.191  din  29  decembrie  2005.  205  din  22   decembrie  2005.  4-­‐6  şi  a  celorlalte  prevederi  legale  în  vigoare.           (8)  Calitatea  de  sportiv  profesionist  încetează  în  conformitate  cu  prevederile  statutelor   şi  regulamentelor  federaţțiilor  sportive  naţționale.  cu  avizul  Agenţției  Naţționale  pentru  Sport.  cu   excepţția  cazurilor  prevăzute  de  prezenta  lege.           (5)  Sportivii  străini  pot  desfăşura  activitate  ca  sportivi  profesionişti  la  o  structură   sportivă  din  România.             ART.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.           (10)  Condiţțiile  de  practicare  a  sportului  profesionist  se  stabilesc  prin  normele   federaţțiilor  sportive  naţționale.           ART.  pe  întreaga  perioada  a  carierei  sportive.  potrivit  legii.  472  din  4   noiembrie  2004.  în  baza  permisului  de  muncă  eliberat  în  condiţțiile  legii.  pentru  sportivii  de  performanta  scutiri  de  frecventa.

 1.  constituit  potrivit  prezentei  legi.  7  al  art.  ulterior.   i)  repartizează  bugetul  activităţții  sportive.           g^1)  supraveghează  menţținerea  destinaţției  bazelor  şi/sau  instalaţțiilor  sportive  care  au   aparţținut  domeniului  public  sau  privat  al  statului  ori  al  unităţților  administrativ-­‐teritoriale  şi   care.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  8  al  art.  6  al  art.  în  baza  contractelor  de  finanţțare  a  programelor   sportive  ale  acestora.  elaborează  şi  avizează.  încredinţțat   Agenţției  Naţționale  pentru  Sport.  I  din  LEGEA  nr.  1.   f)  administrează  patrimoniul  din  domeniul  public  şi  domeniul  privat  al  statului.  18  a  fost  modificată  de  pct.           -­‐  federaţțiile  sportive  naţționale.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Litera  i)  a  alin.  cu  instituţțiile  de  cercetare  şi  cu  unităţțile  de  învăţțământ  şi  sanitare  de   specialitate  pentru  organizarea  şi  dezvoltarea  educaţției  fizice  şi  sportului.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Litera  g^1)  a  alin.  precum  şi  afilierea  altor  organizaţții  cu   profil  sportiv  la  forurile  internaţționale  de  specialitate.           b)  iniţțiază.  472  din  4   noiembrie  2004.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐   .  precum  şi  pentru   promovarea  valentelor  educative  ale  olimpismului.           c)  elaborează  normele  generale  de  folosire  a  mijloacelor  materiale  aflate  în   administrarea  sa  şi  a  mijloacelor  financiare  pentru  activitatea  sportiva.  18           (1)  Ministerul  Tineretului  şi  Sportului  se  organizează  şi  funcţționează  potrivit  legii  şi  are   următoarele  atribuţții  principale  în  domeniul  sportului:           a)  elaborează  şi  susţține  strategia  generală  a  organizării  şi  dezvoltării  activităţții  sportive   şi  reprezintă  interesele  statului  în  raport  cu  federaţțiile  de  specialitate.  1.  pentru:           -­‐  activitatea  proprie  şi  cea  a  instituţțiilor  din  subordinea  sa.  472  din  4   noiembrie  2004.     j)  autorizează  afilierea  federaţțiilor  sportive  naţționale  la  federaţțiile  sportive  internaţționale   de  profil  şi  la  alte  foruri  continentale  sau  mondiale.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.062  din  16  noiembrie  2004.           ART.             g)  supraveghează  menţținerea  destinaţției  bazelor  sportive  din  domeniul  public  sau   privat  al  statului  ori  al  unităţților  administrativ-­‐teritoriale.care  se  organizează  cu  respectarea  prevederilor  art.  proiecte  de  acte  normative  în  domeniul   educaţției  fizice  şi  sportului.  după  caz.  (1)  al  art.  care  provin  din   alocaţții  de  la  bugetul  de  stat.           e)  conlucreaza  cu  Comitetul  Olimpic  Roman  în  finanţțarea  şi  derularea  programelor   privind  pregătirea  şi  participarea  sportivilor  romani  la  Jocurile  Olimpice.  I  din  LEGEA  nr.062  din  16  noiembrie  2004.  18  a  fost  introdusă  de  pct.  (1)  al  art.           d)  conlucreaza  cu  ministerele  şi  cu  celelalte  autorităţți  ale  administraţției  publice   centrale  şi  locale.  18  a  fost  modificată  de  pct.             h)  propune  structura  anuala  a  alocaţțiilor  de  la  bugetul  de  stat.  I  din  LEGEA  nr.  (1)  al  art.  precum  şi  a  celor  care  au   aparţținut  domeniului  public  şi  au  intrat  în  circuitul  privat  după  1989.  7  şi  a  celorlalte  prevederi  legale  în   vigoare.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Litera  f)  a  alin.  472  din  4   noiembrie  2004.062  din  16  noiembrie  2004.           -­‐  premierea  performanţțelor  deosebite  obţținute  la  competiţțiile  sportive  internaţționale   oficiale.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  au  fost  dobândite  ca  active  patrimoniale  destinate  activităţții  sportive  sau   vândute  către  societăţțile  comerciale.

 (1)  al  art.             k)  supraveghează  şi  controlează  respectarea  de  către  structurile  sportive  a  dispoziţțiilor   legale  în  vigoare  şi  a  prevederilor  cuprinse  în  statutele  şi  în  actele  de  constituire  a  acestora.           l)  organizează  sau  sprijină.  19           (1)  Direcţțiile  pentru  tineret  şi  sport  judeţțene.           t)  reprezintă  interesele  statului  în  diferite  organe  şi  organisme  sportive  internaţționale.  respectiv  radierea  acesteia  din  Registrul  sportiv.  pregătirea  profesională  şi   perfecţționarea  specialiştilor  din  domeniul  sportului.  18  a  fost  modificată  de  pct.             CAP.  în  sensul  prezentei  legi.  asigurarea   unei  eficiente  sporite  pe  linia  supravegherii  şi  controlului.  conlucrand  în  acest  scop  cu  instituţțiile   şi  cu  organismele  de  specialitate  din  ţțara  şi  din  străinătate.  potrivit  legii.  în   vederea  dezvoltării  sportului  de  performanta  de  interes  naţțional  şi  internaţțional.           m)  elaborează  şi  aduce  la  îndeplinire.  destinate  sa  mărească  în  mod  artificial   capacitatea  fizica  a  sportivilor  sau  sa  modifice  rezultatele  competiţțiilor.  planurile  de  construire  şi  de  modernizare  a  bazelor  şi  instalaţțiilor  sportive.  prevenirea  violenţței  în  sport  şi  combaterea  dopajului.  1.  control  şi  reprimare  a  folosirii  substanţțelor   interzise  şi  a  metodelor  neregulamentare.  pe  baza  prevederilor  legale  în   vigoare.  pentru  susţținerea  sportului  pentru  toţți  şi  de  performanta.  8  al  art.  exercitării  autorităţții  disciplinare.   negociază  şi  încheie  acorduri.           s.  II           Direcţțiile  pentru  tineret  şi  sport  judeţțene.  respectiv  a  municipiului  Bucureşti.  respectiv  a  municipiului  Bucureşti             ART.         Litera  j)  a  alin.)  colaborează  cu  celelalte  organe  ale  administraţției  publice  centrale  cu  atribuţții  în   domeniul  sportului.062  din  16  noiembrie  2004.           q)  sprijină  organizarea  şi  promovarea  cercetării  ştiinţțifice  şi  asistenţței  medicale  în   domeniul  sportiv.           s)  promovează  măsurile  de  prevenire.  avizează   normativele  tehnice  în  materie  de  baze  şi  instalaţții  sportive.  I  din  LEGEA  nr.           n)  recunoaşte  sau  revoca.  formarea.)  adopta  măsuri  pentru  prevenirea  şi  combaterea  violenţței  la  manifestările  sportive.           r)  autorizează  desfăşurarea  pe  teritoriul  României  a  campionatelor  mondiale.  altele   decât  cele  stabilite  prin  lege.  pentru  corelarea  finanţțării   activităţții  sportive.   .  în  colaborare  cu  autorităţțile  administraţției   publice  locale.  sunt   servicii  publice  descentralizate  ale  Ministerului  Tineretului  şi  Sportului.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.           (2)  Ministerul  Tineretului  şi  Sportului  poate  îndeplini  şi  alte  atribuţții  prevăzute  în   actele  normative  în  vigoare.  precum  şi  la  campionatele  regionale.           t.   formării  şi  perfecţționării  specialiştilor  din  domeniul  sportului.  inclusiv  înscrierea  ca  persoane  juridice  a   cluburilor  sportive  profesioniste  organizate  ca  societăţți  comerciale  sportive  pe  acţțiuni.  respectiv  a  municipiului  Bucureşti.  înţțelegeri.           (2)  Direcţțiile  pentru  tineret  şi  sport  judeţțene.  sunt   finanţțate  de  la  bugetul  de  stat  şi  din  venituri  extrabugetare.  472  din  4   noiembrie  2004.           (3)  Direcţțiile  pentru  tineret  şi  sport  judeţțene.  protocoale  şi  alte  documente  de  colaborare  în   domeniul  sportului  cu  organisme  de  specialitate  din  alte  tari.  respectiv  a  municipiului  Bucureşti.  existenta  unei  structuri  sportive  prin   înscrierea.           o)  avizează  constituirea  structurilor  sportive.  cu  personalitate   juridică.   respectiv  retrage  avizul  de  funcţționare  a  acestora.  europene   şi  regionale  şi  participarea  reprezentativelor  naţționale  la  campionatele  mondiale  şi   europene  organizate  în  străinătate.           p)  elaborează  criteriile  de  acordare  şi  atribuie  distincţțiile  şi  titlurile  sportive.

 publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  472  din  4  noiembrie   2004.  20  a  fost  modificat  de  pct.  au  următoarele   atribuţții  principale  în  domeniul  sportului:           a)  ţțin  evidenţța  structurilor  sportive  fără  personalitate  juridică  din  judeţț.  pe  bază  de  contract.  în  scopul  utilizării  eficiente  a  sumelor  acordate  de  la   bugetele  locale  pentru  activitatea  sportivă  de  performanţță  în  teritoriu.   finanţțează  unele  programe  speciale  pentru  sportivi.  în   vederea  dezvoltării  sportului  în  general  şi  a  sportului  de  performanţță  în  teritoriu.  se  stabilesc  prin  regulament  elaborat  de  Ministerul   Tineretului  şi  Sportului.062  din  16  noiembrie  2004.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  precum  şi  a  dopajului  în  sport.  planurile  de  construire  şi  de  îmbunătăţțire  a  bazelor  şi  instalaţțiilor  sportive.  programele  sportive  ale  asociaţțiilor  judeţțene  şi  ale   municipiului  Bucureşti  pe  ramuri  de  sport  şi  ale  cluburilor  sportive  de  drept  privat.  (1)  al  art.  în  limita  sumei  prevăzute  în  bugetul  de  venituri  şi   cheltuieli  cu  această  destinaţție.  funcţționarea  şi  atribuţțiile  direcţțiilor  pentru  tineret  şi  sport  judeţțene.  prin  înscrierea   acestora  în  Registrul  sportiv.   structurile  sportive  din  judeţț.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.  respectiv  a  municipiului  Bucureşti.  în  colaborare  cu  autorităţțile  administraţției  publice   locale.   .  III  din  Titlul  III  a  fost  introdus  de  pct.  I  din  LEGEA  nr.           d)  elaborează  şi  aduc  la  îndeplinire.             CAP.  I  din  LEGEA  nr.             (2)  Direcţțiile  pentru  tineret  şi  sport  judeţțene.           i)  supraveghează  menţținerea  destinaţției  bazelor  sportive  din  domeniul  public  sau   privat  al  statului  sau  al  unităţților  administrativ-­‐teritoriale.           (4)  Organizarea.  20   (1)  Direcţțiile  pentru  sport  judeţțene.  respectiv  a  municipiului  Bucureşti.   îndeplinesc  şi  alte  atribuţții  stabilite  prin  regulamentele  aprobate  de  Ministerul  Tineretului   şi  Sportului  şi  prin  acte  normative  specifice  domeniului  lor  de  activitate.           ART.           h)  îndrumă  şi  controlează.  III           Comitetul  Olimpic  Român   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Cap.  aflate  în   raza  administrativ-­‐teritorială  respectivă.           e)  colaborează  cu  inspectoratele  şcolare.  secţții  sau  echipe  din  raza   administrativ-­‐teritorială.  din  punct  de  vedere  tehnico-­‐metodic  şi  de  specialitate.  1.           b)  finanţțează.colaborează  cu  autorităţțile  administraţției  publice  locale  pentru  organizarea  şi  promovarea   activităţților  sportive.062  din  16  noiembrie  2004.           f)  iniţțiază  măsurile  necesare  pentru  prevenirea  violenţței  la  manifestările  sportive   organizate  în  raza  lor  teritorială.  10  al  art.   precum  şi  pentru  formarea  şi  perfecţționarea  pregătirii  profesionale  a  instructorilor  sportivi.  precum  şi  a  celor  care  au   aparţținut  domeniului  public  şi  au  intrat  în  circuitul  privat.  1.  9  al  art.  elaborat  în  conformitate  cu  prevederile  Chartei   Olimpice  şi  ale  prezentei  legi.  472  din  4  noiembrie   2004.             ART.  20^1           (1)  Comitetul  Olimpic  Român  este  o  asociaţție  de  interes  naţțional  care  se  organizează  şi   funcţționează  în  baza  statutului  propriu.           g)  sprijină  cu  mijloace  materiale  şi  financiare  practicarea  sportului  pentru  toţți.   respectiv  a  municipiului  Bucureşti.  unităţțile  de  învăţțământ  şi  cu  instituţțiile  de   învăţțământ  superior  pentru  organizarea  şi  dezvoltarea  sportului  şcolar  şi  universitar.           c)  colaborează  cu  consiliile  locale.

