You are on page 1of 3

WŁĄCZ GŁOŚNIKI

PRACUJESZ B.DOBRZE ?

JESTEŚ B.WYDAJNYM ?

ROBISZ WSZYSTKO DLA


PRACODAWCY ???

CHCIAŁBYŚ
PODWYŻKI ! ?