user_id 221 233 252 274 302 353 368 440 464 787 997 1029 1281 1732

3198 3204 3238 3535 4404 4780 4875 5434 5759 5759 5942 6225 6476 7030 7572 7690 7827 7877 7913 8139 8488 8579 8744 9081 9102 9430 9653 10265 10404 10428 11036 11540 11569 11585 12053 12399 12561 12829 12870 12950 12991 13100 13303 13556 13749 13909 14016 14117 14177 14255 14456 14513 14776 14974 15323 15615 15750 16015 16192 16661 16848 17267 17425 17519 17673 17851 17867 18152

email geetha.anjalisam@gmail.com info@pcerkl.ac.in cpctig@vsnl.net arti.rajwade1@dishamail.com pankajpandey@oriental.ac.in rahul@jkps.edu.in for_nehaa03@rediffmail.com arunkumar@ibsindia.org phanitips@gmail.com info@gist.edu.in uday@gmail.cim official@dbitdoon.com Shekhardas86 amitkumar1787@yahoo.com rnrao.scscop@yahoo.com rounakjain@gmail.com shailesh.singh@dbs.edu.in info@bitspacetechnologies.com vidhya.sreddy@gmail.com sdmcet.taps@yahoo.co.in shreepunyada@gmail.com somu.malineni@gmail.com haribhawan.ssim@gmail.com haribhawan.ssim@gmail.com bmeplacement.griet@gmail.com uttinsttech@yahoo.com vijayskit400@gmail.com placements@skylinecollege.com pgcentre@suranacollege.edu.in subhasnigupta@gmail.com simtrk25@gmail.com placements@iiebm.com placement_bciit@yahoo.co.in deenprakash@yahoo.com dias@dias.ac.in sudesh4s@hotmail.com placements.uiams@pu.ac.in Khalidshm2@gmail.com Director@aimtambala.com rekhasharma17@gmail.com rajesh.more@shapoorji.com nipscal@vsnl.com sonimukesh21@mail.com devikashetty@sihspune.org prajapati_sandip79@yahoo.com bramesh@rediffmail.com dr_heartbeat@rocketmail.com akhtarsid@yahoo.com a-rajesh.sharma@industowers.com dams@damsindia.org sonuj2712@gmail.com placement.asifiaengg@gmail.com gtti@rediffmail.com enquiry@imc.ac.in pandu.biet@gmail.com jagadeeshgadi@gmail.com rout@saurav.in pk_chatley_46@yahoo.com sonai_das85@rediffmail.com anurudh2008@gmail.com naga799@gmail.com tpsw@nitrkl.ac.in anju.zanwar1909@gamil.com mail@bvbbhubaneswar.org admissions@amity.edu placements@indiraedu.com tsrtbk234@yahoo.com pradhan.jiban@gmail.com santeevasb.idcs@gmail.com eim.placements@gmail.com gec.vipull@gmail.com kulbhushan.pundir@iilmgsm.ac.in placement@iiitdm.in saif_sscet@yahoo.co.in bca_coordinator@rediffmail.com jeevan.vivek@gmail.com kittu.sharma@msb.edu.in info@aurora.ac.in directormca_sibar@sinhgad.edu info@measiit.com tnp.sot.aus@gmail.com JAMMYS12@GMAIL.COM

first_name K. J. Samuel sunitasahoo suvan roy chowdhury Arti Rajwade Pankaj Pandey Rahul neha srivastava Arun Kumar Rajput T.Phanindr K J SAMUEL kapil ARUN JYOTI Shekhar das AMIT KUMAR r nagendra rao rounak jain Shailesh Singh Durgesh vidhya Anusha Kamat Poornima KSOMAIAH CHOWDARY Hari Bhawan Yadav Hari Bhawan Yadav Rohini Daraboina arun kumar VIJAY BALRAJC Abhinav Puri Balaji K subhasni gupta Amardeep singh negi Renuu Kulkarni Rohita B Joshi Amit Deorani suryakant sudesh dandriyal Mohit Kumar KHALID MEHMOOD Arti rana Rekha Sharma Rajesh More Subhojit Sanyal somi Mrs Devika Shetty prajapati sandip g RAMESH md shabaaz khan md sehbaj khan Rajesh Kumar Sharma Shilpa Mishra jibin Mohd Ubaidullah Shareef T P RAMACHANDRAN Ajit Kumar panndu b jagadeeshgadi saurav rout Rajeev Trehan biswajit das Anurudh Singh Bhadoriya Nagaraj S Manish Kumar Anjali Zanwar Kaustav Saha Vishwas pratap singh Kapil Mirdha sheeba david jiban pradhan santeeva kumae sahu L Chatterjee Vipul gupta Kulbhushan Singh Pundir Dr Puneet Tandon SAIF REHMAN ABDUL RAHMAN Vivek Chockkaraj KITTU SHARMA madhav roa Chandrani Singh Mohamed yacoab Mousum Handique SATYAJIT DEBNATH

last_name user_activated user_stamp . 0 Tue, 22 Sep 2009 ± 03:52:47 PM . 0 Wed, 23 Sep 2009 ± 10:13:50 AM . 0 Wed, 23 Sep 2009 ± 03:01:54 PM . 0 Wed, 23 Sep 2009 ± 04:35:45 PM . 0 Thu, 24 Sep 2009 ± 01:21:14 PM . 0 Thu, 24 Sep 2009 ± 04:41:49 PM . 0 Fri, 25 Sep 2009 ± 11:44:15 AM . 0 Wed, 30 Sep 09 ± 10:16:23 AM . 0 Wed, 30 Sep 09 ± 09:25:52 PM . 0 Wed, 07 Oct 09 ± 11:56:38 AM . 0 Sun, 11 Oct 09 ± 12:05:46 PM . 0 Mon, 12 Oct 09 ± 10:17:40 AM . 0 Wed, 14 Oct 09 ± 12:48:05 PM . 0 Sat, 17 Oct 09 ± 11:01:03 AM . 0 Wed, 04 Nov 09 ± 04:20:39 PM . 0 Wed, 04 Nov 09 ± 07:26:10 PM . 0 Fri, 06 Nov 09 ± 12:52:48 PM . 0 Tue, 10 Nov 09 ± 03:53:25 PM . 0 Wed, 11 Nov 09 ± 06:36:50 PM . 0 Wed, 11 Nov 09 ± 10:47:22 PM . 0 Thu, 12 Nov 09 ± 07:57:12 AM . 0 Thu, 12 Nov 09 ± 07:06:05 PM . 0 Thu, 12 Nov 09 ± 10:06:53 PM . 0 Thu, 12 Nov 09 ± 10:06:53 PM . 0 Fri, 13 Nov 09 ± 06:02:45 AM . 0 Fri, 13 Nov 09 ± 12:29:05 PM . 0 Fri, 13 Nov 09 ± 04:37:06 PM . 0 Fri, 13 Nov 09 ± 09:08:23 PM . 0 Sat, 14 Nov 09 ± 12:32:42 PM . 0 Sat, 14 Nov 09 ± 01:29:10 PM . 0 Sat, 14 Nov 09 ± 02:47:57 PM . 0 Sat, 14 Nov 09 ± 03:19:32 PM . 0 Sat, 14 Nov 09 ± 03:38:43 PM . 0 Sat, 14 Nov 09 ± 06:23:04 PM . 0 Sat, 14 Nov 09 ± 11:04:49 PM . 0 Sun, 15 Nov 09 ± 03:33:43 AM . 0 Sun, 15 Nov 09 ± 01:04:51 PM . 0 Mon, 16 Nov 09 ± 08:12:32 AM . 0 Mon, 16 Nov 09 ± 09:35:10 AM . 0 Mon, 16 Nov 09 ± 03:32:38 PM . 0 Mon, 16 Nov 09 ± 06:18:18 PM . 0 Mon, 16 Nov 09 ± 10:54:41 PM . 0 Tue, 17 Nov 09 ± 12:46:25 AM . 0 Tue, 17 Nov 09 ± 01:54:19 AM . 0 Tue, 17 Nov 09 ± 01:56:29 PM . 0 Tue, 17 Nov 09 ± 06:12:22 PM . 0 Tue, 17 Nov 09 ± 06:24:14 PM . 0 Tue, 17 Nov 09 ± 06:28:26 PM . 0 Tue, 17 Nov 09 ± 09:57:47 PM . 0 Wed, 18 Nov 09 ± 10:05:12 AM . 0 Wed, 18 Nov 09 ± 11:54:00 AM . 0 Wed, 18 Nov 09 ± 02:05:29 PM . 0 Wed, 18 Nov 09 ± 02:30:17 PM . 0 Wed, 18 Nov 09 ± 03:11:45 PM . 0 Wed, 18 Nov 09 ± 03:28:34 PM . 0 Wed, 18 Nov 09 ± 04:12:32 PM . 0 Wed, 18 Nov 09 ± 05:35:50 PM . 0 Wed, 18 Nov 09 ± 06:46:01 PM . 0 Wed, 18 Nov 09 ± 07:26:39 PM . 0 Wed, 18 Nov 09 ± 08:02:27 PM . 0 Wed, 18 Nov 09 ± 08:26:46 PM . 0 Wed, 18 Nov 09 ± 08:55:33 PM . 0 Wed, 18 Nov 09 ± 09:15:42 PM . 0 Wed, 18 Nov 09 ± 09:43:46 PM . 0 Wed, 18 Nov 09 ± 11:08:13 PM . 0 Wed, 18 Nov 09 ± 11:36:20 PM . 0 Thu, 19 Nov 09 ± 09:51:28 AM . 0 Thu, 19 Nov 09 ± 11:00:52 AM . 0 Thu, 19 Nov 09 ± 01:02:02 PM . 0 Thu, 19 Nov 09 ± 03:11:13 PM . 0 Thu, 19 Nov 09 ± 04:07:35 PM . 0 Thu, 19 Nov 09 ± 05:37:38 PM . 0 Thu, 19 Nov 09 ± 06:32:14 PM . 0 Thu, 19 Nov 09 ± 09:03:52 PM . 0 Thu, 19 Nov 09 ± 10:38:50 PM . 0 Fri, 20 Nov 09 ± 11:03:40 AM . 0 Fri, 20 Nov 09 ± 12:09:32 PM . 0 Fri, 20 Nov 09 ± 12:57:12 PM . 0 Fri, 20 Nov 09 ± 02:25:20 PM . 0 Fri, 20 Nov 09 ± 04:25:48 PM . 0 Fri, 20 Nov 09 ± 04:42:31 PM . 0 Fri, 20 Nov 09 ± 07:45:59 PM

