You are on page 1of 9

KOLEKSI SOALAN KBKK : PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2011 TINGKATAN 4 Bab 1 Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, nyatakan sumbangan

tamadun Indus kepada perkembangan tamadun manusia F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 Mengeksploitasi kelebihan yang dimiliki Mengeksploitasi Sungai Indus untuk memajukan kehidupan seharian Perancangan bandar / Mohenjo-Daro / Harappa Sumbangan ilmu geometri/ kesenian / matematik / pembinaan Perancangan bandar disusun berasaskan bentuk segi empat Yang mempunyai rangkaian jalan raya yang lurus Teknologi pembakaran batu bata Sikap keterbukaan Hubungan dengan tamadun lain / Mesopotamia / Mesir Purba Agama Hindu Tugasan piktograf Cap mohor Ilmu pengetahuan Arca Sebagai seorang warganegara Malaysia, mengapakah kita perlu mematuhi peraturan dan undang-undang negara ? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 Menjamin kedaulatan sesebuah negara Menjamin ketaatan rakyat kepada pemerintah Menjaga hak asasi rakyat Melaksanakan hukuman yang adil Menjalankan pentadbiran mengikut protokol Membentuk sistem pentadbiran kemas dan teratur Memastikan rakyat berdidiplin Memastikan rakyat hidup bersatu padu Membentuk hidup bertoleransi dalam masyarakat berbilang kaum Memupuk sikap saling hormat menghormati Menjamin keamanan negara Menjamin kemakmuran negara Menjamin keselamatan Negara

Sebagai generasi muda, apakah sumbangan anda untuk memajukan ekonomi negara? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Bab 3 Sebagai seorang pemimpin, bagaimanakah anda boleh mengekalkan bangunan bersejarah untuk dijadikan warisan generasi akan datang? F1 F2 F3 F4 F5 F6 Memelihara monumen Menubuhkan agensi yang mengurus monumen Mewartakan sebagai khazanah negara Mewartakan sebagai tapak warisan dunia Menggubal undang-undang khazanah negara Kempen melindungi monumen Mana-mana yang munasabah Meningkatkan ilmu pengetahuan Kreatif dan inovatif Berfikiran terbuka Bersifat daya saing Bersifat gigih dan dinamik Berani menanggung risiko Bersedia bekerja dalam pelbagai sektor Membeli barangan buatan Malaysia [Mana-mana jawapan munasabah]

Berdasarkan pemerhatian anda, adakah bandar tempat tinggal anda merupakan bandar yang terancang? Berikan alasan-alasan anda. Ya: F1 F2 F3 F4 F5 F6 Tidak: F1 F2 F3 F4 F5 Bab 2 Pada pengetahuan sejarah anda,apakah kebaikan sistem pemerintahan demokrasi? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Rakyat terlibat dalam memilih/membentuk kerajaan Rakyat boleh bersuara/kemukakan pandangan Pemimpin tidak berkuasa mutlak Menjamin hak asasi rakyat Tidak kejam Kedaulatan di tangan rakyat Rakyat bebas memilih pemimpin melalui pilihan raya Menjamin kerajaan yang adil/stabil Ada jalan raya Petempatan tersusun, berjajar Sistem pembentungan Kewujudun majlis perbandaran Bangunan tersusun Aktiviti pembinaan dikawal selia oleh kerajaa Petempatan berselerak Tiada jalan raya Kemudahan infrastruktur tidak teratur Ketiadaan badan pengawal selia petempatan Petempatan sering dilanda bencan

Pada pendapat anda, bagaimanakah generasi muda kini dapat mempertahankan kebudayaan kebangsaan daripada pengaruh budaya luar ? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Memahami budaya sendiri / negara Mempelajari segala aspek budaya tempatan Mengamalkan budaya tersebut dalam kehidupan seharian Tidak terikut-ikut dengan budaya luar Mengadakan kempen kesedaran tentang pentingnya mempertahankan budaya bangsa Memestikan rancangan televisyen memaparkan banyak budaya tempatan Media massa juga tidak digalakkan qq mempamerkan / mengagungkan budaya luar Mana-mana yang munasabah

Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada perkembangan ekonomi dalam tamadun India dan China untuk menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 Sentiasa bersikap inovatif Sentiasa berusaha membaiki/ meningkatkan kehidupan Memelihara/ mengekalkan keamanan negara Mempunyai pemerintahan yang kuat/ adil Pemerintahan yang berwibawa meneliti/ menghayati perubahan masyarakat lampau Pengetahuan agama yang baik/ falsafah/ sains dan teknologi Kebolehan menjangka perubahan yang akan berlaku/ pandangan jauh Meningkatkan pemikiran/ kemahiran Meningkatkan ilmu Meneroka bidang baru Mana-mana jawapan munasabah

Pada pandangan anda,apakah usaha yang boleh dilakukan bagi memajukan bidang maritim di negara kita? F1 F2 F3 F4 F5 Membina pelabuhan Menurunkan cukai Menyediakan kemudahan moden Membina pusat-pusat perdagangan Memudahkan urusan kemasukan pelabur asing Mana-mana yang munasabah

