Op pad

Jou gids tot die reis!

november

Solemn Assembly-byeenkoms

2008
Lees binne...
Trauma: Hoe cope jy? Hoop in die tronk Ware verhoudinge... Die steenkoolsak Waarom bid? Wanneer bedieninge hande vat... Mannebediening reik uit in Botswana Pa-en-seun-paintball-dag Omgeegroep staaltjies African's recreation: Uganda Uitreik op ons voorstoep Getuienis Boekresensies 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 15 17 18

15 Volke verenig
in gebed

Joël 2
deur Stella Keyter

voor God

Blaas die ramshoring in Sion, bepaal ’n dag om te vas, roep die gemeente bymekaar. Roep die volk op, reinig die gemeente, laat die leiers bymekaarkom.

C

hristene van oor die hele SuidAfrika en uit alle sfere van die samelewing het op Woensdag 15 Oktober in Pretoria saamgetrek om hulle namens die kerk en die land voor God te verootmoedig. Hierdie byeenkoms wat Jerigo Mure Internasionale Gebedsnetwerk gereël het, in samewerking met ander gebedsnetwerke het volgens God se opdrag in Joël 2 plaasgevind. Elkeen teenwoordig het persoonlik belydenis van skuld voor God gedoen. Die genade van God vir sondige mense wat niks verdien nie, het soos ‘n sagte wolk oor die byeenkoms gehang. Daarna het almal teenwoordig skuldbelydenis namens die kerk gedoen.

God het geantwoord met Op. 3:8: “Ek weet alles wat julle doen. Kyk, Ek het ‘n deur voor julle oopgesluit en niemand kan dit weer toesluit nie. Ek weet dat julle min krag het, en tog het julle aan my boodskap vasgehou en My nie verloën nie.” Suid-Afrika verkeer tans in ‘n ernstige situasie wat betref korrupsie, die toename in geweldsmisdaad, armoede, ‘n tekort aan geskoolde arbeid, MIV/ vigs, verbrokkeling van gesinne, die wettiging van aborsie en homoseksuele huwelike asook die groeiende onsekerheid oor volgende jaar se algemene verkiesing. Die byeenkoms het die volgende gebed vir ons land gebid: vervolg op bladsy 2

W AT R OE R DIE R E DAK SIE ?

aksie Red
Redakteur
Diana Rabie, tel nr (012) 997 8018 of pr@moreleta.co.za

N

ovember is gewoonlik een van die maande wat teen ’n ongekende spoed verbyvlieg. Mens moet gedurende dié maand ‘n wavrag werk klaarmaak - alles wat jy wil klaarkry voor die einde van die jaar en alles waarby jy al vir ’n ruk lank nie kon uitkom nie! Ek beleef altyd in November gemengde gevoelens. ’n Groot opgewondenheid oor die vakansie wat voorlê (die kere wat ek wel so gelukkig was om te kon weggaan in Desember) en ’n redelike gespannenheid oor alles wat nog gedoen moet word voor die heuglike dag aanbreek. Dis dikwels die wonderlike vooruitsig van ’n welkome wegbreek wat jou die nodige woema gee vir die laaste maand en ’n half se honderde take en vakansievoorbereidings. En voor jy jou kom kry is dit al weer Kersfees! Ons leef ’n baie besige lewe in ’n land wat gebuk gaan onder verskeie moeilikhede, maar nogtans het ons só baie om voor dankbaar te wees. Marésa Maree vertel op bl 14 van die lande waar Christene vervolg word. Bid saam met ander Christene van 9-16 November vir die vervolgde kerk. Lees ook van verskeie projekte waar ons bedieninge en lidmate uitreik na ander wat minder het as ons - mense hier naby ons of op verafgeleë plekke soos

die Mannebediening se uitreik na Botswana en die ongelooflike verhale wat Maxie-hulle in Uganda gehoor het.

Sub-redakteurs
Cilliers Willers & Marinda Bruwer

Ek besef net weer hoe bevoorreg ons is om in Moreletapark Gemeente te wees.
Hier is soveel geleenthede om na behoeftiges uit te reik en soveel kursusse en geleenthede om te leer hóé om te getuig en ander te help en ons het sulke spesiale eredienste. Ek en jy moet net besluit wanneer en waarheen ons gaan en dit doen!. Ons het nie meer ’n verskoning nie, ons moet net tyd maak en Jesus wees vir die mense rondom ons! Baie sterkte vir al die dinge waarmee jy besig is in November, mag die Here jou sommer nuwe krag en lewenslus gee!

Sendingredakteur
Marésa Maree

Jeug Koördineerder
Chidleen Heymans

Teologiese adviseur
Dolf Kruger

Admin
Felicia Lategan

Bladuitleg en advertensies
Adri Pepler, tel nr (012) 997 8019 of adri@moreleta.co.za

• •

Diana

15 Volke verenig in gebed voor God
“O Lord our God, who transferred us from the kingdom of darkness to the kingdom of Jesus with a mighty hand, and have made a name for Yourself, we have sinned, we have done wickedly. O Lord, according to all your righteous acts, let your anger and your wrath turn away from South Africa, because for our sins, and for the iniquities of our fathers, we have become a byword among all who are around us. Now therefore, O our God, listen to our prayers and our pleas for mercy, and for your own sake, O Lord, make your face shine upon us.” Verteenwoordigers van die 15 etniese groepe van Suid-Afrika is na vore geroep en daar is ingetree vir elkeen van die groepe. Die Here het dit so duidelik gemaak dat ons almal gelyk voor Hom is en dat Hy elke nasie geroep het om sy Naam te verkondig. Daar is ook om vergifnis gevra vir die onlangse aanvalle op buitelanders in ons midde. Die byeenkoms is afgesluit met gebede vir die wêreld volgens Hand. 17:26–28: “Uit een mens het Hy

vervolg vanaf bl 1

al die nasies gemaak. Hy het hulle gemaak om oor die hele aarde te woon. Hy het bepaal hoe lank hulle sal bestaan en waar hulle sal woon. God het hulle gemaak om Hom te soek, al sou hulle ook moes rondtas om Hom te vind. Hy is nie ver van enigeen van ons af nie, want deur Hom lewe ons, beweeg ons en bestaan ons.” Ons loof God dat Hy nooit ver van ons af is nie.

2

op pad | november 2008

rauma:
HOE
deur Marietjie du Toit

COPE JY?
en kwesbaarheid, soos ons sien in die voorbeeld van Jesus in Getsemané. Praat met iemand wat jy kan vertrou oor die emosies wat jy beleef, of gaan klop aan by ‘n traumaberader. In die geestesdimensie is daar vrae soos: “Waarom gebeur dit met my - is God dan nie in beheer nie?” Onthou, ons leef in ‘n gebroke wêreld, maar is nie van hierdie wêreld nie. Dood en lewe is in God se hande. Vertel God van jou vrae en hoe jy teenoor Hom voel. God gee ons nie ‘n gees van vreesagtigheid nie. Die beste teenvoeter vir vrees is geloof. Leef jou posisie in Jesus Christus. Maak God se beloftes jou eie en leef dit daagliks. ‘n Deel van oorwinning is om te vergewe. Spreek die oortreder vry en spreek ook jouself vry van al die emosies van angs, haat, aggressie of skuldgevoelens. Neem die vryspraak, vrede, vreugde, liefde en lewe in Jesus Christus as jou eie. Vir hulp, kontak Alta by die Ondersteuningsentrum: (012) 997 6651 of bbs@moreleta.co.za. • Marietjie du Toit is ’n kliniese sielkundige en mentor en hoof van die trauma afdeling by die Ondersteuningsentrum.

alle van ons is deesdae die slagoffers van trauma. Dit neem tydelik die keuse uit ons hande, maar ons kan tog kies om nie in gevangenskap te leef nie maar om daardeur te groei in die vryheid van Jesus Christus.

