P. 1
İNGİLİZCE TÜRKÇE KAĞIT VE KAĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

İNGİLİZCE TÜRKÇE KAĞIT VE KAĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

|Views: 6,097|Likes:
Türkçenin ilk İngilizce-Türkçe kağıt ve kağıtçılık terimleri sözlüğü
Türkçenin ilk İngilizce-Türkçe kağıt ve kağıtçılık terimleri sözlüğü

More info:

Published by: Münir Karıncaoğlu on Feb 22, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

11/19/2015

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

A
A(X). Kâğıt veya kartonlarda, ISO 216 tarafından belirlenmiş, kâğıt ebat ölçülendirme sistemi. (Bakınız; B(X) ve C(X)). A0 boyutundaki kâğıt, her seferinde tam ortadan eşit olarak bölünerek A1, A2, A3 ve diğer A serisi kâğıtlar elde edilimektedir. A serisi kâğıtlarda ebat ölçüleri Ek. 1 de verilmektedir. Abaca. Abaka. Saman selülozu. Manila keneviri denilen bir bitkiden elde edilen selülöz. Kâğıda samanlı bir görünüm vermektedir. ABCD Scheme. ABCD şeması. İngilterede ortaya atılmış, kâğıdın içinde hangi tip hurda kâğıttan ne kadar kullanıldığını gösteren, şematik bir tasnif sistemi, Şemada dört grup bulunmaktadır: A –Birinci hamur olarak kabul edilen, kâğıt fabrikasının içinde oluşan döküntüler, B – Matbaadan veya konfeksiyon firmalarından dönen, baskısız birinci hamur hurdalar, C –Son kullanıcıdan (evler ve ofisler) gelen baskılı birinci hamur hurdalar, D – Baskılı ikinci ve üçüncü hamur kâğıtlar (gazete kâğıtları gibi). Geri dönüşümlü olabilmesi için, toplam elyaf içindeki geri dönüşüm oranının % 50 den az olmaması gerekmektedir. ABC Titration of White Liquor. Beyaz likörün ABC titrasyonu. Beyaz likörün sülfit değerini, kostiklendirme derecesini ve etkin toplam alkalinitesini tayin etmeye yarayan bir yöntem. Abhesive. Yapışmaz. Yapışma özelliği olmayan. Abietic Acid. Abiyetik asit. Çam reçinesi asidi. Kâğıtçılıkta, reçine tutkalı yapımında kullanılan bir asit. Abrasion. Aşındırma işlemi. Kâğıt veya karton yüzeyini bir başka cisimle kazıyarak, aşındırarak farklı bir kâğıda dönüştürme işlemi. Abrasion Resistance. Aşındırma direnci. Kâğıt veya karton yüzeyinin aşınmaya karşı gösterdiği direnç.

1

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Abrasive Fiber. Zımpara taban kâğıdı. Kâğıt zımparalarda taban kâğıdı olarak kullanılmak üzere üretilen, vulkanize kâğıt türlerinden biri. Taban kâğıdı, altta kullanılan kâğıt anlamına gelmektedir. Kuşe kâğıtlarda, karbonlu kâğıtlarda, duvar kâğıtarında veya laminasyon yapılacak kâğıtlarda bir taban kâğıdı üzerinde işlemler yapılmaktadır. Abrasiveness. Aşındırıcılık. Kâğıdın, dolgu maddeleri, lignin veya kaplama maddeleri gibi maddelerle kazandığı aşındırma özelliği. Abrasive Papers. Zımpara kâğıtları. Kenevir veya kimyasal selülözden yapılan ve bir tarafı zımpara tozuyla kaplanan, taban kâğıdı. Zımpara yapımında kullanılan kâğıt. Abrasivity. Aşındırıcılık. Kâğıdı meydana getiren elyaf, dolgu maddeleri ve yabancı maddelerin aşındırma özelliği. Aşındırıcılık, kâğıt makinesi ve kâğıt işleyen matbaa makineleri gibi makineler üzerinde etkili olur. Kağıt kendinden sert olan elması aşındırabilmektedir. Elekteki aşınma, birim yüzeyde meydana gelen ağırlık kaybıyla ölçülür. (Valley Abrasion Tester). Absolute. Mutlak. Evrensel sabite göre ölçülen. Absolute Humidity. Mutlak nem. Birim hava hacmi içinde bulunan suyun ağırlığına denir (m3/gr). (Bakınız Relative Humidity). Absolute Manometer. Mutlak manometre. Mutlak basınca göre ölçüm yapan manometre. Absolute Temperature. Mutlak sıcaklık. Mutlak sıfır noktası baz alınarak yapılan sıcaklık ölçümü. Kelvin (-273,15 °C) Absolute Pressure. Mutlak basınç. Manometrelerin gösterdiği basınç değerine atmosferik basınç değeri eklenerek bulunan basınç değeri. Absolute Viscosity. Mutlak vizkozite. Vizkozite. Viskozitenin SI birimi ( μ) pascal-saniye (Pa·s) dir. Absolute Vacuum. Mutlak vakum. Mükemmel vakum . İçinde madde olmayan vakum. Absolute White. Mutlak beyaz. Teorik olarak güneş ışığını tamamen yansıtan ve referans beyaz olarak alınan beyaza verilen isim.

2

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Absorbable Organic Halogen, (AOX). Emilebilir organik halojen. Atık su içerisinde, çözülebilir organik maddelerle bağ yapan klor miktarını belirten bir tanım. Absorbency. Emicilik. Kâğıdın sıvıyı veya suyu emme özelliği. Bunun için çeşitli ölçüm yöntemleri bulunmaktadır. Belirli sürede emilen sıvı miktarı, sıvıya daldırılan bir şeridin ıslaklığının yükselme oranı, belirli sürede ıslanan alandaki büyüme miktarı, kâğıdın tamamen doyuncaya kadar aldığı sıvı miktarı bunlardan bazılarıdır. Emicilik özelliği özellikle temizlik kağıtlarında önemlidir. Absorbent Core. Emici öz. Hijyenik ürünlerde, çocuk bezleri ve kadınların kullandığı tamponlarda, sıvı emici olarak görev yapan, polimer dolgulu kısım. Absorbent Papers. Kurutma kâğıtları. Emici kâğıtlar. Yüzey tutkallaması yapılmamış, yumuşak dokulu, keçe görünümlü, yüksek derecede su emici kaba kâğıtlar. Absorp(b)tance. Emicilik. Bir ışığı emebilme yeteneği. Absorption. Emilim. Yüzeyden bir yol bularak içe geçme. Absorption Time. Emilim süresi. Örnek kağıdın bir sıvıya daldırıldıktan sonra, ıslanmayı tamalayana kadar geçen süre. Absorptivity. Emicilik. Siyah bir gövdeye göre, belirli bir sıcaklıkta, herhangi bir cisim üzerine düşen ışığın emilme oranı. Absolute Pressure. Mutlak basınç. Tam vakuma göre bir sistemin basıncı. Manometre basıncına atmosfer basıncının eklenmesiyle hesaplanır. Accelerated Aging. Hızlandırılmış yaşlanma. Kâğıdın bir fırında 110°C sıcaklıkta ısıtma işlemiyle yaşlandırılması. Amacı, laboratuarda kâğıdın kısa sürede yaşlanmasını izlemektir. Bu işlem sonucu kağıtta mevcut özellikler geri dönülemeyecek noktaya gelir. Acceleration. İvme. Hızlanırken hızdaki değişim oranı. Acceleration Ratio. İvme oranı. Sıvıların mekaniği ile ilgili bir terim. Bir sıvının veya hamurun, boru içinde hareket ederken, çeperdeki hızının merkezdeki hıza göre farklı olmasıyla ortaya çıkan ivme oranı.

3

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Accept. Makbul hamur. Kabul gören. Aksept. Elek ve temizleyicilerde işlem görmüş, kabul edilebilir özellikteki hamur. Kabul görmeyen kısma “Reject” denilmektedir. Acceptance Protocol. Kabul tutanağı. Bir makinenin çalıştığının, belirlenen bir süre sonra, kabulü amacıyla, imalatçı ve satın alan kişilerin birlikte düzenlediği kabul tutanağı. Acceptance Sampling. Kabul örneklemesi. Mal kabulü amacıyla yapılan rastgele örnekleme. Acceptance Test. Kabul testi. Satın alınan bir ürünün, satın alan tarafından kabul görür olduğunu belirlemek için, üreticisi tarafından yapılan deneme testleri. (Bakınız; Factory Acceptance Test). Access Hatch. Giriş kapağı. Adam giriş kapağı. (Eş anlamlı: Manhole Door) Buhar silindirlerinde ve kapalı tanklarda bulunan insanların bakım ve kontrol amacıyla giriş için kullandığı giriş kapağı. Accessibility. Erişebilirlik. Ulaşabilirlik. Kimyasalların selülozla reaksiyona girebilme ölçüsü. Accident. Kaza. İş kazası. Gerekli özen gösterilmediği için oluşan, planlanmamış ve önceden görülememiş kötü olay. Accommodation. Barınma. Konaklama. Geçici olarak bir yerde barınma. Accordion Fold. Akordiyon katlama. Kâğıdın akordiyon şeklinde katlanması. Harita ve broşür basımında kullanılan bir katlama yöntemidir. Katlamada dayanıklılık, kâğıtta aranan önemli özelliklerinden biridir. Account Book Paper. Muhasebe defteri kâğıtları. Düzgün yüzeyli, pamuk selülozu katkılı, yüksek yırtılma mukavemeti olan, muhasebe kayıtlarının elle tutulduğu defterlerin yapımında kullanılan arşivlik kâğıtlar. (Bakınız; Ledger Paper). Accounts Payable. Ödenecek hesaplar. Alınmış fakat ödemesi yapılmamış mal ve hizmetlerle ilgili hesaplar. Accounts Receivable. Alacak hesapları. Accuracy. Doğruluk. Ölçümlemede kabul edilmiş standartlara göre uygunluk.

4

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Acetate. Asetat. Asetik asitin bir alkolle yaptığı ester. Yarı selülozlarda bulunan asetatlar, kraft selülozu üretimi sırasında yeniden asetik asite dönüşürler. Acetate Pulp. Asetat selülozu. Asetik asit, asetik anhidrit ve sülfirik asit içinde çözünen, suni asetat ipeği veya asetat kâğıdı yapımında kullanılan selüloz. Acetate Proof. Asetat prova baskısı. Asetat üzerine basılan, renk doğrulama baskısı. acfm. (Bakınız; Actual Cubic Feet per Minute), scfm Achromatic. Renksiz. Siyah-beyaz. Siyahla beyaz arasındaki tonlarda olan. Acicular Shape. İğnemsi şekil. Suda çözünmüş kalsiyum karbonat parçacıklarının kireçlenmeye neden olan iğnemsi şekli. Acid Alum. (Bakınız; Alum). Acid-Base Neutralization. Asit-baz nötürleştirme işlemi. Bir bazla bir asitin nötürleştirilmesi. Acid Colours. Asidik boyalar. (Bakınız; Acid Dyes) Acid Detergent Fiber (ADF). Asitle yıkanmış selüloz elyafı. Asidik ortamda, çözünemeden kalan elyaf. Acid Dyes. Asidik boyalar. Boya asitlerinin, sodyum tuzları şeklinde olmaları nedeniyle bu adı alan, anilin boyalar. Daha fazla çözünmelerine karşılık, bazik boyalara göre daha az mürekkep değerine, yani boyama özelliğine sahiptirler. Fakat boyama düzgünlüğü açısından, bazik boyalara göre daha iyidirler. Bu nedenle, kâğıt hamurunu boyamada kullanılırlar. Acid Free Paper. Asitsiz kâğıt. (1) Ambalajlamada kullanılan ve kâğıdın bünyesinde oksitlenmeye yol açacak asit içermeyen kâğıtlar. (2) Kütüphanelerde özel işlemle asitsizleştirme işlemi yapılmış, basılı kâğıtlar. Acid Hydrolysis. Asit hidrolizi. Asidik ortamda parçalanma. Selüloz, nişasta veya yarı selülozik maddeleri, asidik (Mineral asitleri ile) çözeltilerle parçalamak ve polisakkaritleri basit şekerlere çevirmek için kullanılan yöntem.

5

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Acidimetry. Asidimetri. Asit ölçümü. Verilen bir örnekteki asit miktarını titrasyonla tayin eden analitik yöntem. Acid Insoluble Ash. Asitte çözünmeyen kül. (Bakınız; Ash). Selülozda aşındırıcı özellikte olduğu için istenmeyen ve ölçümle bulunan kül. Acidity. Asidite. Hidrojen (H+) iyonlarının, hidroksil (OHˉ) iyonlarından fazla olması durumu. Acid Migration. Asit göçü. (1) Kuvvetli asitlerin, bulunduğu ortamdan, daha zayıf veya nötr ortama doğru hareketleri. (2) Nötr olan kâğıtların atmosferik kirleticilerden veya kendisiyle temas eden diğer kâğıtlardan asit alması. Asit, diğer ortama yapıştırıcılardan, kartonlardan, kâğıt kaplardan veya boya gibi, asidik sanat malzemelerinden geçebilir. Acid-Proof Paper. Asit geçirmez kâğıt. Asidik bileşiklerle temasında rengi bozulmayan, boyası etkilenmeyen ambalaj kâğıdı veya endüstriyel kâğıt. Acid Resistant Paper. Aside dirençli kâğıt. Asitli ortamdan veya asit buharından etkilenmemesi için özel olarak işlenmiş kâğıtlar. Aside veya asit buharlarına direnç göstermesi için renklendirilmiş kâğıt. Bu tür kâğıtlar özellikle Manila keneviri veya urganlık kenevirden yapılılırlar. Acid Resisting Felt. Aside dirençli keçe. Asidik sulu ortamdan etkilenmemesi için, beton üzerine veya ahşap yüzeylere kaplanan, asfalta doyurulmuş karton. Acids and Acid Groups. Asit ve asit grupları. Suya hidrojen (H+) iyonu veren organik ve inorganik bileşikler. Acid Size/Sizing. Asit tutkalı. Asidik tutkallama. Sıvılaştırıldığında sabunlaşmayan bir reçine tutkalı ve bu tutkalla yapılan iç tutkallama. Acid Soluble Iron. Asitte çözünebilen demir. Kâğıt bünyesindeki demirin, hidroklorik asitle çözünen kısmı. Bu kısım, kimyasal anlamda reaktif özelliktedir. Kalan demir ise aktif değildir. Testlerde kâğıt içindeki demire bağlı kül, asitle kâğıt bünyesinden alınır. Acid Stable Size. Asite dayanıklı yüzey tutkalı. Asidik kâğıtlara uygulandıklarında, pıhtılaşmayan yüzey tutkallama parafinleri veya parafin çözeltileri.

6

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Acid Sulfite Process. Asit sülfit işlemi. Yüksek oranda kükürt dioksit içeren, asidik ortamda odun elyaflarını parçalama işlemi. Acknowledgement. (1) Teşekkür. (2) Onay bildirgesi. Mutabakat. (Bakınız; Order Acknowledgement). A.C. Motor. Alternatif akım motoru. Endüstiride kullanılan en yaygın motor türü. Hız kontrolu yapılabilen ve basit yapıda, bakımı kolay oldukları için tercih edilen motorlar. Acoustical Absorption Coefficient. Akustik emilim katsayısı. Ses emilim katsayısı. Bir maddenin çeşitli frekanslarda ses emebilme özelliğini gösteren bir tanım. Gözeneklilikle ses emilimi artmakta ve bir tür ses filtresi oluşmaktadır. (Sound Absorbtion Coefficient). Acoustical Board. Akustik karton. Binalarda tavanda va duvarlarda kullanılan, sesi emebilen odun, saman, şeker kamışı küspesi türü, uzun elyaflı selülozlardan üretilen levhalar. Acoustical Transmittivity. Ses aktarıcılığı. Ses geçirgenliği. Across the Grain. Grene karşı. Makine enine. (Bakınız; Against The Grain). Acrylate Resins. Akrilat reçineleri. Tutkalların, UV mürekkeplerin ve kaplama maddelerinin formülasyonunda kullanılan kopolimer. A.C. Streaming Current. Alternatif sürüklenme akımı. Bir silindir içinde pistonla ileri geri itilen, içinde elektrik yüklü parçacıklar bulunan bir sıvının yarattığı, elektrotlarla tespit edilebilen alternatif akım. Elektrik akımını hareket eden yüklü parçacıklar üretmektedir. Bu değer ölçülerek, hamurun elektrik yükünün anyonik, katyonik veya nötr durumda olduğu belirlenir. Act. (1) İş. Eylem. (2) Yasa. (3) Akit. (4) Sahne. A.C.T. (Associative Cellulosic Thickeners). Selülözik kıvam arttırıcılar. Kaplama boyalarının viskozitesini arttırmak için kullanılan selülözük kökenli kıvam arttırıcılar. Activate. Etkinleştirmek. Aktif hale getirmek. Çalışır hale getirmek. Aktifleştirmek. Activated Carbon. Aktif karbon. Çok yüksek derecede gözenekli karbon granülleri. Bir gramında 500-1500 m2 yüzeye sahip, hava, gaz ve sıvıları filtrelemede kullananılan karbon granüller.
7

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Activated Sludge. Aktif çamur. Atık sularda dibe çöken ve içine oksijen verildiğinde bakteri ve diğer organizmaların yaşayabildiği, organik artıkları parçalamada kullanılan çamur. Atık suların temizlenmesinde kullanılır. Activated Sludge Loading. Aktif çamur yükü. Arıtma sisteminde, istenilen biyolojik oksijen miktarını sağlayabilmek amacıyla, organik maddelerin parçalanması için gerekli çamur miktarı. Activated Sludge Treatment. Oksijenli arıtma. Aktif arıtma. Atık suyun çamur ve oksijenle işlenmesi.

Activation. Harekete geçme. Aktif hale gelme veya getirme.
Active Alarm. Aktif alarm. Halen geçerli olan alarm. Active Alkali (AA). Aktif alkali. Selüloz üretiminde kullanılan kostik (NaOH) ve sodyum sülfat (Na2S) karışımı. Active Clorine. Aktif klor. Hipoklorit türü ağartıcılarda bulunan klor. Active Packaging. Aktif ambalajlama. Ambalajın içinde sarılacak ürünü korumak için aktif olarak rol alması. Bunlar antibakteriyel olması ve temizleyici özelliği olması gibi özelliklerdir. (Benzer; Smart Packaging) Active Sulfur. Aktif kükürt. Kâğıdın içinde hidrojen sülfite dönüşebilecek kükürt ve kükürt bileşikleri. Kâğıdın metallerle temasında, onları karartacak sülfür bileşiklerinin miktarını belirten bir ölçü. (Bakınız; Reducible Sulfur). Active Surface Area. Aktif yüzey alan. Yüzey tutkallaması sonucu oluşan hidrofobik alanlar nedeniyle, toplam kâğıt yüzeyinin işlenebilir emici kısmı. Activity. Aktivite. Hareketlilik. (1) Elekte drenaj elemanları nedeniyle oluşan hamur türbülansları. (Bakınız; Microturbulance). (2) Kimyasal reaksiyon. Act of God. Doğal afet. Allahın takdiri olan iş. İnsanların kontrolu dışındaki işler. Genellikle, sel, deprem, tsunami gibi doğa olayları. Actual Cubic Feet per Minute (acfm). Bir dakikadaki gerçek (hava) miktarı. Kompresör veya fan emişlerinde ortam koşullarında emilen bir dakikadaki hava hacmi. (Bakınız; scfm)
8

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Actual Production. Gerçek üretim. Iskartalar çıktıktan sonra kalan fiili üretim miktarı. Actual Production Time. Fiili çalışma süresi. Net çalışma süresi. Duruş, arıza ve molalardan sonra, üretimde geçen net süre. Actual Salable Product. Satılabilir net ürün. Müşteri tarafından, kalite bozukluğu nedeniyle reddedilmeyecek ürün. Actual Weight. Gerçek ağırlık. (1) Gramajı ve ölçüsü belli olan, 500 adetlik bir top kâğıdın veya kâğıt toplarının, terazideki gerçek ağırlığı. (2) Gerçek gramaj. Actuator. Tahrik düzeneği. (Bakınız; Valve Actuator) Bir mekanizmayı harekete geçiren mekanik düzenek. Hareket için gerekli enerjiyi, elektrikli, hidrolik veya pnömatik kaynaklardan sağlar. Acutance. Keskinlik. Baskı kalitesi açısından görüntü kenarlarındaki keskinlik. Acute Toxicity. Ölümcül zehirleyicilik. Zehirli bir maddenin etkisiyle ciddi fonksiyon kayıpları yaratan, hatta ölüme kadar götüren zehirleme etkisi. A.C. Variable-Frequency Drive System. AC frekans çeviricili tahrik sistemi. Kâğıt makinesini döndüren motorların hızını değiştirebilmek için, elektronik frekans dönüştürücü kullanan tahrik sistemi. Adding Machine Paper. Hesap makinesi kâğıdı. Heasap makinelerinde kullanılan rulo kâğıt. Additive Colors. Katkı renkleri. Rengi oluşturan ve karıştırılarak kullanılan ana renkler. Kırmızı, yeşil, mavi. Additives. Katkı maddeleri. Kâğıt hamuruna çeşitli amaçlarla katılan maddeler. Kimyasal ve dolgu maddeleri. Additive Systems. Katkı sistemleri. Kâğıt hamuruna elyaf kökenli olmayan kimyasal ve dolgu maddeleri gibi katkı maddelerini eklemek için kurulan, karıştırıcılar, tanklar, pompalar, akışmetreler, kontrol vanaları ve dozajlama ünitelerinden oluşan ve otomatik olarak değişen tonaja göre, katkı maddelerini besleyen sistem. Address Label Paper. Etiket kâğıdı. Posta zarflarının üzerine adresin yazılması için kullanılan, arkası yapışkan kâğıtlar.
9

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Addressograph Rolls. Adres kâğıdı. Adres yazıcısında, adres etiketlerini yazmak için kullanılan rulo kâğıtlar. (Bakınız; Address Label Paper). Adhere. Tutturmak. Yapıştırmak. Bir tutkal kullanarak bir şeyi diğerine tutturmak. Adhesion. Tutunma. Yapışma. Farklı moleküllerin birbirlerine çekim gücüyle tutunmaları. (Bakınız; Cohesion) Adhesion Test. Tutunum testi. Baskıda mürekkep tutunum testi. Mürekkebin kağıda tutunumunu belirleyen test. Adhesive. Tutkal. Yapışkan. Sıvı türü, nesneleri birbirine yapıştırmada kullanılan tutkallar. Adhesive Binding. Tutkalllı ciltleme. Amerikan ciltleme. Isıl ciltleme. Kitap sırtına sıcak tutkal sürülerek yapılan ciltleme türü. Buna daha değişik adlar da verilmektedir. (Eş anlamlılar; Cut-Back Binding, Perfect Binding, Thermoplastic Binding, Threadless Binding). Adhesive Felt. Mukavva. Gri karton. Genellikle gri renkli, kitap ciltlemede deri veye vinil kaplanarak kullanılan, karton veya mukavva. Adhesive Glassine Tape. Yapışkan şeffaf kâğıt bant. Örtü bandı. Yağlı kâğıttan yapılan, iz bırakmadan yapışan bir kâğıt bant türü. Adhesiveness. Yapışkanlık. İki kâğıt arasına sürülen tutkalın yapıştırma gücünü gösteren bir terim. Adhesive Paper. Tutkal kâğıdı. Yapışkan kâğıt. Tutkalla kaplanmış kâğıt. Adhesives for Coating. Kuşe tutkalları. Kaplamada kullanılan tutkallar. Sadece kuşe yapımında değil fakat duvar kağıdı yapımında da kullanılan tutkallar. Adjust. Ayarlamak. Elle veya otomatik olarak bir makineyi veya cihazı ayarlamak. Adiabatic. Adiyabatik. Isı geçirmez. Yalıtılmış. Bir sürecin ısıl anlamda mükemmel yalıtılmış bir ortamda gerçekleşmesi için sağlanan çevre koşulları. Adjustible Speed Drives (ASD). Ayarlanabilir hızlı tahrikler. Kağıt makinesi tahrik sistemleri gibi hızı ayarlanabilir tahrikler.
10

Molekül veya askıdaki parçacıkların katı yüzeylere tutunması. daha yüksek kalitede arıtma yapması için tasarlanmış su arıtma sistemleri. Soğurma. Yüzeye tutunma. Sevk ve idare. Adsorption) Adsorption. Sekonder arıtma. Yüzeyi tutan. Ücretler. ofis harcamaları. Kapora. Hava verme. Yakınlaştıran renkler. farklı özellik kazanmış yeni hamur karışımı. Advancing Colors. Ayar boyası. Yönetme. (Bakınız. Advance Payment. Peşinat. Bir katkı maddesinin ilavesiyle. Harman. Gelişmiş atık su arıtma. Advanced Waste Treatment. Emilebilen organik halojen. Ayar mili. kanuni harçlar gibi harcamalar bütünü. Advance Payment Guarantee Letter. Adsorbent. Aerate. Hava üfleme. ayar milleri. (2) arıtma ünitelerinde suya oksijen kazandırma. bakana kendisine yaklaşıyormuş hissi veren boyalar. Avans ödemesi. denetim giderleri. Admixture. 11 . Yüzeyi tutunma özelliği gösteren veya yüzeyinde tutunma meydana gelen madde. istenilen rengi sağlamak için kullanılan boya. Adsorpsiyon. Genellikle makine bütesindeki hamur harmanı. Sarı ile kırmızı arasındaki tonlarda. Atık sularda. Kâğıt yapımında kullnılan. Adsorbable Organic Halogen (AOX). Hamur kasası cetvel ağzının üst dudağını bölgesel olarak ayarlamakta kullanılan. Additive Colors). Diğer boyalarla ve pigmentlerle karıştırılarak. çözünebilen organik maddelere tutunan klor miktarı. (1) Baskı sırasında. Avans ödemesi banka teminat mektubu. İdari harcama. Adsorban madde. Adjusting Rod. Administration. İdari gider. Çalışanları belirli amaca veya amaçlara yonlendirme işi. Emme. (Eş anlamlı. tutkalın veya boyanın elyaf yüzeyine tutunması. Tutucu. Administrative Expense. Düzetici boya. kira giderleri. Absorbable Organic Halogen).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Adjusting Color. fiziksel-kimyasal arıtma veya biyolojik-fiziksel arıtma gibi. kâğıtları havayla aralama. kimyasalların. (Bakınız.

(Ek. Hem zarf. (American Forest and Paper Assosiation) Amerikan Orman ve Kâğıt Ürünleri Üreticileri Birliği. Aerobic Decomposition. olukların yüksekliğini ve 1 metredeki oluk sayısını tanımlayan bir ifadedir. fakat arkasına yazı yazılan. Havalandırma havuzu. “American Forest Institute” kelimelerinin kısaltılmışı. Oksijenli ortamda. Oksijenli. Havanın serbest oksijenini kullanan. Aerobic Digestion. 12 . D dalga. Bir tarafı zarf görünümünde basılmış. biyolojik arıtma sistemlerinde kullanılan havuz veya gölet. Aeratörler. Dalga. Aerobik bozuşma. Aeration Lagoon).5). askıdaki organik maddelerin parçalanması. A-Dalga. bakteri kullanarak yapılan arıtma işlemi. Aerobic Bacteria. Hava ve bakteri kullanılarak.I.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Aerated Lagoon/Pond. (Away From Home). A. E dalga ve K dalga türleri de vardır. hem de kâğıt. Özellikle temizlik kağıtlarında ev dışında. Aerobik. Aerobic. A. Üreticilere göre dalga özellikleri küçük aralıklarla değişmektedir. Oksijenli süreç. Aerators. Oksijenli ortamda yaşayabilen mikroorganizmalar. Oksijenli arıtma. Aerobik ayrışma. kurumlarda kullanılan kağıtlar. Aereobik biyolojik oksitlendirme. Oksijenli parçalama.F. Büyük moleküllerin oksijenli ortamda daha basit moleküllere ayrılması. Bakteriyel sindirim. B dalga.A. oluk yüksekliği 4. C dalga. A dalga (iri dalga) olukluda. (Eş anlamlı.&P. Biyolojik havuz. zarf şeklinde bükülerek yapıştırılan kâğıt. Hava kullanılarak yapılan küçük çaptaki arıtma işlemleri. A-Flute. oluklu mukavvalarda. Aerobik bakteri. Aerobic Biological Oxidation. Sürecin devam edebilmesi oksijene ihtiyaç duyulan herhangi bir süreç.8 mm ve oluk sayısı 110 dur.F. Ev dışı. Hava vericiler. Hava mektubu. Aerobic Process. Atık suya çeşitli yöntemlerle oksijen kazandırılması amacıyla.H. Aerobic Treatment. Havalandırıcılar. 1993 den sonra A. Aerogramme.F. Havalandırma göleti.

Air Blue. Agate. Havalı. Saman. Agalit. (1) Hedef. Against the Grain. Yaşlanan selülozda suda çözünme oluşur. (Damarlı) Akik. Agricultural Residue Fiber) Aim. Havayla taşınan parçacıklar. Agat. Precipitation Hardening Stainless Steel) Aging (Ageing). Agalite.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ After Dryers. Air Balance. Ebru desenli kağıt. Kâğıtta kullanılan. Makine eninde işlem yapmak. Hava kabarcığı. Yıllık bitki artığı elyaf. Tutkal presten sonraki kurutma bölümleri. Havayla. Zamana bağlı olarak. kitap kenarların dalgalı renkli görünmesini için yapılan boyama. su yolu veya gren izi yönüne dik açıyla kesmek. gri renkli fibrilli bir dolgu maddesi. İşlemler sırasında matbaacılar ve ambalaj fabrikaları tarafından dikkate alınmaktadır. (Bakınız. Hava hareketiyle uçuşan elyaf tozları. Mermerli kâğıt. selüloz veya kağıdın özelliklerinde meydana gelen bozulma. Beraberinde hava kullanarak yapılan işin etkinliğini arttıran sistemler. Havbe içine giren ve havbeden çıkan havanın eşitlenmesi. Yaşlanma. (Bakınız. Talk türü olmasına rağmen. Örnek olarak “Air Assisted Doctor” (Bakınız. Grene karşı. Gök mavisi. (Ek. Age Hardening Stainless Steels. Hava dengesi. Makine enine. Kâğıdı makine. Hava destekli. Agitator. Air Assisted. Açık mavi. linter gibi yıllık bitkilerin artıklarından elde edilen selülöz. 13 . Ulaşılması istenilen hedef noktası. Son kurutma kısmı. 6). (2) Hedef almak. Mermerli görünümde olan kâğıt. Akik görünümünde olan. Hamur içindeki hava kabarcıkları. Airborne Particles. Karıştırıcı. Agricultural Residue Fiber. Airborne. Agat desenli kâğıt. Agro Residue. Air Doctor) Air Bells. Agate Marble Paper. Su yoluna karşı. Bütelerde kullanılan pervaneli hamur karıştırıcısı. talka göre daha az sabunsudur. katlamak veya işlemek. Elde cilt yapımında.

Basınçlı hava ile kâğıt yüzeyine kaplama yapan kuşe sistemi. Havalı kuşeleme. Havayla nakil. pistonlu veya vidalı türleri olan hava kompresörü. hamur hacmine göre yüzde cinsinden oranı. Hava kabarcığı. makine salonunda çiğleşme olmaması için. Bir kapalı alanda. Air Caps.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Airborne Web Drying. Fanla cebri olarak veya çevre havasıyla kendiliğinden yapılan soğutma işlemi. Hava kompresörü. Hava perdesi. eski bir kâğıt kurutma yöntemi. Air Change Rate. Air Compressor. Filtre ile hava temizlemeye yarayan. Air Cooled. hava kanalı içine yerleştirilen modüller. Hava değişim sayısı. Havayla taşıma. Air Curtain. Hava doygunluk oranı. Basınçlı hava temin etmek için üretilmiş. bir saat içindeki hava hacminin değişim sayısı. Air Cleaner. (2) Keçe kurutma amacıyla kullanılan hava kapsülü. Air Conveying. (Eş anlamlı. Yanki silindirli makinelerde kullanılmaktadır. Hava akışı yaratarak uygulanan. Air knife Coater). 425°C sıcaklıkta ve 100 metre/saniyenin üzerindeki bir hava akımıyla. makine altı pulperine gönderen. Hava temizleyici. (1) Havbe. Bir fan aracılığıyla verilen havayla iki ayrı bölge yaratan sistem. bir saatte salon hacminin 5-12 katı arasında hava değişimi sağlanmaktadır. Hava hacmi. Bir hamur içindeki hava hacminin. hava fanlı taşıma yöntemi. Hava soğutmalı. Hava kapsülü. Bir kâğıt fabrikasında. Bobin makinesi kenar ıskartalarını. Hamurun içine. kâğıt kurutulmasında kullanılan bir havbe türü. Kızıl ötesi kurutma ünitesinden sonra yerleştirilen havalı kurutma sistemi. Havayla kurutma. Titreşim önlemek için kullanılan şişirilmiş lastik tampon. Air Pad) 14 . Hava tüneli. (Bakınız. Air Brush Coater. Air Cushion. Air Bubble. Hava yastığı. karıştırma hareketi veya doğrudan hava verilmesi nedeniyle girmiş bulunan hava kabarcıkları. Air Content.

Hava ile hamur kasası içinde basınç oluşturarak.D. Havada kurutulmuş yazı kâğıdı. (Eş anlamlı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Air Cushioned Headbox. Hava çıkışı. Air Pad Headbox) Air Deckle. Havalı hamur kasası. Hava yastıklı hamur kasası. Pnömatik seperatör. bir kâğıt kurutma yöntemi. El yapımı kâğıtlarda kullanılan. Yonga içindeki ağır yabancı cisimleri. Air Drying. El yapımı kartonların açık havada kuruması. (2) Preslerde kullanılan. Air Dried Paper. Hava kuruluğu. Havalı raspa.). Air Density Separator. Air Dried Board. Mal sarıcıda. Hamura. 15 . çerçeve kenarının hava jeti ile şekillendirilmesi. kemik kuruluğu). bütede karıştırma sırasında hava karışması. Havada kurutulmuş kâğıt. Hava kuruluğundaki gramaj. kâğıtla birlikte hız etkisiyle sürüklenen ve tampon içinde. Air Dried Writings. (1) Yanki kurutucuda kullanılan krepleme raspası. Genellikle kâğıtta % 7-10 arasındaki rutubet durumunu belirtir. Air Exhaust. Genellikle hava fanlarıyla yapılmaktadır ve atılan havanın sıcaklığı geri kazanılmaktadır. Jet Deckle). Atmosferik şartlarındaki kâğıdın gramajı. Atmosferik şartlardaki rutubete göre kâğıdın kuruluğu. raspalama sonrası verdiği hava ile deliklerin içindeki suyu basınçlı hava yardımıyla boşaltan raspa sistemi. (Eş anlamlı. sarım sırasında sorun yaratan hava. Havalı ağır rejek ayırıcısı. Air Assisted Doctor) Air Dry. vakum pompalarından veya makina salonundan dışarı atılması. ağırlıkları nedeniyle yer çekimi etkisiyle ayırmaya yarayan pnömatik seperatör. Air Doctor. (Bakınız. Air Entrainment. Uzun elekli veya döner elekli makinelerde. (2) Hava sürüklenmesi. (Bone Dry. Havada kurutulmuş karton. Açık havada kurutma. (A. hamur jeti yaratan hamur kasası türü. Havalı kenar kesimi. Nem yüklü havanın havbeden. Air Dry Basis Weight. (1) Hava tutunumu.

16 . raspayla sıyırmak yerine hava üfleyerek yayan sistem. Safihanın cebri hava çarptırılarak kurutulması esasına dayalı. Özellikle sentetik elyaflarda kullanılan yöntem. hamura giren hava kabarcıkları. Bu tür kaçaklar. Kuşe sırasında fazla olan kaplamayı. Vakumlarda ve kurutma bölümlerinde cebri olarak yaratılan hava akışı. Havalı kuşeleme makinesi. Kurutma bölümünde. Hava filtresi kâğıdı. Air Mail. Air Foil Threading. Havalı formasyon.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Air Filter Paper. Kuşeleme sırasında kaplama çözeltisini hava ile bıçaksız sıyıran ve dağıtan mekanizma. Kuşelemede kullanılan kurutma sisteminin bir parçası. Hava filtreleri yapımında kullanılan bir kâğıt türü. El eleğinde serbest halde şekillenmiş ve formasyona uğramış kâğıt. Hava yüzdürmeli kurutucu. safihanın bağlanması sırasında oluşturulan şeridi. eşit şekilde dağıtılması sonucu gerçekleştirilen safiha oluşturma yöntemi. Air in Stock. kullanılan filtreler). Havalı şerit verme. Air Knife Coater. Hava üflemeli kâğıt kurutucu. Air Forming. safihanın giriş ve çıkış yaptığı açıklıkların üstünde kalması nedeniyle. Air Laid Sheet. Air Mail Paper). (2) Basınçlı hava hatlarında meydana gelen hava kaçakları. Air Impacter. Nonwovens). Havalı kuşeleme. Kuru elyafların cebri hava ile savrularak. Hamurdaki hava. (Araçlarda ve elektrik süpürgelerinde vs. (Eş anlamlı. Genellikle aşırı karıştırmayla. bir kâğıt kurutma yöntemi. Air Leakage. Hava kaçağı. hava jetiyle sıyıran ve ölçülü kaplama sağlayan kuşeleme yöntemi. Air Float Dryer. Havalı dağıtıcı. Kuşe çözeltisini kağıt üzerine. Hava formasyonlu kâğıt/safiha. makine salonuna nemli havanın kaçması. (1) Havbe içinde sıfır basınç bölgesinin. Air Flow. Hava akışı. Havalı kurutma. nerede olduklarına bakılmaksızın verimsizlikte temel faktörlerdir. (Bakınız. Air Knife Coating. basınçlı hava ile bir öndeki silindire aktarma. Air Impingement Drying.

Hava yastıklı üstüvane. Gurley yöntemiyle ölçülen (T460 om-11) hava direnci. Hava kirliliği. Hava posta kâğıdı. ince olmasına rağmen zarfın içini göstermeyecek şekilde opaklığa sahip. Hava tahliye valfi. döner boru. Air Release Valve. mürekkep dağıtmayan bir kâğıt türü. (Eş ablamlı. İki levha arasına sıkıştırılan kağıdın hava geçirgenliğinin tespit edilmesiyle belirlenen. Air Pad. Air Resistance. atık hava kalitesiyle ilgili sınır değerler. Kanuni anlamda konulmuş ve aşılmaması gereken. Hava yastıklı hamur kasalarının içinde kullanılan. Hava geçirgenliği. (Bakınız Air Relief Valve). Birimi μm/Pa s dir. Air Pollution Abatement. Air Permeance. Air Cushined Headbox) Air Pad Rectifier Roll. Zarf yapımında kullanılan. Hava yastıklı rektifiye valsi. Hamur kasası içinde hamurun üzerindeki basınçlı hava. Kâğıt fabrikası çevresinde. Air Pumping. Air Cushion) Air Pad Headbox. Air Permeability. 17 . Hava purjörü. Hava pompalama (özelliği).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Air Mail Paper. iyi kalitede. Hava yastıklı hamur kasası. delikli. fabrikadan yayılan baca gazları ve kimyasal madde buharlarının yarattığı kirlilik. Kağıdın hava geçirgenlik direnci. Air Quality Standards. Kurutma keçelerinde. Bir sisteme karışan ve sistemde istenmeyen havayı otomatik olarak tahliye eden valf. Genellikle kanunlar tarafından verilen değerleri yakalama. elle yazma sağlayan. Hava yastığı. Hava kirliliğini azaltma. Air Pollution. kurutma verimi açısından keçeden beklenen hava geçirgenlik özelliği. hava geçirme direnci. Hava kalite standartları. Air Relief Valve. düşük gramajlı. Kağıdın iki tarafında basınç farklılığı yaratarak yapılan testle ölçülen hava geçirgenliği. (Bakınız. Hava geçirgenliği. Hava direnci.

Saturated Air) Air Shear Burst. Alabaster. (Bakınız.borular ve vanalardan oluşan hava besleme sistemi. Air Way Bill (AWB). Hava patlağı. Albumen Plate. 18 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Air Saturated. Su mermeri. (Eş anlamlı. %100 bağıl neme karşılık gelmektedir. Taş baskı. Album Board. Kâğıt hamurunda iç tutkallama kimyasalı olarak kullanılan bir madde. elde yapılan eski bir baskı türü. Air System. Albiyon baskı. kâğıdın makine yönünde yırtılıp. Üretim sırasında. Kâğıt yüzeyi daha farklı maddelerle de kaplanmaktadır. Hava konşimentosu. fotoğraf taban kâğıtları. Kollu bir el presi ile. kopması. Albumin kalıp. Günümüzde volkanik kalsiyum sülfat yani volkanik alçıtaşı. Fotoğraf albümü kartonu. Kâğıt fabrikalarında havayı sağlayan kompresörler hava kurutucuları . geçmişte ise volkanik kalsit (Oniks) için kullanılan bir terim. Aisle. Işığa hassas bir bileşikle (albuminle) kaplanmış esnek aluminyum veya çinkodan yapılma taş baskı kalıbı. mal sarıcıda. Albüm yapmak amacıyla üretilmiş karton. Album Paper. Makine salonunda tahrik tarafı veya operatör tarafındaki koridorları belirtir. Album Paper). Albumin Paper. Doymuş hava. Havanın belli bir sıcaklıkta tutabileceği maksimum su buharı. Alabaster. Hava yırtığı. Hava kaynağı. Genellikle kompresör aracılığıyla yaratılan hava. Air Showers. Hava yolu senedi. Albion Press. ASA diğer bir iç tutkallama kimyasalıdır. AKD. Hava sistemi. Özellikle kalenderin veya kurutma keçelerinin üzerine monte edilen hava üfleme nozulları. Hava fıskiyeleri. Hava beslemesi. Koridor. kâğıt tabakaları arasında hava sıkışması sonucu. Yüzeyine albumin (yumurta beyazı) ve amonyum klorit kaplanan. Hava yolu taşımacılığında hava yolunun göndericiye verdiği teslim alındı belgesi. Fotoğraf taban kâğıdı. Kaymak taşı. Gerçekte fabrika içindeki yürümeye elverişli yollar. Air Supply. Halen sanat eserlerinin basımında taş baskı adıyla kullanılmaktadır. AKD (Alkyl Ketene Dimers).

Alg. Kâğıt fabrikası sularında yaşayan bitki kökenli en ilkel yaşam türü. Alfa.(Eş anlamlı. Alignment Jig. Ayar valsi.0 den büyük. Alkol. Esparto. Alfa bitkisi. Selüloz ve yarı selüloz zincirlerinde görülürler. Güney İspanya’da yetişen bir bitki. Aldehit. Kostikle (NAOH) selülozun yaptığı her tür bileşik. Bünyesinde hidroksil (OH-) bulunduran bileşikler. Selüloz ve yarı selülozlar da alkoller gibi hidroksil grupları bulundurur. Regüle valsi. Alkali. Alignment Roll. Bünyesinde bir veya daha çok hidroksil (OH-) grubu bulunduran organik moleküller. Mekanik ayar. Keçe veya eleğin yanlara kaçmasını önlemek için. yaş dayanım arttırıcı nişastalar. kartpostal ve tebrik kartlarında da kullanılmaktadır. Alkali. Alkali Blue. Alignment. makinenin titreşimsiz ve tahribatsız çalışması için yapılan ölçülü. Alizarin. pamuk kökenli bir kâğıt türü. Bu bitkiye “Esparto” da denilmektedir. Bünyesine aldehit grubu eklenmiş. üzerinde pnömatik ayar düzeneği bulunan vals. Kök boya Türk kırmızısı rengine alternatifi olarak üretilen sentetik kırmızı boya. Bazen sadece sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit için kullanılır. Refleks mavi. Aligning Paper. Ayar klavuzu. Aldehyde Starch. Bazik. Bu tür kâğıtlar albüm dışında. Karbon siyahı içinde kullanılan ve parlaklığı arttırmaya yarayan bir pigmet. Aldehyde. Aldehit nişastası. Harita yapımında kullanılan. Alkali selüloz. Harita kâğıdı. Bu bitkinin elyafları kısa ve kâğıtları kitap yapımında kullanılmaktadır. 19 . CHO gruplarını bulunduran organik bileşikler. Kaplin ve valslerde. Alcohol. pH değeri 7. Guide Roll) Alizarin. Alkali mavi. Alkali Celullose. Mastar. Bir montajın veya toplanan ekipmanın ölçüsünde olmasını sağlayan mastar. mekanik ayarlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dijital baskılarda gümüş halid bunlardan biridir. Algae.

Nötr veya asitsiz tutkallama diye de adlandırılır. Hidroksil (OH-) iyonlarının Hidrojen (H+) iyonlarından fazla olması. Kâğıdın alkali ortamda veya sabun ve tutkallar gibi alkali bir cisimle teması halinde. Alkalinity. Alkaline Paper. nötr veya alkali ortamda kullanılan sentetik bir tutkal. Alkali kağıt. Alkali ortamda kostik ve/veya sodyum sulfit çözeltileriyle selülözun elde edilmesi. Alkenyl Succinic Anhydride. Alkali ortamda bulunma nedeniyle. Alkaline Pulping. Alkenil süksinik anhidrit. soda prosesi denir. Alkaline Papermaking. Alkaline Sizing. Alkalinite. Alkaline Fillers. Selüloz ağartma (beyazlatma) öncesinde veya esnasında. Kâğıdın dayanımını 20 . Alkali selüloz rayonları. Kâğıtta alkali ortama (pH değeri 7.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Alkali Cellulosates. Alkali kâğıtların yaşlanmaya karşı dirençleri yüksektir. Alkali Lignin. Alkali Staininig. Sodyum ve potasyum metoksit gibi maddelerle yapılan selüloz rayonları. Sulu bir ortamda alkali reaksiyon veren veya asitlerle reaksiyona giren kâğıt dolgu maddeleri. Alkali ortamda ligninsizleştirme. renk özelliklerini koruması. Alkali ortamda yapılan kâğıt üretimi. pH değerinin 7.0 den büyük olması. Alkali selülöz üretimi. Alkali dolgu. (ASA). ASA gibi sentetik tutkallar kullanılır. Alkali ortamda (pH değeri 7. hidrojen peroksit gibi maddelerle güçlendirilir. Kâğıtta iç tutkallama amacıyla. Alkalilik. (Bakınız Alkali Resistance). kâğıtta leke oluşumu. Alkali direnci. Baziklik. Alkali Resistance. Alkaline Extraction. Alkali tutkallama. Alakali lignin. Sodyum sulfit katılan prosese ise kraft prosesi veya sulfat prosesi denilmektedir. oksijen. Bu nedenle arşivleme gibi amaçlar için üretilen bu kâğıtlar dayanım açısından tercih edilir. Alkali kâğıt yapımı. Alkali kirlenme.0 den büyük) uygun bir tutkalla yapılan iç tutkallama. Sodyum sulfit katılmadan yapılan işleme.0 den büyük) üretilen kâğıtlar. Tutkallamada AKD. Alkali Proof. Genellikle işlem. Alkali maddelere karşı kağıdın gösterdiği bozunma direnci. ligninin alınarak selülozun işlenmesi. Alkali odun çözeltisinin asitle işlenmesiyle elde edilen lignin.

All Rag Paper. Alkit. Çözünen kısma ise gama selülozu denilmektedir. Allege. yağlar ve parafin benzeri maddeler. Alfa selülözü. % 17. Alpha Protein. Alpha Printing Paper.5 kostik (NaOH. Olası her riske karşı yapılan sigortalama türü. Bu nedenle karıştırılmamalıdır. Buna çözünmeyen selüloz da denilmektedir. Boya üretiminde kullanılan bir reçine grubu. Kapsam risklere karşı daha dar veya daha geniş olabilir. Selüloz bünyesinde bulunan polisakkaritler. Selüloz olarak % 100 oranında paçavradan elde edilen selülozun kullanıldığı paçavra kâğıdı. AKD. Alkyl Ketene Dimer (AKD). Allien Substances. İddia etmek. Alfa yazı tabı kâğıdı. Sodyum Hidroksit) çözeltisinde. Alpha Cellulose. Nötr veya alkali ortamda kullanılan sentetik bir kâğıt iç tutkalı. Genellikle montaj aşamasında öngörülemeyen pek çok riske karşı makineleri korumak amacıyla yapılır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ arttırırken. Yabancı maddeler. Rengi dış etkilerle değişebilen maddelere verilen genel ad. 20oC de. Alfa hamuru. üretim aşamasında kâğıt kopmalarının önüne geçer. All Risk Insurance. İçinde alfa bitkisinin selülozunu bulunduran kâğıt hamuru. İleri sürmek. 21 . Renk değiştiren. Tüm risklerin sigortası. selüloz hamurunun çözülmeden kalan kısmı. Farklı metallerin çeşitli oranlarda karışmalarıyla meydana gelen ve yeni ürüne farklı özellikler kazandıran alaşımlar. Alkyd. Alloy. soya fasulyesinden elde edilen bir protein. Alpha Pulp. Ayrıca. kâğıtta baskı sırasında boyut kararlılığı sağlar. Soya proteini. Allochroic. Çözünemeyen alfa selülözuyla isim benzerliği bulunmaktadır. Kâğıtta yüzey tutkallama ve kaplama malzemesi olarak kullanılan. Alfa bitkisinden elde edilen selülozla yapılan baskı kâğıtları. Alaşım. Alkil keten dimer. O nedenle tam paçavra terimi % 100 paçavra için kullanılmaktadır. Paçavra kâğıtlarında % 25 e kadar pamuk selülozu oranı düşürülebilmekte ve ismi pamuklu veya paçavra kâğıdı olarak geçmektedir. Tam paçavra kâğıdı.

Şap lekeleri. Aluminyumlu kâğıt. Çözünemeyen Alfa selülozuyla isim benzerliği bulunmaktadır. (Al2O3). şapın reaksiyonu sonucu oluşan çökelti. Sarıldığı gıda maddelerini rutubete karşı korumak için. Amberlit kâğıdı. Aluminyum potasyum sülfat veya potasyum aluminyum sülfat da denilen ve doğada bulunan bir karışım. Kimyasal bir “çift tuz”. Aluminyum. ışık geçirmez kâğıt. Aluminyum resinat. Kâğıdın üretimi sırasında kullanılan ve hamurda tam çözünmediği için. 22 . Aluminum Trihydrate. Kâğıtta dolgu olarak kullanılan. Alternative Fibers. Alum. Bu nedenle karıştırılmamalıdır. Aluminates. Pozitif yükü nedeniyle. Alunite. Aluminum Resinate. hamurda elyafın tutunumunu arttırır. Turuncu renkli. Bir şey üzerinde yapılan değiştirici eylem. Alfa yazı tabı kâğıdı. Şap. daha etkili bir koruma sağlanır. Alfa bitkisinden elde edilen selülozla yapılan kâğıt. Değişiklik. Alüminatlar. Kâğıt üretiminde hamura katılan boya ve kimyasalların elyafa tutunmasını sağlar. Alteration. Reçine sabunu tutkalıyla. Alternatif elyaflar. kaplaması isteğe göre kaldırılabilen. Alumina. Aluminum Paper. Mordan madde diye de adlandırılır. kâğıtta gözle görülebilen şap kristallerinin oluşturduğu lekeler. Tadilat. Alunite) Alumina. Ağaçlar dışındaki yıllık bitkilerden elde edilen diğer elyaflar. Şap (Bakınız. Aluminyum oksit. Alum Spots. Kâğıt hamuruna katılan ve ortama aluminyum sağlayıcı katkı maddeleri. Aluminyum trihidrat. ışığı maskeleme amacıyla kullanılan. Aluminum Foil Lamination. Alum) Amberlith. refrakter ve aşındırıcı üretiminde kullanılan saf bir aluminyum kaynağı. bir kâğıdın aluminyum folyo ile kaplanması. Aluminyum folyo kaplama.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Alpha Writing Paper. (Eş anlamlı. parlaklık sağlayıcı ve alevalmazlık sağlayan bir madde. Ayrıca aluminyumun da üstüne polietilen kaplanarak. Aluminyum folyo ile kaplanmış/lamine edilmiş kâğıt. Turuncu maskeleme kâğıdı.

Ammonia Based. Ortam koşulları. Depreciation) Amphiphilic. Çevre havasını analitik cihazlarla sürekli olarak ölçme ve sonuçları değerlendirme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ambient. Amfipatik molekül. Çevre. Ortam gürültü seviyesi. farklı şekillerde olan. Amonyum bisülfat. Hücre duvarlarının düzensizliği nedeniyle kümelenmiş yapıdaki selüloz. Bir ekipman veya ölçümleme için baz alınacak basınç sıcalık. Amortization. Ortam. Şekilsiz. koruyucu olarak veya selüloz yapımında kullanılan bir madde. Reçinelerde olduğu gibi. Amorphous. Ammonia Base. (NH4) HSO4 formülüyle ifade edilen bir kristal. (Benzer. Ambient Conditions. hem de suyu iten bir molekül yapısına sahip olan bileşikler. Çevre koşulları. Hem suyu seven. Mevcut koşullar altındaki durumdur. düzensiz ve kontrol edilememiş. Amonyum bazı. Amorphous Silicates. Hem suyu çeken. Amorphous Cellulose. Amortisman. Kristal yapıda olmayıp. (Benzer. Ambient Noise Level. Çevre havasını izleme. Ammonium Bisulfite. (1) Amonyum bisülfatlı selüloz likörü. Ambient Sampling. (2) Amonyum tabanlı. Genellikle havadan alınan örnek. Yüzey aktif maddelerin bir özelliğidir. hem de yağı seven maddelerden oluşan karışım. Source Sampling). Amorf silikatlar. 23 . bağıl nem gibi çevre şartları. hem suyu çeken bir karboksil grubunu. Amorf selüloz. Amphipathic) Amphipathic Molecule. Suda çözünebilen. kendiliğinden oluşmuş gürültü seviyesi. Etrafımızı kuşatan çevre. Amfifil. Bu şartlar özel olarak hazırlanmış şartlar değildir. Kâğıt fabrikası ortamında. Özellikle gazete kağıtlarında kullanılan dolgu maddeleri. Ömrü net olarak bilinen varlıklar için tespit edilen aşınma payı. Çevresel örnek. Amorf. hem de suyu iten bir hidrokarbon grubunu bünyesinde barındıran bileşikler. (Bakınız. Ambient Air Monitoring.

Nişasta molekülünün glukan zinciri bulunduran parçası. (Eş anlamlı. Amplify. Makine veya ekipmanın üzerine sabitlendiği. Analyzer. betona gömülü montaj plakası. Anemometer. oskijenli ortamda bakterilerle. Amiloz. Analizör. Ankraj saplamaları. Metodik olarak bir bütünü parçalarına ayırıp birbirleriyle olan ilişkilerini araştıran cihazlara verilen ortak isim. Anaerobic Reactor System. Yardımcı ekipman. Amylose. Anaerobik biyolojik arıtma. Kağıt makinesi yardımcı ekipmanları. Kimyasal olarak şiddetini arttırmak. 24 . Sabitlemek. Amylopectin. Amfoterik nişastalar. Atık su içindeki organik maddeleri. Güçlendirmek. Makine veya ekipmanı zemine sabitlemede kullanılan bağlantı parçaları. Şiddetini arttırmak. Anatase. Tutturmak. son derece düşük kül oranına sahiptirler. Taban plakası. Rüzgar ölçer. Diğerleri “Brookite” ve “Rutile” dir. Analitik filtre kâğıdı. Sole Plate) Ancillary Equipment. metan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Amphoteric Starchs. Amilopektin. Yüksek moleküler ağırlıktaki katyonik nişastalarda bulunan moleküler yapı. Anaerobic (Biological) Treatment) Analytical Filter Paper. karbon dioksit ve hidrojen sülfüre dönüştürerek suyun arıtılması işlemi. Glikoz polimeri. Beton dübeli. Anchor Pin. Anemometre. Ankraj palakası. Havbe içindeki veya makine salonundaki hava hareketlerinin hızını ölçmeye yarayan alet. Hidroklorik asit ve hidroflorik asitle yıkandıklarından. Anchor Plate. Anataz. Titanyum dioksit mineralinin bir türü. Laboratuar analizlerinde kullanılan filtre kâğıtları. Anaerobic Biological Treatment. Ekipmanları hazırlanan bir zemine tutturmak. (Bakınız. Ankraj civataları. Anchor Bolts. Ankraj pimi. Katyonik ve anyonik grupları bünyesinde bulunduran nişastalar. Anchor. Yüksek filtreleme özellikleri yanında son derece küçük parçaları tutma özelliğindeki kâğıtlar.

Angle. tohumları. (Eş anlamlı. Baskıda. Angle Cut).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Angiosperms. Boya ve ilaç yapımında kullanılan organik bir bileşik. Anhydrite. Angle Hair. matbaada kesim sırasında dikkate alınan kesim açısı. Kâğıdın makine yönünde ve makine eninde benzer özellikler göstermemesi nedeniyle. Sarma açısı. Angle of Wrap. Eğimi arttırılan bir düzlemde. eğik zeminde kayma açısı. Angle of Contact) Angular. Matbaalarda. akışkan ve çabuk kuruyan sentetik boyar maddeler. Angle of Outflow. Kâğıdın gren yönünü/su yolunu dikkate alarak kesme. elek yüzü ile yaptığı açı. Anilin boya. mürekkebin kağıttan kopardığı ince iplikçikler. Kaymak taşı Aniline. Kayma açısı. Su mermeri. Melek tüyü. Açılı kesme. Temas açısı. Açı. Kapalı tohumlular. Kalsiyum sülfat. Açısal. Çıkış açısı. 25 . (Bakınız. Aniline Dyes. Sarma açısı. Alabaster. Elek veya keçenin vals veya silindir yüzeyiyle yaptığı sarma açısı. pamuk gibi. (1) Kurutma keçelerinin veya safihanın silindir veya valsle yaptıkları temas açısı. Angle Cut. Angle of Contact. Angle Cutting. Hamur kasası cetvel ağzından çıkan hamur jetinin. Anilin. Anilinden elde edilen. tohum kesesinde gelişen bitkiler. Oluklu mukavva kutularda. İki çizgi veya düzlemin kesişmesiyle aralarında oluşan açı. (2) Kâğıtla herhangi bir cismin teması sırasında. Angle of Slide. kâğıdın makine yönünde kesilerek işlenmesi. Genellikle dönme hareketi sonucu açı ile ölçülen hareket miktarı. Açı ile ölçülen. cismin kaymaya başladığı açı. Açılı kesim. aralarında oluşan açı. Şeker kamışı.

uygulama valsi ile alınan mürekkep kâğıda aktarılır. Anyonik dağıtıcılar. Anionic Dispersants. Animal Sized Paper. Bu baskıda birbirine temas eden iki valsten biri mürekkeple temas ederken. Kâğıt hamurunu boyamada kullanılan. Anyonik doğrudan boyalar. Daha sonraları. Animal Size.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Aniline Printing. Çok hassas derinliklerde olduğu için temiz baskı elde edilir. kullanım kolaylığı sağlayan ve en çok kullanılan boya türü. (Zıt anlamlı. üzerinde lazerle oyulmuş eşit derinlikte gözenekler bulunan merdane. hayvanlardan elde edilen tutkalların uygulanması yoluyla üretilmiş veya işlenmiş kâğıt. Tipo baskının eski adı. kemiği. Negatif yüklü iyon. krom veya seramikle kaplı. Hayvan derisinden yapılan. azo boyaların sodyum tuzları. Negatif yüklü modifiye nişastalar. Altın yaldız işlemede (tezhip) kullanmaktadır. Anyon. yazı yazmak için kullanılan işlenmiş deri. El yapımı kâğıtların dayanım özelliklerini değiştirmek için. Anyonik nişasta. Hayvan tutkalıyla yapılmış kâğıt. metalden yapılmış. Animal Parchement. Anyonik ihtiyaç. Hayvan tutkalı. Anion. jelatini gibi kısımlarından elde edilen ve kâğıtta kullanılan tutkal türleri. Bir sistemdeki anyonik polimerleri nötrleştirecek kimyasal miktarı. Hayvanın kanı. 26 . Anionic Direct Dyes. Parşömen. Tramlı merdane. kâğıt hamuruna veya kâğıt yüzeyine. Anilox Roll. Kâğıt kalitesini arttırarak. Cation) Anionic Demand. Anilox Coater. Anionic Starch. Anilin baskı. Tramlı merdaneli kaplama ünitesi. makinenin çalıştırılmasına yardımcı olan. kâğıttan yapılan benzerlerine de parşömen denilmiştir. Tramlı merdane kullanarak hassas baskı veya kaplama yapan makine. çökelme önleyici maddeler. Suda çözünen ve sülfo gruplarını bünyesinde barındıran. Flekso baskı. Hayvan parşömeni. Anyonik talep. Anyonik gruplar tarafından emilerek çökelme temayülünü azaltan maddeler. Hazne merdanesinden aldığı mürekkebi baskı silindirine aktaran.

Annual Ring. su sisteminin kapalılığına bağlı olarak miktarı değişen. Davetiye kartları. Amerikan Ulusal Standartlar Enstitüsü. Annual Report. Metalin paslanma potansiyeli. Teknik alanlarda Amerika’daki standartları belirlemek ve geliştirmekle görevli resmi kuruluş. beyaz liköre katılan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Anionic Trash. ANSI (American National Standards Institute). ANPA (American Newpaper Publishers Assosiation). lignin alımını hızlandıran kinin türü bir bileşik. Anthra Quinone (AQ). metal ters yönde polarize edilerek/elektrikle yüklenerek pasifleştirilir. yıllık bitkilerden elde edilen selüloz. anyonik oligomerler veya polimerler gibi zararlı maddeler. Yıl sonunda şirket yönetiminin düzenlediği ve şirketin o yılki durumunu gösterir rapor. Kâğıt yapımında kullanılan buğday ve pirinç sapları gibi. Alkali pişirmede. kuşe çözeltisine katılan maddelere verilen genel ad. Katodik korumanın yeterli olmadığı bazik veya asidik ortamlarda uygulanan ve korozyonu önlemeyi amaçlayan koruma yöntemi. 27 . Anizotropi. Anodic Protection. Isotropic) Annex. Anodik koruma. Annual Net Sales. Antrakinin. Ağaç kesitinde görülen ve her yıl bir yenisi oluşan dairesel büyüme çizgileri. Yıllık halka. Ek. Anisotropy. Anyonik maddeler. Genellikle kontatlarda sona eklenen doküman/dokümanlar. Çağrı yapmak amacıyla hazırlanmış ve kendi cinsinden zarfı olan özel matbaa ürünleri. Annual Vegetable Fiber. Amerikan Gazete Yayımcıları Birliği’nin kısaltılmışı. Bir dokümanın eki. Fatura edilen yıllık satış toplamı. Yıllık net satış tutarı. Beyaz su sisteminde. Antiblocking Agents. (Bakınız. Yıllık faaliyet raporu. Anyonik atık. Announcements. Yaş halkası. Yıllık bitki elyafı. Bloklaşmayı önleyen maddeler. Yöne bağımlı olma. Kâğıtların birbirlerine veya başka bir cisme yapışmasını önleyen.

Sıvının yüzey gerilimini azaltarak köpük oluşumunu önleyen maddeler. Antioksidan karton. Bunlara kâğıt dışı. Ters üfleme kasası. Swimming Roll) Antifalsification Paper. Anti-Counterfeighting Packaging. Klor karşıtı. elektronik etiketleme ve hologramlar da dahildir. Antifoaming Agent. karton kutu yapımında kullanılan karton. Sebze ve meyvelerin raf ömrünü uzatmak için. Ambalaj kâğıdı olarak kullanıldığında. Bu kartonlarda kullanılan kimyasallar insan sağlığına zararsızdır. Yükek hızlarda ve geniş makine eninde. Sürtünmesiz. 28 . Antik bristol. gofrajlı ve özellikli kâğıtlar kullanılarak yapılan ambalajlama. Antik. Esparto selülozundan yapılma kağıtlar. Yazı üzerinde tahrifat yapılması önlenmiş kâğıt. Antifriction. Antique Cover Paper. Antique Bristol. Antirust Paper. Antioxidant Board. Antique. (Bakınız. Filigranlı. Kalenderlenmemiş kaba görünümlü kapak yapımında kullanılan kâğıt. Kalenderlenmemiş kaba görünümlü bristol kâğıdı. Antichlor. Sahteciliğe karşı ambalajlama. Antik kitap kâğıdı. Antiklor. Yüzen vals. Doğal ve kaba görünümlü ve bazı kitaplarda özel olarak kullanılan kâğıt. Antique Book Paper. düşük vakumlu kasa. Yataklarda sürtünmeyi azaltan her tür oluşum/yapı. Antik kapak kâğıdı. Kurutma keçesinin arkasına konulan ve keçenin safihadan kolayca ayrılmasını sağlayan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Antiblow Box. Serbest kloru veya hipokloriti kâğıt hamurunda yok eden sodyum sülfat türü kimyasallar. Kâğıt üzerindeki kayıtların kasten değiştirilmesini önlemek amacıyla üretilmiş kâğıtlar. Pas önleyici kâğıt. Güvenlikli kâğıt. Antideflection Roll. Köpük giderici madde. üstüne sarıldığı metalleri çürümeye karşı koruyan kâğıtlar. Emici kasa. Safety Papers). (Bakınız. kalenderlerde oluşan istem dışı sapmaları telafi etmek amacıyla kullanılan valsler.