mengapa Islam menekankan konsep syura dalam pemilihan pemimpin? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Menjamin bakal pentadbir yang tepat Memilih pemimpin yang benar-benar layak Memastikan pemimpin yang berhemah Pemimpin yang sentiasa berusaha memajukan umat Pemimpin yang sentiasa berusaha memajukan negara Memilih pemimpin yang cemerlang dalam pentadbiran Memastikan kelancaran pentadbiran Pemimpin yang mampu membawa kebahagian dunia akhirat (Mana-mana jawapan munasabah) Mengenepikan perbezaan bangsa dan agama Mengelakkan perbalahan semasa sendiri Mematuhi undang-undang Taat kepada ketua Mementingkan persaudaraan Menjaga keamanan Mengamalkan sikap bekerjasama Bertolak ansur Mematuhi ajaran agama Sanggup berkorban Bab 5 Sebagai seorang pemimpin. apakah kepentingan perjanjian dalam kehidupan. ii. F1 F2 F3 F4 F5 Dalam bidang kesenian/pembinaan Adat budaya/seni tarian/muzik/perkahwinan Kesusasteraan Keagamaan Kitab-kitab perubatan lama/ramuan herba/pemakanan (Mana-mana jawapan munasabah) F1 F2 F3 F4 Sifat negatif kepada positif Pemalas kepada rajin Berusaha mencari ilmu pengetahuan Menggunakan strategi dalam pembelajaran Apakah iktibar yang boleh rakyat Malaysia contohi daripada sikap masyarakat Madinah yang mementingkan perpaduan? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Bab 6 Pada pendapat anda. bagaimanakah Malaysia boleh muncul sebagai pusat keilmuan? F1 F2 F3 F4 F6 F7 F8 F9 Mencapai kualiti pendidikan setanding negara maju Menganjurkan banyak seminar/konvensyen berkaitan ilmu bertaraf antara bangsa Memajukan prasarana pendidikan bertaraf dunia Meningkatkan jumlah pelajar luar negara/antara bangsa menuntut di IPT negara Melahirkan ramai tokoh pemikir/cendekiawan/intelektual dalam pelbagai bidang ilmu Memajukan kegiatan penyelidikan/R&D Menggalakkan kegiatan penulisan Menggalakkan kegiatan penterjemahan (Mana-mana jawapan munasabah) . F1 F2 F3 F4 F5 F6 Membina persefahaman Kaedah perundingan Sumber rujukan masa hadapan Sesuatu yang dipersetujui tidak mudah dimungkiri Kepentingan ekonomi Kepentingan sosial Pada pendapat anda. Pendidikan Pertanian Pada pendapat anda. apakah pengaruh Hindu dan Buddha yang masih diwarisi hingga kini? diamalkan dalam kehidupan seorang pelajar. apakah iktibar yang boleh diperolehi daripada peristiwa perjanjian Aqabah ? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Amalkan sikap tolong menolong / bekerjasama Pentingnya pengorbanan utk mencapai kejayaan Menepati janji Kesetiaan kepada pemimpin Mementingkan sikap berdisiplin Mewujudkan persefahaman Keikhlasan Semangat setia kawan Bersifat terbuka Tolak ansur / diplomasi Pendidikan F1 F2 F3 F4 Melahirkan masyarakat yang berpengetahuan Melahirkan modal insan berilmu Memajukan negara/ membangunkan negara Mewujudkan perpaduan rakyat berbilang kaum [mana-mana jawapan munasabah] Pertanian F1 F2 F3 F4 F5 Menyediakan sumber makanan kepada rakyat Rakyat boleh mengusahakan tanah terbiar dengan pelbagai jenis tanaman Menambahkan sumber pendapatan Menyumbangkan modal kepada rakyat untuk perkembangan industri Mengelakkan pengangguran di kawasan luar bandar 3 Berdasarkan pengetahuan sejarah anda. mengapakah bidang berikut penting bagi rakyat sesebuah negara ? i. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Toleransi antara kaum Kebijaksanaan dalam kepimpinan Mengutamakan keamanan Permuafakatan Kesungguhan dalam perjuangan Menepati janji Bijak mengatur strategi Amalan bersaudara Memberi bantuan kepada yang memerlukan Berakhlak mulia Tidak mudah berputus asa Memohon pertolongan Allah Pada pendapat anda. apakah peranan anda untuk memastikan keamanan dan keharmonian negara terus berkekalan? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 Mengutamakan kebajikan rakyat Mengamalkan akhlak yang mulia Saling bertolak ansur Menunjukkan teladan yang baik Mengutamakan kesabaran Memiliki kebijaksanaan Mengutamakan perpaduan Mengadakan perundingan Mengadakan perjanjian damai Menggunakan diplomasi Menunjukkan sikap persefahaman Tidak mudah menyerah kalah Menanam sikap perjuangan Cekal menempuh rintangan/ halangan Mengamalkan sikap berkecua Merealisasikan Gagasan ‘Satu Malaysia’ Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada Perjanjian Aqabah. bagaimanakah konsep hijrah dapat Pada pendapat anda.Pada pendapat anda .

apakah usaha yang boleh dilakukan supaya nilai hidup yang dibawa oleh Islam ini terus diamalkan dalam kalangan masyarakat di Malaysia? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Melalui kempen Melalui didikan ibu bapa Melalui aktiviti sekolah/persatuan Pihak media massa memperbanyak program berkaitan Peranan sesebuah keluarga menghidupkan budaya ini Generasi muda mesti mempunyai jati diri yang kukuh Generasi muda mesti berbangga/tidak malu mengamalkan budaya ini Peranan pemimpin Membina banyak sekolah Memastikan semua pelajar berpeluang belajar Memberi bantuan kepada pelajar yang tidak mampu meneruskan pelajaran Menyediakan kemudahan sistem maklumat / ICT Meluaskan penggunaan jalur lebar Membekalkan komputer kepada sekolah Membanyakkan institusi pengajian tinggi Pada pendapat anda. apakah kepentingan pendidikan ? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 Melahirkan manusia berakhlak mulia Melahirkan warganegara yang mematuhi undang-undang Mengukuhkan semangat patriotisme rakyat Mengukuhkan perpaduan antara kaum Meningkatkan taraf hidup penduduk Meningkatkan bilangan pekerja mahir Memajukan ekonomi negara Memajukan teknologi canggih/inovasi Menguasai ilmu pengetahuan (Mana-mana jawapan munasabah) . apakah langkah yang akan diambil untuk melahirkan masyarakat berilmu? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Pada pandangan anda.Pada pandangan anda. mengapakah negara kita perlu memberi penekanan kepada pendidikan? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 Meningkatkan ilmu pengetahuan Menaikkan imej negara Melahirkan masyarakat berilmu Memajukan negara Meningkatkan ekonomi negara Membina modal insane cemerlang Melatih pemimpin masa depan Membina ilmu drp pelbagai sumber Mengadun budaya positif dari tamadun lain Menjana transformasi negara Melahirkan ilmuan / intelektual Mana-mana yang munasabah Pada pendapat anda. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 F17 F18 F19 Bersama-sama berganding bahu memajukan negara Berusaha gigih demi masa depan negara Menekankan kemajuan dari sudut dunia /akhirat Memajukan ekonomi / pendidikan / politik / sosial Menjadi modal insan terbilang / memiliki personaliti unggul Mendapatkan pendidikan berkualiti / berprestasi tinggi Mempunyai sikap positif untuk membangunkan bangsa Berfikiran kritis / kreatif dalam memajukan bangsa Mencipta inovasi / nilai baru / ciptaan baru Mempersiapkan diri dengan pelbagai kemahiran Meningkatkan disiplin diri Sentiasa mengamalkan sahsiah / sikap / akhlak / moral yang baik Memanfaatkan usaha kerajaan / mengambil peluang / melibatkan diri dalam mengembangkan ilmu pengetahuan Melibatkan diri dalam aktiviti pembangunan minda / keterampilan diri Menjauhi diri daripada gejala negatif Mematuhi ajaran agama Memelihara jati diri Mengamalkan gaya hidup sihat Mengekalkan perpaduan / Gagasan Satu Malaysia (Mana-mana jawapan yang munasabah) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda. mengapakah kita perlu mempertahankan sistem beraja di negara kita? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Raja merupakan ketua negara Raja lambing kedaulatan negara Warisan turun temurun sejak zaman KMM Lambang keamanan rakyat Lambang perpaduan Pelindung semua rakyat Pelindung orang Melayu Menjaga hak istif1mewa orang Melayu dan bumiputera F9 Memastikan keadilanj dilaksanakan F10 Melicinkan pentadbiran Mana-mana yang munasabah Berdasarkan pengetahuan anda. (Mana-mana jawapan munasabah) Andaikan anda seorang pemimpin negara. apakah langkah yang boleh dilakukan kerajaan untuk menjadikan negara ini sebagai pelabuhan utama dunia? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Membina institusi pelaut Penambahan kemudahan pelabuhan Kemudahan baik pulih kapal Menyediakan pusat kemahiran Menyediakanj kursus perkapalan Memajukan sektor perikanan Menjalankan penyelidikan dan pembangunan Mana-mana yang munasabah Bab 8 Sebagai seorang rakyat Malaysia. apakah fungsi wang? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Kuasa membeli Lambang status Keperluan hidup Penjagaan kesihatan Peluang pendidikan Keselesaan hidup Keharmonian rumahtangga Memenuhi kehendak (Mana-mana jawapan munasabah) Bagaimanakah pendidikan dapat membantu seseorang menjadi insan yang berperibadi mulia? F1 F2 F3 F4 F5 Menerap nilai-nilai murni Mengajar manusia bertanggung jawab Membangunkan sahsiah Menjadikan manusia berfikiran matang Menjadi insan yang seimbang dari segi rohani dan jasmani. bagaimanakah Malaysia boleh menjadi pusat kecemerlangan ilmu di persada dunia? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Mengambil lebih ramai pelajar luar negara Melahirkan ramai cendekiawan tempatan Memajukan bidang penyelidikan dan pembangunan (R&D) Menaiktaraf universiti di negara ini Menyediakan pelbagai kursus yang relevan Menaiktaraf tenaga pengajar institusi pengajian tinggi Menggalakkan program pertukaran pelajar Memajukan program penterjemahan Memajukan program penulisan karya-karya/buku baru Menganjurkan program pendidikan antarabangsa Berikan cadangan anda untuk mengembalikan kegemilangan negara kita dalam bidang perdagangan.

