You are on page 1of 152

februr/marec

2012

1,33

MODERN BVANIE A NBYTOK


KUCHYA
Detsk izba Trendy v zariaovan interiru

TEPLO, VYKUROVANIE Dvere, brny


Prloha VIZITKR FIRIEM

Fasdy, zateplenie, izolcie BAZN A WELLNESS V DOME

www.styldomuabytu.sk

INTERVIEW

Martin krtel

www.ballerinakuchyne.cz

Znakov kuchya je nielen vizitkou vho domova, ale aj dobrou investciou trvalej hodnoty. Idelnym rieenm kadho modernho interiru je koncepn zladenie kuchyne s obvacm priestorom. My to vieme, preto sme si ist, e nemeck Ballerina Kchen bude vaa najlepia voba.

TRNAVA ART-TON Paulinska 20 tel./fax: 335 512 849 e-mail: kastudio@stoneline.sk POPRAD Inspire Design Velick nm. 1187/4 tel.: 911 260 221 e-mail: daniel@inspiredesign.sk TRENN Altoma kuchynsk studio Soblahovska 45 tel.: 902 735 322 e-mail: ballerina.trencin@gmail.com

NITRA Nbytok u Brucknera Farsk 17 tel.: 911 808 079 e-mail: kuchyne@bruckner.sk KOICE kuchynsk tdio Vodn 2, tel.: 556 228 597, 907 997 189 e-mail: ballerina.kosice@gmail.com

PRIEVIDZA PEGAS studio Bojnick cesta 19 tel.: 911 650 333 e-mail: info@pegasstudio.sk BANSK BYSTRICA S-Studio Na Troskch 16 tel.: 904 881 600, 48 41 25 757 e-mail: studio@mail.t-com.sk BRATISLAVA Merito Vajnorsk 41 tel.: 915 775 896 e-mail: predaj@merito.sk

Ballerina Kchen ponka spoluprcu zabehnutm predajcom s kvalitnm showroomom na regionlne zastpenie po celom Slovensku.

zastpenie pre SR: info@ballerinakuchyne.cz, tel.: +420 721 171 233

editorial editorial

Mil itatelia,
je februr amy Vm priname nae nov jarn slo tlu. Vzhadom na tohtoron zimu, vyznaujcu sa poriadnymi mrazmi, zamerali sme sa na monosti krenia. Kee plyn tvor umnohch zns najpodstatnejiu zloku nho njmu asuma peaz, ktor za kad mesiac,najm vzime dvame sa neustle zvyuje, mono by nebolo zl pouvaova omonosti, ktor je nzko nkladov, ale napriek tomu efektvna. Tak ako sa automobilky snaia vyrobi auto so najmenou spotrebou, aj voblasti vykurovania sa jednotliv vrobcovia snaia zatraktvni svoje vrobky nielen dizajnovo, ale hlavne ich nzkoenergetickou nkladovosou. alm spsobom ako uetri na vykurovan je zavedenie novej izolcie, i zateplenia. Aj tmto spsobom sa me vaa spotreba podstatne zni. Vkuchyniach Vm priname trend farebnch spotrebiov. U s dvno pre tie asy, ke ich bolo mon dosta vbielej, nanajv iernej farbe. Svetom letia farby avesel farebn kuchya je novm trendom. Pre tch, o si vychutnvaj relax priname lnok otom, ako si vytvori wellness vo vlastnom dome aspohodlni si tak prstup koraz obbenejiemu spsobu trvenia vonho asu aoddychu. Vnaom interview sme vyspovedali jednho znajlepch slovenskch futbalistov, momentlne hra anglickho FCLiverpool arodka zHandlovej Martinakrtela. Dfame, e sme Vs svojm prsunom novch lnkov zaujali atak Vm prajeme ich prjemn tanie aprpadn realizciu.

modern bvanie

modern bvanie

Trendy, inpircie, trh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 LED osvetlenie etr prostredie aj peniaze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 erstv vietor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Kuchya, inpircie a trendy Kuchya, nov trendy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 Farebn dizajn kuchynskch spotrebiov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Kuchya, srdce vdome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Atraktvny materil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Mal nikdy nebola tak vek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 Sda bez zdravotnho rizika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Tak je gurmnska kva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Kpea Budujeme bezbarirov kpeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Nbytok, inpircie a trendy Ke konfekcia nesta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 etrite priestor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Jarn inpircie vznamen levandule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Franczsky nbytok adoplnky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Detsk izba Detsk izba od narodenia po dospelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Rastci nbytok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Podlahy, podlahov krytiny Koberce zOrientu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Dubov podlahy snovou tvrou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

S pozdravom Vaa redakcia

www.styldomuabytu.sk

obsah

Modern bvanie a nbytok


tma februr/ marec 2012

modern dom od A po Z
Teplo, vykurovanie

modern dom od A po Z
68 75 76 78 80 82 84 86 88 90

Nzkoenergetick efektvne vykurovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tepeln erpadl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vykurovanie modernch novostavieb rodinnch domov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Automatick kotly na pelety . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Systm pre podlahov vykurovanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Splyovacie kotly . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kozubov kachle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Podlahov krenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kotly, ktor pristan aj interiru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preo prve akumulan mastencov pece . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fasdy, zateplenie, izolcie

Metalick opltenie hotela Ring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 Keramika avlknocement vsystmoch prevetrvanch fasd . . . . . . . . . . . . . . 98 Uetrite s chytrou izolciou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 Tepeln izolcia strechy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102 Stavba nzkoenergetickch domov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 Zni vlhkos znamen uetri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Dvere, brny, dverov systmy Garov brna prezentuje komfort bvania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Ako si vybra garov brnu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Zmkov vloky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118 Kuky abezpenostn vloky aktulne trendy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Bvate achcete viac priestoru? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

relax, exterir

Bazn awellness vdome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Keramick bazn pre vau rados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zanite seznu skr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rados zoddychu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

relax, exterir

128 134 136 142

Martin krtel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

interview

Vizitkov prloha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Prte si naplnova svoju nov kuchyu s naimi predajcami

rok, dekorov a materilov

irok vber

elektrospotrebiov a drezov

Monos objednania

OTVOREN 7 DN V TDNI

www.asko.sk

BRATISLAVA KOICE TRENN NITRA PRIEVIDZA POPRAD RIMAVSK SOBOTA

Galria kobercov s.r.o. Vajnorsk 127 E, 831 03 Bratislava, Tel. : +421 (0)2 446 446 32, Mobil: 0917 854 874 info@galeria-kobercov.sk, www.galeria-kobercov.sk

...najlepia adresa pre orientlne, modern a dizajnov rune viazan koberce...

Najv vber z exkluzvnej kolekcie rune viazanch kobercov v Slovenskej republike.

Teraz vek likvidan vpredaj!

Neplate viac, ne je nevyhnutn ...

FAGERHULT

www.fagerhult.cz

www.fagerhult.sk

FAGERHULT Group:

Zariaujete? Oslovte ns! Ponkame Vm komplexn zariadenie interiru nbytkom na mieru. KOMANDOR to s vstavan skrine, atnky, prechodov dvere a Conform stlov splne, obvaky, kuchyne, predsiene, detsk izby a tapety. Vyberte si z ponuky a 87 dekorov, 57 profilov a 900 fototapiet. Navtvte jednu z naich 65 znakovch predajn KOMANDOR po celom Slovensku, kde Vm bezplatne pripravia nvrh. www.komandor.sk

modern bvanie
Zima u pomaly strca svoju moc, kon sa as veernch snvan, jar u ak predo dvermi, krti sa noc, vhodn to doba realizova svoje predstavy omodernom bvan.

trendy, inpircie, trh

Aby uetril v as aenergiu, Philips predstavuje systm AquaTrioprelomov inovciu, ktor sasne vysva, umva asu tvrd podlahy.

Vysva, umva asu tvrd podlahy


AquaTrio je idelny navetky tvrd podlahov krytiny vrtane dreva, lamintu, linolea, keramickch dlaieb aprrodnho kamea. Vyuva priekopncku technolgiu TripleAcceleration, ktor odstrauje prach, umva asu podlahu vjednom kroku. Systm pomocou funkcie Cyklnov vysvanie najprv vysva prach avon pinu apotom rchlo rotujca kefa odstrni faky alepkav neistoty. Tieto inovatvne kefy pracuj svkonom 7 400 rotci za minturchlejie ako hriade motora osobnho auta. Kefy sa prispsobia rozlinm tvarom atruktram podlahy, aby vyistili aj ako dostupn kry. Nakoniec druh rchlo rotujca kefa absorbuje vodu, ktor ostane. Tm skrti as potrebn navyschnutie podlahy opolovicu vporovnan sbenm umvanm podlahy. To znamen viac vonho asu pre vs. Aby ste mali istotu, e podlahu umvate vdy istou vodou, systm AquaTrio m dva oddelen zsobnky na ist apinav vodu. pinu viac nebudete rozahova po podlahe. Navye, so systmom u nemuste robi iadnu pinav prcu sami. Nielene sa kefy sam vymyj vaka stlemu prsunu istej vody, ale prstroj sa popouit sm preplchne. Jednoducho ho polote do pecilne navrhnutho preplachovacieho podnosu, nalejte do pohr istej vody ana pr seknd ho zapnite. Systm vyuva podstatne menej vody aje efektvnej ako klasick umvanie podlahy. Sjednou plnou

ndrkou vyistte a 75 m2 pevnch podlahovch krytn. Je vhodn na istenie vekch plch, priom pouva a o70percent menej vody ako pri klasickom umvan podlahy. Navye vm vaka svojej pokrokovej technolgii avysoko efektvnemu vyuitiu energie uetr a 50 percent energie, vporovnan sbenm vysvanm.

om www.philips.c

Revolcia vehlen
ehliaci systm tak, aby zaruil stlu teplotu ehliacej platne. Vsledkom je, e najemnch materiloch mete ehliku necha st a podobu 5mint bez toho, aby ste ich splili alebo pokodili. Jednm z prnosov je najm uetren as. U viac nie je potrebn triedi obleenie alebo nastavova teplotu. Rovnako je mon prejs od anu cez hodvb a bavlnu a po kamr bez akania. Systm dokonca spotrebuje o 10percent menej energie ako ben ehliaci systm. Technolgia OptimalTemp pre zaruenie optimlnej teploty Pripraven na pouitie za dve minty Tlak pary a do 6 barov ehliaca plata SteamGlide Odnmaten ndrka na vodu sobjemom 1,5 litra vydr ana2hodiny ehlenia Upozornenie, ke je potrebn odstrni vodn kame Systm Easy De-calc, automatick rieenie proti vodnmu kameu Vha: 1,2 kg Vha s podstavcom: 5 kg Prkon: 2 400 Wattov

ehliaci systm, ktor raz cestu k novm asom v starostlivosti o obleenie ako prv svojho druhu vyuva technolgiu OptimalTemp. ehlenie sa tak stva nielen jednoduchm, ale aj jemnejm ku vetkm materilom.

Vlastnosti

Systm PerfectCare kombinuje dve pokrokov technolgie. Cyklnov komora uvouje paru pod stlym tlakom, km in ehliace systmy mu uvoova privea alebo primlo pary. Inteligentn procesor zrove ovlda

www.philips.c

om

10

tl domu a bytu

trendy, inpircie, trh

Vkon aelegancia vdomcej kancelri


Pozerajte sa nielen na vzhad, ale vmajte si aj funkciie, ktor vm vie nov pomocnk poskytn. Spolonos Konica Minolta navrhla pre nronch aesteticky ladench uvateov multifunkn zariadenie bizhub C25. Tto multifunkcia vytvra neruiv atmosfru domcej kancelrie svojimi malmi rozmermi. Nzka hmotnos zaruuje ahk manipulovatenos. Zariadenie vykonva tla dokumentov, koprovanie, skenovanie afaxovanie. Vemi praliv s vak ostatn funkcionality ako naprklad monos skenovania dokumentov sautomatickm odosielanm na e-mail, i na FTP server. Spodporou formtov pdf, ti alebo jpeg sa nebudete musie zapodieva kompatibilitou. Funkcia PC-fax vm umouje faxova dokumenty priamo zpotaa, bez nutnosti tlaenia. Zrove ocente cenovo vhodn tonery svyou kapacitou vporovnan sinmi zariadeniami (a 6 000 A4). Extrmne nzka spotreba energie je erenikou pre ekologicky orientovanch sympatizantov.

Obas je nutn vytlai si dokument vpokoji domova. Idelne rieenie je multifunkn zariadenie.

inolt www.konicam

a.sk

Ondrej Lewis, dizajnr amajite dizajnovho tdia ATELIERO, predstavil vBratislave nov koncept interirovej tvorby. Spolu so svojou bvalou spoluiakou Joanne Riddle vytvraj ahk farebn svietidl z recyklovanch PET flia. Ekologicky ohadupln umenie zaujalo medzinrodn odborn verejnos aj na prestnych vstavch vLondne.

Svietidl z recyklovanch PET ia


rozvja Ondrej Lewis u od tdi sasnho umenia adizajnu na University vTeesside vo Vekej Britnii. Tu sa spoznal s Joanne Riddle, ktor vyvinula pecilnu technolgiu na spracovanie rznych druhov povrchov. Aj ke spoiatku experimentovali srznymi materilmi, pouit PET faa sa ukzala ako najvhodnej materil pre kreatvnu tvorbu dvojice. pecilna metda zapustenia farby do plastovho povrchu PET fae predstavuje vnimon koncept prce Svietidl vyrban zrecyklovanch PET ia predstavuj inovatvne smerovanie voblasti trvalo udratenho interirovho dizajnu. Ondrej Lewis a Joanne Riddle, autori konceptu ahkch farebnch svietidiel, nie s pri svojej prci limitovan tvarom, vhou a ani cenou materilu. Nae svietidl s idelne do vekorysch priestorov svysokmi stropmi. Vaka nzkej hmotnosti nemaj vysok nroky na intalciu, hovor Ondrej Lewis. Mylienku hadania umeleckej hodnoty vo veciach odsdench na znik s recyklovanmi materilmi. Desiatky uniktnych kskov splvaj do originlnej truktry stropnho svietidla. Jedinen textra lisovanej fae vynik nepravidelnm zvlnenm. Vkombincii svraznou farbou vznik jedinen prvok, ktor je zkladnm stavebnm prvkom svietidla, vysvetuje proces vroby Ondrej Lewis.

.eu www.ateliero

Od odpadu k umeniu

Krsa umeleckho diela sa naplno rozvinie a sa rozsvieti svetlo vntri kontrukcie. Svetlo raziace si cestu nepravidelnmi kskami plastu oiv ohe pouitch farieb a priestor sa roziari. Vytvra siln atmosfru avyvolva emciu, vuoch doslova vyvolva rados z hry svetla a farieb. Nau tvorbu pozitvne prijala aj odborn verejnos na viacerch dizajnrskych vstavch vLondne, dopa O. Lewis. Katarna Dudkov tl domu a bytu

Svietidl zaujali aj irok verejnos

11

interir kuchya

Kuchya je jednoznane priestorom enybez ohadu na to, i vie alebo nevie vari. Preto jej venuj maximlnu pozornos pri jej zariaovan. Do modernej kuchyne patria aj najhorcejie mdne trendy sasnej kuchyne. Udra si trend znamen sa zbavi vetkho ozdobnho azbytonho.

nov trendy

Kuchya

12

tl domu a bytu

interir kuchya

Moderna je tl, ktor dnes let vrznych podobch. Po prvkrt sa objavil asi pred desiatimi rokmi abol to poriadny oksteriln zkladn tvary. Jednoduch sdyhovou pravou exotickch drevnmakasar, zebrano are sklo. Horizontlne skrinky boli prekvapenm nielen pre laikov, ale aj odbornkov. Draz sa kladie na kvalitu detailu avkuchyni mme viac techniky aosvetlenia. Snahou je dokonal istotahygienick, aj tlov. m s prvky jednoduchie, oto v draz sa kladie na vyhotovenie ajeho kvalitu. Zdokonalen zsuvky, prepracovan sostikovan kovania. Pvodne tento zmer vychdzal zjaponskho minimalizmu ako odozva dizajnrov nazdobn tly. Japonsk minimalizmus je ich protikladom vkadom bode. lovek pochdza zprrody ado prrody sa vracia. Ztoho dvodu s veci vytvoren tak, aby plnili svoju funkciu, naktor s uren, ich krsa sa vnma ako vntorn energia, samozrejme, energia, ktor je sasou prrody. Tento modern dizajn ako tak prekon vetky ostatn aprvom mu patr prvlastok nadasov, pretoe kombinuje rzne prrodn aj neprrodn materily tak, ako by ste najmenej akali apretavuje ich do zkladnch tvarov. Postupne sa minimalistick moderna pretavuje do funkcionalizmu 60-tych rokov. Kontrast dreva, lesku akovu nahradila dominantn farebnos kombincie stych fariebnaprklad ervenej aiernejna druhej strane nefarebn rieenia edch tnov, bielej, bovej, vanilkovej, smotanovej alebo capuccina.

Zkladom s vdy lakovan dvierka ztvrdench povrchov, ktor dosahuj vysok lesk akvalitu. Novinkou je nov genercia lakov briliant shine. M takmer neobmedzen ivotnos a100% lesk. Pokia ide odruhy dreva, na vrobu modernch kuch sa teraz pouvaj aj dyhy tropickch drevn, ktor maj trochu exotickej ndych ako tuzemsk dreviny. Vaka ich neopakovatenej kresbe je kad kuchya skutonm originlom. Spolonm znakom vetkch kuch je kovchrm, antikoro ahlink asasne sklo. Vemi populrne s obl tvary, ktor dodvaj priestoru ladnos azmkuj interir. Tradin vidiecky tl sa naopak vyznauje zabehnutmi materilmi, hlavne drevom vo svojej prirodzenej farebnosti. Celkov dojem dotvraj chytky adekorcie. Vposlednom ase sa vak

rozdiely medzi modernou aklasickou kuchyou m alej viac potieraj. Ajtento tl je teraz vnovom kabte onieo jednoduch. Masv sa pouva hlavne na vrobu rmekov, ale mu zneho by vyroben aj cel dvierka skrinky. Zdrevn sa pouvaj smrek, dub, borovica, erea, orech aalie. Drevo vtomto poat je vhodn kombinova sprrodnmi materilmi. Dokonale sa hod pracovn doska zprrodnho kamea vlesklej alebo matnej prave, zdoben sklo akov. Vinou sa upravuj pecilnymi lakmi, moridlami alazrami. Pre viu autentickos sa povrchy upravuj krabanm, bielenm alebo inmi spsobmi aniektor modely maj aj umel dierky po ervotooch. Pri plnovan novej kuchyne je vhodn pamta na to, aby vnej boli vetky lon priestory dobre

tl domu a bytu

13

interir kuchya

dostupn. Naukladanie trvanlivch potravn slia pecilne upraven skrine. Vsuvn mechanizmy umouj vysunutie anatoenie polc tak, aby bol obsah dostupn. Na prehadn uloenie riadu s vhodn vsuvn kontajnery, ktor poskytuj monos ahkho aprehadnho uloenia predmetov aj zo zadnch ast priestoru, ktor zostva vbench skrinkch asto nevyuit. Dokonal vyuitie rohovch ast nbytku poskytuj tzv. magick rohysystm lonch plch, ktor sa daj vntri ota alebo cel

vysun von. Na ukladanie ia snpojmi, octami alebo olejmi s idelne vsuvn skrinky sdrtenmi polikami. Hlavne vo viaclennej rodine sa uplatn elektrick krja. Okrem chleba mono sjeho pomocou rchlo pripravi tenk pltky syra, denn, ale aj zeleniny aovocia. Me by uloen vzsuvke alebo samostatnom boxe. Vzsuvke me by zabudovan aj toustova, kuchynsk vha, zsobnk na peivo, sada dz nasypk potraviny, koreniky, prehadn organizry na noe, prbor asortry naseparovan odpad. Dizajn kuch sa poslednch pr rokov dr trendu jednoduchosti aelnosti. o je ale za dvierkami najmodernejch kuchynskch spotrebiov? DCG je zariadenie podobn rre, vpodstate domci konvektomatzariadenie, ktor sa vprofesionlnych kuchyniach pouva u niekoko desaro. DCG vie ohrieva apiec nasucho aj spomocou pary. Aj ke to nie je lacn zariadenie, za zhruba tritisc eur si ho me dovoli podstatne viac kuchrskych amatrov amono spsob znik mikrovlniek. Tie vyvolvaj uodbornej verejnosti rad pochybnost aotzok u odsvojho vzniku. Funguj sce jednoducho, ale maj svoje limityniektor potraviny sa donich proste nehodia. Aj napriek tomu maj svoje vhodynaprklad neprekonaten rchlos. Vpare si jedlo ohrejete dokonalejie, ale trv to minimlne desa mint. Pre praktickos odhaduj odbornci mikrovlnkm ete aspo desaron ivot. Indukcia u nie je novinkou. Ide onajefektvnej, najbezpenej anajspornej spsob prpravy jedla. Je u cenovo dostupn aak si zariaujete kuchyu, vsate na u. Jej fungovanie prispieva kmaximlnej bezpenosti pouvaniapod doskou nie je odporov drt, ktor sa zahrieva jej zapnutm, ale meden cievka, ktor aktivuje kontakt so zodpovedajcim povrchom riadu azane vytvra teplo. Nevhodou teplo by sa mohol zda riad bez feroria magnetickho dna, magn resp. resp mal ndoby, ktor nepokk rvaj aspo 2/3 plochy platniky. Avak pri pou-

14

tl domu a bytu

it tohto riadu sa platnika ochladzuje ihne po stiahnut hrnca bez potreby manulneho vypnutia. Istou nevhodou je aj potrebn trojfzov naptie, priom vpanelovch a inch domoch je len 230 V. Natrhu s u dosky stromi varnmi znami, ktorm sta na ich chod niie naptie. Vhodou oproti sklokeramickm doskm je presn regulcia vkonu, kvli ktorej niektor profesionlni kuchri uprednostuj plynov varie. Aj pre mikrovlnkrov stoja vak pece avariace novinky za to. Okrem DCG s to hlavne parn trby. Oba prstroje pouvaj na peenie vlhk prostredie, ktor je mon jednotlivm potravinm individulne prispsobi. Neupeiete vnich vak vianon peivo. Vtom je vhoda DCGdoke piec nasucho aj spomocou pary atm tvor idelnu kombinciu parnej aklasickej trby. Navye umouje peenie pri nzkych teplotch. alia novinka prina japonsk grilovanie. Hoci je dnes vina trb vybaven vstavanm grilom, skutonmu grilovaniu sa plne nevyrovn. Tepanantikorov plt zahrievan elektrickm prdom avyuvan predovetkm vzijskej kuchyni poznaj skoro vetci milovnci sushi. Pripravi na om mete skoro vetko, o sa d grilova, ale aj drobn ksky msa alebo morskch plodov, lebo nehroz ich prepadnutie cez grilovaciu mrieku. Cena je rovnak ako pri inch kvalitnch griloch aexistuje pojazdn stl stepanom, ktor sa hod na terasu alebo zhradu. Pri vbere sa netreba spolieha len na reklamu, ale s na predvdzaku aprstroj si vlastnorune vyska. Pokia je prstroj drah ako in, zistite, m sa li od inch zpodobnho segmentu, za o vlastne zaplatte peniaze navye. Pri ovldan parnch trb naprklad hr rolu, i monos voby teploty zana pri tridsiatich stupoch azvyuje sa po jednom, alebo naesdesiatich aje odstupovan po desa. Najdleitej nie je nakoniec ani poet arzne druhy prstrojov, ale ich

schopnos vzjomne komunikova. Dleit je technick jednotvrnos. Vetky prstroje by mali ma podobnm spsobom koncipovan displeje aovldacie panely, idelne od jednej rmy. Pohyb vkuchyni sa potom vrazne uahuje, pretoe nemuste podvedome prepna zo spsobu ovldania mikrovlnky naprklad na spork. Pomerne horcou novinkou je potom monos napojenia spotrebiov na centrlny panel. Toto rieenie u patr do technolgie tzv. inteligentnch domov, vktorch sa hypermodern technolgie nenpadne zapjaj do chodu domcnosti astaraj sa naprklad oerstvos potravn vchladnike alebo nastavenie osvetlenia poda fzy da. Oprjemnom pocite vkuchyni rozhoduje okrem usporiadania avzhadu nbytku aj podlaha. Hlavne vkuchyniach prepojench sobvacmi priestormi sa viac zaali uplatova podlahy zmasvu. Aj ke ide onkladn rieenie, m vemi dlh ivotnos aroky mu neuberaj nakrse. Klasick podlaha sa dnes zhotovuje zpaluboviek, ktor s spojen perom adrkou. Vhodou je jednoduch kontrukcia, ktor sa ahko intaluje. Efektnm prvkom s priemyseln mozaikyide o kltiky dreva spojen do vch plch. Dekor skresbou dreva me by aj na podlahe zprrodnho linolea, PVC alebo na keramickej dlabe akorku. Mgr. Eva Siminsk Foto: GeD Cucine, Fagor, AMR Helmy, KK interir, Oresi, Thermotech

tl domu a bytu

15

NERUI. SME V RAJI!

KDE SA POTRAVINY CTIA DOBRE.


Inovatvne technolgie Gorenje robia z kadho chladiaceho spotrebia Gorenje idelne miesto pre vetky druhy potravn. Pokroil funkcie ako SensoTech, ZeroZone, SuperCool, MultiFlow, MoistControl a FastFreeze prispsobuj klmu pre zachovanie o najdlhej erstvosti rozlinch typov potravn. Popri zdravom skladovan potravn ponka Gorenje vynikajci dizajn, pikov energetick innos a etrnos k ivotnmu prostrediu na najvyej rovni.

www.gorenje.sk

interir kuchya

Kuchya srdce vdome


Preto kuchya nm m by pitkom, ktor nm vytvra atmosfru pokoja, plnho zmyslov, ktor na ns pozitvne vplvaj avnesie nm rados sprjemne strvenho asu srodinou, i priatemi. Vzastpen DanKuchen, s.r.o., NITRAraksky vrobca DANKUCHEN patr medzi svetoznme znaky viac ne 150rokov aviac ako 40rokov aj ako vrobca kuchynskch liniek pikovej kvality. Pri nvteve nho exkluzvneho kuchynskho tdia DANKUCHEN, s.r.o., vNitre nauliciMostn 18, ktor zastupuje vhradne znaku DANKUCHEN, vm radi aochotne poradme, m sa mete presvedi oprofesionalite, ktor oakva aj najnronej zkaznk. Zskate navye uns tandardne hbku pracovnej dosky 70cm bez prplatku. Vroba, ktorou prechdzaj kuchynsk linky je vybaven pre dan dobu vdy tou najmodernejou technolgiou svsledkom najvyej kvality. Sdrazom na pouit materily, dizajn anajm praktick rieenia dostupnho priestoru spouitm vhradne kovania Blum.

Nie nadarmo sa hovor, e kuchya je srdcom domu. Rno sa vnej rodina stretva, aby sa jedlom, prpadne vdnenej hektickej dobe aspo tou kvou natartovala docelho da. Poas obeda, hoci aj toho nedenho si spolone znova sadme zajeden stl ahadme pokoj, ktor medzi nami zavldne pocelom tdni.

Vau kuchyu vm snaimi elementmi urobme na milimeter presne.

Kuchya na mieru

svojich zkaznkov pripravila pecilne ceny na vstavu nbytku vNITRE, ktorej sa zastnme.

Kvalita

tdio DANKUCHEN vNitre

Cena

Kee kuchynsk linky s distribuovan do Eurpy, Arabskchemirtov, mesane pribline vpote 5 000kuch, cena za jednu kuchyu je naozaj za rozumn slovensk cenu. Teda kuchyne s uren pre benho ako aj pre zkaznka snajvymi poiadavkami. Spolonos DANKUCHEN,s.r.o., pre

Nai vvojri pouili vnovom modelovom rade LIVING po prvkrt tzv. SUPERLAK ato voverzii vysok lesk ataktie supermat vyznaujcich sa vysokou odolnosou voi mechanickmu pokodeniu, krabancom i odtlakom prstov. Vovyhotoven vysok lesk m lak takmer rovnak schopnos odrazu svetla ako lakovan sklo stm rozdielom, e nie je potrebn ho neustle leti. Vnimonos tohto vyhotovenia je doplnen dokonalou hladkosou povrchu bez neiaduceho efektu tzv. pomaranovej kry, ktor je tak asto viditen uostatnch vrobcov nbytku. Navye, o je uinch vrobcov asi nerelne, uns lakovan kuchya je vcene flie. Dvierka na kuchynskom nbytku s zaaen vlhkosou, zmenami teploty, mastnotami. Preto by mali by vysoko odoln voi tmto vplyvom.

Novinkalak za cenu flie

Materily

18

tl domu a bytu

interir kuchya Neprekonanou odolnosou voi tmto vplyvom sa vyznauj prve lakovan dvierka, ktor s momentlne aj najtrendovejie. Maj zrove tendenciu zosta stlou klasikou. Materilovch monost na kuchynsk dvierka je urite viac. Kad verzia m svoje vhody aj nevhody. Najjednoduchou monosou s dvierka zlamintovej drevotriesky sABS hranou, alou s fliovan dvierka. Najvyiu kategriu tvoria dvierka dyhovan, na oetrenie ale najnronejie. DANKUCHEN ponka tandardne kovanie BLUM INTIVO sosklenenmi bonicami, kovanie TANDEMBOXBLUM. Gratis s soklov zsuvkypod priestorom kuchyne. Potravinov vsuvy. Rohov rieenie LE MANSadvinka, MAGICCORNERvsuvn koe. Vklopn skrinky a do rozmeru 120cm. Mnoho znaich zkaznkov m aspo predstavu osvojej vysnvanej kuchyni. Najvhodnejm rieenm pre splnenie podmienok ako je praktickos, elovos, estetick vzhad avneposlednom rade aj pohodlie je navtvi kuchynsk tdio skvalikovanmi odbornkmi. Nie je vdy pravda, pokia kuchyu pouva momentlne len jeden lovek ato najm na varenie kvy, i prihriate jedla zmaminej kuchyne, e to tak aj ostane. Kuchynsk linka od DANKUCHEN nie je toti kuchya, ktor nutne potrebujete vymeni, lebo je u znane opotrebovan za pr rokov pouvania, mono ani toko nie. Naa kuchya prichdza na vmenu, pokia mente bvanie, alebo jednoducho ho u po1520rokoch vs len omrzela achce zmenu. Preto je vhodnejie pota hne skuchyou pre viaclenn rodinu, aby sa vm nestala vkrtkej dobe malou. Mnohokrt sa pe oergonomickch trojuholnkoch, ktor poda aj mojich sksenost zva s mon len suritmi kompromismi. Pretoe u len dispozin rieenie stien, otvorov dver, okien, prpadne u existujcich siet, i vpredstavch majiteov tieto atribty vrazne ovplyvuj pdorys kuchyne. Dleit je, aby v realiztor kuchyne sa tejto tme dokonale rozumel, upozornil vs naprklad na sprvny spd odpadu, i nevhody batrie vokneokno od chlrovch iaikov, i nutnos predokennej batrie, at. Tma kuchya sa nezana nvrhom, zameranm anekon realizciou kuchyne. Zostroji na vau mieru kuchyu, vie len odbornk, ktor dosvojho nvrhu vlo kus svojho JA ako aj zmyslu pre dokonalos tak, aby ste vkuchyni vdy sradosou varili.

Len pr slov:

Vybavenie kuchyne

Ak kuchyu

www.dankuch

en-sro.sk

interir kuchya

Vek nemeck vrobcovia znakovch kuch s u tradine predvojom trendov vtejto brani. Vnimkou nie je ani Ballerina Kuchen, ktor na tohtoronom jesennom Hausmesse vrmci vetrhu MOW predstavila svoju nov kolekciu prerok 2012. At bola skutone zaujmav aoriginlna.

Ballerina tancuje snpadmi


Kto sa zaujma odianie vdizajne, nemohol si nevimn nov trend, ktor plne ovldol prakticky vetky nbytkrske odvetvia. udia toti hadaj vdnenej nepokojnej dobe istoty kde mu, take ivpredmetoch, sktormi s denne vstyku aktormi sa obklopuj. Nie je preto divu, e stovkami rokov osveden rieenia avyhotovenia sa dostvaj masovo dopopredia zujmu. Zkaznci tak inpirciu hadaj vkuchyniach naich babiiek aprababiiek zdb novoromantizmu minulho apredminulho storoia. Atak sa veda u pevne etablovanho funknho minimalizmu vtop-modernom dizajne sa znovu navracaj rmov dvierka, ato predovetkm vdekoroch dreva. Veda prrodnch materilov guruj vpopred zujmu dokonal imitcie, ktor vaka novm materilom atechnolgim absoltne verne imituj dyhovan povrchy imasv. Avak tieto umel materily nielen, e perfektne vyzeraj, ale maj tie vynikajce mechanick vlastnosti. Je to predovetkm zven odolnos proti oteru, s farebne stlejie, ako prrodn materily avemi priazniv s aj ich cenov relcie. Nie je tak divu, e zkaznk stle astejie vol tto umel variantu prevedenia. Bestsellerom tohtoronej sezny je patinov povrch imitujci star dreven fone so zvykami starho laku. Okrem toho nemeck Ballerina vemi spene dopluje tieto prrodn dekorov prvky digitlnou potlaou, ato ako pre doplnkov prvky, obkladov stenu nad pracovnou doskou, tak skrine i bonice. Trvale vysok zujem je obezdradlov systm, kde Ballerina ako pravdepodobne jedin vrobca na trhu ponka rmov dvierka.

XL 3314 Dokonal prehad aporiadok zaru 90cm irok skria svjazdnm relingovm systmom (vavo) alebo vsuvy sosklenenmi, pozdne posuvnmi dverami (dole).

XL 3316 Old Cottage Eicheumel povrch dokonale imitujci ostaren prrodn materil. Ballerina dodva ako srmovmi, tak shladkmi dvierkami.

alm jedinenm prkladom inovatvnosti Balleriny je svetov premira ekologickej kuchyne 1291GreenTech. Vaka novm technolgim vroby materilu korpusu, dvierok, pracovnch dosiek aobkladov sa podarilo kuchyu, vrtane pracovnch dosiek, odahi cca. o25 %. Kad takto vyroben kuchya etr nielen lesy, ale iivotn prostredie, vaka niej prepravovanej hmotnosti.

20

tl domu a bytu

interir kuchya

GL 1291 GreenTech Imitcia svetlho kamea (dvierka, korpus vonku ivo vntri, regly, obklady at) XL 1281 Wenge Nairobi je mon op dosta Jedinenm dizajnovm prvkom kuchyne bude regl sposuvnmi sklenenmi dvierkami od nvrhra zRitzenhoffu. vrmovom ihladkom vyhotoven.

XL 1286 Veneto Eicheprjemn odtie vperfektnej imitci shlbokm relifom elnej plochy.

Ballerina ponka ako nemeck vrobca vynikajcu kvalitu anajlepiu vntorn techniku tandardne vkadej kuchyni, ale na rozdiel od inch nemeckch vrobcov nepouva talianske laky. Tie tak korpusy skriniek s tandardne izvntra vdekre. Ballerina ponka najednej strane vborn produkt spravdepodobne najlepm pomerom medzi cenou akvalitou na trhu, na druhej strane spln priania iskutonm fajnmekrom, lebo vich portfliu s tak materily dvierok, ako sklo, bridlice, antikoro apod. Nie je tajomstvom, e vrobca Ballerina Kchen sa vostatnch rokoch vypracoval na pozciu hegemna stanovujceho trendy vkuchynrstve anemlo vrobcov sa tmto vrobcom vmnohch smeroch nechva inpirova. Ae zaujmavch npadov maj architekti uBallerina dostatok, je viditen iztejto strnky: www.ballerinakuchyne.cz alebo ns navtvte alebo kontaktujte:

XL 6825 Effectlack graphitiernoantracitov odtie lesklho laku sperleovm efektom je alternatvou pre dizajnovch puristov.

Einsteinova 11, Bratislava tel.: 02/63 451487 e-mail: koryna.ravak@gmail.com

KK interier, s. r. o.

tl domu a bytu

21

interir kuchya

Hladk nenasiakav materil pracovnej dosky Polyston je zrukou dokonale homognneho akompaktnho povrchu. Materil je hygienick aneporzny, netvoria sa na povrchu neistoty, baktrie, mikroorganizmy ani plesne, take spa dleit hygienick aantibakterilne poiadavky.

dokonal vkadom detaile


Kee je hmota samozhav, pri extrmnom zahriat sa zane zjej molekulrnej truktry uvoova para, ato zabrni horeniu. Polyston m najvyiu tepeln odolnos zminerlnych kameov. Neobsahuje ani skryt trhliny, ktor by asom mohli vies kpraskaniu, ako je to vprpade prrodnho materilu. Vsledn efekt okrem dokonale jednoliateho vzhadu zaruuje aj vemi jednoduch archlu drbu. Navye, je tepl aprjemn na dotyk. Prechody kstene aobkladu s zaoblen, m sa zachovva hygienick aist lnia. Do plochy materilu je mon homognne integrova drezy aumvadl Polyston vetkch tvarov, ktor s vybaven antiokovou ochrannou vrstvou, odolnou voi praskaniu povrchu, chemiklim afarbivm. Kee materil mono ubovone tvarova aohba do najrznejch tvarov, mete snm docieli avytvori bezkrov spojenie jednotlivch kusov avytvra nielen ergonomick adizajnovo zaujmav teles aintarzie, ale aj luxusn prvky interiru. ZPolyston-uje mon vytvra nekonen mnostvo tvarov ainterirovch prvkov vbezspojovom vyhotoven. Spolonos POLYSTON, s.r.o., okrem produktov, ktor vyrba aspracovva, dodva svojim odberateom aj alie typy minerlnych kameov amaterilov, naprklad technick kame, porceln, ulu, sklo i masvne drevo. Poskytujeme odborn atechnick poradenstvo skompletnmi technickmi rieeniami azabezpeujeme kompletn servis od zamerania pecilnym 3D skenerom a po konen mont uzkaznka, zrun ipozrun servis. Text a foto: Polyston

Atraktvny materil

www.polyston.sk

22

tl domu a bytu

interir kuchya

Novinka: High-tech keramick doska


Porcelnov dosky dodva vhradne POLYSTON, s. r. o.