 asociaţții  şi  organizaţții  de   drept  public  sau  privat.  fără  personalitate  juridică.  însemnele  şi  emblema  Comitetului  Olimpic  Român  şi  alte   drepturi  de  proprietate  intelectuală  olimpice  decât  cu  acordul  Comitetului  Olimpic  Român.  neguvernamentală.  precum  şi  categoriile  de  cheltuieli  ce  urmează  a  fi   finanţțate  din  acestea  se  aprobă  prin  legile  bugetare  anuale.  nonprofit.  10  al  art.  unitate  aflată  în  subordinea  sa.           (6)  Comitetul  Olimpic  Român  organizează  şi  coordonează  activitatea  Academiei   Olimpice  Române.  1.           b)  venituri  proprii.  Comitetul  Olimpic  Român   colaborează  cu  instituţții  guvernamentale  şi  neguvernamentale.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Art.  1.  de  utilitate   publică.  pe  bază  de  contracte  de  finanţțare.  în  Charta  Olimpică  şi  în  alte  documente   normative  ale  mişcării  olimpice.062  din  16  noiembrie  2004.  Federaţțiile  sportive  naţționale   conduc.  Cercetării  şi  Inovării.           (5)  Comitetul  Olimpic  Român  poate  beneficia  cu  prioritate  de  sprijin  financiar   guvernamental  pentru  îndeplinirea  programelor  olimpice.  I  din  LEGEA  nr.  organizează  şi  coordonează  activitatea  acestor  centre.           (2)  Comitetul  Olimpic  Român  susţține  financiar.  cu  atribuţții  în   dezvoltarea  şi  promovarea  principiilor  fundamentale  ale  olimpismului.             TITLUL  IV           Structurile  sportive             CAP.           (3)  Sursele  de  finanţțare  ale  Comitetului  Olimpic  Român  pot  fi:           a)  sume  de  la  bugetul  de  stat.  20^2  a  fost  introdus  de  pct.  Ministerul  Educaţției.  autonomă.  10  al  art.   activitatea  centrelor  naţționale  de  pregătire  a  juniorilor.  I  din  LEGEA  nr.  20^1  a  fost  introdus  de  pct.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Art.             ART.   publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.           (5)  Persoanele  fizice  sau  juridice  de  pe  teritoriul  României  nu  pot  folosi  însemnele   Comitetului  Internaţțional  Olimpic.  concesiune  sau  folosinţță   imobile.  Agenţția  Naţțională  pentru   Sport.  20^2           (1)  Pentru  realizarea  obiectului  său  de  activitate.  autorităţțile  administraţției  publice  centrale   şi  locale  colaborează  şi  sprijină  activitatea  centrelor  olimpice  naţționale  de  pregătire  a   juniorilor.           (4)  Comitetul  Olimpic  Român  deţține  competenţța  exclusivă  pentru  reprezentarea  ţțării  la   Jocurile  Olimpice  şi  la  celelalte  programe  organizate  sub  egida  Comitetului  Internaţțional   Olimpic  sau  a  asociaţțiilor  olimpice  continentale.  Comitetul  Olimpic  Român  este  unicul   deţținător  pe  teritoriul  României  al  drepturilor  de  folosire  a  însemnelor  şi  a  tuturor   simbolurilor  olimpice  specificate  în  statutul  propriu.062  din  16  noiembrie  2004.  apolitică  şi  fără  scop  lucrativ.         (2)  Comitetul  Olimpic  Român  este  persoană  juridică  de  drept  privat.           (7)  Acţțiunile  în  justiţție  pentru  valorificarea  drepturilor  de  orice  natură  ale  Comitetului   Olimpic  Român  sunt  scutite  de  taxă  de  timbru.  baze  şi  instalaţții  sportive  de  interes  naţțional.   publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  472  din  4  noiembrie  2004.           (6)  Comitetul  Olimpic  Român  poate  deţține  în  proprietate.           c)  alte  surse.           (3)  Dobândirea  personalităţții  juridice  se  face  în  condiţțiile  legii.           (4)  Nivelul  alocaţțiilor  bugetare.  472  din  4  noiembrie  2004.  I           Dispoziţții  generale   .

  -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Litera  g)  a  alin.           ART.  11  al  art.   b)  cluburile  sportive.  21  a  fost  introdusă  de  pct.  22   (1)  În  sensul  prezentei  legi.  472  din  4   noiembrie  2004.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  atribuind  fiecărei  structuri   înscrise  un  număr  de  identificare  şi  Certificatul  de  identitate  sportiva.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  472  din  4   noiembrie  2004.  Procedurile  de  înregistrare  şi  de  atribuire  a  Certificatului  de   identitate  sportiva  şi  a  numărului  de  identificare  se  stabilesc  prin  regulamentul  de  aplicare   a  prezentei  legi.  în  scopul  constituirii  unei  structuri  sportive.  (1)  al  art.  21           (1)  In  sensul  prezentei  legi.  palatele  şi  cluburile  copiilor  şi  elevilor.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.062  din  16  noiembrie  2004.  evidenta  structurilor  sportive  prin  Registrul  sportiv.  472  din  4  noiembrie   2004.  structurile  sportive  sunt  asociaţții  de  drept  privat  sau  instituţții   de  drept  public.  I  din  LEGEA  nr.  12  al  art.  1.  se   înscriu  în  Registrul  sportiv.  21  a  fost  modificată  de  pct.  22  a  fost  modificat  de  pct.  pentru  activitatea  de  automobilism  sportiv  şi  karting  sportiv.  unităţțile  de   învăţțământ  cu  program  sau  profil  sportiv.  sunt  considerate  structuri  sportive:           a)  asociaţțiile  sportive.062  din  16  noiembrie  2004.  pe  ramuri  de  sport.           d)  ligile  profesioniste.  1.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  după  caz.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Litera  f)  a  alin.             g)  alte  organizaţții  sportive  naţționale.  (1)  al  art.           ART.  eliberat  în  condiţțiile  prezentei  legi.   f)  Automobil  Clubul  Român.  în  sensul  prezentei  legi.           (2)  Structurile  sportive  oficial  recunoscute  se  pot  afilia  după  cum  urmează:   .062  din  16  noiembrie  2004.  13  al  art.  se  dovedeşte  prin   Certificatul  de  identitate  sportiva.           ART.  1.   persoane  juridice  de  drept  public  organizate  în  subordinea  organelor  administraţției  publice   centrale  sau  locale.           (3)  Ministerul  Tineretului  şi  Sportului  organizează.062  din  16  noiembrie  2004.  practicarea  acestora  de  către  membrii  lor  şi  participarea  la  activităţțile  şi   competiţțiile  sportive.             (2)  Pentru  scopurile  şi  în  condiţțiile  stabilite  prin  lege  pot  funcţționa  cluburi  sportive.  constituite  sau  înfiinţțate.             (2)  Dreptul  la  libera  asociere.  472  din  4   noiembrie  2004.  este  un   drept  al  persoanei  fizice  sau  juridice.  I  din  LEGEA  nr.  24           (1)  Recunoaşterea  unei  structuri  sportive.  în  scopul  organizării  şi  administrării   unei  activităţți  sportive  şi  care  au  drept  obiectiv  promovarea  uneia  sau  mai  multor  discipline   sportive.  21  a  fost  modificată  de  pct.           ART.  23           Toate  structurile  sportive.  I  din  LEGEA  nr.  I  din  LEGEA  nr.             c)  asociaţțiile  judeţțene  şi  ale  municipiului  Bucureşti.  1.  (1)  al  art.  11  al  art.  (1)  al  art.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Litera  b)  a  alin.  indiferent  de  scopul  lor  specific  şi  de  forma  juridică.  inclusiv  cele  organizate  ca  societăţți  comerciale.           e)  federaţțiile  sportive  naţționale.  în  condiţțiile  stabilite  prin  prezenta   lege.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.

 pentru  participarea  la  competiţțiile  oficiale  naţționale  sau  internaţționale.     (5)  Dizolvarea  unui  club  sportiv  de  drept  privat  se  face  în  condiţțiile  legii.  26           (1)  Cluburile  sportive  sunt  structuri  sportive  cu  personalitate  juridică.  respectiv  a  municipiului  Bucureşti.  sunt  persoane  juridice  nonprofit.  în  condiţțiile  legii.  Asociaţțiile   sportive  fără  personalitate  juridică  se  pot  constitui  ca  societăţți  civile  particulare.   constituite.  constituite  în   condiţțiile  legii.  I  din  LEGEA  nr.   35-­‐41.  pe  ramura  de  sport  corespunzătoare.  pe  ramuri  de  sport.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.  (4)  al  art.           b)  la  federaţția  sportiva  naţționala  corespunzătoare.  28  a  fost  modificat  de  pct.  28   (1)  Cluburile  sportive  de  drept  privat  au  regim  propriu  de  administrare  şi  de  gestionare  a   bugetului  şi  a  patrimoniului.  1.  (1)  al  art.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐   .           ART.  potrivit   legislaţției  în  vigoare.  28  a  fost  abrogat  de  pct.             CAP.  III           Cluburi  sportive             ART.             CAP.  15  al  art.062  din  16  noiembrie  2004.  fără  scop  lucrativ.  14  al  art.  25           (1)  Asociaţțiile  sportive  sunt  structuri  sportive  fără  personalitate  juridică.  472  din  4  noiembrie   2004.           (3)  In  cadrul  instituţțiilor  publice  sau  private  se  poate  constitui  o  singura  asociaţție   sportiva  ca  unitate  fără  personalitate  juridică.  I  din  LEGEA  nr.  structuri  fără  scop  lucrativ  sau  societăţți   comerciale  sportive  pe  acţțiuni.  472  din  4  noiembrie   2004.  aprobat  de  adunările  generale  ale  acestora.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.062  din  16  noiembrie  2004.  Constituirea  unei  asociaţții  sportive  fără  personalitate  juridică  da   dreptul  acesteia  la  obţținerea  unui  certificat  de  identitate  sportiva.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  în  condiţțiile  legii.           b)  persoane  juridice  de  drept  public.           (2)  Asociaţții  sportive  se  pot  constitui  şi  în  cadrul  instituţțiilor  publice  sau  private.           ART.  34.  constituită  potrivit  prevederilor  art.  ca   unităţți  fără  personalitate  juridică.  în  vederea  participării  la   competiţțiile  sportive  oficiale  locale.  precum  şi  la  afilierea  la   asociaţția  judeţțeana.  1.           (3)  Pentru  înstrăinarea  bazelor  sportive  realizate  pe  terenuri  concesionate  în  scopuri   exclusiv  sportive  sau  pentru  schimbarea  destinaţției  acestora  este  necesar  acordul   Ministerului  Tineretului  şi  Sportului.  potrivit  legii.  pentru  participarea  la  competiţțiile  oficiale  locale.  27           Cluburile  sportive  de  drept  privat.  II           Asociaţțiile  sportive             ART.             (2)  Cluburile  sportive  se  supun  în  fiecare  an  verificărilor  financiare.  ca  structuri  mono-­‐  sau  polisportive.           (2)  Cluburile  sportive  pot  fi:           a)  persoane  juridice  de  drept  privat.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.         a)  la  asociaţțiile  judeţțene.   constituite  potrivit  prevederilor  art.

 1.  32   (1)  Capitalul  social  iniţțial  al  cluburilor  sportive  profesioniste  se  constituie  în  condiţțiile  legii.  17  al  art.  472  din  4  noiembrie   2004.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.  pregătirea  şi  participarea  la  competiţții  interne  şi  internaţționale.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  (4)  al  art.         Alin.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.  I  din  LEGEA  nr.  I  din  LEGEA  nr.   (2)  Cluburile  sportive  de  drept  public  mono-­‐  sau  polisportive  se  organizează  şi  funcţționează   după  regulamente  proprii.  29           (1)  Cluburile  sportive  de  drept  public  sunt  persoane  juridice.062  din  16  noiembrie  2004.  iar  cluburilor  sportive  profesioniste.  emisă  în  conformitate  cu  statutele  şi  regulamentele   federaţțiilor  internaţționale  pe  ramura  de  sport.  selecţția.  (3)  al  art.  31   (1)  Cluburile  sportive  profesioniste  sunt  structuri  sportive  organizate  ca  asociaţții  fără  scop   patrimonial  sau  societăţți  comerciale  sportive  pe  acţțiuni.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.062  din  16  noiembrie  2004.062  din  16  noiembrie  2004.  baze  şi  instalaţții  sportive.     .  1.  18  al  art.  I  din  LEGEA  nr.   (3)  Cluburilor  sportive  profesioniste.  I  din  LEGEA  nr.  li  se   aplică  regimul  juridic  al  acestui  tip  de  asociaţții.  I  din  LEGEA  nr.  1.  28  a  fost  modificat  de  pct.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.   organizate  ca  societăţți  sportive  comerciale  pe  acţțiuni.062  din  16  noiembrie  2004.  29  a  fost  modificat  de  pct.  32  a  fost  modificat  de  pct.     -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.  Bazele  şi  instalaţțiile   sportive  primite  spre  administrare  şi  folosinţța  sunt  considerate  patrimoniu  sportiv  şi  nu  îşi   vor  schimba  destinaţția  sportiva  fără  aprobarea  Ministerului  Tineretului  şi  Sportului.  30           Cluburile  sportive  de  drept  public  pot  primi  spre  administrare  sau  în  folosinţța  gratuita   imobilele  care  deservesc  activitatea  sportiva.  1.  21  al  art.  ale  ligilor  profesioniste  din  ramura  de  sport  respectiva.  indiferent  de  forma  de  organizare  prevăzută  de  prezenta  lege.   vor  respecta  prevederile  specifice  din  normele  şi  regulamentele  federaţțiilor  naţționale  si.           ART.  înfiinţțate  ca  instituţții   publice  în  subordinea  organelor  administraţției  de  stat.           ART.  31  a  fost  abrogat  de  pct.  31  a  fost  modificat  de  pct.             ART.062  din  16  noiembrie  2004.  472  din  4  noiembrie   2004.  şi  au  drept  obiect  de  activitate   performanta.  (1)  al  art.  organizate  ca  asociaţții  fără  scop  patrimonial.  472  din  4  noiembrie   2004.  (5)  al  art.  1.  (2)  al  art.             (6)  Cluburile  sportive.  19  al  art.  care  au  obţținut  licenţța  din  partea   federaţției  sportive  naţționale.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  16  al  art.   după  caz.  472  din  4  noiembrie   2004.  1.  elaborate  conform  legii.  cu  particularităţțile  din  prezenta  lege.             (2)  Cluburile  sportive  profesioniste  se  organizează  numai  pentru  o  singura  disciplina   sportiva.062  din  16  noiembrie  2004.  20  al  art.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.  472  din  4  noiembrie   2004.  472  din  4  noiembrie   2004.  (1)  al  art.  I  din  LEGEA  nr.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.             ART.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  li  se  aplică  regimul  juridic  al   societăţților  comerciale.  31  a  fost  modificat  de  pct.

