P. 1
2009-romana-variantele-1-100

2009-romana-variantele-1-100

|Views: 2|Likes:
Published by Elena Ramona

More info:

Published by: Elena Ramona on Feb 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/21/2012

pdf

text

original

Sections

 • Varianta 1
 • Varianta 2
 • Varianta 3
 • Varianta 4
 • Varianta 5
 • Varianta 6
 • Varianta 7
 • Varianta 8
 • Varianta 9
 • Varianta 10
 • Varianta 11
 • Varianta 12
 • Varianta 13
 • Varianta 14
 • Varianta 15
 • Varianta 16
 • Varianta 17
 • Varianta 18
 • Varianta 19
 • Varianta 20
 • Varianta 21
 • Varianta 22
 • Varianta 23
 • Varianta 24
 • Varianta 25
 • Varianta 26
 • Varianta 27
 • Varianta 28
 • Varianta 29
 • Varianta 30
 • Varianta 31
 • Varianta 32
 • Varianta 33
 • Varianta 34
 • Varianta 35
 • Varianta 36
 • Varianta 37
 • Varianta 38
 • Varianta 39
 • Varianta 40
 • Varianta 41
 • Varianta 42
 • Varianta 43
 • Varianta 44
 • Varianta 45
 • Varianta 46
 • Varianta 47
 • Varianta 48
 • Varianta 49
 • Varianta 50
 • Varianta 51
 • Varianta 52
 • Varianta 53
 • Varianta 54
 • Varianta 55
 • Varianta 56
 • Varianta 57
 • Varianta 58
 • Varianta 59
 • Varianta 60
 • Varianta 61
 • Varianta 62
 • Varianta 63
 • Varianta 64
 • Varianta 65
 • Varianta 66
 • Varianta 67
 • Varianta 68
 • Varianta 69
 • Varianta 70
 • Varianta 71
 • Varianta 72
 • Varianta 73
 • Varianta 74
 • Varianta 75
 • Varianta 76
 • Varianta 77
 • Varianta 78
 • Varianta 79
 • Varianta 80
 • Varianta 81
 • Varianta 82
 • Varianta 83
 • Varianta 84
 • Varianta 85
 • Varianta 86
 • Varianta 87
 • Varianta 88
 • Varianta 89
 • Varianta 90
 • Varianta 91
 • Varianta 92
 • Varianta 93
 • Varianta 94
 • Varianta 95
 • Varianta 96
 • Varianta 97
 • Varianta 98
 • Varianta 99
 • Varianta 100

Varianta 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 001

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: Gerul aspru şi sălbatic strânge-n braţe-i cu jălire Neagra luncă de pe vale care zace-n amorţire; El ca pe-o mireasă moartă o-ncunună despre ziori C-un văl alb de promoroacă şi cu ţurţuri lucitori. Gerul vine de la munte, la fereastră se opreşte, Şi, privind la focul vesel care-n sobe străluceşte, El depune flori de iarnă pe cristalul îngheţat, Crini şi roze de zăpadă ce cu drag le-a sărutat. Gerul face cu-o suflare pod de gheaţă între maluri, Pune streşinelor casei o ghirlandă de cristaluri, Iar pe feţe de copile înfloreşte trandafiri, Să ne-aducă viu aminte de-ale verii înfloriri. Gerul dă aripi de vultur cailor în spumegare Ce se-ntrec pe câmpul luciu, scoţând aburi lungi pe nare. O! tu, gerule năprasnic, vin’, îndeamnă calul meu Să mă poarte ca săgeata unde el ştie, şi eu! (Vasile Alecsandri, Gerul) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Selectează două cuvinte care aparţin câmpului semantic al iernii. 2 puncte Precizează rolul semnelor de punctuaţie din prima strofă. 2 puncte Transcrie un vers care conţine o locuţiune verbală, folosită cu efecte expresive. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie. 4 puncte Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 4 puncte Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. 4 puncte Motivează plasarea în poziţie iniţială, în fiecare catren, a substantivului gerul. 4 puncte Comentează, în 6 - 10 rânduri, ultima strofă, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 4 puncte Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate, sugestie, reflexivitate), prezentă în textul dat. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 001

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre adevăr, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Adevărul ne face liberi [...]”. (Nicolae Steinhardt, Jurnalul fericirii) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 001

Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje care aparţin unui basm cult studiat. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă, perspectivă narativă, acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, modalităţi de caracterizare, limbaj etc.); evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje, din perspectiva tipologiei în care se încadrează, a statutului lor psihologic, moral etc.; relevarea trăsăturilor celor două personaje, semnificative pentru ilustrarea relaţiilor, prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale basmului cult ales; exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje, din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului.

-

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Varianta 2
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 002

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: Pe coastele Calabrei* vaporu-naintează În unda luminoasă ce noaptea fosforează*; El taie-o brazdă lungă pe-al mării plai senin, Şi luna, vas de aur, pluteşte-n ceruri lin. În dreapta, pe-ntuneric, se-nalţă-un negru munte, Vulcanul bătrân Etna cu lava stinsă-n frunte; Sehastru ce cunoaşte al globului mister, El pare că din sânu-i azvârle stele-n cer. În stânga e Carybda* sălbatică, stâncie. Din zare se întinde o punte argintie Pe care se îndreaptă vaporul legănat, Ce calcă orizonul cu stele semănat. Dorm valurile mării sub atmosfera caldă. În baie azurie Sicilia se scaldă; Şi-n umbră călătorul, ţintind ochii spre mal, Aspiră-al Syracusei* parfum oriental. (Vasile Alecsandri, Pe coastele Calabrei) * Calabria – regiune a Italiei meridionale * fosforează – (înv.) luminează în întuneric, manifestă fenomenul de fosforescenţă * Carybda – monstru acvatic care trăia pe o stâncă din strâmtoarea Messina; înghiţea uriaşe cantităţi de apă şi, odată cu ea, tot ceea ce plutea în apropiere * Syracusa – port pe coasta răsăriteană a Siciliei 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor mister şi parfum. Precizează rolul cratimei din structura „stele-n cer”. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin verbul a călca. 2 Menţionează două cuvinte din textul dat, a căror formă nu mai este acceptată de DOOM , precizându-le forma literară actuală. Transcrie un fragment de vers/ un vers în care apare o imagine vizuală. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul poeziei date. Comentează, în 6 - 10 rânduri, ultima strofă, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Motivează, cu ajutorul a două argumente, prezenţa descrierii în poezia citată. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 002

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre admiraţie, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Lumea întreagă îţi aparţine, dacă ştii să admiri”. (Adina Olănescu, Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 002

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre relaţia dintre incipit şi final într-un basm cult studiat. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru componente de structură şi/ sau de compoziţie a basmului cult pentru care ai optat (de exemplu: temă, viziune despre lume, construcţia subiectului, particularităţi ale compoziţiei, perspectivă narativă, tehnici narative, secvenţă narativă, episod, relaţii temporale şi spaţiale, personaj, modalităţi de caracterizare a personajului etc.); ilustrarea trăsăturilor incipitului, prin referire la textul narativ ales; comentarea particularităţilor construcţiei finalului în textul narativ ales; exprimarea unei opinii argumentate despre semnificaţia/ semnificaţiile relaţiei dintre incipitul şi finalul basmului cult ales.

-

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Privighetoarea şi măgarul) 1. Încât de aspra lui armonie Toată pădurea s-a îngrozit. Tot împrejuru-i era tăcere. 4 puncte Transcrie două sintagme/ scurte fragmente care conţin imagini artistice diferite. nu e-ndoială Că eu în locu-ţi n-aş fi măgar”. îi zise. 4 puncte Prezintă semnificaţia titlului. 2 puncte 2 Scrie forma acceptată de DOOM a cuvintelor râdicase şi favor. [. prin prezentarea a două trăsături identificate în text. (30 de puncte) − Varianta 003 SUBIECTUL I Scrie. identificate în strofa a doua. (Grigore Alexandrescu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 2. [. 3. Şi ca un aspru judecător Capul pleoştise. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.] Un măgar mare ce-o ascultase. 2 puncte Evidenţiază rolul virgulelor din versul „Am fost.-n semn de favor. cu privire la textul de mai jos: Nenorocita privighetoare Cânta-n pădure a ei durere. Natura-ntreagă da ascultare. 7. 4 puncte . strofa finală (morala fabulei)..Varianta 3 Ministerul Educaţiei. în 6 . îi zise. 4 puncte Comentează.. 4 puncte Argumentează apartenenţa poeziei la genul epic. sau râdicase Câte-o ureche.] Atunci începe cu bucurie Un cântec jalnic şi necioplit. Dar zău nu-mi place a ta cântare”. Şi c-o neroadă încredinţare: „Am fost.. pe foaia de examen. Ieşi-nainte să-i dea povaţă. 4. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul cap. 6. în relaţie cu textul dat. Privighetoarea. Se acordă 10 puncte din oficiu. 9. fără sfială. Căci d-aş urma-o.. din primul vers. aci de faţă. aci de faţă”. 8. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 4 puncte Explică semnificaţia a două figuri de stil diferite. 2 puncte Precizează valoarea expresivă a adjectivului nenorocită.10 rânduri. 5. Zise: „Povaţa e în zadar.

Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 003 Scrie un text de tip argumentativ. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Acei care cred numai în bani nu sunt prea cinstiţi”. ci prin atmosfera ei interioară. Basmul porneşte de la realitate.Ceea ce caracterizează basmul. În vederea acordării punctajului pentru redactare. în care nu există contrarii care să nu poată fi rezolvate.Ministerul Educaţiei. reflectată într-un basm cult studiat. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă..] Este o lume opusă realităţii cotidiene nu prin personaje şi întâmplări (care pot fi verosimile).. de 15 – 20 de rânduri. [. Pavel Ruxăndoiu. Apropouri) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc.. normele de exprimare.. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. trecând în suprareal. ca operă de artă.]. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. aşezarea în pagină. dar se desprinde de ea. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 003 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre lumea basmului.) şi concluzia/ sinteza. utilizarea limbii literare – 3 puncte. Folclor literar românesc) Notă! În elaborarea eseului. prin esenţa ei”.. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. despre avere. punctuaţia – 2 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. opusă deci cotidianului. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. este o lume cu totul aparte [. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: . o lume în care voinţa omului nu cunoaşte limite. . ortografia – 2 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). (Cilibi Moise. lizibilitatea – 1 punct). formularea unei concluzii pertinente. (Mihai Pop.

prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Ş-ale valurilor mândre generaţii spumegate Zidul vechi al mănăstirei în cadenţă îl izbesc. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul ceas. Transilvania-l aude. Motivează alternanţa verbelor la prezent. care trece ca prin vine un fior. stă.Varianta 4 Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Iese.. prezente în poezie. 5. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii. 3. fapte cumplite îţi sunt ţie cunoscute. reflexivitate).... dă o poruncă. Este ceasul nălucirei: un mormânt se desvăleşte. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini artistice diferite. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Glasul ei se-ntinde. ungurii se înarmez. chipuri negre se cobor. 7. Cine oar’ poate se fie omul care te-a-ngrozit? [. sugestie. ultima strofă... 4. pe foaia de examen. noaptea iese. Oştiri.. în 6 . prezentă în textul dat. cu privire la textul de mai jos: Ale turnurilor umbre peste unde stau culcate.] (Grigore Alexandrescu... mă-mpresoară: De pe muche. care-ai fost martur vitejiilor trecute Şi puternici legioane p-a ta margine-ai privit. munţii vârful îşi clătesc. Se acordă 10 puncte din oficiu. în preajma ei priveşte. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe... ambiguitate.. Oltule.. Precizează rolul punctelor de suspensie din strofa a patra. din partea iniţială. Comentează.. 9.. din partea finală a textului. vine către ţărmuri. Virtuţi mari. repetat din stâncă-n stâncă.10 rânduri. cu cele de perfect compus.. O fantomă-ncoronată din el iese.. La Cozia) 1. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. 6. taberi fără număr împrejuru-i înviez. Ascultaţi. (30 de puncte) − Varianta 004 SUBIECTUL I Scrie. o zăresc. Muşchiul zidului se mişcă. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . creşte.! marea fantomă face semn......... Râul înapoi se trage. se prelungesc. 8. Menţionează două teme/ motive literare. din râpă. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Umbra lui Mircea.. Dintr-o peşteră. 2. pântre iarbă se strecoară O suflare. de pe stâncă. Către ţărmul dimpotrivă se întind.

18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. de 15 – 20 de rânduri. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate.). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. formularea unei concluzii pertinente. normele de exprimare. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. modalităţi de caracterizare. punctuaţia – 2 puncte. lizibilitatea – 1 punct). 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 004 Scrie un text de tip argumentativ. relaţii temporale şi spaţiale. preţuim tinereţea pentru că ştim că într-o zi vom ajunge la bătrâneţe”. al personajului ales. prin raportare la conflictul/ conflictele basmului cult studiat. (Mircea Eliade. Oceanografie) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. În vederea acordării punctajului pentru redactare. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „În fond. . utilizarea limbii literare – 3 puncte. relevarea principalei trăsături a personajului ales. prezentarea statutului psihologic. exprimarea unui punct de vedere argumentat. În elaborarea eseului. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper).Ministerul Educaţiei. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. despre modul în care se reflectă o idee sau tema basmului cult studiat în construcţia personajului pentru care ai optat. de ortografie şi de punctuaţie). vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. despre bătrâneţe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 004 Scrie un eseu de 2 . moral etc. construcţia subiectului. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. perspectivă narativă. aşezarea în pagină. ortografia – 2 puncte. conflict. limbaj etc.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un basm cult studiat.

7. în 6 . răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. strofa a patra.10 rânduri. Pentru veşmintele de sărbători În vatra asta stinsă şi străină. pe foaia de examen. Mulţumire) 1. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6.Varianta 5 Ministerul Educaţiei. 5. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei. 3. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Motivează folosirea repeată a cuvântului . Menţionează două teme/ motive literare. 2. prezente în poezie. Pentru făclii şi spaime şi lumină. Transcrie un vers care conţine doi termeni derivaţi cu prefixe. Prezintă semnificaţia titlului. cu privire la textul de mai jos: Şi pentru nori..şi” la începutul versurilor. Scrie două enunţuri pentru a ilustra omonimia cuvântului luni. Comentează. 8. luni şi ani. aceste flamuri sure Ce se târăsc pe culmi şi ocolesc Din miazănoapte către răsărituri. Precizează rolul cratimei din structura „să-ţi mulţumesc”. 9. (Ioan Alexandru. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Cuvine-se adânc să-ţi mulţumesc Şi pentru ploi şi pentru greul vânt Şi pentru zile şi nopţi şi pentru stele Şi pentru vremi şi jumătăţi de vremi Şi pentru pacea cântecelor mele Pentru izvor şi pentru vii şi stâni Şi ce e dincolo de oseminte Pentru strămoşi şi pruncii nenăscuţi Şi bucuria-aducerii-aminte Pentru zăpezi şi crini şi pelicani Şi busuioc şi fluturi şi uitare Şi pentru amintiri îţi mulţumesc Şi pentru ziua mea de-nmormântare Şi pentru anotimpuri. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. în relaţie cu textul poeziei date. (30 de puncte) − Varianta 005 SUBIECTUL I Scrie. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte .

pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. ortografia – 2 puncte. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). a patru elemente ale textului narativ. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. exprimarea unui punct de vedere argumentat. tehnici narative. prezentarea. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 005 Scrie un text de tip argumentativ. lizibilitatea – 1 punct). sublinierea relaţiilor dintre personajele reprezentative. limbaj etc. normele de exprimare. aşezarea în pagină. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Numai când facem binele dobândim ceva ce răii nu pot avea: liniştea şi pacea – bunurile supreme”. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. prin referire la basmul cult studiat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 005 Scrie un eseu de 2 . abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. În elaborarea eseului. Jurnalul fericirii) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. de 15 – 20 de rânduri. de ortografie şi de punctuaţie). . perspectivă narativă. formularea unei concluzii pertinente. particularităţi ale compoziţiei. modalităţi de caracterizare. conflict. prin care se evidenţiază viziunea despre lume în basmul cult ales. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. despre modul în care se reflectă viziunea despre lume în basmul cult pentru care ai optat.Ministerul Educaţiei. construcţia personajului. construcţia subiectului. vei avea în vedere următoarele repere: precizarea a două caracteristici ale speciei literare basm. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume (de exemplu: acţiune. utilizarea limbii literare – 3 puncte. punctuaţia – 2 puncte. existente în opera literară studiată. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. relaţii temporale şi spaţiale. despre altruism. (Nicolae Steinhardt. În vederea acordării punctajului pentru redactare.3 pagini în care să prezinţi viziunea despre lume (lumea reală – lumea imaginară) reflectată într-un basm cult studiat.).

Cum s-a trecut.10 rânduri. prezente în textul dat. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini vizuale. pe foaia de examen. Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în ultima strofă a poeziei. o fată şubredă şi pală Preschimbă florile în vase. şi cum trec toate pân’ vine moartea să te cheme. şi-n casă Lângă oglinzile-obosite. candidă vestală. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. a căror formă nu mai este acceptată de DOOM . 4.. Prezintă rolul cratimei din structura „n-ar avea”. oglinda câte n-ar mai spune: A tale braţe obosite putere n-ar avea s-adune Troienele de flori bogate. în 6 . (Dimitrie Anghel. s.. evlavios ca o vestală*. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin verbul a trece. Brânduşele-nfloresc de-a pururi şi poate soarele de toamnă S-o-nduioşa ca să-ţi arunce pe frunte mândra lui beteală. 8. (30 de puncte) − Varianta 006 SUBIECTUL I Scrie. 2. plângi blândă. Mor florile mâhnite. Şi-mbrăţişaţi alături plângem. 3. cele din urmă flori. toamna. Menţionează două teme/ motive literare. Azi vasele-s împodobite cu triste flori de crizanteme: În lacrimi tremură oglinda ca faţa apelor când plouă.. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor blândă şi candidă.f. Comentează. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. prima strofă a poeziei. şi câte visuri şi primăveri – câtă ruină! Dac-ar avea grai ca să spuie. ş-a fi târziu pricepi ce-nsamnă. 6. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . culese zilnic din grădină. Norocu-ntăilor brânduşe culese-n zori de zi pe rouă. 5. cu privire la textul de mai jos: Se trec şi florile de toamnă. sugestie. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate. 9. Crizanteme) * vestală. Înc-un mănunchi. Din lacrimi liniştea sporeşte. precizându-le forma literară actuală. în casa cui n-a fost mireasă. prezente în poezie. 2 Menţionează două cuvinte din textul dat. – preoteasă care întreţinea focul sacru în templul zeiţei Vesta 1. ambiguitate. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acordă 10 puncte din oficiu.Varianta 6 Ministerul Educaţiei. 7.. reflexivitate).

prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ studiat. relevarea principalei trăsături a personajului ales. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. ortografia – 2 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 006 Scrie un eseu de 2 . utilizarea limbii literare – 3 puncte. nu ne-am sinchisi de nefericirea noastră”. perspectivă narativă. despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ studiat în construcţia personajului pentru care ai optat. de 15 – 20 de rânduri. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. construcţia subiectului. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Dacă n-ar exista fericirea altora. exprimarea unui punct de vedere argumentat. Creaţie şi morală) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. lizibilitatea – 1 punct). vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. aşezarea în pagină. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. limbaj etc. relaţii temporale şi spaţiale. (Marin Preda. În vederea acordării punctajului pentru redactare. moral etc. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. conflict. . formularea unei concluzii pertinente. despre fericire. de ortografie şi de punctuaţie). al personajului ales. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.Ministerul Educaţiei.).3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 006 Scrie un text de tip argumentativ. modalităţi de caracterizare. aparţinând lui Ion Creangă. punctuaţia – 2 puncte. În elaborarea eseului. normele de exprimare. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. prezentarea statutului psihologic.

Şi-nvoalte* mâneci horbotate* se-ntind uşoare să salute Preludiul acestei stinse şi dulci orchestre nevăzute. se face jos de catifea. cu ajutorul a două argumente. pe foaia de examen. Pe gura scorburilor vântul plecat a deşteptat un cânt. pline. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini artistice diferite.] Aşa-s în clipa asta toate. Banalii pomi din faţa casei. din structura „s-au înclinat pân’ la pământ”. prezente în poezie. Balul pomilor) * învoalte. Împrăştie în aer danţul acesta ritmic de fantome. dulci arome. ce-i ştiu de-atâtea primăveri. Transcrie doi termeni derivaţi cu prefix. (Dimitrie Anghel. Pe pajiştea din faţa casei. ce le-mprumută luciul lunii. Înveşmântaţi în haine albe se clatină în faţa lunii. Ce-aşteaptă de un an de zile minuta asta de noroc. umflate.Varianta 7 Ministerul Educaţiei. Ce e de spumă. 9. 5. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua a poeziei. cu privire la textul de mai jos: Cu legănări abia simţite şi ritmice. Prezintă semnificaţia titlului. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 6. – rotunjite. adj. 3. sus pe ramuri. zarzării şi prunii. Comentează. (30 de puncte) − Varianta 007 SUBIECTUL I Scrie. În parcul legendar în care s-a prefăcut grădina mea. adj. în relaţie cu textul poeziei date. 4. şi-n urmă iarăşi vin la loc.[. Cochetării şi graţii albe. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Şi astfel umbrele căzute pe pajişte par mantii grele Zvârlite de dănţuitorii ce au rămas numa-n dantele. caişii... Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.10 rânduri. în 6 . ultima strofă a poeziei. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Motivează. se-nclină. 8. Precizează rolul cratimei şi al apostrofului. prezenţa descrierii în poezia citată. dar mîine albii cavaleri. 2. Stând gata parcă să înceapă un pas uşor de menuet. zarzării şi prunii. – dantelate 1. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al pomilor. şi roze gesturi. Se cată ram cu ram. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . înfoiate * horbotate. încet-încet. Vor deveni ce-au fost de-a pururi: caişii. Menţionează două teme/ motive literare. Şi-apoi cu reverenţe pomii s-au înclinat pân’ la pământ. 7. Despodobiţi de-atâtea graţii.

utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. relaţii temporale şi spaţiale. normele de exprimare. Opere) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. acţiune. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje.. modalităţi de caracterizare. aparţinând lui Ion Creangă. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 007 Scrie un text de tip argumentativ. În elaborarea eseului. construcţia subiectului. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. aşezarea în pagină. a statutului lor psihologic. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. moral etc.Ministerul Educaţiei. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 007 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. (Ioan Slavici. de 15 – 20 de rânduri. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Una din marile mulţumiri ale vieţii e să te ştii om bun […]”. relevarea trăsăturilor celor două personaje. punctuaţia – 2 puncte. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale textului narativ ales. În vederea acordării punctajului pentru redactare. ortografia – 2 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. perspectivă narativă. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. . limbaj etc.). conflict. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. formularea unei concluzii pertinente. despre bunătate. lizibilitatea – 1 punct). Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). utilizarea limbii literare – 3 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.

dintre spini culese. În suflete de prieteni şi străini. 1. caracterul de artă poetică al textului dat. 7. cu noaptea ce vă naşte. s. acum porniţi. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. acum porniţi.n. monument. Stihuri de suflet. prima strofă a poeziei. al unui capitol. Pustnicii tineri. în 6 . 4. Precizează rolul virgulelor din structura „Stihuri.Varianta 8 Ministerul Educaţiei. Păstra-vă-vor într-un sicriu de carte. 5. cu privire la textul de mai jos: Stihuri. Evidenţiază o valoare expresivă a întrebuinţării verbelor la imperativ în textul dat. Motivează. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua a poeziei. 2. carte etc. 6. Îndurerate-n spic şi rădăcini. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. (Tudor Arghezi. trişti şi delicaţi. Stihuri. Transcrie un vers care conţine doi termeni aflaţi în relaţie de antonimie. Şi semănaţi.10 rânduri. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra polisemia verbului a semăna. Ca frunzele-aurite. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul suflet. scurtă inscripţie de pe faţada unui edificiu. (30 de puncte) − Varianta 008 SUBIECTUL I Scrie. zburaţi acum din mâna mea Şi şchiopătaţi în aerul cu floare. Varsă-ntuneric alb cu mâna mea. vă scuturaţi”. pentru moarte. Se acordă 10 puncte din oficiu. Pătrundeţi. Comentează. Că Cel-ce-ştie. vă scuturaţi. pe foaia de examen. însă nu cunoaşte. prin evidenţierea a două trăsături. înţelese şi neînţelese. 3. 9. Sfială şi-ndoieli unde-ţi cădea. Epigraf*) *epigraf. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . – citat semnificativ aşezat la începutul unei cărţi. Ca păsările mici de catifea Ce-ncep în mai să-nveţe şi să zboare. 8.

Ele comunică cu omul. iar într-o altă zi. aşezarea în pagină. Opţiuni) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. au început să se comporte pe dos. au împărtăşit anumite convingeri. au manifestat atitudini tăioase. iar apoi. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete) şi concluzia/ sinteza. (G. n-avem de-a face cu basmul’’. s-au comportat într-un fel. lizibilitatea – 1 punct). Caracteristica lui e că eroii nu sunt numai oameni. pornind de la ideile exprimate în următorul text: .. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Mă derutează oamenii care. să dea glas unor convingeri opuse. despre caracter. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. decenii de-a rândul. Când dintr-o naraţiune lipsesc aceşti eroi himerici. ortografia – 2 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 008 Scrie un eseu de 2 . într-o bună zi. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. de 15 – 20 de rânduri. . ci şi anume fiinţe himerice. dar nu sunt oameni. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. punctuaţia – 2 puncte. Călinescu. Poate fi omul atât de încăpător?”.Basmul e un gen vast […]. În vederea acordării punctajului pentru redactare. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. de ortografie şi de punctuaţie). constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. Estetica basmului) Notă! În elaborarea eseului. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 008 Scrie un text de tip argumentativ.3 pagini despre personajele dintr-un basm cult studiat. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.Ministerul Educaţiei. ne-au părăsit. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. (Ion Ianoşi. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. formularea unei concluzii pertinente. normele de exprimare. animale… Fiinţele neomeneşti din basm au psihologia lor misterioasă. unor atitudini inverse. utilizarea limbii literare – 3 puncte.

Învăluită-n aur şi parfum? Neascultând de vântul de la stup. 3. Precizează rolul virgulelor din primul vers al poeziei.10 rânduri. 2. 8. în relaţie cu textul poeziei date. cu privire la textul de mai jos: Cum te găseşti. Prezintă semnificaţia titlului. Puterile-amorţite ţi le rup. Zăcând aci. pe foaia de examen. 5. pe-o margine de drum. uşoară zburătoare. Te prăbuşişi din drumul cel înalt. Prezintă o valoare expresivă a verbelor la gerunziu din prima strofă. 9. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei. Se acordă 10 puncte din oficiu. Menţionează un sinonim şi un antonim pentru sensul contextual al verbului a ucide. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. ambiguitate. 6. ultima strofă a poeziei. Şi nu dormind într-un polen de floare. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Cine-o să vie. Te-ai aruncat în plasa verde-a zilei Şi darurile-acum. reflexivitate). Cât te iubesc. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 009 SUBIECTUL I Scrie. trupul tău de-afară Să-l caute şi-n jur să sufle cald? Cu aripa-n ţărână şi în vis. 4. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . frumoasa mea albină. Voind să duci tezaurul de ceară. sugestie. Că sarcina chemării te-a ucis! (Tudor Arghezi. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul vis. 7.Varianta 9 Ministerul Educaţiei. ale zambilei. în 6 . prezentă în textul dat. Lumină lină) 1. Comentează. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Strânge la piept comoara ta deplină.

În elaborarea eseului. prezentarea. despre modul în care se reflectă o idee sau tema în nuvela pentru care ai optat. lizibilitatea – 1 punct). 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. prin referire la nuvela studiată. tehnici narative etc. prin referire la o operă literară studiată. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. cf. formularea unei concluzii pertinente. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. de 15 – 20 de rânduri. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. evidenţierea relaţiilor dintre două personaje. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 009 Scrie un text de tip argumentativ. despre cunoaştere. de ortografie şi de punctuaţie). reprezentative pentru nuvela studiată. exprimarea unui punct de vedere argumentat. final. incipit.3 pagini despre particularităţile nuvelei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Cu nimic nu poate fi înlocuit fondul de aur al cunoaşterii dobândit prin îndelungată experienţă”. relaţii temporale şi spaţiale. punctuaţia – 2 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 009 Scrie un eseu de 2 .Ministerul Educaţiei. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. a patru elemente de construcţie a subiectului şi/ sau ale compoziţiei (de exemplu: acţiune. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. . ortografia – 2 puncte. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. aşezarea în pagină. În vederea acordării punctajului pentru redactare. normele de exprimare. utilizarea limbii literare – 3 puncte. construcţia personajelor. perspectivă narativă. conflict. secvenţă narativă. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. vei avea în vedere următoarele repere: precizarea a două caracteristici ale speciei literare nuvelă. (Eusebiu Camilar. existente în opera literară studiată. Reflecţii şi maxime) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ.).

Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al vorbirii. prezentă în textul dat. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . ideea/ o idee poetică centrală. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. din text. s-au sculat. în 6 – 10 rânduri. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 7. identificată în textul dat. (30 de puncte) − Varianta 010 SUBIECTUL I Scrie. ambiguitate. reflexivitate). Exemplifică două imagini artistice diferite. 8. Şi-ar voi să culeagă roade Fâstâcite şi neroade Din sălcii nici verzi. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Au vrut să alerge şi să se joace. 5. 6. S-au stricat cuvintele mele! Umblă prin mocirle cu stele De cositor După un mărţişor. Huleşte-le! (Tudor Arghezi. Le vezi? Au căzut. Comentează. Cuvinte stricate) 1. în relaţie cu textul poeziei date. 2 Menţionează două cuvinte din textul dat. Să nu le mai spuie agale Buzele tale. a căror formă nu mai este acceptată de DOOM . sugestie. Prezintă semnificaţia titlului. pe foaia de examen. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Transcrie un vers care conţine doi termeni aflaţi în relaţie de antonimie. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. 9. Dar beţia le-a prăvălit încoace. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cuvintele să nu mi le mai dezmierzi. Nu mai ştiu ce spun şi îs Bolnave de râs. precizându-le forma literară actuală. 4. 3. Precizează rolul cratimei din versul Şi-ar voi să culeagă roade. cu privire la textul de mai jos: Toate Cuvintele mele sunt stricate Şi s-au îmbătat. Să nu le mai cânte cumva Vocea ta Şi pe cobză deştele.Varianta 10 Ministerul Educaţiei.

Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 010 Scrie un eseu de 2 . pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Omul. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. punctuaţia – 2 puncte. construcţia subiectului. În elaborarea eseului. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. sublinierea a patru elemente ale textului narativ. conflict. modalităţi de caracterizare. despre cinste. de 15 – 20 de rânduri. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. normele de exprimare. reflectate într-o nuvelă studiată. exprimarea unei opinii argumentate. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. particularităţi ale compoziţiei. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. (Cilibi Moise. n-are ce să mai piarză*”. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 010 Scrie un text de tip argumentativ. construcţia personajului. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. într-un curent cultural/ literar. ortografia – 2 puncte. Apropouri) *să mai piarză – să mai piardă Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. reflectată în textul narativ ales.). lizibilitatea – 1 punct). eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. tehnici narative. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în nuvela aleasă. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (de exemplu: acţiune. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea tipului de nuvelă pentru care ai optat şi a trăsăturilor care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. când pierde cinstea. formularea unei concluzii pertinente. aşezarea în pagină.Ministerul Educaţiei. prezentarea temei nuvelei. prin referire la două episoade/ secvenţe narative. În vederea acordării punctajului pentru redactare. perspectivă narativă. limbaj etc. . relaţii temporale şi spaţiale. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. de ortografie şi de punctuaţie).

Varianta 11
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 011

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: Niciodată toamna nu fu mai frumoasă Sufletului nostru bucuros de moarte. Palid aşternut e şesul cu mătasă. Norilor copacii le urzesc brocarte*. Casele-adunate, ca nişte urcioare Cu vin îngroşat în fundul lor de lut, Stau în ţărmu-albastru-al râului de soare, Din mocirla cărui aur am băut. Păsările negre suie în apus, Ca frunza bolnavă-a carpenului sur Ce se desfrunzeşte, scuturând în sus, Foile-n azur. Cine vrea să plângă, cine să jelească Vie să asculte-ndemnul ne-nţeles, Şi cu ochii-n facla plopilor cerească Să-şi îngroape umbra-n umbra lor, în şes. (Tudor Arghezi, Niciodată toamna) *brocart, brocarturi, s.n. – ţesătură de mătase de calitate superioară, înflorată sau ornamentată cu fire de aur ori de argint 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Transcrie două cuvinte obţinute prin derivare cu prefix. Precizează două consecinţe ale utilizării cratimei în structura „să asculte-ndemnul”. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra omonimia cuvântului vin. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini vizuale cromatice. Precizează valoarea expresivă a utilizării verbului a fi la timpul perfect simplu. Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul poeziei date. Motivează, prin evidenţierea a două trăsături existente în text, apartenenţa acestuia la direcţia modernistă/ la modernism. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 011

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre conştiinţă, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Conştiinţa să-ţi dicteze datoria, nu legile...”. (Liviu Rebreanu, Opere; cf. Marin Bucă, Enciclopedia gândirii aforistice româneşti) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 011

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre relaţia dintre incipit şi final într-o nuvelă studiată. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru componente de structură şi/ sau de compoziţie a nuvelei pentru care ai optat (de exemplu: temă, viziune despre lume, construcţia subiectului, particularităţi ale compoziţiei, perspectivă narativă, tehnici narative, secvenţă narativă, episod, relaţii temporale şi spaţiale, personaj, modalităţi de caracterizare a personajului etc.); ilustrarea trăsăturilor incipitului, prin referire la textul narativ ales; comentarea particularităţilor construcţiei finalului în textul narativ ales; exprimarea unei opinii argumentate despre semnificaţia/ semnificaţiile relaţiei dintre incipitul şi finalul nuvelei alese.

-

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezare în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Varianta 12
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 012

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: Nu-ţi cer un lucru prea cu neputinţă În recea mea-ncruntată suferinţă. Dacă-ncepui de-aproape să-ţi dau ghies, Vreau să vorbeşti cu robul tău mai des. De când s-a întocmit Sfânta Scriptură Tu n-ai mai pus picioru-n bătătură Şi anii mor, şi veacurile pier Aci sub tine, dedesubt, subt cer. Când magii au purces după o stea, Tu le vorbeai — şi se putea. Când fu să plece şi Iosif, Scris l-ai găsit în catastif Şi i-ai trimis un înger de povaţă — Şi îngerul stătu cu el de faţă. Îngerii tăi grijeau pe vremea ceea Şi pruncul, şi bărbatul, şi femeia. Doar mie, Domnul, vecinicul şi bunul, Nu mi-a trimis, de când mă rog, niciunul... (Tudor Arghezi, Psalm) * ghies, ghiesuri, s.n. (în expr.) a da ghies – a îndemna, a stimula, a îmboldi, a zori * mag, magi, s.m – preot la unele popoare orientale din antichitate, învăţat, filozof * a purcede, vb – a pleca, a porni la drum * catastif, catastife, s.n – registru, condică 1. 2. 3. 4. 5. 6. Menţionează un sinonim potrivit pentru sensul din context al cuvântului (a) purcede. 2 puncte Precizează rolul punctelor de suspensie din ultima strofă. 2 puncte Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele înger şi stea să aibă sens conotativ. 2 puncte Evidenţiază valoarea expresivă a două verbe la modul indicativ, din textul dat. 4 puncte Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie. 4 puncte Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 4 puncte 7. Defineşte, într-un enunţ, sentimentul dominant care se desprinde din poezie. 4 puncte 8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, primele patru versuri, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 4 puncte 9. Demonstrează faptul că Tudor Arghezi este un înnoitor al limbajului poetic, prin evidenţierea a două trăsături identificate la nivel lexico-gramatical şi/ sau al prozodiei. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 012

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre copilărie, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Copilăria este inima tuturor vârstelor”. (Lucian Blaga, Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 012

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-o nuvelă studiată. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, perspectivă narativă, modalităţi de caracterizare, limbaj etc.); prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/ conflictele nuvelei studiate; relevarea principalei trăsături a personajului ales, ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative şi/ sau prin citate comentate; exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre modul în care se reflectă o idee sau tema nuvelei în construcţia personajului pentru care ai optat.

