You are on page 1of 3

Bibliografie

I. CĂRȚI 1. 7 dimineți cu părintele Stăniloae, convorbiri realizate cu Sorin Dumitrescu, ediție îngrijită de Răzvan Bucuroiu, Editura Anastasia, București, f.a. 2. ANDRUTSOS, Hristu, Dogmatica Bisericii Ortodoxe Răsăritene, traducere autorizată de Pr. Prof. Dr. D. Stăniloae, Sibiu, 1930. 3. Idem, Simbolica, traducere din limba greacă de Profesor universitar Iustin Moisescu, Craiova, 1955. 4. BARTOȘ, Emil, Conceptul de îndumnezeire în teologia lui Dumitru Stăniloae, Editura Cartea Creștină, Oradea, 2002. 5. BĂLAN, Arhim. Ioanichie, Ne vorbește Părintele Stăniloae, Editura Mănăstirii Sihăstria, Roman, 1993. 6. CHIŢESCU, Prof. Nicolae, Todoran, Pr. Prof. Isidor, Petreuţă, Pr. Prof. I., Teologia Dogmatică şi Simbolică, Vol. II, Bucureşti, 1958, pp. 929-946. 7. COSTA DE BEAUREGARDE, M.-A., Mica dogmatică vorbită. Dialoguri la Cernica, ediţia a III-a, Editura Deisis, Sibiu, 2007. 8. EVDOCHIMOV, Paul, Ortodoxia, traducere de Arhiereu Vicar Irineu Ioan Popa, Editura I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1996. 9. HENKEL, Jurgen, Îndumnezeire și etică a iubirii în opera părintelui Dumitru Stăniloae, traducere de Ioan Ică jr., Editura Deisis, Sibiu, 2003. 10. HIEROTHEOS, Mitropolit de Naupactos, Viaţa după moarte, traducere de Adrian Tănăsescu Vlas, Bucureşti, 2000. 11. MACARIE, Teologia Dogmatică Ortodoxă, traducere de Gherasim Timuş, Vol. V, Bucureşti, 1887. 12. MITROFAN DE KONEVETS, Viaţa repausaţilor noştri şi viaţa noastră după moarte, traducere de Mitropolitul Iosif, Bucureşti, 1993. 13. NICOLESCU, Costion, Teologul în cetate. Părintele Stăniloae și aria politicii, Editura Christiana, București, 2003. 14. PETREUŢĂ, Pr. Prof. L,, Judecata particulară, Oradea, 1935. 15. Idem, Rugăciunile pentru cei morţi, Oradea, 1937. 16. ROGOBETE, Silviu Eugen, O ontologie a iubirii. Subiect și Realitate Personală supremă în gândirea teologică a părintelui Dumitru Stăniloae, traducere de Anca Dumitrașcu și Adrian Guiu, Editura Polirom, 2001. 17. ROSE, Ierom. Serafim, Sufletul după moarte, traducere de Prof. Graţia Lungu, Roman, 1994. 18. SF. IOAN DAMASCHIN, Dogmatica, traducere de Pr. Prof. Dr. D. Fecioru, Bucureşti, 2001. 19. SILVESTRU, Episcop de Canev, Teologia Dogmatică Ortodoxă (cu expunerea istorică a dogmelor), Vol. V, Iaşi, 2001, pp. 85-125. 20. STĂNILOAE, Pr. Prof. D.,, Ascetica și Mistica Bisericii Ortodoxe, Editura I.B.M.B.O.R., București, 2002. 21. Idem, Chipul nemuritor al lui Dumnezeu, Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 1987. 22. Idem, Spiritualitate și comuniune în Liturghia ortodoxă, ediția a II-a, Editura I.B.M.B.O.R., București, 2004.

