24.

Úsmev úsmev nie je iadna ifra je to malá výhra líc úsmev - skús ho alej prihra oblú ikom do ulíc úsmev ten v dy do troch ráta jamky do líc fúkne ti úsmev v iapke kamaráta pehavo sem priletí úsmev, úsmev to je anca premenená úsmev, úsmev detské líca ervené má, ervené má úsmev vie ho ka dé die a k nemu dovedie a hne úsmev ten si vo ne lieta v detských tvárach naspamä úsmev, ahu ko sa íri po tou diev at chlapcov líc úsmev nezbedný a íry le si z ulíc do ulíc úsmev, úsmev to je anca premenená úsmev, úsmev detské líca ervené má, ervené má nánana ... úsmev, úsmev to je anca premenená úsmev, úsmev

detské líca ervené má, ervené má úsmev vie ho ka dé die a k nemu dovedie a hne úsmev ten si vo ne lieta v detských tvárach naspamä nánana

27. Medulienka

Medulienka je moja láska, vodievam ju ve er do záhrad, spievam jej len o sedmikráskach, u ím ju, o da , o nezobra . Medulienka je moja láska, sestra srdca môjho belostná, spievam jej len o sedmikráskach, pod vankú jej dávam hviezd plný snár. Potom príde k nám tichý hos , tichý hos , povie : "Mám, u mám lásky dos , lásky dos !" Medulienka, kde si ? Odletí , krásne slová nesie ktoviekam, dúfam, e tú hviezdu nestratí , neviem, i sa z toho spamätám. U neviem, i dám inej meno Medulienka, U neviem, i dám inej meno Medulienka. Daram da ... Medulienka.

za tebou tú správu po v krídlach anjelov. Za tebou. Aj tak sme stále frajeri. kde dávno nebýva (dávno nebýva ) Prúd rieky nás zmietol. .28. vidí hviezdy ka dý sám. ktoré vedia rozhýba zem. Vietor s lístím si nás splietol rozfúkal oboch do iných strán. /: Tento ahký úsmev ni u len tak neskriví. 2.. Ka dou fackou trochu iní sme . Tento ahký úsmev ni u len tak neskriví. ke v chladnom da di stojím alej krá a sama. u nemô em. ktoré v duchu preklínam v odraze hviezd vidí hviezdy ka dý sám. o bolo a o bude. Za tebou. jé. ktoré vedia rozhýba zem.stále tí istí frajeri. u nemô em. Frajeri 1.do ivota drahé zápisné. 29. ktoré v duchu preklínam (v duchu preklínam) v odraze hviezd. ke v tvojom da di stojím alej krá a sama. ako sa ti zdá prvýkrát. Za tebou. ó. chce to len neuhnú od dverí. Nek mte nás tým. U h adíme stále pravde priamo na pery. ktoré vedia rozhýba zem. V o iach mám piesok ten mi slzy ukrýva (slzy ukrýva) H adám a tam. Za tebou. Svet nie je taká plytká mláka. V búrkach. u nemô em. Aj tak sme stále frajeri. Nadomnou nebo. Aj tak sme stále frajeri. za tebou tú správu po lem v krídlach anjelov. u nemô em. za tebou tú správu po v krídlach anjelov. V búrkach. 3. Aj tak sme stále frajeri. Za Tebou Nadomnou nebo. Výroky elezných mu ov zhrdzaveli záhadnou hrdzou. odplavil oboch do iných strán. ke v chladnom da di stojím alej krá a sama. :/ Pod pásom bolí ka dý úder zvlá . ® Aj tak sme stále frajeri . Sme u starí na rozprávky. V búrkach. Za tebou. ktore vedia rozhýba zem. ale zase mladí na prehry.stále tí istí frajeri. Za tebou. Aj tak sme stále frajeri . ke v chladnom da di stojím alej krá a sama. za tebou tú správu po v krídlach anjelov. za tebou tú správu po v krídlach anjelov. za tebou tú správu po lem v krídlach anjelov. U h adíme stále pravde priamo na pery. Vietor s lístím si nás splietol rozfúkal oboch do iných strán. lem lem lem lem V búrkach..

Nech sa deje o sa má Nech sa deje o sa má aj z toho mála málo sa dá Tak nech sa jablko v zemi rozkladá nech sa deje o sa má! Nech sa robí o sa má dávaj si pozor.36. v oblakoch spáva . ty kto na to má ten kto a okradne je celkom blízko nech sa deje o sa má! nech sa deje o sa má! Nech okná výkladov praskajú tak nech sa blázni fackajú nech sa svet postaví na hlavu Nech pije ten. Len ty smie Smie sa vnára do snov Dáva pozor na to o tu ím Priletie .. o h adá Niekto len to dobre skryl H adá a spája slová Ktoré pochopím iba ja Tie pochopí e. o sme stratili Mô e priletie ... sníva Oto sa a vidí o si opustil ti nevadí Háda s kým sa udobrí Dúfa . e ma znovu naladí H adá a spája slová Ktoré pochopím iba ja Len ty smie Zosta na mne závislý Len ak chce (ak chce ) Ne i chví u sám Len ty smie (len ty smie ) Zosta na mne závislý (zosta na mne závislý) Len ak chce (ak chce ) Ne i chví u sám Smie sa so mnou smia A h ada . o sme zmenili Obzri sa a zbadá o a nap a si pochopil e naozaj ije. kto to rád tak nech sa naje. oblaky dýcha íri alej. Len ty smie Zosta na mne závislý Len ak chce (ak chce ) Ne i chví u sám Len ty smie (len ty smie ) Zosta na mne závislý (zosta na mne závislý) Len ak chce (ak chce ) Ne i chví u sám Len ty smie Zosta na mne závislý Len ak chce (ak chce ) Len ty smie (len ty smie ) Zosta na mne závislý Len ak chce (ak chce ) 39. ten kto má hlad a nech pr í aj tri a pol tý d a nech sa deje o sa má ! Pri skoku nemám padák dopadnem na zem nie nemám strach ak sa ozvena nevráti zmenená tak sa deje o sa má! tak sa deje o sa má! Nech okna výkladov praskajú tak nech sa blázni fackajú nech sa svet postaví na hlavu Nech okná výkladov praskajú tak nech sa blázni fackajú nech sa svet postaví na hlavu .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful