You are on page 1of 2

PEDAGOGI EDM 2104 Nama Ahli Kumpulan: Ahmad Faizal Bin Abi Setama Noor Idfarina binti Idris

(840728-10-5705) (850707-11-5110)

8 FASA PROSES PEMBELAJARAN Aktiviti: Permainan Hoki

1. Fasa Motivasi • • Guru menyediakan video perlawanan hoki (Internet/Youtube) Guru membawa murid-murid menonton perlawanan hoki secara langsung di stadium/ padang.

2. Fasa Tanggapan • • Murid-murid diminta memerhatikan teknik permainan hoki. Contoh: Memegang kayu hoki dengan cara yang betul dan menolak bola dengan teknik yang betul.

3. Fasa Penyimpanan kod • • Murid-murid akan mengingat dan menyimpan apa yang dilihat. Contohnya: Murid akan mengingat cara memegang kayu hoki dengan cara yang betul seperti yang mereka lakukan.

4. Fasa Penahanan – Stor Ingatan • Murid-murid akan cuba menyimpan dan menyusun maklumat secara sistematik dari segi peraturan, teknik dan skill dalam permainan hoki.

6. Fasa Maklum Balas Peneguhan • Guru memberi galakan kepada murid-murid yang berjaya menunjukkan kemahiran bermain hoki dengan cara yang betul dan mengikuti langkahlangkah keselamatan dalam permainan tersebut dengan baik. Fasa Prestasi • Murid-murid akan mengetahui tentang peraturan. Fasa Pindaan • Murid akan mencuba dan bermain berdasarkan apa yang mereka lihat. • Guru akan memberi maklum balas dan respon dengan apa yang murid lakukan sama ada betul atau salah. • Contohnya: Selepas mereka menonton video. Fasa Mengingat • Murid akan mencari maklumat atau pengalaman tentang permainan hoki yang telah disimpan dalam stor ingatan. memukul bola.• Contohnya: Murid akan menyusun cara bermain hoki dari memegang kayu hoki. 7. cara bermain dan faktor keselamatan dalam permainan hoki. memukul bola sehinggalah ke langkah keselamatan yang patut dipatuhi. melarikan bola dan sebagainya. 8. undang-undang bermain. mereka akan cuba bermain hoki seperti menolak bola. menolak bola. . 5.