bagaimanakah anda dapat mengekalkan hak milik tanah tersebut? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Tidak menjual tanah tersebut Memajukan tanah yang dimiliki Mengusahakannya dengan aktiviti yang menguntungkan Memberikan pendidikan/ilmu tentang kepentingan tanah Memberikan kesedaran pentingnya tanah pusaka untuk kelangsungan hidup Menguatkuasakan undang-undang melarang tanah pusaka daripada dijual kepada orang asing Menubuhkan syarikat mengurus hartanah pusaka Berdasarkan pengetahuan sejarah anda. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Negara dapat dibangunkan kerana mempunyai sumber ekonomi yg banyak dan menguntungkan Dapat membantu meningkatkan pendapatan penduduk tempatan Meningkatkan taraf hidup penduduk tempatan Kemudahan infrastuktur yang lebih baik Kemudahan prasarana yg bberkembang dgn pesat Jalinan jalan raya di seluruh negara dapat dibina Wujudnya bandar-bandar baru di seluruh negara Wujudnya kawasan-kawasan perindustrian Sebagai seorang rakyat Malaysia.F11 Bab 9 Nyatakan nilai kehidupan yang boleh anda pelajari dari sejarah Zaman Gelap di Eropah? F1 F2 F3 F4 Bab 10 Kemasukan imigran Cina dan India telah mewujudkan masyarakat berbilang kaum di Malaysia hari ini. apakah peranan anda dalam mengekalkan perpaduan kaum? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Belajar di sekolah yang sama Menggunakan bahasa pertuturan yang sama Pelajar daripada kaum berlainan boleh berinteraksi melalui kokurikulum Menggunakan kurikulum yang sama Saling hormat-menghormati Bekerjasama/bertoleransi Kunjung –mengunjungi pada hari perayaan Tidak membangkitkan isu-isu sensitif Pada pendapat anda. mengapakah Akta Tanah Simpanan Melayu perlu dikekalkan? F1 F2 F3 F4 Dapat melindungi Tanah Simpanan Melayu Sebagai warisan Melayu Elak daripada jatuh ketangan bukan Melayu / orang asing Menjaga warisan tanah orang Melayu Mana-mana yang munasabah Pada pengetahuan sejarah anda. apakah kesan dasar kerajaan British terhadap orang Melayu? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Terpaksa membayar cukai Tidak bebas mengusahakan/memiliki tanah Melayu terdedah dengan ekonomi wang Melayu terpaksa bergantung dengan orang tengah untuk meminjam wang Terpaksa menjual tanah untuk melangsaikan hutang Melayu kekal miskin/sebagai petani Pekebun kecil Melayu terpinggir daripada aliran/kemajuan ekonomi Melayu tidak berpeluang terlibat dengan ekonomi moden Melayu gagal bersaing dalam ekonomi Dasar tanah British menyulitkan orang Melayu (Terima mana-mana jawapan munasabah dan kesan positif) Sekiranya anda memiliki tanah pusaka. bagaimanakah anda berusaha mengisi kemerdekaan negara? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F17 Bersama-sama berganding bahu memajukan negara Menekankan kemajuan dari sudut dunia /akhirat Memajukan ekonomi / pendidikan / politik / sosial Menjadi modal insan terbilang / memiliki personaliti unggul Mendapatkan pendidikan berkualiti / berprestasi tinggi Mempunyai sikap positif untuk membangunkan bangsa Berfikiran kritis / kreatif dalam memajukan bangsa Mencipta inovasi / nilai baru / ciptaan baru Mempersiapkan diri dengan pelbagai kemahiran Meningkatkan disiplin diri Sentiasa mengamalkan sahsiah / sikap / akhlak / moral yang baik Memanfaatkan usaha kerajaan / mengambil peluang / melibatkan diri dalam mengembangkan ilmu pengetahuan Menjauhi diri daripada gejala negatif Mematuhi ajaran agama Memelihara jati diri Mengekalkan perpaduan / Gagasan 1 Malaysia Pada pendapat anda. apakah pentingnya kita mempertahankan hak tanah yang kita miliki daripada terlepas ke tangan orang asing? F1 F2 F3 F4 Tanah merupakan sumber ekonomi negara Mengekalkan kedaulatan negara Menjamin kekayaan sama rata Mengekalkan hak warisan bangsa Sebagai warganegara yang prihatin. kehidupan masyarakat akan mundur Mentaati pemerintah Hubungan baik antara rakyat dan pemerintah akan mengukuhkan negara Pertambahan penduduk Sebagai masyarakat yang berbilang kaum di Malaysia. Cadangkan bagaimana perpaduan kaum dapat dipupuk. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Sukatan pelajaran sekolah yang sama Penubuhan sekolah wawasan Sekolah satu aliran / aliran kebangsaan Pengamalan kebudayaan Amalan budaya dan agama yang berbeza dihormati Menggalakkan budaya rumah terbuka / perayaan raya bersama One Malaysia Sukan untuk semua Program Latihan Khidmat Negara / PLKN Amalan gotong-royong dan Rukun Tetangga Melalui subjek Sejarah / Pendidikan Moral / Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Perkahwinan antara kaum digalakkan Ilmu pengetahuan sangat penting dalam kehidupan Tanpa ilmu. apakah kesan kehadiran buruh asing ke Tanah Melayu pada ketika itu? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Terbentuk masyarakat berbilang kaum Penempatan yang berbeza Orang Melayu di kampung / luar bandar Orang India di estet Orang Cina di lombong / bandar Pekerjaan yang berbeza mengikut fungsi ekonomi Orang Melayu bertani / miskin Orang India menjadi buruh Orang Cina peniaga / bekerja di lombong Bahasa pertuituran yang berbeza Bagaimanakah kepelbagaian budaya dapat disepadukan di negara ini? F1 Melalui Dasar Pendidikan Negara F2 Melalui kempen 1 Malaysia F3 Melalui aktiviti sukan F4 Melalui program/aktiviti di sekolah . nyatakan sebab negara kita harus mempertimbangkan kegiatan ekonomi perdagangan.

