You are on page 1of 12

SONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRYDAG SATERDAG

1 2 3

Nuwejaarsdag
09:00 Erediens Woodlands
Geen kleuter- en laerskoolbediening 4 5 6 7 8 9 10
Admin-sentrum open
17:30 Erediens Woodlands

09:00 Erediens Woodlands


Geen kleuter- en laerskoolbediening 11 12 13 14 15 16 17
11:00 Shining Light 10:00 Goue Kruik Leiersretraite
17:30 Jeugdiens Woodlands
17:00 KOB
19:00 Doop 1
18:00 Erediens Rubenstein
Skole heropen

20 21 24
09:00 Nagmaal Woodlands
Geen kleuter- en laerskoolbediening
10:30 OG-leiersbyeenkoms
18 19 22 23 1
10:30 Nuwe lidmaatverwelkoming 09:00 Gebedskool 19:00 Herdersretraite
10:30 Genesingsdiens 18:30 Rousmart 18:00 Jnr. Jeugleiers Gemeente Gebedsdag
11:00 Shining Light 18:30 Alpha bekend- 19:00 Doop 2 Oriëntering 08:00 Jnr. Jeugleiers
17:30 Jeugdiens Woodlands stellingsete Oriëntering
08:00 OG-leiersfokus
18:00 Erediens Rubenstein

09:00 Leiersfokus
Geen kleuter- en laerskoolbediening
Geen OG-leiersbyeenkoms
25 26 27 28 18:30 Rousmart 29 30 31
19:00 Doop 3 Dissipelskaptoerusting
11:00 Shining Light 19:00 Bedieningsleiers-
17:30 Jeugdiens Woodlands Week van Gebed 26-28 Jan 19:00 byeenkoms
18:00 Erediens Rubenstein
Week van Gebed 26-29 Jan 10:00

Sien weeklikse afkondigings vir ander geleenthede in die gemeente.

J A N U A R I E
Tel 012 997 8000 (Rubensteinsentrum)
Tel 012 9978700 (Woodlandssentrum)
E-pos info@moreleta.co.za
Web www.moreleta.org
SONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRYDAG SATERDAG

09:00 Erediens Woodlands


Kleuter- en laerskoolbediening begin
10:30 OG-leiersbyeenkoms
1 2 3 4 5 6 07:30 OG-leiers
opleiding 7
09:00 Gebedskool 19:00 Vrouefees 08:30 EEIII 18:30 Rousmart 18:30 OG-leiers- 09:00 OJP 1
10:30 Herders- & voogdebyeenkoms 18:30 EEIII 19:00 GPS-leiers 18:30 Alpha 1 19:00 Doop 1 opleiding 10:00 Doop
11:00 Shining Light 19:00 Huweliksvoorb. 1
17:30 Jeugdiens Woodlands 4x4 Mannekamp 6-8 Feb | Vrouekamp 6-8 Feb
18:00 Nagmaal Rubenstein 10m Fokus-seminaar 6-7 Feb

09:00 Erediens Woodlands


Kleuter- en laerskoolbediening
10:30 Nuwe lidmaatverwelkoming
8 9 10 11 12 13 14
10:30 OG-leiersbyeenkoms 09:00 Gebedskool 19:00 ABK 08:30 EEIII 17:00 KOB 07:00 Egpare ontbyt
11:00 Shining Light 18:30 EEIII 19:00 GPS 1 18:30 Alpha 2 18:30 Rousmart 09:00 OJP 1
15:30 OG-leiersopleiding 19:00 Doop 2 09:00 Siekesorgskoling
17:30 Jeugdiens Woodlands 19:00 Huweliksvoorb. 2
18:00 Erediens Rubenstein
09:00 Erediens Woodlands
Kleuter- en laerskoolbediening
10:30 OG-leiersbyeenkoms *
15 16 17 18 19 20 21
09:00 Gebedskool 17:00 Kerkraad 08:30 EEIII 19:00 Doop 3
11:00 Shining Light Rubenstein
18:30 EEIII 19:00 GPS 2 18:30 Alpha 3 19:00 Huweliksvoorb. 3
15:30 OG-leiersopleiding
19:00 Gebedskool
17:30 Jeugdiens Woodlands
18:00 Erediens Rubenstein