Keramick pracovn doska ponka najefektvnejie rieenie pre nron architektonick projekty, rovnako ako neobmedzen kombincie farieb apovrchovch prav, o znej rob nvrhrsky atraktvny produkt, ktor mono poui vmnohch aplikcich pre exteriry aj interirov vybavenie. Medzi jej dleit vlastnosti patr odolnos voi vysokm teplotm atvrd povrch, odoln proti opotrebovaniu, pokriabaniu aodieraniu. Sklad sa len zprrodnch materilov anevyluuje iadne ltky, kodliv pre ivotn prostredie. Zmaterilu Neolith mono vyrba jednoliate dosky ctyhodnch rozmerova 3,61,2m bez spojov. tl domu a bytu

23

interir kuchya

Mal nikdy nebola tak vek


Umvaka riadu je vekm pomocnkom vdomcnosti. o vak robi vprpade, ke mte tvorlenn rodinu, ale prli mal kuchyu? Umvaka sorkou 60cm sa do nej nevojde aben 45cm zase svojou kapacitou nesta na to vek mnostvo tanierov ahrncov. Nov umvaky riadu speedMatic 45 predstavuj jednoduch rieenie pohodlne umyj a 110 kusov riadu aj sprbormi. Zsluhou toho s tieto umvaky idelnym rieenm domalej kuchyne.

Nov genercia umvaiek riadu speedMatic, so rkou 45cm, spja vysok vkon amimoriadnu energetick innos vminimlnom priestore. Novrameno duoPower zaisuje optimlnu cirkulciu vody vhornom koi, take oplachovanie je innejie, apritom etrn. Extrmne tich motor iQDrive posva umvaku doenergetickej triedy A++. Sdostatkom priestoru nadesa sprav riadu sa kapacita radu speedMatic 45 bli kumvakm riadu sotandardnou rkou 60cm. Nedostatok priestoru tak u viac nebude prekkou.

Dve s lepie ako jedno

pecilne pre nov rad speedMatic 45 znaka Siemens vyvinula ostrekovacie ramen duoPower. Namiesto jednho vekho sprchuj horn k umvaky riadu dve ramen mench rozmerov. Ich umiestnenie zaruuje pln pokrytie celho koa, o poskytuje vek mnostvo vhod. Zsluhou toho bolo mon rozri horn k o4cm. Navye presn distribcia vody umouje vemi jemn umvanie, idelne na pohre ana alie krehk kusy riadu.

Umvaky riadu speedMatic 45 s vybaven tichm bezuhlkovm elektromagnetickm motorom iQDrive, ktor ponka vysok vkon, apritom etr energiou. Rad speedMatic 45 ponka vetko, o je pri umvakch riadu Siemens zvykom. Dku trvania vetkch programov mono stlaenm tlaidla Vario Speed skrti a o50 %. Navemi zapinen hrnce amisy napeenie je uren intenzvna zna vspodnom koi svym tlakom vody. Naproti tomu vhornom koi sa krehk pohre umvaj spotrebnou jemnosou.

Zven innos, irok monosti

Siemens domce spotrebie


Galvaniho 17/C 821 02 Bratislava www.siemens-spotrebice.sk

24

tl domu a bytu

Nov umvaky speedMatic 45 cm. N najmen velikn

Zoznmte sa s budcnosou

interir kuchya

Zabudnite na vlenie akch minerlok ainch perlivch npojov zobchodu. Nielen pre eny je tu nov pomocnk vdomcnosti. Nov vrobnk sdy odspolonosti SodaStream, ktor sa u predva vo viac ako v40 krajinch sveta, je ahko uskladniten, nenron na pouvanie adokonca vm uetr aj kopu peaz. Naviac m detailne prepracovan dizajn asvojm luxusnm vrazom obohat interir kadej kuchyne.

Sda rizika bez zdravotnho


na prpravu stench npojov, priom zjedinej pollitrovej fae pripravte a 12 litrov osvieujceho npoja. Aktulna novinka Crystal predstavuje dizajnov prstroj pre prpravu sdy aumivo svieich npojov. Elegantn sklenen faa, vktorej si voda zachov svoju jedinen svieos aistotu. Sklenen fau je mon umva vumvake. Uite si individulne asasne tlov poteenie. Predva sa len vo vybranch predajniach naSlovensku akdispozcii s dve trendov farebn verzieCrystal Red/ Silver Crystal Titan/Silver.

SodaStream prstroje sa vyznauj jednoduchou obsluhou aprepracovanm elegantnm dizajnom. Pomocou nich si pripravte doma ahko archlo perliv sviee npoje. Obyajnm stlaenm tlaidla si pripravte sdu spoadovanou intenzitou perlivostijemne perliv, perliv asilne perliv. Vroba domcej sdovky zava vposlednom obdob svoju renesanciu. Je to tie jednoduch ahlavne ekologick rieenie pre domcnosti, nakoko ns odbremen od kadodennho nosenia akch PET ia zobchodov, ich nslednho skladovania aseparovania,

Novinka svnimonou eleganciou andychom luxusu

hovor produktov manar spolonosti SodaStream Attila Forgon. Ako alej tvrd, udia sa vbec nemusia b zdravotnho rizika pri pit npojov sCO2, kee neexistuje iadny vedeck dkaz na to, e by CO2 bolo niem nebezpenm pre n organizmus. Akonhle vypijete perliv vodu, tak sa CO2 kvli fyziklnym vlastnostiam tla nahor ajednoduchm odgrgnutm sa dostane von znho organizmu, dodva AttilaForgon.

Vprpade, e vaa rodina uprednostuje ochuten npoje, SodaStream ponka aj desiatky sirupov rznych prchut. Ato od Cola, Cola Light a porzne ovocn prchute i sirupy CLEAR, ktor neobsahuj umel prsady aumel sladidl snzkym obsahom cukru. Vyrbaj sa znajkvalitnejch ingredienci apod neustlym dohadom nezvislch potravinrskych odbornkov. Ich konzistencia je uren pecilne

Prchute kadmu poda vlastnej chuti

Balenie obsahuje: 1 ks prstroja Crystal SodaStream 1 ks elegantnej sklenenej fae nastenie (0,7 litra) 1 ks bombika CO2 pre prpravu 6080l npoja Cena 129,90 (3 290 Sk) Text afoto: SodaStream Info:

26

tl domu a bytu

www.faceboo k.com/ SodaStream.S lovakia

www.sodastr

eam.sk

Make Love
It.

It.

NOVINKA!

Sodastream Cola

Prmiovej chuti, sladen prrodnm cukrom, bez umelch farbv a konzervanch ltok.
Najlepia cola, ktor si mete pripravi sami.
www.sodastream.sk youtube.com/tvsodastream facebook.com/SodaStream.Slovakia

interir kuchya

Ke zaujete prjemn zvuk kvovaru, zbystrte pozornos. Najprv sa dovho nosa dostane arma erstvo pripravenej kvy, ktor pritiahne v zrak kzamatovo jemnej, oriekovozlatistej creme naespresse. Ke uchopte lku, vdlaniach poctite prjemne, hrejiv teplo. m viac sa pribliuje lka kvaim perm, arma je stle intenzvnejia, a vs donti dotkn sa perami lky anosom naplno nasa intenzvnu armu. Apotom to prdenapike jazyka poctite prjemne sladk chu kvy, ktor sa postupne e rozleje po celom jazyku ana jeho konci prejde do jemne drdivej horkosti. Anajlepie na tom je, e tto prjemn horkasto sladk chu zostane vo vaich stach ete dlho podopit vho obbenho espressa.

Tak je gurmnska kva BARZZUZ


Rozdrdi vetky vae zmysly
Spolonos Barzzuz, s.r.o., vznikla za elom vrti na Slovensko kvalitn, erstvo upraen gurmnsku kvu. Priemyseln vroba nauila naich starch rodiov kupova praen kvu, naich rodiov mlet kvu ans sa snaia presvedi, e vrcholom chuti je rozpustn kva. Dnes mlokto vie ako sa kva pra aako krsne vonia kva poas mletia. Aprve preto vm spolonos BARZZUZ, s.r.o., prina plantne (single origin) gurmnske kvy zovetkch ktov sveta, ale aj vyven deliktne kvov zmesi (blendy) najvyej kvality, vpraenej ale aj zelenej forme. Naa spolonos je priamym dovozcom najkvalitnejch zelench kv zovetkch ktov sveta na Slovensko. Dovame len najvyie triedy vzmysle klasikcii jednotlivch vvozcov zelench kv (AA, AB, SHB, supremo, grade 1 a2, 19, 18/17), nazvan aj specialty alebo gourmet co ee. Kvu nakupujeme urenomovanch obchodnkov, ktor sa vobchode skvou pohybuj u desa, ba aj stroia. Maj zazmluvnen plante produkujce najkvalitnejie gurmnske plantne kvy akontroluj cel proces pestovania aspracovania kvy. Vetky kvy pri dovoze do EU podliehaj prsnej kontrole acertikcii, take spaj najprsnejie kvalitatvne afytosanitrne kritria. Kvu prame vnaej praiarni tradinou technolgiou na bubnovom praiacom stroji. Proces m formu tradinej manufaktry. Samotnmu praeniu predchdza prv run triedenie nevhodnch zn. Zrn sa nsledne vsyp do praiaceho stroja, kde sa poas pomalho postupnho praenia zrnk dkladne prepraia od povrchu, do stredu zrna. Cel proces kontroluje sksen praiar, priom sa sleduje va afarba kvovch zn, no zrove sleduje aj zvukov prejav aak km sa rozvinie takzvan druh pukanie. Vtomto bode treba praenie ukoni, zrn vypusti do chladia aby sa proces ukonil. Po praen nasleduje alie run triedenie pre selekciu prpadnch nedopraench, alebo prepraench zn, ktor by mohli narui harmniu vslednej chute. Sortiment spolonosti BARZZUZ, s.r.o., tvoria plantne kvy akvov zmesi BARZZUZ. Momentlne je vponuke 35 druhov kv. Ponkame hlavne 100% Arabicu, no pre priaznivcov robusty sme pripravili aj prvotriednu kvov zmes skvalitnou indickou robustou. Taktie ponkame pecilny bezkofenov blend zo 100% arabiky. Pre pravch gurmnov mme vponuke aj mimoriadne jemn kvu zJamajky (blue mountain) aneopakovaten cibetkov Kopi luwak.

28

tl domu a bytu

Kva je dodvan v125g, 250g a1 000g baleniach. Pouvame obaly pecilne vyvinut pre kvu. Samotn obal je tvoren barirovou vrstvenou PE, PET fliou shlinkovm jadrom. Kvalitu kvy zabezpeuje jednocestn ventil, ktor vytvor ochrann atmosfru bez pouitia konzervanch ltok, prpadne vkua. Na etikete mete zisti nielen zktorej krajiny areginu kva pochdza, ale aj jej kvalitu, vzmysle regionlnej klasikcie. Kva si zachovva svoje najhodnotnejie anajjemnejie aromatick achuov zloky poas prvho mesiaca od upraenia ansledne jej kvalita pomaly zana klesa. Preto sa sname kvu distribuova ihne po jej upraen. Pre zmluvn kaviarne akancelrie kvu prame a po objednvke apo upraen odosielame kurirskou slubou o po otvoren vaej zsielky kvy zaprin explziu army vo vaej kancelrii. Vrmci distribcie sa zameriavame jednak na koncovho zkaznka predajom cez pecializovan obchody skvou aInternet (www.kafe.sk), ale aj na segment HORECA aOFFICE priamymi dodvkami erstvo upraenej kvy. Pri zmluvnch odberateoch zosegmentu OFFICE aHORECA spolupracujeme aj vdodvke espresso technolgie od dotovanch cien, cez vhodn nann njmy a po bezplatn njmy. Starostlivos onaich zkaznkov nekon len dodvkou technolgie akvy, ale poas celej doby spolonho partnerstva spolupracujeme sodberateom formou vodnho aj priebenho zakolenia personlu, profylaktickho ahavarijnho servisu a po obojstranne vhodn propagciu. Nakoko sa sname ponka o najvyiu mon kvalitu, na prpravu kvy BARZZUZ dodvame pikov talianske espresso kvovary La Pavoni, QuickMill aSaeco. Je treba ma na pamti, e pre dobr espresso je potrebn nielen kvalitn, erstvo upraen kva ale aj kvalitn espresso kvovar. Mgr. Marek Hudek PhD.

Rudohorsk 30 | Skuteckho 19, 974 11 Bansk Bystrica tel./fax: 048/416 34 46, mobil: +421/911/206 576 e-mail: info@kafe.sk

BARZZUZ, s. r. o.

Kontakt:

www.kafe.sk www.barzzuz.sk

Najv predajca kuch v R teraz aj na Slovensku! Oresi Vm d viac:


Najlepia cena a z nej ete zava Gra ck nvrh pre kadho zadarmo Oresi preden sedemron zruka zadarmo Jedinen cenov ponuka znakovch spotrebiov Preden pron zruky na spotrebie zadarmo Neopakovaten cenov ponuka znakovch drezov a prsluenstva Preden pron zruky na drezy a prsluenstvo zadarmo Garancia najniej ceny

A navye:

alie viac na www.oresi.sk


BRATISLAVA, OC Galria Lama, Lamask cesta 1c/5959, tel.: +421 254 650 146, +421 254 650 147, +421 254 650 148 DUNAJSK STREDA, OC Galria Dunajsk Streda, Hlavn 75, tel.: +421 315 500 061, +421 315 500 062, +421 315 500 063 KOICE, OC OPTIMA, Moldavsk cesta 32, tel.: +421 553 112 294, +421 553 112 295 MARTIN, OC Campo di Martin, Jilemnickho ul. 10809, tel.: +421 434 135 457, +421 434 135 460 NITRA, Galria MLYNY, tefnikova trieda 61, tel.: +421 373 221 229, +421 373 221 230 NOV ZMKY, OC AQUARIO, Nitrianska cesta 111 A, tel.: +421 356 421 528, +421 356 421 544, +421 356 421 545 PREOV, OC MAX, Vihorlatsk 2A, tel.: +421 517 598 009, +421 517 598 010, +421 517 598 011 PRIEVIDZA, SC KORZO, Nbren 1913/5A, tel.: +421 463 220 201, +421 463 220 202 TRENN, OC Laugarcio, Bel 7271, tel.: +421 326 585 585, +421 326 585 598, +421 326 585 599 TRNAVA, OC Galria Trnava, Vetern 40, tel.: +421 335 936 233, +421 335 936 300, +421 335 936 286 ZVOLEN, OC HOBBY EXPRES, Obchodn 2, tel.: +421 914 340 947 ILINA, MIRAGE Shopping Center, Nmestie A. Hlinku 7/B, tel.: +421 412 908 030, +421 412 908 031

Vetky akcie konia 30. 4. 2012.

Porovnajte nau ponuku s konkurenciou!

NOV PREDAJN KATALG FRANKE


Radi by sme Vs informovali, e s platnosou od 1. 3. 2012 vydvame nov predajn katalg drezov, batri, sorterov a odsvaov pr. Nechajte sa im inpirova aj Vy a zariate si svoju kuchyu bez kompromisov. www.franke.sk

interir kpea

Projektovanie kpen pre ud sobmedzenou pohybovou schopnosou mus zohadova mnostvo skutonost nad ktormi sa zdrav lovek vbec nepozastav. Nevinn interirov doplnok sa tak me sta neprekonatenou prekkou.

Budujeme bezbarirov
Keby sme mali vjednom lnku zhrn detaily na ktor je potrebn dba pri budovan kpene pre handicapovanch ud, zrejme by vina itateov lnok ani nedotala. Bol by dlh na niekoko strn aspis detailov by nemal konca. Prenechajme ich preto projektovm architektom amy sa zamerajme na pr zkladnch bodov, ktor je nutn dodra. Centrom pravy interiru kpene je invalidn vozk apohodlie sakm sa bude handicapovan lovek vpriestore pohybova. Vina odbornch prspevkov uvdza, e minimlny manipulovaten priestor pre vozk je 150cm vpriemere. Tento rozmer je skutone len minimlny asuritosou bude pohyb vtakomto priestore dos obmedzen. Rta treba sminimlne 175cm, priom rozmery kpene bud aspo 2,3m2. rka vstupu do kpene by mala ma aspo 80cm. Treba pri tom dba, aby manipulciu sdverami nesaoval prejazd vozka. Odporui preto mono zasvacie dvere. Po odtiahnut zaber minimum miesta aneprekaj pri pohybe vozka. malo by. Niektor tvrdia, e je lep rozmerovo men model, kvli prstupu vozka avzdialenosti vodovodnej batrie odramena uvatea. Nevhodou malch umvadiel vak je mlo lonch miest pre hygienick ninie. Nedostatkom sa me sta takisto priestor, ktor vznik medzi hruou uvatea sediaceho na vozku ahranou malho umvadla. Prskajca voda poas umvania me ahko skoni kdesi

kpeu

Vyberte si umvadlo

Najdleitej pohyb

Vber sanitrnej keramiky anbytku sa neli od vybavenia klasickej kpene. Odlinm vak bude dizajn zariadenia, ktor mus by prispsoben potrebm uvatea. strednm prvkom vkpeni je umvadlo. Existuje viacero rznych nzorov otom, ak vek by

32

tl domu a bytu

interir kpea nanohaviciach alebo koeli. Dka predpaenej ruky priemerne vysokho loveka je cca 5060cm. Je to dos nato, aby bolo do kpene naintalovan umvadlo shbkou cca 56cm. loveku prisvajcemu sa kumvadlu zostane dostatok miesta pod umvadlom ahruou sa bude dotka hrany umvadla. sobmedzenou pohybovou schopnosou. Prehupn sa vak zinvalidnho vozka na toaletn misu nie je nijak jednoduch kon. Bezbarirov zchod mus by preto ahko dostupn. Zhadiska vky umiestnenia misy je prijatench 50cm, o je vka sedenia vozka. Najvhodnejm typom je zvesn WC misa. Umon vozkarovi pribli sa knej nadoraz, hoci by mu vinom prpade prekali stpadl vozka. Vhodnou rkou misy je cca40cm. Dka ba mala by 70cm. KWCmism naintalujte dradl. Nie vak pevne uchyten. Mu sa ahko sta nechcenou barirou. Dradl nesm ubera zpriestoru potrebnho na pohyb vozka. Priestor je toti dleit pri asistovanej pomoci, ktor takisto mus ma dostatok vonho miesta namanipulciu. Dradl preto treba upravi tak, aby sa vprpade potreby dali zodvihn. Vaa i sprchov kt? Obe alternatvy maj svojich prvrencov aj zarytchodporcov. Aj vnaom prpade by sme mohli rozpta polemiku, keby sme neboli limitovan praktickou strnkou. Zjej pohadu vaz sprchov kt. Okrem rznych doplnkov adrobnch prav sa neli od klasickch sprchovch ktov. Vprpade vane mus by kdispozcii hydraulick zariadenie na spanie imobilnej osoby alebo vaa na ktorej sa daj otvori predn dvierka. Tieto prvky vak urite nie s lacn. Pomc vak me ttny prspevok na vybudovanie bezbarirovej kpene, ktor sistou dvkou trpezlivosti mete zska. Vkadom prpade hydraulick zdvihk je interirov prvok, ktor je pri zostavovan koncepcie kpene nutn bra do vahy. Vber sprchovho ktu mus zohadova niekoko kontruknch detailov. Nemal by by vyven, napr. vanikou. Dvierka musia by dostatone irok, aby nimi preiel invalidn vozk. Vynikajcim rieenm s posuvn dvere, ktor s ulo-

DOBR RADY
Ako si vybra zhotovitea kpene Pri vstavbe alebo rekontrukcii kpene je dleitm dba na to, aby sa realizovala pod vedenm na slovo vzatch odbornkov. Na trhu sa vsasnosti pohybuje vea riem, ktor proklamuj kvalitn sluby. Nie vetky vak vedia splni nae oakvania. Odhliadnuc odtoho, e existuj spolonosti, ktorch kvalita prce je viac ne pochybn, majme na pamti, e vetci sme omyln aaj mistr tesa se utne. Preverte si preto i zhotovitesk spolonos poskytuje zrun dobu tkajcu sa prc. Stva sa, e prpadn nedostatky sa neobjavia poas rekontrukcie, ale a po niekokch mesiacoch alebo rokoch. Zrun lehota zavzuje rmu napravi nedostatky vzniknut poas stanovenho asu. Pri vbere zhotovitea vaej kpene asi kad odporu oprie sa ojeho referencie. Pravdou ale je, e nie je jednoduch referencie odotynej spolonosti zska. Vyaduje to hodiny surfovania pointernete. Zskan informcie navye mu by skreslen, ak nie polopravdy. Ztoho dvodu je vhodnm rieenm obrti sa na rzne pecializovan zdruenia. Vnaom prpade naprklad Klub Certikovanch intalatrov. Klub pri vstupe novho lena do svojich radov dkladne preveruje viacero skutonost. Medzi prvmi je odborn aprofesijn zzemie spolonosti. alej stabilita aekonomick solventnos rmy. Klub okrem toho poskytuje jeho lenom rzne kolenia, ktor nsledne preveruje radom testov. Zadvate tak m istotu, e rma, ktor si najal spa odborn kritri, priom lenovia klubu tak isto garantuj spotrebiteom zrun dobu na prcu.

Vhodn zrkadlo

Umvadlo vhodn pre tento typ uvateov mus ma dostatok lonho priestoru. Nachdza sa vinou po stranch umvadla, kde je elne ponechan iria plocha. Uvate si tam me pohodlne pouklada svoje hygienick potreby. Mui ocenia plochy na holiace ninie, eny si tam uloia kozmetick prpravky, pomcky apod. Ete lepou vobou je dvojrovov umvadlo, ktor mono poui dvoma rznymi spsobmi. Ak je plne naplnen, ponka dostaton priestor pre umvanie. Ak je naplnen len zpolovice, vznikn dodaton odkladacie plochy. Ponka ho naprklad kpeov keramika Dejuna od spolonosti Sanitec. o sa tka vky je vhodnejie niie poloen umvadlo cca 80cm. Samozrejme nesmie mu preka sifn. Ten je rieen vobou mench podomietkovch modelov. Zrkadlo mus by zpochopitench dvodov tie niie intalovan. Spodn hrana sa me dotka umvadla alebo bude pr centimetrov vyie. Vemi dobrou vobou je sklpacie zrkadlo. Disponuje manipulovatenm mechanizmom vaka ktormu sa doke naklopi a o20stupov. Pohadu do zrkadla by nemala preka ani vodovodn batria, ktor je vhodnejia menia. Zabudn netreba ani na umiestnenie uterkov. Nemusia by upevnen na veiaikoch kdesi pri stene umvadla. Vhodnejie s driaky naprevesenie uterkov, ktor bud uvateovi viac poruke.

Sprchov kt alebo vaa

Na rad prichdza miesto kam aj krli musia chodi peky. Nie vak udia

Pevn chop

en na koajnikch. Vsprche nesmie chba protimykov sedaka. Vka sprchy sa d upevni na stene vubovonej polohe. Je to len otzkou priania zadvatea. Sprcha, resp. ruica me by aj pohybliv vaka chytnmu systmu. Vsprchovom kte samozrejme nesm chba dradl a chyty, ktor maj pomc pri presvan. Radovan ivara Foto: Sanitec Info: www.sanitec.sk www.certikovanyinstalater.sk tl domu a bytu

33

Dovozca pre SR: INGEMA s.r.o.

t o u ch o f t h e f u t u r e

VEKOOBCHOD OBKLADY A DLABY


Moarianska 1, 071 01 Michalovce, www.ingema.sk

interir nbytok

Nkup nbytku je takmer vdy kompromisom medzi naimi predstavami obvan askutonmi priestorovmi monosami.

konfekcia

Ke

nesta
vbyte sa asto vyuvaj na vstavan skriu. Usporiadanie jednotlivch prvkov presne poda predstv je vak neoceniten najm vkuchyni. Nejde len oto, ako bude kuchya rozloen vpriestore. Vnvrhu si zkaznci mu uri vku pracovnej dosky poda vlastnej potreby, rozmery lonch skriniek mu presne zodpoveda kuchynskmu riadu aspotrebiom. Preo si naprklad neprispsobi orientciu vkuchyni, ak som avk? Samostatnou kapitolou s postele amatrace na mieru. Najm do vekch rodinnch domov vyhadvaj zkaznci nadrozmern postele so rkou viac ako 180centimetrov. Tento rozmer

Poznte to. Kuchynsk linka m sce trochu nepraktick rozloenie, ale primrili ste oko, lebo presne vojde do miestnosti. Objednali ste si atypick poste aani za svet do nej nemete zohna matrace. Konene ste nali krsnu obvaku, ale nekpili ste ju, pretoe vm nevyhovovali rozmery. Podobn problmy sa daj elegantne obs objednvkou nbytku na mieru. Teraz pritom netreba ma ani vlastnho architekta. Vroba nbytku na mieru je nevyhnutn najm pri zariaovan podkrovnch priestorov alebo miestnost netandardnch rozmerov. ikm steny

36

tl domu a bytu

interir nbytok

zpapiera do reality
bol donedvna vnaom sortimente obmedzen, teraz vak svekorysmi rozmermi nie je problm, hovor PeterGalan, riadite predajne NbytokGalan. To ist plat pri dke postele, ktor sa nemus koni pri tandardnch dvoch metroch. asto sa stvalo, e zkaznk si tovar nevybral len preto, e sme ho neponkali vpoadovanom vyhotoven alebo vekosti, vysvetuje PeterGalan. Ak m zkaznk predstavu onbytku, ktor chce da vyrobi, postup je vemi jednoduch. Vprvom rade treba dkladne zmera miestnos, pre ktor je nbytok uren. Pri kuchynskej linke je dleit oznai prvod teplej astudenej vody, odpad, elektrick aplynov rozvody. Vnkrese netreba zabudn na umiestnenie okien adver. Svoju predstavu sta prinies na papieri anai predajcovia skbia technick monosti spoiadavkami zkaznka. Tm, ktor nemaj iadnu alebo len hrub predstavu ovhodnom zariaden, radi zmeriame miestnos avytvorme nvrh uns, dopa Galan. Nbytok na mieru predaja ponka vspoluprci skvalitnmi aosvedenmi vrobcami. Text afoto: Galan

tl domu a bytu

37

zaria ovanie interirov

dnska kvalita dizajn tradcia

since 1933

excelentn roz ahovacie systmy

tdio ATRIUM, Bratislava www.nesia.sk info@nesia.sk 0949/952 555, 0949/951 555

interir nbytok

Mlokto zns si skutone me poveda, e vo svojom byte m toko priestoru, e ani nevie, o snm. Vina toti bva vmalch panelkovch bytoch, ktor s asto zle rieen aj dispozine. Ako vak dosiahnu aj vtakomto malom byte komfort po akom time?

Mte mal byt?


Sprvnym usporiadanm zariadenia sa d naozaj dosiahnu zvenie priestoru Ak bvate vjedno a trojizbovom byte apotrebujete uetri kad priestor, mete vyui systmy, ktor vm bud sli cez de na sedenie auvtanie priateov, pri tudovan, prpadne nastolovanie, i lon priestor avnoci na spanie. Mete poui multifunkn transformovaten nbytok. Me to by naprklad skria, ktor zjednej strany poskytne lon priestor azdruhej ponkne kvalitn poste slamelovm

etrite priestor
rotom. Tak isto sedacie spravy, ktor jednoduchm pohybom zmente naposte alebo psac, jedlensky stl, ktor sa schov pod lko. Monost je vemi vea. Systm si mete zakpi samostatne alebo ho zakomponova do skriovej zostavy. Vponuke mme pohovky, ktor s vysoko kvalitn azaruia vm aj zdrav spnok. Ide osystmy, ktor sa vyrbaj vTaliansku vo rme Clei. Disponuj dizajnovo peknm aatraktvnym vzhadom avnoci sa vm sedaky, psacie stoly akninice premenia napohodln poste na spanie. To vm zaru maximlne hygienick prostredie pre spnok. Kdispozcii s vysoko kvalitn matrace, ktor s vyroben zvysokokvalitnch materilov, astali sa vemi obben ukupujcich. Tieto matrace nie s vpohovke umiestnen napevno, take je mon kedykovek ich vymeni. Dka matracu nie je privetkch typoch rovnak, je to 190202cm, rku si mete zvoli poda typu sedaky akdispozcii s vekosti 90, 120 alebo 160cm. Voblasti spnku by sme mali by sebeck ana kvalite spnku nijakm spsobom neetri. alou vhodou zostv je, e maj snmaten poahy, ktor mete jednoducho vypra. Na zloit istenie tchto pohoviek mete teda zabudn, o uvta nejeden zvs, ktor je pracovne vyaen. Kdispozcii s kvalitn poahov ltky, ktor je mon kombinova vrznych odtieoch. Mete sa rozhodn pre odoln hrub tkan ltky, ktor s zloen zbavlny apolyesteru. Zle len na vaich potrebch afantzii. www.setripriestor.sk

40

tl domu a bytu

interir nbytok

Kad milovnk kvalitnho dizajnu ocen monos zadovi si originlny kus nbytku. Dnes vak individulne rieenia interiru musia spa aj nron kritri bezproblmovej drby aprevdzky. Krsa afunknos sa snbia vdekoratvnych flich odspolonosti RENOLIT.
Podlahov krytina afarebnos stien s vznamnmi faktormi, ktor ovplyvuj celkov charakter vho prbytku. Dobr dizajnr preto vyber jednotliv kusy nbytku, a ke m konkrtnu predstavu ofarebnom laden interiru. Ak by sme podlahu asteny mohli nazva rmom interiru, tak nbytok je obrazom, ktor vzbudzuje emciu. Zariadenie interiru mus repektova prostredie, vktorom sa nachdza, ale zrove by malo odra aj osobnos svojho majitea. Individulny prstup krieeniam interiru prina obchodn jednotka RENOLIT DESIGN. U aj na naom trhu sprstupuje irok ponuku prvotriednych fli pre originlnu povrchov pravu nbytku. Vnimon sortiment vrtane exkluzvnych dizajnov dopa kvalikovan poradenstvo odbornkov spolonosti RENOLIT. irok kolekcia textr, farieb avzorov fli uspokoj aj najnronejch zkaznkov, architektov ainterirovch dizajnrov. RENOLIT DESIGN stavia svoj spech na vysokej exibilite akvalitnom dizajne povrchovch prav materilov pre zariadenie interiru. Flie sa vyznauj vysokou mechanickou odolnosou, stlofarebnosou aodolnosou proti zneisteniu. Spoahlivo odolvaj kadodennej zai aopotrebovaniu. Materily RENOLIT DESIGN maj tie vynikajcu rozmerov stlos.

Trendom je prezleen nbytok


Vponuke s dvojrozmerne (RENOLIT ALKORCELL) atrojrozmerne (RENOLIT ALKOREN, RENOLITCOVAREN) tvarovaten termolaminty, ktor zaujm nielen nevednm vzhadom, ale aj svojou kvalitou. Dvojrozmerne tvarovaten termolaminty ponkaj irok monosti stvrnenia dver, stien, stropnch panelov, spotrebnej elektroniky, i dokonca interirov automobilov. Spolonos RENOLIT je jednotkou na trhu voblasti vroby 3D fli. Preduren s na vrobu komponentov kuch, spln, obvacch miestnost akpeovho nbytku. Na povrch 3Dflie je nanesen lak, ktor je odoln proti pokriabaniu apomha odolva opotrebovaniu. Zadn strana flie je potiahnut pecilnym nterom, ktor zvyuje prinavos klepidlu, ktorm sa flia na nbytok aplikuje. Vsegmente nbytkovch 3D fli je citen najm nvrat kprrodnm materilom. Na pohad ina dotyk zaujme drsn truktra razieb Cross Cut alebo Saw Cut, ktor prina vern textru rezanho dreva. Novinku na tomto poli predstavuje razba Okasha, ktor spja autentickm spsobom jase adub. Svojimi vraznmi prmi vzbudzuje dojem prrodnho dreva sotvorenmi prmi, brsen povrch mu poskytuje jemn drsnos. Vzjomn kombincie drevodekorov sjednofarebnmi odtiemi uvedench truktr razieb psobia vovzjomnej shre vemi harmonicky tm, e spolonou razbou vytvraj optick kontinuitu. Na obube nestrcaj ani tlov vysokoleskl flie, ktor s aj naalej vkurze. Ponuka bola rozren oflie TwinGloss (dvojlesk), naktorch sa striedaj plky svysokm leskom amatom avneposlednom rade ostle vyhadvanejie flie SuperMatt shlbokm supermatnm povrchom. Vcentre pozornosti spolonosti RENOLIT stoj zkaznk, ktormu ponka komplexn servis anadtandardn starostlivos. Zkaznci tiaci po individualite aodlinosti njdu vspolonosti RENOLIT spoahlivho partnera, ktor je dostatone odvny realizova originlne npady, i u vinteriri alebo vexteriri. Skupina RENOLIT sa dlhodobo presadzuje kvalitou ainovciami. Architektom ainvestorom predklad neprebern mnostvo farebnch odtieov asostikovanch povrchovch truktr. Technologick vyspelos vroby zaruuje dokonal funknos vrobkov bez ohadu na to, i bud pouit nanbytku vinteriri alebo vnronch podmienkach vonkajieho prostredia. Odbremeuje od rieenia praktickch otzok avytvra priestor pre sstreden prcu na podstate nvrhu. Ak sa chcete poradi onajnovch trendoch amonostiach povrchovej pravy nbytku, nevhajte kontaktova obchodn kancelriu RENOLITCzech,s.r.o.

Orientcia na zkaznka

Aktulne trendy

Neobmedzen monosti

Njdete ns na Farskho 888/15 vTbore. Tel.: +420381213291 e-mail: tabor@renolit.com www.renolit.com/design

42

tl domu a bytu

inpircie a trendy

Lavender Stylish Homes tak to je moja obben zastvka napotulkch mestom. Vianon sviatky s nenvratne pre, atmosfra Vianoc doznela. Pripohade na byt ma napadne mylienka, e by to potrebovalo zmenu. Navtvim svoje obben tdio, ve pr drobnosti doke navodi prjemn atmosfru.

Jarn inpircie vznamen


Aj ke sa zima bli ku koncu, vovzduchu cti aro jari. Tento pocit som mala vposlednch doch. Niekedy sta jarn deka alebo pekn vank avmylienkach som hne vo svojom obbenom bytovom tdiu. Vedela som, e ke tam vstpim, hne budem ma inpirciu.

44

tl domu a bytu

inpircie a trendy

levandule
Voskovan, patinovan, tradin nbytok, svietidl rozmanitch druhov, mil doplnky, to vetko mi udrelo do oi, ke som tam vstpila. Ak dekorcie poui, alebo ak bude trend tto jar? Klasika nesklame, hovor majiteka tdia. i je to lt, zelen alebo oranov farba, zle na vaom vkuse ainteriri. Pr dekoratvnych vankov, nov obrus, tulipny, alky, hyacinty, mal drobnosti na okenn parapetu, i dekoratvny veniec na dvere, kohtiky, sliepoky, vajka. Neviem, o si vybra. Vdnench akch asoch aj mal dekorcia doke potei asprjemni chvle doma. Vtdiu vm poradia anavrhn tlov doplnky pre kad prleitos. Lavender Stylish Homes ponka mnostvo dekoratvnych doplnkov nielen na jarn seznu, ale komplexn nvrhy arealizciu interirov poda vaich predstv. Vponuke je vek mnostvo dekoranch ltokzvesov, zclon, ale indhern tapety pre v byt alebo dom. Njdete tu doplnky do kuchyne, kpene, detskch izieb avponuke s katalgy rznych znaiek, kde si zaruene njdete to, o potrebujete ksplneniu vho sna. Hlavn ulica 5539/2C 929 01 Dunajsk Streda Tel.: 031/552 79 39 | Fax: 031/552 79 39 Mobil: 0903/415667 E-mail: lavender@mail.t-com.sk

LAVENDER Interirov tdio

Pri pohade na mnostvo krsnych doplnkov som sa rozhodla, e neoddem domov sprzdnymi rukami. Odchdzam, ale va levandule ma sprevdza a domov.

tl domu a bytu

45

inpircie a trendy

Preo prve LED osvetlenie? Minimlna spotreba, vysok vkon, dlh ivotnos, to vetko je snaha budcnosti. LED didy medzne bezpochyby patria. Nahradzuj iarovky vautomobiloch, i u vosvetlch alebo vovldacch prvkoch. LEDdidy produkuj studen svetlonehrej sa! Ich spotreba je omnoho menia od obyajnej 1W iarovky. ivotnos LED didy je neporovnatene dlhia aodolnejia voi pokodeniu.