-

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Menţionează două teme/ motive literare. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul semn. ultima strofă. Dar ce-i un semn de umbră-n depărtare? Voiam să pleci. Explică valoarea expresivă a folosirii interogaţiei retorice în ultima strofă.10 rânduri. Nu te oprise gândul fără glas. 5. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4. voiam şi să rămâi. domol. lent. De-abia plecaseşi) *molatic. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Pân-ai pierit. 9. Transcrie două structuri/ fragmente de vers al căror sens implică antiteza. Nu te-ai uitat o dată înapoi! Ţi-aş fi făcut un semn. (30 de puncte) − Varianta 013 SUBIECTUL I Scrie. adj. Ai ascultat de gândul cel dintâi. prin trifoi. Menţionează două motive pentru care s-a utilizat cratima în structura „Pân-ai pierit”. De ce-ai plecat? De ce-ai mai fi rămas? (Tudor Arghezi. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. cu privire la textul de mai jos: De-abia plecaseşi. 2.Varianta 13 Ministerul Educaţiei. la capăt. Te urmăream de-a lungul molatecii poteci. 8. pe foaia de examen. lin. Prezintă semnificaţia titlului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. în relaţie cu textul poeziei date. 3. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele semn şi umbră să aibă sens conotativ. după plecare. – moale. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 7. Te-am rugat să pleci. Comentează. unduios 1. în 6 . 6. din poezia citată.

lizibilitatea – 1 punct). 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Filosofia vârstelor) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. În vederea acordării punctajului pentru redactare. În elaborarea eseului. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. normele de exprimare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 013 Scrie un text de tip argumentativ. a statutului lor social. moral etc. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). perspectivă narativă. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. relevarea trăsăturilor celor două personaje.Ministerul Educaţiei. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. construcţia subiectului. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte.. cultura scade”.). enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. modalităţi de caracterizare. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. despre necesitatea culturii. aşezarea în pagină. formularea unei concluzii pertinente. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). de 15 – 20 de rânduri. (Vasile Băncilă. psihologic. limbaj etc. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale nuvelei alese. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. acţiune. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. utilizarea limbii literare – 3 puncte. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. ortografia – 2 puncte. dar în direcţii opuse: pe măsură ce civilizaţia creşte. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. punctuaţia – 2 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. conflict. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 013 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unei nuvele studiate. relaţii temporale şi spaţiale. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Azi civilizaţia şi cultura sunt ca două trenuri ce merg pe linii paralele. . din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului.

solitar.. Ca şi zarea. Prezintă semnificaţia titlului. ar aduce o nenorocire 1.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. s. Trist cu-o pană mătur vatra. – fiinţă sau lucru care ar prevesti.. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. „I-auzi corbii” ─ mi-am zis singur. Şi de lume tot mai singur. Menţionează două teme/ motive literare. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra polisemia cuvântului vatră.. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. mai barbar.f. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 8. ultima strofă. 3. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul gând. cu privire la textul de mai jos: Plâns de cobe pe la geamuri se opri. Se acordă 10 puncte din oficiu. Gri) * cobe. Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în prima strofă. în 6 . gândul meu se înnegri. Iar în zarea grea de plumb Ninge gri. (30 de puncte) − Varianta 014 SUBIECTUL I Scrie. 2. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Iar în zarea grea de plumb Ninge gri. Şi pe lume plumb de iarnă s-a lăsat. 5. Transcrie două cuvinte/ structuri care aparţin câmpului semantic al iernii. prezente în poezie. Comentează.10 rânduri.Varianta 14 Ministerul Educaţiei. 4. (George Bacovia.. în relaţie cu textul poetic. pe foaia de examen. Prezintă rolul liniei de pauză în textul poetic dat. şi-am oftat. 6. 9. 7..

utilizarea limbii literare – 3 puncte. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. . aşezarea în pagină. normele de exprimare. relevarea trăsăturilor celor două personaje. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. ortografia – 2 puncte. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper).).Ministerul Educaţiei. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. psihologic. (Livius Ciocârlie. În elaborarea eseului. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. despre curaj. de 15 – 20 de rânduri. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale textului narativ ales. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 014 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat. moral etc. a statutului lor social. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. În vederea acordării punctajului pentru redactare. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. aparţinând lui Ioan Slavici. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. modalităţi de caracterizare. conflict. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Am sentimentul de a fi ratat ceva esenţial ori de câte ori n-am mers până la capătul situaţiilor care păreau gata să mă trântească la pământ”. limbaj etc. construcţia subiectului. relaţii temporale şi spaţiale. Paradisul derizoriu ) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. lizibilitatea – 1 punct). formularea unei concluzii pertinente.. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. perspectivă narativă. acţiune. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. de ortografie şi de punctuaţie). utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. punctuaţia – 2 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 014 Scrie un text de tip argumentativ.

se-ntoarce-acelaşi corb. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor sumbru şi încet. 7. 2 puncte Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini vizuale. Tăind orizontul. 4 puncte . Amurg de iarnă) 1. (George Bacovia. Câmpia albă – un imens rotund – Vâslind. în 6 . diametral. 3. 4 puncte Menţionează două teme/ motive literare. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 puncte 8. apartenenţa poeziei la simbolism. de metal. un corb încet vine din fund. Prezintă semnificaţia titlului. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 2. Tăind orizontul. 2 puncte Explică utilizarea cratimei în structura „se-ntoarce-acelaşi”. Chemări de dispariţie mă sorb. în relaţie cu textul poeziei date. (30 de puncte) − Varianta 015 SUBIECTUL I Scrie. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. prin evidenţierea a două trăsături existente în text. 6. cu privire la textul de mai jos: Amurg de iarnă. Copacii rari şi ninşi par de cristal.Varianta 15 Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 5. diametral. 4 puncte Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. pe foaia de examen. Motivează. 2 puncte Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul a tăia. 4.10 rânduri. sumbru. prezente în textul dat. strofa a doua. 4 puncte 9. 4 puncte Comentează. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Pe când.

conflict. (Andrei Pleşu. Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.). tehnici narative. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. normele de exprimare. de ortografie şi de punctuaţie). precizarea instanţelor comunicării narative şi a rolului acestora în textul narativ studiat. despre asumarea destinului. de compoziţie. exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre limbajul naratorului şi al personajelor din textul narativ studiat. lizibilitatea – 1 punct). vei avea în vedere următoarele repere: - prezentarea temei şi a modului de reflectare a acesteia în textul narativ studiat. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 015 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre temă şi despre principalele componente de structură. perspectivă narativă etc. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. În elaborarea eseului. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. . aşezarea în pagină. utilizarea limbii literare – 3 puncte. punctuaţia – 2 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. de 15 – 20 de rânduri. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. ortografia – 2 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. personaje. evidenţierea a patru particularităţi de construcţie a subiectului şi/ sau particularităţi ale compoziţiei (de exemplu: acţiune. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „A susţine că nu există destin e totuna cu a susţine că individualul e nesemnificativ şi că viaţa omului e o întâmplare fără rost”. final. Minima moralia) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. aparţinând lui Mihail Sadoveanu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 015 Scrie un text de tip argumentativ. episoade/ secvenţe narative. incipit. formularea unei concluzii pertinente. de limbaj dintr-un text narativ studiat.

Varianta 16
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 016

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: Carbonizate flori, noian de negru... Sicrie negre, arse, de metal, Vestminte funerare de mangal, Negru profund, noian de negru... Vibrau scântei de vis... noian de negru, Carbonizat, amorul fumega – Parfum de pene arse, şi ploua... Negru, numai noian de negru... (George Bacovia, Negru) * noian, s.n. – cantitate, volum mare din ceva; nemărginire * mangal, s.n. – cărbune uşor, sfărâmicios 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Precizează sensul din context al cuvintelor profund şi parfum. Motivează întrebuinţarea liniei de pauză în al doilea vers din strofa a doua. Alcătuieşte un enunţ cu sensul denotativ al cuvântului scânteie. Transcrie patru termeni aparţinând câmpului semantic dominant în poezie. Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a textului citat. Comentează, în 6 - 10 rânduri, strofa a doua, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 8. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul poeziei date. 9. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate, sugestie), prezente în textul citat. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 016

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre dor, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Orice ar fi, pasiune sau dorinţă, sete sau foame de experienţă reală, toate acestea se pot exprima în limba română prin cuvântul dor, care a devenit expresia oricărei dorinţe şi care implică fiinţa umană în totalitatea sa”. (Mircea Eliade, Jurnalul portughez şi alte scrieri) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 016

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat, aparţinând lui Mihail Sadoveanu. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, perspectivă narativă, modalităţi de caracterizare, limbaj etc.); prezentarea statutului social, psihologic, moral etc. al personajului ales, prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ studiat; relevarea unei trăsături a personajului ales, ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate; exprimarea unui punct de vedere argumentat, despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ studiat în construcţia personajului pentru care ai optat.

-

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Varianta 17
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 017

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: – Adio, pică frunza Şi-i galbenă ca tine, – Rămâi, şi nu mai plânge, Şi uită-mă pe mine. Şi s-a pornit iubita Şi s-a pierdut în zare – Iar eu în golul toamnei Chemam în aiurare... – Mai stai de mă alintă Cu mâna ta cea mică, Şi spune-mi de ce-i toamnă Şi frunza de ce pică... (George Bacovia, Pastel) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al toamnei. Precizează un rol al utilizării cratimei în structura „Şi-i galbenă”. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul frunză. Transcrie câte o structură/ un fragment de vers ce conţine o imagine auditivă, respectiv, o imagine vizuală. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric, în textul dat. Explică rolul întrebuinţării frecvente a punctelor de suspensie şi a liniilor de pauză, în textul poeziei citate. Comentează, în 6 – 10 rânduri, strofa a doua, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul poeziei date. Motivează apartenenţa textului dat la simbolism, prin prezentarea a două trăsături existente în text. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 017

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre iubire, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Iubirea e din altă lume şi se iveşte din senin, fără ca să ştii de ce, se dă pe faţă, fără ca să ştii cum, şi te duce fără ca să ştii unde”. (Ioan Slavici, Mara) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 017

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre tema iubirii, reflectată într-un text narativ/ poetic studiat, aparţinând unuia dintre autorii canonici (Mihai Eminescu, Camil Petrescu sau G.Călinescu). Notă! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă, argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc.) şi concluzia/ sinteza. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

– prăpastie adâncă. plânsul tălăngii când plouă! Şi ce enervare pe gând! Ce zi primitivă de tină! O bòlnavă fată vecină Răcneşte la ploaie. de gură. cu privire la textul de mai jos: Da. râzând. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Oh. Oh. 8. 2 puncte Precizează rolul punctelor de suspensie din prima strofă. plouă. Plouă) * talangă.f.Varianta 18 Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen.f. s. plânsul tălăngii când plouă!” în poezia citată. 4 puncte Precizează rolul versului „Oh.. Pe-aproape s-aude-un copil.. Da. şuri. sugestie. – clopot care se atârnă la gâtul vitelor. plânsul tălăngii când plouă! Da. s.Şi cum să nu plângi în abise. prezente în poezie. 4 puncte Comentează. prezentă în textul dat. abisuri. 2 puncte Alcătuieşte două enunţuri. 3. plânsul tălăngii când plouă! Ce basme tălăngile spun! Ce lume-aşa goală de vise! . 9. sunetul produs de un astfel de clopot * şură. 4 puncte . 4 puncte Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei... ambiguitate. 4 puncte Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. cum să nu mori şi nebun? Oh. 2. în 6 . răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. (30 de puncte) − Varianta 018 SUBIECTUL I Scrie. 6. 4 puncte Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. tălăngi. reflexivitate).. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al ploii. – construcţie anexă pe lângă o gospodărie rurală pentru unelte sau vite * tină.. s..n. genune 1. Şi grele tălăngi adormite.f. strofa a treia. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare. Se acordă 10 puncte din oficiu. – noroi * abis. şi sună umil Ca tot ce-i iubire şi ură – Cu-o muzică tristă. plouă cum n-am mai văzut. pentru a ilustra omonimia cuvântului mai. 7. 4. Timpul efectiv de lucru este de trei ore..10 rânduri. Cum sună sub şuri învechite! Cum sună în sufletu-mi mut! Oh. plânsul tălăngii când plouă! (George Bacovia. s. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 5.

- Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.2 puncte. relaţii temporale şi spaţiale. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Dreptatea e ca lemnul cel uşor.1 punct). care-l apasă în apă. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. formularea unei concluzii pertinente. despre dreptate. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 018 Scrie un text de tip argumentativ. într-un curent cultural/ literar. exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre imaginea familiei. conflict. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris . Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). . vei avea în vedere următoarele repere: sublinierea trăsăturilor textului narativ care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. limbaj etc. punctuaţia . lizibilitatea . prin referire la două scene/ secvenţe/ situaţii semnificative pentru evoluţia conflictului/ a conflictelor. ortografia . prezentarea a patru elemente ale textului narativ. (Proverb românesc) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. din perspectiva finalului/ a deznodământului. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. de ortografie şi de punctuaţie).3 puncte. evidenţierea imaginii familiei. reflectată în textul narativ aleas. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. reflectată într-un text narativ studiat. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei.2 puncte. particularităţi ale compoziţiei. semnificative pentru ilustrarea temei şi a viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (de exemplu: acţiune. de 15 – 20 de rânduri. aşezare în pagină.Ministerul Educaţiei. utilizarea limbii literare -3 puncte.). abilităţi de analiză şi de argumentare . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 018 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre tema familiei. În elaborarea eseului. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. perspectivă narativă. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. normele de exprimare. reflectată în textul narativ ales. modalităţi de caracterizare. construcţia subiectului. şi tot cândva iese d-asupra”.3 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.

Sunt solitarul pustiilor pieţe..10 rânduri. 5. Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. şi cu umbra Ce sperie câinii pribegi prin canale. ultima strofă. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini vizuale. Explică rolul utilizării cratimei în structura „şi-n paralizie”. 7. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte .. 4. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 3. 9. Pălind în tăcere şi-n paralizie. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele rază şi umbră să aibă sens conotativ. în relaţie cu textul poeziei date. dezgustător. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor triste şi pală. hidoasă. apartenenţa poeziei la simbolism. Tovarăş mi-i râsul hidos. Pălind) *hidos. în 6 . cu privire la textul de mai jos: Sunt solitarul pustiilor pieţe Cu tristele becuri cu pală lumină – Când sună arama în noaptea deplină. Comentează.Varianta 19 Ministerul Educaţiei. (George Bacovia. – foarte urât. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 8. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 6. 2. Sub tristele becuri cu razele pale. adj. înfiorător la vedere 1. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. pe foaia de examen. prin explicarea a două trăsături existente în text. şi cu umbra. Tovarăş mi-i râsul hidos. Prezintă semnificaţia titlului. Se acordă 10 puncte din oficiu. (30 de puncte) − Varianta 019 SUBIECTUL I Scrie. – Sunt solitarul pustiilor pieţe. Sunt solitarul pustiilor pieţe Cu jocuri de umbră ce dau nebunie. Motivează.

punctuaţia – 2 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Opere. superstiţia averii sunt poate cel mai răspândit motiv al zadarnic frământatei noastre vieţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 019 Scrie un eseu de 2 . 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. utilizarea limbii literare – 3 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Orice durere are leac. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. . formularea unei concluzii pertinente. [. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 019 Scrie un text de tip argumentativ. 3) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ.Ministerul Educaţiei. de 15 – 20 de rânduri. magnetismul aurului. (Mircea Florian. Greutatea este doar să-l dibuieşti”. lizibilitatea – 1 punct). argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte.. de ortografie şi de punctuaţie). eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.) şi concluzia/ sinteza. despre durere. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă.3 pagini despre tema banului/ a înavuţirii/ a avariţiei. iubirea proprie şi a celorlaţi”. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. reflectată într-un text narativ studiat. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Magia banului. Arta de a suferi) Notă! În elaborarea eseului. (Liviu Rebreanu. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. În vederea acordării punctajului pentru redactare. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. cinstea. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. aşezarea în pagină.] Pentru bani se jertfeşte totul: liniştea. ortografia – 2 puncte.. normele de exprimare.

reflexivitate). slăvită Soră.. s.) * tiară. papă.f. (30 de puncte) − Varianta 020 SUBIECTUL I Scrie. Dar dacă-încumetarea ta şovăie şi seara Descinde friguroasă în inimă şi gând Iar. Aşteaptă infinită şi limpede ca marea Să te cununi cu somnul şi-n unde să te pierzi. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 2. Ţi-am împletit. umedă. în relaţie cu textul poeziei date. 8. Ilustreazǎ una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. 5. zoreşte mai curând”. cu privire la textul de mai jos: Ţi-am împletit suprema cunună de tristeţe. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini artistice vizuale. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua a poeziei. Explică rolul utilizării virgulelor în versul „Atunci. 4. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor cunună şi gravă. omonimia cuvântului unde. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Menţionează două elemente prin care se realizează subiectivitatea în textul dat. formată din trei coroane suprapuse 1. 7. slăvită Soră.* Atunci. Să te înalţi mai gravă în cadrul tău de-azur Iar seara să-ţi umbrească înalta frumuseţe Şi astfel întregită să-atingi Acordul-Pur.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Prezintă semnificaţia titlului. – coroană purtată de către regi. 9. sugestie. 6. tiare. Scrie două expresii/ locuţiuni care să conţină cuvântul inimă. zoreşte mai curând Spre malurile unde de mult îmbrăţişarea Aşteaptă să te-adoarmă aşa cum tu desmierzi. Ilustrează. pe foaia de examen. ambiguitate. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. (Ion Barbu. 3. pe frunte apasă greu tiara.Varianta 20 Ministerul Educaţiei. prin alcătuirea a două enunţuri. prezentă în textul dat.

Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. (Marin Voiculescu.3 pagini despre condiţia ţăranului. normele de exprimare. . Notă! În elaborarea eseului. utilizarea limbii literare – 3 puncte. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete) şi concluzia/ sinteza. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. formularea unei concluzii pertinente. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. În vederea acordării punctajului pentru redactare. ortografia – 2 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 020 Scrie un text de tip argumentativ. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. aparţinând unui autor canonic (Liviu Rebreanu. despre educaţie. punctuaţia – 2 puncte. Mihail Sadoveanu sau Marin Preda). Replici) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. reflectată într-un text narativ studiat. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 020 Scrie un eseu de 2 . enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Laboratorul educaţiei e fapta”. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. de 15 – 20 de rânduri. aşezarea în pagină. lizibilitatea – 1 punct). de ortografie şi de punctuaţie). constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.

Scrie câte un sinonim pentru sensurile din text ale cuvintelor veşted şi sumbru. 7. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . I) * peisagiu. . 8. în 6 . Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate. Comentează. În dantelări de fine salbe. identificată în textul dat.n. 4. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie.10 rânduri. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Te uită. 5. 2. cu privire la textul de mai jos: O. (Ion Barbu. Peisagiu* retrospectiv. A sumbrei văi. Un cinic puf au nins scaieţii… Şi totuşi. prezentă în textul dat. iată-mă venit În faţa toamnei şi-a tristeţii Cu gândul iarăşi ispitit. desfrunzirile din urmă! Te uită. reflexivitate). sugestie. ideea/ o idee poetică centrală. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. 9. a tuturor. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul drum să aibă sens conotativ. Pe tufă umedă. De-avântul surd care destinde Tot mai departe largu-i zbor Deasupra zărilor murinde. pe foaia de examen. soli ai crustei albe Ce-o să se-aşeze de pe-acum. pe drum.Varianta 21 Ministerul Educaţiei. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. s. Motivează rolul punctelor de suspensie în textul dat. vastele păduri Stau veştede sub greaua turmă De nori haotici şi obscuri. Prezintă semnificaţia titlului. în legătură cu textul citat. 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. ambiguitate. 6. (30 de puncte) − Varianta 021 SUBIECTUL I Scrie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.peisaj 1.

evidenţierea condiţiei ţăranului.3 puncte. relaţii temporale şi spaţiale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 021 Scrie un text de tip argumentativ. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. abilităţi de analiză şi de argumentare . modalităţi de caracterizare. particularităţi ale compoziţiei. În vederea acordării punctajului pentru redactare. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea exprimată în afirmaţia dată. normele de exprimare.2 puncte. prezentarea a patru elemente ale textului narativ. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. perspectivă narativă. de ortografie şi de punctuaţie).Ministerul Educaţiei. prin referire la două scene/ secvenţe/ situaţii semnificative pentru evoluţia conflictului/ a conflictelor. din perspectiva finalului/ a deznodământului. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.2 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. (Proverb românesc) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. despre egoism. reflectată într-un text narativ studiat. În elaborarea eseului. semnificative pentru ilustrarea temei şi a viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (de exemplu: acţiune. într-un curent cultural/ literar. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). ortografia .3 puncte. vei avea în vedere următoarele repere: sublinierea trăsăturilor textului narativ care fac posibilă încadrarea într-o tipologie.). punctuaţia . reflectate în textul narativ ales. conflict. aşezare în pagină. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre condiţia ţăranului. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. reflectată în textul narativ ales. formularea unei concluzii pertinente. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. de 15 – 20 de rânduri. limbaj etc. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nu e bun de nimic cel care nu e bun decât pentru el”. construcţia subiectului. lizibilitatea . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 021 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre condiţia ţăranului. utilizarea limbii literare -3 puncte. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris .1 punct). .

Tot plumbul meu din suflet. în 6 – 10 rânduri. 5. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Pe gând descăleca-vor zăpezi neprihănite… Cad fulgii şovăielnici. cuprins de vrajă-adâncă. Cu voi să se topească în gânduri de ninsoare. (30 de puncte) − Varianta 022 SUBIECTUL I Scrie. prezente în textul dat. Fulgii) 1. Ţinuturi ale minţii. nori metalici. reflexivitate). ambiguitate. Motivează utilizarea cratimei în structura „să vă-mpresoare”. Exprimă-ţi opinia despre rolul utilizării persoanei a II-a în discursul liric. 4. Voi. ideea/ o idee poetică centrală. 8. 9. uşor şi leneş. iată. sugestie.9). 7. Oştiri de nori aleargă… ─ Ce surdă simpatie. aşa cum în poveste Cad stropi de piatră scumpă. Scrie câte un sinonim pentru sensurile din text ale cuvintelor scumpă şi aruncă. vine vremea când albe. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. o. sub cerul vânăt încă. Din nevăzute urne ei cad pe albul umăr Al dealurilor prinse de-o crustă argintie. blocuri mohorâte. Menţionează două teme/ motive literare.. peste Un strălucit războinic. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate.Varianta 22 Ministerul Educaţiei. Comentează. prezente în poezie. Nori turburi. Transcrie un vers care conţine o locuţiune adjectivală folosită cu efecte expresive. identificată în textul dat.. pe foaia de examen. lăsaţi să vă-mpresoare. Se acordă 10 puncte din oficiu. ─ Asemenea câmpiei. convoi de-obscură ceaţă!. Căci. spre voi întins mă poartă? Aţi prefăcut în domuri de argint natura moartă Şi-aţi pus în peisagiu un nou fior de viaţă. 2. 6. 3. Lăsaţi să cadă-ntruna din neaua altui soare. Explică semnificaţia a două figuri de stil diferite din prima secvenţă (versurile 1 . împietrite. cu privire la textul de mai jos: Cad fulgii şovăielnici în stoluri fără număr. forme călătoare. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Ce veşnic braţul ritmic al timpului aruncă…[…] (Ion Barbu.

particularităţi ale compoziţiei.2 puncte. relaţii temporale şi spaţiale. din perspectiva finalului/ a deznodământului. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.3 puncte. Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 022 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre condiţia femeii.1 punct). În elaborarea eseului. (Nicolae Iorga.Ministerul Educaţiei. evidenţierea condiţiei femeii. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. abilităţi de analiză şi de argumentare . exprimarea argumentată a unui punct de vedere despre condiţia femeii. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. reflectată într-un text narativ studiat. utilizarea limbii literare -3 puncte.2 puncte. conflict. formularea unei concluzii pertinente. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. într-un curent cultural/ literar. semnificative pentru ilustrarea temei şi a viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (de exemplu: acţiune. prezentarea a patru elemente ale textului narativ. despre greşeală.3 puncte. construcţia subiectului. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris . punctuaţia . 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. de 15 – 20 de rânduri. vei avea în vedere următoarele repere: sublinierea trăsăturilor textului narativ care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. reflectată în textul narativ ales. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. de ortografie şi de punctuaţie). reflectată în textul narativ ales. modalităţi de caracterizare.). normele de exprimare. limbaj etc. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 022 Scrie un text de tip argumentativ. lizibilitatea . ci se repară”. . ortografia . În vederea acordării punctajului pentru redactare. perspectivă narativă. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. prin referire la două scene/ secvenţe/ situaţii semnificative pentru evoluţia conflictului/ a conflictelor. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Greşelile nu se iartă. aşezare în pagină.

(Ion Barbu. 7. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 9. cer mobil. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor neîncetat şi potolită. Dar murmurul. sugestie. Precizează valoarea expresivă a utilizării adjectivului mobil în versurile: „Oglindă călătoare. cer mobil/ Te-ai încadrat într-o uşoară spumă”. – neîntors (înapoi). acord eternizat. În jurul tău. reflexivitate). 8. identificate în penultima strofă a textului. frânturi de stâncă. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra polisemia cuvântului aproape. Cadavre ale florei uriaşe Monumentau un ne-nturnat* trecut… Şi nicăieri în goana pătimaşe Refluxul liniştit nu locuia Cu lumea lui năvalnicele ape… Dar anii au trecut… Din matca ta. Se acordă 10 puncte din oficiu. ambiguitate. 4. Comentează. ai dispărut aproape. cu privire la textul de mai jos: Din culmea unde mai presus de nor Doar gheaţa îşi sculptează diamantul. Oglindă călătoare. prima strofă. Te-ai încadrat într-o uşoară spumă Şi-ţi porţi acum cristalul tău steril Spre-a mărilor îndepărtată brumă. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. nerevenit 1. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Ilustreazǎ una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate.Varianta 23 Ministerul Educaţiei. lut. gigant clocotitor. 5. adj. în 6 . Prea strâmtă-atunci. Precizează două elemente prin care se realizează subiectivitatea în textul dat. Te prăvăleai. Explică semnificaţia a două figuri de stil diferite. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. pietrificat. 2. (30 de puncte) − Varianta 023 SUBIECTUL I Scrie. În unda potolită se răsfrânge. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Neîncetat mărirea ta o plânge. Cât zarea-ntins. Şi-ntregul tău trecut. prezentă în textul dat. pe foaia de examen. Râul) * ne-nturnat. 6. haotic ca neantul. 3.10 rânduri. Motivează întrebuinţarea punctelor de suspensie în cea de a doua strofă.

psihologic. moral etc. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 023 Scrie un text de tip argumentativ. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru caracteristici ale romanului selectat. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. aparţinând perioadei interbelice. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. utilizarea limbii literare – 3 puncte. din perspectiva statutului lor social. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 023 Scrie un eseu de 2 . Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. alcătuită din aceeaşi plămadă ca şi sacrificiul de sine”. lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare. . aşezare în pagină. normele de exprimare. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Eroismul este o atitudine morală.. prin episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. din perspectiva finalizării conflictului/ a conflictelor. de ortografie şi de punctuaţie).Ministerul Educaţiei. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. de 15 – 20 de rânduri. formularea unei concluzii pertinente. prin referire la construcţia subiectului şi la particularităţi ale compoziţiei.3 pagini despre un personaj feminin dintr-un roman studiat. semnificative pentru realizarea personajului ales. ortografia – 2 puncte. (Dimitrie Gusti. În elaborarea eseului. prezentarea relaţiilor dintre personajul ales şi un alt personaj al romanului. punctuaţia – 2 puncte. Opere. II) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. ilustrarea a patru procedee de caracterizare a personajului. despre eroism. exprimarea unei opinii argumentate despre evoluţia personajului ales.

Lume!) 1. 8. prezentă în textul dat. lume! Aş vrea să te cuprind întreagă În piept. Cu picurii de rouă. prin evidenţierea relaţiei cu ideea poetică. Cu multele. prezente în poezie. cu privire la textul de mai jos: O. 5. Pe minunatul tău pământ. 6. lume! (Lucian Blaga. Explică rolul expresiv al adjectivului pronominal de întărire însumi din versul „Să-mi beau apoi eu însumi sângele bogat”. 4. sugestie). Dogorâtor Să te topesc în sângele meu cald Cu tot ce ai: Cu munţii tăi. pe foaia de examen. 9. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.Varianta 24 Ministerul Educaţiei. Comentează. ambiguitate. în textul dat.10 rânduri. Se acordă 10 puncte din oficiu. semnificaţia amplei enumeraţii din text. lume. 3. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul inimă să fie folosit cu sens conotativ. Cu tot ce plânge-n tine-aş vrea Să le topesc în trupul meu Şi strop cu strop Din inimă Ca dintr-o cupă Să-mi beau apoi eu însumi sângele bogat Şi surâzând Să pier Gustându-te o dată din belşug Ameţitoare Şi largă mare de minuni: O. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii. Motivează folosirea virgulelor din primul vers. Cu râsul tău. Precizează două particularităţi prozodice ale textului. Cu cerul tău. Menţionează două teme/ motive literare. Comentează valenţele expresive ale utilizării verbului la modul conjunctiv. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Nenumăratele fecioare cari păşesc Cutremurate-n clipa asta De-un dor. (30 de puncte) − Varianta 024 SUBIECTUL I Scrie. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . în 6 . Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. 7.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 024 Scrie un text de tip argumentativ. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. Dicţionar al bunei-cuviinţe) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „A admira un om mare e cel mai puternic îndemn de a-l imita”. aparţinând unuia dintre autorii canonici (Liviu Rebreanu. cf. Călinescu sau Marin Preda). argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. G. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. formularea unei concluzii pertinente. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 024 Scrie un eseu de 2 .3 pagini despre tema familiei. aşezarea în pagină. de 15 – 20 de rânduri. reflectată într-un roman studiat. (Garabet Aslan. punctuaţia – 2 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte. . despre admiraţie. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. de ortografie şi de punctuaţie).) şi concluzia/ sinteza.Ministerul Educaţiei. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. În vederea acordării punctajului pentru redactare. lizibilitatea – 1 punct). Notă! În elaborarea eseului. normele de exprimare. ortografia – 2 puncte. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.

Menţionează două teme/ motive literare. unde nu ajung sorii. 8. Justifică utilizarea persoanei a II-a singular a verbelor şi a pronumelor în textul dat. Scrie câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor se deşteaptă şi simţire. 9. cu schimbul. Iubeşti – când întreaga făptură. Iubeşti – când sub timpuri prin sumbre vâltori. de foc. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. (Lucian Blaga. ultima strofă.Varianta 25 Ministerul Educaţiei.10 rânduri. de flori şi de toamnă. furtună îţi este-n aceeaşi măsură şi lavă pătrunsă de lună. de la sine aproape. Iubeşti – când suavă icoana ce-ţi faci în durere prin veac o ţii înrămată ca-n rana străvechiului verde copac. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. ambiguitate. Explică semnificaţia a două figuri de stil diferite din strofa a doua. în relaţie cu textul citat. odihnă. cu privire la textul de mai jos: Iubeşti – când urciorul de-aramă se umple pe rând. în 6 . Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. că-n drumuri la capăt te-aşteaptă nu moartea. Comentează. prezentă în textul dat. sugestie). 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 2. 6. de-anotimpul din vine. ci altă poveste. Transcrie două cuvinte/ structuri folosite în text cu sens conotativ. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. (30 de puncte) − Varianta 025 SUBIECTUL I Scrie. Iubeşti – când simţiri se deşteaptă că-n lume doar inima este. 3. 7. Iubire) 1. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Precizează rolul liniilor de pauză utilizate în primul vers al fiecărei strofe. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen. te-avânţi să culegi printre umbre bălaiul surâs al comorii. 4. prezente în poezie. Explică semnificaţia titlului. 5.

3 pagini în care să prezinţi. din perspectiva realizării lor artistice. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Ce poate fi mai frumos şi mai bun în viaţă decât o familie unită…[…] trăind într-un colţ de lume numai cu bucuriile ei mici. de ortografie şi de punctuaţie). punctuaţia – 2 puncte.). relevarea a două asemănări şi/ sau deosebiri în construcţia personajului principal/ a personajelor principale din cele două texte narative. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. acţiune. aşa cum sunt ele. formularea unei concluzii pertinente. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. normele de exprimare. utilizarea limbii literare – 3 puncte. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. ilustrarea comparativă a patru asemănări şi/ sau deosebiri între cele două texte narative. În redactarea eseului. În vederea acordării punctajului pentru redactare. relaţii spaţiale şi temporale. conflict. tratată în două texte narative diferite. iubirea. sub aspectul structurii şi al compoziţiei (de exemplu: construcţia subiectului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 025 Scrie un eseu de 2 . comparativ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 025 Scrie un text de tip argumentativ. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.Ministerul Educaţiei. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). final. . de 15 – 20 de rânduri. aceeaşi temă literară (de exemplu: istoria. tehnici narative etc. titlu. - - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. prin referire la temă sau la curentul literar/ la ideologia literară/ la viziunea autorilor asupra condiţiei umane/ la mesajul transmis. personaje. exprimarea unei opinii argumentate în privinţa asemănărilor şi deosebirilor dintre cele două texte. fără să râvnească lucruri care n-ar face decât s-o zbuciume şi s-o fărâmiţeze…”. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.). pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Titanic Vals) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. aşezarea în pagină. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea temei şi a modului în care aceasta este tratată în fiecare dintre operele alese. lizibilitatea – 1 punct). (Tudor Muşatescu. despre familie. banul etc. familia. incipit. ortografia – 2 puncte.

răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. în poezia citată. Pe coastă-n vreji de nouri creşte luna.10 rânduri. 2. ambiguitate. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Prezintă două particularităţi prozodice ale textului. 8. 6.Varianta 26 Ministerul Educaţiei. Exprimă-ţi o opinie argumentată despre relaţia dintre titlu şi textul poeziei. 7. reflexivitate). Din genele-i de stufuri strâng lacrimi de văpaie: licurici. 4. Menţionează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Îmi eşti aproape. Precizează două teme/ motive literare identificate în poezia dată. prezentă în textul dat. Gura ta e strugure-ngheţat. Comentează. Mâni tomnatice întinde noaptea mea spre tine şi din spuma de lumin-a licuricilor verzui ţi-adun în inimă surâsul. 9. Înfrigurare) 1. Prin noapte simt o pâlpâire de pleoape. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele surâsul şi pâlpâire. Se acordă 10 puncte din oficiu. 5. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 3. Numai marginea subţire-a lunii ar mai fi aşa de rece – de-aş putea să i-o sărut – ca buza ta. Explică efectul stilistic al utilizării indicativului prezent. pe foaia de examen. sugestie. cu privire la textul de mai jos: Livada s-a încins în somn. a treia strofă. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. în 6 . (Lucian Blaga. SUBIECTUL I (30 de puncte) − Varianta 026 Scrie. Precizează rolul liniilor de pauză din text.

constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. punctuaţia – 2 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. utilizarea limbii literare – 3 puncte. vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. ortografia – 2 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. formularea unei concluzii pertinente.. de ortografie şi de punctuaţie). pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „E legea firii omeneşti în care stă porunca: faptele tale să fie mulţumirea vieţii tale”.Ministerul Educaţiei.Ficţiunea nu este viaţa trăită. iar pentru redactarea lui. . normele de exprimare. aşezarea în pagină. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. despre faptă şi consecinţă. inventată cu materialele oferite de prima […]”. Pentru conţinutul eseului. II) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. eseul trebuie să aibă minimum două pagini. Scrisori către un tânăr romancier) Notă! În elaborarea eseului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 026 Scrie un text de tip argumentativ. de 15 – 20 de rânduri.3 pagini. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.ficţiune ilustrat într-un text narativ studiat. despre raportul realitate . ci altă viaţă. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete) şi concluzia/ sinteza. (Mario Vargas Llosa. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 026 Scrie un eseu de 2 . În vederea acordării punctajului pentru redactare. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. (Ioan Slavici. Scrisori adresate unui om tânăr. vei primi 16 puncte. lizibilitatea – 1 punct). pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: .

să vă ies în cale cu ochii închişi. despre arhanghelii cari ară cu plugul grădinile omului. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Scrie câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor soartă şi a creşte. Dar cuvintele sunt lacrimile celor ce ar fi voit aşa de mult să plângă şi n-au putut. 9. Menţionează două teme/ motive literare. 2. Interpretează. tristeţe şi răstigniri şi înainte de toate despre marea trecere. Prezintă două particularităţi prozodice ale acestei poezii. – De unde să-ncep? Credeţi-mă. 7. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul drum să aibă sens conotativ. Voi treceţi pe drum. Explică semnificaţia titlului.Varianta 27 Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. cu privire la textul de mai jos: Aici e casa mea. 6. Către cititori) 1. Se acordă 10 puncte din oficiu.11 ale poeziei. 3. credeţi-mă. prezente în poezie. de aceea – lăsaţi-mă să umblu mut printre voi. despre cerul spre care creştem. vă uitaţi printre gratii de poartă şi aşteptaţi să vorbesc. Precizează rolul virgulelor din al patrulea vers al poeziei. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 4. în 6 . despre ură şi cădere. în relaţie cu textul dat. o semnificaţie a amplei enumeraţii din versurile 6 . (Lucian Blaga.10 rânduri. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 8. (30 de puncte) − Varianta 027 SUBIECTUL I Scrie. despre orişice poţi să vorbeşti cât vrei: despre soartă şi despre şarpele binelui. Amare foarte sunt toate cuvintele. Exprimă-ţi o opinie argumentată despre rolul alternanţei formelor verbale şi pronominale în construcţia discursului liric. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Dincolo soarele şi grădina cu stupi. 5.

lizibilitatea – 1 punct). ortografia – 2 puncte. punctuaţia – 2 puncte. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. normele de exprimare. despre frică. de 15 – 20 de rânduri. Notă! În elaborarea eseului. nu prin caracterul de medie şi nici chiar prin caracterul său individual. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. uneşte organic genericul şi individualul. formularea unei concluzii pertinente. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 027 Scrie un text de tip argumentativ. esenţiale unei perioade istorice”. (Mircea Eliade. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. de ortografie şi de punctuaţie). cât şi în acel al situaţiilor. aparţinînd realismului. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 027 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini în care să prezinţi un personaj dintr-un text narativ studiat. aşezare în pagină. În curte la Dionis) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. cât mai curând prin faptul că în el confluează şi se întemeiază toate momentele determinate din punct de vedere uman şi social. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „A nu-ţi fi frică de nimic înseamnă a privi tot ce se petrece în lume ca spectacol…”. . În vederea acordării punctajului pentru redactare. mai precis acea sinteză specială care. atât în câmpul caracterelor.Ministerul Educaţiei. Tipul devine tip. utilizarea limbii literare – 3 puncte. pornind de la următoarea afirmaţie critică a lui Georg Lukacs: „Categoria centrală. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. oricât de aprofundat. criteriul fundamental al concepţiei literaturii realiste este tipul. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.) şi concluzia/ sinteza. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.

de nu se stinge? Şi când cutreier blestematele ogoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte ..” (Lucian Blaga. în 6 . 7. 4. 2. Scrie câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor nestăvilită şi a cutreiera. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Exprimă-ţi o opinie argumentată despre relaţia dintre titlu şi textul poeziei citate. 6. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Menţionează două figuri de stil utilizate în primele două versuri ale poeziei. Când văd mormintele şirag încoronate Cu iederă ca nişte frunţi de-nvingători cu lauri Din ce-mi hrănesc scânteia mea de râs. Când din pământ sorb numai fiere?. ce minune Mă-mbată de visez că eu păşesc pe bolta unui cer? Şi ce venin mă face s-aiurez Că glia neagră de păcate Răsună sfânta ca un clopot Sub paşii mei de plumb?. Precizează rolul ghilimelelor utilizate în finalul poeziei. Prezintă două particularităţi prozodice ale textului. Explică sensurile opoziţiei între rai şi iad... Se acordă 10 puncte din oficiu. 8. pe foaia de examen.Varianta 28 Ministerul Educaţiei. 5. din ultimele două versuri ale poeziei. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază eul liric în textul dat... cu privire la textul de mai jos: Din ce mi-am plămădit nestăvilita nebunie de-a trăi Vârtejul meu de-avânt şi dulcea sete de-a juca. 9. Comentează. Nu ştiu. dar râd şi strig cutezător în vânt: „De ziua de apoi nu mă-nspăimânt – În iad de-ajung M-oi bucura de-un colţ în el ca de un rai întreg!. rolul interogaţiilor retorice prezente în text. Alcătuieşte două enunţuri prin care să ilustrezi polisemia cuvântului colţ.. Ecce homo!) * Ecce homo – iată omul 1. (30 de puncte) − Varianta 028 SUBIECTUL I Scrie. 3.10 rânduri.