T

In ‘n lewensgevaarlike situasie gaan ons liggame in ‘n stresreaksie. Adrenalien word vrygestel, sodat jy kan veg of vlug. Die simpatiese senuweestel sluit die spysverteringstelsel af en energie gaan na die spiere toe. Jou hartklop versnel om suurstofryke bloed te voorsien. Die aggressie-emosie word geaktiveer, maar sonder ‘n uitlaatklep het dit ‘n vernietigende effek op jou liggaam en jou verhoudinge. Ons is na God se beeld gemaak gees, siel en liggaam. Trauma moet in al hierdie dimensies hanteer word. Fisiese oefening, tuinmaak en iets kreatiefs kan help om van die adrenalien ontslae te raak. In die sielsdimensie moet jy so gou moontlik van die destruktiewe emosies en denke ontslae raak. Moenie die emosies onderdruk, misken of vergeestelik nie. Vul jouself met opbouende denke en emosies. Ledig eers die koppie vol seer, haat, skuld

op pad | november 2008

3

Hoop in die tronk

deur Johan Smith lewe. Eintlik wil ek uitskreeu dat jou gesindheid kleurvol en positief kan wees ten spyte van die swart en grys en beige om jou. Daar is waaragtig hoop! Niemand kan jou gesindheid en hart swart verf nie - net jy kan. Niemand kan jou bui grys kleur nie - net jy kan. Niemand kan die keuse maak van watter kleur jy jou binnekant wil hê nie. Dis jou keuse alleen. Selfs met die vaal tronkbeddens en tronkkos kan jy kies hoe jy voel. Die lewe is 'n keuse! Ek kuier lekker by my “gashere” in die tronk. Ons praat oor die kos in die tronk en McDonalds daar buite. Ons gesels oor brood en botter en jam. Daar is soveel medegevangenes wat minder as hulle het. Soveel van hulle kry nooit besoeke nie. Soveel van hulle het geen vooruitsigte as hulle daar gaan uitstap nie. Ons praat oor die lewe, die Here en hoop. Ons praat oor keuses en die bewaring van jou hart en gesindheid. Hulle bou my op. Ek word gelig. Ja, ek met die helder groen hemp word aangeraak deur hulle wat leef in die beige, grys en vaal tronk. Dis helder groen in hulle hart en dis al wat vir my saak maak.

ie pikswart vloere blink, maar is tog leweloos. Die meeste van die mure is vaal, so half gryserig en verder lyk dit of alles verder beige is. Dis 'n vaal, eentonige, vervelige prentjie. Dis die tronk.

D

Met my heldergroen hemp staan ek soos 'n seer oog uit. Die helder kleure bots met alles daarbinne. Ek voel of ek uitstaan en gesien word. Dis gelukkig presies wat ek wil hê. Almal kyk na hierdie vreemde man met die groen hemp. Ek wil met die kleure van my klere hoop indra. Ek wil met die helder kleure sê daar is vryheid in die

K U R S U S in Bybelse berading

berading

Wil jy

berading doen maar voel nie bevoeg nie? berading

Die twee-jaar sertifikaatkursus leer jou om berading vanuit ‘n sterk Bybelse konteks te doen. Met hierdie sertifikaat kan jy aansoek doen as Leke-Berader by o.a. Die Raad van Beraders (Council for Councellors)

G e a f f i l i e e r b y N o o r d We s U n i v e r s i t e i t ( Po t c h e f s t r o o m )

Navrae Alta: 012 997 6651 / bbs@moreleta.co.za - Marietjie: 082 673 5223 / mesitys@mweb.co.za
4

op pad |november 2008

Ware

… begin sowaar by my.

D

ié gedagte het my laat dink aan ons gemeente se reuse-aksie: Every member a minister op pad na 10 miljoen mense vir die koninkryk!

verhouding e
deur Felicia Lategan

verhoudinge…

Ek het gewonder: Hoe, waar, wie, wanneer? Toe kom wys Vader hoe groot Hy dink en hoe maklik Hy enigiemand, reg onder jou neus, kan plaas. Dis ons wat blind is, te besig is en vergeet om op te kyk. By ‘n huis in ons kompleks merk ons eendag rook uitborrel – ‘n foutiewe stoof se skuld. Die eienaar, ‘n pragtige vrou, staar verstom toe sy eindelik arriveer. By haar, ‘n pragtige krulkop seuntjie (3 jaar) en ‘n ses weke oue babatjie. Ek het aangebied om na die kindertjies om te sien, wyl die rook bedaar. Spontaan het trane oor haar wange gerol. “Hierdie week is alles net te veel...” Op my vraag of haar man op pad is, antwoord sy eerlik:

Ons het vriende geword, want sien, ek was ook só ‘n mamma, ek verstaan goed. So weet Vader presies wie om oor my pad te bring. Sy het ‘n hart van goud en twee prag-gesiggies. Jesus het haar lief soos vir my en sy hand koester hulle drie-eenheid. Laat die kindertjies na my toe kom…

Sy het dit nie breed nie, maar kan getuig dat die Here goed is en in alles voorsien. Ek doen doodgewone goed: ‘n rit na die dagsorg of soms ‘n eetdingetjie. Maak net oop jou oë, dit hoef nie geld te kos nie. Liefde en beskikbaarheid verskuif berge en in hierdie geval glo ek, is ‘n berg van verwerping en oordeel omgespit. Moenie net stap nie, stop gereeld. Jesus het by baie mense gestop. Dis hoe mens verhoudinge in liefde bou. Ons almal dors daarna.

