Enigma Otiliei

de G.Călinesc u
- rezumat -Felix Sima,un

tânăr de 18 ani,vine în Bucureşti la unchiul său CostacheGi urgiuveanu pentru a

urma Facultatea de medicină.Aj uns la adresa indicatăOtili .

a,pupila bătranului,îl invită în casă unde cunoşte membrii familiei:

matuşaAgla e,unchiul Simion şi copiii acestora Titi.,Aurica ,Olimpia,

ginerele StanicăRaţi u precum şi prietenul de familie Leonida Pascalopol.

el remarcă felul jucăuş al fetei şi .A doua zi Otilia îi arată locuinţa.

pe numele .estesurprin s cand gaseşte o scrisoare adresată acesteia.

OtiliaMarc ulescu.Fata este ravnită de Leonida Pascalopol şi invidiată de toţi .

membriifam iliei Tulea. curios de enigma numelui Mărculescu .Felix.

Fata a rămas .descoperă soarta Otilieicare nu este cu mult diferită de a sa.

Pa scalopol a .orfană de mică şi este crescutăde tatăl său vitreg. moş Costache.

cunoscut-o pe mama Otiliei şi deatunci i-a ajutat foarte mult. Otilia purtandu-i o .

Felix îl mediteaze pe Titi care a rămas .R ugat de Aglae.stimă deosebită.

.şi inaceste imprejurari sora sa Aurica se ataseaza de tanar.corigent.

însă.El. se simte tot maiatras de Otilia pe care o admiră şi cu care .

La .V ede însă în Pascalopol un rival.petrece din ce în ce mai multtimp.

începutul lunii august. cel mai mare copil al Aglaei îşi faceapariţia . Olimpia.

cu care are un copil.acasă împreună cu Stănică. . concubinul ei.

Simionnu-şi recunoaste fiica şi refuză să-i dea o casă de locuit şi zestrea .

sa.Stănică. prin minciuni şi scrisori adresate domnului Pascalopol .

cum că seîmpuşcă. reuşeşte să strângă ceva bani de la toţi şi să-l înduplece .

să-i dea zestrea Olimpiei.pe Simion cumotivarea că mai are câteva luni de trăit.La .

Felix si Otilia se duc la moşia acestuia.und .invitatia lui Pascalopol.

ia r după două săptămâni .etinerii profita de timpul petrecut impreuna.

Între timp. . fiul Olimpiei şi al lui Stănică.revin acasă. Aurel Raţiu.

. iar tatălînduioş at îi publică în ziar decesul amintind toate rudele.moare.

în speranţa de a obţinecât mai mult sprijin financiar.St ănică este .

interesat de averea lui moş Costache şi în acest scop îl aduce pe un .

oarecare doctor Vasiliade pentru a-i pune diagnosticu l că este .

bolnav.Sing urul care descoperă planul este Pascalopol. şi-l .

avertizeaza pe bătrân. Între Felix şi Otilia se clădeşte o relaţie de .

profundă prietenie şiataşament . Felix îi mărturiseşt e iubirea. iar Otilia .

pare şi ea înduioşată.î nsă priveşte totul în mod copilăresc. Grija sa .

pentru Felix pare mai mult a uneisurori. Ruşinat. Felix îşi pune pe .

hârtie toate sentimentel e sale. însă ea nu-i . trimitanduiOtilei scrisoarea.

Într -un moment de gelozie.dă nici un răspuns. Felix o roagă pe .

Otilia să nu se maiîntâlnea scă cu Pascalopol, însă tot el, invitat de

acesta la el acasă, îşi dă seamade greşeala făcută faţă de Otilia.În casă

discuţiile despre adopţia Otiliei de către moş Costachede clanşează

un nou val cu scandaluri din partea Aglaei. În cele din urmă fata .

îicere lui moş Costache să nu întocmească formalitatile de adoptie .

spre surprinderea lui Felix. care rămâne .si pleacă cuPascalopo l la moşie.

E l serefugiază în braţele unei curtezane Georgeta.Fe .dezamăgit.

lix are ocazia să-l cunoască pe Weissmann. un coleg de facultate care- .

itrezeşte pasiuni nebănuite pentru poezie. Discuţiile avute cu .

dar şi .acesta îi dezvăluiesit uaţia materială dificilă a studentului.

spiritul practic al acestuia. careface injecţii şi consultă diferite .

persoane pentru a-şi întreţine fraţii şi surorile.Cin a la restaurantul .

domnului Iorgu în cinstea aniversării fiicei saleminore îi reunesc la .

pe Stănică. . Olimpia.Agl ae.aceeaşi masă pe Georgeta cu generalul. Titi.