În vederea acordării punctajului pentru redactare. În elaborarea eseului. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nimeni n-are dreptul să fure frumosul din sufletul nostru”. prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ studiat. modalităţi de caracterizare.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. relevarea unei trăsături a personajului ales. construcţia subiectului. punctuaţia – 2 puncte. (Octavian Goga. aparţinând lui Liviu Rebreanu. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. de ortografie şi de punctuaţie). relaţii temporale şi spaţiale. prezentarea statutului social. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. . perspectivă narativă. de 15 – 20 de rânduri. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Însemnele unui trecător) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. limbaj etc. moral etc. despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ în construcţia personajului pentru care ai optat. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). exprimarea unui punct de vedere argumentat. aşezarea în pagină. psihologic. normele de exprimare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 028 Scrie un text de tip argumentativ. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. utilizarea limbii literare – 3 puncte. formularea unei concluzii pertinente. al personajului ales. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. lizibilitatea – 1 punct). pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. despre frumos.Ministerul Educaţiei. ortografia – 2 puncte. conflict. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 028 Scrie un eseu de 2 .

reflexivitate). cu privire la textul de mai jos: Vino să vezi! În târzia bogata căldură închis între ziduri cine-ar mai sta? Precum a mai fost. (30 de puncte) − Varianta 029 SUBIECTUL I Scrie. (Lucian Blaga. 2. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Prezintă rolul exclamaţiilor din strofa a doua. în 6 . 9. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. sugestie. pe foaia de examen. Alcătuieşte două enunţuri prin care să ilustrezi polisemia verbului a suna. nebunul.10 rânduri. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Lumina ce largă e! Albastrul ce crud! Unei noi creşteri. 8. ambiguitate.Varianta 29 Ministerul Educaţiei. Între frunza ce cade şi ramura goală moartea se circumscrie c-un gest de extatică boală. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . se pare c-am fi hărăziţi şi aleşi. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii. 5. 7. Şi-o clipă ne e-ngăduit bănuitului Sud să-i trimitem un gând fără greş. văratice-n toamnă. Menţionează două teme/ motive literare identificate în poezia citată. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. caldul Septembre. Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Un joc îngânând cu lemnoasele membre sună târziul. 3. Motivează scrierea cu majusculă a substantivului Septembre. ultima strofă. Şi-n unghi săgetat pământu-şi trimite cocorii spre cercul cel mare. Comentează. Zi de septemvrie) 1. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. 6. prezentă în textul dat. până-n cealaltă zare încă o dată tărâmul să crească ar vrea.

Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ.Ministerul Educaţiei. aparţinând lui Liviu Rebreanu. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). despre gândire (meditare. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. ortografia – 2 puncte.). moral etc. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. perspectivă narativă. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor.. relaţii temporale şi spaţiale. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. construcţia subiectului. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. formularea unei concluzii pertinente. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Gândul nu se coboară acolo unde aude prea multă vorbă”. relevarea trăsăturilor celor două personaje. conflict. de ortografie şi de punctuaţie). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 029 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat. reflecţie). prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale textului narativ ales. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. normele de exprimare. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. aşezarea în pagină. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. În vederea acordării punctajului pentru redactare. lizibilitatea – 1 punct). evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. a statutului lor social. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. (Nicolae Iorga. punctuaţia – 2 puncte. În elaborarea eseului. acţiune. psihologic. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. limbaj etc. utilizarea limbii literare – 3 puncte. . de 15 – 20 de rânduri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 029 Scrie un text de tip argumentativ. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. modalităţi de caracterizare.

Dacă îl arunc în neant Şi îl ascult cu memoria morţilor Dau înapoi cu trei regnuri Şi devin Cuvânt. Dacă îl arunc în apă Dau înapoi cu un regn şi devin copac. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al timpului. (30 de puncte) − Varianta 030 SUBIECTUL I Scrie. Dacă îl ascult cu urechea stângă Ceasul meu bate clipele vieţii tale. în 6 – 10 rânduri. 3. Menţionează două teme/ motive literare. Dacă îl ascult cu osul frunţii Ceasul meu măsoară durata universului. reflexivitate). Evidenţiază semnificaţia titlului. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . ideea/ o idee poetică centrală. Se acordă 10 puncte din oficiu. Alcătuieşte două enunţuri prin care să ilustrezi polisemia verbului a asculta. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 7. prezente în textul dat. sugestie. identificată în textul dat. 9.Varianta 30 Ministerul Educaţiei. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. cu privire la textul de mai jos: Dacă îl ascult cu urechea dreaptă Ceasul meu bate clipele vieţii mele. 5. pe foaia de examen. Cum îmi bate ceasul) 1. în relaţie cu textul poetic dat. prezentă în textul dat. Dacă îl arunc în foc Dau înapoi cu două regnuri şi devin piatră. ambiguitate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 2. 4. Motivează scrierea cu majusculă a substantivului Cuvânt. 6. 8. Comentează. Explică valoarea expresivă a utilizării indicativului prezent. Precizează două particularităţi prozodice ale poeziei citate. în text. (Geo Bogza.

ortografia – 2 puncte. punctuaţia – 2 puncte. de 15 – 20 de rânduri. despre principalele componente de structură. formularea unei concluzii pertinente. (Marin Voiculescu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 030 Scrie un text de tip argumentativ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 030 Scrie un eseu de 2 – 3 pagin. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. (Nicolae Manolescu. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. În vederea acordării punctajului pentru redactare. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. normele de exprimare. lizibilitatea – 1 punct). cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. aşezarea în pagină. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Geniul izvorăşte din efort şi inspiraţie”. adoptă o poziţie de extrateritorialitate. evenimentele şi simţirile lor. maxime. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.) şi concluzia/ sinteza. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. utilizarea limbii literare – 3 puncte. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Naratorul se află totdeauna de altă parte a baricadei decât personajele. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Aforisme. de ortografie şi de punctuaţie). Arca lui Noe) Notă! În elaborarea eseului. indiferent că este un comentator locvace sau un regizor impersonal”. despre geniu (cea mai înaltă treptă de înzestrare spirituală a omului). constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. .Ministerul Educaţiei. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. înfăţişează o lume care există în afara lui şi poate fi foarte bine închipuită şi în absenţa lui. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. de compoziţie şi de limbaj ale unui text narativ aparţinând realismului.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. din prima strofă. 5. Dumnezeieşte-ntraripaţi de vânt! Un cântec printre ani şi un descânt. un vers care conţine doi termeni ai aceleiaşi familii lexicale. admirată pentru părul său strălucitor care. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 8. Cununa Ariadnei*. în 6 . Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în textul poeziei citate. potrivit legendei. Explică utilizarea cratimei în structura „Dumnezeieşte-ntraripaţi”. 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. Înlănţuiţi în tânără cunună. 6.Varianta 31 Ministerul Educaţiei. cu privire la textul de mai jos: Un cântec fără moarte aş vrea să cânt: Corabie cu pletele-n furtună. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Atunci cu braţul rece mă vei strânge. o idee/ ideea poetică identificată în textul dat. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Transcrie. Interpretează semnificaţia verbelor la modul conjunctiv în textul dat. simbol al iubirii şi al întoarcerii la lumină * Berenice – regină faimoasă. Ca să plutim fanatici împreună. (30 de puncte) − Varianta 031 SUBIECTUL I Scrie. Să-l cânte-ndrăgostiţii pe pământ. prezent în poezie. (Dan Botta. Pe care-n raza galbenă de lună.10 rânduri. s-a transformat într-o constelaţie care îi poartă numele 1. Exprimă-ţi opinia despre semnificaţia cuvântului cântec. 2. 9. Melancolia va luci stelar. 4. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. asociat cu mitul labirintului. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele înlănţuiţi şi melancolie. Pe marginea de umbră a tunicei În timp ce peste noi va ninge rar O pulbere din Coada Berenicei*. Acelaşi pescăruş în larg va plânge. I ) * Ariadna – personaj mitologic. 7. pe foaia de examen. Comentează.

enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. la alegorizarea spaţiului”. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. formularea unei concluzii pertinente. despre glorie. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. În vederea acordării punctajului pentru redactare. lizibilitatea – 1 punct). 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. ortografia – 2 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. Scrieri) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. (Tudor Muşatescu. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte.Ministerul Educaţiei. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. Albérès. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 031 Scrie un eseu de 2 . utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. aşezarea în pagină. Efemeri sunt numai cei care o au”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 031 Scrie un text de tip argumentativ. El continuă să reprezinte totalitatea omului modern. M. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă.3 pagini despre un tip de roman aparţinând perioadei interbelice. punctuaţia – 2 puncte. (R. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. . pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Romanul modern e o creaţie care se foloseşte de o povestire pentru a exprima altceva. la metamorfoze ale timpului. normele de exprimare. Istoria romanului modern) Notă! În elaborarea eseului. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. de la punctul de vedere omniscient tradiţional. structurile şi perspectivele narative sunt foarte diverse. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Gloria nu este efemeră. de 15 – 20 de rânduri. de la cronologie. de ortografie şi de punctuaţie).) şi concluzia/ sinteza. comportamentistă ori mediată de conştiinţa unui personaj. de la topos real. la naraţiunea impersonală. utilizarea limbii literare – 3 puncte.

3. 2. Se acordă 10 puncte din oficiu. 8. Exprimă-ţi opinia despre metafora cu valoare de simbol „marea pădurii". nu-mi da nici boarea prielnică. (30 de puncte) − Varianta 032 SUBIECTUL I Scrie. Explică rolul acumulării negaţiilor în a doua parte a poeziei. 6. două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii. Alcătuieşte două enunţuri prin care să ilustrezi omonimia cuvântului mare. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. (Emil Botta. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. clocotitoarele valuri ale pădurii loveau digul pieptului meu. Ce mare furioasă! Şi valurile ce sălbatece creste aveau. Tu Dimineaţă. Nici busola şi nici crucifixul nu-mi da. 7. Doar uitarea. cu privire la textul de mai jos: Abia se trezeau din adormire. 4. nu-mi da nici vântul prea lin pe marea pădurii. de mine să uit. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte .Varianta 32 Ministerul Educaţiei. Nici ţărmuri nu vreau. în relaţie cu textul poeziei. legănarea de frunze abia începea. talazuri creşteau. să mă pierd pe clocotitoarea. 9. Prezintă semnificaţia titlului. Zeiţă frumoasă cum nu ştiu a spune. marea pădurii.10 rânduri. din textul dat. primele cinci versuri. Comentează. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. pe foaia de examen. 5. în 6 . nu vreau să ajung undeva. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Precizează rolul cratimei în versul „nu-mi da”. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Transcrie. Marea) 1. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie.

Spovedanii) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. lizibilitatea – 1 punct). pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nu poate guverna cu folos decât cel ce cunoaşte scăderile unei naţiuni şi caută să i le îndrepte”.Ministerul Educaţiei. În vederea acordării punctajului pentru redactare. formularea unei concluzii pertinente. cu biografie şi psihologie proprie. aşezarea în pagină. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. de ortografie şi de punctuaţie). abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. fie o voce neutră. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. . utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. de 15 – 20 de rânduri. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Naratorul este fie un personaj în carne şi oase. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 032 Scrie un eseu de 2 . Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte.) şi concluzia/ sinteza. normele de exprimare. asemănătoare cu aceea impersonală. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.3 pagini despre perspectiva narativă dintr-un text narativ studiat. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. punctuaţia – 2 puncte. Arca lui Noe). dar care îşi însuşeşte până la identificare punctul de vedere al câte unui personaj”. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. (Victor Eftimiu. ortografia – 2 puncte. cu un punct de vedere clar definit asupra lucrurilor (persoana I ca narator). (Nicolae Manolescu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 032 Scrie un text de tip argumentativ. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. utilizarea limbii literare – 3 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Notă! În elaborarea eseului. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. aparţinând perioadei interbelice. despre rolul guvernării.

Explică un rol al întrebuinţării cratimei în structura „tresaltă-n lung fior”. 5. prin raportare la câmpul semantic dominant. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 7. zâmbindu-ţi. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie.Varianta 33 Ministerul Educaţiei. în luciul rânjitor. Caragiale. Menţionează câte un sinonim contextual pentru cuvintele ursuză şi taină. Grădinile Amăgirii) 1. Dar. (30 de puncte) − Varianta 033 SUBIECTUL I Scrie. (Mateiu I. Va răsări iar umbra cu chip înşelător Cu ochi a căror taină tu n-ai ştiut pătrunde. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. ideea/ o idee poetică centrală. în 6 . Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă. 6.10 rânduri. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra sensul propriu şi sensul figurat al cuvântului a (se) ofili. pe foaia de examen. 8. Numeşte sentimentul dominant care se desprinde din poezie. 4. cu degetul la gură. Încununându-ţi fruntea cu mohorâte flori. Că va pieri. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . cu privire la textul de mai jos: Grădinile amăgirii te-aşteaptă-acolo unde Apusa tinereţe s-a ofilit de dor. Şi singur iar vei plânge în searbedele zori Amara soartă care te-a prigonit cu ură. identificată în textul dat. în zadar vei cere viclenei năluciri Să-ţi mai învie-o clipă a stinsei fericiri. Şi când ursuză luna în tulburi nori s-ascunde Şi mut. 9. Motivează titlul poeziei. Şi apa ce-aţipeşte. văzduhul veşted tresaltă-n lung fior. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. 3. Comentează. Visările-ţi oglindă şi-ncheagă-ale ei unde. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.

Ministerul Educaţiei. utilizarea limbii literare – 3 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Atenta observaţie a socialului. fresca Bucureştiului de dinainte de primul război mondial. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 033 Scrie un eseu de 2 . gustul detaliului. Reflecţii şi maxime) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Călinescu”. normele de exprimare. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. de 15 – 20 de rânduri. În vederea acordării punctajului pentru redactare. . eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. despre ideal. (Panait Istrati. formularea unei concluzii pertinente. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 033 Scrie un text de tip argumentativ. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. ilustrate printr-o operă literară care aparţine lui G. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. zugrăvirea unor caractere bine individualizate. Poetica romanului românesc interbelic) Notă! În elaborarea eseului. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.) şi concluzia/ sinteza. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Spune-mi ce sacrifici pentru idealul tău şi-ţi voi spune dacă-l iubeşti sau nu”. aşezarea în pagină. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. punctuaţia – 2 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. ortografia – 2 puncte.3 pagini despre trăsături ale romanului. Călinescu. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. observarea umanităţii sub latură morală. (Gheorghe Glodeanu. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. naraţiunea la persoana a treia şi menţinerea naratorului omniscient constituie trăsături predilecte ale romanului de tip balzacian. de ortografie şi de punctuaţie). asimilate şi de G. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. lizibilitatea – 1 punct).

f. Prezintă semnificaţia titlului. cu coamele pe umăr. În cap îmi creşte. pe foaia de examen. Explică rolul repetiţiei structurii „solemn şi elegant” în textul poetic. s. (30 de puncte) − Varianta 034 SUBIECTUL I Scrie. 2. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Şedea acum un secol Poetul. „lacul cel de munte”. Pe-o bancă de mesteacăn. de formă cilindrică. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. C-un tic Mărunt tic-tic din vestă ceasornicul măsoară Tăcerea greieroasă ce valea împresoară. – pălărie bărbătească înaltă. Scrie două enunţuri pentru a ilustra polisemia substantivului coamă. Comentează. 7. Ce-ar fi dădut extaze lui Richter* şi lui Tieck*. Descoperit-am lacul între păduri. – personaj din legendele germane. cu privire la textul de mai jos: La lacul cel de munte. în relaţie cu textul poeziei date. Cu mâinile la spate vâr faţa-n redingotă. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte .n. Exprimă-ţi opinia despre semnificaţiile motivului literar. 5. (G. – haină bărbătească de ceremonie * ţilindru. ţilindrul cel gigant. Sau tăcut. Din ape ies sirene şi o undină* gotă. Iar eu mă pierd în codri solemn şi elegant. Neoromantică) * redingotă. Transcrie un vers care conţine un adjectiv cu valoare expresivă în prima strofă.Varianta 34 Ministerul Educaţiei. s. s. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.f. 8. 6. 3. 4. cu valoare de simbol. Menţionează două teme/ motive literare. Explică utilizarea cratimei în structura „vâr faţa-n redingotă”. ultima strofă. turlă. 9. sub ninşii colţi alpini. Cu mâinile la spate. prezente în poezie. închipuit ca o fată frumoasă care trăieşte în apă 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. solemn şi elegant. ţilindrului* gigant (Funebra turlă sumbră printre molifţi şi pini). Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. joben * Richter şi Tieck – scriitori romantici germani * undină. Se acordă 10 puncte din oficiu. cătând solemn un număr De trestii pentru orga cu fluierul acut. Se preumbla prin codri.10 rânduri. Ax redingotei* negre. Călinescu. în 6 .

6 puncte - - Ministerul Educaţiei. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.Ministerul Educaţiei. demonstrarea unei idei printr-o experienţă”. formularea unei concluzii pertinente. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. prin referire la opinia exprimată în următoarea afirmaţie: „Ideile nu pot transforma realitatea decât prin atitudinea oamenilor”. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. pornind de la ideile exprimate în următorul text: „Ce este. În vederea acordării punctajului pentru redactare. de 15 – 20 de rânduri. aşezarea în pagină.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume într-un roman al lui G. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 034 Scrie un eseu de 2 . pe scurt. Studii de estetică) Notă! În elaborarea eseului. punctuaţia – 2 puncte. Călinescu. (Henri Wald. despre materializarea unei idei. de ortografie şi de punctuaţie). 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. lizibilitatea – 1 punct). vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. utilizarea limbii literare – 3 puncte. (G. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. normele de exprimare. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. un roman? O scriere tipic realistă. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc.) şi concluzia/ sinteza. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. Tensiunea gândirii) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea exprimată în afirmaţia dată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 034 Scrie un text de tip argumentativ. Călinescu. ortografia – 2 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. . abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte.

Şi zefirul mai rece începe de suspină P’ în frunze. Explică utilizarea apostrofului în structura p’ acea. Singurătăţii încă petrecere de ţiu. Înserare) 1. 5. încet şi luna. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul soare.. în relaţie cu textul dat. 7. Motivează încadrarea versurilor în lirica romantică. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. prin reliefarea a două trăsături existente în text. Încet. pe foaia de examen. Când razile de soare natura stăpânesc. P’ acea singurătate ce ochiul sus priveşte. (30 de puncte) − Varianta 035 SUBIECTUL I Scrie.Varianta 35 Ministerul Educaţiei. 9. Prezintă semnificaţia titlului. Transcrie două cuvinte a căror formă nu mai corespunde normelor limbii literare actuale. Se urcă pe Orizon câmpiile albind. Se acordă 10 puncte din oficiu. Şi plină de plăcere. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. c-o frunte mai blajană Îşi caută de cale adesea mulţumind. vremelnică stăpână. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Comentează. cu privire la textul de mai jos: Pă când abia se vede a soarelui lumină În vârful unui munte. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Exemplifică două imagini artistice diferite. De sgomot mai de laturi eu totd’ auna viu. ……………………………………………………. de mă aşez cu jale. P’ acea plăcută vreme. (Vasile Cârlova. Îndată ce şi umbra de noapte se iveşte Grămezile de stele încep de strălucesc. 3. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Pe muchea cea mai naltă.10 rânduri. ultima strofă. 2. în 6 . 6. 8. identificate în text. pe fruntea unui nor. pe câmpie cevaşi mai tărişor. în astă tristă vale. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.

semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. normele de exprimare. aşezarea în pagină. despre împlinirea unui ţel/ a unui vis. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). aparţinând lui G. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). În vederea acordării punctajului pentru redactare. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. . formularea unei concluzii pertinente. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. a statutului lor social. limbaj etc. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.). Călinescu. modalităţi de caracterizare. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 035 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale textului narativ ales. În elaborarea eseului. de 15 – 20 de rânduri. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 035 Scrie un text de tip argumentativ. punctuaţia – 2 puncte. lizibilitatea – 1 punct). din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. relevarea trăsăturilor celor două personaje. acţiune. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. psihologic.. relaţii temporale şi spaţiale. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. ortografia – 2 puncte. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. utilizarea limbii literare – 3 puncte. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nimic nu ne transformă mai mult decât ţintele pe care nu le ajungem”. Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. moral etc. construcţia subiectului. conflict. perspectivă narativă. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. (Lucian Blaga.Ministerul Educaţiei.

Peste culmi încet amurgul moare Şi-ntors cu faţa cătr-apus Dă semne nopţii din ponoare Ea-mbracă haine-ntunecate Şi liniştit din aripi bate Plutind tăcută-n sus. în relaţie cu textul citat. 9. (30 de puncte) − Varianta 036 SUBIECTUL I Scrie. 4. Menţionează două teme/ motive literare. Din ochi clipeşte-ncet cicoarea Şi-adoarme-apoi şi ea. 3. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Sub dealuri amurgeşte zarea. 6.Varianta 36 Ministerul Educaţiei. prezente în poezie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. Se acordă 10 puncte din oficiu. Numeşte sentimentul dominant care se desprinde din textul citat. şi-n curând s-alină. 2. Pastel) 1. Prezintă semnificaţia titlului. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Se-ntunecă prin văi cărarea Şi-i umbră peste sat. timpul prezent. Iar roşul mac închide floarea. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 8. pe foaia de examen. Eu cred c-a obosit pădurea. Exprimă-ţi o opinie argumentată despre rolul verbelor la modul indicativ. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra sensul conotativ şi sensul denotativ al cuvântului a (se) întuneca. 7. Comentează. Explică utilizarea cratimei în structura „haine-ntunecate”. cu privire la textul de mai jos: Prin vişini vântul în grădină Cătând culcuş mai bate-abia Din aripi. ultima strofă. în textul dat. în 6 .10 rânduri. (George Coşbuc. 5. Căci ziua-ntreag-a tot cântat Şi tace-acum gândind aiurea. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii.

vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. normele de exprimare. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. ortografia – 2 puncte. perspectivă narativă. Marcuson.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat. punctuaţia – 2 puncte. aşezarea în pagină. moral etc. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. aparţinând lui G. utilizarea limbii literare – 3 puncte.). construcţia subiectului. formularea unei concluzii pertinente. modalităţi de caracterizare. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.Ministerul Educaţiei. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. de 15 – 20 de rânduri. exprimarea unui punct de vedere argumentat. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 036 Scrie un text de tip argumentativ. psihologic. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). relaţii temporale şi spaţiale. Călinescu. cf. limbaj etc. G. conflict. al personajului ales. prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ studiat. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Inteligenţa face mai mult decât o avere”. despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ în construcţia personajului pentru care ai optat. (Constantin Argetoianu. despre inteligenţă. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. Cărticica înţelepciunii româneşti) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. relevarea principalei trăsături a personajului ales. de ortografie şi de punctuaţie). lizibilitatea – 1 punct). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 036 Scrie un eseu de 2 . prezentarea statutului social. În elaborarea eseului. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. .

Varianta 37
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 037

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: În frământări aprinse, în lupte uriaşe, Unind într-o sforţare puterea voastră toată, Cotropitori, odată, Aţi spart pământul aspru ce v-a ţinut în faşe, În coaja lui tirană, în carnea-i milenară... Şi aţi ţâşnit spre cer – revolte uimitoare – Să împietriţi pe veci, în drumul către soare. Ca voi, o munţii mei, Am sângerat zadarnic, m-am opintit mereu, Ca dintr-o strâmtă ocnă să scap odat’ din mine: Să ies, să scap, să fug, De piedica-mi de humă, de-al cărnii mele jug Despotic, zilnic, slut şi-omorâtor de greu... Şi străbătând, în voie, nemărginirea oarbă... Cu sufletu-mi ce totul râvneşte să absoarbă, Să mă înalţ – sălbatic, statornic curcubeu – În setea-mi de lumină, Cu creştetul în nouri. Ca voi, Duşmani şi prieteni, Munţii mei!... (Aron Cotruş, Munţii) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele zadarnic şi nemărginire. Explică rolul liniilor de pauză în textul poetic dat. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele drum şi sete să aibă sens conotativ. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Transcrie două structuri care exprimă, în discursul liric, ideea de posesie. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în poezia citată. Exprimă-ţi o opinie argumentată despre rolul verbelor la modul indicativ, timpul perfectul compus, în textul dat. 8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, ultima strofă, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 9. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul citat. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 037

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre invidie, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Invidia, mărturisită sau nu, este totdeauna semn de inferioritate”. (Simion Mehedinţi, Civilizaţie şi cultură) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 037

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre un tip de roman din perioada interbelică, aparţinând lui Camil Petrescu. În realizarea eseului, în funcţie de romanul pentru care ai optat, vei porni de la ideile exprimate într-una dintre următoarele afirmaţii critice: „...dacă partea întâia a acestui roman e o fabulaţie, e adică născocită [...], şi deci eroul Ştefan Gheorghidiu cu soţia lui sunt pură ficţiune, în schimb se poate afirma că partea a doua a cărţii, aceea care începe cu întâia noapte de război, este construită după memorialul de campanie al autorului, împrumutat cu amănunte cu tot eroului”. (Camil Petrescu, Cuvânt după un sfert de veac, prefaţă la ediţia din 1955 a romanului Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război) „Patul lui Procust se desfăşoară, cum s-a observat, pe două mari planuri, unul de roman social, altul de roman psihologic, primul cuprinzând pe o suprafaţă largă nenumărate aspecte şi probleme ale vieţii moderne (politică, finanţe, ziaristică, aviaţie, modă, sport), cel de al doilea atacând problemele intime, individuale ale omului, iubirea şi moartea”. (Mihail Sebastian, Eseuri. Cronici. Memorial) Nota! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă, argumentaţia (cu minimum 4 exemplificări/ raţionamente logice/ exemple concrete etc.) şi concluzia/ sinteza. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte, utilizarea limbii literare – 3 puncte, abilităţi analitice şi critice - 3 puncte, ortografia – 2 puncte, punctuaţia – 2 puncte, aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct ). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Varianta 38
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 038

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: Şi de pe vârf de munte mă voi sui pe-un nor. Zi grea, cutremurată va fi, o zi de-adio, Când inima-mi, de tine, fâşii voi deslipi-o, Amară frumuseţe, pământ rătăcitor. Voi sfărâma sub pleoapă tot spaţiul din jur Şi-mi voi culca suspinul pe norul meu: şalupă Ritmată de arhangheli, la proră şi la pupă, Cu aripile vâsle prin valul de azur. Oceane de văzduhuri s-or lumina rotund Prin stele-arhipelaguri şalupa mea să treacă, Iar tu, frumoasă lume, să-mi pari o piatră seacă Scăpând rostogolită spre-adâncuri fără fund. Mă va-nvăli, spumoasă, pe creştete de hău, O pretutindenească vibrare de lumină Şi m-oi topi în boare de muzică divină, Despovărat de zgura părerilor de rău. (Nichifor Crainic, Desmărginire) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul inimă. Explică utilizarea virgulelor în versul „Iar tu, frumoasă lume, să-mi pari o piatră seacă”. Menţionează câte un sinonim contextual pentru cuvintele amară şi azur. Numeşte două teme/ motive literare prezente în poezie. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Interpretează semnificaţia verbelor la timpul viitor, în textul citat. Precizează un simbol literar, prezent în text, pe care îl consideri esenţial în transmiterea mesajului acestei poezii. Comentează, în 6 - 10 rânduri, ultima strofă, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Motivează titlul poeziei, în legatură cu textul dat. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 038

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre ipocrizie/ falsitate, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Refuzul sincer este preferabil aprobării ipocrite”. (Tudor Muşatescu, Scrieri) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 038

Scrie un eseu de 2 - 3 pagini despre raportul dintre timpul cronologic şi cel psihologic, ilustrat într-un roman studiat, aparţinând lui Camil Petrescu, pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Există un timp cronologic şi un altul psihologic. Primul există obiectiv, independent de subiectivitatea noastră, şi este cel pe care îl măsurăm după mişcarea astrelor în spaţiu şi după diversele poziţii ocupate între ele de planete, acel timp ce roade din noi de cum ne naştem pe lume, până când dispărem şi stăpâneşte curba fatidică a vieţii tuturor existenţelor. Dar mai este şi un timp psihologic, de care suntem conştienţi în funcţie de ce facem sau nu facem şi care gravitează într-un fel foarte diferit în emoţiile noastre”. (Mario Vargas Llosa, Scrisori către un tânăr romancier) Notă! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă, argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete) şi concluzia/ sinteza. Pentru conţinutul eseului, vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui, vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum două pagini.

Să fie iarnă) * menandri. f. Spre specii calde. Transcrie. să-nţeleg Ori şuieră preziceri şi colinde Să fie iarnă pentr-un ev întreg.Varianta 39 Ministerul Educaţiei. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele jale şi năluci. Prezintă semnificaţia titlului. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.m. 8. Cum creşte jalea-n tagma suferindă A chipurilor în amurg plăpând. 2. cu privire la textul de mai jos: Cum roade visul firea cea aeve Cu fiecare noapte mai adânc. reflexivitate). 6. ideea/ o idee poetică identificată în textul dat. Şopteşte-mi vorbe clare. populând estrade La circul interzis pentru cei vii. Cum se lipesc cu toţii de oglindă Să treacă dincolo cât mai curând. – pesonaje mitologice * eve. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat.10 rânduri. din a doua strofă. sugestie. (30 de puncte) − Varianta 039 SUBIECTUL I Scrie. Cum nasc apoi năluci în cavalcade Gonind uşor spre porturi sidefii.* eve* Şi cavaleri cu lire la oblânc. Mânând în turme zei. un vers care conţine un adjectiv cu valoare expresivă. 4. în 6 . s. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 5. în relaţie cu textul poeziei. Explică utilizarea cratimei în structura „să-nţeleg”. de umeri mă cuprinde. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. – (aici) femei 1. pe foaia de examen. Comentează. 3. menandri. s. Nu mă lasa. 7. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra sensul denotativ şi sensul conotativ al cuvântului oglindă. 9. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. prezentă în textul dat. ambiguitate. (Leonid Dimov. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie.

pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Ironia te face temut.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 039 Scrie un eseu de 2 . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 039 Scrie un text de tip argumentativ. (Tudor Vianu. prezentarea statutului social. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. relaţii temporale şi spaţiale. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ în construcţia personajului pentru care ai optat. În vederea acordării punctajului pentru redactare. limbaj etc. Opere) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. utilizarea limbii literare – 3 puncte. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. psihologic. al personajului ales. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.). relevarea unei trăsături a personajului ales.Ministerul Educaţiei. punctuaţia – 2 puncte. În elaborarea eseului. construcţia subiectului. despre ironie. perspectivă narativă. dar nu popular”. de 15 – 20 de rânduri. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ studiat. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. aparţinând lui Camil Petrescu. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. lizibilitatea – 1 punct). conflict. aşezarea în pagină. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. moral etc. . de ortografie şi de punctuaţie). exprimarea unui punct de vedere argumentat. formularea unei concluzii pertinente. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). modalităţi de caracterizare. ortografia – 2 puncte. normele de exprimare.