“Daar is niemand nie... Ek is alleen en het pas weer begin werk, dis nogal dol”. Hierdie is ‘n enkel-mamma, wat altyd vriendelik glimlag. Was dit nie vir die rookseine nie, sou niemand weet van haar nie.

op pad | november 2008

5

DIE Steenkoolsak
R
omeine 10:8 hardloop met sy lekkende vrag so vinnig as wat hy maar kan na Oupa toe. "Nee Oupa, dit werk nie!", huil-sê die outjie moedeloos. "Dink jy rêrig dat daar niks gebeur het nie?", vra Oupa, "kyk dan 'n slaggie na die sak.” Hy besef skielik dat die sak nou skoon is - al die steenkoolstof is uitgewas! "Boetie", sê Oupa, "as jy die Bybel lees, verstaan jy dalk nie alles wat jy lees nie, en vergeet baie daarvan, 'n Ou man het iewers in die berge gebly saam met sy kleinseun. Oupa se gewoonte was om elke oggend dou voor dag op te staan, die ou koolstoof aan die brand te kry, dan vat hy sy ou gehawende Bybel en gaan sit in die lekker warm kombuis by die tafel en lees uit die Bybel. Die kleinseun het Oupa nageboots en ook soggens by die kombuistafel gaan sit en lees. Maar iets het die knapie baie gepla: "Ek probeer die Bybel lees soos Oupa, maar ek verstaan nie wat ek lees nie, en netnou het ek alweer alles vergeet.” Oupa het diep gedink en toe sien hy 'n leë steenkoolsak, al pikswart gevlek van die roet wat langs die stoof lê. "Boetie, gaan haal vir Oupa 'n sak vol water in die stroompie hier onder". Gretig om Oupa te plesier, spring die knaap daar weg met sy goiingsak en laat vat af stroompie toe. Met die sak oor sy skouer hardloop hy terug huis toe na Oupa wat sukkel om nie uit te bars van die lag nie. Natuurlik was die sak leeg gelek teen die tyd dat hy by Oupa aankom. "Ai man!", sug Oupa, "jy sal maar weer moet probeer jong!", en daarmee suiker die knapie weer af riviertjie toe met sy sak. Hierdie slag hardloop die outjie terug met die sak water so vinnig as wat sy beentjies hom kan dra, maar steeds is dit verniet, want natúúrlik is die sak weer leeg met sy aankoms. "Nee Oupa,"blaas hy uitasem, "dis onmoontlik - hierdie sak lek!" en daarmee gooi hy die sak eenkant en gaan gryp 'n emmer. "Nee Boetie", keer Oupa hom, "ek wil nie 'n emmer water hê nie, ek wil 'n sák water hê! Toe jong, jy kan dit mos doen!" Die seun het lankal besef dat hy besig is met 'n gejaag na wind, maar

maar terwyl jy lees gebeur iets met jou. Jou binnekant word verander - jy word as't ware skoongewas van binne.
Dit gaan ook so met kerkbesoek. 'n Mens gaan nie kerk toe om net die preek te onthou nie. Maak 'n punt daarvan om die wonderlike samesyn van medegelowiges te koester, en gee jou hele wese oor om van binne vernuwe te word deur die besondere teenwoordigheid van God in die erediens. Bedoel elke woord wat jy sê wanneer jy sing en drink die heiligheid wat jy daar ervaar in. Dan maak dit nie meer saak as jy nie die preek so mooi kan onthou nie. Dieselfde geld vir die Bybel: Wanneer jy daarin lees, laat die Heilige Gees toe om jou siel en hart aan te raak sodat elke woord vir jou 'n wonderlike belewenis kan word, sodat dit jou van binne af kan vernuwe.

"...Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig"

6

op pad | november 2008

bedieninge @moreleta

Waarom bid?
nie. God het dit immers aan ons gegee, Hy het dit uitgedink, nie ons nie. God wil graag hê dat ons meer tyd met Hom moet spandeer. Gedurende hierdie tyd van saamwees “wys Hy ons sy hart” en “hoor Hy ons hart”. Jy leer immers net iemand beter ken as jy tyd saam met ’n persoon spandeer. Een van die grootste voorregte wat God ons gun is om vir ander mense te kan bid. Dit is nogal voordelig, want as jy met God oor iemand praat, baat jy tog self ook geweldig baie daarby, want al vra jy namens iemand anders, is dit tog jy wat in God se teenwoordigheid kom. Ons behoort eintlik elke geleentheid om in God se teenwoordigheid te kom aan te gryp. So, gebed is nie ’n “nuuskonferensie” of jou daaglikse inligtingsessie of kla-sessie by God nie. Nee, gebed is vir God kosbaar en belangrik, want ons lees in Op. 8:3 dat Hy al die gebede van die gelowiges in ’n groot bak opvang en dat Hy dit voor Hom laat bring net voor die einde van die wêreld. Doen moeite om tyd saam met God te spandeer, dit is die moeite werd.

d e u r Peet Grobbelaar

A

l ooit gewonder of gebed regtig werk? Dit is nogal ‘n strikvraag. As jy sou sê: ”Ja, dit werk,” dan weet jy dat jy by tye ernstig vir iets gebid het en dat dinge anders uitgedraai het. As jy sou sê: “Nee, dit werk nie,” klink jy darem baie ongelowig en weet jy tog ook voor jou siel dat jy al vir God goed gevra het en dat dit dan, soos jy gevra het uitgewerk het. Miskien moet ons heeltemal anders oor gebed dink. Miskien moet ons eerder sê dat gebed in die eerste plek oor God gaan en nie oor ons

Die “Ops-kamer” is volstoom aan die gang

24/7-gebedskamer kry nuwe baadjie

O

p 22 September 2008 het ons gemeente se gebed “Ops-kamer” begin funksioneer. Die ops- kamer word tussen 08:00 en 16:00 deur vrywilligers en personeellede beman. Hierdie mense sit gereed om vir dringende gebedsversoeke te bid. Indien jy enige gebedsversoek het kan jy dit via e-pos na pray@moreleta. co.za of per SMS na 076 351 8383 stuur. Die persoon aan diens sal dadelik vir jou intree en vir jou terug laat weet dat daar vir jou gebid is. Maak gebruik van die geleentheid en maak dit ook so wyd as moontlik bekend. Indien jy as vrywilliger in die Ops-kamer wil diens doen, kontak vir Elna by 012 997 8115 of elna@moreleta.co.za.

W

aaroor gaan kerkwees regtig? Gaan dit oor wonderlike eredienste of betrokkenheid in die gemeenskap, of oor ‘n mooi gebou? Die hart van kerkwees is om God te verheerlik. Kerkwees gaan oor God. Die 24/7-gebedskamer is omskep om baie meer op God te fokus as op onsself. Vir die grootste gedeelte van die dag word God aanbid, net omdat Hy God is. Daar word baie tyd aan dank en lofprysing spandeer. Vir vier ure van die dag lees ons net die Woord. Daar word ook tyd gegee aan intersessie. So, die 24/7-gebedskamer is nou toeganklik vir énige gelowige. Jy hoef nie ’n intersessor of ‘n "swart-belt bidder" te wees om deel te neem aan die aanbidding van God nie. As jy nie kan bid nie, neem ’n halfuur gleuf en kom lees net God se Woord hardop. Dit beloof om ’n lewensveranderende ervaring te wees. Vir meer inligting, kontak Susan Foord by 082 903 0095 of e-pos: mawico@mweb.co.za

op pad | november 2008

7

Wanneer bedieninge

hande vat...
... dan jubel die koninkryk want ‘n arm het sy hand gekry!
deur Sonia le Roux

K

ina Hutton en Mariaan Kruger bied elke Maandagoggend om 09:00 ’n naaldwerkgroep vir vroue uit Nelmapius, Mamelodi, Hammanskraal, die plakkerskamp en huishulpe van Moreletapark aan. Hier in die grootsaal leer hulle klere maak om selfonderhoudend te word. Kina-hulle is reeds vier jaar besig met hierdie opheffingswerk en het gevoel dat die dames ook besigheidsvaardighede moes leer. Sonia le Roux, ’n sendeling van Moreletapark, het die roeping gekry om minderbevoorregtes, hoërskoolkinders, eienaars van mikrobesighede en ander in besigheidsbeginsels op te lei.