18298 18398 18625 18643 18658 18800 19121 19213 19556 19990 20195 20272 20383 20770 20937 21095 21105 21723 21880 21956 22324 22385 22594 22719 23274 23566 23586 23912 24055 24412 25393 25398 25457 25988 26540 26778 26786 26794 27093 27187 27699 27763 27794 27916 27956 28184 28188 28211 28303 28609 28631 28983 29488 29601 29641 29862 30069 30153 30169 30332 30669 30762 30787 30912 31240 31254 31362 31836 32065 32492 32803 32834 32874 33043 33056 33548 33622 33883 33886 33995 34003 34103 34129

thetemahendra@gmail.com placements@bvimsr.com bobdesb@gmail.com vishal_bhingare@rediffmail.com debumahatha1@gmail.com manishamali.85@gmail.com jerecruit@gmail.com waghvidya18@gmail.com imrt_mba@yahoo.co.in ash235@gmail.com corpsri@gmail.com purvi.gsb@gmail.com principal@gpkanpur.com darshan5db@gmail.com info@sipasddn.com akmishraecmit@gmail.com mohd_dilshadali@rediffmail.com placement@scit.edu info.cni@pgsbe.ac.in placements.ghsimr@gmail.com surinder.kmr2@gmail.com qmarks.org@gmail.com rgceplacement@yahoo.co.in ggg.manikandarajan60@gmail.com miteshkuma@gmail.com ahmedabad@ibmrindia.org itijijabai@info.com jamesvarghese007@gmail.com prabhat.kaul@yahoo.com baskerkanna.preeti@gmail.com nithini@yahoo.com jitesh_vyas0017@in.com atul.msrim@gmail.com surbhirajpal55@gmail.com kumarraju109@gmail.com ramadevi@cygmax.org 88gani@gmail.com chinna0508@gmil.com rajeshbingu@gmail.com rashu.kumar25@gmail.com alumni@asiapacific.edu rahulmittal.2001@gmail.com maamallan_placement@yahoo.co.in netgsba@nda.vsnl.net.in ajaisingh@gsbaindia.org stmartins_qutubullapur@osmania.ac.in mam_madan@yahoo.com nagariya_amit@rediffmail.com kiran21879@rangrut.com sudhakar_reddy354@yahoo.co.in tpoajitesh@gmail.com placement@ambalacollege.com pavansatpute@yahoo.com rashmiranjansh@yahoo.co.in msnimt@rediffmail.com hsdhall_2005@yahoo.co.in taps@nitw.ac.in placement.cimat@kovaikalaimagal.org placement@vitenggcollege.com info@dmsr-tcsw.org office@rajagiritech.ac.in hiischd@rediffmail.com bhatt_jignesh7@ymail.com shubha.rohith@gmail.com council.placement@aim.ac.in rba09a08@empi.ac.in o.hsatishnitian@gmail.com placement.mcops@manipal.edu monika_810@yahoo.com balakrishna.basam@gmail.com debasish76@gmail.com INFO@GOLBALINSTITUTES.ORG principalmuimt@yahoo.com placement@lnmiit.com piyush_shukla10@yahoo.com arorarozy@redifmail.com pamu_alane@rediffmail.com sre_dev@rediffmail.com info@jobnagpur.com dafy_fru@yahoo.co.in kuldip_gadhavi@rocketmail.com mitddun@rediffmail.com placement@mvjce.com

Mahendra Thete Dattaji rao patil Shrikrishna Bobde Vishal Bhingare surya kant mahatha Manisha Mali Jeremy Issac vidya prashant thakare Mr Sachin R Pachorkar KUMAR ASHWARYA Lopamudra Praharaj Purvi Sayar Satya Prakash Soni Darshan Ballal Dr Aparna A k mishra u p singh Karun Minocha Prasanna Balaji V Manish Keswani surinder kumar Rajesh Kumar Aravind ggmanikandarajan Mitesh Kumar Vishwa mohan malkit singh James Varghese PRABHAT KAUL sunil basker Nithini Rajendra Jitesh Vyas ATUL KUMAR TRIPATHI SURBHI RAJPAL RAJU KUMAR Rama Devi ganesh y chinna venkata raju rajesh bingu roushan Shelendra K Tyagi rahul Lokchander Jayaraman Mr TNSrivastava Ajai Singh M Sreenivas Mamta Madan Amit Kumar Nagariya Kiran R S sudhakara reddy ajitesh pandey Group Captain CS SHARMA Retd pavan satpute Chitta Ranjan Sahu Aravind T S Harmohan Singh Dhall Dr Venu Gopal Chandrasekar Mayank Yadav Prof Shraddha Shende Anand Anto Kuldeep Bhatt Jignesh Chetankumar Shubha Rohith Rajan Kumar Mukhar Goel K satish kumar Dr VMS Subramanyam Monika Aggarwal balakrishnabasam Debasis Dash tejinder walia Dangur Shantsagar Sureshrao Dheeraj Sanghi piyush rozy arora Pramod Alane Vasu Dev Vijay Nilatkar Daffy kuldip gadhavi KEWAL DUA Reenu Yadav

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fri, 20 Nov 09 ± 09:14:43 PM Fri, 20 Nov 09 ± 10:36:24 PM Sat, 21 Nov 09 ± 10:17:22 AM Sat, 21 Nov 09 ± 10:36:46 AM Sat, 21 Nov 09 ± 10:49:04 AM Sat, 21 Nov 09 ± 12:07:54 PM Sat, 21 Nov 09 ± 03:33:53 PM Sat, 21 Nov 09 ± 04:40:29 PM Sat, 21 Nov 09 ± 10:55:56 PM Sun, 22 Nov 09 ± 07:26:39 PM Mon, 23 Nov 09 ± 10:43:25 AM Mon, 23 Nov 09 ± 11:59:16 AM Mon, 23 Nov 09 ± 01:50:29 PM Mon, 23 Nov 09 ± 07:10:35 PM Mon, 23 Nov 09 ± 09:05:33 PM Mon, 23 Nov 09 ± 11:27:34 PM Mon, 23 Nov 09 ± 11:49:36 PM Tue, 24 Nov 09 ± 04:17:00 PM Tue, 24 Nov 09 ± 06:08:00 PM Tue, 24 Nov 09 ± 06:41:52 PM Tue, 24 Nov 09 ± 10:21:25 PM Tue, 24 Nov 09 ± 11:17:54 PM Wed, 25 Nov 09 ± 10:55:17 AM Wed, 25 Nov 09 ± 12:09:00 PM Wed, 25 Nov 09 ± 06:42:30 PM Wed, 25 Nov 09 ± 08:23:01 PM Wed, 25 Nov 09 ± 08:29:00 PM Thu, 26 Nov 09 ± 12:18:48 AM Thu, 26 Nov 09 ± 09:27:43 AM Thu, 26 Nov 09 ± 12:22:34 PM Thu, 26 Nov 09 ± 07:23:58 PM Thu, 26 Nov 09 ± 07:29:29 PM Thu, 26 Nov 09 ± 08:16:55 PM Fri, 27 Nov 09 ± 01:44:52 PM Sat, 28 Nov 09 ± 02:06:30 AM Sat, 28 Nov 09 ± 04:41:06 PM Sat, 28 Nov 09 ± 05:05:56 PM Sat, 28 Nov 09 ± 05:34:48 PM Sun, 29 Nov 09 ± 06:30:42 PM Mon, 30 Nov 09 ± 12:29:57 AM Tue, 01 Dec 09 ± 09:14:27 AM Tue, 01 Dec 09 ± 11:39:32 AM Tue, 01 Dec 09 ± 12:29:43 PM Tue, 01 Dec 09 ± 04:13:14 PM Tue, 01 Dec 09 ± 05:54:43 PM Wed, 02 Dec 09 ± 11:31:35 AM Wed, 02 Dec 09 ± 11:41:05 AM Wed, 02 Dec 09 ± 12:39:51 PM Wed, 02 Dec 09 ± 03:02:21 PM Thu, 03 Dec 09 ± 07:48:30 AM Thu, 03 Dec 09 ± 10:39:43 AM Fri, 04 Dec 09 ± 11:46:51 AM Sat, 05 Dec 09 ± 02:25:30 AM Sat, 05 Dec 09 ± 12:41:22 PM Sat, 05 Dec 09 ± 02:09:06 PM Sat, 05 Dec 09 ± 10:53:40 PM Sun, 06 Dec 09 ± 07:04:31 PM Mon, 07 Dec 09 ± 09:50:05 AM Mon, 07 Dec 09 ± 10:33:05 AM Mon, 07 Dec 09 ± 03:16:20 PM Tue, 08 Dec 09 ± 11:12:03 AM Tue, 08 Dec 09 ± 03:10:53 PM Tue, 08 Dec 09 ± 05:25:04 PM Wed, 09 Dec 09 ± 11:48:54 AM Sat, 12 Dec 09 ± 12:49:57 PM Sat, 12 Dec 09 ± 02:51:19 PM Sun, 13 Dec 09 ± 11:24:43 AM Tue, 15 Dec 09 ± 06:41:28 PM Wed, 16 Dec 09 ± 05:52:41 PM Fri, 18 Dec 09 ± 12:42:10 PM Mon, 21 Dec 09 ± 12:43:16 PM Mon, 21 Dec 09 ± 05:06:01 PM Tue, 22 Dec 09 ± 01:07:30 PM Thu, 24 Dec 09 ± 12:55:17 AM Thu, 24 Dec 09 ± 09:47:42 AM Sun, 27 Dec 09 ± 09:42:03 PM Mon, 28 Dec 09 ± 01:54:12 PM Wed, 30 Dec 09 ± 05:42:23 PM Wed, 30 Dec 09 ± 06:46:52 PM Sun, 03 Jan 10 ± 12:13:26 AM Sun, 03 Jan 10 ± 02:17:42 PM Wed, 06 Jan 10 ± 09:11:42 PM Thu, 07 Jan 10 ± 04:54:27 PM

rajan26@gmail.rangrut@gmail.com pdimtr@rediffmail.com praveen.com imran khan Mrs Kavita D Patil praveen rajan harshita . . 09 Jan 10 ± 05:50:17 PM Tue.34187 34250 34294 34960 hr_visionlko@yahoo.com harshi. 13 Jan 10 ± 09:12:35 AM Mon. . . 25 Jan 10 ± 01:07:01 PM . 12 Jan 10 ± 02:47:56 PM Wed. 0 0 0 0 Sat.

user_category Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute admin_status Register2 Register2 Register1 Register1 Register1 Register2 Register1 Register2 Register1 Register2 Register1 Register2 Register1 Register1 Register1 Register2 Register2 Register1 Register2 Register1 Register2 Register2 Register1 Register1 Register2 Register1 Register1 Register2 Register1 Register1 Register1 Register2 Register2 Register1 Register2 Register1 Register2 Register2 Register2 Register1 Register1 Register1 Register2 Register2 Register2 Register2 Register1 Register1 Register2 Register2 Register2 Register1 Register1 Register2 Register1 Register2 Register1 Register1 Register1 Register2 Register2 Register1 Register1 Register1 Register2 Register2 Register2 Register1 Register1 Register2 Register2 Register1 Register2 Register1 Register1 Register1 Register2 Register1 Register2 Register2 Register1 Register1 Id 70 78 87 90 105 109 120 155 162 181 187 189 195 196 210 211 216 218 223 225 226 227 233 234 235 241 243 247 253 254 255 258 260 262 268 270 274 278 280 289 290 293 297 298 306 313 314 315 318 319 323 326 327 329 330 332 335 340 342 344 345 347 348 349 353 354 355 360 365 368 373 378 380 384 387 393 395 397 401 406 407 411 .

Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Institute Register1 Register2 Register2 Register1 Register1 Register2 Register1 Register1 Register1 Register2 Register2 Register1 Register2 Register1 Register2 Register1 Register1 Register2 Register2 Register1 Register2 Register2 Register2 Register2 Register1 Register1 Register1 Register1 Register1 Register1 Register1 Register1 Register1 Register1 Register1 Register1 Register1 Register1 Register2 Register1 Register1 Register2 Register2 Register1 Register1 Register2 Register1 Register1 Register1 Register1 Register1 Register2 Register2 Register2 Register1 Register2 Register2 Register1 Register2 Register2 Register2 Register2 Register1 Register1 Register1 Register2 Register1 Register2 Register2 Register1 Register2 Register2 Register2 Register2 Register2 Register2 Register2 Register2 Register1 Register2 Register1 Register2 Register2 414 417 421 422 423 426 432 434 437 443 447 448 451 456 461 464 465 479 482 484 488 491 495 497 503 508 510 512 515 516 526 527 529 541 554 560 561 563 569 570 580 585 587 588 591 594 595 596 600 603 604 610 617 620 623 625 628 633 634 638 641 642 643 645 653 654 655 661 665 667 671 672 673 678 680 684 686 690 691 695 696 699 702 .

Institute Institute Institute Institute Register1 Register1 Register1 Register2 706 707 708 720 .