– statuie reprezentând o femeie care susţine. mereu îşi ia avânt... pe foaia de examen...... prezentă în textul dat.. o personificare.. în 6 . Transcrie. Iat-o: frunză palidă.Varianta 40 Ministerul Educaţiei. cornişa unui acoperiş.. Explică semnificaţia alternării modurilor şi a timpurilor verbale. identificată în textul dat. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. din textul dat. Zgribulită-n cuibul ei amar de pământ.... pântece de noi cariatide* şi..... Iedera îndrăgostită) * arhitravă. 4. – element de construcţie caracteristic arhitecturii clasice * cariatidă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. .. linge glezna pietrelor... prelungi. streşini şi firide.. care să conţină un epitet dublu.. cu privire la textul de mai jos: Meşterul.... înalţa coloane şi-arhitravă*. Ah... 1. Motivează scrierea cu literă mică la începutul unora dintre versurile poeziei... ideea poetică/ o idee poetică centrală. (30 de puncte) − Varianta 040 SUBIECTUL I Scrie. Comentează. 6.f. Se acordă 10 puncte din oficiu. în fragmentul dat. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul pământ. ambiguitate. iedera-ncerca fără de spor să i se-nfăşoare pe picior.. mişcă braţe gingaşe. o intrare etc. Într-o zi. respectiv. de-atunci şuvoaie-ntregi de clipe şi-au vărsat luminile în vânt! Iedera-mbătată de cuvânt muşca zidul nalt ca să nu ţipe şi mereu.f. două cuvinte care aparţin câmpului semantic al arhitecturii.... 2. 8... reflexivitate). sfioasă şi firavă. 7. deschide nişte oarbe.... Transcrie câte un vers/ o structură..... asemeni unei coloane.. (Ştefan Augustin Doinaş. de-atunci şuvoaie-ntregi de clipe". 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte ... stropit pe mâini cu var.. 5..10 rânduri. se alintă seara sub fereastră.. 9. s. suind cu soarele pe dungi... s. 3. sugestie.. sihastră. Explică utilizarea virgulei în versul „Ah.. zâmbindu-i. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. el i-a spus: – Vrei să stăm de vorbă? Vino sus... răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe.....

eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.Ministerul Educaţiei. Opere. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. În elaborarea eseului. (Constantin Dobrogeanu-Gherea. aşezarea în pagină. psihologic. limbaj etc. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. acţiune. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 040 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat. relevarea trăsăturilor celor două personaje. ortografia – 2 puncte. conflict. construcţia subiectului. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. 5) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. de 15 – 20 de rânduri. despre însemnătatea cunoaşterii istoriei. punctuaţia – 2 puncte. cu condiţia să pricepem învăţăturile ei”. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. formularea unei concluzii pertinente. normele de exprimare. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. . semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Istoria ne învaţă multe. perspectivă narativă. a statutului lor social. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). modalităţi de caracterizare.). prin raportare la două episoade/ secvenţe ale textului narativ ales. aparţinând lui Camil Petrescu. lizibilitatea – 1 punct). relaţii temporale şi spaţiale. În vederea acordării punctajului pentru redactare. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. de ortografie şi de punctuaţie). utilizarea limbii literare – 3 puncte.. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 040 Scrie un text de tip argumentativ. moral etc.

10 rânduri. nici firele pe care-ades le-ai tors sunându-le cu degetele tale. Explică utilizarea cratimei în structura „nu-ţi va păstra”. nici crinii-orgolioşi ce ţi-au întors spre tine-nfioratele petale nici apele. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 4. 7. 3. sugestie. Nimic) 1. 6. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . prezentă în textul dat. Motivează scrierea cu literă mică la începutul unora dintre versurile poeziei. cu privire la textul de mai jos: Nici pasărea sub domuri vegetale. 2. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini ale naturii. Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. fugarnice cristale. (30 de puncte) − Varianta 041 SUBIECTUL I Scrie. ambiguitate. îngereşte.Varianta 41 Ministerul Educaţiei. în care anii tineri ţi i-ai stors. Alcătuieşte un enunţ în care cuvântul apă să aibă sens conotativ. nici stalactita palidă ce creşte. 8. ca tine. (Ştefan Augustin Doinaş. Scrie câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor mlădios şi a plăsmui. Comentează. pe foaia de examen. în 6 . prezente în textul dat. 5. nevăzută. hrănindu-se cu aşteptări mereu: nimic din tot ce-a plăsmuit natura nu-ţi va păstra fiorul şi măsura mai credincioase decât versul meu. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. nici trestia cu mlădiosu-i tors. 9. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Menţionează două teme/ motive literare. reflexivitate). Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a textului dat. ideea/ o idee poetică identificată în textul dat.

normele de exprimare. în speţă unul de armonie. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Înţelepciunea? Este o stare sau un demers. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. firea. existente în opera literară studiată. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. lizibilitatea – 1 punct). echilibru. relaţii temporale şi spaţiale. tehnici narative etc. măsură. aparţinând perioadei interbelice. exprimarea unui punct de vedere argumentat. punctuaţia – 2 puncte. despre înţelepciune. de 15 – 20 de rânduri. Jurnal de idei) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. (Constantin Noica. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. . vei avea în vedere următoarele repere: precizarea a două caracteristici ale romanului psihologic. natura ei. prezentarea. prin referire la romanul psihologic studiat. ortografia – 2 puncte. incipit. aşezarea în pagină. În elaborarea eseului. utilizarea limbii literare – 3 puncte. despre modul în care se reflectă o idee sau tema în romanul psihologic pentru care ai optat. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. de ortografie şi de punctuaţie). enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. a patru elemente de construcţie a subiectului şi/ sau ale compoziţiei (de exemplu: acţiune. secvenţă narativă. perspectivă narativă. construcţia personajelor. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 041 Scrie un text de tip argumentativ. formularea unei concluzii pertinente. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 041 Scrie un eseu de 2 .).3 pagini despre particularităţile unui roman psihologic. final. dar nu de adevărul ei”. conflict. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. evidenţierea relaţiilor dintre două personaje reprezentative pentru romanul psihologic ales. În vederea acordării punctajului pentru redactare. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. prin referire la o operă literară studiată.Ministerul Educaţiei. Se poate vorbi de esenţa.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. că te iubesc. prezente în textul dat. Ilustrează conceptul poezie lirică. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Comentează.. prin evidenţierea a două trăsături identificate în textul citat.. strofa a doua. 6. în relaţie cu textul poeziei date. 7. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor firesc şi urăsc. 8. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. totul e roz şi plin ca în literatură sau ca într-un refren de tangou… În clipa asta ţi-am simţit buzele pe gură… Cu toate că eşti frumoasă. Explică utilizarea punctelor de suspensie în versul „că aş vrea să fii întotdeauna a mea. cu toate că în definitiv n-ai făcut decât să mă săruţi. deşi faptul că te iubesc îmi apare evident.Varianta 42 Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. nu ştiu de ce te urăsc în acest moment… (Geo Dumitrescu. cu privire la textul de mai jos: Astăzi. Menţionează două teme/ motive literare. m-am gândit că eşti frumoasă. (30 de puncte) − Varianta 042 SUBIECTUL I Scrie. punând mâna la ochi. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Prezintă semnificaţia titlului. 5.”. 4.10 rânduri. Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în prima strofă. 2. 9. că aş vrea să fii întotdeauna a mea… Şi gândul mi se părea cuminte şi firesc. Transcrie un vers în care apare o imagine a femeii iubite. în 6 . pe foaia de examen. 3. Am plecat apoi cu tine prin viaţă – desigur. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele mână şi ochi să aibă sens conotativ. Banală) 1.

enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Eu îi ador pe inteligenţi. .Ministerul Educaţiei.” (Ciprian Ceobanu. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.) şi concluzia/ sinteza. însă îi detest pe deştepţi: căci ei sunt giruete* în bătaia tuturor vânturilor”. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. f. ortografia – 2 puncte. să descrie dorinţe. Felurite ipostaze ale romanului psihologic) Notă! În elaborarea eseului. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. lizibilitatea – 1 punct). speranţe. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 042 Scrie un text de tip argumentativ. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. s. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 042 Scrie un eseu de 2 . de 15 – 20 de rânduri. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. (Constantin Brâncuşi. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. De multe ori este vorba despre gânduri în mişcare. decepţii. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Există o diferenţă în limba română între inteligenţă şi deşteptăciune. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Enciclopedia gândirii aforistice româneşti) *giruetă. conform Marin Bucă. de ortografie şi de punctuaţie). normele de exprimare. care se autoanalizează. – instrument meteorologic cu care se determină direcţia şi intensitatea vântului Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ.3 pagini în care să prezinţi viziunea despre lume într-un roman psihologic. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „[În romanul psihologic] autorul încearcă să pătrundă lumea interioară a personajului. despre inteligenţă. formularea unei concluzii pertinente. bucurii. constrângeri. punctuaţia – 2 puncte. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. încearcă să analizeze impactul evenimentelor asupra conştiinţei personajului. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. despre o gândire care se caută pe sine. utilizarea limbii literare – 3 puncte. aşezarea în pagină.

– picior metric al versului. în 6 . 2. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 5. Puternic iar – de-o vrea – e pururi iambul*. Menţionează două teme/ motive literare. iar a doua accentuată 1. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. De poţi s-auzi în el al undei şopot. 8. mai blând şi pudic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. prezente în textul dat.m.Varianta 43 Ministerul Educaţiei. Explică utilizarea punctelor de suspensie în versul „Aceste toate singur nu le judec…”. 6. ambiguitate. 4. Ce fără piedici trec sunând cezura*. Comentează. (30 de puncte) − Varianta 043 SUBIECTUL I Scrie. (Mihai Eminescu.f. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor timid şi trezind. compus din două silabe. Iambul) * cezură. Ca s-o aştern frumos în lungi şiraguri. 9. De e al lui cu drept acest preambul – Aceste toate singur nu le judec… Dar versul cel mai plin.10 rânduri. Prezintă două elemente prin care se realizează subiectivitatea în textul dat. Ce aspru mişcă pânza de la steaguri Trezind în suflet patima şi ura – Dar iar cu dulce glas îţi împle gura Atunci când Amor timid trece praguri! De l-am aflat la noi a spune n-o pot. ideea/ o idee poetică identificată în textul dat. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Timpul efectiv de lucru este de trei ore. prezentă în textul dat. s. pe foaia de examen. care împarte versul în părţi de obicei egale (emistihuri). în prozodia modernă prima silabă fiind neaccentuată. s. Se acordă 10 puncte din oficiu. pentru a uşura recitarea şi a susţine cadenţa * iamb. 7. Transcrie două structuri/ versuri care conţin imagini artistice ale „iambului”. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele gură şi toamnă să aibă sens conotativ. Ce plină e ca toamna mierea-n faguri. reflexivitate). – pauză ritmică înăuntrul unui vers. 3. cu privire la textul de mai jos: De mult mă lupt cătând în vers măsura. sugestie.

). aşezarea în pagină. într-un curent cultural/ literar. despre lene. limbaj etc. exprimarea unei opinii argumentate. formularea unei concluzii pertinente. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. particularităţi ale compoziţiei. În elaborarea eseului. conflict. de ortografie şi de punctuaţie). punctuaţia – 2 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea tipului de roman pentru care ai optat şi a trăsăturilor care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. lizibilitatea – 1 punct). utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. relaţii temporale şi spaţiale. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 043 Scrie un eseu de 2 . Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. tehnici narative. (Nicolae Iorga.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. normele de exprimare. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 043 Scrie un text de tip argumentativ. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (de exemplu: acţiune. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). ortografia – 2 puncte. reflectate într-un roman psihologic din perioada interbelică. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Lenea e sinucidere blândă”. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. . eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. sublinierea a patru elemente ale textului narativ. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în romanul ales. construcţia personajului. prezentarea temei romanului.Ministerul Educaţiei. reflectată în textul narativ ales. modalităţi de caracterizare. utilizarea limbii literare – 3 puncte. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. prin referire la două episoade/ secvenţe narative. construcţia subiectului. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. de 15 – 20 de rânduri. perspectivă narativă. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.

Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. Stau în cerdacul tău…) * a se ardica. 8. 4. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Menţionează două teme/ motive literare. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. ambiguitate. pe foaia de examen. vb. Transcrie două structuri/ versuri care conţin imagini ale fiinţei iubite. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele a bate şi întuneric să aibă sens conotativ. Ai obosit. strofa a doua. cu privire la textul de mai jos: Stau în cerdacul tău… Noaptea-i senină. reflexivitate). 7. 9. Crengi mari în flori de umbră mă cuprind Şi vântul mişcă arborii-n grădină. Explică utilizarea cratimei în structura „sufli-n lumânare”. (30 de puncte) − Varianta 044 SUBIECTUL I Scrie. Desfaci visând pieptarul de la sân. prezentă în textul dat. (Mihai Eminescu. în 6 . 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . sugestie.Varianta 44 Ministerul Educaţiei. – a se ridica 1. Ş-alături luna bate trist în geamuri.10 rânduri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. prezente în textul dat. 6. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Prezintă semnificaţia titlului. Deasupra-mi crengi de arbori se întind. în relaţie cu textul poeziei date. În întuneric ochii mei rămân. Încet te-ardici* şi sufli-n lumânare… Deasupră-mi stele tremură prin ramuri. 3. Comentează. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor senină şi mişcă. L-ai aruncat pe umeri de ninsoare. 5. Dar prin fereastra ta eu stau privind Cum tu te uiţi cu ochii în lumină. cu mâna ta cea fină În val de aur părul despletind.

În vederea acordării punctajului pentru redactare. modalităţi de caracterizare a personajului etc. ortografia – 2 puncte. particularităţi ale compoziţiei. În elaborarea eseului. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. exprimarea unei opinii argumentate despre semnificaţia/ semnificaţiile relaţiei dintre incipitul şi finalul romanului ales. prin referire la textul narativ ales. relaţii temporale şi spaţiale. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 044 Scrie un text de tip argumentativ. în chip nobil”. de 15 – 20 de rânduri. despre libertate. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru componente de structură şi/ sau de compoziţie a romanului pentru care ai optat (de exemplu: temă. de ortografie şi de punctuaţie). utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.).3 pagini despre relaţia dintre incipit şi final într-un roman psihologic studiat. personaj. (Mihail Sadoveanu. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. utilizarea limbii literare – 3 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. punctuaţia – 2 puncte. tehnici narative. aşezare în pagină. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. aparţinând perioadei interbelice.Ministerul Educaţiei. episod. lizibilitatea – 1 punct). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 044 Scrie un eseu de 2 . comentarea particularităţilor construcţiei finalului în textul narativ ales. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). secvenţă narativă. construcţia subiectului. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. normele de exprimare. formularea unei concluzii pertinente. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Libertatea este mai ales forţa de a înlătura înrâurirea altora. Idei trăite) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. ilustrarea trăsăturilor incipitului. de a înlătura interesul şi instinctul şi de a întrebuinţa inteligenţa ta singur. viziune despre lume. perspectivă narativă. .

Că sunt bătrân ca iarna. Optzeci de ani îmi pare în lume c-am trăit. În sărutări unim noi sărmanele vieţi… O! glasul amintirii rămâie pururi mut. 5. Se acordă 10 puncte din oficiu. Cu degetele-i vântul loveşte în fereşti. Departe sunt de tine…) 1.Varianta 45 Ministerul Educaţiei. Explică utilizarea cratimei în structura „parc-ai vrea”. apartenenţa poeziei la romantism. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. prezente în textul dat. în 6 . Transcrie două structuri/ versuri care conţin imagini ale fiinţei iubite. cu privire la textul de mai jos: Departe sunt de tine şi singur lângă foc. Se toarce-n gându-mi firul duioaselor poveşti. Să uit pe veci norocul ce-o clipă l-am avut.10 rânduri. vei fi murit de mult! (Mihai Eminescu. 4. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în primele patru versuri ale poeziei. 9. (30 de puncte) − Varianta 045 SUBIECTUL I Scrie. Comentează. Să uit. 8. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. cum dup-o clipă din braţele-mi te-ai smult… Voi fi bătrân şi singur. Prezintă semnificaţia titlului. Petrec în minte viaţa-mi lipsită de noroc. prin evidenţierea a două trăsături existente în text. Cu braţele-amândouă de gâtul meu te-anini Şi parc-ai vrea a-mi spune ceva… apoi suspini… Eu strâng la piept averea-mi de-amor şi frumuseţi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 7. ultimele patru versuri. Motivează. 2. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor clipă şi pururi. Menţionează două teme/ motive literare. Ş-atuncea dinainte-mi prin ceaţă parcă treci Cu ochii mari în lacrimi. 6. 3. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . în relaţie cu textul poeziei date. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Aducerile-aminte pe suflet cad în picuri Redeşteptând în faţă-mi trecutele nimicuri. că tu vei fi murit. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele foc şi ochi să aibă sens conotativ. pe foaia de examen. cu mâni subţiri şi reci.

3 pagini despre conflictul/ conflictele dintr-un roman psihologic studiat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 045 Scrie un eseu de 2 .”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 045 Scrie un text de tip argumentativ. Istoria literaturii române contemporane) Notă! În elaborarea eseului. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. (Nichita Stănescu. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. despre iubire.. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. normele de exprimare. analiza psihologică se află îndărătul tuturor creaţiilor epice. sunt scriitori ce au adâncit analiza până la reconstituirea întregii plase de acţiuni şi reacţiuni sufleteşti din dosul faptelor. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. aşezarea în pagină. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.Ministerul Educaţiei. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei.) şi concluzia/ sinteza. În vederea acordării punctajului pentru redactare. . de 15 – 20 de rânduri. punctuaţia – 2 puncte. aparţinând perioadei interbelice. Respirări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. utilizarea limbii literare – 3 puncte. formularea unei concluzii pertinente. lizibilitatea – 1 punct). (E. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Într-o măsură oarecare. Odată însă cu maturizarea literaturii noastre. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. de ortografie şi de punctuaţie). Lovinescu. ortografia – 2 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Suntem ceea ce iubim”.

Varianta 46 Ministerul Educaţiei. 7. astfel de treci Şi umbra ta se pierde în negurile reci. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. răsai Cu braţele de marmur. bălai – Şi faţa străvezie ca faţa albei ceri Slăbită e de umbra duioaselor dureri! Cu zâmbetul tău dulce tu mângâi ochii mei. în relaţie cu textul poeziei date. iubite înger scump”. Dar vai. Comentează. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Femeie între stele şi stea între femei. Aproape. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele lacrimă şi a încălzi să aibă sens conotativ. În ochii fericirii mă uit pierdut şi plâng. 6. 2. Explică semnificaţia unei figuri de stil din a doua strofă. (Mihai Eminescu. Şi faţa mea în lacrimi pe faţa ta s-o plec. Motivează structurarea textului sub forma unui monolog adresat. 8. Cu sărutări aprinse suflarea să ţi-o-nec Şi mâna friguroasă s-o încălzesc la sân. un chip aievea nu eşti. (30 de puncte) − Varianta 046 SUBIECTUL I Scrie. existente în poezie. pe foaia de examen. Se acordă 10 puncte din oficiu. Din valurile vremii…) 1. cu privire la textul de mai jos: Din valurile vremii. Motivează încadrarea poeziei în lirica romantică. Prezintă semnificaţia titlului. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor umbra şi zadarnic. 5. în 6 – 10 rânduri. 9. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Menţionează două teme/ motive literare romantice. iubita mea. prin evidenţierea a două trăsături prezente în text. Şi întorcându-ţi faţa spre umărul tău stâng. Să te ridic la pieptu-mi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. din ultima strofă. De mă găsesc iar singur cu braţele în jos În trista amintire a visului frumos… Zadarnic după umbra ta dulce le întind: Din valurile vremii nu pot să te cuprind. mai aproape. cu părul lung. pe inima-mi s-o ţin. 4. Evidenţiază rolul virgulei în versul „Să te ridic pe pieptu-mi. Cum oare din noianul de neguri să te rump. iubite înger scump. prima strofă. 3.

ortografia – 2 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte. de 15 – 20 de rânduri. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Romanul e povestea unor oameni caracteristici. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. formularea unei concluzii pertinente. normele de exprimare. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. aşezarea în pagină. – limbii Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ.) şi concluzia/ sinteza.Ministerul Educaţiei. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. . utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. lizibilitatea – 1 punct). (Mihai Ralea. punctuaţia – 2 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. a căror viaţă se degajă clar de mediul cu care intră în conflict. adică să apară în conştiinţa lor problema care-i torturează şi-i îndepărtează de felul cum concep viaţa semenii lor. originali. despre limbă/ grai. ilustrată într-un roman psihologic din perioada interbelică. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. ci limba e stăpâna noastră”. Opere. De ce nu avem roman) Notă! În elaborarea eseului. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. (Mihai Eminescu. Viaţa lor sufletească trebuie să fie complexă tocmai ca să fie posibil acest conflict. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. de ortografie şi de punctuaţie). s. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 046 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre evoluţia unui personaj. XV) * limbei. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza.f. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nu noi suntem stăpânii limbei*. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 046 Scrie un text de tip argumentativ. Romanul e legat de apariţia conştiinţei’’.

2. când fermecată Inima-mi spre tine-ntorn? Mai suna-vei dulce corn. Explică rolul cratimei în structura „spre tine-ntorn”. prin referire la două caracteristici prezente în text. 6. primul catren. Comentează. pe foaia de examen. Peste vârfuri) Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul inimă. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Prezintă semnificaţia titlului. 9. mai departe. 4. pe baza cărora este realizat tabloul naturii. Pentru mine vreodată? (Mihai Eminescu. Codru-şi bate frunza lin. Sufletu-mi nemângâiet Îndulcind cu dor de moarte. Se acordă 10 puncte din oficiu. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Explică semnificaţiile a două figuri de stil diferite. în relaţie cu textul poeziei date. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. în 6 – 10 rânduri. Mai departe. Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele lună şi inimă să aibă sens conotativ. tot mai încet. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Dintre ramuri de arin Melancolic cornul sună. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. (30 de puncte) − Varianta 047 SUBIECTUL I Scrie. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 1. 5. Motivează încadrarea poeziei în lirica romantică. Mai încet. 7. 3.Varianta 47 Ministerul Educaţiei. cu privire la textul de mai jos: Peste vârfuri trece lună. 8. De ce taci. Transcrie două versuri care conţin o descriere specifică imaginarului poetic eminescian.

Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. iar nu enunţarea abstractă a problemei”. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. psihologic. formularea unei concluzii pertinente. despre modul în care se reflectă o idee sau tema romanului psihologic în construcţia personajului pentru care ai optat. În elaborarea eseului. nu e nimic. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia pentru care ai optat. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). perspectivă narativă. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. prezentarea statutului social. punctuaţia – 2 puncte. lizibilitatea – 1 punct). al personajului ales. conflict. E de la sine înţeles că numai viaţa plină poate provoca acest proces. aparţinând perioadei interbelice. prin raportare la conflictul/ conflictele romanului psihologic studiat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 047 Scrie un text de tip argumentativ. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. normele de exprimare. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. exprimarea unui punct de vedere argumentat. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. aşezarea în pagină. utilizarea limbii literare – 3 puncte.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un roman psihologic studiat. limbaj etc. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. despre ce înseamnă a citi o carte bună. • „O operă literară care nu te face să gândeşti.). relaţii temporale şi spaţiale. . pornind de la o idee identificată în una dintre următoarele afirmaţii ale lui George Călinescu: • „Marile creaţii literare sunt acelea în care eroii au pătruns adânc în realitate. de 15 – 20 de rânduri. ortografia – 2 puncte. modalităţi de caracterizare. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 047 Scrie un eseu de 2 . de ortografie şi de punctuaţie). construcţia subiectului. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. relevarea principalei trăsături a personajului ales. În vederea acordării punctajului pentru redactare. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune.Ministerul Educaţiei. încât numele autorului ne devine indiferent”. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. moral etc.

Icoana stelei ce-a murit Încet pe cer se suie: Era pe când nu s-a zărit. în relaţie cu textul poeziei date. 4 puncte Prezintă semnificaţia titlului. 9. Azi o vedem şi nu e. Tot astfel când al nostru dor Pieri în noapte-adâncă. 4 puncte Motivează încadrarea poeziei în lirica romantică.Varianta 48 Ministerul Educaţiei. prin referire la două caracteristici prezente în text. 5. 7. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul cale. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 4. (Mihai Eminescu. 8. 2 puncte Evidenţiază rolul virgulei din a doua strofă. (30 de puncte) − Varianta 048 SUBIECTUL I Scrie. cu privire la textul de mai jos: La steaua care-a răsărit E-o cale-atât de lungă. Lumina stinsului amor Ne urmăreşte încă. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 4 puncte Transcrie două versuri care conţin o descriere specifică imaginarului poetic eminescian. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. ultimul catren. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 puncte Comentează. 4 puncte . 6. pe foaia de examen. Că mii de ani i-au trebuit Luminii să ne-ajungă. 2. în 6 – 10 rânduri. Poate de mult s-a stins în drum În depărtări albastre. 3. La steaua) 1. 4 puncte Explică semnificaţiile a două figuri de stil diferite. Iar raza ei abia acum Luci vederii noastre. 2 puncte Precizează câte un sinonim contextual pentru cuvintele a pieri şi amor. pe baza cărora este realizat tabloul cosmosului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.

vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. de 15 – 20 de rânduri. psihologic. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 048 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui roman psihologic studiat. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Omul sfinţeşte locul. utilizarea limbii literare – 3 puncte. relaţii temporale şi spaţiale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 048 Scrie un text de tip argumentativ.Ministerul Educaţiei.). punctuaţia – 2 puncte. moral etc. acţiune. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale romanului psihologic ales. De la lume adunate şi iarăşi la lume date) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. despre ce înţelegi prin implicarea personală.. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. limbaj etc. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. relevarea trăsăturilor celor două personaje. construcţia subiectului. de ortografie şi de punctuaţie). aşezarea în pagină. normele de exprimare. conflict. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). (Anton Pann. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. iar nu locul pe om”. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. a statutului lor social. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. ortografia – 2 puncte. . modalităţi de caracterizare. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. În elaborarea eseului. formularea unei concluzii pertinente. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. lizibilitatea – 1 punct). aparţinând perioadei interbelice. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. perspectivă narativă.

în 6 – 10 rânduri. 4 puncte 9. molatic. pe-al meu piept capul ţi-l culci Ş-apoi ca din vis trezită. Tu grumazul mi-l înlănţui. parfumate. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul foc. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. O! Desmiardă. cu mânuţe albe. moi. pân’ ce fruntea-mi este netedă şi lină. şireato. Cu-ale tale braţe albe. Noaptea…) 1. De pe fruntea mea cea tristă tu dai viţele-ntr-o parte. Dintr-un colţ pe-o sofa roşă eu în faţa lui privesc. Pân’ nu-i faţa mea zbârcită. 4 puncte 8. lin. 2. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Albă ca zăpada iernei. braţele-ţi îmi înconjoară Gâtul… iar tu cu iubire priveşti faţa mea pălindă. O! Desmiardă. 3. prin referire la două caracteristici prezente în text. Se acordă 10 puncte din oficiu. Atunci tu prin întuneric te apropii surâzândă. 7. apeşi gura ta de foc Pe-ai mei ochi închişi ca somnul şi pe frunte-mi în mijloc. 4 puncte . 2 puncte Alcătuieşte câte un enunţ în care cuvintele lumină şi frunte să aibă sens conotativ. Prezintă semnificaţia titlului. pân’ nu-i inima bătrână. Comentează. 2 puncte Explică rolul cratimei în structura „Pe-ai mei ochi”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Pân’ ce mintea îmi adoarme. pe foaia de examen. primul catren. Şi surâzi. pe baza cărora este realizat tabloul iubirii. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. pân-eşti dulce ca o floare. cum râde visul într-o inimă-ndrăgită. (30 de puncte) − Varianta 049 SUBIECTUL I Scrie. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 5.Varianta 49 Ministerul Educaţiei. iubito. dulce ca o zi de vară. 4 puncte Explică semnificaţiile a două figuri de stil diferite. 6. cu privire la textul de mai jos: Noaptea potolit şi vânăt arde focul în cămin. 4 puncte Transcrie două versuri care conţin o descriere specifică imaginarului poetic eminescian. 4 puncte Motivează încadrarea poeziei în lirica romantică. rotunde. pân’ ce genele-mi clipesc. 4. pân-eşti jună ca lumina cea din soare. dulci. Pe genunchi îmi şezi. Pân-eşti clară ca o rouă. Netezeşti încet şi leneş fruntea mea cea liniştită Şi gândind că dorm. în relaţie cu textul poeziei date. Lumânarea-i stinsă-n casă… somnu-i cald. (Mihai Eminescu.

În elaborarea eseului. Steinhardt. aşezarea în pagină. În vederea acordării punctajului pentru redactare. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. particularităţi ale compoziţiei. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. într-un curent cultural/ literar. despre atitudinea luptătoare. construcţia personajului. Obligatorie e lupta”. lizibilitatea – 1 punct). de ortografie şi de punctuaţie). (N. utilizarea limbii literare – 3 puncte. sublinierea a patru elemente ale textului narativ. exprimarea unei opinii argumentate despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în romanul ales. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 049 Scrie un text de tip argumentativ. 6 puncte - Ministerul Educaţiei. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte.Ministerul Educaţiei. prin referire la două episoade/ secvenţe narative. relaţii temporale şi spaţiale. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. limbaj etc. reflectate într-un roman al experienţei din perioada interbelică. conflict. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. tehnici narative. pornind de la o idee identificată în una dintre următoarele afirmaţii: • „Biruinţa nu-i obligatorie. punctuaţia – 2 puncte. ( Al. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (de exemplu: acţiune. Jurnalul fericirii) • „Lupta întăreşte pe cel slab şi primejdia măreşte pe cel tare”. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.). într-o perioadă sau într-o orientare tematică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 049 Scrie un eseu de 2 . ortografia – 2 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Cântarea Romaniei) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. modalităţi de caracterizare.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. perspectivă narativă. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea tipului de roman pentru care ai optat şi a trăsăturilor care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. . formularea unei concluzii pertinente. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. construcţia subiectului. reflectată în textul narativ ales. de 15 – 20 de rânduri. Russo. prezentarea temei romanului. normele de exprimare.

. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.... în relaţie cu textul poeziei.... 2. (30 de puncte) − Varianta 050 SUBIECTUL I Scrie.. ea moare.. Explică semnificaţia a două figuri de stil diferite din textul dat.Varianta 50 Ministerul Educaţiei. Aruncă pe-a ei urmă priviri suferitoare.. 5. * Suntem tot mai departe deolaltă amândoi. Departe doară luna cea galbenă – o pată.. Precizează două planuri temporale pe baza cărora este structurat textul. Prezintă semnificaţia titlului.... Comentează.. Timpul efectiv de lucru este de trei ore... 4. 9. pe foaia de examen. Din ce în ce mai singur mă-ntunec şi îngheţ..... răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe... Se acordă 10 puncte din oficiu.10 rânduri. cu privire la textul de mai jos: De câte ori. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele ostenite şi pierzându-se.... 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Nici rău nu-i pare-acuma. 6.. Iar peste mii de sloiuri de valuri repezite O pasăre pluteşte cu aripi ostenite.... iubito. în 6 . Oceanul cel de gheaţă mi-apare înainte: Pe bolta alburie o stea nu se arată.....) *deolaltă – formă populară hibridă: deodată.. 3. primele patru versuri prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice....... iubito. împreună 1. Când tu te pierzi în zarea eternei dimineţi.... nici bine nu .... Visându-se-ntr-o clipă cu anii înapoi. pierzându-se-n apus... 8.. ... Evidenţiază rolul liniei de pauză în versul „Departe doară luna cea galbenă – o pată”. Motivează încadrarea versurilor în lirica romantică... Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra polisemia cuvântului departe.. de noi mi-aduc aminte. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Pe când a ei pereche nainte tot s-a dus C-un pâlc întreg de păsări..... prin reliefarea a două trăsături existente în text... 7. De câte ori. (Mihai Eminescu...

formularea unei concluzii pertinente. Itinerariu spiritual) Notă! În elaborarea eseului. . Aceasta-i singura realitate pe care o pot povesti.Ministerul Educaţiei. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. normele de exprimare. vei primi 16 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă.3 pagini în care să prezinţi viziunea despre lume într-un roman al experienţei. Gobseck) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. lizibilitatea – 1 punct). colective sau individuale.. (Camil Petrescu. ortografia – 2 puncte. iar pentru redactarea lui. aşezarea în pagină. (Honoré de Balzac. punctuaţia – 2 puncte. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Inima unei mame este un abis. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 050 Scrie un text de tip argumentativ. afirmarea unei poziţii spirituale. pornind de la ideile exprimate în una dintre următoarele afirmaţii critice: „Să nu scriu decât ceea ce văd. Literatura nu va fi decât concretizarea acestor experienţe. deci. […] Eu nu pot vorbi onest decât la persoana întâi”. acest amestec de elemente ce pătrund în conştiinţă prin experienţe”. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. […] Literatura va oglindi. în adâncul căruia se află pururea o iertare”.. În vederea acordării punctajului pentru redactare. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. în infinite nuanţe. ceea ce aud. (Mircea Eliade. ceea ce gândesc eu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 050 Scrie un eseu de 2 . abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. despre dragostea maternă. de 15 – 20 de rânduri. vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Pentru conţinutul eseului. Cultura e valorificarea şi organizarea experienţelor.) şi concluzia/ sinteza. utilizarea limbii literare – 3 puncte. Noua structură şi opera lui Marcel Proust) „Literatura nu e decât un aspect al culturii.

4 puncte 8.Varianta 51 Ministerul Educaţiei. . 4. 4 puncte 9. Din fiecare om – îndrăgostit. alunecându-şi raza-ncet. ultima strofă din cele trei citate. 2 puncte Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul lume. Tu din întâia lacrimă fugară Făcuşi izvorul de dureri: iubirea… Iar farmecul tău blând şi liniştit Făcu. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. pe foaia de examen. 4 puncte 7 Motivează. (30 de puncte) − Varianta 051 SUBIECTUL I Scrie. Din fiecare-ndrăgostit – poet. 3. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare. Pe când desfaci strălucitoare cerul Ca să domneşti pe somnul lumii. 4 puncte Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. în 6 . Prezintă semnificaţia titlului. Lună! Întâiul vis sub raza ta lunară Îşi fâlfâie din suflete pornirea. prin evidenţierea a două caracteristici identificate în text. Comentează. Balada lunii) Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor tăinuit şi fugară. 2. în relaţie cu textul poeziei date. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 4 puncte 6. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. cu privire la textul de mai jos: ……………………………………… Te-nalţi prelung. apartenenţa acestuia la unul dintre curentele literare studiate. prezente în poezie. (Horia Furtună. 2 puncte Motivează întrebuinţarea liniei de pauză în versul „Din fiecare-ndrăgostit – poet”.10 rânduri. şi tăinuit misterul Ca-n alte seri sub discul tău s-adună. 5. 4 puncte 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.

utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Reflecţii şi maxime) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. lizibilitatea – 1 punct). ortografia – 2 puncte. despre mândrie. În elaborarea eseului. conflict. În vederea acordării punctajului pentru redactare. (Petre Pandrea. secvenţă narativă. aşezarea în pagină. de ortografie şi de punctuaţie). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 051 Scrie un eseu de 2 . normele de exprimare. punctuaţia – 2 puncte. construcţia personajelor. . evidenţierea relaţiilor dintre două personaje reprezentative pentru romanul ales. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.Ministerul Educaţiei. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea exprimată în afirmaţia dată. final. relaţii temporale şi spaţiale.Mândria este apărarea autonomiei personalităţii împotriva mediocrităţii disperate şi obraznice”. exprimarea unui punct de vedere argumentat. pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie: . - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. prin referire la o operă literară studiată. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. vei avea în vedere următoarele repere: precizarea a două caracteristici ale acestui tip de roman. utilizarea limbii literare – 3 puncte. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. a patru elemente de construcţie a subiectului şi/ sau ale compoziţiei (de exemplu: acţiune. formularea unei concluzii pertinente. de 15 – 20 de rânduri. prezentarea. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. incipit. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.). enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. perspectivă narativă. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. despre modul în care se reflectă o idee sau tema în romanul pentru care ai optat. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper).3 pagini despre particularităţile unui roman al experienţei. aparţinând perioadei interbelice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 051 Scrie un text de tip argumentativ. existente în opera literară studiată. prin referire la romanul studiat. cf. tehnici narative etc..