Kina se groep was so dankbaar. Hulle het vir die eerste keer besef daar is meer in besigheid as net koop en verkoop. Beplanning, voorsiene en onvoorsiene uitgawes, vraag en aanbod, bemarking, onderhandelingsvaardighede met die sluit van kontrakte en noukeurige boekhouding van alle uitgawes en inkomste is van groot belang. Hierdie model is gebaseer op ‘n bordspel wat hulle die beginsels leer deur aksie-onderrig en praktiese demonstrasie. Die model is eg Suid-Afrikaans en word ook in 70 ander lande vir entrepreneurs aangebied. Ons gee mense weer hoop te midde van hulle omstandighede. Terselfdertyd gee Sonia aan elkeen ‘n boekie van Every Home for Christ met die evangelie en hoe om vir Jesus te kies. Vir meer besonderhede kontak Sonia le Roux by 072 505 3368 of sonialeroux1@gmail.com.

8

op pad | november 2008

Mannebediening reik uit in

Botswana
ort uitreike waarby ons gesinne betrek verander heelwat lewens. In plaas van brand-name klere is kinders nou tevrede met ‘n goedkoper item en sal eerder klere skenk as om dit weg te gooi. Drie dae voor die uitreik van 3 tot 5 Oktober het ons ‘n inligtingsessie vir spanlede gehou. Daar was ‘n groot tekort op ons begroting wat die sendeling se finansiële nood sou verlig en kospakkies, Bybels en geestelike literatuur sou verskaf. Ons het dit met die span gedeel tydens hierdie sessie. Die dag net voor ons vertrek het iemand ’n bedrag geskenk – nog meer as die tekort! Prys die Here daarvoor! Ons het ook groot guns by die grenspos ondervind toe die doeanebeamptes ons op die naam in Afrikaans groet: “Welkom ons ambassadeurs van die Here. Please pray for rain again - last time when you prayed, we were blessed abundantly with rain”. Ons het Vrydagmiddag in Mahalapye by die sendingstasie van Richard en Liz Monks aangekom. Vrydagaand het ons die Jesus-film aan 150 mense op die sokkerveld vertoon. ‘n Spanlid het agterna gevra: “As hulle so tevrede kan wees met so min, hoekom is ons so ontevrede in ons oorvloed?” By Sephari werk suster Francis met ‘n groep van 120 vigswesies. Die 16 tot 45 jariges is reeds byna deur vigs uitgewis. Tydens gebed het dit duidelik geword dat daar heksery en voorvaderaanbidding betrokke was. Onvergewensgesindheid, haat en woede was ook van die gebedsversoeke.

K

Saterdagaand het ons die sendelinge met ‘n formele ete trakteer en ’n boodskap oor die koning, priester en profeet-beginsel gebring. Sondagoggend het die groep by die sendingstasie bymekaar gekom waar ons eie past. Stephen Temeki die Woord bedien het. Gebede het opgegaan vir ‘n kerkgebou, asook vir reën in die versengende droogte. Nog ’n wonderwerk het gebeur toe ons voor die uitreik vir Toyota SA gevra het om vir ons ’n voertuig te leen vir die uitreik. Dit was teen hul beleid, maar toe ons verduidelik waaroor dit gaan en dat dit vir vier mense is wat op ’n uitreik gaan, het hulle vir ons ’n luukse Fortuner 4x4 geleen met ’n vol tenk petrol! Toe ons die voertuig terugneem was die werknemers baie geinteresseerd in die uitreikgebeure en het vir foto’s gevra vir hulle vertoonlokaal. Die oes is groot, maar die arbeiders min. Kom gerus volgende keer saam wanneer ons weer uitreik Botswana toe of vind uit hoe jy betrokke kan raak. Navrae: Michal Grobbelaar by 082 783 7469, mjgrobbelaar@yebo.co.za of besoek die Mannebediening by toonbank 3 na die oggend- of jeugdiens by Woodlands.

deur Michal Grobbelaar en Charmaine Vermeulen

Die oes is groot, maar die arbeiders min.

op pad | november 2008

9

Pa-en-seun
-paintball -dag
d e u r Rassie Fourie

P

a’s en seuns het mekaar op 20 September kom aanvat in die Paintball Arena. Die doel van die dag was om pa’s en seuns die geleentheid te gee om prettig saam tyd te spandeer. Ons het hulle in vier groepe opgedeel: Pa’s met seuns in die ouderdomsgroepe 6 tot 8 jaar, 9 tot 13 jaar, 14 tot 17 jaar en ’n ope groep. Die dag was ‘n groot sukses en hope pret. Die Mannebediening het ook die dag ondersteun. Seuns het die kans gekry om hul pa’s bietjie by te kom met die verfballe. Ons moet egter bieg dat die pa’s se weermagervaring hulle die oorhand gegee

het. Die grootste bloukol het die meeste aandag geniet! Die weersomstandighede het verswak nader aan die einde van die dag. Die wind op die hoogte by die Woodlandssentrum het die “arena” uit sy penne uit geskeur en ons moes die laaste twee wedstryde sonder die arena voltooi. Tussendeur het almal ook lekker saam worsbroodjies gebraai en die dag was ‘n wonderlike geleentheid om saam te kuier en verhoudings te bou. Ons beplan weer so ‘n dag vir aanstaande jaar. Baie dankie aan almal wat kom deelneem het!

Kersdienst e

Kom geniet die besonderse drama, 'Die Tjello' op

Sondag 30 November om 09:00 in die Woodlandssentrum.

'n Spesiale jeug Kersdiens vind ook om 17:30 plaas. Bring jou kinders en tieners, of kom self as jy van 'n lewendige aanbiddingstyl hou.

Kom ervaar Kersfees met drama, musiek en 'n spesiale Kersboodskap!