Dissipelskap-
22 23 24 25 26 27 28
09:00 Erediens Woodlands
Kleuter- en laerskoolbediening toerusting
10:30 OG-leiersbyeenkoms 09:00 Gebedskool 09:00 Vroue-oggend 08:30 EEIII 19:00 Huweliksvoorb. 4 18:30 Belydenisafleg.
11:00 Shining Light 18:30 EEIII 19:00 OJP 1 10:30 Genesingsdiens
15:30 OG-leiersopleiding Rentmeesterseminaar 27 Feb - 28 Feb
19:00 Gebedskool 19:00 GPS 3 18:30 Alpha 4
17:30 Jeugdiens Woodlands 19:00 Herders Pa en kind-kamp 27 Feb - 1 Mrt
18:00 Erediens Rubenstein 19:00 Grow Café Huweliksverryking-seminaar 27 Feb - 1Mrt

Sien weeklikse afkondigings vir ander geleenthede in die gemeente.

Tel 012 997 8000 (Rubensteinsentrum)

F E B R U A R I E
Tel 012 9978700 (Woodlandssentrum)
E-pos info@moreleta.co.za
Web www.moreleta.org
SONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRYDAG SATERDAG

3 4 7
Wêreldbiddag vir
09:00 Erediens Woodlands
Kleuter- en laerskoolbediening 1 09:00 Gebedskool
2 19:00 OJP 2 08:30 EEIII
5
Goue Kruik uitstappie Wêreldbiddag vir
6 Mans
08:15 Huweliksvoorb.-
11:00 Shining Light
15:30 OG-leiersopleiding 18:30 EEIII 19:00 GPS 4 18:30 Alpha 5 19:00 Doop 1 Vroue dagseminaar
17:30 Jeugdiens Woodlands 19:00 Gebedskool 19:00 Grow Café 19:00 Gemeentefees 19:00 Huweliksvoorb. 5 09:00 Siekesorgskoling
19:00 Siekesorgskoling Gr 3 & 4-kamp 6-8 Mrt 10:00 Doop
18:00 Erediens Rubenstein
Alpha-wegbreeknaweek 6-8 Mrt

09:00 Erediens Woodlands


Kleuter- en laerskoolbediening
10:30 OG-leiersbyeenkoms
8 09:00 Gebedskool
9 19:00 OJP 3
10 Doopviering 1
11 17:00 KOB
12 13 14
08:15 Kommunikasie
11:00 Shining Light 18:30 EEIII 19:00 GPS 5 08:30 EEIII 19:00 Doop 2 werkswinkel
15:30 OG-leiersopleiding 19:00 Gebedskool 19:00 Grow Café 18:30 Alpha 6 19:00 Huweliksvoorb. 6
17:30 Jeugdiens Woodlands
18:00 Erediens Rubenstein Ester vrouekonferensie 13-15 Mrt
09:00 Erediens Woodlands
Kleuter- en laerskoolbediening
10:30 OG-leiersbyeenkoms
15 Ringsretraite
16 Ringsretraite
19:00 ABK
17 Doopviering 2
18 19:00 Doop 3
19
20 21
11:00 Shining Light 18:30 EEIII 19:00 Herders 08:30 EEIII Menseregtedag
15:30 OG-leiersopleiding 18:30 Alpha 7
Mannekonferensie 20-22 Mrt
17:30 Nagmaal Woodlands
18:00 Erediens Rubenstein Gesinskamp 1: 20-22 Mrt