LED osvetlenie pre interir aexterir etr prostredie aj peniaze


Pouitie je irok, ako vdomcnostiach, kancelrich, obchodoch, hoteloch, retaurcich, interiroch, vkladoch. VSMD led iarovkch s pouit kvalitn didy suhlom svietenia 120stupov. Led iarovky produkuj neporovnatene menej tepla, ako klasick sveteln zdroje. Led iarovky s odoln voi nrazom, maj extrmne dlh ivotnosvniektorch prpadoch > 50 000hodn. Led iarovky s vemi vhodn tam, kde je nutn ast vypnanie azapnanie, pretoe im nevad ast zapnanie avypnanie. Farba svetla LED iaroviek: WWtepl biela (farba svetla podobn klasickm iarovkm, prjemne tepl svetlo) DWdenn biela (farba svetla podobn nenovm trubiciam, tak studen biele svetlo)

Ponkame:

LED iarovky: AC230V, AC/DC12V pre typy objmok: E27, E14, GU10, MR16, MR11, G4, G24 LED reektory, LED svietidl, LED psiky, LED poulin osvetlenie, LED T8 trubice aalie

LED poulin svietidlo SP1009-50W

Navtvte n e-shop www.ledky.sk

3 750 lm, biela, 50W Naptie:90~260VAC, 50/60Hz Color Temperature: 5 0006 000K Sveteln uhol: LED 170 , IP:65,, Color Rendering Property: 80Ra Rozmery: 870300120mm Mont: 60mm ty ivotnos: 30 000 hodn zruka 5rokov, zrun a pozrun servis

46

tl domu a bytu

inpircie a trendy

LED Reektor FL 10W, 20W, 30W, 50W, 80W, 150W

Pouitie: vhodn pre osvetlenie: reklamn plochy, plavrne, parkovacie dvory, haly, sklady, osvetlenie pamiatok, osvetlenia fasd, at.

nzka spotreba elektrickej energie odolne voi otrasom a nrazom pouitenos od -40 C do 60 C iadne ultra a infra iarenie

minimlna tvorba tepla bezdrbov

Parametre: Nhrada zahalognov reektor Naptie Svietivos ivotnos Uhol svietenia Teplota farby Teplotn rozsah pouitia Materil Krytie

FL 10W (70W) 800Im

FL 20W (100W) 1 600Im

FL 30W (160W) 2 400lm 100

FL 50W (250W) 4 000lm

FL 80W (500W) 6 400Im

FL 150W (1 000W) 12 000Im

AC230265V > 50 000 hodn DW 5 500K -40C - 60 C zliatina hlinka, bezpenostn 5mm sklo IP65 80Im/W

925 55 Vinohrady nad Vhom tel: 0905/506355 0905/658935 e-mail: ledky@ledky.sk, reklamacie@ledky.sk www.ledky.sk

LEDKY, s. r. o.

SERE Pekrska 9 (veda polcie) 926 01 SERE Otvracie hodiny: POPIA: 8.30 17.30 obedajia prestvka: 12.0013:00

So, Ne zatvoren ledky@ledky.sk tel.: 0905/506 355 p.Damin reklamacie@ledky.sk tel.: 0905 658435

TRNAVA OD JEDNOTA Trojin nmestie 9 917 09 TRNAVA Otvracie hodiny: POPIA: 9.0018.00 So: 8.0012.00 Ne: zatvoren tel.: 0948/920 620

Predajne:

tl domu a bytu

47

interir nbytok

Nedvno som navtvila vcentre Bratislavy predaju originlneho franczskeho nbytku abytovch doplnkov smyslom porozprva sa smajitekami Ing.arch.Silviou Majernkovou aIng.Elizabeth Mihaloviovou oich prci, oich vni kFranczsku ataktie oplnoch dobudcna. Posadili sme sa vich tulnej kaviarnike spriliehavm nzvom Siesta-Bistrot deParis, zariadenej vo franczskom tle, ponkli ma vbornou kvou, ku ktorej mi hostiteky odporuili erstvo napeen domce kole azkusky. Vskutku chutili vborne apri zvukoch ansnov legendrnej Edit Piaff sa zaal aj n rozhovor.

o vs priviedlo kmylienke otvori na Slovensku, vtchto ekonomicky zlch asoch, obchod sfranczskym nbytkom abytovmi doplnkami? Ak mm odpoveda primne na tto vau otzku, musm zaa zoiroka. Urite poznte Franczsko akonkrtne jeho juhovchodn as Provence. Tak prve lska ktejto malebnej asti sveta apvab interirov tamojch obydl, penzinov ahotelkov, kaviarn aobchodkov boli na zaiatku mylienky prenies tto vnimon avskutku neopakovaten atmosfru na Slovensko. Vroku 2007 bolo rozhodnut. Zaloili sme rmu La Maison Atelier, spol.sr.o., aviackrt sme navtvili vetrhy nbytku abytovch doplnkov vMilne avPari. Vybrali sme si renomovanho franczskeho vrobcu nbytkov rmu CountryCorner astlmonkom sme absolvovali prv obchodn rokovania. Boli sme spen

Obchod sfranczskym nbytkom abytovmi doplnkami


apreto n prv kamin priviezol nbytok adoplnky u koncom roka 2009. Otvorili sme n prv obchod vcentre Bratislavy na Laurinskej ulici. Architektonick atelir sme u mali zriaden na prvom poschod tohto historickho objektu. Vtedy sa zdalo, e hospodrska krza ustupuje au bude na Slovensku iba lepie. Bohuia, a teraz vieme, e tomu tak nie je o vs najviac zaujalo pri vaich cestch po Franczsku, konkrtne poProvence? Vprvom rade obe milujeme kultru ahistriu Franczska, ale hlavne obyvateov tejto krajiny, ich umenie vychutnva si kad okamik ivota, bra ho akosi na ahk vhu, nerobi si zbyton starosti astretva sa spriawww.lamaison.sk

temi hoc aj kad veer vkaviarnikch alen tak debatova opreitch chvach apozera po okoloidcich to je to, o mme aj my rady apotom Provence, to je nieo neopakovaten, tam mus lovek s avychutnva vetko navkol. Pripomna mi tak trochu moju rodn Modru ajej okolie. OProvence by sme mohli hovori hodiny, ale mme iba chvku, preto podiarknem prekrsnu malebnos tejto krajiny, vu levanduovch pol adivorastcich byln, juansk slnko prearujce kompletne vetko, dobr vno aete raz dobr vno, chutn jedlo aete raz chutn jedlo, historick centr miest aich neopakovaten kolorit, historick pamiatky zias Rma, viadukty, amtetre avade usmievav Franczi atypick zvuk harmoniky jednm slovom asn! Po franczsky magnique! Znie to priam idylicky, nie ste vy tak trochu romantiky? no, nepopieratene sme ve ivot je a prli realistick, tak preo si ho troku neprikrli, neprikoreni poda vlastnej chuti? Nedvno sme vtelevzii Markza predviedli aj nae franczske kulinrske umenie vrelcii Bez servtky. Tam sme vak korenili naozajstnm provensalskm korenm. o vetko njde zkaznk vo vaom obchode? Vetko potrebn pre vytvorenie teplho tulnho domova. Patinovan nbytok, ktor tak trochu pripomna ten odloen na povale po babike, svietidl atienidl, zrkadl vozdob-

48

tl domu a bytu

interir nbytok nutiu kompletn ponuka nbytku abytovch doplnkov. Zujemca okpu nbytku si me vybra zvirtulneho katalgu nbytku alebo navtvi n obchod vBratislave. Mal nbytok abytov doplnky sa daj zakpi online cez n novootvoren e-shop. Zasielame ho vbalku potou alebo doruovacou slubou. o vtakom prpade, ak sa zkaznk nevie rozhodn, resp. potrebuje poradi? Kad n klient me vyui nau gratis ponuku ato slubu bytovho architekta zadarmo. Je naozaj dobr da si poradi, hlavne pokia ide ofarebnos interiru, lebo t je pri vidieckych interiroch vemi dleit. Taktie sa

www.lamaison.sk

www.lamaison.sk

skzlom franczskeho vidieka


nch rmoch, svietniky asviece, obrusy aprestierania, keramick obedov spravy aprbory skeramickmi rkami, veiaky, tabule na odkazy, hodiny aobrazy, bytov vne, vrecka levandule, suen kytiky akadejak koky amisky od vmyslu Provence. N tovar je originl, nie je to iadna zijsk napodobenina, dcha histriou, i u tvarom alebo remeselnm zhotovenm. Sortiment nbytku je vemi irok aaj jeho tvarov apovrchov vyhotovenie. Dokeme nm zariadi hotely, penziny, kaviarne, kvetinrstva ale aj vidiecke sdla ahistorick objekty. Kde si me zujemca pozrie vau ponuku? Mme vlastn webov strnku www.lamaison.sk, kde je knahliadwww.lamaison.sk

skupinou, zariauje svoje obydlie amy mu pri tom radi pomhame. Pokia ide ocenu, tak sa vieme vdy dohodn aurite bude niia, ako ukonkurencie. Ak s vae plny do budcnosti? Vprvom rade dokoni nov obchod spojen skaviarou vrenesannom rodinnom dome vModre aneskr tam prestava vek podkrovie avytvori izby na prenjom, samozrejme zariaden naim nbytkom adoplnkami vofranczskom vidieckom tle alej by sme chceli zariadi n nov v showroom vhistorickom centre centre Bratislavy je tu vak krza aak ns ak rok apreto musme ovea viac pracova ahlavne etri nklady. Bohuia krza psob vemi negatvne prve na sektor, vktorom podnikme. Vetko nae snaenie je zd sa aj vrukch Boch. Verme vak, e Slovci s natoko skromn apracovit, e prekonaj osobnm nasadenm aj tieto zl asy amy sa budeme snai tieto zl asy prei , lebo naa prca je aj naa rados, ale je priamo zvisl od kpyschopnosti obyvatestva rados si vak lovek rob vkadom ase apreto verme, e nai teraj ale aj budci klienti neobdu n obchod aprdu si knm nieo vybra apotei sa, alebo si klikn na nau web strnku www.lamaison.sk anieo pekn si kpia cez n e-shop.

niektor klienti nedoku odosobni od svojho pohadu na svoj vlastn bytov priestor, dom, kaviare aurite im dobre padne nestrann pohad odbornka sprofesionlnymodstupom, ktor ich oslobod oduritch stereotypov.

m sa odliujete od vaej konkurencie? Vprvom rade naim kvalitnm masvnym nbytkom za primeran cenu ajeho dodanie vo vemi krtkom ase. Mme vlastn sklady apreto dokeme vinu najpredvanejch typov nbytku doda zujemcovi u do troch dn. Nbytok na objednvku dodvame tie vo vemi krtkom termne, zvyajne do troch tdov. Vzmluve vak garantujeme termn nho obchodnho partnera t. j. 46 tdov. Kee sme mal rodinn rma, n prstup ku klientom je vemi osobn apriatesk. Mme rados, ke si niekto srovnakou krvnou

LA MAISON ATELIER, s. r. o.
predaja ashowroom Laurinsk 3, 811 01 Bratislava Tel.: 02/54 43 942 Mobil: 0908/458658 e-mail: shop@lamaison.sk www.lamaison.sk

tl domu a bytu

49

interir detsk izba

Detsk izba je mnohorak. Pre diea je splou, herou, kninicou iuebou zrove. Je to troku nespravodliv, pretoe my dospel mme pre seba ovea viac priestoru. Apretoe deti trvia vosvojich izbch vea asu, na ns rodioch zle, aby sme o najefektvnejie vyuili priestor detskej izby tak, aby sa vnej nae deti ctili o najlepie. Pouitm sprvne zvolench technk bvania meme ovplyvni nielen ich kreativitu, ale ivzah kprirodzenmu rastu osobnosti.

Detsk izba
Pvodne som chcela zaa tm, e detsk izba sa narod spolu sdieatkom. No nie je tomu celkom tak. Je pravda, e mylienka na nov detsk izbu zaiskr vhlave milujcich sa partnerov hne, ako zistia, e sa stan rodimi. Ale naozaj potrebuje bbtko samostatn izbu hne po naroden? no, vkatalgoch, ktor maj kdispozcii predajcovia nbytku, i vo lmoch natoench vmodernch zpadnch krajinch je ben vidie doja vpostieke samotn vizbe sneodmyslitenm elektronickm hlasovm monitorom do splne rodiov. Naastie realita je vmnohch slovenskch rodinch plne in. Detsk izba sa stva ozajstnou detskou izbou a vo veku 1218mesiacov, prpadne ineskr. Preo? Vprrode je plne prirodzen, e cicavcematka adieas stle spolu. Aj poas noci. Kedysi dvno to platilo aj uud, lene neskr pod vplyvom mnohch nezmyselnch nboensko-kultrnych predsudkov sa diea od matky zaalo oddeova. Dnes u vieme, e spanie dojiacej matky sbbtkom vjednej posteli i spolu vizbe, je plne vporiadku.

50

tl domu a bytu

interir detsk izba

od narodenia po dospelos
Pre dieatko je prvorad dojenie. erstv mamika urite ocen, ak po prchode zprodnice njde vpripravenej splni polohovaten lehtko, i kreslo na dojenie. Kmenie novorodeniatka tak bude prjemn, bez stresu anepohodlia. Poas noci sa me sta, e dojenie bude prebieha vspolonej posteli. Pre istotu si preto kpte chrnie na poste, ktor zabrnia vypadnutiu dieaa zpostele vprpade, ak by zostalo bbtko po kmen spa vo vekej posteli vmaminej spolonosti. Pre novho malikho lena domcnosti pripravte skrinku na obleenie (komodu), poliku na plienky, prebaovac pult alampiku so tipcovm patentom, ktor bude ma za lohu tlmenm svetlom uahi rodiom manipulciu sdieatkom vnonch hodinch. Udriavanie sprvnej izbovej teploty vmiestnosti, kde sa diea zdruje je vemi dleiturite vyuijete zvesn izbov teplomer. Nkup postieky spojte snkupom matraca zprrodnho difzneho materilu asvymenitenm poahom zbavlnenej textlie, ktor, je mon pra vprke. Pri kpe matraca pamtajte na to, aby nebol ani prli mkk, ani prli tvrd preddete tak prpadnm bolestiam chrbta vho dieaa. Sprvny matrac m zarui to, aby chrbtica dieaa pri lean na boku bola vtvare priamky. Pripravte si aj napnacie plachty na matrac, plachty podit nepremokavm materilom, vhodn na prechodn obdobie, kedy budete diea ui spa bez plienok. Posten bielize si zvote utkan zistej bavlny. Ale na to zostva ete as, pretoe dieau zatia posta spac vak. Vankik apaplnik posta kpi kprvm narodeninm. Odporame tie, ktor mono pra vprke aneodporame tie plnen permudra ich vistote je ovea nronejie na as. Ani sa nenazdte adieatko zane lozi po tyroch. Akee naozaj vemi vea asu strvi diea vtomto obdob na zemi, pripravte mu na lozenie tepl, ahko udriavaten podlahu. Schopnos ponknu tepl aharmonick prostredie maj predovetkm dreven podlahy. Ich vekou vhodou je monos niekokonsobnej renovcie. Korkov podlaha patr tie medzi obben, m prjemn povrch, evokuje pocit tepla anavye je elastick, m zmkuje doap i dopad dieatka na zadok. Urite neodporame dlabu, ktor je chladn amykav. Podlahu doplte kusovmi kobercami, ktor s trvcnejie ako celoplon aniektor znich sa daj jednoducho doma tl domu a bytu

51

interir detsk izba

Svetlozelen odtiene navodzuj pocity pre odpoinok.

vypra. Pre alergika vyberte pecilny druh koberca, naprklad sisalov. Mal koberec snakreslenou mapkou mesta je idelny pre chlapca. Urite sa na om sautkom vruke nudi nebude ani ke vyrastie. Pri vbere koberca myslite na to, aby farebne itlovo ladil sostatnmi prvkami vdetskej izbe. Je vhodn vyui, e bbtko zatia spink vinej izbe, adetsk izbiku pekne vymaova. Starostlivo si zvote farebn odtie, pretoe farebn rieenie detskej izby doke ovplyvni psychick afyziologick stav dieaa. Prli vea farieb me vyvola skr neelan nepokoj ako harmniu.

Kcelkovmu dojmu farebnosti plne postaia tri farby. Odbornci sa zhoduj na pastelovch odtieoch modrej, ltej azelenej. Svetlomodr asvetlozelen odtiene navodzuj prjemn pocity pri zaspvan, naopak, erven alt odtiene skr diea podnecuj kaktivite. Aaby ste nemuseli maova trikrt do roka, pouite zstenu do vky 70cm od podlahy, ktor ochrni stenu pred pokodenm. Na oivenie jednofarebnch stien sa krsne hodia samolepiace bordry, ktor sa daj odlepi aoptovne nalepi inde. In variantu ponkaj tapety srozprvkovm motvom. Farebnos azaujmavos jednofarebnch stien mete podpori ikombinciou hladkej adrsnej omietky alebo dekoratvnou mramorovou akryltovou omietkou, ktor vm zrove steny nielen zvrazn, ale aj ochrni. Spolu stapetami abordrami tvoria zladen sriu aj zvesy azclony. Dekorcia okien me detsk izbiku prjemne spestri. Jemn zclony rozptlia svetlo vnikajce do miestnosti azrove

52

tl domu a bytu

interir detsk izba


Dreven podlaha poskytuje tepl, harmonick a ahko udriavaten prostredie pre detsk izby.

zabrnia pohadom zvonka. Farebn priesvitn tkaniny ovplyvnia farbu svetla vizbike atzv. teonov zclony maj schopnos odrazi slnen iarenie. Vponuke pecializovanch predajn njdete vak ovea viac. Garne, ktor s vyroben zrznych materilov (drevo, mosadz, antikoro) avrznych prevedeniach (koajnicov garne, lankov systmy) vm radi poslia na zavesenie vami zvolench textilnch dekorcii. Ak mte detsk izbu orientovan na slnen stranu, urite porozmajte nad kpou zatemovacej rolety. Sieka na oknch je povaovan za samozrejmos. Ak je dieatko pripraven spinka samo vo svojej novej izbike, pre rodiov je samotn zariaovanie novho hniezda pre svojho potomka vekou vzvou iradosou zrove. Sprvna voba nbytku vak mus prinies pohodlie nielen dieau, ale irodiom. Preto dajte prednos dostupnmu astabilnmu nbytku zrecyklovatenho materilu bez toxickch prsad, soblmi hranami achytkami zplastu. Vrobcovia apredajcovia nbytku ponkaj tzv. rastci nbytoknbytkov zostavy, ktor sa vzjomne dopaj, mu sa dokupova postupne ars tak spolu sdieaom. Aj postieka sa tak premen na prv detsk lko, prebaovac pult na komodu so zvesnou polikou. Ak sa oizbu delia srodenci, je vhodn vyui nbytkov variantylka, ktor skrvaj pracovn ktiky, schody so zsuvkami apodobne. Praktick je vyuitie priestoru pod posteou, kam si diea me aj samo uloi perinu svankom anavodi tak dojem poriadku. Klasick poschodov postele s vemi praktick vmalch izbch, no na druhej strane je ich nevhodou horia prstupnos afakt, e diea, ktor sp hore, dcha tepl, vydchan vzduch. Ak aj jedinik zati po poschodovej posteli, priestor pod posteou me vyui ako svoju skru, odkladac priestor alebo ak je poste vyie ako pre uenie so stolkom astolikou. Pre dieatko zhruba do druhho roka vak plne posta skrinka na obleenie apostieka. Dleit je sprvne umiestni postieku. Poda starovekho nskeho umenia bvania to, kde aako spme, m vek vplyv na n ivot. Najvhodnejie je otoi postieku tak, aby hlavika dieaa smerovala na sever, urite nie pod nzky ikm strop

alebo pod nezakryt trmy. Postieka by nemala by hne pri dverch, ale skr vpokojnej zne, najlepie pri stene alebo vrohu miestnosti, kde poskytne dieatku pocit istoty abezpeia. Postieku nie je vhodn umiestni pod okno, kde sasne bva aj zdroj tepla urchujci prdenie vzduchu azvyuje tak riziko nachladnutia. Postieka by mala by pre rodiov idiea dobre prstupn. Mal lampiku u pokojne vymente za viu. iarovka vnovej lampe mus ma primeran kryt, aby nedrdila citliv oi dieaa azrove zabezpeila dostatok svetla. Idelnym rieenm s nerozbitn nstenn lampy, najm kvli bezpenosti. Vyberte si tie, ktor sa bud da ahko udriava vistote. Na trhu je naozaj obrovsk vber, a tak zaspva spolu so svietiacim vlikom i modrm mesiaikom bude pre diea prjemnm ukonenm da. Neskr poda potreby mete detsk izbu doplni aj stropnm osvetlenm smonosou stmievania. Vznamnm zlomom vivote kadho dieatka je nstup do materskej klky. klkarovi u nesta lozi po nbytku, i vyprzdova zsuvky suloenou bielizou. Potrebuje najm priestor pre rozvjanie svojich detskch zujmov azrove pocit bezpeia. Stojan stabuou na kreslenie, autodrha i detsk stan, to vetko vyaduje dostatok miesta pre jeho predstavivos, ktor podnecuje spechy vivote aje rovnako dleit ako inteligencia. klkarovi zatia plne posta dokpi jednu skriu shbkou cca 60cm, kde sa zmest vea oblee-

nia. Ostatn priestor okrem postele, ktor nahradila postieku, by mal sli na hry. Do zariaovania izbiky zapojte aj diea. U je dos vek na to, aby povedalo, o mu v jeho krovstve chba, o by ho poteilo. Myslime vak na alarmujce tatistiky detskch razov vdomcnostidovome mu vber takho nbytku i doplnkov, aby detsk izba vytvorila dieau poas kadej innosti nielen vdne, ale ibezpen prostredie. Vpredkolskom veku meme postupne dopa detsk izbu doplnkami, naprklad nenronmi kvetmi, oktor sa bude diea stara. Chlapcov pote originlna podloka na stoliku vpodobe zvieratka, i baldachn nad posteou vtvare tvorcpej zstavy. Dievatk zase ocenia pestrofarebn zvesy so stuhami na zviazanie, i oblieky na papln avank smotvom ich obbenej rozprvkovej postavy. Navye svet det je pln tajomstiev aje dobr, ak deom vytvorme na ne priestor. Bude patri len imvlastn zsuvka, katua vtvare pirtskej truhlice, i potov schrnka na dverch detskej izby. Nezabudnite ani naprv namaovan obrzky vaich najmench, ktor vzaujmavom rmiku rozveselia steny detskej izby. Textiln dekorcie, tzv. vreckre zbavlnench tkann smnostvami vreciek tie ztulnia detsk izbiku. Aaby sa deom hraky nepostrcali, je pekn, ak ich prirodzene budeme vies kporiadku. Zvesn lon diel vo farbch obbenho futbalovho mustva sprjemn upratovanie hraiek chlapcom, do plastovch pestrofarebnch koov mu tl domu a bytu

53

interir detsk izba svoje hraky pouklada dievat. Menej trvcne papierov odkladacie boxy mu deti vyui na odkladanie vkresov aomaovvaniek. Snkupom naozajstnej prvej stoliky anaozajstnho psacieho stola zanite uvaova pribline vobdob piatich rokov, kedy je dobr pripravi budceho kolka na nov ivotn etapunstup do koly. Pre zdrav chrbticu odbornci odporaj ergonomicky rastcu detsk stoliku. Najlepie je kombinova ju srastcim stolom jednej zostavy. Budci prvik tak bude ma oprjemn azdravotne prijaten sedenie postaran a dodeviatej triedy. Vka stola by sa mala da nadstavi od52 do 76cm, kee diea narastie od 612rokov pribline o60cm. Stoliku dajte dieau vyska. Je dobre nadstaven vtedy, ak m diea pri sede kolen vrovni sedadielka ajeho nohy mu pevne spovaj na zemi. Pozor na stoliky skolieskamityp koliesok prispsobte materilu podlahy, kde bude umiestnen. Ak t monos nemte, stoliku umiestnite na mal koberek, aby sa podlaha pri manipulcii so stolikou nepokodila.

Osobit tlov dizajn, kvalitn materilov vyhotovenie a pikoky dospievajceho obyvatea s charakteristikami izby skorodospelka.

Nastavenie sklonu dosky psacieho stola je vhodou navye avsuvn doska je idelnym rieenm pri vytvran pracovnej plochy pre srodencov. Dleit je itu sprvne umiestnenie stola. Psac stl neumiestujte tak, aby diea sedelo chrbtom kdverm. Najlepie miesto pre psac stl je vjunej alebo severovchodnej asti izby. Na stole by mal by udriavan poriadok. Odstrte zo stola vho dieaa vetko, o ho pri uen rozptyuje (asopisy, roztan romn apod.). Stl prisute o najbliie koknu pre maximlne vyuitie dennho svetla. Ak prirodzen denn svetlo chba, nahradi ho mete plnospektrlnym svetlom. Je to svetlo podobn spektru slnenho svetla. Obyajn iarovky aiarivky maj len zlomok tohto spektra, ale na trhu s aj iarovky aiarivky svyvenm spektrom, ktorho index prirodzenho dennho svetla CRI je o najbli kprirodzenmu dennmu

54

tl domu a bytu

interir detsk izba

svetlu. Nevhodne zvolen osvetlenie me spsobi navu o, chvenie vieok, boles hlavy, diea sa menej koncentruje. Plnospektrlne svetlo urite vhodne dopln prostredie, vktorom sa diea u azabezpe tak jeho vie sstredenie. Stoln lampika snastavitenm tienidlom aohybnm ramenom vhodn prostredie len dopln. Svetlo tl domu a bytu

55

interir detsk izba zlampy nesmie dopada cez ruku atvori tak tie na pracovnej ploche stola. Sasou psacieho stola je vnejednom prpade aj pota, ktor sa vivotoch det ujal sakousi samozrejmosou. Monitor aklvesnicu umiestnite do stredu stola vjednej osi amy polote o najbliie ku klvesnici. Monitor otote tak, aby bol vrovni o. Naobrazovku potaa nesm dopada priame odlesky svetladiea tak nemus zaostrova azbytone si namha zrak. Idelna vzdialenos o odobrazovky monitora je 60cm. Naute diea za potaom sedie vzpriamene avysvetlite mu, e si tak nenamha krn chrbticu, m predchdza zbytonm bolestiam chrbta. Anemenej dleit je stanovi dieau as, ktor me pred potaom vpriebehu da strvi adohliadnu, na ak aktivity diea pota vlastne vyuva. Nstup do kolskch lavc vak neznamen neustle uenie akoniec hrm. Aby sa kolkovi vdetskej izbe nielen prjemne vzdelvalo, ale aj hralo, vytvorte mu na to vhodn podmienky. Pripevnite mu naprklad na dvere veiak, kam si zaves po prchode domov svoj kolsk ruksak, i taku spotrebami na umeleck krok. Vizbe, kde bude poriadok akad vec bude ma svoje miesto, sa bude ovea prjemnejie ui. Urite vyuijete aj nstenn police, najlepie dve rovnak sdostatonm priestorom pre knihy, obben hraky, i hudobn nosie. Vanmi pomocnkmi sa urite stan aj magnetick lity smagnetkami alebo korkov tabua na tie najrznejie odkazy apoznmky. Takisto rzne technick pomcky u nepatria len do obvacch izieb. Star klasick hi systmy sdvojicou reproduktorov (vee) s udet vemi obben. tlov dizajn je vak prvorad, pripojenie mp3 prehrvaa, i slchadiel samozrejmosou. Prve kpa takejto mainy me by pre deti vobdob puberty tou najdleitejou vecou vdanej chvli, preto by sme mali repektova ich potreby, pretoe prve vobdob medzi 1314 rokom sa stva ich detsk izba toiskom, ktor si chc zariaova poda seba apre seba. Mono sa vm stane, e v tneder zati po domcej telocvini. Neudo. Vie deti mvaj aj vie nroky. Ale pozor, nie vetky cviky s pre rozvjajci sa organizmus zdrav avhodn. Take ete skr, ako zadovite svojmu potomkovi beeck ps, i crossov trenar, porate sa opodmienkach cvienia sodbornkom. Pri kpe portovho ninia dajte prednos takmu, ktor sa d jednoducho zloi aoptovne rozloi aje praktick pri uskladnen. Aete nieo. Izbu zariaujte tak, aby si ju mohol udriava jej samotn majite anie vyrodiia. Potajte aj snezmyselnmi poiadavkami vho cool tudenta, ak si bude pria ierny koberec, i dva druhy pohovky, jednu na leanie adruh na stolovanie. Repektujte jeho individualitu ahadajte kompromisy. Muste sa zmieri stm, e vae dieatko vyrstlo asnm aj detsk izba. Michlkov Zdenka Foto: Domestav, Intea, Gazel, Kronotex, Fines, archv redakcie

DOBR RADY
ak mte monos vybra pre dieatko izbu orientovan na severovchod, vyuite ju. Ak nie, vyberte miestnos, kde dolieha hluk z ulice a ruch zdomcnosti o najmenej, nbytok mus by vyroben zo zdravotne nezvadnch materilovpretajte si zloenie kadho vrobku, ktor kupujete pre svoje diea, deom do iestich rokov do detskej izby nedvajte ni zo skla, keramiky, kovovch materilov, zrkadlo, menie diea potrebuje menej nbytku, vie diea potrebuje viac nbytku, vyvarujte sa vetkho, o v izbe zadriava prach: zvesy, deky, obrusy, plyov hraky... zainvestujte do kvalitnho zvlhovaa vzduchu, na istenie pouvajte prrodn prostriedky. Na naom trhu je mlo prrodnch istiacich prostriedkoch, ale urite sa oplat ta upozornenia na prpravkoch, ktor zvyknete bene kupova, i neobsahuj ltky nebezpen pre detichlrov bielidl aetylnglykol, ktor uvouj prchav organick zmesi, zabudnite na osvieova vzduchu, ak nechcete ma preakan izbu zvote detsk motvy iba nadoplnkoch, ktor sa daj vymeninapostench obliekach, zclonch, vankoch a podobne, ak mte v detskej izbe elektrospotrebie, nezabudnite ich na noc odpoji od sietevyhnete sa elektrosmogu, odhliadnuc od faktu, e televzor i pota do detskej izby nepatria. Ado tudentskej. aby ste mali istotu, i je diea, ktor zana lozi v bezpe, najlepie si ju overte, ak sa sami zanete po detskej izbe pohybova po tyroch a uvidte tak izbu a jej prpadn nebezpeenstv z pohadu dieatka, roztoe miluj vanke a periny zpravho peria, pozor na deky, matrace, prikrvkyudrujte ich v istote aasto vetrajte, ak v detskej izbe nemte vhodn miesto na kvety, prpadne sa bojte uloi ich v dosahu dieaa, skste kvety umiestni do zvesnch kokov. Izbu tak ztulnia a vy budete ma istotu, e diea i kvet bud v poriadku.

56

tl domu a bytu

interir detsk izba

Deti vyberaj vzhad, rodiia musia ustri ergonmiu. Chcete ma zdrav achytr diea, zabezpete mu vas kvalitn ergonomick nbytok.

Zujem orastci nbytok neustle rastie

Poiadavky na deti kolskho veku vposlednch desaroiach vzrstli, arovnako s ivyie nroky na ergona rovnako i vyie miu ich pracovnho miesta. To sa tka nielen sedenia aprce vkolskch laviciach vkolch, ale ivdomcnostiach. Mnoho predkolkov m doma ako pracovn miesto prli vysok dospelcky stl, kuchynsk stl, pracovn dosku rzneho pvodu alebo iba podlahu. Pre detsk chrbt ioi je to nezdrav ata prav rados zprce azbavy sa urite vemi zniuje. Pre dospelch by boli takto podmienky nielen nevhodn, ale urite izakzan. Preto pamtajte pri kpe psacieho stola istoliky pre svoje deti na ergonmiu, ato vdy naprvom mieste. Zodpovednos je tu len na rodioch, deti samotn ergonmiu nerieia, zaujma ich iba vzhad. Zkladnou poiadavkou je dostaton vekos, sprvna vka asprvny sklon. Najdleitejia je sprvna vka, ktor sa nestle men poda aktulnej vky postavy dieaa. Preto sa vyrbaj tzv. rastce stoly,

ktor sa daj plynulo nastavova do sprvnej vky, najlepie od 5 rokov dieaa a do dospelosti. alou dlei-

tou poiadavkou je vhodn sklon dosky. Ergonmovia odporaj pri psan sklon dosky 1016 stupov, pri tan a 35 stupov apri kreslen ete v.

Pracovn doska stola

58

tl domu a bytu

interir detsk izba alebo nejakou vhodnou bezpenostnou poistkou. Vekou vhodou je tak vbava stolov, ktor umouje odkladanie rznych predmetov amont nadstavcov. Odkladanie je rieen zasvatenm organizrom alebo priamo na asti pracovnej plochy, ktor sa nenakla. Pevn vodorovn plochy umouj naviac mont praktickch nadstavcov, ako napr. prdavn dosky, nadstavce natanie, svietidla alebo driaky plochho monitoru. (Pozor: Iba vodorovn plochy nestaia, naklonenie hlavnej plochy je nutn!) rastce stoliky Actikid, Freaky aFreaky Sport. Natrhu je rma u 16rokov aokvalite vrobkov sved 35-ron zruka navetky vrobky. Najvou prednosou oproti konkurencii na trhu je plnenie ergonomickch poiadaviek u pre vek dieaa cca 5rokov, kedy je najvhodnejia doba pre nkup tohto nbytku. Prednosami s alej detsk vzhad, pevn kostry, stabilita aurastcich stolov skutonos, e vetky s vybaven u vzkladnej cene vekm zasvatenm organizrom. Zoznam vetkch predajcov na Slovensku njdete na pecilnej webovej strnke vrobcu www.detskastolicka.sk/predajcovia aalie podrobn informcie na adrese www.detskastolicka.sk.

Praktick vbava

Kad monos sklonu dosky je pozitvnym krokom vpred vnaom myslen. Je to star princp, ktor poznal u n cisr pn Frantiek Jozef I. adokonca istar Egypania. kolm sa zriaovanie tohto nbytku vrelo odpora, bohuia znannch dvodov sa tam objavuje iba zriedka, ale je to urite otzkou budcnosti, kedy sa stane povinnou vbavou vetkch kl.

12 .18.3.20 12 doch 13 vanie20 vujeme v kab Vysta ve Nbyto vsta nok .15. vNitre na e M3, st vpaviln

Deti s pecicky aktvne, zvedav aneopatrn, preto by nbytok pre deti vrtane pracovnch stolov mal by vyroben tak, aby sa predilo monm razom. Nbytok mus ma pevn kontrukciu, m pevnejiu, tm lepie. Celkom nevhodn s ostr hrany, kedy hroz poranenie. Zaoblenie vetkch hrn avstupkov je nutnos. Hroziace prikripnutie prstov pri naklan dosky mus by tie vhodne vyrieen. Bu zamedzenm vonho vsunutia prstov,

Detsk bezpenostn prvky

Jedna znajznmejch znaiek, uktorej si mete by ist vysokou kvalitou, rozumnou cenou avrobnm zzemm je spolonos MAYERCZ zNovho Jina. Je to pecializovan vrobca detskch rastcich stoliiek adetskch rastcich stolov sozameranm na deti od cca 5rokov a po takmer dospel. Medzi najspenejie na trhu patria detsk rastce stoly YoungCollege, ato Pro, Max aRacing adetsk

MAYER v pecialista pre ergonomick nbytok

Bohuslava Martin 1885/2 741 01 Nov Jin www.mayer.cz www.detskastolicka.sk

MAYER CZ, spol. sr. o.

tl domu a bytu

59

interir podlahy, podlahov krytiny

Orientlne koberce u postroia reprezentuj nezameniten umeleck diela, ktor svojou originalitou dotvraj mnoh interiry. Hoci kad jeden koberec je vaka runej prci unikt, predsa len ich nieo spjavysok kvalita materilu, jemnos spracovania ahlavne originalita.

najvej galrie orientlnych rune viazanch kobercov na Slovensku. T sa rozhodla denitvne zatvori brny svojej predajne na Vajnorskej127 vBratislave. Hlavnou lozoou tejto spolonosti vdy bolo predva o najkvalitnejie koberce za najniie ceny. Ich cieom bolo, aby si o najviac ud mohlo dovoli vlastni uniktny ksok zalekho Orientu. Vaka dlhoronm dobrm vzahom priamo sviazami kobercov, sa im darilo svoju vziu plni dlh roky. Avak vdsledku sasnej situcie pristpli krznemu krokuklividcii svojej predajne. Vetky orientlne, ale imodern rune viazan koberce rozpredvaj so zavou 80 %! Doposia ide onajviu likvidan udalos vhistrii strednej

Kazak Exkluziv zPakistanu: 240170cm, krkovk aramenov vlna, 100%prrodn farby, star kaukazsk vzor. Cena: 6 390. Cena teraz: 1 590. Viac info: www.galeria-kobercov.sk Isfahan Royal Exkluziv: 200140cm, gurlny motv, vlna kombinovan shodvbom, 900 000 uzlkov/m2, unikt, krovsk vzor. Cena: 14 990. Cena teraz: 3 790. Viac info: www.galeria-kobercov.sk

Kolskou rune viazanch kobercov s krajiny zie, predovetkm zemie bvalej Perzie, dnenho Irnu. Vysokokvalitn koberce pochdzaj izkrajn ako Pakistan, Afghanistan, na, India i Nepl. Exotick pralivos tchto kobercov spova najm vtom, e kad znich vsebe zachytva svoj prbeh. Nespoetn mostvo uzlkov odzrkaduje rzne kultry, nboenstvo, rados ale ismtok. Svetov hospodrska krza sa dotkla aj oblasti viazania kobercov. Prve vdsledku krzy stpli ceny surovch materilov ako vlna ahodvb oviac ne 100 %, o sa okamite odzkadlilo na prudkom zven cien kobercov. Nepriazniv vvoj spoloenskoekonomickej situcie sa dotkol aj

60

tl domu a bytu

interir podlahy, podlahov krytiny predal koberec za vye 9milinov americkch dolrov. Hodnota kobercov toti asom nestrca, ba naopak rastie. Galria kobercov na Vajnorskej ceste vBratislave prve vtchto doch ponka pravdepodobne posledn monos, kedy si tieto skvostn aexkluzvne koberce me dovoli skutone kad. Preneste aj vy ksok zexotickho Orientu kvm domov. Znik jednej spolonosti je pre vs idelna prleitos, ako sa sta vlastnkom skutone exkluzvneho kusu za jeho zlomkov cenu. Poponhajte sa, pretoe brny galrie sa oskoro natrvalo zatvoria.
Ghom Royal Exkluziv: 158103cm, hodvb na hodvbe, unikt, 1 400 000 uzlkov/m2. Cena: 31 990. Cena teraz: 7 990. Viac info: www.galeria-kobercov.sk Nepal Original Imperial: 200140cm, vysokohorsk vlna kombinovan shodvbom. Cena: 1 190 Cenateraz:299. Viac info: www.galeria-kobercov.sk

Loribaft Royal: 240170cm, vysokohorsk krkov vlna, 100% prrodn farby. Cena: 7 390. Cena teraz: 1 849. Viac info: www.galeria-kobercov.sk

Vajnorsk 127/E, 831 03 Bratislava Tel.: 02/44 64 46 32 Fax: 02/44 64 46 33 Mobil: 0917/854 874 E-mail: info@galeria-kobercov.sk Internet: www.galeria-kobercov.sk

GALRIA KOBERCOV, s.r.o.