Nooi gerus vriende, familielede, kollegas en mense wat nie 'n plek van aanbidding het nie saam. Navrae: 012 997 8000 of info@moreleta.co.za
10 op pad | november 2008

Kersdienst e

20 Jaar, 20 mense,

groot landerye

Persoonlike getuienis deur Eugene Stavast

D

ie woorde van ‘n lied wat ek tydens my skooljare by ’n ATKV-kompetisie gesing het, het by die laaste Omgeegroepleieropleiding vir my nuwe betekenis gekry:

Met hierdie woorde wat Hy opnuut op my hart druk, besef ek net weereens dat, alhoewel Moreletapark Gemeente meer as 20 jaar in die pad af is, daar nog groot landerye vir ons wag waarvoor Hy ons tot aksie roep. Met die onlangse omgeegroepleieropleidingservaring was daar soos altyd ‘n groot bederf vir elkeen van die 20 mense wat die geleentheid bygewoon het. Die simboliek van 20 mense wat die opleiding bygewoon het in die maand waarop Moreleta 20 jaar gelede met 20 vrywilligers begin het, gaan beslis nie ongemerk verby nie. Terselfdertyd is dit asof God al hierdie “mylpale” laat saamloop om ons almal te herinner daaraan dat, alhoewel Moreletapark beslis trots kan wees op sy geskiedenis as ‘n omgeegemeente, daar nog baie werk vir elkeen van ons voorlê – 10 miljoen mense se werk. Hierdie groot taak, net soos jou roeping as omgeegroepleier, is te groot om in ons eie krag aan te pak. Maar dit is juis met hierdie besef van hoe klein elkeen van ons is dat ons bewus word van ons absolute afhanklikheid van Hom. Dit is net op hierdie punt in die kursus waar die Gees keer op keer getrou opdaag en lewens verander. Hy verwag dat ons elkeen van ons ons verlede agter ons moet los en

“Set my hands upon the plough, my feet upon the sod Turn my face towards the East and praise be to God. Every year the rains do fall, the seeds they stir and spring, Every year the spreading trees shelter birds that sing. From the shelter of my heart, Father drive out sin. Let the little birds of faith come and nest therein. God has made His Son to shine on both you and me. God who took away my eyes that my soul might see.”
(Onbekend)

vorentoe kyk, dat ons ons menslike struikelings, struwelinge en skuldgevoelens by sy voete kom neerlê sodat Hy ons opnuut kan skoonwas met sy oorvloedige liefde. Hierdie onbeskryflike groot liefde is weer prakties gedemonstreer met die groot seën wat Hy tydens die sessie oor ‘Dienende leierskap’ oor elkeen van die 20 kursusgangers uitgestort het. Hy het opgedaag om ‘n persoonlike boodskap van vrede, liefde en rustigheid vir elkeen te gee. My wens is dat elke leser die warmte van God se teenwoordigheid soos die eerste strale van die oggendson sal ervaar. Dat elkeen elke dag om sy wil sal vra en sal oorgaan tot aksie deur jou hand aan die ploeg te slaan. Dat die bome van sy beskerming vir julle skadu sal gee in die tye wat die wêreld se dinge bietjie druk. Dat julle deur sy Gees die moed sal hê om sy liefde met iemand te deel, en dat julle blind sal word vir die mensgemaakte struikelblokke en verskonings en geleenthede sal raaksien en aangryp om sy naam groot te maak. Alle lof kom Hom toe! Vir meer inligting oor die lewensveranderende omgeegroepleieropleidingservaring, kontak gerus vir Karus: (012) 997 8045 of Connie: (012) 997 8064 of besoek die webwerf by www.moreleta.org.

op pad |november 2008

11

bedieninge@moreleta

Omg groep-staaltjies ee
E
deur Richard Chinner k onthou nog hoe oom Fred Nelson vertel het hoe hy die weerstand teen verandering in sy groep, wat uit senior burgers bestaan het, afgebreek het. Hulle was stoere NG Kerk lidmate wat nie hande wou ophef nie. Op ’n stadium tydens lofprysing het oom Fred die musiek gestop en gevra of die groep hul regterhand in die lug kan steek. So ook met die linkerhand. Toe almal se hande in die lug was, het hy gesê: “Hou dit net daar terwyl ons die volgende lied sing.” Ek en Dirkie [ds Dirkie van der Spuy] het lank terug onafhanklik van mekaar ons pinkies in dieselfde week beseer – ek tydens ’n spanbou by die werk en Dirkie in ’n poging om ’n tennisbal te vang. Die beserings was pynlik en ons kon dit nie wegsteek nie. Omgeegroepleiers het ons toegedraaide pinkies vreemd gevind. Dirkie het gespot dat ons ’n “verbond” gesluit het waarvan ‘n toegedraaide pinkie die teken was. Hy het dit egter gou reggestel, maar nie voordat ’n paar mense lekker daaroor gelag het nie. Naas ons troudag het ek die grootste liefde en omgee in die omgeegroepbediening ervaar. Daar was ’n tyd toe ek ernstig siek was vanweë ’n hartklep-defek. Mense het vir my gebid en my bemoedig uit die Skrif. ’n Tweede groot pluspunt van omgeegroepe is die feit dat jy aanspreeklik gehou word vir jou keuses deur mense wat vir jou omgee. Jy besef ook dat jy nie met ander kan praat as jou eie lewe en verhouding met die Here nie reg is nie. waarmee die Here my vertrou het te gebruik om vir ander tot seën te wees. As jy ander dien, dan ontvang jy dikwels soveel terug.

Dis ook die plek waar die Here in besonder werk, soos die wonderwerke van vroue wat gesukkel het om swanger te raak wie se lewens verander is na voorbidding tydens ’n nagmaal in die omgeegroep. Dan ook familielede wat tot bekering gekom het en verligting van chroniese pyn na gebed. Omgeegroepe het my ook lank die geleentheid gebied om gawes

12

op pad |novemeber 2008

Omg ee
Omgeegroepe bring geestelike groei. Daar is min dinge wat my soveel versterk en energie gee as om te sien hoe die Here ’n persoon "omdop" en ’n dissipelskappad met hom/haar begin loop. Dikwels het mense voor ons oë verander, van onseker skaam mense wat miskien ’n bietjie vormgodsdiens bedryf het, tot uitgesproke, doelgerigte leiers. Dit is ’n groot voorreg om ’n rol in daardie metamorfose te speel. Omgeegroepe het my kinders oor die jare van wonderlike rolmodelle en my van besondere vriende voorsien. Dit het ons dikwels in aanraking gebring met interessante mense met ’n ander agtergrond, temperament of gawes. Ons het nie alleen met hierdie mense deur die bediening in aanraking gekom nie, maar hulle het ware vriende geword.

Op-die-sendingpad

Africa’s recreation -

Uganda
deur Maxie van der Merwe

“A

frica cannot be fixed… it must be recreated, by her own people…” – from Erwin McManus’ book, Wide Awake. A group of nine people from our congregation recently attended the second Watoto, Hope for Africa’s Children Conference held in Kampala, Uganda. Our group consisted of Rev. Hendrik Saayman and his wife Jurita, three members of personnel, Johan Grobler from Vastfontein and two members of our congregation who is also involved at Vastfontein. The stories of Uganda’s people remain with me. The young boys tell of their abduction, how they were forced to become soldiers and kill their own families. The girls talk about how they became wives to the Lord’s Resistance Army (LRA) soldiers and were used as sex objects at the fragile ages of eight, ten or twelve. I listen to a young man explaining how they cut off his fingers, his lips and his ears to make an example out of him. Another young woman’s nose was cut off and she tells how she is trying to live a normal life with her children she had with her LRA husband. It is beyond belief, beyond understanding – how can such things still be happening today? Shining through the pain and anguish are other stories, of the most graceful forgiveness. These people have suffered so much, they have lost so much – yet they are ready to forgive those who caused all their pain. They are ready to move on… they are ready to become free, to move from the nightmares, to dream again. Somehow, they have found that the only way for that to happen is to forgive – forgiveness sets them free from their pain. A journalist wrote a documentary, and her last question to Ugandans was: “What is more important – five men to stand trial at the international criminal court, charged with war crimes, or lasting peace if there is amnesty for them and they come out of the bush?” Most of the Ugandans responded: “Forgive them, so we can have peace.” and “Set them free, so that we can be free.” Could this be the kind of love that Jesus was talking about when he said we were to love our enemies? Watoto has built homes for over 1 700 orphaned children. They have a “baby Watoto” that cares for 84 babies and they are building a new 500-bed children’s hospital. Watoto also hosts some of the best schools and vocational schools. During the conference, we had lunch with a house mother and the eight children she cares for. These children truly have hope and a future now. One of the boys who came to Watoto as an orphan, grew up, went to study social work and is now one of the social workers employed by Watoto to rescue other vulnerable children. Yes, we saw the faces of the former child soldiers, of those abused women. We were amazed and surprised – all these faces wore a true, honest, authentic smile. All their stories were told, not because of the tragedies, but because of the hope, freedom, love