 aflate  în   proprietatea  societăţții  comerciale  sportive  pe  acţțiuni.  (4)  al  art.  1.  1.  22  al  art.  1.  cu  respectarea  statutelor  şi   regulamentelor  federaţțiilor  sportive  naţționale.  fără   schimbarea  destinaţției  sportive.  afiliate  şi  recunoscute  de  acestea.  (1)  al  art.  ca  organizaţție-­‐asociaţție   fără  scop  lucrativ.  32  a  fost  modificat  de  pct.  (5)  nu  poate  deţține   acţțiuni  din  capitalul  social.  în  mod  simultan.  la  doua  sau  mai  multe  societăţți  comerciale   sportive  pe  acţțiuni  de  la  aceeaşi  ramura  de  sport.  32  a  fost  abrogat  de  pct.  33           Înstrăinarea  bazelor  sportive  sau  a  instalaţțiilor  destinate  practicării  sportului.062  din  16  noiembrie  2004.  472  din  4  noiembrie   2004.  24  al  art.  (2)  al  art.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.  se  face  în  condiţțiile  legii.           (6)  Nici  o  persoana  fizica  sau  juridică  dintre  cele  menţționate  la  alin.-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.  23  al  art.  472  din  4  noiembrie   2004.  34  a  fost  modificat  de  pct.  32  a  fost  abrogat  de  pct.062  din  16  noiembrie  2004.             (5)  Pot  fi  acţționari  ai  societăţților  comerciale  sportive  pe  acţțiuni  persoane  fizice  şi   juridice  romane.  34   (1)  Asociaţțiile  judeţțene  şi  ale  municipiului  Bucureşti  pe  ramuri  de  sport  sunt  persoane   juridice  de  drept  privat.           (3)  Dobândirea  personalităţții  juridice  se  face  în  condiţțiile  legii.  (3)  al  art.  I  din  LEGEA  nr.  I  din  LEGEA  nr.             CAP.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  I  din  LEGEA  nr.             (2)  Asociaţțiile  judeţțene  "Sportul  pentru  toţți"  şi  "Sportul  pentru  persoanele  cu   handicap"  se  constituie  prin  asocierea  persoanelor  fizice  şi  juridice  cu  activitate  în  aceste   domenii  din  fiecare  judeţț.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.           (7)  Statutul  societăţților  comerciale  sportive  pe  acţțiuni  nu  va  putea  cuprinde  nici  o  alta   limitare  pentru  libera  transmitere  a  acţțiunilor.  472  din  4  noiembrie   2004.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.           ART.     -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  472  din  4  noiembrie   2004.  drepturile  şi  îndatoririle  asociaţțiilor  judeţțene  şi  ale  municipiului   Bucureşti  pe  ramuri  de  sport  decurg  din  statutele  şi  regulamentele  federaţțiilor  sportive   .  1.           (4)  Asociaţțiile  judeţțene  şi  ale  municipiului  Bucureşti  pe  ramuri  de  sport  sunt   constituite  din  secţțiile  asociaţțiilor  şi  cluburilor  sportive  cuprinse  în  sistemul  competiţțional   judeţțean.  Participarea  persoanelor  fizice   şi  juridice  străine  la  capitalul  social  al  cluburilor  sportive  profesioniste  nu  va  depăşi  49%   din  totalul  acţțiunilor.           (5)  Obiectivele.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.     (4)  Reorganizarea  cluburilor  sportive  se  face  potrivit  regulamentului  de  aplicare  a  prezentei   legi.  I  din  LEGEA  nr.  IV           Asociaţțiile  judeţțene  şi  ale  municipiului  Bucureşti  pe  ramuri  de  sport             ART.  având  drept  scop  organizarea  activităţții  în  ramura  de  sport   respectivă  la  nivelul  judeţțului  sau  al  municipiului  Bucureşti.062  din  16  noiembrie  2004.  precum  şi  persoane  fizice  şi  juridice  străine.062  din  16  noiembrie  2004.  22  al  art.

 34  din  13  martie  2009.  de  utilitate  publica.   b)  organizează.  pe  baza   .   recunosc  şi  sprijină  asociaţțiile  judeţțene  şi  ale  municipiului  Bucureşti  pe  ramuri  de  sport.           (6)  Înfiinţțarea  federaţțiilor  sportive  naţționale  sau  modificarea  statutelor  şi  a  actelor   constituive  ale  acestora.  pentru  o   ramura  de  sport.   (3)  Prin  excepţție.  I  din  LEGEA  nr.  se  pot  constitui  Federaţția  sportivă  naţțională  «Sportul  pentru  toţți»  şi   Comitetul  Naţțional  Paralimpic.           (5)  Federaţțiile  sportive  naţționale  se  organizează  şi  funcţționează  în  baza  statutului   propriu  elaborat  în  conformitate  cu  prevederile  prezentei  legi  şi  cu  statutele  federaţțiilor   internaţționale  corespondente.  de  utilitate  publică.  pe   ramuri  de  sport.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  după  ce  s-­‐a  obţținut  avizul  expres  al  Ministerului   Tineretului  şi  Sportului.  163  din  17  martie  2009.  (1)  al  art.           ART.   privind  formarea.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.  (1)  şi  (4).  35           (1)  Federaţțiile  sportive  naţționale  sunt  structuri  sportive  de  interes  naţțional.           ART.  se  poate  constitui.  în  baza  statutelor  şi  regulamentelor  adoptate.  37  a  fost  modificată  de  pct.  36           (1)  Federaţțiile  sportive  naţționale  se  vor  constitui  numai  cu  avizul  expres  al   Ministerului  Tineretului  şi  Sportului.  precum  şi  din  puterea  delegată  de  către  acestea.  neguvernamentale.  36  a  fost  modificat  de  pct.  1  al  art.  pentru  persoanele  cu  dizabilităţți.           (7)  Direcţțiile  pentru  tineret  şi  sport  judeţțene.           (2)  Potrivit  prezentei  legi  federaţțiile  sportive  naţționale  sunt  persoane  juridice  de  drept   privat.  având  ca  membri  persoane  fizice  şi  persoane  juridice  cu   activitate  specifică  în  domeniu.  constituite   prin  asocierea  cluburilor  sportive  şi  asociaţțiilor  judeţțene  şi  ale  municipiului  Bucureşti.  apolitice  şi  fără  scop  lucrativ.  perfecţționarea  continua.  respectiv  a  municipiului  Bucureşti.  o  singura  federatie   sportiva  naţționala.  (3)  al  art.  clasificarea  şi  promovarea  acestora.  o  singura  asociaţție  judeţțeana.  controlează  şi  supraveghează  activităţțile  şi  competiţțiile  sportive   oficiale  la  nivel  naţțional.  472  din  4   noiembrie  2004.  respectiv  al  municipiului  Bucureşti.             (4)  Modificarea  statutelor  sau  a  actelor  constitutive  ale  federaţțiilor  sportive  naţționale   este  supusă  procedurilor  prevăzute  de  lege.  conduc.  V           Federaţțiile  sportive  naţționale             ART.  37           (1)  Federaţțiile  sportive  naţționale  au  următoarele  atribuţții  principale:           a)  elaborează  strategia  naţționala  de  dezvoltare  a  ramurii  de  sport  şi  controlează   aplicarea  acesteia  de  către  membrii  afiliati.   publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.             c)  organizează  şi  coordonează  întreaga  activitate  a  arbitrilor  pe  ramuri  de  sport.  fără  respectarea  dispoziţțiilor  alin.  I  din  LEGEA  nr.062  din  16  noiembrie  2004.           (3)  Dobândirea  personalităţții  juridice  se  face  în  condiţțiile  legii.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Litera  b)  a  alin.           (2)  Pentru  o  ramura  de  sport  se  poate  constitui.  este  nulă  de  drept.  25  al  art.naţționale  corespunzătoare.  autonome.  1.           (6)  La  nivelul  judeţțului.             CAP.   care  funcţționează  în  raza  lor  teritorială.  în  condiţțiile  legii.  ca  persoane  juridice  de   drept  privat.

          d)  elaborează  şi  realizează  planurile  de  pregătire  şi  de  participare  a  sportivilor  de   performanta  romani  din  cadrul  reprezentativelor  naţționale  la  competiţțiile  internaţționale.  în   concordanţță  cu  reglementările  federaţțiilor  internaţționale.  finanţțate  prioritar  de  la  Guvern.  sau  pot  schimba  destinaţția   acestora  numai  cu  aprobarea  Ministerului  Tineretului  şi  Sportului.  472  din  4   noiembrie  2004.   h)  promovează  măsurile  de  prevenire  şi  control  al  folosirii  substanţțelor  interzise  şi  al   metodelor  neregulamentare.  cu  condiţția  ca  aceste  acte   juridice  sa  fie  încheiate  pentru  realizarea  obiectului  de  activitate.           (2)  Federaţțiile  sportive  naţționale  se  pot  afilia  la  federaţțiile  sportive  internaţționale.  38           (1)  Federaţțiile  sportive  naţționale  se  înscriu  în  Registrul  sportiv.           (2)  Federaţțiile  sportive  naţționale  asigura  reprezentarea  României  în  competiţțiile   sportive  şi  în  organismele  internaţționale  la  care  sunt  afiliate.  39           (1)  Federaţțiile  sportive  naţționale  au  organisme  proprii  de  administrare  şi  gestionare  a   bugetului  şi  patrimoniului.           (2)  Federaţțiile  sportive  naţționale  se  supun  verificărilor  financiare.  pot   încheia  contracte  de  împrumut  şi  pot  elibera  titluri  de  credit.  40           In  cazul  dizolvării  unei  federaţții  sportive  naţționale  lichidarea  patrimoniului  se  face   potrivit  dispoziţțiilor  legale  în  vigoare.  41   ART.           ART.062  din  16  noiembrie  2004.           g)  colaborează  cu  Ministerul  Tineretului  şi  Sportului.  41           Federaţția  sportivă  naţțională  «Sportul  pentru  toţți»  şi  Comitetul  Naţțional  Paralimpic   beneficiază  de  drepturile  şi  de  obligaţțiile  federaţțiilor  sportive  naţționale  şi  îşi  desfăşoară   activitatea  pe  bază  de  programe  naţționale.  prin  programe.  precum  şi  pentru   promovarea  spiritului  de  fair-­‐play  şi  a  tolerantei  în  activitatea  sportiva.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Litera  h)  a  alin.  precum  şi  propriilor  statute  şi   regulamente.           (3)  Federaţțiile  sportive  naţționale  dispun  de  bunurile  aflate  în  proprietatea  lor.   finanţțate  total  sau  parţțial  din  fonduri  publice.           e)  exercita  puterea  disciplinară  în  termenii  prevăzuţți  de  prezenta  lege  şi  potrivit   statutelor  şi  regulamentelor  proprii.  25  al  art.   .  I  din  LEGEA  nr.  Cercetării   şi  Inovării  si/sau  cu  instituţțiile  din  structurile  acestora  pentru  formarea  şi  perfecţționarea   specialiştilor  din  domeniul  sportului.  destinate  să  mărească  în  mod  artificial  capacitatea  fizică  a   sportivilor  sau  să  modifice  rezultatele  competiţțiilor  organizate  direct  la  nivel  naţțional.  (1)  al  art.  1.           (4)  Federaţțiile  sportive  naţționale  pot  greva  sau  înstrăina  bunurile  mobile  sau  imobile.  pentru  obţținerea   Certificatului  de  identitate  sportiva.  pe  baza  avizului  dat  de  Ministerul  Tineretului  şi   Sportului.  Orice  alte  măsuri  ce  contravin  reglementărilor   mai  sus  menţționate  sunt  nule  de  drept.           ART.  cu  avizul  Ministerului  Tineretului  şi  Sportului.  potrivit  legii  şi   statutelor  proprii.           ART.  la   alte  foruri  europene  sau  mondiale.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.           ART.  37  a  fost  modificată  de  pct.             i)  întreprind  măsuri  pentru  prevenirea  şi  combaterea  violenţței.  constituite  conform  legii.unui  regulament  propriu  de  funcţționare.  cu  Ministerul  Educaţției.  ale  Comitetului  Internaţțional   Olimpic  şi  ale  Agenţției  Mondiale  Antidoping.           f)  organizează  sau  tuteleaza  competiţțiile  oficiale  cu  caracter  internaţțional  care  au  loc  pe   teritoriul  României.

          (9)  Ligile  profesioniste  au  următoarele  atribuţții:           a)  organizează  competiţția  oficială  profesionista  în  ramura  de  sport  respectiva  şi  la   nivelul  stabilit  de  federaţția  sportiva  naţționala.  1.  I  din  LEGEA  nr.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  îşi  desfăşoară  activitatea  în  baza  statutelor  şi  regulamentelor  proprii.  fără  respectarea  prevederilor  alineatelor  precedente.  I  din  LEGEA  nr.  43  a  fost  abrogat  de  pct.  VII  din  Titlul  IV  a  fost  abrogat  de  pct.             CAP.  în  sensul  lit.  41  a  fost  modificat  de  pct.  neguvernamentale.           (8)  Înfiinţțarea  de  ligi  profesioniste  sau  modificarea  statutelor  şi  a  actelor  constitutive   ale  acestora.  26  al  art.             (6)  Înfiinţțarea  ligilor  profesioniste  ca  structuri  sportive  şi  dobândirea  personalităţții   juridice  se  fac  în  condiţțiile  legii.062  din  16  noiembrie  2004.-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Art.  472  din  4  noiembrie   2004.  42  a  fost  modificat  de  pct.   autonome.           d)  alte  atribuţții  acordate  de  federaţțiile  sportive  naţționale  corespunzătoare.           (7)  Pentru  o  ramura  de  sport  se  poate  constitui  o  singura  liga  naţționala  profesionista.  publicată   în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  în  limitele  stabilite  de   prezenta  lege  şi  de  federaţția  sportiva  naţționala  corespunzătoare.062  din  16  noiembrie  2004.           (3)  Dobândirea  personalităţții  juridice  se  face  în  condiţțiile  legii.   (5)  Statutele  ligilor  profesioniste  se  aprobă  de  adunările  generale  şi  se  avizează  în  mod   obligatoriu  de  federaţțiile  sportive  naţționale  şi  de  Agenţția  Naţțională  pentru  Sport.  în  baza  acordului  federaţției  sportive  naţționale   corespunzătoare  şi  a  avizului  obligatoriu  al  Ministerului  Tineretului  şi  Sportului.  VI           Ligile  profesioniste             ART.  42           (1)  Ligile  profesioniste  sunt  structuri  sportive  constituite  prin  asocierea  cluburilor   sportive  profesioniste  pe  ramuri  de  sport.  34  din  13  martie  2009.  1.           (4)  Ligile  profesioniste.  (5)  al  art.           b)  controlează  şi  exercita  puterea  disciplinară  asupra  membrilor.  472  din  4  noiembrie  2004.           (2)  Potrivit  prezentei  legi  ligile  profesioniste  sunt  persoane  juridice  de  drept  privat.  28  al  art.  27  al  art.  ca  structuri  sportive  subordonate  federaţțiilor  sportive   naţționale.   .  în  cadrul  aceleiaşi   ramuri  de  sport.   a).  I  din  LEGEA  nr.  se  pot  înfiinţța  ligi  profesioniste.  472  din  4  noiembrie   2004.  163  din  17  martie  2009.062  din  16  noiembrie  2004.  publicată   în  MONITORUL  OFICIAL  nr.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  472  din  4  noiembrie  2004.  I  din  LEGEA  nr.  1.  apolitice  şi  fără  scop  lucrativ.   Prin  excepţție.     -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Cap.  2  al  art.           c)  negociază  şi  încheie  contractele  colective  de  munca.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.             CAP.  44  a  fost  abrogat  de  pct.  27  al  art.  pe  niveluri  competiţționale.     Art.  I  din  LEGEA  nr.  conform  legii.  VIII           Dispoziţții  comune     -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Art.  este  nulă  de  drept.