Isfahan Royal: 300200cm, vlna nahodvbnej osnove,

Eurpy. Pod cenu sa predva cel sortiment galrie, ktor zaha prekrsne modern koberce zNeplu i Indie, ktor ocenia najm mlad udia hadajci kvalitu ukryt vmodernom dizajne. Najvyhadvanejie s vak klasick perzsk koberce, ktor s vaka svojmu nadasovmu dizajnu vhodn do kadho interiru. Bu vom dokonale vynikn, alebo plne splyn sprostredm. Predmetom likvidcie s dokonca aj tie najjemnejie anajvzcnejie hodvbne koberce, ktor sa viazali na iados znmeho perzskho rodu Shah. Zaiste mono skontatova, e hodnota rune viazanch kobercov je nevyisliten. Vdnenej neistej dobe je vak kpa kobercov povaovan za jednu znajistejch investci. To sa potvrdilo inedvno, ke sa na jednej aukcii

1 000 000 uzlkov/m2. Cena: 27 900. Cena teraz: 6 990. Viac info: www.galeria-kobercov.sk

tl domu a bytu

61

interir podlahy, podlahov krytiny

Znaka Quick Step je absoltnou jednotkou vdizajne, inovcich akvalite apokrauje vosvojom vvoji. Dkazom je nov kolekcia lamintovch adrevench parkiet sjedinenmi rozmermi, inovatvnymi povrchovmipravami andhernmi farbami. Ndhern zvetran podlahy sozrezmi pople aromanticky vyzerajce ipsobiace dubov podlahy s len asou novejkolekcie.

asvetlch ast. Podlahy zdymovho dubu vzbudzuj sny oexotickch letnch veeroch strvench pri ohni na pli. Dym dodva doskm tepl

Dojem pevnosti zaisuje vnimone atraktvny kontrast sistmi lniami sasnej architektry, nbytku atlov. Recyklovan dub sa tie dokonale

Dubov podlahy snovou tvrou


Rann dub bol pecilne vyvinut pre kultivovane apoeticky psobiace miestnosti. Jemn krmov tny dizajnuluxusn dub slniamis asnou odpoveou na nvrat svetlch ajemnch pastelovch odtieov. Dodaj kadmu priestoru zasnen vzhad adokonale ladia so sasnou tbou po upokojenie. Podlaha vyvolva pocit jemnho koberca, ktor kad rno optovne pozva na prechdzku naboso. Dymov dub. asti tchto prvotriednych dubovch dosiek sa zdaj by ahko sernel dymom, o vytvra ndhern rozdiely vodtieoch tmavch atlmene hned farbu. asti, ktor s akoby viac sernel dymom, sa zdaj tmavie, zatia o ostatn partie s menej zafarben asvetlejie. Vsledkom je jedinen atlov dizajn. Stopy po ple s vsasnosti vemi mdne ako vnbytkrskom, tak ivpodlahovom priemysle. Ztohto dvodu Quick Step vyvinula inovatvnu technolgiu, ktor realisticky napodobuje prirodzen pestros tvarov ahbok zrezov po ple. Sdizajnom dosiek navye dokonale ladia hmataten krov zrezy. Kee zrezy s dole ostrejie ahore zaoblenejie, je podlaha vemi prjemn pre chdzu. Recyklovan dub znaky Quick Step je asn vmodernch interiroch.

hod do klasickch interirov, kde krsa dreva pripomna star asy azintenzvuje pocit autenticity tehl adubovch trmov. Biela patina zjemuje drsn vzhad, zatia o rzne rovne lesku vyvolvaj pocit vizulneho relifu. Vsledkom je podlaha, ktor sa ahko ist aspja prirodzen aautentick krsu svhodami lamintu.

www.quick-step.com

62

tl domu a bytu

PODLAHY QUICK STEP . O B JAV T E SV E T V K T O R O M B Y S T E C H C E L I I .

EVEREL s.r.o., Tebtice 102, 769 01 Holeov. Tel. 577 941 646, fax 577 941 737 e-mail: everel@everel.cz

i si zvolte lamintov alebo dreven podlahu,kad podlaha Quick Step bude inpirciou pre V interir. Poiadajte o svoj bezplatn katalg na www.quick-step.com.

Zruk

rokov

Foto tapeta ulahod kadmu oku


Foto tapety na posuvnch dverch vynikaj nekone nm mnostvom motvov. Originlne zbery miest, kam by ste sa raz chceli pozrie , umeleck obrazy, na ktor sa dokete hodiny fascinovane dva i rozkon animovan postavi ky, ktor roziaria kad detsk o i. Doprajte si nespo etn mnostvo farieb, ktor ulahodia kadmu oku.

www.interiorplus.sk

+ Predaj a Nitra
Cintornska 13 Telefn: +421/911/225 544 E-mail: nitra@interiorplus.sk

+ Predaj a Zlat Moravce


A. Hlinku 26 Telefn: +421/910/225 531 E-mail: zm@interiorplus.sk

+ Predaj a Levice
I. Krasku 8 Telefn: +421/911/225 531 E-mail: levice@interiorplus.sk

+ Predaj a Hlohovec
ulica SNP 12 (vo Dvore) Telefn: +421/911/880 554 E-mail: hlohovec@interiorplus.sk

+ Predaj a Vrble
Sdlisko Lky 1318 Telefn: +421/911/880 553 E-mail: vrable@interiorplus.sk

+ Predaj a Nov Zmky


Podzmska 34 Telefn: +421/910/225 545 E-mail: nz@interiorplus.sk

15. VSTAVA STAVEBNCTVA


Najvia vstava v regine strednho a vchodnho Slovenska. Druh najvia vstava stavebnctva na Slovensku. Vysok podiel nvtevnkov s priamym rozhodovanm o investcich. Odborn program garantovan profesijnmi zvzmi, spolkami a pecialistami v oblasti stavebnctva. Vyhodnotenie sae Progresvne, cenovo dostupn bvanie. Sa o najlep vrobok a slubu vstavy Grand Prix. Tematick prepojenos so sbenmi vstavami. Podpora najvznamnejch slovenskch mdi v stavebnom segmente.

SBEN VSTAVY

8. VSTAVA RECYKLCIE A ZHODNOCOVANIA ODPADOV


Najvia ekologick vstava na Slovensku. Jedin pecializovan vstava so zameranm na odpadov hospodrstvo. Tmatick previazanos so sbenmi vstavami: stavebn odpad, istiky odpadovch vd, obnoviten zdroje energi, komunlna technika. Kvalitn odborn a sprievodn program. Sa Najlep dosiahnut pokrok v recyklcii a zhodnocovan odpadov.

11. VSTAVA REGIONLNEHO ROZVOJA


Najvie vstavn podujatie na Slovensku so zameranm na rozvoj reginov. Komplexn pohad na komunlnu oblas. Prezentcia programov regionlneho rozvoja a rozvoja cestovnho ruchu. Odborn a sprievodn program v spoluprci so ZMOS, niou miest a obc Slovenska a BBSK.

24. - 27. 4. 2012


BANSK BYSTRICA
BB EXPO, spol. s r. o., SA 12, 974 01 Bansk Bystrica, tel.: 048/4125 945, 4152 691, fax: 048/4124 205, e-mail: bbexpo@bbexpo.sk, www.bbexpo.sk

STAVEBN MECHANIZCIA CLIMATHERM CONECOINVEST SLOVREALINVEST

27. - 31. 3. 2012


INCHEBA, a.s., Viedensk cesta 3-7 851 01 Bratislava T +421-2-6727 2139, 6727 2414, 6727 2485 F +421-2-6727 2201 E coneco@incheba.sk www.incheba.sk

modern dom od A po Z
Ke poas mrazov vymrzol nejeden strom aexterir vyhovoval sn iba lyiarom, steplom apohodou pre ns si hravo poradil kvalitne zhotoven byt i dom.

modern dom od A po Z vykurovanie

Energetick efektvnos vykurovania je dlhodob celosvetov program. Aktulne s preto nielen lacn aekologick paliv, ale sasne energeticky, ekologicky efektvne vykurovacie systmy, technolgie avetky zdroje tepla. Vybra si vykurovacie zriadenie alebo sporn kompletn vykurovac systm, nie je vbec jednoduch. Reklama asto zavdza, pretoe takmer kad modernej zdroj tepla je oznaen uvedenmi parametrami.

vykurovanie
68
tl domu a bytu

Nzkoenergetick efektvne

modern dom od A po Z vykurovanie

Zdrojom tepla vo vykurovacej sstave klasickho rodinnho domu je najastejie azvyajne kotol. Vom sa spauje palivo aohrieva vykurovacie medium, najastejie vzduch alebo voda. Modern kotly s vkonnejie atechnicky dokonalejie atm aj spornejie. Pri vmene starho kotla za nov nie je vdy potrebn rekontruova i dimenzova pvodn vykurovac systm (potrubn rozvody, vykurovacie teles ain). Prevdzka kotla na tuh paliv je najhospodrnejia, ke pracuje pribline pri 80 % svojho vkonu. Prax je vak tak, e vmnostve rodinnch domov sa vykuruje kotlom svm vkonom, ako je potrebn na pokrytie tepelnch strt. m viac je kotol predimenzovan, tm dlhie je prevdzkovan na niie zaaenie atm aj pri niej innosti. Preto je vhodn doplni vykurovaciu sstavu oakumulan zsobnk (aspo 25 l na 1 kW vkonu) aozmieavacie zariadenie. Tm djde kzveniu innosti kotla akzjednodueniu obsluhy, pretoe kotol me by prevdzkovan pri optimlnom vkone. Zmieavacie zariadenie umon vykonva regulciu teploty nbehovej vody poda vonkajej teploty, take nebude dochdza kprekurovaniu. Vprechod-

nom obdob posta kri vkotle raz za dva dni, pretoe potrebn teplo budeme odobera zakumulanej ndre, ktor sme predtm nahriali. Takto sstavu meme prevdzkova ako nzkoteplotn apripoji naprklad podlahov vykurovanie. Vhodou je spora paliva a o35 %, znenie poetnosti istenia kotla akomna, zlepenie ivotnho prostredia (lepie spaovaniemenej dymu zkomna). Ako teda postupova, aby sme dosiahli energeticky sporn vyhrievanie rodinnho domu i u klasickmi, alebo obnovitenmi zdrojmi? Unaslovovzatej rmy treba pristpi najprv kzmeraniu vykurovacch hodnt. Treba si tie od renomovanej

rmy necha urobi znaleck vyhodnotenie parametrov kotla, i u plynovho, na pevn palivo, alebo biomasu. Zvl, ak sme ho kpili vminulosti naslepo apri jeho kpe sme si vmali skr dizajn ako jeho vkonov vykurovacie ukazovatele, vrtane ukazovateov energetickej vkonnosti monej spornosti pri racionlnej obsluhe acelkovm zaobchdzanm snm, vrtane vykonvania predpsanej, ale aj nepredpsanej drby. Vyhodnoti si treba necha cel vykurovac, teda aj rozvodn systm, ovldanie raditorov alebo inch vyhrievacch telies. No neuspokojme sa iba stakm vyhodnotenm, ale za platbu si nechme urobi, najprv len slovne, bez projektu, odborn odporanie, ktor obsiahne vetky potrebn technick opatrenia, ktor bude iaduce vykona, aby sme skutone dosiahli energeticky efektvne vykurovanie rodinnho domu. Rovnocenne ekologicky o najprospenejie avkonnostne, pochopitene, slepmi parametrami acelkovou funknosou vykurovacieho systmu, vrtane jeho ovldania. tl domu a bytu

69

modern dom od A po Z vykurovanie

Samozrejme, e nie je jednoduch, i u vprpade starch rodinnch domov, i bytov, vykurovac systm doladi tak, ako to umouje najnovia vymoenos vo vykurovan rodinnch domov, ale aj pri individulnom vykurovan inovch bytov. Nie je tie jednoduch dosiahnu azariadi, aby sme dosiahli znen spotrebu energi na vykurovanie aohrev teplej itkovej vody. Me s aj ozsadn rekontrukciu celho zastaranho, dovajceho vykurovacieho systmu. Niekedy vystame aj sdielimi pravami, vyuitm alternatvnych energi, innou regulciou prdavnmi regulanmi zariadeniami, vrtane vmeny termostatickch hlavc, napr. na raditoroch za modernejie

apresnejie regulovanie (vvoj zvl vtomto ohade prudko napreduje, termostatick hlavice s zdokonaovan zroka na rok azvyspelejieho sveta prichdzaj aj radiklne technicky vylepen). Zdrazujeme vak, e vzhadom na technick vyspelos aoakvan vyspievanie vykurovacej techniky je jedine sprvne, aby nvrh prav i projekt vykurovacieho systmu vrtane prc vykonvali len skuton odbornci apecializovan rmy.

S to: V modern kotly na tuh paliv (uhlie, kusov drevo, dreven bri-

Ak s kotly slepmi parametrami?

Modern kotly na tuh paliv (uhlie, drevo, tiepky, biomasa) maj innos a 85 %.

kety, piliny, tiepky apalivo zbiomasypelety), maj innos a 85 %, plynul elektronick regulciu (40 a 110 % vkonu) avyrieen aj prsun paliva (automatika), V kotly na plynn paliv, osobitne tieto kotly maj vposlednch rokoch znane zlepen parametre. Ich innos je a 95 % (kondenzan kotol cez 100 %), atak mono aj smenm kotlom vykurova vek rodinn dom. Kotly pre vykurovanie rodinnch domov spravidla nepresahuj 50 kW. Plynov kotly sa prevane vyrbaj pre zemn ikvapaln plyn (propn alebo propnbutn), ktor je drah, V kotly na ahk vykurovacie oleje maj pribline rovnak nroky na priestor aumiestnenie ako kotly plynov, rovnako ahko sa obsluhuj aj reguluj. Napriek tomu s menej populrne. Dvodom je hlavne konkurencia lacnejieho zemnho plynu. Kcene kotlov je potrebn navye prirta cenu ndr na palivo, V elektrick kotol je nenron na obsluhu, nepotrebuje komn aahko sa reguluje. innos kotla je a 99 % anajastejie sa pouva, o aj odporame, ako zlon zdroj tepla pre kotly na tuh paliv, pri teplovzdunom vykurovan alebo pri netradinch zdrojoch. Vykurova me priamo, prostrednctvom akumulanho vodnho vmennka alebo zmieanm spsobom. Efektvnos vhrevnosti, ako sme u povedali, nie je zvisl len od druhu

70

tl domu a bytu

modern dom od A po Z vykurovanie zvi na 20 a 22 C. Podobne je to cez de, ke s obyvatelia domu mimo neho, vkole avprci. Odpoludnia je potrebn teplotu op zvi. Pokia svieti slnko, miestnosti zjunej strany zskavaj zo slnenho iarenia toko tepla, e netreba vnich kri (vykurova ich), vyhrieva inm teplom ako zoslnka. (napr. osvetlenia elektrospotrebia, pohybu ud, at.). Ich vhodou je jednoduchos arelatvne nzka cena. Ich nevhodou je monos neodbornch zsahov. Pri rekontrukcii vykurovacej sstavy nemono jednoducho vymeni pvodn ventily na kolesch za termostatick ventily. Cel systm je potrebn hydraulicky vyvi azoradi, o je prca vlune pre odborn rmu. Jednoduch vmena alebo neodborn mont termostatickch ventilov neprinesie spory, ale pjde najskr ovyhoden peniaze, V termostat s asovm spnaomje komfort aspora. Aby krenie pracovalo efektvne adodvalo teplo iba vase, ke je treba, zapojte dosvojho vykurovacieho systmu termostat sasovm ateplotnm spnaom (denn alebo tdenn), ktor vykurovanie zapna poda nastavenho programu. Ron spora me by a 10 %. Mdrejie systmy doku regulova teplotu vrznych miestnostiach nezvisle, vykonva non tlm vykurovania alebo ho obmedzi na minimum vase dlhej neprtomnosti. Ovldanm na diaku, naprklad telefnom, zaisuj dokonal komfort aspory a 30 %.

Tri najastejie spsoby modernej regulcie vsasnosti:


V ekvitermick regulciazlepuje hospodrnos vykurovania. Riadi teplotu mdia vzvislosti na vonkajej teplote so sptnou vzbou na vntorn teplotu (ide odruh stupe hrubej regulcie za kotlom). Pouva sa naprklad vkombincii stermostatickmi ventilmi, izbovm termostatom ain. Elektricky ovldan zmieavac ventil potom poda vonkajej avntornej teploty zmiea vykurovaciu vodu tak, aby mala vkadom okamihu optimlnu teplotu. Tm je vkon vykurovacej sstavy plynulej ahospodrnej, V ventily s termostatickou hlavicou vyuvaj tepeln ziskyke si nechte namontova na svoje raditory ventily stermostatickou hlavicou anastavte ich na poadovan teplotu, automaticky reguluj teplotu vjednotlivch miestnostiach poda potreby. Tm sa zamedz zbytonmu prekreniu (prehriatiu) miestnosti. Raditorov ventil stermostatickou hlavicou prostrednctvom tepelnho senzora automaticky stlm prietok teplej vody vase oslnenia miestnosti oknami alebo pri psoben inch vntornch tepelnch zdrojov

V ostatnch rokoch vrazne narast poet kotlov, spracvajcich biomasu pelety.

akontrukcie kotla ajeho zdroja. Aktulne je regulovan teplo na mieru, dleit je teda efektvna regulcia celho vykurovacieho systmu. Najzkladnejia regulcia je narovni zdroja (kotla). Na regulciu optimlneho vkonu elektrickho alebo plynovho kotla je mon pouva jednoduch termostat, ktor kotol zapna avypna vzvislosti na teplote vykurovacej vody. Starie plynov kotly hork vypnali alebo zapnali, vextrmnom prpade bol interval niekoko mint. To zhoruje innos, emisie aivotnos kotla. Modern kotly doku meni prsun paliva atm upravova vkon plynule vrozsahu 30 a 100 %, o plat aj pre kotly na drevo. Teraz u hovorme ointeligentnch systmoch, ktor vkon kotla avykurovacieho systmu reguluj azabezpeuj tak optimlnu spotrebu energie. Mus plati, aby do kadej miestnosti bolo dodvan toko tepla, koko je treba alen vase, ke je to potrebn. Naprklad vnonch hodinch posta miestnos vykurova na 17 a 18 C, rno je treba teplotu

Pouva iba jeden zdroj energie navykurovanie nie je vdy ekonomicky vhodn azvislos na jednom zdroji me by riskantn. Ako prklad mono uvies elektrick vykurovanie. Vase dlhieho vpadku prdu me sa nm dom vemi prechladi alebo dokonca zamrzn. al dvod pre kombinciu viacerch zdrojov je ekonomick.

Nekonvenn spsoby vykurovania

Dizajnovo zaujmavm doplnkovm zdrojom tepla me by naprklad na bze elektrickej energie fungujce infraerven vykurovanie.

tl domu a bytu

71

modern dom od A po Z vykurovanie

Kondenzan kotly s ldrom v produktoch spaujcich plyndosahuj innos viac ako 100 %.

Naprklad vykurovanie tuhmi palivami (drevo, uhlie) je lacn, ale musme ich obsluhova aniekedy je potrebn dos vek priestor na uloenie paliva. Krenie elektrinou alebo plynom je mon automatizova, energia nm pritek do domu poda potreby. Nie je problm poas naej neprtomnosti dom temperova. Racionlne, efektvne aspoahliv krenie je mon dosiahnu kombinciou energi, ktor zabezpeia spornos aistotu. Potvrdilo sa, e kombincia dvochvnimone aj trochzdrojov je pre dom vhodn (vykurova len jednm zdrojom energie je nielen riskantn, ale aj drah). Spravidla sa kombinuje lacn zdroj, ktor nie je mon vyuva stle (slnen energia, kotol na drevo), sdrahm zdrojom (elektrina, plyn), ktor je kdispozcii stle (okrem obasnch vpadkov). Vhodn kombincia umon optimlne vyui dobr vlast-

nosti kadho systmu aeliminova jeho nevhody. Najastejie dochdza ku kombincii: V kotol na pevn palivo + elektrina; drevo auhlie je relatvne lacn, kotol pracuje optimlne vrozsahu 40 a 100 % menovitho vkonu avyaduje pravideln obsluhu. Preto treba pouva kotol svhodou hlavne pri nzkych vonkajch teplotch, kedy sa zuitkuje jeho vkon anemus sa prli krti. Elektrina je na vykurovanie drah, ale mono ju dobre regulova, priom nevyaduje prakticky iadnu obsluhu. Mono ju vyui na temperovanie domu vase neprtomnosti jeho obyvateov ana vykurovanie vprechodnom obdob, ke nie je treba na vykrenie vea tepla (na jar ana jese). Vhodnejia, ale investine nronejia, je kombincia kotla selektroakumulanou sadzbou. Vdanom prpade je treba

poui akumulan ndr. Je vemi vhodn, pretoe do nej meme uklada nielen teplo zmimopikovej elektrickej energie, ale aj prebyton teplo zkotla, ktor tak me pracova voptimlnom reime, V kotol na pevn palivo + kotol na plyn; na poudovanie, takto kombincia sa vyskytuje dos asto, ike nie je tak vhodn ako kombincia selektrinou. Je to dan histriou, ke po plynokcii obce si udia najastejie ponechvaj kotly na pevn paliv apouvaj ich pre znenie nkladov na vykurovanie. Nevhodou kombincie je potreba ma dva komnov prieduchy ataktie to, e prtomnos kotla na tuh paliv zvdza kpouvaniu rznych nhradnch palv, o niekedy spsobuje vrazne loklne zneistenie vzduchu, V kotol na plyn alebo pevn palivo + elektrina + solrne kolektory; ide

72

tl domu a bytu

modern dom od A po Z vykurovanie oluxusn vykurovac systm, ktor vyhovuje aktor uplatuj spravidla nadenci alebo udia sdobrm vzahom kprrode. Zekonomickho hadiska sa pridanie solrnych kolektorov do systmu obyajne nevyplat (cena energie zdreva anonho prdu je nzka), technicky je to ale elegantn avhodn rieenie. Systm je vemi exibiln, optimlne zuitkovva vhody vetkch troch spomenutch zdrojov energie aeliminuje ich nevhody, V tepeln erpadlo + elektrokotol; tepeln erpadlo sa zvyajne pouva vspojen salm pikovm zdrojom energie. Najjednoduchie je pouvanie elektrokotla, resp. elektrickej tepelnej vloky vsekundrnom okruhu tepelnho erpadla, V tepeln erpadlo + kotol na drevo; namiesto elektrokotla je mon vkombincii stepelnm erpadlom poui in pikov zdroj. Vlokalitch, kde je lacn drevo, je mon ako vhodn pikov zdroj poui

kotol na drevo na vykurovanie vase nzkych vonkajch teplt. Ke sa potreba tepla zni na hodnotu, ktor

Vykurovac systm zaloen natechnolgii tepelnch erpadiel preferuje sasn trend nzkoteplotnho vykurovacieho systmu.

je u pre kotol prli nzka, vykuruje dom tepeln erpadlo. Tepeln erpadl s vstredoeurpskych klimatickch podmienkach jednm znajlacnejch zdrojov tepla. Najastejie s dnes objekty zariaovan tepelnmi erpadlami oznaovanmi ako

Jednou z monost zefektvnenia vykurovania je kombincia kondenzanho asolrneho vstavanho zsobnka.

tl domu a bytu

73

modern dom od A po Z vykurovanie vzduchvoda, ktorch kpne nklady s najniie. Pretoe nevyaduj svisiace pozemn prce (zemn vrty, studne ain) aje mon umiestni ich prakticky vade. Kotly na viac druhov palv ponkaj nezvislos na jednom druhu paliva. Umouj spaovanie dreva naprincpe genertorovho splynovania vkombincii shorkom na pelety, zemn plyn alebo extraahk vykurovac olej. Mon kombincia naprklad jednotlivch druhov palv bez prav nakotle: drevo + pelety, drevo + zemn plyn, drevo + ETO. Takto systm kotla je zvyajne kontruovan ako teleso stromi posebe zabudovanmi komorami. Vrchn dve komory slia na splynovanie dreva, tretia (spodn) komora je spredu osaden poadovanm horkom avyloen keramikou pre optimlnu kvalitu spaovania. Vykurovac systm zaloen na technolgii tepelnch erpadielpredstavuje perspektvny pokrokov nzkoteplotn vykurovac systm. Zujem otieto systmy prudko narast odvtedy, o s majitelia domov konfrontovan sostle rastcimi cenami foslnych palv aelektriny. Technologick pokrok azlepovanie izolcie domov umouje vyuitie vody sniou teplotou navykurovanie pri dosiahnut vysokho vykurovacieho komfortu avyej energetickej innosti. Zrznych systmov upozorujeme aspo na jeden, ktor je u dostupn na trhu aktor ns zaujal svojimi prednosami pred inmi systmami tohto druhu. Mme na mysli tepeln erpadlo uren na vykurovanie rodinnch domov, ktor navye ponka aj monos vroby teplej vody alebo chladenie. Toto erpadlo namiesto spaovania paliva, komu dochdza vkonvennch kotloch na foslne paliv, odober latentn energiu nachdzajcu sa vzemi, vode avzduchu. Tepeln erpadlo vzduchvoda je schopn odobra zokolitho vzduchu dostatok tepla potrebnho naohrev domu aj poas studench zimnch dn. Zatia o tradin kotly mu dosiahnu energetick innos meniu ako 1, rieenie, ktor tu spomname, me dosahova hodnoty 3aviac. To nielen zniuje nklady naprimrne paliv, ale aj redukuje emisie CO2. Systm mono pripoji na vetky tandardn nzkoteplotn raditory aprvky podlahovho vykurovania aje vhodn pre novostavby, ako aj rekontrukcie arenovcie. Jeho intalcia je pritom jednoduch avariabiln, kee systm nevyaduje stavbu komna, zsobnka paliva alebo plynov prpojku. Hlavnmi prvkami systmu s vonkajia jednotka avntorn jednotka Hydro-box. Kompaktn vonkajia jednotka me by umiestnen navonkajej stene starho alebo novho domu alebo bytu, ato aj vtedy, ak je priestor obmedzen. Tepeln erpadlo na vonkajej jednotke odober teplo zokolitho vzduchu, navi ho aodvdza dovntornho Hydro-boxu, kde sa teplo odovzdva do teplej vody, ktor sa preerpva do vykurovacch telies apodlahovho vykurovania. Ksystmu je mon prdavne pripoji aj ohrev vody, plne vyuvajci innos tepelnho erpadla pri prprave vody steplotou 65 C alebo vyou. To sa dosahuje pomocou pecilnej ndre na tepl vodu, ktor sa vspodnej asti ohrieva vodou ztepelnho erpadla na 50 C. Elektrick ohrieva, umiestnen vhornej asti antikorovej ndre, umouje zvenie teploty vody navyiu poadovan hodnotu. Rovnako si mono vybra Hydro-box vo vyhotoven na chladenie, ktor sa dosahuje cirkulciou chladnej vody cez raditory. Optimlne chladenie mono dosiahnu pomocou ventiltorovch konvektorov. Pri optimlnejej kongurcii sa dimenzuje tepeln erpadlo na pln pokrytie 90 a 95 % ronej potreby energie, priom zlon elektrick ohrieva pokrva 5 a 10 % tepelnej zae poas najchladnejch dn. Zmienen kongurcia predstavuje najlep pomer medzi investinmi nkladmi aspotrebou energie. Tepeln erpadlo mono tie pripoji na existujci okruh kotla na foslne paliv. Mgr. Jaroslav Bartl Foto: Attack, Vimar, Atechbau, Vaillant, Redwell, Procom, Com-Klima, Heimeier

74

tl domu a bytu

modern dom od A po Z vykurovanie

Bli pohad na vern odhalenia novch technolgi pre tuln atepl domov.

Teplo je energia aenergia je vade okolo ns. Prroda je jeden zkovch zdrojov, ktor poskytuje zklad pre nau budcnos. Obnoviten zdroje energie ako vzduch, voda ateplo uloen vzemi mu by dostupn pomocou modernej pokrokovej technolgie kedykovek. Aniekedy me jeden okamih rozhodn oosude budcnosti. Rozhodnutie poui tepeln erpadlo zvi ivotn podmienky pre ns abudce genercie. Nechajte ns zni spotrebu energie aceny tepla, nechajte ns zmierni negatvne dopady naivotn prostredie anenechajte teplo naich domovov nikdy zanikn.

Tepeln erpadl zskaj 3/4 potrebnej energie zadarmo, bez akchkovek nkladov, zo ivotnho prostredia, vktorom ijete. Pda, podzemn voda avonkaj vzduch skrvaj vsebe

O60 a 75 % niie nklady nateplo

obrovsk mnostv tepelnej energie, ktor je mon transformova do vykurovacej energie pomocou tepelnch erpadiel. spory s znane porovnvan kinm benm vykurovacm systmom. Mnostvo spotrebovanej energie tepelnmi erpadlami npadne niie, ako mnostvo tepla, ktor vytvoria. Osveden aspoahliv vykurovac systm stepelnm erpadlom Princp prevdzky tepelnho erpadla je znmy dlh dobu. Zoberme si naprklad chladniku vo vaej domcnosti, ktor funguje na zklade odstrnenia tepla zvntra ajeho transformcie do okolia atakto ohrieva miestnos. Vprpade tepelnch erpadiel je postup plne opan. erpadlo vyuva elektrick energiu pohajcu kompresor na odstrnenie tepla zokolitho prostredia amen ho na cenn tepeln energiu, ktor mete poui na ohrievanie alebo ochladenie miestnost. Jednoduch ainn, nie?

Ak sa rozhodnete naintalova tepeln erpadlo dnes, mali by ste si uvedomi, e uskutoujete investciu do alieho strednodobho obdobia. Jej skuton hodnota sa nachdza vmnohch meratench anemeratench strnkach. Okrem bezpenosti investcie, prispsobivosti, nzkych tepelnch nkladov, pohodlia amnohch ekonomickch aekologickch vhod je tepeln erpadlo skutone investcia dovaej budcnosti abudcnosti vaich det. Gorenje AQUAGORtepeln erpadl VODA / voda Gorenje TERRAGORtepeln erpadl ZEM / voda, Gorenje AEROGORtepeln erpadl VZDUCH / voda

Investcia do budcnosti

.sk www.gorenje

tl domu a bytu

75

modern dom od A po Z vykurovanie

Sprvne vyuitie tohto predpokladu je ale podmienen kvalikovanm vberom zdroja tepla dnes obvykle plynovho kotla. Na prv pohad by sa mohlo zda, e to nebude iadny vek problm. Dom stak malou tepelnou stratou mus vykri praktick kad kotol, ktor sa vyskytne na naom trhu. no, to je pravda. Ale iba vtedy, pokia prevdzkov nklady atepeln pohoda nebud patri medzi nae priority. Akvak oakvame ekonomick akomfortn vykurovanie, stva sa prve mal tepeln strata domu tm najvm problmom. Dvod je prost. Tepeln strata domu uveden vprojekte vykurovania je vypotan hranin parameter platn len pri najnich vonkajch teplotch. Vnaom klimatickom psme je to vtedy, ke tieto hodnoty poklesn pod -12 alebo -15 C. tatistika, ako aj osobn sksenosti vak hovoria, e s to maximlne 23 tdne vroku. To je menej ako 10 % zobvyklch 32tdov benej vykurovacej sezny. Naopak, zvyajn vonkajie teploty vzimnom obdob osciluj okolo 0 C. Vtedy pre vykurovanie posta vkon men ako 25% straty danho objektu. Pre modern novostavby tto okamit tepeln strata predstavuje hodnotu phych 24 kW. Preto je nutn pre vykurovanie zvoli tak kotol, ktor je schopn zni svoj vkon na tto hodnotu agarantova tak nepreruovan vykurovanie objektu ipri vonkajch teplotch okolo 0 C. Pokia nie je tto poiadavka splnen akotol je prevdzkovan mimo svoj pracovn rozsah, zana tzv. cyklova. tandardn kotly so tartovacm vkonom 68kW absolvuj takchto cyklov okolo

Dobre navrhnut novostavby rodinnch domov sa prvom hrdia vynikajcimi tepelno-izolanmi vlastnosami aich tepeln straty s preto takmer vdy menie ako 15 kW. To vytvra zkladn predpoklad pre maximlnu tepeln pohodu priminimlnych nkladoch za energiu.

Vykurovanie
40 000 rone. Toto slo vyzer znane nevierohodne, ale po prepote na poet vykurovacch dn vroku predstavuje len jeden tart kotla poas desiatich mint. Zpraxe vieme, e ani mintov intervaly nie s vnimkou. Dsledkom tchto cyklov je vrazn nadspotreba doprevdzan skrtenm ivotnosti kotla ahrubm naruenm tepelnej pohody vdome.

modernch novostavieb

rodinnch domov
slo (THRi & ZEM) je mon doplni oextern nerezov zsobnky BS (100, 120, 150, 200 a300 litrov). Vetky kondenzan kotly GEMINOX THRi aZEM je mon priamo napoji na podlahov vykurovanie alebo na vykurovacie systmy do tepelnho spdu 75/60 C, ktor predstavuj dnen tandard. Vprpade, e s na variabilitu vykurovania objektu kladen alie poiadavky, je mon kotly THRi doplni ointeligentn riadenie jednotlivch vykurovacch okruhov. Najobvyklejia rozirujca poiadavka monos riaden druhho vykurovacieho okruhu pre podlahov vykurovanie, je vyrieen dvoj okruhovmi modelmi kotlov THRi DC (double circuit). Dlhodob ivotnos kotlov THRi zaruuje minimalizcia potu spnacch cyklov, pouitie nehrdzavejcej ocele triedy 316L na vetky hlavn asti (hork, vmennk, zachytva kondenztu) akvalita vroby poda ISO 9001. Pokia s nroky ete vyie, je mon regulciu rozirova ookruhov regultory Siemens radu Albatros avytvra tak poadovan kongurciu vykurovacch okruhov toto rieenie naprklad umouje vykurova objekt skombinciou klasickho apodlahovho vykurovania spolu svyhrievanm baznu, zsobnka TV ako ajzimnej zhrady. Riadiaca jednotka umouje pln integrciu kotlov THRi do alternatvnych sstav agarantuje ich plnohodnotn regulciu vkombincii stepelnmi erpadlami, solrnymi panelmi alebo inmi zdrojmi tepla.

Kotly, ktor spaj bez vhrad vetky podmienky pre sasn novostavby RD s vrobky franczskej rmy GEMINOX. Firma GEMINOX vyrba kondenzan techniku od roku 1982 am vedce postavenie na trhoch vo vajiarsku, Dnsku aUSA. Prv kotol pre vykurovanie nzko energetickch domov uviedla na trh u vroku 1998 am stouto problematikou mnohoron sksenosti. Ponuku rmy GEMINOX tvor celkom 10 modelov kotlov vhodnch doobjektov smalmi tepelnmi stratami. Domodernch novostavieb rodinnch domov s tandardne dodvan kotly radu THRi alebo ZEM vovyhotoven slo, alebo vkombincii sprpravou teplej vody, ktor maj modulan vkon 0,99,7 kW resp. 2,417,2 kW. Tto me by pripravovan vintegrovanom antikorovom zsobnku sobjemom 75 alebo 120 litrov (THRi) alebo 50litrov (ZEM). Kotly vovyhotoven

Vhradn zastpenie rmy GeminoX pre Slovensko Smreianska 18, 831 01 Bratislava tel.: 02/44 25 56 33, fax: 02/44 25 56 13 e-mail: info@geminox.sk www.geminox.sk

Procom, spol. sr. o.

76

tl domu a bytu

www.geminox.sk

inteligentn rieenie vykurovania

MENEJ ENERGIE. MENEJ EMISI. VIAC POHODLIA.

Nerezov asti kotla

Zruka
rokov

Kondenzan kotly Bytov stanice Zsobnky vody Solrne systmy Tepeln erpadl
Vhradn zastpenie Geminox pre Slovensko:

vykurovacia technika
Procom, spol. s r. o., Smreianska 18, 831 01 Bratislava 37, tel.: 02/44 25 56 33 e-mail: info@geminox.sk, zapad@geminox.sk, stred@geminox.sk, vychod@geminox.sk

modern dom od A po Z vykurovanie

Snadchdzajcim obdobm sa ponka otzka, kedy je t najvhodnejia doba prejs nanov modernej spsob vykurovania. Tak, ktor by naplnil predstavy oautomatickom, cenovo dostupnom kren.

Automatick kotly na pelety


Naa spolonos ponka vovrobnom sortimente vysoko kvalitn kotly na pelety, ktor isto splnia vae oakvania okomfortnom spsobe vykurovania.
Typ kotla Vkon horka Maximlny vkon Zrun palivo Priemern spotreba paliva innos Pripojovacie ntrubky Vodn objem kotla Prevdzkov ah komna Maximlny elektrick prkon/naptie Priemer komna kW 16

WOODY
24 30 60 10 % z vkonu horka dreven pelety 610 mm 2,5 3 5 94 90 91,6 3/4" 1" 50 95 1015 50/220 60/220 130 150 80

 vysok innos okolo 94 %, plne automatick prevdzka vrtane automatickho zapaovania, ovldanie asledovanie kotla cez pota, sporn aekologick charakter vykurovania, vber zvkonovch radov 16 kw, 24kw, 30 kw, 60 kw, 80 kw, hrbka plechu kotla 6 mm, umiestnenie zsobnka sprava i zava. Nami vykolen odbornk vm pome svberom vhodnho vkonu kotla, zaist mont, zapojenie, spustenie vrtane servisu kotla.

