UJIAN FORMATIF 1 BAHASA MELAYU TINGKATAN 4

Bahagian A [ 30 markah ] [ Masa dicadangkan : 2 jam ]

JAWAB SEMUA SOALAN Gambar di bawah menunjukkan sebahagian daripada kegiatan kejiranan di negara kita. Huraikan pendapat anda tentang langkah-langkah yang dapat meningkatkan hubungan kejiranan di Malaysia. Panjangnya huraian hendaklah antara 200 hingga 250 patah perkataan.

Aktiviti gotong royong

Rumah terbuka

Aktiviti rukun tetangga

Budaya kunjung-mengunjung

2012