mengapakah Thailand berjaya mengekalkan kemerdekaannya? F1 Birokrasi Barat diperkenalkan oleh Raja Mongkut/Raja Chulalongkorn Raja Mongkut melantik 80 orang penasihat Barat Untuk mengetuai pelbagai jabatan melatih pegawai tempatan Penasihat kewangan/pelabuhan/polis dari Britain Penasihat kastam dari Amerika Syarikat Penasihat tentera dari Perancis Raja Chulalongkorn memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah Memperkenalkan Majlis Mesyuarat Tertinggi Memperkenalkan Kabinet Menteri Melantik juruaudit dari Britain berkhidmat dalam perbendaharaan negara Sistem Raja Berperlembagaan diperkenalkan menggantikan sistem raja berkuasa mutlak. bagaimanakah anda menangani setiap cabaran yang dihadapi? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Tidak berputus asa Berani menghadapi risiko Cekal/tabah Berfikiran positif Rasional Bijaksana Berilmu Bertoleransi . mengapakah sistem birokrasi Barat tidak disambut baik oleh penduduk tempatan? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Melantik Gabenor Jeneral/Pesuruhjaya Tinggi sebagai pentadbir pusat Menghapuskan jawatan pembesar tradisional di peringkat pusat Raja kehilangan kuasa Memansuhkan fungsi raja sebagai penaung agama Menjalankan pentadbiran melalui biro yang diketuai oleh pegawai Barat Memperkenalkan undang-undang Barat Meluluskan undang-undang bagi tanah jajahan di negara mereka Memperkenalkan sistem kehakiman Barat Melaksanakan sistem pungutan cukai Memaksa raja menerima penasihat Barat Pada pendapat anda. mengapakah kuasa Barat memperkenalkan perubahan pentadbiran di tempat yang dijajah ? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Untuk menguasai ekonomi tanah jajahan Menguasai pentadbiran Memudahkan perluasan pengaruh Mengekalkan kuasa politik Mendapatkan cukai Menyebarkan agama Kristian Meluaskan jajahan takluk Menyebarkan budaya Barat Menguasai jabatan kerajaan Menghapuskan kuasa raja dan pembesar Bab 2 Andaikan anda seorang penulis cadangkan tema penulisan yang dapat menaikkan imej negara kita. cadangkan aktiviti yang boleh mengukuhkan sistem pemerintahan beraja di negara kita. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Menyemai semangat patriotik dalam kalangan pelajar Menghormati lambang-lambang kebesaran Menghayati Rukun Negara Menganjurkan pertandingan bahas/pidato/syarahan/kuiz/melukis berkaitan Yang di Pertuan Agong dan raja Lawatan ke muzium diraja Mencari maklumat berkaitan melalui internet Menghasilkan buku skrap mengenai institusi raja Menggantung gambar Yang di Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu Meraikan hari keputeraan sultan Kembara Tengku Mahkota dibukukan (Mana-mana jawapan munasabah) F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 Sebagai warganegara. Menjalin hubungan baik dengan kuasa Eropah Menjalin hubungan baik dengan Jepun semasa Perang Dunia Kedua Tingkatan 5 Bab 1 F2 Anda adalah pengerusi Persatuan Sejarah di sekolah anda. apakah kesan pengenalan sistem birokrasi Barat kepada penduduk tempatan? F1 F3 F4 F5 F6 F7 Kemerosotan pengaruh golongan Datu Jawatan pembesar tradisional terhapus Institusi raja terhapus Pengaruh golongan agama merosot Cukai yang tinggi terhadap rakyat Kerahan tenaga kepada rakyat Sebagai seorang pemimpin persatuan di sekolah. apakah usaha yang perlu anda lakukan bagi menghadapi cabaran yang mendatang bagi mengekalkan Malaysia sebagai negara yang berdaulat? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Cekal/tabah Tidak berputus asa Berani Bijaksana Berfikiran positif Berdayasaing Menguasai pelbagai ilmu Mempunyai jati diri yang kukuh Berpegang teguh kepada ajaran agama Sentiasa bersatupadu Semangat patriotik/cinta akan negara Berinovasi/kreatif (Terima mana-mana jawapan munasabah) F10 F11 F12 Berdasarkan pengetahuan sejarah anda.F5 F6 Melalui aktiviti kokurikulum Sambutan perayaan semua kaum Berdasarkan pengetahuan sejarah anda . F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Perpaduan/Integrasi Nasional Satu Malaysia Kemakmuran Malaysia Keistimewaan Malaysia Kejayaan Malaysia Malaysia Boleh Malaysia Gemilang Malaysia Kebanggaan Kita Patriotik Keindahan Malaysia Berdasarkan pengetahuan sejarah anda.

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Pentingnya ilmu pengetahuan Perlunya menyertai kegiatan persatuan / badan sosial Sikap kerjasama / tolak ansur Semangat patriotik Memelihara jati diri Menghindari budaya negatif Menguasai ilmu teknologi Peluang pendidikan kepada semua Mana-mana yang munasabah Sebagai warganegara Malaysia. Ekonomi orang Melayu bertambah mundur Pendidikan orang Melayu akan bertambah mundur. apakah iktibar daripada Kejayaan orang Melayu menentang Malayan Union? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Bersikap tegas.Jika anda seorang pemimpin. mengapakah kita mesti mengamalkan sikap bertoleransi dalam kehidupan seharian? F1 F2 F3 F4 F5 F6 Bab 5 Jelaskan iktibar yang boleh dipelajari daripada perjuangan tokohtokoh kemerdekaan negara kita. Menghapuskan sejarah yang dibina oleh Kesultanan Melaka Menggalakkan kesedaran untuk bersatu Membela kepentingan orang Melayu dalam semua bidang Perpaduan untuk menghadapi masalah bersama Orang Melayu akan menjadi bertambah kuat Suara orang Melayu akan didengari oleh British Semangat kenegerian akan diatasi Orang Melayu tidak mudah ditindas Mengukuhkan kuasa politik orang melayu Kebajikan orang Melayu akan terbela Memupuk semangat kebangsaan Mana-mana yang munasabah Sebagai warganegara Malaysia. Bersatu padu Berdiplomasi Bersikap sederhana menyelesaikan masalah melalui perundingan Bersedia mentadbir kerajaan sendiri Bekerjasama Patuh kepada ketua Muafakat/musyawarah Cinta kepada negara/patriotik Jelaskan iktibar yang boleh diambil daripada kesedaran semangat kebangsaan di Tanah Melayu kepada generasi muda hari ini. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Rela berkorban Menggunakan pendekatan musyawarah/ mesyuarat/ perundingan/ kesepakatan Mendukung konsep kerjasama antara kaum/ pemimpin Menggunakan kebijaksanaan Permuafakatan dalam membuat keputusan Bertoleransi dalam kalangan masyarakat Mengutamakan keamanan Mengamalkan toleransi/ tolak ansur Mengamalkan pendekatan diplomasi Perpaduan kaum diutamakan Mengutamakan kesejahteraan/ kesentosaan Kesetiaan yang tidak berbelah bagi kepada negara Menjamin keharmonian hidup Menjamin kestabilan negara Mempercepat pembangunan negara Tidak berlaku pertumpahan darah Menjaga nama baik/imej negara Mengeratkan perpaduan Berdasarkan pengetahuan sejarah anda. apakah tindakan yang boleh diambil bagi memastikan sesuatu perjuangan mencapai kejayaan ? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Berwibawa Semangat perjuangan yang kental Berilmu pengetahuan Berjuang melalui organisasi Mempunyai matlamat perjuangan yang jelas Mempunya ilmu pengetahuan Bekerjasama Mementingkan perpaduan F3 F4 F5 F6 F7 F8 Adat istiadat Melayu pupus Orang Melayu akan mundur ekonomi Agama Islam bukan agama rasmi Bahasa Melayu bukan bahasa kebangsaan YDP Agong tidak menjadi ketua negara Imigran akan menguasai ekonomi Pada pandangan anda. mengapakah orang Melayu pada masa itu menubuhkan persatuan? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Bab 4 Sebagai penduduk Tanah Melayu. mengapakah kita mesti menghargai Kemerdekaan yang telah dicapai selama ini ? F1 F2 F3 F4 Negara bebas daripada penjajahan Mewujudkan keamanan Membentuk masyarakat bersatu padu Menegakkan maruah bangsa . mengapakah kita perlu menentang Malayan Union ? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Masa tidak sesuai Kuasa Raja-Raja terhakis. apakah kesan kepada orang Melayu jika Malayan Union tidak dibubarkan ? F1 F2 Bangsa Melayu akan terhakis Kesultanan Melayu terhapus Pada pendapat anda. Bimbang warisan tamadun akan hilang. bagaimanakah anda dapat mengisi kemerdekaan negara kita? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Berusaha sehingga mencapai kejayaan Bertolak ansur dalam politik Mewujudkan kerjasama Bermusyawarah untuk mencapai kata sepakat Sanggup berkorban demi kebaikan bersama Menjaga kedaulatan negara Merealisasikan dasar-dasar kerajaan Menjaga nama baik negara Mempromosikan Malaysia di luar negara Menjayakan konsep 1Malaysia Pada pendapat anda. apakah peranan akhbar yang sewajarnya demi kemajuan dan kemakmuran negara ? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Melahirkan / membangkitkan semangat kebangsaan Membangkitkan kesedaran untuk memajukan diri Membangkitkan kesedaran agar masyarakat bersatu padu Memajukan bangsa Menggalakkan semua golongan memajukan diri Memajukan pendidikan untuk semua kaum Menggalakkan masyarakat maju dalam ekonomi Mana-mana jawapan munasabah Berdasarkan pengetahuan sejarah anda. Raja-Raja kehilangan tahta/kredibiliti Agama Islam akan tercabar Zakat dipungut di bawah nama Gabenor Pemberian kerakyatan yang longgar Jumlah orang Melayu akan menjadi kecil Mengancam status quo orang Melayu.