Preo kotly na pelety WOODY znaky OPOP?

kg/hod % DN l Pa W/V mm

8,5 93 5/4" 130 160/220 180

Zostava kotlov na pelety sa sklad zkotla samotnho, antikorovho horka, elektrickej riadiacej jednotky, nekovho podvaa avolitenej nsypky. Palivo sa dopravuje cez naklonen nekov podva peliet zvolitenej nsypky do horka, kde prebieha spaovanie peliet pri nasvan primrneho vzduchu ventiltorom. Prevdzka horka je plne automatick vrtane automatickho zapaovania haviacou pirlou. Vkon kotla aostatn funkcie horka s ovldan elektronickou riadiacou jednotkou.

Princp innosti kotlov napelety

EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTMENT IN YOUR FUTURE

78

tl domu a bytu

modern dom od A po Z vykurovanie Pote snami nostalgicky zaspomna na doby dvno minul skpeovmi kachami na ohrev vody, ktor pouvali u nai predkovia. KPEOV KACHLE OPOP Z100 spadaj do kategrie nzkotlakovch zariaden uren pre prpravu tepl itkovej vody (TUV) na tuh paliva, je mon ich zapoji ido u existujceho vodovodnho systmu bez nutnosti pouitia zmieavacej batrie. KPEOV KACHLE LK 100 beztlakov zariadenie na prpravu teplej
Typ kotla Menovit vkon Vodn objem innos Prevdzkov ah Priemer dymovodu Spotreba paliva pri menovitom vkone Odporan palivo kW l % Pa mm kg/h

Z100 LK100
8 100 58,5 10 100 2,6 8 95 70 10 95 2,6

kusov drevo a drevn odpad

itkovej vody na tuh paliv (drevo), objem ndre 95 l.

Liatinov kotly UNI


Pre nadchdzajcu vykurovaciu seznu sme rozrili vrobn sortiment onov LIATINOV KOTLY UNI nadrevo, ierne uhlie akoks.

Prednosti LIATINOVCH KOTLOV UNI:

 vkonov rad 1353 kw, vek prikladac otvor, zruka 5 ROKOV na kotlov teleso, dlh ivotnos kotlovho telesa, trojahov kontrukcia kotlovho telesa, zvitov prruby pre ahk mont kotla.

Vrobca R:

OPOP, spol. s r. o.

Zaovsk 750, 757 01 Valask Mezi Tel.: +420/571 675 589 E-mail: sales@opop.cz Obchodn zastpenie SR:

OPOP Slovakia, s. r. o.

Teplrensk 17, 971 01 Prievidza Tel.: +421/465/426347 E-mail: opopsk@tn.psg.sk Internet: www.opop.cz

Typ kotla Poet lnkov Vkonov rozsah Odporan palivo Vkon Dka horenia innos Vekos polien Odporan palivo Vkon Dka horenia innos Zrnitos Objem nsypky Vekos prikladacieho otvoru Priemer dymovho nadstavca Teplota spaln Vodn objem kotla Minimlny komnov ah kW % h % cm % h % mm l mm mm C l Pa

UNI 3
3 1316,5 13

UNI 4
4 19,520 19,5

UNI 5

UNI 6

UNI 7
7 30,544 30,5

UNI 8
8 33,853 33,8

16,5

20

33

51,6

22 1520

28 1522

5 6 2428 2735 Dreven polen 24 27 24 6267,5 1010 ierne uhlie 28 35 46 70,676,6 3060 70,3 89,1 360220 160 220320 34 40 1525 1526

44

53

107,8

126,5

46 1527

52 1528

tl domu a bytu

79

modern dom od A po Z vykurovanie

MAINFLOORje kompletn systm pre rozvody, regulciu aprsluenstvo podlahovho vykurovania, systmy tacker, fixn upevovacie koajnice, systmov dosky asuch intalcia, potrub PE-RT/Alu/PE-RT aPE-RT.
Veobecn informcie opodlahovom vykurovan:
Blokov dilatciarob sa vprpade: plocha vykurovanho bloku je via ne 40m pomer strn podlahy dka/rka je v ne 2 dka vykurovacieho bloku > 8m Nad nevykurovanmi priestormi polystyrn hrbky 810cm

lepia tepeln pohoda spora tepelnej energie (niia teplota teplonosnho mdia)

Obvodov dilatciarob sa vdypoobvode podlahypomocou dilatanej obvodovej psky

Dilatan pry:

Podlahov izolcia:

Pre podlahy leiace nad vykurovanmi priestormi sa odpora polystyrn hrbky 45cm

Mainoor systm pre podlahov vykurovanie


Zkladn druhy tovarov zcennka Mainoor

MPFR potrubie zPE-RT pre podlahov krenie anapojenie kraditorom svonkajou kyslkovou barirou poda DIN 4726, dodvan vkotoch 300, resp. 600m, balen vkartnoch, farba transparentn / siv. Pre podlahov krenie sintegrovanou kyslkovou barirou zhlinka, farba erven, vkotoch, certikovan nemeckou centrlou SKZ pre plasty.

Izolan flia. Protihlukov aizolan rohoka kpokldke pomocou sponkovaa asvorkovnc, srastrom, max. tlakov zaaenie 10 kN/m2, viacvrstv flia sovzduchovou izolciou, zkladn vrstva ierna, hlinkov reexn vrstva R=0,081 K/W na m2. rka rolky 126cm

Zvern lita. Pre stenov apodlahov krenie, rozte rastrovch prvkov 5cm, samolepiaca. Nastavenie dky pomocou jednoduchho patentnho spojovacieho systmu.

Izolan rolka zEPS 040 uren priamo kpokldke, tepeln aprotihlukov izolcia srastrom afliou presahujcou po okrajoch. PST izolan protihlukov doska poda DIN 18164, prpustn za 5 kN/m2, rka 100cm

Tepeln akroajov izolcia zPS snalepenou nopovou fliou pre vedenie potrubia, priemer 14/17mm. Pre pouitie pri vkovch stavbch poda DIN 13 163. Spojenie prenievajcich okrajov flie pomocou nopov proti preniknutiu vlhkosti zpoteru. Pokldka do sklonu 5 je mon bez ach prdavnch prvkov

Kompletn rozdeova okruhu krenia pre systm podlahovho krenia, vtane prchytiek aizolanej vloky sintegrovanmi regulanmi ventilmi, sptnm vhadlom asindiktorom prietokovho mnostva (05l/min.), stermostatickmi ventilmi so zvitom priemeru 301,5mm. Primrne napojenie 1" IG,sekundrne napojenie " AG seuroknusom.

80

tl domu a bytu

modern dom od A po Z vykurovanie

Mosadzn zvern rbenie, poniklovan, kpripojeniu potrubia podlahovho krenia na rozdeova aventily s" Euroknusom. Vhodn pre potrubie podlahovho krenia 142,0; 162,0 a172,0.

6-kanlov zvern lita, 230 VAC kodbornmu pripojeniu servopohonov sregultormi priestorovej teploty, jednoduch pripojenie bez skrutkovaa, 6priestorovch termostatov pripojitench osobitne, so zstrkou, smontnou litou pre pripevnenie nastenu, spnac vkon maximlne 14servopohonov3W.

Systmov doska pre mont potrubia za sucha zpenovho polystyrnu EPS 035 DEO dh, poda normy DINEN13163. Prilepen hlinkov plech, hr. 0,5mm. Doska m vedenie vtvare omega, ktor zaruuje pevn vedenie rrok priemeru 16mm. Prilepen hlinkov vrstva zaruuje optimlne rozloenie tepla azaaenia. Vhodn ipre mokr poter poda DIN18 560.

Univerzlna skria rozdeovaa pod omietku, zpozinkovanho oceovho plechu, farba biela, vkovo nastaviten.

Flexibiln plastov rrka zPE-Xc, priemer 10 mm, pre povrchov krenie sochrannou vrstvou EVOH termoplastu. Mont iba systmom nsuvnch objmok MAINPEX, farba erven, vkotoch, balenie vkartnoch.

Doska zpenovho polystyrnu EPS 035 DEO dh je vyroben poda normy. DIN EN 13 163. Vedenie zaruuje presn drka soptimlnym polomerom ohybu rrky sDim 16mm. Vhodn ipre mokr poter poda DIN 18 560.

Nsuvn objmka NW 10

Regulan box sa pouva kregulcii teploty vratnho mdia podlahovho krenia. Regulan box sa sklad zokatule zabudovanej do steny snamontovanm ventilom apriestorovm termostatom, stavebnou ochrannou krytkou,odvzduovacm ventilom, termostatickou hlavicou alitou nastenu. as sventilom m " vonkaj zaviteuroknus na potrubn pripojenie pomocou zvernho rbenia.

PE krycia flia sli koddeleniu vodiacich systmovch dosiek asamostatnch izolanch dosiek zpolystyrnu. Doska snopmidielec zpolystyrnovej flie sprotimykovo formovanmi nopami kuchyteniu potrubia, obojstrann spojenie stlanm adierovanie vnopoch aj na povrchu, naspojenie medzi pecilnou hmotou adanm podkladom. Na zadnej strane je lepiaca vrstva sodnmatenou ochrannou fliou pre spoahliv xciu dosky nadanom podklade.

Prstroj krezaniu PS za tepla. Sli kdodatonmu vytvoreniu vedenia pre potrubie vPS doskch. info@maincor.sk www.maincor.sk

Maincor Plast s. r. o.
tefnikova 33 010 01 ilina

Tel.: +421 911 034 555

tl domu a bytu

81

modern dom od A po Z vykurovanie

Spolonos ATTACK, s.r.o., neustle dokazuje, e prezentcia jej prmiovch produktov nie je len nlepkou zostrany vedenia. Orientcia navsledok apravideln posvanie nrokov najej vrobky sa odzrkadlila vrevolunom vrobkovom rade ATTACKDPX.

tesk komfort poskytuje elektronick regultor verzie ATTACK DPX PROFI splynulm riadenm otok ventiltora na zklade kotlovej teploty. Elektronick displej regultora poskytuje prehadn informcie ospalinovej akotlovej teplote. Bezpodmienene najvyie nroky na proces spaovania zastva tret variant novho produktovho radu spolonosti ATTACK, s. r. o., splyovac kotol ATTACK DPX LAMBDA. Pri vobe poslednho variantu sa me zkaznk tei na samostatn ovldanie prvodu primrneho a sekundrneho vzduchu na zklade obsahu kyslka vspalinch v idelnom pomere tak, aby dochdzalo ko najefektvnejiemu spaovaniu, podobne ako dnes meme vidie vmodern ch automobiloch. Cit pre jednoduch ovldanie sa prejavil

diktuje trendy vmodernom vykurovan


Splyovacie pyrolitick kotle sa teia novej vlajkovej lodi. innos spaovania neuveritench 91 %, niekokonsobne niia za na ivotn prostredie kontra prsna eurpska norma EN303-5, i mnoh in prednosti, ktormi s kotle ATTACK DPX vybaven, napovedaj, e v energetike sa veci hbu sprvnym smerom. Nroky, ktor boli vera prednosami s dnes v podobe novho produktovho radu spolonosti ATTACK, s. r. o., minulosou aobyajnm tandardom. sporn vykurovanie obytnch objektov alebo malch prevdzok, akmi s rodinn domy, chatky, mal astredn dielne ete stle nedosiahlo maximum. Na zlepovan vetkch monch kritri smerom nahor usilovne pracuje cel tm spolonosti ATTACK, s. r. o. Vaka ich prci nadobda ekologick spaovanie nov rozmer aivotn prostredie sa te alej poahujcej okolnosti. iv implementci viacriadkovho LCD displeja stlaidlov m ovldacm panelom doplnenm LED didami signalizujcimi vstran upozornenia. zskal naminuloronej vstave vtalianskom Milne. Pri navrhovan sa vyuili

Rad kotlov ATTACK DPX

Spolonos ATTACK, s. r. o., sa sna pribli kadmu typu zkaznka, preto inov produktov rad ATTACK DPX vyrba v troch rznych nrokovch variantoch. Ben zkaznk sa me tei splyovaciemu kotlu ATTACK DPX STANDARD, ktor je ovldan kotlovm aspalinovm termostatom. Vy uva-

Vykurovacia pika vtroch modikcich

Skutonosou okolo novho radu kotlov ATTACK DPX je, e na vvoji tohto pokrokovho rieenia sa podiealo nov vvojov centrum spolonosti ATTACK, s. r. o. Svoj vznik okamite opodstatnilo, oho dkazom je i ocenenie zaprnos v oblasti efektvnejieho vyuitia energie z biomasy, ktor vrobkov rad

Mimoriadny prnos aocenenie Efcineza Innovazione ako hol fakty

82

tl domu a bytu

najnovie poznatky zoblasti tepelnej techniky, ktorch nositemi boli mimoriadne schopn pracovnci vovvoji. Rad DPX je jedinen svojim aktvnym riadiacim procesom spaovania. Proces je zaloen na princpe regulcie prvodu primrneho a sekundrneho vzduchu v zvislosti na percentulnom obsahu kyslka v spalinch. a ich teploty. Rad ATTACK DPX je vyzbrojen innm rrovm vmennkom spaliny voda. pecilne navrhnut turbultory vytvraj turbulentn prdenie spaln, vaka omu dochdza kvy iemu prestupu tepla cez oceov stenu vmennka dovykurovanej vody, o zvyuje jeho innos. Druhou zaujmavou funkciou turbultorov je ich istiaca schopnos steny rrovho vmennka. Vymennk tak ostva neustle ist ajeho efektivita prenosu tepla sa pohybuje vmaximlnych hodnotch. Drevn biomasa je palivom, pre ktor bol rad ATTACK DPX vyroben. Tento zdroj je CO2 neutrlnym palivom. ivotn prostredie, ale aj jeho ochrancovia si mu vydchnu ivprpade tvorby emisi CO. Verzia LAMBDA dosahuje priemern hodnotu CO v spalinch v neuveritene nzkych hodnotch. rove pod 200mg/m 3 prepotanch na 10 % O2 znamen a 25-nsobne niie zaaenie oproti limitom eurpskej normy EN303-5. Ak ste zstancom ochrany prostredia, tak je variant LAMBDA vyroben prve pre vs. Navetky prevedenia kotlov radu ATTACK DPX je mon zska dotciu do vky a 1 000. Bliie informcie s uveden na web strnkach Slovenskej energetickej ainovanej agentry.

Srepektom kivotnmu prostrediu

Hlavn vhody radu kotlov ATTACK DPX


= modern nadasov dizajn, = vysoko inn rrov vmennk spaliny-voda, = nzka spotreba paliva, = mimoriadne nzka produkcia emisi apopola, = vkony kotlov virokej palete 152530354045kW, = monos riadenia spaovania pomocou Lambdasondy, = plynulo modulovan otky ventiltora, = automatick odstavenie kotla pri vyhoren paliva, = integrovan ochladzovac okruh proti prehriatiu vody vkotli, = iarobetnov tvarovky odoln a do 1 350 C, = rka 690mm pre jednoduch intalciu vkotolniach sdverami rky 800mm, = neuveriten innos 8991,3 %, = priemer pripojenia na komn 150mm.

www.attack.sk

modern dom od A po Z vykurovanie

Firma HAAS + SOHN Rukov, s.r.o., si pre tohtoron vykurovaciu seznu pripravila pre svojich zkaznkov cel rad NOVINIEK.
Kozubov kachle SALERNO s prv ozajstn 4 kW kozubov kachle idelne pre nzkoenergetick alebo termicky izolovan stavby. pecilna kontrukcia ohniska sexternm prvodom vzduchu umouje vykurovanie vpoadovanom vkonovom rozsahu 2 a 4kW. Vaka externmu prvodu vzduchu (CPV) mono navye kachle prevdzkova nezvisle na vzduchu vmiestnosti. Extern prvod spaovacieho vzduchu apecilna kontrukcia ohniska zaisuj o20 % ni vkon oproti ostatnm bene dostupnm vrobkom. Kachle tak odovzdvaj menej tepla, presne poda poiadaviek nzkoenergetickch stavieb.
SALERNO

Dosiahnutie menovitho vkonu 4kW ukozubovch kachl SALERNO je umonen predovetkm vaka pecilnej kontrukcii prvodu tercilneho vzduchu snovou technolgiou injekte. Ksekundrnemu prvodu vzduchu je Salerno vybaven alm, pecilne navrhnutm prvodom vzduchu injektne vstupujceho dospaovacej komory priamo do plameov. A tmto vzduchom je umonen kontrolovaten, zrove dokonal aefektvne spaovanie ipri najmench plameoch. Pre vyznvaov tradinch kachovch pec sme do sortimentu zaradili modely TREVISO aTREVISO svmennkom. Ponkame ich v5rznych farbch kachlhned, zelen, medovnk, slonov kos acapuccino. Teplovzdun kachov pec Treviso m vkon 2,78,3kW avaka tercilnemu

spaovaniu dosahuje vysok innos 83 %. Zkaznk si navye poda dispozci me zvoli bu horn alebo zadn vvod dymovodu. Narozdiel od konkurennch vrobkov je navye monos doplnenia vmennka anslednho napojenia navykurovaciu sstavu. Treviso svmennkomjedin kachov pec svymenitenm vmennkom! Zmaximlneho vkonu 10,7kW kachov pec doke odovzda a 5,7kW dovmennka ato pri neobvykle vysokej innosti 85 %. Ako ochranu proti prehriatiu mono dokachovej pece doplni ochladzovaciu sluku asamozrejmosou je tercilne spaovanie. Obe varianty kachovch pec s vybaven dvojbodovm zatvranm selegantnou kukou. Regulovatenosou oboch hlavnch prvodov vzduchu (primrneho asekundrneho) je zaruen monos sprvneho aoptimlneho nastavenia spaovacieho procesu pre zskanie maximlneho itku. almi novinkami s kozubov kachle Avola, Livorno aMalung rainbow. Ide omodely sobloenm zpieskovca, m je docielen vemi modern adizajnov vyhotovenie. Vkon tchto vrobkov je a 7,4 kW, innos 81 %. Pre v komfort s kachle vybaven dvojbodovm pkovm zatvranm dvierok. alej pripravujeme pre naich zkaznkov kozubov kachle MANTOVA svmennkom, ktor bud kdostaniu od augusta 2011. Dizajnov prevedenie kachie umocuje najm skvel pomer odovzdvanho tepla do vody, ktor tvor 73 % (7,6kW), pri celkovom vkone kachl 10,4kW! Toto bolo docielen plne novou technolgiou vmennka. Pomocou tercilneho spaovania dosahuj kachle innos 83 % aspaj tak ako vina noviniek znaku Clean technology. plne revolun je rieenie istenia vmennka, ktor je u zabudovan priamo vkachliach anedochdza kzapineniu uvatea alebo miestnosti. Obsluha je navye pomocou tiahla na bokoch vemi jednoduch apohodln! Vauguste 2011 uvedieme na trh nov rad kozubovch vloiek svmennkom, svysokm podielom tepla do vody. Kozubov vloky Vesuvio svmennkom budeme ponka vtroch vkonovch variantoch.

S Vesuvio 15 svmennkompri celkovom vkone 19,6 kW ide 75 % tepla (14,7 kW) do vody, S Vesuvio 18 svmennkompri celkovom vkone 22 kW ide viac ako 80 % tepla (18 kW) do vody, S Vesuvio 20 svmennkomnajsilnejia varianta smaximlnym vkonom 25,5 kW odovzdva 78 % tepla (19,8kW) do vody. Vetky modely sa vyznauj innosou presahujcou 80 %, m je dosiahnut nielen niia spotreba paliva, ale najm skvel spaovanie. Pre ahie napojenie je mon vyui horn alebo zadn napojenie dymovodu, apotom najm extern prvod vzduchu. Ten mono navye pomocou klapky regulova! Rad kozubovch vloiek Vesuvio spa vetky oakvania natento typ vrobkov, apreto s tandardnmi vlastnosami komnov klapka azabudovan ochladzovacia sluka. Kontruktri rmy HAAS + SOHN vak mysleli aj na praktick veci. Vhornej asti teda njdete vyberaten priestor pre jednoduch istenie vmennka, ktor zaist predenie ivotnosti vrobku. Vneposlednom rade s jedinm vrobkom vponuke, kde mono vyui otvranie dvierok zavej alebo zpravej strany.
TREVISO

Viac informci osortimente njdete na www.haassohn-rukov.cz/sk

HAAS+SOHN Rukov, s. r. o.
SNP 474, 408 01 Rumburk, R tel.: +420/412332 353 fax: +420/412332345 e-mail: odbyt@haassohn.com www.haassohn-rukov.cz/sk

Kontakt

84

tl domu a bytu

NOVARA 17 s vmnkem

(+) vkon 5,117,4 kW (+) vkon vmnku 10,8 kW (+) terciln spalovn (+) extern pvod vzduchu (+) vymniteln vmnk (+) ji zabudovan vychlazovac smyka (+) automatick regulace primrnho spalovacho vzduchu (+) dvojit antireexn sklo (+) monost zadnho i vrchnho vvodu kouovodu (+) vysok innost 90 %!

Krbovou vloku NOVARA 17 s vmnkem lze napojit na stvajc otopnou soustavu a tm mete uetit tisce korun bhem topn sezny. Celkov vkon krbov vloky je 17,4 kW, vkon samotnho vmnku je 10,8 kW. Dky tercilnmu spalovn dosahuje innosti 90 %, vysok innost garantuje mnohem men spotebu paliva ve srovnn s obdobnmi vrobky s ni innost. Jedinenou pednost krbov vloky NOVARA 17 s vmnkem je nov koncepce vyjmatelnho vmnku, kter nabz jednoduchou monost monte a demonte pro pestavn na teplovodn nebo teplovzdunou variantu.

DVOJNSOBN OCHRANA A BEZPENOST

Standardn vbavou krbov vloky Novara 17 s vmnkem je ochrana teplovodnho vmnku vychlazovac smykou, kter zajiuje ochranu v ppad vpadku elektrickho proudu a je ji zabudovan ve vmnku. Dalm prvkem pasivn ochrany proti petopen, je automatick regulace primrnho spalovacho vzduchu, kapilrn klapka zajiuje uzaven pvodu primrnho vzduchu, kter je hlavnm akcelertorem spalovn.

DVOJIT ANTIREFLEXN SKLO

Speciln keramick sklo s antireexn vrstvou odr zpt do topenit teplo, kter by jinak bn pouvan sklo zahvalo na mnohem vy teplotu.

HAAS+SOHN Rukov, s. r. o.
SNP 474, 408 01 Rumburk, R tel.: +420/412 332 353 fax: +420/412 332 345 e-mail: odbyt@haassohn.com

www.haassohn-rukov.cz/sk

krbov kamna (+) krbov kamna s vmnkem (+) krbov vloky (+) krbov vloky s vmnkem (+) krbov stavebnice

modern dom od A po Z vykurovanie

Firma DURATHERM, s. r. o., ako vhradn zstupca firmy Phoenix Metall GmbH prina na Slovensk trh jedinen systm podlahovho vykurovania JOCO KlimaBoden TOP 2000.

Podlahov krenie JOCO KlimaBoden TOP 2000


Phoenix Metall GmbH sa zaober strojrenskou vrobou aopracovanm kovov. Na nemeckom trhu je u dlhorone zastpen. Vrobn program obsahuje aj prcu shlinkom, zoho bol u len krok kvvoju avrobe podlahovho systmu JOCO KlimaBoden TOP 2000 pre vykurovanie bytov, domov, hl, objektov apod.

o je vlastne podlahov krenie JOCO KlimaBoden TOP 2000?


Jedn sa obravrne zvldnut kombinciu tvrdenho podlahovho polystyrnu, hlinkovho plechu aplastohlinkov rrku. Vvoj zaal nazaiatku 70. rokov minulho storoia, vtedy bola ete len kombincia hlink aoce, zoho sa postupnm zdokonaovanm systmu avvinom novch materilov stal jedinen systm podlahovho krenia, ktor bol vroku 1981 podan na nemeck patentov rad aodroku 1983 sa pi nzvom: JOCO KlimaBoden TOP2000. Neznamen to vak, e by vvoj azdokonaovanie pozastavilo, skr naopak. Jedno sposlednch

zdokonalen je len spred dvoch rokov. Od zaiatku roku 2006 m, ako jedin, podlahov krenie JOCO KlimaBoden TOP 2000 celoplone hlinkom pokryt aj oton element.

Priame aoton elementy

Jednou zo zvltnost systmu JOCO je rozdelenie podlahy na priame aoton elementy. Teda podlahov krenie JOCO sa sklad zdvoch zkladnch elementov ato rovn aoton. Obidva s u od vroby celoplone pokryt 0,5mm hrubm hlinkovm plechom. Elementy maj rozmery 1 000 500mm ahrbka je 30,5mm. Velementoch s dve drky vtvare naplastohlinkov rrku priemeru 16mm. Drka vtvare ma svoje opodstatnenie nielen na xciu rrky vdrke, ale hlavne na dokonal obopnutie rrky, m je zabezpeen maximlny prestup tepla na hlinkov plech. D sa poveda, e hlinkov plech vysva zplastohlinkovej rrky vetko teplo arovnomerne ho sla zcelej podlahy do miestnosti. Tento efekt sa d porovna spekom vtrbe. Vykurovanie miestnosti je na rozdiel od raditorovho krenia rovnomerne aprirodzene, m sa eliminuje vrenie vzduchu aprachu. Ohriaty vzduch teda rovnomerne stpa zpovrchu podlahy prirodzenm spsobom nahor ateplotn rozloenie

86

tl domu a bytu

modern dom od A po Z vykurovanie anhydridov poter ohrbke 35mm, dosahujeme reakn as nbehu do45 mint! To napomha optimlnemu vyregulovaniu jednotlivch miestnosti aefektvnemu vykurovaniu. Vyhneme sa tak zbytonmu ohrevu poteru, o ma za nsledok zbyton prekurovanie miestnost aaj samotn zotrvanos podlahovho krenia. Flexibilita nbehu adobehu podlahovho krenia JOCO KlimaBoden TOP 2000 je jedinen, sporn aefektvna. krenia vnzkoenergetickch domoch je nm blzke.

je takmer idelne pre udsk organizmus. Zabezpeuje aktvne fungovanie organizmu aprjemn mikroklmu. Samozrejmosou je, e vdrke je tie nalisovan hlinkov plech. Oton element ponka viacero monost vedenia rrky. Vaka tomu ponkame vek variabilitu pokldky avyuvame maximum podlahovej plochy na vykurovanie. Treba ete doda, e rozte medzi rrkami vjednotlivch elementoch je 250mm. Na vysvetlenie, na1m JOCO KlimaBoden TOP2000 potrebujeme len 4m plastohlinkovej rrky! Ke si ktomu zrtame objem teplovodnho mdia aporovnme to skonkurenciou, zistme, e nklady na ohrev menieho mnostva teplovodnho mdia = spora energi occa 20 %. Od polovice roku 2006 s na trhu aj rovn aoton elementy srozstupom drok 125mm. Tieto s vhodn domiestnost, ktor maj poiadavku navy tepeln vkon, ako napr. kpene, miestnosti svekmi presklenmi plochami alebo zo zvenmi stropmi. JOCO KlimaBoden TOP 2000 dodnes sli aj ako predloha krznym napodobeninm. My vak meme by prvom hrd na skutonos, e iadna stchto kpi nedosahuje dodnes kvalitu aparametre nho jedinenho systmu. Ak ako kryciu vrstvu napodlahov krenie aplikujeme

Elementy srozstupom 125 mm

Kalm jeho kladom treba spomen pln variabilitu jednak povrchovej pravy, ako ipodlahovej krytiny. Vdnenej dobe je variabilita pouitch materilov cement, anhydrid, sadrovlknit dosky, ako skladba podlahy adlaba, lamint, drevo, liate podlahy, ako podlahov krytina, vemi dleit. Kvariabilite patr aj usporiadanie samotnej miestnosti. Problmy sumiestnenm raditorov, rozvodov krenia, ventilov avneposlednej rade aj nbytku, s vpodstate minulosou. Interirov architekti nie s obmedzovan amaj vonos priestoru.Vponuke je aj systm kladenia dlaby priamo naJOCO KlimaBoden TOP 2000, kde za pomoci pecilnej nosnej vrstvy, dokeme dosiahnu stavebn vku 45 a 50mm (vzvislosti na pouitej dlabe) kompletnho systmu shotovou podlahou. Ako zdroj tepla pre podlahov krenie je mon poui klasick, alebo kondenzan kotol na plyn, kotol napevn palivo, kozubov vloku aaj elektrokotol. Kmodernm rieeniam patria alternatvne zdroje energi, ako s tepeln erpadl, rekuperan jednotky asolrne panely. Vdnenej dobe otzka spory energie u nie je len cudzm pojmom, ale realitou. Rieenie

Variabilita pouitch materilov

Vekou vhodou tohto systmu jej aj jeho intalcia. Kintalci sa pouva kladiarsky pln, ktor nm zaruuje rchlu anenron pokldku bez zbytonch chb. Prkladom je 100m JOCO KlimaBoden TOP 2000 naintaluj dvaja vykolen technici do 10pracovnch hodn. Vaka otonm elementom nedochdza kpokodeniu i zalomeniu plastohlinkovej rrky pri pokldke, o etr as anklady. JOCO KlimaBoden TOP 2000 sa dodva, ako set na 1m , o obsahuje dva elementy (jedno ak), dilatan ps na okraje miestnost aprekrvaciu fliu, ktorou oddelme podlahov systm od zvyku skladby podlahy. Tm zabezpeme celistvos dodvky aintalcie anedochdza kpokodeniam plastohlinkovej rrky, i jej oteru opoter. Vprpade pokodenia u hotovej podlahy (navtanie rrky) je oprava podlahovho systmu oto jednoduchia, pretoe rrka nie je priamo zaliata vpotere apreto je mon rchly zsah technikov aodstrnenie pokodenia. M to za nsledok aj znenie nkladov na odstrnenie kody, pretoe je nutn men zsah dohotovej podlahy.

Jednoduch archla intalcia

Vyehradsk 37, 851 05 Bratislava tel.: +421/2/635 323 11-12 fax: +421/2/635 323 13 mobil: 0905/505 556, 0918/608 328 e-mail: info@duratherm.sk www.duratherm.sk

DURATHERM, s. r. o.

tl domu a bytu

87

modern dom od A po Z vykurovanie

Star nepraliv kotly, ktor sme kedysi mali vkotolniach, s u minulosou. Nahradili ich modern kotly, ktor ladia sostatnmi prvkami vdomcnosti amu tak by umiestnen kdekovek vinteriri.

Kotly Wolf pristan aj interiru!


Kondenzan kotly nemeckej znaky Wolf boli navrhnut odbornkmi doobytnch miestnost domov abytov. S charakteristick kompaktnmi rozmermi, nzkou hmotnosou ahlunosou. Kondenzan kotly znaky Wolf u nemuste schovva vsuterne! Kvalitn dizajn ich preduruje na to, aby si nali miesto priamo vobvacch miestnostiach domu abytu. nkom avytvra tak ucelen centrlu azvesnm typom kotla. Zavesi ich mono vkpeni, vkuchyni, alebo na chodbe. Dnes si na slovenskom trhu me kad vybra irok paletu kondenzanch kotlov Wolf do rodinnej vstavby svkonom od 11 kW do 50 kW. Pre mal rodinn vstavbu s na vber kolty Wolf CGB, ktor mono zavesi na stenu vinteriri. Jednou zalternatv je aj tento kondenzan kotol smonosou prietokovho ohrevu pitnej vody soznaenm CGB-K. Zvesn kondenzan centrla CGW rovnako ako stacionrna kondenzan centrla CGS m integrovan vrstvov zsobnk teplej vody, ktor zohrieva atla dozsobnka zhora samotn kotol. Ak hadte komfortn kondenzan kotol svkonom 20kW alebo 24kW, vyberte si stacionrnu kondenzan centrlu Wolf CGS. Obsahuje toti antikorov vmennk azsobnk spresnm rozvrstvenm vody tzv. stratikan zsobnk. Ten doke dosiahnu dokonal teplotn vrstvenie vody ateda aj komfortn dodvku teplej vody sostlou teplotou dokonca u o1mintu pospusten kotla. Ide onov spsob prpravy teplej vody priamo vkotle, ktor erpadlo tla zhora do zabudovanho zsobnka. Tu sa vytvra

Wolf elegancia akvalita vjednom!

Wolf do kadho interiru!

Pri vbere kotla je dleit si najskr zodpoveda zkladn otzku. Do akho priestoru bude intalovan ana o sa kondenzan kotol bude pouva? Poda umiestnenia sa mete rozhodova medzi stacionrnym typom kotla, ktor je dodvan u aj sintegrovanm zsob-

88

tl domu a bytu

modern dom od A po Z vykurovanie teplotn rozvrstvenie shorcou znou vaka ktorej uvate si me dopria teplu vodu takmer okamite. Uklasickho ohrievaa vody si treba poka na zohriatie celho objemu, o me trva niekoko desiatok mint. Takto sa me napr. 90-litrov zsobnk zsluhou vrstvenia vyrovna poda vkonu kotla 160 a 200litrom konvennho ohrievaa. Vaka tomu ocente, e Wolf CGS zaberie men priestor ako klasick kotol azsobnk vody mvaka meniemu povrchu aj niiu stratu tepla do okolia. Na vber mte aj zvesn variant tejto kondenzanej centrly smonosou si vybra kotol svkonom od 11kW. Njdete ho pod oznaenm Wolf CGW. Ak si chcete zvoli naozaj ekonomick rieenie vykurovania aohrevu vody, vyuite vhody, ktor prina slnen energiaspojenie solrnych panelov skondenzanm kotlom. Kotlov zostava nemeckej znaky Wolf CSZ zabezpe a 60 % ohrievanej vody prostrednctvom solrnej energie, zvyok tepla na vykurovanie zabezpe plyn. Kondenzan kotol obsahuje kotlov erpadlo triedy A. Mete si vybra kondenzan kotol svkonom od 11 do 24kW. Sasou zostavy je aj solrny zsobnkov ohrieva vody sobjemom 310l sdvojitou vrstvou smaltu advomi hladkmi rrovmi vmennkmi, ktor posta pre 3solrne kolektory acelkov obytn plochu 150m . regulan systm Wolf WRS, ktor vraznm spsobom uahuje ovldanie kotla asasne zvyuje komfort uvatea. Jednoduch ovldanie kotla spova vuniverzlnom ovldacom module BM, ktor zabezpeuje, aby ste mali tak teplo, ak potrebujete amali stekdispozcii vdy dostatok teplej vody. Zatia o star regulan mechanizmy ovldania pracovali iba vreime vypnut azapnut, kompaktn regulan systm Wolf WRS automaticky men vkon vykurovania poda vonkajej teploty. Kotol sa tmto poiadavkm regulcie prispsob adoke pracova aj pri najniej teplote (pri kondenzanch kotloch aj soptimlnou kondenzciou). Vaka kompaktnej regulcii, ktor sa automaticky prispsobuje poda potreby, dochdza kzneniu nkladov na vykurovanie aprpravu teplej vody. Kondenzan kotly Wolf sa vyznauj vysokou variabilitou, daj sa jednoducho pripoji, umiestni do interiru ahlavne s ekonomicky vemi sporn. Vaka decentnm tvarom, neutrlnym farbm aprecznemu vonkajiemu spracovaniu sa stan sasou kadho modernho aspornho bvania.

Regulujte skotlami Wolf auetrite!

Jednou znajvch vhod kondenzanch kotlov Wolf je ich kompaktn

www.kkh.sk

Tepl voda vdy, kedy chcete vy!


Zvesn kondenzan kotol CGW s integrovanm vrstvovm zsobnkom vody vm zabezpe stly dostatok teplej vody a v rekordnom ase.

Kotol sa d dobre umiestni priamo v interiri, pretoe je nielen praktick, ale aj tlov. e Manipulcia je jednoduch a pohodln. Technolgia vrstvenia vody v zsobnku zabezpe do 1 minty po natartovan tepl vodu (naprklad po nvrate z dovolenky) a v priebehu 10 mint dod 150 litrov 45C teplej vody o sta na napustenie plnej vane.
K K H spol. s r. o. Galvaniho 7, 821 04 Bratislava www.kkh.sk

modern dom od A po Z vykurovanie

Pri vbere spotrebia pre v dom, alebo chatu je vemi dleit ak vlastnosti m kozub, alebo pec pre ktor sa rozhodnete. Sprvne rozhodnutie me vrazne ovplyvni tepeln pohodu vovaom dome, vae zdravie asporu financi nakren. Preto vnasledujcich pr riadkoch je pr argumentov preo prve mastencov pece TULIKIVI s tm pravm zdrojom tepla pre v dom.

Preo prve akumulan mastencov pece?


Je prrodne aen minerl. Kad kame m jedinen truktru avzhad. Mastenec je ahko opracovaten do rznych tvarov. Je vysoko tepelne vodiv. Jeho tepeln vodivos je 4,6 W/mK o vpraxi znamen, e sa ohreje sa 6-krt rchlejie ako amot. M 3,5-nsobne vyiu schopnos akumulova teplo ako amot. Pec postaven zmastenca m vynikajce akumulan vlastnosti apo rchlom vyhriat vyaruje zdrav slav teplo a 24hodn.

Mastenec

predmetov. Teplo sa ri rovnomerne vetkmi smermi od zdroja, preto je rovnomerne rozloen po celej miestnosti. Slav teplo m taktie zsadn vplyv na tepeln pohodu, aj pri niej teplote vzduchu sa ctime prjemnejie. Povrch TULIKIVI pec je zohriaty na nzku teplotu (do 80 C), preto je prdenie tepla vmiestnosti minimlne. Vykurovanie pomocou slavho tepla je vhodn pre ud sastmi ochoreniami hornch dchacch ciest, reumatickmi aastmatickmi probl-

zniuj tepeln straty budovy, ktor s dan rozdielom medzi vntornou avonkajou teplotou. Vaka mastencu auniktnej kontrukcii, dosahuj pece TULIKIVI innos na rovni 8590 % amaj schopnos nsledne vyarova akumulovan teplo viac ako 24hodn. Poas trojhodinovho krenia sa mastencov pec viaca 1 500kg doke ohria na maximlnu teplotu ansledne vyarova akumulovan teplo viac ako 24hodn. Vaka dokonalmu spaovaniu je spotreba dreva vmastencovch peciach minimlna. Na nahriatie 100kg pece je potrebn 1kg dreva, ie mastencov pec viacu 1 500kg vykrite s15kg dreva, o je za 100 vykurovacch dn spotreba cca. 2,5m3 dreva. Mastencov pece TULIKIVI s na trhu u vye 80 rokov. Na celom svete je postavench viac ako 280 tisc tchto pec. Dizajn akontrukcia pec sa opiera odlhodob tradciu asksenosti, priom s neustle sledovan nov trendy avvoj novch pec je tomu prispsobovan. U dnes je mon do TULIKIVI pec zabudova teplovodn vmennk, prpadne rot na spaovanie peliet, m sa zvyuje ich vyuitie akomfort pouvania.