Antistatik zımpara kâğıdı. adacıklar oluşturduğundan. Matlaştırmaz kâğıt. kalenderlenmemiş kâğıt. Antik desenli. Antitarnish Paper. Bir yüzü düzgün ve parlak. Önceleri elekteki paralel çizgileri yüzeyine geçmiş olan kağıtları belirtmek amacındayken. Antistatic Paper. İletkenliğinin yüksek olması nedeniyle sürtünme sonucu elektrik yükü oluşturmayan zımpara kâğıtları. Antik yumurta kabuğu kâğıt. hem de safihada delikler yaratarak bozarlar. Antik perdahlı kâğıt. Matlaştırmaz karton. Antislime Agent. yüksek iletkenlikli kâğıt. Metal para. Şlaym önleyici madde. Yüzeyi yumurta kabuğu gibi pürüzlü. ESD Paper). (Eş anlamlı. Antistatic Agents. Antistatic Abrasive Paper. Antique Finish. Antik perdahlı. 29 . Antistatik kaplama. diğer yüzü antik görünümlü kâğıt. Antitarnish Board. İletkenliği yüksek. su devrelerinin kapatılması sonucu ortamda üreyen bakteriler. Antistatik katkı madderi. Hamuruna antistatik katkı maddesi katılmış.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Antique Eggshell Paper. Bu amaçla bakterileri yok etmede kullanılan kimyasallara verilen ortak isim. Antique Laid. Yapımında bazen bakır bileşikleri inhibitör olarak kullanılır. Antistatik kâğıt. Antique Glazed Paper. Kitaplara antik görünüm vermek için kullanılan bir yöntem. kâğıt kalitesini hem koku. Kâğıt yüzeyinin kalenderlenmemiş kaba ve doğal görüntüsü. Antique Finish). Antitarnish Paper). Kâğıt fabrikalarında. Antistatic Coating. kurşunlu cam eşyaları sarmak ve kararmalarını önlemek için kullanılan bir kâğıt. (Bakınız. gümüş. Pas önleyici karton (Bakınız. elektrostatik şarjları üzerinde birktirmeyen kaplama türleri. sonraları kaba desenli kağıtlara verilen genel isim. Antique Paper. Kâğıdın elektriklenmesini ve toz gibi başka cisimleri ve baskı sırasında diğer kâğıtları beraberinde çekmesini önlemek için kullanılan maddeler. Bunun için kâğıt hamuru nötr özelliktedir ve bünyesinde kükürt bileşiklerini bulundurmaz.

Amerikan Selülozcular Birliği. Apparent Specific Volume. Apparent Density. Görünüş. kalıpla kâğıt veya karton kesimi yapılan. Tutkal preste veya basımdaki gibi. Görünen özgün hacim. Uygulama valsi. Üzerinde. APA (American Pulpwood Assosiation). Reometrelerle ölçülerek hesaplanan vizkozite. Ölçülen kaba kâğıt kalınlığı ve gramajı baz alınarak bulunan kâğıt yoğunluğu. Zahiri kalınlık. Tezgah. Apparent Thickness. Görünür yığın yoğunluğu. Appendix. sargılık olarak kullanılan ince pelür kâğıtları. Apple and Pear Wraps. Elma. İlave. Matlaştırmaz pelür. Bir amaca veya hedefe uygun hareket. Örs. Appearance. düşük gramajlı. Bir fikrin veya projenin gerçekleştirilebilir olması. ambalaj amaçlı üretilen pelür kâğıdı. Görünen viskosite. API. Dış görünüş Kâğıdın dış görünüş özellikleri. Sehpa. (Bakınız. Görünür kalınlık. Altlık. (Amerikan Orman ve Kâğıt Üreticileri Birliği). 1993 den sonra AFI ve API birleşerek AF&PA (American Forest and Paper Assosiation) adını almıştır. Apparent Bulk Density. Intrinsic Thickness) Apparent Viscosity. Görünen yapışkanlık. Yüzey kabalığı nedeniyle gerçeğinden daha büyük ölçülen kalınlık. Applicator Roll.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Antitarnish Tissues. ölçülen hacmi. Görünür yoğunluk. Uygulanabilir. 1993 den önce var olan (American Paper Instıtute) Amerikan Kâğıt Enstitüsü. Application. Uygulama merdanesi. Ek. Elma ve armut sarma kâğıdı. Applicable. iki valsli sistemlerde. İkinci valse. bıçak kesimine uygun altlık. Anvil. karşı vals (Backing Roll) veya destek valsi denir. kâğıt yüzeyine tutkalı veya mürekkebi düzgün bir dağılımla yayan vals. 30 . armut. Kitap veya doküman sonuna eklenen tablolar gibi açıklayıcı ekler. Kağıt yığınının hacmi ve ağırlığı baz alınarak hesaplanan kağıt yoğunluğu. Kâğıdın birim ağırlığının. Uygulama. Metalleri matlaşmaya karşı korumak için kullanılan. limon gibi meyvaları korumak için.

F. hamur kasası cetvel ağzının elek üzerine göğüs valsine doğru uzanan alt dudağı. Sulu ortam. Apricot Paper.. Apple and Pears Wraps). Göğüslük. Açık yeşil-mavi. Aqua Blue/Green. A baskı. kimyasalların hamura verilmesi. gravür baskısı benzeri baskı tekniği. Sulu asidik bileşikler. Çinko plaka üzerine jelatin kaplama yapılarak. Apron levhası. Yuvarlak elekli makinelerde kullanılan. solmaya ve su nedeniyle ebat değiştirmeye karşı dayanıklı kâğıtlar. Kayısı kâğıdı. baskı kalıbı hazırlayıp. Apron. Aquatint. Sulandırılmış haldeki asidik bileşikler. tekne içindeki statik basıncı arttırmaya yarayan separatör levha. projenin veya işin istenilen özelliklere uygun olduğunu onaylama. Akuaton basım. Bu tür ortamlarda selüloz bozuşmaya uğrar. Nötr özellikli. pH değeri 7 nin üzerinde olan sulu çözeltiler. Çözücü olarak su kullanılan ortam. Onay. Aqueous Alkali. ) ebat kâğıtlardan birine yapılan baskı. Su ve sulak alanlardan oluşan bitki ve hayvanlar için yaşam ortamı oluşturan yerler. A2 . A serisi (A1.). Genel amacı. Bakır yüzeyi kazıyarak. baskı yapma tekniği. Approval. Su ortamı. Hamur hazırlama ile hamur kasası cetvel ağzı arasındaki bölüm. Suluboya kartonu. Aqueous.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Approach Flow (A. Kabul onayı. Bir tür. Aquatone Printing. Aquarelle Board. Bakır baskı. fotoğrafın transfer edildiği bir ofset baskı tekniği. Makine yaklaşım bölgesi. Su yeşili. Sulu. Su mavisi. serleştirilen zeminle. 31 . A Printing. Apron Board) Apron Board. Aqueous Acidic Compounds. (Bakınız. yüzeyine mürekkep sürerek. Sulandırılmış alkali. Sulandırılmış. kesafetin hamur kasasına uygun hale getirilmesi ve düzgün safiha yaratacak şekilde hamurun eleğe verilmesidir. Bir ürünün. Apron. Aquatic Environment. (Bakınız. Fordriniye eleklerde.

Xylan ve mannan odun yarı selülozlarının hidroliziyle ortaya çıkan. temizleme. Archival Paper. paçavra selülozundan nişasta tutkalıyla yapılan ilk yazı kâğıdı türlerinden. Sulu ekstreler. Çözücü olarak su kullanılan ortam. Arbitration. Sulu süreçler. Kağıt fabrikasının bir bölgesinin sorumluluğunu üstlenen kişi. Su bazlı kaplama. Aqueous Solvents. Arşiv kâğıdı. Arabinose. su bazlı. Arap kâğıdı. Aromatic Compounds. Aqueous Extracts. Yıkama. Area Responsible Person. Sulu sodyum hidroksit çözeltisi. Bobinaj kâğıdı. Art Board) 32 . Kayıtların uzun süre dayanması için özel olarak üretilmiş kâğıtlar. Armature Paper. Makkeme kontrata uymayan durumlarda. Semerkant’ta bulunan. Yangın gibi konularda belirlenen alanda işin sorumluluğunu üstlenen kişi. Aqueous Sodium Hydroxide Solution. Bitkilerden sıkılarak elde edilmiş ve suyu alınmamış ekstreler. (Bakınız.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Aqueous Coating. Area Brushing. Hakemlik. hızlı kuruyan maddelerle yapılan kaplama. Art. Aromatik bileşikler. Arabinoz. (Bakınız Insulation Paper). Fırçalı yüzey perdahı. İzolasyon kâğıdı. Elektrik motorlarının ve trafoların sarımında kullanılan ve sac oyuklara yatırılan. Sulandırılmış kostik. Alan sorumlusu. Presbant. Basım sonrası vernik yerine kullanılan. Kartonun fırçalı döner bir valse 180 derece sarılarak yapılan perdahlama işlemi. Arab Paper. beş karbonlu monosakkarid. mürekkep giderme gibi sulu ortamda yapılan süreçler. hakeme/mahkemeye başvurma. Aquaeous Process. Sulu çözücüler. Benzen ve toluen gibi kokulu bileşikler. bobin teliyle metal gövde arasında izolasyonu sağlayan kâğıt.

özel bir bristol kâğıdı. Articulating Paper. İmalat süreçleri üreticiye göre değişmektedir. dişçilerin diş izlerini görmek için kullandığı kâğıt. Suni parşömen. Art Lined Envelope. Art Cover. Dişçi kâğıdı. Selüloz dışı maddeler kullanılarak üretilen kağıtlar. Selüloz dışı öğütülmüş bazı polimerlerin karışımıyla veya çeşitli yöntemlerle elde edilen parşömen görünümlü kâğıt. Art Parchment. Artificial Parchment. (Bakınız. mum türü maddelerle kaplanmış. Renkli ve özel desenlerle tasarlanmış. Art Paper. Artists Illustration Board). 33 . Resim kartonu. Art Poster Board. üzerinde sanat faaliyetlerinin yapıldığı kâğıtlar ve kartonlar. Sanat resimlerinin basımında kullanılan karton. Artificial Paper. Resim kartonu. Suni kâğıt. Davetiye ve tebrik kartlarında kapak olarak kullanılan dekoratif kâğıtlar. Artificial Leather Paper. Suni çiçek yapımında yaygın olarak kullanılmaktadır. kaliteli kâğıtlardan yapılmış zarf. gramajı yüksek. Suni deri yapımında kullanılmak üzere üretilmiş kâğıtlar. Poster kartonu. Art Vegetable Parchment. Resim kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Art Board. Bitkisel resim karonu. Genellikle patentli ürünlerdir. Reprodüksiyon kartonu. Sanat parşömeni. Rock Paper. Sanatsal kapak kâğıdı. Çok yüksek oranda tutkallanan ve diploma türü belgelerin basımında kullanılan. Karakalem ve sulu boya çalışmalara uygun. (Bakınız: Art parchment). pamuk kökenli selülözden yapılan parşömen. çoğunlukla pamuk selülözü harmanıyla yapılırlar. Üzerinde kara kalem resim yapmak üzere üretilmiş. Çok düzgün bir yüzeye sahip. Artists Illustration Board. ressamların kullandığı kâğıtlar. Artists Papers and Boards. Suni deri kâğıdı. Örnek. Desenli zarf. Tual kartonu. Toksik olmayan. Ressamların kullandığı. Yapımında pamuğun veya benzeri bir yıllık bitkilerin kullanıldığı parşömenler. Dekoratif kapak kağıdı.

Asbestten yapışma levha. Asbestos Wallboard. ASAM süreci. ASAM Process (Alkalie Sulfite-Anthraquinone and Methanol Process). Isıdan etkilenmesi istenmeyen kablo türü döşeme altı malzemelerini korumak için üretilmiş küçük çaplı (3-5 mm) asbest borular. Asbestos Roll Board. Asbest kartonu. Asbest levha. alkali selüloz üretim süreci. asbestten üretilen elektrik izolasyon kâğıtları. Dolgu malzemeleri de kullanılarak asbestten üretilen. Asbest duvar levhası. Sanat parşömeni. Asbestos Waterproofing Felt. laminasyonla elektriksel ve mekanik dayanımını arttırılmış kâğıt levha. Asbestli zar kâğıdı. Asbestine. Asbestos Diaphgram Paper. Asbestli beton levha. çeşitli gramajlardaki karton levhalar. Asbestli konduit. Yerini Betopan® almıştır. Mukavemet arttırıcı çeşitli tutkallar kullanılmaktadır. Antrakinon ve metanol kullanılan. Asbestos Slaters Felt. Asbestos Roofing Felt. Zift emdirilmiş asbest levha. Kimyasal maddelerde fiziksel görünüş özelliği. Daha önceleri havbelerde izolasyon maddesi olarak kullanılmaktaydı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Art Vellum. Asbestli çatı kaplaması. Asbestos Felt. Asbestli elektrik izolasyon kâğıdı. Taban kâğıdı olarak asbest kâğıdı kullanılmak suretiyle. Asbestos Cement Board. Asbestos Electrical Insulation Paper. Asbest ve çimento ile yapılmış. Basınç altında çimento ve asbestle yapılan levhalar. Asbestos. Isıl dirençleri vardır. Asbestsi. Asbeste benzer. Uzun asbest liflerinden yapılan ve membran/zar olarak kullanılan kâğıt. 34 . Asbest kâğıdı. Asbestos Lumber). Asbest karton. Asbestos Lumber. Asbest. inşaatlarda duvar kaplaması olarak kullanılan levhalar. Asbestos Paper. Asbestli çatı levhası. Asbestos Roofing Felt). Eyafsı özellikleri olan magnezyum silikat kristalleri. (Bakınız. Asbestos Millboard. Düşük gramajlı kitap kapağı veya iç kapağı. Düşük gramajlarda. (Bakınız.

Kül tutunumu. Bitümlü karton. Külsüz. Analitik filtre kâğıtları gibi. Asphalt Felt). Aseptik ambalaj. Kâğıtta. 35 . Asphalt Emulsion. Ash Content. Buzdolabı dışında. zift emdirilmiş karton. Ash. Ash. Montaj sonrası çizilen ve uygulama sonrasını gösteren asıl projenin güncellenerek revize edilmiş hali. Bir yüzü kille kaplanan ve gravür yapımında veya flekso baskıda kullanılan bir kâğıt türü. Ash Retention. Aseptic Grade Board. Asfalt lamine kâğıt. Kül renginde. Steril ambalaj. Kâğıdın su geçirimini önlemek için kullanılan emprenye maddesi. Suya ve kimyasallara direnç sağlamak için. Asfalt çözeltisi. Asitte çözünmeyen kül. Kâğıt yakıldıktan sonra kalan külün ağırlığının. (Tetrapak kağıtlar gibi). Aseptic Packaging. Asphalt Laminated Paper. Bitümlü kâğıt. Zift. iki kraft kâğıdının arasına asfalt sürülerek yapıştırılmış çok katlı kâğıt. Asfalt. Kâğıdın yanmasından sonra kalan külün. (Bakınız. Asphalting Paper. Acid Insoluble. kraft kâğıtların iç tutkallamasında kullanılan özel bir karışım.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ As-built Projects. Ash Coloured. yiyeceklerin saklama ömrünü uzatan ambalaj türü. Asphalt Felt. Ashless. yandıklarında geriye kül bırakmayan bazı kâğıt türleri. Kâğıdın yanmasından sonra kalan inorganik artıklar. ana kütleye göre yüzde olarak oranı. Kâğıtta tutunan külün. Çatılarda su geçirimsizliği için kullanılan. mineral kökenli dolgu maddelerinin elyafa tutunum durumunu belirlemek için testler yapılmaktadır. hidroklorik asitle muamelesi sonucu geriye çözünmeden kalan kül. Aseptik türde karton. Asfalt. Kâğıt üzerine kaplanan çeşitli laminasyonlarla üretilir. Uygulama projesi. hamur sistemindeki toplam küle oranı. su ve kil karışımı halinde. Kül Miktarı. Asphalt. Kül.

Aspiratör deliği. Sindirme kapasitesi. 36 . Varlıklar. ASTM (American Society for Testing and Materials). Atmospheric Pressure. Aspirator Hole. Atmospheric Peroxide Bleaching. Atmospheric. Asphalt Sheating Paper. Asphalt Slaters Felts. bir taraftan selülozu bir taraftan peroksiti alan ağartma sistemi. Atlas kâğıdı. bir ürünün veya faaliyetin devredilebileceğini belirten terim. ana tahrik motoruna yardımcı olan ve onun komutlarına uyan tahrik ünitesi. Gazete kâğıtlarının ziftle doyurulmasından elde edilen ziftli kâğıt. Assist Drive. Özümseme kapasitesi. Asfalt emdirilmiş kâğıtların ortak adı. Miseller. Kontratlarda kullanılan ve bir hakkın. Association Colloids. (2) Açıklaması yapılabilir. Makine salonuna konulan aspiratör montaj boşluğu. Atmosferik basınç. Atmosfere açık. Kâğıt makinesinde. Bir pompayı karıştırıcı olarak kullanan. Harita ve atlas yapımında kullanılan pamuk kökenli özel bir kâğıt. Assets. Koloidal bir çözeltide dağılmış bulunan yüzey-aktif moleküllerin kümelenmesidir. Atmosfer basıncı dışında ek bir basınç altında olmayan. Merkezi Amerika Birleşik Devletlerinde bulunan ve teknik standartları geliştirip yayınlayan kuruluş. Assignable. Atmosfere açık peroksitli ağartma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Asphalt Papers. aynı yükü paylaşan. Mutlak basınç üzerine baskı yapan açık hava basıncı. Kümelenmiş asıltılar. (Bakınız. Asosiyatif selülozik koyulaştırıcı. Atlas Paper. (1) Devredilebilir. Bitümlü çatı kaplama kâğıdı. Bitümlü kâğıtlar. Suyu iten veya suyu seven parçalardan oluşan. Assimilative Capacity. Atık bir bir suyun yönetmeliklerde belirtilen sınır değerlere ulaşması için. Mevcutlar. Helper Drive). Asphalt Felt). Associative Cellulosic Thickeners. içine konulan temiz su miktarı. Kâğıtla ilgili standartları da bulunmaktadır. boya kıvamını arttırıcı maddeler. Yardımcı tahrik. (Bakınız. özellikle elekte ve preslerde.

Otorite. 37 . Düşük (%0. Atomic Absorption Spectrometry. oksijen.15) karbonlu ve % 16 nın üzerinde krom ve nikelden oluşan 304. tarafsız gözle. Austenitic Stainless Steels. Kağıt fabrikalarında yangın ve patlamalara karşı korunma amacıyla kullanılan bir yöntemdir. Attapulgite Clay. (2) Yetkili kişi. döküntüyü parçalayan makine altı pulperi. Atmosfere açık temizleyici. Bıçaklı döküntü pulperi. Audible Alarm. Etkisini azlatma. Mürekkep renginde. (1) Yetki. Sesli. altındaki süzgeci sıyırarak. Atomik emilim spektrometresi. yanıcı gazlar veya solvent buharları gibi zehirli patlayıcı özellikteki maddelerin oranlarını ölçme. Magnesium aluminyum silikat. Kulağın duyacağı frekans aralıklarında olan ses. Atmosfer testi. Authority. Belirli bir işi veya sistemi daha önce belirlenmiş olan ölçütlere göre. Attenuation. analitik bir laboratuar cihazı. Özellikle ışık ve ses etkisi gibi dalga şeklindeki fiziksel etkilerde meydana gelen azalma. Auditing. Şiddetini süre içinde azaltma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Atmospheric Screen. Atmospheric Testing. İçindeki sıyırıcı bıçaklı pervanesi aracılığıyla. Bir örnek içindeki metal konsantrasyonunu tayin etmeye yarayan. Mürekkep gibi kara olan. Ülkemizde üretimi olmayan. Authorized Representative. Audible. Operatörleri ve çalışanları tehlike veya hataya karşı uyarmak için verilen sesli uyarı. Bir şirket veya kurum adına yetkilendirilmiş kişi veya şirket. Sesli uyarı/alarm. ancak jeolojik olarak çeşitli yörelerde bulunması muhtemel bir kil minerali. Attrition Type Repulper. Denetim. Genellikle kağıt fabrikalarının kullandığı tür çeliklerdir. Atapulgit kili. sistematik olarak inceleme. zehirli gazlar. Bir cihazla havanın içineki. Duyulabilir. Dikey konumda içindeki helezon ve elekle temizlem yapan küçük kapasiteli temizleme elekleri. 316 gibi 300 serisi paslanmazlar. Yetkili temsilci. Östenitik paslanmaz çelik. Atramentaceous/Atramentous. Zayıflatma.

Oto lastiği sargı kâğıdı. Oto lastiği sargı kâğıdı. Automobile Board). Birden fazla kopyası olan ve genellikle elle doldurulan formları üretmede kullanılan. Otomatik şerit verme sistemi. Kullanılabilir klor. Automobile Tire Roll. (Bakınız. Otomobil kartonu. Çok nüshalı şirket içi formlarda kullanılan. Form kâğıdı. Automabile Board. İşletme operatörlerinin bazı bakım işlerini üstlendikleri bakım tekniği. Kâğıt makinesinde. kâğıdın bağlanabilmesine yarayan şerit verme sistemi. Daha önce belirlenmiş bir mantığa uygun olarak hareket eden. Beyazlatmada asit uygulamasıyla bağ yapan klor. Su geçirimsiz bir kağıt türü. Çok renkli baskıya olanak tanıyan bir baskı kâğıdı. buna uygun altyapısı olan sistemlerin yaptığı işler bütünü. Bant türü otomatik olarak çalışan ambalajlama sistemi. Otomatik kontrol. kendinden kopya özelliği olan kâğıtlar. Otomatik paketleme sistemi. Automobile Tire Wrap). (Bakınız. Otomobillerin içinde panellerde ve döşemelerde kullanılan. Bağımsız bakım. Automatic Packaging System. Autonomous Maintenance. Automobile Panel Board. Auxiliary Equipment. Autographic Register Paper. Automatic Control. Serbest klor. (Bakınız. Borate Autocaustisizing). Automatic Tail Feeding System. Yağlama ünitesi. Autocaustisizing. ağır gramajlı bir karton türü. Available Chlorine. Kendinden kopyalı kağıt. Auto Tire Wrap. Yardımcı ekipman.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Autochrome Printing Paper. Krome kâğıt/karton. havbe fanları gibi kağıt makinesi yardımcı ekipmanları. Automabile Tire Wrap. Oto lastiği sargı kâğıdı. 38 . ince gramajlı baskı kâğıtları. Autotype Paper.

Eksenel itme. Azure Laid. Ortalama elyaf uzunluğu. Axial Force. Ortalama. Mean) Matematikte bir dizi sayının toplamlarının dizideki eleman sayısına bölünmesiyle elde edilen sayı. Petrolden üretilen bir grup boya veya pigment. itme veya çekme kuvveti. Açık mavi. (Bakınız. Pompalarda da pompa fanına doğru olan hidrolik itme kuvveti. Fiili üretimde kalınan sürenin. Azo. Eksenel yük. Yararlanılabilirlik oranı. Axial Load. Azure. kaynaklar olduğu sürece ve üretim yapma müsaadesi verildiği süre içinde. Availability Ratio. Average. Türbülans yaratmayan akış türü. Eksenel akış. Axial Thrust.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Availability. Rifaynerde öğütme sırasında bıçaklara ve mile gelen eksenel itme kuvveti. Azure Wove. Elyafların ortalam boy uzunluğunu belirten ve bir örneklemeyle bulunan elyaf uzunluğu. Average Fiber Lngth. Azur. Azo. Unavailability). fiili üretimde bulunduğu toplam süre. Axial. üretime ayrılan süreye bölümüyle bulunan oran. Gök mavisi. Boru eksenine paralel akış. 39 . Üretime ayrılan süre kesintiler nedeniyle tam olarak kullanılamaz. Açık mavi çizgisiz yazı kâğıdı. Eksenel. Eksenel kuvvet. Yararlanma oranı. Açık mavi çizgili yazı kâğıdı. Yararlanılabilirlik. Akdeniz mavisi. Dönme eksenine paralel. Dönme ekseni. Kullanılabilirlik. Axis. (Eş anlamlı. Dönme eksenine paralel. Eksen. Eksene paralel itme kuvveti. itme veya çekme şeklindeki yük. Axial Flow. Üretime hazır bir kâğıt makinesinin veya bir ekipmanın. Bir dönüş ekseni üzerinde bulunan ve ayni özellikleri taşıyan. Yararlanma imkanı.

(Eş anlamlı. Backing Roll. Uygulama valsinin veya sıyırıcı bıçağın karşındaki destek valsi. Diğer kurutma silindirlerine göre. Spine). Ciltlemede sırt geçirme. Karşı vals. B2. Sırt kâğıdı. Önyüzü basılmış bir kâğıdın arka yüzüne de baskı uygulama. Backing Paper. daha küçük çaplı olan kurutma silindiri. Taban kâğıdı. Backing Board.. B(X). BB iki kat daha kaba. Sırt geçirme. ikinci sınıfı ifade eden tanım. Arka/Alt. B0 ölçüsündeki kâğıt her seferinde tam ortadan eşit olarak bölünerek B serisi diğer (B1. Diğer kâğıtları güçlendirmek için. Cildin arka kapağı. (Eşa anlamlı. (1) Matbaada kâğıdın pürüzlü olan yüzüne denir. Üst elek. (2) Tam ağartılmamış odun selülözünden üretilen kâğıtlarda. Back Bone. Arka plan. B serisi kâğıt ölçüleri Ek 2 de verilmiştir. kâğıt yüzeyinin kabalık derecesi. Geçmiş. Top Wire) 40 . Backing Up. B kaba. (Eş anlamlı. Back Cover.) kâğıtlar elde edilmektedir. arkalarına destek olarak konulan kâğıt. Destek valsi. Cilt sırtı. Uzun elekli makinelerde üst elek. Arka kapak. Arkaya basma. Üst/ön ise daha düzgün yüzüne denir. Backing Wire. Background. (2) Bu ifade üretimde kâğıdın elekle temas ettiği ve elek izlerinin bulunduğu taraf için kullanılır. Backing. Reverse Cover. Back. Kâğıt veya kartonlarda ISO 216 tarafından belirlenmiş kâğıt ebat ölçülendirme sistemi. A(X) ve C(X)). Ayna ve resimlerin arkasına konulan gramajı yüksek ve kaba karton. (Bakınız. Sırt kartonu. Küçük kurutma silindiri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ B B. (1) Çizim kâğıtlarında.. Baby Drier.

Front Side). yüksek gramajlı. yerle temas eden yüzeyinde oluşan çeşitli izler. Geri tepme basıncı. krepli veya gofrajlı. Oluklu mukavvalarda. Karşı basınçlı türbin. Bu durum türbin verimini arttırmaktadır. (2) Kâğıtta eleğe temas eden taraf. kraftlayner. Alt layner (tabaka). Eski sipariş. Birikmiş işler. Çeşitli nedenlerle yapılamamış. Ders kitapları üretiminde. Back Side. beyaz layner veya dupleks kuşe kâğıtlar kullanılmaktadır. imitasyon kraftlayner kâğıtlar. Drive Side. Back Mount Mash Paper. (2) Elek izi. (Bakınız. Sırt bezi. Book Back Liner). Cam veya seramik cephe mozaiklerinin yapıştırıldığı kraft kâğıdı. Çift katlı fourdrnier elekli makinelerde alt katta kullanılan geri dönüşümlü hamur. (3) İki yüzlü kağıtlarda. Back Pressure. Tahrik tarafı. ortadaki dalgalı kısım için fluting kâğıt ve üstte daha dayanıklı türler olan kraft. Sırt kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Back Liner. (1) Arka taraf. fakat sırada bekleyen işler. Teslim süresi gecikmiş sipariş. Mozaik taban kâğıdı. Backlog. Bu yüzde elek izleri görülebilmektedir. alt yüzeyde kullanılan layner kâğıt. Back Lining. Kağıt fabrikalarında eksoz buharı kağıt makinesinde kurutma kısmında kullanılarak kondensata dönüştürülür. 41 . Tabanlık. kağıdın elek tarafına gelen yüzü. Yerine getirilmemiş sipariş. (Bakınız. Sırt izi. Karşı basınç. Back Order. Kâğıt makinesinde ön tarafa salon tarafı veya operatör tarafı. Back Mark. Oluklu mukavvalarda. (1) Yaş kâğıdın kurumaya bırakıldığı zeminde. Backs. Back Lining Paper. arka tarafa da tahrik tarafı denilmektedir. Çalışma anında buharın tamamını kullanmadığı için eksozundan basınçlı buhar çıkaran buhar türbinleri. Ciltlerde düğümlerin açılmaması için sırta yapıştırılan kağıt veya bez bant. Back Pressure Turbine. Akışın yarattığı geriye doğru iten basınç kuvveti. Tender Side. kitapların sırtında veya arka kapaklarında kullanılması için üretilen.

kısıtlayan cisim. Baffle Aerator. Saptırma plakası. Bacteria Level. Kâğıt bobinlerde. Baggy. Türbülansı önlemek amacıyla. Bozuk ek yeri. (1) Kâğıdın her iki yüzüne de yapılan basım. Belirli bir örnekteki bakteri ve organizmaların sayısı. Kâğıt fabrikasında kullanım amacıyla depolanan sular. Microbial Celulose ) Bacterial Count. Bacon Paper. Bölme. Kâğıt bobinlerinde açma sırasında görülen. Çöl tipi ortamlarda gelişirler. (1) Depo suyu. Arıtmada temizlenerek geri döndürülen arıtılmış su. (Eş anlamlı. Baffle. Bacterial Celulose. Bagas selülozu. makine çalışma performansını etkilediği için ölçümü yapılan bakteri miktarı. Bakteri seviyesi. Kasap kâğıdı. Kuşe boyalarında. 42 . Bacteria. Kağıt fabrikalarında döngülü sularda yaşayan basit yaşam türleri. Bünyesinde lignin ve yarıselülozlar bulunmamaktadır. Bad Splice. düzgün saramama veya kaliper bozukluğu nedeniyle oluşan potluk. Çanta. Geri dönüşümlü su. Parafin gibi kaplama maddeleriyle su geçirimi azaltılmış. Sarkık. Bakteri. (2) Sırt sırta. Bagas. Bakteriler tarafından oluşturulmuş selüloz. et ürünlerinin sarıldığı kâğıtlar. (2) Arıtılmış su. Back Water. Şeker kamışından şeker alındıktan sonra geriye kalan elyaflı posa. Arkalı önlü. Bakteri selülozu. Bagasse Fiber. Mill Splice). Perde. Bagasse. Bölmeli aeratör.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Back to Back. Bakteri sayısı. Bag. Selüloz lifleri daha uzundur. (Bakınız. içinde saptırma bölmeleri veya plakaları bulunan havalandırıcı. Şeker kamışı küspesi. üretim sırasında oluşan ve baskıda kesiklik yaratan ek yeri bozukluğu. Şekeri alınmış kamış küspesinden elde edilen selüloz. Akışı önleyen. Torba. Kâğıt veya plastik maddelerden yapılan ticari ürünleri paketlemede kullanılan torba ve çantalara verilen ortak ad. Ayni salona tahrik tarafları ortada kalacak şekilde monte edilen iki kağıt makinesinin veya benzer ekipmanın montaj durumu.

Balance Sheet. İç ambalaj genellikle daha ince ve yağlı bir kağıttan yapılır. Bakers Wrap. çok dayanıklı kraft kâğıdı. Aktif ve pasiften kısımdan oluşur. yüzeyi kuşe kaplı kâğıtlar. Dış kutu ise kartondandır. Bisküviler. Balance. Bir eşitliği dengeleyen karşı değer. Salgılı bobin. Bataklık servisi. Bilançonun aktifinde kuruluşun mevcut değerleri. Bialanço.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Baggy Roll. Bobin açılırken kâğıdın düzensiz ve salgılı açılması nedeniyle. pasif borçlarını ve özsermayesini gösteren tablodur. Pasif tarafında ise. Torbalık layner kâğıt. Fazla kalın olmayan. Bag House. (1) Balans. hava geçirgenliği yüksek. (2) Terazi. Eksenel kaçıklığın mm olarak değeri ile bir saniyedeki dönüş sayısının çarpılmasıyla elde edilir. Balans kalite derecesi. ikili ambalajlama yöntemi. (2) Torbalı baca filtreleri. Baking. Selüloz üretilebilen. alacakları ve varsa zararı bulunur.. uzun elyaflı bir ağaç. (Bakınız. Bag Liners. (4) Kalıntı. Çimento torbaları gibi torbaların yapımında kullanılan. (1) Kâğıt torba filtre. Böylece. Bir kuruluşun belirli bir tarihteki ekonomik varlıklarını. özsermayesi bulunur. (3) Denge. bilançonun aktif ve pasif tarafları daima birbirlerini eşitler. tahıllar ve dayanıklı sütler gibi gıdaların paketlemesinde kullanılan. Liners). Değer küçüldükçe balansın kalitesi artar. Elektrik süpürgelerinde kullanılan. beyaz selülozdan yapılan ve makine izi veya filigran uygulanmış özel kâğıtlar. Fırınlama. Bald Cypress. Balansı alınmış döner bir parçada. Bag Paper. bu tür bobinlere verilen ad. Üretimde kaliper bozukluğu veya bobin sarım sorunları nedeniyle kalite bozukluğunu ifade etmektedir. Bag in Box. Ağırlığı ölçen alet. Aritmetiksel dağılım anlamında dengede/dengeli olma. kâğıttan yapılan torba filtreler. Kâğıt yüzeyindeki kuşe tabakasının kurutulması. (örneğin bir valste veya şaftta) alınamayan balansızlığı gösteren değer. Bakiye. Torbalık kâğıt. 43 . Titreşim açısından dengede olma. Kutu içi torba. Fırıncı kâğıdı. G değeri ile gösterilir. Kâğıt çanta üretiminde kullanılan. Balance Quality Grade.

Doksan derece hareket ederek tam kapalıdan tam açığa gelebilen akış kesme vanası. Balyalık kâğıt. Balyalama ünitesi. Küresel vana. Pulpere balya taşıyan. denk. Balya tellerini kesen döner bıçaklı ekipman. Bale Wire Wrapper. Baling Plant. Hurda kâğıt işleme tesisi. Balya teli. Balya yapmak için kullanılan hidrolik pres. Saman. Selüloz veya hurda kâğıt balyalarını bağlamada kullanılan tel. Balsam Fir. İki konsantrik bilezik içinde dönen bilyalardan oluşan metal bir yataklama elemanı. Açma kapama elemanının ortası delik bir küre olması nedeniyle bu adı almıştır. Balston 1733 de kurulmuş bir kağıt firmasıdır. Bale Weighing System. Kanada balsamı. Balston’s Paper. Bale Press.. Bale Wire Cutter. Bale Conveyor. Bale Weigher) Bale Wire. Kanada köknarı. Balya. Balya presi. Balya konveyoru. Hurda kağıdı presleyerek balya haline getirme. Balyalama. Balya teli kesicisi. Bale Weigher. Genellikle konveyor ayaklarındaki yük sensörleri (Load Cell) ile oluşturulan ve kesikli pulpere giren balya ağırlıklarını toplayarak ölçen balya kantarı. Fabrika içinde hurda kâğıtların balyalandığı bölüm. Bilyalı rulman. selüloz veya hurda kâğıdın hidrolik preste sıkıştırılmasıyla oluşan balya. Pelesenk.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bale. Firma çizim kağıtları ve filtre kağıtları üretmiştir ve 1955 de kapanmıştır. Baling Paper. 44 . Kesilen balya tellerini yumak hale getirerek hacmini azaltan presli sistem. Balston kâğıdı. Ball Bearing. Selüloz üretiminde kaynak olarak kullanılan bir ağaç. Balya tartma sistemi. Ball Valve. Balya yapma. Balya kantarı. Genellikle selüloz balyalarını sarmak için üretilen ambalaj kâğıdı. (Benzer anlamlı. Balya kâğıdı. Baling. paletli taşıyıcı. Bir çizim kâğıdı türü. Balya teli sarıcısı.

elektronik ürün kodlama sistemi. Hisse senedi yapımında kullanılan kâğıt. Bambu selülozu. Banka muhasebe defteri. fakat aynı kalitedeki kâğıtlar. Bono ve çek kâğıdına göre daha düşük gramajlı. Fotoğraf kağıtlarını kaplamada beyaz pigment olarak kullanılır. 45 . Kuşe kaplamada beyaz pigment olarak kullanılan kimyasal bir bileşik. Banknote or Currency Paper. Bank Note Paper. Hesap hareketlerinin işlendiği hesap cüzdanı. Taşıyıcı özelliği yoktur. (1) Ağaç kabuğu. (2) Ağaç kabuğu renginde. Banka kâğıdı. Barium Sulfate. Dış tabaka cansızdır ve selüloz bulunmaz. Para basımında kullanılan dayanıklı ve pamuk selülozundan yapılan. Bank Paper. Barium Chromate. saz türü bir bitki. Asyada yetişen ve elyaflarından kâğıt yapılan. (1) Çemberleme. Baryum sarısı olarak da adlandırılır. özel güvenlik korumalı kâğıtlar. korumaya alma. Dut ve çalı türü çabuk sürgün veren ağaçların iç kabuklarından kağıt üretilebilmektedir. Ağaçların en dışında. Bank Stock. Banding. Bambu. Bark. Barcode.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bamboo. Kâğıtta kaplama ve dolgu maddesi olarak kullanılan kimyasal bir bileşik. iç ve dış kabuk olmak üzere iki tabaka halinde bulunan tabaka. Para kâğıdı. dayanıklı ve uzun ömürlü. Barium Carbonate. Banking Book. Banka kayıtlarının tutulduğu defter. Barkod. (2) Bantlama. Baryum kromat. Bambu saplarından kimyasal yöntemle elde edilen selüloz. Banka hisse senedi. Çelik veya plastik şerit çemberlerle bobinlerin sarılması. Banka kâğıdı. Bankaların bastığı bono. çubuklardan oluşan. Optik algılayıcılarla okunabilen. Baryum sülfat. korumaya alınması. Baryum karbonat. Bobini yapışkan bantla sarıp. gofraja uygun kâğıtlar. çek. Kalıcı olan açık sarı bir renk. Yüksek kaliteli. Bank Book. hisse senedi ve kıymetli evrakların basıldığı özel kâğıtlar. Baryum sarısı. Banka hesap cüzdanı. Bamboo Pulp.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bark Cloth. Atmosfer tarafından bir cismin birim alanına yapılan kuvvete barometrik basınç denilmektedir ve atmosferik basınç olarak da adlandırılır. Takograf kağıdı. Büyük parçacıkların geçemeyeceği elekle eleme. Fıçı layner kağıdı. Barrier Separation. Kâğıt içinde selülozdan gelen. “Tapa” adıyla da anılmaktadır. Barometrik basınç. kabukları yakarak buhar elde edilen buhar kazanı. Barometric vakum ayakları. 46 . Barking. Selüloz fabrikalarında. Elekle eleme. Varil kâğıdı. Bu mesafe vakumun seperatörden suyu ememeyeceği kadar uzun tutulmaktadır. mihver boru tekniği ile yapılan fakat daha büyük çaplı kağıt varilleri yapmak üzere üretilen kraft kağıdı. Barrier. Selüloz üretiminde süreç kütüklerin kabuklarını soyarak başlar ve yongalamayla devam eder. Mürekkepli kayıt cihazlarında kullanılmaktadır. Kabuk lekesi. bir ağacın kabuğunu. Selüloz ve sunta fabrikalarında. Kabuk (buhar) kazanı. Barometric Pressure. Fiziksel eleme türlerinden biri. Bir tarafı parafinle kaplı. Atık kabuk. çok ince ve opak bir kâğıt. Su. Kabuk kumaşı. Barometric Drop Legs. Selüloz fabrikalarında kütüklerin soyulmasından sonra geriye kalan ve yakıt olarak kullanılan ağaç kabukları. gözle görülebilen ağaç kabuğu kalıntıları. parçalamadan bütün olarak soyduktan sonra. Atmosferik basınç. Bark Steam Boiler. Vakum kasalarından seperatörlere kadar uzanan boru hatındaki net düşey boru mesafesi. Kabuk soyma. Afrikada ekvator şeridinde. kaynatıp. Bariyer. Barker/Debarker. Barrel Liner. yağ gibi maddelerin kâğıda geçmesini önleyen maddeler. Bark Waste. Bark Specs. döverek elde edilen keçe veya güderi türü bir kumaş. Tapa. kütüklerin kabuğunu soymak için kullanılan makine. Nakliyecilerin kullandığı. Kayıt cihazı kâğıdı. Kabuk soyucu. Barograph Paper.

Kâğıdın su. Daha sonra kuşe veya başka bir yüz kaplama ürünüyle kaplanacak zemin kâğıdı. Taban malzemesi. Base Board. Baryum sülfat. Base Flow. Tam kapalı havbelerde alt katta bulunan makine altı kapatması. Baryum sülfat (Bakınız. Taban kağıdı. salınımların getirdiği makina enine görülen çizgiler. Barring. (2) Baz kağıt. Elek üzerinde ve kalender sonrasında. (Bakınız. Makine altı katı. kaplama veya laminasyon malzemeleri. Santrifüj temizleyicilerde kabul gören temizleyicinin üstünden alınan hamur. Underflow. Ürün haline getirilecek kağıt. Ana akış. Base Material.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Barrier Coat. Üzeri kaplanacak kâğıt. Bariyer maddesi. pH değeri 7 nin üzerinde olan alkali maddeler (2) Taban. Taban kartonu. Barrier Material. Tecrit maddeleri. Alt layner. Taban kağıdı. Kalıcı beyazlık sağlayan bir kuşeleme pigmenti. Basement Enclosure. Yüzeyine kaplama. Baskıda veya kuşelemede kullanılan zemin malzemesi. Kâğıdın baskılı olmayan tarafına uygulanan ve opaklığı arttırarak yazının arkadan görünmesini engelleyen kaplama. Baryta Paper. Barium Sulfate. Bariyer kaplama. kuşeleme veya dekoratif yüz geçirmeyle yeni bir yüz kazandırılacak astar kartonu. Zemin kat. Astar malzemesi. Overflow.. buhar. Işığa hassas baryum sülfat bileşiği ile kaplı. yağ veya gaz geçirimini önlemek için kullanılan. (1) Baz. Oluklu kutularda alt kat olarak kullanılan kâğıt. “Blanc Fixe” olarak da adlandırılan baryum sülfat. Barita kağıdı. Base. fotoğraf baskı kağıtları. Kağıt makinesinin oturduğu katın altında bulunan kat. Accept) Base Liner. Barytes ve Blanc Fixe). (1) Taban kâğıdı. Makine altı kapatması. 47 . Base Paper. Astar. Basement. Barytes.

Yapılacak baskı ve kâğıdın cinsine göre standart hale gelmiş kâğıt ölçüleri. beton içinde bırakılan montaj plakası. Baz kağıt formasyonu. Taban hamuru. dut. Kâğıt makinesini monte etmek için. Sole Plate). kenevir. Fişeklerde barutun arka tarafında bulunan kağıt dolgu maddesi. Söğüt. belirli ölçülerde bir top kâğıdın (500 yaprak) libre (libre=pound=453 gr) olarak ağırlığı. Avan mühendislik çalışmaları. Detayları olmayan ön mühendislik çalışmaları. Av tüfeklerinin fişeklerinin yapımında kullanılan fişek kağıdı. Base Wad. renksiz kuvvetli bir asitin karıştırlmasıyla oluşan renkli tuzlar. Kurusıkı kâğıdı. jüt gibi odunumsu bitkilerin iç kabuğundan elde edilen selüloz. Bast Fibers. Sak. İç kabuk. suda çözünmeden pigment halinde dağılan. Söğüt. Detaylı mühendislik çalışmalarında kullanılmak üzere hazırlanmış temel prensipleri gösteren mühendislik çalışmaları. Gramaj. kâğıdın bir metrekaresinin ağırlığı. Basic Dye) Basic Dye. Metrik sistemde. (Bakınız. (Bakınız. Standart kâğıt ölçüleri. Basic Weigth. Base Wad Paper. Basis Weight. Makina üzerindeki yaş temizlik kağıdı. dut. Taban plakası. Avan projeler ve ekipman listeleri bunlardan bazılarıdır. Bazik boya. elyafta tutunumu yüksek boyalar. Base Sheet Forming. Fişek kağıdı. Base Stock. (Eş anlamlı. Anilinden türetilmiş. Renkli bir bazla. alt katman olarak kullanılan düşük kaliteli her tür elyaf. Çok katmanlı kâğıtlarda. Özellikle otantik el yapımı kâğıtlarda kullanılan selülozlar. Detail Engineering). Baz ağırlık. İngiliz ve Amerikan standartlarına göre. Basic Colour. jüt gibi odunumsu bitkilerin selüloz yapılan iç kabuğu. 48 . Basic Engineering. Sak selülozu. kenevir. Bast. Basic Sizes.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Base Plate.

Tuvalet kâğıtları. kutular üst üste istiflendiklerinde ezilmeye karşı kutunun mukavemetini belirler. Pulperin her seferinde doldurularak elyafların açıldıktan sonra boşaltılması yöntemi. Akü kartonu. Pulpere veya büteye boya konularak yapılan hamur boyama yöntemi. kurşun plakaların arasına konulan seperatör kartonu. Kumaş veya kâğıdın bazı bölgelerinin parafinle kaplanarak. Kesikli pulperleme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bastard Size. B. kesikli süreçlerde kullanılmaktadır. kontrol edilmesi mümkün olmayan bir boyama tekniği. Batch Process. Temizlik amaçlı kullanılan tuvalet kağıtları ve kağıt havlular. Standart ölçülerde olmayan kâğıt ölçüsü. uygulanan kuvvete karşı dayanma direncinin ölçümü. Batch Coloring. Kesikli kontrol. Batik. Kesikli pişirici. Sıkıştırma direnci testi. (Best Available Technology). Partiler halinde boyama. Beç boyama. kesikli olan üretim süreçleri. Kimyasal selüloz üretiminde kullanılan. Akü üretiminde. doldur boşalt usulü yapılan pişirme yöntemi. Yapıştırılmış boş bir kutunun karşılıklı yüzeyleri arasında. Batch Cooking.T. Rutin bir işlevi. Batch Cooking). Çevreye uygunluk açısından en uygun olan teknoloji. Bu direnç.A. En uygun mevcut teknoloji. Kesikli süreç. Kesikli kontrol. Kutu sıkıştırma testi. yonga ve likör karışımının reaksiyona girdiği reaktörler. Selüloz üretiminde. Batch Digester. Genellikle matbaa artıklarından değerlendirilmek üzere kesilmiş kağıtlar. (Bakınız. 49 . Batch Pulping. Batik. format içinde yapıp tekrar başa dönen kontrol yöntemi. ebruli bir görünüş elde edilen boyama tekniği. Doldur boşalt tarzı süreçler. Ölçü dışı. Battery Board. Renk sapmalarına müsait. Sürekli olmayan. BCT (Box Compression Test). Bathroom Tissues. Kesikli pişirme. Batch Control.

Dövülme aşamasında. Beater Adhesive. Beater Colored. Bearing Housing. Beam. Dövücü tutkalı. Best Available Technology) Beaker. (2) Kiriş. hollander türü ekipman. Kağıda istenilen özelliği verebilmek için selülozu açabilme ve öğütebilme. Beatability. Beater Loading. Dövücü. (Benzer anlamlı bakınız. Dövülme aşamasında hamurun boyanması. Dövücü katkı maddeleri. Burada elyafın hem açılması. 50 . Dövülebilme (özelliği). En iyi klasik kirlilik kontrol teknolojisi. Katlanmak. Gerçekte elyaf açılımı pulperde. Makinede şase olarak kullanılan ağırlık taşıyıcı destek elamanları. Dövücüde yükleme. öğütme ise rifaynerlerde iki aşamalı olarak yapılır. Burç. Bir güçlüğü veya ağırlığı taşıyabilmek. Dövücü boyası. reçine gibi. Beater Additive. hem de dövülerek öğütülmesi ayni anda yapılmaktadır. açma ve öğütmeyi kapsar ve hollanderlerde veya elde tahta tokmakla olduğu gibi eş zamanlı gerçekleşir. Beater Roll. Tahammül etmek. Bir tambur üzerine yerleştirilmiş bıçaklardan oluşan ve hollanderlerde kullanılan dövme çarkı. Dövücüde boyanmış. Dayanmak. Beater Dye. Dövme çarkı. Bear. kâğıt kalitesini olumlu yönde etkileyecek ve dövülme aşamasında hamura katılan katkı maddelerine verilen ortak ad. Rulman yatağı. Döner parçaların dönüşteki sürtünmelerini minimuma indiren yatak sistemlerinin genel adı. Pudrel. Rulmanın temiz bir ortamda kalmasını ve yağlanmasını sağlayan yatak. Bearings. (1) Işın. Dolgu maddelerinin dövücüde hamura katılması. Dövme valsi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ BCT ( Best Conventional Pollutant Control Technology). Beater. Beherglas. Nişasta. Günlük kullanımda bazen pulperlere veya rifaynerlere tek başına “beater” denildiğine sıklıkla rastlanmaktadır. Elyaf açmak ve öğütmek için kullanılan. Yatak. hamura katılan iç tutkal. Oysa gerçek dövme işlemi. Hamura rifaynerde/pulperde eklenen boya.

Bira bardak altı kartonu. rifayner ve pulper tarafından birlikte yapılmaktadır. Yataklık kâğıt. Rafta depolama. Belt Conveyor. bira filtre edilmesinde kullanılan. Bira filtre kâğıdı. Bekk Smoothness. Beer Mat Board. Kayış-kasnak sistemlerde. Belt Filter Press. yıkanabilir filtre kâğıdı. Bant konveyor. Bekk düzgünlüğü. Hamurdan veya çamurdan suyu ayırmak için kullanılan. Bekk cihazıyla ölçülen kağıt yüzey düzgünlüğü. Kayın. Bedstead Paper. Belt Press. Coaster Board). Kayın ağacı. Mobilya ve yatakları sarmak için kullanılan kraft kâğıdı. Bench Storage. (2) Kâğıdın elle yapıldığı günlerden kalma. (Eş anlamlı: Belt Filter Press). Kayış gerginliği. samanı veya yıllık bitkileri selüloz üretimi için tokmakla ezmek için kullanılan tanım. Benchmark. çift elekli teksif eleği. Belt Tension. Temel ölçü. Belt Drive. Hareketin aktarılması kayışların sürtünme kuvveti sayesinde olmaktadır. Selüloz kaynağı olarak kullanılan bir ağaç türü. Değeri yüksek olan ürünlerin raflarda etiketlenerek depolanması. Bira bardaklarından süzülen suları emebilecek. Tutkalın hollanderde hamura katılması Beating. Öğütme. İkiz elek. İki şafta monte edilmiş kasnaktan oluşan bir yapıyı döndürebilmek için kullanılan kayışlı tahrik sistemi. uzun elyaftan yapılma. (2) Sonsuz dönen baskı kayışlı makine. (Bakınız. Bant filtre presi. Kayış tahrik sistemi. kalın karton. Selüloz fabrikalarında yongları silodan alıp ön ısıtma ünitesine taşıyan konveyör. 51 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Beater Sizing. (1) Dövme. Elyaf açma ve öğütme işlemini birlikte yapma. (1) Elekli filtre presi. Santrifüj seperatör içine yerleştirilen. Beech. Bu işlem hollander dışında. Bant roleleri üzerinde dönen sonsuz olarak yapıştırılmış konveyor. Dövücüde tutkallama. Kabul görmüş kalite ölçüsü. Beer Filter Paper. Hollanderde selülozu işleme. çalışma verimi açısından kaymayı önlemek için önemli olan kayışın gergiliği.

) Bending Chip. Bending Resistance (Flexural Stifness). Bending Roller. Kâğıtta dolgu maddesi olarak kullanılan doğal bir kil türü. C dalga. Beta Radiography. BF (Boldface). ışınların bir kısmını emer. Döndürme valsi. Katlama/Katlanma sayısı. B-Flute. Kalın yazı.4 mm ve oluk sayısı 150 dir. Bükülme eğimi. (2) Kırımlı kutu. Beta Gage/Beta Gauge. Bending Curvature. Pilyajlı mukavva. İnce dalga. Kısaltılmış olarak “Bold” diye kullanılır. Bending Stiffness. Katlama kutularda. kâğıdın gramajının yoğunluğunun ve kalınlığının ölçülmesi için kullanılan teknik. olukların yüksekliğini ve bir metredeki oluk sayısını tanımlayan bir ifadedir. Bending Resistance) Bentonite. Bending Number. Kâğıdın gramajını belirlemek için kullanılan ve beta ışınları kullanan radyoaktif ölçü cihazı. Eğim çapla ters orantılıdır (1/r). (Bakınız.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bender. (Bakınız. Dalga. B dalga (ince dalga) olukluda. Bu sayede lineer bir gramaj ölçümü sağlanır. Pilyaj yerlerinin kırılmadan kaç kez katlanabileceğinin göstergesi. Beta radyografi. Pilyaj makinesi. E dalga ve K dalga türleri de vardır. Hurda harmandan yapılan ve pilyajlanarak kutu yapımında kullanılan karton. Katlanma sertliği. oluklu mukavvalarda. (1) Kırma makinesi. Beta ölçer. Kağıdın kırılmadan bükülebileceği eğim. Beta ışınlarını kullanarak. Beta Celulose. Kâğıdın gramajı arttıkça emilim oransal olarak artar ve arkaya geçen sinyal azalır. D dalga. Bir kaynak ve bir alıcıdan oluşur. Eğimin büyüklüğü kağıdın esnekliğine bağlıdır. Bentonit. A dalga. B-Dalga. (Pilyaj: Katlama yerlerinin düzgün ve kolay katlanması için yapılan iz verme işlemidir. Katlama direnci. A-Flute) 52 . Pilyaj nedeniyle katlanarak oluşan mukavva kutu. Kaynakla alıcı arasına giren kâğıt. Kıvrılma eğimi. Selülozun alkali ortamda çözünebilen kısmı. Oluklu kutuların yüksekliği boyunca ezilmeye karşı direnci. büküm yerlerinin dayanım kalitesini belirlemek için kullanılan bir ölçü. oluk yüksekliği 2. Beta Gage). Kağıda yön değiştirten merdane veya vals. Beta selüloz. (Bakınız.

Para destelerini çevrelemek için. Senet. Bills of Lading. Ticaret senedi. (Bakınız. Kutu konteyner. ne kadar miktarda taşınmakta olduğunu gösterir belge. Billhead Paper. Kaplama sırasında oluşan bir kusur nedeniyle. Bimetal kalıp. Satış fişi. Bills of Exchange. Bağlayıcı. Bill Poster Blanking Paper. Cilt kartonu. şeritler halinde kesilerek kullanılan bir kraf kâğıdı türü. Bin Box. Kutsal kitap kâğıdı. İrsaliye. Bill. Bibulous Paper. basılmış kâğıt. laminasyonun yapışmasını sağlayan maddeler. 53 . Fatura ve senet gibi elle yazı yazmaya uygun. Yazar kasa kâğıdı. Emiciliği yüksek bir kağıt. Kâğıtta nişasta tutkalı bu amaçla kullanılmaktadır. Billhead Paper). Mukavva. Fatura. Binder’s Board. Bimetal Plate. Para deste kâğıdı. Bill Straps. İncil ve Kuran gibi kutsal kitapların basıldığı düşük gramajlı. kemik renkli. Bir firmanın diğer firmaya verdiği ve üzerinde yazılı tarihte ödemenin yapılacağını belirten belge. Antetli kâğıt. Kâğıtta elyafların bağlanmasını. Bağlayıcı göçü. Isıl yazı yazma özelliğine sahip kağıtlar. Kaplamada noktalı görüntü. Oluklu mukavva veya plastikten yapılma kutu. Kurutma kâğıdı. Fon kâğıdı. düşük gramajlı olmasına rağmen opak bir kâğıt. Bill Paper. Konşimento.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bible Paper. Bir nakliye sırasında nelerin. Billing Machine Paper. Satışta verilen ve ürünün fiyatını gösteren ticari belge. Bakır-krom veya bakır-nikel gibi. Binder. kaplama maddelerinin tutunmasını. İncil kâğıdı. Ciltçi kartonu. kâğıt yüzeyinin görünüşünün bozulması. Binder Migration. Çeki listesi. Poster ve ilan tahtalarında fon olarak kullanılan kâğıt ve kartonlar. çift tabakalı metal ofset kalıbı.

Biyofilm oluşumu. Biyokimyasal oksijen ihtiyacı (BOİ). karbon dioksit ve suya dönüşerek bozulmaya uğrayan organik madde atıkları. Matbaalarda kitap kenarlarının kesiminden sonra ortaya çıkan kırpıntı kâğıtlar. Kağıt fabrikalarında yüzeylerde birikintiye yol açan oluşum. (Bakınız. Çürüme. Biodegradable Waste. Binding Agent. Biodispersants. Binding. Cilt artığı. Ciltleme marjini. Biyobozunma. Deposits) Biofilm Formation. Biyobozunur atık. Binding Tape. Binder). 54 . Mikroorganizmaların yüzeye tutunarak film tabakası oluşturması. Biochemical Oxygen Demand (BOD). Biyoçözücüler. Beraberinde mikrop öldürücüler kullanılır. kapalı döngü nedeniyle oluşan biyolojik yaşam şekillerini yok etmek için kullanılan kimyasal. Biyolojik ortamda. Biyofilm. Biyosit. Ciltlemede bırakılan yazısız kısım. Organizmalar tarafından organik maddelerde gerçekleştirilen çürüme faaliyeti. BOİ atık suyun 20°C lik. karanlık ve dışarıdan ek oksijen alamayacağı bir ortamda 5 gün süresinde tüketeceği oksijen miktarıdır. Aerobik koşullarda mikroorganizmaların atık sudaki organik maddeleri ayrıştırmaları için gerekli oksijen miktarı. (Bakınız.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Binder Waste. Biocide. Bir kapak içinde fasikülleri dikerek cilt yapma. Mikro organizmaların metal veya beton yüzeylerde tutunarak oluşturduğu katman. Çürüyebilir atık. Biyoenerji. (1) Ciltleme. Binding Offset. Yapışkan (kâğıt) bant. Bağ yapma. Organik maddelerin bozunmaları sırasında ortaya çıkan gazlardan elde edilen enerji. Bioenergy. (2) Bağlama. Kağıt fabrikalarında yüzeylere tutunan biyofilm tabakalarını çözmede kullanılan kimyasallar. Biofilm. Kâğıt üretimi sırasında. Biodegradation. Bağlayıcı madde. Kurumak suretiyle pigmentleri birbirne bağlayan uçucu madde.

Bobin makinasında kombine kesim sırasında ortaya çıkan dar ebatlı genellikle ıskarta olarak geriye dönen bobin. Dar ebatlı ıskarta bobin. Bisülfit hamur. Biostat. Biofuels). magnezyum sülfit) karışımı içinde yongaların pişirilmesiyle elde edilen kimyasal hamur. 55 . Biocide). Selüloz üretimi için kullanılan ağaçların ve arıtma ünitelerinin artıklarının yakıldığı buhar kazanı. Biscuit. Tooth). Biyolojik dönüşüm. El yapımı resim kâğıtlarının yüzeyindeki pürüzlü yapı. bakterilerle yapılan bir dizi işlemler. Biyoyakıt. Biyolojik kontrol. (Bakınız. bisülfat pişirme yöntemiyle elde edilen hamur. Biomass. Diş izi. Dişli. (Eş anlamlı. (Bakınız. Bisülfit likörü kullanılarak. Biosludge. Biyoçamur. (Bakınız. Endüstriyel ve evsel atıkların mikroorganizmalar tarafından dönüşüme uğratılması. Biyolojik arıtma sırasında havuz tabanına çöken çamur. Bisülfat hamuru. Bitki artıkları ve bitkisel organizmaların oluşturduğu yanıcı maddeler. Biomass Boiler. Endüstriyel ve evsel atıkların içindeki zararlıları yok etmek için başka biyolojik canlılar kullanılması. (Eş anlamlı. ağaç kabukları. Hogged Fuel Boiler). Biyolojik atık su arıtımı. Yonga kazanı. Biomass). Atıkların içindeki organik maddelerin bozunmaları sırasında ortaya çıkan yanıcı gazlar ve siyah likör. Kükürt dioksit ve kalsiyum sulfit (sodyum. Sulphite Pulp) Bite. Bisulphite Pulp. Eş anlamlı. Biological Oxygen Demand (BOD). Biological Conversion. Biyokütle.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Biofuels. Biyokütle buhar kazanı. Atıkların içinde bulunan dengesiz durumdaki organik maddelerin oksitlenmesi ve sindirilmesi için. Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ) Biological Wastewater Treatment. atıklardan elde edilen yanıcı maddeler. Biological Control. Bisulfate Pulp.

Tracing Paper). Blackening. Gövdesi kara olduğu için mükemmel bir ışık emici olarak görülen referans yüzey. siyah renkli bir paketleme kâğıdı türü. gözeneksiz ve içinde saklanan filme zarar verecek kimyasallar bulunmayan bir kâğıt türü. siyah renkli ve paslanmayı önleyici özellikte bir kâğıt türü. girdiler. Kara cisim. Needle Paper). transferler gibi konuların üzerinde durulduğu araç veya sistemlerin sembol hale getirilmişi. Işığa duyarlı fotoğraf ları saklamak için kullanılan. matbu. Kara kutu. Siyah film kâğıdı. Barita. siyah çizgili kâğıtlar. Black Print Paper. İğne paketlemede kullanılan. Siyah çizgili kâğıt. Black Needle Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bitokoshi. Esmerleşme. (Bakınız. İçindekilerden çok. (Bakınız Black Line Paper). Japonyaya özgü bir yazı kâğıdı türü. yongaların kimyasallarla pişirilip yıkanmasından sonra geride kalan ve kimyasallar. kâğıt yüzeyinde opaklığın yer yer azalmasıyla meydana gelen renk değişimi. Siyah-Beyaz fotğraf kağıdı. Siyah pozitif kâğıdı. lignin ve birtakım karbonhidratların karışımından oluşan esmer renkli sıvı. Black Liquor. havayı atmakta ve opaklığın azalmasına ve esmerleşmeye neden olmaktadır. siyah renkli. çıktılar. Black Line Paper. Black Positive Paper. (Bakınız. Işığa duyarlı filimleri saklamak için kullanılan. Blackbody. Black and White Paper. Ağır gramajlı kapaklık olarak kullanılabilecek türde işlenmiş ve yüzeyi fotograf baskılarında sorun çıkarmayacak kadar kaliteli kâğıtlardır. odunsuz kâğıt. Black Photo Paper. Kalenderin veya süperkalenderin ağır basıncı. Kalendereleme sonucu. reçine veya polyester ile kaplanarak kullanılan fotoğraf kağıtları. Black Album Paper. Kraft prosesinde. Siyah iğne kâğıdı. Siyah likör. kâğıt içindeki rutubeti hapsederken. 56 . Black Box. Çok düşük gramajlı kaplanmış. Siyah fotoğraf kâğıdı. Yazı yazmada kullanılan.

renklerin ayrırt etmek için. Black Wrapping Papers. Bıçaklı tip kesafet transmitteri. Blanket. Blade Coating. Hamur hattı üzerine takılan ve bir lama üzerine hamurun yaptığı kuvveti ölçen kesafet ölçücüsü. Knife Coating. Blade Cut. Kraft kâğıdı veya jütten yapılan. Katlanmamış ambalaj kutusu. Blanket Buildup) 57 . Blade Marks). Kara kutu. siyah kalıp. (Eş anlamlı. Blank Book Paper. paketlemede veya dekorasyon amaçlı kullanılan. Gap Coating). Boş kutu. Raspalı kuşeleme. Black Waterproof Paper. Blade Marks. makine yönünde görülen bıçak izi. Blade Coated Paper. Raspayla kuşelenmiş kâğıt. Giyotinde yapılan kesim. raspayla kâğıt arasına sıkışması sonucu oluşan sıyrık görüntüsü. Bıçak kesimi. Kraf veya jüt kökenli. Blanket. Kuşe çözeltisinde kullanılan beyaz pigment. Siyah paketleme kâğıdı. Siyah bitümlü kâğıt. Blade Scratch. Baryum sülfat. çözelti içindeki yabancı cisimlerin. Bıçaklı/raspalı kuşe makinası. Karton kutu. Siyah baskı. Blade Crease. Siyah kalıp. siyah-beyaz tonlarda yapılan. Knife Over Coating. ziftle doyurularak su geçirimsizliği sağlanan bir kâğıt türü. Vals yüzeyini kaplamak için kullanılan lastik ve bez karışımı kaplama. Fotoğrafta. Blade Type Consistency Transmitter. Blanc Fixe. kâğıt yüzeyine kuşe çözeltisi sürerek fazla kaplamayı bıçakla veya raspayla sıyıran kuşe makinesi. Blanket Accumulation. Kuşe kaplamada. Kuşe çözeltisini raspayla sıyrılırken. Bıçak izi. Blade Coater. Kauçuk vals kaplaması.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Black Printer. (Bakınız. Çizgisiz defter kâğıdı. Bıçak/raspa izi. Önce. Blank or Black Box. (Bakınız. çeşitli gramajlardaki kâğıtlar.