op pad | november 2008

13

Internasionale dae van

GEBED

vir die vervolgde

kerk

9 – 16 NOVEMBER 2008

W

ord Christene nog in 2008 vervolg omdat hulle in Jesus glo?

Maldives, Jemen, Bhoetan, Vietnam, Laos en Afganistan is dit onwettig om ‘n Bybel te besit, as ‘n groep gelowiges bymekaar te kom of om vir ander van Jesus te vertel. Vir “oortredings” soos hierdie, word hulle daagliks dopgehou, ontvoer, toegesluit, gemartel of wreed in die openbaar tereggestel. Bid vir ons broers en susters wat gevangenes is en mishandel word, asof jy sélf ‘n gevangene is en mishandel word - Heb 13:2. Broer Andrew* het gesê: “Mens kan nie vir herlewing vir een helfte van die liggaam bid, terwyl mens vergeet van die ander helfte wat ly onder beperkings, nie”. * Broer Andrew is die stigter van Geopende Deure, ’n sendingorganisasie wat werk vir die vervolgde kerk en hul lidmate ondersteun. Bid saam met Christene wêreldwyd vir ons broers en susters in nood tydens die Internasionale Dae van Gebed vir die Vervolgde kerk vanaf 9-16 November. Vir meer inligting en gebedsversoeke: www.idop.org of www. persecution.com Bid ook vir die VERVOLGERS: www.atfp.org

Vir ons is dit so algemeen om nie net een nie, maar 'n paar Bybels te besit en self te besluit waar en wanneer ons daaruit wil lees. Dit is deel van ons weeklikse program om op ‘n Sondagoggend en vreesloos kerk toe te gaan en daarna saam te kuier. ‘n EEIII of Jesus-film uitreik is van die geleenthede waaruit ons kan kies wanneer ons vir ander openlik van Jesus wil vertel. Daar is Christelike boekwinkels, beradingskole en omgeegroepe vryelik beskikbaar waardeur ons geestelik kan groei. Vir Christene in lande soos: Noord Korea, Saoedi Arabië, Iran, Somalië,

d
14

- William Booth, stigter van die Salvation Army

er ng a
• •

the chief d a n g e r of the 20th century will be:
Religion without the Holy Spirit Christianity without Christ • Forgiveness without Repentance • Salvation without Regeneration • Politics without God • Heaven without Hell

op pad |november 2008

bedieninge@moreleta

Uitreik op ons
deur Alvar Olivier, Christelike Gemeenskapsdiens

voorstoep
kan luister. [Megavoice is amper soos ’n radiotjie waarop jy na die hele Bybel kan luister. - Red] Hy getuig van vele bekerings wat so geskied. Die boodskap van die dag het ’n Christelike perspektief op die situasie bepleit: Jesus se groot gebod is: “Jy moet jou naaste liefhê soos jouself” (Mat 22:37-40). Dan lees ons verder dat ons tegemoetkomend teenoor vreemdes moet optree (Mat 25:3446). Die groot opdrag wat Jesus vir ons gelaat het is: “Maak dissipels van al die nasies” (Mat 28:19). Ons weet dat daar onwettige immigrante ook is, maar daar is geen wet wat ons verbied om God se Woord onder hulle te versprei nie. Ons president het ons versoek om die uitlanders by te staan toe die xenofobiese krisis uitgebreek het. Die voedsel wat geruil word vir klasbywoning of opruimingswerk voorsien in die basiese behoefte en help om misdaad te voorkom. Die belangrike aspek bly egter om “ewige voedsel” te voorsien wat die mense saam met hulle kan neem wanneer hulle terugkeer na hul geboorteland. Die Tshwane munisipaliteit is tans in gesprek met verskeie partye om volhoubare oplossings te probeer beding. Bid asseblief vir hierdie proses en vir die beste oplossing. Vir meer inligting, kontak Alvar Olivier by 078 802 8542 of 1crossofhope@gmail.com.

M

et die onlangse gemeenteuitreik op Sondag 21 September kon ons ook diegene op ons voorstoep bereik – die plakkers reg langs die Woodlandssentrum. Ons het ’n paar verskillende uitreikaksies in een gehad: • Hannes Snyman se Clinics4Jesus het met sy mobiele kliniek ’n merkbare verskil gemaak. • Cross of Hope van Tersia en Alvar Olivier het die lemoene voorsien wat ons as aanknopingspunt vir ’n gesprek met iemand gebruik het. Hulle hou gewoonlik Sondaguitreike met ’n veld erediens en ook rommel opruimingsaksies. Ongeveer 180 daklose mense woon die eredienste elke week by. Kos word vir die opruimingswerk geruil. • Verder het ons gesien hoe Colin en Denise Dredge se Tswelopele Step-by-Step-projek werk om die dakloses op te lei. Met die Sondaguitreike se velddiens en veldskool word onder meer Engelse klasse en lewensvaardighede aangebied. Net onder die 200 mense woon dit per week by en hulle word met kos beloon. • Die gemeente het evangelisasie boekies in Tswana en Engels voorsien om lidmate te help om met die mense oor die evangelie te praat. • Ons het verder gesien hoe maklik dit is om in ’n taal te getuig wat jy nie eers ken nie. Jannie Davel het demonstreer hoe hy Megavoice Bybels uitdeel waarna die dakloses

op pad | november 2008

15

Die boodskap
op die swartbord
D E U R Sonnika van Staden

“Laat jul lig so skyn voor die mense…” O

ns as God se kinders is almal geroep om getuies vir Hom te wees. As iemand ‘n spesiale, kreatiewe manier vind om presies dít te doen, word soveel mense positief daardeur geraak. Op my daaglikse wandeling deur ons woonbuurt, loop ek telkens verby ‘n pragtige huis in een van die mooiste, vreedsaamste hoekies op my roete waar ek elke keer stilstaan om twee skrifgedeeltes te lees wat Vader elke dag vir een van sy dogters gee, om ander daardeur te seën. Liz Myburgh sê sy het eendag in haar biblioteek deur die takke van die eikebome wat die huis omring sit en uitkyk, toe sy ervaar het die Here praat met haar om ‘n boodskap van Hom aan mense te gee, so in die verbyloop op pad na die rivier toe. Sy het begin om daagliks ‘n woord wat sy in haar stiltetyd kry, op weerskante van ‘n klein swartbord te skryf. Sy plaas dit in haar tuin op die draai van die pad, vir almal om te lees. Elke dag is die boodskappe vars en nuut en elke dag word mense daardeur geraak. Hierdie getuienis vir haar Skepper vereis toegewydheid en fyn beplanning. Wanneer sy nie tuis is nie, sorg haar huishulp, ook ‘n kind van die Here, dat daar steeds elke dag ‘n nuwe Skrifgedeelte is om te bemoedig of te vermaan.

