You are on page 1of 1

Pr ečo mám rád Sl oven sk o, pr ečo mám rád slo venčinu.

Narodila som sa na Slovensku. Moji rodičia aj starí rodičia sú


slovenskej národnosti, celý život žijem na území Slovenska a mám aj
národnosť slovenskú. Teda som Slovák. A prečo mám rád Slovensko
a slovenčinu?
Keďže moji rodičia sú Slováci, už od samého malička som počúvala
veľa slovenských rozprávok. Neskôr, keď som už začala chodiť do
školy, mojím hlavným predmetom bola práve slovenčina. Nie je to
ľahký jazyk a viem, že keď sa chce cudzinec naučiť hovoriť po
slovensky, je to pre neho veľmi náročne. Ale je to môj rodný jazyk a
jediný, ktorý zatiaľ ak o tak ovládam a preto ho mám rada.
Slovensko je krásna krajina. Mohla som sa o tom presvedčiť cez
prázdniny. Navštívili sme niektoréjaskyne, Nízke tatry, Muránsku
planinu, Nálepkove vodopády, Čierny Balog a iné krásy Slovenska.
Slovensko je pre mňa krásna krajina s množstvom hôr, kopcov,
jaskýň, jazier, hradov a zámkov a iných zaujímavostí.
Prežila som tu najkrajšie okamihy detstva. Mám rada túto krajinu
nielen pre jej krásu a jedinečnosť, ale aj preto, lebo je to môj domov.
Iba tu som s ľuďmi ktorých ľúbim, ktorí mi rozumejú a veľa pre mňa
znamenajú.
Slovensko je pre mňa jediný ozajstný domov a som naň hrdá...

Mikulová Viktória
ZŠ s MŠ Kováčová
Trávniky 13
962 37 Kováčová