Felix şi moş Costache. Aglae pare foarte interesată de viitorul fiiceicelor .

două gazele în speranţa că o va căsători cu Titi. în timp ce Felix se simtedin ce .

L a început.în ce mai jignit de purtările Georgetei. după o uşoară criză. .

familia Tulea ignoră purtările lui Simion.care începuse să aiureze. .

Aglaeajutat ă de Stănică .însă văzând că situaţia devine insuportabil ă.

şi de Weissmann îl duc la un sanatoriu. Titi se află în centrulatenţi .

ei pentru Aglae care urmăreşte să-l însoare cât mai bine spre dezamăgire .

O nepoată a sa de 16 ani pe nume Lili îşi .aAurichii şi a Olimpiei.

iar Stănică îl recomandă tatălui acesteia pe .manifestă dorinţa de a secăsători.

în special pentrucă dorea a aduce în rândurile familiei sale .Felix Sima.

însă spre surprinderea .şi oameni culţi.Felix visează că Otilia cântă la pian.

cei doi povestesc îndelung.Re văzându-se.sa totul pare afi realitate.în .

Mo .timp ce Felix se simte tot maiatras de Otilia şi de schimbarea acesteia.

ş Costache are planurile sale cu cei doi tineri începând să adunemater .

iale de construcţii pentru o casă unde cei doi. Felix şi Otilia aveau .

să steadupă moartea sa.Stănică îi face cunoştinţă lui Felix cu Lili spre .

supărarea lui Titi care esteatras de fată şi nu înţelege de ce toate sunt atrase de .

.băiatul doctorului Sima.Din cauza unei uşoare insolaţii şi a efortului.

înurma căruia toată familia Tulea îşi .moş Costache are un atac.

petrece două zile în casa bătrânului ignorând bo ala acestuia. Pascalopol .

aduce un doctor avizat. carerecoma ndă multă . profesor la universitate.

linişte şi odihnă bolnavului. Moş Costache se însănătoşeşt .

e şi îi alungă din casă pe toţi cei din familiaTule a fiind de acord cu .

propunerea lui Pascalopol de a deschide un cont în bancă pe .

numele Otiliei cu suma de 300000 lei. însă nu-i dă banii. încrezându- .

se însănătatea sa. Moşierul deschide contul şi depune în .

el 100000 lei pe numeleOtili ei.După infarct moş Costache devine din .

laaceasta contribuind şi Stănică care îi .ce în ce mai speriat de moarte.

C onsultă diferiţi doctori.povestea tot felul de nenorociri. urmează .

chiar un tratament chetuind bani pemedicam ente şi invită şi .

Vinde apoi anumite imobileşi aduce în .preoţii să-i sfinţească casa.

casă o menajeră pe nume Paulina. dar care nu stă mult pentru că bătrânul .

îi descoperă interesul faţă de averea sa.Aurica se spovedeşte .

mărturisind u-i dorinţa de a secăsători cu un evreu .preotului Şuică.

şi anume cu Weisseman n.iar Stănică o îndeamnă pe Otiliasă-l convingă pe Felix să se .

căsătorească cu Lili.Moş Costache ii dăruieşte lui Pascalopol 100000 lei .

pentruOtilia .Stănică. după indelungi cautari află locul unde sunt ascunşi .

banii şil jefuieşte. Moş Costache este surprins de atac şi în urma .

efortului moare.Stăni că divorţează de Olimpia şi se căsătoreşte .

Otil ia se căsătoreşte . iar apoi intrăîn politică.cu Georgeta.

. cu ocazia războiului.Felix.cu Pascalopol si pleacă impreuna la Paris.

devine doctor.apoi profesor universitar şi secăsătoreşt e bine .

intrând în cercuri înalte.Se întâlneşte întâmplător cu Pascalopol .

fiind acum căsătorită .pe tren şi află că acesta a divorţatde Otilia.

Fotografiaar ătată nu mai aduce nimic .cu un om bogat din Buenos Aires.

Amintirile aceleiidile se năruiesc .din ceea ce era odinioara Otilia.

în cuvintele lui moş Costache: „Aici nu stă nimeni”. .