You are on page 1of 1

--------------------------------------------------------------------------------

Zmiana ikony dowolnego folderu (Windows 98)

Tworzymy w folderze plik DESKTOP.INI


W pliku wpisujemy sekcj�:

[.ShellClassInfo]
IconFile=�cie�ka do pliku ikony

Ustawiamy folderowi atrybut systemowy i restartujemu komputer.

--------------------------------------------------------------------------------