Ağartılabilirlik. Neme karşı çok dayanıklı olan. Bleached Packaging Paperboard. Baskısız kağıt. Beyaz karton. Beyazlatılmış ve oluklu mukavva yapımında kullanılan layner kağıtlar. Bleachability. Blanket-to-Blanket. İki yüzlü baskı. Beyazlaşabilirlik. Ağartılmış kraft selülozu ağırlıklı kutu kartonu. patlayıcı maddeler içine konulmaktadır. Bunların doğrudan ağartma özellikleri yoktur. Genellikle kimyasal selülozlar ağartılabilir özelliklerdedir. Valsten valse. Bleaching Agents. Sarı veya esmer elyafa. gerekli parlaklık ve ışık özelliğinin kazandırılması işlemi. Ağartılmış kimyasal selülozdan yapılan karton. enzimler veya alkali maddeler gibi yardımcı kimyasal maddeler. Beyaz kraft kartonu. Ağartma. fişek gibi patlayıcıların ambalajlandığı kâğıtlar. Beyazlatma. Bleached Board. Bu kâğıtlardan kapsül ve kovan yapılarak. Blanket Wrap. Selüloz veya dönüşümlü kağıtların ağartılmasında kullanılan kimyasallar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Blanket Buildup. Beyazlatma kimyasalları. Blanket birikintisi. Ağartma kimyasalları. Selüloz veya dönüşümlü elyafların ağartılmasında kullanılan stabilizatörler. Kâğıdın iki yüzünü basabilmek için kâğıdın valsten valse aktarılmasıyla yapılan baskı sistemi. Bleached Corrugating Material. Blasting Paper. Bleaching. Blanks. Blanket üzerinde biriken kağıt tozları. ortamı hazırlarlar. Ağartma yardımcı maddeleri. Hipoklorit türü beyazlatıcı maddeler. 58 . Bleaching Auxiliaries. Mekanik selülozlar ise doğal renklerindedir. Beyazlatıcı. Üzerine baskı yapılmamış kağıt veya karton. Beyaz layner. Blanket sarım açısı. Ağartıcı. Bleach. Kâğıt hamurunun beyazlaştırılması için kullanılan maddeler. mürekkep ve diğer kirlilikler. Boş kağıt. dinamit. Patlayıcı kâğıdı. Blanketin kağıtla yaptığı açı.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bleaching Liquor. Ağartma sıvısı. İçinde ağartma kimyasalları ve yardımcı kimyasalların bulunduğu sıvı.. Bleaching Powder. Ağartma tozu. Kalsiyum hipoklorit.Klor kokulu ağartmada kullanılan beyaz toz madde. Bleaching Sequences. Beyazlatma (işlem) basamakları. Ağartma işlemleri. Kâğıt hamurunun beyazlaştırılması için yapılan işlemler. Kısaltılmışı CEHH dir. (Chlorination, Extraction, Hypochlorite, Hypochlorite). Bleaching Stages. Ağartma kademeleri. (Bakınız; Bleaching Sequences) Bleach Plant. Beyazlatma ünitesi. Ağartma bölümü. Hamurun beyazlatma işleminin yapıldığı fabrika ünitesi. Bleach Resistant Paper. Ağarmaz kâğıt. Özelliği nedeniyle, ağartıcılarla rengi bozulmayan para kağıtları gibi kâğıtlar. Bleach Scale. Ağartma lekesi. Kâğıt üzerinde çözünmemiş toz ağartıcıların bıraktığı lekeler. Bleed. (1) Tıraş payı. Baskı sırasında kenar kesimini de dikkate alarak, kenarda bırakılan kesim payı. (2) Tutkal kusması. Oluklu kutu imalatında karşılaşılan bir sorun. (3) Suyla temas sonucu renk akması. Bleed Fastness. Boya haslığı. Baskı sonrasında, boyanın suda veya alkol gibi sıvılarda çözünmeden kalabilme özelliği. Özellikle ambalajlarda ve peçetelerde, baskının sağlığa zarar vermemesi için aranılan, tanımlanmış boya özelliği. Bleeding. Boya bırakma. Kâğıtdın üzerindeki baskı mürekkebini almaması. Bleed Through. Arkaya geçme. Kâğıdın veya mürekkebin özelliği nedeniyle, baskı sırasında mürekkebin arkaya geçmesi. Bleed Trim Size. Kesim ölçüsü. Baskı alanı olarak belirlenen son ölçü. Blend. Karıştırmak. Karışım. Harman. (Eş anlamlı; Mix). Çeşitli elyaf türlerinin karıştıtılması ile oluşan son hamur karışımı.

59

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Blend Chest. Karışım bütesi. Harmanlama bütesi. Çeşitli elyaf türlerinin harmanlandığı büte. (Eş anlamlı; Mixing Chest). Blending. Karıştırma. Harmanlama. (Eş anlamlı; Mixing). Sadece selüloz harmanlaması için değil, farklı malzemeler içinde geçerli olan karışım hazırlama işlemi. Blind Drilled. Kör delikli. Pres valslerinde, vals yüzeyinde deliğin diğer tarafa geçmeyecek şekilde delinmesi sonucu oluşan oyuklu yüzey yapısı. Kör delikler preste sıkılan safihadan çıkan suyun uzaklaştırılmasında kullanılır. Blind Drilled-Grooved Roll Cover. Kör delikli-kanallı vals kaplaması. Kâğıt makinesi pres valslerinde, su alma kapasitesini kör delikli valslere göre daha fazla arttırabilmek için, kör deliklerin birbirleriyle kanallar aracılığıyla bağlanması sonucu oluşan yüzey kaplama yapısı. Blind Drilled Roll Cover. Kör delikli vals kaplaması. Pres valslerinde, safihadan su alma kapasitesini arttırmak amacıyla, valsin kaplaması üzerinde bırakılan kör delikler. Blind Emboss. Kör baskı. Gofraj. Üzerine mürekkep veya yaldız baskı yapılmamış gofraj. Blind Flange. Kör flanş. Kullanılmayan boru hatları üzerine, akış geçişini engellemek için konulan parça. Blind Folio. Kör sayfa. Baskısız boş sayfa. Kitaplarda sayfa olarak numaralandırılmasına rağmen, üzerine baskı yapılmamış sayfa. Blind Headline. Kör başlık. Baskıda kullanılan bir kavram. Okuyucu için anlamı net olmayan veya belirsiz olan başlık. Genellikle reklamlarda kullanılan net olmayan cümleler. Blind Image. Kör şekil. Taş baskıda, bir bölgede mürekkep almama şeklinde oluşan baskı bozukluğu. Blinding. Körelme. Köreltme. Deliklerin tıkanarak işlevini yapamaması. Bliss Machine. Oluklu kutu makinesi. Oluklu mukavvadan kutu yapmada kullanılan bir makine. Blister. Hava cebi. Kabarcık. (1) Kâğıt yüzeyinde, laminasyon sırasında meydana gelen hava cebi. (2) Aşırı sıcaklık veya fazla mürekkep nedeniyle, baskı sırasında kâğıt içinde buharlaşma sonucu oluşan hava cebi.
60

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Blister Cut. Hava cebi patlağı. Kalenderde, valsle kâğıt arasında sıkışan hava cebi nedeniyle kağıtta oluşan yarılma/patlama. Blistering. Kabarma. Kâğıt yüzeyindeki kaplamanın kalkması. Blister Pack. Balonlu ambalaj. Balonlu poşet. Hava kabarcıkları oluşturularak nakliyede tampon görevi yapan ambalaj malzemesi türü. Blister Resistance. Hava cebi direnci. Baskı sırasında kağıdın ani sıcaklıkla karşılaşması içindeki rutubetin buharlaşmasına neden olur. Kağıdın üst kuşe tabakası ile mürekkep katmanı arasından oluşacak hava kaçağı hava cebi oluşumunu önler. Bu tür kağıtlarda hava cebi direnci yüksektir. Blister Test. Hava cebi testi. (Bakınız; Blister Resistance) Blockage. Tıkanma. Tıkama. Temizleyici konilerinde veya ince kesitli hatlarda meydana gelen sıkışma ve tıkanmalar. Block. Baskı bloğu. Tipo baskı sırasında, kullanılan rölyef, yazı ve şekillerin bulunduğu bakır veya çinko plakalar. Blocking. Bloklaşma. Kâğıt katmanlarının, rutubet, basınç veya tutkal gibi nedenlerle birbirine yapışması ve kütle oluşturması. Blocking Resistance. Bloklaşma direnci. Bloklaşmaya karşı oluşan direnç. (Bakınız; Blocking) Bloodproof Paper. Kasap kâğıdı. Kan geçirmez kâğıt. Kâğıdın kan ve et suyunu geçirmeyecek şekilde parafinlenmesi sonucu ortaya çıkan mumlu kâğıtlar. Blood Resistance. (Bakınız Bloodproof Paper). Blotting Board. Kurutma kâğıdı. Sümen kâğıdı. Kalın gramajlı ve ıslak imzanın mürekkebini emmek için kullanılan, tutkallanmamış kâğıt. Blotting Paper. Kurutma kâğıdı. Papye kağıdı. Sümen kâğıdı. Emici, yüzeyi tutkallanmamış kâğıt.

61

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Blow Box. Üfleyici kasa. Kâğıt makinesinde, preste veya kurutma bölümünde safihanın ısıtılması için keçe tarafına konulan ve nozullarla içine sıcak hava verilen kasa. Sıcak havayı preslerde fabrika içinden, kurutmada bölümünde ise, kuru havbe içi havasından almaktadır. Blow Down. Tahliye. Blöf. Basınçlı bir kabın içindeki havanın, gazın veya buharın boşaltılması işlemi. Blow Down Apparatus. Blöf aygıtı. (1) Kazanlarda kullanılan blöf sistemi. (2) Selüloz üretiminde pişirme sırasında kullanılan blöf sistemi. Bu işlem elle veya otomatik olarak yapılmaktadır. (Bakınız; Blow Tank). Blow Heat Recovery System. Blöf ısı geri kazanma sistemi. Selüloz üretiminde, blöf edilen buharlı selülozun enerjisini geri kazanmaya yarayan sistem. (Bakınız; Blow Tank). Blow Tank. Blöf tankı. Pişiricide pişirme işlemi sonunda, pişmiş olan yonganın, likörün ve basınçlı buharın düzenli olarak içine boşaltıldığı tank. Blow Through Drying Process. Hava üflemeli kurutma. Bu yöntem temizlik kâğıtları ve sentetik safihalarda kullanılır. Elektrikli ısıtıcıdan yönlendirilen sıcak hava, safiha üzerinden emilir veya safihaya doğru üflenir. Isı doğrudan safihaya geçer ve nemli hava uzaklaştırılır. Blow Valve. Blöf vanası. Odun pişirici çıkışındaki tahliye vanası. Blue Angel. Mavi melek. Almanların verdiği, kâğıdın çevreci olduğunu gösteren bir isim. Bu isim altındaki kâğıtlar % 100 hurda kâğıttan üretilmektedir. Blue Carpet Wrap. Mavi halı sarma kâğıdı. Halı ambalajı olarak kullanılan mavi kağıt. Mavi renk genellikle dönüşümlü kağıtlarda kullanılan ambalaj rengidir. Blue Dye. Mavi boya. Çivit boya. Kâğıdı beyaz göstermek için, hamura az miktarda katılan mavi boya. Blue Plaster Board. Duvar kaplaması olarak kullanılan açık mavi karton. Alçı panel kaplama kartonu. Blueprint. Taslak kopya. Teknik çizimlerin basılı olduğu projeler. (Eş anlamlı; Blueprint Paper) Blueprint Paper. Ozalit kâğıdı. Teknik çizimleri kopyalamada kullanılan kağıt.
62

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Blue Rosin Sheating Paper. Mavi renkli kaplama kâğıdı. Hurda kâğıttan üretilen, yoğun tutkallı, mavi boyalı sert karton. Rulo olarak pazarlanmakta ve kaplama kâğıdı olarak kullanılmaktadır. (Bakınız; Red Rosin Sheating Paper). Blue Spots. Mavi leke. Kâğıt hamuruna beyazlatma amacıyla katılan ve çözünmemiş olarak kalan çivit lekeleri. Board. Mukavva. (1) Kartonun 500 gram/m² ve üzerinde olanı. (2) Katmanları olan kartonlara verilen genel ad. Bu tanımlar kullanıcıya göre değişebilmektedir. Board Caliper. Mukavva kalınlığı. Board Liner. Kaplama kartonu. Oluklu mukavva üretiminde kullanılan dış yüzeydeki kâğıt (Bakınız; Board Lining). Board Lining. Kaplanmış karton. (1) Değersiz türdeki kartonların görünüşünü değiştirmek ve dayanımlarını arttırmak için yapılan kaplama işlemi. (2) Bu türde kaplanmış karton. Board Glazing Calendar. Karton perdahlama kalenderi. Ağır gramajlı kağıtlarda yüzey düzgünlüğü bozuk olmaktadır. Kalenderleme yüzeye düzgünlük sağlamaktadır. Board of Directors. Yönetim kurulu. Şirket faaliyetlerini yatırımcı adına denetlemek için seçilmiş veya atanmış kişilerden oluşan kurul. BOD (Biological Oxygen Demand). Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOİ). Atık sulardaki organik maddeleri parçalamak için biyoorganizmalara belirli sürede gereken çözünmüş oksijen miktarı. BOD Load. BOİ yükü. Birim zamanda gerekli ve ağırlık cinsinden ifade edilen biyolojik oksijen ihtiyacı Body Stock. Taban kâğıdı. Astar kâğıdı. Kaplama yapılacak kâğıt. (Bakınız; Base Stock). Bogus. (1) Dönüşümlü kâğıt. (2) Düşük kaliteli, ikinci sınıf kâğıt. (3) Değerli bir kâğıdın, daha düşük kalitedeki imitasyonu. Bogus Back Lining. Astarlık karton. Hurda kağıttan yapılan, oluklu mukavvanın alt yüzü olarak kullanılan karton.

63

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bogus Bristol. İmitasyon bristol. Yuvarlak elekli makinede, karışık harmanla yapılmış bristol. Bogus Corrugating Medium. Dönüşümlü fluting kâğıt. Oluklu mukavvada oluklandırılarak iç kısımda kullanılan, dönüşümlü kağıttan üretilen fluting kağıt. Bogus Drawing Paper. İmitasyon resim kâğıdı. Pamuk selülozu yerine, kimyasal selülozla üretilen resim kâğıtları. Bogus Dublex. İmitasyon dupleks. Kalenderde tek tarafı boyanarak üretilen, bu nedenle dupleks gibi görünen kârton. Bogus Kraft. İmitasyon kraft. Kraft kâğıdı alternatifi olarak, kraft hurdalarından yapılan kâğıt. Bogus Lining Paper. Testliner. Hurda kâğıttan üretilen oluklu mukavvalarda dış yüzeyde kullanılan kâğıtlar. Bogus Manila. İmitasyon manila kâğıdı. Üçüncü hamur samanlı kâğıt. Mnila bitkisi yerine amanın kullanıldığı kağıt. Bogus Paper. İkinci kalite kâğıt. Kitap arka kapağı olarak kullanılan, kraft dışı her tür kâğıt. (Bakınız Book Back Liner). Bogus Pasting Paper. İkinci kalite kaplama kâğıdı. Diğer kâğıtlara veya kartonlara destek olması için yapıştılan, ikinci sınıf kâğıtlar. Bogus Saturating Paper. Dönüşümlü kaba kâğıt. İmitasyon kâğıtların, doyuncaya kadar zift gibi maddeler emdirilerek, başka tür kâğıtlara dönüştürülmesi amacıyla üretilen, emici kâğıtlar. Bogus Screenings. İkinci kalite kâğıt. Orijinalinin hurdasından yapılan dönüşümlü kâğıtlar. Bogus Tag. Dönüşümlü etiket kartonu. İkinci kalite etiket kartonu. Bogus Wraping. Dönüşümlü ambalaj kâğıdı. Dönüşümlü kağıtlardan 50-70 gr/m2 arasında üretilen ambalaj kağıtları. Boiler. Buhar kazanı. Buhar üretiminde kullanılan kazanlar.
64

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Boiler Feed Water. Kazan besi suyu. Kazandan eksilen suyu yerine koymak amacıyla geriye dönen kondensat ve özel olarak şartlandırılmış yumuşak su. Boiler Tubes. Kazan boruları. Kazana içinde bulunan ve suyun buhara dönüştüğü ince borular. Boiling Point. Kaynama noktası. Maddelerin sıvı halde olabildikleri son sıcaklık derecesi. Bu dereceden sonra buharlaşma hızlanarak madde sıvı halden buhara dönüşür. Bolts. Traşlanmış kenarlar. Kâğıdın traşlanmış kenarları. Bonding. Bağlanma. Mekanik veya kimyasal yollarla oluşan bağlanma. Bonding Mechanism. Bağlanma mekanizması. Kâğıtta elyafların birbirine bağlanma türlerini açıklayan mekanizma. Bonding Strength. (1) Bağlanma mukavemeti. Bağlanma kuvveti. Bir kâğıtta, selüloz elyaflarının birbirlerine bağlanma kuvveti. (2) Bir kaplamanın veya laminasyonun, yüzeye tutunma kuvveti. (3) Kâğıdın veya kaplamanın, gevşemeden bir bütün olarak durabilmesini ve yüzeyde yolunmayı engelleyen kuvvet. (4) Bir tutkalın bağlanma mukavemeti. Bond Paper. Bono kâğıdı.Yazı tabı kâğıdı. Bono ve hisse senetlerinin basıldığı pamuk selülozundan yapılan kâğıtlar. Dayanıklı, gramajı yüksek ve düzgün dokulu kâğıtlar. Bond Strength. (Bakınız; Bonding Strength) Bonedried Paper. Kemik kuruluğundaki kâğıt. Sıfır rutubetli kâğıt. Bonedry. Rutubetsiz. Sıfır rutubetli. Kemik kuruluğunda. Fırın kuruluğunda. (Eş anlamlı; Ovendry) Bonedry Weight. Kemik kuruluğundaki gramaj. Kâğıdın % 100 kuru ve rutubetsizken ağırlığı veya gramajı. Book Back Liner. Kitap arka kapak kartonu. Ders kitabı üretiminde, belirli standartlara göre kitapların arka kapağında kullanılması için üretilen, krepli veya gofrajlı kraft kâğıdı. (Bakınız; Back Lining paper) Book Backing Paper. (Bakınız; Book Back Liner).
65

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Book Basis. Kitap standardı. (1) Kitaplık kâğıt ölçüleri. (2) Bir top kâğıttaki, kâğıt sayısı. Book Binders Paper. Cilt kâğıtları. (Bakınız; End Leaf Paper). Book Block. Kitap bloğu. Kitabın, ciltlenmiş fakat kapağı takılmamış hali. Book Bulk. Top kalınlığı. Belirli bir basınçta, belirli sayıdaki kâğıdın kalınlığı. (Bakınız; Bulking Number) Book Cover Paper. Kitap ön kapak kâğıdı. Genellikle Bristol türü kağıtlar. Book End Paper. Kitap arka kapak kâğıdı. Book Face. Kitap yüzü. Tasarlanmış kapak yüzü. Book Fashion. Kâğıt kontrolu. Kâğıtların top halindeyken, tek tek, gözle kusurlarının incelenmesi. Kusurlu kâğıdın olduğu yere, şerit etiketle işaret konulmakta veya kusurlu kağıt alınmaktadır. Book Jacket. Şömiz kapak. Cilt kapağı üzerine geçirilen kuşe cilt ceketi. Bookkeeping Machine Paper. Hesap makinesi kâğıdı. (Bakınız; Statement Ledger) Booklet. Kitapcık. Book Lining. Kitap kapak kâğıdı. Book Match Board. Kibrit kartonu. Kibrit çöpü yapımında kullanılan karton. Book Paper. Kitap kâğıdı. Baskı kâğıdı. Çok geniş bir yelpazede üretilmektedir. Her tür selülozdan yapıldığı gibi, gramajları değişken, kaplamalı veya kaplamasız olabilir. Yüzeyleri istenilen etkiyi yaratacak şekilde üretilirler. Çok iyi formasyona sahip ve baskıda sorun çıkarmazlar. Her tür baskıda ve konfeksiyonda kullanılabilirler. Book Shavings. Kitap kırpıntıları. Matbaa artıkları. Genellikle baskısız, kitap kenarlarının kesiminden çıkan artıklar. Book Style Box. Kitap türü kutu. Kapağı ciltli bir kitap gibi açılan kutu türü.

66

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Book Stock. Dönüşümlü matbaa kâğıdı. Mürekkep giderme işlemiyle beyazlatılmış, baskıda kullanılan dönüşümlü kâğıt. Book Value. Bilanço değeri. Yatırım değerinden aşınma payı düşüldükten sonraki bedeli. Book Wrapper. Şömiz kapak. Cilt ceketi. Boot Board. Ayakkabı kartonu. Ayakkabı taban kartonu. Borate Autocaustisizing. Borat kostiklendirme süreci. Alkali borat ortamında yapılan, selüloz üretim süreci. Ticari bir uygulaması yoktur. Bu süreçte kostik kendiliğinden oluştuğundan, ayrıca kostik kullanımına gerek bulunmaz. (Benzer anlamlı; Self Caustisizing). Border Embossing. Kenar kabartması. Temizlik kağıtlarında özellikle peçete kenarlarında uygulanan kabartma işlemi. Boreal Forest. Boreal ormanı. Kuzey kutbuna yakın Kanada, İskandinavya ve Sibirya’da bulunan ormanlık alanlar. Bottle Cap Board. Şişe ağız kâğıdı. Şişe ağızlarına, şişeden içmeyi sağlıklı kılacak şekilde kaplanan, rutubet almaz bir kâğıt türü. Bottle Labeling Paper. Şişe etiket kâğıdı. Rutubete dayanıklı ve arkasına tutkal sürülebilen özel bir kâğıt türü. Bottle Neck. Darboğaz. Süreci veya sistemi tıkayan yer. Kaynakların yetmediği nokta. Bottle Wrapping Paper. Şişe paketleme kâğıdı. Bottom Layer. Alt tabaka. Alt kat. Katmanlı kâğıtta, alt kısımda kalan tabaka. ( Bakınız; Top Layer). Bottom Liner. Alt layner. Oluklu mukavvada alt yüzey olarak kullanılan, üste laynere göre daha düşük gramajlı kâğıt. (Bakınız; Top Liner). Bottom Side. Kâğıdın alt tarafı. Matbaacılar için “yanlış taraf”. Kâğıt üretiminde “elek tarafı”. (Bakınız; Top Side). Kâğıdın alt ve üst taraflarının farklı özelliklerde olması nedeniyle verilen tanımlardır. (Ayrıca bakınız; Double sided, Even Sided)
67

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bound Water. Bağlı su. Kağıt bünyesindeki serbest suyun dışındaki bağlı su. Hücre duvarındaki mikro gözeneklerde bulunur. (Bakınız; Free Water) Bowed Roll. Kambur vals. Bobini açmada kullanılan açma valsi. Genellikle sabit bir açıda monte edilerek tahriksiz kullanılır. Üzerindeki segmentler döner. Bowl Glazing. Bombeli valsli gofraj. Sert yüzeyi olan kâğıtların, birbirinden farklı hızlarda dönen soğuk iki vals araından geçirilmesiyle, kâğıt yüzüne değişik bir görünüm kazandırma. Bow Wave Finish. Dalgalı perdah işlemi. Kâğıdın biri bölgesel bombeli iki vals arasından geçirilmesiyle elde edilen, kalınlığın ve rengin dalga boyunca değiştiği perdahlama işlemi. Perdahlama sonucu, kâğıt kalınlığının inceldiği yerlerde görüntü daha esmer olmaktadır. Box. Kutu. Nakliyede kullanılmak üzere kartondan üretilen çeşitli kaplar. Boxboard. Kutuluk karton. Genellikle kutu yapımında kullanılan kartonlara verilen ortak isim. Bu terim oluklu kutularda birden fazla kâğıt türünü anlatmaktadır. Oluklu kutularda kullanılan dış kâğıtlar, esmer testliner, kraft, kuşe, beyaz testliner, laminasyonlu beyaz kartonlar, ortada fluting ve alt yüzeyde altlayner olarak, gerek gramaj yönünden, gerekse kalite yönünden çok farklı türlerdedir. Kâğıt hamurunda, türüne göre çeşitli dolgu maddeleri de kullanılmaktadır. Boxboard Cuttings. Mukavva kırpıntısı. Oluklu mukavva kutu fabrikalarında, kenar kesimleri sırasında çıkan kırpıntılar. Çok temiz geri dönüşümlü kâğıt artıklarıdır. Box Clipings. Kutu kırpıntıları. Kutu imalatı sırasında kenarlardan kesilen ıskartalar. (Eş anlamlı; Boxboard Cuttings). Box Compression Test (BCT). Kutu sıkıştırma testi. Sıkma direnci testi. Yapıştırılmış boş bir kutunun, karşılıklı yüzeyleri arasında uygulanan kuvvete karşı direncinin ölçümü. Bu direnç, kutular üst üste istiflendiklerinde, ezilmeye karşı kutunun mukavemetini görmeyi amaçlar. Box Corner Stay. Kutu köşe koruyucu. Kutu köşelerini ezilmekten korumak için konulan ilave karton parçalar. Box Cover Paper. Kutu kaplama kâğıdı. Hediyelik ambalaj kağıdı.

68

Kutu layner kâğıdı. Paketlenmiş yazı kâğıdı. Box Flaps. frenleme sırasında açığa çıkan enerjiyi şebekeye geri basan motor yol vericileri. Bread Wrappers. Kutuların köşelerini korumak amacıyla kullanılan takviye bantı. Kutu takviye bantı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Boxed Writings. Breakdown. Oluklu kutuda pilyaj verilmiş. Box Lining. Kutu kaplama kâğıdı. BPT (Best Practicable Technology Currently Available). Kâğıt kopması. Ekmek etiket kâğıdı. Fren jeneratörü. Desteler haline getirilerek paketlenmiş. Kopma. Körler alfabesi kâğıdı. Ekmek sarmak için kullanılan fırıncı kâğıdı. Ekmeklerin üzerine. Üretim veya işleme sırasında. yazı ve mektup kâğıtları. 69 . Yiyecek kutularında iç kaplamada kullanılan bir kâğıt türü. katlanabilir yan kanatlar. özel bir kâğıt türü. Box Liners. Kutu kanatları. daha değerli kaplama kâğıdı. kâğıdın çeşitli nedenlerle makine üzerinde kopması. Ekmek sarma kâğıdı. Break. Bread Bag Paper. dayanıklı kâğıtlar. üreticinin adını göstermek için yapıştırılan özel kâğıt etiketler. Görme engellilerin okuyabilmesi için üretilmiş ve noktalı gofraja uygun. Kutu kâğıdı. Braille Paper. Değersiz türdeki kutuluk kartonların kaplamasında kullanılan. Kese kâğıdı. Fren. Ekmek torba kâğıdı. Bread Label. Mevcut en iyi uygulanabilir teknoloji. Makine arızası. Arıza. Kurutma kısmında ve bobin makinelerinde. Box Paper. Box Enamel Paper. Düşük gramajlı ve ekmekler için kese kâğıdı yapımında kullanılan. Brake Generator. Kutuluk kuşe kâğıt. Brake. Box Stay Tape.

Makine verimliği açısından önemli parametrelerden biri. Kendi ağırlığıyla kâğıdın kopabileceği uzunluk. Kâğıt makinesinde. Yaş kalender. Kırım. Breaking. Arıza bakımcılığı. hamuru göğüsleyen ilk vals. Bir tür parçalayıcı. (Eş anlamlı. Göğüs Valsi. Wet Calender) Break-Even Chart. (Eş anlamlı. Breaking Length. Break in Work. Kurutma grupları arasına konulan ve rutubet yüksekken (≤%15) presleme yapan kalender. Kâğıdın koptuğunu bildiren ve üretim hattında çeşitli ekipmanları durduran algılayıcı göz. Kâğıdın kenarlarını kıvrılmaya ve yarılmaya karşı korumak için yapılan. Kâğıt yapmak amacıyla toplanan bezleri parçalayarak. Köprü oluşumu. Breaker. Toplam gelirlerin. Kopma boyu. Köprü oluşturan kümelenme. Kopma süresi. Breaking Strain. Plananmış işleri durduran iş. Bridging. toplam maliyeti karşıladığı denge noktasını gösteren grafik. 70 . Kırıcı. Breaker Stack. Göğüs valsi hareket mekanizması. Denge noktası. Breast Roll Movement Mechanism. Kâğıt kopma sensörü. Arıza olduğunda makineyi durdurup bakım yapma. (Eş anlamlı. Bridging Aggregation. Genellikle metre cinsindendir. Bu noktada kar veya zarar söz konusu değildir. Başabaş grafiği. Bridge Crane. elyafların kümelenerek atık su yüzeyinde bağ yapması. Break-Even Point. Kopma gerilimi. Break Duration. hollanderin işleyebileceği büyüklüğe düşüren makine. Başabaş noktası. Polimer verilen elyaflı atıklarda. tutkallı katlama işlemi. Köprü vinç. uzun elekte hamur kasasından sonraki. Web Break Sensor). Kenar kırma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Breakdown Maintenance. Break Sensor. Parçalayıcı. Acil iş. Overhead Crane). Breast Roll.

200 gram/m² civarında ve kalenderden geçirilerek üretilirler. Bristol karton türleri. İlk kez İngiltere’de Bristol şehrindede üretilen. Fırçayla yapılan kuşe kaplaması sırasında. yüksek gramajlı bir karton türü. Kâğıt hamuruna optik beyazlatıcı katılması. Hamurda su süzülümünü veya su tutunumunu ölçmek için geliştirilen bir laboratuar cihazı. Beyazlık kazancı. Bristol karton. (Eş anlamlı. Çok kaliteli ve bir kaç katmandan oluşan lamine karton. Britt Dynamic Drainage Jar. Bridging Aggregation). Brightness Reversion. Beyazlığın gelişmesi. Brightness. Brightness Loss. Beyazlık. Fırça izi. Genellikle 150. Gönderilen ışığın yüzdesi cinsinden ifade edilir. Güneş ışınları ve sıcaklık nedeniyle oluşan sararma. Beyazlık kaybı. 71 . esnekliği kaybetme sonucu bir gerilme/stres etkisi altında kolayca kırılabilme özelliği. Brightness Stability. Bristle Marks. Brightening. Beyazlık değeri. Brightness Gain. Açık mavi bir ışık gönderilen kâğıt yüzeyinin. TAPPI parlaklığı 457 nm ışıkta ölçülür. Brittle. kimyasal selülozdan üretilen imitasyon kartonlardır. Çeşitli ağaç türlerine ve selüoz türlerine göre değişen beyazlık artış değeri Brightness Level. Brittleness. sert ve pamuk selülozu katkılı. Kırılgan. kırılgan yapıda olma. Ölçüm sonucu elde edilen kalite değeri. bu ışık karşısında görünümünde meydana gelen parlama. (Eş anlamlı. kâğıt yüzeyinde kalan fırça izleri. Beyazlık kararlılığı. Parlaklık. Lightness). Brightness Develeopment. Kırılganlık. Beyazlık dönüşümü. Çok az bükülmeye karşı dayanımı olmama. Britt dinamik drenaj kabı. Beyazlatma aşamalarında ölçülen ve giderek artan beyazlık değeri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bridging Flocculation. Özellikle aşırı kurumuş kağıtlarda. Beyazlaşma yönünde gidiş. Bristol Board. Tappi R-457. Günümüzdeki bristol kartonlar. Optik beyazlatma. Bristols.

(Bakınız. Bozuk. Ölçüsü kırılmış/eksilmiş. İçindeki kağıt sayısı 500 den veya belirlenen top standardından az olan kağıt topu. Geniş katlama. Buna uzun katlama da denir. Döküntü pulperi. Broken Ream. Hasarlı kâğıt kenarı. Diğer türleri. kuru kısımda ve bobin makinesinde çıkanlara kuru döküntü (Dry Broke) denilmektedir. Mürekkebi tam alınamamış. altın kaplama görüntüsü veren. Makine altı pulperi. Kitapcık. Ağaçlarda yaprakları geniş olanlar. Fotoğraf astar kâğıdı. Yaş kısımda çıkanlara yaş döküntü (Wet Broke). Broşür. Brocade Paper. Döküntü pulperi. Broke Pulper. basılı kâğıt. ağır gofrajlı bir karton türü. Baskıda mürekkep kesikliği. Kırık beyaz. Broke Pit. Broke Pit). Broken Carton.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Broad Fold. Baskı kırıklığı. Broken Solids. Brochure. 72 . Broke/Broken. Broken. Geniş yapraklılar. içinde mürekkep artığı olan beyaz. Çeşitli nedenlerle kâğıt makinesinde ortaya çıkan ve geri dönüştürülen safiha artıkları. Broken White. Döküntü aktarma sistemi. Büyükçe basılmış ve zarfa katlanarak konan. Kırık/eksik top. Genellikle. Döküntü. Broke Handling System. Chazlar için arızalı anlamına gelen ifade. Eksik karton. Tezhip kâğıdı. Kitap kapaklarında kullanılmış. Döküntü bütesi. Broadleafs. Geniş baskı. Kâğıt makinesinde ortaya çıkan döküntüleri yeniden hamur haline getiren ve üzerinde bıçakları olan büteler veya makine altı pulperleri. Broadside. Tam ebatta olmayan karton. Yırtık kenar. iğne yapraklılar olarak adlandırılır. Makine altı döküntülerini yeniden kullanılabilir hamura dönüştüren pompa ve ekipmanlar bütünü. Broken Edge. Bromide Photographic Paper. Sırmalı kâğıt. sonradan gümüş bromidle kaplanan fotoğraf kâğıtları. Su yolu kâğıdın geniş kısımda veya uzun kısmında kalan kâğıt katlama biçimi.

Esmer baskı kâğıdı. Bronze Fleck. Brookite. İnceltme. Bronze Specks) Kâğıdın preslenmesi esnasında. Kraft selülozu. Bronzing. Titanyom dioksit mineralinin bir türü. Fırçalı kaplama. Bronzlaştırma. Varaklı kağıt. Esmer sargılık kâğıt. “Rutile” diğer mineral türleridir. Genellikle pamuk selülozundan veya kimyasal selülozdan yapılan. Bronzing of Ink. Perdahlama öncesi. Bronzlaşma. “Anatase”. Elde fırça ile yapılan kaplama uygulaması. Esmer selüloz. Mürekkepte bronzlaşma. ağartılmamış selüloz. Mürekkebin metalik bir görüntü alması. fırça ile enamel uygulanmış kâğıt. Brush Coated Paper. elde fırça ile kuşe yapılmış kâğıt. Fırçalı kaplama işlemi. Brown Print Paper. Yaldız kaplama kâğıt. Kağıt kalınlığını değiştirmeden yüzeyini döner fırçalı valsle düzgünleştirmeye yarayan eski bir kalender türü. baskı yapıldıktan sonra metalik etki uygulaması yapma. Ağartılmamış selüloz hamuru. negatiflerin basıldığı. 73 . Rifaynerde yapılan inceltici parçalama işlemi. Hızlı dönen bir tambur üzerine yerleştirilmiş fırçalarla yapılan kaplama işlemi. Krafttan yapılma ambalaj kâğıdı. bronz pres valsinden kaynaklanan bronz renkli lekeler. Brown Pulp. Ufalama. Fırçalı enamel kaplama kâğıt. Bronz Fleck). Yerini Soft Calender’ler almıştır. Fırçalı kuşe kâğıdı. Esmer hamur. Özel bir mürekkeple. Brush Coating. Brush Finish. Bronze Specks. Brush Calender. ozalitte kullanılan. Brush Enamel Paper. Brown Wrapping Paper. Bronz krapon kâğıdı. Genellikle ambalaj kâğıtları yapımında kullanılan. düşük gramajlı bir kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bronze Crepe. Bruising. Makine yerine. Fırçalı kalender. Bronz renkle kaplanmış/boyanmış krapon kâğıdı. Bronz lekesi. (Bakınız. (Bakınız. Bronz lekesi. Brown Stock. Bronze Paper.

Bukle. (1) Buklelenme. Habbe. BTMP (Bleached Chemi-Thermo Mechanical Pulping). Rifaynerde elyafı ezerek yapılan. Kovalı tip kondenstop. Brushing Kraft. Kıvrım. Cilt bezi. liflendirme işlemi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Brush Glazing. Bucket Elevator. Buckram. Btu (British thermal unit). Brush Marks. Harcamaları ve kazançları gösteren mali plan. Beyazlatılmış yarı kimyasal yarı mekanik selülöz üretimi. kullanılan fırçanın yüzeyde bıraktığı izler. Kâğıdın silindirik bir yüzeye sıkı sarılması sonucu oluşan bukleli görüntü. kazeinle yapılan bir kaplama türü. Çok fazla tutkallanarak cilt kaplamasında kullanılan bir bez türü. Bütçe. Kuşe kaplama sırasında. Fibrilleştirme. (Bakınız. Bubble. Buble Coating. Uygulama sonrası küçük hava kabarcığı izleri görüldüğü için bu adı alan. (2) Kıvrılma. Saçaklandırma. Saçaklandırma. Fırçalama kraftı. Kâğıdın üst kaplamasını fırçalarla parlatma işlemi. Oluklu mukavva kutunun bir kuvvet etkisiyle kıvrılıp bükülmesi. Bucket Steam Trap. Mihver boruya bobin sarımı nedeniyle kağıtta oluşan düzgünlük kaybı. Kovalı elevatör. Buckling. Brushing. Btu. Tela. Bükülme. Hava kabarcığı. Brushing Out. tutkallı fırça kullanılması nedeniyle bu ismi almış kraft kâğıdı. Tellendirme. 74 . Fırçalı parlatma. Elyafların dövülerek hücre zarlarının ipliksi yapıya dönüştürülmesi. Kömür gibi parçalı yapıdaki maddeleri yukarıya taşımada kullanılan elevatör tipi. Budget. Kabarcıklı kaplama. Inverted Bucket Steam Trap) Buckle. Fırça izi. Bir pound(lb) ağırlığındaki su kütlesinin sıcaklığını bir ºF arttıran enerji miktarı. Sera bitkilerini rüzgara karşı korumak için kullanılan ve tutturmak için. Isıl enerji birimi.

yoğunlukça az olan. Bulk Index. Buffer Capacity. kalsiyum karbonat veya magnezyum karbonatla nötürleştirme. Dried in Strain). Asitsizleştirme işlemi. Hacimlilik. Bu nedenle hem ince olmaları. Buffing Paper. Buffer Tank. renkli olmaları istenirdi. Kaba karton. üçüncü. Kabarık. Görünen özgül hacim. ikinci. Organik veya inorganik maddelerle üretilen. Built in Stress. İnşaat kartonu. Organik veya inorganik maddelerden üretilen. Bulk. Ara depo. (Bakınız. Kaba. çuval veya tankerle taşınan nakliye biçimi. Ambalaj içinde olmayan. Kopya kâğıtları daktilolarda. (2) Kağıtta hacimce fazla. Örneğin sarı yapraklı nüsha belirli bir dosyada saklanmak üzere veya arşivlenmek üzere düzenlenirdi. Düşük yoğunluklu karton. Building Board. Dried in Strain). Belli bir ağırlığın hacmini baz alan endeks. Ara depolama kapasitesi. Kâğıdın kurutma işlemi sonunda. 75 . (Bakınız. Ek olarak yapılmış su veya hamur bütesi. Buffering. İnşaat kâğıdı. ses izolasyonu veya dolgu amaçlı kullanılan karton türleri. İç gerilim. Ara tank. hem de kaçıncı yaprak olduklarının bilinmesi için. hatta dördüncü yaprak olarak. (1) Nötürleme. İç gerilim. Yoğunluğun düşük olması.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Buff Copying Paper. Bulkiness. Tamponlama. binalarda duvar kaplaması. Sarı kopya kâğıdı. Built in Stress. içinde kalan gerilme kuvveti. Built in Strain. Building Paper. (2) Hamurdan stok oluşturup depolama. üst üste konularak yazılırdı. Su zımparası kâğıdı. Bir sistemin veya bütenin hamur depolama kapasitesi. Built in Strain. binalarda tavanda veya döşeme altında kullanılan kâğıt türleri. (1) Dökme. Kâğıt hamurunun asidini alkali maddelerle. Çakmaktaşı tozlarıyla veya kumla yapılan ve ahşap parlatma amacıyla kullanılan bir kâğıt zımpara türü. Kalenderlenmemiş karton. Açık sarı bir kopya kâğıdı türü. Bulking Board.

(Eş anlamlı. kâğıdın gramajına bölerek bulunan. bir top kâğıtta bulunan yaprak sayısı. Bazı kitapların basımında kullanılan ve karton gibi görünenmesine rağmen. Bir durumdan diğer duruma geçerken darbe yaratmayan. Bull Screen. Kaba baskı kâğıdı. Dökme ürün. 76 . Temizlik kağıtlarının elde sıkılması sonucu hissedilen yumuşaklık duygusu. Hacimli baskı kâğıdı. Bulking Book Paper). Bir inç kalınlıkta. Kaba. Bulk Water. Bulk of Pulp. Genellikle marketlerde satılan. Bulking Pressure. Bulky Mechanical Paper. ikinci hamur kâğıt. Vibrating Screen) Bumpless.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bulking Book Paper. Gövde suyu. Hacim test basıncı. Kâğıdın hacimliliği ölçülürken uygulanan basınç. Hacim kalınlığı. Kaba kâğıt. Darbesiz. Özgül hacim. Bulky. (Bakınız. Bulking Number. kabarık. Kağıdın kalenderlenmemiş olması nedeniyle kaba görünmesi. Bulking Thickness. Bir yaprak kâğıdın kalınlığını (mikrometre cinsinden). Hücre duvarı içinde büyük gözeneklerde bulunan hücre suyu. Bulking Dummy. ucuz roman kitaplarında kullanılan kalenderlenmemiş kâğıtlar. toptaki kâğıt sayısına bölerek bulunan kalınlık değeri. Düşük yoğunluklu kitap kâğıdı. Bulking Paper. Basılacak kitabın sayfa sayısı kadar boş kâğıdı örnek alarak oluşturulan model. Bulk Product. Kaba. Bulk Softness. Kaba kitap kâğıdı. hacimli. Hacim sayısı. görünür özgül hacim. Hacim modellemesi. Küçük ambalajlar yerine tankerle veya çuvalla taşınan ve kullanılan ürün. şişkin. Bulky Printing Paper. Sarsak elek. düşük gramajlı kaba kâğıtlar. Mekanik titreşimli bri motorla çalışan elek. Yığın yumuşaklığı. Bir top kâğıdın kalınlığını.

Bir sıvının içindeki başka bir maddeye uyguladığı kaldırma kuvveti. (Diğerleri. Burnout. Kontrol devrelerinde elden otomatiğe veya otomatikten ele geçerken sistemin darbesiz geçiş yapması gerekir. Kâğıdın aşırı kurutulması sonucu oluşan esmerleşmiş hali. Birden fazla kâğıdın.). Burst. Burnt Paper. El presi ile perdahlama.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Bumpless Transfer. Burnished Finish. Bump Rotor. Buoyancy Force. iki taraflı kaplanması. Bunun için vanaya el konumunda gönderilen kontrol değeri ile otomatik konumda gönderilen kontrol değişkenlerinin birbirine eşit olması istenir. kâğıdın çeşitli nedenlerle kopması. Kâğıdın aşırı kurutulması sonucu oluşan renk atması. (Bir libre 453 gr. üretim sırasında. Burlap Finish. Palet ağırlığı. Yanık kâğıt. Darbeli rotor. Step Rotor. kırılgan kâğıt. İzli kalenderde veya mengenede plakalar arasına bir yaprak kâğıt ve çuval konularak yapılan iz verme işlemi. Çuval desenli perdahlama. Sepetli eleklerde kullanılan bir rotor türü. Burlap Lined Finish. bir tür perdahlama işlemi. Burr. Toplu kaplama. Foil Rotor) Bunched Plating. Çuval deseni işleme. Darbesiz aktarma. Çapak giderici. Patlama. Bunch Plater Finish. Tomar ağırlığı. El mengenesi perdahı. Kâğıt yüzeyine uygulanan bir işlem sonunda. Perdahlama. Yüzdürme kuvveti. Bundle. 77 . kâğıdın yarılması. (1) Kâğıttaki bağlayıcılığın ortadan kalkarak. Kâğıda parlaklık kazandıracak bir tür perdahlama işlemi. (2) Kâğıt makinesinde. Esmerleşmiş. Bir el mengenesinde çinko kaplı plakalar arasında birden çok kâğıda uygulanan. Yanık. ayni anda. Burnt. 50 libre gelen bir ağırlık ölçüsü birimi. özellikle kurutma bölümlerinde. ortaya çıkan çapakları alan makine veya alet. Genellikle sargılık kraft kâğıtlarına uygulanan bir iz verme işlemi. Yanma. Kaldırma kuvveti.

Business Form. iz desenli pres veya kalender valsi. bir basınç altında patlamaya karşı koyduğu kuvvet (g/cm²). Business Process Modelling. Burst Resistance. Matbu form. Patlama mukavemetinin (lb/inch²). Burst Index. Patlama test cihazı. Patlama mukavemetinin (kilo Pascal) kâğıt gramajına (g/m²) bölünmesiyle elde edilen değer. Kâğıdın birim alanının. Kasap kâğıdı. patlamaya karşı var olan direnç. kâğıt gramajına (lb/top) bölünmesiyle elde edilen değer. Patlama direnci. Butchers Manila. Kâğıt yüzeyinde çapaklı bir iz oluşturmak için kullanılan. (Eş anlamlı: Rupture Disc) Bursting Strength. Patlama mukavemetinin (g/cm²). İş süreci modellemesi. Bursting Disc. Bir hedefe ulaşmak için kaynakları ve süreyi gösteren beyanname. Yönetim anlamında işi kontrol edilebilir süreçlere dönüştürme. Bush Roll. İletişim kâğıtları. Butchers Dry Finish. Patlama endeksi. kâğıt gramajına (g/m²) bölünmesiyle elde edilen değer. İş planı. Business Plan. Toz nişasta tankı ve hamur büteleri gibi kapalı tanklarda patlama anında açarak basınç yükselmesini önleyen plaka. Patlama faktörü. Samanlı kasap kâğıdı. Belirli formatlarda hazırlanmış ve işe yönelik kullanılan formlar. Burst Ratio. 78 . Bir ürünü veya hizmeti bir müşteri için sağlarken yapılan faaliyetler bütünü. Kuru haldeyken parafin kaplanmış kâğıtlar. Patlama mukavemeti. Business Communications Papers. İş süreci.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Burst Factor. Burst Tester. Patlama oranı. Business Process. Yaş haldeyken kaplanmış samanlı kasap kâğıdı. İz valsi. Basılı form. Kâğıtta belirli bir basınçta. Patlama diski.

Lokantalarda tereyağını ince yapraklar haline getirmek ve müşteriye bu haliyle sunmak için kullanılan bir kâğıt türü. Butterfly Valve. Üretim sırasında ortaya çıkan yan ürün. Butter Wrappers. Yağlı yapıda ince sargılık kâğıt. Düğme lekeleri. Butter Box Liner. Butt Welds. Düşük gramajlı olmasına rağmen dayanıklı ve yağlı bir kağıt türü. Yağ emme özelliği olmayan ince kâğıtlar. Butter Chip Board. (Bakınız. Kasap paketleme kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Butchers Paper. 79 . Kâğıt fabrikalarında su hatlarında veya düşük kesafetli hamur hatlarında kullanılan kesme vanaları. Paçavradan yapılan kâğıtlarda. Tereyağı paketleme kâğıdı. Uç uca yapıştırma. Eşanjor borularında borunun aynaya kaynatılması. Butter Bag Paper. Kimyasal selüloz üretiminde lignin ve likör yan ürün olarak çıkar. Butter Parchment Paper. Butchers Wrap. Tereyağı paketleme kâğıdı. Yağlı kağıt. kırılan düğme parçalarının. By Product. Butted Splice. Button Specs. Kontratlarda işvereni ticari ismi yerine basitleştirerek ifade eden terim. Buyer. Butted Joint. Yaprak yağ kâğıdı. Butcher Paper) Butt. (2) Kazan borularında alın kaynağının yapıldığı yer. Yan ürün. Alın kaynağı. Etin suyu ve kanını emmeyecek özelliklerdeki kaplanmış kağıt. Tereyağı paketleme kâğıdı. kâğıtta bıraktığı izler. Kâğıt uçlarında bantla ve katlamadan yapılan birleştirme işlemi. Bobin sırasında kopuk noktada iki kağıdın boydan boya yapıştırılması. Birleşim yeri. Kelebek vana. (1) Uç uca yapıştırılmış kâğıtların birleşim yeri. Alıcı. Butter Paper. Müşteri. Uç uca birleştirme. Ekleme. Yağ paketleme kâğıdı. Kasap kâğıdı. Yağ paketleme kâğıdı.

Cake Wrapper Paper. Pan Liner). Pasta ambalajı olarak kesilerek kullanılan karton. ISO 216 tarafından belirlenmiş kâğıt ebat ölçülendirme sistemi. C1S Label. Kağıt ip. Temiz hava kanunu. C1S Etiket kartonu. Kâğıt veya kartonlarda. ince ve yağlı kâğıtlar. Tek tarafı kuşe kağıttan yapılma etiket. Genellikle kraft kağıtlarında dilinerek. Cake Pan Liner Paper. C0 ebadındaki kâğıt her seferinde tam ortadan eşit olarak bölünerek C serisi diğer kâğıtlar elde edilir. Kadmiyum sülfit ve kadmiyum selenitten yapılan bir pigment. (Bakınız A(X) ve B(X)). Cable Insulating Paper). Kadmiyum sarısı. C2S. iç izolasyon tabakası olarak kullanılan ince bir kâğıt türü. C1S Litho. Kablo damarlarının numaralarını belirlemek için her damara sarılan kâğıt. Tek tarafı kuşelenmiş kâğıt. C1S. Torbalarda sap olarak ve örülerek döşemelik kumaş halinde kullanılmaktadır. Elektrik kablolarında. (Bakınız. C serisi kâğıt ölçüleri Ek 3 de verilmiştir. Cake Board. Pasta kutusu kartonu. Cable Insulating Paper. Kablo izolasyon kâğıdı. Cable Marking Paper. 80 . Elyaf ip. Şeffaf renkli. Kablo damarlarını saran numaraladırılmış kağıt. Kek taban kâğıdı. Cable Paper. (Bakınız. Kablo markalama kâğıdı. ip haline getirilen kağıt ip. Çift taraflı kuşelenmiş kâğıt. C1S Litografik baskı kartonu Tek tarafı kuşe baskı kartonu. Kablo sarma kağıdı. Kek kâğıdı. Cable Yarn. Cable Spinning Paper. İki yüzüne de kuşe kaplanmış kağıt. Pelür kağıtlarından yapılanları ise çeşitli renklerde ve el örgü işlerinde kullanılmaktadır. Cadmium Yellow. CAA (Clean Air Act).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ C C (X).

kalsiyum karbonat türlerinden biridir. Kristal yapıda olan sarı ve pembe türlerine aragonit denir. Kalsiyum sülfit. (1) Dönüşümlü kağıt üretiminde. Kalsitle aragonitte karbonat dizilimi farklıdır. Fırınlanmış kaolin. farklı özelliklerde olmaları nedeniyle değişik adlar alan kalsiyum karbonat türleridir. Fırınlanmış kil. Beyaz olan kalsitler. Çökelmiş kalsiyum sülfat. Calcium Carbonate (CaCO3). Alçı. (2) Selüloz üretiminde reçineler ve kalsitle birlikte suda çözünemeyen kalıntıları oluştururlar. Calcium Sulfite (CaSO3). Kalsiyum sabunu. Bakınız. Kireçtaşının aksine gevşek bir bağ yapısı vardır ve deniz kabuklularının kalıntısıdır. Calcium Soap. Yağ asitlerinin kalsiyumla yaptığı tuzlar. Kireç taşı. mürekkep giderme aşamasında kullanılır. (Eş anlamlı. Doğada. (Eş anlamlı. Tebeşir. Sabun.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Calcined Clay. Suda bulunduğunda geri döndürülemeyen taşlaşmaya veya kireçlenmeye sebep olur. Suda çözünümü sonyum sabunlarıyla gerçekleşir. Lime Soap. mermer. suda eriyerek çökelen türlerine kalsit denilmektedir. Suda çok az çözünen ve kâğıtta dolgu maddesi olarak kullanılan bir bileşik. Mermer. aragonit. 1000 °C de fırınlanmış toz kaolin. Calcined Kaolin). Kalsiyum karbonat. Calendar Pad Bond Paper. Blok masa takvimi kâğıdı. Calcined Clay). 2H20) olarak bulunur. Calcined Kaolin. Kâğıtta dolgu ve kaplama maddesi olarak kullanılan bir bileşik. kaplama dolgusu (Crown Filler) veya inci dolgusu (Pearl Filler) olarak adlandırılır. (Bakınız. Takvim kartonu. Tek yaprak takvim veya ilan panosu olarak kullanılmak üzere üretilmiş çok sert karton. Doğada anhidrit (CaSO4) ve alçıtaşı (CaSO4. tebeşir. 81 . kireçtaşının kristal yapılı olanıdır. (Bakınız Calendar Stock). Bu nedenle farklı maddelermiş gibi görünürler. Calendar Papers. Kâğıda beyazlığı daha iyi vermek için. günümüzde kâğıt sanayiinde dolgu ve kaplama maddesi olarak kullanılmaktadır. İçindeki katkı maddeleri nedeniyle pekçok sayıda renkli mermer bulunmaktadır. kalsit. Calendar Board. Sodium Soap) Calcium Sulfate (CaSO4). Kalsiyum sülfat.

Calender Crushed. Calender Broke. Kalenderde boyanmış. ezilme sonucu kâğıdın esmerleşmesi. Ofset baskıda kullanılmak üzere. Kalenderde nadiren oluşan. 82 . (Mass Colouring) Calender Crease. Calender Colored. Kalender döküntüsü. Kâğıdı baskıyla daha düzgün ve yoğun hale getiren. (Bakınız. Calender. Bunun alternatifi kütle boyamadır. Kalender valsindeki bir kusur nedeniyle kâğıda geçen pijamalı görüntü. Kalender kesik izi. Kalenderde boyanmış. Kalenderde. Calendered Finish/Finished. Kalender katlanma izi. kâğıdın kopması sonucu ortaya çıkan döküntü ve ıskartalar. Kalender valslerine boya uygulayarak tek taraflı veya çift taraflı yapılan yüzey boyama. Calender Blackened. kâğıttaki kırılma izi. belirli gramajlarda üretilmiş. Kalenderde işlenmiş. Katlanma izi kâğıdın eşit şekilde gerilmemesi nedeniyle meydana gelen potluklar sonucu oluşur. Calender Cuts. kuşe kâğıt. (Bakınız. (Bakınız. Kâğıt yüzeyinin kalenderlerde baskı ve nemle işlenmesi. Kalenderlenmiş kâğıt. kesikler ve çeşitli izler. Kalenderde ezilmiş. Calender Crushed). Yüzey boyama tekniklerinden biri. Broke). Kalender işlemeli. Calender Dyed. kıvrılmalar nedeniyle oluşan. (Bakınız. Kalender. Calender Barring on Marks. Calender Scabs). (Bakınız. Kalender valsleri arasında ezilerek işlem görmüş. Kalenderde esmerleşmiş. Kalender valsleri arasından geçerken. Calender Crush Finish. Calendered Paper. Takvim kâğıdı. Çubuklu Kalender izi. Kalenderde baskı sırasında. Genellikle kalenderdeki bu tür katlanmalar ezilme çizgisinden kopmayla sonuçlanır. Calender Dyed).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Calendar Stock. İnce kâğıtlarda kalender yüzeyine yapışan bir kâğıt parçası delinme şeklinde izler bırakır. Kalender kesiği. valslerden oluşan baskı ve perdah makinesi. Calendered Finish).

Calender Scabs. Kalender valslerini tutkal pres gibi kullanarak yapılan yüzey tutkallama işlemi. kâğıt yüzeyinde oluşan esmerleşme ve diğer kalite bozuklukları. Çok nipli kalender. Kalender izi. Calender Rolls. Calender Scabs). Kalender bölümü. nokta görünümlü izler. Calender Marks/Marked. Calender Section. Kâğıt makinesi bölümlerinden biri. Yaş kalenderde oluşan izler. kâğıt sargılı/dolgulu valsler. Calender Stack. Calender Sizing. Kalender izi. Calender Stack Craumbs. Calender Paper Shaft. Kalender çizgileri. Kalenderde boyama. Kalenderde işlem yapılırken. Bu tür kaplama kâğıtları. Kalender baskı izi. Üst üste pek çok valsten ve nipten oluşan kalender türü. Calender Roll Paper. Yığın kalender. Calender Spots. Kâğıt makinesinin sonunda kullanılan kalenderlere ait valsler. Kalender kaplama kâğıdı. tutkalsız ve yumuşak yapıdadır. Kalender valsleri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Calendering. Kallenderin kurulu olduğu kurtma ünitesi sonunda. Kalender valslerinden birinin üzerine yapışan bir parça kâğıdın veya pigmentin safihada bıraktığı periyodik izler. (Bakınız. Kalenderleme. Kalenderde işlemden geçirme. Kalenderde yüzey tutkallama. kâğıtta oluşan esmer renkli çizgiler. Kalender kâğıt valsi. son kurtma bölümünden önce kullanılır. Calender Sizing) Calender Streaks. Kalenderde muhtelif nedenlerle oluşan. Granit (taş) valslerin hızlı makinelerde kullanılamaması nedeniyle geliştirilmiş. 83 . Calender Scales. Calender Staining. Bazı kalenderlerde ve bazı gofraj makinalarında valslerden biri kâğıt kaplamadır. Bu tür kalenderlere yaş kalender denilmektedir ve ön kurtma bölümünden sonra. Calender Barring). Vals yüzeyine yüksek basınçlarla sarılır. Kalender baskı izi. Hatalı kalender valsi ayarı nedeniyle. (Benzer anlamlı. Kalender baskı izleri. (Eş anlamlı. Yaş kalenderde yapılan boyama. mal sarıcıdan önceki bölüm.

pankartlar. Kalınlık profili bozukluğu nedeniyle kopma. Vals kamburu. Cambridge India Paper. Kamburluk ölçüsü olarak genellikle kosinus cinsi bir açıyla ifade edilir. pres veya kalender valslerindeki performans bozukluğuna bağlı olarak. Camber Roll Grinding Machine. Caliper Gauge. Calibration. Campaign Paper. Seçim kampanyası kâğıdı. kuşeli bristol kâğıdı. Kâğıt kalınlığındaki değişkenlik nedeniyle. Calf Paper. Taç vals taşlama tezgahı. Büyütendoku. parşömene benzetme işlemi. Milimetre cinsinden ölçülen kâğıt kalınlığı. 84 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Calender Vellum Finish. Kâğıt yüzeyini kumaşa benzetmek için yapılan. Caliper. Bir tür. (2) Taç vals. (2) Valsin taç kısmı. aradaki farkı düzeltme. Kalınlık. Taç açısı. Seçimler sırasında kullanılan. Ağacın dış kabuğuyla iç gövdesi arasında bulunan ve kalınlaşmayı sağlayan doku tabakası. Çok ince bir kâğıdı kalenderleyerek. afişler ve kartpostallar için üretilmiş bir kuşe kâğıt türü. Crown). Cambridge incil kâğıdı. Kadranlı mikrometre. Kumaş desenli (kâğıt). Kalınlık göstergesi. Taç valsin taşlama açısı. bir inç’in binde biridir. Kutsal kitap kâğıdının bir türü. Camber Angle. (1) Kambur. Suni deri kâğıdı. makine eni boyunca bölgesel olarak değişebilir. Caliper Shear Burst. Cambridge Bible Paper. (Eş anlamlı. mal sarıcı veya bobin makinesinde sarım sırasında meydana gelen kâğıt kopması. doğruluğu bilinmeyen bir cihazı mukayese ederek. Camber Roll. Bir puan. Kutsal kitap kâğıdının bir türü. Cambium. (1) Kambur vals. kaplama ve gofraj işlemi. Doğruluğu bilinen bir cihazla. Camber. Cambridge hint kâğıdı. Ayarlama. Parşömen işi kalenderleme. Kâğıt kalınlığı. Kambiyum. Kalınlık Birleşik Devletler’de puan anlamına gelen “Point” veya “Mil” ile ifade edilir. Cambric Finish. Ölçü ayarlama.

Dirsek momenti.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Can. Can Board. odun selülözünden yapılma. Candy Slab Paper. (2) Kurutma silindiri. Candy Box Dividers. Şekerleme sargı kâğıdı. Bu kuvvet binanın temellerinden destek aldığı için. Halen sarı bloknot defteri olarak kullanılmaktadır. Kanarya kâğıdı. Mihver boru veya masura üretim tekniğiyle üretilmektedir. hatta büyük çaplıları beton kolon kalıbı gibi işlerde kullanılmaktadır. 300 gram/m² civarında gramajı olan kraft kâğıdı. Kâğıt hamurunun su bırakma özelliğini belirten bir ölçüm yöntemi. okullarda not tutmada kullanılan samanlı kâğıt. Şekerleme taban kâğıdı. 85 . Candy Box Liner. Şekerleme torba kâğıdı. Canary Writing. Mihver boru kartonu. Şekerleme ve çikolata kutularında. Şekerleme kâğıdı. Cantilever Force. Candy Wrappers. Çok ince yağlı bir kâğıt türü. Mumlu ve ince bir kâğıt türü. Kanada standart serbestliği. proje saklama kutusu. Canadian Standard Freeness. Renginin sarı olması nedeniyle bu isimle anılan. Canister. aralara konulan seperatör kâğıtları. (1) Karton varil. Candy Cup Paper. Daha ince çaplıları gıdada ambalaj kutusu. Türkiye’de geçmişte okullarda matematik defteri olarak kullanılmıştı. kimyasal madde satanların ve nakliyecilerin kullandığı kartondan yapılma variller. Şekerleme seperatör kâğıdı. Karton çay kutusu. Şekerleme sargı kâğıdı. inşaat sırasında özel temel kaidesi gerekmektedir. Karton varil kâğıdı. Candy Twisting Tissue. Candy Bag Paper. Tenekeyle desteklenmiş tüm karton kutu türleri. Tekstilcilerin. Sarı defter kâğıdı. Elek keçe değişimi sırasında elek ve pres valslerini tek taraftan askıda tutan bükülme kuvveti. Şekerleme kutu kartonu. Şekerleme kâğıdı. Candy Bar Wrappers.