 30  al  art.  pe  ramuri  de  sport.  când  participa  la  competiţții  în  numele   respectivei  structuri.  46           (1)  Autoritatea  disciplinară  în  sport  se  exercita  deplin  şi  legitim  potrivit:           a)  competentelor  date  de  lege  pentru  exercitarea  dreptului  de  supraveghere  şi  control   al  structurilor  sportive  de  către  organul  administraţției  publice  centrale  de  specialitate   pentru  sport.  29  al  art.  (2)  al  art.  statica  şi  în  mişcare  a  sportivilor   lor  în  echipament  de  concurs  şi  de  reprezentare.062  din  16  noiembrie  2004.  precum  şi  asupra  denumirii   competiţției  pe  care  o  organizează.  1.   publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  1.  45  a  fost  modificată  de  pct.  (1)  al  art.           ART.             TITLUL  V           Autoritatea  disciplinară             ART.  (1)  al  art.  29  al  art.  asociaţțiilor  judeţțene  şi   ale  municipiului  Bucureşti.  45^1  a  fost  introdus  de  pct.  enumeraţți  la  alin.  I  din  LEGEA   nr.  45  alin.  (1)  pot  fi  cesionate.           (2)  Puterea  disciplinară  da  titularilor  legitimi.  facultatea  de   a  investiga  si.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  ligilor  profesioniste  şi  Comitetului  Olimpic   Roman.  1.             a)  dreptului  asupra  imaginii  de  grup  sau  individuale.  (1)  lit.  45^1           Drepturile  prevăzute  la  art.  45  a  fost  abrogat  de  pct.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Litera  b)  a  alin.publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.062  din  16  noiembrie  2004.  după  caz.   b)  dreptului  de  folosinţță  asupra  siglei/emblemei  proprii.  45   (1)  Structurile  sportive  şi  Comitetul  Olimpic  Român  deţțin  exclusivitatea:   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Partea  introductivă  a  alin.  45  a  fost  modificată  de  pct.           b)  statutelor  şi  regulamentelor  federaţțiilor  sportive  naţționale.     -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.  care  pot  fi  cesionate  exclusiv  la  o  altă  structură  sportivă.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Litera  c)  a  alin.  31  al  art.062  din  16  noiembrie  2004.  1.  472  din  4   noiembrie  2004.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  1.  472  din  4  noiembrie  2004.  I  din  LEGEA  nr.  47           Modalitatea  de  exercitare  a  autorităţții  disciplinare  se  realizează  prin:   .     c)  drepturilor  de  reclamă.  472  din  4   noiembrie  2004.062  din  16  noiembrie  2004.  I  din  LEGEA  nr.  472  din  4  noiembrie  2004.  cu  excepţția  drepturilor   federative  ale  sportivilor.  publicitate  şi  de  transmisie  radio  şi  televiziune  la  competiţțiile  pe   care  le  organizează  sau  la  care  participă.  după  caz.  1.  I  din  LEGEA  nr.  b).  (1)  al  art.  472  din  4  noiembrie   2004.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Art.  I  din  LEGEA  nr.  29  al  art.062  din  16  noiembrie   2004.062  din  16  noiembrie  2004.  45  a  fost  modificată  de  pct.  de  a  sanctiona  persoanele  şi  instituţțiile  în  culpa.             ART.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.             ART.

            TITLUL  VI           Supraveghere  şi  control             ART.  actelor   constitutive  şi  ale  legii.  (1)  lit.  48   (1)  Revocarea  recunoaşterii  funcţționării  oricărei  structuri  sportive  este  de  competenţța   Agenţției  Naţționale  pentru  Sport  şi  se  va  produce  în  următoarele  cazuri:   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Partea  introductivă  a  alin.           (2)  Prin  delegare.  stabilind  căile  de  atac  impotriva  sancţțiunilor   aplicate.  32  al  art.  cel  care  se  considera  nedreptatit  se  poate   adresa  instanţței  de  judecata  în  termen  de  30  de  zile.  în   funcţție  de  gravitatea  faptelor.  aplicarea  sancţțiunilor.   cu  excepţția  situaţției  prevăzute  la  alin.  (3)  şi  pana  la  pronunţțarea   hotărârii  definitive  a  instanţței  de  judecata  ordinul  de  suspendare  temporară  a  Certificatului   de  identitate  sportiva  sau  de  revocare  a  structurii  sportive  în  cauza  se  suspenda.  d).  ordinii  publice  şi  siguranţței  naţționale.  determinarea  şi  aplicarea  sancţțiunii.  potrivit  prevederilor  prezentei  legi  şi  regulamentului  de  aplicare  a   acesteia.         a)  un  sistem  coerent  de  sancţțiuni.           ART.  excluderea  retroactivitatii  în  aplicarea  sancţțiunilor  şi   interdicţția  de  a  da  sancţțiuni  pentru  fapte  săvârşite  anterior  momentului  comiterii  faptei  în   cauza.  ca  urmare  a  dizolvării  şi  lichidării   unei  structuri  sportive.           c)  cauze  sau  împrejurări  care  scutesc.             a)  scopul  sau  obiectul  de  activitate  al  structurii  sportive  respective  a  devenit  ilicit.           (5)  In  cazul  prevăzut  la  alin.  pentru   .  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.   contrar  bunelor  moravuri.  în  vederea  pierderii  personalităţții  juridice  a  structurii  sportive.  atenuează  sau  agravează  răspunderea   făptuitorului  şi  cerinţțele  pentru  stingerea  sau  suspendarea  sancţțiunii.  I  din  LEGEA   nr.  (1)  lit.  48  a  fost  modificată  de  pct.  472  din  4  noiembrie  2004.  urmăreşte  un  alt  scop  decât  cel  pentru  care   s-­‐a  constituit  şi  pe  care  l-­‐a  declarat.           (3)  Impotriva  ordinului  de  revocare  a  recunoaşterii  funcţționarii  unei  structuri  sportive.  46  şi  are  ca  efect.           (2)  Revocarea  recunoaşterii  funcţționarii  unei  structuri  sportive  se  face  prin  ordin  al   ministrului  tineretului  şi  sportului.           d)  competentele  privind  cercetarea  faptei.  respectiv  a  municipiului  Bucureşti.           d)  revocarea  de  drept  a  recunoaşterii  funcţționarii.  fără  a  fi  autorizata.  excluderea  posibilitatii   dublei  sancţțiuni  pentru  aceeaşi  fapta.           c)  deciziile  adunării  generale  sunt  luate  cu  încălcarea  dispoziţțiilor  statutare.  a)  Ministerul  Tineretului  şi  Sportului  sesizează   instanta  competenta.  după  caz.  pe  baza  constatărilor  rezultate  din  supravegherea  şi   controlul  organelor  enunţțate  la  art.  (1)  al  art.  49           (1)  Ministerul  Tineretului  şi  Sportului  exercita  supravegherea  şi  controlul  tuturor   structurilor  sportive.062  din  16  noiembrie   2004.  gradat.           e)  garantarea  dreptului  la  apărare.  corespunzător  domeniilor  respective.  suspendarea  temporară  a   Certificatului  de  identitate  sportiva  sau  radierea  din  Registrul  sportiv  a  structurii  sportive   respective.  acţțiunea  de  supraveghere  şi  control  se  poate  exercita  şi  de:           a)  direcţțiile  pentru  tineret  şi  sport  judeţțene.           b)  diferenţțierea  graduala  a  faptelor.           (4)  De  la  data  declansarii  acţțiunii  de  atac  menţționate  la  alin.           b)  structura  sportiva.  1.

 în  folosul  tuturor   categoriilor  populaţției.  antrenamentului   şi  participării  sportivilor  la  competiţții.  ligile  profesioniste  şi  cluburile  sportive   profesioniste  din  ramura  de  sport  respectiva.           b)  federaţțiile  sportive  naţționale.  51           Cercetarea  ştiinţțifică  în  domeniul  educaţției  fizice  şi  sportului  urmăreşte:           a)  ameliorarea  programelor  de  educaţție  fizica  şi  mărirea  eficientei  sociale  a  sportului   pentru  toţți.  asociaţțiile  judeţțene  şi  ale   municipiului  Bucureşti.             TITLUL  VIII           Controlul  şi  asistenta  medicală  în  domeniul  educaţției  fizice  şi  sportului             ART.  54           Controlul  şi  asistenta  medicală  în  activităţți  de  educaţție  fizica  şi  sport  sunt  obligatorii.  precum  şi  de  asociaţțiile  şi  cluburile  sportive.  50           In  înţțelesul  prezentei  legi.  52           (1)  Programele  de  cercetare  ştiinţțifică  pentru  educaţție  fizica  şi  sport.           (2)  Organizarea.           ART.           b)  ridicarea  nivelului  performantei  sportive  prin  mijloacele  specifice  cercetării.  ligile  profesioniste  şi   cluburile  sportive  profesioniste.             TITLUL  VII           Cercetarea  ştiinţțifică  în  domeniul  educaţției  fizice  şi  sportului             ART.           (2)  Finanţțarea  şi  atribuirea  programelor  de  cercetare  ştiinţțifică  pentru  educaţție  fizica  şi   sport  se  fac  în  conformitate  cu  prevederile  legale  în  vigoare.  55           (1)  Practicarea  exerciţțiilor  fizice  în  forme  organizate  se  realizează  numai  cu  aviz   medical.  potrivit  statutelor  şi  regulamentelor  proprii.  se  includ  în  Planul  naţțional  de  cercetare-­‐dezvoltare  şi  inovare.  pentru  cluburile  sportive.           c)  fundamentarea  metodico-­‐ştiinţțifică  şi  medico-­‐biologica  a  selecţției.           ART.           (3)  Ministerul  Educaţției.           (2)  Pentru  a  participa  la  antrenamente  şi  competiţții  sportivii  legitimati  trebuie  sa   efectueze  controlul  medical  periodic  şi  ori  de  câte  ori  este  nevoie  la  unităţțile  de  medicina   .  funcţționarea  şi  atribuţțiile  Institutului  Naţțional  de  Cercetare  pentru   Sport  se  stabilesc  prin  hotărâre  a  Guvernului.  de  interes   naţțional.  53           (1)  Pentru  asigurarea  cadrului  profesional  de  dezvoltare  a  cercetării  şi  asistenţței   ştiinţțifice  pentru  educaţție  fizica  şi  sport  se  înfiinţțează  Institutul  Naţțional  de  Cercetare   pentru  Sport  ca  instituţție  publica.           d)  valorificarea  rezultatelor  cercetării  în  educaţție  fizica  şi  sport.  Cercetării  şi  Inovării  şi  alte  autorităţți  ale  administraţției   publice  centrale  pot  iniţția  şi  susţține  programe  de  cercetare  ştiinţțifică  în  educaţție  fizica  şi   sport.  asociaţțiile  judeţțene  şi  ale  municipiului  Bucureşti.           ART.   pe  ramuri  de  sport.  pe  ramuri  de  sport.           ART.  atribuite  în  condiţțiile  legii.   Activitatea  Institutului  Naţțional  de  Cercetare  pentru  Sport  este  finanţțată  din  venituri   extrabugetare  şi  din  alocaţții  acordate  de  la  bugetul  de  stat  pentru  realizarea  unor  programe   proprii  ale  Ministerului  Tineretului  şi  Sportului.  supravegherea  şi  controlul  nu  pot  substitui  controlul  propriu   instituit  de  federaţțiile  sportive  naţționale.asociaţțiile  şi  cluburile  sportive  din  zona  teritorială.  în  subordinea  Ministerului  Tineretului  şi  Sportului.

 cel  puţțin  o  echipă  de  prim  ajutor  calificat.  59           (1)  Formarea  licenţțiaţților  în  educaţție  fizica  şi  sport.  organizate  în  cadrul  complexurilor  sportive   naţționale  şi  al  cluburilor  sportive.  I  din  LEGEA  nr.  a   antrenorilor.  pentru  toţți  sportivii  din  raza  lor   teritorială.  pentru  loturile  naţționale  şi  olimpice.           (2)  Ministerul  Tineretului  şi  Sportului.           d)  cabinete  medicale  de  specialitate.  55  a  fost  introdus  de  pct.             TITLUL  IX           Formarea  şi  perfecţționarea  specialiştilor  din  domeniul  educaţției  fizice  şi  sportului             ART.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.   publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.           (3)  Participarea  sportivilor  legitimati  la  antrenamente  si/sau  înscrierea  lor  la   competiţțiile  sportive  sunt  condiţționate  de  existenta  avizului  medical  favorabil.  58           Predarea  educaţției  fizice  sau  instruirea  sportiva.           c)  asistenta  medicală  la  bazele  sportive  în  timpul  desfăşurării  antrenamentelor  şi   competiţțiilor.  ca  unitate  medicală  de  asistenta  şi  cercetare   medico-­‐sportiva.  a  profesorilor  de  educaţție  fizica.           ART.  în  timpul  competiţției.  care  utilizează   ambulanţțe  tip  B.  (4)  al  art.           b)  policlinicile  judeţțene  de  medicina  sportiva.sportiva.  acreditate  sau   autorizate  în  condiţțiile  legii.  elaborează   normele  tehnice  privind:           a)  controlul  medical  al  sportivilor.           (4)  Organizatorul  competiţțiilor  sportive  oficiale  pe  ramuri  de  sport  are  obligaţția  să   asigure.  precum  şi  în   cantonamentele  loturilor  naţționale  şi  olimpice.  conform  standardelor  şi  normelor  naţționale  şi  europene  în  vigoare.  în  forme  organizate.  57           (1)  Controlul  şi  asistenta  medicală  de  specialitate  pentru  persoanele  care  participa  la   activităţțile  sportive  menţționate  la  art.           c)  cabinete  medicale  de  specialitate.   Cheltuielile  prezenţței  echipei  de  prim  ajutor  calificat  vor  fi  suportate  de  către  organizatori.  3  al  art.  (1)  şi  (2)  se  acorda  conform  normelor  tehnice   elaborate  de  Ministerul  Tineretului  şi  Sportului  şi  Ministerul  Sănătăţții.             ART.  163  din  17  martie  2009.  a  managerilor  şi  a  kinetoterapeutilor  se  realizează  în  cadrul  instituţțiilor  de   învăţțământ  superior  acreditate  sau  autorizate  în  condiţțiile  legii.           (3)  Instructorii  sportivi  se  formează  în  cadrul  liceelor  cu  program  sportiv.  Cercetării  şi  Inovării.  în  colaborare  cu  Ministerul  Sănătăţții.  la  antrenamente  şi  competiţții.           (2)  Antrenorii  se  pot  forma  şi  în  cadrul  şcolilor  postliceale  de  antrenori.  34  din  13  martie  2009.  în  condiţțiile  legii.  55  alin.           (2)  Ministerul  Sănătăţții  realizează  controlul  şi  asistenta  medicală  a  sportivilor  prin:           a)  Institutul  Naţțional  de  Medicina  Sportiva.  în  colaborare  cu  Ministerul  Sănătăţții.  56           (1)  Ministerul  Educaţției.           b)  asistenta  medico-­‐sportiva  în  complexurile  sportive  naţționale.  organizate  în  cadrul  policlinicilor  teritoriale.           ART.  eliberat   numai  de  unităţțile  de  medicina  sportiva.   elaborează  normele  privind  acordarea  avizului  medical  necesar  elevilor  şi  studenţților  în   vederea  participării  la  lectiile  de  educaţție  fizica.   pentru  sportivii  din  raza  lor  teritorială.  în  condiţțiile   .  se  asigura  numai   de  persoane  atestate  în  domeniu  prin  diplome  sau  certificate  recunoscute.