By navraag het ek uitgevind dat Liz ‘n lid van ons gemeente is, ‘n vrou met baie talente. Sy is ‘n deeltydse berader by Moreleta, en is tans besig om ‘n boek te skryf: Watering your soul (for women). Die ‘for men’gedeelte is nog in wording. Baie mense gee terugvoer oor hoe die boodskappe hul raak, inspireer, bemoedig en laat nadink. Hoe verfrissend om iemand te ontmoet wat so onbeskaamd haar getuienis uitleef!

16

op pad | november 2008

getuienis getuienis
Uitreik-getuienisse
deur die Van der Poel gesin vrou van hierdie God wat sy net so liefhet soos ons! Die gemeente se pastoor het ons daarna na ’n Hindoe-tempel geneem. Ons was eers skrikkerig, maar toe ons eers binne is en luister na die pastoor se getuienis, en ons sien die beelde wat die mense aanbid, het ons besef dat dit wat hulle aanbid, leeg en dood is. As 'n mens voor daardie beelde staan, voel jy die Lewende God binne-in jou en jy weet as God jou na Hom toe getrek het, kan niks ooit weer sy plek inneem nie. Ons kinders het dieselfde geestelike belewenis gehad. Hierdie uitreik het ons geloof wonderlik versterk. Volgende jaar gaan ons beslis weer. Die Here het ons bewus gemaak van verlore siele in die wêreld. Ons bid nou vir die eerste keer met passie vir die Moslems en Hindoes in ons land. Dankie dat julle dit moontlik gemaak het vir ons om te gaan. Magriet Smit was geïnspireer om dié besonderse gedig te skryf na Die Sluier is Gelig-vrouekonferensie wat in 9 Augustus 2008 plaasgevind het.

O

ns gesin, Juan, Ester, Christine (19) en Lourens (16) was op Sondag 21 September op ons eerste regte uitreik. Ons is baie lief vir die Here en het al vir mense van Christus vertel, maar was nog nooit op 'n georganiseerde uitreik soos daardie Sondag nie. Ons het die Laudium Charisma-gemeente besoek saam met Sonia le Roux. Dit was wonderlik om in die erediens saam met ‘n verskeidenheid mense – wit, swart, Indiër – God te aanbid. Ons het onmiddellik tuisgevoel. Ons kon die Heilige Gees daar aanvoel en ons het God daar sien werk. Ek dink wat ons daar besef het, is dat alle mense dieselfde is, al verskil ons taal, ras en kultuur; ons almal het God lief, ons soek Hom en ons is afhanklik van sy teenwoordigheid in ons lewe. Na die erediens het ons saam met die lidmate van die gemeente geëet en na sommige se getuienisse geluister. Dit het ons lewens so aangeraak. Ons het altyd gedink alle Indiërs is Moslems of Hindoes – en daar hoor ons hoe praat ’n Indiër-

Suiwer sy
uit die smeltoond van u genade ontwaak ek Heer, ragfyn vingers van silwer en platinum gesmee tot ‘n vlegsel – robuus verweef in die borswering van u liefde staan ek naak – gelouter my siel uitgedop op die kliptafel van u ewige belofte ‘n lampie van geloof word aangesteek, kniel ek geklee in suiwer sy die sluier is gelig!

op pad | november 2008

17

boekresensies

Gryp hierdie dag ’n daaglikse kickstart vir jong gelowiges
deur

Karlien Roos

Karlien se dagstukkie in lekker-lees, gewone Afrikaans, kan oor ‘n koffiebreek ’n waardevolle fokustyd in jou dag bring. Hierdie stiltetydboek vir tieners en studente word ook deur baie volwassenes gebruik. Karlien Roos skryf die volgende oor haar boek: “Ek is ‘n vryskut-joernalis. Nadat ons eie kinders uit die huis is, het die Here my gelei om my passie vir jongmense in boekvorm uit te leef. Dis ‘n opregte poging om God se gedagtes aan ons jongmense bekend te maak, en hulle uit die Woord te bemagtig

Jesaja 59 se einde sê so duidelik vir ons dat die Woord wat God in grootouers en ouers se harte en monde geplaas het, nooit uit die monde van ons kinders en kleinkinders sal verdwyn nie – prys die Here! God vra gehoorsaamheid en liefde, en in gemaklike skryfstyl wou ek dit vir hulle in hierdie boek leer – sonder om te raas, maar ook sonder om doekies om te draai." Gryp hierdie dag is verkrygbaar by Shekinah Boekwinkel teen R86.

lag'n slag
S
18 op pad | november 2008

lag'n slag
arie vertel dat toe sy en haar kleindogter deur 'n tydskrif blaai en op 'n foto afkom van 'n skouerlose bloesie, sê die kleinding. "Ouma, jy moet vir my ook so bloesie maak sonder handvatsels." Klein Anna-Marie sit op oupa se skoot terwyl hy vir haar Bybelstories lees. Sy streel oor oupa se geplooide gesig en ook oor haar eie en vra toe: "Oupa, het die Here vir oupa gemaak?" "Ja, my ding," antwoord hy, "dit was sommer al lank gelede." "Het Hy my ook gemaak?" kom die volgende vraag. "Ja, my skat, maar dit was sommer net nou die dag" antwoord oupa weer. Terwyl sy weer oor albei se gesigte voel, sê sy "Hy raak al beter en beter, nè oupa?!" Die seuntjie sit in die kerk en sien hoe die diakens in die gang afkom en kollekte opneem. Hy leun oor na sy ma toe en sê: " Moenie vir my betaal nie ek is nog onder ses!"

Resensie deur

H

ierdie dagstukkieboek se aanvullende titel doen sy belofte gestand vir die jonger generasie. Met die gejaagde en hoëdruk lewe kan kinders maklik hulle stilte- en fokustyd afskeep.

om hul jeug in Christus ten volle te geniet. Ten spyte van baie aanslae kan ons kinders steeds geborge voel in die versekering dat God altyd dieselfde is en dat sy beloftes van ‘n lewe in oorvloed en ‘n mooi toekoms vir hulle ook geld.

Felicia Lategan

boekresensies

PLAAGBEHEER
Termiet spesialiste

Sel: 082 893 1028
E-pos: property@woodlandsnet.co.za

Alle plae/ alle areas Geregistreer by die SA Plaagbeheer vereniging. Skakel ons by

“Quality is our priority”

New Houses
Spesialiseer in die verkoop van: • Huise • Duette • Meenthuise in Moreletapark
CONTACT

083 296 7486 073 946 6772

Naas du Plessis
072 349 4095 • naas@ndp-projects.co.za www.ndb-projects.co.za5

Luukse vakansiehuis in die hartjie van die Tuinroete, Sedge eld

Periwinkle
• Drie slaapkamers (slaap 8) • Ten volle toegeruste kombuis
(skottelgoedwasser, wasmasjien en tuimeldroër)

InspectaCar Menlyn hoek van Lois- en Balilaan, Newlands

"Christian Home of pre-loved cars"

• Twee badkamers • Eetkamer • Speelkamer met pool tafel en nog vele meer.

VIR JOU VOLGENDE MOTOR: www.inspectacarmenlyn.co.za of

012 - 361 2206
R1 000 is joune - stuur vir ons 'n klient en ons gee jou R1 000 as die transaksie suksesvol is.

Jannie Neethling
082 824 1377

Kontak Adri 082 320 6434

FBW & Associates
arbeidspraktisyns,
hanteer alle arbeidsverhoudinge / arbeidsregsake vir jou.
Kontak asb. Frans Wilders

SKUBA IN DIE MALDIVES
Kry 'n groep vriende bymekaar of kom alleen vir 'n week van onvergeetlike skuba in helder, warm seewater @ R20 000 p.p
( 3 etes & 3 duike p.d en retoer vliegkaartjie ingesluit.)

Sielkundige Dienste

Dr Helena Niedinger
Voorsien psigoterapie en ondersteunende terapie vir:
• Angstigheid• Depressie • Verhoudings- en huweliksprobleme •Verslawing aan alkohol/dwelms/dobbel/ Pornografie • Eetversteurings • Selfbeeldprobleme • Ouerleiding vir ouers t.o.v. hantering van kinders • Spelterapie vir kinders met emosionele probleme

082 896 2872
faks: 012 996 1918

www.oceanicvision.co.za jeff@oceanicvision.co.za

Kontak: 083 260 6099/997 4880

EENSAAM?
Kieskeurige enkellopende CHRISTENE!
Ontmoet die liefde van jou lewe!
• ’n Hondesalon met ‘n verskil. • Elke hond het sy EIE skoon handdoek! • Kontrakte vir op- en aflaai. • Alle personeel opgelei - 13 jaar ondervinding. • Spesiale aanbiedinge regdeur die jaar.

ICDL Rekenaarkursus
(Internasionaal erken)

Konsepte van IT Windows XP MS Word MS Excel MS PowerPoint MS Access MS Outlook Internet Explorer

BESTE PRYS Corrie: 072 235 8089 corrie@jacobswell.co.za

Skakel Lenie by TOP PARTNERS 082 491 7845 of 012 993 2524 E-pos: toppartners@new.co.za www.datetoppartners.com

Kontak: Ria & Marelize van Wyngaard
Tel: (012) 993-0315 • Sel: 076 809 9955 Di-Vr: 07:30 -16:00. Sa: 07:00 -13:00. Ma: Gesluit Primula Sentrum 869 Rubensteinrylaan

MORELETAPARK

op pad | november 2008

19

RENT A
HOUSESITTER
072 902 0937
Have: Pets, Gardens to look after? Going on Holiday?

Umhlanga Rocks
Duplex woonstel te huur gedurende Des/Jan. 3 slaapkamers, 2 badkamers, slaap maksimum 6 persone. R950 per dag. Kontak Marita

Bougainvillea Aftree-OordMontana Te Koop/ Te Huur
• 24-uur Sekuriteit & Toegangsbeheer • Siekeboeg, Tuindienste, Sitkamer/Biblioteek • 2 & 3 slaapkamers, 1 & 2 badkamers, 1 & 2 motorhuis • Verskeidenheid planne om van te kies • Nuwe deeltitelontwikkeling • Oordragkostes ingesluit

R 780 000 – R1 075 000
Okkupasie: Vanaf 1 Augustus 2009 Lynette 079 704 1962 Catharina 082 820 4437

(Already occupying houses in Moreleta Park, 725 Jacques Str, for reference 083 289 9015)

082 507 8782
Vakansie verhuring Wes-Kaap
Ideale vakansieverblyf vir groot familie/ vriende. Geleë op 'n 40ha plaas tussen

Vakansie woning te huur Jongensfontein - Weskaap
Slaap 5-6 persone. Binne loopafstand van strand. Walvisse te sien vanaf stoep. Beskikbaar Nov 08 - Des 08. R1100 per dag binne seisoen. R600 buite seisoen. Skakel Rina

Teach your Domestic worker to cook

Stilbaai en Jongensfontein,
onoortreflike see uitsig.
Geen tv of selfoon opvangs. Hoofhuis is 20 m vanaf hoogwatermerk. Gesogte hengelplek. Hoofhuis: slaap 5. Woonstel: slaap 3. Woonstel: slaap 2.
Kontak Pam Golding Eiendomme

HEALTY FAMILY MEALS
* Low Fat * Low GI
8 Week course, once a week from 08:30 – 10:30

Phone Este
(Registered Dietician)

@

082 653 7343

Stilbaai 028 7541797 / Barry 082 771 0242.
Die Ideale Geskenk!

082 683 7198

Oornag kamer
beskikbaar
Dubbel geriewe en eie badkamer in Moreletapark.
Geleë naby hospitale (Pretoria-Oos & Kloof) en Moreleta Gemeente (Rubenstein & Woodlandssentrums). Veilige parkering. Nie-rokers. R230 (enkel) p.p.p. n met ligte ontbyt ingesluit.

Slegs

R79-95
Gryp die dag
‘N Lekkerlees STILTETYD-boek vir tieners & studente 365 Inspirerende dagstukkies met skrifverwysings.

Kontak 076 111 1180

Bestel by 083 254 7291/ 011 366-1804 roos@tiscali.co.za. - Karlien Roos

Paasfees in Israel!
Kom toer saam na Israel, Sinaï, Jordanië en Egipte. 25 Maart - 4 April 2009 KO N TA K
Ds Willem of Marisa Badenhorst 012 997 8015 /076 037 7071

VAKANTE POS VIR

KINDERSIELKUNDIGE
BESKIKBAAR IN RUSTENBURG
Verlang 'n gekwalifiseerde sielkundige met verkieslik toepaslike ondervinding van ± 3jaar wat in kinders vanaf 0 maande tot en met ongeveer 14 jaar spesialiseer.

Passiespel 2010
Beleef die onbeskryflike passiespel in Oberammergau & 5 ander Europese lande. Plek beperk. Toerleiers:
Ds Willem of Marisa Badenhorst 012 997 8115 (w) / 076 037 7071/ 012 997 2811

Terapeutiese veld dek die volgende:
Ontwikkelings-evaluering Skoolgereedheids-evaluering Baba- en moederterapie Emosionele kinderterapie (spelterapie) Konsultasie aan ouers Goeie kennis van ADD/ADHD

Aanvangsdatum is Jan 2009. Dit is in `n reeds baie
bekende en gevestigde Sielkundige praktyk.

Kontak: 014-533 0701 van Ma tot Do (08:00 -15:00)

20

op pad | november 2008