Akumulan schopnos

Spotreba dreva

Tradcia

Navye je teplotne stly do 1 530 C, take pec postaven zmastenca sa nikdy vplyvom tepla nerozpadne anepoprask avy nemuste po niekokch rokoch obnovova vmurovku ohniska, prpadne prerba cel dielo Pri slavom teple dochdza krovnomernmu ohrevu predmetov, povrchov aosb vmiestnosti. Vzduch je ohrievan len sekundrne od tchto

Slav teplo

mami, kee nevria prach, nevysuuj vzduch arovnomerne vyaruj teplo po celej miestnosti. Mastencov pece TULIKIVI s tm pravm zdrojom slavho tepla. Nemaj zabudovan kovov vloku, ktor by zabezpeovala prenos tepla prdenm azabraovala ionizcii vzduchu. Mastencov pece produkuj zdraviu prospen zporn iny, ktor zlepuj psychick stav akladne vplvaj na okysliovanie krvi aduevn pohodu loveka. Slavm krenm sa

Vyuite sluby spolonosti TALC,s.r.o., vhradnho zstupcu rmy TULIKIVI na Slovensku anechajte si poradi od odbornkov na mastencov pece, ktor vm urite odporuia najvhodnej variant mastencovej pece pre v dom.

90

tl domu a bytu

modern dom od A po Z vykurovanie

Podlahov kblov vykurovanie Raychem ri teplo od podlahy. Preto meme ma vizbe occa 23 C niiu teplotu pri zachovan prjemnho komfortu. Tto niia teplota nm prinesie occa. 15 % niie prevdzkov nklady vporovnan sinmi vykurovacmi systmami.

Inteligentn podlahov vykurovanie aochrann systmy Raychem


Systm je regulovan inteligentnmi termostatmi, ktor zabezpeuj teplo vtedy ke ho presne potrebujete ake je nastaven vtdennom programe.
itky pre klienta spora energi Prjemn pocit tepla Bez drbov systm Elegantn amodern dizajn Bezpen aspoahliv systm Jednoduch nastavenie ovldania Komplexn systm od renomovanej spolonosti Tepl dlaba do kpeni, kuch Nie je ni prjemnejie ako stupi bosou nohou na prjemne tepl dlabu vdomove, alebo vhotely. To zabezpe extrmne tenk vykurovacia roho selektronickm aprogramovatenm termostatomsystm Raychem. itky pre klienta Hrejiv prebudenie Neviditen komfort Zvyujeme ivotn rove za min. investciu Netreba utiera dlabu po kpan, vyschne sama Je vhodn pre kad nov, alebo renovovan kpeu vdome, alebo vhoteli Komplexn systm od renomovanej spolonosti Ochrana vjazdov do gar, schodov achodnkov systmom Raychem Systm Raychem stri bezpenos vonkajch plch plne automaticky 24hodn denne vpriebehu celho roku. U pri dopade prvej vloky snehu systm rozpozn nebezpeenstvo azana plochy chrni. itky pre klienta Predchdza razom Bezdrbov systm Nzke prevdzkov nklady Modern systm hodn 21. storoia Bezpen plochy bez adu asnehu Bezprcny systm, vetko sa riadi automaticky Komplexn systm od renomovanej spolonosti Udruje von cesty pre roztpajci sa sneh aad Nehroz nebezpeenstvo zaplnenie odkvapov adom avznik cencov Komplexn systm od renomovanej spolonosti Ochrana potrubia pred zamrznutm Voda poteie ivmnusovch teplotchdomy, kancelrie, fabriky. Chrnime potrubie pred pokodenm atm predchdzame opravm. itky pre klienta sporn prevdzka Jednoduch archla intalcia Spoahlivos preveren dlhoronou praxou Monos intalcie vo vntri aj na vonkajej strane trubky Samoregulan kble vmnohch prpadoch nevyaduj termostat Komplexn systm od renomovanej spolonosti Udriavanie teplej vody vpotrub domov apanelkovch stpakch, Tepl voda vkohtiku vodovodu zvyuje komfort bvania anavye etr prevdzkov nklady vporovnan scirkulciou vody sekundrnym rozvodom pomocou erpadla. Pozvame vs na vstavu v Bratislave CONECO/RACIOENERGIA 2731.3.2012 Hala A1 stnok . 300. Vystavujeme srmou ARMATUREX. Ochrana odkvapov pred snehom anebezpenmi cencmi Komplexn systm Raychem selektrickm vykurovacm kblom predstavuje vzimnch podmienkach spoahliv ochranu pred pokodenm adom asnehom. Umouje hladk odtok vody aroztpajceho sa snehu aadu. Sasne zamedzuje vzniku nebezpench adovch cencov aprevisov. Chrni stren krytiny, odkvapy aodtokov trubky pred zhromaovanm snehu apsobeniu zamzajcej vody. itky pre klienta Chrnime budovy aud Systm nevyaduje iadnu drbu Nzku spotrebu zabezpeuje automatick regulcia

Bratislava: 0948/520 173, 0948/521 398 Zhorie: 0948/393 521 Zpadoslovensk kraj: 0948/521 397 Stredoslovensk kraj: 0948/520 173 Vchodoslovensk kraj: 0948/521 394

www.RaychemPodlahoveKurenie.sk

92

tl domu a bytu

V predaj V mont
V V V V V V V V vykurovacia technika solrnej techniky rozvodov vody kanalizcie plyno kcie, zdravotechniky zavlaovacej techniky podlahov krenie stenov krenie

V revzia
V plynovodov V prpojok a plyno kcie budov

V servis
V plynovch kotlov

BKB Centrum

BKB-Centrum, s. r. o. 930 12 Ohrady 254/19 Tel.: 031/558 53 07 | Fax: 031/558 53 07 | Mobil: 0908/814 811 E-mail: ZoltanKocsis@seznam.cz | www: www.bkb.sk

A HK ST REN K R T I N Y AH K STR EN KR Y TI NY
lakoplastov oceov kridly trapzov plechy odkvapy sendviov pur panely predaj (mont) po celej SR

10 nad ke m tin nv bn kry jed b are o f ia pri lat kam p n m opl apo sd dkv o a az 4,9 8

AK

IA! C
/m
2

bez

DP

H 0m
2

ROVA VDSKY LINDAB SVETOV KVALITA A SLOVENSK CENY!

Tel./fax: 037/658 48 31-2 | mobil: 0905/57 72 22, 0905/59 89 24 e-mail: stresnekrytiny@stresnekrytiny.sk www.stresnekrytiny.sk

Novozmock 104, 949 05 Nitra

ahk stren krytiny

modern dom od A po Z bezbarirov systmy

Pre ud spostihnutm, vysokou nadvhou i mamiky vpokroilom tdiu tehotnosti me by takmer neprekonatenou prekkou ijeden jedin schod. Takto bariry sa tkaj aj starch ud arodiov skokom.

Schodisko nem by barirou


Poda Stavebnho zkona musia by stavby navrhovan tak, aby spali aj poiadavky ud so znenou schopnosou pohybu aorientcie, teda najm poiadavku bezbarirovosti. Napriek tomu, e oprekonvan barir sa vostatnch rokoch pe ihovor pomerne asto, skutone bezbarirovch budov je stle ako afrnu. Neplat ani rozren nzor, e architektonick bariry s daou za minulos, naopak, barir stle pribda. Tradinm spsobom odstrnenia barir je vykonanie potrebnch stavebnch prav, ktor s vak limitovan dispozinm rieenm stavby. Vtchto prpadoch s jedinm rieenm technick zariadenia, ktor sa daj zabudova do existujcich stavieb, asto dokonca bez nronch stavebnch prav. Ktypickm predstaviteom takchto zariaden meme zaradi ikm schodiskov ploiny, ktor sa intaluj priamo na schodisko. Ich hlavnou prednosou s okrem pomerne jednoduchej monte nzke prevdzkov nklady aznan variabilita. Vina zariaden dostupnch na naom trhu me by vybaven aj sklopnou sedakou, ktor dovouje vyui ploinu nielen vozkarom, ale ichodiacim uom. Vekou vhodou je aj vek nosnos plona do 225 kg. Ploina sa popouit jednoduchm spsobom sklop kdrhe, m sa uvon vina plochy schodiska (drha so sklopenou ploinou zaberie len okolo 270 mm zorky schodiska). Zestetickho hadiska je vhodou aj skutonos, e drhu, ako aj vek as vlastnej ploiny si kad me zvoli poda tlu aarchitektry priestoru, o je zrukou minimlneho naruenia estetiky avzhadu existujceho priestoru. Vostatnch rokoch sa knm zozpadnej Eurpy, predovetkm zVekej Britnie, dostali stolikov vahy. Podobne, ako ikm schodiskov ploiny, sa aj stolikov vahy intaluj priamo na schodisk bez nronch stavebnch prav. Tm sa vak ich vzjomn podobnos kon. Pre svoju jednoduchiu kontrukciu maj meniu nosnosspravidla 120, resp. 180kg aich variabilita je prakticky nulov. Ak ho chce vyui vozikr, mus presada anavye potrebuje naobidvoch staniciach vozk. Stolikov vahy sa preto hodia predovetkm doskromnch domov anie do verejnch budov. ia, tto skutonos si viac slovenskch intitci momentlne overuje vpraxi. achty je 1 4001 600mm. Pohon ploiny zabezpeuje bu hydraulick agregt, alebo elektromotor cez zvitovku. Je vhodn uvaova sintalciou vrodinnom dome u pri zaiatku projektovch prc, zvoli vhodn umiestenie arozhodn i pjde oviditen alebo skryt rieenie sdverami prispsobenmi interiru. Vahov ploina zaru pouvateovi obvatenos domu ipri akchkovek zdravotnch problmoch spohybom, aodpadne mu problm shadanm vyhovujceho bvania. S situcie, ke nie je mon poui iadnu ztchto pomcok na prekonanie schodov. Najastejie to bva prli zke schodisko naprklad ikm schodiskov ploina na svoju intalciu potrebuje minimlnu rku schodiska 850mm. Vtakomto prpade mono poui ploiny skolmm zdvihom. S idelnym rieenm vade tam, kde treba prekona men vkov rozdiel (spravidla do 1 600 mm). Vaka prekonvaniu mench rozdielov nepotrebuj viacer bezpenostn prvky charakteristick pre vahy, o sa priaznivo prejavuje na ich cene. Jednm ztchto prvkov je achta, ktor sa me nahradi bezpenostnou clonou, alm s vahov dvere, ktor nahrdza dvern uzvera. Vetky spomenut zariadenia maj, samozrejme, opodstatnenie len vprpade potreby odstrni bariry vuritej asti budovy. Ak treba odstrni bariry vcelej budove, najvhodnejm rieenm bude zabudovanie kompletnho vahu. Pri jeho vbere vak treba pamta aj na potreby zdravotne znevhodnench, lebo prli mal kabna, nevhodne umiestnen ovldac panel, i zke vahov dvere, ktor takto udia nedoku poui, niekokonsobne znia itkov hodnotu tohto zariadenia tl v spoluprci s rmou ARES, spol. s r. o. info: www.ares.sk

Stolikov vahy

Schodiskov ploiny

Vrodinnch aobytnch domoch alebo verejnch budovch, kde potrebujeme prekona 12 podlaia vobvyklej kontruknej vke, aje miesto na umiestenie oceovej, presklenej alebo murovanej achty, je vhodn poui vahov ploinu. tandardn rozmer na umiestenie

Vahov ploiny

94

tl domu a bytu

Podh adov svietidl

LED reektory

LED iarovky

modern dom od A po Z fasdy, zateplenie

Hotel Ring sa nachdza pri dedinke Orechov Pot aje sasou arelu prvho slovenskho motoristickho okruhu Slovakiaring. Hotel svojou funkciou dopa doteraz chbajce ubytovacie arelaxan kapacity vdanom motoristickom komplexe. Svojou polohou atandardom je idelnym rieenm pre ubytovanie aktvnych pretekrov, testovacch jazdcov atie motoristickch fanikov anvtevnkov.

Objekt hotela je napojen vekm parkoviskom na arel vcvikovho zariadenia pre vodiov stestovacm okruhom akolou myku DrivingAcademy vextravilne obce Orechov Pot. Jedn sa otvorpodlan objekt splochou strechou.

Izby pre host s umiestnen na troch nadzemnch podlaiach. Na przem sa nachdza retauran jednotka skuchyou, socilnou asou akoliace centrum vcvikovej drhy. Ako nosn as obvodovho pla zaisujca poadovan statick aakustick

Metalick opltenie hotela Ring


vlastnosti sli elezobetnov stena hrbky 200mm. Na nosn stenu sa montoval dreven rot zhranolov 2110100mm, ktor sa vyplnil tepelnou izolciou zminerlnej vlny. Metalick opltenie bolo navrhnut ako zozadu odvetran zavesen fasda. Bolo tie myslen na dostatone navrhnut ahlavne prieben vzduchov medzeru. Von prierez ventilanej medzery medzi opltenm fasdy azaou leiacou vrstvou je vdanom prpade 30mm. Na hornej hrane tepelnej izolcie bola aplikovan difzna flia ako poistn odvodovacia rove opltenia. Pod opltenm so sklonom steny 85 bol podklad vyhotoven zOSB dosiek triedy III hrbky 22mm. Pre opltenie objektu, zpadn fasda, bol zvolen systm RHEINZINKUhlov stojat drka (alej len skratka USD) sosovou vzdialenosou drok 430mm. Bol pouit tabuov materil RHEINZINK predzvetran pro modro-ed, hr.0,8mm. Systm charakterizuje stojat drka vky 25mm (pozri obr. niie geomet-

96

tl domu a bytu

modern dom od A po Z fasdy, zateplenie

ria prolu USD) svertiklnym lenenm). Plocha opltenia je alej lenen prienymi spojmi na jednoduch leat drku spravidelnm posunom ovdy polovicu dky alieho poa. Pre uzavretie vzduchovch kr bol pouit materil RHEINZINK AERO 63 ahokov hr. 1,0mm. Na predmetnom objekte boli smaterilu RHEINZINK oplten aj alie vizulne vnmaten kontrukcie. as vchodnej fasdy objektu tvor strecha so sklonom 35 . Zastreenie bolo rieen obdobnm systmom ako opltenie zpadnej fasdy t.j. systmom USD.

Dan zastreenie lenenm krytinovch psov aprienymi spojmi koreponduje srastrom zpadnej fasdy. Opltenie strenho ttu, ktor materilovo aj opticky prepojuje obe fasdy svojm spsobom zdrazuje tvar objektu azrove dva stavbe svojsk dynamiku. ttov lemovania vstupnch prstrekov akompletn oplechovanie atk s tie vyhotoven zmaterilu RHEINZINK. Prce na oplaten azastreen objektu hotela RING je mon charakterizova sprvnou vobou materilu, fasdneho systmu avneposlednom rade aj profesionlnym vyhotovenm.

Materil metalickho opltenia, ktorm je vtomto prpade uachtil kov RHEINZINK, je vaka svojej bezdrbovosti, dlhej ivotnosti (80150 rokov), ohaduplnosti kivotnmu prostrediu so 100% recyklovatenosou avynikajcou ekologickou bilanciou potvrdenou skobnm stavom Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU e.V.) /Nemecko, optimlne spolupsobiaci element celho motoristickho komplexu vOrechovej Potni. Ing. Gabriel Boros Foto: Pao Sa o tl domu a bytu

97

modern dom od A po Z fasdy, zateplenie

Modern technolgie rieenia prevetrvanch fasd umouj zsadnm spsobom meni architektonick vraz novostavieb ale aj rekontrukci starch budov. Prispievaj kestetickmu formovaniu naich miest aobc, zvyuj ivotnos amorlnu hodnotu budov avrazne zniuj prevdzkov nklady realizovanch stavieb. Podstatnm prvkom tchto prevetrvanch fasd s kvalitn aesteticky praliv fasdne dosky. Spolonos EBM Co., s.r.o., je 100% len belgickho koncernu ETEX Group, ktor patr keurpskym ldrom vo vvoji avrobe fasdnych obkladov na bze vlknocementu aplenej keramiky.

Keramika avlknocement
predstavuj 5typov vekoformtovch dosiek (3 100mm1 250mm) virokej kle farieb, m poskytuj takmer neobmedzen monosti pri rieen modernej fasdy pre rzne typy multifunknch budov arodinnch domov. Jedinenou doskou, je fasdna doska NATURA PRO. Je to tvrd vlknocementov doska (EN12467) prefarben vcelom priereze, sakryltovm povrchom vytvorenm pri vrobe samotnej dosky aplikciou pecilnej flie zahorca. Tto technolgia vroby umouje da fasdnej doske a 37farebnch odtieov bez toho, aby sa potlaila prirodzen aesteticky cenn truktra vlknocementu. Vlknocement sa tak nehr na in materily ale aj pri vobe farebnho odtiea korepondujceho skonceptom stavby si zachovva svoju podstatu. Vemi

najvyia kvalita vsystmoch prevetrvanch fasd

Vlknocementov fasdne dosky ETERNIT

cennou devzou dosky NATURA PRO je monos antigraty povrchovej pravy. Obdobnou fasdnou doskou je ETER-COLOR, ktor je prefarben vcelom priereze v8farebnch vyho-

toveniach. Technolgiou brsenia povrchu sa truktra vlknocementu ete zvrazuje, m fasdna doska ETER-COLOR doke reektova najednotliv fzy da, zskame tm jedinen efekt tzv. ivej fasdy. Tri typy dosiek (Pictura, Textura, Operal) s povrchovo upraven akryltovou lazrou vytvrdzovanou UV iarenm. astou aplikciou dosiek Textura je ich vyuitie na balknov dosky, ato vaka certiktu na tzv.mkk atvrd prieraz, poda DIN 4103-1.

od spolonosti Creaton AG predstavuj viac ako 50farebnch kombinci vdvoch srich: TONALITY Classic aTONALITY Color. Svoje vysoko hodnoten vlastnosti (tvrdos, pevnos povrchu, nzka nasiakavos,) zskavaj vaka procesu vypaovania

Keramick fasdne obklady TONALITY

98

tl domu a bytu

zdrav bvanie a teplo domova strecha KERALIS, patentovanmu spolonosou CreatonAG. Zkladom tohto procesu je dkladn prprava surovinyistej hliny, jej rozomletie na extrmne jemn prok ansledn vypaovanie pri vysokch teplotch (nad 1 200 C). Tm je dosiahnut popri u spomnanch vlastnostiach aj vysoko hladk, homognny povrch fasdnych obkladov aumouje nm to vyrba keramick fasdne obklady prefarben vcelom priereze. Fasdne obklady Creaton TONALITY prili ako prv snovm, praktickejm spsobom zvesnch systmov, umoujcim jednoduch archlu mont, vysok variabilitu pr asmerov monte. Po tom, o sa tieto zvesn systmy osvedili vpraxi azskali na popularite uodbornej verejnostiarchitektov arealizanch riem, vaka zneniu asu ankladov na realizciu, sa keramick obklady TONALITY dostali dopopredia zujmu pri rieen prevetrvanch fasd na bze plenej keramiky. Oprogresvnosti tchto zvesnch systmov sved aj snaha orieenie podobnch spsobov kotvenia uostatnch producentov keramickch fasdnych obkladov. Univerzita Wroclaw PLETERNIT Natura Voveobecnosti plat, e vaka vlastnostiam vlknocementu akeramickch

dosiek vyrbanch systmon Keralis, kontrukcii prevetrvanch fasdnych systmovnajm vzduchovej medzere, zabezpeujcej neustlu cirkulciu vzduchu, je ivotnos takchto fasd

bez naruenia ich estetickej afunknej hodnoty niekoko desiatok rokov. EBM Co., s. r. o., Ing. Martin Fabian www.ebmco.sk

OH ADUPLN K PRRODE
PLEN KRIDLA

... JE NAJLEPIA PRE V NOV DOM

EBM Co., s.r.o. , tefnikova tr.79 , 949 01 Nitra, tel: +421-37-3211771-3, fax: +421-37-3211770, info@ebmco.sk, www.ebmco.sk
distributed by

modern dom od A po Z zateplenie, izolcie

Uetrites Chytrou izolciou


Realizcia bvania sa nezaobde bez kvalitnej adkladne zrealizovanej izolcie. Materilov atechnolgii pribda, alaik si zbohatej ponuky bez konzultcie sodbornkom sm neporad. Ojednej znoviniek natomto poli sme sa zhovrali sobchodnotechnickm zstupcom firmy liko-s, Pavlom Chrom.

100

tl domu a bytu

modern dom od A po Z zateplenie, izolcie

Hlavn dvod pre zatepovanie domov s rastce nklady na vykurovanie aspora energi a teda nan nch prostriedkov. Navye pri penovej izolcii sa jedn aj oochranu pred vlhkosou nielen vinteriri domu, ale aj samotnej kontrukcie domu astrechy, atm ozaistenie zdravho bvania.

Preo je izolcia domu dleit?

doslova prilepen ku kontrukcii poas celej ivotnosti stavby. Na trhu sa objavuje aj niekoko napodobenn chytrej izolcie, ktorch parametre s vak plne odlin. Vhodn sa zd iba mlinko niia cena aa 40-ron zruka od riem, ktor zaali pred pol rokom. Aplikcia je realizovan nstrekom tenkej vrstvy peny na zvisl, ikm alebo vodorovn steny aasti striech, i stropov. Vekou vhodou je, e aplikcia je vemi rchla. Zateplenie priemerne vekho domu trv niekoko mlo hodn, teda vpriebehu jednho d a je stavba hotov. alia zvhod aplikcie je, e ju mono vykonva aj vzime, pri teplotch a do -38 C. Aplikcia je vykonvan pomocou pomerne nronej technolgie. Aby sme sa o najviac priblili naim zkaznkom, mme u vSR aR vybudovan sie partnerov, ktor s pripraven nielen aplikova chytr izolciu, ale aj poradi najvhodnejie rieenie. Chytr izolcia je uren pre vetky druhy domov atypy kontrukci.

Hlavnou vhodou chytrej izolcie je, e sama achytro utesn kad medzeru. V priebehu nieko kch seknd expanduje vpomere 1:100 adokonale vypln vetky komplikovan aako prstupn miesta. Chytr izolcia vytvra kompaktn vzduchotesn izola n vrstvu, m plne eliminuje akko vek nepresnosti zateplenia, kuktorm dochdza pri pouit bench izolci. Chytr izolcia m uniktnu jemn truktru, vaka ktorej je takmer nenasiakav. Izolcia Icynene je stle prun adoke tak pracova so strechou alebo celou stavbou. Vizolcii nevznikaj praskliny, vktorch by dochdzalo kprdeniu vzduchu. Je

Vom spova chytr izolcia?

Ako prebieha aplikcia?

Pre ak domy je uren?

Pouva sa na zateplenie striech, stropov astien rodinnch domov, kizolcii podkrovia. Je vemi obben venergeticky spornch, nzkoenergetickch apasvnych domoch. Vpanelovch domoch sa pouva na zateplenie podlh przemnch bytov avstarch bytovch domoch na zateplenie stropov nad poslednm poschodm. Mono s ou tie zatepova priemyseln objekty, kde je vhodou jej nzka objemov hmotnos. Takmer nezaauje statiku objektov.

www.chytraizolacia.sk
TE U E T R I

70 %
PRI ZAT EPLE

v zime hrej e v lete chlad

VANIE VYKURO CIOU DOV NA L ROU IZO NKLA N CHY T

DOKONAL ZATEPLENIE
903 465 908

Prte sa presvedi o dokonalch izolanch vlastnostiach


Chytrej izolcie do naej expozcie na stavebnom vetrhu

CONECO 2012, Bratislava 27. 31. 3. 2012, hala B, stnok 509

modern dom od A po Z zateplenie, izolcie Vpredolom lnku sme sa venovali veobecnmu predstaveniu PUR/PIR izolanch materilov. PUR/PIR materily izoluj takmer 2-krt lepie ako tradin vaty. Maj stly tvar. Systm pln viac funkci, zniuje poet pracovnch postupov. Odolvaj plesniam, mikrbom, nehnij.

Tepeln izolcia strechy par excellence


Ako to bude vyzera, ak si hore uveden body opeme podrobnejie. Hrbka izolantu PUR/PIR, pri tandardnom dome zodpovedajcom dnenm normm STN, je 12cm. Ak plnujete nzkoenergetick dom, vystate shrbkou 16cm apri pasvnom dome to bude len 24cm, namiesto takmer 40cm klasickho izolantu. Kee sa tieto typy izolantov pouvaj ako nadkrokvov, obalia strechu po celej ploche rovnomerne. Mete si by ist, e cel kontrukcia strechy m minimlne deklarovan tepeln odpor, no pri pokldke izolantu medzi krokvy tu vznik pribline 13 % plochy, ktor je tvoren drevenou kontrukciou krovu, priom drevo izoluje asi 6 a 8-krt horie ako izolan materily. Stly tvar izolantu je tie dleit. Vprpade lacnejch izolci me djs kdeformcim. Vi obrzok. Hrbka izolanej vrstvy sa zmen na zlomok pvodnej atak isto aj tepeln odpor. Ktakmuto defektu dochdza nielen zlou montou, ale aj samovone. Odstrnenie poruchy vyaduje mnoho prce iprostriedkov navye. Stretneme sa s ou a ke dom obvame, oto viac je smutn, ke nm po zhradke, trvniku azhonoch kvetn chodia majstri a pritom sa tomu dalo zabrni u prvotnm vberom tvarovo stleho izolantu. Izolan panely zPUR/PIR sa vyrbaj na plne automatizovanch linkch smilimetrovou presnosou. Materil odolva tlakom 100kPa, nesublimuje, take ani nemen svoj tvar po cel dobu ivotnosti. Ako sme spomnali, panely sa vyrbaj kontinulne na plne automatizovanch linkch smilimetrovou presnosou. Zkladn a najpouvanej typ initherm Pal N+F L m naoboch stranch hlinkov fliu apoobvode je opatren presnm perodrkovm spojom. Na spodnej strane je navye integrovan 6-centimetrov presah, ktor prekrva vodorovn spoj panelov azabra uje prstupu vody do izolantu. Hlinkov flia pln funkciu parozbrany zo strany interiru ahydroizolan funkciu pod strenou krytinou. Opresnosti, sktorou s panely vyrban sved aj meranie vzduchovej priepustnosti, kde nameran hodnota n50=0,5 h-1, je lepia ako sa poaduje pri pasvnej stavbe. Pre strechy smenm sklonom sa pouva odvoden produkt initherm L Pal Polymer pokryt zo strany exteriru polymrovou fliou pre bezpen hydroizolciu. Tret najspenej produkt radu Linitherm na Slovensku nesie oznaenie Pal Sil T. Tieto panely maj zostrany interiru celoplone nalepen siliktkalciov dosku hrbky 6, resp. 9mm, ktor je ihne po monti avytmelen spojov mon maova, tapetova, i nanies tenkovrstv truktrovan omietku. Panely PAL N+F aPal Polymer sa vyrbaj vo formte 31m, Pal Sil T zas 2,481,18m. Vaka presnm a ve-

102

tl domu a bytu

km formtom, malej objemovej hmotnosti (cca. 33kg/m3),ahkej opracovatenosti, je pokldka rchla, jednoduch avyhotovenie presn naveky. Skrtka LEGO pre vekch chlapcov, ako som familirne pomenoval tieto izolcie po 4-ronej praxi. o poveda na zver? Od srdca aprimne: Vprpade bungalovu, kde nie je obytn podkrovie aizoluje sa strop, alebo pri plochch strechch novostavieb, kde nezle na hrbke izolantu existuje mnoho lacnejch akvalitnch rieen. Ak vak staviame rodinn dom sobytnm podkrovm pre

seba (my anie njomca plat energie), je na mieste skutone hlbok vaha. Izolcia strechy, i u tepeln alebo proti vode, si zasli vek pozornos. Tu m naozaj vznam investcia do kvality. Pri problmoch, ktor doke zanedban strecha vyprodukova ma napad prslovie: Nie sme tak bohat, aby sme si mohli dovoli lacn veci. Vea stavebnkov sa spolieha nakatalgov projekty spred niekokch rokov, in sa snaia dosta stavbu m skr pod strechu apotom to dorieia, alch jednoducho nepustia nancie aakceptuj radej vysok mesan nklady naenergie ako jednorzov investciu Ak si vak uvedomme, e budce vdavky za dom nie je len hypotka a da , ale vetky nklady svisiace, teda aj plyn, elektrika at., zskame nadhad, ktor nm uke priority. Mono njdeme aj pri skromnejom rozpote poloky, ktor oelieme, alebo tie, ktor si vpriebehu ivotnosti stavby vymenme za lepie zspor, ktor by sme bez izolci par excellence neusporili.

Keysynopsis, s.r.o.
Dlh 1203/1A 946 57 Svt Peter Mobil: 0905/489 461

modern dom od A po Z zateplenie, izolcie

Drevocementov dosky kvalita overen asom


Drevocementov doska, znma ako heraklitov doska, sa uns vyrba pod nzvom Krupinit u viac ako 40rokov, vo svete viac ako 80 rokov. Bola to prv priemyselne vyrban tepelnoizolan doska na svete. Stavby postaven sjej pouitm slia a dodnes bez pokodenia. Je to vaka jej pecickm vlastnostiam, zktorch najvznamnejie zhadiska dlhej ivotnosti je odolnos voi ohu, drevokaznmu hmyzu, hlodavcom, hubm aplesniam. Vemi vznamn je aj ich zdravotn nezvadnos, pretoe dosky s vyroben zdreva acementu, bez pouitia kodlivch chemickch ltok. Dosky s ahk, dostatone pevn, dobre sa opracvaj avborne sa omietaj. Okrem tepelnej izolcie sa pouvaj aj na zvukov izolciu, zlepovanie akustiky aochranu proti ohu. Spojenm dosky Krupinit snovmi izolantmi, minerlnou vlnou alebo polystyrnom, vznikli dosky Krupizol aKombidoska, svbornmi tepelnoizolanmi parametrami a zrove aj sjedinenmi vlastnosami Krupinitu. Pre zvukov izolciu boli vyvinut pecilne EkoMol dosky, ako kombincia dosiek Krupinit sEkomolitanom. Pouitie dosiek Krupinit aich modikci je vsasnosti aktulne pri zatepovan starch rodinnch domov abytovch domov, na ich zvukov izolciu aochranu proti ohu.

Izolcia podlh
Vemi vhodn s kombinovan dosky na izolciu podlh przemnch bytov nad suternnymi priestormi. Ich pevn, ohu odoln povrch umouje rchlu a spoahliv mont pomocou tanierovch prchytiek ostrop pivnc, bez lepenia tchto dosiek o podklad (strop). Dosky pripevnen rozpernmi kotvami sa nemusia omieta, sta len farebn prava, ktor sa me urobi pred intalciou, aby nepredlovala mont. Skromn priestor pivnc vbytovch domoch je tak poas monte krat as vystaven tretm osobm. Pevn provit vrstva dosiek pln okrem protipoiarnej aj zvukoizolan ochranu. Jej otvoren truktra pohlcuje zvuk azrove aj esteticky dotvra upraven priestor.

nad suternom

104

tl domu a bytu

modern dom od A po Z zateplenie, izolcie

Stavba nzkoenergetickch domov


Vyuitm dosiek Krupinit apenovho polystyrnu bol vyvinut samonosn stenov panel OPS 300, vhodn na vstavbu nzkoenergetickch domov. Spojenm tchto materilov vznikol ahk panel svynikajcimi vlastnosami, ktor umo uj poui ich pri stavbe nronch stavieb zhadiska energetickho, ako aj zhadiska mechanickej odolnosti, ochrane proti hluku apoiarnej bezpenosti. Panely s vhodn izhadiska hygieny, ochrany zdravia,ivotnho prostredia, ako aj dlhej ivotnosti. Ich parametre s nasledovn: Q rozmery: 300 500 2 680 mm Q hmotnos: 70 kg Q tepeln odpor: Rmin. = 6,0 W.m-2.K-1 Q zvukov pohltivos: somietkou 0,15 bez omietky 0,80 Q poiarna odolnos steny: 120 mint Q odolnos proti nrazu: vyhovuje eurpskym normm Q vzduchov nepriezvunos: 44 dB Zvlastnost, ktor si zasluhuj mimoriadnu pozornos je to hlavne: Q vek tepeln odpor Rmin. = 6,0.m2.K /W dvojnsobok odporuenej hodnoty pre obvodov steny bench stavieb. Q poiarna odolnos: 120 mint, je 4-nsobn hodnota poadovanej rovne pre montovan stavby rodinnch domov. Vemi vznamn je jednoduch archla mont obvodovch stien domov pomocou panelov OPS 300. Mal hmotnos panelov (70 kg), umo uje manipulciu pri monti bez eriavu ainch prostriedkov atm zlacuje vstavbu. Spjanie panelov pomocou PUR peny tie zjednoduuje azrchuje mont. Dreven kontrukcia zabezpeuje stabilitu apevnos stien. Najvia prednos domov postavench touto technolgiou, je vak ich minimlna energetick nronos. Potreba vykurovacieho vkonu je 3a 6 kW, o umo uje poui krenie akhokovek druhu sminimlnymi parametrami. Takto stavby maj vysok itkov hodnotu azachovvaj si aj priazniv trhov cenu. Autor Ing. Marian Kruliak

OP-TIM, spol. s r. o.
VROBN INNOS
Tepelnoizolan dosky Krupinit, Kombidoska a Krupizol Zvukovoizolan dosky Ekomol dosky Ekologick materil Kenaf tepeln a zvukov izolcia pre biostavby Betonrske vrobky Studov skrue, prechodov skrue, zkrytov dosky, dlaby a aby Samonosn stenov panel OPS 300

pecialisti na tepeln izolcie

STAVEBN INNOS ZATEPLENIE STAVIEB, STROPOV PIVNC, VSTUPNCH CHODIEB A GAR


Vhodn je na tento el poui KOMBIDOSKY. Rchla, jednoduch a lacn mont Dobr tepeln a zvukovoizolan vlastnosti Nehorav povrch zniuje riziko poiaru Farebne upraven psobia esteticky

REALIZCIA NZKOENERGETICKCH DOMOV z panelov OPS 300


Charakteristika panelu OPS 300: vynikajca tepelnoizolan schopnos (tepeln odpor Rmin. = 6,0 m2. K /W je dvojnsobne vy, ako stanovuje norma), nzka hmotnos umouje manipulciu bez zdvhacch mechanizmov mal hrbka, ktor dovouje dobre vyui zastavan plochu poiarna odolnos 120 mint prevyuje normou stanoven hodnotu a 4-nsobne

OP-TIM, spol. s r. o., Priemyseln 963/3, 963 01 Krupina


tel.: 045/55 11 571, 55 19 462, fax: 045/55 11 347, e-mail: optim@op-tim.sk

www.op-tim.sk

Engoba a glazra s viac ako farby!


Povrchov prava plenej kridly Tondach sa od ostatnch materilov odliuje svojou odolnosou a trvcnosou. Nevznik nanesenm i primieanm farby, ale vpalom pri teplotch nad 1 000 C. Rzne odtiene sa dosahuj tak, e sa do lovitho bahna primieaj rzne oxidy kovov. Tto zmes sa nana na vysuen kridly a potom sa spolone vypli. Tak vznik farebne stla matn a pololeskl vrstva (engoba), alebo leskl vrstva (glazra), zataven hlboko do kadej kridly.
po vpale povrch krytiny poadovan farebn odtie. Takto povrchov prava m rovnak vlastnosti ako samotn keramick rep, je s nm spojen. Farebn odtie je vpalom stabilizovan, an, odoln proti UV-iareniu poas celej as ivotnosti krytiny. ENGOBA je teda povrchov vrstva hov krytiny, ktor jej dva poadovan farebn ovan odtie. M tie ist vlastnosti, ako plen , krytina samotn. Jedinenou vlastnosou tejto ou farebnej pravy kridiel - ENGOBY, je stlofarebnos.

exkluzvne povrchov pravy podstatne zvia hodnotu vho domu


viditen as engoby, glazry

GLAZRA
Na povrch kridly sa nanesie vrstva oxidov kremka, ktor pri vpale slinie, natav sa na keramick rep a vytvor sklovit nepriepustn hladk povrch. Takto upraven kridla je odvetrvan zospodu. Glazra je najvym stupom pravy povrchu plenej krytiny. Tto sa stva lesklou a sklovit povrch zabrauje akmukovek usadeniu neistt a biologickch materilov (rias, hb a machov).

Prednosti tchto povrchovch prav:


svojm zloenm a vpalom zvyuj pevnos, mrazuvzdornos a odolnos keramickej krytiny, m predluj jej ivotnos vpalom pri vysokch teplotch sa stabilizuje ich odtie a tak nestratia svoju krsu a intenzitu poas celej ivotnosti krytiny perfektne odolvaj meniacim sa poveternostnm podmienkam a UV iareniu hladk povrch minimalizuje usdzanie neistt etria peniaze a as stavitea, pretoe engobovan strecha nepotrebuje iadne dodaton oetrovanie i ntery najkvalitnejie a najhospodrnejie rieenie farebnej strechy

hlboko zataven vrstva engoby, glazry

keramick rep

Detail povrchovo upravenej plenej kridly

ENGOBA
Na vysuen vrobok sa nanesie vrstva keramickej hmoty - lovitho bahna s potrebnm obsahom minerlov a kyslinkov kovov. Poda druhu a mnostva oxidov v hmote, nadobudne

SUVERNNE

CISTA

www.tondach.sk

modern dom od A po Z izolcie

Jedna zo zsad dobrho hospodra znie: Najahie zaroben financie s uetren peniaze. Pre energiu plat dnes to ist. etrenm spotreby energie znime riziko jej nedostatku avkonenom dsledku nm to prinesie aj ekonomick efekt.