Coimbatore International Management Centre (IMC).inst_name Geethanjali Institute of Science and Technology(GIST.Nellore) Padmanava College of Engineering. Gurgaon Symbiosis institute of health sciences (SIHS). Kanpur English world (IELTS). Bhubaneswar Rofel Arts and Commerce College (Bcom). Bangalore/Bengaluru Skyline Business School (Skyline). Bhubaneswar Amity School of Engineering (Amity). Pune S V Institute of Management (SVIM) (SVIM). Hyderabad Geethanjali Institute of Science and Technology (GIST). Sangrur University Institute of Applied Management Sciences. Kolkata Anupama College of Engineering (mdu rohatak). Bijnor Shri Atmanand Jain Institute of Management and Technology (AIMT). Kashipur Indian Institute of e-Business Management (IIEBM). Pune Banarsidas Chandiwala Institute of Information Technology (BCIIT). Rourkela Amravati University (ICFAI). Durgapur International institute of management sciences PUNE (IIMS). Dehradun Sri Krishna Institute of Technology (SKIT). Sundargarh(PCE. Chandigarh Sahu Jain College (NIIT).Rourkela) Techno India Group(Techno India. Lucknow Indira Institute of Management (IIMP). Jabalpur AICAR Business School (AICAR). Silichar Annex College of Management Studies . Delhi s c s college of pharmacy (scscop). Parlakhemundi Dr BR Ambedkar National Institute of Technology (REC). Other Shriram institute of managment and technology (SIMT). Gwalior IILM GSM (IILM Graduate School of Management Greater Noida). Delhi Sant Longowal Institute of Engineering and Technology (SLIET ). Davanagere University of Petroleum & Energy Studies(UPES) (upes). Ongole Siva SivaniInstitute of Management (SSIM). Jaipur S J C Institute of Technology Sir M Visvesvaraya Institute of Technology mysore university (manasagangotri). Gudlavalleru Jagannath Institute of Technology and Management (JITM). Bangalore/Bengaluru Gudlavalleru Engineering College (NBA). Jalandhar Durgapur Governnment College (i i mt pune). Ahmedabad Asifia College Of Engg And Technology (ACET). Taleigao Surendranath Evening College Surendranath Evening College SITM Barabanki (VODAFONE). Lucknow DAMS (DAMS).Kolkata) Disha Institute of Management & Technology.Panjab Universi (UIAMS). NaviMumbai Auroras PG College (icet). Kadi Goa University (Department of commerce MASTER OF FINANCIAL SERVICES GOA UNIVERSITY). Nellore dr mps memorial college of hotel managemant (dr mps memorial). Mumbai Dr Bhanuben Mahendra Nanavati College of Home Science (BMN College). Hyderabad UTTRANCHAL INSTITUTE OF TECHNOLOG (UIT). Mumbai Ana university (Anna university). Raipur(DIMAT. Delhi institut of electronics and telecommunication engineers New Delhi (survey of telecommunication). Coimbatore National Institute of Technology (NIT Rourkela). Bangalore/Bengaluru MALINENI LAKSHMAIAH ENGINERING COLLEGE (MLEC). Delhi Delhi Institute of Advanced Studies (DIAS) (DIAS). Ambala KIIT University (KIIT). Hyderabad Gokaraju Rangaraju Institute of Engineering and Technology (GRIET). Chennai Assam University (AUS). Pune T S R & T B K Degree College (Srikrishna college). Dehradun Delhi Business School (DBS).Raipur) Oriental Institute of Science and Technology. Agra DEV BHOOMI INSTITUTE OF TECHNOLOGY. Vapi NIPS School of Management (NIPS). Hyderabad Sinhgad Institute of Business Administration and Research (SIBAR). Noida Indian Institute of Information Technology (IIITDM). Pune Bhavans Centre for Communication and Management (BCCM). Bhopal Jk Padampat Singhania Institute of Management & Technology(Jk Business School) Avadh Girls Degree College. Bhubaneswar Indira School of Management Studies (iscs). Visakhapatnam Regional College of Management Studies (KIIT ICFAI). Pimpri MUMBAI SCHOOL OF BUSINESS (MSB). Ibrahimpatnam Gedee Technical Training Institute (GTTI).DEHRADUN (DBIT). Dehradun NIIT Institute (Cisco certified network administator). Delhi BitSpace Technologies (Bits). Pune MEASI INSITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY (MCA). Pune Eastern Institute Gwalior Institute (GEC). Delhi Bapuji Instituite of Engineering and technology Davangere (BIET ). Pune Dr SNS Rajlaxmi College of Arts & Science (BCA). Lucknow ICFAI Business School St Mary P G College (SMCET). Hyderabad Siva SivaniInstitute of Management (SSIM). Delhi Surana College northen idia institute of fashion techogy (NIIFT).

Yamunanagar MAAMALLAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MAAMALLAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY). Gurgaon College of Agriculture (Pramod Alane). Gandhinagar MAHADEVI INSTITUTE OF TECHNOLOGY (MIT). Hyderabad JNTU College of Engineering (jntu hyderabad). Delhi National Institute of Technology (NIT R). Kanpur Walchand College of Engineering (WCE ). Chennai Dr Gaur Hari Singhania Institute of Management & Research (GHS IMR). Nalagarh Government Gandhi Memorial Science College (GG SCIENCE COLLEGE). Nashik Raipur Institute of Technology (RIT). Ahmedabad Industrial Training Institute (iti siri fort for women). GBNagar St Martins PG College of Technology (SMPGCT). Amritsar ME Societys Maharashtra Udayagiri Institute of Management Technology Udgir (MUIMT). Kanpur shri krishan polytechnic kurukshetra (skiet). Jamshedpur Asia Pacific Institute of Management (APIM) (AIM). Nashik Bharati Vidyapeeth College of Pharmacy (BVIMSR). Warangal Coimatore Institute of Management & Technology (CIMAT). Baroda Vasavi College of Engineering (VASAVI). Udgir The LNM Institute of information Technology (LNMIIT). Other Government Polytechnic Kanpur (GPK). Delhi Shobhit Institute of Engineering and Technology (NICE). Pune Eastern Institute For Integrated Learning In Management DYPIMS (DYPIMS). Hyderabad rvs college of engineering technology (RVS). Other Wilson College (Wilson College). Chennai Graduate School of Busisness administration (GSBA). Cochin HIIS Education Group (HIIS). Saharanpur Account centre (account centre). Dhenkanal global institute of management emerging technoligies (GIMET). Bhopal M S Ramaiah Institute of Management BRCM College of Engineering & Technology (BRCM). Latur JV Jain College (MBA). Pathanamathitta Baddi University (BUEST). Raipur Sri Rawatpura Sarkar Institute of Technology (SRITech). Chandigarh Saurashtra University (mca). Balasore Member Sree Narayana Institute of Management and Technology Chavara (Member Sree Narayana Institute of Management and Technology Chavara). Jammu Vivekanda Institute of Technology Rajiv Gandhi College (UIT RGPV BHOPAL). Delhi Seth Jai Prakash Mukund Lal Institute of Engineering and Technology (jmit). Dehradun MVJ College of Engineering . Hyderabad Osmania University ( i cet). Rourkela Manipal College of Pharmaceutical Sciences (MCOPS) (MCOPS). GBNagar Graduate School of Business Administration (GSBA).shri mahavir education soc nashik (DME). Pune MVPSS IMRT NASHIK (IMRT ). Nagpur Som Institute (SOm Institute). Nagpur Rajagiri School of Engineering Technology (Rajagiri). Jaipur S J C Institute of Technology Dronacharya College of Engineering (DCE). Other sikkim manipal university (BscIT). Sangli Sai Institute Of Paramedical allied Sciences (SIPAS). Meerut Parul Group of Institutes (Parul Institute MBA Programmes). Mumbai kkwagh IEER NASIK (K K WAGH). Faridkot mallareddy college (mba). Faridabad Icfaian School of Management. Ambala Marathwada Institute of Technology (MIT college of engineering). Chennai ponnaiyah ramajayam college thanjavur (icfai). Ludhiana National Institute of Technology (NITW). Delhi College of Engineering (Caarmel Engineering College). Bhiwani Adesh Institute of Engineering and Technology (AIET). Bangalore/Bengaluru Army Institute of Management Entrepreneurship & Management Process International Cskm (EMPI) (EMPI). Mumbai Finolex Acadmey of Management and Technology (Mumbai University). Ratnagiri Maharashtra Academy Of Engineering (MAE) (none). Lucknow Symbiosis Centre for Information Technology (SCIT). Patna Rajiv Gandhi College of Enigeering (RGCE). Rajkot R V Institute of Management (RVIM). Hyderabad Institute of Technology & Management (ITM Bhilwara). Hyderabad Vivekanand Institute of Professional Studies (VIPS) (VIPS). Pune Park Global School of Business Excellence (Park Business School). Dehradun Muzaffarpur Institute of Technology (MIT muzaffarpur). Kollam Guru Nanak Dev Engineering College (gne). Bhilwara Ambala College of Engineering & Applied Research (ACE). Coimbatore Venktehswar Institute of Technology (VIT ). Aurangabad Academy of Business Administration (ABA). Delhi Institute of Business Management & Research (IBMR). Muzaffarpur Institute of Environment & Management (IEM) (IEM). Kurukshetra qmarks (qmarks it college). Raipur Global School Of Business (GSB). Hyderabad Synergy Institute of Engineering and Technology (SIET). Indore Yugantar Education Societys Titpude College of Social Work Civil Lines (Tirpudes DMSR). Ahmedabad Sarva Vidyalaya Kelvani Mandal Sanchalit Bholabhai Patel College of Business Administration (skpatel). Manipal Advanced institute of technology management (AITM).

PunjabRAO DESHMUKH INSTITUTE OF MANAGEMENT .visionlko (lucknowmail). Indore . NAGPUR Dhanwate National Colle (PDIMTR).TECHNOLOGY & RESEARCH. Lucknow Dr. Nagpur R N MODI EGINEERING COLLEGE RANPUR KOTA (RAJASTHAN UNIVERSITY). Kota Smiriti College of Pharmaceutical Education (SCPE).