 1.  de  asigurare  socială  de  sănătate.  la  cerere  şi  cu   confirmarea  Ministerului  Tineretului  şi  Sportului.   organizate  de  federaţțiile  sportive  naţționale  împreună  cu  instituţțiile  de  învăţțământ  superior   acreditate  sau  autorizate  în  condiţțiile  legii.  63           Sportivii  de  performanta  beneficiază  de  drepturile  de  asigurare  socială.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.  pot  funcţționa  ca  specialişti  şi   alte  persoane  calificate  pentru  asistenta  medicală.  (2)  al  art.  antrenorii.  la  o  probă  sportivă  ce  a  fost  inclusă  cel   puţțin  o  dată  în  programul  Jocurilor  Olimpice  are  dreptul.   (2)  Carnetul  de  antrenor  se  eliberează  de  către  Agenţția  Naţțională  pentru  Sport  şi  conferă   titularului  drepturile  şi  obligaţțiile  prevăzute  în  statutul  antrenorilor.  60           (1)  Formarea  continua  a  specialiştilor  cu  studii  superioare  se  face  în  condiţțiile  legii.  după  caz.           (2)  Sistemul  de  clasificare  şi  promovare  a  antrenorilor  se  stabileşte  prin  statutul   antrenorului.   în  condiţțiile  legii.  la  cerere.  a  cursurilor  de  pregătire  şi   perfecţționare  profesională  a  adulţților.   acreditate  sau  autorizate.  la  o  renta  viageră.  în  condiţțiile  legii.             (3)  Carnetul  de  antrenor  atesta  ocupaţția  de  antrenor.062  din  16  noiembrie  2004.  de  asistenta   socială.  pot  obţține  carnetul  de  antrenor  pe  baza  licenţței.  după  caz.   organizare  şi  conducere  tehnica.           ART.  61           (1)  Absolvenţții  instituţțiilor  de  învăţțământ  superior.  472  din  4  noiembrie   2004.  instructorii  şi  managerii  din  domeniu.  în  vederea   acreditării  sau  autorizării  unităţților.  33  al  art.  argint  sau  de  bronz  în   probele  individuale  sau  pe  echipe  din  cadrul  jocurilor  olimpice  sau  o  medalie  de  aur  la   campionatele  mondiale  şi  europene  de  seniori  probe  olimpice  are  dreptul.legii.  ai  şcolilor  postliceale  de  antrenori.  I  din  LEGEA  nr.  cercetare  şi  asistenta  ştiinţțifică.           ART.  care  se  va  exercita  în  condiţțiile   legii.  aprobat  prin  hotărâre  a  Guvernului.  cu  Ministerul  Muncii.  precum  şi  de  drepturile  ce  li  se  cuvin  de  la   fondurile  private  de  pensii.           ART.  şi  de  alte  persoane  juridice  interesate.  pe  lângă  profesorii  cu  diploma  de  licenţța  sau  de   absolvire.  Instructorii  sportivi  se  pot  forma  şi  prin  cursuri  organizate  de  direcţțiile  pentru  tineret   şi  sport  judeţțene.  instituţțiilor  de  învăţțământ.  la  o  rentă  viageră.             TITLUL  X           Protecţția  socială  a  sportivilor  de  performanta             ART.  61  a  fost  modificat  de  pct.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  64           (1)  Sportivul  de  performanta  care  a  obţținut  o  medalie  de  aur.  Familiei   şi  Protecţției  Sociale.  precum  şi  pentru  alte  ocupaţții  complementare  specificate   în  regulamentul  de  aplicare  a  prezentei  legi.  statutele  şi   regulamentele  federaţțiilor.  care  atesta  specializarea  în  ramura  de  sport  respectiva.  în   colaborare  cu  Ministerul  Tineretului  şi  Sportului  si.   .           (4)  Standardele  de  evaluare  în  domeniul  educaţției  fizice  şi  sportului.           ART.  diplomei  sau  a   certificatului  de  absolvire.  se  stabilesc  de  organismele  abilitate  prin  lege.  respectiv  a  municipiului  Bucureşti.           (1^1)  Sportivul  de  performanţță  care  a  obţținut  o  medalie  de  aur  la  campionatele   mondiale  şi/sau  campionatele  europene  de  seniori.   Formarea  continua  a  antrenorilor  se  face  prin  cursuri  de  perfecţționare  şi  stagii  de  pregătire.  62           In  activitatea  de  educaţție  fizica  şi  sport.

 Aceeaşi  obligaţție  revine  Comitetului  Olimpic   Român  pentru  loturile  care  participă  la  Jocurile  Olimpice  sau  la  alte  competiţții  organizate   sub  egida  Comitetului  Internaţțional  Olimpic.  I  din  LEGEA  nr.  drepturile  lunare  se  acorda  din  1.  64  a  fost  introdus  de  pct.             (2)  Renta  viageră  prevăzută  la  alin.           (3)  Pe  durata  convocării  sportivilor  în  loturile  naţționale  ale  României.  (1)  se  stabilesc  prin  ordin  al   ministrului  tineretului  şi  sportului  şi  se  publica  în  Monitorul  Oficial  al  României.  (2).           -­‐  70%  pentru  prima  medalie  de  bronz  obţținută  la  jocurile  olimpice  sau  pentru  prima   medalie  de  aur  obţținută  la  campionatele  europene.  intervenit  în  cadrul  competiţțiilor  sportive  sau  al   pregătirii  în  vederea  participării  la  competiţții.           -­‐  80%  pentru  prima  medalie  de  argint  obţținută  la  jocurile  olimpice  sau  pentru  prima   medalie  de  aur  obţținută  la  campionatele  mondiale.  cu  excepţția  situaţțiilor  în  care   regulamentele  internaţționale  au  alte  prevederi.           b)  50%  din  valoarea  indemnizaţției  corespunzătoare  cuvenite  potrivit  lit.  b).           (8)  Modalităţțile  de  plata  a  drepturilor  prevăzute  la  alin.-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.           (10)  In  perioada  revenirii  în  activitate  ca  sportiv  activ  plata  rentei  viagere  se  suspenda.  34  al  art.           (4)  Prima  de  asigurare  care  urmează  a  fi  stipulată  în  contractul  de  asigurare  se   stabileşte  în  limita  bugetului  anual  propriu  al  structurilor  sportive  şi  al  Comitetului  Olimpic   Român.  campionatele  mondiale  sau   campionatele  europene.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.           (3)  Pentru  stabilirea  rentei  viagere  se  utilizează  salariul  mediu  brut  pe  economie   comunicat  de  Comisia  Naţționala  pentru  Statistica  pentru  luna  anterioară  celei  în  care  se  face   plata  drepturilor.   ART.           (7)  Fondurile  necesare  pentru  plata  drepturilor  prevăzute  în  prezentul  articol  se  aloca   de  la  bugetul  de  stat  şi  se  plătesc  de  Ministerul  Tineretului  şi  Sportului.062  din  16  noiembrie  2004.           (4)  Renta  viageră  se  acorda  începând  cu  data  de  1  ianuarie  a  anului  următor  celui  în   care  sportivul  se  retrage  din  activitate.  în  ramura  de  sport   în  care  sunt  legitimaţți.  65           (1)  Sportivii  legitimaţți  care  participă  în  competiţții  incluse  în  calendarul  intern  sau   internaţțional   sportiv  sunt  obligaţți.   .  (1^1)  al  art.  obligaţția  plăţții   primelor  de  asigurare  revine  federaţțiilor  sportive  naţționale.  pentru  sportivii  lor  legitimaţți.           (6)  Pentru  sportivii  care  cumulează  titlul  de  campion  olimpic  şi  cel  de  campion  mondial   sau  european  ori  titlul  de  campion  mondial  cu  cel  european  renta  viageră  acordată  pentru   cea  mai  buna  performanta  se  cumulează  cu  cea  pentru  performanta  inferioară.  din  renta  viageră.  Partea  I.  contracte  de  asigurare   pentru  risc  de  accident  sau  de  deces.  după  caz.  calculată  potrivit   prevederilor  alin.   după  cum  urmează:           a)  -­‐  100%  pentru  prima  medalie  de  aur  obţținută  la  jocurile  olimpice.  1.           (5)  In  funcţție  de  nivelul  performantei  sportive.  (5)  lit.  472  din  4   noiembrie  2004.  potrivit   nivelurilor  prevăzute  la  alin.  dar  nu  mai  devreme  de  data  intrării  în  vigoare  a   prezentei  legi.           (9)  Renta  viageră  prevăzută  în  prezentul  articol  se  plăteşte  lunar  în  lei  şi  nu  este   impozabilă.  a)  pentru   următoarele  medalii  de  aur  obţținute  la  jocurile  olimpice.  (1)  reprezintă  echivalentul  a  1.           (2)  Cluburile  sportive  pot  încheia.5  salarii  medii  brute   pe  economie.  să  posede  asigurarea  în  caz  de  accidente.5  salarii  medii  brute  pe  economie.

 beneficiază  şi  de   celelalte  drepturi  conferite  de  Legea  nr.           b)  potrivit  condiţțiilor  stabilite  prin  contractele  încheiate  între  părţți.  36  din  LEGEA  nr.  36  al  art.  67           (1)  Veniturile.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Art.  precum  şi  pentru  veniturile  proprii  ale  acestora.-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Art.  pentru  structurile  sportive  de  drept  privat.  456  din  27  iunie  2002.  publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.  de  utilitate  publica.           (2)  Administrarea  bugetului  anual  de  venituri  şi  cheltuieli  se  face  astfel:           a)  potrivit  competentelor  stabilite  în  statutele  şi  regulamentele  structurilor  sportive  de   drept  privat.  1.  36  al  art.  35  al  art.  472  din  4  noiembrie  2004.           c)  alocaţții  de  la  bugetul  de  stat  şi  de  la  bugetele  locale.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  472  din  4  noiembrie   2004.  şi  cheltuielile  de  orice  natura  ale  oricărei  structuri   sportive  sunt  cuprinse  într-­‐un  buget  anual  propriu.  indiferent  de  sursa.  de  utilitate  publică.             ART.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.062  din  16  noiembrie  2004.   (3)  Bugetul  anual  cuprinde  la  partea  de  venituri.  (1)  al  art.           d)  alte  surse.  (3)  al  art.  472  din  4  noiembrie   2004.  1.  pentru  alocaţțiile  de  la   bugetul  de  stat  şi  bugetele  locale.  I  din  LEGEA  nr.  54/1991  cu  privire  la  sindicate.  1.  repartizate  structurilor  sportive   de  drept  public  de  organele  administraţției  publice  centrale  şi  locale.062  din  16  noiembrie  2004.  fără  scop  lucrativ.           (6)  Soldurile  anuale  rezultate  din  execuţția  bugetului  structurilor  sportive  de  drept   public  se  reportează  în  anul  următor.  pentru  finanţțarea   programelor  structurilor  sportive  de  drept  privat  fără  scop  lucrativ.  67  a  fost  modificat  de  pct.  după  caz:           a)  venituri  proprii.     .  pentru  sumele   acordate  de  organele  administraţției  publice  centrale  şi  locale.   publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.           b)  de  organele  administraţției  publice  centrale  sau  locale  în  subordinea  cărora  se  află.  (4)  al  art.           b)  sume  de  la  bugetul  de  stat  sau  bugetele  locale  acordate  de  organele  administraţției   publice  centrale  sau  locale  pentru  finanţțarea  programelor  sportive  realizate  de  structuri   sportive  de  drept  privat.  asociaţți  în  sindicate  pe  ramuri  de  sport.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.           c)  în  condiţțiile  prevăzute  de  normele  privind  finanţțele  publice.  pentru  veniturile  proprii.             (5)  Structurile  sportive  fără  scop  lucrativ  sunt  scutite  de  impozite  şi  taxe  locale.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.  acordate  de  organele  administraţției  publice  centrale  şi   locale  structurilor  sportive  de  drept  public.  414  din  26  iunie   2002.  65  a  fost  modificat  de  pct.062  din  16  noiembrie  2004.  68  a  fost  abrogat  de  litera  m)  a  alin.  66           Sportivii  profesionisti.  67  a  fost  modificat  de  pct.  I  din  LEGEA  nr.  I  din  LEGEA  nr.             TITLUL  XI           Finanţțarea  activităţții  sportive             ART.     (4)  Bugetul  anual  al  structurilor  sportive  se  aprobă  după  cum  urmează:           a)  de  adunările  generale.   pentru  structurile  sportive  de  drept  public.

  defalcată  pe  obiective.           *)  NOTA  C.  în  condiţțiile   prezentei  legi.  financiar  şi  administrativ.  stabilite   potrivit  legii.  intervine  LEGEA  nr.  (1)  al  art.  Aceste  sume  se  asigură  pe  bază  de  contracte  încheiate   între  structurile  sportive  respective  şi  organele  administraţției  publice  centrale  sau  locale.062  din  16  noiembrie  2004.  abrogarea  lit.  ţțigări  şi  băuturi   alcoolice.  70  a  fost  modificată  de  pct.  1.           (4)  Structurile  sportive  de  drept  public  pot  beneficia  şi  de  alte  surse  de  venituri.C.  Piatra-­‐Neamţț:           Iniţțial  ORDONANŢȚA  nr.  1.  (1)  al  art.           g)  indemnizaţțiile  obţținute  din  transferurile  sportivilor.   c)  1%  din  taxele  şi  accizele  aplicate  la  nivel  naţțional  pentru  ţțigarete.  69  din  28  aprilie   2000.  83  din  19  august  2004.           b)  venituri  provenite  din  încasările  Regiei  Autonome  "Loteria  Naţționala".           b)  donaţțiile  şi  sumele  sau  bunurile  primite  prin  sponsorizări.  I  din  aceasta  lege  modifică  lit.  suma  stabilită  pentru  finanţțarea  programelor.062  din  16  noiembrie  2004.  stabilite  de  administraţția  publica  centrala  şi  locală.  iar  punctul  38  al  art.  Ulterior.  494  din  12  noiembrie  2004  să  elimine  punctul  121  din  ORDONANŢȚA  nr.  472  din  4  noiembrie  2004  aplicabilă  cu  data  de  19   noiembrie  2004.  69  a  fost  modificat  de  pct.  Regimul  de  gestionare  a  sumelor  astfel  primite  şi  controlul  financiar  se  fac  în   condiţțiile  legii.           d)  veniturile  pentru  care  se  datorează  impozite  pe  spectacole.  I  din  LEGEA  nr.  38  al  art.  (1)  al  art.  parametrii  sportivi  de  realizat.  astfel:           a)  cotizaţțiile  şi  contribuţțiile  băneşti  sau  în  natura  ale  simpatizantilor.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.   .  urmând  ca  de  fapt  legea  de  aprobare  a  ORDONANŢȚEI  nr.           c)  veniturile  obţținute  din  reclama  şi  publicitate.         ART.  37  al  art.  70.A.  83  din  19  august  2004  asupra   literei  c)  a  alin.  I  din  LEGEA  nr.  prin  modificarea  directă   asupra  Codului  fiscal.  69   (1)  Structurile  sportive  fără  scop  patrimonial  şi  Comitetul  Olimpic  Român.  constituindu-­‐se   în  norme  cu  caracter  tehnic.           (5)  Veniturile  obţținute  din  activităţțile  structurilor  sportive  de  drept  public  se   gestionează  şi  se  utilizează  la  nivelul  structurilor  sportive  respective.  70  şi  preconizată  pentru  data  de  1  ianuarie  2005  rămâne  fără   obiect.  c)  a  alin.  abrogarea  determinată  de  ORDONANŢȚA  nr.  pot  beneficia  de  sume  de  la  bugetul  de  stat  şi  de  la  bugetele  locale  pentru   finanţțarea  de  programe  sportive.  70  din  LEGEA  nr.  În   aceste  condiţții.           f)  indemnizaţțiile  obţținute  din  participarea  la  competiţțiile  şi  demonstraţțiile  sportive.E.           (3)  Prevederile  contractului  au  putere  deplina  pentru  cele  doua  părţți.  472  din  4   noiembrie  2004.  472  din  4  noiembrie   2004.  70           (1)  Ministerul  Tineretului  şi  Sportului  îşi  asigura  sursele  pentru  finanţțarea  activităţților   sportive  din:           a)  alocaţții  de  la  buget.  (1)  al  art.  obligaţțiile  şi  responsabilităţțile   părţților.           ART.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.  fără  vărsăminte  la  bugetul  de  stat  şi  fără  afectarea   alocaţțiilor  de  la  bugetul  de  stat.  83  din  19  august  2004  şi   anume  LEGEA  nr.  activităţți  şi  naturi  de  cheltuieli.  pentru  realizarea   scopului  şi  obiectului  de  activitate.  c)  a  alin.           e)  veniturile  obţținute  din  valorificarea  bunurilor  aflate  în  patrimoniul  acestora.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  S.             (2)  Contractul  va  cuprinde  prevederi  cu  privire  la:  obiectul  şi  volumul  activităţților   specifice.  (1)  al  art.   după  caz.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Litera  c)  a  alin.  publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.   793  din  27  august  2004  prevedea  pentru  data  de  1  ianuarie  2005.T.