Dapat memanfaatkan sumber yang ada di negeri-negeri itu. mengapakah cabaran semasa pembentukan Malaysia berjaya diatasi? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 PTM/British berusaha menjelaskan pembentukan Malaysia Semangat perpaduan dalam kalangan pemimpin Sikap toleransi dalam kalangan pemimpin Pemimpin memberikan kerjasama Pemimpin mempertimbangkan pandangan penduduk yang terlibat Kebijaksanaan pemimpin PTM/TAR tidak menggunakan Kekerasan semasa menghadapi tentangan Menghantar bantahan rasmi mengikut saluran betul/PBB Mengadakan lawatan untuk menjelaskan keadaan Menggunakan cara diplomasi Kerjasama daripada rakyat (Terima mana-mana munasabah) Menerapkan nilai tanggungjawab sebagai warga Malaysia Taat kepada Raja/ pemimpin Cinta akan negara Memupuk perpaduan di antara kaum Menghormati hak orang lain Taat kepada agama F7 F8 F9 F10 Memperkayakan budaya negara Meluaskan pasaran dalam negara Sumber hasil diperkayakan Negeri-negeri kurang maju dapat dibangunkan (Mana-mana jawapan munasabah) Berdasarkan pengetahuan sejarah anda. apakah faedah yang diperolehi daripada pembentukan Malaysia kepada rakyat pada hari ini? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Keluasan negara bertambah Bilangan penduduk bertambah Pertahanan negara kukuh Komunis dapat diatasi Penjajahan asing ditamatkan Memperkayakan budaya negara Meluaskan pasaran negara Negeri kurang maju dapat dibangunkan (Mana-mana jawapan munasabah) Bagaimanakah generasi muda kini dapat mempertahankan kedaulatan Malaysia? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Bab 7 Pada pendapat anda. Mewujudkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara. apakah tahun 1963 ? F1 F2 F3 F4 F5 F6 Keluasan negara bertambah Bilangan penduduk bertambah Pertahanan negara lebih kukuh Komunis dapat dibanteras Penjajahan asing dapat ditamatkan Merapatkan hubungan antara kaum . mengapakah kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 perlu dihayati oleh generasi muda ? F1 F2 F3 F4 F5 F6 Bab 6 Berdasarkan pengetahuan sejarah anda. Menggalakkan pelaburan Menggalakkan perkembangan industri pertanian Mewujudkan kerjasama serantau dalam bidang ekonomi Memajukan negeri-negeri yang belum membangun Kesepakatan memajukan negeri masing-masing demi kepentingan bersama [mana-mana jawapan munasabah] Berdasarkan pengetahuan anda. Menghalang penyebaran pengaruh komunis di wilayah Borneo Mewujudkan pasaran yang lebih luas bagi menggalakkan perkembangan industri pertanian.F5 F6 Mewujudkan kestabilan politik. ekonomi dan sosial Menjadi negara berdaulat Pada pandangan anda. apakah kepentingan pembentukan Malaysia ? F1 F2 F3 F4 Mempercepatkan kemerdekaan negeri tersebut. Mengimbangkan jumlah kaum di kalangan negeri anggota. apakah peranan sistem kehakiman yang diamalkan di negara kita ? F1 F2 Mempunyai kuasa mendengar / menentukan perkara sivil / jenayah Menentukan kesahihan undang-undang Setia akan pemimpin /Yang Dipertuan Agong Menghayati sejarah perjuangan para pejuang negara Menjayakan setiap kempen penyatuan/integrasi kaum Bersatu-padu Patuh akan undang-undang/peraturan Menghormati lambang/simbol negara Patuh akan perlembagaan negara (mana-mana munasabah) F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 Pada pendapat anda apakah ciri-ciri kepimpinan yang dimiliki pemimpin negara ketika itu dalam usaha pembentukan Malaysia? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 Menyekat pengaruh parti berhaluan kiri di Singapura/berhaluan kiri Membendung / menyekat / menjadi benteng ancaman komunis Mempercepat kemerdekaan Singapura/Sarawak/Sabah Menjana pembangunan sosial/ekonomi/ politik Memelihara kestabilan poltik di rantau Asia Tenggara Memastikan kepentingan British terpelihara Mewujudkan satu pasaran yang luas Menggalakkan pelaburan Menggalakkan perkembangan industri pertanian Memanfaatkan keistimewaan semulajadi/sumber alam di negerinegeri ini Mengimbangi jumlah / kadar pertumbuhan kaum Membina kesepakatan / semangat setiakawan antara negara Mewujudkan semangat toleransi / kerjasama Memastikan kedaulatan negara / negeri terjamin Mengekalkan kesejahteraan / perpaduan antara negeri (Mana-mana jawapan yang munasabah) Pembetukan Malaysia telah memberi banyak faedah kepada rakyat Malaysia hari ini. Jelaskan faedah tersebut. F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Kekayaana Negara bertambah Negeri yang kurang maju dibantu Semua negeri di Malaysia dapat kemerdekaan Pengaruh komunis dihapuskan Keluasan negara bertambah Jumlah penduduk bertambah Pasaran lebih luas Kepelbagaian budaya masyarakat Mana-mana yang munasabah kesan penubuhan Malaysia pada Pada pandangan anda.