Zni vlhkos znamen uetri


Voblasti stavebnctva sa presadzuj projekty nzko-energetickch domov, zatepovanie existujcich stavieb, zniovanie spotreby temperovania, vyuvanie alternatvnych zdrojov at. Jednm zospsobov znenia energetickej nronosti existujcich stavieb je aj navrtenie pvodnch tepelno izolanch vlastnost kontrukcim, zktorch boli zhotoven, ale asom vplyvom neiadanch procesov boli zmenen. Medzi degradan procesy patr hlavne psobenie vody vkontrukcii. Teoreticky existuje 12zkladnch negatvnych psoben vody na stavby. Najastejie sa vyskytuje kapilrne vzlnajca voda vmurive. Tento jav vznik hlavne ako nsledok pouvanch izolanch materilov tzv. TERR papierov (znme aj ako A330 a A500), ktor mali obmedzen ivotnos max.30rokov. Obnova ich funknosti je nevyhnutn pred prevedenm zatepovania, ako aj pri zmene okennch advernch otvorov. Pri zvenom obsahu vody vmurive vplyvom kapilrnej vzlnavosti zaznamenvame a 80%-n tepeln straty vlokalite jej psobenia. Negatvny tepeln rozdiel ahko zistme aj dotykom ostenu. Fotograa vykurovanho domu zhotoven termovznou kamerou zinteriru svyznaenm teplt povrchu. Zhotoven vzimnom obdob pri murive spokodenou vodorovnou izolciou steny. Jednm zosvedench avcelosvetovom meradle dnes najviac pouvanch metd pre obnovenie funknosti izolanch prvkov je tlakov injekt spouitm polyuretnovch ivc, ako aplikanej ltky. Tmto spsobom dosahujeme dvojit inok: a) tvorba trvalej izolcie b) statick zlepenie vmiestach aplikcie Tieto vlastnosti radia tento spsob medzi sasn najdokonalejie metdy voblasti vlhkostnej sancie stavieb. Tlakov mikroinjekt expandujcimi polyuretnovmi ivicami dva monos vytvra aj dodaton zvisl izolcie podzemnch ast stavieb bez nkladnho odkopania. Umouje opravova pokoden izolcie ters bez vej detrukcie, i odstraova ben hydroizolan defekty vetkch injektnej ivice je vtesnej blzkosti pred pokodenou izolciou. Poet vrtov 16/1m2. Plon impregnan mikroinjekt sa pouva hlavne vsuternoch objektov, vzastavanch mestskch astiach, kedy murivo vykazuje pokodenie vplyvom kapilrne vzlnajcej zemnej vlhkosti. Poet vrtov 24/1m2.

typov stavieb. Technolgia tlakovej mikroinjekte bola spene potvrden nacelom rade vznamnch stavieb am odporuenie odbornkov zdruench voWTA (Vedecko-technick spolonos pre sanciu stavieb astarostlivos opamiatkov objekty). Technicky zmajca verejnos dnes povauje tto metdu za sasne najdokonalej spsob pre odstraovanie negatvnych psoben vody nastavebn dielo. Jednoradov injekt polyuretnovej ivice realizuje rma AQUAIZOLING do vrtov spriemerom 10 mm, vosovej vzdialenosti 10 cm. Pri dvojradovej mikroinjekti sa vykonva 16 vrtov na1m. Potrebn dvka ivice sa domuriva vtla tlakovm erpadlom aprenikne aj do trhln mench ako 0,1mm. ivotnos zreagovanej ltky, ktor zaprtomnosti vody zv svoj objem 925-nsobne je viac ako 100rokov. Opravy vertiklnej izolcie sa cielenou mikroinjektou realizuj bez pracnej odkopvky. Miesto vpravenia

Izolcia zkladov dodatone

Pre opravu priesakov stykov atrhln betnovch kontrukci sa pouvaj polyuretnov ivice strvalo prunmi hydroizolanmi vlastnosami. Samozrejme pouit polyuretn mus zodpoveda presne elu jeho vyuitia. Pre ely dodatonho izolovania sa vyuvaj vo forme jednozlokovej, dvojzlokovej ivice, alebo vglovch formch. Firma AQUAIZOLING so sdlom vPrievidzi realizuje dodaton izolovanie stavieb apre kooperujce rmy dodva cel sortiment aplikanch ltok. Pozri www.aquaizoling.sk. Psobenie rmy nie je zemne obmedzen, dnes realizujeme prce aj vzahrani.

Oprava dilatci adilatanch spr

Izolcia muriva cielene

Tel. 046/543 80 10, 046/543 80 11, 0903/510 100, 0904/515 100 E-mail: aquaizoling@aquaizoling.sk

AQUAIZOLING

108

tl domu a bytu

SKUTO N DREVEN MONTOVAN DOM


Stavebnicov systm vstavby z prefabrikovanch drevench dielcov z vntra izolovanch celulzou Vynikajce tepelnoizola n vlastnosti tepeln odpor dielca s celulzou 6,758 m2.K/W Vntorn steny mu by dreven alebo upraven sadrokartnom Stavebn systm zaru uje vetky vhody montovanch domov (tepelnoizola n vlastnosti, rchla vstavba suchm procesom) bez pouitia materilov s obsahom formaldehydu a inch kodlivch ltok

Stoltesplus, s. r. o.
976 66 Polomka, as Hamor Tel./fax: 048/618 39 61, mobil: 0905/395 442, 0911/999 051

E-mail: stoltesplus@stonline.sk, j.svetlak@gmail.com

www.novydrevenydom.sk

modern dom od A po Z dvere, brny

Popri rodinnom dome alebo byte vosobnom vlastnctve bva najvm nehnutenm majetkom sasnho slovenskho obana spriemernm ivotnm tandardom osobn automobil. No amajetok, nech je u hnuten alebo nehnuten, treba si chrni . Pred pokodenm, prpadne pred krdeou, ke e kriminalita je, zd sa, uns u takmer mdnym trendom, nie je na stupe, ale skr opane. Krdee ut sa stali dokonca novou portovou disciplnou. Kradne sa niekedy len zroztopae aniekedy len pre preukzanie zrunosti. Dokza okoliu, oho som schopn, ak danosti s mojou prestou.

Garov brna
To vetko aete mnoho inho vedie navrhovateov garovch brn koraz vej vynachdzavosti, ktechnickej dokonalosti, ktor zabezpe nielen pohodln otvranie, ale aj optimlne bezpenostn parametre garovch brn. Kad vlastnk domu na bvanie si dobre uvedomuje, e vzhad aarchitektonika domu, vktorom ije, budovy, vktorej bva, je sasou jeho imidu. Samozrejme, uvedomuje si to poda svojich nrokov, predstv amonost, ktor s dan o. i. aj rozhadom varchitektre bvania acelkovou vzdelanostnou vyspelosou. Na dome s stavebn asti, prvky, ktor vrozhodujcej miere ovplyv uj dizajn domu acelkov rove , estetiku apraktickos architektonickho rieenia. Takouto stavebnou asou i skr sasou domu je garov brna. lovek nronej nakultru bvania si preto nechva osobitne zlea nastavebno technickom rieen aj nadizajnrskom stvrnen brny gare svojho rodinnho domu, ato bez ohadu nato, i je gar jeho sasou, alebo je situovan veda domu ako samostatn stavebn celok. Kad brna by mala by vyberan tak, aby tvorila skvel doplnok domu aaby sp ala technick ahlavne bezpenostn kritri, pretoe jej funkciou je hlavne spoahlivo uzatvra vntorn garov priestor achrni ho predovetkm pred vnikanm nepovolanch osb, ak nechceme priamo poveda, pred vlamami azlodejmi. Predchodcami gar boli stavby, ktor slili na schovu vozov. Slili dobre. Najkrajie domy mali starostlivo dizajnovan gar tak, aby vytvrala sdomom kompaktn architektonick celok adotvrala ho. Cel rieenie bolo navrhnut arealizovan sdrazom na detaily. Brna bola aj vase, ke nejestvovali automobily, najprominentnejm doplnkom fasdy domu. Gar prezentovala odjakiva kus stavebnho remesla aarchitektonickho umenia. Toje stly odkaz dvnej minulosti sasnej prtomnosti. Pochopitene, e rieenie gare nie je sasou osobitnho nvrhu, projektu, ale je sasou stavebno architektonickho rieenia kadho rodinnho domu, ako aj inovch domov ainch budov urench na bvanie. Histria ansledn sksenosti vytvorila ist pravidl, ktor treba zohadni arepektova pri vbere gare. Mal by ich ma osvojen, o je samozrejm, architekt projektant, ale tie by mal onich vedie osi zasvtenejie objednvate zhotovenia rodinnho domu

Ako vybera garov brnu

110

tl domu a bytu

modern dom od A po Z dvere, brny micky vhodnej verzii brny bez izolcie, polystyrnom zateplen brny predstavuj spojenie vhod zateplenej brny acenovo prijatenej varianty. Sekcia je zloen zvonkajieho oceovho pla avntornej HPS dosky. Technolgia zateplenia polystyrnom umo uje etri vrobn nklady atepeln vlastnosti brny vyhovuj benm poiadavkm na udranie teploty vgari, polyuretnov tesniaci systm obojstrann oceov pl admyseln mechanika zabezpeuj vborn tesniace vlastnosti brny. Tento systm umo uje zabezpei potrebn teplotu vgari, zabra uje niku

prezentuje komfort bvania


alebo inej budovy na bvanie. Vimnime si teda najprv, o je pri vbere garovej brny osobitne dleit: vber dizajnu panela kad brna m by vyberan tak, aby tvorila estetick doplnok domu. Preto poukazujeme na niektor vyhotovenia: hladk vzhad sekci je vhodn kuvetkm tlom, psov psov verzie sekci umo uje mont aj do atypickch otvorov, drka dizajn drky roziruje monosti pri vbere, decor kolekcia je vyroben tak, aby vytvrala dojem starodvnych brn, kazetov atraktvne kazety dotvraj zaujmav vzor stavby, vber materilu kad brna mus by vyroben tak, aby vydrala. Dvame do pozornosti tri druhy osvedench anajastejch rieen: oceov brny sfarebnm povrchom s oetren vysokokvalitnm, polyestersiliknovm nterom, ktor je uren len na oceov povrchy. Tento nter je pribline 10-krt hrub ako ben nter asvojou hrbkou zabezpeuje vysok odolnos voi pokodeniu, oceov brny spovrchovou pravou imitcia dreva s dostupn natrhu prevane vpiatich odtieoch. Imitcia duba je dosiahnut nanesenm polystyrnovej flie u pri vrobe oceovho pla sekcie najeho povrch. Takto vznik znan odolnejia povrchov prava, ako je ubench nterov. Prelisy na povrchu sekci s tmavie, o vytvra vemi atraktvny vzhad brny, kompozit dreva je uniktna technolgia, kee je kombinciou vhod oceovch adrevench brn. Zachovva pevnos oceovch brn asasne vynik krsou dreva. Sekcie s oetren hrubou exterirovou vrstvou, ktor zabezpeuje vysok odolnos povrchu proti pokodeniu. vber druhu zateplenia prevane ide onsledovn rieenia: tesnenie brny po celom obvode zabezpeuje tepeln azvukov izolciu gare. Kad sekcia je kompaktn celok bez akhokovek nitovania azvrania, galvanizovan oceov plech vytvra dostaton pevnos brny aodolnos voi pokodeniu aj pri ekonotepla do okolia anezvyuje spotrebu energie vuzatvorenom priestore, vber povrchovej pravy kad prava m svoje prednosti, jej vber je podriaden elu. Kad mus by odoln voi pokodeniu aahko oetrovan (ahk na drbu): hladk povrchov prava (plain) je vhodn pri ntere bielou, ale takou, ktor nespsobuje prli vek lesk, upravova audriava ju treba pecilnymi prpravkami poda odporania naslovovzatch odbornch predajcov alebo poda nvodu vrobcu napsanho na obale, zrnit povrchov prava (voodgrain) je najbenejie pouvan povrchov prava garovch panelov. Dezn truktry dreva je jednoduch nadrbu, daov voda nezanechva na povrchu brny stopy

tl domu a bytu

111

modern dom od A po Z dvere, brny adrobn krabance s takmer neviditen (jej drba sa rob poda nvodu vrobcu alebo odporania stavebnm poradcom pecialistom pri nkupe), vber farby brny uvdzame iba najpouvanejie poda druhu: farebn oceov brny s dodvan vzkladnch farbch, najastejie vbielej ahnedej farbe, s vak mon aj in odtiene. Pri vbere si treba vma vsledn dizajn farebnho vyhotovenia spolu skvalitou farebnej suspenzie. Architekt mus navrhn vprojekte nielen farebn dizajnrsky odtie , ale presne mus uvies vrobn oznaenie farby sodporanm konkrtneho vrobcu, prpadne dovozcu vprpade farby dovanej zahraninm producentom, oceov farby spovrchovou pravou, vdanom prpade pjde najastejie o. i. orzne imitcie dreva, natrhu s farby vrznych odtie och. Presily napovrchu sekci s tmavie, o vytvra vemi atraktvny vzhad brny, brny zkompozitu dreva s dodvan vzkladnej farbe, bez nlneho nteru. Farba brny me by potom prispsoben fasde domu, vchodovm dverm alebo farbe okennch rmov. Finlny nter si me zkaznk zabezpei sm, ale lepie bude, ke vyuije servisn sluby dodvatea, ktor relne spredajom takto servis vykonva, alebo sa obrti narenomovan stavebn rmu, ktor sa pecializuje o. i. na vykonanie aj takchto stavebno dizajnrskych innost. Pamtajme si, nter neme vykona hocikto. Ke si ho rob stavebnk sm, je potrebn, aby dsledne dbal pokynom vrobcu, vber typu presklenia takto rieenie umo uje hlavne dodanie nielen svetla, ale aj osobitnosti gari vlastnka. Vetky izolovan brny mono preskli zateplenmi izolanmi vlokami, ktor zachovvaj tepeln vlastnosti brny. Pre zvenie bezpenosti je potrebn pouva akryltov sklo. Dekoratvne zloky s vrznych, d sa poveda, vakchkovek farbch, izolcia brny dodvateom ide onajvhodnej postup, kee vrobca dodvate m vyskan azauvan spsob monte, osadenia garovej brny, priom m aj ponuky, o vetko mono ete vrmci monte vylepi vprostred konkrtneho rodinnho domu alebo budovy urenej na bvanie viacerch rodn. Uviedli sme tu jeden zoveobec ujci model postupu aspsobu, ako si pona pri vbere garovej brny, jej dodvke amonti. Samozrejme, kad dodvate vrobca bude ma svoj postup, ale viadnom prpade nebude sa privemi odliova od nami opsanho. Uveden pokyny sme uviedli nie ako zvzn, predpsan alebo dan normou, i inm zvznm predpisom, ale ako odpozorovan zpraxe anami odporan vkadom prpade je vhodn ich repektova adodriava.

Osveden spsob monte

Uvdzame tandardn podmienky pre mont seknch garovch brn. Odlinosti vmonti s dan druhom pouitej garovej brny, jej vberom pre pouitie. Je mnostvo brnovch systmov, no dleit je, aby bol predovetkm priestorovo sporn. Na tak sa vzahuj nasledujce odporania apokyny. Sekn brna sa montuje navntorn ostenie gare. Bon drhy s veden pozd stavebnho otvoru do pravho uhla. Op vak ide oveobecnejie pokyny, ktor treba doplni opokyny, ktor odpora konkrtny vrobca adodvate konkrtneho seknho garovho brnovho systmu. Vdy je potrebn anevyhnutn, aby sa pouil nasledujci zoveobec ujci spsob: stavebn otvor najlepie, resp. je najvhodnejie, ke je pre brnu pravouhl, priom svetl vka arka m zodpoveda poiadavkm pre mont, bon steny ostenie mont garovej brny si vyaduje pevn murivo alebo nosn montny rm. rka ostenia pri uvdzanom druhu, spornom brnovom systme, mus by pri tandardnom zdvihu minimlne 120mm apri znenom zdvihu 150mm po oboch stranch,

priestor nad otvorom nadpraie kontrukcia nadpraia je vemi dleit hlavne pre brny storznmi pruinami. Pruinov konzoly musia by vnadpra pevne ukotven. Vka nadpraia mus by minimlne 320(220) mm pri pouit torznch prun a160mm pri pouit anch prun, podlaha vpriestore brny m by de nitvne ukonen, vodorovn abez nerovnost, aby sa dala dobre osadi, aby dobre dosadla. Prpadn medzery medzi spodnou tesniacou gumou apodlahou mu by prinou prenikania vody do gare, alebo zdrojom tepelnch strt, strop stropu s zavesen vodozo rovn drhy ako aj linerny pohon brny. Preto je potrebn, aby bol nosn aspo vmiestach, kde sa prvky kotvia. Pokia to neme by zaruen, je potrebn anutn zhotovi pomocn zvesn kontrukciu,
Klasick sekciov brna.

112

tl domu a bytu

modern dom od A po Z dvere, brny

Odsuvn sekciov brna.

garov interirov priestor pre intalciu brny apohonu je treba rta spriestorom, do ktorho sa bude brna otvra. Tento priestor je limitovan vkou arkou otvoru, ako aj typom zdvihu apohonom brny, pracovn priestor pre mont pred zaatm monte je potrebn vyprata priestory gare azakry vetky achty (montnu jamu), aby nedolo krazu. Mont treba vykona odborne aztoho dvodu je potrebn pouva aj vhodn montny servis, montno technick vybavenie. Preto je najlepie, ke mont brny vykon vrobca dodvate, m naisto bud dodran aj bezpenostn predpisy pri montnej innosti. Mont garovej brny netreba nikdy podceni, pretoe nikdy nejde ojednoduch innos atreba pri nej dodra vetky poadovan technicko stavebn amontne parametre, vrtane, okrem u spomenutch, aj inch bezpenostnch predpisov. Aj samotn montna brna mus vyhovova normovm dispozcim apredpisom, preto treba trva na tom, aby bol omonti garovej brny vyhotoven samostatn garann zznam ako sas zrunho listu, elektrick prpojka mus by zabezpeen na mieste so striedavm prdom 230V/50Hz spredlovacm kblom, aby bolo mon poui run elektronick nradie. Zrove musia by od naptia odpojen vetky vedenia pod omietkou, aby nedolo krazu elektrickm prdom pri ich nhodnom nav tan.

Navjacie garov brny pouvaj sa vskromnom sektore tam, kde nie je mon poui zpriestorovch dvodov umiestni anamontova sekciov garov brnu. Mal priemer navjania umiestnen hne za prekladom, ktor priamo vhriadeli ukrva motorov jednotku, nevyaduje iaden al priestor pod stropom gar. Tieto brny s vyskladan zjednostennch alebo polyuretnom vyplnench dvojstennch lamiel, ktor s najastejie vyroben zpozinkovej aj farebnej ocele, zprrodnho, farebnho aeloxovanho hlinka apre pecilne chemick apotravinrske prevdzky aj zantikorovej ocele. Akryltov okienka po celej rke avubovonom pote lamiel umouj aj presvetlenie uzatvorench priestorov. Ich pouitie pri uzatvran bytoviek arodinnch domov je vhodn hlavne pri rekontrukcich starch gar avstavbe mench garovch boxov. Ovldanie pomocou motorovej jednotky ariadiacej elektroniky umo uje pripojenie vetkch bezpenostnch doplnkov ako infraerven gumov rebr na spodnej hrane brny, fotobunky, tlakov rebr, senzorov snmae avetky koncov zariadenia naovldanie brn. Vklopov garov brny pouvaj sa hlavne vnezateplench anevykurovanch priestoroch, pretoe kontrukcia brny je vyroben ztenkostennch plechov, ktor nezabezpeia vuzatvorench priestoroch tepeln izolciu. Pre jednoduch mont aprijaten cenu sa najastejie montuj dovekokapacitnch podzemnch gar, kde chrnia jednotliv boxy aumo uj vnich okrem pakovania ut bezpene uzatvra aj potrebn materil. Uzamykanie, pri runom ovldan, je zabezpeen vtroch bodoch brny vstrede spodnej hrany brny priamo do podlahy avspodnch rohoch brny vodiacej drhy, o zaruuje vek bezpenos uzatvranho priestoru. Pohyb brny umo uje poui na uzatvranie aj motor sdiakovm ovldanm, ktor po uzavret brny automaticky zabezpe aj uzamknutie, bez pouitia zmkov, ktor s tandardnou vbavou kadej brny. Sekciov garov brny s prevane vyrban zdvojplovch panelov zfarebnej pozinkovanej ocele, zeloxovanho aj farbenho hlinka azlepenho, masvneho 44mm hrubho dreva. Oceov ahlinkov

Najastejie pouvan druhy brn

termopanely s vyplnen 40mm polyuretnovou penou. Tepelnoizolan vlastnosti panelov sp aj prsne poiadavky na sporu energie aracionlne vyuitie tepla. Vysok odolnos vetkch materilov proti korzii, perfektne navrhnut kontrukcia umo ujca horizontlny avertiklny pohyb sekci aj vrznych uhloch asporn drba zaruuj dlhoron bezporuchov chod. Pri spoahlivej prevdzke s minimlne poiadavky na drbu. Kee tento druh gar m zvyajne do detailov prepracovan tesniaci systm admyseln mechaniku, je postaran otich chod apohyb garovej brny, neru najbliie okolie ani poas noci. Kvalitn tesnenia zachovvaj poadovan klimatick pohodu vdomoch anezvyuj spotrebu energi vuzatvranch priestoroch. Eloxovan afarben povrchy brn vo vetkch farbch aprjemne tepl dreven brny esteticky dop aj azvraz uj vzhad rodinnch domov, ktorch s sasou. S ovldan rune pomocou pruinovch posil ovaov alebo motorovou jednotkou sriadiacou elektronikou smonosami pripojenia ubovonho ovldania. Mono poui diakov, kov alebo tlaidlov ovlda, magnetick kartu avetky dostupn koncov zariadenia. Tich vlen motory maj stop-tlaidlo, prdov ochranu na signalizovanie prekky advoj a osemkanlov ovlda. Sasou tandardnej vbavy sekciovch garovch brn m by bezpenostn poistka proti pretrhnutiu laniek. Vetky modely s vybaven panelmi spatentovanou pravou proti privretiu prstov asmaximlnym tesnenm styku medzi jednotlivmi sekciami. Plat, e garov brnu si nevyberme poda dizajnrskeho stvrnenia, ale poda elu atechnickch parametrov navrhnutho rodinnho alebo bytovho domu. Vsasnosti sa mono natrhu stretn prevane len sbrnami skvalitnm dizajnom. Navye vrobcovia sa vedia prispsobi apostaraj sa odizajnrsku pravu poda predstv klienta. Vetko vak treba dohodn predom, ato aj pokia ide opecilne vybavenie garovch brn nronm bezpenostnm systmom, ovldacm zariadenm ainmi vymoenosami apoda sasnch monost vtechnickom vybaven budov ahlavne domov pre rodinn bvanie. Mg. Jaroslav Bartl Foto: Trido, Sommer, Olymps Door, ACT, archv autora tl domu a bytu

113

modern dom od A po Z dvere, brny

114

tl domu a bytu

modern dom od A po Z dvere, brny

Njdete ns na vstave Nbytok a bvanie v Nitre, paviln M1 stnok . 18 od 13. 3.18. 3. 2012.

CERTIFIKT KVALITY

tl domu a bytu

115

GAROV BRNY SEKN, POSUVN, KRDLOV, ROLOVACIE


1. slovensk vrobca brnovch systmov pre rodinn domy
a profesionlov v priemysle u 19 rokov spolahlivo dodva brny vyroben z materilov poprednch eurpskych dodvatelov priamo zo srdca S lovenska, z Kremnice.
S ekcn priemyseln brny Hangrov brny R chloben brny a in...

www.elba.sk

E a. s., Kremnica, tel.: 045 6704 366-7, mobil: 0917 493 987 LBA

VHRADN DOVOZCA PROFESIONLNYCH

NTEROVCH HMT
NA DREVO A NBYTOK
951 91 HOSOVCE. 120
tel.: 037/642 60 63, fax: 037/642 60 64

www.sircolor.sk
POLYURETNOV LAKY
zkladn a vrchn

VODOURIEDITEN LAKY
zkladn a vrchn

POLYESTEROV
zkladn laky a farby

POLYURETNOV
zkladn farby

VRCHN FARBY RAL-NCS TUIDL A RIEDIDL MORIDL 100 farebnch odtieov retue tmely moridl zltenie oleje vosky elaky

modern dom od A po Z dvere, dverov systmy

Svrobkami MUL-T-LOCK sa na slovenskom trhu stretvame u takmer dvadsa rokov. Od samho zaiatku stoj vele spolonosti dodvajce vrobky najvyieho zabezpeenia izraelskho vrobcu nan trh ininierLiborZuzk. Poloili sme mu zopr otzok.
Pn ininier, vae spolo nos u takmer dvadsa rokov dodva vrobky MUL-T-LOCK na slovensk a esk trh. Ako by ste stru ne charakterizoval vau spolo nos v s asnosti? Od prvej polovice 90. rokov, kedy sme doviezli prv zmkov vloky MUL-T-LOCK, sa rozrilo nae produktov portflio, ktor veda tradinch cylindrickch vloiek, visiacich zmkov azadlabovacch zmkov pre bezpenostn dvere u dlho zahr uje dvern zatvrae, panikov kovania, avposlednch rokoch mechatronick aelektronick prstupov systmy. Ako by ste stru ne charakterizoval s asn MUL-T-LOCK? Vysok bezpenos, vysok kvalita, vvoj ainovcia. Vaka vysokej bezpenostnej rovne sa nae rozvorov zadlabovajce zmky icylindrick vloky teia vekej obube uprednch slovenskch vrobcov bezpenostnch dver. Kvalitu chpeme vdvoch rovinch: kvalita vrobku arozsah sluieb. Kladieme vek draz na budovanie siete servisnch stredsk, ktor sa neustle rozrast. Chceme by nablzku naim zkaznkom, nech sa nachdzaj vktoromkovek regine. Pracovnkov servisnch stredsk MUL-T-LOCK sstavne kolme, aby poskytovali profesionlny servis. Servisn strediska MUL-T-LOCK dodruj prsne pravidl pre vrobu dupliktov kov. vch radov naich zmkovch vloiek s pohybliv, tzv. interaktvne prvky vki. Pre o niektor zmkov vloky stoja nie o mlo cez 10 eur a in i viac ako 100 eur? To s medzi nimi tak ve k rozdiely? Ve vyzeraj proste rovnako! Najlacnejie vloky, oktorch ste sa zmienili, sa niekedy volaj tie stavebn vloky. S vhodn dodver maximlne podobu stavby arta sa sich nahradenm ihne po dokonen stavby, kedy si ju prevezme investor kuvaniu. Rozhodne sa nem odporui ktrvalmuzabezpeen majetku. Naproti tomu napr. MUL-T-LOCK dodva tzv. bezpenostn vloky strednej avysokej bezpenostnej rovne. Tieto vloky s chrnen atestovan proti najrznejm spsobom nsilnho inensilnho prekonania aich odolnos proti rznym metdam prekonania musia by pravidelne preskan vttom autorizovanch skobnch laboratrich. Ak s s asn trendy v oblasti zabezpe enia? Voblasti mechanickho zabezpeenia je to patentov ochrana kov proti neoprvnenmu koprovaniu akombincia viacerch uzamykatench systmov vjednej cylindrickej vloke. Naprklad najvy modelov rad cylindrickch vloiek MT5+ kombinuje tri rzne zamykacie systmy vjednej zmkovej vloke. alou prevratnou novinkou predstavuje magnetick bezpenostn karta pre vrobu dupliktov kov. Vmodelovom rade zmkovch vloiek MT5+ povil MUL-T-LOCK ochranu kov proti neoprvnenmu koprovaniu na rove zrovnatenou sochranou bankovho konta. A o elektronika? Stle viac sa presadzuj bezkontaktn ipy pouvan namiesto kov. Vzsade sa pouitie elektroniky uber dvoma smermi: prvm je zalenenie elektroniky do mechanickch vloiek, kedy kodomknutiu dvier je nutn, aby k mal elektronick imechanick oprvnenie. Teda, znsoben ochrana. Predstavitelia tohto trendu s tzv. mechatronick zmkov vloky Interactive CliQ aodminulho roku inovMT5 CliQ. Druhm trendom je pouitie bezkontaktnch ipov alebo biometrickch technolgi namiesto klasickch kov. Elektronick prstupov systm ProQsimity je zstupcom tejto druh skupiny produktov. Tka sa elektronika iba riem a intitcii, alebo sa vz ahuje i na zabezpe enie domcnost, teda bytov alebo rodinnch domov? Pribytovch domoch sa stle astejie stretvame spoiadavkou, aby pre vstup dospolonch vchodov pouvali obyvatelia bezkontaktn ipy namiesto kov. Vaka tomu nedochdza knekontrolovanmu koprovaniu kov, ani tie nie je naruen bezpenos spolonho priestoru vdsledku stratenie kov. Elektronick prstupov systm ProQsimity napr. umo uje ahk vymazanie anhradu stratenho ipu bez servisnho vjazdu sprvcu systmu. etria sa tak nann prostriedky obyvateov domu. Take jedinm rieenm proti stratm k ov je elektronika. Existuje imechanick rieenie. Pri straten kov ide vdy oto rchlo znovu zaisti bezpenos bytu alebo objektu. MUL-T-LOCK dodva zmkov vloky vprave 3v1 vhodn zvl pre vstupn dvere do bytu. Cylindrickou vloku 3v1 si uvate vprpade stratenia kov sm prekduje na nov kombinciu atm vyrad straten k. Prekdovanie me zopakova dvakrt. Prezradte nm, o chyst MUL-T-LOCK v budcnosti? Vbudcom roku mme vplne uvies na trh inovovan modelov rad Interactive+, znova sinteraktvnym prvkom vki aspatentovou ochranou rieenia ka izmkovej vloky. akujeme za rozhovor.

K e MUL-T-LOCK s na prv poh ad in, ako sme zvyknut Tzv. ploch k, sktorm MUL-T-LOCK priiel v70. rokoch aktor je typick pre nae zmkov vloky, predstavoval vo svojej dobe revolun po atie kontrukcie zmkovch vloiek. Okrem inho tento koncept umo uje vyreza dve rzne kdov kombincie do kadho ka, o ocenia zvl uvatelia rozsiahlych systmov generlneho ka. alm typickm rysom najvych modelo-

tl vspoluprci s rmou ASSA ABLOY Czech & Slovakia, s.r.o.

118

tl domu a bytu

Chrnime v svet

Group brand

www.multlock.sk

modern dom od A po Z dvere, dverov systmy

120

tl domu a bytu

modern dom od A po Z dvere, dverov systmy

modern dom od A po Z dvere, dverov systmy

Urite to kad zns pozn, vstupujeme do dver aozve sa rana. no, prve sme svedkom zrky dvoch dvernch krdiel. Vzvislosti na razantnosti nho vstupu asile, ktor vyvinie nae ruka, djde kmeniemu i viemu odretiu povrchu otvranch dver. Vznik nemil situcia, avak spouitm dvoch i viac normlnych otonch dvier vmalom priestore azda ani snajvou opatrnos ou nie je mon zrke dvier preds . Vari ete hor moment me nasta vochvli, ke sa potrebujeme pohn alebo pootoi povstupu domiestnosti adostaneme sa do drhy dvier asme jednoducho vpasci.

Bvate a chcete viac priestoru?


pre otvranie dvier azrove zvyuje itkov plochu interiru. Dvere vybaven systmom ERGON sa daj otvra voboch smeroch (dovntra ivon), o vna nov rozmer do rozvoja systmu inovcie dvernch systmov. Pri vchdzan do miestnosti sa dvern krdlo otvra tlaenm ansledne sa ahko zatvra. Ztohto dvodu je vhodn ipre pouvanie osobami so znenou pohyblivosou. Na zklade vetkch uvedench dvodov je dobre vyuvaten vnajrznejch interiroch. Sp a nae poiadavky na dizajn azrove nem iadnu pecilnu poiadavku na rozmery dvier i na stavebn pravy. Tak u viete, ako sa zbavi pocitu stiesnenosti vmalch priestoroch? Zvote dvern systm ERGON, ktor zabezpe vau pohodu pri pobyte vmini miestnostiach, ktor sa v momente premenia namiestnos. Pozrite sa nabezchybn fungovanie dvernho systmu na www.twinkovania.sk vsekcii Vzdelvanie. Tento zdanlivo nerieiten problm, kedy miestnosti alebo interir nie je mon zvi, je jednoducho dan, ide s rmou TWIN elegantne vyriei. Spolonos TWIN, ako vhradn dovozca apredajca veskej islovenskej republike m vtchto prpadoch rieenie tohto problmu ystm ERGON. s Je to spsob otvrania dvier, kde dochdza ku kombincii otonho aposuvnho pohybu dvernho krdla vjednom jedinom mechanizme. Systm ERGON extrmne minimalizuje nroky na pdorysn priestor otvorenho dvernho krdla oproti klasickmu, ato a o40 %. Pouva sa vtam, kde dochdza kstretvaniu sa dvoch a troch dvier, atak sa zlepuje dostupnos aobvatenos malch azkych priestorov. Zniuje potrebn priestor

Viete, e mu by vetky rovnak?


Interirov kovanie Bepenostn kovanie

Kovanie na sklen dvere

Okenn kovanie Interirov kovanie

udia, ktor si kupuj kovania TWIN, si vemi asto zjednocuj dizajn interiru vaka irokej ponuke kovania pre dvere aokn vjednotnom vyhotoven zvolenho dizajnu. Vyberte si tie nainternetovch strnkach www.twinkovania.sk

122

tl domu a bytu

FIREMN PREZENTCIA

BAVTE SA FARBAMI
Pod znakou Brillant Creative prina spolonos HET vberov kolekciu odtieov a farebnch rieen, zohadujcich modern trendy v bytovom dizajne. Jednotliv farby umouj vzjomn kombinciu a dvaj priestor pre kreatvne prstupy. Vhodnou vobou stych a svetlch tnov je mon v miestnosti vytvori jedinen a osobitn atmosfru, modelova a meni jej proporcie tak, aby vsledok o najlepie odral vau individualitu a ivotn tl.
Z hadiska aplikano-technickch vlastnost sa Brillant Creative vyznauje vemi dobrou spracovatenosou a jednoduchou aplikciou, vysokou krycou schopnosou a vbornou paropriepustnosou, odolnosou voi oteru a matnm vzhadom. Brillant Creative prichdza v 12 farebnch odtieoch vrtane bielej. Mieanm s bielym odtieom v pomere 1:1, mono rozri poet kombinci o tzv. tn v tne a zska tak svetlejie varianty. www.het.sk

Pouva sa na ntery najrznejch podkladov ako klasick i sadrov omietky, murivo, sadrokartnov, sadrovlknit, drevotrieskov, drevovlknit dosky, betnov panely a monolity, zdrsnen tapety a ostatn tapety so truktrami, tapety zo sklenench vlkien a pod. Vrobok je vyhovujci na ntery povrchov, ktor mu prichdza do nepriameho a priameho nhodnho styku s potravinami.

siv Solid

bov Romantic

hned Elegant

alov Nostalgic

zelen Spirit

modr Relax

zelen Happy

zelen Charismy

lt Vital

oranov Euphory

vnov Mystic

biela Optimic

ODPORAN KOMBINCIE
zelen Spirit
BC 0559 BC 0559 BC 0139 BC 0559 BC 0529 BC 0559 BC 0269

www.het.sk

Interirov tnovan oteruvzdorn farba


Tnovan matn oteruvzdorn vysoko paropriepustn rchloschnca interirov disperzn farba s vysokou krycou schopnos ou a roztieratenos ou na okamit pouitie, vhodn na ntery vetkch bench podkladov vrtane omietok sana nch systmov. Dodva sa v 12 zkladnch odtie och.

NOV ODTIE NE

Modern pastelov odtiene

VIAC NEZ FARBY


www.het.sk

VCHODOV DVERE / BRNY EURO OKN / VNUTORN DVERE / SCHODY

www.madleniak.sk

Rb tn k 1 94656Dloc , te 035/ 7 1 540, 7 500, fa: 035/ 7 502 o o c a 20, u v e l.: 61 685 x 685

www.gardin.sk
Dunajsk Lun, Hlavn ul. (smer Bratislava amorn)

relax, exterir
Vzime, na jar, vkad as, potrebuje pravidelne kad zns relax, oddych, zbavu astarosti jednoducho hodi za hlavu

relax bazn, wellness

udia dnes tia po maximlnom pohodl aknemu poda niektorch patr aj vlastn kryt bazn. Bazn vdome je dnes vek mda, zo vetkch monch zdravotnch dvodov urite iaduca, ale je potrebn si zrove uvedomi , ak starosti so sebou tento nron len domcnosti okrem zvenia itkovej hodnoty nehnutenosti prina. Dnes si pohovorme ofiltrcii bazna, jeho osvetlen a alom vybaven domceho wellness centra.

Bazn a wellness
v dome
Dnes u iadny zbaznov neme fungova bez kvalitnej pieskovej ltrcie, ktor pomha udriava istotu anezvadnos vody. Vyberajte ju tak, aby zodpovedala vekosti bazna, potu osb, ktor ho pouvaj afrekvenciu pouvania. Filtran jednotka m zvldnu pre ltrova objem bazna zazhruba 6 hodn, 8 pri vemi vysokch teplotch vzduchu za3 4hodiny. Bez dezinfekcie vody, na ktor sa najastejie pouvaj chlrov prostriedky, sa neobdete. Kvli stle rozrenejm alergim vetkch druhov zana by ale stle iadanejia bezchlrov prava vody. Knovinkm ozonizcia alebo prava vody na morsk. Jednoduch prstroj na elektrolzu soli doke plne nahradi chlr. Vodu potom necti aoi ani sliznice vtakto oetrovanej vode nie s podrden. Osolen voda m aj antiseptick inky. Cesta za kritovo istou vodou vak zana u pred prvm napustenm. Nem toti cenu napa bazn, ktor po zime nepreiel iadnou oistou dkladnm vyistenm, vydrhnutm stien adna. Vyplat sa objedna si zmestskej vodrne cisternu supravenou vodou. To sce tie stoj nejak peniaze, ale vrazne uetr na dvkovan drahej baznovej chmie. Zkladom pre spen drbu vody je udriavanie hodnoty pH, ktor by sa mala pohybova medzi 7,2 a7,6. Vodu je potrebn denne ltrova, priom intenzita ltrovania zvis na viacerch faktoroch. Pri vyej teplote vody avej frekvencii pouvania by sa malo ltrova a pol d a. Chladnejiu vodu

128

tl domu a bytu

relax bazn, wellness stva. Odpora sa prve do vstavanch baznov. Vposlednom ase sa vozvenej miere voda dezin kuje aj metdou okyslienia. Zariadenie sa vlo doobehu vody zaklasick pieskov ltrciu. Odbornci ho odporaj zvl pre vntorn bazny, kde by neprjemn zpach chlru mohol vnika doostatnch ast domu. Toto zariadenie sa zapna len obas, aby okovou metdou zniilo prpadn choroboplodn zrodky. Aj pre mal bazniky mono poui podobn metdu, ktorej ceny sa pribliuj chlrovm. Kyslkov tablety vak nemono kombinova schlrovmi tabletami. Ide obrmov technolgiu, ktor sa pouva hlavne dowhirpoolov. Voda sa najprv zaokuje chlrom apotom sa nasad chlrov technolgia, poda odbornkov m vhodu vpodstatne vyej innosti astability vporovnan schlrovmi prpravkami. Pomcky pre drbu Tester pH achlrovej koncentrcie Plavk na chlrov tablety (sli ako dvkova azabra uje pokodeniu flie chlrom) Teplomer Teplotn flia alebo termokryt (pre Swim spa) Kefa na steny Optimlna ve kos Pre kondin plvanie jednotlivca sta rozmer 2,54,5m aproti prd. Pre rodinn kpanie je potrebn rozmer 63m. Idelna h bka pre plvanie dospelch je 150, odporan 120cm, minimlna 100cm. Ak ij vdome aj prarodiia, urite ocenia pohodln vstup do bazna poschodkoch svkou 25 30cm, o si vak vyiada nejak meter navye. Psobivm doplnkom bazna je osvetlenie pod vodou. Pouvaj sa dva typy svetiel halognov bodov osvetlenie asveteln kble. Halognov svetlo nem osl ova osoby sediace pri bazne. Sveteln kble sa intaluj okolo celho bazna pri hladine alebo ako bodov osvetlenie. Pamtajte si, e vodotesn osvetlenie nesmiete zapna, pokia nie je pod vodou, inak sa pokodia asplia. Pokia budete chcie uetri, rieenm s modern sveteln zdroje sLEDdidami. Mu meni farby poda nlady, ahlavne namiesto 300W spotrebuje jedno svietidlo len 9alebo 15W elektrickej energie. tl domu a bytu

pri slabom vyuvan bazna sta isti rno aveer. Kvalitn ltran jednotky maj zabudovan hodiny, ktor sa daj naprogramova naprklad po pol hodine. Na okraji bazna, ktor sa prli nepouva avoda sa teda menej intenzvne ltruje, sa vytvra sliz, ktor je potrebn oisti kefou, pretoe inak sa voda rchlo kaz. Kregulcii slia prpravky zrozumitene oznaen pH+ alebo pH- poda toho, kam je potrebn parameter posun. A po tejto prave m zmysel upravova koncentrciu chlru, vtomto rozmedz maj chlrov tablety najvyiu innos. Pretoe niektor riasy odolvaj benmu chlrovaniu, odpora sa pouva jeden krt tdenne odporan dvku preventvneho prpravku proti nrastu rias, pri benom pouvan sa vak bez tejto metdy zaobdeme. Podobn prevencia sa pouva skr vparnom lete, kedy teploty vody vbazne dosahuj a 30 C. Vysok teploty praj aj rchlejiemu vyparovaniu chlru zvody, preto sa oplat obas urobi okov zachlrovanie. Okamit koncentrcia potom krtkodobo stpne a na 10mg/l abezpene zni baktrie, vrusy aj riasy, prpadne aj vodn hmyz. Po tomto oetren je potrebn poka salm kpanm, pokia koncentrcia neklesne pod 0,8mg/l. Ktomuto poklesu by malo djs poas 24 hodn. Po okovom oetren by sa ale mali okefova steny adno bazna. Vyzran riasy by mohli zosta vtrhlinkch azaali by sa op rozmnoova. Hlavne vhorcich d och vznikaj reakciou chlru sorganickmi

neistotami takzvan chlramny, ltky spsobujce zven drdivos vody na oi, sliznice apokoku. Ich prtomnos sa pozn tie poda neprjemnho chlrovho zpachu, hoci testy hlsia ben hodnoty. Potom je vhodn poui prostriedok naich rozloenie. Niekedy sa me sta, e voda je mierne zakalen. Je to tm, e lacn papierov kartuov ltre nestaia inne od ltrovva najmenie iastoky plvajce vo vode. Tento problm jednoducho riei vlokova prpravok, psobenm ktorho sa astice vyzraj apotom klesn kudnu, odkia sa daj jednoducho vysa. Chlrovanie vody vbazne nie je jedinou cestou, ako zabezpei istotu. Existuj udia, ktor s na chlr alergick, preto vrobcovia ponkaj aj bezchlrov tablety, je ale potrebn pota stm, e s podstatne drahie. Vek diskusie sa ved omonosti dezinfekcie vody morskou soou, ktor by alergikom tie pomohla. asto sa ale stane, e sa nepouva prav morsk so svysokm obsahom jdu, ale obyajn kuchynsk so, chlorid sodn NaCl. Tak sa vovode rozpust aodezinfekciu sa postar op chlr, ale vinej podobe. Ovea lep variant na istenie baznovej vody je novinkou poslednch rokov tzv. UVlampa, ktor doke zni dvkovanie chlru a o95percent obvyklho mno-

129

relax bazn, wellness

Prdavn vybavenie sa hod rovnako kvonkajm, ako aj vntornm baznom. Predovetkm pamtajme na blzke

Nielen bazn

adostupn WC. o do dleitosti je na druhom mieste sprcha. Jej dosaitenos do znanej miery rozhoduje oistote vody vbazne. Okrem tchto dvoch nevyhnutnch vec meme bazn obohati osaunu, parn kpe, domce tness, solrium, masnu kabnu aat u. Po rokoch zabudnutia prichdzame op na chu pare. Jedna monos je vybudova pri bazne parn box, ktor sa na prv pohad neli od sprchovho, ale m vyvja pary astrieku. Pokia ije pod jednou strechou viac milovnkov tohto typu ohrevu, vyplat sa postavi samostatn ba u keramicky obloen miestnos svyvjaom pary. Vparnom kpeli je teplota okolo 40 a 60 C (to je u naozaj ostr para) askoro stopercentn vlhkos. Vemi sa potme, avak vlhkos vzduchu znemon, aby sa pot odparoval, ateda sa nae telo neochladzuje. Ako sa telesn teplota zvi ojeden stupe , metabolizmus sa zrchli o15 % aspli o15 % viac energie. Pobyt vpare organizmus vznamne zaauje, apreto sa neodpora kardiakom, hypertonikom achorm so ttnou azou. Zato prospieva alergikom aastmatikom. Such teplo je sauna. Meme si vybra medzi tzv. to klasickou, tzv. fnskou ainfrakabnou. Vprvom prpade sa nasaunov kabnu pouvaj seversk dreviny. kandinvsky smrek, kanadsk borovica, topo, oa, osika rast vdrsnch podmienkach pomalie as odolnejie. Na vntorn lavice sa pouva najastejie topo, osika, jeda atropick abachi. Tieto stromy maj zrove hustejie drevo, take netvor nebezpen triesky, aich drevo m nzku tepeln vodivos, o ocenme vrozplenej saune pri dosadnut. Kvykurovaniu domcej fnskej sauny (mala by ma aspo 210170cm, aby sa do nej voli aspo dve leadl), sa v95 % pouva elektrina, menej sa kri drevom. Plyn sa vskromnch saunch pouva zriedka. Vo fnskej saune sa organizmus zahrieva zvonku, apreto je potrebn ju vykri na 60, najlepie a na 80 stup ov Celzia, teplota by nemala prekroi 100 stup ov. Jeden pobyt vsaune znamen dva a tri zahrievacie aochladzovacie cykly striedan spobytom vodpoivrni. Ozajstn milovnk fnskej sauny vie, e ochladzovac systm sa ned nim nahradi. iadna sprcha srozohriatym telom nezacvi tak ako ponori sa dostudenej vody. Ne si lovek zvykne, mus pr krt zatn zuby, ale opa-

130

tl domu a bytu

relax bazn, wellness

kovanm trningom sa zneho stane otuil yeti, ktorho pry sa otvraj sa zatvraj na povel akardiovaskulrny systm sa sprva priamo vzorovo. Sauna nem by od bazna aleko. Je dleit, aby najlepie vbezprostrednej blzkosti bola sprcha, kde je nutn zmy pot, aby sa bazn nezneistil. Premiestnenie natrase sauna bazn obvykle prebieha rchlo. Preto je nutn dba nabezpenos, predovetkm na podlahy, aby ako dlaby okolo bazna, tak dreven roty nek zali. Pre dokonal oddych je potrebn prjemne temperovan apohodln odpoivre sleadlami aprikrvkami. Pre saunovanie je najvhodnejie neskor popoludnie alebo veer, aby relaxcia prela dospnku. plne nevhodn je saunovanie bezprostredne po jedle, lepie je poka asi dve hodiny. Ako kombinova cvienie so saunou? Pretoe teplom stratme dos tekutn aorganizmus je dos vyerpan, neodpora sa posaunovan intenzvna telesn nmaha. Najskr si zacvite apo krtkej sprche intenzvne plvajte. Bazn vtomto prpade nahrad zveren fzu trningu warm-out, upokojenie apretiahnutie svalov. Pokia si chcete dopria saunu, potom a na pln koniec. Vinfrasaune psob teplo zvntra. Naprehriatie sta 40 a 60 C, preto

s vhodn pre vetkch, ktor si zozdravotnch dvodov netrfaj do klasickej sauny. Vinfrakabne sa nepotme ani sa neotuujeme, ale aj tak robme nieo pre svoje zdravie: telo akumuluje 80 percent tepla do h bky dva a tri centimetre avyli kodliv ltky, ktor neodbrali obliky ani dchacie cesty. Pre zvenie ozdravnho efektu je mon infrasaunu kombinova sinmi druhmi terapie, naprklad oxyterapiou liebou kyslkom pre uvonenie svalov ak bov, o ocenme vkombincii scvienm. Vinfrasaune sa pouvaj keramick infraiarie, ktorch poet aintalcia zvis od mnostva uvateov. Vekou vhodou je, e infrasaunu nemusme ohrieva vopred, pouva sa hne po zapnut. Ke sa zahrejme, osprchujeme sa vlanou vodou. Pobyt u neopakujeme. Pre milovnkov oboch spsobov saunovania s vpredaji kombinovan sauny. Ani domce tness nem by vzdialen od bazna. Aj tomto prpade plat (pokia je voda vbazne tepl), e zaname scvienm azverom po krtkej sprche si doprajeme pr baznov. Plvanie predstavuje pre prekrven svaly prirodzen upokojenie, tzv. warmout, ale len za predpokladu, e bazn je skutone prijatene vyhriaty. Ak je voda ako pre Eskimkov, bude efekt zvere-

nho plvania opan: fyzickou nmahou prekrven rozohriate svaly vstudenej vode zatuhn adruh de ns bude vetko bolie. Nehadiac na to, e riskujeme bolestiv raz. Ak mme doma infrasaunu, je prjemn sa vnej najprv zahria apotom sprjemne uvonenm svalstvom cvii. Infrasauna vtomto prpade do uritej miery nahrad prv fzu cvienia, tzv. warm-up. Plvanie patr knajprospenejm portom pozitvne ovplyv ujcim zdravie loveka. Ovplyv uje regenerciu tela, posil uje svalstvo, napomha sprvnemu dchaniu, psob na ltkov vmenu avneposlednom rade m blahodarn inky na udsk psychiku apreto vaha nad baznom stoj za to. Mgr. Eva Siminsk Foto: Desjoyaux, PolySystem, Wellis, FI-SA, BPP tl domu a bytu

131

www.stavebnictvo-kontakt.sk

profesijn server riem

relax audio video

DesignLine Edge Smart LED TV je plne novm radom televzorov Philips, ktorch hlavnou prednos ou je upta odlinm dizajnom.

DesignLine TV
So 6-stup ovm uhlom sklonu zrove znamen optimlne pohodlie pri sledovan TV. DesignLine, snadasovm bielym ormovanm, vyuva vnimon vlastnosti ambientnho osvetlenia Ambilight Spectra 2 na obidvoch stranch. Celosklenen obrazovka, presahujca a kstolu prina dojem plvajceho obrazu, evokuje ist dojem ajednoducho sa udriava. Okrem prznane modernho dizajnu disponuje nov rad aj trendovmi Smart technolgiami, spolu spripojenm WiFi, ktor umo uj sledova lmy alebo fotogra e zo smart phonu, notebooku alebo prostrednctvom internetu priamo naTV. DesignLine samozrejme umo uje sledova 3D obsah, vaka najnovej technolgii Philips Easy 3D. Realistick kvalitu obrazu zaruuje rovnako v2D, ato vaka LED podsvieteniu aobrazovmu procesoru Pixel Precise HD, ktor dop a 400Hz PMR, pre extrmne ist pohybov ostros. Dizajnovo zladen domce kino HTS9241 spolu sDesignLine Edge televzorom prina kompletn, dokonal obrazov azvukov zitok. Reproduktory tohto domceho kina maj rovnak polohovacie pozcie ako DesignLine Edge. Philips vbec prvkrt pouil vkov reproduktory z titnu, ktor vaka svojim vlastnostiam reprodukuje krytlovo ist zvuk. Full HD 3D Blu-ray domce kino sovstavanm WiFi adokovacou stanicou pre iPod / iPhone umo uje prstup kirokmu portfliu hudby alebo lmov bez nutnosti pouitia alch kblov. Televzor aj domce kino predstavuj perfektn kombinciu elegantnch tvarov atrendovho dizajnu. Zladen s vak nielen dizajnom, ale aj monosou ovldania jednm diakovm ovldaom. Odpor an predajn cena: 1 199 tl vspoluprci Philips Foto: Philips

tl domu a bytu

133

relax, exterir bazn, wellness

Prichdza koniec ponurch zimnch veerov amnoh zvs sa zamaj nad otzkou, i u priiel ten sprvny as pre vber kvalitnho baznu. Aby vae rozhodovanie pri vbere bolo jednoduchie, poksim sa vm poskytn zopr rd ainformci onaej ponuke.

Keramick bazn pre vau rados od odbornkov


Spolonos POOLHOME, s.r.o., je odborn baznov rma, ktor vm bazn nielen pred, ale zabezpe aj kvalitn intalciu ansledn servis Vho baznu. Okvalitch tejto spolonosti urite sved jej nrast predaja na slovenskom baznovom trhu vroku 2011 oviac ako 40 %. Ktomuto spechu nemalou mierou prispelo aj 15predajcov vrznych astiach Slovenska (www.modernebazeny.sk). Spolonos POOLHOME, s.r.o., predva kvalitn keramick bazny dvoch znaiek, ato znaku Compass Ceramic Pools aminuloron novinku Premium Ceramic Pools. Vobidvoch prpadoch sa jedn okvalitn slovensk vrobky. Tieto s vyrban na zklade austrlskej licencie (zven tuhos keramickho jadra patent PN1690) aich kvalita je preveren viac ako 30-ronou histriou vroby vAustrlii. Bazny sa vyznauj jedinenm aexkluzvnym 3D iarivm povrchom bez prov, o je zrukou minimlneho zneisovania povrchu baznu poas prevdzky. Bazny sa aktulne vyrbaj vtrinstich farebnch otienoch, o dva zkaznkovi obrovsk priestor pri vbere vhodnej farby svojho bazn aotvra nov monosti pri tvorbe architektry vaej zhrady sbaznom, alebo architektry baznovej miestnosti ako sasti rodinnho domu. Bazny Compass Ceramic Pools aPremium Ceramic pools sa vyrbaj vrozmeroch od 4,5metra do13,3metra dky aod 3,0metrov do4,5metra rky. Samozrejme vponuke s bazny so ikmm dnom, alebo bazny sjednotnou hbkou. Vetky keramick bazny ponkan naou spolonosou sa osdzaj dotrkovho lka apoosaden sa zaspaj suchm betnom. Tto jedinen technolgia osdzania bazna m pre zkaznka vhody vjednoduchosti zhotovenia stavebnej prpravy, vkrtkom ase intalcie bazna anemal nann sporu nkladov oproti zhotoveniu inch typov baznov. Pre nronch zkaznkov mme vponuke ako jeden zmla predajcov baznov jedinen samoistiaci bazn. Ide opatentovan istiaci systm Vantage. Vbazne sa nachdzaj rotujce dzy, zabezpeujce istotu bazna poas sezny aprispievaj kukvalitnmu premieaniu vody vbazne. Pri baznoch typovho radu CompassXL vm vieme ponknu kvalitn Lamelov kryty bazna, uloen pod hladinou vody azabezpeujce optimlnu tepeln pohodu. Tieto kryty spaj nron bezpenostn poiadavky azabrnia spadnutiu dieaa, alebo zvieracieho milika dobazna.

Samozrejmosou ponuky naej spolonosti s kvalitn technologick celky od renomovanch eurpskych vrobcov ako naprklad oetrovanie baznovej vody soou, automatick stanice nameranie aregulciu pH, tepeln erpadl na ohrev baznovej vody apod. Nkup baznu je znan investcia apreto nevhajte oslovi odbornkov vtejto oblasti. Vemi radi vs privtame vniektorej znaich prevdzok, aby vm odborn personl sochotou mohol poradi apmc pri vbere vho baznu. Jozef Holek Foto: archv Pool & Home

134

tl domu a bytu

COMPASS CERAMIC POOLS

objavte smer k dokonalej pohode

exkluzvny 3D iariv povrch bez prov doivotn zruka proti osmze (absoltna nepriepustnos) zven tuhos keramickho jadra (patent PN 1690) bez straty prunosti rchla a jednoduch mont v priebehu niekokch dn zabudovanie bez betnovej zkladovej dosky zaruen kvalita baznov, neustla kontrola vrobnho procesu prsne dodrovanie vyskanej austrlskej technolgie osadenie do trkovho lka

PROFESIONLNE PORADENSTVO, MONTNE A SERVISN PRCE

DOKONAL BAZN S KOMPLETNM SERVISOM


0800 222 223 | www.pool-home.sk | www.modernebazeny.sk | www.premiumpools.eu | www.compasspools.eu
POOL&HOME ZASTUPUJE ZNAKY

relax, exterir bazn, wellness

Zanite seznu skr


Spolonos ALUKOV je vznamn eurpsky vrobca prekrytia baznov, ters arznych atypickch zastreen. Nechajte sa inpirova irokm vberom modelov zastreenia vpikovej kvalite sprepracovanm modernm dizajnom. Na vetky zastreenia znaky ALUKOV je a 15-ron zruka poda technickch podmienok pre dan vrobok. Skromn zimn zhrada dlho patrila medzi symboly vysokej ivotnej rovne. Snval onej nejeden majite rodinnho sdla. Plny na jej vyhotovenie vak asto stroskotali na znanej cene. Alternatvne, apredovetkm dostupnejie rieenie dnes ponka elegantn mobiln zastreenie. Samozrejme, iba ak netrvte na zimnej prevdzke achcete si uva na terase, balkne alebo vo vrivke, hlavne poas jarnch, letnch ajesennch mesiacov. Technicky vyspel kontrukcia hlinkovho zastreenia ponka spoahliv kryt pred prpadnm vetrom alebo daom. Oproti zimnm zhradm s tieto systmy asovo inanne ovea menej nron. Neznamen to vak, e muste zavi zestetickho hadiska. Namiesto tradinho skla je do ahkej kontrukcie vsaden polykarbont vrznych modikcich. Vaka tvarovatenosti tohto materilu je mon docieli zaujmav vsledn tvary zastreenia. Monos kedykovek plne otvori priestor slnenm lom aerstvmu vzduchu je alou zkovch vhod systmu. Jednotliv segmenty s vybaven aretciami azmkami, take mono vntorn priestor zabezpei proti neiaducim nvtevnkom, alebo proti nechcenej manipulcii demi. Mobiln prestreenia ters mu by bezbarirov, viestich farebnch variantoch, niekokch prevedeniach atechnickch rieeniach sradou prjemnch doplnkov. Vyrbaj sa na mieru, take, aj ke sa na domy montuj dodatone, psobia celkom autenticky aprirodzene. Sta niekoko hodn monte azastreenie je pripraven napouitie. Vekou vhodou zastreenia baznov je eliminovanie drby na skuton minimum, pretoe ochrauje vodu pred mechanickmi neistotami, etr vdavky na baznov chmiu aohrev vody. Vneposlednom rade si ale prekrytm predite kpaciu seznu ovzcnych pr tdov avchladnom poas ocente aj vyhriaty vzduch nad baznom. Kee telo prestreenia tvor hlinkov kostra spolykarbontovou vplou, jeho monosti aivotnos s prakticky neobmedzen. Prispsob sa akmukovek tvaru bazna smaximlnou rkou 14,5 metra. Jeho dka je neobmedzen. Ak nie ste priaznivcom hlinkovch kontrukci, siahnite po imitcii dreva, i farebnom vyhotoven.

Ani vy sa u neviete doka, kedy si budete mc uva prv jarn le slnka pri poseden spriatemi naterase, alebo nebodaj plvanie vbazne? Vae akanie sa opoznanie skrti, ak vyuijete ponuku zastreenia baznov aprekrytia ters.

Zastreenie bazna

Prekrytie terasy

Prekrytie bazna nemus narui vzhad zhrady. Nzky typ, od 70 centimetrov, sli vlune na zakrytie vodnej plochy. Vie zhrady si mu dovoli klasick typ svkou 150 a 300 cm. Umouje plynul pohyb pod zastreenm po celej dke bazna. Vemi praktick je vyuitie steny domu vblzkosti bazna. Uetrte si prekrytie jednej strany aozvltnite vzhad svojej zhrady. Sautomatickm ovldanm prekrytia bazna sa nemuste obva nepriaznivho poasia. Mal vetern ruica snma silu vetra. Ak stpne, segmenty prekrytia sa zan automaticky zasva na svoje miesto, a km cel bazn neprekryj. Bezpenos det je nezanedbaten. Naprklad vo Franczsku je vplatnosti zkon, ktor prekrytie kadho bazna prikazuje. Tm s ochrnen nielen deti, ale aj domce zvierat, aby apodobne. Text afoto: Alukov

136

tl domu a bytu

Njdete ns na vstavch NBYTOK A BVANIE 13. 3. -18. 3. 2012 - Nitra CONECO 27. 3. - 31. 3. 2012 - Bratislava

interview

Ete pred niekokmi rokmi bolo hra vanglickej Premier League pre naich futbalistov zo Slovenska len ako dostupnm snom. Niektorm sa to predsa len podarilo, ako naprklad SziliNemeth, svojho asu reprezentan tonk hrval vFCMidlesbrough, J.Mucha vFC Everton, nali by sa mono aj alie men. Hra vak zaskutone pikov anglick mustvo sa dar zo Slovenska momentlne len Martinovi krtelovi, obrancovi mnohonsobnho anglickho ampina, ako aj viacnsobnho vaza najprestnejej eurpskej sae PEM (terajia Champions League), kde dosiahol FC Liverpool aj stakmi hrmi ako K.Keegan, i aktulny trner Reds K.Dalglisch, a na samotn vrchol.

Martin krtel
pomocou sprekladmi, sa mi to nakoniec skutone podarilo. Ete teraz ctim zimomriavky na chrbte, ke u sme smanarom Stevom komunikovali okonkrtnych aprsnych podmienkach interview (miesto aas, pouvan fototechnika apod.). Mal som vyhradench suma sumrum 15 mint. U njs trningov centrum, ktor je od tadinu FC Liverpool, znmeho Aneld Roadu, asi 30 mint, avak od letiska a vye hodiny atreba prestupova medzi poschodovmi busmi (taxk je predsa len pre nainca trochu drah), je pre cudzinca celkom komplikovan zleitos Poete asi 20-mintovej chdzi som bol konene pred brnami Melwood training centra. Pred brnami u postvalo viacero Red fans, nakoko sa blilo najvznamnejie miestne derby FCEvertonFCLiverpool. Ochranka sce slune avak dsledne vyadovala povolenie vstupu, napokon pomohol vytlaen e-mail od manara FCLiverpool. Vbudove svekou slou, kde bolo vetko Red, trofeje,ly, recepcia ana moje prekvapenie mlad aochotn manar Steve mi povedal, e trning ochvu kon atreba poka 20 mint. Bola ztoho viac ako polhodinka, stlo to vak za to. Aj mal miestnos, kde som pri kve akal na Martina, dokonca stolikyvetko bolo vkusne Red. Martin, kedy ste sa narodil akde ste psobil ako futbalista pred prchodom do FC Liverpool? Narodil som sa 15.12.1987 vTrenne, kde som zaal hrva v14.rokoch vportovom gymnziu. V17. rokoch potom u aj vprvom mustve, ako devtnsronho si ma vyhliadol Zenit Petrohrad, sktorm som hral pohr UEFA (aj na Slovensku proti Zlatm Moravciam), potom aj Champions League. Pozorovatelia FCLiverpool si ma odsledovali naprklad aj vzpase kvalikcie MS esko: Slovensko, ktor vyhrali esi3:1. Trnoval vtedy ete trner Kocin, na ktorho mm ako hr len dobr

Prvkrt som priamo komunikoval sM.krtelom pred zpasom kvalikcie ME 2012 viline SlovenskoArmnsko. Na moju otzku, i by som mohol snm urobi interview priamo vLiverpoole, odpovedal sce kladne, povedal mi vak, e sa treba dohovori smanarom FCLiverpool, nebude to vraj vak easy. Pretoe som u pred tm komunikoval spress manarom, tak som sa predsa len odhodlal, asmojimi znalosami anglickho jazyka, ajexternou

138

tl domu a bytu

interview spomienky (udsky aj ako trnera.), dval prleitos najm mladm hrom avznikala kostra mustva, ktor sa prezentovalo spene na MS vJAR2010. Ako sa vm hr v Premiere League proti vynikajcim hlavi krom typu Crowcha i Berbatova a pod.? Na Slovensku som vyhrval prakticky vetky hlavikov sboje, vPremiere League u obas urite aj nejak prehrm, je to aleko ostrejie, patr to vak kostrovnmu futbalu. Mali ste ak trning pred dleitm high derby s FC Everton? Urite bol nron, preto som bol aj dlhie vsaune arelax centre (smev). FC Everton hr typick britsk bojovn futbal snakopvanmi centrami adobrmi hlavikrmi.

oporaFC Liverpool
Akm tlom hr teraz FC Liverpool, po odchode panielskeho trnera Beniteza a nstupe futbalovej legendy Reds K. Dalglischa? Hrme skr kombinan futbal, ktormu aj zodpovedaj viacer typy hrov Suarez, Bellamy, Gerrard, aj ke vieme poriadne zapn azabojova. Martin, vidte nejak podstatnej rozdiel medzi vaim bvanm na Slovensku a v Anglicku? Urite no, na Slovensku som bval vmalom byte, vLiverpoole mi pridelili najprv tie byt, neskorie u vek dom smnohmi izbami, najskr som ani nevedel, o snimi, mm tam naprklad a sedem spln. Ke mi vak prdu priatelia alebo rodina, aspo ich netreba posiela do hotela, mm pre nich ubytovanie. Mme aj vek zhradu. Mte u vlastn rodinu i priate ku? Mm priateku Barboru, oskoro akme diea (narodil sa im syn Matteo, pozn. autora). Kto sa star viac o domcnos a kuchy u, mte tam aj potrebn elektrospotrebi e, mikrovlnku kuchynsk roboty... Mme tam vetko potrebn,ete aj navye, mikrovlnku, domceho robota, umva riadov, varie akompletn vybavenie. Var aokuchy u sa star urite viacej Barbora. Ak farby preferujete v interiri domu? Skr klasick, prrodn drevo, hned farba, bov apodobne. Vdy sa poradm spriatekou Barborou. Nemusm prli krikav farby. Do dver u vstpil manar FCLiverpool, upozornil ma na as, take ete niekoko fotogra pri trofeji Ligy Majstrov avsieni slvy, arozlka sMartinom, ako aj prianie spechu vderby sFC Everton (FC Liverpool vyhral vGoodison Parku 2:0 abol to futbalov zitok). Na zver pozdrav strnerom K.Dalglischom aspracovanie dojmov ztohto stretnutiasMartinom vkolske futbalu. Marin Meiar Foto: autor

tl domu a bytu

139

relax audiovideo

35-ron vvoj asksenosti znaiek Magnat, HECO aOehlbach sa pretavili dosvieej ponuky urenej pre rok 2012. Ak patrte kuom, ktor si doku vychutna aro chvle sdobrou hudbou alebo len mte jednoducho ctu kvlastnm uiam, nasledujci text je uren hlavne vm.

erstv vietor
Minuloron vstava High-End vMnchove bola vstavnou premirou znaiek Magnat aHECO na eurpskom podujat sTOP rankingom. Zdlhoronho vrobcu kvalitnho audia strednej triedy sa prepracovali znaky koncernu medzi najiadanejie atechnicky najzaujmavejie, ak sa na naom trhu daj kpi. Apodotkamkpi za frov cenu. Soundbar WSB 50 PRO je elegantn zvukov systm, ktor sa umiestuje pod ploch TV. Vjednom telese je zabudovanch niekoko pecilne navrhnutch reproduktorov, ktor pokrvaj cel rku zvukovho psma adoku okrem klasickho stereo zvuku produkova ipriestorov 3D zvuk spajci pecikcie Dolby Surround. Konzervatvnejm uvateom, pre ktorch je dizajn aumiestnenie systmu WSB 50 PRO ruiv, je uren mini audio systm Interior Cinema 2.1VA. Riei rovnak problm ako soundbar WSBprioritou je zvuk kplochm TV, no rovnako dobre si svoju rolu pln iako zvukov systm kPC, notebooku alebo tabletu. Dvojica miniatrnych satelitov srozmermi len 90110110mm klame telom.

Benm zkaznkom bud najbliie dve novinky uren pre majiteov plochch TV, kde si honba za oraz tenm dizajnom vzala za obe zvukov strnku prstrojov. Napriek rznym vylepovtkam amagickm skratkm ako SoundEnhancer, TheaterSound, SoundWizzard at. je vsledok skr tragick. Rovnako vyznieva ivrobcami udvan zvukov vkon vrozsahu 515W RMS. Dokonal obraz by mal ma za partnera dokonal zvuk! Ato je parketa znaky Magnat. Jednoduch rieenia pre ploch TV s vsasnosti tritzv. soundbar Magnat WSB50PRO vdvoch vkonovch verzich alebo klasick mini 2.1 systm Magnat Interior Cinema 2.1 VA.

Ksystmu je dodvan isamostatn subwoofer, ktor pre prenos zvuku vyuva wi- bezdrtov prenos audio signlu. Samozrejmosou je diakov ovldanie vetkch funkci. Vkon 450Wmax. (200W RMS) je postaujci pre vetky bene vek obvacie priestory. KWSB 50 PRO je mon kblom alebo optikou pripoji niekoko nezvislch zdrojov zvukuTV, DVD/BD prehrva, AV receiver at.

Vkadom tomto drobcovi sa skrva plnohodnotn 2-psmov reproduktor sbasreexom. Basov zloku m na starosti samostatn subwoofer, ktor vo svojich trobch skrva 3samostatn zosilovae pre cel systm. Celkov vkon je postaujcich 360Wmax. (180W RMS).

140

tl domu a bytu

relax audio video farebnch varicich atechnologicky len to najlepie zponuky znaky. Kvalita komponentov aprodukovan zvuk s splnenm snom nronch milovnkov hudby. Reproduktory Quantum 800 s presvediv nielen vstereu ale ivnastaven pre domce kino vaka dynamike, jemnm detailom apresnmu priestorovmu zobrazeniu. Pri vbere reproduktorov Quantum 800 je vak potrebn bra dovahy, e kvalita tejto rovne m isvoju cenu

Dizajnovo izvukovo ete alej ide znaka HECO, ktor kdokonalmu pozeraniu lmov spriestorovm zvukom predstavila zvukovo nekompromisn sriu HECO Music Colors. Rozmerovo nevek, no zvukovo vborne hodnoten reproduktory s kdispozcii vniekokch farebnch verzich as ozdobou kadho interiru. Kontrukcia reproduktorov zohaduje pecilnu poiadavku prioritne obytnch priestorov reproduktory je mon na rozdiel do inch znaiek postavi itesne kstene alebo umiestni do polc bez toho, aby sa to prejavilo na kvalite vslednho zvuku! Toto rieenie bra roky zait mtus, e reproduktory musia dcha amusia by umiestnen minimlne 30 50cm od stien azrove nesm by uloen vpoliciach, o je pre bene uvan interir nepraktick poiadavka.

erenikou ponuky Magnat pre rok 2012 s dve srie klasicky rieench reproduktorov. Zkladom ponuky je Magnat Vector 200 nov modelov rad zameran na o najlep pomer cena/vkon, ktor si odsvojho predstavenia na jese 2011 zskal mnostvo spokojnch zkaznkov naSlovensku.

Tesne pod vrcholom ponuky je naopak Magnat Quantum 800 ako prmiov model zosob uje elegantn vzhad, pikov povrchov pravu vtroch

Vprpade zujmu opodrobnejie informcie tkajce sa zvuku aleboobrazu ato nielen vyie spomenutch znaiek, odporame navtvi pecializovan webstrnku www.audio.sk. Pavol Serbn Foto: AUDIOInternationalSlovakia tl domu a bytu

141

relax, exterir zhrada

142

tl domu a bytu

www.iktus.cz

systmov lavice Helena


Rohov lavice naleznou nejlep uplatnn v domcnostech, stravovacch zazench i v hotelech jako sedac nbytek k jdelnm stolm. Rohovou lavici lze tak dlkov upravovat, a to po 5-ti a 10-ti centimetrech, zle na typu

systmov lavice Paris


rohov lavice. Nae rohov lavice jsou pravolev. Del stranu rohov lavice mete umstit dle poteby bu na pravou nebo na levou stranu. Mete vybrat z vce ne 80-ti druh ltek a z nkolika druh dezn deva.

systmov lavice Hector


ESK VROBCE NBYTKU

DECODOM s prodejen na Slovensku GALAN Ivnska cesta 26, Bratislava FIMA MOBEL Jesenskho 2, Dunajsk Streda EBEN Ul. 1. mja 20, Vrble ALFITO Bratislavsk cesta 83, amorn MERAICK 3, Tovarnicka ul. 4, Topoany RETON, Treniansk 4465 (bval Agrozon) Pchov DREVONAB, Kamenn cesta 3, ilina RETON, Okrun 2080, Pchov TEMPO KONDELA, s prodejen na Slovensku DECODOM, Pilsk 7, Topoany JAME NBY TOK, Hlavn 35, ierny Balog LAGNA, Nmestie slobody 22, Humenn MULLER BRATISLAVA, Holisk 9, Bratislava GEKO ILINA, Bajzova 39 B, ilina KAMBEROVI nbytek, Nm. Osloboditeov 23, Michalovce KATER POPRAD, Moyzesov 25, Poprad J - STORM MYJAVA1, Bradaova 28, Myjava TRIBY T, A. Rudnaya 21, ilina DOMBY T PRODEJNA, Pravenec 57, Pravenec POHODLIE, Sladkovikov 8, Zlat Moravce GOLD HARMONI, Hviezdoslavova 6, ilina INTERIER1, Oslobotiteov 35, Vek Krti TEMPO KONDELA POPRAD, Hviezdoslavova 346, Poprad MINICHOV, 1. Mja (pri poliklinike), Hum TEMPO KONDELA B.BYSTRICA, L. tra 2, City Shop, Bnsk Bystrica UNI-MIER, Zlatovsk 9, Trenn

DOPRAJTE SI

VNIMONOS

exterir alebo interir ? Dve slov, na ktor sa kladie v kadom prvopoiatku stavby najv draz ete pred tm, ako vznikne relny nvrh. Vetko sa potom zane odvja od zmeru investora, akm spsobom chce tieto dva pojmy zladi do vslednej elanej podoby. V tom momente nastva as pre rmy, ktor pre tento zmer a pouitie hadaj dan materily. Naa spolonos SETA-Co je zameran ponukou svojich produktov na rieenie oboch prpadov. Hlavnm portfliom s vrobky z prrodnch kameov, ako s obklady, dlaby a mozaiky z mramoru, travertnu, limestinu, bridlice, ale aj polodrahokamov (ametyst, acht, tigrie oko a in). Kad z tchto produktov je viac ako vhodn i do interiru alebo exteriru a je len na danom investorovi, v akom vyhotoven a do akho priestoru zvol dan produkt. Pretoe spolonos nechcela svoje aktivity obmedzi len na ponuku tchto produktov, doplnila svoj sortiment aj o dlaby a obklady z keramiky a gresu, kompozitn dlaby a vemi vhodne im sekunduj aj dizajnov svietidl Casaluce. Verme, e vaa voba vyui sluby naej spolonosti bude vaim sprvnym rozhodnutm a zrove vs pozvame do nho novootvorenho showroom-u, v ktorom sa kombincia inpircie a stva skutonosou. Vaa spolonos SETA-Co

SETA-Co, spol s r. o., showroom: Mokr Zhon 4, 821 04 Bratislava E-mail: setaco@setaco.sk, tel.: 00421-(0)-903 423 777, www.setaco.sk