You are on page 1of 14

REPUBLIKA HRVATSKA UČITELJSKI FAKULTET – SVEUČILIŠTA U ZAGREBU Odsjek u Čakovcu Ante Starčevića 55 40 000 Čakovec

Škola: I. OŠ Čakovec Studentica: Martina Kos Grabar Nastavna grupa: US – 4, informatika Razred: 4.c Učiteljica: V. Šantek Profesorica metodike hrvatskog jezika: dr.sc. Tamara Turza Bogdan, viši predavač Datum održavanja nastavnog sata: 01.04. 2011.

PRIPRAVA ZA IZVOĐENJE NASTAVNOG SATA HRVATSKOG JEZIKA

Nastavno područje: Jezik, jezično izražavanje Tema: Upravni i neupravni govor Ključni pojmovi: upravni govor, neupravni govor, navodnici Nastavna jedinica: Upravni i neupravni govor Tip sata: ponavljanje

učiteljica označavamo. služiti 2 . Uvježbati na primjerima prepoznavanje i označavanje upravnog i neupravnog govora. Funkcionalne: •Razvijati sposobnost prepoznavanja upravnoga govora u tekstu. ploča. kao i označavanje rečeničnim znakovima. individualni rad Komuniciranje: učiteljica-učenik učiteljica-učenici Trajanje: 45 minuta Nastavni izvori i sredstva: čitanka.stvaralački učenik . Uvježbati na primjerima prepoznavanje upravnog i neupravnog govora. Zadaće nastavne jedinice: Obrazovne: Ponoviti što je upravni. pisanka Metodički sustavi: integracijsko – korelacijski. problemsko . Odgojne: Razvijati radne navike i spremnost na usvajanje novih znanja o jeziku. ponoviti što je upravni. Mjesto izvođenja: učionica Oblik nastave: frontalni rad. a što je neupravni govor i kako ga pravopisno se upravnim i neupravnim govorom u govorenju i pisanju.učenik učenik .Obrazovna postignuća: Utvrditi i uvježbati stečena znanja o upravnome i neupravnome govoru. a što neupravni govor i kako ga pravopisno označavamo. pozitivno utjecati na usmenu i pismenu aktivnost i poticati učenike na urednost i samostalnost u radu.Razvijati i bogatiti rječnik učenika.

metoda čitanja i pisanja. metoda demonstracije 3 .Korelacija: Unutarpredmetna : jezik (pravopis). jezično izražavanje Međupredmetna : sadržaji pravopisa sa sadržajima prirode i društva Metode rada: metoda razgovora. metoda rada s tekstom.

Pitam učenike kako su. izvori i sredstva Sadržaj nastavne situacije Motivacija Hrvatski jezik (jezično izražavanje) Metoda rada s tekstom Postavljam učenicima pitanja: Volite li čitati basne? Koje basne znate? („Zečja logika“ „Roda i lisica“. Nastavne metode. etc.) Metoda razgovora Podijelim učenicima listiće na kojima se nalazi tekst basne. UVODNI DIO SATA Korelacija s nastavnim područjima i predmetima Metoda razgovora Pozdravljam učenike i predstavim se. Znate li što su basne? Tko su likovi u basni? Što rade likovi u basni? Znamo li točno što govori svaki lik? 4 . Slijedi kratak razgovor o basni. Podijelim papiriće s rješenjima i zajedno provjerimo jesu li učenici uspješno izvršili zadatak.TIJEK IZVOĐENJA NASTAVNE JEDINICE – NASTAVNOG SATA Nastavne etape Nastavne situacije 1. Zadatak je da učenici u paru u basni označe upravni govor.

u sredini i na kraju rečenice) Što je neupravni govor?(navođenje tuđeg govora svojim riječima. ali s nepromijenjivim smislom) 5 .Kako to znamo? (jer se navode riječi koje likovi izgovaraju) 2. ali tako da smisao ostane neizmjenjen)ili (točno navođenje nečijih riječi onako kako su izgovorene ili napisane) Kojim pravopisnim znakovima označavamo upravni govor? (navodnicima) Na kojem mjestu u rečenici se može nalaziti upravni govor?(na početku. SREDIŠNJI DIO SATA Najava zadaće nastavnog sata Metoda usmenog Najavljujem da ćemo danas proširiti izlaganja znanje o pisanju govora upravnog i i neupravnog označavanje. a učenici istovremeno naslov pišu u bilježnicu. U kutijici se nalaze papirići s pitanjima: Što je upravni govor?(doslovno navođenje nečijih riječi. Zapisujem naslov na ploču. (NASLOV: Upravni i neupravni govor Ponavljanje) njegovo Metoda usmenog Najavim kratak kviz o upravnom i izlaganja (kutijica s papirićima) neupravnom govoru.

na kraju rečenice i umetnuta u u upravni govor) Zadatak je da učenici izvlače papiriće s pitanjima i da oni prozovu učenika koji će odgovoriti na pitanje s papirića. 3.: 1. Zajedno s 6 .Podcrtaj rečenice objašnjenja.Crvenom bojom zaokruži izjavne rečenice.U radnom listiću označi u rečenicama upravni govor. a žutom usklične rečenice.) Na kojim mjestima u rečenici može stajati rečenica objašnjenja? (na početku rečenice.. Metoda usmenog Prozivam jednog ili dvoje učenika da izlaganja pročitaju što su napisali. znakovima u označite napisanim govor Metoda pisanja Radni listić 2.: Pravopisnim upravni rečenicama. Ponavljanje i uvježbavanje Metoda pisanja (radni listići) Radni listić 1. 2.Što je rečenica objašnjenja? (rečenica iz koje saznajemo tko pita – npr.. Odaberite tri rečenice iz prvog zadatka i napišite ih u obliku neupravnog govora. Ana je znatiželjno upitala Petra. plavom bojom upitne rečenice.

ZAVRŠNI DIO SATA Domaća zadaća Metoda pisanja Zadatak: Napišite nekoliko rečenica u kojima ćete upotrijebiti upravni govor.učenicima provjeravam jesu li točno riješili radni listić. Metoda pisanja Napišite kratak telefonski razgovor s najboljim prijateljem/prijateljicom koristeći upravni i neupravni govor. iz 1.: izlaganja Matoda pisanja Pročitajte basnu „Lisica i gavran“. 7 . Metoda pisanja Radni listić 3.: 1. Zadatak: U rečenicama označi upravni govor. Zadatka pretvori pretvori u neupravni Metoda usmenog Radni listić 4. 2. Zadatak: Rečenice govor. a zatim basnu napišite u obliku upravnog govora.

8 .

9 .

10 .

Plan ploče: Upravni i neupravni govor Ponavljanje 11 .

. (2010. S.) Krmpotić. M. Zagreb: Školska knjiga 12 . Zagreb: Profil 2. (2008): Metodika – znanost o poučavanju nastavnog predmeta.): Zlatna vrata 4.Popis korištene literature: 1.) Bežen A. Ivić.

Opaske nakon izvođenja sata : 13 .

14 .