Varianta 52 Ministerul Educaţiei. şi fetele aşteaptă în uliţa murdară tăcerea care cade în fiecare seară. ultimele cinci versuri. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 6. în 6 . E-aşa de lungă vremea de când nu mai e azi şi stearpă şi molâie ca o convalescenţă. 9. 4. în textul dat. greoi şi surd. şi liniştea în lucruri de mult mucegăieşte. cum învecheşte frunza în clopote de-aramă – auzi tăcere lungă şi gri care e toamnă şi diligenţe care vin din Dorohoi. la grilajul de iederă coclit. vin lent după-un zaplaz. Căruţe fugărite de ploaie au trecut. Se acordă 10 puncte din oficiu. auzi cum ploaia stinge fanarele cu gaz. de şes. Evidenţiază două trăsături ale descrierii prezente în prima secvenţă din textul citat. 3. sugestie. 7 Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii. (Barbu Fundoianu. Îţi mai aduci aminte? Îţi mai aduci aminte? ………………………………………………………… Ne-ascund atât de bine albumele cu clampă de-alamă. 5. prezentă în textul dat. cuminte. în plămân. (30 de puncte) − Varianta 052 SUBIECTUL I Scrie. Menţionează două teme/ motive literare. Explică rolul virgulei din primul vers. cu gluga pe cap. Gâşte. fierbinte. reflexivitate). şi factorul. Comentează. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. ambiguitate. În case oameni simpli vorbesc pe ovreieşte.10 rânduri. Argumentează. 2. ………………………………………………………… Bătrânii de la casa cea veche ne-au ieşit în poartă. Herţa) 1. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. coexistenţa tradiţionalismului cu modernismul. cu pantofi galbeni. 8. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. şi-aveau în ochi un zâmbet de iaz. tinereţea! Trecutu-i lângă lampă şi plină e oglinda cu cute în obraz. prezente în poezie. Vântul nisip aduce. a toamnă şi a fân. prin evidenţierea a două trăsături. pe foaia de examen. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în ultimele două versuri ale textului dat. cu privire la textul de mai jos: În târg miroase a ploaie. Transcrie un vers care conţine o locuţiune verbală folosită cu efecte expresive.

eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. În vederea acordării punctajului pentru redactare. comentarea particularităţilor construcţiei finalului în textul narativ ales.Ministerul Educaţiei. perspectivă narativă. exprimarea unei opinii argumentate despre semnificaţia/ semnificaţiile relaţiei dintre incipitul şi finalul romanului ales. relaţii temporale şi spaţiale. utilizarea limbii literare – 3 puncte. lizibilitatea – 1 punct). 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. construcţia subiectului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 052 Scrie un eseu de 2 . II) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. punctuaţia – 2 puncte. particularităţi ale compoziţiei. prin referire la textul narativ ales. formularea unei concluzii pertinente. (Mihai Eminescu. normele de exprimare. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. viziune despre lume. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „A aştepta să culegi altceva dintr-un pământ decât ceea ce a fost semănat în el ar fi o copilărie”. . episod. În elaborarea eseului. aşezare în pagină. despre însemnătatea educaţiei primite în familie.). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 052 Scrie un text de tip argumentativ. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. modalităţi de caracterizare a personajului etc. de 15 – 20 de rânduri. secvenţă narativă. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. tehnici narative. ilustrarea trăsăturilor incipitului. ortografia – 2 puncte. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru componente de structură şi/ sau de compoziţie a romanului pentru care ai optat (de exemplu: temă. Opera politică. personaj. aparţinând perioadei interbelice. de ortografie şi de punctuaţie).3 pagini despre relaţia dintre incipit şi final într-un roman al experienţei studiat.

Păcate vin sub bolta-ţi milostivă. 4. în text. sugestie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 9. cu privire la textul de mai jos: Tu. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. din primul vers. prima strofă. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Prezintă două argumente privind apartenenţa textului dat la tradiţionalism. 5. puterile-şi învie. Îşi spovedeşte patimile ţie. în 6 -10 rânduri. Şi ele-adorm de tine alinate. reflexivitate).n. ambiguitate. 2. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. (30 de puncte) − Varianta 053 SUBIECTUL I Scrie. Precizează valoarea expresivă a pronumelui personal tu. Căci nu-i pribeag ce-n faţa ta se-nchină C-o lacrimă să nu-ţi spele altarul. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. Motivează întrebuinţarea cratimei în versul „Şi ele-adorm de tine alinate”. 8. Comentează.Varianta 53 Ministerul Educaţiei. prezentă în textul dat. Dar tu rămâi de-a pururea senină. curată Poezie. Tu neamurile gândurilor toate Cu drag le laşi la pragul tău să vie. Alcătuieşte două enunţuri prin care să ilustrezi polisemia verbului a bate. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Biserică cu porţi neîncuiate. pe foaia de examen. 7. s. 3. Drumeţ slăbit. Tu le asculţi pe toate deopotrivă Şi le opreşti neghina şi amarul. Se acordă 10 puncte din oficiu. Tot sufletul la poarta ta când bate. Sonet*) *sonet. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 6. – poezie cu formă prozodică fixă (14 versuri repartizate în două catrene cu rimă îmbrăţişată şi două terţine cu rimă liberă) 1. (Octavian Goga. tainică. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al sacrului. Motivează scrierea cu iniţială majusculă a substantivului Poezie.

aşezarea în pagină. În vederea acordării punctajului pentru redactare. ortografia – 2 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Mila. aparţinând perioadei interbelice. Literatura nu va fi decât concretizarea acestor experienţe. (Mircea Eliade. în infinite nuanţe. IX) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. (G. formularea unei concluzii pertinente. . utilizarea limbii literare – 3 puncte. normele de exprimare. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei.Ministerul Educaţiei. e mai ofensatoare decât dispreţul”. afirmarea unei poziţii spirituale. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza.3 pagini despre conflictul/ conflictele dintr-un roman al experienţei studiat. Opere. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. punctuaţia – 2 puncte. despre milă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 053 Scrie un text de tip argumentativ. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Cultura e valorificarea şi organizarea experienţelor. de ortografie şi de punctuaţie). […] Literatura va oglindi. colective sau individuale.) şi concluzia/ sinteza. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Literatura nu e decât un aspect al culturii. de 15 – 20 de rânduri. Ibrăileanu. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 053 Scrie un eseu de 2 . când nu e însoţită de o iubire infinită. lizibilitatea – 1 punct). deci. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. Itinerariu spiritual) Notă! În elaborarea eseului. acest amestec de elemente ce pătrund în conştiinţă prin experienţe”. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte.

Iubirea mea) 1. 2.10 rânduri.Varianta 54 Ministerul Educaţiei. Cu picuri ce se înfioară de chipul unui veşnic soare! (Octavian Goga. Spre ceriuri braţele-şi întinde să-i vie dragul mire: Soare! Când razele nepotolite sărută faţa undei clare. din prima strofă. spuma albă prelung şi pătimaş tresare. Explică semnificaţia alternării a timpurilor verbale în primul catren al textului dat. din albă inimă de stâncă S-a plămădit în taină lacul. 5. penultima strofă. pe foaia de examen. Adâncul ei se pierde-n taina nemărginirilor profunde. Comentează semnificaţia unei figuri de stil identificate în ultima strofă. El creşte azi şi creşte mâne. 7 Precizează valoarea expresivă a adverbului aşa din ultima strofă. 8. (30 de puncte) − Varianta 054 SUBIECTUL I Scrie. Când în adânc se prind în horă strălucitoarele nisipuri… * Aşa-i iubirea mea. Pe veci în matcă nestatornic. în 6 . două cuvinte/ structuri aflate în relaţie de antonimie. Se acordă 10 puncte din oficiu. prezente în poezie. cu privire la textul de mai jos: În munţi cu creştetele sure. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 6. 3. de cer şi de lumină dornic. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. în relaţie cu textul poeziei date. cu valuri lung clocotitoare. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 4. Transcrie. Precizează rolul unui semn de punctuaţie din versul „Spre ceriuri braţele-şi întinde să-i vie dragul mire: Soare!”. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. asemeni acestei largi cetăţi de unde. Menţionează două teme/ motive literare. Comentează. Cu pumnii sfarmă-n jur tărâmul şi urlă de amar ce-o doare. Căci are dragoste cu cerul de-a pururi mişcătoarea apă Şi-n frământarea ei păgână ea coasta jgheaburilor sapă. Cu vifore şi curcubeie. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Prezintă semnificaţia titlului. Înfiorată. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul chip. Atâtea curcubeie tremur în valvârtejul ei de picuri. 9. şi din prăpastia adâncă A biruit în drum pământul.

iar mai pe urmă sufletul îşi ucide”. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). punctuaţia – 2 puncte.Ministerul Educaţiei. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Cine spune minciuna întâi obrazul îşi ruşinează. aparţinând perioadei interbelice. În vederea acordării punctajului pentru redactare. de ortografie şi de punctuaţie). utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. de 15 – 20 de rânduri. În elaborarea eseului. ortografia – 2 puncte. . exprimarea unui punct de vedere argumentat. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. normele de exprimare. despre modul în care se reflectă o idee sau tema romanului în construcţia personajului pentru care ai optat. construcţia subiectului. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. despre minciună.3 pagini. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 054 Scrie un text de tip argumentativ. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. modalităţi de caracterizare. (Dimitrie Cantemir. psihologic. relevarea principalei trăsături a personajului ales. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. conflict. aşezarea în pagină. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un roman al experienţei studiat. Istoria ieroglifică) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. limbaj etc. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 054 Scrie un eseu de 2 . prin raportare la conflictul/ conflictele romanului studiat. relaţii temporale şi spaţiale.). semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. prezentarea statutului social. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. formularea unei concluzii pertinente. moral etc. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. al personajului ales. utilizarea limbii literare – 3 puncte. perspectivă narativă. lizibilitatea – 1 punct).

Prezintă semnificaţia titlului. M-aş fi-nsurat când isprăveam Cu slujba la-mpăratul. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Transcrie. 2 puncte 2. (30 de puncte) − Varianta 055 SUBIECTUL I Scrie. 2 puncte 4.Varianta 55 Ministerul Educaţiei. încadrarea textului în lirica tradiţionalistă. Precizează două motive pentru care s-a utilizat cratima în versul „Şi-n barbă plânge tata…”. două cuvinte care aparţin câmpului semantic al satului. Comentează. 4 puncte 8. Şi-aveaţi şi voi în curte-acum Un stâlp la bătrâneţe. la alegere. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Evidenţiază valoarea expresivă a verbului la modul conjunctiv din prima strofă. 4 puncte 9. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Să fi rămas la coasă. din textul dat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. în relaţie cu textul poeziei date. 4 puncte 7 Motivează. 4 puncte 5. în 6 . De ce m-aţi dus de-acasă? Să fi rămas fecior la plug. 2 puncte 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. din prima strofă. 4 puncte . Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua a poeziei. Bătrâni) 1. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Cu rugi la Preacurata. ultima strofă. Menţionează două elemente de prozodie. 4 puncte 6. Şi plânge mama pe ceaslov. Şi-n barbă plânge tata… (Octavian Goga. Mi-ar fi azi casa-n rând cu toţi… Cum m-ar cinsti azi satul… Câţi ai avea azi dumneata Nepoţi. să-ţi zică: «Moşu…» Le-ai spune spuză de poveşti… Cu Împăratul Roşu… ……………………………………… Aşa… vă treceţi. bieţi bătrâni. cu privire la textul de mai jos: De ce m-aţi dus de lângă voi.10 rânduri. pe foaia de examen. Atunci eu nu mai rătăceam Pe-atâtea căi răzleţe. pe baza a două argumente.

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 055

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre raportul dintre raţiune (mintea) şi pasiune (inima), pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Când se află omul în momentele hotărâtoare ale vieţii, nu-l mai conduce mintea care arată numai alternativele. Direcţia finală o dă inima”. (Titu Maiorescu, Cugetări şi aforisme) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 055

Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui roman al experienţei studiat, aparţinând perioadei interbelice. În elaborarea eseului, vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ, semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă, perspectivă narativă, acţiune, conflict, relaţii temporale şi spaţiale, construcţia subiectului, modalităţi de caracterizare, limbaj etc.); evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje, din perspectiva tipologiei în care se încadrează, a statutului lor social, psihologic, moral etc.; relevarea trăsăturilor celor două personaje, semnificative pentru ilustrarea relaţiilor, prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale romanului ales; exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje, din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului.

-

Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper); pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Varianta 56
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 056

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: În orice zi, la orice pas, murim puţin, murim mai mult. Cu cât părem mai viu tumult, cu-atât apunem ceas de ceas. Ne credem stânci, ne vrem granit, nu ştim ce viermi profunzi ne rod. În viaţa ca un rumen rod stă miezul morţii, viermuit… Ca nişte fluvii clocotim, înspumegaţi, triumfători – nu bănuim că sub vâltori nu-nfrângem viaţa, ci murim. …………………………………….. Dar noi, în inimi dac-am strâns izbânda unei zile vii, zâmbim c-am mai învins o zi, în loc să izbucnim în plâns. (Radu Gyr, Victorii negre) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor tumult şi am strâns. 2 puncte Precizează rolul cratimei în structura „dac-am strâns”. 2 puncte Transcrie, din text, o locuţiune adverbială care exprimă ideea trecerii timpului. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie. 4 puncte Precizează valoarea expresivă a persoanei I plural, în textul dat. 4 puncte Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. 4 puncte Motivează scrierea cu literă mică la începutul unora dintre versurile poeziei. 4 puncte Comentează, în 6 - 10 rânduri, ultima strofă, prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 4 puncte 9. Prezintă semnificaţia titlului, în relaţie cu textul poeziei date. 4 puncte

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 056

Scrie un text de tip argumentativ, de 15 – 20 de rânduri, despre puterea exemplului personal, pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Când chemi la muncă, să te văd cu sapa”. (Nicolae Iorga, Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ, trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris, utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri; 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată, enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei, formularea unei concluzii pertinente; 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat, normele de exprimare, de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte

-

-

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 056

Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre direcţia modernistă, promovată de E. Lovinescu în cultura română, ilustrându-ţi punctul de vedere prin referirea la un text narativ/ poetic/ dramatic adecvat, aparţinând unuia dintre autorii canonici (Tudor Arghezi, Ion Barbu sau Camil Petrescu). Notă! În elaborarea eseului, vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza, constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă, argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc.) şi concluzia/ sinteza. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte, iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte; utilizarea limbii literare – 3 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte; ortografia – 2 puncte; punctuaţia – 2 puncte; aşezarea în pagină, lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.

Varianta 57
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (30 de puncte) − Varianta 057

SUBIECTUL I

Scrie, pe foaia de examen, răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe, cu privire la textul de mai jos: „Vezi, mamă, ce mă doare! Şi pieptul mi se bate, Mulţimi de vineţele pe sân mi se ivesc; Un foc s-aprinde-n mine, răcori mă iau la spate, Îmi ard buzele, mamă, obrajii-mi se pălesc! Ah! inima-mi zvâcneşte!... şi fuge de la mine! Îmi cere… nu-ş’ ce-mi cere! Şi nu ştiu ce i-aş da; Şi cald, şi rece, uite, că-mi furnică prin vine, În braţe n-am nimic şi parcă am ceva; Că uite, mă vezi mamă? Aşa se-ncrucişează, Şi nici nu prinz de veste când singură mă strâng, Şi tremur de nesaţiu, şi ochii-mi văpăiază, Pornesc dintr-înşii lacrămi şi plâng, măicuţă, plâng.” ……………………………………………………… E noapte naltă, naltă; din mijlocul tăriei Veşmântul său cel negru, de stele semănat, Destins coprinde lumea, ce-n braţele somniei Visează câte-aievea deşteaptă n-a visat. Tăcere este totul şi nemişcare plină; Încântec sau descântec pe lume s-a lăsat; Nici frunza nu se mişcă, nici vântul nu suspină Şi apele adorm duse, şi morile au stat. ……………………………………………………. (Ion Heliade-Rădulescu, Zburătorul) 1. Transcrie, din strofa a treia, două cuvinte a căror formă nu mai este acceptată de 2 DOOM , precizându-le forma literară actuală. 2. Precizează rolul virgulei în ultimul vers al primei strofe. 3. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra omonimia cuvântului veste. 4. Menţionează două teme/ motive literare, prezente în poezie. 5. Precizează măsura şi rima versurilor din ultima strofă. 6. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în penultima strofă. 7 Motivează prezenţa a două tipuri de lirism (subiectiv şi obiectiv) în textul dat. 8. Comentează, în 6 - 10 rânduri, strofa a doua, prin evidenţierea relaţiei ideea poetică şi mijloacele artistice. 9. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate, ambiguitate, sugestie, reflexivitate), prezentă în textul dat.

2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte

prezentarea temei/ temelor romanului. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. aşezarea în pagină. În vederea acordării punctajului pentru redactare. despre modestie. conflict. tehnici narative. reflectată/ reflectate în textul narativ ales. limbaj etc. Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. construcţia subiectului. reflectate într-un roman din perioada postbelică.). despre modul în care tema/ temele şi viziunea despre lume sunt reflectate în romanul ales. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea tipului de roman pentru care ai optat şi a trăsăturilor care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. sublinierea a patru elemente ale textului narativ. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 057 Scrie un eseu de 2 . pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Cel care merge cu ochii în pământ se vede pe sine mai bine decât acel care se potriveşte în oglindă”. lizibilitatea – 1 punct). exprimarea unei opinii argumentate. formularea unei concluzii pertinente. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. modalităţi de caracterizare. construcţia personajului. prin referire la două episoade/ secvenţe narative. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). (Nicolae Iorga. de 15 – 20 de rânduri. de ortografie şi de punctuaţie). normele de exprimare. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.Ministerul Educaţiei. punctuaţia – 2 puncte. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a naratorului (de exemplu: acţiune. într-un curent cultural/ literar. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.3 pagini în care să prezinţi tema/ temele şi viziunea despre lume. perspectivă narativă. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. . particularităţi ale compoziţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 057 Scrie un text de tip argumentativ. utilizarea limbii literare – 3 puncte. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. relaţii temporale şi spaţiale. În elaborarea eseului. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. ortografia – 2 puncte.

răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Să-i pară-o inimă streină Că suferă şi plânge-n ele… (St. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor pururea şi trudit. O. 8. Comentează. trudit de cale. Precizează valoarea expresivă a verbelor la modul conjunctiv din poezie. 9. Iosif. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.10 rânduri. din text. cu privire la textul de mai jos: El n-ar dori să-l recunoască Pe lume nimeni niciodată. S-asculte dus şi nici să-i vină În minte cânturile-acele. Se-ntoarce-n casa lui sihastră. Precizează rolul punctelor de suspensie din a doua strofă. (30 de puncte) − Varianta 058 SUBIECTUL I Scrie. 5. în relaţie cu textul poeziei date. un vers care conţine un element de portret. 4. Să poarte pururea o mască Pe faţa lui de chin brăzdată. pe foaia de examen. Prezintă semnificaţia titlului. Cântăreţul) 1. Ce nici să ştie cum îl cheamă Pe tristul făurar de rime… Doar seara când. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . S-audă cântecele sale Cântate de la vreo fereastră. ultimele două strofe. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6. 3. Prezintă două elemente prin care se realizează subiectivitatea în textul dat. 7. Să treacă nebăgat în seamă. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. în 6 .Varianta 58 Ministerul Educaţiei. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin umbră. 2. Transcrie. Ca şi o umbră prin mulţime.

18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. (Nicolae Iorga. (Lucian Blaga. utilizarea limbii literare – 3 puncte. pornind de la o idee identificată în una dintre următoarele afirmaţii: • „Moralitatea se razimă pe respectul [faţă] de alţii şi pe respectul de sine”. prin referire la textul narativ ales. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. perspectivă narativă. punctuaţia – 2 puncte.). viziune despre lume. exprimarea unei opinii argumentate despre semnificaţia/ semnificaţiile relaţiei dintre incipitul şi finalul romanului ales.3 pagini despre relaţia dintre incipit şi final într-un roman studiat. formularea unei concluzii pertinente. Cugetări) • „Un tip cu adevărat moral este. secvenţă narativă. modalităţi de caracterizare a personajului etc. ortografia – 2 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 058 Scrie un text de tip argumentativ. relaţii temporale şi spaţiale. normele de exprimare. În elaborarea eseului. de ortografie şi de punctuaţie). vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru componente de structură şi/ sau de compoziţie a romanului pentru care ai optat (de exemplu: temă. sub raport etic. aparţinând perioadei postbelice. personaj. În vederea acordării punctajului pentru redactare. despre comportarea lăudabilă/ morală. de 15 – 20 de rânduri. aşezare în pagină. tehnici narative. particularităţi ale compoziţiei. comentarea particularităţilor construcţiei finalului în textul narativ ales.Ministerul Educaţiei. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. construcţia subiectului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 058 Scrie un eseu de 2 . - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. . eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). lizibilitatea – 1 punct). 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. ilustrarea trăsăturilor incipitului. mai exigent faţă de sine însuşi decât faţă de alţii”. episod. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte.

De ce nu-mi răspunde? Vânturile nopţii scutură afară Fără încetare. 9. tot mai noapte-i noaptea. 8. Unde-i cerul. pe foaia de examen.. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. în relaţie cu textul poeziei date.Varianta 59 Ministerul Educaţiei. nimeni nu răspunde. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Unde-i mâna albă care să mă scape? E miros de moarte. 3.. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. primele două strofe. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a patra. cu privire la textul de mai jos: Vânturile nopţii scutură afară Arborii tăcerii. Vânturile nopţii…) 1. unde? A-nceput blestemul groapa să mi-o sape. apartenenţa acestuia la direcţia modernistă/ la modernism. Comentează. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. în 6 . Mă cufund în lacrămi. 6. să mă scape? ……………………………………………………… (Emil Isac. Se acordă 10 puncte din oficiu. Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra polisemia verbului a răspunde. prin evidenţierea a două trăsături existente în text. să mă scape. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor să scape şi spaimă. Nu mai vine zarea. Precizează rolul virgulei şi al semnului exclamării din structura „O. încete plânsul!”. (30 de puncte) − Varianta 059 SUBIECTUL I Scrie. încete plânsul! Sufletele doarmă!. 2. 7. O. 4. Nu e om pe lume… A pornit furtuna pe-nverzite ape… Sufletu-mi de spaimă în bucăţi se sfarmă. Motivează.10 rânduri. Unde-i alba mână. 5. Prezintă semnificaţia titlului. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat.

normele de exprimare. nici cultură fără muncă”. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. conflict. prezentarea statutului social. psihologic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 059 Scrie un eseu de 2 . punctuaţia – 2 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ studiat. IX) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. aparţinând lui Marin Preda. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. de 15 – 20 de rânduri. ortografia – 2 puncte. În elaborarea eseului. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. aşezarea în pagină. limbaj etc. perspectivă narativă. formularea unei concluzii pertinente. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). moral etc. . prin raportare la conflictul/ conflictele textului narativ studiat. Opere. despre împlinirea prin muncă. relaţii temporale şi spaţiale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 059 Scrie un text de tip argumentativ. utilizarea limbii literare – 3 puncte. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. (Mihai Eminescu. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.). lizibilitatea – 1 punct). relevarea principalei trăsături a personajului ales. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune.Ministerul Educaţiei. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. modalităţi de caracterizare. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. al personajului ales. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. exprimarea unui punct de vedere argumentat. despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului narativ în construcţia personajului pentru care ai optat. de ortografie şi de punctuaţie). pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nu există nici libertate. construcţia subiectului. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.

2. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate.10 rânduri. 5. prima strofă. O jale e în orişicine. Rondelul rozelor ce mor) 1. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare. 4 puncte Comentează. prezentă în textul dat. sugestie. 4. Curg vălmăşaguri de suspine. Şi-n marea noapte care vine Duioase-şi pleacă fruntea lor… – E vremea rozelor ce mor. 7 8. (Alexandru Macedonski. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 3. Şi azi se sting aşa uşor. 4 puncte 9. pe foaia de examen. cu privire la textul de mai jos: E vremea rozelor ce mor. 4 puncte Transcrie un vers care conţine o imagine auditivă. 2 puncte Precizează rolul cratimei în versul „Duioase-şi pleacă fruntea lor…”. şi mor şi-n mine. (30 de puncte) − Varianta 060 SUBIECTUL I Scrie. Pe sub amurgu-ntristător. 6.Varianta 60 Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 puncte Motivează reluarea versului „E vremea rozelor ce mor” în cele trei strofe ale poeziei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. în 6 . Mor în grădini. În tot. şi mor şi-n mine – Ş-au fost atât de viaţă pline. se simte un fior. 4 puncte Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în ultimele cinci versuri ale textului dat. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. reflexivitate). prezente în poezie. 4 puncte . Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor fior şi vălmăşaguri. E vremea rozelor ce mor – Mor în grădini. ambiguitate. 2 puncte Alcătuieşte două enunţuri pentru a ilustra caracterul polisemantic al cuvântului frunte.

prezentarea statutului social. aparţinând perioadei postbelice. limbaj etc. exprimarea unui punct de vedere argumentat. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. utilizarea limbii literare – 3 puncte. formularea unei concluzii pertinente. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 060 Scrie un text de tip argumentativ. de ortografie şi de punctuaţie).). modalităţi de caracterizare.enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. aşezarea în pagină. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). Cugetări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. prin raportare la conflictul/ conflictele romanului studiat. relevarea principalei trăsături a personajului ales. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. conflict. moral etc. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. În vederea acordării punctajului pentru redactare. . (Nicolae Iorga. despre modul în care se reflectă o idee sau tema romanului în construcţia personajului pentru care ai optat.Ministerul Educaţiei. psihologic. construcţia subiectului. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. perspectivă narativă. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. al personajului ales. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. relaţii temporale şi spaţiale. ortografia – 2 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 060 Scrie un eseu de 2 . de 15 – 20 de rânduri. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. punctuaţia – 2 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un roman studiat. despre atitudinea faţă de natură. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: acţiune. ilustrată prin două episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. lizibilitatea – 1 punct). normele de exprimare. În elaborarea eseului. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Natura-ţi dă zilnic exemplul de a trăi”.

Motivează folosirea cratimei în structura „dorul vieţii-n mine”. Zadarnic firea şi-o preface. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. (30 de puncte) − Varianta 061 SUBIECTUL I Scrie. Prezintă semnificaţia refrenului în poezia citată. în 8 – 10 rânduri. 5. Scrie două expresii/ locuţiuni care să conţină cuvântul suflet. ce-n umbră zace. Transcrie doi termeni care fac parte din câmpul semantic al oglinzii. ultima strofă a poeziei. 6. cu privire la textul de mai jos: Din al oglindei luciu rece De apă-adâncă. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor pace şi vis. 7. Obida vrând să mă înece. 8. 2. pe foaia de examen. Menţionează două teme/ motive literare. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. prezente în poezie. 9. Din al oglindei luciu rece Uitarea numai se desface. Chiar dorul vieţii-n mine tace — Izvor ce gata e să sece. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 4. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei date. Rondelul oglindei) 1. Comentează. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Un fel de vis de opium trece Din al oglindei luciu rece. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. — se desface O linişte de dulce pace.Varianta 61 Ministerul Educaţiei. (Alexandru Macedonski. Şi pe-al meu chip. Ce-ntregul suflet mi-l petrece. 3. Precizează o valoare expresivă a timpului prezent al verbelor din prima strofă a poeziei citate.

psihologic. formularea unei concluzii pertinente. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. În elaborarea eseului. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.Ministerul Educaţiei. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). din perspectiva finalizării conflictului/ a conflictelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 061 Scrie un text de tip argumentativ. moral etc. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. ilustrarea a patru procedee de caracterizare a personajului. (Alexandru Macedonski. aparţinând unui autor canonic. din perspectiva statutului lor social. despre atitudinea faţă de minciună. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru caracteristici ale romanului selectat.3 pagini despre un personaj feminin dintr-un roman studiat. lizibilitatea – 1 punct). prezentarea relaţiilor dintre personajul ales şi un alt personaj al romanului. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Opere. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. exprimarea unei opinii argumentate despre evoluţia/ condiţia personajului ales. punctuaţia – 2 puncte. prin referire la construcţia subiectului şi la particularităţi ale compoziţiei. ortografia – 2 puncte. semnificative pentru realizarea personajului ales. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. de ortografie şi de punctuaţie). utilizarea limbii literare – 3 puncte.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 061 Scrie un eseu. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. aşezare în pagină. În vederea acordării punctajului pentru redactare. . de 15 – 20 de rânduri. prevăzut de programa şcolară în vigoare. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Mai mult decât minciuna nimica nu răpune”. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. de 2 . normele de exprimare. prin episoade/ secvenţe narative/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. IV) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ.

Şi norii albi – şi crinii suavi – şi balta clară. Pe balta clară) 1. Oh! Alba dimineaţă şi visul ce şoptea. 6. (30 de puncte) − Varianta 062 SUBIECTUL I Scrie. Prezintă semnificaţia titlului. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Exprimă-ţi opinia în legătură cu rolul versului „Oh! Sufletul! – curatul argint de-odinioară”. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul apă. 8. 2. Transcrie două versuri care conţin imagini cromatice. Explică valoarea expresivă a utilizării punctelor de suspensie din primul vers.. Şi sufletul – curatul argint de-odinioară – Oh! Sufletul! – curatul argint de-odinioară. Precizează valoarea expresivă a verbelor la indicativ imperfect. (Alexandru Macedonski. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în poezie. pe foaia de examen. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. 3. folosite în textul dat. 9. – voioase Zâmbeau în fundul apei răsfrângeri argintoase. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. cu privire la textul de mai jos: Pe balta clară barca molatică plutea.Varianta 62 Ministerul Educaţiei.. 7. Motivează încadrarea poeziei în lirica simbolistă. prin referire la două caracteristici prezente în text. 5. prin raportare la textul citat. Albeţi neprihănite curgeau din cer. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.

normele de exprimare. utilizarea limbii literare – 3 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. aparţinând perioadei postbelice. despre nădejde. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. nu poate fi fericit”. Cine nu mai speră. modalităţi de caracterizare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 062 Scrie un text de tip argumentativ. psihologic. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. . semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. În elaborarea eseului. relevarea trăsăturilor celor două personaje. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale romanului ales.). 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. limbaj etc. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. ortografia – 2 puncte.Ministerul Educaţiei. lizibilitatea – 1 punct). eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. conflict. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. de 15 – 20 de rânduri. punctuaţia – 2 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). a statutului lor social. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 062 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui roman studiat. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. aşezarea în pagină. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Forma reală a fericirii e nădejdea. (Victor Eftimiu. perspectivă narativă.. În vederea acordării punctajului pentru redactare. formularea unei concluzii pertinente. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. relaţii temporale şi spaţiale. Spovedanii) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. moral etc. acţiune. construcţia subiectului.

prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Prezintă semnificaţia titlului. cu privire la textul de mai jos: Era o zi senină ca fruntea de fecioară Ce e neturburată de-ai patimilor nori. prin evidenţierea a două trăsături existente în text.. Nainte de-a-şi da rodul mureau învineţite Când ea veni să şeadă sub stuful oropsit. 3. 7. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. 8. Se acordă 10 puncte din oficiu. Menţionează două teme/ motive literare. Uscat e liliacul şi nu mai suntem doi.. 6.10 rânduri. Precizează valoarea expresivă a adverbului ce din structura „ce repede pieiră”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.. în 6 . Văitându-se pe soarta ce-acolo le-a sădit. Ilustrează. Selectează. conceptul poezie lirică. Atunci acele ramuri de-odată înfloriră Ş-o ploaie azurie vărsară peste noi. acele clipe ce repede pieiră. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 5.. 2. (30 de puncte) − Varianta 063 SUBIECTUL I Scrie. Şi prins de-o rece stâncă pe care vântu-o sapă. Stuful de liliac) 1. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. O! Doamne. ultima strofă a poeziei. pe foaia de examen. Gemea muşcat de vânturi un stuf de liliac. Motivează folosirea cratimei în al doilea vers al poeziei. Plăpândele lui ramuri abia înmugurite.Varianta 63 Ministerul Educaţiei. prezente în poezie. 9. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a treia strofă. doi termeni care aparţin câmpului semantic al suferinţei. 4. în legătură cu textul dat. din text. Subţiri ca o dantelă urcau mereu din apă Clădiri de nori fantastici ocoale dând pe lac. O zi din care şoapte de îngeri se coboară Şi vin pe-o adiere să cânte printre flori. Comentează. (Alexandru Macedonski. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte .

aparţinând lui Marin Preda. Opere) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. despre nedreptate. formularea unei concluzii pertinente. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. perspectivă narativă. În vederea acordării punctajului pentru redactare. moral etc. În elaborarea eseului. de ortografie şi de punctuaţie).Ministerul Educaţiei. normele de exprimare. psihologic. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nedreptatea o facem nu numai când nu dăm cuiva ceea ce i se cuvine. punctuaţia – 2 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 063 Scrie un text de tip argumentativ. utilizarea limbii literare – 3 puncte. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. (Ioan Slavici. modalităţi de caracterizare.). eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. ortografia – 2 puncte. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ. ci şi când îi dăm ceea ce nu i se cuvine”. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. construcţia subiectului. . de 15 – 20 de rânduri. relaţii temporale şi spaţiale. limbaj etc. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: temă. acţiune. aşezarea în pagină. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. lizibilitatea – 1 punct). a statutului lor social. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. conflict. prin raportare la două episoade/ secvenţe narative ale textului narativ ales. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei.. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 063 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ studiat. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. relevarea trăsăturilor celor două personaje. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.

Cât iar ţipa. (30 de puncte) − Varianta 064 SUBIECTUL I Scrie. 2. Explică rolul virgulei din primul vers. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. pe foaia de examen. Miros de humă şi de cremeni desfunda vechimi. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. tânguind pustietate. cu prăbuşiri în înălţimi. Peste cocoaşa lumii se târa o scorpie cleioasă. arzând pucioasă. stolul cocorilor. a doua strofă. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Motivează încadrarea poeziei în lirica tradiţionalistă. în 6 . Furtună de toamnă) 1. prezentă în textul dat. Pe drumuri nămolite gemeau care aplecate. 4. pierdut. cu privire la textul de mai jos: Copaci roşcaţi. Argaţi încovoiaţi grăbiră ca groparii. Fulgere verzi spărgeau în ţăndări iadul norilor. Pământul revenea în arături tăiat. Menţionează două teme/ motive literare. Nuci mocirloşi au gâlgâit. corturi. parii. Treceau cocorii. Cât rece se înmormânta un leş de soare. Precizează o valoare expresivă obţinută prin utilizarea frecventă în text a verbelor la perfectul compus şi la imperfect. ambiguitate. Site de ploaie cerneau strâmb din zare. Transcrie două structuri lexicale ce cuprind o imagine vizuală. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în versul „Fulgere verzi spărgeau în ţăndări iadul norilor”. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. respectiv. Întunecimea a învineţit tăria fierului. Din vie smulşi. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al morţii. cu freamăte s-au despuiat. 5. sugestie). 6. Opaiţe s-au stins abia ivite-n cimitirul cerului Deschis. Comentează. o imagine auditivă. 7. 3. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (Adrian Maniu. 9. 8. erau strânşi. prezente în poezie.Varianta 64 Ministerul Educaţiei.10 rânduri. prin referire la două caracteristici prezente în text.

argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. nu există nici dramatism”. normele de exprimare. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Dacă ştim să primim cu sufletul deschis bucuriile. (Liviu Rebreanu. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 064 Scrie un text de tip argumentativ. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. trebuie să ştim primi şi loviturile şi nenorocirile. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. aşezarea în pagină. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. Opere) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ.) şi concluzia/ sinteza. ortografia – 2 puncte. latentă sau declarată. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Dramatismul implică în mod necesar confruntarea polemică. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. (Adrian Marino. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 064 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre construcţia subiectului într-o operă dramatică studiată. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. de ortografie şi de punctuaţie). punctuaţia – 2 puncte. dacă aşteptăm mereu însetaţi fericirea. formularea unei concluzii pertinente. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. despre tăria de caracter. trebuie să ne aşteptăm şi la nefericire”.Ministerul Educaţiei. lupta. Unde nu există adversitate. Dicţionar de idei literare). de 15 – 20 de rânduri. lizibilitatea – 1 punct). În vederea acordării punctajului pentru redactare. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. . Notă! În elaborarea eseului.

Precizează valoarea expresivă a adverbului decât din a doua strofă a poeziei. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul pas.* În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână Nu răsună pe trotuare Decât paşii celor care merg ţinându-se de mână. Explică semnificaţia reluării versului „În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână”. 7. Din burlane Şi din cer [. Demonstrează încadrarea poeziei în lirica simbolistă. De sub vechile umbrele.] În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână Un bătrân şi o bătrână – Două jucării stricate – Merg ţinându-se de mână… (Ion Minulescu. Prezintă semnificaţia titlului. ce suspină Şi se-ndoaie.. Ce coboară din umbrele. 9. cu privire la textul de mai jos: În oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână Orăşenii. 3. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 4. (30 de puncte) − Varianta 065 SUBIECTUL I Scrie.Varianta 65 Ministerul Educaţiei. Şi-n oraşu-n care plouă de trei ori pe săptămână. Orăşenii pe trotuare Par păpuşi automate. pe trotuare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. două structuri/ versuri care conţin imagini auditive. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte .. Comentează. 1. Numărând În gând Cadenţa picăturilor de ploaie. prima strofă a poeziei. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Acuarelă) *galantar. din text. – vitrină a unui magazin. Transcrie.10 rânduri. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Se acordă 10 puncte din oficiu. 8. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. date jos din galantare. 5. Explică rolul cratimei în structura „în oraşu-n care plouă”. pe foaia de examen. s. Merg ţinându-se de mână. 6. 2. Umede de-atâta ploaie. în 6 . prin referire la două caracteristici prezente în text. prin raportare la textul dat.n.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 065 Scrie un text de tip argumentativ. de ortografie şi de punctuaţie).3 pagini despre aspectele comicului de caracter şi de moravuri într-o comedie studiată. în comedia aleasă. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. exprimarea unei opinii argumentate despre rolul comicului de caracter şi al comicului de moravuri. În elaborarea eseului. ilustrative pentru utilizarea.Ministerul Educaţiei. ortografia – 2 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. aşezare în pagină. vei avea în vedere următoarele repere: precizarea a patru trăsături ale comediei. Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. în textul literar ales. a comicului de caracter şi de moravuri. prezentarea succintă a două personaje ale comediei. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte. punctuaţia – 2 puncte. prin referire la temă şi la conflict. evidenţierea mijloacelor de realizare a comicului de caracter şi de moravuri în comedia aleasă. ca operă dramatică. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Civilizaţie şi cultură) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. acela a coborât raiul pe pământ”. (Simion Mehedinţi. lizibilitatea – 1 punct). de 15 – 20 de rânduri. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Cine a înălţat munca până la iubire. . normele de exprimare. formularea unei concluzii pertinente. despre muncă. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 065 Scrie un eseu de 2 . utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei.

ultima strofă a poeziei. 3. Precizează rolul liniei de pauză folosite în prima strofă. Iar tu – Cântându-l ca şi dânsul. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Se acordă 10 puncte din oficiu. (30 de puncte) − Varianta 066 SUBIECTUL I Scrie. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al creaţiei poetice. Te-oi plânge-n ritmul unui vers. Iar eu pe ţărm Mâhnit privi-voi vaporu-n repedele-i mers. 6. cu privire la textul de mai jos: Şi-ai să mă uiţi – Că prea departe Şi prea pentru mult timp porneşti! Şi-am să te uit – Că şi uitarea e scrisă-n legile-omeneşti. 8. poate. Şi versul meu L-o duce. ca şi mine – Te vei gândi la adorata în cinstea căreia fu scris. în 6 . Transcrie două structure/ versuri care conţin imagini vizuale. Comentează. Cu ochii urmări-vei ţărmul. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.10 rânduri. Ca-n ziua când te-afunda vaporu-n zare Şi când din ochi lăsai să-ţi pice Trei lacrimi reci de călătoare! (Ion Minulescu. 2. prin referire la două caracteristici prezente în text. Şi-uitând că m-ai uitat. Şi-nţelegând că mi-eşti pierdută. Demonstrează încadrarea poeziei în lirica simbolistă. 4. topindu-se ca noru-n zare. prezente în poezie. ……………………………………………. Explică valoarea expresivă a adverbului poate. Vei smulge din cadrul palidului vis Întunecatu-mi chip. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. folosit de două ori în ultima strofă. poate. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Menţionează două teme/ motive literare. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă a poeziei. 5. vreun cântăreţ până la tine.Varianta 66 Ministerul Educaţiei. pe foaia de examen. Trei lacrimi reci de călătoare) 1. Şi ochii-ţi lăcrima-vor poate Trei lacrimi reci de călătoare. 7. 9. Plângându-l. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte .

pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. prin referire la două scene/ secvenţe/ situaţii ale conflictului. limbaj etc. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. În vederea acordării punctajului pentru redactare. aşezarea în pagină. de 15 – 20 de rânduri. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. reflectată în textul dramatic ales. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. reflectate într-o comedie studiată. construcţia personajului.). În elaborarea eseului. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. lizibilitatea – 1 punct). despre reuşita în meseria/ profesia aleasă. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea trăsăturilor comediei pentru care ai optat. utilizarea limbii literare – 3 puncte. normele de exprimare. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. punctuaţia – 2 puncte. într-un curent cultural/ literar. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. . 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 066 Scrie un text de tip argumentativ. de ortografie şi de punctuaţie). Scrieri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 066 Scrie un eseu de 2 .Ministerul Educaţiei. formularea unei concluzii pertinente. (Tudor Arghezi. construcţia subiectului. care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. ortografia – 2 puncte. exprimarea unei opinii argumentate despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în comedia aleasă. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Un leneş sau un incapabil se răzbună cu scuza morală că nu a avut noroc”. modalităţi de caracterizare. prezentarea temei comediei. sublinierea a patru elemente ale textului dramatic. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a unuia dintre personaje (de exemplu: acţiune. XXIII) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. relaţii temporale şi spaţiale. particularităţi ale compoziţiei.

Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al călătoriei. 9. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă a poeziei. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 3.Varianta 67 Ministerul Educaţiei. 6. (Ion Minulescu. 8. Dar într-o zi o fată – bat-o focul – Mi-a-ntors din cale pasul obosit… – Unde-aş fi fost de nu m-aş fi oprit Şi nu mi-aş fi vândut ei tot norocul?. Menţionează două teme/ motive literare.. ştiam doar că-i departe Şi-i tare greu de-ajuns unde voiam. pe foaia de examen.10 rânduri. Precizează rolul liniilor de pauză din primul vers al ultimei strofe. Cântec de drum) 1. bătătorite ’ De-atâţia mulţi porniţi naintea mea. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Transcrie un fragment de vers/ un vers care conţine o imagine vizuală. 5. 4.. Am colindat călăuzit de-o stea – Icoana unei lumi întrezărite. Explică valoarea expresivă a utilizării frecvente a verbelor la imperfect în prima strofă. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. (30 de puncte) − Varianta 067 SUBIECTUL I Scrie. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . cu privire la textul de mai jos: Când am pornit. 7. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. prezente în poezie. Prezintă semnificaţia titlului. Dar unde-i acel unde nu ştiam Căci nu-l găsisem încă-n nicio carte. Pe drumuri lungi şi vechi. ultima strofă a poeziei. în 6 . Comentează. prin raportare la textul dat.

. indicaţii scenice etc. de 15 – 20 de rânduri. Opere. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. formularea unei concluzii pertinente. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 067 Scrie un eseu. despre deschiderea către nou. de caracter. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. vei avea în vedere următoarele repere: precizarea a patru trăsături ale comediei. (E. În elaborarea eseului. normele de exprimare. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). în textul dramatic ales. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 067 Scrie un text de tip argumentativ. intrigă. utilizarea limbii literare – 3 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. a comicului de situaţie cu altă formă/ alte forme de manifestare a comicului (de limbaj. de 2 – 3 pagini despre particularităţile comicului de situaţie într-o comedie studiată. punctuaţia – 2 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. tablou.Ministerul Educaţiei. lizibilitatea – 1 punct).). relaţii temporale şi spaţiale. ortografia – 2 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.). pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „E desigur vrednică de cinstire năzuinţa omului spre noutate. de moravuri etc. evidenţierea a patru elemente de construcţie a subiectului dramatic şi/ sau de compoziţie ale comediei alese (de exemplu: conflicte dramatice. exemplificarea comicului de situaţie. ce-i face originalitatea şi-i îndreptăţeşte oarecum dreptul la viaţă”. de ortografie şi de punctuaţie). În vederea acordării punctajului pentru redactare. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Lovinescu. aşezare în pagină. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. exprimarea unei opinii argumentate despre îmbinarea. prin referire la două scene/ situaţii semnificative din textul ales. V) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. e poate chiar cea mai nobilă însuşire a lui. scenă. act. ca operă dramatică.

.n..... în 6 .. Un cântec trist... Se acordă 10 puncte din oficiu. 6. Celei care pleacă) *triolet. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Precizează rolul apostrofului folosit în structura „alt’dată”. Menţionează două teme/ motive literare. 9. 7.... Dar ce anume-a fost. 2... pe foaia de examen. ultima strofă a poeziei.. Tu crezi c-a fost iubire-adevărată? Eu cred c-a fost o simplă nebunie! (Ion Minulescu. ce-l cântă-ades pescarii Când pleacă-n larg şi nu se mai întorc. în care primul vers este identic cu al patrulea şi al şaptelea... − poezie de opt sau şapte versuri (de câte opt silabe fiecare).... Pe marginile albului fiord. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.... Explică valoarea expresivă a adverbului poate. 3........ A fost un vis trăit pe-un ţărm de mare...... Ce-am vrut să fie Noi nu vom şti-o poate niciodată. folosit de două ori în text. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.... Comentează. . iar al doilea cu al optulea.. poate. A fost un vis... O melodie.. Cerşea iubirea blondelor cochete. niciodată... s.. 8.10 rânduri.. Un vers. 5.. Ce n-am cântat-o...... prin referire la două caracteristici prezente în text.. 4... Şi-a fost refrenul unor triolete* Cu care-alt’dată un poet din Nord. Eu cred c-a fost o scurtă nebunie. Un cântec trist. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . adus de marinarii Sosiţi din Boston.. Transcrie două structure/ versuri care conţin imagini vizuale.. cu privire la textul de mai jos: Tu crezi c-a fost iubire-adevărată. Norfolk Şi New York. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat..Varianta 68 Ministerul Educaţiei. prezente în poezie... Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al muzicii... răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe.. 1. Demonstrează încadrarea poeziei în lirica simbolistă. adus din alte ţări De nişte păsări albe – călătoare Pe-albastrul răzvrătit al altor mări – Un cântec trist.. (30 de puncte) − Varianta 068 SUBIECTUL I Scrie..... Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă a poeziei.

. Pentru arta literară) Notă! În elaborarea eseului. despre menirea operei de artă. (Paul Zarifopol. de ortografie şi de punctuaţie). Un mare artist este deci un mare modelator de oameni”. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. punctuaţia – 2 puncte. dar excepţionala lui capacitate de observare le-a făcut să fie păpuşi de caracter. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. lizibilitatea – 1 punct). 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Caragiale a fost un demon al veseliei. I) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc.Ministerul Educaţiei. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. îi admitem şi putinţa de a ne preface sufleteşte. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. aşezarea în pagină.) şi concluzia/ sinteza. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. printr-o strictă îngrijire artistică. ortografia – 2 puncte. normele de exprimare. formularea unei concluzii pertinente. [. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 068 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre personajul preferat dintr-un text narativ sau dintr-un text dramatic studiat. Opere. utilizarea limbii literare – 3 puncte. Lovinescu. . trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Caricatura în opera lui Caragiale este îndeobşte eminent amuzantă. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. cu o anumită putere de exactă evocare”. (E.] Caragiale a dat adeseori figurilor lui mecanism de marionete. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 068 Scrie un text de tip argumentativ. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Admiţând influenţa unei opere de artă asupra noastră.. dotate. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. de 15 – 20 de rânduri.

Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al simţurilor. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Menţionează două teme/ motive literare. prezente în poezie. prezentă în textul dat. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Comentează. 6. cu privire la textul de mai jos: Firul de sânge care-mi iese din buzunar firul de lână care-mi iese din ochi firul de tutun care-mi iese din urechi firul de flăcări care-mi iese din nări Tu poţi crede că urechile mele fumează dar oamenii au rămas ţintuiţi în mijlocul străzii pentru că în noaptea asta se vor vopsi în negru toate statuile şi va fi insomnia mea aceea pe care o vei cunoaşte o insomnie oarecare de cretă şi de argilă o insomnie ca o sobă sau ca o uşe sau mai bine ca golul unei uşi şi în dosul acestei uşi vreau să vorbim de memorie vreau să mă miroşi ca pe o fereastră vreau să mă auzi ca pe un arbore vreau să mă pipăi ca pe o scară vreau să mă vezi ca pe un turn (Gellu Naum. sugestie). Se acordă 10 puncte din oficiu. Alcătuieşte un enunţ în care substantivul flacără să aibă sens conotativ. pe foaia de examen. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 2.Varianta 69 Ministerul Educaţiei. (30 de puncte) − Varianta 069 SUBIECTUL I Scrie. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă a poeziei Exprimă-ţi o opinie argumentată despre componenta ortografică a textului. 8. Precizează rolul cratimei în structura de tipul „care-mi iese”. 3. ideea/ o idee poetică identificată în textul dat. ambiguitate. în 6 – 10 rânduri. Oglinda oarbă) 1. 9. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 7. 5. 4. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat.

opacitate. până la urmă. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului dramatic. psihologic. notaţiile autorului etc. În elaborarea eseului. moral etc. de 15 – 20 de rânduri. conflict. punctuaţia – 2 puncte. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: construcţia subiectului. Ipocrizia disperării) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. lizibilitatea – 1 punct). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 069 Scrie un text de tip argumentativ. formularea unei concluzii pertinente. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. limbajul personajelor. (Teodor Mazilu. exprimarea unui punct de vedere argumentat. prin raportare la conflictul/ conflictele comediei studiate. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.). . particularităţi ale compoziţiei. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. relevarea principalei trăsături a personajului ales. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. despre orgoliul nemăsurat/ vanitate. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. utilizarea limbii literare – 3 puncte. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). despre modul în care se reflectă o idee sau tema comediei în construcţia personajului pentru care ai optat. aşezarea în pagină. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. modalităţi de caracterizare. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Vanitatea este. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 069 Scrie un eseu de 2 . În vederea acordării punctajului pentru redactare. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. ilustrată prin două scene/ secvenţe/ situaţii semnificative sau prin citate comentate.Ministerul Educaţiei. ortografia – 2 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). al personajului ales. normele de exprimare.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-o comedie studiată. prezentarea statutului social. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. sumbră incapacitate de a admite că pe lume mai sunt şi alte fiinţe omeneşti în afară de fermecătoarea ta persoană”.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.. ai aflat ghicitoarea: Tu. 2. folosit în strofa a patra. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Din valuri clipind ca din sute de pleoape: Pârâul zglobiu în ea va încape. fără griji. voiosul şi clarul pârâu: El iute aleargă spre zări fără frâu Şi marea bătrână. marea. 3. prin raportare la textul dat. De ţărmu-i departe. . prezente în poezie. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. nu-i pasă ce ţărm va ajunge. adâncă. nimica nu ştie Zglobiul. dragostea mea. Spre tânăra undă privirea-şi aruncă. ultima strofă a poeziei. 4. 4 puncte Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază subiectivitatea eului liric. 2 puncte Explică valoarea expresivă a adverbului tot. în 6 . 6. (Miron Radu Paraschivescu.Varianta 70 Ministerul Educaţiei. Prezintă semnificaţia titlului. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al naturii. De marea întinsă. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare.10 rânduri. unda lui cea zglobie. tot sare prin stâncă Un tânăr pârâu ce spumos îşi aruncă.. tot mai repede fuge. cu privire la textul de mai jos: Vezi marea: bătrână. 4 puncte . (30 de puncte) − Varianta 070 SUBIECTUL I Scrie. 7. adâncă. 4 puncte 9. Tu. pârâul zglobiu – iar eu. 4 puncte Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini vizuale. pe foaia de examen. El fuge voios. Pârâul şi marea) 1. întinsă. 8. Se acordă 10 puncte din oficiu. Voios. 5.4 puncte Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei. Nu ştie. 2 puncte Precizează rolul virgulelor folosite în primul vers al poeziei. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 4 puncte Comentează. întinsă.

vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului narativ sau dramatic. psihologic. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. ortografia – 2 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.Ministerul Educaţiei. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). moral etc. D. normele de exprimare. (D. modalităţi de caracterizare. . prin raportare la conflictul/ conflictele textului studiat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 070 Scrie un text de tip argumentativ. formularea unei concluzii pertinente. de 15 – 20 de rânduri.3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-un text narativ sau dintr-un text dramatic studiat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 070 Scrie un eseu de 2 . al personajului ales. notaţiile autorului etc. despre modul în care se reflectă o idee sau tema textului studiat în construcţia personajului pentru care ai optat. ilustrată prin două scene/ secvenţe/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.). În vederea acordării punctajului pentru redactare. de ortografie şi de punctuaţie). prezentarea statutului social. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. punctuaţia – 2 puncte. conflict. Roşca. aşezarea în pagină. Existenţa tragică) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. aparţinând lui I. lizibilitatea – 1 punct). utilizarea limbii literare – 3 puncte. particularităţi ale compoziţiei. Caragiale. despre pasiune. limbajul personajelor. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. relevarea principalei trăsături a personajului ales. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.L. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: construcţia subiectului. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. exprimarea unui punct de vedere argumentat. În elaborarea eseului. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nimic mare nu se creează în lumea aceasta fără pasiune”.

Iar vorba ta înaripată E un parfum de anemonă La o icoană întristată. 9. Tu eşti o caldă rugăciune. prin evidenţierea a două trăsături. Pierdut în dulcea pocăinţă. sugestie. Prezintă două elemente prin care se realizează subiectivitatea în textul dat. în 6 . Tu eşti o sfântă rugăciune Căzând pe frunţi în umilinţă. Asemenea rozelor plăpânde Ce-n ceasul clar al dimineţei Zâmbesc de rouă tremurânde.10 rânduri. Cu o privire de madonă. prezente în poezie. ambiguitate. O. 3. 6. cu privire la textul de mai jos: Tu eşti o albă rugăciune Nălţată-n templul sfânt al vieţei. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Misterul rugei fără pată! (Ştefan Petică. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 8. Explică rolul a două semne de punctuaţie diferite din ultima strofă. 7. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele roze şi înserare. Precizează forma literară actuală a cuvintelor nălţimea şi rugei. (30 de puncte) − Varianta 071 SUBIECTUL I Scrie. Asemenea binecuvântărei Ce din nălţimea azurie Coboară-n faptul înserărei Pe-un val de lină armonie. pe foaia de examen. Tu eşti o blândă rugăciune.Varianta 71 Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Motivează. reflexivitate). prezentă în textul dat. Comentează. Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în a doua strofă. 5. primul vers al fiecărei strofe. Fecioara în alb. 4. Menţionează două teme/ motive literare. de-aş putea cunoaşte-odată. IV) 1. 2. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Se acordă 10 puncte din oficiu. apartenenţa poeziei la simbolism.

- Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. de ortografie şi de punctuaţie). semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: construcţia subiectului. În vederea acordării punctajului pentru redactare. normele de exprimare. (Gala Galaction. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. psihologic. ortografia – 2 puncte. moral etc. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. În elaborarea eseului. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Opere alese. particularităţi ale compoziţiei. de 15 – 20 de rânduri. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. . notaţiile autorului etc. punctuaţia – 2 puncte. formularea unei concluzii pertinente. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 071 Scrie un text de tip argumentativ. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. relevarea trăsăturilor celor două personaje. modalităţi de caracterizare. lizibilitatea – 1 punct).. a statutului lor social.Ministerul Educaţiei. utilizarea limbii literare – 3 puncte. II) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ.). limbajul personajelor. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Munca e aspra condiţie a evidenţierii unui talent”. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului dramatic. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). din perspectiva tipologiei în care se încadrează. aşezarea în pagină. prin raportare la două episoade/ secvenţe ale comediei alese. despre împlinirea prin muncă. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 071 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unei comedii studiate.

răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 4 puncte 9. Explică semnificaţia a două figuri de stil identificate în primele două strofe. prin evidenţierea a două trăsături existente în textul citat. Menţionează două procedee specifice stilului retoric. prezente în poezie.Varianta 72 Ministerul Educaţiei. cu privire la textul de mai jos: De unde vin? De unde se coboară În mine nălucirea lor adâncă? Vor fi rămas din vremi de-odinioară? Se smulg din vremea ne-mplinită încă? Câte tăceri s-or fi topit în ele. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Precizează valoarea expresivă a verbelor la timpul viitor. La fel cu-atâtea glasuri ce s-au dus? (Alexandu Philippide. 4 puncte 8. glasuri care m-aţi ales popas. 4 puncte 7.10 rânduri. (30 de puncte) − Varianta 072 SUBIECTUL I Scrie. Vreun băştinaş din alte lumi străbate. Mă veţi lua pe calea de apoi Prin vămile văzduhului cu voi. stingher. poate. Din stele chiar vor fi venind! Sau. Glasuri) 1. 2 puncte 4. în text. 4 puncte . Alcătuieşte două enunţuri în care cuvântul lume să aibă sens denotativ. 2 puncte 3. se află în relaţie de antonimie. Numeşte tipul de rimă folosit în prima şi în a doua strofă. Transcrie două cuvinte/ structuri care. 2 puncte 2. S-alunece pe lungi priviri de stele. Explică rolul cratimei în structura „din vremi de-odinioară”. sens conotativ. 4 puncte 5. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Cercetător. Când n-oi mai fi nici eu decât un glas. Sau mă veţi părăsi în drum. Că sunt atât de limpezi şi de pline! Făcute-s pentru nalte bolţi senine. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. respectiv. pe foaia de examen. atât amar de drum Şi la fereastra minţii mele bate Cu-o mână străvezie ca un fum… O. pierdut în vreun străin ungher Al cosmosului fără jos şi sus. Uitat. Se acordă 10 puncte din oficiu. Comentează ultima strofă. 4 puncte 6. Ilustrează conceptul poezie lirică. în 6 . prezente în poezie.

. Caragiale. aparţinând lui I. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Cu adevărul sau eroarea ei. Scrieri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 072 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unui text narativ sau ale unui text dramatic studiat. moral etc. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. construcţia subiectului. nu interesează”. prin raportare la două scene/ secvenţe ale textului alese. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 072 Scrie un text de tip argumentativ. În elaborarea eseului. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. În vederea acordării punctajului pentru redactare. punctuaţia – 2 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). de 15 – 20 de rânduri. din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. utilizarea limbii literare – 3 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Plăcerea durabilă a vieţii e descoperirea lumii din nou. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului ales. lizibilitatea – 1 punct). abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. a statutului lor social. despre plăcerea de a cunoaşte. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. formularea unei concluzii pertinente. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.). normele de exprimare. ortografia – 2 puncte. (Tudor Arghezi. din perspectiva tipologiei în care se încadrează. . relevarea trăsăturilor celor două personaje. L. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.Ministerul Educaţiei. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: acţiune. conflict. XXXI) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. modalităţi de caracterizare. de ortografie şi de punctuaţie). intrigă. psihologic. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. limbajul personajelor etc. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. aşezarea în pagină. particularităţi ale compoziţiei.

sărac. 4 puncte 6.) 1. Portice* lungi prin care spun anticii Că noaptea se plimba cu molcom pas Caligula* nebun visând suplicii.Varianta 73 Ministerul Educaţiei. Cu gândul să descoperim în ele Secretul universului şi-al vieţii? 20. Se acordă 10 puncte din oficiu. al unei clădiri etc. pe foaia de examen. 4 puncte 7. 15. Comentează semnificaţia a două imagini vizuale prezente în poezie. Explică semnificaţia ultimului vers al poeziei. Sfinx cu sprânceana încruntată. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor molcom şi steril. O să ajungem oare şi la stele. fără-ncheiere. în ce manuscris. Comentează. 2 puncte 4. monstru al fierbintelui Egipt. în relaţie cu textul poeziei. – galerie exterioară. Din voi nicio fărâmă n-a rămas. Ajunşi în lună n-am găsit decât Un plat pustiu. (Alexandru Philippide. steril. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază eul liric în textul dat. uneori cu arcade. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte . Transcrie un vers care conţine un cuvânt format prin schimbarea valorii gramaticale. cine ştie? Tu. *Caligula – împărat roman (37-41 d. Prezintă semnificaţia titlului. Menţionează două teme/ motive literare prezente în text. cu privire la textul de mai jos: 1. mărginită de o colonadă.n. În ce papirus. (30 de puncte) − Varianta 073 SUBIECTUL I Scrie. 5. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 10. 4 puncte 9. Precizează două situaţii diferite de utilizare a virgulei în textul dat. 4 puncte 8. în 6 – 10 rânduri. Cine-a cioplit acele chipuri stranii Pe insula pierdută şi pustie Din fundu-ndepărtatei Oceanii Şi le-a adus în braţe. 2 puncte 2. Se află taina ta nedezlegată? Dar ce să dezlegăm? Doar totul piere În timpul fără sens.20.H. s. urât. Secrete şi mistere) *portice. versurile 13 . 2 puncte 3. care serveşte ca loc de adăpost sau de plimbare în jurul unei pieţe. 4 puncte 5. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Da-n stele nu ajung decât poeţii.

de 15 – 20 de rânduri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 073 Scrie un text de tip argumentativ. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. lizibilitatea – 1 punct). abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. Dicţionar de idei literare) Notă! În elaborarea eseului. în situaţii invariabile. oricât de clară în aparenţă”. utilizarea limbii literare – 3 puncte. tipizate”. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. apropiată cel mai mult de condiţia abstracţiunii şi a esenţei: câteva gesturi. aşezarea în pagină. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 073 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini în care să prezinţi două personaje dintr-o comedie studiată. (G. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. comedia constituie. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. poate cea mai <<universală>> compunere literară. . pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nimeni n-a interpretat definitiv o mare poezie. cu simplă funcţionalitate comică. normele de exprimare. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Tendinţa comediei este de a-şi reduce personajele la scheme morale abstracte. În acest sens. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. procedee. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. (Adrian Marino. figuri plastice stereotipe. de ortografie şi de punctuaţie). punctuaţia – 2 puncte. formularea unei concluzii pertinente. ortografia – 2 puncte. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. Călinescu.) şi concluzia/ sinteza. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Aforisme şi reflexii) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. despre poezie.Ministerul Educaţiei. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. De suflul lor melodios sorbită. (30 de puncte) − Varianta 074 SUBIECTUL I Scrie. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. 8. Motivează folosirea cratimei în structura „Putea-voi oare fără călăuză”. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. 7. Transcrie. prezente în text. Se acordă 10 puncte din oficiu. Prezintă semnificaţia titlului. Aeriene fermecătorìi Ţesute parcă numai din sunet şi culoare. prin raportare la poezia citată. 3. ambiguitate. 4.Varianta 74 Ministerul Educaţiei. Nemăsurat de-nalte şi uşoare. prezentă în textul dat. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.10 rânduri. din prima strofă. Prelung şi muzical fâlfâietoare. Explică semnificaţia unei figuri de stil prezente în ultima strofă. Apropieri) 1. în 6 . Putea-voi oare fără călăuză Să dibui puntea dintre privire şi auz Şi cumpănindu-mi firea-ntre-amândouă Să gust cu adâncime şi nesaţiu Senina voluptate nouă A timpului scăpat de spaţiu? (Alexandru Philippide. 9. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 2. Doar câţiva paşi făcui şi mă oprii În faldurile unor înalte draperii. 6. pe foaia de examen. Cărarea suitoare pieri într-o clipită Lăsându-mă în poarta acestei ireale Sonore aurore boreale. sugestie). Comentează prima strofă. Precizează valoarea expresivă a verbelor la modul conjunctiv. două structuri care conţin imagini vizuale. cu privire la textul de mai jos: În faţa mea pe-ncetul se ivea Un lin urcuş de neagră catifea. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul timp. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. 5.

de ortografie şi de punctuaţie).Ministerul Educaţiei. I) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. normele de exprimare. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte.viitor. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Pentru a întrezări viitorul trebuie să cunoşti prezentul”. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. (Ion Heliade-Rădulescu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 074 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre componentele de structură şi de limbaj ale textului dramatic. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. punctuaţia – 2 puncte. (Adrian Marino. formularea unei concluzii pertinente. Opere. . constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. ortografia – 2 puncte. aşezarea în pagină. ilustrate pe baza unei comedii studiate. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei... 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. de 15 – 20 de rânduri. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Dicţionar de idei literare) Notă! În elaborarea eseului. comedia proclamă valoarea actualităţii.) şi concluzia/ sinteza. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 074 Scrie un text de tip argumentativ. eseul trebuie să aibă minimum două pagini. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. utilizarea limbii literare – 3 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. despre relaţia prezent .evocând tipuri şi moravuri contemporane. lizibilitatea – 1 punct). deschide drum creaţiei realiste”.

4 puncte Motivează scrierea cu literă mică la începutul unora dintre versurile poeziei. 5. Cocorul) 1. Poartă călătoare când te voi ajunge? Eşti sortită oare ochiul să te-alunge. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 4 puncte Explică semnificaţia unei figuri de stil prezente în a doua strofă. Niciun reazem pentru minte mor privirile-nainte. 8. 6. 7. ca să am un semn zborul să-mi îndemn. 4 puncte . peste goluri tremurând… zbor de pasăre uitată deznădejde-ntârziată. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. prin evidenţierea a două trăsături existente în textul citat. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4 puncte Precizează măsura şi rima versurilor din prima strofă. 9. Aripi reci.Varianta 75 Ministerul Educaţiei. 4. pe foaia de examen. încă mai departe risipită-n moarte? Tu din larg îmi creşte stea. 4 puncte Ilustrează conceptul poezie lirică. 2. 3. (Camil Petrescu. 2 puncte Precizează rolul punctelor de suspensie din a doua strofă. (30 de puncte) − Varianta 075 SUBIECTUL I Scrie. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin substantivul minte. cu privire la textul de mai jos: Lumi întregi în fundul mării peşti şi bivoli cu burţi albe creste lungi de os şi salbe. ca-ntr-o raclă-n fundul mării. şi niciun gând. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. zvâcnit pe peşte. 2 puncte Motivează absenţa predicatelor din enunţurile care alcătuiesc primele strofe. 4 puncte Numeşte sentimentul dominant care se poate desprinde din poezie.

normele de exprimare. despre prietenie. (La Rochefoucauld. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Teatrul este un domeniu în care. aşezarea în pagină. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. clişeele. ca din când în când. Inerţia lor e ucigătoare. utilizarea limbii literare – 3 puncte. ilustrate într-un text dramatic studiat. de 15 . ortografia – 2 puncte. Nu e rău. sunt greu de urnit. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 075 Scrie un text de tip argumentativ.3 pagini despre forme de manifestare ale dramaturgiei în teatrul modern. lizibilitatea – 1 punct).20 de rânduri. Jurnal II ) Notă! În elaborarea eseului. mai mult ca oriunde. obişnuinţele. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. să pătrundă în această lume închisă un om care să poată arunca o privire nouă asupra altor lucruri vechi’’. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.Ministerul Educaţiei. punctuaţia – 2 puncte. tiparele gata făcute. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. În vederea acordării punctajului pentru redactare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 075 Scrie un eseu de 2 . argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. Maxime) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. formularea unei concluzii pertinente. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. de ortografie şi de punctuaţie). 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. procedeele mecanice. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. (Mihail Sebastian. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Prieteniile reînnodate cer mai multă grijă decât cele care n-au fost rupte niciodată”. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei.) şi concluzia/ sinteza.

4. pământul geme. gârbov de veghere. cu privire la textul de mai jos: Mi-e sufletul în hrube-adânci boltit: Tăceri străvechi s-adună prin unghere. orb ca un mormânt. Şi mă scobor în mine şi în vreme. 2 puncte Transcrie. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 4 puncte Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate. Şi cerul orb. Tăcut ca vremea. 7. 5. 2 puncte Explică folosirea cratimei în structura „s-adună prin unghere”. (Alexandru Philippide. 2 puncte Numeşte două figuri de stil prezente în versul „Tăcut ca vremea. deschide-n gol o gură Cu vineţi dinţi de stele. La căpătâiul meu de veghe sunt.Varianta 76 Ministerul Educaţiei. 4 puncte . Chemând mereu. 4 puncte Comentează. deasupra. Ascult în noapte. 3. un cuvânt format prin derivare şi unul format prin conversiune. prin somn. ideea/ o idee poetică centrală. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele unghere şi se zbate. ambiguitate. pe foaia de examen. 4 puncte Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Pământul… Spasm puternic de dragoste şi ură! În fiecare bulgăre un pumn ascuns se zbate. 8. Cum cade fiecare gând. identificată în textul dat. (30 de puncte) − Varianta 076 SUBIECTUL I Scrie. Veghe) 1.. prezentă în textul dat. greu. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Ca nişte şerpi bătrâni ce m-au pândit. 2. în 6 – 10 rânduri. Tânguitorul glas de veghe geme. 9. Un glas în mine prinde să mă cheme. orb ca un mormânt”.. sclipind sălbatic toate!. 6. În preajma mea. gândit. din strofa a doua. sugestie).. 4 puncte Precizează valoarea expresivă a verbelor la indicativ prezent în textul dat. 4 puncte Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Şi simt cum din adânc de suflet.

Notă! În elaborarea eseului. la persoana a III-a. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Prima consecinţă pentru constituţia operei dramatice este forma ei dialogată: spre deosebire de lirică. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 076 Scrie un text de tip argumentativ. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. (Gabriela Duda. Gloria încetează în momentul când ai uitat că eşti un permanent debutant”. fie într-un monolog. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 076 Scrie un eseu argumentativ de 2 – 3 pagini despre particularităţi ale compoziţiei şi ale construcţiei subiectului într-o operă dramatică studiată. O asemenea structură influenţează direct maniera în care sunt construite personajele şi. formele de caracterizare a acestora: personajul dramatic – tragic sau comic – se înfăţişează mai întâi prin acţiunile şi prin vorbele sale. (Victor Eftimiu. normele de exprimare. punctuaţia – 2 puncte. lizibilitatea – 1 punct). pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nu te culca pe lauri. În vederea acordării punctajului pentru redactare. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. şi din monologuri.Ministerul Educaţiei. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete) şi concluzia/ sinteza. despre glorie. la care iau parte două sau mai multe personaje. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. cu dialogul şi monologul. aşezarea în pagină. gen care privilegiază monologul. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. formularea unei concluzii pertinente. utilizarea limbii literare – 3 puncte. . utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. implicit. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.20 de rânduri. sau de epică. aparţinând perioadei postbelice. Analiza textului literar). doar apoi el poate fi caracterizat de celelalte personaje”. Spovedanii) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. structura operei literare dramatice se alcătuieşte dintr-o suită de dialoguri. fie rostite într-un schimb de replici. gen care amestecă discursul indirect. de ortografie şi de punctuaţie). ortografia – 2 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. de 15 .

Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Transcrie doi termeni din câmpul semantic al timpului. Las altora tot globul terestru ca o minge. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 2. 6. toamna. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în versul „Acolo-n pacea nopţii pe drumuri de podgorii”. Pe când îmbracă ţara al iernii alb suman. Pe drumuri depărtate sunându-şi clopoţeii. Să stau. pe foaia de examen. 7. care descălecând venea. în relaţie cu textul poeziei. Transcrie două versuri/ fragmente de vers conţinând câte o imagine vizuală. Şi tot visând la vremea când înfloriră teii. (30 de puncte) − Varianta 077 SUBIECTUL I Scrie. Să desluşesc cum piere trecutul. Precizează rolul liniei de pauză din ultima strofă a poeziei.Varianta 77 Ministerul Educaţiei. 4. Se acordă 10 puncte din oficiu. an cu an. care fac referire la cadrul natural. Când şopoteşte valea de cântecele morii. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Când neaua lunii ninge pe sălcii de zăvoi. Prezintă semnificaţia titlului. Ca să culeg cu ochii livezile de prun Când alb Negoiu. Precizează valoarea stilistică a verbelor la conjunctiv din ultimele două strofe. Eu am rămas în paza pridvorului străbun. ……………………………………………. Ca Negru Vodă. strofa a treia.10 rânduri. Mi-am ctitorit viaţa pe dealurile toamnei. cu privire la textul de mai jos: Acolo unde-n Argeş se varsă Râul Doamnei Şi murmură pe ape copilăria mea. 9. 8. 3. respectiv una auditivă.. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Privind cenuşa caldă din vatra mea. Comentează. pe dealuri de podgorii. de ceruri se atinge. Acolo-n pacea nopţii. (Ion Pillat. Ctìtorii) 1. de-acum – Şi să aud deodată cu-nfiorare cum Trosneşte amintirea ca o castană coaptă. 5. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul viaţă. în 6 . Am mers tăcut alături de carele de boi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. pe când afară se stinge orice şoaptă.

Ministerul Educaţiei.). 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea trăsăturilor operei dramatice pentru care ai optat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 077 Scrie un text de tip argumentativ. . despre educaţie. În vederea acordării punctajului pentru redactare. într-un curent cultural/ literar. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a autorului/ a unuia dintre personaje (de exemplu: acţiune. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. lizibilitatea – 1 punct). particularităţi ale compoziţiei. punctuaţia – 2 puncte.20 de rânduri. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. 1. În elaborarea eseului. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. normele de exprimare. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. construcţia personajului. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în opera dramatică aleasă. sublinierea a patru elemente ale textului dramatic. formularea unei concluzii pertinente. prin referire la două scene/ secvenţe/ situaţii ale conflictului. modalităţi de caracterizare. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Nimeni nu e atât de rău încât să nu poată fi educat”.1. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. exprimarea unei opinii argumentate. aşezarea în pagină. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. construcţia subiectului. utilizarea limbii literare – 3 puncte. relaţii temporale şi spaţiale. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 077 Scrie un eseu de 2 . de 15 .3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. reflectate într-un text dramatic studiat. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). prezentarea temei reflectate în textul dramatic ales. Epistole. limbaj etc. aparţinând perioadei postbelice.39) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. de ortografie şi de punctuaţie). ortografia – 2 puncte. (Horatius.