ibrahimpatnam. Dhavalgiri. R. A. Dr.powermag . Kidwai Road.328.DELHI Jain college Road. Kondhwa (BK. 80 feet Nagarbhavi road.DEHRADUN PIN NO. Vidyaranyapura main road. Gangavaram(V). Pune .411003. Balrampur (U. Bhubaneswar . chowringhee road.near wakad police chowkey.Banglore Highway. pimpri. Coimbatore 641018 D-30. 114/1/3. ROHINI.110019 3&4 institutional area .51.B. Biswal (Prof.PREM NAGAR.Senapati bapat road. New Pune-Mumbai Highway. TALIEGAO PANJIM GOA 254/2. VISAKHAPATNAM-26 C/O-Muralidhar Pradhan. PLOT NUMBER. No.PRAKASAM(DT). Sector-44. 14. Chandiwala Estate. Bhubaneswar . DELHI. Chandralayout.411048.N.Valsad. Deshmukhi (V) Pochampally (M) Dist: Nalgonda 3rd Mile.Gomti Nagar.DELHI Chakrata Road. Balrampur (U. Kondhwa-Saswad Road.Bangalore. SPSR Nellore Dt. Gurgaon.A. Tal -Umbergaon. Symbiosis Vishwabhavan.110 016 Gurgaon Campus 122 Institutional Area. Orissa. SANGRUR . Navgaon (Near Venky¶s Hatcheries) Mand Bidholi Campus Office Energy Acres.122003 #17.54. Wakad. Ambedkar national institute of technology.Srinivasa Industrial Estate. SRINAGAR GAJUWAKA. Thillai Nagar. R-Sector. new delhi RZ 13/9 SANKAR PARK N. OPP. Kalkaji.airport road maharajpura gwalior-474005 Institute for Integrated Learning in Management (IILM) Graduate School of Management 16. santhosh kumar B . India 338A. KOLKATA . parakalhemundi Dr. a-zone . jalandhar. Training and Placement In-Charge(School of Technology). Knowledge Park. west bengal Sr.ONGOLE.144011 28/3.v.Ajmera. DEPT OF COMMERCE.98.410 101. & Head) Training & Placement Dept. Kharavel Nagar (Behind Keshari Cinema & RBI) Unit . bangalore .40/4A+4B/1. yacharam mandal.). Neral.492101 Raisen Road Shona Road Gurgaon IBS.110085 SLIET . National Institute of Technology Rourkela .Chandrakhuri Marg (Baloda Bazar Road)Raipur. Ajmera colony.rajasthan hospital shahibaug. no. Bombay Highway.641 027. durgapur.#19/3.T.Sector no. B. Royepettyah. Near PMC Octroi Post.belilious road howrah-711101 11/871 Indira Nagar. Department.Uttar Pradesh. new mumbai pune highway. India C/o.INDIA At&Post-Deheri (Rohitwas). kolkata . Gangavaram (V). Bhubaneswar Kendra.L. Pune KNOWLEDGE TOWERS . Pl. Doddabommasandra.No.Pune-411033 No:8/3.P. bhor kalan village. No: 161. muneshwara block . Maa Anandmai Marg. G T Road Bye pass. TSR&TBK DEGREE COLLEGR MANGO GROVE. R.O.Adarsh Nagar. above s. Chennai-14 Mousum Handique Assistant Professor. Matunga. 4th cross Jyotinagar.Bangalore-62.Barra Lal Colony.D BF-141.KESTOPUR KOLKATA-700101 .Kanakapura Road. Bharatiya Vidya Bhavan.). agra delhi highway near naven subji mandi sikandra agra DEV BHOOMI INSTITUTE OF TECHNOLOGY (An Engineering College in pursuit of Excellence) D.bangalore-11 KANUMALLA(PT). Sector .(mahalakshmi lay out) . Kovvur(M). Rathinpuri(Post). sno-89/1b/1/1.Zanwar. 4th block. Bhumkar Wasti.-CHANDANWARI. jalandhar. SECTOR. Salt Lake City. Plot no.Kanpur-208027. shivaji road.P.W. LONGOWAL . (BCCM) 9. Coimbatore . Jaipur VIDHYA.B. Raigad (Dist. Kengeri Satellite Town.700071 gwalior engineering college . saraswathipuram . c/o gangammma . Ambala City At/PO-KIIT. India . gurgaon. Gopalpura by pass. Chandigarh .II Greater Noida.34th cross. Bangalore-560097 SDM College Of Engg AND Technology. chintulla village.6. School of Technology.Peters Road. kadi. Kovuru (Md). navinplace.U.lucknow 226010 Tapasya' 85/5-A.Khamaria Jabalpur-482005 AICAR Business School Damat. Pin . Rourkela-769002 33 A.1. India. Pin -396 170 EC . off Mumbai. P. Opp.751 001 5.Kasarsai Road. Laxmisagar.751024.201306 PDPM-IIITDM Jabalpur Dumna Airport Road Gram-Mehgawan Post. 2nd stage . Pune-44. Nellore Dt.near Metro.NO.A.pune SVIM Campus.Department of IT.Dist.-84. najafgarh. BDA Colony. 72.uttarakhand Indian Institute of Education and Business Management S.31 Satya Vihar Vidhansabha . Dr.inst_add 3rd Mile. PUNJAB Unviersity Institute of Applied Management Sciences Ranjit Chandra Hall (Near Post Office) Panjab University Sector 14.-248007.viraj khand.RR District Gedee Technical Training Institute 734. Lucknow E.160 014 A-168/8 BHAGIRTHI VIHAR PH-II. SEC-11/20. Bombay Highway. Mumbai-19 103. CBD BELAPUR.Jasola New Delhi 76 DELHI INSTITUTE OF ADVANCED STUDIES.S.V.wakad pin-411033 IISCO HOUSE.25.No. Tamil Nadu. Dharwad 580002 Karnataka PoornimaC\o annapurneshwari hostel.560060 northen india institute of fashion technology (Mohali) 7th km stone. Nigadi-Pradhikaran. Hariharganj. Behind Mount Opera. 50 J. Near Ramoji Film City.BELILIOUS ROAD HOWRAH-711101 254/2. D. Maharashtra . Pune . Bidholi Via-Prem Nagar Dehradun-248006 B-II/ 58 MCIE Mathura Road New Delhi B-63 Triveni nagar. nandini lay out main ro Do/NO:30/327-1 aluri nagar. BANGALORE-560072 Hauz Khas Enclave. NAVI MUMBAI old bownpally near mental institute of hospital secuderabad S.ramnagar road. India. 163.jayanagar.P.PUNJAB NATIONAL BANK. New Delhi .15 shubh complex nr.Assam University.11th main. Kolkata Anupama insitute of management.769008 Orissa.kashipur-244713.P.) Pin:271201 Present Address : Siva Sivani Institute of Management Boys Hostel (Bloc Permanent Address : 49.Orissa.SINGARAYAKONDA(MD).near bilas pur chaok. Stage ±II. Bhubaneswar. 87.) Pin:271201 Present Address : Siva Sivani Institute of Management Boys Hostel (Bloc Bachupally ARCADIA GRANT. Behind Wakad Police Chowky.Barra-1.ROAD. South Ex-1 New Delhi 110049 # 13 . Hariharganj.III. M. B. Tathwade. New Delhi .105 kalipio. Karjat (Taluka).P Permanent Address : 49. C/o No -124/295. 27A Near Sant Tukaram Garden.S. Lakshmi Ammal Street.Near Hinjewadi IT Park. R.O. Avinashi Road. Sector-4. near railway station. store.

506 004 Andhra Pradesh Vellimalaipattinam.106 Ganesh Nagar TV Tower Patoli PO Muthi Pin 181205 jammu s. Knowledge Tower. Udgir-413517 Dist.hyderabad By the Side of NH-42 Banamali Prasad. Indore-453331 1 Balasaheb Tirpude MArg.H. Near Gurudeo Palace. Ludhiana-141006 National Institute of Tcehnology Warangal .No.satara parisar.Bhilwara chittor by-pass road.Drive in Road.G.vengalarao nagar. 380054 iti jijabai sirifort for women.rajesh. GT Road.Near Radiant Public School. room no:B-19. Maharashtra. Hyderabad-500031 N.jamshedpur 3.MIDC Ratnagiri B/5. Rupa-ki-Nangal.Ramaiah Nagar.2 nd floor.JK TEMPLE KANPUR.gangapur road. Civil Lines.Waghodia.Nandanvan colony. Housing Board Colony nariyalkheda Bhopal Pin 462038 New BEL Road. Makhnumajra. AMRITSAR-BATALA. CBD Belapur.sanwer Road.lajpat nagar . Hyderabad .navi mumbai Wilson College.Rajkot-360001 CA-17.Vishrambag. 4 Institutional Area. LUCKNOW P-15 MIDC. SOHIAN KHURD. Greams Road. Jaipur 302031 (RJ) BB road chickballapur A/P:SHIVALI.614208 C-306.R. DEVSTHALI.PALWAL s. Post Sumel Via Jamdoli.chittor road.Shrikrishna Bobde (Department of chemical Engineering) Finolex academy of P-60/1. alipore telephone exchange. agast kranti marg sirifort. Pune. MVP campus. 20th main .Nagar.NO 510/SEC 3 /TYPE -B BALCO NAGAR KORBA KORBA C.Chavara. India Ibrahimbagh. Jayanagar.602 105 Graduate School of Business & Administration Sector Alpha-2. Naya Raipur (C.Coimbatore-641109 Gram .Kerala . j-282. ambala cantt. Champaran Road. Sriperumbudur-602 105 s/o m. Waterloo Street Kolkata. h no : 8-19/1 balaji nagar secunderabad b.79. AMRITSAR. Bangalore 560054 226. marenahaiii vijayanagar. Navi Mumbai.R.S. Block F. PO SAMBHALAKHA.p). UP.S.shivagi Marg Nazafgarh Road delhi-15 At & Po: Limda Ta .FARIDKOT.Palia. Edappally kota . 78. 302.municipal staff society behind kisanpara.T.G. B2 WING FLAT NO. Opp. Hinjewadi. 495684 Sri Rawatpura Sarkar Institutions. Chowpatty Seaface Road. India WCE Sangli. Jasola. DIST: LATUR Roop Shay New Sharda Nagar Near F C I Godam Saharanpur 15. Sai Surya Tata Towers. Gill road. PIMPLE SAUDAGAR. haryana.Aurangabad Dist. kolkata-700027 Satbari. Bangalore Army Inst. TQ:AUSA.Jakhya.shrimik housing soc. India DEFFODILS.Rajasthan. Sunrise Park. near gha-6. Nagpur 440001 Rajagiri Valley Kochi . 411057 Elite Chambers.gnanam northstreet enamkiliyur(po) valagaiman(tk) thiruvarur(dt) pinP. 365/5.110025 jmit radaur yamunanagar(haryana MAAMALLAN NAGAR. Nanded Road.bhande plot. Principal Government Polytechnic. railway colony. 6.Bhilwara. Post.26th main.Delhi-Mathura Road. Somnathpur.hissar-125001.M.mandal veedhi.Kollam Department og Management. Mumbai 400007.5000038. gujarat 10.bhilai pahari. NEAR MITHAPUR.r nagar. d:no:11-1-16.Bhosari-pune-411039. New Delhi .4th'T'block. Ahmedabad.hyd.Thondamuthur Via. Rajiv Gandhi Infotech Park.Umred road.bangalore-560040 H. India QTR. Manipal University campus Manipal-576104 70 Km .Sangli-Miraj Highway Sangli-415416 26/26A Rajpur Road Adj Hotel Meedo Grand Dehradun MIT Muzaffarpur bairia bus stand road Muzaffarpur Bihar INSTITUTE OF ENVIRONMENT &MANAGEMENT (IEM) kurshi road anwari barabanki.Mirjole Block. of Management. Narasipuram Post. SRIPERUMPUDUR .k nilayam 52/3. Phase 1. new delhi 110049. Indore. 11TH KM STONE.) ± 493661 Global School Of Business. manik nager nashik-13 sector 8 CBD belapur Navi mumbai Prof. Greater Noida-201308 Sector Alpha-02. Sector 11/20. gandhinagar.26. 6th Floor. RAJU KUMAR C\O. 36th Cross. Srinivasa Colony (W) Venral Rao Nagar. Gangapur road. West Bengal 700069 033 22100911 sector -4 CBd belapur. Moti Bhawan Exhibition Road Patna Nemili. rourkela.500 038 c-118.near sheetla mata mandir.21/5.No. AMBALA-133101 beed bipass road. College. judges court road.Chattarpur CSKM Educational Complex New Delhi nit rourekla.Nehru Vihar Near-North Delhi 8/182.H.India 569/1 SECTOR 41 A CHANDIGARH UT "vatsalya".Vadodara 391 760 Gujarat. aurnagabad kuruda. Greater Noida 201310 Suraram X Roads IDA Jeedimetls Quthbullapoor Muncipality Hyderabad 25. Latur Maharashtra. KATE VASTI.near shree ram dharam shala.1st cross .INDIA. VADAMANGALAM. srikakulam(a. Dist . PUNJAB #8-3-214/22/S.Post. Nashik-422002.c/o b. Kanpur 208002. Baddi H..nishveshwaraya hall.ramana murthy. NEW ROAD MKP COLLEGE CAMPUS DEHRA DUN-248001 MVJ college of angineering Near ITPB Channasandra Bangalore-67 PUNE 27 . Guru Nanak Dev Engg.NO-101.PIN-311001 AMBALA COLLEGE OF ENGG & APPLIED RESEARCH. Chennai-600006 GHS-IMR. m. GURUNANAK COLONY .S.532001 edelbera . Balasore Member Sree Narayana Institute of Management and Technology. By Pass Dhenkanal-759001 GLOBAL INSTITUTE.SUJATA SODHI . alipore.Near ASIA School. KAMLA NAGAR.M. IN FRONT OF PRITHVIRAJ MANGAL KARYALAYA.I.nagpur Sattelite sector-23.

Nagpu .RAJASTHAN Dhanwate National College. 226005 DR PUNJABRAO DESHMUKH INSTITUTE OF MANAGEMENT . Congress Nagar. NAGPUR 3-I-22 TALWANDI KOTA .Lalbagh near subham cinema Lucknow.TECHNOLOGY & RESEARCH.

C. 2221 0 0 0 Member Of P. 915 0 0 0 TPO 2090 9861 0 79870 Member Of P. 661 9837 0 50418 Professor/Lecturer 664 0 0 0 664 9718 0 790990 Member Of P. 1051 0 0 0 Professor/Lecturer 1811 0 0 0 Member Of P.inst_pop_name GIST PCE Techno India DIMAT OIST Bhopal Jk Business School AGDC ICFAI SMCET GIST dr mps memorial DBIT Cisco certified network administator survey of telecommunication scscop upes DBS Bits SJCIT SDM College Dharwad manasagangotri MLEC SSIM SSIM GRIET UIT SKIT Skyline Surana PG Centre NIIFT SIMT IIEBM BCIIT AIM DIAS SLIET UIAMS NIIT AIMT KIIT Bcom NIPS mdu rohatak SIHS SVIM Department of commerce MASTER OF FINANCIAL SERVICES GOA UNIVERSITY BCOM HONS BCOM HONS VODAFONE DAMS IELTS ACET GTTI IMC BIET NBA JITM REC i i mt pune IIMS BCA NIT Rourkela ICFAI BCCM Amity IIMP Srikrishna college KIIT ICFAI iscs EIM GEC IILM Graduate School of Management Greater Noida IIITDM AICAR BMN College Anna university MSB icet SIBAR MCA AUS ACMS inst_loc_id inst_city_c inst_ctry_c inst_ph_num inst_rep 1957 8622 0 224779 Professor/Lecturer 2343 661 0 2649555 TPO 1412 2405 0 1826 TPO 2253 771 0 4200178 Member Of P.C.C. 2221 0 0 0 Member Of P. 408 9818 0 405601 Member Of P. 2221 0 0 0 TPO 1157 0 0 0 Professor/Lecturer 2657 0 0 0 Professor/Lecturer 1412 33 0 26382520 1412 33 0 26382520 Member Of P. 2221 0 0 0 607 0 0 0 Member Of P.C.C.C.C.C.C. 664 11 0 41676793 TPO 1065 0 0 0 TPO 317 8158 0 259853 Member Of P. 317 0 0 0 Member Of P. 664 11 0 24623173 Member Of P. 317 9480 0 11173 2010 988 0 0 Member Of P. 387 0 0 98939635 Professor/Lecturer 927 124 0 2266478 TPO 1557 522 0 2309056 TPO 317 80 0 26860140 TPO 1028 40 0 65799098 TPO 1957 8622 0 224779 TPO 2 562 0 92596236 Member Of P. 1412 33 0 23586476 TPO 927 0 0 98965555 Member Of P. 53 171 0 2518570 TPO 394 11 0 23315875 TPO 2834 260 0 2575303 Member Of P. 394 674 0 2535727 Member Of P.C.C. 1278 5947 0 223190 TPO 2221 22 0 64730477 TPO 664 11 0 26382282 TPO 664 0 0 0 Member Of P. 2882 891 0 2515657 Professor/Lecturer 394 0 0 0 Member Of P.C.C. 2343 0 0 0 Member Of P.C. 1412 9051 0 399080 .C.C. 502 172 0 2534889 Member Of P.C.C.C. 2408 116 0 72305133 Member Of P.C. 1557 0 0 0 Professor/Lecturer 1232 512 0 2283220 Professor/Lecturer 2934 79 0 64502959 TPO 1029 8414 0 201060 TPO 607 422 0 2222243 Member Of P.C.C.C.C.C. 1028 0 0 0 1028 0 0 0 1028 98 0 49610611 Professor/Lecturer 661 135 0 2772231 Professor/Lecturer 317 80 0 23390897 Member Of P.C.C.C. 1074 0 0 0 TPO 757 343 0 2574512 Member Of P. 317 80 0 28486382 Professor/Lecturer 1 172 0 0 Member Of P.C. 664 11 0 27934011 Member Of P. 1811 22 0 24035296 Professor/Lecturer 2172 9673 0 206912 1938 22 0 30219343 TPO 1028 40 0 65916364 Principal/Director 2221 20 0 26933635 Professor/Lecturer 537 44 0 28352374 TPO 2538 94 0 35700703 Member Of P. 655 0 0 0 Professor/Lecturer 661 135 0 2102690 Member Of P.C. 317 836 0 2468561 Member Of P. 664 124 0 4361707 Member Of P. 1557 522 0 2721931 Member Of P.C.C. 2221 20 0 66759476 1412 33 0 66338605 TPO 933 751 0 6532878 TPO 1991 120 0 3374320 Member Of P.C.

C. TPO TPO Member Of P.C.DME BVIMSR Mumbai University none EIILM DYPIMS Wilson College K K WAGH IMRT RIT SRITech GSB GPK WCE SIPAS MIT muzaffarpur IEM SCIT Park Business School GHS IMR skiet qmarks it college RGCE icfai BscIT IBMR iti siri fort for women Caarmel Engineering College BUEST GG SCIENCE COLLEGE VKIT UIT RGPV BHOPAL MSRMI BRCM AIET CIMS mba i cet jntu hyderabad RVS AIM jmit MAAMALLAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY GSBA GSBA SMPGCT VIPS NICE Parul Institute MBA Programmes VASAVI ITM Bhilwara ACE MIT college of engineering ABA Member Sree Narayana Institute of Management and Technology Chavara gne NITW CIMAT VIT Tirpudes DMSR Rajagiri HIIS mca RVIM AIMK EMPI NIT R MCOPS AITM icfai SIET GIMET MUIMT LNMIIT SJCIT DCE Pramod Alane MBA account centre SOm Institute skpatel MIT MVJCE 1926 1811 2315 2221 1412 1 1811 2221 1926 2253 2253 1 1232 2406 661 1834 1557 2221 537 1232 1504 2113 537 1 664 2934 664 2102 1870 1089 317 387 317 380 785 1028 1028 1028 1028 1092 664 2916 537 846 846 1028 664 1724 2814 1028 373 53 149 193 1413 1558 2900 607 1041 1856 606 502 2270 317 1412 664 2343 1673 784 1028 719 67 2785 1065 317 927 1535 2362 1856 2934 817 661 317 9923 0 9890 9766 33 22 22 0 0 0 771 22 512 0 135 0 9307 20 44 512 9654 612 44 437 0 79 2649 0 9418 191 9972 755 0 0 9316 40 0 0 0 0 11 9416 44 120 120 40 0 0 0 40 148 171 240 0 476 161 870 422 731 712 484 172 281 80 0 11 0 820 1275 0 6762 9872 2385 141 0 0 0 132 712 0 79 135 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 609848 0 382153 902869 22100911 27720735 23637663 0 0 0 2120175 30219510 2580086 0 2743200 0 888337 22934312 28297499 2231417 748238 3924405 27163100 4267238 0 26858717 1842 0 54271 2604802 408241 3254556 0 0 246748 23430381 0 0 0 0 42094800 793862 27107071 4598100 4598100 64584113 0 0 0 23513317 2249225 2828416 2376011 0 2683973 2490339 2462930 2650131 2459090 2543965 2427835 3024734 2449132 42540333 0 26544426 0 2922482 263793 0 225905 89890 259844 2689011 0 0 0 2700370 2741307 12312332 23245735 2655626 0 Member Of P. TPO Member Of P.C. Member Of P.C. TPO Member Of P. TPO TPO Member Of P. Member Of P.C. Professor/Lecturer TPO TPO TPO Member Of P.C.C.C. Member Of P.C. Member Of P. Principal/Director Professor/Lecturer Member Of P. TPO TPO TPO TPO TPO Professor/Lecturer Member Of P. Member Of P. TPO TPO Member Of P.C. Member Of P. Member Of P. Member Of P.C. TPO TPO Member Of P.C.C. Member Of P.C.C. Professor/Lecturer TPO TPO Member Of P.C.C.C. Member Of P. TPO Member Of P.C. Member Of P. TPO TPO TPO Principal/Director Member Of P.C.C. Member Of P.C. Member Of P.C.C. TPO TPO Member Of P. .C.C. Member Of P.C.C.C.C. Member Of P.C.C.C.C. TPO TPO TPO TPO Member Of P. Member Of P. Member Of P. Member Of P. Member Of P.C. Member Of P. Member Of P.C. TPO TPO Professor/Lecturer Member Of P. TPO Member Of P.C.C.

Member Of P. .C.C.C.lucknowmail PDIMTR RAJASTHAN UNIVERSITY SCPE 1557 1856 1441 1041 0 712 0 731 0 0 0 0 0 2430464 0 2369871 Member Of P. TPO Member Of P.