09:00 Paasdiens Woodlands


Geen kleuter- en laerskoolbediening 22 09:00 Gebedskool
23 17:00 Kerkraad
24 Doopviering 3
25 26 27 28
10:30 Nuwe lidmaatverwelkoming
10:30 OG-leiersbyeenkoms* 18:30 EEIII 08:30 EEIII
11:00 Shining Light 19:00 Gebedskool 18:30 Alpha 8
17:30 Jeugdiens Woodlands
18:00 Erediens Rubenstein Skole sluit
09:00 Erediens Woodlands
Geen kleuter- en laerskoolbediening
11:00 Shining Light
29 30 31
17:30 Jeugdiens Woodlands
18:00 Erediens Rubenstein

Sien weeklikse afkondigings vir ander geleenthede in die gemeente.

M A A R T
SONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRYDAG SATERDAG

1 2 3 4
10:00 Doop

09:00 Erediens Woodlands


Geen kleuter- en laerskoolbediening
11:00 Shining Light
5 6 7 8 9 10 11
19:00 Paasnagmaal
17:30 Jeugdiens Woodlands
18:00 Erediens Rubenstein

Goeie Vrydag
09:00 Paasfees Woodlands
Geen kleuter- en laerskoolbediening
11:00 Shining Light
12 13 14 15 16 17 Dissipelskap-
toerusting 18
08:30 EEIII 10:00 Goue Kruik 10:00 Doopviering
17:30 Erediens Woodlands 18:30 Alpha 9 17:00 KOB
19:00 Doop 3 Gesinskamp 2 17-19 April
Gesinsdag Skole begin Graad 5 & 6-kamp 17-19 April
09:00 Erediens Woodlands
Kleuter- en laerskoolbediening
10:30 Nuwe lidmaatverwelkoming
19 20 21 22 23 24 25
10:30 OG-leiersbyeenkoms 09:00 Gebedskool 19:00 Vrouefees 08:30 EEIII 19:00 Doop 1
11:00 Shining Light 18:30 EEIII 19:00 GPS 1 18:30 Alpha 10 19:00 Getuieniskursus
17:30 Jeugdiens Woodlands 19:00 Herders 19:00 Doop 2
18:00 Erediens Rubenstein GAP-kamp 24-26 April

09:00 Erediens Woodlands


Geen kleuter- en laerskoolbediening
Geen OG-leierbyeenkoms *
26 27 28 29 30
19:00 GPS 2 08:30 EEIII 19:00 Getuieniskursus
11:00 Shining Light 19:00 Getuieniskursus 10:30 Genesingdiens
17:30 Jeugdiens Woodlands Prakties
18:00 Erediens Rubenstein 19:00 Grow Café
Vryheidsdag

Sien weeklikse afkondigings vir ander geleenthede in die gemeente.

A P R I L
SONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRYDAG SATERDAG

1 2
10:00 Doop
Werkersdag

10 Dae van Gebed 1-10 Mei

09:00 Erediens Woodlands


Geen kleuter- en laerskoolbediening
Geen OG-leierbyeenkoms
3 09:00 Gebedskool
4 Omgeegroep-
konferensie
5 08:30 EEIII
6 7 8 9
19:00 Doop 1
11:00 Shining Light 18:30 EEIII 19:00 ABK 19:00 Huweliksvoorb. 1
17:30 Jeugdiens Woodlands 19:00 OJP 1 19:00 Getuieniskursus
18:00 Erediens Rubenstein 19:00 GPS 3
19:00 Grow Café MMC 2009 8-10 Mei

10 11 12 13 14 15 16
09:00 Erediens Woodlands
Kleuter- en laerskoolbediening
17:00 KOB
10:30 OG-leiersbyeenkoms 09:00 Gebedskool 09:00 Vroue-oggend 08:30 EEIII 19:00 Bedieningsleiers- 18:30 Alpha- Dissipelskaptoerusting
10:30 Herders- & voogdebyeenkoms 18:30 EEIII 17:00 Kerkraad 19:00 Doop 2 byeenkoms feesviering 07:30 OG-leiers-
11:00 Shining Light 19:00 OJP 2 19:00 Doop 3 18:30 OG-leiers- opleiding
17:30 Jeugdiens Woodlands 19:00 GPS 4 19:00 Huweliksvoorb. 2 opleiding
18:00 Erediens Rubenstein 19:00 Grow Café
09:00 Erediens Woodlands
Reisiger Sondag
Kleuter- en laerskoolbediening
17 18 19 20 Hemelvaartdag
21 22 23
10:30 OG-leiersbyeenkoms 09:00 Gebedskool 19:00 OJP 3 08:30 EEIII Admin-sentrum gesluit 07:00 Manne-ontbyt
11:00 Shining Light 18:30 EEIII 19:00 GPS 5 10:30 Genesingdiens 10:00 Erediens
15:30 OG-leiersopleiding
19:00 Herders Rubenstein
17:30 Jeugdiens Woodlands 19:00 Erediens
Huweliksverryking-seminaar 22-24 Mei
18:00 Erediens Rubenstein Woodlands
09:00 Erediens Woodlands
Kleuter- en laerskoolbediening 24 25 26 27 28 29 30
11:00 Shining Light
15:30 OG-leiersopleiding
17:30 Jeugdiens Woodlands Pinksterweek 25-29 Mei, 10:00 • Week van Oorvloed
18:00 Erediens Rubenstein
Pinksterweek 24-28 Mei, 19:00 • Week van Oorvloed Graad 7-kamp 29-31 Mei

31
09:00 Pinksterfees Woodlands
Kleuter- en laerskoolbediening
Wêrelddag van Gebed
10:30 OG-leiersbyeenkoms *
11:00 Shining Light
15:30 OG-leiersopleiding
17:30 Jeugdiens Woodlands
18:00 Erediens Rubenstein
Sien weeklikse afkondigings vir ander geleenthede in die gemeente.

M E I
SONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRYDAG SATERDAG

1 2 3 4 5 Huweliksvoorb.-
dagseminaar 6
09:00 Gebedskool 19:00 GPS-leiers 08:30 EEIII 19:00 Huweliksvoorb. 3 09:00 OJP 1
18:30 EEIII 10:00 Doop
19:00 Siekesorgskoling 10m Fokus-seminaar 5-6 Junie

Mannekamp 5-7 Junie

09:00 Nagmaal Woodlands


Geen kleuter- en laerskoolbediening
10:30 OG-leiersbyeenkoms
7 8 9 10 11 12 13
Ringsitting 18:30 Woordskool 10:00 Goue Kruik 08:15 Kommunikasie
11:00 Shining Light 18:30 EEIII 19:00 ABK 19:00 Doop 1 werkswinkel
15:30 OG-leiersopleiding 19:00 Herders 19:00 Huweliksvoorb. 4 09:00 OJP 2
17:30 Jeugdiens Woodlands
18:00 Erediens Rubenstein Enkelbedieningsweek 7-9 Jun

14 15 16 17 18 19 20
09:00 Erediens Woodlands
Kleuter- en laerskoolbediening
Geen OG-leiersbyeenkoms
11:00 Shining Light 09:00 Gebedskool 17:00 KOB Dissipelskaptoerusting
15:30 OG-leiersopleiding 18:30 EEIII 19:00 Doop 2
17:30 Jeugdiens Woodlands 19:00 Huweliksvoorb. 5 18:30 Belydenisafleg.
18:00 Erediens Rubenstein Jeugdag Rentmeesterseminaar 19-20 Junie
09:00 Erediens Woodlands
Kleuter- en laerskoolbediening
10:30 Nuwe lidmaatverwelkoming
21 22 23 24 25 26 27
10:30 OG-leiersbyeenkoms * 09:00 Gebedskool 17:00 Kerkraad 10:30 Genesingsdiens 19:00 Doop 3 Intimiteitswerkswinkel Intimiteitswerkswinkel
11:00 Shining Light 19:00 Gebedskool 19:00 Gemeenskaps-
15:30 OG-leiersopleiding uitreikaand
17:30 Nagmaal Woodlands 19:00 Huweliksvoorb. 6
18:00 Nagmaal Rubenstein Skole sluit

09:00 Erediens Woodlands


Geen kleuter- en laerskoolbediening 28 29 30
11:00 Shining Light
17:30 Jeugdiens Woodlands
18:00 Erediens Rubenstein

Sien weeklikse afkondigings vir ander geleenthede in die gemeente.

Tel 012 997 8000 (Rubensteinsentrum)

J U N I E
Tel 012 9978700 (Woodlandssentrum)
E-pos info@moreleta.co.za
Web www.moreleta.org
SONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRYDAG SATERDAG

1 2 3 4
10:00 Doop

09:00 Erediens Woodlands


Geen kleuter- en laerskoolbediening 5 6 7 8 9 10 11
11:00 Shining Light
17:30 Jeugdiens Woodlands
18:00 Erediens Rubenstein

09:00 Erediens Woodlands


Geen kleuter- en laerskoolbediening 12 13 14 15 16 17 18
11:00 Shining Light 17:00 KOB
17:30 Jeugdiens Woodlands
18:00 Erediens Rubenstein Seminaar vir jong getroudes & verloofdes 17-19 Jul

Sending Retraite 15-17 Jul

09:00 Erediens Woodlands


Geen kleuter- en laerskoolbediening
Geen OG-leierbyeenkoms
19 20 21 22 23 24 25
19:00 Herders 19:00 Doop 1 19:00 Doop 2 Geestelike beplanning Dissipelskaptoerusting
11:00 Shining Light 19:00 Huweliksvoorb. 1 Geestelike beplanning
17:30 Jeugdiens Woodlands
18:00 Erediens Rubenstein
Skole begin
09:00 Oesfees
Celebration Woodlands
Kleuter- en laerskoolbediening
26 27 28 29 30 31
Geen OG-leierbyeenkoms 09:00 Gebedskool 19:00 GPS 1 08:30 EEIII 19:00 Doop 3
10:30 Nuwe lidmaatverwelkoming 18:30 EEIII 10:30 Genesingsdiens 19:00 Huweliksvoorb. 2
11:00 Shining Light 19:00 Gemeentefees Sabi Sand-mannekamp 30 Jul - 2 Aug
17:30 Jeugdiens Woodlands
Gemeente verjaarsdag! Huweliksverryking-seminaar 31 Jul - 2 Aug
18:00 Erediens Rubenstein

Sien weeklikse afkondigings vir ander geleenthede in die gemeente.

J U L I E
SONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRYDAG SATERDAG

1
10:00 Doop

09:00 Erediens Woodlands


Terugvoer oor geestelike beplanning
Kleuter- en laerskoolbediening
2 09:00 Gebedskool
3 19:00 Vrouefees
4 08:30 EEIII
5 6 7 8
10:30 OG-leiersbyeenkoms
10:00 Goue Kruik
10:30 Herders- & voogdebyeenkoms 18:30 EEIII 19:00 GPS 2 18:30 Alpha 1 19:00 Doop 1
11:00 Shining Light 19:00 Grow Café 19:00 Bedieningsleiers-
17:30 Jeugdiens Woodlands byeenkoms
18:00 Erediens Rubenstein 19:00 Huweliksvoorb. 3
09:00 Erediens Woodlands
Geen kleuter- en laerskoolbediening
Geen OG-leiersbyeenkoms
9 10 11 12 13 14 08:15 Huweliks-
voorb.-dagsem. 15
19:00 GPS 3 08:30 EEIII 17:00 KOB 18:30 OG-leiers- 07:30 OG-leiersopl.
11:00 Shining Light 19:00 Grow Café 18:30 Alpha 2 19:00 Doop 2 opleiding 18:30 Belydenisafleg.
17:30 Jeugdiens Woodlands 19:00 Huweliksvoorb. 4 08:00 Herdersretraite
18:00 Erediens Rubenstein
Vakansiedag Rousmart konferensie 14-15 Aug
09:00 Nagmaal Woodlands
Geen kleuter- en laerskoolbediening
10:30 OG-leiersbyeenkoms
16 17 18 19 20 21 22
09:00 Gebedskool 19:00 ABK EEIII
08:30 19:00 Doop 3 Dissipelskaptoerusting
11:00 Shining Light
18:30 EEIII 19:00 OJP 1 18:30 Alpha 3 19:00 Huweliksvoorb. 5 08:00 Getuieniskursus
15:30 OG-leiersopleiding
19:00 GPS 4
17:30 Jeugdiens Woodlands
19:00 Grow Café
18:00 Erediens Rubenstein Mannekamp 21-23 Aug

09:00 Erediens Woodlands


Kleuter- en laerskoolbediening
10:30 OG-leiersbyeenkoms *
23 24 25 26 27 28 29
09:00 Gebedskool 17:00 Kerkraad 08:30 EEIII 19:00 Huweliksvoorb. 6 08:00 Getuieniskursus
11:00 Shining Light
18:30 EEIII 19:00 OJP 2 10:30 Genesingdiens
15:30 OG-leiersopleiding
19:00 Siekesorgskoling 19:00 GPS 5 18:30 Alpha 4
17:30 Jeugdiens Woodlands
18:00 Nagmaal Rubenstein

30 31
09:00 Erediens Woodlands
Kleuter- en laerskoolbediening
10:30 Nuwe lidmaatverwelkoming
10:30 OG-leiersbyeenkoms 09:00 Gebedskool
11:00 Shining Light 18:30 EEIII
15:30 OG-leiersopleiding
17:30 Jeugdiens Woodlands
Sien weeklikse afkondigings vir ander geleenthede in die gemeente.
18:00 Erediens Rubenstein

Tel 012 997 8000 (Rubensteinsentrum)

A U G U S T U S
Tel 012 9978700 (Woodlandssentrum)
E-pos info@moreleta.co.za
Web www.moreleta.org
SONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRYDAG SATERDAG

1 2 3 4
08:15 Kommuni-
kasiewerkswinkel 5
09:00 Siekesorgskoling
09:00 Vroue-oggend 08:30 EEIII 10:00 Goue Kruik
19:00 OJP 3 18:30 Alpha 5 19:00 Doop 1 10:00 Doop
19:00 GPS-leiers 19:00 Getuieniskursus Gebedsretraite 5-6 Sep
Prakties Intimiteitswerkwinkel 4-6 Sep
Gesinskamp 3: 4-6 Sep 10m Fokus-sem. 4-5 Sep

09:00 Wêreldfokus Woodlands


Kleuter- en laerskoolbediening 6 7 8 9 10 11 12
11:00 Shining Light 17:00 KOB
15:30 OG-leiersopleiding 19:00 Doop 2
17:30 Jeugdiens Woodlands
18:00 Erediens Rubenstein Wêreldfokusweek 6-9 Sep Mannekamp 11-13 Sep

09:00 Uitreik Sondag


Geen kleuter- en laerskoolbediening 13 14
09:00 Gebedskool 19:00 ABK
15 08:30 EEIII
16 19:00 Doop 3
17 18 19
Dissipelskaptoerusting
11:00 Shining Light 18:30 EEIII 19:00 Herders 18:30 Alpha 6
15:30 OG-leiersopleiding
17:30 Jeugdiens Woodlands
18:00 Erediens Rubenstein Vrouekamp 18-19 Sep

09:00 Erediens Woodlands


Kleuter- en laerskoolbediening
Geen OG-leierbyeenkoms
20 21 22 23 24 25 26
09:00 Gebedskool 17:00 Kerkraad 08:30 EEIII
11:00 Shining Light
18:30 EEIII 19:00 Gemeenskaps 10:30 Genesingsdiens
15:30 OG-leiersopleiding uitreikaand 18:30 Alpha-leiers
17:30 Nagmaal Woodlands
18:00 Erediens Rubenstein Skole sluit Erfenisdag GAP-kamp 25-27 Sep

09:00 Erediens Woodlands


Geen kleuter- en laerskoolbediening 27 28 29 30
11:00 Shining Light
17:30 Jeugdiens Woodlands
18:00 Erediens Rubenstein

Sien weeklikse afkondigings vir ander geleenthede in die gemeente.

Tel 012 997 8000 (Rubensteinsentrum)

S E P T E M B E R
Tel 012 9978700 (Woodlandssentrum)
E-pos info@moreleta.co.za
Web www.moreleta.org
SONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRYDAG SATERDAG

1 2 3
10:00 Doop

09:00 Erediens Woodlands


Geen kleuter- en laerskoolbediening
Geen OG-leierbyeenkoms
4 5 6 7 8 9 Dissipelskap-
toerusting 10
18:30 EEIII 19:00 GPS 1 08:30 EEIII Goue Kruik uitstappie 09:00 Hersaamgest.-
10:30 Nuwe lidmaatverwelkoming 18:30 Alpha 7 17:00 KOB gesinne-seminaar
11:00 Shining Light Motorfietsontbyt
19:00 Gemeentefees 19:00 Doop 1
17:30 Jeugdiens Woodlands
19:00 Huweliksvoorb. 1 08:00 KOB-Geestelike
18:00 Erediens Rubenstein Skole begin Alpha-wegbreek 9-11 Okt beplanning
09:00 Huweliksfokus
Woodlands
Kleuter- en laerskoolbediening
11 12 13 14 15 16 17
09:00 Gebedskool 08:30 EEIII 19:00 Doop 2 18:30 OG-leiers- 07:30 OG-leiers-
11:00 Shining Light 18:30 Alpha 8 19:00 Huweliksvoorb. 2 opleiding opleiding
17:30 Jeugdiens Woodlands
18:00 Huweliksfokus Rubenstein
Huweliksweek 11-13 Okt

09:00 Erediens Woodlands


Kleuter- en laerskoolbediening
10:30 OG-leiersbyeenkoms
18 19 20 21 22 23 24
09:00 Gebedskool 19:00 ABK 18:30 Alpha 9 19:00 Doop 3
11:00 Shining Light 18:30 EEIII 19:00 GPS 3 19:00 Huweliksvoorb. 3
15:30 OG-leiersopleiding 19:00 Siekesorgskoling 19:00 Herders
17:30 Jeugdiens Woodlands
18:00 Erediens Rubenstein Belydeniskamp 23-25 Okt

09:00 Erediens Woodlands


25
Kleuter- en laerskoolbediening
10:30 OG-leiersbyeenkoms *
26 27 28 29 30 Dissipelskap-
toerusting 31
09:00 Gebedskool 17:00 Kerkraad Doopviering 1 19:00 Huweliksvoorb. 4 Rentmeesterseminaar 30-31 Okt
11:00 Shining Light
18:30 EEIII 19:00 GPS 4 08:30 EEIII
15:30 OG-leiersopleiding
19:00 Grow Café 18:30 Alpha 10 Intimiteitswerkswinkel 30-31 Okt
17:30 Jeugdiens Woodlands
18:00 Erediens Rubenstein Pa-en-kind-kamp 30 Okt - 1 Nov

Sien weeklikse afkondigings vir ander geleenthede in die gemeente.

Tel 012 997 8000 (Rubensteinsentrum)


Tel 012 9978700 (Woodlandssentrum)
E-pos info@moreleta.co.za
Web www.moreleta.org
O K T O B E R
SONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRYDAG SATERDAG

09:00 Erediens Woodlands


Keuter- en laerskoolbediening
10:30 OG-leiersbyeenkoms
1 2 3 4 5 6 7
10:30 Herders- & voogdebyeenkoms 09:00 Gebedskool 19:00 Vrouefees Doopviering 2 10:00 Goue Kruik 18:30 Alpha-feesviering 10:00 Doop
11:00 Shining Light 18:30 EEIII afsluiting 08:30 EEIII Kersfunksie
15:30 OG-leiersopleiding 19:00 GPS 5 18:30 Alpha 11 19:00 Doop 1
17:30 Jeugdiens Woodlands 19:00 Grow Café 19:00 Huweliksvoorb. 5
Huweliksverryking-seminaar 6-8 Nov
18:00 Erediens Rubenstein
09:00 Erediens Woodlands
Laaste kleuter- en laerskoolbediening
10:30 OG-leiersbyeenkoms
8 9 10 11 17:00 KOB 12 13 Huweliksvoorb.-
dagseminaar 14
09:00 Gebedskool afsl. 09:00 Vroue-oggend Doopviering 3 19:00 Doop 2 10:00 Doopviering
11:00 Shining Light 18:30 EEIII afsluiting 08:30 EEIII 19:00 Huweliksvoorb. 6 10:00 Siekesorg
15:30 OG-leiersopleiding 19:00 Grow Café afsluiting
17:30 Jeugdiens Woodlands 19:00 GPS-leiers 19:00 Mannelofprysings-
18:00 Nagmaal Rubenstein aand
09:00
10:30


Nagmaal Woodlands
OG-leiersbyeenkoms * 15 18:30 EEIII
16 19:00 ABK
17 08:30 EEIII
18 19
19:00 Bedieningsleiers-
20 21
Dissipelskaptoerusting
11:00 Shining Light
byeenkoms 08:00 Herdersretraite
15:30 OG-leiersopleiding
19:00 Doop 3
17:30 Jeugdiens Woodlands
18:00 Erediens Rubenstein

09:00
10:30


Erediens Woodlands
OG-leiersbyeenkoms 22 23 24 25 26 27 28
11:00 Shining Light 18:30 EEIII 17:00 Kerkraad 08:30 EEIII
15:30 OG-leiersopleiding 10:30 Genesingsdiens
17:30 Jeugdiens Woodlands
18:00 Erediens Rubenstein

09:00 Kerssangdiens
Woodlands 29 18:30 EEIII
30
Geen OG-leierbyeenkoms
11:00 Shining Light
17:30 Jeugdiens Woodlands
18:00 Erediens Rubenstein Sien weeklikse afkondigings vir ander geleenthede in die gemeente.

Tel 012 997 8000 (Rubensteinsentrum)

N O V E M B E R
Tel 012 9978700 (Woodlandssentrum)
E-pos info@moreleta.co.za
Web www.moreleta.org
SONDAG MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRYDAG SATERDAG

1 2 3 4 5
Kommunikasie
werkswinkel
10:00 Doop

09:00 Erediens Woodlands


Geen kleuter- en laerskoolbediening 6 7 8 9 10 11 12
11:00 Shining Light
17:30 Erediens Woodlands

Skole sluit
09:00 Erediens Woodlands
Geen kleuter- en laerskoolbediening 13 14 15 16 17 18 19
11:00 Shining Light
17:30 Erediens Woodlands

Versoeningsdag
09:00 Erediens Woodlands
Geen kleuter- en laerskoolbediening 20 21 22 23 24 25 26
17:30 Erediens Woodlands 08:00 Kersdiens

Admin-sentrum sluit
tot 4 Jan 2010 Kersdag Welwillendheidsdag
09:00 Erediens Woodlands
Geen kleuter- en laerskoolbediening 27 28 29 30 31
17:30 Erediens Woodlands 18:30 Oujaarsdiens
Woodlands

Sien weeklikse afkondigings vir ander geleenthede in die gemeente.

Tel 012 997 8000 (Rubensteinsentrum)

D E S E M B E R
Tel 012 9978700 (Woodlandssentrum)
E-pos info@moreleta.co.za
Web www.moreleta.org