 în  condiţțiile  legii.  contribuţții.  respectiv  a  municipiului  Bucureşti.  (2)  al  art.  40  al  art.  publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.           e)  alte  venituri.             d)  donaţții  şi  sponsorizări.           e)  alte  venituri.  77  din  24  iunie  2009.  publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.  439  din  26  iunie   2009.  1  al  articolului  unic  din  LEGEA   nr.           f)  sumele  rămase  din  exerciţțiul  financiar  precedent.  70  a  fost  introdusă  de  pct.  472  din  4   noiembrie  2004.  publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Litera  c^1)  a  alin.  în  condiţțiile  legii.             ART.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Litera  e)  a  alin.  îşi   asigura  sursele  pentru  finanţțarea  activităţților  sportive  de  interes  local  din:           a)  alocaţția  bugetară  anuala  stabilită  de  administraţția  publica  centrala  şi  locală.  penalităţți.  32  din  ORDONANŢȚA  DE   URGENŢȚĂ  nr.  care  se   constituie  în  sursă  de  finanţțare  a  activităţții  sportive  pentru  copii  şi  juniori.  32  din  ORDONANŢȚA  DE   URGENŢȚĂ  nr.83  din  19  august  2004  şi  să  lămurească  aceste  confuzii.           b)  30%  din  impozitele  pe  spectacolele  sportive  desfăşurate  pe  teritoriul  judeţțului   respectiv.  70  a  fost  introdusă  de  pct.           c)  15%  din  valoarea  de  piaţța  a  bazelor  sportive  dezafectate  sau  cărora  li  s-­‐a  schimbat   destinaţția.  inclusiv  a  celor   .           În  consecinţță.  221  din  22  mai  2003.           c)  cotizaţții.  71  a  fost  abrogată  de  litera  f)  a  art.  aflate  în  proprietatea  structurilor  sportive  de  drept  privat  de  pe  teritoriul   judeţțului  respectiv.  70  a  fost  abrogată  de  litera  f)  a  art.           d)  donaţții  şi  sponsorizări.  367  din  29  mai  2003.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Litera  g)  a  alin.           b)  venituri  obţținute  din  activităţți  economice  realizate  în  legătura  cu  scopul  şi  obiectul   de  activitate  ale  acestora.  71           (1)  Sursele  de  finanţțare  a  federaţțiilor  sportive  naţționale  provin  din:           a)  sume  destinate  finanţțării  programelor  sportive  proprii  şi  înscrise  în  contractele   încheiate  cu  organele  administraţției  publice  centrale  sau  locale.     f)  10%  din  indemnizaţțiile  de  transferuri  interne  şi  internaţționale  ale  sportivilor.           g)  venituri  obţținute  din  valorificarea  bunurilor  aflate  în  patrimoniul  acestora.  (2)  al  art.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  potrivit  prevederilor  statutelor  şi   regulamentelor  proprii.  taxe.  I  din  LEGEA  nr.             (2)  Direcţțiile  pentru  tineret  şi  sport  judeţțene.  (1)  al  art.  (1)  al  art.  (1)  al  art.  77  din  24  iunie  2009.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Litera  g)  a  alin.             d)  donaţții  şi  sponsorizări.  439  din  26  iunie   2009.  aplicabilă  de  la  data  de  1  ianuarie  2005.  este  litera  c)  a  alin.  1.  70   în  forma  prevăzută  în  LEGEA  nr.  după  caz.  472  din  4  noiembrie  2004.           c^1)  veniturile  obţținute  din  activităţți  economice  realizate  în  legătura  cu  scopul  şi  cu   obiectul  de  activitate  ale  unităţților  de  administrare  a  bazelor  sportive.062  din  16  noiembrie  2004.           f)  sumele  rămase  din  exerciţțiul  financiar  precedent.

 1.062  din  16  noiembrie  2004.  în  condiţțiile  legii.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.             (3)  Sursele  de  finanţțare  a  asociaţțiilor  sportive  fără  personalitate  juridică  se  asigura   prin:           a)  aportul  membrilor.  71  a  fost  introdusă  de  pct.  (2)  al  art.062  din  16  noiembrie  2004.  44  al  art.           i)  venituri  obţținute  din  valorificarea  bunurilor  aflate  în  patrimoniul  acestora.062  din  16  noiembrie  2004.  1.           d)  cotizaţții.           c)  venituri  obţținute  din  activităţți  economice  realizate  în  legătura  directa  cu  scopul  şi   obiectul  de  activitate  ale  acestora.  71  a  fost  introdusă  de  pct.  71  a  fost  modificată  de  pct.  (1)  al  art.  I  din  LEGEA  nr.             (2)  Sursele  de  finanţțare  a  cluburilor  sportive  provin  din:   a)  subvenţții  de  la  bugetul  de  stat  şi  bugetele  locale  acordate  cluburilor  sportive  de  drept   public  de  către  organele  administraţției  publice  centrale  şi/sau  locale  în  subordinea  cărora   se  află.  71  a  fost  introdusă  de  pct.  contribuţții  şi  penalităţți  aplicate  membrilor  săi.  472  din  4   noiembrie  2004.           h)  sume  rămase  din  exerciţțiul  financiar  precedent.  472  din  4   noiembrie  2004.  I  din  LEGEA  nr.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Litera  i)  a  alin.  43  al  art.           h)  sume  rămase  din  exerciţțiul  financiar  precedent.  I  din  LEGEA  nr.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Litera  f)  a  alin.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Litera  a)  a  alin.din  cluburile  şcolare.  precum  şi  de  organele  administraţției  publice  locale  din  unitatea   administrativ-­‐teritorială  respectivă.           c)  alte  surse.062  din  16  noiembrie  2004.  41  al  art.  1.  72           Sursele  de  finanţțare  a  asociaţțiilor  judeţțene  şi  ale  municipiului  Bucureşti.           ART.  472  din  4   noiembrie  2004.  472  din  4   noiembrie  2004.  42  al  art.  (2)  al  art.  (2)  al  art.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Litera  i)  a  alin.  pe  ramuri  de   .  antrenorilor  şi   celorlalţți  tehnicieni.  I  din  LEGEA  nr.  472  din  4   noiembrie  2004.           g)  alte  venituri.062  din  16  noiembrie  2004.  (1)  al  art.             b)  sume  destinate  finanţțării  programelor  sportive  ale  cluburilor  sportive  de  drept   privat  şi  înscrise  în  contractele  încheiate  cu  direcţțiile  pentru  tineret  şi  sport  judeţțene.             g)  alte  venituri.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  în  condiţțiile  legii.  după  caz.             j)  venituri  obţținute  din  participarea  la  competiţțiile  şi  demonstraţțiile  sportive.  sportivilor.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Litera  j)  a  alin.  71  a  fost  modificată  de  pct.           f)  donaţții  şi  sponsorizări.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  1.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.           i)  venituri  obţținute  din  valorificarea  bunurilor  aflate  în  patrimoniul  acestora.           b)  repartizarea  unor  sume  pentru  activitatea  sportiva  din  bugetul  de  venituri  şi   cheltuieli  al  instituţțiilor  sau  unităţților  în  cadrul  cărora  s-­‐au  constituit.   respectiv  a  municipiului  Bucureşti.  potrivit  statutelor  şi  regulamentelor  proprii.  44  al  art.           e)  sume  obţținute  din  transferurile  sportivilor.  1.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  sau  cu  organele  administraţției  publice  locale.  I  din  LEGEA  nr.

 75  a  fost  modificată  de  pct.           e)  sponsorizări.           g)  alte  venituri.  32  din  ORDONANŢȚA  DE  URGENŢȚĂ   nr.  penalităţți.  45  al  art.  pe  ramuri  de  sport.  31  alin.  472  din  4  noiembrie   2004.             b)  timbrul  olimpic.  penalităţți.           b)  cotizaţții.062  din  16  noiembrie  2004.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Litera  a)  a  art.           ART.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Litera  f)  a  art.           c)  venituri  provenite  din  încasările  Regiei  Autonome  "Loteria  Naţționala".  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.           (2)  Gestionarea  patrimoniului  propriu  şi  exerciţțiul  financiar  al  cluburilor  sportive   profesioniste  se  conduc  potrivit  reglementărilor  aplicabile  pentru  societăţțile  comerciale.  73           (1)  Cluburile  sportive  profesioniste  organizate  ca  societăţți  comerciale  sportive  pe   acţțiuni  realizează  venituri  proprii  din  activităţțile  prevăzute  la  art.  I  din  LEGEA  nr.  1.  publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.  contribuţții.           d)  donaţții  şi  legate.           c)  veniturile  obţținute  din  activităţțile  economice  realizate  în  legătura  cu  scopul  şi   obiectul  de  activitate  ale  acestora.sport.  se  asigura  din:           a)  sume  destinate  finanţțării  programelor  sportive  proprii  şi  înscrise  în  contractele   încheiate  cu  direcţțiile  pentru  tineret  şi  sport  judeţțene.  după  caz.  74           Sursele  de  finanţțare  a  ligilor  profesioniste.           ART.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Litera  d)  a  art.  1.  I  din  LEGEA  nr.     .           f)  sume  rămase  din  exerciţțiul  financiar  precedent.  publicitate  şi  drepturi  TV.  în  condiţțiile  legii.             e)  5%  din  încasările  rezultate  din  vânzarea  biletelor  de  intrare  la  competiţțiile  sportive   oficiale  organizate  de  liga.  (1).           d)  donaţții  şi  sponsorizări.  74  a  fost  abrogată  de  litera  f)  a  art.  75  a  fost  modificată  de  pct.           c)  donaţții  şi  sponsorizări.  provin  din:           a)  cotizaţții.           b)  veniturile  obţținute  din  activităţțile  realizate  în  legătura  directa  cu  statutul  şi  obiectul   de  activitate  ale  acestora.  taxe.   sau  cu  organe  ale  administraţției  publice  locale.062  din  16  noiembrie  2004.  45  al  art.   f)  venituri  realizate  din  acordarea  dreptului  de  folosinţță  a  emblemei  Comitetului  Olimpic   Român  şi  a  altor  drepturi  de  proprietate  intelectuală  olimpice.  stabilite   potrivit  legii.           f)  2%  din  încasările  rezultate  din  contractele  încheiate  de  cluburile  sportive   profesioniste  pentru  reclama.  potrivit  statutelor  şi  regulamentelor  proprii.  439  din  26  iunie  2009.  472  din  4  noiembrie   2004.  potrivit  statutelor  şi  regulamentelor  proprii.           e)  alte  venituri.  reprezentând  10%  din  valoarea  tuturor  biletelor  de  acces  la   manifestările  sportive.  în  condiţțiile  legii.           h)  sume  rămase  din  exerciţțiul  financiar  precedent.  77  din  24  iunie  2009.  contribuţții.  taxe.  75           Sursele  de  finanţțare  a  Comitetului  Olimpic  Roman  se  constituie  din:   a)  sume  de  la  bugetul  de  stat.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.           ART.  respectiv  a  municipiului  Bucureşti.

 241  din  12  iulie  2007.  respectiv  din  sectorul  privat.  (1)  lit.  (3)  al  art.  (1)  se  aplică  şi  societăţților  comerciale  care  deţțin  active   patrimoniale  destinate  activităţții  sportive  ce  au  aparţținut  statului.  precum  şi  amenajările.  493  din  11  iulie  2002.  70  alin.  76  a  fost  abrogat  de  litera  c)  a  articolului  unic  din  LEGEA  nr.E.A.  47  al  art.           (2)  Dispoziţțiile  alin.         g)  contribuţții  din  partea  Comitetului  Internaţțional  Olimpic  şi  a  Solidarităţții  Olimpice.  77  a  fost  abrogat  de  art.  proprietăţții  publice  sau  private.   publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.  78           (1)  In  sensul  prezentei  legi  baza  materială  sportiva  cuprinde  totalitatea  terenurilor  şi   spaţțiilor.  1.C.  472  din  4  noiembrie   2004.  7  din  19  iulie  2001.             ART.  1.  omologate.             TITLUL  XII           Baza  materială  pentru  activitatea  sportiva             ART.     ART.  I  din  LEGEA  nr.  472  din  4  noiembrie  2004.   publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  78^1  a  fost  introdus  de  pct.  85  din  ORDONANŢȚA  nr.  48  al  art.           j)  sume  rămase  din  exerciţțiul  financiar  precedent.  instalaţțiile  şi  construcţțiile  care  sunt  destinate  organizării  şi   desfăşurării  activităţții  de  educaţție  fizica  şi  sport.  69/2000.   .  (1)  aparţțin.062  din  16  noiembrie  2004.  78  a  fost  modificat  de  pct.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.   (3)  Bazele  sportive  din  domeniul  public  şi  privat  al  statului  şi  unităţților   administrativ-­‐teritoriale.  79           (1)  Schimbarea  destinaţției  sau  desfiinţțarea  unor  baze  sportive  aparţținând  domeniului   public  ori  privat  al  statului  sau  al  unităţților  administrativ-­‐teritoriale  se  va  putea  face  numai   prin  hotărâre  a  Guvernului  şi  cu  construirea  prealabilă  a  altor  baze  sportive  similare  celor   desfiinţțate.  435  din  3  august  2001.  după  caz.  7  din  19  iulie  2001.           h)  venituri  din  organizarea  şi  exploatarea  pronosticurilor  şi  pariurilor  sportive.   77  din  Legea  nr.  435  din  3   august  2001  a  fost  aprobată  cu  modificări  de  LEGEA  nr.  c).062  din  16  noiembrie  2004.  publicată  în   MONITORUL  OFICIAL  nr.     -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Art.  conform  unei  metodologii  aprobate  prin  ordin  al  preşedintelui   Agenţției  Naţționale  pentru  Sport.  I  abrogarea  art.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Art.           (2)  Bunurile  menţționate  la  alin.  publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.T.           i)  alte  venituri.  543  din  25  iulie  2002  menţținând  la  pct.           k)  o  pătrime  din  sumele  realizate  potrivit  art.  46  al  art.  în   condiţțiile  legii.  publicată  în   MONITORUL  OFICIAL  nr.  78^1           Autorităţțile  administraţției  publice  şi  societăţțile  comerciale  care  au  dobândit  sau  deţțin   baze  şi/sau  instalaţții  sportive  sunt  obligate  să  păstreze  destinaţția  acestora  şi  să  le  menţțină   în  stare  de  funcţționare.  conform  legislaţției  în  vigoare.  I  din  LEGEA  nr.  se  înscriu  obligatoriu  în   Registrul  bazelor  sportive.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.  Piatra-­‐Neamţț:           ORDONANŢȚA  nr.  496  din  24  iulie  2007.           *)  NOTA  C.  S.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Art.