com 9871932664 0 0 Shekhardas86@gmail.com 9766283680 0 0 9777963166 0 0 kaustav.more1988@gmail.com 986107987 0 0 9872652163 0 0 9604433948 343 2574512 bisudas08@gmail.com 942124698 832 6519262 9339231158 0 0 9163533087 33 26382520 nafisdanish@yahoo.sdm@gmail.com 9811106094 120 3374320 kulbhushan.com 9898544953 79 64502959 jibin509@gmail.org 9335090465 0 0 9972028662 80 26860140 rajputarun9@gmail.com 9632768604 158 259853 vidhya2009@hotmail.com 9227524606 0 0 hhm@sihs.in 9673206912 452 2484802 viveksubbu87@yahoo.yadav@gmail.chandrani@gmail.com 9908308552 0 0 ubaid.com 9039456488 751 6532878 davidnanda29@gmial.cse@gmail.Phanindr K J SAMUEL kapil ARUN JYOTI Shekhar das AMIT KUMAR r nagendra rao rounak jain Shailesh Singh Durgesh vidhya Anusha Kamat Poornima KSOMAIAH CHOWDARY Hari Bhawan Yadav Hari Bhawan Yadav Rohini Daraboina arun kumar VIJAY BALRAJC Abhinav Puri Balaji K subhasni gupta Amardeep singh negi Renuu Kulkarni Rohita B Joshi Amit Deorani suryakant sudesh dandriyal Mohit Kumar KHALID MEHMOOD Arti rana Rekha Sharma Rajesh More Subhojit Sanyal somi Mrs Devika Shetty prajapati sandip g RAMESH md shabaaz khan md sehbaj khan Rajesh Kumar Sharma Shilpa Mishra jibin Mohd Ubaidullah Shareef T P RAMACHANDRAN Ajit Kumar panndu b jagadeeshgadi saurav rout Rajeev Trehan biswajit das Anurudh Singh Bhadoriya Nagaraj S Manish Kumar Anjali Zanwar Kaustav Saha Vishwas pratap singh Kapil Mirdha sheeba david jiban pradhan santeeva kumae sahu L Chatterjee Vipul gupta Kulbhushan Singh Pundir Dr Puneet Tandon SAIF REHMAN ABDUL RAHMAN Vivek Chockkaraj KITTU SHARMA madhav roa Chandrani Singh Mohamed yacoab Mousum Handique SATYAJIT DEBNATH inst_rep_mob inst_rep_city_c inst_rep_ph_num inst_rep_email 9949555745 0 0 samflyon@yahoo.shareef@gmail.com 9051399080 0 0 .com 9849610611 40 65273125 rohini.kiit@gmail.inst_rep_name K.com 9425324240 761 2632924 ptandon@iiitdm.in 9453702342 0 0 vp.eim@gmail.co.com 9000425262 0 0 jagadeeshgadi@gmail.com 9790728168 0 0 eleyas1@yahoo.amardeep@gamail.INDIATIMES.com 9791502304 0 0 naga799@gmail.com 9030719776 40 65799098 phanitips@rediffmail.rajwade@gmail.com 9844543087 80 23390897 vijayskitmusic@gmail.com 9822340276 0 0 anurudh2008@gmail.com 9766058379 0 0 kapmirdha@gmail.cr@iiebm.440@gmail.com 9725833539 260 2575303 rajesh.com 9831832753 2405 1826 technoindiagroup@yahoo.com 9718790990 0 0 amitkumar1787@gmail.com 925962367 0 0 9456541402 0 0 arunghandwal@yahoo.in 9323057427 0 0 9930911056 22 24035296 abdul_bmn@yahoo.co.com 9023404712 135 2773408 sudesh4a@in.com 9199587881 124 4361708 info@skylinecollege.com 9944471946 422 2222058 ramachat@hotmail.com 9893963552 0 0 pankaj82gh@gmail.nitr@gmail.anjalisam@gmail.co.com 9739337906 0 0 9305199966 0 0 rounak_jain1985@yahoo.com 9766497226 20 26906209 singh.sheeba@gmail.com 954871390 135 234654 doonkumaramit@gmail.com 9217467251 172 4611347 mohit.com 9839043755 0 0 ec0414131038@rediffmail.com 9358269577 5947 223136 negi.com 9937047379 661 2649555 sunitasahu@yahoo.com 9717395467 11 26382282 9871592779 0 0 kumar.kumar@uiams.com 9949555745 0 0 geetha.com 9480011173 0 0 shreepunyada@yahoo.com 9886571989 0 0 kbalaji_mca@yahoo.com 9711036239 0 0 ajitkumarrock@gmail.com 9225532092 20 64730477 director. Samuel sunitasahoo suvan roy chowdhury Arti Rajwade Pankaj Pandey Rahul neha srivastava Arun Kumar Rajput T.com 9540528991 11 23315875 kumkum.kumara904@gmail. J.com 9015121559 0 0 subhasnigupta14u@rediffmail.com 9892981773 0 0 9703807820 40 6591634 shabu.com 9242297226 838 8230939 anu.com 9896555564 0 0 sonimukesh2145@yahoomail.com 9818044664 11 41676793 shaileshsays@gmail.in 9300171388 771 4200178 arti.com 9861423956 0 0 manish.com 9198184056 0 0 KHALIDSHM1@IN.com 9252146238 0 0 bitspacetechnologies@gmail.com 985326254 0 0 9021327300 20 30780051 santeeva2009@gmail.com 9393969561 891 2744497 david.com 9885081431 859 8228469 somu.com 9831663024 33 23586476 subhajitsanyal@yahoo.rupesh13@yahoo.pundir@gmail.daraboina@gmail.com 9910098281 0 0 suryakant.com 9743780285 0 0 sanjaya.org 9725107610 0 0 prajapati_sandip80@yahoo.msdos@gmail.com 9795410384 512 2283220 hina2191985@gmail.soft@gmail.saha@yahoo.com 0 33 66338607 placements.com 9971869911 124 2266482 rahul@jkbschool.com 9985613085 0 0 9985613085 0 0 haribhawan.COM 9992795677 171 2518570 artirana@yahoo.com 9435700703 3842 270281 mousum78@gmail.

com amit.com synergy_dhenkanal@yahoo.co.com manisha.com kkdua@rediffmail.in spsonigptpo@gmail.com prasanna08@yahoo.com ajai_gsba@hotmail.com sre.com amoldvnsk@gmail.in gadhavikuldip1@gmail.msrim@gmail.co.com vmsmanyam@yahoo.sayar@gsb.com ash2352007@yahoo.com sreemandala@gmail.com shraddha.com jitesh_vyas0017@rediff.org aravind_rgce@yahoo.co.com gsbaplacementindia@rediffmail.com nilatkar_vijay@rediffmail.com anandalapatt@gmail.co.com jerem@y7mail.com surbhi_rajpal52@yahoo.com alout4u@gmail.in pavansatpute23@gmail.edu jlokchander@yahoo.com atul.mbabioinformatics@gmail.in lopamudra.Mahendra Thete Dattaji rao patil Shrikrishna Bobde Vishal Bhingare surya kant mahatha Manisha Mali Jeremy Issac vidya prashant thakare Mr Sachin R Pachorkar KUMAR ASHWARYA Lopamudra Praharaj Purvi Sayar Satya Prakash Soni Darshan Ballal Dr Aparna A k mishra u p singh Karun Minocha Prasanna Balaji V Manish Keswani surinder kumar Rajesh Kumar Aravind ggmanikandarajan Mitesh Kumar Vishwa mohan malkit singh James Varghese PRABHAT KAUL sunil basker Nithini Rajendra Jitesh Vyas ATUL KUMAR TRIPATHI SURBHI RAJPAL RAJU KUMAR Rama Devi ganesh y chinna venkata raju rajesh bingu roushan Shelendra K Tyagi rahul Lokchander Jayaraman Mr TNSrivastava Ajai Singh M Sreenivas Mamta Madan Amit Kumar Nagariya Kiran R S sudhakara reddy ajitesh pandey Group Captain CS SHARMA Retd pavan satpute Chitta Ranjan Sahu Aravind T S Harmohan Singh Dhall Dr Venu Gopal Chandrasekar Mayank Yadav Prof Shraddha Shende Anand Anto Kuldeep Bhatt Jignesh Chetankumar Shubha Rohith Rajan Kumar Mukhar Goel K satish kumar Dr VMS Subramanyam Monika Aggarwal balakrishnabasam Debasis Dash tejinder walia Dangur Shantsagar Sureshrao Dheeraj Sanghi piyush rozy arora Pramod Alane Vasu Dev Vijay Nilatkar Daffy kuldip gadhavi KEWAL DUA Reenu Yadav 9923609848 9322237111 9890382153 9766902869 9748375248 9870123198 9967806202 9921451999 9028503504 9039939671 9630087653 9699844038 941216519 9960076550 9358106361 9234792528 9532290512 9325593024 9884358138 9889257755 9654748238 9835446304 9841341471 9659878275 9990610691 9998489194 1234567890 9447700870 9418054271 9622114385 9972408241 9301784404 974206550 9555092836 9855666444 9849348200 9490913611 9396865643 9676818207 9471532319 9958853967 9416793862 9840677010 9810334766 9313774518 9866351243 9945556777 9023850984 9825021879 9490146101 963684996 9355745503 9270231133 9337679151 9037367441 9417992553 9490165357 9894707007 942506608 9890916628 974740122 9877011901 9898264822 9740473802 9874851218 9910633348 9861212665 9850962387 9999751554 8019131700 9437962813 9872089890 9823461872 9413345316 9986871782 9899809701 9552558645 9458296823 9373104022 9924119588 9727671454 945631228 9972870001 0 0 9890 0 0 0 0 0 0 0 771 22 0 0 135 0 522 20 44 0 0 0 0 437 0 731 1234 0 0 191 0 755 0 0 0 40 0 0 0 0 11 1743 44 120 120 40 0 5191 0 40 148 171 2482 0 474 161 870 422 0 712 9747 172 281 80 0 0 0 820 129 0 6762 183 0 0 0 0 0 132 712 0 79 135 0 0 0 382153 0 0 0 0 0 0 0 2120175 30219510 0 0 2743300 0 3926445 22934313 65323722 0 0 0 0 4267238 0 2430112 1234 0 0 2604802 0 3254556 0 0 0 23430381 0 0 0 0 42094864 220103 27107071 4598114 4598104 64584113 0 283304 0 23513317 2249225 2828416 633514 0 2760293 2490339 2462930 2650705 0 2543965 401228 3024734 2449132 42540333 0 0 0 2573568 2210415 0 226708 2424125 0 0 0 0 0 2700370 2741307 8787878 23228835 2655626 0 thetemahendra@gmail.com krunal_slica@yahoo.com monuagarwal87@gmail.dangur@gmail.com apkaraj_amit08@yahoo.co.com rajan1601kumar@gmail.com purvi.com kiran21879@gmail.in akmishra@mitmuzaffarpur.org mohdshad555@yahoomail.com professorlobana@yahoo.co.com sanghi@gmail.com scit.ghs@gmail.com mayankyadavvit@gmail.in sagar.co.placement@gmail.com shubha_2292@rediffmail.com cssharma823@yahoo.pandey@indiatimes.com chittaranjanincys@gmail.com bathina.com miteshkumary2k2006@yahoo.in kumarraju781@gmail.com monica@asiapacific.manikandarajan@gmail.com reenueee06@gmail.praharaj@gmail.com prashant_thakare2003@yahoo.com info@qmarks.edu.com rajeshbingu@gmail.com aravindcanon@gmail.sharma882000@gmail.com o.co.com gani088@gmail.com vishwajagmohan@yahoo.com venkat_y2004@yahoomail.hsatishnitian@yahoo.kanna@gmail.com ajitesh.uk taps.com ddtte@del3.nitw@yahoo.shende@gmail.net.in basker.in gg.com .ramadevi@gmail.com darshanballal@yahoo.com vishal_bhingare@rediffmail.co.in chandru1578@gmail.com pramodalane11@gmail.com bhatt_jignesh8@ymail.com manishkeswani.dev372@gmail.vsnl.com bobdesb@gmail.

com 0 praveen_2603@gmail.com 2547888 .imran khan Mrs Kavita D Patil praveen rajan harshita 9839967648 9326733684 9462966010 9998877777 0 712 0 731 0 2445356 kavita_pdimtr@rediffmail.

The dynamic interdependence of research and education. This Institute was established in December 2002 by a group of Industry professionals-c To be known for the hands-on nature of its continually evolving curriculum.and good accomodation good infrastructure and placement is also good. We are proud to announce that Indira Institute of Management. JK Organization is on Dear corporate friends. a premier B-School in India. CSE.J. with a mission 'Learning for Leadership' An ISO-9001-2000 Certified Engineering College In Pursuit of Excellence "Convert Dreams Into Reality And Give your Career a New Height In The Big Le It¶s a pleasure to introduce Delhi Business School (DBS). The v Being a part of the JK Group.. IT.& good placement .T). personalitydevlopment. JK Padampat Singhania Institute of Management & Technology (JKPS) is already a part of an industrial mindset.inst_about Started in 2008 under Ushodaya Educational Society with four branches of Engineering viz. Pune has been ranked #46 among the Top 50 B ± Schools in the Tenth Best Business School Surve Eastern Institute of Management (EIM). Kolkata. ISO 9001-2008 Certified &UGC recognized located at Mathura Road.C. Bangalore. toffel.I. spokenenglish. mindpower & special batch for servicemen or businessmen. e .Chikballapur Greetings from Delhi Institute of Advanced Studies! It gives us great pleasure in introducing ourselves as a Management institute which is one of the reno anjab University has been imparting quality education since its inception in 1882. Equipped with state of the art infrastructural facilities. New Delhi. We are one of the fastest Sri jagdguru chandrashekaranatha institute of technology(S . we have also good institution in andhrapradesh my college have a good faculty . ECE. It shifted to Chandigarh after partition and celebrated its Diamond Jubilee in 2008 in our institute provides many courses like ielts. Warm greetings from IBSB! IBS (ICFAI Business School). We have the best faculty in the entire district. The diversity of perspectiv MEASI Institute Of Information Technology is an independent stand alone Institute of Excellence in Chennai. EEE.

It is one of the most reputed Engg.pre -engineering. Manipal College of Pharmaceutical Sciences (MCOPS) offers DPharm. our students secured top position Its famous for Yoga .patil institute of management studies Institute is started with a vision to enhance the knowledge base of students by developing their analytical power and ability in order to succeed in competitive world Government Polytechnic Kanpur was established in 1962.60002 Sri.C. Ch. and Mechanical Engg. .MCA. . .C.B-PHARMACY. the institute was started with only two branches Civil Engg. PharmD. Par Maamallan Institute of Technology is a registered charitable trust having its registered office at #23. D.Y. a Society registered under the Society Registration Act (18 Park Global School of Business Excellence is an autonomous institution approved by AICTE offering PGDM Program at two locations: Chennai and Coimbatore.Our institute include engineering. with admission capacity SAI INSTITUTE OF PARAMEDICAL & ALLIED SCIENCES functions under the aegis of Sai Vikas Samiti.electronic and tele. best infrastructure among all the mangement institutes & best results of the students. .MBA. PharmD.computer sci and engg.A Central Indias only A rated B school for 3 consecutiv Rajagiri School of Engineering & Technology (RSET). established in 2001.College faciliti SYNOPSIS/ INSTITUTE OVERVIEW SYNERGY SYNOPSIS The Shivani Education Charitable Trust was founded in the year 1997 with a mission to 'Im one of the most prestigious institute of punjab. Nelson Manickam Road.B-ED.BBA. . colleges of Punjab and has a very widespread Alumni in the who Courses: Bachelors OF Business ADministration MAsters of Business Administration B. MPharm. Academy of Business Administration is an innovative institute committed to developing programs designed to equip you with the knowledge and skills needed to succ This institute was started in year 1956 as an engineering college. Malla Reddy is the Founder & Chairman of Malla Reddy Group of Institutions(MRGI) who has been in the field of education for the last 22 years with the inten Marathwada institute of technology is a college of Enginering and techlogogy provide braches like civil. Post Baccalaureate and Ph AITM is renownwd institute affilated to MDU Rohtak university.engg. Railway colony II street. Established in 1963. BPharm.it is DR. is a private self-financing technical institution affiliated to the Mahatma Gandhi University. chennai.mechanical.

.

jpg dlogo. . 30 Sep 09 ± 10:33:37 AM 90930212552 Wed.jpg photo091119161134. 16 Nov 09 ± 10:54:41 PM 91117004625 Tue. . 20 Nov 09 ± 11:03:40 AM 91120120932 Fri.jpg dlogo. . . 18 Nov 09 ± 02:30:17 PM 91118151145 Wed.jpg dlogo.jpg dlogo. 14 Nov 09 ± 01:29:10 PM 91114144757 Sat. .jpg dlogo. 19 Nov 09 ± 09:03:52 PM 91119223850 Thu.jpg dlogo.jpg dlogo. .jpg dlogo. . 19 Nov 09 ± 03:25:13 PM 91119160735 Thu. 04 Nov 09 ± 04:20:39 PM 91104192610 Wed. 11 Nov 09 ± 10:47:22 PM 91112075712 Thu. 18 Nov 09 ± 04:14:23 PM 91118173550 Wed. 19 Nov 09 ± 05:37:38 PM 91119183214 Thu. .jpg dlogo. . 20 Nov 09 ± 12:14:29 PM 91120125712 Fri. 25 Sep 2009 ± 11:44:15 AM 90930101623 Wed.jpg dlogo. 18 Nov 09 ± 05:35:50 PM 91118184601 Wed. 23 Sep 2009 ± 03:01:54 PM 90923163545 Wed.jpg dlogo. 14 Nov 09 ± 02:47:57 PM 91114151932 Sat.jpg dlogo. .jpg dlogo. . . 19 Nov 09 ± 10:38:50 PM 91120110340 Fri. . 16 Nov 09 ± 09:36:27 AM 91116153238 Mon. . .jpg dlogo. 18 Nov 09 ± 02:05:29 PM 91118143017 Wed. . 20 Nov 09 ± 12:57:12 PM 91120142520 Fri. . 18 Nov 09 ± 08:09:08 PM 91118202646 Wed. .jpg dlogo.jpg dlogo. . 18 Nov 09 ± 08:55:33 PM 91118211542 Wed. . 19 Nov 09 ± 04:11:34 PM 91119173738 Thu.jpg dlogo.jpg dlogo. . .jpg dlogo. 18 Nov 09 ± 11:46:47 PM 91119095128 Thu. 10 Nov 09 ± 03:53:25 PM 91111183650 Wed. 14 Nov 09 ± 03:21:07 PM 91114153843 Sat. 16 Nov 09 ± 06:18:18 PM 91116225441 Mon. 17 Nov 09 ± 06:24:14 PM 91117182826 Tue. . 17 Nov 09 ± 06:28:26 PM 91117215748 Tue. 12 Nov 09 ± 10:07:52 PM 91113060245 Fri.jpg dlogo. 13 Nov 09 ± 09:19:50 PM 91114123242 Sat.jpg dlogo. . .jpg dlogo. . .jpg dlogo. .jpg dlogo. 17 Nov 09 ± 12:57:10 AM 91117015419 Tue.jpg dlogo. .jpg dlogo.jpg dlogo. 18 Nov 09 ± 10:08:53 AM 91118115400 Wed. 12 Nov 09 ± 08:00:56 AM 91112190605 Thu.jpg dlogo. .jpg dlogo. 20 Nov 09 ± 04:33:30 PM 91120164231 Fri. 13 Nov 09 ± 04:37:06 PM 91113210823 Fri. 22 Sep 2009 ± 04:01:28 PM 90923101350 Wed. .jpg dlogo. .jpg dlogo. 24 Sep 2009 ± 01:21:14 PM 90924164149 Thu.jpg dlogo. 18 Nov 09 ± 08:27:43 PM 91118205533 Wed. 14 Nov 09 ± 11:17:44 PM 91115033343 Sun.jpg dlogo. 12 Oct 09 ± 10:24:26 AM 91014124805 Wed.jpg dlogo. 24 Sep 2009 ± 04:55:42 PM 90925114415 Fri. . 16 Nov 09 ± 03:32:38 PM 91116181818 Mon.jpg dlogo. .jpg dlogo.jpg dlogo. .jpg dlogo. . . . 18 Nov 09 ± 03:28:34 PM 91118161232 Wed. . .jpg dlogo. 19 Nov 09 ± 01:02:02 PM 91119151113 Thu.jpg dlogo.jpg dlogo.jpg dlogo. 17 Nov 09 ± 01:58:49 AM 91117135629 Tue. 18 Nov 09 ± 06:46:01 PM 91118192639 Wed. . 20 Nov 09 ± 07:45:59 PM user_id 221 233 252 274 302 353 368 440 464 787 997 1029 1281 1732 3198 3204 3238 3535 4404 4780 4875 5434 5759 5759 5942 6225 6476 7030 7572 7690 7827 7877 7913 8139 8488 8579 8744 9081 9102 9430 9653 10265 10404 10428 11036 11540 11569 11585 12053 12399 12561 12829 12870 12950 12991 13100 13303 13556 13749 13909 14016 14117 14177 14255 14456 14513 14776 14974 15323 15615 15750 16015 16192 16661 16848 17267 17425 17519 17673 17851 17867 18152 inst_tpo_lounge_city . 20 Nov 09 ± 04:42:31 PM 91120194559 Fri. 14 Oct 09 ± 12:48:05 PM 91017110103 Sat. 12 Nov 09 ± 10:06:53 PM 91112220752 Thu. .jpg dlogo. 18 Nov 09 ± 09:15:42 PM 91118214346 Wed.jpg dlogo. . 17 Nov 09 ± 06:27:46 PM 91117182414 Tue. . .jpg dlogo. . 18 Nov 09 ± 12:21:39 PM 91118140529 Wed. .jpg dlogo. . . .jpg photo091118230954.jpg dlogo.jpg dlogo. . 18 Nov 09 ± 11:09:54 PM 91118233620 Wed.jpg dlogo. . 14 Nov 09 ± 03:43:34 PM 91114182304 Sat.jpg dlogo. . 19 Nov 09 ± 06:51:52 PM 91119210352 Thu.jpg dlogo.jpg dlogo.jpg dlogo. . 16 Nov 09 ± 08:15:28 AM 91116093510 Mon. 12 Nov 09 ± 07:25:29 PM 91112220653 Thu.jpg 9 5 dlogo. .jpg dlogo. . . 19 Nov 09 ± 09:55:32 AM 91119110052 Thu.jpg membership Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free inst_id inst_stamp 90922155247 Tue. 14 Nov 09 ± 12:32:42 PM 91114132910 Sat. . .jpg dlogo. 07 Oct 09 ± 12:00:27 PM 91011120546 Sun.jpg dlogo. .jpg dlogo.jpg dlogo.jpg dlogo. 13 Nov 09 ± 12:29:05 PM 91113163706 Fri. . 04 Nov 09 ± 07:29:12 PM 91106125248 Fri. . .jpg dlogo. . . 20 Nov 09 ± 02:28:26 PM 91120162548 Fri. . .jpg 7 4 dlogo. 11 Nov 09 ± 06:39:48 PM 91111224722 Wed.jpg dlogo.jpg dlogo.jpg dlogo. .jpg photo091113211950.jpg dlogo.jpg dlogo. 23 Sep 2009 ± 04:35:45 PM 90924132114 Thu. . 19 Nov 09 ± 11:00:52 AM 91119130202 Thu. 17 Nov 09 ± 10:02:27 PM 91118100512 Wed. .jpg dlogo. 18 Nov 09 ± 03:13:02 PM 91118152834 Wed. 18 Nov 09 ± 09:43:46 PM 91118230813 Wed. . 18 Nov 09 ± 07:26:39 PM 91118200227 Wed.jpg photo091106130348. 13 Nov 09 ± 06:04:29 AM 91113122905 Fri. 06 Nov 09 ± 01:03:48 PM 91110155325 Tue. . . 30 Sep 09 ± 09:25:52 PM 91007115638 Wed.jpg photo091114231745. .jpg dlogo.jpg dlogo. 15 Nov 09 ± 03:33:43 AM 91115130451 Sun. . . . . . .jpg dlogo. 15 Nov 09 ± 01:09:26 PM 91116081232 Mon.jpg dlogo. 14 Nov 09 ± 06:23:04 PM 91114230450 Sat.jpg photo091119185152.jpg dlogo. 17 Oct 09 ± 11:01:03 AM 91104162039 Wed.jpg dlogo. 23 Sep 2009 ± 10:25:20 AM 90923150154 Wed. . .inst_logo inst_pmt_from inst_pmt_to dlogo. 17 Nov 09 ± 02:00:22 PM 91117181222 Tue. 11 Oct 09 ± 12:05:46 PM 91012101740 Mon.jpg dlogo.