üretim kapasitesini azami ölçüye getirmek için yapılan planlama. Capillary Forces. silindirik kutulara kapak yapmak için üretilmiş kartonlar. Capillary Electrophoresis. Kapasitenin yüzdesi (%) cinsinden belirtilir. Design Capacity). Kılcal ortamda suyun yer çekimini yenerek yukarıya doğru hareketini sağlayan kuvvetler. Kapasite. Operating Capacity. Kauçuk. Cap Board. Çeşitli kalınlıklarda. aynı zamanda hamurdaki elyafları bir arada tutmaktadır. Kılcal kuvvetler. Bu kuvvetler. fiili olarak gerçekleşen üretim miktarı. son derece saf selülozdan ve düzgün elyaf dağılımlı. Kapiler elektroforez. Kâğıt fabrikalarının günlük veya yıllık olarak. Capilary. Elektrolitle dolu kapiler bir tüp içinde. Expected Actual Capacity. kenevir veya pamuk selülozundan üretilirler. Tasarlanan kapasiteye göre. 86 . Normal Capacity. Yüzeyi perdahlanarak kaneviçe görünümü verilmiş karton. Kapiler. Capacity Planning. Değişik ürünlerin üretildiği makinelerde. Practical Capacity. Bazı durumlarda üretimdeki verimliliği kastetmek amacıyla da kullanılır. Kapiler kuvvetler. Capacitor Paper. Kılcal. iletkenlikleri düşük olarak üretilirler. Doğal kauçuk. türleri elektrik yüklerine göre ayıran tekniktir. Kenarlarına teneke destek geçirilerek. Kılcal hareket. Kondansatör kâğıdı. Kapiler borularda sıvının. Mikro çaptaki kanalı olan. Selüloz elyafları arasındaki hava kanallarının yapısı. Kapak kartonu. yer çekiminin aksine. Ideal Capacity. Kondansatör kâğıtları yağlı veya kuru kullanıma göre farklı özelliklerde üretilirler. Kılcal akış. Capillary Flow/Action. belirli bir süre içinde. kaynaklar elverdiği ölçüde yapabilen üretim miktarıdır. (Bakınız. Kapasite planlaması. yukarıya doğru tırmanma eğilimi sonucu oluşan akış/hareket. Keten yüzeyli karton. Capacity Utititazion Rate. Caoutchouc. Capacity. Kapasite kullanım oranı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Canvas Board. Genellikle sülfat.

Şişe kapak kâğıdı. Karbonatlar. Sabit sermaye. Karbonat kağıdı. Baca isi. Kapiler tüp. Karbon siyahı. Capital Asset. Capsheet. Ziftli tavan kâğıdı. ışığa karşı koruma sağlayan ve leke kaldıran ambalajlama ihtiyaçları için kullanılan kâğıt ve kartonlar. Çini mürekkebi. Karbonhidrat. Kapiler kuvvetlerin etkisiyle yapılan emiş hareketi. düşük gramajlı kâğıt. Üretim amaçlı sahip olunan kaynaklar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Capillary Suction. Capstan. Satış rakamlarının sermayeye oranı. bira. Kapiler emiş. Capillary System. Carbon Black Paper. Petrol ürünlerinin oksijensiz yanması sonucu ortaya çıkan isten elde edilen ve renklendirmede kullanılan siyah pigment. Capital Ratio. bitkilerden sentezlenen organik bileşikler grubu. Kılcal ağ. Cap Paper. bez ve ipleri toplayan kuyruk halatının sarıcısı. Ragger) Carbohydrate. Sermaye-satış oranı.H. Siyah kâğıt. Capital Ratio’nun tersidir. Satış-sermaye oranı. Pulper içindeki naylon. Meşrubat. şarap gibi içeceklerin teneke kapağı üzerine sarılmak için üretilmiş kâğıt.O dan meydana gelen. Kuşe kâğıt. mum isi ve asetilen siyahı bunlar arasındadır. kalsitle kuşe kaplamalı. Alkali kökenli. Farklı türleri bulunmaktadır. Kuyruk sarıcı. (Eş anlamlı. Carbonates. LWC). Capital Asset) Capital Turnover. lamba isi. Kuyruk halat sarıcı. Kılcal emiş. (Eş anlamlı. Sermaye varlığı. Sermayenin satış rakamına oranı. Sermayenin iş görmeye yeterli olup olmadığı açısından önemlidir. Capilary Tube. Cm(H2O)n Carbonat Paper. kalsit türü kâğıt dolgu maddeleri. Kapiler sistem. (Bakınız. 87 . C. kılcal kanallardan oluşan yapı. Siyah renkli. Ağaçlarda görülen hava veya suyla dolu. Mikro çaplı hava tüpü. Carbon Black. Dergi basımında kullanılan.

(Eş Anlamlı. Carbonless. Carboxymethylcellulose (CMC). Kanser yapıcılık. Aluminyum oksitin ısıyla işlem görerek sertleştirilmiş bir türevi. Carboxy Group. oksitlenmeyle oluşan karbonik asitler grubu. Karbonsuz kopya kâğıdı. Hurda kâğıt kullanılarak üretilen kâğıtlarda sık görülen siyah lekeler. Nişasta yerine tutkal olarak ve kıvam kazandırıcı olarak kullanılmaktadır. Carboxyl Group).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Carbon Coating. Karbon kaplamasız kopya kâğıdı. Carboxyl Group. Karborundum zerreleriyle kaplı zımparalarda kullanılan kağıt. Zımpara tozu. Carbon Spots. Selülozun üretimi ve ağartılması sırasında. Karbon kâğıdı. Korindon. Karbonsuz kağıt. (Bakınız. Carcinogenicity. Yüksek gramajlı kâğıtlara verilen genel ad. Carbonyl Group. Kopyalamda kullanılan bir yüzü karbon kaplı kağıt. (Bakınız. Carborundum Paper. Buhar kazanlarının ve borularının yapıldığı karbon katkılı çelikler. Carboxy Group). kaplama işlemi. Karbon dışı maddelerle yapılan otokopi kağıtları. Carbon Paper. Karbon çeliği. Carborundum. bir yüzüne karbon yerine vaks veya kimyasallar sürülmüş kağıt. Karbon kopya kâğıdı yapımında uygulanan. Karton. Cardboard. Karbon kaplama. NCR Paper). Karbonik asitler grubu. 88 . Demir zımparası kağıdı. Karbonil grubu. Carbonless Paper. (Eş anlamlı. Karboksi metil selüloz. Basınç altında alttaki sayfaya kopya çıkarmaktadır. Karbonsuz. Noncarbon) Carbonless Copy Paper. Oksijenle çift bağ yapan karbon bileşikleri. Zımpara kâğıdı. Carbon Steel. Mukavva. Avrupa’da genellikle çok katmanlı ve 500 gr/m2 nin üzerinde çeşitli gramajlarda üretililen mukavvalar. Kimyasal maddelerde aranan olumsuz özellik. Karbon lekeleri. Selüloz çatısını oluşturan bir selüloz türevi. Carbonless Paper. Otokopi amacıyla.

Sevk etmek. Halı ve döşeme altına serilen kaba. Kartonların üstüste yapıştırılmasıyla elde edilen mukavva. Bükümlü kâğıt ip.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hamur harmanları da sabit tanımlı değildir. Carpet Lining). (2) Yüklenmek. mal sarıcıya ulaştıran ip. Carload Lot. Card Liner. (1) İstiab haddi sınırları içindeki bir kamyon kâğıt. Carrying Cost. Zeminle halı arasına konulan. Carry. Carpet Felt. Cardboard Finish. (Bakınız. Bir işi üzerine almak. Card Index Bristol. Kraftlayner. Carpet Lining). Carpet Underlay Paper. (Bakınız. Nakliye kurallarına uyacak kamyon yükü. Döşeme altı kartonu. Carpet Brown). Carpet Brown. yumuşak karton. (Bakınız Paperboard). Mukavva ara kartonu. Seperatör kartonu. Card. Cardboard Linings. Bir ürünü stoklamak için harcanan toplam maliyet. Carpet Felt. Amarikada ise 0. Elde tutma maliyeti. (Bakınız. Stok maliyeti. Index Bristol).3 mm nin üzerindeki kartonlara denmektedir. Kamyon yükü. (Bakınız. (2) Kesilmiş karton parçası. Kraft kartonu. Carpet Brown. Carpet Lining. (1) Kart. kâğıdı kurutma bölümü boyunca taşıyarak. daha değerli kartonların altına veya arasına konulan dolgu kartonu. Mukavva işi. 89 . Cardboard Middles. (Bakınız. Halı altı kağıdı. Twisting Paper). (1) Taşımak. Sevk ipi. Oluklu mukavva üst yüzeyinde kullanılan kraftlayner. Çok katmanlı karton üretiminde. Tek yüzü kuşe gri karton. zemini düzlemeyi amaçlayan gramajlı karton Carpet Yarn. (2) Bir partide sevk edilebilir kâğıt/karton miktarı. Carrier Rope. Kâğıt makinesinde.

Karton kutuların üzerine yapıştırılan etiketler. Car Sign Board. altta (Slave) çalışan kontrol ünitesi set değerini kontrol etmek için kullanan sistem. Ardışık kontrol. Ambalaj kartonu. başka bir gruba gönderen boru bağlantı sistemi. Sürüklenme. Lineer olmayan kontrol değişkenlerini. Ardışık. Birinin çıktısı diğerine girdi olan süreçler. Seri. Carton Liner Paper. Bir yerden başka bir yere gitme. Cascade. Cartonboards. hızlı ve doğru olarak düzeltebilmek için kullanılan bir kontrol yöntemidir. 90 . Genellikle hamuruna bakmaksızın kuşeli olmak şartıyla tüm karton türlerine verilen ortak isim. Fişek yapımında kullanılan gramajlı bir kâğıt türü. Carton Sealing Paper. Fişek kâğıdı. Carton Stock. Carton. (1) Temizlik kademelerinde. Kutuların içine destek amacıyla konulan kartonlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Carry Over. Kaskat kontrol. bir sonraki kademede işleyen boru bağlantı yapısı. Kutu takviye kartonu. (2) Kurutma silindirlerinde bir önceki gubun kullanmadığı çürük buharı. bir önceki kademenin rejeklerini. Koli yapıştırma bant kâğıdı. Kaskat bağlantı. Kutuluk karton. Cartridge Paper. Genellikle ambalaj olarak kullanılan karton kutuya verilen isim. “Master-Slave” kontrol sistemi diye de adlandırılır.. (1) Karton. İki kontrol ünitesiyle yapılan kontrol. Cartography Paper. Vakum hatlarında suyun taşınması gibi. Kutu etiketi. Taşınma. Trafik ikaz levhası. (2) Kartondan yapılmış kutulara verilen isim. Carton Labels. Ardışık bağlantı. Ana (Master) kontrol ünitesinin ürettiği çıkış sinyalinin. Kartondan yapılmış ve basılmış trafik işaretlerini gösteren levhalar. Cascade Control. Cascade Connection. Harita kağıdı Harita basımında kullanılan kağıt. Kaskat.

Rimming) Case. Tabut imalatında ağaç veya metal yerine kullanılan karton. Belirli bir dönemde kasaya giren net nakit para. Kutu içi ambalaj kağıtları. Karton Kasa. Tabut kâğıdı. Parlak kuşe makinesi. Ardışıklaşma. Nakit akışı. Case Lining Paper. Kâğıt makinesinde gramaj kontrolu yapabilmek için kullanılan kontrol sistemi. Bir palet kâğıt veya karton. Alacakları olmasına rağmen elinde nakit ödeme gücü bulunmayan firmalar için iflasa sürükleyecek bir kavram. paketleme ve koruma amacıyla kullanılan ambalaj kâğıtları. Üçüncül eleğin rejekti ise rifaynere döner. Sert cilt kapaklı kitap. Casket Paper. Hem ikincil eleğin çıkışı. Ardışık ileri besleme kontrol. ayna parlaklığında karton. Cast Coating. Döküm kuşe kâğıt. Casing Paper. Cast Coated Paper. Temizleme kademelerinde. Kazein. Karton kutu etiketi. (Eş anlamlı. hem de üçüncül eleğin çıkışı birleşerek ilerler. Cascading. Cast Coater. Yazar kasa kâğıdı. Hamur kasası ile mal sarıcı arasındaki uzun süreli zaman farkı nedeniyle kullanılan kontrol tekniğidir. 91 . Cascade Feedforward System. Kutu içinde. ikincil eleğin rejeği. Cash Register Paper. Kutu imalatında kullanılan karton. (Eş anlamlı. Ardışık ileri besleme sistemi. Cash Flow. Kutu kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cascade Feedforward Control. üçüncül eleğe gelir. Carton Liner Paper). Döküm kuşe kaplama. Casein. Kağıt makinelerinde 300 metreden sonra. Peşpeşe dizilme. buhar silindirleri içindeki kondensatın sürüklenmeye başladığı ve şelaleleşme özelliği gösterdiği dönem. Case Lot. Döküm kuşe makinesi. Case Labels. Kâğıt yüzeyinde ve içinde tutkallama amacıyla kullanılan süt proteini. Karton kutu. Yüksek parlaklıkta ve ağır kuşe kaplanmış ve sıcak preste kurutulmuş. Case Bound Book.

Kağıt üretiminde hamura yaşken ilave edilen iç tutkalı. Lye) Caustisizing. Cationic Direct Dyes. (Eş anlamlı. Oyulma. Cavitation. Selüloz elyaflarına tutunma özellikleri çok yüksektir. Yeşil likörün beyaz liköre dönüştürülmesi. Caustic. Kostik. Cationic Starchs. Sodyum hidroksit (NaOH). Katyonik nişastalar. Sistemin katyonik polimerleri nötrleştirme kapasitesi. Castings. pompa ve vana gövdeleri gibi ürünler. Lye) Caustic Soda. vakum altında gelişen pompa emiş kısmındaki oyulmalar. Döküm parçalar. Bazik boyalar. (Eş anlamlı. Düşük gramajlı bir kuşe kâğıt. Categorize. Sodyum karbonatın. Yağlı mürekkeplerin kâğıt tarafından emilimini ölçmek için yapılan test. Kostik soda. Pres ve kalenderlerde reçine dökümü ile elde edilen kaplama. Pompa emişinin kısılması sonucu. Castor Oil Test. Cationic Demand. Döküm. Yağ emilim testi. Katyonik boyalar. Katalog kâğıdı. Sınıf. Sodyum hidroksit (NaOH). Kavitasyon. Katyonik talep. Pozitif yüklü iç tutkallamada kullanılan modifiye nişastalar. sodyum hidroksite dönüştürülmesi. Kostikleştirme. Kostik soda. Cationic Rosin Size (CRS). (Eş anlamlı. Katyonik reçine tutkalı. Katyonik direk boyalar. 92 . Cation Exchange Process. Sınıflandırmak. Kategori. Reçineli vals kaplaması. Catalog Paper. Classify) Category. Cationic Dyes. Katyon değişim süreci. Çelik alaşımlardan dökülerek üretilmiş. Direk boyalar gibi özellikleri olan katyonik boyalar. Caustic. Arıtmalarda katyonları uzaklaştırmak için kullanılan bir süreç.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cast Funtional Layer.

Makine enine kıvrılma. kenarlardaki ezilme dayanımını belirlemeye yarar. Celery Bleaching Paper. Kâğıdın makine eni yönünde kıvrılması. Kereviz sarma kâğıdı. dayanımdaki makine yönüne göre olan farklılıklardır. Ceiling Boards. Oluklu Mukavva. saplarının beyaz kalması amacıyla kullanılan sargılık bir kâğıt türü. Celular Structure. Celery Bleaching Paper). Makine enine ve boyuna olan yönlerde. Enine profil. Tavan kartonu. Selülozun rejenerasyonuyla elde edilen. boyutttaki değişmeler. Sodyum. 93 . matbaalarda ve kağıt ürünleri yapanlarda dikkate alınan kağıt kullanım yönü. Cellophane. potasyum. Sedir yâğlı kağıt. dalga kısmında yapılan ezilmeye karşı dayanıklılık testi. CD Profile. İçindeki maddeyi haşerata karşı korumak için. CD (Cross Direction). Ses emici akustik özellikleri olan karton türleri. Cellobiose. lityum kökenli bileşiklerle yapılan selüloz türevleri. kağıdın fiziksel özellikleri değişebildiğinden. Selülozun hidroliziyle elde edilir. Oluklu kutularda. Flotasyon ünitelerindeki hücrelerin gövdesi. Bu fiziksel özellikler. Cell Body. (Bakınız. (Bakınız. Selüloz türevleri. Cedarized Paper. gıda paketlemesinde kullanılan şeffaf madde. CD Curl. Sap kerevizler büyürken.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ CC Roll. Kağıdın makine enindeki yönü. Cellulosates. Ağır gramajlı kraft kâğıdı türü veya ziftle kaplı kâğıt türü. Kereviz ağartma kâğıdı. Cellular Board. Dalga ezilme testi. Crown Control Roll). Oluklu mukavvada. İki D glikoz molekülünden oluşur. Hücre gövdesi. Selobiyoz. Hücreli yapı. sedir yağı emdirilmiş ambalaj kâğıdı. Celery Wrappers. CCT (Corrugated Crash Test). Makine eni. İp yapımında kullanılan selüloz türevleri. Yapısı hücrelerden oluşmuş. Selofan. Kağıdın enine doğru olan gramaj veya rutubet gibi ölçülebilen özelliklerinin dağılımı. kıvrılmalar.

Bu oran genelde % 33 oranındadır. Cellulose Matrix. Selülozik lake. Selüloza sentetik polimer molekülleri bağlama. Cellulose Microfibrils. Yemek masalarında kullanılan baskılı veya baskızız. Cellulose Chain Scissions. Bitkileri oluşturan ve kâğıt yapımında kullanılan ana elyaf kaynağı. mantar veya termitler tarafından selülozu hidroliz etmek için salgılanan enzimler. Genellikle kağıt fabrikası atık sularının içindeki selüloz artıklarını parçalamada kullanılırlar. rayon. nitroselüloz. Hücre suyu aldığında şişer. vizkoz. Hücre duvarının içinde bulunurlar. kağıt. Cellulose Products. Selüloz ürünleri. Selüloz zincirindeki bölünmeler/parçalanmalar. Selülozik vernik. Selülozun matrikse benzeyen dizgili yapısı.Selüloz kökenli olan ürünler. selofan. Bitkilerin bünyelerinde bulunan selüloz oranı. Bunlar arasında. Selülozun molekül ağırlığı. Bitkiler hücrelerin yan yana gelip ligninle yapıştırılması sonucu bir bütün oluştururlar. Selüloz türevi olan vernikler. Selüloz elyafı. Cellulose Film. Cellulose Napkin. Cellulose Lacquer. Cellulose Content. karton. Selüloz aşılama. Cellulose Grafting. mikrofibriller sayesinde hücre duvarı şişmeye karşı dayanım kazanır. CMC gibi maddeler bulunur. Cellulose Chain. Elyafsı olmayan selülozik film levhası. Ağır moleküllü bir polisakkarit. Cellulose Degradation. Selüloz mikrofibrilleri. atom sayısıyla çarpılıp alt alta toplanmasıyla bulunur. Bakteri. Selüloz oranı. Cellulose. Selüloz bozuşması. Birbirine bağlı selüloz molekülleri. bitki hücrelerinin parçalanmış halidir. Selüloz dizeyi. Pamuk gini bitkilerde % 90 a çıkmaktadır. Kâğıt peçete. Cellulose Molecular Weight. Selüloz zinciri. Celulose Fiber. 94 . Selülaz. Selülozün kimyasa formülündeki her atomun ağırlığının. bazen amblemli ve gofrajlı kağıt peçeteler. Selüloz film. Selüloz. Elyaf.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cellulase.

Centralized Maintenance. Selüloz uzun molekül zinciri şeklinde olduğundan dizilişi iki çerçevede değerlendirilir. Toz selüloz. Cellulose Viscosity. Virgin Fiber) Cellulose Structure. ürün koruyucu dolgu tamponları. Avrupa Standartlar Komitesi. Selüloziz. Selüloz vizkozitesi. Hücre duvarı. Celluluse Powder. Cement Sack Paper. Bağımsız bakıma (Autonomous Maintenance) imkan vermeyen bakım yönetimi. (Zıt anlamlı. Emici madde olarak kullanılan toz selüloz. Selüloz saflığı. Cellulose Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cellulose Purity. Cellulolysis. son derece dayanıklı kraft kâğıdı. Selülozun suda enzimler kullanılarak hidrolizi sonucu parçalanması. Merkezi bakım. Center. toz halindeki kozmetik maddelerde. Selüloz yapısı. Belirli bir gramajda ve çimento torbası yapımında kullanılan. Decentralized Maintenance) Centralized Stock. Birincisi yarı kristalsi yapıdır. Bobin göbeği. Çimento torba kâğıdı. Bakım işlerinin dağıtılmayıp tek merkezden yürütüldüğü yöntem. Cellulose Wadding. Toplam verimli bakımın yönetim olarak benimsenmediği yerlerde kullanılır. plastiklerde. CEN (Comité Européen de Normalisation). Koltuk ambarı anlayışının kullanılmadığı tek merkezden dağıtım yapan yedek parça stok sistemi. Selülozdan üretilmiş kâğıt. Dönüşümlü elyaftan üretilmemiş kağıt. Cell Wall. Selüloz dolgu. Merkezi stoklama. İkincisi polimorfik/çok biçimli kristal parçaları şeklindedir. (Bakınız. Selüloz tamponu. Çözünmüş selülozun vizkozitesi. Bitki hücrelerini çevreleyen çeper. Seloz yandığında kül olarak geride kalanlarla belirlenen saflık derecesi. Mihver boru. krepli. Kâğıtla ilgili standartları bulunmaktadır. ipek böceği yemi olarak ve suni deri yapımında da kullanılmaktadır. Kağıttan yapılma hijyenik yara tamponu veya ambalajlamada kullanılan. 95 .

Seramik kaplama. Centrifugally Cast Shell. Savurma döküm gövde. ağır cisimleri aşağıya doğru iten hamur temizleme yöntemi. Savurma tekniğiyle dökülmüş vals gövdesi. kâğıt fabrikalarında kullanılan en yaygın hamur pompası türüdür. Merkezkaç kuvvetle. Seramik transfer kâğıdı. Kombi preslerde veya üç valsli sistemlerde ortadaki vals. (Eş anlamlı. Ceramic Transfer Paper. İç katman. motordan doğrudan yapılan tahrik şekli. Centrifugal Screens. (Eş anlamlı. Merkez vals. Cyclonic Cleaners). orta kısma konulan düşük değerli harmandan oluşan kısım. Centricleaners. Centrifugal Cleaners. Seramik bir yüzeyle. Ceramic Cover. Dynamic Cleaners. Centricleaners. Çok katlı kartonlarda. (Bakınız Decalcomania Paper). Santrifüj temizleme. Ceramic Coating. tambur merkezine bağlı bir şaftla. Bazı valslerde. Avrupa Kâğıt Sanayileri Konfederasyonu. Açık fanlı yapısıyla. Center Stock. Kâğıt hamuru içindeki istenmeyen yoğunluğu ağır parçacıkları temizlemede kullanılan santifüj temizleyiciler. Center Roll. baskı transfer işleminde kullanılan kâğıt. Salyangoz pompa. Confederation of European Paper Industries. Yeni mal sarıcılarda. Salyangoz tipli bir gövde içindeki döner bir fanla hamur veya su basan pompa türü. Santrifüj pompa. Ceramic Cover). Merkezden tahrikli. CEPI. Santrifüj elekler. (Bakınız. Santrifüj temizleyiciler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Center Drive. Centrfugal Cleaners). Centrifugal Cleaning. Kâğıt hamurunu temizlemede kullanılan sepetli elekler. Centrifugal Pump. aşınmaya karşı yüzeye yapılan seramik kaplama. 96 .

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cereal Box Liners. Kahvaltılık tahıl gevreklerinin ambalajında kullanılan karton türü. klor ve flordan oluşan organik bileşikler. Chain Lines. Mölekül parçalanması sonucu oluşan parça sayısı. Balya konveyörü. C-Dalga. Orta dalga. Dalga. Renkli ve şekilli küçük kağıt parçaları. Zincir filigran. Saklama kabı kartonu. Chain Lines). olukların yüksekliğini ve bir metredeki oluk sayısını tanımlayan bir ifadedir. Molekül zincirlerinin bağlarından ayrılıp parçalanması. Chadless Paper Tape. (Bakınız. Tahıl gevreği kartonu. Karbon. B dalga. (Bakınız. Belgelendirme. Punch Card). Tahıl saklama kabı. Chain Length. Chain Scission. Köken belgesi. Eski CNC tezgahlarda ve tekstil makinalarında bellek olarak kullanılan kâğıt şerit. 97 . Delikli kâğıt şerit. Menşei şahadetnamesi. İthal edilen bir ürünün hangi ülkede üretildiğini gösteren doküman. Saman elyafı. Chads. A dalga. safiha üzerinde görülen birbirine paralel elek altı çitalardan kaynaklanan kalın izler. Zincir uzunluğu. Certification. Chain Marks. C-Flute. Tahıl saplarından üretilmiş selüloz. Yetkili satıcı. Chain Scissions Number. Zincir parçalanması. Konfeti. Molekül zincirinin uzunluğu. Cereal Straw Fiber. C dalga (orta dalga) olukluda. D dalga. Onay belgesi verme. C dalga. El yapımı kağıtlarda.6 mm ve oluk sayısı 130 dur. Certificate of Origin. Delikli bellek şeridi. Zincir parça sayısı. Zincirli konveyör. E dalga ve K dalga türleri de vardır. CFCs (Chlorofluorocarbons). Chain Conveyor. Kloroflorokarbonlar. oluk yüksekliği 3. oluklu mukavvalarda. Cereal Box Wrappers. Certified Supplier.

(1) Yüklenme oranı. Chalk Transfer Paper. Chalk. Charcoal Book Paper). (2) Meydan okumak. Çok düşük gramajlı olmasına rağmen üzerine kalsitle yoğun kaplama yapılmış kâğıt. Herhangi bir nedenle zincir oluşumunun sona ermesi. Chalk Paper. Tebeşir kâğıdı. Chalk Overlay Paper. (2) Baskıda bunun yarattığı mürekkep dağılma sorunu. zeta potansiyelde meydana gelen değer kaybı. Bir kurumda. Karakalem çizim kâğıdı. deniz kabuklularının kalıntısı olan bir kalsiyum karbonat çeşidi. Tebeşir görünümlü. Grafitli kalemle resim yapmada kullanılan bir tür resim kâğıdı. Charge Neutralization. Değişim yönetimi. kâğıdın mat görüntüsü. mevcut kurumsal yapıdan hedeflenen yeni yapıya geçmek amacıyla uygulanan yönetim tarzı. 98 . Zamana bağlı olarak. Gözenekli ve yumuşak yapılı bir kalsit türü. Yük zayıflaması. Challenge. Chalky Appearance. Chalking. (Bakınız. Zincir oluşumunun sonlanması. Geçmişte fotokopi ve fakslarda kullanılmaktaydı. Tebeşir. Change Management. Uğraşılması gereken iş. Charcoal Drawing Paper. Oldukça temiz. Belirli bir elektrik yüküyle yüklenmiş ( + ) ortamın zıt yönde yüklenerek. Chalk Overlay Paper). Tebeşir kaplı kâğıt. Çözülmesi gereken sorun.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chain Termination. yük değerinin sıfırlanması. (2) Ücret tarifesi. (1) Kâğıt yüzeyindeki bağlayıcının zayıflaması nedeniyle oluşan elyaf veya dolgu maddelerinin tozaması. Charge Rate. (Bakınız. Tozama. Doluluk oranı. Tebeşir paketlemede kullanılan renkli ve yumuşak dokulu kâğıtlar. (1) Zorluk. Yük nötürleştirme. Charcoal Kraft Paper. Charge Decay. Mangal kömürü torba kâğıdı. Charcoal Book Paper. Kaplama maddeleri nedeniyle.

Maskelenmiş maddeler. dış kâğıt olarak kullanılan düşük kaliteli/samanlı kâğıt türü. (1) Temizlik kağıtlarında çok katlı yapıyı sağlamak için kimyasallar (genellikle tutkallar) kullanılarak yapılan bağlama işlemi. Check Paper. Kimyasal madde torba kâğıdı. Peynir paketleme kâğıdı. Check Board. Chelants. 99 . Chemical Cleaning. Kimyasal topaklaştırma. Çek defteri kapak kartonu. Sequestrants) Chelation. Maskeleme kimyasalları. Elek ve keçeleri kimyasal maddelerle temizleme. ağartma kimyasallarının etkinliğini arttıran maddeler. Çek defteri kâğıdı. Kimyasal bağlama. Cheese Wrappers. Metalleri bağlayıcı maddeler. Peynir ambalajlarında. Kraft torba kâğıdı. Chemical Bag Paper. EDTA gibi organik bileşiklerin metallerle bağ yapması. Kıskaçlayıcılar. (Bakınız. Çek defteri kapak kartonu. Check Book Cover. (2) İki maddenin atom veya moleküllerinin kimyasal olarak bağlanması. Kıskaçlayan maddeler. (Eş anlamlı. Pamuk selülozundan veya benzeri selülozlardan yapılan. harita basımında kullanılan. Kıskaçlanmış maddeler. dayanıklı kâğıtlar. Dayanıklı ve silmeye karşı duyarlı bir kâğıt türü. Kontrol listesi. Chelants. Ham suların kimyasal maddelerle. Chemical Bonding. Chelating Agents) Chelating Agents. renginin ve bulanıklığının giderilmesi. Chelating Agents) Chelates.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chart Paper. Cheese Manila. Chemical Coagulation. Kıskaçlanarak bağ yapmış olan maddeler. ekipman kontrol listesi. (Bakınız. Check List. Bakım bölümü tarafından kullanılan. Peyniri sarmada kullanılan yağlı kâğıt. Kimyasal temizleme. Kıskaçlama. Harita kâğıdı. Selüloz veya kâğıt hamurunda bulunan ağır metallerle bağ yaparak (kıskaca alarak). Peynir sarma kâğıdı.

Kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ). Chemical Manila Writing. Bir maddenin kimyasal reaksiyonlara karşı eğilimi. Chemical Oxygen Demand (COD). Yongaların kimyasallarla pişirilmesi sonucu elde edilen selüloz. Kimyasal kullanarak kütüklerin kabuklarını soyma. Kimyasal selüloz. Kimyasal reaktivite. Selüloz fabrikalarında sodyum bileşiklerini geri kazanma amacıyla kurulan ünite. kimyasal yolla üretilen kâğıt. ( Bakınız. Asıltılı sıvılarda. Selüloz üretiminde. 100 . Baskıda mürekkebin kâğıdın arkasına geçerek hayalet görüntü yaratması. Genellikle zehirli kimyasallar kullanılmaktadır. Kimyasal çökeltme. Kimyasal geri kazanma. Kimyasal geri kazanma tesisi. Yongaların kimyasallarla pişirilmesi yoluyla elde edilen selüloz. Manila yazı kâğıdı. BOD). Chemical Recovery Plant. Manila kenevirinden. Chemical Reactivity. Kimyasal özellikler. Chemical Properties. Biological Oxygen Demand. Chemical Preparation Unit. ligninin alınması için kullanılan sodyum tuzlarını geri kazanma süreci. Kimyasal kopyalama. Kimyasal hazırlama birimi. Kimyasal selüloz. Chemical Fiber Paper. kimyasal maddeler katarak yapılan çökeltme işlemi. Chemical Preparation. Chemical Pulp. Chemical Recovery. Chemical Precipitation.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chemical Debarking. Kimyasal hazırlama. Chemical Ghosting. Atık sularda kimyasal oksitlenmeyi sağlayacak oksijen miktarı. Bir kimyasal reaksiyon sırasında ortaya çıkan özellikler. Kâğıt üretiminde kullanılan kimyasalları belirlenen prosedürlere göre hazırlama. Kimyasal kabuk soyma. Kimyasal hazırlama ünitesi.

Soğumak. Tank. Chill Cast Roller. 101 . Hamur bütesi. Kâğıt kimyasalları. Chemi-Washer. Kimyasal fıskiyeleri. Kimyasal yıkayıcı. Yarı kimyasal.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chemical Release. Kestane kartonu. Odunun sodyum sülfit ve sodyum karbonat çözeltisinde çok yüksek sıcaklıklarda ve basınçta muamele edilerek öğütülmesiyle elde edilen selüloz. Chili Wrapper. Kimyasal atık. Hamburger kâğıdı. Kimyasallar. Cherry Picker. Soğutmak. Hamurun içine başka renklerde az miktarda elyaf karıştırılarak üretilen kırçıllı kâğıtlar. Chemical Showers. Yongaların önce sodyum sülfit ve buhar kullanarak işlenmesi ve ardından mekanik öğütme yoluyla elde edilen selüloz. Preslerde. Sepetli kaldıraç. Soğuk döküm merdane. Chill. Fabrika içinde yüksek noktalara erişimi kolaylaştıran iş aracı. Odun yongalarının kimyasallarla pişirilmesiyle elde edilen selüloz. sert ağaçların odunlarından yarı kimyasal yöntemlerle üretilen. Büte. Chest. Dürüm kâğıdı. Son yıllarda.özellikle hurda kağıt veya ağır dolgu maddeli hamur işleyen makinelerin pres keçelerinde kimyasal madde ile temizlik için kullanılan fıskiyeler. Yağlı görünümde. CTMP. Selüloz içindeki kimyasalları yıkayarak süzen bir ekipman. Kimyasal salım. yarı mekanik hamur. Chemicals. Kırçıllı kâğıt. Chemo-Thermo Mechanical Pulp. esmer selüloz hamurundan yapılma kartonlar. Cheviot. Özellikle çevreye zarar verecek olan kimyasal atıklar. Chestnut Board. Kimyasallarla öğütme birlikte yapılmaktadır. ayaküstü satılan yiyecekleri sarmada kullanılan kâğıt. Chemigroundwood. Chemical Wood Pulp. Kestane ağacı selülozundan yapılma karton.

Gri karton. bambu elyafından yapılma bir kâğıt türü. Chip Silo. dişli iki valsten oluşan ekipman. Selüloz yapılacak yongaların. Chlorid Photographic Paper. China Grass. Selüloz üretiminde siyah likörün yonga bünyesine daha iyi geçip verimliliğin arttırılabilmesi için kullanılan. Çin kâğıdı. SiO4) minerallerine bağlanmış. (Bakınız. Yonga silosu. Chip. Yonga çürümesi. En eski el yapımı kağıtlardandır. Çin keneviri. Chinese Paper) Chinese Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ China Clay. siloda mantarlaşarak çürümesi. Chip Conditioner. Chip Decay. Klorat. Yonga konteyneri. Yonga ayırıcı. Fotoğraf taban kâğıdı. Chip Bin. Chlor Free Paper. Clorine Free Paper). (Bakınız. Hidroklorit asitin tuzları. Yonga şartlandırıcısı. China Paper. su molekülleri ve silis kumu karışımı olarak bulunan ve saf olanları kavrularak. Chipper. Yonga. 102 . Kıyılmış odun. Chipboard. Odun yongalayıcı. Karışık hurda kâğıtlardan yapılan bir karton türü. Kütüklerin yonga haline geldikten sonra yığıldığı silo Chip Storage. Gümüş kloritle kaplanmak üzere üretilen. Chlorate. (CIO3)-. Yonga silosu. Çok yüksek yaş ve kuru elyaf dayanımı olan bir bitki (Bakınız. Yonga silolama. fotoğraf taban kâğıdı. kâğıtta dolgu ve kaplama maddesi olarak kullanılan madde. Ramie). Kaolin. Chip Seperator. Çin’deki eski mezarlarda örnekleri bulunan. Seramik kili. Yonga makinesi. Hurda kâğıttan yapılmış kalın ve kaba karton. Dişli disklerden oluşan ve yongaların dişlerin arasından geçmesiyle ayrıldığı/elendiği ekipman. Doğada aluminyum silikat (Al2.

Samandan yüksek kalitede selüloz elde etme süreçlerinden biri. Klor süreci. Çikolata imalatı sonrasında. Chlorine. Chock. Hidrojen atomlarıyla yer değiştirmek üzere. Chlorine Requirement. Hamurun klor ihtiyacı. Klorinasyon. Örneklenen bir suyun veya atık suyun içindeki canlıları yok edecek miktardaki klor değeri. (Burada klor +4 değerliklidir) Chlorine Dioxide Delignification. Bu süreç dört aşamalıdır: (1) Samanın alkali ortamda pişirilmesi. Klor dioksitle lignin giderme. Beyazlatma amacıyla hamura klorun verildiği kule. Bakım sırasında sıklıkla kullanılan ve valslerin altına destek olarak konulan takozlar. Chlorid Photographic Paper). Klorlama kulesi. 103 . Tüketilen klor ise klor talebidir. Çikolata alt kâğıdı. Fotoğraf taban kâğıdı. (Bakınız. Chlorine Tower. Takoz. Chocolate Dipping Paper. Tahta takoz. (4) Hipokloritle ek ağartma. Klorsuz kâğıt. Chlorine Dioxide (ClO2). Selülozun ağartılmasında kullanılan bir madde. (2) Ortama klor verilmesi. Buna Pomilio Süreci de denilmektedir. Klor dioksit. Bu arada suda klor bileşikleri meydana gelir. Ağartma için gerekli klor miktarı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chlorination. selüloz ve bu selülozdan yapılmış kâğıtlar. bir organik bileşiğe klor verilmesi. Klor gazı. Chlorine Process. klor ve klor bileşikleri ile işlem yapılmamış. Kraft sürecinde kullanılan bir ligninsizleştirme işlemidir. Klor Sayısı. Chlorine Number. 100 gram kuru bazda selülozu ağartmak için kullanılan klor gazının. Ölçümle bulunur. gram cinsinden değeri. Gümüş kloritle ve bir miktar gümüş bromitle kaplanmak üzere üretilen fotoğraf taban kâğıdı. Chlorine Free Paper. Chlorine Demand. üzerine çikolatanın konduğu yağlı ve ince kağıt. Klor talebi. Klor talebi. Chloro Bromide Paper. (3) Klorun ve bileşiklerinin uzaklaştırılması için alkali yıkama. Üretimi sırasında.

Chromatography. Chromaticity. Krom. Karışımların kimyasal analizi. Daha kromatik olan daha parlaktır. Chromo Board. Üzerinde çeşitli renklerde baskı yapılmış. aralara bölme olarak konulan kartonlar. Kronik problem. Selülozun renginde önemli rol oynarlar. Parlak ambalaj kâğıdı. Kuşe kaplanmış kâğıt. Çikolata seperatör kartonu. parlak bir ambalaj kâğıdı. Chromophores. Çözülememiş ve sürekli olarak tekrarlayan problem. Vals kaplamalarında ve paslanmaz alaşımlarda kullanılan bir metal. Çikolata sargı kâğıdı. Color Space). Filtre kâğıdı. Chocolate Wrapping Papers. Kromotoğraf kâğıdı. Chromatic Paper. Chromium. CIELAB Coordinates. Chromo. Karışımların bileşenlerini ve oranlarını bulmaya yarayan bir laboratuar cihazı. Hediyelik ambalaj kağıdı. Renk veren moleküller. Chromatograph. Üç katlı krome karton Chronic Problem. Kuşe kaplama yapılmış. (Bakınız. Krom kaplama. Bitki hücrelerinde renkten sorunlu olan moleküller. Kuşe kaplamalı kartonlar. Krome kâğıt. Krome dupleks karton. Chromo Triplex Board. Kromotoğraf. Chromium Coating. Oluk. Krome tripleks karton. Kâğıt kromotoğrafisinde kullanılan bir filtre kâğıdı türü. Kanal. Chute. Kromatiklik. Krome karton. İki katlı krome karton Chromo Paper. Krome. Çikolata kutuları içinde. Kromotoğrafi. Chromo Dublex Board.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Chocolate Dividers and Layer Board. 104 . Her bir çikolatayı sarmak için kullanılan ince ve yağlı kâğıtlar. Chromatographic Paper. Parlaklık.

Kâğıt üzerinde görülen küçük siyah noktalar. Çelik kaplı levha. gofrajlı. hamur devresi gibi devreler. (Bakınız. CIM (Computer Integrated Manufacturing). Sigaralarda. Circuit. Konik rifayner. Cigar Band Paper). ince ve dayanıklı kâğıtlar. Puro kartonu. Çok düşük gramajlı. Puro bant kâğıdı. Su devresi. Cigar Band Paper. Cigar Labels. Kâğıt fabrikalarında su devrelerinde. döner kâğıt kesme ekipmanı. Cigarette Paper. Karbon lekesi. Devre. krepli ve esnek özellikli kâğıt. atık su çıkışı minimuma indirilmektedir. Renk uzayında beyazlığı tanımlayan renk değeri. Cinder Specs. Cigar Box Paper. Bilgisayar destekli üretim. (1) Bobin makinesi veya dilici bıçağı. hava gözenekleri çok olan ve sigara sarımında kullanılan kâğıt. Cigarette Mouthpiece Paper). (Bakınız. Claflin. Circuit Closure. Bir konik rifayner markası ve bu nedenle konik rifaynerler bu adla anılmaktadır. Dairesel bıçak. Sigara kâğıdı. Sigara ağızlık kâğıdı. Cigrette Filter Paper. Siyah sacın üzerine paslanmaz çelik kaplanmış levha. kapalı döngü yapılarak. Kalite bozukluğu anlamına gelmektedir. 105 . Döngü oluşumu sağlama. Puro etiket kâğıdı. tek tarafı altın kaplamalı. (Bakınız.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ CIE Whiteness. Disk Cutter). filtre yapımında kullanılan. tutkalsız. Clad Steel Plate. (3) Laboratuarda belirli çapta kağıt veya oluklu mukavva örneği almak için kullanılan dairesel bıçak. Sigaralarda filtre yapımında kullanılan krepli ve esnek özellikli kağıt. Devre kapatma. Sigara filtre kâğıdı. Cigarette Mouthpiece Paper. yanmayı kontrol etmek için yüksek oranda dolgu maddesi kullanılmış. Circular Cutter. Cigarette Filter Paper). Puroların üzerine şerit şeklinde sarılan. (Bakınız. CIE beyazlığı. (2) Bir şaft üzerine yerleştirilmiş bıçak veya bıçaklardan oluşan.

Temizlik. Makyaj temizleme kâğıdı. Temizlik kimyasalları. Kil torba kâğıdı. (2) Temizlik. Mengene izi. Clay Sack Paper. Gözlük silme kâğıdı. Kâğıt türlerinin sınıflandırılması. çamurun çökeltilerek suyun berraklaştırıldığı havuz. Clay Coated Solid Bleached Sulfate. Kil topağı. Konik santrifuj temizleyiciler. Cleaning. Temizleyiciler. Clay Lump. Kuşe karton. Dayanıklı bir kraft kâğıdı. Giyotinde. Clear. Cleaner Cone. Clearance. Clay. Tasfiye 106 . Aralık.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Clamp Marks. Sudan ve hamurdan daha ağır parçacıkların ayrıştırılmasında kullanılan ekipmanlar. yüz ve gözlük temizliği için üretilmiş kâğıt. Çöktürme havuzu. Clay Coated Blanks. Temizleyicilerin sık aşınan alt parçaları. Clay Coated Boxboard. Cleaners. Çok ince ve yumuşak dokulu temizlik kâğıtlarından. Classification. kâğıt kesimi sırasında. Elek ve keçelerde yapılan temizlikler. Temiz. Sınıflandırma. Arıtma ünitelerinde. Kil. Clay Coated Boxboard). Kum tutucular. Elek ve keçeleri temizlemede kullanılan kimyasallar. Kuşe çözeltisinde çözünmeden kalmış kil topağı. Çimento torba kâğıdı. kâğıdın kaymasını önlemek için kullanılan mengenenin bıraktığı diş izleri. Cleansers. Clarifier. Cleansing Tissue. Kaolin. (Bakınız. Temizlik maddeleri. Temizlenmiş. Kuşe kaplı kâğıt. (1) Açıklık. Kaolin dolgulu kâğıt. Temizleyici konisi. Clay Filled Paper. Kâğıtta yüzey kaplaması ve hamurda dolgu maddesi olarak kullanılan kaolin. Cleaning Chemicals.

(Zıt anlamlı. Kâğıt yüzeyine kumaş görünümü verme. Clog. kâğıttan buharlaştırılan suyun takviyesi için taze su ihtiyacı doğmaktadır. su devrelerinin ne kadar kapatılabileceğini belirleyen sınırlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Clear Water. Elyaflardan oluşan kümelenme. Bir ton kâğıt üretimi başına kullanılan suyun miktarı olarak ifade edilir. Destekli çekiş. Cloth Centered Paper. Bez cilt. Kapalı su döngüsü olan kâğıt fabrikası. Closed Draw. su tahliyesi genellikle birkaç tonlara düşürülebilmektedir. İklimlendirme odası. Closed Water System. az sayıda kâğıt fabrikasında kullanılan sistem. Cloth Finish. Kapalı formasyon. Closed System. Open Draw). Kapalı tipsantrifuj pompa fanı. Kapalı çekiş. Climatic Chamber. Clot. Cloth Binding. Orta tabakası bez veya kumaş olan lamine kâğıt. Closure Limits. Bez görünümlü. Kapama sınırları. Düğüm. Bez ortalı kâğıt. Kapalı sistem. Bez ciltleme. Paralel çalışan ve otomatik yıkamayla temizlenen kapalı filtre sistemleri. Kapalı su sistemi. Temizlenmiş su. Elyafları alınmış su. Kapalı filtre sistemi. Su hatlarında yüksek basınçlarda kullanılan pompalardaki fan yapısı Closed Cycle Mill. Dışarıya atık su vermeyen. Closed Filter System. 107 . Gözeneksiz kâğıt yüzeyi. Tıkanmak Closed Centrifugal Pump Impeller. Örnek bir kağıt parçasını nem ve sıcaklık altında izlemek için yapılmış laboratuar aleti. Tam kapalı sistemlerde bile. Temiz su. Kâğıt üretiminde sorun yaşanmadan. Kapalı hamur kasası. Close Formation. Safihanın bir silindirden diğer silindire keçe desteğiyle geçmesi. Basınç ve seviye kontrollu hamur kasası. Tam olarak kapalı olan sistemler olsa da. Closed Headbox.

Cluch. Magenta. Cloud Effect. oluklu mukavvanın ortasındaki fluting kâğıttan oluklu parça hazırlanarak yapılan dayanım testi. CMYK (Cyan. Kumaş benzeri dokunma hissi. Siyah. Kâğıt makinesi tekstilleri. Kumaş masura kartonu. Kâğıt görüntüsünün dalgalı olması. Bilgisayarlı bakım yönetimi sistemi. Elek-keçe değişimi. Bez astarlı kâğıt. Fren. Renginin mermerli gri olması nedeniyle verilmiş özel isim. Cloud Box Covering. Cloth Lined Board. Cloud Finish. CMC. Ebrulu ambalaj kâğıdı. CMT (Corrugated Medium Test). Cloth Liked Feel. yürüten. Kâğıt üretiminde kullanılan elek veya keçe türü sentetik kumaştan yapılma ürünler. kırmızı. Clothing Changes. Yellow. Key Black). hamurda iç mukavemet artırıcı olarak kullanılan bir ürün. Bir tür nişasta tutkalı. Kumaşları rulo hale getirmek için ortaya konulan masuranın yapıldığı kartonlar. Cloth Winding Board. Bulut görüntüsü veren yüzey işleme. Temizlik kağıtlarına dokunulduğunda hissedilmesi beklenen bir konfor ifadesi. Kâğıtta yüzey kaplamada bağlayıcı ve kıvam kazandırıcı olarak. Mavi. Bulut görüntülü. veri toplayan ve bunları işleyen bakım yönetimi. Sarı. CMC (Carboxy Methyl Cellulose). Dalga ezilme testi. CMMS (Computerized Maintenance Management System). Cloth Lined Paper/Cloth Paper. Bobin makinelerinde hızı düşürmek için. Bez astarlı karton. balya konveyörlerinde ve vinçlerde ise yükü askıda tutup boşalmayı önlemek için kullanılan motor freni. Laboratuarda özel koşullarda yapılan. Fotoğraf baskısını oluşturan ana renkler. Bakım faaliyetlerini bilgisayarla planlayan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Clothing. 108 .

genel kullanım amaçlı kağıtlar. Hamurun içindeki düşük yoğunluklu parçaları ayırmaya yarayan metal elekli ekipman. Cultural Papers). Bir tarafı kuşe karton. Coarseness. Coated. kuşe kaplanmış senet ve tahvil kâğıtları. Topaklaşma. Coal Wrap Paper. Coaster Board. Kuşe kaplamalı sanat kâğıtları. emici özellikte.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coagulation. Asıltı bulunduran sıvılarda. ağır gramajlı. çok katmanlı bir kitap kapağı kâğıdı. Odun selülözünden. Koagülasyon. (Bakınız. Kaba karton. Kömür torbası kâğıdı. Birim uzunluktaki elyafın ağırlığı ile ölçülendirilen elyaf özelliği. Coal Specks. Kuşe senet kâğıdı. diğer tarafı kaba kâğıttan. silindir eleklerde üretilen ve bardak altı kartonu olarak kullanılan karton. Yüksek vasıflı ve basıldığı sanat eserlerinin renklerini doğru gösteren parlak kuşe kâğıtlar. Arıtma ünitelerinde kullanılan bir havuz. Düzgün yüzey ve sağlam yapı gerektiren durumlarda kullanılmak üzere üretilmiş. Coagulation Basin. Sanayi amaçlı kullanılan ve test değerleri kritik olmayan kartonlar. Coated Board. asıltıların topaklaştırılması. Bardak altı kartonu. Pıhtılaşma. Coarse Screening. Koagülasyon havuzu. 109 . Kuşe karton Coated Blotting Paper. Kuşe karton. Bir tür ince ve dayanıklı kraft kâğıt. Coarse Papers. yaşken bozulmayan. Kültürel kâğıtlar diye adlandırılan basım ve yazı tabı kâğıtları dışındaki. Kaba elek. Coated Blanks. yüksek moleküler ağırlıklı polielektrolitler aracılığıyla. Coated Bond Paper. Kuşe kaplı. Kabalık. Kâğıt yüzeyinde görülen çok küçük siyah lekeler. Coarse Board. Coarse Screen. Kaba kâğıtlar. Kömür lekeleri. Kaba eleme. Coated Art Paper. Hamurun içindeki düşük yoğunluklu parçaları kaba elekte ayırma.

Coated Magazine Paper. Kuşe gazete kağıdı. Kuşe kitap kâğıdı. Kuşe dergi kâğıdı. Coated Recycled Chipboard (CRB). Mermerli kaplama. Kuşe kutu kapağı kâğıdı. Coated Index Bristol. Coated Book Stock. Coated Postcard Stock. Coated Unbleached Kraftboard (CUK). Coated Glassine. Coated Book Paper). Coated Cover Paper. Selofan kaplı aydınger kâğıdı. fakat kullanılabilir 2. Kuşe kraft kartonu. Kuşe ofset kâğıdı. Coated Natural Kraftboard. LWC). kalite kuşe. LWC) Coated Offset Paper. kalın kuşeli kartonlar. Düşük gramajlı kil kaplanmış gazete kağıdı. Kuşe etiket kartonu. Kuşe kartpostal kartonu. İki tarafı kuşe etiket kartonu. Kuşe bristol. Mükemmel olanlardan seçerek ayrılmış. Coated Bristol. Coated Tag. Kuşe gri karton. 110 . (Eş anlamlı. Coated Newsback (CNB). Coated Mottle. Kuşe kâğıt/karton. Kuşe esmer kraft kartonu. Hurda gazete kâğıdından yapılmış. Coated Seconds. Coated Tough Check. Kuşe kapak kâğıdı. Kuşe fihrist kartonu. (Bakınız. Coated Box Covering Paper. (Bakınız. Coated Paper/Paperboard.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coated Book Paper. İkinci kalite kuşe. Kuşe kartpostal kartonu. Light Weight Coated.

Kuşe boya mutfağı. Coating Base. su ve çeşitli eş bağlayıcılar da ilave edilmektedir. karıştırma. Rafine kaolin. dozajlama. (Eş anlamlı. kuşe karışımı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coated White Top Liner. bağlayıcılar ve su. son derece beyaz ve ince öğütülmüş rafine kaolin. kaolinle karıştırılarak. Coating Grade Clay. Kuşeleme kaolini. ısıtma. Kuşe kaplamada taban olarak kullanılan. Coating Lump. Yüzeye kaolin türü pigmentler ve bağlayıcı kullanarak. Oluklu kutularda üst kat olarak kullanılan beyaz kuşe karton. Benzer şekilde. Laminasyon kaplamaları. Coating Compound. (1) Kuşeleme. Kuşe taban kâğıdı. herhangi bir kâğıt veya karton türü. polimer dispersiyon maddeleri. Kuşe kalitesinde kaolin. Coating Mixture. Kuşe kaplamada kullanılan. (3) Temizlik kağıtlarında krepleme öncesi uygulanan kimyasallar ve tutkal karışımları. Sauce) Coating Color. kuşeleme sırasında kalmış kil topağı. boya veya beyaz pigmentler. Kuşe yapmak için kullanılacak kalitede. Kâğıt yüzeyinin komple boyanması. kâğıt fabrikalarında bir yardımcı madde için. Kuşe çözeltisini meydana getiren. son derece beyaz renkli ve çok iyi öğütülmüş kaolin. bağlayıcılar ve su bulunan. Kaplama maddesi. Ayrıca bu karışımın içine bağlayıcılar. dispersiyon maddeleri. Kaplanmış kâğıt yüzeyinde. Kuşe boyasının hazırlandığı bölüm. Kuşe topağı. Coating. kaolin. tutkal hazırlama için de tutkal mutfağı terimi kullanılmaktadır. Coating Agent. (1) Kuşe boyası. Coating Clay. Kuşe kaplamada. Mutfak terimi. (2) Kaplama. Coating Color Kitchen. birlikte uygulanan boya. (2) Örtücü boya. kâğıt veya karton yüzeyinin özelliklerini değiştirme işlemi. Kuşe katkı maddeleri. sulandırma türü hazırlıkların yapıldığı ekipman grubunu veya bölümünü anlatmaktadır. İçinde pigmentler. Kuşe çözeltisi. 111 . Coating Ingredients. Kuşe oluklu karton.

mikro düzeydeki küçük hava boşlukları. Cobb Size Test. Kuşe oynaması. kâğıt üretildikten sonra. Kuşe çürümesi. Kuşeleme pigmentleri. karıştırma. Kaplamada yolunma. Kuşe yığılması. Kuşe ağırlığı. Coating Piling. Kuşe makinesi. Coating Pick. Yanki silindirlerde yüzey kaplaması temizliğinde kullanılan fıskiye. kuşeleme sırasında kalan. Kuşe yayılması. Coating Shower. Bunun sonucu ortya çıkan lekeli görüntü. ısıtma. kalenderde veya baskı sırasında oluşan kopmalar. Coat Weight. bir metre kareye kaç gram olduğunu belirten değer. Kuşe çürümesi. Kaplama fıskiyesi. Kuşe mutfağı. Coating Pigments. bir yardımcı madde için dozajlama. sulandırma türü hazırlıkların yağıldığı ekipman grubunu veya bölümünü anlatmaktadır. Cobb Test). Kaplama ağırlığı. Kuşelenecek kağıt. Coating Raw Stok. Kuşe gözenekleri. Ofset baskı sırasında. Kuşe yüzeyinde. Coating Machine. Tonlanma. Gerçekte düzgün görünüm. Coating Pits. Coating Skip. Kuşe sekmesi/atlaması. bazı kısımların kaplanmadan geçilmesi. istenilen sonuçtur. Kuşe karışımı. Coating Compound) Coating Mottle. Kaolin ve boya pigmentlerinin genel adı. (Bakınız. Kaplama yüzeyinde aşırı kaplama birikimi sonunda meydana gelen dağılma ve yayılma. 112 . kalender sonrasıda dalgalı bir şekle dönüşmesi. baskı valsi üzerinde kuşeli yüzeyden kopan parçacıkların birikmesi. Mutfak terimi kâğıt fabrikalarında. Coating Mixture. Kuşe görünümünün. (Bakınız. Kâğıt yüzeyine kaplanan maddenin. Coating Splash. kâğıt makinesi dışında yapan makine.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coating Kitchen. Kuşe tabakasından. Kuşe sıvısının hazırlandığı fabrika bölümü. Yüzey kaplaması sırasında. Kuşeleme işlemini.

Yardımcı bağlayıcı. (1) Bilerek buruşuk tarz işlenmiş kâğıt. Düzgün olmayan kağıt dokusu. Buruşuk. Eş bağlayıcı. Cockle Finish. Coffee Bag Paper. 30 saniyede. gram cinsinden miktarının ölçüldüğü test. Kahve torbası kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cobb Test. kâğıt tarafından emilen suyun. Co-binder. Dalgalı tarz. Coefficient of Friction. Dalgalı. 113 . (2) Makine şartları sonucu gerilerek kurutulduğu için. Kâğıdın yüzey tutkalının kalitesini veya su emiş miktarını ölçmeye yarayan bir test. (Bakınız: Adhesion) Coil. Cogeneration. Cockling. Cockle. Bükülme. Kojenerasyon. yaş dayanımı yüksek ve gözenekli bir filtre kâğıdı türü. Düşük gramajlı. Serpantin boruları. Sürtünme katsayısı. (1) Makara. Kâğıtların birbiri üzerinden sürtünerek kaymalarının ölçüsünü belirleyen bir tanım. kuşe pigmentlerinin viskozitesini ve su tutunumunu ayarlayan maddeler. Kuşe kaplanmış son derece dayanıklı. Cohesion. (2) Çapı eninden geniş olan kağıt bobini. belirli bir yüzeyin emeceği su miktarını tayin eden test. Ayni tür moleküllerin birbirlerini çekerek tutunmaları. Bunlar asıl bağlayıcı maddelere destek olarak kullanılır. Eşanjör boruları. kalenderden geçirilirken katlanarak kopması. Cockle Cut. Kıvrılma. Tutunma. kâğıtta olaşan dalgalı görünüm. 120 veya belirlenen daha uzun sürede. Kahve filtre kâğıdı. Tappi T441 a göre belirli süre içinde. 60 saniyede. Gerilme veya potlukları olan bir kâğıdın. Kâğıt yüzeyinin aşırı kuruması nedeniyle oluşan kıvrılma. Kırışma kopuğu. Kâğıt fabrikalarında kullanılan elektrik ve buharı birlikte üreten enerji santralı. Coffee Filter Paper. Kob testi. Coiled Tubes. Kullanım sırasında. iyi baskı veren bir kâğıt türü.

Soğuk krepleme. Oda şartlarında ön kostikleme işlemi yapılmış. Cold Caustic Pulp. Coin Wrap. selüloz hamurunun pişirme sonrası 100 °C nin altında üflenerek atılması. Çözücü kullanılmadan ısıtılarak uygulanan mürekkepler. Cold Grinding. Marketlerde kasalarda kullanılan bozuk paraları. Üretim sonrası özel makinelerle yapılan krepleme işlemi. orta dereceli görüntü değiştirme işlemidir. Cold Pressed. yongaların kostikle ön işlemden geçirilerek elde edilen selüloz aşaması. Soğuk preslenmiş. Soğuk kondensat. Kurutmasız mürekkepler. Reçineli mürekkepler. Kâğıt makinesi dışında yapılan krepleme işlemi. Pişiriciden. Kâğıt üretildikten sonra. Cold Caustic Pulp). kâğıdın görüntüsüne zenginlik kazandırmak için. Cold Blow. muhtelif desenli soğuk pres valsleri altında. Soğuk iz işlemi. bir masura (mihver boru) üzerine sarılmış kâğıt bobin. selüloz üretim aşaması. Soğuk conta kâğıdı. Cold Condensate. Cold Pressed Finish. Cold Glue. Soğuk iz verilmiş. Elyafların hasarlanmasını önlemek amacıyla uygulanan işlem. odun öğütme işlemi. Bozuk para sarma kâğıdı. Soğuk üfleme. istenilen özelliklerde.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coils. Cold Sealing Paper. Soğuk iz verme. Müşteri taleplerine göre. belirli sayılarda sararak. Mekanik selüloz hazırlama aşamalarından biridir. Sıcağa dayanıklı olmayan kâğıt conta. Mekanik selüloz üretiminde. Su ile sıcaklığın düşürülerek kontrol edildiği. Cold Flow. Soğuk öğütme. Cold Soda Pulp. demet yapmada kullanılan kraft kâğıtları. Bobin halindeki kâğıt veya karton. Katı halde olduklarından. Soğuk kostik selülozu. Cold-Set Inks. Bobin. pres valsleri ile dışarıda yapılan iz verme işlemi. Soğuk tutkal. Soğuk halde uygulanan tutkal türleri. (Bakınız. boya kullanmadan. Enerjisini tamamen yitirip yoğuşmuş buhar veya gaz. 114 . ısıtılarak sıvılaştırılan ve baskıda soğuma sonucu donan mürekkepler.

Soğuk parafinlenmiş karton. Matbu form kağıtlarının arkasına. karbonlu kâğıt yapmak için uygulanan mürekkep. Colloidal Stability. Erimiş parafinle. Kolaj. Collar Circles. Collapse. En azından biri asıltılı parçacıklı yapıda. Oluklu mukavva kutuların üzerindeki ağırlığa dayanamayıp çökmesi. Colloidal Retention. Karışım. Colloidal System. Dolgu maddeleri katılmış kâğıt hamuru karışımı bir kolloit oluşturur. karton yüzeyine uygulandıktan sonra. Soğuk olarak uygulanan siyah mürekkep. Bir maddenin bir sıvı içinde düzgün dağılım sağlayacak şekilde karıştırılmasını sağlayan makine. Collection Rate. Boyutları 10 nanometre ile 1 mikron arasındaki asıltılı parçacıklar. Çökme. iki maddenin birleşmesiyle meydana gelen karışım. Bir maddenin. yeni bir resim oluşturmak için bir kağıt veya kanvas üzerine yapıştırlarak yapılan Fransız kağıt sanatı. yoğunluğu ve yükü bilinen bir polielektrolitle titrasyonu. Cold Wax Board. Colloid Mill. Kullanılan kâğıt miktarına göre. renk ve cinste kağıdı keserek. Balen kartonu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cold Spot Carbonizing Ink. Kolloidal denge. Colloid. Toplama oranı. Kolloit karıştırıcısı. askıdaki parçacıkların askıda kalmayı sürdürdüğü denge durumu. Asıltılı parçacıklar. İmalat sonrası. Colloidal Particles. Çökelme ve birikmeleri önleyecek şekilde. gömlek yakalarının içine düzgün görünüm amacıyla oturtulan karton şerit. Kolloit titrasyonu. Soğuk baskı karbon mürekkebi. Kolloit. Kâğıt hamurundaki asıltılı parçacıkların. Collage. Çeşitli desen. elyaflara tutunarak kâğıt bünyesinde kalması. soğuk suya daldırılarak yapılan bir karton kaplama işlemi. Bilinmeyen bir polielektrolitin. Yaka kartonu. Kolloidal parçacıklar. Kolloidal sistem. 115 . Parçacık tutunumu. o ülkede toplanan hurda kâğıdın oranı. Homojen karışım. bir sıvı içinde düzgün dağılım sağlayacak şekilde karıştırılması sonucu ortaya çıkan karışım. Colloid Titration.

Colored Pigments. el yazmalarında başlık sayfası veya kapak kullanmak yerine. Renklendirici. Boyanın sabitliği. Renk ölçer. Colorimeter. Color Fastness. Collate. Kağıdın çok pahalı olduğu dönemde. Color Depth. kelimeler ve simgeler. Renk. 116 . Color Density. renk uzayındaki yerini ve parlaklığını rakamsal değerlerle veren cihaz. yazının sonuna satır halinde eklenen. X-Y renk düzleminde. Solmaz kâğıtlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Colloid Titration Ratio (CTR). Renk yoğunluğu. Color Brightness Tester. Colored Label. Sıraya koymak. Bir rengin. Renklilik. Colophon. Bitirici ekleme. Collotype Printing. Suda çözünmeyen renkli parçacıklar. Yüzeyi boyanmış etiket kağıdı. ışığın yansımasını ölçen cihaz. Kağıdın rengini veya renk tonunu değiştiren maddeler. Boyanın kalıcılığı. Kolofon. Kolloit titrasyon oranı. Color Fast Papers. Colored Kraft. Jelatinli kâğıt. Collotype Paper. Colorfulness. Piksel sayısındaki yoğunluk. Renk derinliği. Color(Colour). Hamurunda boya kullanılmış kraft kâğıtları ve kartonları. Boya Colorant. bir rengin gri renk ile arasındaki renk farklılığı. Renk parlaklık test cihazı. Yüzey boyalarında kullanılırlar. yazarın kendisince konulan işaretler. Rutubete dayanıklı bir kâğıt. Boya haslığı. Baskılı alanın optik yoğunluğu. Renkli etiket kâğıdı. Renkli pigmentler. Boyanın solmazlığı. Renkli kraft. Renkli bir yüzeyden. Has boyalı kâğıtlar. Jelatin kaplı. bir cam veya metal plakanın kullanıldığı bir baskı çeşidi. Bir örneğin anyonik ihtiyacının katyonik ihtiyacına oranı.

Çok çeşitli renk tekerleri olmasına rağmen. 117 . Color Sheets. Renk tekeri. Renk derinliği. Renk çarkı. Renk spesifikasyonu.b. Bir rengi oluşturan ana renklerin ortaya çıkarılması. Bir rengin. İki örnek arasında. ve mavi-yeşil) diye 12 ana grupta toplanır. Renk ölçümü. Redüi toz boya. Color Progression. genellikle renkler birincil (mavi. Color Space. Renk uzayı. ikincil (yeşil. Z ekseni L’yi temsil etmektedir. Renk doygunluğu. Color Match. ölçülebilen renk farklılığının olmaması. Bunlara CIELAB (Commission Internationale de L'éclairage) koordinatları da denilmektedir. Boyama kuvveti. Renk kartelası. Baskıda renklerin basım sırası. Color Lump. mor) ve üçüncül (Kırmızı-turuncu. Color Separation. Kalorimetrik saflık. Coloring Pigment. Bir rengin. Color Lake. Color Spots. Color Wheel. Toz boya.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Colorimetric Purity. Y ekseni b’yi. Lake boya.a. “L”. Color Strength. Renk uyuşumu. Bir rengin dalga boyunu. Işığın renklerini matematiksel olarak tanımlayan üç boyutlu L. Renklerin sayısı arttıkça 24 veya 256 renk tonu ortaya çıkar. sarı). X ekseni a’yı. Tüm renk tonlarını bir daire içinde gösteren resim. “a” kırmızı-yeşil eksenini. Renk sıralaması. optik filtrelemeyle bileşenlerine (üç ana renge) ayrıştırılması. sarıyeşil. Renk kataloğu. XYZ üç boyutlu uzay sistemine göre. Bir boyanın alumina veya kaolin ile karıştırılarak kurutulmasıyla elde edilen ve sonra öğütülen suni pigmentler. Renk ayrıştırma. kırmızı-mor. Kâğıt yüzeyinde görülen aşırı boyalı noktalar. Benek. turuncu. parlaklığı (Lightness). Boya birikimi. “b” sarı-mavi eksenini belirtmektedir. sistemi. mavi-mor. Boya pigmenti. renk uzayındaki rakamsal değerinin bulunması. Renkli benekler. Color Specification. Sarı –turncu. Colorimetry. kırmızı. saflığını ve ışık yansıtma özelliklerini rakamlarla ifade etme.

Combined Cycle. (Bakınız. Ticari tescil. Commercial. Kağıt ve selüloz yanıcı maddelerdendir. Bir ısı kaynağına maruz kalan bir maddenin yanabilir özellikte olması ve yanması. Commercial Match. Ticaret. Ofislerde yazı amaçlı kullanılan kâğıt türleri. Tutuşucu. kültür amaçlı bir kâğıt olmadığını. Kuşesiz herhangi bir zarf kâğıdı. Simple Cycle) Combined Cycle Technology. Ticari amaçlı emici kâğıtlar. Nahliye dahil tüm masrafların gösterildiği fatura. Çift katlı karton. Combustible. Özel olmayan. Alt ve üst katmanları olan ve tabanda daha düşük kalitede hamur kullanılarak silindir elekli makinelerde üretilen kartonlar. atık baca gazından enerji elde eden sistemler. Herhangi bir kâğıdın. Limon sarma kâğıdı. Enerji verimini üst düzeye çıkarabilmek için.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Combination Board/Paperboard. Commercial Blotting. Yorum. Combined Board. Commerce. Zarf kâğıtları. Genel amaçlı yazı tabı kağıdı. Combined Deinking. Tam mürekkep giderme. Commercial Register. (1) Ticari. Kombine çevrim teknolojisi. Atık baca gazlarını da geri kazanan çevrim santaralı. Sargılık pelür kâğıdı. yıkamanın (Washing) yapıldığı mürekkep giderme işlemi. Commercial Tissue. fabrikalarda kullanıldığını belirten bir tanım. Bir konu hakkında yapılan sözlü veya yazılı açıklama. Bir kâğıdın başka firma tarafından üretilmiş benzeri. Alım ve satım türü işler. (2) Sıra malı. Yanıcı. Katmanlı karton. Commercial Wove Envelope. Sıradanlığı ifade etmektedir. Comment. kâğıt kalitesi ve gramajı çok geniş aralıklardadır. Özel türler bu kapsama girmemektedir. Fatura. Commercial Writings. 118 . Kombine çevrim. Burada kâğıt çeşidi. Commercial Invoice. Üst üste iki katmanı olan kartonlar. Ticari olarak yaptırılan renk ve tür tescili. Flotasyonla birlikte. Ticari benzerlik.

Compressibility. Sıkıştırma mukavemeti. Compression Index. Compartment Paper. (3) Bu selülozden yapılan ve kişisel temizlik ürünlerinde dolgu olarak kullanılan yumuşak dokulu selüloz. (Bakınız. Bir kağıt fabrikasını. bir sitemi veya bir üniteyi devreye alma. (1) Kâğıdın belirli bir kuvvetle sıkıştırıldığında. teleks makineleri gibi haberleşme cihazlarında kullanılan rulo kâğıtlar. Committee. Belirlenen şartlara uygun olma. (2) Günümüzde faks ve yazıcı kâğıtları için kullanılmaktadır. Commercial Papers) Communication Papers. Heyet. Komite. Kurul. Fluff Pulp). Birkaç maddenin karışımıyla üretilen vals kaplaması. eski durumuna dönebilmesi. (1) Dövme selüloz. Uyumluluk. Surface Compressibility). (2) Selüloz pamuğu. Uygunluk. İşletmeye alma. (Bakınız. Haberleşme kâğıtları. ATM kâğıtları. Bloknot kâğıdı. (Bakınız. Completion of Job. Sıradan kâğıtlar. İş bitirme. Bir sıkıştırma kuvvetine karşı dayanma yeteneği. 119 . Sıkıştırılabilirlik.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Comminution Pulp. Kompozit kutu. Teneke ve karton kullanılarak yapılan saklama kutuları. Özel olmayan kâğıtlar. Tablet Paper). ATM kulübelerinde kullanılan şerit rulo kâğıtlar. Composite Roll Cover. kalınlığını azaltabilmesi. Commodity Papers. Kompozit vals kaplaması. (Eş anlamlı. (1) Eskiden telgraf. Composite Can. Compression Strength. (2) Kâğıdın sıkıştırıldıktan sonra. Compliance. Kâğıdın kurudukça veya ıslandıkça sıkıştırma mukavemetinde meydana gelen değişme oranı. Commissioning. Sıkışma katsayısı. Yüklenicinin işini tamamlaması. Composition Book Paper.

Concrete Curing Paper. Sürekli form kâğıdı. Sürtünme testi. Akordiyon katlama. Compression Wood. Kâğıdın makine eni veya boyu dikkate alınarak yapılan ezilmeye karşı direnç ölçümleri. Oluklu kutu yapımında kullanılan kâğıt veya kartondan örnek oluklu elde edilerek. Tension Wood). Sıkışarak çökme. Sıkıştırıcı. Sıkıştırma. (Bakınız. Stiffness). Yamuk ağaç. enine. Reaction Wood. Beton. Sıkıştırma. eğik düzlemdeki sürtünme kuvvetini ölçen test. Computer Output Paper. Çimento kum ve su karışımı. Bilgisayar kontrollu. Bir kutu tabanının. Karton kutular için sıkıştırıcı etki. Computer Printout Paper. Sequential) 120 . Beton döküldükten sonra. düzken veya kenarları arasında ezilmesiyle anlaşılan ölçülebilir değerler. Layner sıkışma testi. Sıkıştırma dayanım direnci. Karton kutunun üst üste istiflenmesiyle sıkışarak çökmesi. Concertina Fold. Compressive. Karton kutunun sıkıştırma dayanımı. karton kutunun dayanma direnci. Sıkıştırma dayanımı. Eş zamanlı. Sıkıştırma kuvveti karşısında. Oluklu mukavva kutuların sıkıştırılma mukavemetini önceden belirlemek için testlayner üzerinde yapılan dayanım testi. Compressive Collapse. Conbur Test. Concora/Compression Liner Test (CLT). Ayni anda yapılan. Form kâğıdı. Beton kürleştirme kâğıdı. Concrete. (Karşıt anlamlı. yani kürleşmesini düzenleyen su geçirmez kâğıtlar. Bir projede veya süreçte. boyuna. Computer Controlled. Compressive Strength. Kağıdın akordiyon şeklinde ardışık katlanması. Buruk ağaç. eş zamanlı yapıldığı için işe hız kazandıran parallel davranışlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Compression Strength Resistance. Burulma veya eğilme sonucu ağacın bazı bölgelerinin sertleşmesi nedeniyle oluşan bol ligninli ağaç yapısı. Sürekli form kâğıdı. betonun havayla irtibatını kesen ve kurumasını. (Benzer anlamlı. Concurrent. Form kâğıdı.

Üst çelik eleğe buhar. biri çelik diğer plastik iki elek arasında ve 5 bara kadar basıncı olan buharla yapılan kâğıt kurutma yöntemi. Condition Based Maintenance) 121 . Kondansatör imalatında kullanılan yüksek gözenekli ve yağı emebilen kâğıt. (Bakınız. Kondensat boşaltımı. Kazandan çıkan buhar miktarı ile geriye dönen kondensat arasındaki farkın kütlesel olarak azaltılması. Kağıt makinesi buhar silidirlerinde görülen kondensat boşaltımı. Condensate. Condensate Header. Conditioning. Kâğıdın kullanım yerinde. Conditioning). Yaygın olmayan. Şartlandırılmış kâğıt. Condenser Paper. Yoğuşturucu. İşletme içinde belirli bir kısmı algılayıcılar ve veri işleme yöntemleri kullanılarak izleyen bilgisayarlı sistemlerin genel adı. Kondensat. arıza olmasına olanak tanımadan yapılan bakım. özellikle nemini oda şartlarına getirme veya getirene kadar bekleme. Bu işlem baskı kalitesini optimum duruma getirmeyi amaçlar. Ekipmanın durumu göz önüne alınarak. Kondensat çıkış bağlantısı. (Ton/saat) Condition Based Maintenance. Ekipmanı son ana kadar çalıştırmak için durum izleme sistemlerine ihtiyaç bulunur. Buhar silindirlerindeki kondensat çıkış bağlantısı. Condensate Evacuation. Kondensat geri kazanımı. Su buharının yoğuşmasıyla oluşan sıvı. Condensing Load. Condition Monitoring. Durum tabanlı bakım.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Condebelt Drying. Kondansatör kâğıdı. alt plastik eleğe soğutma suyu verilmektedir. Kondensata çeviren. Durum izleme. (Bakınız. (Bakınız. Condenser. Kondensat bağlantısı. Condensate Recovery. Şartlandırma. Condebelt kurutma. Buhar silindirlerinde kondensat oluşum miktarı. Kondensat yükü. Yoğunlaştırıcı. Condition Monitoring) Conditioned Paper. Kâğıt dayanımları yüksek olan bir kurutma yöntemidir.

Isının bir bedenden diğerine temas yoluyla aktarımı. Sipariş teyidi. Confined Space. sistemin korozyona ve kireçlenmeye karşı korunması amaçlanır. kanallar ve hendekler gibi. Conical Refiner. Düzenleme. Conductivity Measurement. Order Conformation) Conical. Çam. Temizleyicilerin konik olan uç kısmı. Kontrat şartları. Büte ve tank içleri. Kontrat kapsamında satıcı ve alıcı arasında birlikte oluşturulmuş ve imzaya alınmış şartlar. Konik rifayner. (Eş anlamlı. Koni. Uyulmaması durumunda çeşitli yaptırımları da belirler. Rifayner gövdelerinde ve siklon temizleyici alt parçalarında görülen yapı. Conductive Heat Transfer. İletkenlik ölçümü. Konik öğütücü. Temizleyici konisi. pulperin içi. Conformability. Claflin rifayner. Yapılaşma. İletimli ısı aktarımı.Tekstilde iplerin sarıldığı masuraların imalatında kullanılan kâğıt. Cone. Conifer. Uzun elyaflı selülozları mekanik olarak öğütmede kullanılan rifayner türü. Konik masura kâğıdı. Konik. Enerji üretiminde kondensat içindeki iletkenlik değeri ölçülerek. Conductivity.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Conditions of Contract. Configuration. kurutma silindirlerinin içi. Kapalı alan. 122 . bir cm uzunluktaki iletkenlik değeri olarak ölçülür ve birimi miliSiemens’tir (mS). Ortama uygunluk. Şekerleme kâğıtları. (Cleaner Cone) Cone Paper. Elyaf uzunluğuna bağlı olarak koniklik değişmektedir. Ancak içine zorunlu nedenlerle girilen ve çalışırken özel tedbirlerin alınması gereken alanlar. Koni şeklinde. Confectioner’s Paper. İletkenlik. Conforming Order. Ölçü örneğinde. Esneklik. Kazanların ve buhar hatlarının paslanmasına karşı kondensat örneğinde yapılan iletkenlik ölçümü.

Consignment Stock. Fikir birliği. Kesafet transmitteri. Öncesine bağlı olan. Constraint. Consistency Control Valve. Cons. Kesafet kontrolu. Kesafet. Kozalaklılar. Kesafet kontrol vanası. İzleyen. Kesafeti düşürmede kullanılan su kontrol vanası. Mülkiyeti satılana kadar malı elinde bulundurana ait olmayan mal. Çam türleri. Mutabakat. Ekipmanlarda kullanılan parçalar. Connection. Meyvaları konik olan iğne yapraklı ağaç türleri. Bıçaklı. Sabit seviye kasası. Hamur içindeki. Elek üzerinde elyafın yerleşmesi. kuru elyaf miktarının ağırlık olarak yüzdesi. Başkası tarafından stoklanmasına rağmen mülkiyeti diğer birine ait olan mal. Consequential Damages. İğne yapraklılar. Consolidation Zone. Dezavantajlar. Su aynası bölgesi. Consistency Transmitter. Düşünce birliği. Bir olayın ardından sonuç olarak gelen. Elek üzerinde sulu elyafın yer değiştirebildiği ve kendine yer bulabildiği alanı ifade eder. Kesafeti ölçerek bildiren cihaz. Konsinye. Darboğaz. Kısıtlama. Kesafeti suyla düşürerek istenilen değere getirme. Önceki nedenlere bağlı olan hasarlar. İrtibat. mikro dalga gibi çok çeşitli türleri bulunmaktadır. Elyaf yerleşmesi. Fan pompası emişine verilen hamurun basıncını sabit tutan seviye kasası. (Pros and Cons şeklinde kullanılır) Consensus. Consistency Control.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coniferous. Consequential. Elyaf yerleşme bölgesi. Connection Parts. Consignment. Bağlantı. Consistency. 123 . Consolidation. Konsinye stok. Kesafeti yükselterek yapılan bir kontrol işlemi yoktur. Dolaylı hasarlar. motorlu. Bağlantı parçaları. Constant Level Box.

Kullanıcı. Temas açısı. Container Board. Damlacığın kâğıt yüzeyine yayılması durumunda açı ölçülemez. Kontak stabilizasyon süreci. tavanlarda ve döşeme altında yada izolasyon amacıyla kullanılan kâğıtlar. İnşaat kâğıdı. Tüketici talebi. Aşındığı veya eskidiği için sürekli yenilenen malzemeler. negatif bir yüzeye temas ettirerek yapılan baskı işlemi. Mean Seperation). Surface Pit Distribution. Bu süreçte arıtılacak su. Sözleşmeyle ilgili. Su geçirimsiz bir atık su havuzunda.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Construction Paper. emilim yoluyla çözünmüş biyolojik oksijen ihtiyacını ve askıdaki katı madde miktarını azaltmak için. Buna ıslatma (Wetting) denir. 124 . bir saat kadar yüksek konsantarasyonlu bir aktif çamurla temas ettirilmektedir. mikro organizmalara yaşam ortamı oluşturmak için hazırlanmış ve kaba maddelerden oluşan geniş. Contact Angle (Ɵ). Sarf malzemeleri. Referans düz bir yüzey ile kâğıdın yüzeyi arasındaki temas oranı (%). Contact Bed. Temas tabakası. Nakliyede kullanılan kutular. Kontak baskı. Surface Volume. İnşaat sırasında çeşitli nedenlerle. Consumer. Tüketici. Tüketici beklentisi. Consumables. Sözleşmeden doğan. Contact Stabilization Process. Contact Fraction. Danışman. Işığa hassas bir yüzeyi. Oluklu karton koli imalatında kullanılan kartonlar. Consultant. Belirlenen konuda fikir danışılan kişi. Müşterinin bir maldan veya hizmetten beklentileri. Contact Print. (Bakınız . Contractual. Temas sürtünme oranı. (Bakınız. Kâğıt yüzeyinin düzgünlük derecesini belirten tanımlardan biri. Koli. Consumer Demand. Koli kartonu. Container. Kâğıt yüzeyini kaplamak için hazırlanan karışımın bir damlasının. suni dolgu tabakası. Bu açı karışımın kâğıda azami ölçüde geçmesi için gerekli değişkenlerden biridir. Corrugated Board). kâğıt yüzeyinde kâğıtla yaptığı açı. Aktif çamurlu arıtma sistemlerinin kapasitesini arttırmak için geliştirilmiş bir süreç.

Kâğıt hamuruna sürekli olarak ölçümlü boya verilmesi. Detrimental Substances). Sürekli izli egütör valsi. Kesikli tarzda çalışmayan pulper. Kâğıt hamurunda bulunan ve kâğıt kalitesini düşüren. Bilgisayarlarda çıktı almak için kullanılan. su izi vermede kullanılan. belirli aralıklarla perfore edilmiş yazıcı kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Container Liner. Sürekli iz valsi. Kesikli olmayan. Continuous Pulping. Sürekli pişirme. cam parçaları. Sürekli form kâğıdı. Kirlilikler. Kimyasal selüloz üretiminde kullanılan ve ham maddenin pişiriciye sürekli beslendiği ve siyah likörün geri alındığı pişirme yöntemi. Kâğıt makinesi elek kısmında. Bu valslerin arma desenlileri ve boş desenlileri de bulunmaktadır. Sürekli olarak hamur açma işleminde kullanılan pulper. Continuous Cooking. İzleme ve kayıt amaçlı ölçüm. Continuous Coloring. Contaminants. Continuous Forms Paper. Sürekli. elyaf dışı zararlı maddeler. Sürekli pulper. kumaş parçaları ve kum bulunmaktadır. Koli kartonu. tutkal artıkları. plastik parçaları. 125 . Oluklu koli yapımında. (Bakınız. izleri kâğıt ışığa tutulduğunda görünen. Sürekli ölçüm. Odun hamurunun pişiricide kesiksiz olarak pişirilmesi yöntemini kullanan selüloz üretimi. Sürekli pişirme. Bunlar arasında. Safsızlıklar. Continuous Pulper. Continuous Measuring. (Bakınız. Test layner ve kraft layner gibi farklı hamurdan yapılmış olanları vardır. metal elek tellerinden özel olarak yapılmış egütör valsleri. Aç-kapa veya kesikli kontrola göre. Linerboard). Arma desenli olanları özel yazışma kağıtlarının yapımında. Sürekli boyama. dış yüzeyde kullanılan kartonlar. boş izlileri de kâğıt yüzeyinde düzgünlük yaratma işlerinde kullanılmaktadır. Continuous. folyolar. kontrolun daha kaliteli yapılabilmesi amacıyla geliştirilen kontrol yöntemi. Continuous Laid Dandy. birbirine paralel çizgiler halinde devam eden. Sürekli kontrol. Continuous Control. metal parçaları.

Contractor. Kirlilikler. Contractual Documents. Contract Price. Kontrat. Kontrol devresi. Contrast Ratio. Sözleşmeli bakım.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Continuous Stationery. Contrast. Konrat şartları göz önüne alınarak. Kontrol edilen değişken. kum. Contract. Kontrol edilen değer. ip. Kontroledilebilirlik. sıcaklık. Genellikle geri beslemeli tarzda oluşturulan kontrol döngüsü. Oranın yüksekliği hedeflenir. Kumanda kutusu. Bir resimde. Kontrat ve eklerini oluşturan dokümanlar topluluğu. Kontrol grafiği. Bir sürecin kontrol edilme özelliği. kontrata işlenen fiyat. Contract Maintenance. Controller. Control Loop. sıcaklık veya debi gibi kontrol edilmesi istenilen değişkenin ölçülen değeri. Müteahhit. beyaz rengin siyah renge olan oranı. cam. 126 . Kontrast oranı. Seviye. Controlled Value. Ekipmanı çalıştırmak için kullanılan kumanda panosu. Controlled Variable. Kontrol fonsiyonlarını ve kontrol mantığını. belirli bir set/hedef değere göre üreterek sürecin kontrol edilmesini sağlayan kontrol ünitesi. Hurda kâğıtta görülebilen. kesafet gibi değişkenler. Üstlenici. Control Box. Contraries. Kontrolör. Kontrat fiyatı. Kontrast. 40 ile 90 g/m2 arasındaki birinci hamur kağıtlardandır. Contract of Sales. Sözleşme. kesafet. plastik gibi elyaf dışı yabancı maddeler. koyu ve açık alanlar arasındaki farklılık. Control Chart. Satış sözleşmesi. Debi. Controllability. Yabancı maddeler. İstatistiksel süreç kontrolunda kullanılan kontrol grafikleri. Kontrat dokümanları. Yüklenici. Sürekli form kağıtları. metal parçaları. Baskıda elde edilebilen. Taşeron firmalar aracılığıyla yapılan bakım yönetimi biçimi.

kâğıt kırtasiye ürünleri. Taşıyıcı. Converting Paper. Conversion. Paper Converting) Conveyor.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Control Panel. Ham maddeleri bir ürüne dönüştürme maliyeti. baskı. Sevk bandı. Kâğıdın özel işlemlerden geçirilerek. Dönüştürme. Üretilmiş bir kâğıt bobinini işleyerek başka ürünler üreten makine (2) Dönüştürücü. Kontrol panosu. Alternatif akımda 50 hz i kullanarak başka frekanslara dönüştüren elektronik ünite. Dönüşümlü kâğıt üreten fabrika. (2) Dönüşüm amacıyla hurda kağıttan yeni kağıt üretme.Operatör tarafından kullanılan pano. (1) Makine. Dönüştürme. Dönüşümlü kâğıt. dönüştürme işlemleri sonucu yapılmış ürünlerdir. 127 . (Bakınız. Control System. Kontrol edilen sistemin hedeften sapmadan istikrar içinde çalışması. çanta ve kutu imalatları. Konveyor sistemi. Bale Conveyor) Conveyor Belt. Taşıyıcı bant. Kâğıt makinesi dışında. (Bakınız. Convective Heat transfer. Kontrol sistemi. diğer makinelerle yapılan kaplama işlemi. Conversion Coating. Control Valve. Kâğıt makinesinde veya belirli ünitelerinde bulunan süreçleri kontrol eden otomasyon sistemleri. Kontrol vanası. Converter. Süreç değişkenimi kontrol eden vana. İşleme maliyeti. (1) Üretilmiş kâğıttan kâğıt ürünler elde etme. Selüloz üretimi olmayan kâğıt fabrikası. Isının sıvı veya gaz kütlesi içinde karıştırma veya başka bir taşıma yoluyla aktarılması. Dönüştürücü kaplama. Taşınımlı ısı aktarımı. Converting. Converting Mill. başka tür kâğıtlara veya ürünlere dönüştürülmesi. Kontrol kararlılığı. Kaplama. Control Stability. Entegre olmayan dönüşümlü kağıt fabrikası. Konveyor. Conversion Cost. Conveyor System.

Soğutma fanı. Cooking. Cooking Liquor. Eşgüdüm. Coordination. (1) Kâğıt selüloz ham maddesini. Bir mekanı veya ekipmanı soğutma amaçlı kullanılan fanlar. temiz ve soğuk su. Bakırdan yapılma baskı kalıbı. Pişirme likörü. Pişirme. Cooker. 128 . Cooling Tower. Copier Paper. Cooling Unit. Soğutma suyu. Copper Engraving. Soğutma ünitesi. basınç ve sıcaklık altında kimyasallarla işleme. Vakum pompalarının kullandığı sızdırmazlık suyunu. Soğutucu. Safihanın soğumasına olanak sağlayan su soğutmalı silindirler. Bakır kalıp. Pişirici. Soğutma silindiri. Cooked Ham Wrapper. preslerin hidrolik ünitelerinde de bulunur. Cooler. bobin makinası frenlemesinde. Cooling Fan. Soğutma kulesi. Kurutma silindir yataklarında dolaşan yağın soğutulmasında kullanılan. (2) Pişmiş domuz paketleme kâğıdı. Cookery Parchment. (2) Nişastanın pişirilerek tutkallaştırılması. (1) Domuz pişirme kâğıdı. Fotokopi kâğıdı. Masura kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cook. (1) Odun yongalarını veya selüloz üretilecek ham maddeyi pişirme. Cooling Cylinder. Nişasta pişirme ünitesi. kapalı çevrimle soğutan kule. Cooling Water. Koordinasyon. Cop Paper. İp sarımında kullanılan kâğıt masuraların yapıldığı kâğıt. Radyatör suyu. Fırın kâğıdı. Safihanın soğumasına olanak sağlayan silindirler. (2) Nişasta pişirme. Soğutma tamburu. Pişirme. Cooling Drum. Benzer su soğutmaları. vakum pompalarında.

Bu kusurlar nedeniyle mihver boru uç takozlarının çakılamaması veya bobinin üretim amacıyla klavuza alınamaması. Copper Plate Board. Bakır kâğıdı. Cord Reinforced Paper. Dayanıklılık kazandırmak için. Core. Bobin sevk kartelası. Core Burst. Çok dayanıklı imal edilmiş. Göbekten patlama. Core Chuck. gram cinsinden bakır ağırlığı. üretim bilgilerinin ve sevk bilgilerinin özetlendiği. Core Damage. Bağ. (1) Bakır renkli kâğıt. Mihver borunun uçlarındaki ezilmeler ve ovallikleri belirten kusurlar. Bobinin açılması veya sarılması sırasında mihver boru veya masura üzerinde veya bobinin kendi içinde kayarak dönmesi sonucu oluşan kopma. x 8 ft. büyük çaplı kâğıt masura. Core Cards. 100 gr selülözün. ip veya seyrek kumaşla takviye edilmiş kâğıt. 129 . (2) Fotokopi kâğıdı. Core Board. Tomar. bakırı redükleme yoluyla iki değerli bakıra dönüştürmesi sonucu gerekli. bobin üzerine yapıştırılan bilgi kartı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Copper Number. Bir kâğıt ambalaj ölçüsü. Core Curl. İp takviyeli kâğıt. Kopya kâğıdı. Bobin sarımında kullanılan ve merkezde kâğıdın üzerine sarıldığı mihver boru. Bakır sayısı. Elyaf bozunmasının bir ölçütü. Her parti için. x 4 ft. Mihver boru yapımında kullanılan karton. Copying Paper. (2) Bakır bobin sarma kâğıdı. Bakır kaplı karton. Cord. alındığında ise salgı yapması söz konusudur. (1) Kopya kâğıdı. Mihver kavraması. olan ve toplamda 128 ft³ hacimdeki kâğıt tomarı. et kalınlığı yüksek olan. Mihver boru kartonu.Pelür kopya kâğıdı. Mihver boruya yakın olan yerlerdeki kâğıt kıvrılması. Cop Tube Paper. Bobin makinesinde mihver boruyu iki ucundan kıskaca alan kavramalar. Mihver boru hasarı. Mihver boru. Kenarları 4 ft. Bobin etiketi. Copper Paper. Copying Tissue. Masura kâğıdı. Göbek kıvrımı.

Kutuların köşelerini ezilmeye karşı korumak için konulan. Corner Stay. Tepit edilmiş bir kusuru ortadan kaldırmak için yapılan faaliyet. Corrective Action. Kâğıt bobininin. merkezde bulunan mihver borudan kurtularak kullanılamaz hale gelmesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coreless Roll. Corewood. Ağacın veya odunun merkezindeki koyu renki kısım. Corporation. Cork Paper. Mihver döküntüsü. Mantarlı kâğıt. Ortasında mihver boru/masura olmayan bobin. Köşe koçanı. borunun her iki ucuna çakılan. 130 . Düzeltici tedbirler. Odun özü. Basılmış kâğıtta kesim sınırlarını belirten işaretler. Mihversiz bobin. Düzeltici faaliyet. formun bir köşesine uygulanmış perforasyon. Corner Stub. (Eş anlamlı. Mihver kayması. Plansız bakım. Karbon kâğıtlı sürekli formlarda. Arıza olduktan sonra yapılan düzeltici bakım. Bobin haldeki kâğıt kullanımında. Core Plug. Corrective Maintenance. mihver boruya yakın yerlerde sarımın kötü kalitesi nedeniyle kullanılmadan kalan ve kırışıklığı nedeniyle kullanılması mümkün olmayan kâğıtlardan kaynaklanan zayiat. Sigara filtresinin dışındaki mantar desenli kâğıt. Mektup kâğıtları. Core Slippage. Corrective Actions) Correspondence Envelope. Tüzel kişi. Mihver boru takozu. Köşe takviyesi. Mihver boru kartonu. Core Stock. Mihver zayiatı. karbon kâğıdının kolayca asıl kâğıttan ayrılmasını sağlayan. Mihver boru uçlarında hasar meydana gelmemesi için. Corrective Measures. özel karton parçaları. Core Waste. Kurum. Mektup Zarfı. Corner Marks. Düzeltici bakım. plastik veya tahtadan yapılmış konik takozlar. Köşe işaretleri. Ağaç özü. Correspondence Papers. Temizlik kağıtlarında rastlanabilen bobin türü.

Paslanma kontrolu. Bir ondüla ve iki laynerden yapılan oluklu mukavva. Tek yüzlü oluklu mukavva. Corrugated Board–Double Wall. Paslanmayı önlemek için kullanılan kimyasallar. boyalar. Oluklu mukavva. (Ek. Üstte kullanılan kâğıda üst layner (Top Liner) ve alttaki kâğıda alt layner (Base Liner) denir. Paslanmayı önleme. Pas önleyiciler. Pas önleme. Corrugated Base Paper. Corrugated Board.4).4). Corrugated Board–Single Wall. kâğıt fabrikasında metal aksamda neden olduğu paslanma. (Ek. Rulman gibi. Oluklu mukavva alt kâğıdı. Bir ondüla ve bir layner kağıtla yapılan oluklu mukavva. Test layner ise ondülalı kısmı kapatan alt ve üst yüzeylerde kullanılır. Oluklu kutu yapımında kullanılan ve fluting ve testliner diye adlandırılan kâğıtlar. yağlı ve rutubet geçirmez kâğıt türleri. Corrugated Board Box. İki ondüla ve üç laynerden meydana gelen oluklu mukavva. Çürüme. Kâğıtta kullanılan kimyasalların. En yaygın kullanılan oluklu mukavva türü. (Ek. Corrugated Board–Single Face. Corrosion Prevention. Tek veya çift yüzlü oluklu mukavva. Corrosion Preventive Papers. Fluting kâğıt kutu üretiminde iç kısımda ondüla yapılarak kullanılır. Corrugated Cap. Corrugated Board). metal parçaları sarmak için kullanılan. 131 . Üç kattan meydana gelen oluklu mukavvada. Alt layner. Çift kat oluklu mukavva. Corrosion Control. (Bakınız. Paslanma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Corrosion. Corrugated Container. Oluklu mukavva kağıtları. (Ek. Tek katlı oluklu mukavva. Paslanmayı önlemek için alınan planlı ve kontrollu önlemler.4). alt yüzeyde kullanılan kâğıt. Oluklu mukavva kutu. Corrugated Cardboard. Corrosion Preventives. Oluklu mukavva kartonu.4). (Ek. Oluklu mukavva kutu.4). Korozyon önleyici kâğıt. Oluklu mukavva.

Corrugated Roll. Corrugating. Corrugating Material. Corrugating Medium. Corrugated Wrapping. Corrugated Sheet. Cosmetic Tissues. Fluting kâğıt. Ondüle merdanesi. Corrugator Roll. yüzsüz ve oluklandırılmış kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Corrugated Fiberboard. Corrugator. Bir oluklu ve bir layner kağıdından meydana gelen ve paketlemede dolgu olarak kullanılan oluklu mukavva. Oluklu mukavva iç kâğıdı. Oluklu levha. Corrugated Medium). Cost. Oluklu mukavva. (Bakınız. Fluting kâğıt. Eski görüşe göre bakım ve onarım harcamaları gibi masraflar nedeniyle bakım hmasaraf merkezi olarak adlandırılmıştır. Sadece oluklandırılmış ve ambalajda dolgu olarak kullanılan darbe emici kâğıt. Corrugated Medium. Corrugated Board – Single Face). Fluting kâğıt. Cost Center. Oluklu mukavvanın dalgalı kısmını oluşturan kâğıt. Corrugation. Oluklu mukavva. Maliyet muhasebesi. Makyaj temizleme kâğıdı. (Eş anlamlı. Oluklu kâğıt. Oluklu. Oluk verme. Ondülalı kağıt. Maliyet. Mukavva haline getirilmemiş. Oluklu kutu makinelerinde bulunan oluklandırma merdaneleri. 132 . Yeni görüşe göre ise bakım ve onarım yapılan hizmetler ve karlılığa katkısı nedeniyle kar merkezi olarak görülmektedir. Çeşitli amaçlar için kullanılan oluklu mukavva parçası. Tek yüzlü oluklu mukavva. Harcama merkezi. Oluk makinesi. Masraf merkezi. Cost Accounting. Corrugated Shipping Container Board. Kozmetik anaçlı pelür kâğıtları.

Pamuklu nümune kâğıdı. Harmanında pamuk selülozu bulunan kâğıt. 133 . Cotton Linter. Yüksek maliyetli. Kâğıt yapımında kullanılan. Pamuk ambalaj kâğıdı. selüloz ham maddesi. Pamuklu kâğıt. Cotton Batting Paper. Cost of Capital. Cotton Content Paper. Pamuk sapı. Cotton Straw. Yatırmak. Kağıt harmanında. Sermaye maliyeti. Pamuk çırçırlarından elde edilen selüloz. Cost of Sales. Pamuk. Pamuk linteri. Maliyetli. Rag Paper) Harmanında % 25 in üzerinde pamuk selülozu bulunan kâğıtlar. Kısa elyaflı pamuk selülozu. Pamuk elyafı. Couch. Pamuk ambalajlamada kullanılan. Cotton Fiber. Cotton. Kraft selülozundan yapılan ve alınan pamuk örneklerini sarmak için kullanılan kâğıt. Uzun elyaflı pamuk selülozu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cost Intensive. Bir proje veya yatırımda harcanan öz kaynaklar ve borçlanmaların tamamı. Pamuklu kâğıt olabilmesi için minimum % 25 pamuk selülozundan yapılması gerekir. Costless. Edinme maliyeti. Cotton Paper. Satın alma aşamasında yapılan tüm harcamalar. Kalite maliyeti. İndirmek. Maliyeti yüksek. bu değere eşit veya bunun üzerinde pamuk selülozu bulunduğunu ifade etmektedir. Bir ürünün müşteri eline geçene kadar olan tüm maliyetler toplamı. Maliyetsiz. açık mavi renkli bir kâğıt. Cotton Sampling Paper. Satış maliyeti. Linter selülozu. Cost of Acquisition. Cost of Quality. Pamuklu kâğıt. (Bakınız. Kalite amaçlı yapılan harcamaların tamamı.

Kâğıt enjektörü. Bir toptaki kâğıt sayısı. Shadow Marks). Kâğıt makinesi elek bölümü sonunda. Sayı. Kaplin. Serici. Ebat kâğıdı sayarak. vakum bağlandığı için adına sifon valsi de denilmektedir. Sifon valsi izleri. Aktarma valsi. Ayakkabı taban kartonu. Gauç valsi kaplaması yerine kullanılan. Couch Jacket. Sayaç. Kapasitesi yüksek mekinelerde. Elek altı döküntü bütesi. Gölge izleri. yünden yapılma. (Eş anlamlı. El yapımı yaş kâğıdı elekçiden (Vatman) alarak. Elek altı büte karıştırıcısı. Couch Marks. Counter Check Paper. Enjektör.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Coucher. 134 . Güç aktarımında iki şaftı birbirine bağlayan düzenek. (Eş anlamlı: Hog Pit) Couch Pit Agitator. Yazar kasa rulo kâğıdı. Sayım kontrol kâğıdı. bir pres keçesi üzerine aktaran kişi veya mekanizma. Couch Pit. istenilen sayıya ulaşıldığında. kalite bozukluğu. Sayım sırasında topların arasına bir enjektörden atılan kağıt. alt katta bulunan ve kenar döküntülerinin ve yaş döküntülerin aktığı hamur bütesi. Gauç valsi. Counter Roll Paper. araya belirtici şerit atan makine. Kâğıt üzerinde gözle görülen. Kâğıt makinesi elek bölümünde. Count. sifon valsindeki düzensiz su süzülümü nedeniyle oluşan. kâğıdın elekten prese aktarıldığı son vals. Counter. Sayılan rakam. El yapımı kâğıtta. Gauç döküntü bütesi. (Eş anlamlı. çoğunlukla tahrik motorunun bağlı olduğu. Bilet kâğıdı. Coupon Paper. Couch Roll. Coucher. Yaprak sayıcı. Gauç ceketi. Counter Board. Safiha serici. (Bakınız. gauç valsi üzerine geçirilen keçe. safihayı elekten alarak. Counter Ejector. İndirici. keçe üzerine seren kişi. Counter Shooter). Sayıcı. Jacket). Sayaç enjektörü. Coupling. Adet.

(2) Kartonda bükülme sonucu kırılma. Hışırtı. Bobin yastığı. Bardak kapağı kartonu. Bisküvi kutularında. Cracker Caddy Board: Bisküvi saklama kabı kartonu. Craddle. Crack at Fold. CPM (Critical Path Method). CPPA (Canadian Pulp and Paper Association). Cracker Box Divider. Kanada Kâğıt ve Selüloz Birliği. Kullanım amacıyla. süresini ve kaynakları gösteren proje planlama tekniğidir. Bir top kağıda uygulanan perforasyon işlemi. (1) Çok katlı kağıtlarda. Bir projede gerekli olan faaliyetlerin birbiriyle olan ilişkilerini gösteren. Kitap kapağı kartonu. Crash Perforation. Kapak kartonu. Çatlama. Kâğıdın buruşturulması sırasında çıkan ses. Cover Cap Board.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cover Board. Cover Paper. Cracking. aralara konulan yağlı seperatör kağıtları. Küçük ebatlı bisküvi kutusu kartonu. Yüzey çatlatma işlemi. Çatlatma. Kitap kapağı kâğıdı. Büyük ebatlı bisküvi kutusu kartonu. Kâğıt yüzeyinin çatlak görünümlü hale getirilmesi. Koçan perforasyonu. metal malzemede oluşan çatlak. 135 . Kırılma. Kenar kırığı. Cracker Box Liner. katlama tabakasınının ayrılması. Kâğıt kenarında görülen. Crackle. Katlama sırasında kırılma. (3) Metal yorgunluğu nedeniyle. katlanma yerindeki çatlak. Crack. Bisküvi kutusu kartonu. Bir tür gofraj işlemi. Crash Finish. Cracked Edge. Bobin makinesinde. sarılmış bobini indirirken bobini kucaklayan yastıklayıcı palet. kâğıt üzerindeki kaplamanın alınması. Kritik yol metodu. Bisküvi ara kâğıdı. Kapak kağıdı. sırasını.

temizlik. Creeped. Creasing. Kraterler. (Bakınız. Creasability. Creep) Creeped Wadding. Kâğıtta veya kartonda. Kırılma. (Bakınız. Küfe kartonu. Katlandıktan sonra oluşan deformasyon. Katlanmazlık. Crease Strength.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Crate Liners. Pilyaj. Crease Retention. Genellikle 10-25 m/dakikadır. Krepli dupleks kraft kâğıdı. Crawl Speed. kaplanamamış olarak kalan oyuklar. katlanma çizgisinin oluşmaması veya kırılmaması. Kâğıdın veya kartonun katlanma sonrası açılmadan katlanmış olarak kalabilme özelliği. kaba görünümlü kâğıt. Kırılmazlık. Kağıt makinasını bakım. Kasa kartonu. kopmaya karşı mukavemetinde azalma olmaması. (Bakınız. Böyle durumlarda çalışma mantığı ve güvenliği makina kontrolu yerine operatör tarafından belirlenir. Creep) 136 . Krepli su geçirimsiz kraft kâğıdı. Oyuklar. Krepli tampon kâğıdı. açarak çekildiğinde. katlanmaya rağmen. Creep) Creeped Kraft Paper. elek ve keçe değişimleri gibi durumlarda elle çalıştırmayı sağlayan en düşük dönüş hızı. Krep. Katlama dayanımı. Tebeşirle resim yapmak üzere yapılmış. Kırma. Pilyaj. Crease. (Bakınız. Bu tür kâğıtlara kuvvet uygulandığında uzama yaparlar ve kuvvet kalktığında eski durumlarına dönerler. Kırma. Creep) Creeped Waterproof Kraft Paper. Crayon Paper. Bıçakla katlama izi verme. Özellikle temizlik kağıtlarında Yanki silindire baskı yapan bir raspa ile sağlanan krep. Belirli bir kuvvetle katlanmasına rağmen. Sürünme hızı. Kasa veya konteyner yapımında kullanılan ve küfenin ürüne temasını kesmek için araya konulan kâğıt/karton. Creep) Creeped Dublex Kraft Paper. Krepli kraft kâğıdı. Craters. Kâğıdın elastik ve emici olması için yapılan krepleme işlemi. Katlı kalabilme. Kaplanmış kâğıt yüzeyinde. Creep. (Bakınız. Krepli. Tebeşir çizim kâğıdı.

(Bakınız. Crinkled. Krep oranı. Crimp. katrandan elde edilen. Krepleme raspası. eşik enerji değeri. yağsı sıvı. Kâğıt alez. Krep makinesi. Toz parçalarından daha küçük ebatta elyaf. (Bakınız. Katlamak. Katlama. Kreplenmiş kâğıt. Krapon kâğıdı. Critical Asset. Crill. Kılcal korozyon çatlağı. Baz alınacak değer. Krepli. (Bakınız. Hasta yatak kâğıdı. Krepleme işlemi. Krepleme. Creep) Creping Tissue. Creep) Creepe Paper. İs kokulu. Critical Delamination Energy. (Bakınız. Creping. Yatak örtü kâğıdı. Creep) Creosol. Creep) Creep Machine. (Bakınız. Buhar silindirlerinde ve yanki silindirlerde görülen sisnsi bir korozyon türüdür. Krepli pelür kağıdı. kâğıt uzunluğunda meydana gelen değişmenin oranı. şeffaf veya açık sarı renkli. Katran ruhu. Krepleme öncesi ve sonrası. Creep) Creep Ratio. (Bakınız. Yanki silidirlerin çıkışında kullanılan krepleme raspası. Crimping. Ölçüt. Creep) Creping Doctor. Kiritk varlık. Zamanla gelişir ve sonunda gövde ile başlığın birbirinden ayrılmasıyla sonuçlanır. Hasarlanması durumunda ciddi sonuçlar yaratacak mal. Kriter.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Creep Finish. Kritik kat ayırma enerjisi. Criteria. Krepli hijyenik kâğıt. Kreplemek. Crevice Corrosion/Crevice Corrosion Cracking. Kreplenmiş. (Bakınız. Yüksek sıcaklıkta kat ayıracak büyüklüğe erişmiş. Fines) “Fines” olarak ifade edilen toz parçacıklarından daha küçük ebattaki parçacıklar. 137 . Krepleme yapma işlemi. Crib Sheet.

Kritik yük. Kat ayıracak eşik sıcaklık derecesine yükselmiş ve bundan sonra kat ayıracak vals sıcaklığı. Cross Direction Basis Weight Control. Buharla veya fıskiyelerle makina enine olan rutubet profilini düzelten kontrol sistemi. Critical Spare. Su yolunun tersi olan kâğıt yönü. (Bakınız. Cross. Cross Cutting Knife. rutubet ve baskı ayarlarıyla yapılan ve enine olan parlaklık profilini düzelten kontrol sistemi. Kiritik yedek. Kritik sıcaklık. Critical Load. Eşik değer. Kenarları traşlama. Critical Value. Makine enine rutubet kontrou. Boya çıkarma. Cross Direction Caliper Control. Haç şeklinde olan. askıya koymak veya askıdan almak için kullanılan T biçimli tahta alet. Arzani makas. Cross Cutter. Bir ekosistemde dengeyi bozmayacak en yüksek eşik kirlilik yükü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Critical Delamination Temperature. Kalenderde bölgesel ısı. Ebat kesim makinesi. Crocking. Makine enine parlaklık kontrolu. Makine eni. Kalenderde bölgesel baskı ayarlarıyla yapılan ve enine olan kalınlık profilini düzelten kontrol sistemi. Kırpma. Elde yapılan büyük ebatlı kağıtları. Critical Temperature. 138 . Kritik kat ayırma sıcaklığı. Cross Direction (CD). Makine enine kalınlık kontrolu. Hamur kasasında bölgesel sulandırma ile makine enine olan gramaj profilini düzelten kontrol sistemi. Saf bir sıvının belirli bir sıcaklık aşıldığında. Arzani makas bıçağı. Olmaması durumunda işletmeyi duduracak yedek ekipman veya yedek parça. Cross Direction Moisture Control. Sheeter). Kâğıt yüzeyini silerek boyayı çıkarma. Ebat kesim bıçağı. Makine enine geçirgenlik. Kritik değer. Cross Direction Permeability. Cross Direction Gloss Control. sıvı halden çıktığı sıcaklık. Cropping. Makine enine gramaj kontrolu. Haç.

Sürekli formlarda yaprakları ayıran delikli çizgiler. makine yönü ve makinenin enine olan yöne. Kâğıt tabakalarının birini makine enine. makine enine yön denilmektedir. Makine enine doğru çekme. Zincir bağlı. Kontrollu taç vals. diğerini makine yönüne alarak yapılan dupleks laminasyon. Crown. Beloit tarafından bulunan ve vals içinde nip boyunca hareketli bir mekanizma ile nip basıncını ve vals bombeliğini düzenleyen sistemi olan vals. Su yoluna dik olarak yapılan kağıt katlama yöntemi. Cross Machine Direction. Taç vals. Crown Filler. Grene karşı katlama. Makine yönüne karşı. Enine perforasyon. Makine enine. Cross Machine Shrinkage. Bombe. Orta kısmı bombeli olan pres valsleri. Kamburluk Layner kağıttaki iç gerilimden kaynaklanmaktadır. Cross Linked. Bir valsin orta tarafının kenarlara göre şişkin ve kambur olması. molekülü yandaki moleküllere bağlayan kimyasal bağlarla bağlanmış. Çapraz laminasyon. Farklı özellikler kazandırmak için. Cross Linking. Taç gibi görünen. Crown Control. Warp Level) Cross Grain Fold. Çapraz bağlanma. Kâğıt hamuruna dolgu maddesi olarak karıştırılan kalsiyum sülfat. (Taş vals “Granite Roll” ile karıştırılmamalıdır). Crown Controlled Roll. bir polimer zincirini diğerine çaprazlama bağlama yöntemi veya bağlanma şekli.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cross Directional (CD) Warp. Kâğıdın kuruma sırasında enine doğru çekerek daralması. Kâğıt makinesinde safihanın aktığı yöne. Alçı tozu. Bombe kontrolu. Cross Laminated. Makine enine kamburlaşma. Crown Roll. Cross Perforations. 139 . Bombe kontrollu vals. Polimerlerde. Çapraz bağlı. (Bakınız. Oluklu mukavvada üretim aşamasında layner kağıdın enine doğru düzensiz ebat değiştirmesi sonucu oluklu mukavvada meydana gelen kamburlaşma. Taç kontrolu. Makine eninde katlama. Taç. Bombeli vals.

Kristalize selüloz.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Crush. Crystallinity. Kâğıt sanayiinde selülozun yapısını inceleyen bilim dalı. (2) Giyotin artığı kağıt. Elyaf hücre duvarlarının kristalleşmiş kısımları. (1) Ezme. Kristalit. Crystaline Cellulose. CTMP (Chemi Thermo Mechanical Pulp). Kâğıdın valslerden geçerken üzerinde meydana gelen darbe izleri. Ezilmiş mihver boru. Crystallite. 140 . Iskarta kâğıt. Kristalleşme. Ezilmiş masura. Yarı kimyasal yarı mekanik hamur. Crystallization. Crushed News. Çeşitli nedenlerle darbe almış veya ezilerek elips görünümü almış kâğıt bobini. Maddelerin kristal yapısını. Ezik bobin. Kristalografi. Culled Paper. Crushed Core. Kanada yöntemi serbestlik ölçümü. Ezik. Compression Strength). Ezilmiş. Crushing Strength. Rifaynerde elyaflarda gözlenen ezme işlemi. (1) Üretim ıskartası kağıt. Elyafın bir bölümünün kristalleşerek üç boyutlu bir yapı oluşturması. Crushed Finish. Crushed. Crushed Roll. Hamurun serbestlik yani suyu bırakma derecesini ölçme yöntemlerinden biri. (Bakınız. Kurumuş bir mürekkebin. CSF (Canadian Standard Freeness). Crushing. (2) Ezilme. yani atomların dizilişlerini inceleyen bilim dalı. Yongaların önce sodyum sülfit ve buhar kullanarak işlenmesi ve ardından mekanik öğütme yoluyla elde edilen selüloz. Ezilme dayanımı. Crystallography. Kristalleşme derecesi. Preslenmiş gazete kâğıdı. Ezmek. Ezilmiş görünümü verme. üzerine uygulanan yeni mürekkebi almaması.

bardak yapımında kullanılan karton. Spiral sarım yöntemiyle. Dolap raflarına serilen kâğıtlar. Kuprietilen diyamin vizkozitesi. Zıt anlamlı. Plastik kaplı bardak kâğıdı. Cure. Kıvrım. Çözünmüş selülozun ortalama moleküler ağırlığını ölçmede kullanılan bir ölçüt. Selülozu çözmeye yarayan ve çözeltinin viskozitesini ölçerek sonuca giden bir kâğıt kalite kontrol kimyasalı. Curl. Kültürel kâğıtlar. Kürleşmek. Marinasyon kutu kartonu. Cuprammonium Hydroxide) Cuprammonium Hydroxide. (Bakınız. Cupramonium Viscosity. Bir hacim birimi ile ifade edilen odun miktarı. (OH)2). Cup Paper. (Cu (NH3)4 . Cunit. Sulu amonyum hidroksit içindeki iki değerli bakır hidroksit eriyiği. Cupram. Kaba olmayan kâğıtlar. Sertleşmek. Cupriethylenediamine Hydroxide. Cupstock. Orijinali 100 ft³ dür. Bir polimerin çapraz bağlarla bağlanarak sertleşmesi. Kupramonyum vizkozitesi. Kürleşebilen Curing Box Liner. Cupboard Lining. Bardak kâğıdı. Sertleşebilen. Bardak yapımında kullanılan kâğıt. Kâğıtta oluşan kıvrılma eğilimi. 2. Cup Board. Coarse Papers). Yazı tabı kâğıtları. Raf kâğıdı. Schweitzer çözeltisi. Bardak kartonu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cultural Papers. Çözünen selüloz. Curable. Kuprietilendiyamin hidroksit. Kısaca CUENE denilmektedir. Cupriethylenediamine Viscosity. 141 . Bardak kâğıdı. Kupramonyum hidroksit. hem de basıma uygun kâğıtlar. Et marinasyonunda kutu yapılarak kullanılan karton. Hem yazıma. Dalga. Çözünmüş selülozun ortalama moleküler ağırlığını tespit etmede kullanılan ölçüt.83 m³ odun. Vizkozite testlerinde kullanılan bir selüloz çözücü. rejenere selüloz adını alır ve piyasada vizkoz rayonu (suni ipek) diye adlandırılır.

Amerikan ciltleme. Bir tür. Cut Cards. Cut Back Binding. Rifaynerde elyafın kıvrılarak helisel hale gelmesi. Buna değişik adlar da verilmektedir. Bir yarıktan. Thermoplastic Binding. Currency Paper. Kesme raspası. Tutkalllı ciltleme. (2) Perde kağıdı. Müşteri merkezli bakım. Curl Tendency. (1) Kâğıtta rutubet etkisiyle kenarlardan başlayan ve içe doğru gelişen dönme hareketleri. Gümrük işlemlerini tamamlama. Pamuk selülozundan. baskı kalitesi. paslanmaya karşı özelliği olan kâğıt. Form Factor). Gümrük vergisi. Kitap sırtına sıcak tutkal sürülerek yapılan ciltleme türü. Kıvrılma. Cushion Board. Duvarları olmayan. Plastik kaplanarak perde yapımında kullanılan kâğıt. Oluklu karton. Bilet kartonu. Para destesi kâğıdı. metal gömme şeritli olması. Kıvrılma endeksi. Zayıf elyafları güçlü elyaflarla desteleyici yapı oluşturma. Kâğıt para yapımında kullanılan özel bir kâğıt. (1) Perdeli kuşeleme. Custom Duty. Custom Clearance. altta geçmekte olan ebat kâğıda. Adhesive Binding. sadece oluklandırılmış ambalaj dolgu kartonu. Yanki silindirlerin çıkışında bulunan safiha kesme raspası. (Eş anlamlılar. Para destelerini çevrelemek için. Selüloz elyafınıdaki kıvrılma miktarını beliten tanım. Kağıdın kıvrılmaya olan yatkınlığı. kırçıllı olması gibi üstün özellikleri bulunmaktadır. Para kâğıdı. kuşe çözeltisinin perde şeklinde akıtılarak kaplanması yöntemi. Currency Straps. (Eş anlamlı. Customer Centered Maintenance. (2) Kıvırcıklaşma. Üründe kaliteyi arttırmak amacıyla yapılan bakım faaliyetleri yönetimi. Cushioning. Kıvrılma eğilimi. Çatal bıçak sarma kâğıdı. Curling. Perfect Binding. Yastıklama. Threadless Binding). çözünmez bir tutkalla yapılır. Cut-off Doctor.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Curl Index. filigranlı olması. Gümrükten malı çekme. şeritler halinde kesilerek kullanılan kraft kâğıdı. 142 . Curtain Coating. Cutlery Paper. Çok dayanımlı olması.

Dönemsel sayım. Temiz su kanunu. Cyclonic Cleaners. Cutter Dust. Kesici. Dynamic Cleaners. Cutter. Giyotin. Rifaynerde elyafın bölünmesi. Cutter Broke. Centricleaners) Cyclostyle Process. kaolin ve selüloz parçalarından oluşan toz. Kenar kesici fıskiyesi. Cyano Paper. (Eş anlamlı. Cutting Pipe. Kâğıdın kesilmesi sonrası görülen. üstüste bindirilmesi yoluyla yapılan. Ebat kesici. Cut Size. Centrifugal Cleaners. Mavi ozalit kâğıdı. Ebat kâğıt. Her kâğıt parçasında. Elyaf tozu. Kesim artığı. CWA (Clean Water Act). Cycle Counting. Cutting. Birden fazla bobinin aynı anda açılarak. Kesilme. Kesim sonrası kalan döküntü. İki zıt durumu birleştiren ortak nokta. Cutting Machine Knife. Siklon. 143 . Cyan. Siklon temizleyiciler. Su izine göre kesim. Makas artığı. Set kesim. filigranın aynı noktada olmasını sağlayan kağıt kesimi. Cut Scored. Fligranlı kâğıtlarda filigrana dikkat edilerek yapılan kesim. çoklu kesim tekniği. Makas. Giyotin bıçağı. Elekte safiha enini belirleyen kesici fıskiyeler. Cutter Set.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cut-off Point. Stensil kopyalama işlemi. Cyclon. Kesme. Kesişme noktası. Kesim tozu. Bıçak izi. Kesim ölçüsü. Cut Sheet. Açık mavi. Cut to Register.

Cylinder Mold (Mould) Machine. Silindir de kurutulmuş. Kurutma silindirlerinin döküm tekniği. Genel katman dizilişi (Ek: 7) de verilmiştir. Cylindrical Casting. Cylinder Bristol. Multi Cylinder Machines). Serbest kurutulmamış. Silindir yüzey taşlaması. Cylinder Mold (Mould). (Bakınız. Cylinder Paper. Silindir. Yuvarlak elek. Cylinder Grinding. Yuvarlak elekli makinede üretilmiş kâğıt. Yuvarlak elekli karton makinesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Cylinder. Yuvarlak elekte üretilmiş ve oluklu mukavvada dış katman olarak kullanılan kraft kâğıdı. Baskı sırasında baskı plakaları arasındaki boşluk. kurutma silindirleri. Cylinder Kraft Liner. Yuvarlak elek kâğıdı. Cylinder Board Machine. Cylinder Gap. 144 . Kurutma silindirlerinde kurutulmuş kâğıt veya karton. Silindirik rifayner. Cylindrical Refiners. Yuvarlak elekte üretilmiş kraft layneri. Silindirik öğütücü. Cylinder Machine. Kâğıt makinesi kurutma bölümünde kullanılan. Cylinder Board. Cylinder Dried. Yuvarlak elekte üretilen bristol. Silindirik döküm. Yuvarlak elekte üretilen karton. Silindir boşluğu. Yuvarlak elekli karton makinesi. Yuvarlak elekli karton makinesi.

Yaş boyut değişimi. Çözünmüş havalı flotasyon ünitesi. Taş baskıda. Damp Sheet. Damping Rolls). boş alanlara mürekkep itici ıslatma sıvısının sürülmesi. Dampers. 145 . Kontratlarda belirtilen kişisel günlük harcama tutarı. Baskı preslerinde. Günlük müsaade edilen değer. (Bakınız. 467 nm ışık altında ölçülen. Taş baskıda. Desenli duvar kâğıdı yapımında kullanılan bir taban kâğıdı. D65 beyazlığı. ıslatma maddesinin. Baskı sırasında. Dahlgren baskı sistemi. Islatıcı. Veb ofset baskı. Kumaş benzeri bir kâğıt türü. Şam kâğıdı. Poly-DADMAC). Yaş kâğıt. örnek kağıdın ışığı yansıtma faktörü. Hasar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ D D65 Whiteness. bezli ve lastik kaplamalı merdanelerle. Günlük harcirah. Sönümlemek. Dahlgren. Islatma. ISO tarafından belirlenmiş ortamda. ıslaklığı baskı plakası yüzeyine dağıtan merdane. daha çok alkol (%25) va daha az su kullanan ve bobin haldeki kâğıda sürekli baskı yapan bir sistem. Taş baskı plakalarında. Damping Roll/Roller. DAF(Dissolved Air Floatation). Damping. Dampen. (Bakınız. Islatma merdanesi. ıslanan kâğıdın ölçülerinin değişmesi. Islatma. Damage. Titreşimi azaltmak. Damask Paper. Dampeners. DADMAC. Dampening. baskı plakasına sürülmesi. Damping Strech. Daily Allowance.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Damp Streaks. Yaş izleri. Düzensiz presleme veya düzensiz kuruma nedeniyle, kâğıtta görülen izler. Dancer Rolls. Oynak vals. Bobin sarımı sırasında bobin üzerine binerek ağırlık yapan ve gevşek sarımı önleyen oynak vals. Bobin üstüne oturduğu için, binici vals (Rider Roll) olarak da adlandırılır. Dandy Mark. Eğütör izi. Egütör valsiyle kâğıt yüzeyin verilen, filigran maksatlı olmayan izler. Dandy Pick. Egütör yolması. (Bakınız; Dandy Mark). Dandy. (Bakınız; Dandy Roll). Dandy Roll. Egütör valsi. Kâğıt makinesinde, elek üzerinde, safiha yüzeyindeki eper görünümünü (formasyonu) düzelten, içi boş ve ince metal elekten yüz geçirilmiş vals. Bu valslerin desenlileri yaş iz vermede (filigran) kullanılmaktadır. Daphne. Defne. Nepal kâğıdı diye adlandırılan kâğıdın yapımında kullanılan, selüloz elde edilen, zeytin benzeri defne ağacı. DAS (Dialdehyde Starch). Dialdehit nişasta. Doğal buğday nişastasından elde edilen, modifiye bir nişasta türü. Data. Veriler. Data Base. Veri tabanı. Düzenlenmiş bilgilerin topluluğu. Data Collector. Veri toplayıcı. Veri toplayan saha cihazı. Dative Bond. (Bakınız; Dipolar Bond). DBH (Diameter at Breast Height). Göğüs hizası çapı. Ağaçta gövdenin insan göğsüne gelen yerdeki ölçülen çapı. Yaklaşık olarak 130 cm yükseklikteki ağaç çapı. Selülozluk ağaçların kesimlerinde bu ölçü kullanılmaktadır. DC Motor. Doğru akım motoru. DCS (Distributed Control System). Dağıtılmış proses kontrol sistemi. Bilgisayarlı kâğıt üretim sistemi.
146

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dead Band. Ölü bant. Ölü bölge. Eyleme geçme ile, işin başlaması arasında geçen süre. Dead Beaten. Yağlı hamur. Aşırı öğütülmüş, bu nedenle yağlı hissi veren hamur. Deadening Felt. Ses emici kâğıt. Duvarlarda ses emilimini arttırmak için kullanılan, kaba bir kâğıt türü. Dead Finish. Mat görünümü verilmiş. Dead Spots. Ölü noktalar. Kâğıt yüzeyinde, işlenme sonrasında kalmış, hatalı boş yerler. Dead Weight. Dara. Boş ağırlık. Dead White. Nötr beyaz. Mürekkepsiz veya boyasız haldeki doğal beyaz. Fildişi beyazı. Deaeration. Hava alma. Hava giderme. Hamurun içindeki dağılmış havayı alma. Deaerators. Hava alıcılar. Kuşe çözeltisindeki havayı alan ekipman veya köpük söndürücü tipi maddeler. Debarker. Kabuk soyucu. Debarking. Kabuk soyma. Debarking Drum. Kabuk soyma tamburu. Kütüklerin içine konularak kabuklarının soyulduğu büyük döner silindir. Debarking Resistance. Kabuk soyulma direnci. Debenture Paper. Bono kâğıdı. Çek ve senet basımında kullanılan, dayanıklı bir kâğıt türü. Debonding Agent. Bağ çözücü madde. Kraft selülozu işlenirken, ortama ilave edilen bağ çözücü kimyasal. Debossing. Çukur gofraj. Metal veya plastik kalıpla kâğıt yüzeyine, özellikle cilt kapaklarına yapılan ve yüzeyi çukurlaştıran baskı işlemi. (Zıt anlamlı; Embossing) Debris. Kirlilik, rejek, talaş. Debris Passage Ratio. Kirlilik geçiş oranı. Sepetli eleklerde kirliliğin temiz hamurda kalma oranı.
147

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Decalcomania Paper. Çıkartma kâğıdı. Transfer kâğıdı. Pamuk selülozundan üretilen, emici bir kâğıt türü. Seramik ürünlerde, girintili çıkıntılı yüzeye baskı transferinde kullanılmaktadır. Decelerator. Hız kesici. Tamponun dönüş hızını frenleyen sistem. Decentralized Maintenance. Dağıtılmış bakım. Bakım işlerinin bakım ve üretim birimlerince paylaşılması. Decision Making. Karar alma. Bir politika veya analiz sonucu yapılan eylem programı. Deciduous. Yapraklarını döken bitkiler. Geniş yapraklılar. Deciduous Trees. Geniş yapraklı ağaçlar. Yapraklarını döken ağaçlar. Decker. Döner filtre. Teksif eleği. Deckle. (1) El yapımı kâğıt üretiminde kullanılan el eleğinin, tahtadan yapılmış çerçevesi. (2) Kâğıt makinesinde, eleğin kenarında bulunan ve hamurun elekten kaçmasını önleyen yan çita. Destekleyici çerçeve. Safiha destekleyicisi. (3) Safihanın en geniş eni. Deckle Board. Çerçeve. Kenarlık. Formasyon kasasında hamurun aşağıya akmamasını sağlayan koruma duvarı. Deckle Edge. Safiha kenarı. Çerçeve kenarı. Traşlama kenarı. Kenar kesici etkisiyle oluşan ve bıçak kesimiyle düzlenen saçaklı kâğıt kenarı. Saçaklı kenar. Decle Edged Board. Saçaklı karton. Kenar kesimi yapılmamış makineden olduğu gibi çıkan karton. Kenarları ince ve saçaklı, orta kısımları kalın olan karton. Deckle Edged Paper. Saçaklı kâğıt. Özellikle el yapımı kâğıtlarda üretilen ve kenarları traşlanmamış özel görünümlü kâğıt. Deckle Fill. Çerçeve eninde kâğıt. Makine eninde kâğıt. Kenarları traşlanmak kaydıyla, bir makinede üretilebilecek en geniş ene sahip kâğıt. Deckle Frame. Kenar çerçevesi. El eleğinin kenar çitası. Deckle Slip. Elek altı çitası. El eleğinde, elek telini alttan destekleyen çitalar. Deckle Stain. Saçakları boyalı. Kenarları boyalı kâğıt.
148

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Deckle Strap. Kenar çitası. Kenar bandı. Decorated Blotting. Desenli dekor kâğıdı. (Bakınız; Decor Paper). Decorated Board. Desenli karton. (Baknınız: Decor Paper). Decorated Building Paper. Desenli duvar kâğıdı. Duvar kâğıdı. Decorated Cover Paper. Desenli cilt kapağı kâğıdı. Decorated Sheathing Paper. Desenli duvar kâğıdı. Decorative. Dekoratif. Dekorasyon amaçlı. Desenli. Decorative Corrugated Board. Dekoratif oluklu mukavva. Decorative Laminate. Dekoratif kaplama. Dekoratif laminant. Desenli kâğıtlara, formaldehit reçineleri emdirilerek, sert levhaların yapıldığı kaplama türü. (Bakınız; Decor Paper) Decor Paper. Dekor kâğıdı. Üzerine desen verilerek, reçine veya lak emdirilen ve desenli masa yüzeyi, mutfak dolabı veya mutfak tezgahı yapmak amacıyla üretilmiş bir kağıt türü. Desenli MDF laminant kâğıdı. Decoupled. Birbiriyle bağını koparmış. Birbirlerini olumsuz yönde etkilememeleri için, bağımsız hale getirilmiş süreç veya sistemler. Deculator. Dekülatör. Hava alıcı. Kâğıt hamurunda çözünmüş veya askıdaki havayı, vakumla alan bir ekipman. Genellikle temizleyici çıkışında kullanılmaktadır. Deed Paper. Senet kâğıdı. Tapu senedi, sözleşmeler gibi uzun süre saklanması gereken dokümanların basımında kullanılan kâğıt. Deep Embossing. Çukur gofraj. Girintili olarak yapılan gofraj. Deep Etch Offset. Tiftdruk. Rotogravür. Çukur baskı. Derin ofset. Defect. Kusur. Özür. Kâğıt görünümünde tespit edilen belirgin hata. Defective. Kusurlu. Özürlü

149

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Defective Mill Splice. Özürlü ek yeri. Fabrikada bobinlere kopma sonucu oluşan, kusurlu ek yeri. Defective Slitter Edge. Kusurlu dilme kenarı. Bobin veya dilme makinelerinde, bıçak hatası nedeniyle kâğıt kenarında görülen düzensiz görünüm. Deferred Maintenance. Ertelenmiş bakım. Ekipmanda sorun çıkmaksızın bakımın başka tarihe ertenmesi. Defibering. Elyaf açma. Elyaflarına ayırma. Defiberizing. Elyaflandırma. Elyaflarına ayırma. Kâğıt hamurundaki elyaf kümelerini parçalayarak, bağımsız elyaf taneleri haline getirme işlemi. Defibratörden veya deflakerden geçirme. Defiberization. Selülozsuzlaştırma. Lignini selülozdan arındırma. Defibrated Pulp. Elyaflandırılmış hamur. Defibratörde mekanik olarak elyaflarına ayrılmış hamur. Defibratörden çıkmış hamur. Defibration. Elyaflarına ayırma. Defibrator. Elyaf açıcı. Defibratör. Defibrator Vat. Açılmış elyaf havuzu. Deflake. Elyaflarına ayırma. Düğümlerinden kurtarma. Deflaker. Elyaf açıcı. Elyaf kümelerini sıcaklıkla dağıtan ekipman. Deflaker. Deflection. Salgı. Bel verme. İki destek arasına yerleştirilmiş kartonun ortasına uygulanan ağırlıkla bel vermesi. (Bakınız; Flexural Resistance). Deflection Controlled Press Roll. Salgı kontrollu pres valsi. Pres valslerine özel taç şekli vermede kullanılan bir yöntem. (Benzer anlamlı; Crown Roll) Deflocculation. Dağılma. Topak çözünümü. Topaklanmış elyaf kümelerinin, elyaf tanelerine ayrılması. Deflocculation Agent. Dağıtıcı madde. Topak çözücü madde.
150

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Deflour. İnce temizleme. Toz alma. Hamur içindeki dolgu maddesi türü unsurları alma işlemi. Defoamer. Köpük söndürücü. Kâğıt üretiminde, elek altı suyunun köpüklenmesini önlemek amacıyla kullanılan kimyasal madde. Yağlar, köpük söndürmede kullanılan en eski maddelerdir. Defoliation. Erken yaprak dökümü. Ağaçlarda ve bitkilerde, çeşitli nedenlerle meydana gelen erken yaprak dökümü. Degassifier. Degazör. Buhar kazanlarında, besi suyunu buharla 104°C ye ısıtarak, çözünmüş havayı ve oksijeni alan ve kazan borularında paslanmayı önleyen sistem. Degradable. Bozuşabilen. (1) Zaman içinde atomlara ve küçük moleküllere ayrılabilen. (2) Yaşlanabilen. Degradation. Bozuşma. (1) Büyük kimyasal moleküllerin parçalanarak, daha basit atomlara ve moleüllere ayrılması. (2) Yaşlanma. Üründe özelliklerini kaybetme. Degree of Crystalinity. Kristalleşme derecesi. Odun selülozlarında, kristalleşme derecesinin ölçüsü. Degree Day. Derece gün. Bir günün sıcaklığı ortalama olarak 65 ºF kabul edilmiştir. Bu değerin altındaki veya üstündeki ortalama farklılıklar, ıstma veya soğutma anlamında derece gün olarak adlandırılır. Örnek 72 ºF ortalama sıcaklık için bu günlerde soğutma gerektiğinden buna (7 ºF) 7 soğutma derece günü denilmektedir. Bina havalandırma ve ıstma-soğtma sistemleri hesabında baz alınmaktadır. Degree of Polymerization (DP). Polimerleşme derecesi. Bir selüloz zinciri molekülündeki ortalama polimerleşmiş glukoz birimlerinin sayısı. Genellikle vizkozite testiyle ölçümlenir. Degree of Polymerization Distribution (DP). Polimerleşme derecesinin dağılımı. Bir selüloz örneğinde, moleküler büyüklüklerin dağılımı. Degree of Refining. Öğütme derecesi. Süzülme veya su tutunumuyla değerlendirilen öğütme kalitesi.

151

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Degree of Substitution (D.S.). Birim selüloz miktarı başına, yer değiştiren hidroksil (OH-) grubu sayısı. Dehumidify. Nemini almak. Bünyesindeki su miktarını azaltmak. Dehydration. Su kaybı. Hamurun su kaybetmesi. Kuruma. Deinkability. Mürekkebi alınabilirlik. Mürekkep giderilebilirlik. Hurda kâğıtlarda, işleme sonucu mürekkebin alınabilir olması. Deinked Pulp (DIP). Mürekkebi alınmış selüloz. Deinked Paper Stock. Mürekkebi alınmış kâğıt hamuru. Deinking. Mürekkep giderme. Hamura hava ve mürekkep gidericiler verildikten sonra, mürekkep parçacıklarının, flotasyon ünitelerinde yüzdürülerek ortamdan alınmasını sağlayan yöntem. Deinking Agents. Mürekkep giderme maddeleri. Sabun gibi yüzey gerilimini azaltan (surfaktantlar) kimyasal maddeler. Deinking Losses. Mürekkep giderme kayıpları. Mürekkep giderme sırasında, özellikle yıkama aşamasında oluşan elyaf kayıpları. Deinking Sludge. Mürekkep giderme çamuru. Matbaa atıklarının hamurlaştırılması sonrasında, mürekkebin giderilmesi nedeniyle ortaya çıkan dolgu maddeleri, mürekkep parçacıkları, ölü elyaf ve bağlayıcılar gibi diğer kaplama maddelerinden oluşan çamur. Deknotting. Düğüm alma. Selüloz üretimi sırasında, pişirilmeden kalan odun artıklarının ortamdan alınması. Delaminated Clay. Tabakalaşmış kil. İnce tabakalar halinde olduğu için, kuşelemede daha etkili olan kaolin killeri Delamination. Tabakalara ayrılma. Katlara ayrılma. Delaminasyon. (1) Dupleks kartonlarda katmanların birbirinden ayrılması.. (2) Rifaynerde elyafın katmanlarına ayrılması. Delicatessen Paper. Şarküteri kâğıdı. Kasap kâğıdı. Et veya şarküteri ürünleri paketlenirken iç kısma konulan ince ve yağlı kâğıt.
152

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Delignification. Ligninsizleştirme. Selülozun dışında bulunan lignin tabakasının kimyasallarla alınması işlemi. Kimyasal selüloz üretiminde bir aşama. Deliquescent. Nemle sıvılaşan. Havadan nem kaparak sıvılaşma özelliğine sahip madde. Tuz buna örnek bir maddedir. Deliteur Dispenser. Mineral pigment karıştırıcısı. Kuşe çözeltisilerinde kullanılan, mineral kökenli pigmentlerin çözeltide düzgün dağılımını sağlayan karıştırıcı. Delivery. Teslimat. Delivery Limits. Teslimat sınırları. Teslimatı netleştiren malzeme ve hizmetin sınırları. Delivery List. Teslimat Listesi. Delivery Receipt. Teslimat makbuzu. Delivery Standards. Teslimat şartları. Demand. Talep. İstek. Talep etmek. Hak iddia etmek. Demand Absorption Rate. Emilim talebi oranı. Belirli bir test kağıdının birim zamanda emdiği su miktarı (gr/sn.). Demand Flow. Talep akışı. Müşteri taleplerine göre ham maddeleri, diğer kaynakları ve iş süreçlerini harekete geçirme. Demy. Standart baskı ölçüsü olarak kabul edilen 17.5 x 22.5 inç ebattaki kâğıt. Denim Rag. Kot paçavrası. Pamuk selülozu yapımında ham madde olarak kullanılmaktadır. Densified Liners. Yoğunlaştırılmış Layner. Kalenderlenmiş layner kâğıdı. Densimeter. Yoğunluk ölçer. Dansimetre. Kâğıtta gözenekliliği analiz etmeye yarayan cihaz. Densitometer. Renk yoğunluğu ölçer. Fotoğraf ve resimlerde renk yoğunluğunu ölçmeye yarayan cihaz. Density. Yoğunluk. (1) Ağırlığın hacime bölünmesiyle bulunan birim hacmin ağırlığı. (2) Baskı yoğunluğu.
153

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dentated Disc. Dişli disk. Yonga ayırıcı disklerinden biri. Department Store Tissue. İnce sargılık kâğıt. Deposit Control. Birikinti kontrolu. (Bakınız; Deposits) Deposits. Birikinti. Birikim. Çökelti. Depozit. Kağıt fabrikalarında her tür yüzeyde görülebilen canlı veya cansız organik veya inorganik birikintiler. Depreciation. Aşınma payı. Ömrü net olarak bilinmeyen fakat tahmin edilebilen varlıklar için ayrılan aşınma payı. Amortization, ömrü net olarak bilinen varlıklar için kullanılan bir kelimedir. Deresination. Reçinesizleştirme. Selülozun reçinesini azaltmak amacıyla, yongadan pişirme öncesi reçine alınması. Descaling. Kireç giderme. Kazanlarda oluşan kirecin giderilmesi. Descaling Chemicals. Kireç giderme kimyasalları. Descender. Harf kuyruğu. Bir harfin (y, g, ğ, p, q gibi) yazım çizgisi altında kalan kısmı. Description. Tanım. Tasvir. Descriptive Statics. Betimsel istatistik. Ortalama, standart sapma, dağılım gibi kalite özelliklerini araştıran istatistik alanı. Desensitize. Duyarlığını azaltma. Hassasiyeti azaltma. Bir kâğıt yüzeyinin mürekkep emiciliğini azaltma. Design Capacity. Tasarım kapasitesi. Azami kapasite. Mühendislik kapasitesi. Bir kâğıt makinesinin veya bir bölümünün, verimlilik dikkate alınarak, ideal koşullarda yapabileceği azami üretim miktarı. Mühendislik olarak tasarlandığı kapasite. Design for Coast. Maliyet için tasarım. Maliyetleri tasarım yoluyla minimuma çekmeyi hedefleyen yönetim anlayışı. Design Paper. Desenli kâğıt.

154

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Design Printing. Desenli baskı. Hediye paketlerini sarmak için, kâğıdı renkli bir eriyiğe batırdıktan sonra, deseni bulunan silindirler arasından geçirerek, kâğıda çeşitli görünümler kazandırma işlemi. Design Speed. Tasarım hızı. Azami hız. Bir kâğıt makinesinin bakımı yapılmak şartıyla, sorunsuz çalışabileceği düşünülen azami hız. Burada tahrik sisteminin, tasarım hızını verebileceği varsayılmaktadır. (Bakınız; Operating Speed). Design to Cost. Tasarımdan maliyete. Bir ürünün nihai maliyetine etki eden, üretim sisteminin ve üretim süreçlerinin tasarım yoluyla sürekli geliştirilmesini öneren, gelecekteki maliyetleri bu yöntemle şimdiden yönetmeye çalışan bir yönetim anlayışı. Desorption. Nem verme. (Zıt anlam; Sorption). Detachment. Ayrılma. Terk etme. Safihanın silindir veya valsi terketmesi. Detail Drawing Paper. Eskiz kâğıdı. Ressamların taslak çalışmalarında kullandığı kâğıt. Detail Engineering. Detaylı mühendislik çalışmaları. Ön mühendislik çalışmaları üzerinden yola çıkarak, detayları ortaya koyan mühendislik çalışmaları. Üç boyutlu ve ölçülendirilmiş görüntüler bu çalışmalara örnektir. (Bakınız; Basic Engineering). Detect. Algılamak. Ortaya çıkarmak. Detector. Algılayıcı. Sensör. Detergency. Temizleme gücü. Mürekkep gidermede kullanılan kimyasalların temizleme gücü. Detergents. Deterjanlar. Kiri yüzeyden kimyasal olarak temizleyen, yüzey aktif maddeler. Deterioration. Bozulma. Yaşlanma. Fiziksel etkenler sonucu şekilde meydana gelen bozulma ve değişme. Detrimental Substances. Zararlı maddeler. Kâğıt fabrikalarında, döngüdeki sularda çözünmüş olarak biriken ve kâğıdın kalitesini bozan zararlı maddeler. Developing Paper. Developman kağıdı. Amonyaklı ozalit kâğıdı. Development. Gelişme.
155

Devil. Teşhis. Dewatering. Parafinsiz ağırlık. Rutubetli ortamlarda. ikiz eleklerde ve vidalı preslerde alma. Kaydedici analitik cihaz kâğıdı. Çiğleşme noktası. Nişastanın asidik ortamda kavrulmasıyla elde edilen. Dew-point Temperature. (2) Hamurdaki suyu teksif eleklerinde. DEZ süreci. Paçavra selülozu yapımı öncesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Deviation. Sapma. Tanı. Warp Level) Diagram Paper. Kütüphanelerce kitaplara uygulanan bir tür asit giderme süreci. Twist Warp) (Bakınız. Makine salonu ve havbe içi açısından önemlidir. Çiriş. Oluklu mukavvada üretim aşamasında layner kağıdın enine ve boyuna doğru düzensiz ebat değiştirmesi sonucu oluklu mukavvada meydana gelen kamburlaşma. Drainage Aids). Parçalayıcı. (Bakınız. Balya tellerini kesme ve ayırma. Dew-point) DEZ (Diethyl Zinc Process). Dekstrin. (3) Atık içindeki suyu filtre preslerde veya döner eleklerde alma. Kamburluk Layner kağıttaki iç gerilimden kaynaklanmaktadır. Tel kesme. Diagonal Warp. Parafin giderme. sıcaklık düşüşüne bağlı olarak çiğleşmenin başladığı sıcaklık derecesi. paçavraları parçalayarak tozu ve kiri alan makina. Dewatering Agent) Dewaxed Weight. Kâğıdın kaplama öncesi gramajı. toz tutkal. Nişastadan çok daha fazla yapıştırma özelliği olan ve gıda tüzüklerine uygun olduğu için ambalaj yapıştırma maddesi olarak kullanılan tutkal. Diagnosis. Su giderme. Dewatering Aid. (Eş anlamlı. Süzülme arttırıcı maddeler. (Bakınız. Dewaxing. (Eş anlamlı. Su alma. Garnet. Dew point. 156 . Diyagonal kamburlaşma. Hedeften sapma. De-wiring. Çiğleşme sıcalığı. Dextrin. (1) Safihadaki suyu elekte ve preslerde alma. Dewatering Agent. Su süzülümünü arttırıcı polimerler. Şifanoz.

Diazo) Diazotype Paper. Modifiye nişasta. Arıtmalarda kullanılan bir filtre toprağı. Nişastaya göre daha yapışkan olduğundan. Diazo) Die. Kalıp kesim kâğıdı. Diyazo kaplanmış kâğıt. Tek hücreli su canlılarından kalan. Işığa duyarlı bir zift.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dialdehyde Starch. Çelik bir kalıp bıçağı ile kâğıdın şekilli kesilmesi. Kalıp kesimi. Kâğıt hamuruna konulan. Diazotype Base Stock. Diaphragm Paper. kâğıt hamurunda. (Bakınız. Die Embossing. anaorganik iskelet kalıntıları. 157 . Gözenekli yapısı nedeniyle filtrelemede de kullanılmaktadır. Kalıp kesim makinesi. Kalıplı gofraj. Die Cut. Kalp kesimi. Erkek ve dişi bıçak kalıpları kullanarak. kaolin benzeri bir dolgu maddesidir. Kalıp. Bobin çapı. Die Cutting. Diyafram kâğıdı. Silindir çapı. Çap. Diyaframlı tahrik başlığı. (Bakınız. Kontrol vanalarında kullanılan ve pnömatik olarak çalışan vana başlığı. Diameter. Diazo. Diaphragm Actuator. Asbestli filtre kâğıdı. Diatomaceous Silica. Kizelgur. Die-Cut Paper. Die Cuttability. Filtre toprağı. (1) Baskı kalıbı. Diyatomit. Nişastanın okside olmasıyla elde edilen bir bileşik. Diyazo kaplama kâğıdı. kâğıdın istenilen şekilde kesilmesi. özellikle temizlik kâğıtlarında yaş dayanımı arttırmak için iç tutkallama maddesi olarak kullanılmaktadır. Sıcak veya soğuk şartlarda presleme yoluyla kalıp kullanılarak yapılan gofraj işlemi. Diyazo. Diatomaceous Earth. Süzme çamuru. Dialdehit nişastası. (2) Kesim kalıbı. Die Cutter. Kâğıt kaplama maddesi olarak kullanılmaktadır. Kalıp kesimine uygunluk.

Differential Pressure Transmitter. Dielectric Constant. buhar silindirlerinde. Her yalıtkanda görülen kayıp. Boru veya tanka yapılan boya dozajlaması. Die Wiping Paper. Hamur kasasına girişte. Fark basınç transmitteri. Presbant. buharın giriş noktası ile çıkış noktası arasındaki hat kaybı veya soğuma nedeniyle oluşan basınç farklılığı. Yalıtkanlık sabiti. Yalıtkan olduğu düşünülen bir kağıdın üzerinden geçen elektrik akımı nedeniyle oluşan. dirseklerde ve daralan bölgelerde meydana gelen. kayıp miktarı. Dielectric Paper. Boya zerketme. Buhar hatlarında. İzolasyon kâğıdı. silindire giren buhar basıncıyla. Fark basıncını bir sinyal olarak ölçüp. Dielectric Strength. Kalıp silme kâğıdı. Diffuser Tubes. Dielektrik sabiti. çıkan buhar basıncı arasındaki basınç farkı. Diffuse Porous Woods. Dağıtıcı boruları. Boya enjeksiyonu. gravür baskı işlemi. Die Stamping. Differential Steam Pressure. Differential Pressure. Buhar fark basıncı. Fark basınç. Kondansatör ve trafo kâğıtlarındaki önemli ölçütlerden biri. 158 . Trafo. Baskı kalıplarının yüzeyini temizlemek için kullanılan. Bakır veya çelik baskı kalıbı kullanılarak yapılan. temizlik kâğıdı. geri bildiren cihaz. yalıtkanlık derecesini gösteren bir ölçüt. Kurutma silindirlerinde. Yalıtım kaybı. Elekte iki farklı vakum bölgesi arasındaki vakum farkını gösteren gösterge. Dielectric Loss.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Die Injection. manifoldu hamur kasasına bağlayan dağıtıcı borular. motor ve kondansatör üretiminde kullanılan yalıtkan kâğıtlar. Kalıplı gravür baskısı. Dağınık gözenekli ağaçlar. Elektrik yalıtım özelliği olan kâğıtların. Yalıtım direnci. Yalıtkan kâğıt. Elektromanyetik anlamında yalıtkan bir kâğıdın. Differential Vacuum Gauge. elektrik akımı geçişine gösterdikleri direnç. Sert ağaçların bir kolu. Fark vakum göstergesi.

Digester. Digested Sludge. karıştırma etkisiyle vizkozitede ve hacimde meydana gelen artış. Dilatancy. Reynolds tarafından 1885 de bulunmuş bir olay. Digester House. kimyasallarla beraber pişirilerek reaksiyona alındığı kazan. Digital Printing. arasına sıvı girmiş dolgu parçacıklarının birbirlerinden uzaklaşmaları sonucu oluşan. 5 1/2" x 8 1/2" ölçülerindeki dergi basım ebadı. Diffusion Transfer. Dijital baskı. kâğıt üzerine aktarılması. Digest. (1) Seyreltmek. Pişirme bölümü. Bilgisayarlı baskı sistemi. Digital Printing Machine. Pişirme ünitesi. Dijital baskı makinesi. Baskı öncesi rengin bileşenlerine ayrılarak. selüloz yapılması için. Molekül veya iyonların. (1) Dergi. Dergi ebadı. Odun yongalarının. Dijital görüntü verilerinin. İçine su katılmış 159 . Pişirme kazanı. Digital Proof. Pişirmek Digest Size. Yayılma. Difüzyon transfer taban kâğıdı. dolgu toprağı olarak kullanılan arıtma ürünü. Pişirme. Yüzeyi ışığa hassaslaştırılmış bir kâğıda. hacimsel genleşme ve birlikte kıvamda meydana gelen koyulaşma. Bir sıvının içine su katmak. Difüzyon taransferi. Bu kazanda ligninler parçalanarak alınmaktadır. Bakteriler tarafından sindirilmiş atık çamuru. yüksek yoğunluktan düşük yoğunluğa doğru geçişi. Dijital baskı kâğıdı. Digital Printing Paper. (2) Seyreltik. Shear Thickening). Digesting.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Diffusion. Flesh Sludge). Kurutulduğunda. Kuşe hamurunda karıştırmayla birlikte gözlenen. Hacimsel genişleme. Olgunlaşmış atık çamuru. bir resmin başka bir yüzeye aktarılması için kullanılan bir reprodüksiyon tekniği. negatif oluşturarak. (2) Sindirmek. (Bakınız. Sıvı ve toz karışımlarında. Dilute. Dijital prova. (Bakınız. Sindirme. dijital veriye dönüştürülmesi ve basım öncesi yapılan renk doğrulaması. Diffusion Transfer Base Stock. Yayılımlı aktarma.

Dimetil sülfit. Kâğıtla ilgili standartları bulunmaktadır. Kesafet düşürme pompası.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Diluted. ortamdaki klorla diğer katkı maddelerinin yaptıkları zehirli bileşikler grubu. Seyreltme. Dimethyl Sulfoxide (DMSO). Boyutsal kararlılık. Dilution Pump. Seyreltik. DIN 6738. Sülfat selülozu elde edilirken yayılan kokulu renksiz gaz. Seyreltilmiş. Dilute Fiber Suspension. Sulandırma pompası. Mürekkebi giderilmiş dönüşümlü kâğıt hamuru. (CH3)2S. İlaç sanayiinde kullanılmaktadır. Daldırma boyama tekniği. Sulandırma. Diploma Parchment. Dimethyl Sulfide. Diploma parşömeni. Seyreltik elyaf süspansiyonu. Dimensional Stability. (CH3)2SO. Aslında boyanın bir vals yüzeyinden kağıda aktarıldığı boyama yöntemi Diploma Paper. Kağıdın en az 100 yıl özelliklerini kaybetmeden dayanacağını garanti eden uluslararası standart. Dioxin. DIP. Dilution. Dimer. Kâğıdın baskı sırasında ölçülerini koruması. Selülozu beyazlatma sırasında. Deinked Pulp. Sülfit selülozu üretiminde ortaya çıkan beyaz renkli sıvı bir yan ürün. Kesafetini düşürme. Ölçülendirme. Mürekkebi giderilmiş hamur. Sulu hamur. Dimensioning. Diploma kâğıdı. Sulandırılmış. Dioksin. Dimetilsülfoksit. İki molekülün birleşmesiyle meydana gelen bileşik. 160 . Alman Standartlar Ensititüsü. Dip Dyeing. DIN (Deutsches Institut für Norming). Dimer.

Örnek olarak yangın doğrudan bir hasarken. Yönlü kağıt. Direct Lithography. bir atomun bağlardaki tüm elektronları sağlarken. Yüzey tutkallı kağıt. Dative Bond). Ek. pişiriciye buharın doğrudan verilmesi. (Bakınız. Dipping. yangın sonucu oluşan duman veya is dolaylı hasarlardandır. Direction. El yapımı kağıtlarda. Kesikli selüloz üretiminde. Direct Cooking. makine enine yön ve kalınlığı nedeniyle Z yönü olarak üç yön bulunmaktadır. kendi içinde atomlar arası polar bağlarının olması örneğindeki gibi. Direk boyalar. Direct Dyes. Kovalent bağlanmada. 6). Dipolar bağ. kağıda yüzey tutkalı yapabilmek için geliştirilmiş tutkallama tekniğidir. 161 . Fiziksel bazı özellikleri kağıdın enine ve boyuna göre değişen kağıtlar. (Zıt anlamlı. Diazo baskı kâğıdı. Dipped. Indirect Losses) Directory Paper. Kâğıtta fiziksel özellikler açısından makine boyuna yön. Doğrudan pişirme. iki farklı polar bağ bulunması. Kâğıtta elyaf diziliminin (formasyonun) makine yönüne veya makine enine olması. Boya asitlerinin sodyum tuzları. herhangi bir yardımcı maddeye ihtiyaç duyurmayan ve doğrudan elyafa tutunan boyalar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dipolar Bond. Boyanın sabitlenmesi için. İki polar bağ. Yön. Boya. Daldırma. Su molekülü ve selüloz molekülü polar bağ yaparken. tutkallama veya kuşe uygulamalarında kullanılan taransfer tekniği. Direct Process Paper. (Bakınız. Doğrudan taş baskı. Aslında tutkal kağıda tutkallanmış bir yüzeyden transfer edilir. Bir sigortacılık terimi olarak doğrudan bir kaza sonucu oluşan hasarlardır. Directionality. Doğrudan kayıplar/hasarlar. Transfer yöntemiyle yüzey tutkallama yapılmış el yapımı kağıt. Daldırılmış. Doğrudan litografi. Dipped Paper. Baskıda etkili bir unsur. Direct Losses. Directionality Paper. Telefon rehberi kâğıdı. Cross Direction). (Bakınız. diğer atomun boş bir orbital vermesi. Yönlülük. Machine Direction.

Kırpıntı makinası. belirli alanda görülen. Otomasyonla çalışan makinalarda makinanın kazara devreye girmesini önlemek adına onu pasif duruma sokmak. Dished. 162 . Kir. Disintegration. Kâğıt yüzeyinde. Tahliye. Disable. Vakum pompalarının iki çıkışını birleştiren bağlantı düzeneği. Dirt Count. Dish Board. Kirli hava. Tabak gibi çukurlaşma. Spirit Duplication). Dirt Build up. Hamurun dağılma direnci. ortalama leke sayısı. Ufalayıcı. Deşarj. Selüloz açma. Selüozda bulunan karbonhidratlardandır. Discharge Manifold. Çökme. Vana imalatçıları tarafından verilmektedir. Parçalanma direnci. Fotokopki. Disintegration Resistance. Devre dışı bırakmak. Kir birikimi. Dirty Air. İki monosakkaritin kovalent bağla bağlanması sonucu ortaya çıkan şeker. (2) Parçalayıcı. Kâğıt bünyesindeki elyaf dışı maddeler. Dirt. yazıcı gibi baskı çoğaltıcılar. Çıkış manifoldu. Devreye giremeyecek duruma getirmek. Disaccharide. Ortası çukurlaşmış. Yabancı madde. Çanaklaşmış. Filtre edilmemiş hava. Eksoz manifoldu. Tabaklaşma. Discharge. Kalite bozukluğuna yol açan. Boşaltım. Kompresörden çıkmış. Discharge Coefficient. Cihazların çalışmasına uygun olmayan hava. Kir sayısı. Tabak kartonu. Diskkarit. Selüloz pulperi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Direct Type Duplicator. yabancı maddeler. Leke sayısı. çökmüş kâğıt veya karton. Deşarj katsayısı Tam açık bir vanadan geçebilecek azami akışı belirleyen birimsiz bir katsayı. Disintegrator. nemli ve yağlı işletme havası. Dishing. (1) Selüloz açıcı. (Bakınız.

Disperging. Dispersed Air. Disperse Viscosity. Disk öğütücü. Dağılma. Tokatlama. Parçalarına ayrılma. Hamur elyaflarını dağıtma ve yabancı maddeleri küçük parçacıklara dağıtma işlemi. Disperger. Dispersants. Disk Filter. Tokatlayıcı. dairesel bıçakları arasına aldığı hamurdaki elyafların boyunu kısaltmaya yarayan ekipman. Toz reçine tutkalı. Bir sıvı içinde dağılan selüloz elyaflarının vizkozitesi. Circular Cutter). Dağıtıcı. 163 . tokatlanmasıyla. Dairesel bıçak. Bir şaft üzerine yerleştirilmiş. Dağılmış hava. Buradaki işlem hurda kâğıt hamurunda bulunan açılmamış elyaf topaklarını açmak ve tüm yabancı maddeleri. Bu işlem elekte formasyon düzgünlüğüne katkıda bulunmaktadır. Dismantling. Dispersed Rosin Size. Bobin makinesi dilici bıçakları. Hamur içindeki hava kabarcıkları ve çözünmüş diğer gazların genel adlandırılması. (2) Kuşelemede kuşe karışımını oluşturan. Disk filtre. Elyaf geri kazanma eleği. Disk Refiner. kağıtta görünemeyecek küçüklükte parçalarına ayırma işlemidir. dönerken kâğıdı kesmeye yarayan bıçak. Dağıtma. Demontaj. iki dişli tabla arasına sıcak ve yüksek kesafetli kâğıt hamurunun gönderilerek. (Bakınız. Makine sökümü. Biri sabit diğeri döner. Dispersal. parçacıklı maddelerin bir araya gelmelerini.Dağılarak görünmemesini sağlamak. Dağılım. Birbirine paralel yerleştirilmiş disk eleklerden oluşan ve kâğıt fabrikalarının döngüdeki veya atık sularında bulunan elyafları geri kazanmak amacıyla kullanılan filtre.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Disk Cutter. Dağıtmak.Kâğıt hamurunda kullanılan bir iç tutkal maddesi. (1) Hamurdaki dolgu maddelerinin şlaymın veya topaklanmanın dağıtılması için kullanılan maddeler. Biri sabit diğeri döner. Dağıtma maddeleri. topaklanmalarını önleyen ve onların askıda kalmalarını sağlayan maddeler. Disperger. Disk rifayner. hamuru elyaflarına ayıran ekipman. Dağılım vizkozitesi. Disperse.

Kâğıt hamuru içinde. Çözünme. Dissolved Oxygen. Dağıtma. 164 . Dissolving Pulp. Kontrata uymyan anlaşmazlık maddeleri. Dispersion Adhesive. arazi doldurma. İlan tahtası. selüloz türevleri hazırlamaya yarayan. Dispersion tutkalı. Dissolved Air Floataion (DAF). Bir sayfada dikkati çekecek tipte hazırlanmış görünüş biçimi. Erime. Anlaşmazlıklar. Kirlilik ve yapışkan maddelerin. İlan kartonu. Dağıtma. selofan. Genellikle pamuk selülozundan yapılan. (Bakınız. ortadan kaldırma. mürekkep parçacıklarının kâğıtta görülmemesi için boyutunu küçültme işlemi. gübre yapma gibi yöntemler kullanarak. Dissolution. oldukça saf selüloz. Asetat elyafı. Dispersion Coating.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dispersing. Çözünmüş yük. Çözünmüş havalı flotasyon ünitesi. Çözünmüş oksijen. Görünür tipte. Hot Dispersion). Displacement Dewatering. Dispersing Agent. Disputes. Dispersant). fotoğraf filmi ve suni ipek (rayon) yapımında kullanılmaktadır. Disposal. Dissolved Charge. Çözünebilir selüloz. Kutu yapıştırma tutkalı. Dispersiyon kaplama. Display Type. Safiha mekanik baskı altındayken basınçlı hava veya buharla safiha içindeki suyu iterek uzaklaştırma. Display Paper. Display Board. Deplasman türü su alma. Dikkat çekici tipte. (Bakınız. çözünmüş polielektrolitlere tutunmuş elektrostatik yük. İlan kâğıdı. Dispersion. Fabrika atıklarını yakma. Tokatlama. Ortadan kaldırma.

165 . Bozanetken. Overbeek) Theory. Raspa izleri. Doctor Dust. DLVO teorisi. Preslerde. Applicator Roll). Kontrol sistemlerinde. Doctor Ridges. Doctor Blade. safiha yaşken raspa tarafından oluşturulmuş sıyrık izleri. Raspa bıçağı. Mesafeli koruyuma. kâğıt biçiminde meydana gelen bozulma. Raspa hamili. Doctor Broke. Raspa. DLVO (Derjaguin. Doctor Marks. Bozukluk. Raspa dudağı. Doctor). Raspa izleri. Bükülme. Dağıtma valsi. Landau. Kâğıt yüzeyinde dalgalılık. Distribution/Distributor Roller. sıyırma işleminde kullanılan ince. (Bakınız. Doctor Holder. kontrol değişkenini bozan her tür etki. Raspanın üzerine basan ve onu koruyan şerit parça. Distortion. Mürekkep transfer merdanesi. parçacıklar arasındaki çekme ve itme kuvvetleriyle ve onlar arasındaki mevcut gerilimle ilgili teori. Disturbance. düzgün dağılımını sağlayan merdane veya vals. Seperatör. Baskıda mürekkebi alıp. Verwey. (Bakınız. Raspanın silindir yüzeyini kazımasıyla ortaya çıkan ve raspa yüzeyinde biriken tortu tabakası. Bobin makinası gibi makinaların etrafını çitle çevirerek insanların güvenliği amacıyla yapılan koruma önlemi. Yüzey temizlemek amacıyla. Distribution of Data. Doctor Marks). Sıvı bir ortamda. metal veya plastik kökenli şerit şeklindeki sıyırıcı. Sıyırıcı. Basım veya kuşe sırasında. Raspa tozu. (Bakınız. Raspa kopuğu. Doctor. Doctor Body. Veri dağılımı. Raspayı taşıyan gövde. Bozucu etki. Bazen koparak kâğıda yapışıp tampona kadar ulaşır. Uygulama valsi. Dividers. Kâğıt elyafına kimyasalların ve parçacıkların tutunumu konusunda bir açıklama getirmektedir. Bölme amaçlı kullanılan karton veya kâğıt parçaları. Kâğıdın raspada yığılarak kopması.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Distance Guarding.

El ilanı. Tüm karakterlerin noktalardan oluştuğu elektronik baskı tekniği. Dozaj. Yüksek dayanımlı ve yaşlanma özelliği az olan bir kâğıt türü. (Bakınız. Dominant Wavelength. Dozlama. Dozaj noktası. Domino kâğıdı. Dozajlamanın yapıldığı yer. renkli bir ışıktaki dalga boyudur. Lak. Dots Per Inch (DPI). Dot Matrix Printing. özellikle giyotinde kesim sonrası ortaya çıkan kulak. Document Parchment. Litografik baskıda noktalardaki ton artışı. Dodger. Dev kâğıt bobini. Document Paper). Domino Paper. Dog Hairs. Doküman parşömeni. Nokta kazancı. Nokta matriks baskı. bir inç uzunluğunda sayılan nokta sayısı. Document Paper. Büyük kâğıt bobini. Doküman kâğıdı. Kâğıdın köşesinde işlem sırasında meydana gelen katlanma nedeniyle. Noktalı yazıcılarda. Dot Gain. Belirlenen miktardaki katkı maddesini ana kütleye ilave etme. 166 . İnç başına nokta sayısı. Dozajlama. Rakam yükseldikçe çözünülürlülük artmaktadır. Baskın dalga boyu. Kaplama sonrası kâğıt yüzeyinden sarkan elyaf. Dosing. Selülozik vernik. Dosage Point.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Documentation. Dosage. Kâğıt yüzeyini kaplamada kullanılan bir selüloz çözeltisi. Verileri doküman haline getirip saklama. Noktalı yazıcıda basma. Kayda alma. kendini tekrarlayan desenlere sahip olan duvar kâğıtlarına verilen ortak ad. Doily Paper Stock. Dog Ear. Dope. İstenilen tondan daha koyu tonlarda olan veya daha geniş alana yayılan baskı hatası. Köpek kulağı. Köpek kılı. Bir duvar kâğıdı deseninden kaynaklanarak. Jumbo bobin. Büyük bobinler halinde satılan ve başka bir ürüne dönüşüm amaçlı kullanılan çeşitli tür kâğıt bobinler. Genellikle. görünen renge hemen hemen aynı düşen.

İleri geri katlama sayısının büyüklüğü. Çift kapak. Düşük kesafetlerde tek kademeli sulandırma yöntemi kullanılır. 17" x 28" ebadında ölçüsü olan kâğıt. kâğıt kopana kadar yapılan test. İki kez kuşelenmiş kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Double Calendered. (Bakınız. Çift taraflı disk rifayner. Makinede üretilmiş. Temizlik kağıtlarında iki ayrı işlemle yapılan kabartma işlemi. Çift kenarlı. Double Felted. Double Coated. Alt ve üst yüzeyi farklı renklerde boyanarak iki yüzü de kullanılabilen kâğıt. Double Cap. Çift yüzlü kâğıt. Çift kalenderlenmiş. Çift kabartmalı. Double Duty Sisal Tape. Çift keçeli pres. Çift keçeli. Yüksek kesafet değerli hamurun kesafetinin düşürülmesinde kullanılan iki aşamalı sulandırma yöntemi. Alt ve üst yüzeyde aynı tür layner kullanılmış oluklu mukavva. Double Embossed. Double Felted Nip Press. katlama dayanımını belirleyen ve kâğıdın bir köşesini bir ileri bir geri bükerek. Kâğıdın katlanması durumunda. (Bakınız. Double Coating. Çift kat kuşeleme. Alt ve üst yüzeyi aynı özelliklere sahip kâğıt. Double Disk Refiner. fakat her iki kenarı traşlanmamış kâğıt. Çift kaplamalı. İki ayrı işlemle yapılan krepleme. Elek yüzeyi ile üst yüzeyi birbirine benzeyen. Double Creeped. Çift tutkallı sisal bantı. Çift yüzlü oluklu mukavva. kırılganlığını test etmeyi amaçlayan test. Çift kat kuşelenmiş. Çift kalenderden geçirilmiş kâğıt. İki farklı bölgesinde aynı anda öğütme yapan öğütücü. dayanımı belirlemektedir. Preslerde ve kurutma gruplarında alt ve üst keçelerin bulunması. İki tarafa katlama testi. Double Fold. Double Faced Paper. 167 . ozalit kâğıtları ve kütük kayıtlarının saklandığı kâğıtlarda. Çift krepli. İki kademeli hamur sulandırma. Double Faced Corrugated Board. Double Dilution of Stock. Creep) Double Deckle. Özellikle para kâğıtları. Sisal Tape). ikiz elekli makinede üretilmiş kâğıt.

Down Curl. Double White Patent-Coated Board. Çift katmanlı layner. Azami döngü sayısı. Yuvarlak elekte farklı özellikte iki katmanlı olarak üretilmiş layner kartonu. (1) Kâğıt yüzeyinin iki kez tutkallanması. Çiftleme. İki sıra baskı silindiri bulunan baskı ünitesi. Yağlı ve ince gramajlı lokma ve tatlı türü. Double Strength Corrugated Board. Çift taraflı baskı ünitesi. (Bakınız. Döngü eşiği. Çift beyaz patent kaplı karton. Çift sıra silindirli kurutma bölümü. Kuşeleme söz konusu değildir. Çift dalgalı oluklu mukavva. Çift katmanlı oluklu mukavva. Double Manila Lined Chipboard. (2) İki yüzeyin de tutkallanması. Doubling. samanlı karton. Kurutma grubunda silindirlerin altta ve üstte ayrı keçeler kullanılarak dizilmesi. İki dalgalı ve üç layner kâğıdından meydana gelen iki sıra oluklu görünümlü mukavva. Double T Slot Sole Plate. Ekstra kalın kapak. Çift T yarıklı taban plakası. Baskıda kağıdın arkaya doğru kıvrılması. dönüşüm yapılabilecek azami sayı. Double Vat Lined. Baskıda bir görüntünün kayarak üst üste iki kez basılmış gibi görünmesi. beyaz hamur uygulamasıyla üretilmiş karton. (Ek. Hamurişi kâğıdı. (Bakınız. Dupleks kitap kapağı. 4). Down Cycling. Up Curl) 168 . Geri kıvrılma. Double Sizing. Çift yüzlülük. Kâğıdın alt ve üst yüzeylerinin farklı özelliklerde olması.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Double Imprint Unit. pastahane ürünlerini elde yemek için sarılan kâğıt. değersiz bir hamur üzerine iki katman halinde. Double Thick Cover Paper. (Eş anlamlı. Double Wall Corrugated Board. Doughnut Bag Paper. Kağıt makinesi altına kaide plakası olarak konulan ve üzerinde iki adet T şeklinde yarık olan plaka. Even Sidedness. Hurda kâğıdın her yeni dönüşümünde ortaya çıkan kalite düşmesi ve kayıplar nedeniyle. Double Wall Corrugated Board). Two Sidedness). Çift tutkallama. Çift katmanlı. Double Sidedness. Yuvarlak elekli makinede. Double Tier Drier Section.

Akış. Kâğıt makinesinde tür değişimi veya arıza nedeniyle meydana gelen duruş süresi. Drainage Aids.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Downgraded. Dragload. Drainage. İleriye doğru akış. kesilme nedeniyle. Drain. Drag. 169 . Downtime. Süzülme. çeşitli hamur türlerindeki süzülme miktarlarını gösteren. Süzülme kimyasalları. bir safiha oluşması için geçen süre. Duruş süresi. Drenaj folyoları. Zamana karşı. Draftsman. Boşalma. Boşaltma. Kalite dışı. Sürüklenme. eksilen orman hacmi. hamurun suyunu bırakarak. Drenaj. Elekte hamurdan su süzülmesi sırasında eleği çekecek kuvvet veya bu kuvvetteki artış miktarı. Draft. Çizim kâğıdı. grafik eğim değerleri. Çekme yükü. Basınç farklılıkları nedeniyle hava veya gazın bulunduğu ortamda sürüklenmesi. (1) Süzülme. Süzülmeye yardımcı maddeler. Downstream. Toz halindeki parçacıkların elyaf üzerine tutunmalarına ve gözenekliliğin artmasına yardımcı olurlar. Proje tasarımcısı. (2) Ormandan. Çekme kuvveti. Elek hızının jet hızından yüksek olması. Suyun elekte safihadan süzülmesi. Red ürün. Kalitesiz ürün. Drenaj yardımcı maddeleri. Teknik ressam. (Eş anlamlı. Rush). Çekme. Düğüm yerleri. Elyaf düğümlerinin belirgin olarak görünmesi nedeniyle oluşan lekeler. Eleğin altında suyun süzülmesine yardımcı olan parçalar. Eskiz kâğıdı. İnorganik tuzlar ve polielektrolitler bu tür maddelerdir. Sürükleme. Drafting Paper. Drainage Factor. Süzülme faktörü. Drainage Time. Drag Spots. Laboratuarda. Bir kaynağa göre sabit parçaların yarattığı sürtünme kuvveti ile hareketli parçaların yarattığı sürtünme kuvvetlerinin çarpımıyla elde edilir. Bir başka kaynağa göre elekte çekilen gücün makine hızına bölünmesiyle elde edilir. Drainage Foils.

Tortu. Built in Strain. Gerilimi alınmadan kağıdın kuruması. (2) Makasta kağıdın bıçak tarafından çekilerek ölçüsünü kaybetmesi. Arıtma ünitelerinde dibe çöken çamur. geride kalan kesif hamur. (Eş anlamlı. Çok düzgün bir yüzeye sahip. kâğıt yüzeyine sürülüp bıçakla sıyrılarak yapılan bir kalite testi. Dregs Well. Çekiş. Manifaturacı kağıdı. Dregs. Uzun ve güçlü odun elyaflarının lateksle bağlanıp. Çizim kâğıdı. Çökelti. Pulper içindeki ağır rejekleri içine alan kapan. Çizimde kullanılan asitsiz ve çok kaliteli bir kâğıt türü. Drawing Cartridge. Drawing Paper. Çizim kâğıdı. Gerilimli kuruma. kaplamanın veya mürekkebin tutunumunu veya dağılımını görmeye yarayan test. Sıyırma testi. Çöp kapanı. DRC (Double Creeped Celulose). Drapers’ Cap.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Drainer Stock. Drawing Board. Draw. iki kez kreplemeden geçirilerek elde edilen kumaş türü ürün. Kağıt makinesinde gerilerek veya gevşeyerek kağıt kopmalarının önüne geçen tahrik kontrol özelliği. Emilim testi. Büte. Çift krepli safiha. Delikli bir kapta. Birinci hamurdan üretilirler. Örtücülük. Çizim kartonu. Tahliye vanası. Süzülmüş hamur. Temizlik kağıtlarının bir cisim üzerindeki kumaşsı yayılma ve onu örtebilme özelliği. Çekiş kontrolu. Çok ince. 170 . Junk Seperator) Dried in Strain. Draw Control. (Bakınız. kahverengi renkli ambalaj kâğıdı. silgiden etkilenmeyen kâğıtlardır. Draw Down. karakalem resim ve çizimlerde kullanılan kâğıtlar. Built in Stress). Çökelti kapanı. (1) Kâğıt makinesinde bağımsız makine bölümleri arasındaki hız farklılığı. Junk Trap. Düşük opaklıkta. tank ve boru hatlarında sistemi boşaltamaya yarayan vana. alttaki deliklerden suyunu bırakarak. Bir mürerekkebin veya kaplama sıvısının. Drapability. Baskı öncesi yapılan. Drain Valve.

Tahrik şaftı. Tender Side). kuru baskı sistemi. Vakum ayağı. Arka taraf. Elek ve preslerde. Delikli vals. Sondaj yöntemi. (2) Safihayı veya döküntüyü makine altına indirmek. (Bakınız. Kâğıt enini keserek daraltmak. Samanlı bardak kâğıdı. Daha kuru. Elek üzerindeyken. Kâğıt makinesini döndüren motorlar. safihanın üzerine damlayan veya sıçrayan suların. Düşürmek. Drill Method. Kâğıt bardak yapımında ayrıca parafinleme işlemi yapılır. Taş baskı benzeri. (Bakınız. Drive Roll. Bardaklar spiral sarımlı olarak yapılır. Drilled Roll. Stresli kuruma. Tahrik sistemi. Tahrik mili. Drinking Cup Paper. kaplinler ve hız kontrol ünitelerinden oluşan sistem. kâğıtta bıraktığı izler. Kâğıt veya hurda kâğıt rutubetini tespit etmek için. mekanik tahrik sistemi vs. (Elektrikli tahrik sistemi. Düşürmek. Drive Side. Bardak kâğıdı. Drop Out. (1) Ebadı daraltmak. Makinenin arka tarafında. 171 . Drop Marks. Driography. Baskıda ton düşürmek. Drinking Straw Paper. Kuru baskı. tahrik sisteminin bulunması nedeniyle. şaftlar. İçinde vakumu yenecek kadar su bulunmasına izin verecek uzunluklarda yapılırlar. önüne ilgili parça ismi getirilerek anılmaktadır. ön taraf diye geçer. son derece kaliteli ve oldukça dayanıklı kâğıtlardır. Damlama izi. sondaj yaparak örnek alma yöntemi. Bu kâğıtlar odun selülozundan üretilir. Drive Shaft. Drop Off. Bunun alt parçalarına isim verilirken. Back Side. İndirmek. Drier. Kâğıt makinesinde salon tarafı veya operatör tarafı. dişliler. Front Side. Dried in Strain). tahrik tarafı adını alır. Drive System.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dried in Stress. Tahrik valsi. motora bağlı olan valsler. Delme yöntemi.) Drop Leg. Tahrik tarafı. Vakumla elekten emilen suları seperatöre bağlayan barometrik boru parçası.

Kurutma amacıyla kullanılan. Dry Broke. Düşme testi. bobin kesimi sırasında. Drum Filter. Wet Brake). Davul ipi kâğıdı. Davul manilası. Drug Bond Wrapping. 172 . Tambur. Silindir. Yatay silindir şeklinde ve elyaf parçalama ve eleme bölümlerinden oluşan pulper türü. Döner teksif eleği. Tail Screen) Drum Test. Kabuk soyma tromeli. Drum Debarker. Döner filtre. kesafet yükseltme amacıyla kullanılan. Kurutma tamburu. Yatık pulper. ya da hamur hazırlamada yeniden hamura dönüştürülür. Drum. Teksif eleği. Drumhead Manila. Tromel. Keasafet değeri. Baskıda kuruma sonrası meydana gelen ebatta ve kalitede değişme. Kuru döküntü. (Eş anlamlı. (2) Kurutma bölümünde. Silindirik pulper. döner tamburu olan teksif eleği. Drum Driers. İlaç ambalaj kâğıdı. Hamurda. Manila kenevirinden yapılma. (Bakınız. Tambur filtre. Tanbur elek. Drum Pulper. Kabuk soyma tamburu. Dolu kutularda yapılan serbest düşme testi. Hediyelik paket kâğıdı. selülozdan üretilen ve davulların gerilmesinde kullanılan ipin yapıldığı kâğıt. Drum Tickener. Drum Screen. Dönüşümlü kağıtlarda hafif pulper rejeklerini elyaftan ayırmak için kullanılan döner elek. Yatay-döner silindir.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Drop Test. döner bir tambur içine konularak yapılan dayanıklılık testi. Kuru kopma. Dry Back. parçalama aşamasında % 28 lere kadar çıkabilmektedir. Nakliyede kullanılacak kutuların. Dry Break. Kurumada çekme. Bunlar ya makine sonu pulperinde. Tambur testi. üzerine elek sarılı. kurutma tamburu. kenar kesimleri veya kopuk parçalar nedeniyle ortaya çıkan ıskartalar. Tambur pulper. (1) Kâğıttan. Teksif eleği. Kurutma kısmında meydana gelen kâğıt kopması. kalenderde veya mal sarıcıdaki kopmalar nedeniyle oluşan döküntüler.

daha iyi kurumasını sağlayan sentetik kumaş. Buhar yoğuşma oranları. Kuru kaplama. Kağıtta rutubet çıktıktan sonra geriye kalan net madde miktarı. bir uçtan diğer uca yerleştirilen. Dryer Fabric. Her kâğıt türünde veya makine yapısına göre. Dryer Bars. Kurutma konfigurasyonu. Dry Creeping) Dry Creping. Kâğıt yüzeyine tutkal sürülerek. Yanki makinede. (Eş anlamlı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dry Bulb Temperature. (Bakınız. Kurutucu. Kuru krep. Kurutma silindiri. Kurutma. Kuru krepleme. 173 . bir ton kâğıt için harcanan buhar tonajı değerleri. Kurutma silindiri içindeki yoğuşmaların. Kurutma tanı sistemi. Wet End). Dryer Cylinder. Dry Content. (Bakınız. Kuru termometre sıcaklığı. Kuru kuşeleme. safihayı kurutma silindirine basarak. çeşitli kâğıtlara göre miktarları. Dry Creep. Kâğıt makinesi kurutma kısmında. Kurutma bölümünde kullanılan buharın verimliliğini ve kurutma sorunlarını gösteren sistem. Dryer Felts). Kurutma silindiri baraları. kondensatın silindir içindeki hareketini düzenleyen ve ısı transferini kolaylaştıran çubuklar. Wet Creep) Dry End. Dryer. Kurutma keçesi. Kurutma grubundaki silindirlerin gruplandırma. Kuru madde miktarı. Wet Bulb Temperature). Dryer Condensing Rates. Kuru bir termometre ile ölçülen hava sıcaklığı. diziliş ve keçe düzenleri. Kurutmanın düzenlenmesi. Dryer Diagnostic System. Creep. Dryer Configuration. (Bakınız. Kâğıt makinesinde kağıdın kuru olduğu kısımlar. Gerçek hava sıcaklığı. kaplama maddelerinin kuru olarak uygulandığı kaplama yöntemi. Kuru kısım. Kalender ve mal sarıcının bulunduğu bölümler. % 85-%98 rutubette raspayla yapılan krepleme işlemi. (Bakınız. Dry Coating. Kurutma silindirinin içine.

zift birikiminin temizlenmesi. Duruşta elle veya çalışırken otomatik olarak yapılan keçe temizliği. Dryer Fabric Tension. safihayı basarak buharlaşmayı hızlandıran sentetik esaslı keçeler. Elekte işlenmesine rağmen. Kurutma bölümü. 174 . Kuru işlem. Özellikle hurda kağıt işlenirken. Kuru olarak. kâğıt yüzeyinden veya kaplamasından koparılan parçacıklar nedeniyle. kalenderde veya çeşitli iz valslerinde kuru olarak işlenmesi. Dry Felt. Dry Finish Butchers Wrap. Kâğıt yüzeyinde kurutma keçesi tarafından yapılmış hasar veya kusur izi. Kurutma keçeleri. Dry Finish Screening. Kurutma silindirleri Dryer Screen. kâğıt yüzeyinde görülen yolunma izleri. Dryer Fabric Roll. kaba ve emici kâğıt türleri. Dryer Section. Dryer Hood. Kurutma silindirlerinde. Kurutma keçesi izi. Kâğıt veya karton yüzeyinin. Bitüm kâğıdı. Kurutma keçe gergisi. Dryer Felts. Kâğıt makinesinde. Kurutma eleği. Sentetik yerine metal malzeme ile yapılmış. Kurutma keçesi yolma izleri. Kuru işlenmiş görünümlü kâğıt. Dryer Felt Marks. Kurutma keçesi temizliği. Dryer Pick Marks. Kurutma gruplarında. Kuru işlenmiş kasap kâğıdı. Kurutma partisi. yüzeyi makine dışında işlenmiş görümündeki kâğıtlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dryer Fabric Cleaning. kâğıdın kurutulduğu silindirlerden oluşan bölüm. Dryers. kurutma keçesi işlevini gören elek. birinci kurutma grubunda oluşan. Dry Finish. makine dışında parafin emdirilmiş kasap kâğıdı. Havbe. Kurutma bölümünü kapatan ve kurutma sonucu ortaya çıkan buharı uzaklaştıran oda. Kurutma keçesi sevk valsi. Zift emdirilmek için üretilmiş.

175 . Dry Lay Nonwovens. Elekte su aynasının. Dry Nip. Kuru işlenmiş sülfit kâğıdı. Drying. Kuru lak/lake. Ayna çizgisi. Drying Paper. Kuru hat. Kurutma alanı. Dry Mass Distribution. krepli ince kâğıtlardan yapılma. Drying Rate.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dry Finish Sülfite Paper. Drying Cycles. safiha oluşturma. mukayeseli buhar harcama değerleri. Dry Forming. Kâğıtta suyun alındığı son aşama. Kuruma çatlakları. Kurutma. Kuru madde dağılımı. Kâğıdın arkasına tutkal sürülerek. Dry Mounting Tissue. Drying Cracks. Elyafları kuru haldeyken cebri hava ile taşıyarak. Drying Loft. Temizlikte kullanılmak amacıyla kuru ve sentetik elyaflardan. Kâğıt makinesi kurutma gruplarında yapılan su buharlaştırma işlemi. iki vals arasındaki baskı çizgisi. Kalenderde baskı sırasında oluşan. aşırı kurumadan kaynaklanan çatlaklar. Kağıtta rutubet dışı maddelerin birim alandaki dağılımı. Kuşe kaplaması üzerinde. kurutma ölçümleriyle ortaya çıkan. sadece ütü ve sıcak pres gibi sıcaklıkla yapıştırılabilen kâğıtlar. havayla formasyon verilerek yapılmış keçe türü bezler. Kağıdın kurutulması sırasında gelişen aşamalar. Kuru nip. (Bakınız. Nip). El yapımı kâğıtların kurutulduğu havalandırmalı oda. Sülfit selülozundan yapılma ve kuru işlem görmüş kâğıtlar. Kurutma kâğıdı. Dry Line. Kurutma aşamaları. Kuru formasyon. Kurutma odası. Çeşitli kâğıtlara göre. Kuru montaj kâğıdı. yani suyun parlaklığının bittiği yerde kuruluğun başlangıcını gösteren çizgi. Kurutma oranı. Özellikle bu tür üretilen. Sentetik dokunmamış kumaş/keçe. Dry Lake. çift tarafı yapışkan montaj bantları.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dry Offset. çekme. Wet Rub Resistance). kopma mukavemeti. Kuru rölyef baskı. Dry Test. Kuru sürtünme direnci. İkili tüccar. Dry Scrubber. Kuru mukavemet arttırıcı reçineler. Dry Rub Resistance. 176 . Dry Proofing Paper. (Bakınız. Kuru test. Kâğıt kuru iken. Deneme baskı kâğıdı. İkili bayilik. Dry Printings. Kuru ofset baskı. Baca gazını susuz temizleyen sistem. yırtılma ve katlanma yönünden mekanik mukavemeti. Dual Distributor. Kuru mukavement. Genellikle doyma sıcaklığı üzerine çıkıldığında veya basınç düşürme işlemi sonrası görülen buhar hali. Kuru baskı. Suda kolayca çözünebilen toz tutkal. Dry Strenght. patlama ve şıkıştırma dirençlerini arttıran maddelerdir. katlanma sonucu oluşan kırıklık çizgileri. Kuru madde. Kuru dayanım arttırıcı kimyasallar. İçinde kondensat olmayan buhar. kâğıt hamuruna katılarak kâğıdın dayanımını arttıran kimyasallar. İki farklı tür kâğıt grubunu satan tüccar. Katyonik nişastalar ve reçineler gibi. Dry Strenght Additives. Dual Merchant. Kâğıtta. yırtılma mukavemeti. Kuru baca gazı arıtma sistemi. Dry Size. Poliakrilamid ve Polivinilformamid/Polivinilamin reçineleri (PVF/PVam). Dry Steam. İki farklı tür ürün grubunu pazarlayan işyeri. Dry Solid. katlanma dayanımı. Ön baskı kâğıdı. Kuru buhar. Dry Strength Resins (DSR). Kuru kırışıklıklar. bükülme direnci. İkili ticarethane. Dry Wrinkles. Kuru dayanım. Ekipmanlara hamur vermeden yapılan yön kontrolu. Kuru tutkal. Dual House. titreşim izleme gibi montaj sonrası yapılan ilk çalıştırma testi. Hem yazı tabı kâğıtlarını (kültür kâğıtları) hem de ambalaj kâğıtlarını (endüstriyel kâğıtlar) dağıtan/satan bayi. Kuru bir kâğıdın.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dual Polymer Systems. Aktarma merdanesi. Dupleks. Duplex karton. Farklı renklerde iki kurutma kâğıdını yapıştırarark elde edilen yeni kâğıt. Duplex Asphalt Paper. Tek bir resimden elde edilen iki farklı ton. 177 . Şahit. fakat yazısı olmayan ve örnek olarak saklanan yaprak veya kitap. Lastik veya plastik kaplı kraft kâğıdı. Çift katlı kurutma kâğıdı. Mat kuşeli. Baskı sırasında mürekkep valsinden aldığı mürekkebi baskı valsine aktaran ara vals. Dupleks bristol. Duplex. Duplex Board. yüksek molkül ağırlıklı ve düşük yükü olan anyonik polimerin tutunum arttırıcı olarak kullanıldığı sistemler. Dull Coated. Parlaklık testlerinde % 55 in altında parlaklık değeri olan kuşe. Dupleks ziftli kâğıt. Çift katlı bitümlü kâğıt. Çift katlı. Mat perdahlı. Aktarma valsi. Dupleks karton. Düşük molekül ağırlıklı ve yüksek yükü olan katyonik polielektrolitle. Parlaklık değeri çok düşük olan yüzey kaplaması işlemi. Duotone. Duplex Bag. Duplex Boxboard. Duotone Finish. farklı bölgelere farklı basınç uygulayarak. Çift katlı bristol. Basılmış olanlara benzeyen. Dolgu yastığı. lastik kaplı kraft kâğıdından yapılan. tır nakliyesinde yüklerin arasını desteklemek için tampon amacıyla kullanılan yastık. Aplikatör merdanesi. Dummy. Dull Finish. Dupleks kutu kartonu. Ductor Roller. Çift katlı karton. Dupleks torba Duplex Blotting Paper. Dolgu yastığı kâğıdı. Dunnage Paper. Alt ve üst katları olan ve katman özellikleri farklı olan. Bir mal veya hizmetin hazır olduğu tarih. Çift tonlu işleme. Çift renklilik. Tampon yastığı. iki farklı tonda renk elde edilen işleme tekniği. Dunnage Bag. Due Date. Baskı işlemi sırasında. Havayla şişirilen. Model. Duplex Bristol. İkili polimer sistemleri. Termin tarihi.

inşaatlarda malzemeleri örtmek için kullanılan kâğıt. Duplexed. Bir kâğıdın veya kartonun. Duplex Finish. Bir kâğıdın her iki yüzeyini de kuşe kaplayan makine. Duplex Enamel Book. Duplex Mill Wrappers. Dupleks renkli. Yüksek gramajlı ve hamuru alta ve üste ayrı renkte boyanmış.F. Her iki tarafı farklı renkli. 178 . ıslandığında yaş dayanımı fazla olan yumuşak dokulu. üst yüzü ise antik görünümlü. ince astar kâğıdı. Dupleks taş baskı kâğıdı. Kağıt makinesinde. Dupleks enamel kâğıt. çift kat hale getirilmiş kâğıt. Dupleks kuşeleme. Duplex Coating. Duplex M. Dupleks örtü kâğıdı. Her iki tafın farklı işlendiği teknik. diğer yüzü kuşe bristol. Bir yüzü beyaz veya renkli. Bir katı ofset baskıya uygun. Dupleks kesim. Dupleks kâğıt. Duplex Foil Backing. uzun elekli makinelerle üretilen fotoğraf kâğıtları. Alt ve üst hamur kasaları olan. Çift katlı Dupleks. diğer tarafı ona uyan mürekkeple kaplı kâğıdın. çift katlı ve çift renkli ambalaj kâğıtları. Duplex Coater. Duplex Colors. Bir yüzü kaba. Ayni anda iki yüze de yapılmış baskı. diğer yüzü düzgün taş baskı kâğıdı. diğer tarafı emici kâğıtla. Dupleks fabrikasyon ambalaj kâğıdı. Ayni anda iki farklı uzunlukta yapılan kâğıt kesimi. Dupleks kuşe bristol. Duplex Offset Blotting Paper. Bir tarafı koyu renkli. Dupleks ofset kurutma kâğıdı. Litho. Duplex işlemeli. Duplex Cutting. Tek tarafı veya her iki tarafı benekli boyanmış. elek yüzü (alt tarafı) çok düzgün olarak üretilmiş. Dupleks fotoğraf kâğıdı. Dupleks kuşe makinesi. Duplex Paper. ayni anda iki yüzeyinin de kuşe kaplanması. Alt ve üst yüzeyi farklı renk ve dokulardaki kâğıtlar. Duplex Sheating. Dupleks folyo astar kâğıdı. katlandığında özel görünüm vermesi nedeniyle tasarlanmış kâğıt. Duplex Photographic Film Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Duplex Coated Bristol.

Fotokopi kâğıdı. 179 . Tozama. Plan kopya makinesi. Dupleks duvar kağıdı. Kopyalama pelürü. Duplex Super. Toz patlaması. Kâğıtta orijinal kaliteyi koruma özelliği. küşük bir kıvılcımla meydana gelen toz patlaması. kaolin ve ölü elyaf gibi parçacıkların ortaya çıkması. Demir kristallleri ve onun farklı dizilmiş bir allotropu olan östenitin. yüksek dayanımlı stensil kâğıdı. Duplex Wallpaper. Ozalit kâğıdı. İki farklı hamurla. Toz alma kâğıdı. arka tarafı işlenmemiş olarak bırakılmış kâğıt. Duplicating Stencil Paper. diğer yüzü sıcak valse temas ederek. Dust Explosion. Kuşe kâğıt kesilirken. Karbonlu kâğıt. Stensil kâğıdı. Yâğlı kaplamalı. Super kalenderlenmiş dupleks kâğıt. Duplex Texture. Tozlanma. Duplicating Paper. Teksir kâğıdı. Süper kalenderde bir yüzü soğuk vals. Duplex Varnishing Litho. Toz. Duplicating Note Paper. Duplicating Tissue. farklı iki yüz yaratılan kâğıtlar. Tek tarafı verniklenmiş. Dupleks vernikli taş baskı kâğıdı. Duplicator. Dusting Paper. Bir tür zımpara işlevi gören kâğıt. Dupleks dokulu. Double Face). Sıcak valse temas eden yüzeyde daha düzgün görünüş elde edilmektedir. Dayanıklılık. Krom katkılı paslanmaz çeliğe göre daha ucuz ve hijyenik olan bir alaşım. Dusting. Ozalit makinesi. Duplicator Paper. Elyaf tozları veya nişasta parçacıklarının havada belli bir yoğunluğa erişmesi sonucu. kristal yapılı çelik alaşım.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Duplex Stainless Steel. Durability. Dust. Dupleks paslanmaz çelik. makinede çift katlı ve her katı farklı özellikte üretilmiş kâğıt. El yazmalarının ıslak kopyalarını üretmede kullanılan pelür kağıdı. yarı yarıya karıştırılmasıyla oluşturullan. Kâğıt işlenmesi sırasında ortaya çıkan dolgu maddeleri ve ölü elyaf parçacıkları. (Bakınız.

(Eş anlamlı. Dynamic Cleaners. (Bakınız. Kağıt makinelerinde G2. Bunlar ithalat. Dynamic Braking. G2. Dying. Dynamic Balance Speed. Cyclonic Cleaners) 180 . Kalma. Dinamik frenleme. Dwell. Holanda kâğıdı. Dye Stuffs.5. Balansın dinamik şartlarda. Basic Dyes). Makinenin tam yükünde titreşimsiz çalışacığı balans hızı. Boyama. Dutch Mordant (Acid). bazik boyalar. G6.5 değeri seçilmektedir. Dinamik temizleyiciler. doğrudan boyalar ve pigmentler gibi boyayıcı maddelerin tümü. Hollanda’da elde elekle üretilen kâğıtlar. Dinamik doğruluk. Dutch Paper. bakır veya çinko baskı plakaları hazırlanırken kullanılan aşındırıcı. ÖTV. Dinamik balans derecesi. Hız kontrolu yapılan bir elektrik motorunda frenleme sırasında ortaya çıkan enerjiyi emerek tüketen dirençli sistem. Balance Quality Grade). Bir yerde bekleme veya oyalanma süresi.3 gibi G değeri düştükçe balans hassasiyeti artan ISO ölçülendirme sistemi. Vergiler. ihracat. Dynamic Accuracy. Temas. Durma. Boyar maddeler. Temas süresi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Duties. Dwell Time. Dinamik balans. Asidik boyalar. hangi toleranslarda yapıldığını gösteren derecelendirme. Acid Dyes. Dye Based Ink. Boya kökenli mürekkep. Yükte doğruluk değeri. Bekleme. Centrifugal Cleaners. (Bakınız. Kalma süresi. Rotogravür baskı için. Boya. Hareket halindeyken ve yüklüyken ölçülen doğruluk değeri. Bir malın temini aşamasında ödenen tüm resmi vergiler. Dynamic Balance Grade. Hollanda mordanı. Boyama özelliği olan renkli çözünebilen kimyasal bileşikler. Kağıdın valse girmesi ve çıkması arasında geçen süre. KDV gibi vergilerdir. Dye. sulandırılmış hidroklorik asit.

Dinamik safiha eleği. Dynamite Paper). Bu kâğıttan. kâğıt hamurunda kullanılan dolgu maddelerinin elyafa tutunumlarını belirlemeye yarayan cihaz. Dinamit kapsülü kâğıdı. Mukavemeti çok yüksek olan ve neme karşı dayanıklı olan. Dynamite Shell Paper. Dinamik süzülüm cihazı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Dynamic Drainage Jar. çok hareketli ortamda. dolgunun elyafa turunumu önemli hale gelmektedir. kapsül yapılarak dinamit içine konulmaktadır. Dynamic Seal. Hızlı kâğıt makinelerinde. Kağıt makinesinde yapılmış gibi özelliklere sahip safiha yapabilen laboratuar düzeneği. patlayıcı muhafazası olarak kullanılan bir kâğıt. (Bakınız. Dinamik salmastra. Hareketli bir ortamda. 181 . Dynamic Sheet Former (DSF). Dinamit kâğıdı. Dynamite Paper.

Kulağı sese karşı korumak için. Sıkıştırma mukavemeti (Compression Resistance) ile doğrudan ilşkisi bulunmaktadır. hem de makine önünde. Kenar ezilme testi. Ekonomiyi öne alan bakış tarzı. Dik ezilme testi. Earthing.02-3mm² arasında alanı olan lekelerin hem büyüklüğünü. Stokta tutulan her tür malın stok maliyetini düşürmek açısından belirlenmiş olan sipariş miktarı. Malın temin süresi. dikine konularak uygulanan dayanım testi değeri. dikine konularak uygulanan dayanım testi. hem de zeminle kontrast derecesini dikkate alan ve Tappi tablolarından eşdeğerini bularak yapılan. Ekonomizör. safihanın kenarlarındaki ince tabakayı traşlamak 182 . leke miktarını belirleme yöntemi. Economics. Kâğıtta 0. Kolay ağartma. elektrik yükünü toprağa aktaran elektrik alt yapı tesisatı. Topraklama. kâğıt fabrikalarında kullanılan kulak tıkacı. Edge Crush Resistance (ECR). baca gazından ısı geri kazanımı sağlayan boru donanımı. Kenar kesici. Dik ezilme direnci. Economizer. Ekonomi. (Bakınız. Doğrudan pişirilerek yapılan ağartma. raf ömrü gibi ölçütlere göre belirlenen sipariş miktarı. Kulak tıkacı. Ekonomik sipariş miktarı. eleğin son bölgesinde. ECS (Edge Crush Strength). koruma veya elektro statik boşalma (ESD) amacıyla kurulan. Edge Crush Resistance). İşletme. Edge Cutter.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ E Ear Plug. Ekonomik bakış açısı. Eşdeğer leke alanı. Economic Order Quantity. Belirli ebatta hazırlanmış oluklu mukavva levhanın. Belirli ebatta hazırlanmış oluklu mukavva levhanın. Uzun elekli kâğıt makinelerinde. belirli bir dönemde kullanım miktarı. Kenar ezilme direnci. Buhar kazanlarında. Edge Crush Test (ECT). EBA (Equivalent Black Area). hem makine arkasında. Easy Bleaching. Economic Aspect.

Edgewise Compressive Strength.F (English Finish). Etilen-diamin-tetraasetik-asit.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ için kullanılan fıskiyeli su jeti. Alkali selüloz üretiminde. Efficiency (η). EDTA (Ethylene-Diamine-Tetraacetic Acid). Buna “Initial Tearing Resistance” da denir. Verim. Atık. Kenar yırtılma direnci. daha düşük değerli yırtılma direncidir. Kenar kesici fıskiyeler. Bir temizlik kağıdının kenarlarında yapılan kabartma ve tırtıklı kesim tekniği. Kenar tırtıklama makina yönünde yapılmaktadır. Yapılan işin harcanan enerjiye bölümüyle bulunan oran. Kenar koruyucu. (m) Edge Nail Strength. likör olarak kullanılan kostik (NaOH) ve sodium sulfit (Na2O) karışımına verilen isim. Bıçak ağzı uzunluğu. İngiliz tarzı işleme. Effective Alkali. Vals kaplamalarında ısıyı yayma özelliği (m2/s). Kâğıt kenarlarının. Edge Protector. Kenar çivi mukavemeti. Edge Length. Kenar kabartmalı tırtıklama. yırtılmanın başlamasına karşı gösterdiği gram cinsinden ifade edilen direnci. Effective Thermal Diffusivity (of Roll Coating). Etkin ısı yayma gücü. Etkin alkali. Edge Squirts. “Internal Tearing Resistance” yırtılma başladıktan sonra ölçülen. Rifaynerde bıçak ağzı uzunlukları toplamı. Randuman. Effluent. Metre cinsinden dikkate alınır. Çevre açısından kirlilik yaratan her tür madde. Edge Tearing Resistance. yanal hareketlere karşı yırtılma direnci. 183 . ECS). Edge Crush Resistance. Kenar yırtılma mukavemeti. Edge Embossing Knurling. (Bakınız. Kenarlarına çivi çakılan fiber levhaların. Ayrıca safiha enini daraltmak veya ayarlamak için de kullanılmaktadır. Elekte bulunan kenar kesici fıskiyeler. Bobinlerin yan yüzeylerine konulan ve kenarları ezilmeye karşı koruyan mukavvalar. E. Kağıt ve selüloz üretiminde hidrojen peroksitin metal iyonlarıyla etkileşime girmesini önlemede kullanılmaktadır.

Vals yüzey kaplamalarında yüzey esnekliği. Hurda gazete kâğıdından yapılan. Election Bristol. Dalga. Atık vermez. Bazen sanat kâğıtlarında istenilen bir özellik. Electrical Cable Filling Paper. Yumurta koli kartonu. Yumurta kolilerinin içinde. Egg Carton Board. C dalga. Electrical Connections. Seçimlerde pankart yapılmak üzere üretilmiş bir bristol karton türü. A dalga. Esneme modülü. Egütör valsi kullanılmadan üretilen kalın kartonlardaki yüzey görüntüsü. Egg Shell Finish. Kâğıda uygulanan kuvvetin değişmesiyle. Yumurta koli dolgu kartonu. Egg Case Board. Fırlatma. Egg Shell Book Paper. seperatör olarak kullanılan mukavva. Ejection. Egg Case Filler Board. Atma. Esneklik. (Young’s Modulus). Esneme sabiti. Yumurta koli kartonu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Effluent Free. Elektrik bağlantıları. Esneme gücü. Seçim bristolü. E-Flute. Elastikiyet. Yumurta kolilerinin içinde seperatör olarak kullanılan mukavva. 184 . Yumurta viyolü. yumurta ambalajı olarak kullanılan. oluk yüksekliği 1. Egg Case Flats. Elastic Strength. Ucuz market kitaplarında kullanılan bir kâğıt türü. oluklu mukavvalarda. Kaba kitap kâğıdı. Elasticity. Elektrik kablosu dolgu kâğıdı. B dalga. olukların yüksekliğini ve bir metre uzunluktaki oluk sayısını tanımlayan bir ifadedir. F dalga. E-dalga (mikro dalga) olukluda. Elastic Modulus. Yumurta kabuğu desenli kitap kâğıdı. Yumurta kabuğu deseni verilmiş karton.2 mm ve oluk sayısı 290 dır. Çevreye kapalı. F-Dalga. Mikro dalga. özel kalıplanmış karton. boyca uzamadaki değişim oranın sabit gösteren sabit terim. ve K dalga türleri de vardır.

Elektrik kablo kâğıdı. faks gibi makinelerle yapılan basım işi. Electronic Printing. Elektriksel yalıtımı olan elyaf. Electrical Pressboard. yüklü bir parçacığın yarattığı durum. İzolasyon malzemesi. bir dış elektrik alanının etkisiyle hareket etmesi. Electrician. elektrik akımını iletecek ortam yaratan bileşikler. Electrolytic Paper. Electrical Fibre. Elektrikli tahrik sistemi. Elektronik makinelerle yapılan basım. Drive System). Electrical Insulating Material. Electro Photography. Vulkanize elyaf. Elektriksel izolasyon kâğıdı. Electrical Grade Paper. Elektrik teknisyeni. Elektronik basım. Electrical Double Layer. Elektriksel iletkenlik. Elektriksel izolasyon kartonu. Electric Cable Paper. Elektriksel yalıtım maddesi. Elektrolit. Electrolytic Capacitor Paper. 185 . Sıvıda bulunan askıdaki yüklü parçacıkların. Electrolyte. Presbant. Electrical Insulating Paper. Electrical Drive System. Fotokopi. Bir sıvı içinde hareket eden. Fotokopi. yer değiştirmesi. Elektriksel iletkenliği olan polimerler. Elektroforez. Suda çözündüğünde. çift katmanlı (artı ve eksi) elektrik yükü oluşmuş yapı. Elektrokinetik yük. Electrical Insulation Fibre. yazıcı. (Bakınız. Elektrikle yüklü bir parçacığın sıvıya konması durumunda meydana gelen. (Xerocopy). Elektrik izolasyon kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Electrical Conductivity. Kondansatör kâğıdı. Yağlı kondansatör kâğıdı. Elektrikli çift katman. Presbant. Electroconductive Poymer. Electrophoresis. Electrokinetic Charge. Lazer baskı. Elektriksel kâğıt türü.

onların askıda kalmalarını sağlayan yöntem. Elektropolisaj. Yırtılma direnci testi. Kaplama yapılmış ve eskiden kullanılan fotokopi ve faks kâğıtları. Electrostatic Copy Base Paper. Kuşe hamurundaki pigmentleri elektrikle yükleyerek. mürekkep transferinin güçlendirilmesi. Faks kâğıdı. Fotokopi kâğıdı. Electro-Polishing.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Electrophoretic Mobility. Paslanmaz parçaların elektrik akımı ile anodik akım altında. Kâğıtta boyca uzama. (Bakınız. (Eş anlamlı: Tearing Resistance Test) Elongation. Electrostatic Stabilization. yazıcı ve fotokopi makinelerinde yapılan basım. kimyasal bir ortamda. Elektrostatik destekli. Elektrostatik dengeleme. Elektrostatik baca gazı filtresi. Hamur kasalarının iç çeperinde yapılan elyaf tutunumunu önleyici işlem. Stretch). Elektroforetik hareketlilik. parçacıkların kendi aralarında yarattığı hareketlilik. Elmendorf Test. Clorine Free). Baskıda kağıt ve gravür silindiri arasındaki elektrostatik yük farklılığının arttırılarak. Electrostatic Assist. Elektrik yükü nedeniyle. (Eş anlamlı. Electrostatic Discharge (ESD) Paper. (Xerocopy Paper). Faks. içinde veya bünyesinde bağımsız klor elementi bulunmayan kâğıt. (Eş anlamlı. Antistatik kâğıt. Baca gazlarının içindeki toz parçacıklarını elektriklendirme yoluyla yakalayıp. Elektrostatik basım. 186 . sıvı içinde askıda bulunan yüklü parçacıkların birbirlerine göre hareket etmeleri. Electrostatic Attractions. Elektrostatik yük. Electrostatic Printing. Elemental Chlorine Free (EFC). Klor elementsiz kâğıt. Bir dış elektrik alanının etkisiyle. baca tabanında toplayan bir filtre sistemi. Üretiminde klor diyoksit gibi klor türevleri kullanılmasına rağmen. Electrostatic Charge. Tam klorsuz kâğıtlarda klor kullanılmaz. Electrostatic Precipitator (ESP). Elektrostatik cazibe. Antistatic Paper). yüzeyinden mikron mertebesinde sökmeler yaparak parlatılması işlemidir. Electrostatic Copy Paper. Uzama.

Gofraj makinesi. Kopma noktasına kadar uzama. Acil durumda kullanılmak için ayrılan yedek. Embrittlement. Kâğıdın zamanla kırılgan hale gelmesi. (2) Gofrajlaşma. Gofrajlaşma eğilimi. Ortama yayılmak. Korindon tozu. 187 . Acil. Kâğıt zımpara yapımında kullanılan ve kâğıt yüzeyine kaplanan zımpara tozu. Dekoratif amaçlı kullanılan bir kabartma yöntemi. Emery Paper. Emanete. Embosser. Gevrekleşme. Kabartmalı. Gofrajlı. Kâğıda kabartma desen veren presler. Kopma uzaması. Yayılmak. (1) Gofraj uygulama. Gofrajlı kurutma kâğıdı. sert olmayan kağıt yüzeyinin gofraj oluşturması. Zımpara astar kâğıdı. kâğıdın yüzey tutkallamasının yapılmamış olması. Zımpara tozu. Aluminyum oksitin kavrulmasıyla elde edilen sert madde. Gofraj merdaneleri. Bu nedenle “Blotting” kurutma kâğıdı adı geçmektedir. Gofraj veya kabartma uygulaması için kâğıdın yumuşak dokulu ve patlamayan yapıda olması gerekir. Kâğıt zımpara yapmak için oldukça dayanıklı olarak üretilmiş kraft kâğıdı. Zımpara kâğıdı. Baskı nedeniyle. Gofraj kalenderleri. Embossed Blotting. Embossed. Emergency Spare. Emery. kâğıda kabartma verilmiş. Gofrajlı kapak kâğıdı. Embossing Tendency. Ayrıca kabartma üzerine yaldız boya veya diğer kaplama teknikleri kullanıldığından. Embossed Cover Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Elongation at Rupture. Gofrajlı aydınger kağıdı. Embossed Glassine. Emergency. Soğuk veya sıcak merdane ile presleyerek. yani bir tür kurutma kâğıdı özelliğinde olması gerekir. Embossing. Acil yedek. Kabarıklıklar oluşması. Embossing Calenders. Yapılması için bekleme zamanı olmayan. Kabartma makinesi.

yüksek molekül ağırlıklı polimerler. Salım standartları. Tecrübeye dayalı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Emission. Salıcılık. Belirli bir sıcaklıkta bir yüzeyden salınan radyant enerjinin. Bir arada olabilmeleri için bir sıvının parçacıklar haline gelip diğer sıvıda dağılması gerekir. Bir işveren tarafından işi yapması için tutulmuş ücretli. faz yaptırmayan yüzey aktif maddeler. Emisyon faktörü. Kanunen belirlenmiş. Ofset baskıda. Salım faktörü. azami atık oranları. Emülgatör polimerler. Çalışan. Yağ içindeki su veya su içindeki yağlar örnek gösterilebilir. Emulsion Coating. kara cismin ayni sıcaklıkta saldığı radyant enerjiye oranı. Emülgatör. Çevreye kirletici parçacık gönderme. Sıvı çözütüm. Ticari veya imalat türü bir işi çalışanlar tutarak yürüten kişi veya onun temsilcisi. Bunlara kolloidler yani asıltılar da denilmektedir. Emülsiyon. Emülsifikasyon. Parçacıkları askıda tutmaya yarayan. Emulsification. (Immission kelimesinin yaygın şekilde yazılan hali) Emission Factor. Emisyon. Sıvı parçacıklarını diğer bir sıvı içinde askıda tutan maddelerin ortak adı. Güçlendirme. Kâğıdın emülsiyon haldeki plastik veya reçineyle kaplanması. Emulsion Polymers. Emission Standards. Yetkilendirme. Emisyon standartları. mürekkeple baskı sıvısının birbirine karışması ve sıvı bir çözültüm oluşturması. İşveren. 188 . (Eş anlamlı. Employee. Ampirik. Employer. Emulsifying Agent) Emulsifying Agent. Emulsifier. Salım. Birbirine karışamayan iki sıvının parçacıklara dağılarak bir arada bulunmaları durumu. Birim üretim başına ortaya çıkan ortalama atık miktarı. Bu nedenle faz oluşturma eğilimleri vardır. Karışıma. Empowerment. Empirical. Tecrübi. Emissivity. Emülsiyon kaplama. (Bakınız: Emulsifier) Emulsion.

Kapak içi kâğıdı. Harcama. Encumbrance. Mineli karton. Mineli. End Stage. Otomasyonu olan sistemlerde şartların gerçekleştiğini ve makinanın hazır olduğunu operatöre ekran ekran aracılığı ile bildiren durum bildirisi. Enamelli. Masraf. Titrasyonda renk değişiminin olduğu an. Tek tarafı su geçirimsiz hale getirilmiş kurutma kâğıdı. Enamelled (Enameled). End Groups. End Point. End Leaf Paper. Enamelled Board. (Bunun karşıtı. Mine. Enclosed Hood. Enamel. Uç grupları. Enamelli kitap kâğıdı. Enamelli karton. Enamelli kartpostal. Enamelled Paper. Enamelled Book Paper. Disable) Enamel. Bobinlerin yan yüzeylerini ezilmeden ve kirlenmeden korumak için konulan kâğıt veya karton koruyucular. Enamelled Blotting. Faal hale getirmek. Kapalı havbe. Sırlı kâğıt veya sırlı kaplama için kullanılan genel terim. Yan kapamalar. dış ortamdan soyutlayan havbe. End Bands. Sırlı. Enamelli kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Enable. Etkinleştirmek. Ciltlemede kapakla kitap arasına konulan. Yapılanlardan doğan harcamalar. Enamelled Postcard. Enamelli karton. Son nokta. Enamelled Card. ince ve desenli kâğıtlar. Aktif duruma getirmek. 189 . Bir takım ön koşulların sağlanması sonrası makinayı çalışacak duruma getirmek. Makinayı start alacak duruma getirmek. Son kademe. Selüloz moleküllerinin sonunda bulunan ve zincirdeki halkalara benzemeyen gruplar. Sırlanmış. Makine altı da dahil Kurutma kısmını kapatan. Mineli kurutma kâğıdı. Sır.

frekans ve güç ihtiyacı. Enerji verimliliği. Energy Distribution. Enerji dengesi. Energy Interruption. Energy Conversation. Enerji nakil hattı. Enerji kazancı. Energy Consumption. Energy. Uçtan uca. Buhar veya elektrik enerjisi. Enerji yönünden verimi olan ekipman veya makine. Tasarruflu. Enerji kesintisi. Energy Efficiency. trafolarla fabrika içindeki dağıtımı. Son kullanıcı. Fabrikaya elektrik enerjisini getiren hava veya yeraltı hattı. Yapılan işe karşılık harcanan enerji. Enerji kaybı. Enerji santaralı. Yapılan iş sırasında atılan enerjiyi geri kazanma. Son tüketici. Energy Efficient. Energy Transmission Line. Daha az enerji harcayarak belirlenen işi yapma. Harcanmasına rağmen. Enerji geri kazanımı. Enerji ihtiyacı. Boydan boya. Energy Requirement. Fabrikaya gelen elektrik enerjisinin.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ End to End. Bir ekipmanın çalışabilmesi için gerekli gerilim. End User. Energy Loss. Bir ekran aracılığıyla kontrol edilen elektrik şebekesindeki enerji üretimi ve enerji tüketimini optimum noktaya getirmeye çalışan sistem. Energy Balance. Enerji tasarrufu. 190 . Energy Plant. Enerji yönetim sistemi. Energy Management System. Elektrik ve buhar elde edilen ünite veya bölüm. Enerji tüketimi. Enerji tasarrufu. gücünden yararlanılamayan kayıp enerji. Enerji dağıtımı. Energy Recovery. Enerji. Yapılan iş sırasında alınan önlemlerle yapılan enerji tasarrufu. Fabrika içinden veya dışarıdan kaynaklanan enerji kesintisi. Bir uçtan öteki uca. Energy Saving.

işletmelerde mal ve hizmet üretimi için gereken işgücü. Kanun veya kurallara uyar hale getirme. Gravürcü bristolü. Soruşturma. Enquiry. çok küçük hava kabarcıkları. Engine Sizing. Entalpi. Dayanıklı. baskı kalıbı hale getirilmesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Enforcement. English Finish. Enterprise Resource Planning (ERP). Kurumsal varlık yönetimi. Yaptırım. teknik doküman üretimi. devreye alma gibi alt dalları olan faaliyetler bütünü. Makinede tutkallama. Sürüklenen hava. kitap ve yazı kâğıdı için yapılmış işlemler. Basınç altındaki kapalı sistemlerde. Kâğıt hamuruna üretim öncesi nişasta veya reçine tutkalı katılması. Tetkik. Gravürcü prova kâğıdı. Kâğıt makinelerinde verimliliği dikkate alarak. 191 . Engineered Capacity. ısı transferini hesaplamaya yarayan. Entalpy. belirli bir süre içinde ve ideal çalışma şartlarında sağlanabilen. Bir kurumun elindeki malların değerini en üstte tutmaya yönelik IT sistemi. Gravür yapımı. Gravür basımı için üretilmiş yüksek kaliteli bir bristol türü. Engineering. makine. Mühendislik çalışmaları. Tasarlanan kapasite. Mühendislik kapasitesi. Enterprise Asset Management. malzeme gibi kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan bütünleşik yönetim sistemlerine verilen genel ad. Entrained Air. Projelendirme. Azami kapasite. elyaflara tutunarak sistemde dolaşan. Kurumsal kaynak planlaması. Süperkalenderlemenin altında kalan işlem Engravers Bristol. azami üretim miktarı. Metal veya sert levha yüzeylerinin kazınarak. İngiliz tarzı. düzgün eperli ve kalenderden geçirilerek. Engraving. Kalıp amacıyla kullanılan ve test amacıyla ön baskı yaptıkları. Kapalı bir sistemin iç enerjileri toplamı. yüksek kaliteli kuşe kâğıt. Hamur içinde. Kurumsal çapta. suni bir temodinamik tanım. Engravers Proving Paper.

Dekoratif olması ve zarfın ışık geçirgenliğini azaltmak için. Çevreyi dikkate alan bakış açısı. Envelope Paper. Çevresel faktörler. Environmental Consequences. ham selülozdan üretilmişse menşei ile ilgili belgesi bulunması. Çevresel bakış açısı. Envelope Manila. Environmental Factors. düzensizliğinin ölçüsü. Zarf kağıdı. Envelope Paper. Termodinamikte bir sistemin dağınıklılığının. Yapının çevre mevzuatına uygunluğunu onaylayan resmi rapor. Kraft. 192 . Zarf kaplama pelürü. Environmental Aspect. kendisinin dönüşüme uygunluğu. Environmental Impact Statement. Büyük zarf yapımında kullanılan düzgün yüzeyli kraft kâğıdı. Zarf şeklinde. Zarf türleri. Zarflar. Çevre etki değerlendirme raporu. Envelope Lining Tissue. iç yüzeyde kullanılan pelür kağıdı. Selüloz veya nişastanın enzimle daha küçük molekülllere veya molekül zincirlerine ayrılması. Özel bazı çevre koşullarını sağlayan kâğıtlar. Düzensizlik. (2) Evrakları zarfa sokmaya yarayan parça karton. Entropi. Çevre tarafından yaratılan ortam koşulları. Kraft zarf kâğıdı. baskı yapılmışsa mürekkebinde soya yağı kullanılmış olması gibi koşullara bakılmaktadır. Manila görünümlü zarf. Çevre. Enzymatic Hydrolysis. Envelope Shape. Renk ve doku olarak manila keneviri kâğıdına benzetilerek. (1) Evrakları zarfa koyacak kişi. saman selülozundan yapılan zarf kâğıtları. Environmentally Preferable Paper (EPP). Çevresel sonuçlar. tamamen klorsuz üretilmiş olması. Environment. Envelopes. ÇED raporu. Envelope Stuffer. Zarf manilası.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Entropy. Zarf yapımında kullanılan çeşitli kâğıtların ortak adı. Enzimle parçalama. Poşete benzemeyen. Zarf doldurucu. Çevreci kâğıt. zarf görünümünde olan. Bunlarda dönüşüm oranları.

Equations. Rutubet denge değeri. (2) Eşit yüzdelikli. Eşdeğer kara bölge. Denge. Enzyme Converted. Kâğıtta kullanılan formüller ve denklemler. (1) Eşit ağırlık. 193 . Enzimle modifiye edilmiş. Equal Percentage. Sıvı halde bulunan yaş dayanım arttırıcı bir reçine.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Enzyme. son aşamada enzimle yapılan ek ağartma işlemi. Eşitlikler. Çevreden rutubet almayan ve çevreye rutubet vermeyen dengeli durum. Vanalarda yüzdesel açıklık değişimine karşı. Equivalent Black Area (EBA). Ekipman. Kâğıt toplarında ebat ve gramaja bağlı olarak. Enzim ile yapısı değiştirilmiş nişasta. Eşdeğer ağırlık. akışın ayni yüzdeyle değişmesi. Normal oda şartlarında % 10 rutubete karşılık gelmektedir. Kimyasal denge. Equilibrium Relative Humidity. Elektrikli veya mekanik ekipmanların durumlarını ve işyeri standartlarına uygunluklarını. aletler. Modifiye nişasta üretiminde ve kraft selülozunu ön ağartmada kullanılan proteinler. (Xylanase enzymes). Donanım. Eşit yüzdelik. Atmosferik şartlarda kâğıdın bünyesine geçen ve bir süre sonra ortam rutubetiyle dengeye gelerek daha fazla artmayan rutubet değeri. Bunlara örnek olarak. Equipment Audit. Epoksitlenmiş poliyamid reçine. Enzyme Bleaching. Eşitlenme. hem de zeminle kontrast derecesini dikkate alan ve Tappi tablolarından eşdeğeri bulunarak yapılan bir leke belirleme yöntemi. muhtelif kâğıtlarda yapılan ağırlık eşleştirmesi. Oksijenle selüloz ağartma işleminde. Equilibrium Moisture Content. 0. Lineer. Ekipman denetimi. Equivalent Weight. Epoxidized Polyamid Resin. Enzimli ağartma. Equilibrium. araçlar gösterilebilir. Enzim.02-3mm² arasında alanı olan lekelerin hem büyüklüğünü. bakım ihtiyaçlarını denetleme. makineler. Denge rutubeti. Equipment. Bir işte üretim amaçlı kullanılan fiziksel varlıkların genel adı.

Eucalyptus. Alkol ve asitler gibi ikili maddelerle ester oluşturan işlem. Silinebilirlik. Ethers Pulp. Ökaliptus. Esparto bitkisi selülozundan yapılan kâğıt. kuşe çözeltisi. Eter selülozu. Erection. Electrostatic Discharge Paper). baskı kalıbı elde etme. Yazı tabı kağıtlarında. Güney İspanya’da ve hindistan’da yetişen bir bitki. Hint kağıdı. birinci yazım sonrası ikinci yazıda mürekkebi dağıtmama açısından aranan özellik. Yüksek kaliteli selülozlardandır ve bu selülozun çeşitli kimyasallarla mofifiye edilenleri selüloz eterleri adınını alır. Etching. diş macunu. Installation). bir yazı kâğıdı türü. Erector. Selülozun asitlerle muamelesi sonucu ester elde edilmesi. Erasing Quality. Antique) Esterification. CMC gibi olanları. Erasable Parchment Bond.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Erasability. Uzun elyaflı lifleri selüloz üretiminde kullanılmaktadır. Esterleştirme. Daktiloda yazım sonrası. Antik kağıt. Çalışanın ihtiyaçları ve rahatını dikkate alan tasarım bilimi. (Eş alamlı. Silme kalitesi. Montaj denetçisi. silinirken elyaflarının yüzeyeden kopmaması ve silinen yere yeniden yazı yazılabilmesi. Kâğıdın silgi ile silinebilir olması. hatalı yerleri silerek kolayca düzeltilebilen. Erection Supervisor. Kâğıt makinesi montajı. Gravür. (Eş anlamlı. Bazı sanatkarlar tafından kullanılan bir gravür kağıdı. ketçap. Montaj elemanı. Asitle veya meknik olarak bir yüzeyin aşındırılması yöntemini kullanarak. (Bakınız. Esparto. Ergonomics. Baskı plakası olarak üzerine gravür kazınmış metal bir levha yüzeyi kullanılır. Esparto Paper. Esparto. şampuan gibi ürünlerde kıvam kazandırıcı olarak kullanılmaktadır. Ergonomi. Bu bitkinin yaprakları selüloz olarak kullanılır. Esparto kâğıdı. Silinebilir parşömen kâğıdı. Diğer adı alfadır. Montaj süpervizörü. Montaj. Etching Paper. Gravür baskı kâğıdı. ESD Paper. 194 .

Her iki tarafı da farklı özellikte olan kâğıtlar. Elek yüzeyi ile keçe yüzeyi birbirinden farklı kâğıtlar. Rektifiye valsi. Baskı sırasında kâğıdın eninde oluşan aşırı ölçü kaybı. Çeşitli çalışmalarla yapılan durum değerlendirmesi. Exhaust Air. Çift yüzlülük. Evaporatör. Evaporator. Evener Roll. Evaporation Plant. Karalama kâğıdı. Two Sidedness). brülör kazanında yakmak için hazırlayan ünite. Excitation. Excelsior Wrapper. Genellikle doğru akım motorlarında görülür. İş güvenliği açısından giyilen gözlük türleri. nemli hava. Atık hava. Ticari bir markanın pelür türü ambalaj kağıdı. Üstüvane valsi. Holey Roll) Even Sided. havbeden dışarı atılan. Göz koruyucu. Çok ince kıyılmış ve dolgu olarak kullanılan döküntü kağıt. Hava tahliye kanalı. akış düzensizliklerini düzelten içi boş delikli vals. Even Sidedness. Uyartım arılığı. Excess Shrinkage. Buharlaştırma ünitesi. Excitation Purity.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Evaluation. Exercise Book Paper. Double Sidedness. Aşırı daralma. Karalama defteri yapımında kullanılan ikinci sınıf kağıt. Exhaust Duct. 195 . Renk uzayında beyaza olan bağıl mesafenin değeri. Eye Protector. makine salonundan dış atmosfere taşındığı kanallar. Düzeltme valsi. Siyah likörün suyunu uçurarak. Çift yüzlü. (Eş anlamlı. (Eş anlamlı. makine salonundan. Değerlendirme. Siyah likörü koyulaştırmakta kullanılan buharlaştırıcı. Excelsior marka sargılık kâğıt. Excelsior Tissue. Havbeden atılan nemli ve sıcak havanın. Vakum pompalarından. Pelür kırpıntısı. Uyartım. Hamur kasası içinde. Rectifier Roll. Kağıdın alt ve üst yüzeylerinin farklı özelliklerde olması. Elektrik akımıyla manyetik alan yaratmak suretiyle rotora hareket sağlama.

Hızlandırma. Eksoz kaçağı. İş emirleri ve satınalma sürelerini hızlandırarak teslim süresini kısaltma. Expected Actual Capacity. Expandable Paper. Ekspres kâğıdı. Gider. Uzayabilen kâğıt. 196 . yolluk ve yeme-içme gibi harcamaların tamamı. (Bakınız. tozların veya solvent buharlarının bulunduğu ortamlar. Patlama. Expansion). Patlatmış elyaf. Bu tür elyaflar bazı sunta fabrikalarında levha yapımında kullanılmaktadır. Genellikle makina enine doğru olan genişleme. Hava içinde yanıcı gazların. Kâğıtta neme bağlı boyut değiştirme. aniden basıncın kaldırılmasıyla elde edilen elyaf. Mevcut. Genişleyebilen kağıt. Envanterden düşmüş parça. Explosion. Eldeki. Havbedeki eksoz kanallarıyla veya vakum pompalarının çıkışlarından atılması gereken havanın. Yüksek gramajlı ve plastik kaplama amacıyla üretilen bir kâğıt türü. Genişleme. nişasta tozunun havada askıda olması ve arıtma üniteleri ve bütelerde hamurun beklemesi nedeniyle zehirli H2S gazı oluşması sonucu patlayıcı ortam oluşur. Uzun süreli yolculuğa. Beklenen gerçek kapasite. Export Packing. üretim yapılması düşünülen süre içinde gerçekleşen fiili üretim kapasitesi. barınma. İhracat ambalajı. Talepler dikkate alınarak. Patlayıcı ortamlar. doğal gazla çalışılan ortamlarda gaz kaçakları. Yongaları sıcak buharda basınç altında tutup. Expediting. Explosive Atmospheres. uzun süreli beklemelere ve farklı taşıma araçlarına yüklemeye ve boşaltmaya uygun ambalaj türü. Masraf. Exploded Fibers. Harcama. Planlanan kapasite. makine solununa sızması. Existing. Var olan. Koltuk ambarında bulunan ve envanter kayıtlarında görünmeyen parça. Kağıt fabrikalarında. Bir kontratta belirtilen ve kimin tarafından ödeneceği belirtilen nakliye. Expense.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Exhaust Leak. Expansion. Express Paper. Expense Part. kuşe ve laminasyon tipi üretimlerde havaya solvent buharı karışması.

Uzun süreli pişirme. Genellikle kreplenmiş kâğıt türleri. Kalenderlerde ve preslerde pabuç türü baskı nipleri. Dış saçaklanma. Bitki ekstresi. Güçlü tutkal. Uzayabilirlik. Extended Size. Bitkilerin işlenmesiyle elde edilen. Extensible Paper. Extended Nip. verim düşmektedir. Ekstre. Genellikle temizlik kâğıtlarında bulunan bir özellik. Extended Warranty. Maliyeti düşüren katkı maddesi. External Fibrillation. Dış fibrilleşrme. Aşırı kaba dokulu kitap kâğıdı. Extender. Lignin kaybı fireye neden olduğu için selüloz kalitesi artarken. Ön hazırlık. selüloz dışı kimyasallar. Genişleyebilme. Süre uzatımı. Extensibility. Dolgu pigmenti. Yaklaşık % 6 kreplenmiş ve dayanıklı ham kraft selülozundan yapılmış kâğıtlar. Geniş nip. Dolgu maddesi. Bir projenin gecikmesi nedeniyle ortaya çıkan cezalı veya cezasız.) Elyaf hücrelerinin dış zarlarında fibrilleşme yaratan öğütme türü. 197 . Bir ürün veya hizmetin garanti süresinin kontratla uzatılmış olması. Extractive.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Extended Cooking. Genişleyebilir kâğıt. Uzayabilir kâğıt. External Setup. Extension of Time. Extra High Bulk Book Paper. daha ucuz bir katkı maddesi. Genişleyebilir kraft. %50 si katı tutkal ve % 50 si nötrleştirilmiş reçine asidi ve üreden oluşan tutkal karışımı. süre uzatımı. Extensible Kraft. (Fibril selüloz hücrelerinin zarıdır. Kâğıt hamuruna veya kaplama karışımına pahalı bir dolgu maddesiyle birlikte. aynı amaç için katılan. Krepleme nedeniyle ortaya çıkan ölçü değiştirme özelliği. Gramajı yüksek ve dokusu kaba olan kitap kağıdı. Lignini azaltmak için odun yongalarının daha uzun sürede pişirilmesi. Uzatılmış garanti (süresi). Duruş öncesi yapılan duruşta kullanılacak parçaları montaja hazırlama.

Extruder. emprenye edilmiş diğer kağıtlar için de kullanılmaktadır. Slot Coating). Kraft kağıtlar için kullanılmakla birlikte. Solvent bazlı kaplama malzemesini basınçlı bir yarıktan veren kaplama yöntemi. Extrusion Coating. Fazlalıklar. Plastik film. Kuşe çözeltisinin. Çekme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Extras. Bir top kâğıtta. Çok dayanıklı. (Eş anlamlı. Extrusion. (Eş anlamlı. Extra Strong. hortum lastik kaplamaları gibi üretim sırasında parçayı sıcaklık ve basınçla iterek çalışan makine türleri. 198 . Yarıklı kuşeleme. Extruder Coating. Bodinoz. Extrusion Coating. olması gereken sayıyı aşan kâğıtlar. boru. Ekstruder. Yarıklı kuşeleme. Çekme makinesi. bir yarıktan basınçla verildiği kuşeleme yöntemi. Slot Coating).

Arızada kapanan (vana). Zaman içinde yavaş gelişen renk bozulması. Keçeli pres valsi. Fading. Acceptance Test). Fail Open. Tekstil. Elek-keçe değişimi. Elek-keçe gergisi. Kaplama kâğıdı. Elek-keçe temizliği. kabul görür olduğunu kanıtlamak için. Kâğıt makinesinde. Solma. Enerji kesilmesi gibi sinyal kesikliklerinde kapatma yapan kontrol vanası. Fabric Change. pres ve kurutma keçeleri gibi. Facing Paper. alıcının huzurunda. 199 . Kutu mendil.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ F Fabric. Fabric Cleaning. kostikli deterjanla manuel veya otomatik olarak temizlenmesi. Factory Acceptance Test (FAT). Elek veya keçenin ölçülen gerginliği. Elek gerginliğini elle veya otomatik olarak ayarlamaya yarayan mekanizma. Fabric Press Roll. sentetik malzemelerden dokunan ve kâğıt üretiminde kullanılan özel kumaşlar. Base Stock). Fabrika kabul testi. Arızada açan (vana). Fabric Tension. hamurdan veya safihadan geçen kirliliklerin. kutulu pelür kâğıtları. Elek gergisi. Fail Close. Elek-keçe. dekoratif görünümlü ve düşük gramajlı kâğıtlar. Yüz silme kâğıdı. (Bakınız. üretim alanında yapılan test. Satın alınan bir ürünün. Base Board. Facial Tissue. Yüz temizliğinde kullanılan. Renk atması. Kâğıt üretimi sırasında. Enerji kesilmesi gibi sinyal kesikliklerinde açma yapan kontrol vanası. Bir karton astar üzerine kaplanan. kullanım sonucu eskiyen elek veya keçelerin yenisiyle değiştirilmesi. Formasyon elekleri. Base Paper. Dokuma. Fabric Strecher. üretici tarafından. (Bakınız. Konfeksiyon ürünleri.

Mekanik veya elektriksel olarak parça değişimi ve tamirat gerektiren türde arızalar. İş güvenliğini tehlikeye sokan arıza. Kağıt fabrikalarının arızalarını azaltmayı ve verimli çalışmalarını sağlamak için kullanılan bakım tekniği. Arıza tipi değerlendirme analizi. Kağıt kalite sorunları için de kullanılabilir. Failure Management Policy. Sürekli yazıcı kâğıdı. Hoş görünüşlü ve hediye paketlerini sarmada kullanılan kâğıtlar. Bozulma. Her ekipmanda belirli bir arıza tipinin daha sonra ne gibi sorunlara neden olacağını değerlendiren analiz. Arıza tiplerine karşı nelerin yapılması gerektiğini belirleyerek. Fancy Gift Wrapping Paper. Çok yüksek debili ve düşük basma basıncı olan ve hamur kasasına hamur basan işletme pompası. Tehlikeli arıza. Arıza. Failure Mode. Kalın cilt kapaklarını kitaba bağlayan ve kapak altına yapıştırılarak kullanılan. Failure Analysis. (Bakınız. Fan pompası. Safihanın havbesiz. Fancy End. Arıza tipi ve etki analizi. Arıza tipi Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Fan Fold. (Bakınız. Arıza analizi. Arızanın oluş şeklini araştırma. Arıza sıklığı. Arıza oranı. Fanlı kurutma. 200 . End Leaf Paper). Fanlama. Baskı sonrası kâğıt boyutunda meydana gelen değişme. buna uygun hareket eden yönetim politikası. Failure Rate. Boyut değiştirme. Fan Pump. cebri hava hareketiyle kurutulması yöntemi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Failure. Arıza tiplerini önceden belirleyerek. Fan Drying. dekoratif görünümlü kâğıtlar. Failure Evaluation Mode Analysis. kâğıt topundaki her yaprağı kenarından kaldırmak suretiyle. yapılan kalite kontrolu. Minor Stoppages). Arıza yönetimi politikası. Failure to Danger. Fanning. Fan Out. İşletmedeki en yüksek debili ve darbesiz çalışan hamur pompasıdır. Hava fanı kullanarak. potansiyel arızaları önlemek için yapılan çalışmalar. Fan tutma. Hediye paketleme kâğıdı. Sürekli form kâğıdı. Ciltci kâğıdı.

(Bakınız. Tüylenme. Hata. Solmaz renk. Feather Edge. Solmazlık. Baryum sülfatla elde edilen beyazlık. tırtıklı karton. Fast Color. Yağ asidi. Arızada ise bir bakımcıya ihtiyaç duyulur. Kıllanma. Yorgunluk. Has boya. Somun. Sabit beyaz. Fastener. Feather Edged Decle. Fatigue. Sabit boya.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fascicle. Makinanın işlevini yerine getirmesini engelleyen durum. Color Fastness). Fatigue Failure. Boyanın sabitleme özelliği. Featherweight. (2) Çerçeve kenarı kesilmemiş karton. basit temizlik işlerinin yapılmamış olması veya belirli bir şartın/koşulun yerine getirilmemiş olması gibi. Mürekkebin kâğıt üzerinde saçaklı dağılımı. Çok düşük gramajlı kâğıt. Featherweight Book Paper. Operatörün bakımcı gerektirip gerektirmediğini anlaması için kendi işini çok iyi biliyor olması gerekir. Dış etkilerden etkilenmeyen boya veya renk. Fasikül. Fast White. Fastness. Çoğunlukla operatör tarafından düzeltilebilecek türde sorunlardır. Bir arızadan (Failure) kaynaklanabileceği gibi. Solmaz boya. Tüylü kenar. dikkatsiz kullanım sonucu da oluşabilir. Haslık. Feathering. Tüy siklet. Perçin gibi bağlantı elemanlarının genel adı. doymuş veya doymamış yağ asitleri. (2) Tornalanarak tüylendirilmiş karton kenarı. İnce pelür kâğıdı. İnci beyazı. Saçaklanma. Kâğıdın tüylü ince kenarı.. Tüylü kenar. (1) Traşlanmamış kâğıt kenarı. Kenarları üretim sırasında kesilmemiş. (2) Tornalanarak tüylendirilmiş kenar. Tüylü kenarlı karton. Gramajsız kitap kâğıdı. Otomasyon sistemlerine ait bir tanımdır. Feather Edged Board. Fault. Malzeme yorulması. Çeşitli karboksil asitlerinden türetilen. Yorulma arızası. Malzeme yorgunluğu sonucu oluşan makine kırılması. Fatty Acid. Tüylü çerçeve kenarı. 201 . Çerçeve kenarı. Civata. Bağlantı elemanı.

Felt Applicator. onun kalitesi ve yapısı hakkında edinilen izlenim. Keçe görünümlü. Keçe izli. Preslerde üretim sırasında bilinçli olarak veya sorunlar nedeniyle oluşan izler. kuşe dergi kâğıtları. Bu test. Pelür kuşe kâğıdı. Çok düşük gramajlı. olukları üzerine baskı uygulanarak yapılan ezilme testi. tahliye edici özellikleri olan kumaşlar. preslerde ve kurutma gruplarında kullanılan. Felt Hairs. Felting. kimyasal veya zift emdirilmesi için emici özellikte üretilmiş gramajlı kartonlar. His. Feel. Felt. Keçe izi. Patates nişastası. Light Weight Coated Papers). pompa emişine su veren kesafet kontrol sistemi gibi. Kâğıt makinesi preslerinde. Örneğin pompa çıkışındaki kesafeti ölçerek. Oluklandırılmış kâğıdın.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Featherweight Coated Paper. (2) Karton. Besi suyu. girişten düzeltmeye çalışan süreç kontrol tekniği. safihayı taşıyıcı veya suyu emici. oluklu kâğıda 23°C de % 50 nemli ortamda ve 24 saat belirli bir baskı uygulanarak yapılmaktadır. Tüylerin birbirine girmesi. Feculose/Fecule. Keçe tüyleri. Ambalajlık kraft. Besleme. Felt Mark. Düz ezilme testi. Feedback Control. FCT (Flat Crush Test). Kaba görünümlü. Kâğıtta iç tutkal olarak kullanılan bir nişasta türü. Feeding. Bir süreçte. Feed. (1) Keçe. Felt Finish. Esmer renkli. Geri beslemeli kontrol. Felt Brown. Keçe aplikatörü. Sentetik iplerden dokunmuş ve keçeleştirilmiş veya keçeleştitirilmeden. Kâzan besi suyu. kâğıda yaş izler vererek yapılan üretim. sargılık kâğıtlar. Feed Water. (Bakınız. Keçe temizliğinde kullanılan aparat. Kağıda dokunarak. 202 . çıkıştaki değişken değerini ölçerek. Beslemek. Dokunma hissi. Keçeleşme. Kâğıtta görülen kopmuş keçe tüyleri.

Askılı kurutma. Felt Side. Keçe izi verme. Felt Sided Paper. paslanmaya karşı dayanıksız. (2) Kartonla tavan izolasyonu yapma. Gübre torba kâğıdı. Felt Transfer Roll. Keçe yüzlü. Fiber Analysis. Titanyum alaşımlı paslanmaz çelik. Felt Sided. olukların yüksekliğini ve 1 metredeki oluk sayısını tanımlayan bir ifadedir. Kaba karton. C dalga. F-dalga. A dalga. Bitümlü karton serme. Matbaacılar tarafından baskı yüzeyi olarak adlandırılır. Felts Deadening (Deadening Felt). Aluminyum. İpliksi selüloz hücreleri. Yaş kısımda. (2) Genel anlamda nadiren selüloz kelimesi yerine kullanılır. pres keçesi izi oluşmuş veya özel iz verilmiş kâğıt. Fiber (Fibre). Elyaf analizi. Keçe tarafı. Keçe izli kâğıt. Keçe gerginliği. Safihanın direkler arasına gerilen iplere asılarak kurutulması. F dalga (mikro dalga) olukluda. F-Flute. Keçe izli taraf. Ses sönümleyici karton keçe. Kurutma keçesinin gerginliği. Genellikle daha düzgün olan üst yüzey. Düşük nikel alaşımlı. Felt Roofing. tüm örneğe göre. Ferritik paslanmaz çaelikler. Ferritic Stainless Steels. Keçe yüzü. E dalga ve K dalga türleri de vardır. Kraft kâğıdının bir türü. B dalga. (1) Elyaf.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Felt Marking. Felt Paper. Dalga. Felt Tension. Keçe yüzü. oluk yüksekliği 0. Elekte kâğıdın üst tarafı. Fertilizer Bag Paper.7 mm ve oluk sayısı 350 dir. Festoon Drying. yüzde cinsinden oranını tayin etme. (1) Tavan kartonu. oluklu mukavvalarda. istenilen özellikteki elyafın. bazen kurşun içeren Molibden. Keçe sevk valsi. Alınan örnekte. 203 . sayıca veya ağırlıkça. Duvarlarda ses emilimini arttırmak için kullanılan bir karton. Ses emici karton.

(Eş anlamlı. Fiber Composition. Testilde ve nakliyede kullanılan karton variller. Fiberboard Sheating. Genellikle birimlendirirken. bölünmesi ve tozlaşması. Fiber Can. miligram/100 metre olarak ifade edilir. Karton varil. Elyaf levhası. ısıtılmış elyaf kümelerine darbeler vurarak. Fiber Container. (1) Kalendere veya prese giren safihanın. Elyaf kesiği.Elyaf hasarı. Harman bileşenleri. Fiber Sorting. kâğıdın kenardan yarılarak kopması. Odun yongalarının elyaflara ayrılmasıyla oluşturulan levhalar. Elyaf kabalığı. Bu oran değeri elyafta performans özelliklerindendir. Elyaf dağıtma. Hurda kâğıtlardan yapılan kartonlar. elyaf kümesini.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fiber Axis Ratio. elyaf tanelerine ayırma işlemi. Elyaf boyunun çapına olan oranı. (2) Bobin makinesinde. Fiber Damage. Levha. Elyafların birbirine hidrojen bağlarıyla. Elyaf eksen oranı. çap nedeniyle değişen ağırlığı. (1) Duralit. Fiber Coarseness. Fiber Classification. Elyaf kompozisyonu. Varil alt ve üst kenarları metalle desteklenmiştir. kenar kesimi sırasında uzun bir elyaf nedeniyle. Fiberboard. Öğütme sırasında elyafın kesilmesi. Disperger denilen ekipmanları kullanarak. Fiber Cut. Elyaf bağı. Kaplama levhası. Container). Hamur içindeki elyaf dışı istenmeyen maddeler. Fractionation). Elyaf kopuğu. Bir elyafın boy ve en eksenlerinin birbirine oranı. Fiber Bonding. 204 . Bir hamurun içindeki farklı elyafların yüzde olarak oranları. Fiber Debris. Elyaf büyüklüğü. Elyafların uzunluklarına göre elekte sınıflara ayrılması. Fiber Dispersion. elyafın uzun veya düğümlü olması nedeniyle kopması. Elyaf cüssesi. Birim elyaf uzunluğunun. Elyaf sınıflandırması. tutkalla veya mekanik başka yöntemlerle bağlanması. Elyaf pisliği. aşırı şişmesi. Rejek. (2) Karton levha. (Bakınız.

Fiber Lifting. Fiber Puffing. Elyafların kuruma sırasında hidrojen bağıyla bağlanarak. Fiber Stiffness). Sıcak ve sulu bir ortamda yapılan baskı işlemi sırasında. Elyaf yüklenmesi. Yavaşsa frenleme etkisiyle enine doğru dizilirler. Fiber Network. mekanik kökenli elyafla yapılmış kağıtlarda elyafların şişmesi sonucu oluşan düzensiz grenli görüntü. Fiber Flexibility. askıdaki elyafların kümelenmesi. Hamur içindeki elyafları uzunluklarına göre ayırma. Fiber Loss. Elyaf kalkması. Elyaf kaybı. Elek hızlı ise. Elyaf kümelerini açarak elyafların dağılmasını sağlama. Elyaf dizilimi. Elyaf uzunluğu. Elyaf kabarması. Türbo seperatör veya deflaker türü. (1) Safihadaki elyafların dağılımı. Düğüm açma. Elyaf ağı. Elyaf kümelenmesi. Elyaf açıcı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fiber Distribution. Üretim sırasında hamur hazırlama kısmında ortaya çıkan kayıplar. Karton varil. 205 . pulperden açılmamış olarak çıkan elyaf topaklarını dağıtmaya yarayan elyaf açıcılar. Isı uygulanan baskıda. Elyaf seçme. Elyafın üzerinde oluşan kalsiyum karbonat yüklenmesi. Elyaf dağılımı. (Zıt anlamlı. Fiber Length. Kâğıtta enine ve boyuna dayanımları belirleyen temel faktördür. kâğıt yüzeyinden elyaf kalkması. Elyaf sınıflandırma. Elyaf dokusu. Fiber Floc. elyaflar boyuna dizilirler. dayanıklı safiha oluşturması. Boy seçimi yapma. Kâğıtta yüzey bozukluğuna yol açan. Elyaf uzunluğu endeksi. elyaf topaklanması. Fiber Flocculation. Elek üzerinde kalan elyafların yüzdesi. Fiber Loading. elyafların yönlenmesi. Fiberizing. Fiber Length Index. Fiber Fractionation. Fiber Orientation. Kâğıt hamurunda. Fiberizer. (2) Hamur içindeki elyafların uzunluklarına göre oransal dağılımı. Fiber Drum. Elek üzerinde elyafların hamur kasasından çıkış hızı ile elek hızı arasındaki farka göre. Elyaf esnekliği.

elyafların birbirine bağlanmasını güçlendiren bir yapıya kavuşturulması. Saha işleri. İşletme ekipmanları. borular ve tanklar üzerine takılan ölçü ve kontrol cihazı. Elyafların konik rifaynerlerde veya hollanderlerde. selüloz hücrelerinin suyu almamış. (Eş anlamlı. Saha testleri. Uzunluklarına göre elyafı bir elekle ayırma. Field Device.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fiber Recovery. Kağıt makinesi beyaz su uzun döngüsünde elyafın geri kazanılarak. Elyafın bükülmeye karşı mukavemeti. Saha kablolaması. Field Tests. Saha borulaması. hücre zarlarının parçalanıp daha ince ve saçaklı hale getirilmesi. fakat hücre duvarlarının suya doymuş olması durumu. Mikroskopik elyaf hücre duvarı yapısı. Fabrika ortamında yapılan testler. Elyaf sertliği. Bir ve çok yıllık bitkilerin elyaflı kısımları. Elyaf sınıflandırma. Elyaf. Ekipman dışında fabrika içi kablolama. Fibrous Materials. Fibre (Fiber). Kurutma ve ıslatma aşamasında. Fiber Sorting. Fiber Classification). Fibril. Field Piping. Elyaflı maddeler. Saha boruları. İpliklenme. Field Cabelling. Buna “Brushing Out” da denilmektedir. Fiber Ultrastructure. Elyafların hücre zarlarının parçalanmasıyla meydana gelen iplikçikler. Dosyalama kâğıdı. 206 . dövülerek. Fibril. Fibrilleşme. Fiber Stiffness. Odun hücrelerinin duvarındaki katmanlı yapı. Elyaf geri kazanma. Ekipmanların kendi boruları dışında kalan fabrika içi borulama. File Back Paper/Board. Fibrillation. Elyaf doyum noktası. Arşiv kâğıdı. Field Works. beyaz suyun içindeki elyafların alınması. Saha cihazı. İplikcik. Fiber Saturation Point.

Kalenderlerde kullanılan. (2) Çok katlı kâğıtta. Filler Clay. Parçacıklar. Film kaplı ofset kağıtları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ File Copy Tissues. Film Coated Offset (FCO). Boşluk. Filled Board. Film Press. Film pres. ikinci ve üçüncü yaprak olarak konulan. Dupleks kartonlarda. Hamura katılan kalsit. Kaolin. Filler Content. sorunsuz olarak üretilebilecek azami kâğıt eni. Film Coated. Bir kâğıt makinesinde. Nipsiz makinelerde kaplama yapıldığı için kaba bir yüzeyi bulunmaktadır. yüzeyi özel kâğıtla kaplı valsler. Files. kaolin türü maddeler. alt kata konulan kartonlar. Dolgulu valsler. Kâğıtta yüzey düzgünlüğü sağlamaya yaramaktadır. Dergi ve katalog yapımında kullanılan ve düşük gramajlı kuşe kağıtlara (LCW) alternatif bir kağıt türü. Tam en. Filler Board. Çok ince tabaka kaplama yapılmış grafik kâğıdı. Dosya klasörü. Dosyalamaya hazır. Film kaplamada kullanılan pres. Dolgu kartonu. Filled Bristol. Hamur içinde bulunan toz şeklindeki maddeler. Kâğıt hamuruna dolgu maddesi olarak katılan kil. Daktilo ile yazılan evraklarda. Genellikle çok katlı olarak yuvarlak elekli makinelerde üretilen ve alt katmanları üst kata göre farklı harmandan üretilmiş kartonlar. yedek dosya kâğıdı. gramaj sağlayıcı alt katmanlar. 207 . karbon kâğıdıyla ana sayfanın kopyalandığı ince yapraklar. Kâğıtta dolgu maddelerinin ağırlıkça selüloza göre yüzde miktarı. File Folder. Filler Paper. Filler. alt katı üst kata göre farklı hamurdan üretilmiş bristol karton. (1) Dolgu maddesi. Dolgu oranı. Zerrecikler. Kolej yedeği. Klasör. Dolgulu bristol. Fill. Fill-in. Yuvarlak elekli makinede. Pelür kopya kâğıdı. Filled Rolls. Dolgulu karton. Baskıda koyu renklerde keskinliğin olmaması. Dosya kâğıdı. Film kaplı. Dolgu kili.

Yıkama veya filtreleme sonucu çıkan sulu kısım. Final Acceptance. Finishing. Hamur içindeki boyutları çok küçük olan. Teksif eleklerinden çıkan su. gübre yapmak veya biyolojik dönüşümler ön planda gelmektedir. İşleme. Tamamlama. 208 . sayma. Filtreli su alma. Baskıya uygun. İşlem.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Filter Paper. Fines. Sonlandırma bölgesi. Elekte tutunma. Bunlar arasında. toz filtrelerinin yapımında kullanılan kâğıtlar. Kesin kabul. Finish. Filtrate. Ölü elyaf. dolgulu kâğıtlar. Matbaa artığı. Mekanik selülozla üretilen kaba kâğıtlar bu tanım dışındadır. Final Disposal. (1) Kâğıdın yüzeyinde kuşe kaplama. İnce elek. Fine Screen. Kesme. Filtreleme. yüzey düzgünlüğü sağlanmış. Hava geçirgenliği dikkate alınarak üretilmiş. iz verme gibi çeşitli efektler yaratmak için yapılan işlem veya işlemler bütünü. Filtre kâğıdı. Matbaalarda. paketleme gibi işlemler bütünü. kimyasal selülozdan üretilen. Fine Papers. Kati kabul. Elek aracılığıyla parçacıkların tutunmasını sağlama. Sonlandırma. kâğıt üzerinde yapılan işlemler sonucu ortaya çıkan döküntü kâğıt parçaları. Filtration Water Removal. İnce eleme. enerji üretmek. arazi doldurmak. Birici hamur yazı tabı kâğıtları. Filtration Retention. Üzerinde çeşitli işlemler yapma. Fine Screening. Toz elyaf. Filtration. (2) Fiziksel görünüş özellikleri yaratma. Atıklarda en son uygulanan yok etme işlemi. İkmal salonu. traşlama. Bitim. Son imha işlemi. İşleme. Finishing Broke. tuğla veya çimentoya karıştırmak. sarma. Finishing Area. elyaf dışı esnek maddeleri ayırmaya yarayan metal elekli ekipman.

fişek sarımında kullanılan. Finishing Waste. Softwood).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Finishing Paper. Ateşe dayanıklı kâğıt. Fireproof). köpük veya su bulunan yangın söndürme tüpü. Bitim puanı. Ateşe dayanıklı krep kâğıdı. Bu nedenle “Fire-Resisting” ifadesi daha doğrudur. sarım sonrası tüylü kenarlarının kolay alev alması nedeniyle tercih edilen kâğıtlar. Finish Variations. İşlem bitiminde. Kenarları traşlanmamış ve tüylü bırakılan. Fireproof Paper. her elyafın ateşe dayanımı belirli düzeydedir. Bu tür ağaçlar daha geç büyürler. 25”X40” veya 26”X38” ebadında (1000 inç²) kâğıdın. Fire Protection. İnce dişili zımpara kâğıdı. (Bakınız. (Bakınız. kâğıt yüzey düzgünlüğünde veya parlaklığında. yangına belirli bir süre dayanacak şekilde yapılmış olması. Fişek kâğıdı. 209 . Firecracker Paper. Son zımpara kâğıdı. Yangın alarm sistemi. Zımpara taban kâğıdı. İşlem değişkenlikleri. Yangına dayanıklı gövde. Fireproof Crepe. Yangından korunma. Finish Points. inçin binde değeri üzerinden kalınlık değeri. Matbaa artığı. gözle farkına varılan değişiklikler. Fire-Resistant Construction. Uygun kimyasallarla ve inorganik elyaflarla ateşe kısmen dayanıklı hale getirilmiş kâğıtlar. Fire Extinguisher. Herhangi bir kap veya konteyner veya tankın. İnoragnik bile olsa. Fire Alarm System. Köknar. Yangın söndürme cihazı. Bir inç uzunluk 1000 puandır. Yangın güvenliği.7 kg) ağırlığındaki. Fire Resisting. Fireproof. Fir. 50 pound (22. İçinde kimyasal toz. Ateşe dayanıklı. Ateşe dayanıklı. İğne yapraklılar ailesinden ve selüloz üretiminde kullanılan bir ağaç. Fire Safety.