apakah kepentingan lambang-lambang negara kita? F1 Rakyat dapat menunjukkan ketaatan dan kesetiaan terhadap tanah air F2 Rakyat sanggup berkorban terhadap tanah air F3 Taat kepada pemerintah F4 Rakyat sentiasa bersemangat F5 Simbol perpaduan F6 Lambang kemegahan penduduk F7 Membezakan Malaysia dengan negara lain F8 Melambangkan kedaulatan sesebuah negara F9 Memupuk semangat bersyukur F10 Menyemarakkan semangat patriotisme F11 Memupuk kesetiaan kepada raja F12 Lambang jati diri bangsa dan negara F13 Lambang identiti negara F14 Menimbulkan perasaan bangga terhadap negara F15 Simbol kedaulatan negara F16 Melahirkan perasaan kecintaan terhadap tanah air Mana-mana yang munasabah Pada pendapat anda. apakah iktibar yang boleh diambil daripada Perang Dunia Pertama untuk memupuk keamanan dunia? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 Elakkan daripada peperangan Hubungan yang baik dengan semua negara/diplomatik Perpaduan di kalangan rakyatnya Menghormati kedaulatan negara lain Perlumbaan senjata harus dielakkan Kerjasama antara negara dalam pelbagai bidang Menyelesaikan masalah melalui rundingan Menyertai pertubuhan serantau/antarabangsa Tidak menjalankan dasar penjajahan (Mana-mana jawapan munasabah) Kestabilan politik Tiada pemusatan kuasa Raja sebagai ketua negara Pertahanan menjadi lebih kukuh Perkongsian ekonomi yang sama rata Saling membantu dalam meningkatkan ekonomi Perpaduan yang utuh dalam kalangan rakyat Keseimbangan kaum [Mana-mana jawapan munasabah] Bagaimanakah generasi muda Malaysia hari ini dapat memanfaatkan keamanan negara? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Belajar bersungguh-sungguh hingga ke peringkat tertinggi Memupuk perpaduan antara kaum Menjaga keamanan dan keselamatan negara Hidup bertoleransi dan berganding bahu Memajukan ekonomi ke peringkat global Menghasilkan produk untuk pasaran Memelihara kedaulatan negara Sebagai seorang pelajar.F3 F4 F5 F6 F7 Mentafsir Perlembagaan Persekutuan / Perlembagaan Negeri Melaksanakan tugas kehakiman Mentafsir undang-undang Menjamin keadilan / kesaksamaan undang-undang Hakim menjatuhkan hukuman terhadap pesalah Mana-mana yang munasabah F4 F5 F6 F7 Mengasdakan aktiviti perkhemahan yg melibatkan pelbagai kaum Merancang aktiviti yang boleh disertai pelbagai kaum Menyertai pelbagi aktiviti anjuran sekolah Menganjur aktiviti sukan yang tidak berteraskan kaum Mana-mana yang munasabah Sebagai seorang warga negara . apakah kelebihan negara persekutuan? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Bab 9 Pada pandangan anda. mengapakah perpaduan kaum perlu dipelihara dan diperkasakan dari semasa ke semasa? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Memastikan keamanan negara berkekalan Wujud kehidupan/suasana harmoni dalam kalangan rakyat Dapat membangkitkan rasa cinta akan negara Mengelak daripada penjajahan kuasa asing Memastikan ekonomi negara terus berkembang Dapat menarik kedatangan pelabur asing Akan dihormati oleh negara luar Kemajuan negara akan berterusan/berkembang pesat Wujud kerjasama antara rakyat yang berbilang kaum Sebarang pertikaian akan dapat diatasi secara rundingan dan tolak ansur kaum (Mana-mana jawapan munasabah) Berdasarkan pandangan anda. apakah tanggungjawab anda dalam sistem demokrasi berparlimen di negara kita? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Menjalin pemuafakatan dengan kerajaan Mendaftar sebagai pengundi Keluar mengundi Berganding bahu membantu dan menyokong kerajaan mengekalkan keharmonian Bekerjasama dengan semua kaum Sedia bekorban demi tanah air Cintai negara Perasaan bangga akan negara Pada pandangan anda mengapakah bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa kebangsaan? F1 F2 F3 F4 F5 F6 Untuk memartabatkan bahasa Melayu Jamin perpaduan Pernah menjadi lingua franca di Alam Melayu Bahasa utama negara Menjadi bahasa rasmi sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka Lambang kedaulatan kerajaaan Melayu Mana-mana yang munasabah Pada pandangan anda. apakah yang akan terjadi sekiranya sesebuah negara tidak mempunyai perlembagaan? F1 F2 F3 F4 F5 F6 Bab 8 Apakah saranan anda kepada generasi muda kini agar mengekalkan kedaulatan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 Memperkasakan penggunaan bahasa Melayu dalam majlis rasmi Menanam rasa bangga dan menyintai bahasa Melayu Mengadakan kempen ‘Minggu Bahasa Melayu’ Mengadakan pertandingan penulisan esei Bahasa Melayu Menghayati Bulan Bahasa Meningkatkan amalan bacaan bahan-bahan dalam bahasa Melayu Menghargai bahasa Melayu melalui amalan pertuturan yang baik Mana-mana yang munasabah Negara akan kucar-kacir Pentadbiran tidak mantap Berlaku rusuhan kaum Tiada kesetabilan politik Ekonomi yang tidak mantap Tidak dapat membina pembentukan Negara bangsa ( mana-mana munasabah) Pada pendapat anda. bagaimanakah semangat perpaduan dapat dipupuk melalui aktiviti kokurikulum di sekolah? F1 F2 F3 Menggunakan bahasa kebangsaan semasa komunikasai Mengamalkan budaya yang baik Menghormati kebudayaan kaum lain .