.jpg dlogo. 28 Nov 09 ± 02:06:30 AM 91128164224 Sat.jpg dlogo. 05 Dec 09 ± 01:04:33 PM 91205140906 Sat.jpg dlogo. .jpg dlogo. 25 Nov 09 ± 12:23:04 PM 91125184230 Wed.00103E+11 Sun.jpg dlogo.jpg dlogo.jpg dlogo. 01 Dec 09 ± 04:13:14 PM 91201175443 Tue. . 07 Jan 10 ± 04:57:16 PM 18298 18398 18625 18643 18658 18800 19121 19213 19556 19990 20195 20272 20383 20770 20937 21095 21105 21723 21880 21956 22324 22385 22594 22719 23274 23566 23586 23912 24055 24412 25393 25398 25457 25988 26540 26778 26786 26794 27093 27187 27699 27763 27794 27916 27956 28184 28188 28211 28303 28609 28631 28983 29488 29601 29641 29862 30069 30153 30169 30332 30669 30762 30787 30912 31240 31254 31362 31836 32065 32492 32803 32834 32874 33043 33056 33548 33622 33883 33886 33995 34003 34103 34129 . . . 23 Nov 09 ± 10:53:10 AM 91123115916 Mon.jpg dlogo.jpg dlogo. .jpg dlogo. . . . . 21 Nov 09 ± 10:26:54 AM 91121103646 Sat. 29 Nov 09 ± 06:40:13 PM 91130002957 Mon. .jpg dlogo. . .jpg dlogo. .jpg dlogo. .jpg dlogo. 28 Nov 09 ± 04:42:24 PM 91128170556 Sat.jpg photo091124182015.jpg dlogo. .jpg dlogo. 21 Nov 09 ± 03:33:53 PM 91121164029 Sat. 28 Nov 09 ± 05:05:56 PM 91128174023 Sat.jpg dlogo. .jpg dlogo.jpg dlogo. . 04 Dec 09 ± 12:18:37 PM 91205022530 Sat. .jpg dlogo. 24 Nov 09 ± 06:20:15 PM 91124184152 Tue. .jpg dlogo.jpg dlogo.jpg dlogo. 20 Nov 09 ± 10:38:41 PM 91121101722 Sat. 27 Dec 09 ± 09:44:16 PM 91228135412 Mon. 25 Nov 09 ± 08:29:00 PM 91126001848 Thu. . . 30 Dec 09 ± 05:46:53 PM 91230184652 Wed. 02 Dec 09 ± 12:39:51 PM 91202150221 Wed. .jpg dlogo. .00103E+11 Sun. 12 Dec 09 ± 12:49:57 PM 91212145119 Sat.jpg dlogo. . . .jpg dlogo. 07 Dec 09 ± 10:38:37 AM 91207151620 Mon. 23 Nov 09 ± 11:49:36 PM 91124161700 Tue. .jpg dlogo. . . . 05 Dec 09 ± 11:15:11 PM 91206190431 Sun. . 01 Dec 09 ± 11:43:01 AM 91201122943 Tue.jpg dlogo. .jpg dlogo. . 25 Nov 09 ± 08:23:01 PM 91125202900 Wed. . 23 Nov 09 ± 07:10:35 PM 91123210533 Mon. 15 Dec 09 ± 06:53:38 PM 91216175241 Wed. 28 Nov 09 ± 05:40:23 PM 91129183042 Sun. . 22 Dec 09 ± 01:10:22 PM 91224005517 Thu.jpg dlogo. 25 Nov 09 ± 10:57:39 AM 91125120900 Wed. 24 Nov 09 ± 04:34:18 PM 91124180800 Tue. 26 Nov 09 ± 12:18:48 AM 91126093100 Thu. . 03 Jan 10 ± 12:14:07 AM 1. .jpg dlogo. 26 Nov 09 ± 09:31:00 AM 91126122237 Thu. 23 Nov 09 ± 09:17:06 PM 91123232734 Mon. 02 Dec 09 ± 03:02:21 PM 91203074830 Thu. 02 Dec 09 ± 11:41:05 AM 91202123951 Wed. . 01 Dec 09 ± 09:14:27 AM 91201113932 Tue. .jpg dlogo.jpg dlogo. 20 Nov 09 ± 09:14:43 PM 91120223624 Fri.jpg dlogo. .jpg photo091208112148. .jpg dlogo.jpg dlogo. .jpg dlogo.jpg dlogo. 30 Nov 09 ± 12:29:57 AM 91201091427 Tue. 30 Dec 09 ± 06:46:52 PM 1. .jpg dlogo.jpg dlogo. .jpg dlogo. . 03 Dec 09 ± 07:48:30 AM 91203103943 Thu. .jpg dlogo. 23 Nov 09 ± 11:59:16 AM 91123135029 Mon. .jpg dlogo.jpg dlogo. 08 Dec 09 ± 11:21:48 AM 91208151053 Tue. 26 Nov 09 ± 08:39:58 PM 91127134452 Fri. 09 Dec 09 ± 11:48:54 AM 91212124957 Sat.jpg dlogo. 13 Dec 09 ± 11:24:43 AM 91215184128 Tue. . 01 Dec 09 ± 05:54:43 PM 91202113135 Wed. .jpg dlogo.jpg dlogo. . .jpg dlogo.jpg dlogo.00106E+11 Wed. .jpg dlogo. . 06 Jan 10 ± 09:21:30 PM 1. 21 Nov 09 ± 12:16:50 PM 91121153353 Sat. 07 Dec 09 ± 09:50:05 AM 91207103305 Mon. . 24 Dec 09 ± 09:50:06 AM 91227214203 Sun. 21 Nov 09 ± 10:55:56 PM 91122192639 Sun. .jpg dlogo. .jpg dlogo. 24 Nov 09 ± 10:26:55 PM 91124231754 Tue. . . 28 Dec 09 ± 01:56:50 PM 91230174223 Wed.jpg dlogo. .jpg dlogo. 23 Nov 09 ± 02:24:43 PM 91123191035 Mon. .jpg dlogo. 08 Dec 09 ± 03:43:41 PM 91208172504 Tue. . .jpg dlogo. 24 Nov 09 ± 11:19:28 PM 91125105517 Wed. 01 Dec 09 ± 12:38:11 PM 91201161314 Tue. 03 Dec 09 ± 10:39:43 AM 91204114651 Fri. . 24 Dec 09 ± 01:01:44 AM 91224094742 Thu.jpg dlogo. 06 Dec 09 ± 07:08:55 PM 91207095005 Mon. 26 Nov 09 ± 07:23:58 PM 91126192929 Thu. . .jpg dlogo. 21 Nov 09 ± 10:49:04 AM 91121120754 Sat.jpg dlogo.jpg dlogo. 27 Nov 09 ± 01:44:52 PM 91128020630 Sat.jpg dlogo.jpg dlogo. 26 Nov 09 ± 07:29:29 PM 91126203958 Thu.00107E+11 Thu. . . . 05 Dec 09 ± 02:09:06 PM 91205225340 Sat. .jpg dlogo. 03 Jan 10 ± 02:17:42 PM 1. . .jpg dlogo. 24 Nov 09 ± 06:41:52 PM 91124222125 Tue. 12 Dec 09 ± 02:55:04 PM 91213112443 Sun.jpg dlogo.jpg dlogo. 26 Nov 09 ± 12:22:34 PM 91126192358 Thu.jpg dlogo.jpg dlogo. 23 Nov 09 ± 11:27:34 PM 91123234936 Mon.jpg dlogo. . . 22 Nov 09 ± 07:31:54 PM 91123104325 Mon.dlogo. . . 18 Dec 09 ± 12:42:10 PM 91221124316 Mon.jpg dlogo.jpg dlogo. 21 Dec 09 ± 05:12:13 PM 91222130730 Tue.jpg dlogo. 25 Nov 09 ± 06:42:30 PM 91125202301 Wed.jpg dlogo.jpg Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free Free 91120211443 Fri.jpg dlogo.jpg dlogo. . 21 Dec 09 ± 12:55:40 PM 91221170601 Mon. .jpg dlogo. . 21 Nov 09 ± 10:36:46 AM 91121104904 Sat. 05 Dec 09 ± 02:57:45 AM 91205124122 Sat. 08 Dec 09 ± 05:25:04 PM 91209114854 Wed. 16 Dec 09 ± 06:03:45 PM 91218124210 Fri.jpg dlogo. .jpg dlogo.jpg dlogo. 02 Dec 09 ± 11:41:30 AM 91202114105 Wed.jpg dlogo. . . 21 Nov 09 ± 04:40:29 PM 91121225556 Sat. . 07 Dec 09 ± 03:34:42 PM 91208111203 Tue.

jpg dlogo. .00112E+11 1.dlogo. .00125E+11 Sat.00109E+11 1. . 13 Jan 10 ± 09:12:35 AM Mon.jpg dlogo. 12 Jan 10 ± 02:47:56 PM Wed.jpg dlogo.00113E+11 1. 09 Jan 10 ± 05:50:17 PM Tue. .jpg Free Free Free Free 1. 25 Jan 10 ± 01:16:41 PM 34187 34250 34294 34960 .

asp http://www.in http://www.com http://www.org http://www.in/ Not Specify http://www.in Not Specify Not Specify http://www.com http://www.gecgwl.svim.ac.iiitdm.com Not Specify http://www.in Not Specify http://www.indiraiimp.upesindia.org http://www.in/ Not Specify Not Specify Not Specify http://www.in Not Specify http://www.in/home.in Not Specify .asifia.in http://www.aimtambala.bmncollege.ac.bvbbhubaneswar.in/business_school.htm http://www.com http://www.com Not Specify http://www.edu.bitspacetechnologies.shriraminstitute.com http://www.com http://www.com http://damsindia.kiit.luminousets.edu/newinst/sibar/home/home.sihspune.org http://www.org http://www.shapoorji.rangrut.com http://www.com http://www.msb.com http://suranacollege.nitrkl.assamuniversity.uitdehradun.sliet.measiit.iiebmplacements.org http://www.in Not Specify http://www.net http://www.sdmcet.com http://www.ac.puchd.in http://www.saurav.com http://www.edu.in Not Specify http://www.ac.nic.in http://www.ac.ac.com http://www.eim.ac.rangrut.asiapacific.rangrut.com http://www.edu http://www.edu Not Specify http://www.edu.inst_weblink Not Specify http://www.aurora.com http://www.ac.aicar.org http://www.nipsindia.com http://www.iilmgsm.php http://sinhgad.in http://uiams.in/ http://www.edu.in Not Specify Not Specify Not Specify http://www.rangrut.imc.amity.dbs.skylinecollege.in http://www.ac.industowers.gttiinfo.in Not Specify Not Specify Not Specify http://www.edu.malinenicolleges.british.in http://www.nitj.ac.ac.

rvscet.in http://www.IndiaEduTech.com http://www.qmarks.in Not Specify Not Specify http://www.ac.rangrut.delhigovt.net http://www.net Not Specify http://www.sri.com http://www.org http://www.com Not Specify Not Specify http://www.org http://www.ghsimr.aimk.vips.manipal.lnmiit.asiapacific.ac.com Not Specify http://www.rvim.com http://www.Not Specify http://www.rajagiritech.in http://www.edu/ http://www.org http://tte.gsbaindia.org Not Specify Not Specify http://www.ibsahmedabd.abaindia.wilsoncollege.org/com www.pgsbe.com http://www.synergyinstitute.com www.gndec.nic.com/ Not Specify http://www.com Not Specify http://www.edu Not Specify Not Specify http://www.ac.mvjeducation.org http://www.cygmax.co.asp Not Specify Not Specify http://www.pankajkavita.in Not Specify http://www.n.ac.mitindia.ac.nitw.org/ Not Specify http://scit.gsb.dmsr-tcsw.org Not Specify http://www.ac.edu/Institutions/Pharmacy/MCOPSManipal/Placements/Pages/CareerPlacementOffice.sipasddn.com/institute/instreg.com Not Specify www.edu/ Not Specify Not Specify Not Specify http://www.driveindia.ibmrindia.bvimsr.in http://www.in http://www.msnimt.org http://www.mitdehradun.mitmuzaffarpur.jobnagpur.in Not Specify Not Specify Not Specify Not Specify Not Specify http://www.com www.in/ Not Specify Not Specify http://www.vitenggcollege.com s.org Not Specify http://www.ac.in http://www.group .muimt.rangrut.edu.in http://www.org Not Specify Not Specify http://www.gsbaindia.in http://www.ambalacollege.com www.com http://www.php Not Specify http://www.rgcesri.org http://www.gpkanpur.com Not Specify Not Specify http://www.rediffmail.edu Not Specify Not Specify http://www.rangrut.

rmec.www.lucknowmail.pdimtr.jobs www.com Not Specify .co.in www.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful