You are on page 1of 7

Peraturan Dalam permainan pasti ada peraturan yang tersendiri yang dicipta untuk memastikan permainan dapat dimainkan

dengan selamat, seronok dan licin. Dalam permainan Sofbol, beberapa aspek peraturan asas ditekankan. Peraturan tersebut termasuklah posisi pemain dalam permainan, giliran memukul, peraturan berkenaan dengan cara atau teknik memukul, cara membuat balingan, cara berlari menuju bes, cara mengira skor serta pelbagai peraturan yang berkaitan.

Dalam permainan sofbol, 9 pemain diperlukan untuk berada dalam kawasan permainan. Antara pemain yang diperlukan adalah seperti penangkap (catcher), pembaling (pitcher), pemain bes pertama (first baseman), pemain bes kedua (second baseman), pemain shortstop, pemain bes ketiga (third baseman), pemadang kiri (left fielder), pemadang tengah (centre fielder), dan pemdang kanan (right fielder). Rajah berikut menunjukkan posisi setiap pemia di padang atau kawasan permainan.

Kedudukan dan posisi pemain sofbol .9 4 8 1 3 5 6 2 7 Rajah 1.

Bola yang dibaling tetapi tidak melepasi kawasan berkenaan dipanggil a pitch. iaitu bermula dengan catcher dan diakhiri oleh centre . Kelima. pembaling harus memandang pemukul bola. dengan kedua-dua belah kaki berada di atas tapak getah membaling (pitching rubber) dan memegang bola dengan dua belah tangan di hadapan badan. Walau bagaimanapun. b) giliran memukul dan membuat pukulan susunan giliran pemain membuat pukulan terpulang kepada pasukan berkenaan. walaupun mereka telah bertukar posisi dalam padang. selepas susunan giliran pemukul ditetapkan. pembaling tidak dibenarkan berpura-pura membuat balingan atau melakukan apa-apa pergerakan kearah plat tanpa membaling bola. Hal ini bermakna sesiapa pun daripada pasukan tersebut boleh memulakan pukulan. pemain harus mematuhi beberapa peraturan berikut.a) peraturan dalam membuat balingan Dalam membuat balingan dalam permainan sofbol. pembaling dibenarkan bergerak selangkah kearah pemukul bola tetapi bola mesti dilepaskan pada masa melangkah. bola mesti dibaling dengan balingan bawah tangan. Keempat. Seterusnya. balingan yang boleh dipanggil satu µstraik¶ mesti melepasi plet dan diantara lutut serta bahu pemukul bola. Yang terakhir. pembaling juga tidak dibenarkan menggolek atau melantunkan bola kepada pemukul bola serta tidak dibenarkan bergerak balik dengan cepat sebelum pemukul berkedudukan sedia. Pertama. Tetapi kebiasaanya giliran adalah mengikut fungsi pemain itu sendiri dalam padang. semua mpemain daripada pasukan tersebut mesti mengikut giliran tersebut. Kedua.

Kedua. Pertama. Jika seseorang pemain memukul tidak mengikut giliran yang telah ditetapkan. hanya kalau pemain tidak memukul atau menampan bola tersebut. bola yang dibaling dan menyentuh pemukul bola membolehkan pemukul bola itu ke bes pertama. faul penampan (bunt foul) yang dilakukan pada pukulan ketiga dikira µmati¶. Seterusnya. Dalam permainan sofbol. bet yang digunakan mestilah bet sofbol.seterusnya. . pemukul bola tidak dibenarkan melintasi sisi plet bila pembaling telah bersedia untuk melakukan balingan. peraturan juga dikenakan bagi pemain yang berada pada posisi memukul. dia akan diperintahkan keluar padang atau µmati¶.fielder.

Dalam menjayakan tugasan ini. serta memberi pendedahan yang cukup dalam melaksanakan tugasan ini. Beliau juga telah banyak memberi bimbingan dan dorongan. teknik permainan sofbol dan banyak lagi. Saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang lain yang turut menghulurkan bantuan dan pendapat dalam melaksanakan tugasan ini. Ada yang ditugaskan untuk mendapatkan maklumat berkenaan dengan sejarah sofbol. Dalam mencari maklumat. En. Terlebih dahulu saya ingin memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat Illahi kerana dengan limpah kurnia dan keizinanNya maka dapalah saya dan rakan kumpulan yang lain menyiapkan tugasan ini dengan sempurna.REFKELSI MOHD NADZRI B SALLEH 910207-01-5481 Assalamualaikum dan salan sejahtera. Baharudin b Hassan kerana amat prihatin terhadap perkembangan tugasan khususnya kumpulan saya dan selalu memberi ulasan dan pandangan terhadap tugasan yang telah kami laksanakan. peraturan dan undang-undang sofbol. Saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada pensyarah pembimbing. tidak dilupakan juga kepada rakan kumpulan saya sendiri yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk melaksanakan tugasan ini dengan sempurna dan memberi bimbingan yang sewajarnya kepada saya. saya tidak menghadapi sebarang masalah . kumpulan saya telah dibahagikan kepada beberapa tugasan. jutaan terima kasih diucapkan kepada beliau kerana telah memberi bantuan yang tidak berbelah bahagi kepada saya dan rakan kumpulan saya yang lain.

pelbagai maklumat berkaitan saya peroleh dengan melayari Internet. saya lebih berkeyakinan untuk mengajar murid-murid pada masa hadapan di sekolah kerana saya telah mempelajari permainan sofbal ini dan telah mengetahui segala corak dan cara permainannya. Dengan tugasan ini juga. saya telah menimba ilmu berkenaan permainan sofbol dengan lebih mendalam. .kerana segala maklumat berkaitan adalah mudah diperoleh di Pusat Sumber IPG Kampus Bahasa Antarabangsa serta maklumat juga mudah diperoleh dengan malayari Internet. Saya berharap dengan tugasan ini. Sesungguhnya. saya telah mempelajari secara terperinci berkenaan asal-usul dan sejarah permainan sofbol. Sepanjang melaksanakan tugasan ini. Ilmu ini amat menarik kerana saya tidak pernah belajar mahupun bermain permainan ini. Melalui tugasan ini. khususnya dalam memberi ilmu ini kepada generasi baharu pada masa akan datang. setelah tugasan dilaksanakan. benyak perkara baharu yang ssaya peroleh dan pelajari. Namun. tugasan ini telah memberi pendedahan baharu kepada saya serta menambahkan lagi pengetahuan saya berkenaan dengan sukan sofbal. dapatlah dijadikan bahan ilmiah dan sumber rujukan kepada warga pendidik yang lain dalam memperbanyakkan lagi ilmu pengetahuan demi pempersiapkan diri sebagai seorang pendidik dan berdedikasi dan berpengetahuan luas. Sesungguhnya. malah dapat mengaplikasikannya pada masa hadapan. peraturan dan undang-undang serta teknik yang perlu dipelajari dalam bermain sofbol. saya berharap dengan folio tugasan ini. bukan sahaja dapat memberi pengetahuan baharu kepada saya.