apakah usaha yang boleh anda lakukan untuk mengelak berlakunya peperangan ? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 Mematuhi dan mengamalkan undang-undang Menghormati dan tidak mencabar hak orang lain Menanam kesedaran pentingnya keamanan Mengutamakan keharmonian kaum Berbaik-baik dengan semua negara Mengadakan hubungan diplomatik dengan negara luar Mematuhi matlamat Piagam PBB Berbaik-baik dengan semua negara tanpa mengira ideologi Kerjasama di peringkat antarabangsa Bersama-sama menentang keganasan Meningkatkan taraf hidup rakyat Bagaimanakah sesebuah negara boleh menjalin hubungan antara satu sama lain? F1 F2 F3 F4 F5 Mengadakan hubungan diplomatik Membuat perjanjian perdagangan Menjalinkan hubungan kebudayaan Melalui sukan Melaksanakan projek usaha sama Mana-mana yang munasabah F10 F11 Berdasarkan pengetahuan sejarah anda. mengapakah negara kita perlu terus menjalin hubungan baik dengan negara luar? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 F16 Mengekalkan kestabilan politik / negara /serantau/dunia Meningkatkan kerjasama/kemajuan/ekonomi Meningkatkan kemajuan sains / teknologi Memastikan kemajuan negara berterusan Menarik kemasukan pelabur-pelabur asing Memajukan bidang perindustrian/perladangan negara Meluaskan pasaran eksport keluaran negara Mendapat pertukaran teknologi Membantu mengekalkan keamanan dunia sejagat Mengelakkan pergolakan/pergeseran/krisis antara negaranegara Mengekalkan persefahaman Meneruskan hubungan diplomatik Membina semangat setiakawan Membuka peluang pekerjaan Membantu meningkatkan prasarana Menjalin kerjasama dalam bidang perubatan/kesihatan Sebagai seorang pemimpin yang berwibawa. apakah keburukan peperangan kepada peradaban negara dunia? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 Kehancuran perpaduan manusia Kemusnahan/ kehilangan warisan bangsa Kehilangan nyawa Keruntuhan ekonomi Kemunculan kuasa besar/ besar Kehilangan nilai-nilai kemanusiaan Kehancuran negara bangsa Kehilangan hak asasi manusia [mana-mana jawapan munasabah] Berikan cadangan anda untuk meningkatkan keberkesanan hubungan sesebuah negara dengan negara lain F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Anggota perlu bersatu dalam menjaga kepentingan bersama Bantu membatnu bila diserang musuh Sering mengadakan mesyuarat Kerjasama dalam ekonomi Kerjasama pertahanan Kerjasama ekonomi Kerjasama politik Pertukaran budaya Hormati kedaulatan negara lain Bertindak satu suara Pada pendapat anda. bagaimanakah peperangan dapat dielakkan? F1 F2 F3 F4 F5 F6 Melalui kerjasama masyarakat antarabangsa Melalui PBB Kerjasama serantau Hubungan baik antara negara jiran Hormat menghormati antara negarea Kuasa besar tidak menyerang negara lain sewenang-wenangnya Mana-mana yang munasabah .F8 F9 Memelihara demokrasi sedia ada di negara kita Menghidupkan semangat 1Malaysia Jelaskan kebaikan yang diperoleh Malaysia dengan menjalinkan hubungan antarabangsa F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 Mewujudkan hubungan diplomatik Menjamin hak asasi manusia Mengelakkan pertelingkahan Membangunkan ekonomi negara Pasaran ekonomi meluas Meningkatkan nilai ringgit Malaysia Membangunkan prasarana pendidikan Pertukaran kepakaran / teknologi Mengadakan rundingan/perbincangan Pertukaran ilmu Pertukaran pelajar Pada pendapat anda. mengapakah hubungan luar penting bagi sesebuah negara? F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 Meningkatkan eksport/import negara Menarik pelabur asing Pertukaran teknologi/kepakaran Mengekalkan kedaulatan negara Menjamin kestabilan/keamanan dunia Menjalin kerjasama erat dalam semua aspek Mewujudkan perdagangan dua hala Menyelesaikan sebarang masalah secara toleransi/rundingan Menarik lebih ramai pelancong luar Meningkatkan imej negara di mata dunia (Terima mana-mana jawapan munasabah) Pada pandangan anda.