Motivează încadrarea poeziei în tradiţionalism. prin referire la două caracteristici prezente în text. (30 de puncte) − Varianta 078 SUBIECTUL I Scrie. Explică semnificaţia unei figuri de stil prezente în prima strofă a poeziei. pe foaia de examen. Câmpia e albastră şi-n zare norii ard.10 rânduri. sub castanul din vie. 2. ambiguitate. ia seamă. strofa a treia şi a patra. o clipă… Un taur muge.cu casă. Transcrie două versuri care să conţină o imagine vizuală. cu privire la textul de mai jos: Pe bancă. 3. Înserează. pe-amurg ca pe o ramă Ce-ar străluci din umbra muzeului pustiu. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe.f. Pe-albastra depărtare a luncii de demult. 8. Se acordă 10 puncte din oficiu. Străine. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Şi crezi. Scrie două enunţuri în care substantivul toamnă să aibă sens conotativ. Că ai cuprins Florica*…Dar n-ai zărit. . denotativ. Comentează. pornind aiurea. una auditivă. livezi. prezentă în textul dat. N-ai auzit.deodată rupând tăcerea toamnei.Varianta 78 Ministerul Educaţiei. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Precizează rolul expresiv al utilizării interjecţiei vrrr în poezie. puţul cu lanţ şi roată ţipă. sugestie). te aşază. ce venit-ai priveliştea s-o vezi. Florica e acolo. Străinul) Florica. Alcătuieşte un enunţ în care să foloseşti omonimul cuvântului vie din textul dat. Sclipeşte Râul Doamnei înspre apus. Vrrr… timpu-n zbor. (Ion Pillat. respectiv. s. 5. Şi peste drumul mare: zăvoiul. propriu – numele moşiei familiei Brătianu 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte • 1. 4. 7. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. rănit de-un dor târziu. Şi vrrr…un zbor de vrăbii zbucneşte dintr-un gard… Te-apleci mirat. parc. pe care cutremurat l-ascult. 6. Explică rolul cratimei în structura „s-o vezi”. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate. Trecutul meu ce arde sclipind în Râul Doamnei. străine. 9. în 6 . respectiv.

utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. nici fii buni. aparţinând perioadei postbelice. formularea unei concluzii pertinente. modalităţi de caracterizare. de ortografie şi de punctuaţie). de 15 – 20 de rânduri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 078 Scrie un text de tip argumentativ. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. notaţiile autorului etc. şi prin urmare nici stat bine organizat şi bine cârmuit şi păstorit”. utilizarea limbii literare – 3 puncte. prin raportare la conflictul/ conflictele operei dramatice studiate. despre modul în care se reflectă o idee sau tema operei dramatice în construcţia personajului pentru care ai optat. aşezarea în pagină. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Gândirea pedagogică) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. particularităţi ale compoziţiei. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper).3 pagini despre particularităţile de construcţie a unui personaj dintr-o operă dramatică studiată.Ministerul Educaţiei. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. punctuaţia – 2 puncte. semnificative pentru realizarea personajului ales (de exemplu: construcţia subiectului. al personajului ales. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. prezentarea statutului social. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 078 Scrie un eseu de 2 . exprimarea unui punct de vedere argumentat. limbajul personajelor. normele de exprimare. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Fără şcoală să nu aştepte nimeni nici părinţi buni.). - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. ilustrate prin două scene/ secvenţe/ situaţii semnificative sau prin citate comentate. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului dramatic. În vederea acordării punctajului pentru redactare. . moral etc. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. psihologic. conflict. lizibilitatea – 1 punct). ortografia – 2 puncte. despre rolul şcolii în formarea individului. (Ion HeliadeRădulescu. În elaborarea eseului. relevarea principalei trăsături a personajului ales. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.

răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 5. cu privire la textul de mai jos: Cât vezi cu ochiul. 8. Alcătuieşte două enunţuri prin care să evidenţiezi polisemantismul verbului a tăia. Precizează rolul cratimei în structura „amurgu-mbracă”. Dar umbrele ostroavelor de plaur Albastrul cenuşiu îl împânzesc. Explică semnificaţia unei figuri de stil prezente în prima strofă a poeziei. sfâşietor de trist scâncind. ambiguitate. dând roată fără frică. Scrie câte un sinonim contextual pentru cuvintele trist şi scâncind. (Ion Pillat. Precizează rima şi măsura versurilor în a două strofă a poeziei. 2. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 4.10 rânduri. Sălbăticiţi. reflexivitate). Un cocor Cu aripa deschisă se ridică Din stuf. Amurgu-mbracă delta toată-n aur Cu turla unui sat lipovenesc. 7. De aur vânăt cum e pruna. Vaporul taie noaptea şoptitoare Şi valul ce se-ntunecă-ntruna. Când cele cinci coline cresc în zare. Sau cai tătari. ultima strofă. păpurişul Se-ndoaie-n vântul serii. verde. 3. în 6 . Prezintă semnificaţia titlului. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe foaia de examen. nechează pe un grind. în relaţie cu textul poeziei. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 9. prezentă în textul dat. Comentează. 6. Amurg în deltă) 1. Din când în când şi-arată luminişul Un ochi de apă moartă. (30 de puncte) − Varianta 079 SUBIECTUL I Scrie. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.Varianta 79 Ministerul Educaţiei. foşnitor. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. sugestie.

eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. a statutului lor social. limbajul personajelor. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 079 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre relaţiile dintre două personaje ale unei opere dramatice preferate. lizibilitatea – 1 punct). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. psihologic. aşezarea în pagină. utilizarea limbii literare – 3 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.20 de rânduri. (Nicolae Titulescu.Ministerul Educaţiei. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. . 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. semnificative pentru construcţia personajelor alese (de exemplu: construcţia subiectului. punctuaţia – 2 puncte. formularea unei concluzii pertinente. Cuvântări) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. de ortografie şi de punctuaţie). din perspectiva situaţiei finale/ a deznodământului. normele de exprimare. vei avea în vedere următoarele repere: prezentarea a patru elemente ale textului dramatic. moral etc. evidenţierea situaţiei iniţiale a celor două personaje. semnificative pentru ilustrarea relaţiilor. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. În elaborarea eseului.. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. ortografia – 2 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. despre soartă/ destin. relevarea trăsăturilor celor două personaje. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Destinul e scuza celor slabi şi opera celor tari”. notaţiile autorului etc. exprimarea unei opinii argumentate despre relaţiile dintre cele două personaje. prin raportare la două scene/ secvenţe ale operei dramatice alese. de 15 . modalităţi de caracterizare.). particularităţi ale compoziţiei. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). din perspectiva tipologiei în care se încadrează. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 079 Scrie un text de tip argumentativ.

2. două mijloace interne de îmbogăţire a vocabularului. Toţi anii mei cu clipa lor învie Dintotdeauna. Prezintă semnificaţia unei comparaţii identificate în ultima strofă. (30 de puncte) − Varianta 080 SUBIECTUL I Scrie. Şi în oglindă stă un alt obraz. la foc de sobă. Recheamă tot ce-a fost şi o să fie. Precizează rolul stilistic al negaţiilor din prima strofă. pe baza strofei a treia a textului. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 6. Explică semnificaţia titlului. 9.Varianta 80 Ministerul Educaţiei. Exemplifică. 3. Timpul) 1. 8. Simt mâna-i cum m-atinge ca o moarte. pe foaia de examen. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . în relaţie cu textul poeziei. Dar îl aud târziu. Şi urma-i pe pământ nu are chip. 5. două structuri/ fragmente de vers care exprimă o relaţie de antonimie. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Îngălbenind ca fila dintr-o carte. identificată în textul dat. fără ieri şi azi. Se acordă 10 puncte din oficiu. Comentează. în 6 – 10 rânduri. 7. cu privire la textul de mai jos: În sticlă nu-i. 4. Nu-i în apus şi nici în auroră. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Precizează rolul virgulelor din prima strofă a textului. ideea/ o idee poetică centrală. în ceasul cu nisip Ce curge lin şi sec aceeaşi oră. din prima strofă. Transcrie. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. (Ion Pillat. Cum pasu-i apăsat îşi face drum Venind din ţara umbrelor şi cum În inimă îmi bate ca-ntr-o tobă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii.

într-o perioadă sau într-o orientare tematică. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. reflectate în textul poetic/ narativ ales. incipit. aşezarea în pagină. de 15 . prin referire la două imagini/ idei poetice sau la două scene/ secvenţe/ situaţii ale conflictului în textul narativ. IV) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. lizibilitatea – 1 punct). 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în textul ales. despre sinceritate. formularea unei concluzii pertinente. titlu.Ministerul Educaţiei. elemente de recurenţă. prezentarea temei. ortografia – 2 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). sau acţiune. imaginar poetic. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). relaţii temporale şi spaţiale. .). care fac posibilă încadrarea într-o tipologie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 080 Scrie un eseu de 2 . simbol central. sublinierea a patru elemente ale textului ales. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. figuri semantice – tropi. modalităţi de caracterizare.20 de rânduri. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea trăsăturilor textului poetic sau ale textului narativ pentru care ai optat. Opere. utilizarea limbii literare – 3 puncte. elemente de prozodie etc. limbaj etc. punctuaţia – 2 puncte. construcţia personajului. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. În elaborarea eseului. construcţia subiectului. exprimarea unei opinii argumentate. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. relaţii de opoziţie şi de simetrie. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Sinceritatea prea multă poate să fie şi obrăznicie”. normele de exprimare. (George Coşbuc. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 080 Scrie un text de tip argumentativ. reflectate într-un text poetic sau într-un text narativ studiat. aparţinînd perioadei paşoptiste. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. În vederea acordării punctajului pentru redactare. într-un curent cultural/ literar. particularităţi ale compoziţiei. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a poetului sau a autorului/ a unuia dintre personaje (de exemplu: motiv literar.

Argumentează încadrarea poeziei în lirica simbolistă. Săvescu. când dintre munţii solitari.Varianta 81 Ministerul Educaţiei. cu văi adânci. prin evidenţierea a două trăsături. Explică ortografierea cu doi „i” a substantivului paşii. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul ochi. Se-ntind pe labe de sidef şi dorm adânc şi dorm mereu! (Iuliu C. Se văd ieşind ai mărei urşi. Comentează. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 3. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu ochi de foc. Câmpii de gheaţă. înduioşaţi. prezenţa descrierii în textul dat. În lung şi-n larg. sub stele vecinic adormite. la Polul Sud. Vărsând pe albul dezolat o cadaverică lumină. Motivează. Şi dorm adânc. prin referire la două caracteristici prezente în text. Săvescu. Când dintre văile adânci. într-un oftat adânc şi greu. 2. cu paşii rari. rolul laitmotivului în poezia lui Iuliu C. 8. (30 de puncte) − Varianta 081 SUBIECTUL I Scrie. şi dorm mereu nemărginirile polare. cu privire la textul de mai jos: La Polul Nord. 6. 9. se-ntind câmpii nemărginite. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua.10 rânduri. Şi urşii albi. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini auditive. la Polul Sud. la Polul Nord. 7. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 5. pe foaia de examen. Când dintre munţii solitari îngălbeneşte luna plină. Evidenţiază semnificaţia timpului prezent al verbelor din text. în sus şi-n jos. Cu munţi înalţi. Iar din prăpăstiile-adânci se-aude-o stranie vibrare. ce adorm pe aşternutul mărei ud. în 6 . răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. La Polul Nord) 1. Precizează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor nemărginite şi solitari. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 4.

de ortografie şi de punctuaţie). XXI) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. începe prin a te respecta tu însuţi”. acela care facilitează pătrunderea paradoxului în poem”. ortografia – 2 puncte. foarte răspândită şi ea în teatrul modern. abilităţi analitice şi critice . Scrieri. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Ca să fii respectat. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. pornind de la ideile exprimate într-una dintre următoarele afirmaţii critice: „Sorescu […] meditează la ceea ce scrie şi scrie învăluind tragicul.3 puncte. (Eugen Simion. Scriitori români de azi) „Piesele [lui Marin Sorescu] sunt în fapt nişte parabole sub forma unor monologuri dramatice […]. argumentaţia (cu minimum 4 exemplificări/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. aşezarea în pagină.) şi concluzia/ sinteza. utilizarea limbii literare – 3 puncte. O tehnică a ambiguităţii.3 pagini despre particularităţile unui text poetic sau ale unui text dramatic studiat din opera lui Marin Sorescu. face ca faptele să poată fi interpretate în mai multe feluri”. În vederea acordării punctajului pentru redactare. lizibilitatea – 1 punct ). (Eugen Simion. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.20 de rânduri. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. grotescul în plasa fină a ironiei. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. în care spiritul nostru poate citi mai multe lucruri. În configuraţia ei intră şi un element de absurd calculat. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. normele de exprimare. formularea unei concluzii pertinente. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 081 Scrie un text de tip argumentativ. A pune aceste noţiuni în raporturi insolite este tehnica lui. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 081 Scrie un eseu de 2 . trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Scriitori români de azi) Nota! În elaborarea eseului. . punctuaţia – 2 puncte. (Tudor Arghezi. de 15 .Ministerul Educaţiei. sublimul. despre respect.

Iar noaptea luna şi stelele. 4 puncte Stabileşte o relaţie între versurile „Degeaba am luat tot felul de medicamente. (Marin Sorescu. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor senzaţie şi degeaba.Varianta 82 Ministerul Educaţiei. 2 puncte Transcrie două cuvinte/ structuri care evidenţiază caracterul subiectiv al discursului liric. pe foaia de examen. identificată în textul dat. doctore. 4 puncte 7. 4 puncte Comentează. 3. am învăţat să citesc Şi chiar am citit nişte cărţi. Am urât şi am iubit. am învăţat să citesc/ Şi chiar am citit nişte cărţi” şi titlul poeziei. 5. prin evidenţierea a două trăsături existente în textul citat. 2 puncte Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul noapte. cu privire la textul de mai jos: Doctore.10 rânduri. Mă dor toate organele Ziua mă doare soarele. 2 puncte Explică rolul cratimei în structura „nu-l observasem”. 6. Am fost bun şi-am fost frumos. în 6 . 4 puncte Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. sugestie. 4 puncte Explică semnificaţia unei enumeraţii identificate în text. 4 puncte Ilustrează conceptul poezie lirică. Boala) 1. simt ceva mortal Aici în regiunea fiinţei mele. Mi s-a pus un junghi în norul de pe cer Pe care până atunci nici nu-l observasem Şi mă trezesc în fiecare dimineaţă Cu o senzaţie de iarnă. Am vorbit cu oameni şi m-am gândit. ideea/ o idee poetică identificată în prima strofă a textului dat. Toate acestea n-au avut niciun efect. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 8. Se acordă 10 puncte din oficiu. 9. 2.. (30 de puncte) − Varianta 082 SUBIECTUL I Scrie. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. reflexivitate). Degeaba am luat tot felul de medicamente. Şi-am cheltuit pe ele o groază de ani.. Cred că m-am îmbolnăvit de moarte Într-o zi Când m-am născut. 4. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. . ambiguitate./ Am urât şi am iubit.

iar a doua – şi aceasta este esenţială – este indirectă. viziunile. explicită (poezia ca temă de reflecţie în poem. mitul întoarcerii la elemente. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. de ortografie şi de punctuaţie). […] o muzică inconfundabilă. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. ortografia – 2 puncte. un mod de a fi în lume. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. În vederea acordării punctajului pentru redactare. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. mitul istoriei. pornind de la ideea exprimată în următoarea afirmaţie critică: „Este. aşezare în pagină. bazat pe ideea <<recosmicizării>> omului şi mitul creatorului (. . eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. punctuaţia – 2 puncte. ideile. toate vin şi se pierd într-un discurs esenţialmente muzical”. Acvariu) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ.) şi concluzia/ sinteza. I) * celelalte şapte mituri identificate de Eugen Simion în poezia eminesciană sunt mitul naşterii şi morţii universului. mitul erotic. miturile de care am vorbit până acum*. de 15 . în fine. Prefaţă. (Eugen Simion. mitul oniric. decât să-ţi pierzi vremea sperând”. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. magul). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 082 Scrie un eseu de 2 . care devine semnul de identitate al eminescianismului. utilizarea limbii literare – 3 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. (Radu Stanca.Ministerul Educaţiei. mitul dascălului (înţeleptul. Eminescu. normele de exprimare. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. la volumul M. formularea unei concluzii pertinente.poziţia şi rostul creatorului în raport cu celelalte experienţe ale sufletului”) Notă! În elaborarea eseului. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Uneori e mult mai folositor să-ţi pierzi speranţa.20 de rânduri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 082 Scrie un eseu de tip argumentativ. despre speranţă. lizibilitatea – 1 punct). şi un mit al poeziei care se manifestă sub două înfăţişări: prima e directă. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri.3 pagini despre trăsături ale romantismului reflectate într-un text poetic studiat/ în texte poetice studiate din opera lui Mihai Eminescu. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc.. stările de suflet. Opere. ca expresie a unei muzicalităţi interioare profunde. poetul care pune <<haine de imagini pe cadravrul trist şi gol>>). 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.

Pleacă trenul) Scrie doi termeni din familia lexicală a cuvântului gând. în 6 . Stoluri de păsări vin. pierdut în gânduri. Comentează semnificaţia atitudinii contemplative a eului liric. oraşe.Varianta 83 Ministerul Educaţiei. Prezintă semnificaţia titlului. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Precizează rolul virgulelor în versul „Oameni. de tren. 5. într-un enunţ. 9. Explică semnificaţia repetării structurii interogative „De ce.?” în ultimele versuri. 6. 8. 1. cu privire la textul de mai jos: Când stai în tren şi pleacă trenul vecin. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul lume. De ce ai impresia că mergi tu? Toată viaţa m-am uitat pe fereastră Pironit într-un colţ De autobuz. Oameni. oraşe. 3. de vapor Hurducat de căruţă M-am uitat cum fug de mine copacii. Motivează prezenţa pronumelui tu în textul poeziei. De ce am impresia că am cunoscut lumea? (Marin Sorescu. 7. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. (30 de puncte) − Varianta 083 SUBIECTUL I Scrie. Comentează ultima strofă. tema poeziei. pe foaia de examen.. 4. continente”. 2. continente De ce sunt copleşit de atâtea emoţii.10 rânduri. în relaţie cu prima strofă a poeziei.. Stoluri de păsări pleacă. Se acordă 10 puncte din oficiu. De ce ai impresia că ai plecat Tu? Primăvara şi toamna Te tot uiţi pe cer. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Formulează.

pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Ceea ce a fost clădit cu iubire nu poate fi doborât niciodată”. lizibilitatea – 1 punct). normele de exprimare. ortografia – 2 puncte. Caracostea. în centrul poeziilor lui Eminescu. vei respecta structura eseului de tip argumentativ: ipoteza. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. utilizarea limbii literare – 3 puncte. de 15 . aşezarea în pagină. (Mircea Florian. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. .Ministerul Educaţiei. În vederea acordării punctajului pentru redactare. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. reflectate într-un text poetic eminescian. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 083 Scrie un text de tip argumentativ. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.) şi concluzia/ sinteza. punctuaţia – 2 puncte.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei.20 de rânduri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 083 Scrie un eseu de 2 . constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. de ortografie şi de punctuaţie). utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. Simbolurile lui Eminescu) Notă! În elaborarea textului. stă un simbol reprezentând o tipică valoare ideală”. despre puterea iubirii. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. formularea unei concluzii pertinente. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Un fapt izbitor: obişnuit. Arta de a suferi) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. (D. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat.

Precizează valoarea expresivă a timpurilor verbale din prima strofă. 7. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. în relaţie cu textul poeziei date. 8. cu clinchet stins. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. prezente în poezie. 3. (Nichita Stănescu. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul aer. 5. 2. Explică rolul virgulei şi al punctelor de suspensie din fragmentul „pe cabluri. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. presate de un cer pe care-l începea iubirea noastră. pe cabluri. Se acordă 10 puncte din oficiu. 4. Un aer mat ne-nfăşura. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua a poeziei. cu privire la textul de mai jos: Vederea lumii se-adumbrea. peste iarbă…”. peste iarbă … Luceau intens. Sărutul) 1. în 6 – 10 rânduri.Varianta 84 Ministerul Educaţiei. când noi ne sărutam în pieţe şi în scuaruri. şi nimeni nu ne-a lovit vreodată cu privirea. 6. un umăr. şi toţi credeau că bate-n arbori ora când soarele apune la amiază. identificată în textul dat. Prezintă semnificaţia titlului. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor se-adumbrea şi stins. Şi păsări mari se coborau pe bănci şi pe statui. Comentează. (30 de puncte) − Varianta 084 SUBIECTUL I Scrie. Doar steaua neagră-a părului tău scurt îmi atingea. Motivează scrierea cu literă mică la începutul unora dintre versurile poeziei. pe foaia de examen. ideea/ o idee poetică centrală. Menţionează două teme/ motive literare. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 9.

pe care n-o va găsi niciodată. Viaţa lui Mihai Eminescu) Notă! În elaborarea eseului. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: „Pentru Eminescu iubirea este un leagăn de gingăşii erotice. superior.. (G. justificat”. nici vorbă. despre orgoliu. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete) şi concluzia/ sinteza. ci o apariţie concretă şi tangibilă. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Creaţie şi morală) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. formularea unei concluzii pertinente. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. reflectată într-un text poetic studiat/ în texte poetice studiate din opera eminesciană. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. ortografia – 2 puncte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. . eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. utilizarea limbii literare – 3 puncte.] El este un idealist. aşezarea în pagină. punctuaţia – 2 puncte. o necesitate spirituală de a trăi viaţa speţei cu toate deliciile de ordin sufletesc. [. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 084 Scrie un eseu de 2 . 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. (Marin Preda... de 15 . un om cu mâini întinse spre fantasma femeii desăvârşite. Călinescu. În vederea acordării punctajului pentru redactare. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Orgoliul profesional este singurul care este creator şi care poate fi. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 084 Scrie un text de tip argumentativ. de ortografie şi de punctuaţie). vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. din punct de vedere moral. însă idealitatea lui nu e simbol cu aripi.3 pagini despre tema iubirii. lizibilitatea – 1 punct).20 de rânduri. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. pentru că dragostea este căutare. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. normele de exprimare.Ministerul Educaţiei.”..

mai arunc sub cazanul vostru o zi. Potriviţi-vă în aşa fel.. reflexivitate). sugestie.. de femeie... A ieşit înţelepciunea.. Atâta fier. Nouăzeci şi nouă de elemente.. Se acordă 10 puncte din oficiu.10 rânduri... răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. 7.. Explică semnificaţia opoziţiei înţelepciune – fericire din strofa a doua. (Marin Sorescu. cu privire la fragmentul de mai jos: .. Alchimie) 1. 5.. (30 de puncte) − Varianta 085 SUBIECTUL I Scrie.. ambiguitate.. ideea/ o idee poetică centrală. în 6 . Prezintă semnificaţia titlului... 4. Daţi-mi fericirea. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat.. Nouăzeci şi nouă de elemente. Nouăzeci şi nouă de elemente.... 2. 8. Şi de alte idealuri – Daţi-mi fericirea... Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin verbul a da.. 9. Ce să fac eu cu dezamăgirea asta În formă de stea.. atâta mercur – Şi daţi-mi fericirea. Şi încă un an. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Comentează.. atâta aur.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. identificată în textul dat...... Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate.. Trecute toate în tabloul fiinţei mele. Aţi greşit calculele.. atâta mercur –”. 3. Explică rolul virgulelor din versul „Atâta fier. Iată.. 6. Nouăzeci şi nouă de elemente...Varianta 85 Ministerul Educaţiei. Şi încă o vârstă.. Alcătuieşte câte un enunţ cu fiecare dintre cele două forme de plural ale substantivului element... atâta aur.. pe foaia de examen. în relaţie cu textul dat... Vă dau jumătate din fruntea mea. de tinereţe.. Motivează rolul invocaţiei în structurarea discursului poetic. prezentă în textul dat..

- Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. prezentarea temei. elemente de prozodie etc.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. relaţii de opoziţie şi de simetrie. despre adevărata prietenie. . semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a poetului (de exemplu: imaginar poetic. prin referire la două imagini/ idei poetice. de ortografie şi de punctuaţie). utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. formularea unei concluzii pertinente. într-o perioadă sau într-o orientare tematică.). 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. aşezarea în pagină. (Camil Petrescu. reflectată în textul poetic ales. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. exprimarea unei opinii argumentate. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). incipit. simbol central. normele de exprimare. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. titlu. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Marea înţelepciune e să-ţi alegi prieteni care nu te vor sili la compromisuri”. În elaborarea eseului.Ministerul Educaţiei. utilizarea limbii literare – 3 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. reflectate într-un text poetic preferat.20 rânduri. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea trăsăturilor care fac posibilă încadrarea textului poetic într-o tipologie. sublinierea a patru elemente ale textului poetic. figuri semantice – tropii. punctuaţia – 2 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 085 Scrie un eseu de tip argumentativ. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. ortografia – 2 puncte. Maxime şi reflecţii). studiat în anii de liceu. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în textul poetic ales. de 15 . Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. elemente de recurenţă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 085 Scrie un eseu de 2 . într-un curent cultural/ literar. lizibilitatea – 1 punct).

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Comentează. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe... semnificaţia titlului. Vreau să mă simt la tine ca acasă Să nu simt frunzele cum zboară-n vânt. (Radu Stanca. în 6 . Precizează un rol al cratimei din structura „nu mă-ntreba”. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Frunzele – Elegie de toamnă) * Aşează-mi-te-alăturea* .. în textul dat. 3. pe foaia de examen. 7.10 rânduri... 2. nici ce gânduri am.Varianta 86 Ministerul Educaţiei.Radu Stanca. Formulează un răspuns. Să nu văd frunzele cum cad din ram. 4. 6. Transcrie două structuri care pun în evidenţă prezenţa eului liric. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul ceas.grafie conform ediţiei îngrijite de Monica Lazăr . Se acordă 10 puncte din oficiu. niciun cuvânt.. cum gem. (30 de puncte) − Varianta 086 SUBIECTUL I Scrie. 8. prezentă în textul dat. 9. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. fără-ncetare. reflexivitate).. pagina 368 (note critice – pagina 567) 1. cu privire la textul de mai jos: Nu mă-ntreba nimic în toamna asta Nici cât e ceasul.. prezente în textul dat. Să n-aud frunzele sub paşi. 5. Mai bine lasă-mă să-nchid fereastra.. de vasta Urgie-a toamnei care bântuie. Şi nu mă întreba în noaptea asta De ce mă înspăimântă frunzele. la întrebarea pe care o sugerează ultimul vers al poeziei. Fă focul şi preumblă-te prin casă Fără să spui nimic. Fereşte-mă în preajma ta. sugestie. Menţionează câte un sinonim pentru sensul din text al cuvintelor învăluită şi a depăna. în relaţie cu textul dat. 1980. Prezintă efectul expresiv al modului imperativ al verbelor.. adecvat logicii textului. Editura Dacia Cluj-Napoca.. Precizează o temă şi un motiv literar. Învăluită-n straie de culcare Aşează-mi-te-alăturea* c-un ghem Şi deapănă mereu. ambiguitate.. Versuri. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte .

. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. fiindcă peste tot domină tristeţea. dezgustul refulat. lizibilitatea – 1 punct). utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. pornind de la următoare afirmaţie critică: „În opera sa.Ministerul Educaţiei. utilizarea limbii literare – 3 puncte. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. lucrurile au culoarea cenuşie a plumbului. implacabile. Bacovia. de 15 . pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. (Lidia Bote. conştiinţa mizeriei iremediabile sau nostalgia dureroasă a evadării”. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. (Tudor Muşatescu. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.3 pagini despre tema şi viziunea despre lume într-un text poetic studiat/ în texte poetice studiate.20 de rânduri. Scrieri. fie pentru o lume stăpânită de forţe obscure. de ortografie şi de punctuaţie). fie pentru un mediu fizic care transmite în suflet oboseală. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Eşti singur numai atunci când nu mai ai să-ţi spui nimic”. despre singurătate. 2) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. normele de exprimare. decorul. apăsarea. aşezare în pagină. În vederea acordării punctajului pentru redactare. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 086 Scrie un eseu de 2 . Simbolismul românesc) Notă! În elaborarea eseului. covârşitoare. descompunere. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. formularea unei concluzii pertinente.) şi concluzia/ sinteza. punctuaţia – 2 puncte. care aparţin lui G. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. ortografia – 2 puncte. oamenii. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 086 Scrie un text de tip argumentativ. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte.

Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Scrie câte un enunţ în care să foloseşti corect structurile: nici odată/ nici o dată. 7. Iubirea. 3. Sonet*) *sonet. (30 de puncte) − Varianta 087 SUBIECTUL I Scrie.Varianta 87 Ministerul Educaţiei. Aşa încât mi-am zis că o să moară Şi dragostea – dar. Transcrie două versuri care subliniază eternitatea sentimentului iubirii. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Se acordă 10 puncte din oficiu.. 4. 9. 8. identificată în textul dat. la nesfârşit. cu privire la textul de mai jos: Spuneai că niciodată n-o să piară Acel minut – şi totuşi a pierit. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. Ilustrează o caracteristică a limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Vom învăţa-mpreună că iubirea-i Cea mai puternică din slăbiciuni. s. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. în 6 – 10 rânduri. Va dăinui-ntre noi. ea n-a murit. ideea/ o idee poetică centrală. 5. – poezie cu formă prozodică fixă (14 versuri repartizate în două catrene cu rimă îmbrăţişatăşi două terţine cu rimă liberă) 1. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua.n. 6. ambiguitate. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . (Radu Stanca. 2. Şi chiar dac-ar mai trece înc-o seară Şi multe alte-apoi. prezentă în text. în şir sporit. ea. vezi. sugestie). căutând desăvârşirea. nicicând n-o să dispară. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor aşa şi tainice. De-aceea pune-ţi mâinile pe poale Şi-aşteaptă-mă sub geamurile tale. Eu voi veni cu tainice cununi Şi amândoi. Explică utilizarea cratimei în structura „n-o să dispară”.. Comentează. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. pe foaia de examen.

sunt procedee poetice tradiţionale. care se confundă cu originea artei.) şi concluzia/ sinteza. pornind de la următoarea afirmaţie: „Procedeele simboliste sunt mult mai numeroase decât utilizarea. muzicalitatea etc. ca şi alegoria. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. Simbolismul românesc) Notă! În elaborarea eseului. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente critice/ exemple concrete etc. Poezia este imagine. tehnica sugestiei. formularea unei concluzii pertinente. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. ortografia – 2 puncte. lizibilitatea – 1 punct). punctuaţia – 2 puncte. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. aşezare în pagină. de 15 . P.20 de rânduri. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. (B. aparţinând simbolismului. . constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. metaforă.. a simbolului. În vederea acordării punctajului pentru redactare. <<corespondenţele>>. despre talent.”. de ortografie şi de punctuaţie). Ele includ.. Simbolul. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. frecventă sau nu.Ministerul Educaţiei. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 087 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre elementele de compoziţie şi de limbaj într-un text poetic studiat/ în texte poetice studiate. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 087 Scrie un text de tip argumentativ. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. Scrieri filosofice) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. simbol. utilizarea limbii literare – 3 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „În lume talentul nu înseamnă nimic fără caracter”. Hasdeu. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. (Lidia Bote. normele de exprimare. cum vom vedea.

9. ave! Soarele saltă din lucruri. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . sugestie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. Câmpul tăindu-l. Coama mea blondă arde în vânt. umerii mei smulg din goană frunzişe. (30 de puncte) − Varianta 088 SUBIECTUL I Scrie. Ave. Tăcerea se face vânt albăstrui. Mi-am întors către soare unicul meu chip. prezentă în textul dat. 3. Ave! Soarele a izbucnit peste lume strigând. 6. mă-ntorc către tine. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul faţă.Varianta 88 Ministerul Educaţiei. pintenul umbrei mi-l creşte în coastele câmpului. identificată în textul dat. Sufletul meu îl întâmpină. sticleşte. 7. ave! Calul meu saltă pe două potcoave. Transcrie doi termeni din câmpul semantic al naturii. fără întoarcere. pe două potcoave calul meu saltă din lut. Calul meu saltă pe două potcoave. 4.) – Slavă! (interjecţie cu care. cu privire la textul de mai jos: lui Eminescu tânăr Tăcerea se izbeşte de trunchiuri. 8. Prezintă semnificaţia titlului. pe foaia de examen. se-ncrucişe. 2. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. O călărire în zori) * Ave! (lat. maree-a luminilor. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. în relaţie cu textul dat. ambiguitate. (Nichita Stănescu. se face depărtare. la romani. Comentează. fumegând. să-l întâmpine fericite şi grave. eu.10 rânduri. Ave*. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Tobe de piatră bat. tăria cu acvile din faţa lui se prăbuşeşte în trepte de aer. se începea o formulă solemnă de salut sau de omagiere) 1. Suliţe-albastre. strigând clatină muchiile surde şi grave. soarele creşte. ideea/ o idee poetică centrală. se face nisip. Se acordă 10 puncte din oficiu. pe-amândouă. Soarele rupe orizontul în două. reflexivitate). 5. Motivează folosirea virgulei în primele două versuri. privirile mi le-azvârl. Tăria îşi năruie sfârşitele-i carcere. în 6 .

pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Principiile nu se sacrifică de dragul prieteniei”. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. (Dumitru Micu. de 15 – 20 de rânduri. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Arghezi a îmbogăţit şi înnoit vocabularul poetic românesc [. utilizarea limbii literare – 3 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. normele de exprimare. [. lizibilitatea – 1 punct). în literatura argheziană. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 088 Scrie un text de tip argumentativ. până atunci. Cărticica înţelepciunii româneşti) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. G. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă... Scurtă istorie a literaturii române) Notă! În elaborarea eseului. formularea unei concluzii pertinente. punctuaţia – 2 puncte. recoltate din toate zonele şi straturile limbii.Ministerul Educaţiei.3 pagini în care să dovedeşti faptul că un text poetic studiat din opera lui Tudor Arghezi se încadrează direcţiei moderniste/ modernismului. însă. ci şi de alte vorbe fără acces. În vederea acordării punctajului pentru redactare.] prin impunerea nu numai de termeni până la el tabu. se înţelege. cf. ortografia – 2 puncte. Mai mult. prin . noutate şi varietate”. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. banalitatea e ucisă.. infinit mai mult decât prin lansarea de cuvinte ca atare. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. aşezare în pagină. prin relaţiile în care sunt puse cuvintele.potrivirea” lor.] Limbajul său excelează mai mult decât al oricărui scriitor român prin bogăţie. . 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. oricare ar fi sursa acestora. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. (Nicolae Titulescu. Marcuson.. în literatură. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 088 Scrie un eseu de 2 . eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. despre principii.) şi concluzia/ sinteza. de ortografie şi de punctuaţie)..

Mai lasă-mă o secundă. 5. o undă. 4 puncte . 9. pe foaia de examen. un timp. 2 puncte Motivează folosirea cratimei în structura „fantome-ale verii”. 4 puncte Comentează. Trec fantome-ale verii în declin. Oho. 4 puncte Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. ca un şarpe dezarmat. 6. 4 puncte Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în strofa a doua. identificată în textul dat.10 rânduri. regina mea de negru şi de sare. Se acordă 10 puncte din oficiu. cenuşiu ca pământul la amurg. Ţărmul s-a rupt de mare şi te-a urmat ca o umbră. (30 de puncte) − Varianta 089 SUBIECTUL I Scrie. sub ochiul tău verde la amiază. 2. Mai lasă-mă un anotimp. 4 puncte Prezintă semnificaţia titlului. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Viaţa mea se iluminează) 1. alerg şi salt şi curg. ideea/ o idee poetică centrală. cu privire la textul de mai jos: Părul tău e mai decolorat de soare. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul viaţă. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. (Nichita Stănescu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Mai lasă-mă un minut. un an. 2 puncte Menţionează două teme/ motive literare prezente în poezie. 8. în 6 . 7. un fir de nisip. prin evidenţierea a două trăsături identificate la nivel lexico-gramatical şi/ sau al prozodiei. 4 puncte Motivează faptul că Nichita Stănescu este un înnoitor al limbajului poetic. 3. Mai lasă-mă o briză. 2 puncte Transcrie doi termeni din câmpul semantic al mării. Şi viaţa mea se iluminează. Mai lasă-mă o frunză.Varianta 89 Ministerul Educaţiei. 4. corăbiile sufletului meu marin. în relaţie cu textul dat.

abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. lizibilitatea – 1 punct). Opere. exprimarea unei opinii argumentate. reflectate într-un text poetic studiat din opera lui Tudor Arghezi. simbol central. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. figuri semantice – tropii. despre speranţă. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea trăsăturilor care fac posibilă încadrarea textului poetic într-o tipologie.Ministerul Educaţiei. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. V) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. de 15 – 20 de rânduri. reflectată în textul poetic ales. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Lumea are nevoie de speranţă ca de lumină”. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. prezentarea temei.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. În vederea acordării punctajului pentru redactare. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. (Dimitrie Bolintineanu. într-un curent cultural/ literar. prin referire la două imagini/ idei poetice.). 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. . punctuaţia – 2 puncte. titlu. În elaborarea eseului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 089 Scrie un text de tip argumentativ. aşezarea în pagină. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. incipit. sublinierea a patru elemente ale textului poetic. elemente de prozodie etc. formularea unei concluzii pertinente. utilizarea limbii literare – 3 puncte. normele de exprimare. relaţii de opoziţie şi de simetrie. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a poetului (de exemplu: imaginar poetic. de ortografie şi de punctuaţie). elemente de recurenţă. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în textul poetic ales. ortografia – 2 puncte. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 089 Scrie un eseu de 2 .

Prezintă semnificaţia titlului. 9. 8. (30 de puncte) − Varianta 090 SUBIECTUL I Scrie. cu privire la textul de mai jos: Din punctul de vedere-al copacilor. prin evidenţierea a două trăsături identificate la nivel lexico-gramatical şi/ sau al prozodiei.”. 4. din soare! Din punctul de vedere-al aerului. oamenii – o emoţie copleşitoare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 6. a structurii „Din punctul de vedere al. Precizează cei doi termeni definiţi în mod repetat. Ei sunt nişte fructe plimbătoare Ale unui pom cu mult mai mare! Din punctul de vedere-al pietrelor.. în text. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin verbul a bate. 5.Varianta 90 Ministerul Educaţiei. într-un aer mai curat – care e gândul! (Nichita Stănescu. 2. plutind. 3. Motivează faptul că Nichita Stănescu este un înnoitor al limbajului poetic. care bat. în relaţie cu textul dat. Explică ortografierea cu doi „i” a substantivului oamenii. Lauda omului) 1. soarele-i un aer plin de păsări. Sunt mişcarea-adăugată la mişcare. Explică semnificaţia unei imagini poetice identificate în ultima strofă. la alegere. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.. una dintre strofe. soarele-i o piatră căzătoare. Comentează. Oamenii sunt păsări nemaiîntâlnite. în textul poeziei. planând. soarele-i o dungă de căldură. Motivează rolul repetiţiei. şi lumina ce-o zăreşti. pe foaia de examen.. 7. Precizează câte un antonim pentru sensul din text al cuvintelor adăugată şi înlăuntru.10 rânduri. în 6 . 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de trei ore.. cu aripile crescute înlăuntru. oamenii-s o lină apăsare. aripă în aripă zbătând... răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe.

6 puncte - - Ministerul Educaţiei. despre supărare. de ortografie şi de punctuaţie). trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 090 Scrie un text de tip argumentativ. II) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a poetului (de exemplu: imaginar poetic. prin referire la două imagini/ idei poetice. abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. reflectate într-un text poetic studiat din opera lui Lucian Blaga. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în textul poetic ales. utilizarea limbii literare – 3 puncte. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. normele de exprimare. prezentarea temei. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. titlu. figuri semantice – tropii. lizibilitatea – 1 punct). punctuaţia – 2 puncte. nu plouă afară niciodată”. (Mihail Codreanu. Opere. formularea unei concluzii pertinente. exprimarea unei opinii argumentate. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Când plouă în suflet. relaţii de opoziţie şi de simetrie. de 15 – 20 de rânduri. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. aşezarea în pagină.). 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 090 Scrie un eseu de 2 . În vederea acordării punctajului pentru redactare. elemente de recurenţă. . iar când e senin în suflet. sublinierea a patru elemente ale textului poetic. simbol central.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea trăsăturilor care fac posibilă încadrarea textului poetic într-o tipologie. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. într-un curent cultural/ literar. reflectată în textul poetic ales. elemente de prozodie etc. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. incipit. nu-i niciodată senin afară.Ministerul Educaţiei. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. În elaborarea eseului. ortografia – 2 puncte.

9. Dimineaţă marină) 1. 2. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. mi i-au atins. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . Interpretează semnificaţia titlului.10 rânduri. Motivează faptul că Nichita Stănescu este un înnoitor al limbajului poetic. Stabileşte tipul de rimă şi măsura versurilor din strofa a treia. 6. Exemplifică două expresii/ locuţiuni care conţin cuvântul apă. în 6 . Menţionează două motive literare. dinadins cu umbrele lor melodioase umerii încă dormind. Mă ridicam din somn ca din mare. (Nichita Stănescu. Transcrie două cuvinte care aparţin câmpului semantic al anatomiei. abisele. (30 de puncte) − Varianta 091 SUBIECTUL I Scrie. Precizează rolul virgulelor din al doilea vers. scuturându-mi lin undele. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Comentează. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică poetică şi mijloacele artistice. sprâncenele cristalizate de sare. scuturându-mi şuviţele căzute pe frunte. în relaţie cu textul dat. Plopii mi-atingeau umerii. urcând un soare neobişnuit. penultima strofă. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. lumina-n ape o să-mpungă: din ochii noştri se va-ntoarce înmiit! Mă ridicam. 4. Apele se retrăgeau tăcute. prezente în poezie. 8. Adânc. visele. geloase. pe foaia de examen. 5. 3.Varianta 91 Ministerul Educaţiei. prin evidenţierea a două trăsături identificate la nivel lexico-gramatical şi/ sau al prozodiei. 7. trezindu-se brusc. tâmplele cu umbrele lor melodioase. Va fi o dimineaţă neobişnuit de lungă. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. cu privire la textul de mai jos: O dungă roşie-n zări se iscase şi plopii.

6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. înainte de orice. . de ortografie şi de punctuaţie). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 091 Scrie un eseu de 2 . eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. Scurtă istorie a literaturii române) Notă! În elaborarea eseului. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. Călinescu. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 091 Scrie un text de tip argumentativ. utilizarea limbii literare – 3 puncte.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. ortografia – 2 puncte. (Dumitru Micu. punctuaţia – 2 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.) şi concluzia/ sinteza. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. În vederea acordării punctajului pentru redactare. lizibilitatea – 1 punct). pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Datoria mea e să fiu sincer cu mine însumi”. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă.Ministerul Educaţiei. reflectate într-un text poetic studiat/ în texte poetice studiate din opera lui Lucian Blaga. (G. „metaforă revelatorie”. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. de 15 – 20 de rânduri. aşezare în pagină. Aforisme şi reflexii) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. formularea unei concluzii pertinente. despre sinceritate. pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie: Modernismul blagian este. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. normele de exprimare.

Varianta 92 Ministerul Educaţiei. Dar ei sunt zvelţi şi calmi. sau o alunecare măcar pân’la genunchi în valul diafan sunând sub lenta lor înaintare. 9. identificată în textul dat. 2. yole) – ambarcaţie sportivă îngustă şi uşoară. 3. Motivează scrierea cu literă mică la începutul unora dintre versurile poeziei.f. reflexivitate). Precizează rolul apostrofului din al nouălea vers. Scrie două expresii/ locuţiuni care să conţină verbul a tăia. cu o velă prinsă de un catarg. prezente în poezie. prezentă în poezie. O flotă infinită de yole*. sugestie. Notează câte un sinonim contextual pentru cuvintele ţeapănă şi lentă. Adolescenţi pe mare) *yolă (iolă. condusă de o singură persoană 1. Eu stau pe plaja-ntinsă tăiată-n unghi perfect şi îi contemplu ca la o debarcare. 8. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. de soare. Se acordă 10 puncte din oficiu. Stabileşte tipul de rimă şi măsura din primele patru versuri. s. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. cu privire la textul de mai jos: Această mare e acoperită de adolescenţi care învaţă mersul pe valuri. Menţionează două teme/ motive literare. în picioare. mai sprijinindu-se de-o rază ţeapănă. iole). de curenţi. 5. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 4. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . mai rezemându-se cu braţul. şi simultan au şi deprins să meargă pe valuri. (din fr. Şi aştept un pas greşit să văd. în picioare. Prezintă semnificaţia unei figuri de stil din text. în 6 – 10 rânduri. 6. ambiguitate. 7. ideea/ o idee poetică centrală. (30 de puncte) − Varianta 092 SUBIECTUL I Scrie. Comentează. (Nichita Stănescu. pe foaia de examen. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic(de exemplu: expresivitate.

Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 092 Scrie un text de tip argumentativ. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. de ortografie şi de punctuaţie). pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Talentul e un dar dumnezeiesc. Opere. utilizarea limbii literare – 3 puncte. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. Notă! În elaborarea eseului. însă singur. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. aşezarea în pagină. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. normele de exprimare. de 15 – 20 de rânduri. VI) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. Pentru conţinutul eseului. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. . argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete) şi concluzia/ sinteza.3 pagini despre elementele de compoziţie şi de limbaj ale unui text poetic studiat din lirica lui Lucian Blaga. cât un mântuitor al cuvintelor. despre talent. foarte multă trudă. neapărat. ortografia – 2 puncte. punctuaţia – 2 puncte. lizibilitatea – 1 punct). iar pentru redactarea lui. vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. fără multă trudă. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. vei primi 16 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. El scoate cuvintele din starea lor naturală şi le aduce în starea de graţie”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 092 Scrie un eseu de 2 .Ministerul Educaţiei. Un sfert de talent şi trei sferturi de muncă abia vor naşte o operă de artă”. rămâne sterp. formularea unei concluzii pertinente. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. pornind de la propria mărturie: „Poetul este nu atât un mânuitor. (Liviu Rebreanu.

prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice.. o zână care.10 rânduri. Şi nu mai ştiam unde-mi lăsasem în lume odaia. în 6 . Prin cerul ferestrei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. îi seduce pe luntraşi cu vocea ei fermecătoare. cu privire la textul de mai jos: Ploua infernal. Comentează. ploaie de tot nebunească. prezentă în poezie. Nu-i nimic. Şi mă-nălţam.. şi noi ne iubeam prin mansarde. 8.Varianta 93 Ministerul Educaţiei. Ploua infernal. (30 de puncte) − Varianta 093 SUBIECTUL I Scrie. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . sub desene în cretă. îţi spuneam. Cine-s mai frumoşi: oamenii?. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în a doua strofă. Scrie două expresii/ locuţiuni care conţin substantivul suflet. Sufletele noastre dansau nevăzute-ntr-o lume concretă. plouă cu globuri pe glob şi prin vreme. ambiguitate. 2. Tu mă strigai din urmă: răspunde-mi. Lorelei*. ploaia?. pe foaia de examen. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 3. N-aş mai fi vrut să se sfârşească niciodată-acea lună-a lui Marte.. Transcrie două neologisme din text. Precizează valoarea expresivă a timpului imperfect al verbelor din primele două strofe. sugestie). Stabileşte tipul de rimă şi măsura versurilor din strofa a treia.. (Nichita Stănescu. Ploaie în luna lui Marte) 33 *Lorelei – personaj legendar din folclorul german. prezente în poezie. penultima strofă. făcându-i să se înece 1. Pereţii odăii erau neliniştiţi. norii curgeau în luna lui Marte. 9. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. şi noi ne iubeam prin mansarde. Justifică scrierea cu majusculă a substantivului Marte. 4. Ilustrează o caracteristică a limbajului poetic (de exemplu: expresivitate. spuneai. aşezată pe o stâncă de pe malul Rinului. 7. oval. răspunde-mi. 5. cu pene. O să te plouă pe aripi. 6. mie-mi plouă zborul. Se acordă 10 puncte din oficiu. Menţionează două teme/ motive literare.

de 15 – 20 de rânduri. elemente de prozodie etc. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 093 Scrie un text de tip argumentativ. relaţii de opoziţie şi de simetrie. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. Scrieri alese) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. figuri semantice – tropii. despre tăcere. vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea trăsăturilor care fac posibilă încadrarea textului poetic într-o tipologie.). aşezarea în pagină. exprimarea unei opinii argumentate.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume. reflectate într-un text poetic studiat din opera lui Ion Barbu. . Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 093 Scrie un eseu de 2 . ortografia – 2 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. utilizarea limbii literare – 3 puncte. într-un curent cultural/ literar. formularea unei concluzii pertinente. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a poetului (de exemplu: imaginar poetic. lizibilitatea – 1 punct). incipit. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. prin referire la două imagini/ idei poetice. punctuaţia – 2 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Sunt tăceri care spun mai mult decât vorbele”.Ministerul Educaţiei. sublinierea a patru elemente ale textului poetic. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în textul poetic ales. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. reflectată în textul poetic ales. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. normele de exprimare. (Traian Demetrescu. simbol central. de ortografie şi de punctuaţie). elemente de recurenţă. prezentarea temei. titlu. În elaborarea eseului. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. într-o perioadă sau într-o orientare tematică.

Rădvanul toamnei se zărea. Septemvrie. 6. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. tema poeziei. 5. Motivează utilizarea frecventă a verbelor la modul indicativ..10 rânduri. Septemvrie.. într-un enunţ. sugestie. pe foaia de examen. Cădeau domol.. Se acordă 10 puncte din oficiu. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. reflexivitate). Timpul efectiv de lucru este de trei ore. 2. Stabileşte tipul de rimă şi măsura versurilor. 7. timpul imperfect.. eram adesea-nsingurat şi mut. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (de exemplu: ambiguitate.Varianta 94 Ministerul Educaţiei. în 6 . 3. pe-o carte.. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Cuvinte de iubire poate n-au fost. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . ultima strofă. 9. Transcrie două cuvinte din câmpul semantic al timpului.. Transcrie două cuvinte din fondul vechi al limbii. Precizează rolul punctelor de suspensie din primul vers. Septemvrie) 1. frunze târzii din nucul cel bătrân. prezentă în poezie.... departe. după himera clăilor de fân. eu nu le-am cunoscut. Lumini licăritoare învăluiau surâsul meu amar. 8. expresivitate. (30 de puncte) − Varianta 094 SUBIECTUL I Scrie. (Gheorghe Tomozei. cu privire la textul de mai jos: Septemvrie. şi nu mai era doamna-nvăţătoare să-l mângâie pe cel mai trist şcolar. Comentează. 4. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. Exprimă. Ca pozele din cartea de citire..

utilizarea limbii literare – 3 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Tinereţea şi maturitatea nu sunt legate atât de ani. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. aşezare în pagină. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 094 Scrie un eseu de 2 . pornind de la ideile exprimate în următoarea afirmaţie critică: „Dacă poezia modernă poate fi definită. de ortografie şi de punctuaţie). (Nicolae Manolescu. în acelaşi timp. ortografia – 2 puncte. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. Scrieri despre educaţie şi învăţământ) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. ca o creare lirică a limbajului. (Simion Mehedinţi.Ministerul Educaţiei. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.3 pagini în care să dovedeşti faptul că un text poetic studiat din opera lui Ion Barbu se încadrează direcţiei moderniste/ modernismului. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 094 Scrie un text de tip argumentativ. punctuaţia – 2 puncte. […] Dovada tinereţii e fapta”. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. de 15 – 20 de rânduri. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. normele de exprimare. În vederea acordării punctajului pentru redactare. despre tinereţe. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. cât de sufletul omului. . lizibilitatea – 1 punct). argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. ea devine. Metamorfozele poeziei) Notă! În elaborarea eseului. cu timpul. formularea unei concluzii pertinente. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. numai o aventură pură a limbajului”.) şi concluzia/ sinteza. la început ca o creare a lumii şi.

Timpul efectiv de lucru este de trei ore. (Ion Vinea. cântecul cel mai trist”. 6. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Cântecul trist. Exemplifică două expresii/ locuţiuni care conţin substantivul viaţă. pe foaia de examen. sugestie. Menţionează două teme/ motive literare. prezentă în textul dat. Se acordă 10 puncte din oficiu. prezente în poezie. Alcătuieşte un enunţ cu omonimul cuvântului cer din textul dat. cu privire la textul de mai jos: O tristeţă întârzie în mine cum zăboveşte toamna pe câmp niciun sărut nu-mi trece prin suflet. 9. între apele ce-şi urmează albia.10 rânduri. 2. 4. raportul dintre planul interior. şi cel exterior. îl auzi în glasul sterp al vrăbiilor şi răspunde din umilinţa tălăngilor. Explică valoarea expresivă a repetiţiei din ultima strofă. între turmele ce-şi pasc soarta pe câmp şi între frunzele care se dau în vânt. nicio zăpadă n-a descins pe pământ. al sentimentelor. al naturii. Comentează. (30 de puncte) − Varianta 095 SUBIECTUL I Scrie. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. 5.Varianta 95 Ministerul Educaţiei. Ilustrează una dintre caracteristicile limbajului poetic (expresivitate. în 6 . 3. Prezintă semnificaţia titlului. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . 7. zi cu zi pe întinderea stepelor între arborii neajunşi la cer. Declin) 1. ambiguitate. Precizează rolul virgulei din versul „Cântecul trist. în relaţie cu textul dat. E toată viaţa care doare aşa. Transcrie două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric în textul dat. cântecul cel mai trist vine cu clopotul din asfinţit. 8. reflexivitate).

În vederea acordării punctajului pentru redactare. exprimarea unei opinii argumentate asupra viziunii despre lume în cele două texte poetice. ortografia – 2 puncte. vei avea în vedere următoarele repere: precizarea a două trăsături semnificative pentru direcţia modernistă (de exemplu: principii estetice. Opere) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ.Ministerul Educaţiei. Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. normele de exprimare. nu se visează”. ipostaze ale eului liric. ca şi al unei lumi. prezentarea comparativă a temelor şi simbolurilor centrale. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. aşezare în pagină. lizibilitatea – 1 punct). despre asumarea răspunderii. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 095 Scrie un eseu de 2 . teme/ motive. utilizarea limbii literare – 3 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). inovaţii stilistice/ prozodice etc. a particularităţilor de compoziţie şi de limbaj ale celor două poezii. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Viitorul unui om. de 15 – 20 de rânduri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 095 Scrie un text de tip argumentativ. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. prin comparaţie. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. se construieşte. de ortografie şi de punctuaţie). În elaborarea eseului. Lovinescu. din perspectiva apartenenţei la direcţia modernistă. (E. aparţinând direcţiei moderniste/ modernismului (acelaşi autor sau autori diferiţi). specificul imaginilor artistice. relevarea. punctuaţia – 2 puncte. formularea unei concluzii pertinente. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. .3 pagini în care să realizezi o paralelă între două texte poetice studiate. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. exploatate în textele alese.).

9. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . (30 de puncte) − Varianta 096 SUBIECTUL I Scrie. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor pustie şi zadarnic. scoarţă înflorată. Se acordă 10 puncte din oficiu.Varianta 96 Ministerul Educaţiei. prezente în poezie. Şi sub boltirea verde a codrului. Explică valoarea expresivă a adverbului ce în fragmentul „Ce mari sunt azi copacii!”. Acelaşi ca şi-atuncea. 1. cu privire la textul de mai jos: Pustie e grădina. Ce mari sunt azi copacii! Sub ramuri de castan Pridvorul alb în frunză de iederă înoată. 2. în 6 . oltean Chilim* aştern arinii în zilele de zloată. 3.10 rânduri. Cărările înguste zadarnic le cutreier! Străine îmi sunt astăzi sau eu le sunt străin? Dar neschimbat prieten un ţârâit de greier. 8. În toamnă) * chilim – covor cu două feţe. Precizează rolul cratimei în structura „Acelaşi ca şi-atuncea”. Comentează. 5. 4. 7. Se pierde şerpuirea potecii într-un lan. pe foaia de examen. identificată în textul dat. (Ion Pillat. Fântâna părăsită rămase fără roată. prezenţa descrierii în poezie. Motivează. prin evidenţierea a două trăsături existente în text. pustie casa toată În care o iubire crescuse an de an. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă a poeziei. 6. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. ideea/ o idee poetică centrală. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. în clipe de tăcere Reînflorind visarea cu roze efemere. Îmi sângerează pieptul cu veşnicul său spin. Menţionează două teme/ motive literare. Prezintă două elemente prin care se realizează subiectivitatea în textul dat. Transcrie două structuri/ fragmente de vers care conţin imagini artistice ale toamnei.

6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. despre trecut. reflectată în textul poetic ales. exprimarea unei opinii argumentate. elemente de prozodie etc. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Fiece popor şi fiece epocă stă pe umerii vremilor trecute”. - Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. (Mihai Eminescu.). abilităţi de analiză şi argumentare – 3 puncte. elemente de recurenţă. despre modul în care tema şi viziunea despre lume sunt reflectate în textul poetic ales. într-un curent cultural/ literar. utilizarea limbii literare – 3 puncte. lizibilitatea – 1 punct). Fragmentarium) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. ortografia – 2 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. incipit. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. semnificative pentru ilustrarea viziunii despre lume a poetului (de exemplu: imaginar poetic. punctuaţia – 2 puncte. într-o perioadă sau într-o orientare tematică. reflectate într-un text poetic studiat din opera lui Nichita Stănescu.3 pagini în care să prezinţi tema şi viziunea despre lume.Ministerul Educaţiei. sublinierea a patru elemente ale textului poetic. aşezarea în pagină. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. relaţii de opoziţie şi de simetrie. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 096 Scrie un text de tip argumentativ. formularea unei concluzii pertinente. prezentarea temei. În elaborarea eseului. . de 15 – 20 de rânduri. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. de ortografie şi de punctuaţie). vei avea în vedere următoarele repere: evidenţierea trăsăturilor care fac posibilă încadrarea textului poetic într-o tipologie. simbol central. figuri semantice – tropii. normele de exprimare. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 096 Scrie un eseu de 2 . În vederea acordării punctajului pentru redactare. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. prin referire la două imagini/ idei poetice. titlu.

7. Menţionează patru teme/ motive literare identificate în textul dat. Ce ne găsea îmbrăţişaţi Şoptindu-ne-mpreună. 9. Se acordă 10 puncte din oficiu. 6. cu privire la textul de mai jos: Când amintirile-n trecut Încearcă să mă cheme.) – să se stingă 1. 4. cele două strofe din final. Transcrie două cuvinte din câmpul semantic al timpului. Când luna trece prin stejari Urmând mereu în cale-şi. prin prezentarea a două trăsături identificate în text. (30 de puncte) − Varianta 097 SUBIECTUL I Scrie. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. A noastre inimi îşi jurau Credinţă pe toţi vecii. Când amintirile…) * să se stângă (reg. 3. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Deasupra casei tale ies Şi azi aceleaşi stele.Varianta 97 Ministerul Educaţiei. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în prima strofă. Comentează. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. Scrie două enunţuri potrivite pentru a ilustra polisemia cuvântului izvor. tot încă mari. Se uită dulci şi galeşi? (Mihai Eminescu. Când pe cărări se scuturau De floare liliecii. Ce-au luminat atât de des Înduioşării mele.10 rânduri. Putut-au oare-atâta dor În noapte să se stângă*. Când valurile de izvor N-au încetat să plângă. pe foaia de examen. 2. Prezintă semnificaţia titlului. 5. Precizează două mărci lexico-gramaticale prin care se evidenţiază prezenţa eului liric. Şi peste arbori răsfiraţi Răsare blânda lună. Când ochii tăi. în 6 . 8. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. în relaţie cu textul poeziei date. Motivează apartenenţa poeziei date la romantism. Pe drumul lung şi cunoscut Mai trec din vreme-n vreme. Precizeză rolul cratimei în structura „N-au încetat”. în textul poetic dat. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte .

ura o-ntunecă. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Pe când iubirea. ortografia – 2 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. lizibilitatea – 1 punct). argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente logice/ exemple concrete etc. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. de 15 – 20 de rânduri. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. Opere) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. punctuaţia – 2 puncte.) şi concluzia/ sinteza. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. În vederea acordării punctajului pentru redactare. luminează viaţa şi-o îndulceşte. (Mihai Eminescu. despre îndepărtarea urii. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. de orişice fel ar fi ea. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 097 Scrie un eseu de 2 . iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. aşezarea în pagină.3 pagini în care să dovedeşti faptul că un text poetic studiat se încadrează direcţiei tradiţionaliste/ tradiţionalismului. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. . normele de exprimare. o umple de amărăciune şi-o face nesuferită”. de ortografie şi de punctuaţie).Ministerul Educaţiei. formularea unei concluzii pertinente. Notă! În elaborarea eseului. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 097 Scrie un text de tip argumentativ.

(30 de puncte) − Varianta 098 SUBIECTUL I Scrie. 7. Precizează rolul cratimei în structura „suspin-un greier”. oaspeţi liniştei acestei. Iar în iarba înflorită. când în brazde de văpaie. Când în cercuri tremurânde. Demonstrează faptul că Mihai Eminescu este un înnoitor al limbajului poetic. Se acordă 10 puncte din oficiu. 2. după geamuri. Motivează prezenţa descrierii în textul poetic. Alcătuieşte două enunţuri potrivite pentru a ilustra polisemia verbului a (se) înălţa. Se înalţă în tăcere dintre rariştea de brazi. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe. Iar stejarii par o strajă de giganţi ce-o înconjoară. Luna tremură pe codri. prin evidenţierea a două trăsături identificate la nivel lexico-semantic şi/ sau gramatical.fragment) 1. Muchi de stâncă. Numai lebedele albe. se aprinde. când plutesc încet din trestii. 6. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. . Prin ferestrele arcate. prin evidenţierea a două trăsături existente în fragmentul dat. tremur numa Lungi perdele încreţite. Precizează o valoare expresivă a adverbului numai din versul „Numai lebedele albe. în 6 . Iar în fundul apei clare doarme umbra lui de veacuri. din ultimul vers. 9.10 rânduri. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în al doilea vers al textului dat. Scrisoarea IV . Papura se mişcă-n freamăt de al undelor cutreier. Comentează prima strofă. oglindindu-se în lacuri. e atât de dulce zvonul… (Mihai Eminescu. Domnitoare peste ape. Transcrie un cuvânt cu sens denotativ şi un cuvânt cu sens conotativ. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 5. se măreşte. 4. ea pe ceruri zugrăveşte. Cu aripele întinse se mai scutură şi-o taie. vârf de arbor. Menţionează două motive literare prin care se concretizează tema naturii în textul poetic dat. când plutesc încet din trestii”. pe foaia de examen. 8. 3. cu privire la textul de mai jos: Stă castelul singuratic. somnoros suspin-un greier… E atâta vară-n aer.Varianta 98 Ministerul Educaţiei. care scânteie ca bruma. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Dând atâta întuneric rotitorului talaz. Răsăritul ei păzindu-l ca pe-o tainică comoară.

(Mihail Sadoveanu. vei avea în vedere următoarele repere: descrierea contextului istoric în care a apărut revista Dacia literară. normele de exprimare. pentru literatura română a secolului al XIX-lea. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 098 Scrie un text de tip argumentativ. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei. 19) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. formularea unei concluzii pertinente. de ortografie şi de punctuaţie). În vederea acordării punctajului pentru redactare. pe care îl pierde”. lizibilitatea – 1 punct). utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 098 Scrie un eseu de 2 – 3 pagini despre ideologia promovată de revista Dacia literară. punctuaţia – 2 puncte. utilizarea limbii literare – 3 puncte. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. exprimarea unei opinii argumentate despre importanţa ideologiei promovate de revista Dacia literară. Opere. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere. pentru redactarea eseului vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte (câte 4 puncte pentru fiecare cerinţă/ reper). stabilirea unei relaţii între ideile identificate în programul revistei şi o operă literară studiată (text narativ sau text poetic). ortografia – 2 puncte. despre frumuseţea vârstei. de 15 – 20 de rânduri. . eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini.Ministerul Educaţiei. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Fiecare vârstă îşi are paradisul ei. aşezare în pagină. prezentarea a patru trăsături ale ideologiei literare promovate în studiul Introducţie. În elaborarea eseului. aşa cum se reflectă aceasta într-o operă literară studiată.

Motivează. Comentează. cu privire la textul de mai jos: Pe verdea margine de şanţ Creştea măceşul singuratic. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. La mângâierile-adierei A tresărit cu dulci simţiri. Alcătuieşte două enunţuri potrivite pentru a ilustra polisemia cuvântului dulce. De vântul serii sărutate. 8. 7. Şi le vorbi cu voce lină. Ş-un valţ nebun se învârtea. Întâi pătrunse printre foi. Şi rând pe rând în vânt s-au dus.. prin evidenţierea a două caracteristici existente în text. Explică semnificaţia unei figuri de stil identificate în versurile: „Păreau năluci de carnaval/ Cum se mişcau catifelate”. Albeaţa lui de trandafiri. 4. Scăldate-n razele de sus. Un valţ – din ce în ce mai tare. Precizează rolul cratimei în structura „Ş-un valţ nebun”. (30 de puncte) − Varianta 099 SUBIECTUL I Scrie. în 6 .Varianta 99 Ministerul Educaţiei. Se acordă 10 puncte din oficiu.10 rânduri. De vântul serii sărutate. (Alexandru Macedonski. identificate în textul dat. Menţionează două teme/ motive literare identificate în textul poetic dat. Dar vântul serii nebunatic Pofti-ntr-o zi pe flori la danţ. 9. apartenenţa acestuia la unul dintre curentele literare studiate. Scrie câte un sinonim potrivit pentru sensul din text al cuvintelor singuratic şi lină. 6.. Menţionează două modalităţi de obţinere a muzicalităţii versurilor. prima strofă. 5. Gătite toate-n rochi de bal. Muiate în argintul lunei. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe.. Păreau năluci de carnaval Cum se mişcau catifelate. 2. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. De dorul lui le spuse-apoi. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte . pe foaia de examen. Luându-le pe fiecare.. Şi suspină – cum se suspină. S-au dus în braţele minciunei. Şi suspină – cum se suspină. Valţul rozelor) * valţ – vals 1. Iar vântul dulce le şoptea. Transcrie două cuvinte din câmpul semantic al timpului. 3. Un valţ* – din ce în ce mai tare. prin evidenţierea relaţiei dintre ideea poetică şi mijloacele artistice. Zâmbind prin roua primăverei.

6 puncte - - Ministerul Educaţiei. (Liviu Rebreanu. În contra direcţiei de azi în cultura română. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. Eminescu şi poeziile lui. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente critice/ exemple concrete etc. iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Viitorul ni-l putem modela după cum vrem.] A fost modern în gândire.Ministerul Educaţiei. Viaţa este un lut căruia voinţa îi dă formă”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 099 Scrie un text de tip argumentativ. [. În vederea acordării punctajului pentru redactare. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza... 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris. de 15 – 20 de rânduri. Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă.) şi concluzia/ sinteza. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 099 Scrie un eseu de 2 .” (Ioana Pârvulescu. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. de ortografie şi de punctuaţie). despre viitorul la care aspirăm. normele de exprimare. punctuaţia – 2 puncte. Opere) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. ortografia – 2 puncte. pornind de la următoarele evaluări critice cu privire la mentorul Junimii: „A introdus exigenţa în literatură. lizibilitatea – 1 punct). În intimitatea secolului 19). utilizarea limbii literare – 3 puncte. formularea unei concluzii pertinente. Ilustrarea ideilor exprimate în eseu se va face prin referire la unul dintre studiile critice de referinţă: O cercetare critică asupra poeziei române de la 1867. Notă! În elaborarea eseului.3 pagini despre rolul lui Titu Maiorescu în impunerea unei noi direcţii în literatura română din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Comediile d-lui Caragiale. . aşezarea în pagină. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată.

.... apartenenţa acestuia la mişcarea de avangardă........ Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A ♦ ♦ Toate subiectele sunt obligatorii... în raport cu textul citat................... 8.... Explică semnificaţia unei comparaţii din primele patru versuri...... Prezintă semnificaţia titlului.... Se acordă 10 puncte din oficiu. Notează câte un antonim pentru cuvintele uzată şi credincios.. în 6 ........................... 7. răspunsul la fiecare dintre următoarele cerinţe.. 5.... cu privire la textul de mai jos: .. acum strada te primeşte ca o cutie de poştă obişnuinţa e pe umerii tăi ca o cămaşă uzată strada e aici la picioarele tale precum câinele credincios aerul stă pe acoperişuri ca un preş tu eşti o scrisoare în strada cutie de poştă destinul tău e acolo distribuitor mecanic el te va duce la destinaţia pe meningea ta scrisă desigur tu mergi pe sub casele cu şorţuri ca brutărese dar altcineva întoarce arcul din pupilele tale zgomote îţi ling tâmplele arterele vânzătoarea îţi întinde gazeta de dimineaţă o! gazeta..... (Ilarie Voronca.. Timpul efectiv de lucru este de trei ore. prin evidenţierea a două trăsături identificate în text................... identificată în textul dat.. percepute subiectiv......... Comentează... 3.. Interpretează efectul expresiv al folosirii pronumelui tu în textul dat. pe foaia de examen.. 4....... ce dantelă pentru melancolia ta lindbergh a aruncat un curcubeu între america şi europa un profesor de strategie e asasinat în expresul paris-marsilia […] .... ale imaginii oraşului......... 9.. (30 de puncte) − Varianta 100 SUBIECTUL I Scrie...10 rânduri... Transcrie două versuri/ fragmente de vers în care apar detalii.. 2 puncte 2 puncte 2 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte 4 puncte .. 6.. ideea/ o idee poetică centrală......... 2. Exemplifică două locuţiuni/ expresii care conţin verbul a duce........ Ulise) 1......Varianta 100 Ministerul Educaţiei..... Motivează........ Precizează rolul semnului exclamării din sintagma „o! gazeta”....

Pentru conţinutul eseului vei primi 16 puncte. abilităţi de analiză şi de argumentare – 3 puncte. tot se poate”. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte) − Varianta 100 Scrie un text de tip argumentativ. Ilustrarea ideilor exprimate în eseu se va face prin referire la unul dintre studiile critice de referinţă ale lui Titu Maiorescu şi la ideile exprimate în alte texte literare şi/ sau nonliterare studiate. Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar EXAMENUL DE BACALAUREAT − 2009 Proba scrisă de limba şi literatura română − Proba A SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte) − Varianta 100 Scrie un eseu de 2 . Notă! În elaborarea eseului.3 pagini despre criticismul junimist. trebuie: să respecţi construcţia discursului de tip argumentativ: structurarea ideilor în scris.) şi concluzia/ sinteza. semnificative pentru direcţia literară şi culturală. pornind de la ideea identificată în următoarea afirmaţie: „Când este o voinţă fierbinte. 6 puncte - - Ministerul Educaţiei.Ministerul Educaţiei. de 15 – 20 de rânduri. constând în formularea tezei/ a punctului de vedere cu privire la temă. aşezarea în pagină. Opere) Atenţie! În elaborarea textului de tip argumentativ. promovată de Junimea. vei respecta structura textului de tip argumentativ: ipoteza. normele de exprimare. 6 puncte să ai conţinutul şi structura adecvate argumentării: formularea ipotezei/ a propriei opinii faţă de ideea identificată în afirmaţia dată. despre voinţă. eseul trebuie să aibă minimum 2 pagini. enunţarea şi dezvoltarea corespunzătoare a două argumente adecvate ipotezei. formularea unei concluzii pertinente. utilizarea mijloacelor lingvistice adecvate exprimării unei aprecieri. de ortografie şi de punctuaţie). În vederea acordării punctajului pentru redactare. ortografia – 2 puncte. 18 puncte să respecţi normele limbii literare (registrul stilistic adecvat. utilizarea limbii literare – 3 puncte. punctuaţia – 2 puncte. (Dimitrie Bolintineanu. argumentaţia (cu minimum 4 argumente/ raţionamente critice/ exemple concrete etc. . lizibilitatea – 1 punct). iar pentru redactarea lui vei primi 14 puncte (organizarea ideilor în scris – 3 puncte.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->