You are on page 1of 5

2010,A.

Gandrabur

???

Alcanii hidrocarburi saturate aciclice: compozi ie, serie omoloag , formul general .

Structura metanului i a omologilor lui. Propriet ile fizice a alcanilor. Surse naturale de hidrocarburi. Ob inerea hidrocarburilor saturate aciclice

Semne conven ionale utilizate


Buton de revenire la pagina precedent . Buton de revenire la pagina studiat . Buton de corelare a informa iei. Buton cu informa ie suplimentar . verific Buton de verificare a r spunsului.