 I  din  LEGEA  nr.           Justa  despăgubire  se  acorda.  pentru  aplicarea   prevederilor  alin.  după  caz.  (1)  şi  (2).  De  asemenea.  precum  şi  prin   unităţțile  de  administrare  a  bazelor  sportive  din  subordinea  direcţțiilor  pentru  tineret  şi   sport  judeţțene.  20  alin.           (2)  Predarea-­‐preluarea  se  face  pe  baza  de  protocol.  50  al  art.  80  a  fost  modificat  de  pct.  In  acelaşi  timp  se  reintegrează  fără   plata  şi  imobilele  care.-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Art.  se  reintegrează  în  patrimoniul  succesorului  în  drepturi.  472  din  4  noiembrie   2004.  sunt   scutite  de  taxă  de  timbru  şi  cererile  de  chemare  în  judecată  privind  acţțiuni  în  prestaţție   tabulară.062  din  16  noiembrie  2004.  indiferent  de   statutul  capitalului  social  al  acestora.  Ministerul  Tineretului  şi   Sportului.  va  acţționa  în  justiţție  persoanele  juridice  sau  fizice  care  refuză   semnarea  protocoalelor  şi  predarea  documentelor  de  proprietate.  de  Guvern.   publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  1.  Reintegrarea  se  face  pe  baza  de  protocol.  aflată  în  patrimoniul  statului  şi  în   folosinţța  fostului  Consiliu  Naţțional  pentru  Educaţție  Fizica  şi  Sport  la  data  de  22  decembrie   1989.  Aceste  acţțiuni  sunt   scutite  de  taxă  de  timbru.  în  condiţțiile  legii.  respectiv  a  municipiului  Bucureşti.  15/1990.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.   (5)  Deţținătorii  de  bunuri  prevăzute  la  alin.  numai  în  conformitate  cu  metodologia   stabilită  prin  ordin  al  ministrului  tineretului  şi  sportului.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐   .  (5).  (6)  al  art.  anulare  sau  modificare  a  înscrierilor  din  cartea  funciară  înaintate  de   instituţțiile  sau  persoanele  prevăzute  la  alin.  (5)  al  art.  care  urmează  să  fie  reintegrate  în   patrimoniul  Agenţției  Naţționale  pentru  Sport.           (4)  Închirierea  bunurilor.  (1)  şi  (2)  sunt  scutite  de  taxa  de  timbru.  sunt  obligaţți  să  pună  la  dispoziţție   împuterniciţților  acesteia  toate  documentele  care  atestă  proprietatea.  (2)  din  Legea  nr.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.  Agenţția  Naţțională  pentru  Sport.  79  a  fost  modificat  de  pct.  I  din  LEGEA  nr.  respectiv  a  municipiului  Bucureşti.  472  din  4  noiembrie   2004.  472  din  4  noiembrie  2004.  80  a  fost  modificat  de  pct.             ART.062  din  16  noiembrie  2004.             (7)  Acţțiunile  în  justiţție  formulate  de  Ministerul  Tineretului  şi  Sportului  şi  de  direcţțiile   pentru  tineret  şi  sport  judeţțene.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.  aflate  în   patrimoniul  Ministerului  Tineretului  şi  Sportului.  1.  inclusiv  a  terenurilor  disponibile  temporar.  80           (1)  Baza  materială  pentru  activitatea  sportiva.  se  face  pe  baza  de  contract  încheiat  în   condiţțiile  legii.  (7)  şi  alte  organe  ale  administraţției  publice  centrale  şi  locale  pot   face  reintegrarea  bazei  materiale  proprii  pentru  activitate  sportiva.  conform  art.  I  din  LEGEA  nr.  cu  revizuirea  anuala  a  acestuia.062  din  16  noiembrie  2004.  1.  inclusiv  a  terenurilor.           (8)  In  condiţțiile  alin.  50  al  art.  (3)  se  face  cu   prioritate  pentru  activităţți  sportive.  în  vederea  înregistrării.           (3)  Închirierea  bunurilor.  au  trecut  în  patrimoniul  unor  societăţți  comerciale.  radiere.  evidenţțele  contabile.  cu  modificările  şi   completările  ulterioare.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.   prin  împuterniciţții  săi.   precum  şi  documentele  necesare.  în  condiţțiile  alin.   (9)  Ministerul  Tineretului  şi  Sportului  administrează  baza  materială  proprie  prin   complexurile  sportive  naţționale  şi  cluburile  sportive  din  subordinea  sa.  49  al  art.     (6)  Intabularea  dreptului  de  proprietate  asupra  bunurilor  imobile  aparţținând  bazei   materiale  sportive  se  face  cu  scutirea  de  plata  taxelor  prevăzute  de  lege.

 publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.  în  administrarea  Agenţției  Naţționale  pentru  Sport.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  funcţționează  ca  unităţți  fără  personalitate   juridică.  80  a  fost  modificat  de  pct.     (15)  Patrimoniul  din  domeniul  public  al  statului.           b)  venituri  obţținute  din  activităţți  economice  realizate  în  legătura  cu  scopul  şi  cu   obiectul  de  activitate  ale  acestora.  în  condiţțiile  legii.  publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.  respectiv  a  municipiului  Bucureşti.  (15)  al  art.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.  în  condiţțiile  legii.062  din  16  noiembrie  2004.  221  din  22   mai  2003.  80  a  fost  introdusă  de  pct.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.           d)  alte  venituri.  precum  şi  organizării  competiţțiilor  sportive  de   nivel  naţțional  şi  internaţțional.   (11)  Unităţțile  de  administrare  a  bazelor  sportive  din  subordinea  direcţțiilor  pentru  tineret  şi   sport  judeţțene.  2  al  articolului  unic  din  LEGEA  nr.  221  din  22   mai  2003.  municipiilor  sau  judeţțelor.  I  din  LEGEA  nr.   (14)  Comitetul  Olimpic  Român  şi  federaţțiile  sportive  naţționale.  221  din  22   mai  2003.  I  din  LEGEA  nr.  pentru  realizarea  scopului  şi  obiectului  de  activitate.  aflat.  80  a  fost  modificat  de  pct.  1.  (14)  al  art.  de  utilitate  publică.  fără  vărsăminte   la  bugetul  de  stat  şi  fără  afectarea  alocaţțiilor  de  la  bugetul  de  stat.  poate  fi  transferat  în  domeniul  public   al  comunelor.     (12)  Sursele  de  finanţțare  a  complexurilor  sportive  naţționale  provin  din:           a)  subvenţții  de  la  bugetul  de  stat.062  din  16  noiembrie  2004.  publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.  51  al  art.  înfiinţțate  prin  hotărâre  a   Guvernului  ca  instituţții  publice  în  subordinea  Ministerului  Tineretului  şi  Sportului.  pot  primi  în  folosinţță  gratuită.  (12)  al  art.  2  al  articolului  unic  din  LEGEA  nr.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.  367  din  29  mai  2003.  1.             (13)  Veniturile  obţținute  din  activitatea  complexurilor  sportive  naţționale  şi  a  unităţților   judeţțene  de  administrare  a  bazelor  sportive  se  gestionează  şi  se  utilizează  integral  la  nivelul   unităţților  respective.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.  472  din  4   noiembrie  2004.  80  a  fost  modificat  de  pct.  80  a  fost  modificat  de  pct.  52  al  art.   .  precum  şi  prestarea  de  servicii  pentru  activitatea  sportiva  şi  de  tineret.  52  al  art.  oraşelor.  1.  Obiectul   de  activitate  al  acestora  îl  constituie  administrarea  bazei  materiale  destinate  cu  prioritate   pregătirii  loturilor  naţționale  şi  olimpice.  I  din  LEGEA  nr.           f)  venituri  obţținute  din  valorificarea  bunurilor  aflate  în  patrimoniul  acestora.             (10)  Complexurile  sportive  naţționale  sunt  persoane  juridice.  (9)  al  art.           e)  sume  rămase  din  venituri  extrabugetare  din  exerciţțiul  financiar  precedent.  (12)  al  art.  la  data  intrării  în  vigoare  a  prezentei   legi.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  având  ca  obiect  de  activitate  administrarea  şi  întreţținerea  bazelor  sportive  de   interes  naţțional.  bunuri   imobile  din  patrimoniul  statului  şi  al  unităţților  administrativ-­‐teritoriale.  80  a  fost  modificat  de  pct.  după  caz.           c)  donaţții  şi  sponsorizări.  2  al  articolului  unic  din  LEGEA  nr.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.062  din  16  noiembrie  2004.         Alin.  472  din  4   noiembrie  2004.  367  din  29  mai  2003.  367  din  29  mai  2003.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Litera  f)  a  alin.  pe  termen  limitat.  Complexurile  sportive  naţționale  se  organizează  şi   funcţționează  pe  baza  regulamentului  aprobat  prin  ordin  al  ministrului  tineretului  şi   sportului.  (11)  al  art.  ca  persoane  juridice  de   drept  privat.  472  din  4   noiembrie  2004.

 de  fair-­‐play  şi  sportivitate  în  toate  locurile  în  care  se   desfăşoară  astfel  de  acţțiuni.  53  al  art.  reprezentanţți  ai  federaţțiilor  sportive  naţționale.  83^1  a  fost  introdus  de  pct.  Comitetul  Olimpic  Roman.  I  din  LEGEA  nr.             ART.   publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  control  şi  supraveghere.  472  din  4  noiembrie  2004.  84           (1)  Activitatea  sportiva  în  România  se  organizează  pornindu-­‐se  de  la  principiul   asigurării  unui  climat  civilizat.  53  al  art.             TITLUL  XIII           Prevenirea  violenţței  în  sport  şi  lupta  impotriva  dopajului             ART.  85           (1)  Se  înfiinţțează  Comisia  Naţționala  de  Acţțiune  impotriva  Violenţței  în  Sport.  şi  sunt  scutiţți  de  plata  tuturor  taxelor  necesare  obţținerii  acestor   autorizaţții.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Art.           ART.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Art.  I  din  LEGEA  nr.  1.  se  reglementează  pe  baza  contractului  încheiat   între  părţți.  82           Ministerul  Tineretului  şi  Sportului.062  din  16  noiembrie  2004.   următoarele  atribuţții:   .  se   stabilesc  avându-­‐se  în  vedere  prevederile  Convenţției  europene  privind  violenta  şi  ieşirile   necontrolate  ale  spectatorilor  cu  ocazia  manifestărilor  sportive.  federaţțiile  sportive   naţționale  şi  cluburile  sportive  care  deţțin  bazele  sportive  nautice  au  dreptul  de  folosinţța   gratuita  şi  prioritara  a  luciului  de  apa  pentru  activitatea  de  pregătire  şi  competiţționala.   modernizarea  şi  dezvoltarea  bazei  materiale  pentru  activitatea  sportiva.  81           (1)  Autorităţțile  administraţției  publice  locale  au  obligaţția  sa  includă  în  planurile  de   urbanism  şi  amenajare  rurală  suprafeţțe  de  teren  pentru  construirea  de  baze  sportive   destinate  educaţției  fizice  şi  sportului  comunitar.  respectiv  a  municipiului  Bucureşti.  conform   prevederilor  legale.           (2)  Autorităţțile  administraţției  publice  locale  pot  contribui  la  întreţținerea.   publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  1.           ART.   reprezentanţți  ai  ligilor  profesioniste  şi  reprezentanţți  ai  direcţțiilor  pentru  tineret  şi  sport   judeţțene.  în  special  la  meciurile  de   fotbal.  83           Regimul  de  gestionare  şi  administrare  a  bunurilor  mobile  şi  imobile.  în  principal.           (2)  Comisia  Naţționala  de  Acţțiune  impotriva  Violenţței  în  Sport  are.  83^1           Deţținătorii  cu  orice  titlu  ai  bazei  materiale  sportive  pot  efectua  cheltuieli  privind   contracte  de  asigurare  a  acesteia.  achiziţționate  ca   urmare  a  derulării  unor  programe  sportive.  în  condiţțiile  legii.  83^2           Deţținătorii  cu  orice  titlu  ai  bazei  materiale  sportive  evidenţțiate  în  patrimoniul  Agenţției   Naţționale  pentru  Sport  au  obligaţția  obţținerii  anuale  a  autorizaţțiilor  de  funcţționare.  ca   organism  de  reglementare.  472  din  4  noiembrie  2004.  83^2  a  fost  introdus  de  pct.           ART.           (2)  Modalităţțile  concrete  de  acţțiune  în  acest  domeniu.  format  din  reprezentanţți  ai   administraţției  publice  centrale.062  din  16  noiembrie  2004.           ART.  pe  plan  naţțional  şi  local.           ART.

 prin  Cancelaria   Primului-­‐Ministru.  293  din  24  octombrie   2005.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.             (4)  Organizarea.  finanţțată  din  venituri  proprii  şi  subvenţții  acordate  de  la  bugetul  de  stat.  sportivii  şi  tehnicienii  îşi  vor  defasura  activitatea   pornind  de  la  excluderea  utilizării  mijloacelor  şi  metodelor  care  sporesc  în  mod  artificial   performanţțele  sportive  şi  prejudiciază  sănătatea  sportivilor  şi  etica  sportiva.  54  al  art.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.           ART.  Programul  naţțional  antidoping  se   aprobă  prin  ordin  al  preşedintelui  Agenţției  Naţționale  pentru  Sport.  altele  decât  cele  cuprinse  în  statutele  şi  în   regulamentele  structurilor  sportive.  funcţționarea  şi  atribuţțiile  Agenţției  Naţționale  Antidoping  se  stabilesc   prin  hotărâre  a  Guvernului.  86  a  fost  modificat  de  articolul  unic  din  LEGEA  nr.           d)  ia  măsuri  pentru  prevenirea  violenţței  fizice  exercitate  în  timpul  pregătirii   sportivilor.  (3)  al  art.  la  propunerea   Ministerului  Tineretului  şi  Sportului.  ale   Comitetului  Internaţțional  Olimpic  şi  ale  Agenţției  Mondiale  Antidoping.  86  a  fost  introdus  de  pct.  472  din  4  noiembrie   2004.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.  (2)  al  art.  conform  prevederilor  Convenţției  antidoping  a  Consiliului  Europei.  (4)  al  art.  instituţție  publică  cu  personalitate   juridică.  1.  coordonată  de  primul-­‐ministru.062  din  16  noiembrie  2004.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.           (3)  Organizarea  şi  funcţționarea  Comisiei  Naţționale  de  Acţțiune  Impotriva  Violenţței  în   Sport  se  stabilesc  prin  regulament  aprobat  prin  hotărâre  a  Guvernului.  953  din  27  octombrie  2005.  86  a  fost  modificat  de  pct.         a)  stabileşte  normele  obligatorii  privind  organizarea  spectacolelor  şi  manifestărilor   sportive  şi  de  prevenire  a  violenţței  cu  ocazia  desfăşurării  acestora.     (3)  Agenţția  Naţțională  Antidoping  elaborează  şi  pune  în  aplicare  Programul  naţțional   antidoping.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.  în  subordinea  Guvernului.  472  din  4  noiembrie   2004.  I  din  LEGEA  nr.  (5)  al  art.062  din  16  noiembrie  2004.062  din  16  noiembrie  2004.  55  al  art.  1.  55  al  art.  Agenţției   Mondiale  Antidoping  şi  Codului  mondial  antidoping.           c)  stabileşte  şi  aplica  sancţțiuni.           b)  supraveghează  şi  controlează  modul  în  care  normele  obligatorii  sunt  respectate  şi   aplicate  de  organizatorii  de  spectacole  sportive  şi  de  administratorii  de  baze  sportive  în   cadrul  cărora  se  desfăşoară  aceste  spectacole.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  I  din  LEGEA  nr.  I  din  LEGEA  nr.  87   .  publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.   (2)  Pentru  punerea  în  aplicare  a  politicii  şi  acţțiunilor  cuprinse  în  Programul  naţțional   antidoping  se  înfiinţțează  Agenţția  Naţțională  Antidoping.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.             (5)  Normele  tehnice  privind  organizarea  şi  desfăşurarea  controlului  doping  şi   sancţțiunile  care  se  aplică  pe  linie  de  sport  persoanelor  dovedite  că  sunt  implicate  în  cazuri   de  dopaj  sunt  în  conformitate  cu  reglementările  federaţțiilor  sportive  internaţționale.             TITLUL  XIV           Sancţțiuni             ART.  472  din  4  noiembrie   2004.  1.  86           (1)  Structurile  sportive  de  orice  nivel.  86  a  fost  introdus  de  pct.

          ART.  55.           e)  organizarea  manifestărilor  sportive  fără  a  asigura  condiţțiile  prevăzute  prin   regulamentul  federaţției  sportive  naţționale  respective.  prin  admiterea  de  către  organizatori  a   participării  la  competiţțiile  sportive  oficiale  înscrise  în  calendarele  federaţțiilor  sportive   naţționale  pe  ramuri  de  sport.  I  din  LEGEA  nr.  după  caz.  13  alin.         Încălcarea  dispoziţțiilor  prezentei  legi  atrage  răspunderea  disciplinară.  88^1           În  situaţții  deosebite  de  încălcare  a  actelor  constitutive.  I  din  LEGEA  nr.           h)  neaducerea  la  îndeplinire.  I  din  LEGEA  nr.  sa  fie  considerate  infracţțiuni:           a)  încălcarea  dispoziţțiilor  art.  56  al  art.  potrivit  legii  penale.             k)  nerespectarea  prevederilor  art.             j)  neînregistrarea  bazelor  sportive  în  Registrul  bazelor  sportive.  88  a  fost  introdusă  de  pct.             ART.  163  din  17  martie  2009.  materială.           f)  administrarea  necorespunzătoare  a  bazelor  şi  a  instalaţțiilor  sportive  de  către   deţținătorii  acestora  sau  de  către  cei  cărora  li  s-­‐a  recunoscut  un  drept  de  folosinţța  asupra  lor.  70  alin.  1.  472  din  4  noiembrie   2004.  55  alin.  4  al  art.  conform  prevederilor  art.  472  din  4  noiembrie  2004.  (1)  lit.  a)  este  sanctionabila  cu  amenda.062  din  16  noiembrie  2004.  57  al  art.  potrivit  legii.   .           i)  neachitarea  contravalorii  timbrului  olimpic  către  Comitetul  Olimpic  Român.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.           c)  prezentarea  unor  declaraţții  sau  documente  inexacte  în  baza  cărora  s-­‐a  operat   înscrierea  la  competiţții  potrivit  prevederilor  lit.  fapta  nu  constituie  infracţțiune.  34  din  13  martie  2009.  dacă  fapta  nu  constituie  infracţțiune.  dacă  nu  sunt  săvârşite  în  astfel  de  condiţții   încât.  88           Constituie  contravenţție  următoarele  fapte.             l)  nerespectarea  prevederilor  art.  I  din  LEGEA  nr.   potrivit  legii.   publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.   Agenţția  Naţțională  pentru  Sport  poate  dispune  convocarea  adunării  generale  extraordinare   pentru  structurile  de  utilitate  publică.  88  a  fost  introdusă  de  pct.  dacă.  (4).  88  a  fost  introdusă  de  pct.  88  a  fost  introdusă  de  pct.           b)  participarea  la  activităţțile  sportive  organizate  a  sportivilor  care  nu  prezintă  avizul   medical.  56  al  art.   sanctionabila  cu  amenda.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Art.   contravenţțională  sau  penală.  472  din  4  noiembrie   2004.  g).062  din  16  noiembrie  2004.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Litera  i)  a  art.  la  termenele  stabilite.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  a  actelor  normative.           d)  îngrădirea  de  către  deţținătorii  de  baze  sportive  a  accesului  celor  îndreptăţțiţți  sa  le   utilizeze.  a  măsurilor  dispuse  anterior.           g)  refuzul  de  a  se  supune  controlului  instituit  prin  prezenta  lege  sau  de  a  prezenta   avizele  şi  autorizaţțiile  de  funcţționare.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Litera  l)  a  art.  88^1  a  fost  introdus  de  pct.   precum  şi  a  solicitărilor  legale  ale  Ministerului  Tineretului  şi  Sportului.  I  din  LEGEA  nr.  a  statutelor.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Litera  k)  a  art.  (3).  1.  472  din  4  noiembrie   2004.  civilă.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.062  din  16  noiembrie  2004.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Litera  j)  a  art.  56  al  art.  1.

 publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.000  lei.   b)  cu  amendă  de  la  1.             ART.  I  din  LEGEA  nr.  88.  91           (1)  Constatarea  contravenţțiilor  şi  aplicarea  sancţțiunilor  prevăzute  la  art.  pentru  persoanele  juridice.  (2)  al  art.  5  al  art.  88  lit.  I  din  LEGEA  nr.  90           In  cazul  săvârşirii  repetate  a  contravenţțiilor  prevăzute  la  art.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  34  din  13   martie  2009.  faptele  prevăzute  la  art.000.  i).   88  lit.  pentru  persoane  fizice.  88  lit.  1.  şi  cu   amendă  de  la  3.  47.             c)  cu  amendă  de  la  6.000  lei  la  9.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.000.062  din  16  noiembrie  2004.   (2)  Persoanele  autorizate  prevăzute  la  alin.000  lei.062  din  16  noiembrie  2004.  săvârşite  de  persoanele  fizice  şi  persoanele  juridice.  şi  cu   amendă  de  la  3.publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.           c)  alte  persoane  împuternicite  prin  ordin  al  ministrului  tineretului  şi  sportului.           d)  cu  amendă  de  la  200.000.000.  59  al  art.  2/2001  privind  regimul  juridic  al  contravenţțiilor.  stabilite  potrivit   prevederilor  art.000  lei.  publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.000  lei  la  30.  publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.             (2)  Cuantumul  amenzilor  se  actualizează  prin  hotărâre  a  Guvernului.           ART.000.  k).  d)-­‐f).000.000  lei.           ART.  91  a  fost  modificată  de  pct.  pentru  persoane  juridice.  472  din  4  noiembrie   2004.000  lei  la  500.  aprobată  cu  modificări  şi   completări  prin  Legea  nr.000  lei  la  15.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Alin.  89  se  fac  de:   a)  personalul  autorizat  din  cadrul  Agenţției  Naţționale  pentru  Sport.  89  a  fost  modificată  de  pct.  j)  şi  l).  1.000.000.   88  lit.  pentru  persoane  fizice.  89  a  fost  modificat  de  pct.  163  din  17  martie  2009.  1.  a)-­‐c).  I  din  LEGEA  nr.  58  al  art.  pentru  persoane  juridice.  92           (1)  Contravenţțiilor  prevăzute  în  prezenta  lege  le  sunt  aplicabile  prevederile  Ordonanţței   Guvernului  nr.  60  al  art.     ART.  faptele  prevăzute  la  art.  472  din  4   noiembrie  2004.   se  sancţționează  după  cum  urmează:           a)  cu  amendă  de  la  6.  88.  pentru  persoane  juridice.000.  1.000  lei.  180/2002.062  din  16  noiembrie  2004.             b)  directorii  direcţțiilor  pentru  tineret  şi  sport  judeţțene  sau/si  a  municipiului  Bucureşti.  (1)  al  art.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Litera  b)  a  alin.  şi  cu  amendă  de  la  900  lei   la  3.  Amenzile  se  constituie  în  alte  venituri  la   bugetul  Agenţției  Naţționale  pentru  Sport.  pe  bază  de  proces-­‐verbal.000.  pentru  persoane  fizice.  472  din  4  noiembrie   2004.   pentru  structurile  sportive  din  raza  administrativ-­‐teritorială  aferentă.   faptele  prevăzute  la  art.  respectiv  al  direcţțiilor  de  sport  judeţțene  şi  a   municipiului  Bucureşti.  I  din  LEGEA  nr.  (1)  constată  încălcările  legii  şi  aplică  sancţțiuni  în   raport  cu  gravitatea  lor.000  lei.  91  a  fost  modificat  de  pct.500  lei  la  4.  cu  modificările  ulterioare.   .000  lei  la  15.  (1)  al  art.  89   (1)  Contravenţțiile  prevăzute  la  art.  (1)  al  art.062  din  16  noiembrie  2004.  pe  lângă  amenda  se   vor  aplica  şi  sancţțiunile  specifice  autorităţții  disciplinare  în  sport.  g)  şi  h).  faptele  prevăzute  la  art.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Litera  a)  a  alin.500  lei.

 200  din  9  mai  2000.  I  din  LEGEA  nr.     ART.  1.             Aceasta  lege  a  fost  adoptată  de  Camera  Deputaţților  în  şedinţța  din  27  martie  2000.  Piatra-­‐Neamţț:           Conform  articolului  unic  din  ORDONANŢȚA  DE  URGENŢȚĂ  nr.  cu  modificările  şi  completările  ulterioare.  publicată  în  MONITORUL  OFICIAL  nr.E.  94  din  Legea  educaţției  fizice  şi  sportului  nr.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           *)  NOTA  C.   publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  472  din  4  noiembrie  2004.  42  alin.  I  din  LEGEA  nr.062  din  16  noiembrie  2004.  96           In  termen  de  90  de  zile  de  la  data  publicării  prezentei  legi  în  Monitorul  Oficial  al   României  Ministerul  Tineretului  şi  Sportului  elaborează  şi  propune  spre  aprobare   Guvernului  regulamentul  de  punere  în  aplicare  a  dispoziţțiilor  prezentei  legi.  (6)  ale  art.  93           Nerespectarea  dispoziţțiilor  art.  95           Dispoziţțiile  prezentei  legi  se  completează  cu  prevederile  Ordonanţței  Guvernului  nr.  S.   publicată  în  MONITORUL  OFIIAL  nr.  94*)           In  termen  de  180  de  zile  de  la  data  intrării  în  vigoare  a  prezentei  legi  structurile   sportive  existente  se  vor  reorganiza  potrivit  prevederilor  acesteia.  nr.             ART.C.  (2)  şi  ale  art.  (2)  din  Constituţția  României.  Partea  I.  74  alin.  34  alin.  cu   respectarea  prevederilor  art.  cu  modificările  şi  completările   ulterioare.  se  sancţționează  prin  reîntoarcerea  de  drept  a   bazelor  şi/sau  instalaţțiilor  sportive  în  domeniul  public  sau  privat  al  statului  sau  al  unităţților   administrativ-­‐teritoriale.  31/1954  privind  persoanele  fizice  şi  persoanele   juridice.  publicată  în  Monitorul  Oficial  al   României.   26/2000  cu  privire  la  asociaţții  şi  fundaţții.  240  din  24  noiembrie   2000.  1.  se  proroga  la  data  de  31  decembrie  2001.A.  precum  şi  ale  Decretului  nr.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Art.  termenul  prevăzut   la  art.  97           (1)  Prezenta  lege  intra  în  vigoare  la  90  de  zile  de  la  data  publicării  în  Monitorul  Oficial   al  României.  472  din  4  noiembrie  2004.             ART.                             PREŞEDINTELE  CAMEREI                                   DEPUTAŢȚILOR   .   prin  schimbarea  destinaţțiilor  acestora.   -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐           Art.  36  alin.  31/1990  privind  societăţțile  comerciale.  69/2000.           (2)  La  data  intrării  în  vigoare  a  prezentei  legi  orice  dispoziţție  contrară  se  abroga.  620  din  30  noiembrie  2000.  Partea  I.  61  al  art.  ale  Legii   nr.           ART.  95  a  fost  modificat  de  pct.  (7)   determina  nulitatea  actului  de  înfiinţțare  a  structurii  sportive  în  culpa.             TITLUL  XV           Dispoziţții  tranzitorii  şi  finale             ART.  92  a  fost  modificat  de  pct.  78^1  şi  79  de  către  autorităţțile  administraţției   publice  şi  societăţțile  comerciale  care  au  dobândit  sau  deţțin  baze  şi/sau  instalaţții  sportive.         (2)  Nerespectarea  dispoziţțiilor  art.062  din  16  noiembrie  2004.T.  62  al  art.  republicată.

 (2)  din  Constituţția  României.           c)  Certificat  de  identitate  sportiva  -­‐  act  oficial  prin  care  se  atesta  calitatea  de  structura   sportiva.  convenţție  civilă  de  prestări  de  servicii   sau  voluntariat.           b)  Registrul  sportiv  -­‐  document  care  evidenţțiază  situaţția  înregistrării  structurilor   sportului  în  ordine  cronologică  şi  care  are  doua  componente:  subregistrul  structurilor   sportive  fără  personalitate  juridică  şi  subregistrul  structurilor  sportive  cu  personalitate   juridică.  următorii  termeni  se  definesc  astfel:           a)  baza  sportiva  -­‐  amenajare  specifica  ce  cuprinde  construcţții  şi  instalaţții  destinate   activităţții  de  educaţție  fizica  şi  sport.           d)  licenţța  de  sportiv  profesionist  -­‐  document  care  atesta  existenta  unui  raport  juridic   determinat  între  un  sportiv  şi  un  club  sportiv  profesionist  şi  care  este  eliberat  de  o  federatie   sportiva  naţționala.  aflate  în  relatie   cu  structura  sportiva  pe  baza  de  contract  de  munca.                           ULM  NICOLAE  SPINEANU               ANEXA  1                                                 DEFINIŢȚII             In  sensul  prezentei  legi.           e)  oficiali  sportivi  -­‐  persoanele  a  căror  activitate  conduce  la  organizarea  şi   administrarea  activităţții  sportive  de  agrement.                                                         -­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐-­‐   .  recreative  şi  competiţționale.  PREŞEDINTELE  SENATULUI.  cu  respectarea   prevederilor  art.                             ION  DIACONESCU             Aceasta  lege  a  fost  adoptată  de  Senat  în  şedinţța  din  27  martie  2000.                       p.  74  alin.