You are on page 1of 20

Sektor ng Industriya

 Layunin:

Upang ating maunawaan nang mabuti kong ano ang ibig sabihin nga Industriya sa ating lipunan. Upang matoto tayo sa mga dapat nating gwin. Upang ating maunawaang mabuti ang kahalagahan nang Industriya para sa ating lipunan ngayun

Mga Kaalam Sa nakaraang aralin ay ating nalaman ang mahaklagang papel na ginagampanan ng sector ng agrikultura sa ating ekonomiya. .pag baba ng gastosin at ang mahusay na paraan ng paghahatid sa pamilihan. Nakatutulong ang naturang sector sa pagpapataas ng kalitad ng produkto.teknolohiya.

. gas.Sangay ng Sektor ng Industriya Nahahati ang sector ng industriya sa apat na sangay: ang pagmamanupakture. at serbisyo o paglilingkod (elektrisidad. konstruksyon. at tubig). pagmimina.

nagiging daan ito ng panibagong pag-asa para sa mga Pilipino na makabilang sa mga industriyalisadong bansa. Sa katunayan. Nagsu-supply ng mga yaring produkto 4.Kahalagahan ng Industriya Malaki ang bahaging ginagampanan ng sektor ng industriya sa pagpapasigla ng ekonomiya ng bansa. Nagbibigay ng kitaang panloob Nagbibigay ng kitang panlabas . Nagbibigay ng hanapbuhay 2. Nagsisilbing pamilihan ng mga pangangailagan ng iba pang sector ng lipunan 5. Tagaproseso ng mga hilaaw na material 3. Ang mag sumusunod ay ilan sa mga kahalagahan ng sector na ito: 1.

Mga Uri ng Industriya Maaring uriin angmga industriya sa Pilipinas s pamamagitan ng laki ng puhunan at dami ng mga manggagawang namamasukan ditto. .

Manggagawa: 5 hanagang 99 tuhan Puhunana: P5 milyong halaggang P51 milyon na maaaring manggaling sa pag-utang sa mga industriyong pampinansiyal tulad ng mga bangkong local. Katamtamang-Laki ng Industriya Kinakikitaan ng sistema ng espesyalisasyon sa mga Gawain at nangagailangan ng modernisadong makinarya sa pagsasakatuparan ng produksyon.Mga Uri ng Sektor ng Industriya Industriyang Samahayan Karaniwang gumagawa ng mga produktong yari sa kamay at mga naiprosesong pagkain. Malaking Industriya Higit na espesyalisado ang mga Gawain at komplikado ang istruktura ng pangasiwaan. Nangangailangan din ng mas matas na antas ng teknolohiya. . Manggawa: Kasama sa bahay o kapamilya Puhunan: Maliit lamang ang kinakailangang puhunan na maaaring manggalang sa sariling ipon ng pamilya. Manggawa: 100 hanggang 199 tauhan. Puhunan: P51 hanggang P54 na milyon na ang mahihiram sa mga malalaking bangko. Maaaring ang panggalingan ng pondo ay ang pag-utang sa mga ayuhang bangko. Manggagawa: 200 o higit pang tauhan Puhunan: may P55 milyon o higit po ang halaga ng ari-arian. Maliit na Industriya Gumagamit sila ng mga payak na kagamitan at makinarya sa paggawa ng mga produkto.

Mga Uri ng Negosyo Sa isang bansang tulad ng Pilipinas na may demokratikong uri ng pamumuhay. . ang mga tao ay may kalayaang makapagtayo ng sarili nilang negosyo.

Ang lahat ng nesosyo ay may karapatan at pananagutan ayon sa uri ng pagkatatag (limitado o pangkalahatan). Ito ay mula sa pagkakasundo ng pagkakaroon ng bahagi sa puhunan(share of stocks). mula sa mga tangin paglilingkod o produkto ng kapwa kasapi.Isahang Pagmamay-ari Iisa lamang ang namamhala at nagmamay-ari ng lahat ng salik ng produksyon (lupa. . Sosyohan Samahan ng dalawa o higit pang indibidwal na mas malaki ang capital at may legal na katauhan ayon sa isang kasundoang berbal o dokumento. Ang mga taong bumubuo nito ay siya ring gumaganap at nangangasiwa sa pagpapalakad. Madaling itago ang ganitong uri ng negosyo at nangangailangan lamang ng maliit na capital at kagamitan. alinsunod sa Saligang-Batas na ginawa nito Kooperatiba Isang samahan na ang mga kasapi ay nagmamay-ari rin ng sapi (share) na ang pangunahing layunin ay paglingkuran ang bawat miyembro kaysa sa tumubo nang malaki. puhunan. Korporasyon Isang samahang na marami ang nagmamay-ari (stockholders) at nangangailangan ang operasyon ng malaking puhunan. manggagawa. at entreprenyur).

Kasanayan Pang-industriya Ang proseso sa sektor ng industriya ay hindi lamang simpleng pagbabago sa istruktura ng produksyon. y Huwarang entreprenyur y Hand sa pakikipagsapalaran y Sapat na puhunan o capital y Mabuting kapakanan ng mga manggagawa y Mataas sa antas ng teknolohiya. .

Activity card .

Industriya Stockholder Pagmamanupakture Share of Stocks Konstruksyon Bord of Directors Pagmimina Dibidendo serbisyo Fixed Capital .Mga Gawain 1) Ibigay ang kahulugan ng mga sumusunod na terminolohiya at magbigay ng tigdalawang halimbawa.

itala sa kahon ang mga kabutihan at hindi kabutihan ng bawat isa.2) Kaugnayan ng mga katangian ng iba t ibang uri ng pagnenegosyo. Samahan sa Pagnenegosyo Isahang pagmamay-ari Kabutihan Hindi Kabutihan Sosyohan Korporasyon Kooperatiba .

Kahalagahan ng Industriya .3) Sa sariling pananalita. ipaliwnag kung bakit mahalaga ang industriya.

Assessment Card .

Ano ang kahalagahan nang sector ng industriya sa ating lipunan? 2). Ano ang ibig sabihin ng industriya? . Ano ang mga natutunan mo sa sector ng industriya? 3).1).

Enrichment Card .

Dito nakasalalay ang paglikha ng mga yaring produkto na kailangan ng ekonomiya. Dito nakasalalay ang paglikha ng mga produktot na kailangan ng ekonomiya. .

Reference Card Workteks sa Araling Panglipunan pahina 113-119 at Lecture Notebook .

Garnet .Project in Araling Panglipunan Submited By: Stephanie E. Soriano Submited To: Lolly Austria Year & Section: IV.