1

Prof. 3. 5. nr. Prof. Învăţătura creştină despre viaţă. 1978. . 557-568. Nicolae. Pr... 4. 2 . GALERIU.. 12. Prof. 7-8.. V. 16.Împărăţia lui Dumnezeu şi Biserica”. în Ortodoxia. 25. Deisis.. II. nr. BRANIŞTE. Prof.. nr. Idem.P. 14. Dan Sandu. 1923.. NEAGA. .. 29-38. CONSTANTINESCU. Sebastian.. L. STĂNILOAE. antologie. 1986.. pp. nr.Eshatologia ortodoxă în comparaţie cu cea romanocatolică: Purgatoriul”. 3.Moartea”. Vol. .. Trăirea lui Dumnezeu în Ortodoxie.Raiul şi iadul în învăţătura ortodoxă”. 26. Remus. Panagiotis.. 333-346. . N. . 2. Prof. . Pr. 2. 1986. Idem.Iubirea dumnezeiască şi judecata din urmă”. Antonie. 4. X (1958). în Studii Teologice. TREMBELAS. pp. 440-453. 1956. . ARTICOLE ȘI STUDII 1. Diac. în Ortodoxia. XXXIV(1975). în Mitropolia Ardealului. 1-2. 9. nr. Duhovnicie și duhovnici în Ortodoxia românească de astăzi. Pr. nr. 868-883. BELU. Nicolas. 1993. 7-8. Prof. Tradiție și actualitate la pr. BUCEVSCHI. nr.Eshatologia creştină”.Rugăciunile pentru cei morţi”. Chevetogne. pp.. Prof. pp. Bucureşti. nr. Sibiu.Judecata particulară”. . în Îndrumări misionare. Prof. 19.. 532-559. 1971. 856-867. în Glasul Bisericii. 17. C. 1950.. . Dumitru Stăniloae. I. în Îndrumări misionare. opera a iubirii lui dumnezeu destinata îndumnezeirii în viziunea teologica a părintelui Stăniloae”. CORNIŢESCU. 1968. 1970. pp. 1978.S. VIII (1956).Judecata particulară după moarte”. XX (1968). Cluj-Napoca. LOICHIŢĂ. Editura Dacia. 391-410. în Studii Teologice. V. 7-8. p.. pp. în Studii Teologice.. PLĂMĂDEALĂ. TOMA. Dogmatique de l'Eglise Orthodoxe Catholique. pp. pp. . 179-195. Prof. 8.. 13. Pr. 24.Rugăciunile pentru cei adormiţi şi folosul lor”. Pr. Editura Agnos.Sfinţii la judecata păcătoşilor”. 2008. 10. în Candela. Bucureşti. Idem.. nr. în Studii Teologice XXXI (1979). Dr. 5-10. NEACȘU. nr. . în Glasul Bisericii. Gh. O. Dr. Pr. pp. . Prof. pp.Eshatologia în concepţia lui Origen”. Idem. Pr.. Sibiu. . STEBBING. Mitropolit Dr. Purtătorii Duhului. în Studii Teologice.. pp. studiu introductiv și note de Sandu Frunză. nr... Ștefan Lucian. C. CHIRVASIE. 1986. 9-10. XI (1959). Pr. D. moarte şi înviere”. 884-899. D. .Pentru care păcătoşi se roagă Biserica?”. în Îndrumări misionare.. 1-2.. 18. RUS. 900-908. 9-10. pp.Eshatologia.Moartea şi învierea după Sfânta Scriptură”. traducere de pr. 213-351. în Studii Teologice.. Prof. nr.Sensul vieţii în concepţia creştină”.23. NECULA. 1986. CONSTANTIN. .Rugăciunile pentru alţii şi sobornicitatea Bisericii”.Învăţătura ortodoxă despre rai şi iad”. în Studii Teologice.. 539-553. în Studii Teologice. 11. 1-2. 558-575. 262-274. M. 572-586 6. 15. I.. 1955. . Ioan. 27. CHILEA. Bucureşti. PETREUŢĂ. Pr. Tome Troisième. Teologia Dogmatică Ortodoxă... . pp. pp. . 3-4. în Îndrumări misionare. Bucureşti. 7-8. nr. . pp.. Pr. Bucureşti. Pr. 2005.Lumea. 7.

pp. în Ortodoxia. 4.. 3. 545. Idem. . nr.20. nr. Idem. în Ortodoxia”. 21.Starea sufletelor după judecata particulară în învăţătura ortodoxă şi catolică.. XXIII (1971). 366-402. . pp. 3 .Dumnezeu este iubire”. V (1953).614.