Muhasebe kaydı kapak kâğıdı. İlk giren ilk çıkar. Yangın gözetmeni. kâğıt üzerinde görülebilen yuvarlak lekeler. Safihada kalan elyafların ve elekten süzülen parçacıkların miktarlarını görmek açısından önemlidir. (Bakınız. Fabrikada yangınla ilgili ekipmanları ve prosedürlerin gereklerini takipten sorumlu kişi. ikinci kademede azotça zengin maddeler oksitlenirler. Daha sonra. Stoklarda tarihe göre ilk giren stoğun öncelikli olarak sstoktan çıkması. elek üzerinde kalan hamurun. çıkan yangının söndürülmesi gibi görevleri olan kişi. biyolojik oksijen ihtiyacı. Karbonca zengin maddelerin oksitlenmesi için gerekli. Bu değer hamur kasasına verilen hamurun kesafeti ve elekaltı suyunun (beyaz su) kesafeti ile de hesaplanabilir. İlk geçiş tutunumu. Bu değer %50 ile %90 arasındadır. Tesisat ustası: Montajcı. Boru bağlantı parçaları. Five Why’s. Yeşil ve dalgalı rengi ve parlaklığı nedeniyle. balık derisi desenine benzediği için bu isimle anılan kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fire Supervisor. Fireworks Paper. Balık kağıdı. İlk aşamada karbonca zengin maddeler oksitlenirler. Manuscript Cover). Dayanımları için özel değerler bulunmamaktadır. Fiscal Manuscript Cover. Balık gözü. Şlaym veya başka kimyasallar nedeniyle. First In First Out (FIFO). Fitter. Havai fişek kâğıdı. Presbant kâğıdı. Hamurun elek üzerinden ilk kez geçişinde. 210 . İlk tutunum. Beş neden. eleğe verilen toplam hamura oranı. First Aid. Fire Watch. Birinci kademe oksijen ihtiyacı. Yangın süpervizörü. First Pass Retention. First Stage Biochemical Oxygen Demand. Bir sorun karşısında beş kez arka arkaya neden sorusunu sorarak kök nedene inen sorgulama tekniği. Fish Eyes. Fittings. Kaynak ve ateşli işlerin yapılması sırasında faaliyetleri izleyen ve yangın çıkmaması. İlk yardım. Düşük gramajlı ve tutkallı kâğıtlar. Fish Paper.

Flanş. Flag. Pul. Blöf tankı. Alev almaz kâğıt. kâğıdın kopuk olduğu yere konulan ve kopuğun varlığını ve yerini belirten kâğıt parçası. fakat yangını körüklemez. Fixed Point Measurement. Canlı buhar kaçaklarıyla karıştırılmamalıdır. Flashing. Sabitleme maddeleri. Bunların kâğıda bağlanarak yok edilmesini sağlayan maddelere sabitleme maddeleri denir. Selüloz üretiminde. su içinde zararlı maddeler giderek artar. Flange. Kâğıt bobininde. Flash Tank. Kütle boyaması yapılan kağıtlarda renk ölçümleri bu yolla yapılmaktadır. Sabit nokta ölçümü. Flaş tankı. Kuşe kaplamanın pul pul olup dökülmesi. Kondensat tanklarında basınç düşümü sonucu kondensatın ani buharlaşmasıyla oluşan ikincil buhar. Tutunum sağlayıcı. Hurda kâğıt işlemede. kapalı su döngüleri yaratıldığında. Flange Mounting. (2) Bayrak atmak. ölçü kafasını sabitleyerek yapılan ölçme tekniği. Flanştan bağlantılı montaj. Alevlenme direnci. Kraft kâğıdının işlenmesiyle elde edilen ve yandığında alev çıkarmayan kâğıt. Fışkırma. Sabitleyici. (1) Bayrak. Bu parçayı koymak. Yanmanın alev çıkararak şiddetlenmesine karşı direnç. Buhar sistemlerinde. 211 . blöf sırasında çıkan buharın tehlike yaratmaması için kullanılan tank. Ateşe dayanıklı değildir. Flaking. Ateşe dayanıklı. Boru hatlarına boruları birbirine bağlamak için konulan parça. Aydınlatma armatürü. Püskürtü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fixative. blöf tankı içinde meydana gelen ve basınçtan kurtulmanın etkisiyle oluşan. Flake. Flame Resistance. Diğer kâğıt parametreleri için tarayıcı türü ölçüm teknikleri yaygındır. Flame Proof. Pul şeklinde olan. Pullanma. Flame Resistant Paper. Flash Steam/Vapor. Fixture. kısa süreli patlama benzeri olay. Kâğıt kalitesini ölçen QCS sistemlerinde. Fixing Agents. Flaş buharı. Reçinelerde pul şekklindeki görüntü. Elyafa boya veya nişastanın bağlanmasına yarayan maddeler.

Flax Board. Flat Crush Test. Flat Crush Resistance. Keten bitkisinin saplarından elde edilen selülozdan üretilen kaba kartonlar. Flat Writings. Parlak olmayan. Flat Boxes). Saman kartonu. Blok kâğıtlar. Kese kâğıdı. (Bakınız. Flat Suction Boxes.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Flat Boxes. Vakum pompalarında kapasite belirleme amacıyla kullanılan test düzeneği. Flat Crush of Corrugated Board). Düzlük. üzerine basınç uygulanmasıyla yapılan dayanım testi. Flat Paper. Düz ezilme direnci. Flatness. Elek altında bulunan. (Bakınız. Döküm malzemelerde görülen çatlaklar. Kılcal çatlak. 212 . Paket kâğıt. Flat News. Vakum kasaları. Blok kağıt. Kolej yedekleri. Ebat kesilmiş gazete kâğıdı. Düzgünlük. Düz paketleme. Flat Rolls. Flat Wallet. Flat Ream. Ebat kesim kâğıt. Kolej yedeği. Düz orifis plaka testi. Flaw. Flat Finish. Flax. Bobin halinde olmayan ebat kesilmiş kâğıtlar. Flat Bundle. Ebat gazete kâğıdı. Flats. Flat Drinking Cup Stock. Ebat kâğıtların top olarak paketlenmesi. Ebat kesilerek 500 lü paketler haline getirilmiş kâğıt topu. Top kâğıt. düzgün ve desensiz yüzeyli işlenmiş kâğıt. Ebat halinde satılan bardak kâğıtları. Flat Plate Orifice Testing. Düz ezilme testi. Sade yüzeyli. vakumla su emişini sağlayan kasalar. Bardak kâğıdı. Tek duvarlı oluklu mukavvanın düz olarak yatırılıp. Bu tür odunsu bir yıllık bitkilerin selülozu. Ezik kâğıt bobinleri. (Tappi T808 veya T825). Kendir. Keten.

kırılgan olmadığı için kullanılan bir karton türü. Oluklu mukavvalarda kullanılan bir baskı yöntemi. Kâğıt veya karton yüzeyinin perdahlanarak. salmastra gibi işlerde kullanılan elyaflar. üzeri çakmaktaşı tozuyla kaplanarak kullanılan kâğıt. (Tappi T566). Fleksografik baskı. Oluklu mukavvanın esneme mukavemeti. test sonucu laboratuarda elde edilen mukavemet değeri. Elyafların vulkanize edilmesiyle elde edilen esnek elyaflar. Flint Glazed Box Cover Paper. Bu test cilt kartonlarında yapılmaktadır. Kitap kapaklarında. Oluklu mukavvalarda baskı için kullanılan bir müreekep Flexographic Printing. Zımpara yapımında üzeri aşındırıcı tozlarla kaplanarak kullanılan kâğıt. Fleksografi. Flint Backing Paper. Flexible Fiber. Esnek elyaf. Perdahlı kaplama kâğıdı. Esneme direnci. mürekkebi kâğıda aktaran baskı yöntemi. Esnek kapak kartonu. Flexural Rigidity. Eski adı anilin baskı olan. camsı görüntüye kavuşturulması. Genellikle conta.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Flexible Cover. Flint Paper. Zımpara kâğıdı. Döner bir vals üzerine sarılmış esnek kavuçukla veya polimer plakalarla yapılan rölyef baskı türü. Perdahlama. Flekso baskı. Flekso baskı mürekkebi. Flexography. İki destek arasına konulan kartonda. Flint Glazing. diğeri uygulama valsi olarak. Flekso baskı. Esneme mukavemeti. birbirine temas eden iki valsten biri mürekkeple temas ederken. Flexographic Ink. Kutuların dayanımını önceden belirlemeye yarayan. Tipo baskı. Zımparalama. Flints. orta kısma yapılan baskıya karşı koyma direnci. Flexural Resistance. 213 . Perdahlı kâğıtlar. Zımpara yapımında. Zımpara taban kâğıdı. Çakmaktaşı tozuyla üzeri kuşe kaplanarak elde edilen ve kutu kartonlarının üst kaplaması olarak kullanılan düzgün yüzeyli camsı kâğıt.

Atık sularda bulunan askıdaki parçacıkların. Atık sularda bulunan askıdaki katı parçacıkların.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Flip Flop Box. Flooring Felts. Şamandıra tipi seviye kontrollu hamur kasası. Yüzer vals. Zemin örtü kâğıdı. Zemine depolama. Oynak kapaklı kutu. Floor Storage. Florist Crepe Paper. Şamandralı kondenstop. ürünün içine konulan ve tüylenmeyen türde pelür kâğıdı. krepleme sağlayan.Şamandralı buhar kapanı. Krapon kâğıdı. Yüksek basınç fıskiyesinden sonra. Palet üzerinde fabrika zeminine. Çiçekçilerin buket yapmak için kullandığı renkli krapon kâğıtları. koridora depolama. Flooding Shower. Topaklanma. Kreplemede. 214 . Float. Float Type Level Controlled Headbox. Matris kâğıdı. polimer kullanılarak biraraya toplanması. Yıkama fıskiyesi. topaklaşmasını sağlayan polimer türü maddeler. Çiçekçi krapon kâğıdı. Florist Parchement Paper. kendinden önceki silindire göre daha yavaş dönerek. Döşeme kâğıdı. Flocculation. Yüzer kurutma silindiri. krep raspası arkasındaki ilk kurutma silindiri. emici kasadan önce kullanılır. Stereotipide döküm için kullanılan kartondan yapılan dişi kalıp. Florist Boxboard. Çiçekçi parşömeni. kapak kısmı oynak olarak hazırlanmış kutular. Floating Roll. Float Steam Trap. Tekstilde ürünün düzgün görünmesi için. Şamandıra. Flong/Flong Paper. sigara veya sakız kutularındaki gibi. Flocculant. Kümeleştirici. Floklaştırıcı. Keçedeki su dağılımını düzenler. Çiçek ambaljlamada kullanılan dupleks karton. Floating Drier. Keçeyi düşük basınçta yüksek debide ıslatan fıskiye. Kümeleşme. Dolgu pelürü. Çiçekçi kartonu. Kalıp kartonu. Kartondan. Flocking Tissue.

Akış. Flotation Dryer. Flotation Aid. Temassız olarak bir havbe içinde kurutma veya kuşeleme yapan sistem. Ölü elyaf . Vazo sarma kâğıdı. Krapon kâğıdı. bir saate bir metreküp olarak akan ve vana üzerinde bir bar basınç düşümü yaratan suya karşılık gelen katsayıdır. Akış katsayısı. Flow Coefficient) Kv=0. Birim olarak (GPM) (PSI) (Bakınız. Katsayı olmasına rağmen birimi vardır. Debi. Katsayı olmasına rağmen birimi vardır. Flotasyon ünitesi. Flotasyonlu mürekkep giderme. Akış faktörü.Cv Flower Pot Covering Paper. Flow Distributors. Akış faktörü. 16˚ C de. Un torbası kâğıdı. Flow. bir manifoldla hamur kasasına veren sistem. Elyaf tozu. (Bakınız. Flotation Deinking. Hamur kasası. Flow Chart. 215 . Akış kasası. Yüzer kurutucu.156.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Florist Tissue. Flour. Çiçekçi pelürü. 16˚ C de. Hamur kasasına gelen hamuru.865. Headbox). Birim olarak (m3/saat) (bar) (Bakınız. Flotasyonlu mürekkep gidermede kullanılan ana ekipman. Flotation Cell. Flotasyon yardımcı maddeleri. bir dakikada bir galon olarak akan ve vana üzerinde bir PSI basınç düşümü yaratan suya karşılık gelen katsayıdır. Flow Factor) Cv=1. Faaliyet basamaklarını ve mantıksal tercihleri gösteren şema. Flour Sack Paper. Flotasyon hücresi. Akış dağıtıcılar. Flow Factor (Kv). Akış şeması. Debi kontrolu. Akış katsayısı. Flow Coefficient (Cv). Flow Box. Akım şeması.Kv Flow Control.

(Eş anlamlı. Yağlı bir tür kâğıt. Akış ölçümü. (Bakınız. 216 . Flowmeter. Genellikle bir pompanın ve bazen yerçekiminin etkisiyle bir boru içinde akan su veya hamurun hızı (m/sn). Flow Spreader. Flumes. Akış yayıcılar. Havbe ve havalandırma kanallarda hava akışı olarak ta karşılaşılmaktadır. Akışkanlık sağlayıcılar. Flow Transmitter. Tomruk yüzdürme kanalları. bir manifoldla hamur kasasına veren sistem. Su kanalları. Flow Transmitter). Fluidizers. Toz elyaf. Debi ölçer. Baca gazı. Akış algılayan kontaklı anahtar. Flue Gas. Akışkan yataklı. Flow on Coating. Sulu baca gazı filtresi. Fluffing. Akış miktarı. Flow Switch. Hav. Fluff Pulp. Debi. Su içinden baca gazını geçirerek filtreleme yapan. Boyalarda kullanılırlar. Kazanlarda. Flow Nozzle. İncelticiler. Selüloz pamuğu. Flow Measurement. Hav. Debi ölçümü. Fluff. Hijyenik pedlerde ve çocuk bezlerinde kullanılan emici özellikte selülöz pamuğu. Akış nozulu. Flow Rate. Sıvılaştırıcılar. Kâğıt makinesinde kuşeleme. kuleli baca sistemi. Flow Velocity. Selüloz pamuğu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Flower Pot Paper. Kav. Kav. Fluff Pulp). Hav. Debimetre. (Eş anlamlı. Akış svici. Flue Gas Scrubber. Akış hızı. Kav. Fluidized Bed. Vazo kâğıdı. hava gücüyle yanıcı parçaları yüzdürerek yakan sistem. Flowmeter). Hamur kasasına gelen hamuru. Tül kâğıdı.

B. kâğıdın daha beyaz ve canlı görünmesini sağlayan kimyasal bileşikler. Şeffaf floresans boya. iç veya yüzey tutkallama. Fluorochemical Sizing. (Tappi T 824). Renksiz floresan boya. Fly Ash. Floresans boya. Fluorescent White. Oluklu mukavva kutu yapımında kullanılan kartonların arasında kullanılan ve genellikle eski oluklu kâğıtlarından üretilen düşük gramajlı karton. C. mor ışıkta parlayan boyalar. (Eş anlamlı. (2) Baskı sırasında sıcaklık nedeniyle kağıtta meyfdana gelen dalgalılık. Optik boya. Ondülalı kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fluorescence. Fosforlu boya. 217 . Kâğıt hamuruna katılarak. Florokarbon bileşikleri kullanarak yapılan. İçinde optik/floresan boyalar kullanılmış kâğıtlar. (1) Oluklanma. Boya haslıkları olmadığından zamanla yaşlanarak yok olurlar. Oluk. Kâğıda yazıldığında gözle görülemeyen. fiziksel bir bariyer oluştururlar. Floresans. Florlu tutkallama. Fluorocarbon Size. Çok beyaz kağıt. Dalga. Yanki makinesi. Fluorochemical Sizing). Aldığı ışık enerjisini karanlıkta yayarak parlama özelliği. Bu tutkallamda selüloz zincirindeki hidrojenler florla bağ yaparak. Floresan kâğıt. Kâğıt hamurunda parlaklığı (beyazlığı) arttırmak için kullanılan floresans renkli. Oluklu mukavvaların içindeki ondüla. Optik beyazlatıcı. Flute(s). Uçucu kül. Oluklu. Uygulama sonrası. Fluted. Florokarbon tutkallama. Fluorescent Inks. Flying Dutchman. Fluted Edge Crush. Temizlik kâğıtları ve pelür kâğıtları üreten makine. Görünmez mürekkep. Yağ itici bir tutkallama türü. fakat mor ışıkta kendini gösteren güvenlik amaçlı kullanılan mürekkepler. Fluorescent Whitening Agent. Ondülaların büyüklüğüne ve birim uzunluktaki sayısına göre A. Fluorescent Dye. yağ damlasının kağıtla temas açısı 90° olmaktadır. Fluting. Fluting. Oluklandırılmış. Fluorescent Paper. E and F dalga gibi adlarla sınıflandırılırlar. Oluklu kenar ezilme testi.

Köpük kesiciler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Flyleaf. Köpük izleri. Gemide teslim. fıskiyelerle yoğunluğu artan sis oluşumu. Fogging. Fog. Satıcının malı müşterinin belirlediği limanda ona teslim ettiği ve bu aradaki riskleri kendisinin üstlendiği teslimat biçimi. hava kabarcıklarının. Köpük söndürücülerle köpüğün yok edilmesi. Elek bölümünde. Foam Agents. Elek ile alttaki çitanın sürtünmesi sonucu meydana gelen aşınma açısı. Foam Marks. elek altına yerleştirilen su alma elemanları. Folyo açısı. Köpük. Hamur kasası ve elek üzerinde görülen. Foam Stability. Köpük alma. Sinek kâğıdı. Folyo. Foil Angle. Sislenme. 218 . Çita. Foam Inhibition. sıcak hamurla soğuk havanın buluşmasıyla oluşan. Sis. mürekkep ve elyaf parçacıkların su yüzüne taşıması ve oluşan köpüğün ortamdan sıyırıcıyla alınması. Foam. (Hydrofoil’in kısaltması). Köpük uzaklaştırma. Köpük söndürme. Köpük dengesi. Selüloz fabrikası liköründen elde edilen ve hayvan yemi olarak kullanılan. mürekkep parçacıkları ve toz kirlilikler köpük tarafından toplanarak. Foil. kâğıt yüzeyinde görülen lekeler. Köpürmenin alınmaması durumunda. proteince zengin madde. Flotasyon ünitelerinde. FOB (Free on Board). ölü elyaflar. Yemlik selüloz. Kâğıt üretimi sırasında. Boş sayfa. Foam Removal. Fly Paper. Köpük söndürücüler. Bir tarafına yapışkan madde sürmek ve sinek avlamak için üretilmiş kâğıtlar. kullanılan su döngüsünde ve hamurda meydana gelen köpürmeyi önleyen sıvılar. Kâğıt hamurundaki köpürmeye bağlı olarak. kâğıtta lekeler ve delikler meydana getirirler. Fodder Pulp. Bordada teslim.

Foldability. Satılmamış gazete. karton türleri. Sigara mabalajlarında olduğu gibi koku geçirmez ve istifleme dayanımı yüksek gösterişli kartonlardır. Katlanabilirlik. Metalik laminasyon yapılması amacıyla üretilmiş. Kitap kapağı olarak kullanılan kırılmaz kuşe karton. Folding. Laminasyon yapılması amacıyla üretilmiş. Folded. Foil). Katlanma. Folding Box. Folding Bristol. gıda ambalajlamasında çokça kullanılan kâğıt türleri. Folyo kaplama kartonu. Katlanmış broşür. Foil Mounting Paper. Katlanır bristol. Elek altındaki çitaların arasındaki mesafe. Alt ve üst katları beyaz sülfat selülozu ve orta katı odun hamurunan yapılma. Adım mesafesi kısalığı elekten su süzülmesini kolaylaştırır. Esnek enamel karton. Folding Carton. Folder. Katlanır karton kutu. gerektiğinde kutu haline getirilecek karton kutu. Dosya. Çok katlı kutuluk karton. Kutu oluşturulabilecek şekilde kesimi yapılarak katlanmış ve kullanıcı tarafından. Katlanır kutu. (Bakınız. Folded News. Esnek olması nedeniyle bu isimle anılmaktadır. Esnek bristol. Folyo adımı. Katlanmış. Esnek. 219 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Foil Mounting Board. (1) Katlama. Folding Boxboard. Folyo kaplama kâğıdı. Folder Stock. çift kuşeli. pilyaj yerlerinden kolayca katlanır kutuların yapımında kullanılan karton. (Bakınız. Folding Paper Box). Folded Writings. Foil Pitch. Dosyalık karton. Foil of Hydrafoil. Katlanmış evrak. Folding Enamel. (2) Esneme.

kırılmaz özellikli karton. Folyo. Katlanma dayanımı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Folding Endurance. Delicatessen Paper). 220 . Şarküteri kâğıdı. kuşe kaplaması yapılarak kullanılan. Bobin halindeki kâğıtlarda. fakat bozulmadan katlanabilen kâğıtlar. Aydınger türünde. Fors majör. Esneklik değeri. Doğal felaketler. (Bakınız. Yongalama sırasında ortaya çıkan kabuklar. ayak “feet” cinsinden ifade edilen uzunluk. Forest Genetics. kullanım sırasında katlama yerlerinden kâğıdın yırtılmaması özelliği. Tabaka. kâğıdın kaç kez katlanarak kullanılabileceğine bakılmaktadır. Foreign Particles. Katlanır karton kutu. afetler. Kutu oluşturulabilecek şekilde kesimi ve pilyajlaması yapılarak katlanmış ve kullanıcı tarafından kutu haline getirilecek kutuluk karton. Forest Residues. Yaprak. Ağaç artıkları. Folding Paper Box. Selüloza çevre setifikası veren kuruluş. (Bakınız. Food Shop Paper. Yabancı parçacıklar. Folding Carton). kanun değişmeleri gibi nedenler. Folio. (Bakınız. Esnek yarı şeffaf kâğıtlar. Gıda paketlemesinde kullanılan kartonların genel adı. Force Majeure. Kontratların. uzunluğu veya alanı belirten. Folding Strength. cezaya girmeden askıya alınmasına neden olan durumlar. Harita gibi katlanır ürünlerde kâğıttan beklenen. Footage. Folding Stock. Katlanma sayısı. Folding Translucents. Gıda kartonu. Ayaklarından bağlantılı montaj. Kâğıt hamurundaki elyaf dışı parçacıklar. Forest Stewardship Council (FSC) Certification. Mücbir sebepler. Metraj. Orman genetiği. Uzun elyaflı selülozlardan yapılan. Foot Mounting. FSC setifikasyonu. talaşlar. Ebat kesilmiş tek bir kâğıt tabakası veya yaprağı. Esnek karton. Foodboard. Folding Endurance). Orman ağaçları üzerinde çalışma yapan bilim kolu. Zorunlu nedenler. Bu nedenle.

Formation Quality. Form kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Forest Tree Improvement. Maket kartonu. Formasyon eleği. Kıvrılma endeksi. Formation. Kâğıdın içindeki elyafların düzeniyle ilgili ve elyafların safiha oluşturma kalitesini gösteren bir kavram. eleğin altına yerleştirilmiş formasyon elemanı. 221 . Selüloz elyafında deformasyonu belirten değer. Form Bond. Curl Factor). Eper düzgünlüğü. Orman ağaçlarının genetik yapılarını iyileştirmeye çalışan uygulamalı bilim alanı. Çatal kaldıraç. Formasyon kasası. Forming Analyser. yanıcı ve son derece reaktif bir ara madde. reçine üretimde kullanılan renksiz. Formasyon düzeltici katkı maddeleri. Form Board. Former. Safiha oluşturucu. Formation Aids. Forged. Sentetik iplerden üretilen dokuma formasyon eleği. Elek. Forklift. Formasyon oluşturma. Sürekli formlar gibi şirket içi uygulamalarda kullanılan formların yapıldığı kâğıt türü. Formasyon kalitesi. Demir veya çeliğin dövülmesi ve paslanmaya karşı direnç kazandırılması. Orman ağaçları ıslahı. (Eş anlamlı. Elek üzerinde anında formasyonla ilgili bilgileri toplayıp analiz eden cihaz. Metanol buharının havanın oksijeni ile oksitlenmesinden elde edilen. Formaldehit. Eper. Form Factor. Ormancılık. Fork Lift. Forestry. Safiha oluşturma. Formaldehyde. Forming. Formasyon. Dövme. Şekil faktörü. Hamur kasası cetvel ağzına en yakın olan. Forming Board. Formasyon analizörü. Dövülmüş. Forming Fabric. Elek.

Modern makinelerin ilki olan ve bulan kişinin adıyla anılan kâğıt makinesi. Foundation. Fordriniye makine. Uzun elekli yanki makinesi. Modifiye reçine tutkalı. döner. Sarı (Yellow) ve Siyah (Black) renk noktacıklarını kullanarak diğer renkleri oluşturan baskı sistemi. Fortified Size). Fordriniye kartonu. Islatma sıvısı. 222 . (1) Mürekkebi hazneden alarak aktaran merdane. Four Color Printing Process. Fountain Solution. Kâğıt makinesinde safihanın oluştuğu yatay konumlu. Makine temeli. Hamurda mevcut kullanılmakta olan tutkala ek olarak kullanılan reçine tutkalı. Fountain Roller. (2) Ofset baskıda mürekkep almaması gereken alanları fıskiye sıvısıyla kaplayan merdane. Fourdrinier Board. Kırmızı (Magenta). Elek bölümü. Fordriniye elek. Kâğıt makinesinde. safihanın oluştuğu elek bölümü. Uzun elek. Uzun elekli makinede üretilmiş karton. Fourdrinier Yankee Machine.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Forming Section. Fıskiye sıvısı.9) Fourdrinier Wire. Dört renkli baskı. Temel kaidesi civataları. (CMYK). Mavi (Cyan). Forwarder’s Certificate of Receipt (FCR). Fortified Size. Baskıda mürekkep almaması gereken yerlere verilen mürekkep itici sıvı. Fourdrinier Bristol. Güçlendirilmiş tutkal. Fortified Rosin. Uzun elekli makinede üretilmiş bristol kartonu. Foundation Bolts. Foxed. Makine kaidesi. Fordriniye bristol kartonu. Temel. Nakliyeci makbuzu. Fourdrinier Machine. (Eş anlamlı. sonsuz elek. Tilkileşmiş kâğıt. (Ek. Fıskiye merdanesi. Ankraj civataları.

Denemek amacıyla veya garanti kapsamında satıcının verdiği bedelsiz hizmet veya ürün. Tilkileşme. Elyafları kısa ve uzun olarak ayıran elekli ekipman. İç tutkallamada kullanılan sabunlaşmayan reçine. Safihanın bir valse veya silindire temas etmeden. Fractionator. Free Drainage. Free of Charge. Fraction. Çemberli kağıt balyası. Serbest çekiş. Serbest reçine. çemberle bağlayarak yapılan balyalama yöntemi. (Bakınız. Şase. Fraksiyon. Gümrük vergisi uygulaması olan ürünlerde. Frame Bundle. Eleğin ilk bölümlerinde su kendi haliyle süzülür. Fractionation. Free Rosin. belirli aralıkta serbest durumda olması. Freeness. Serbestlik. Hamurun serbestliği. Elekte. Paletli kâğıt balyası. 223 . Elyafların uzunluklarına göre ayrıştırılması. Serbest süzülüm. Kâğıt bünyesindeki demirin oksitlenmesiyle ve kâğıdın mantarlaşmasıyla oluşmaktadır. Foxy. (Bakınız. altına ve üstüne düz palet koyup. Kâğıt hamurunun elekte suyu süzme derecesi. Tilkileşmiş kâğıt. suyun hamurdan yer çekimi ivmesiyle süzülmesi. Canadian Standard Freeness. Genellikle kağıt makinasının hızını söylemek için kullanılan bir İngiliz ölçüsü. Serbest drenaj. Gövde. Shopper Riegler). fpm. Free Draw. İskelet. Daha sonra vakum etkisiyle süzülüme yardımcı olunur. Bir karışımdan belirli özellikleri nedeniyle ayrılabilen kısım. Frame. Bedelsiz değiştirme garantisi. Ebat kesilmiş kağıt yığınını. Fraksinatör. Safihanın silindirle temasının olmaması. Bedelsiz.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Foxing. Fraksinasyon. Vacuum Drainage). Free Replacement Warranty. Genellikle kontratlarda belirtilen ve alıcının satıcıdan beklediği garantilerden biridir. Dakikadaki feet sayısı. gümrük beyannamelerinde vergi ödememek adına özellikle bulunması gereken ifade. Kâğıtta yaşlanmaya bağlı olan ve kızıl kahverengi tilki rengini andırdığı için böyle adlandırılan lekeler. Bu durumda rutubet safihayı silindirlerin dışında terkeder. (Feet per minute).

iş ve yazışma formlarında. Friction Glazed). Tek yüzünde yazı olan bir kâğıdın. kutunun zeminle yaptığı sürtünme kuvvetini görmek için ölçülen değer. en alt ve üst valslerin soğuk sert dökümden yapıldığı. Oyun kâğıtlarını parlatmada kullanılmaktadır. (2) Periyodik hareketlerde birim zamandaki tam tur sayısı. Taze atık su. French Folio. (1) Belirli aralıklarla ortaya çıkma. öğütücüden geçirilmemiş hamur. Yazı tabı kâğıdı. Birden fazla yaprağı olan. Fransız pelürü. Digested Sludge). (Bakınız. orta valsin pamuk dolgulu olduğu ve üst valse buhar verilen kalender türü. Serbest su. (2) İstatistikte belirli aralıktaki ölçüm sayısı. Sıklık. Sürtünme katsayısı. (Bakınız. alt yapraklar olarak kullanılmak üzere üretilmiş. (Bakınız. Free Water. Genellikle üç valsten oluşan. Oluklu kutularda. Kâğıt kalenderden esmer görünümlü ve yüzeyi parlamış olarak çıkmaktadır. Serbest kağıt. Friction Glazed. Serbest hamur.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Free Sheet. Fresh Sludge. Taze su. Taze atık çamuru. French Fold. yazısı dışta kalacak şekilde katlanması. Kâğıdın sert yüzeyi olan birbirinden farklı hızlarda dönen soğuk iki vals arasından geçirilmesiyle sağlanan camsı görüntüsü. Öğütülmemiş hamur. Fresh Sewage. Örtü kağıdı. Henüz işlem görmemiş atık çamuru. Kullanılmamış su. 224 . Free Stock. beklememiş atık su. Sürtünmeli cila. Frequency. Malzemelerin üzerini örtmek için kullanılan kâğıt türü. Fransız usulü katlama. Suyu hemen bırakan. French Folio). (Bakınız. üst yapraktan daha düşük gramajlı ince kâğıt. Frekans. Fresh Water. White Water). Clear Water. Friction Calender. İçinde mekanik odun selülozu bulundurmayan kâğıt. French Writing Paper. Friction Factor. Safihada elyaflar ve büyük gözenekler arasında bulunan su. Frisket Paper. Sürtünmeli kalender. Fabrikadan çıkan.

kâğıt makinesinde üretilen bir kraft kâğıdı türü. Hamurun köpüklenmesiyle oluşan ve kâğıda geçen lekeler. Fuel Sack Paper. Fruit Bag Paper. Function. Fugitive Sizing. (Bakınız. Boyalar. Kar desenli kraft kâğıdı. Back Side. Fugitivity. nişastalar. Fugitive Colors. Solan renkler. nem geçirmez yağlı kâğıt türleri. Frozen Foods Paper. Kalıcı olmamam durumu. Şarküteri kâğıdı. Frosted Kraft Paper. Tam ağartılmış selüloz. Kalıcı olmayan tutkallama. Froth. Geçicilik. Elde edilebilir en yüksek ağartma değerine sahip selüloz. Gıda sarmada kullanılan. Full Body Harness. Üretim sonrasında. Köpük adası. Salon tarafı. 225 . beyazlatıcılar gibi. Kömür torba kâğıdı. Fonksiyon. (Bakınız. Operatör tarafı. Fruit Wraps. Köpük lekeleri. Process Chemicals). Boyandığında çabuk solan renkler. Kese kâğıdı. Frozen-In Strain/Stress. Üzerine farklı renklerde elyaf lekeleri vererek. Tender Side). tutkallamanın etkisinin hızla kaybolduğu tutkallama yöntemi. Froth Spots. Functional Chemicals. bağlayıcılar. Fully Bleached Pulp. Manav kâğıdı. Donma gerilimi. (Kâğıt makinesinde) Ön taraf. İşlevsel kimyasallar. Desenli kraft. Paraşüt tipi güvenlik kemeri. İşlev.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Front Side. Kuruma gerilimi. Kasap kâğıdı. Kâğıtta kuruma sırasında oluşan iç gerilim. Kâğıtta istenilen özellikleri ve talepleri sağlamak için kullanılan kimyasallar.

İşlevsel garantiler. Katkı maddeleri arasında pigmentler. Hamuru oluşturan elyafların ve katkı maddelerinin karışımı. Fırın. İşlevsel güvenlik. Kağıt makinası kontrol sisteminin eksikliği veya sistemdeki bir hata nedeniyle oluşacak risklere karşı işlevi olan güvenlik önlemi. Mobilya ambalaj kâğıdı. Furnish.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Functional Coat. Funnel. Functional Layer. kağıt makinasının çalışma öncesi sesli uyarı vermesi veya keçe kopmasında sürünme hızına düşmesi gibi. İşlevsel kaplama. (Bakınız. Harman. Furniture Wrapping Paper). Functional Guarantees. Ekipmanları faaliyet sıralamasına göre yerleştirme. Örnek. Furnish Composition. Sıvıları bir kaptan diper kaba boşaltırken kullanılan huni. parlaklık sağlama ve özel izler yaratma amacıyla yapılırlar. Kalender ve yaş iz preslerindeki vals kaplamaları. Bunun dışındakiler. Özellikle selüloz harmanı içindeki farklı selülozların ağırlıkça yüzdesel miktarları. Furnace. Furniture Wrapping Paper. Laboratuar hunisi. Furniture Polishing Paper. Karbon kâğıtları ve ısıl kâğıtlarda uygulanan özel kaplamalar. Pompa bakımı gibi rutin yapılan bakımlar. baskı kalitesini iyileştirmeyi amaçlarlar ve kuşe adını alırlar. Nakliye sırasında mobilyaları sarmak için battaniye yerine kullanılan yüksek gramajlı bir sargı kâğıdı. İşlevsel bakım. İmitasyon mobilya sarma kâğıdı. İşlevsel kaplama tabakası. İkinci sınıf selüloz veya dönüşümlü kağıttan yapılma mobilya ambalaj kağıdı. Functional Safety. Vals kaplamalarında kâğıda özellik kazandıran yüzey kaplaması türü. Amaca uygunluğu garanti eden şartlar. Furniture Bogus Paper. pişirmede veya kimyasal geri kazanmada kullanılan fırınlar. Functional Layout. 226 . Huni. boyalar ve çeşitli kimyasallar bulunmaktadır. Functional Maintenance. Makine bütesindeki karışım. dolgu maddeleri. Ahşap zımpara kâğıdı. Furniture Paper. Yakmada. Marangozların kullandığı kum zımparalarında kullanılan taban kağıdı. Harman bileşimi. İşlevsel yerleşim.

227 . Fuzz. ışıkta kağıt yüzeyine yatay bakıldığında görülebilen saçaksı selüloz iplikçikleri. kibrit yapımında kullanılan ağır gramajlı karton. Kâğıt yüzeyinden yetersiz öğütme veya iç tutkal sorunları nedeniyle uç veren. Benzerleri keskin olmayan bıçakla kesim yapıldığında kağıt kenarlarında görülmektedir. Tüy.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Fusee Paper. Kibrit kâğıdı. Bunların kopmuş olanlarına “Lint” denilmektedir. Yanıcı maddeler emdirilerek. Hav.

farklı başka bir metale temas etmesi sonucu. Geçit. Knife Coating). Manometre ile ölçülen basınç değeri. Galactomannan. İç kabuklarından el yapımı kâğıtlar üretilmektedir. Galactose. Yumuşak ağaçların hemiselülozlarında bulunan süt şekeri. (Eş anlamlı. Gama selülozu. Gangways. Gap Coating. Galaktoz şekerinden hidroliz yoluyla elde edilen bir polimer. Galaktoz süt şekeri diye bilinir ve glikozdan daha az tatlı bir şeker türüdür. Galactan. Raspalı kuşeleme. Galvanic Corrosion. Contact Corrosion) Galvanized Appearence. Galvanik paslanma. Bıçaklı kuşeleme. Gamma Celulose. (Eş anlamlı. (Bakınız. Galaktan. Galvanized Steel. Galaktomannan. Gampi. Galley Proof Paper. Galvanically Isolated. Galvanik olarak izole edilmiş. Galvanizle kaplanmış gibi.. Galvanizle kaplanmış çelik. Dizgi sonrası ilk baskıyı kontrol etmek amacıyla kullanılan bir kâğıt. Alpha Celulose). Galley prova kâğıdı. Aralık. Bir metalin. Galaktoz. Galvaniz görünümlü. Blade Coating. aralarında oluşan galvanik gerilim nedeniyle akan akımın yarattığı paslanma. Japonya’da yetişen. 228 . Çözünmeyen kısmına alfa selülozu denilmektedir. Monometre basıncı. Elektrikle fiziksel bağlantısı kesilmiş. Selülozun alkali ortamda çözünen kısmı. kristalsi metal görünüm. Galaktoz ve mannoz şekerlerinden hidroliz yoluyla elde edilen bir polimer. Gampi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ G Gage Pressure. Bobin veya balya istifleri aralarındaki aralık veya geçitler. maki türü bir bitki.

Geçiş valsli tutkal pres. hamur kasasından iki elek arasına basıldığı bir formasyon eleği türü. Gauge Pressure. Gauge Vacuum. Gauch Pit. Garnet Paper. Çöp torbası kâğıdı. 229 . Kraft türü bir kâğıt. Bu teknikte ilk ve son kanat daima içeriye doğru bir kapı gibi kapanır. Gauch Roll.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Gap Former. Kraft türü bir kâğıt. Former elek. Bir film pres türü. Hava basıncı dikkate alınmadan. Garnet kâğıdı. Gasket Paper. Gate Roll Size Press. Gaz kabarcıkları. Conta. İş eldiveni.000 inç karşılığı uzunluk birimi. Gas Bubbles. Gasket. (2) Geyç 1/100. Gas Heating. (1) Ölçü aleti. Gauging System. Gauntlet. Manometre basıncı. Özel olarak conta yapımı için üretilmiş emici özellikte. Garbage Bag Paper. Gatefold. Elbise torbası kâğıdı. Contalık karton. ıslandığında şişen karton. Garnet (Lal taşı) parçacıklarının aşındırıcı olarak kullanıldığı zımparaların yapıldığı kâğıt. Elekaltı pulperi. Basılı broşür veya müzik albümü gibi ürünlerde iki veya daha fazla sayıda yapılan paralel katlama tekniği. Kalibrasyon sistemi. Measuring Instrument). Akordiyon katlama. Elekteki safihanın suyunu emen emici vals. (Eş anlamlı. Kâğıt veya plastik safihada kalınlık birimi olarak kullanılmaktadır. Çift elek. manometre ile okunan basınç. Hamurun. Garment Bag Paper. Sifon valsi. Gauge. Vakummetrede ölçülen vakum değeri.Vals ve silindirlerde uygulanan ısıtma yöntemlerinden biri. Gazlı ısıtma.

Jelatin teksir kalıbı kâğıdı. Jelatinleştirme. Teksir makinesi. hayvan derisinden yapılma parşomene benzediği için bu isimle anılan kâğıt. Jelleşme sıcaklığı. Pamuk veya kimyasal selülozdan yapılmış kâğıdın. Gear Reducer. Oluklu mukavva tutkaları hazırlanırken düşük jelleşme sıcaklığı olan tutkallar tercih edilir. Pelteleştirme. kâğıt parlaklık ölçümü ve birimi. Teksir kalıbı kâğıdı. Gelatinization Temperarture. fakat halen pek kullanılmayan. Dişli. Motor ve redüktörün akuple olmuş durumu. Gelatin Duplicating Process Paper. Pelte. Gelatin Plate Paper). (Bakınız. Geared Motor. Renksiz ve kokusuz. Tutkal. Jelatin. Nişasta bu sıcaklıktan sonra tutkallaşmaya başlar. Jel. Nişasta ve pektin gibi yarı selülozların sulu ortamda ısıtıldıklarında oluşturdukları polimerik maddeler. Redüktör. Jelatin baskı kâğıdı. Genel bilgiler. GE parlaklığı. Jelatinleşme sıcaklığı. GE Brightness. (Bakınız. Nişastanın suda pişirilerek pelteleştirilmesi. Ground Calcium Carbonate). General Description. Gelatin. tutkal olarak kullanılan jölemsi bir madde. Gelatin Plate Paper. hayvan kemiklerinden elde edilen. Dişli motor.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ GCC. Gel. General Electric tarafından geliştirilmiş. 230 . Gelatinization. Nişasta pişirilirken jelleşmenin başladığı sıcaklık derecesi. Genuine Vegetable Parchement. sülfirik asitli ortamda banyo edilmesiyle elde edilen. Jöle. Gel Temperature. Nişastanın jelleşme sıcaklığı Gelatin Paper. Gelatin Printing Paper. Hakiki bitkisel parşömen kâğıdı. Jelatin kaplı plakayla baskıda kullanılmak üzere üretilmiş kâğıtlar. Jelatin plaka kâğıdı. Hız düşürücü mekanik ekipman. Gelatin Dupplicator.

İnce aydınger kâğıdı. Gift Wrapping Paper. Göreceli diziliş. Ghosting. Gin Motes. Glassine Lined Board. Glazed Paper. Glazed.Yüzeyine seçici yansıtıcılık özelliği kazandırılması. ışık kaynağı ve ölçümü yapanın doğru sonucu alabilecek şekilde konumları. Cam elyafı kâğıdı. Cilalı. Gloss). yüksek derecede öğütülmesiyle elde edilen. Parlak. İki yüzü kuşeli kâğıtlar. Glassine. şeffaf kâğıtlar. True Watermark) Gofraj veya baskı yöntemleriyle. Renk ölçümü sırasında örnek. Çırçır tozu. yağ geçirimsiz bir kağıt. Glazed Casings. Süperkalenderlenmiş. Pamuk tozu. Glazing. Geometry. (Eşanlamlı. gözeneksiz. Çırçır makinesinden geçirme. Ginning. ışıkta görülebilen ve güvenlik amaçlı kullanılan özel şekiller veya yazılar. Glassine Paper. Sentetik tutkallarla bağlanarak levha haline getirilmiş cam elyafı. Glass Paper. Hakiki su izi. Cam elyafı karton. Lamine aydınger kâğıdı. Baskıda kalite bozukluğu nedeniyle oluşan mürekkep dalgalanması. çok kaliteli kimyasal selülozların. Aydınger kâğıdının çeşitli katmanlarla lamine edilmiş olanı. cilalanarak parlak hale getirilmesi. 231 . Pürüzsüz. Gölgelenme. matbaada oluşturulan izlerden ayırmak nedeniyle “gerçek su izi” ismi verilmektedir. Parlatma. Glass Fiber Felt. Glare. Her iki yüzeyi parlak kâğıtlar. Kâğıt yüzeyinin kalenderden geçirilerek. Laklı. Kâğıt makinesinde üretim sırasında safiha yaşken verilmiş. (Bakınız.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Genuine Watermark. Parlak kâğıt. Parlak. Hediye paketleme kâğıdı. Süper kalenderlerden geçirilmiş.

Parlatma kalenderi. Glucan. Glikoz. Zamk kaplama kâğıt. Glop vana. Kaplama maddesi olarak zamkın kullanıldığı kâğıtlar. Lekeli parlaklık. Perdah kalenderi. Basit yapıştırma amaçlı kullanılan türler ise Glue olarak geçmektedir. Yapısı glikoza benzeyen karboksilik asit. Perdah maddeleri. Sözlük. Kaplamada kâğıt kalitesinin bir göstergesidir. Gleaming. Kâğıt yüzeyinde kalitesizliği anlatmak için kullanılmaktadır. Glikozun hidroliziyle elde edilen polisakkarid. Parlatma maddeleri. Glue Coated Paper. Parlak. Sıcaklık sonucu pres keçesi yüzeyinin parlaklaşması ve geçirgenlik özelliğini kaybetmesi. Tıkaçlı vana. Perdahlı. Glukan. Glucose. Gluebility. Zamk. yüzeyin tutkal emebilme özelliği. Tutkal alabilme özelliği. Gloss. Gloss Mottle. Glikoz ve mannozdan oluşan odun kökenli yarıselüloz. Gloss Calender. Yapıştırıcı. Glukomannan. Glukronik asit. (Kâğıtçı dilinde tutkal kelimesi hamur içine veya safiha yüzeyine sürülen nişasta türü maddeler için kullanılmaktadır. Ağaç ve diğer bitkilerde görülen polimerleşmiş.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Glazing of Fabric Surface. Globe Valve. Gloss Agents. Genellikle buhar hatlarında kullanılan vanalar. Keçe yüzeyinin parlaklaşması. Glucomannan. kuşe sıvısına katılan maddeler. Gloss Measurement. Işıkta parlayan. Kuşe kâğıda parlaklık ve yüzey düzgünlüğü sağlamak için kullanılan pres merdanelerinden oluşma ekipman. altı karbonlu monosakkarit. 232 . yansıyan ışınların ölçümü. Glossary. Kuşe kâğıtlarda. Genellikle ışıkta kâğıdın yönü değiştirilerek görülebilir. Glue. Yüzeyin parlak görünüşünü arttırmak için. Glucuronic Acid. Pürüzsüz. Işık yansımasında seçici davranış. Parlaklık ölçümü. Kâğıda vuran ışıktan.

Glycosidic Bond. Bindirme yeri. nem alması istenmeyen ürünleri sarmak için kullanılan kâğıt. Oluklu mukavva kutuların yapıştırılmasında kullanılan ve çizgisel olarak uygulanan tutkal. 233 . Mine çiçeğine veya tik ağacına yakın bir bitki. Glue On Roll Edge. Goggles. Yapıştırma makinesi. Gold Mailing Paper. Elyaflarından selüloz üretiminde yaralanılan sert bir ağaç türü. Kağıdın üst üste bindiği tutkallı kısım.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Glue Lap. Altın varakçı kâğıdı. (Alman botonikçisi Gmelin'in adından alınma). Bobin sonu yapıştırma ucu. kâğıt bantla yapıştırılan uç kısmı. Amaç. Yapıştırma yeri. Ek yeri. Goal. Sarılmış bir bobinin açılmaması için. Tutkal sürme. Gliserin kâğıdı. İş gözlüğü. Goldbeaters Tissue. Gold Paper. Altın yaldızlı yazı kâğıdı. Gliserin emdirilmiş. Gold Announcements. Yan tutkalı. Hedef. Tutkallama. Altın levhalarının arasına. Gluing. Tutkallama makinesi. Karbonhidrat molekülünü başka bir gruba bağlayan bağ grubu. Golden Brown. Altın renkli olması nedeniyle. varak yapmak için konulan kâğıt. Tutkallı yapıştırma yeri. Varak kağıdı. Kızıl kahverengi. Glikozidik bağ. Altın yaldızlı davetiye kâğıdı. Emniyet gözlüğü. Altın yaldızlı kâğıt. imitasyon varak olarak kullanılan ince kâğıt. Gmelina. Glue Machine. Glycerine Paper. Gmelina (Gmelina Arborea). Ekleme tutkalı. Doğal kraft kâğıtlarda sıklıkla görülen ve bu nedenle imitasyon kraftlarda taklit edilmeye çalışılan renk. Glue Lap Adhesive. Kullanıcıda zayiatı arttırmamak ve dönüşümde sorun olmaması için yapıştırma işlemi kâğıt bantla yapılmaktadır.

Selüloz moleküllerine sentetik polimer moleküllerini bağlama yöntemi. Laboratuarda test için. (Bakınız. Kumlu desenli kağıt. Metalik bronz rengiyle boyanmış veya kaplanmış baskı kâğıdı. (2) Elyafların bu yöne paralel dizilmiş olması durumu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Gold Rotogravure Paper. Kumlu görüntü verme. Pulperlerin üzerinde bulunan ve pulper içinden çöpü kavrayıp almada kullanılan alet. kâğıt hamurundan alınan ölçülü örnek. Gren yönü. Tür değişimi. Makine yönü. Grain. kullanım yeri veya tutkallama farklılıkları yaratarak. Makine boyuna olan yön. Aşı. Grafting). Grab Truck. Aşı polimerleri. 234 . Grained Board. Grafting). Tür. renk. Kuşe kağıtlarda kullanılmaktadır. Matbaada boyamayla veya preslerde kumlu veya dokuma görünümü vererek üretilmiş karton. Farklı bir tür kâğıt üretimine geçilmesi. Genellikle elyafların diziliş yönü. Kavrayıcı. Grabber. Graft. birbirine göre değişik özelliklerde üretilen kâğıtlar. Graining. Bobin ataşmanlı forklift. Bir yüzeyden yansıyan ışığın açısal dağılımını ölçme tekniği. Goniophotometry. Graft Copolymer. kullanılan dolgu malzemesi. Grab Sample. Kâğıtta makinenin döndüğü üretim yönü. Aşılama. Grade Change. Açısal ışık ölçümü. Grain Direction. Hamur örneği. Altın renkli rotogravür kâğıdı. Gradient. Grade. Örnek hamur. Grained Paper. hamur harmanı. (1) Gren.Baskıda özellikle dikkat edilen gren yönü veye grene karşı yön önemlidir. Kumlu desenli karton. Grafting. Değişim. Eğimli değişim. Kâğıtta gramaj. (Bakınız. Su yolu yönü.

Bir kâğıtta kısa kenarın gren yönünde olması. Gramaj. Granit vals. Karbon kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Grainless Plate. Gren yönü kısa kenar. Grains. Izgaralı yanma. Kenar görünüş özelliklerinin kenardan içeriye doğru gidildikçe farklılaşmış olması. Sismograf kâğıtları gibi. Gravure. Kaydedici cihazlarda grafik kayıtları tutmak için üretilmiş kâğıtlar. Düşük vizkozitedeki mürekkeple yapılan. Granül.= 453 gram. Short Grain). Grenli kenarlar. Grainy. Kumlu. Granitli. Parçacıklı yapıda olan. (Eş anlamlı. Gren. Buna kâğıdın taban ağırlığı da denilmektedir. Granitli bloknot kâğıdı. Granit desenli. Granule. (Eş anlamlı. Granite. Yüzeyinde kumlu veya tahıl görüntüsü olan kâğıt ve kartonlar. Grafik kâğıdı. 235 . Gren yönü uzun kenar. Graphite Paper. Hafif renkli veya hafif mürekepli ve üzerinde küçük farklı renklerde parçacıklar görülen kâğıt veya karton. 7000 gren= 1 lb. Izgaralı kömür kazanı. Grain Long. (1) Gravür baskı. Bir ağırlık ölçüsü. valsin tamamının granitten yapılması söz konusudur. Yüzeyi kimyasal yollarla grensiz hale getirilmiş baskı kalıpları. Parçacık büyüklüğü. (2) Oyma baskı kalıbı. Bir metrekare kâğıdın gram cinsinden ağırlığı. Long Grain). Granite Roll. Grate Combustion. Bir kâğıtta uzun kenarın gren yönünde olması. Granit görünüşlü kâğıtlar veya kartonlar. Grainy Edges. düşük kaliteli baskı tekniği. Grammage. Grain Size. Burada valsin kaplamasından çok. Granite Note. Grensiz baskı kalıbı. Basis Weight). Taş vals. Grain Short. (Eş anlamlı. Graph Paper.

kâğıda aktaran kuşeleme tekniği. Greaseproof Board. kalın. Yağ geçirmez karton. Gray Chipboard. gri karton.Yağ lekesi. Bir tutkalın kurumadan veya kürlenmeden önceki bağlanma mukavemeti. Sargılık gazete kâğıdı. Greaseproof Coating. Gravür kuşe. Gri. Grease Lubricated. Oluklu mukavva üretiminde tutkallanmış ve hareket halindeki ürünün tutkalının yaşken bağlantıyı bırakmaması beklenir. Gri karton. Gray Board. İlk bağlanma mukavemeti. Grease Spots. Yağlı leke. Gravür baskı. Green Bond Strength. Üzerinde oyuklar bulunan bir valsin tekneden aldığı kuşe malzemesini. 236 . Hurda kâğıttan üretilen. Blue Rosin Sheating Paper). Yaş bağlanma mukavemeti. Gravür kağıdı. Gresle yağlamalı. Green. Gravür baskıya uygun. Mekanik selülozdan veya onun hurdalarından üretilen kaba ambalaj kâğıdı. Yağ geçirmez kaplama. reçineli kaplama kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Gravure Coating. Gravure Printing. Gray Rosin Sheating Paper. Eski gazete hurdalarından yapılmış. İyi kurumamış kâğıt. Gray Express. Aşırı öğütülmüş ve su süzülümünü kaybetmiş kâğıt hamuru. Yağ geçirmez kâğıt. Yağı emmeyecek özellikte kâğıt.Yağ geçirmezlik. Oyma baskı kalıbı ile yapılan baskı tekniği. Yağlamada gres yağı kullanan. sert gri karton. Greasy). Grease. Rulo olarak pazarlanmakta ve kaplama kâğıdı olarak kullanılmaktadır. Greaseproof Paper. Yağı emmeyecek şekilde üretilmiş karton. Gravure Paper. yoğun tutkallı. Kâğıdın daha az elyaflı formasyonu bozuk bölgeleri (Bakınız. Kâğıt üzerinde görülen yağ lekeleri. Greasy. Yaş. Greaseproofness. Eski gazete kâğıtlarından üretilen kartonlar. (Bakınız. düzgün yüzeyli bir kâğıt. Gri karton. Yağlı. Red.

Green Liquor. Tebrik kartlık bristol. yüksek gramajlı karton türlerinden herhangi birisi. (3) Brüt. Green Wood. Tebrik kartlık parşömen.Tebrik kartı yapmak için üretilmiş.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Greenfield Mill. siyah likörden geriye kalan sodyum sülfat. Zımpara kâğıdı. Green House Gases. Grinding Paper. Mekanik odun selülozu üretmek için kullanılan. Yaş kâğıt. Kanallı vals. Öğütücü. (1) İri taneli kum. Vals taşlama tezgahı. Tebrik kartlık karton. Tebrik kartı üretmek için üretilmiş bristol karton. Grooved Roll. Selüloz fabrikalarında kimyasal geri kazanma kazanında yakılan. Grinder Stones. Taşlama tezgahı. Odun değirmeni taşları. (2) On iki düzine. (12X12= 144 adet). Grit. (1) Büyük. Tebrik kartı üretmek için üretilmiş parşömen kâğıdı. Zımpara yapmak için üretilmiş taban kâğıdı. Gross. Greeting Card Parchment. Grinding Machine. Odun öğütücü. ağaç kütüklerinin bütün olarak girdiği ve talaş halinde çıktığı bir makine. Hayvan derisi taklit edilerek üretilmiş ışık geçirgen bir kâğıt türü. (2) Odun öğütücüde değirmen taşlarından kopan parçacıklar. Yivli vals. Değirmen. Greeting Card Stock. Grinder. Atmosferdeki güneş ışımlarını tutan ve küresel ısınmaya neden olan gazlar. 325 meş elekte kalan taneler. sodyum karbonat ve diğer kimyasallar suda çözünür. Kırsal bölgelerdeki kâğıt fabrikaları. Green Paper. Yeşil likör. Odun değirmeni. Sera gazları. Şartlandırılması kötü veya henüz tam olgunlaşmamış kâğıt. Bu çözeltiye yeşil likör denir. 237 . Greeting Card Bristol. Yaş odun. Değirmen taşları.

ardışık olarak devreye girmesi için verilen çalış komutu. Mekanik olmayan. 3. Kâğıt makinesinde kurutma grupları. Guarantee Period. 150-250 gram/m2 arasındaki kartonlar. Çabuk donan. Harç. Group Start. Öğütülmüş kireç taşı. Mekanik odun selülozu fabrikası. Garanti süresi. Beton. Guarantees. Gruplar. Guarantee Run. Bir ürünün garantisi için imalatçının verdiği süre. hamur kâğıtlar. Brüt ağırlık. Garantiler. Mekanik odun selülozundan yapılma kâğıtlar. Mekanik ve performans garantileri. Teksir kâğıdı. Groundwood Printing Papers. Garanti çalışması. Groundwood Papers. 238 . Harmanında mekanik odun hamuru bulundurmayan kâğıt veya karton türleri için kullanılmaktadır. Grout. Gross Weight. Mekanik odun selülozu. Groundwood Mill. Kâğıtta dolgu ve kaplama maddesi olarak kullanılmaktadır. 3. Bir ülkede belirli bir dönemde brüt olarak üretilen tüm ürün ve hizmetler toplamı. Garanti dönemi. akıcı ve çok güçlü ekipman ankraj saplamalarını sabitlemede kullanılan. İmalatçı tarafından garanti edilen makine değerlerini doğrulamak için yapılan üretim çalışması. Groundwood Pulp (GW). Gayri safi milli hasıla. Groundwood Free.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Gross Domestic Product (GDP). Muhafaza. Gross Paper. montaj betonu. Grup çalıştırması. Bir grup ekipmanın. Guard. Korkuluk. büzüşmeyen. Karton. Groups. hamur yazı kâğıtları. Öğütülmüş kalsiyum karbonat. Ground Cacium Carbonate (GCC). Mekanik odun selülozundan yapılma kâğıtlar.

Guide Roll. Yönlendirme valsi. Klavuz kâğıt. Gummed Sisal Tape. Gummed Paper. Gummed Flat Paper. Tutkal sürülmüş kaplamayı suntaya sabitlemek için. Zamk. Yapışkan bant. (Bakınız. Guar bitkisi (bir bakla türü) tohumlarının öğütülmesiyle elde edilen ve kağıtta yapıştırmada veya kuru dayanım arttırıcı olarak kullanılan doğal bir zamk türü. Guar zamkı. Kâğıdın. Gummed Stay. Zamklama. Yapışkan kraft bant. Gummed Water Resistant Tape. Gummed Reinforced Paper Tape). Gummed Corrugators Tape. Yapışkan etiket kâğıdı. Koli bantlamada kullanılan dayanıklı yapışkan bant.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Guar Gum. Guide Sheet. Regüle valsi. yapışkan koruyucu parça. Guide Edge. Yapışkan destek. Gummed Reinforced Paper Tape. Gum. Gummed Veneer Tape. Koli köşelerine konulan. Koli bantı. Yapışkan bez bant. Kâğıda zamk sürme. Klavuz kenar. Yapışkan kâğıt. baskıda veya kesim işlemi sırasında klavuzluk yapan kenarı. Giyotin. Yapıştırıcı. Yapışkan marangoz bantı. Gummed Tape. Yapışkan su geçirmez bant. Kâğıt toplarının kenarlarını kesmek için kullanılan bir matbaa makinesi. Guillotine. 239 . Gummed Cloth Tapes. Yapışkan bant. Gummed Sealing Tape. Gumming. İki pres arasında klavuzluk yapan kâğıt. işkence yerine kullanılan bantlar.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Gumming Paper. Köşebent kartonu. Gurley mukavemeti. Gum Rosin. Etiket kâğıdı. Gurley Porosity. Alçı levha. Gurley Stiffness. Alçı. Kâğıtta hava geçirgenliğini ölçmek için kullanılan bir yöntem. Gymnosperms. Fişek kartonu. Ağır gramajlı köşebent ve contalık kraft kartonu. etiketleme yapmak amacıyla üretilmiş kâğıtlar. 2H2O). Gusset Stock. Gypsum Board. Arkasına zamk sürülerek. Açık tohumlu bitkiler. Gurley geçirgenliği. Alçı levha. Tutkal reçinesi. Yüzeyleri kartonla kaplı alçı levha. Gun Wadding. Kalsiyum sülfat. Kovan kâğıdı. Alçı levha. Gypsum Lath. (Tappi T 536). 240 . Gypsum (CaSO4. Kâğıtta mukavemeti ölçmek için kullanılan bir yöntem. Gypsum Sheating.

hollandere konulmaya hazır hale getirilmiş. Handbill Paper. Yarı metalik kâğıtlar. Hammering. Halftone Paper. brom. Halogens. Pamuk selülozu üretiminde. Hand Dyed. Halogenated Organic Compounds. Yarım ton. Düzgün yüzeyli. Kâğıt fabrikaları atık sularında bulunurlar. baskıda mürekkebin dağılmamasının sağlandığı emici kâğıtlar. Kıl. Yüzeyin işlenmesiyle. El ilanı kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ H Hair Cut. Periyodik tabloda flor. Saç teli. Domuzun fırında pişirilmesi sırasında yağlarının sıçramaması için üzerine örtülen suni parşömen kâğıdı. Yarım ton baskı kâğıdı. Buhar hattını darbelerden korumak için kondenstop kullanılır. Halfstuff. Belirli aralıklarla safihaya bakır veya aluminyum folyo yerleştirilerek üretilen kâğıtlar. klor. Half Fine Metalic Papers. Yarı işlenmiş paçavra. Halftone. Rölyef kalıp kartonu. Kâğıt yüzeyinde görülen keçelerden dökülen veya hurdayla gelen tüyler. 241 . Genellikle bileşikler halinde bulunurlar. astatinden oluşan yüksek reaktif özellikli maddeler. Ham Jackets. emiciliği ayarlanmış kâğıt. Half Plate Paper. Buhar hatlarında kondensat bulunması nedeniyle oluşan sesli darbe. nokta sayısıyla ve büyüklüğüyle oynamak suretiyle elde edilen çeşitli renk tonlarındaki kopyaları. Domuz ceketi. Koç darbesi. Yarı emici kâğıt. Yarım ton resim baskısına uygun kâğıt. Bünyelerinde halogen atomları bulunduran organik polimerler. Bir resmin piksel veya noktalara ayrılarak. iyot. Halftone Blotting Paper. yarı işlenmiş paçavralar. Elde boyanmış. Halojenler. Yumuşak dokulu ve rölyef baskı kalıbı hazırlamada kullanılan düzgün yüzeyli karton. Çekiçleme. Halogenli organik bileşikler.

Elleçleme. Kitchen Towel) Handsheet. Right Hand Machine). (Left Hand Machine. Elleme yoluyla. doğası gereği aşırı öğütülmesi. Temizlik kağıtlarında temas anında yumuşaklığın arandığı konfora yönelik bir tanım. Duvar kâğıdı olarak ta kullanılmaktadır. El havlusu. Tehlikeli hava atıkları. 242 . Hanging Paper). Kaplama amacıyla yüzeyi kaba bırakılmış kâğıt. Diğer adı ham kâğıttır. Hard Beating. Hanging Paper. El yapımı karton. Laboratuarda elle yapılan kâğıt. (Bakınız. Aktarma. gerekli özellikleri kazanması için. (Raw Stock). Ekipmanlarda el ile kontrol imkanı sağlayan kapaklı delik. Tuşe. Hanging Raw Stock. Hand Towel. Elyapımı görüntüsü verilmiş kâğıt. HAPs (Hazardous Air Pollutants). İlan kâğıdı. Kâğıt makinesinin sağa veya sola doğru akış yönünü belirten tanım. Kağıt tuvalet havlusu. Elleme. Handling. Makine çalışma yönü. Askı kağıdı. El eleğinde yapılmış. Handmade Felt. Handling and Transit Waste. Aktarma ve nakliye kayıpları. El tipi. Handmade Paper. Handmade Finish. Paçavradan yapılma selülozun. El kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hand Held. Aşırı öğütme. Handhole. (Bakınız. Elde işlenmiş kâğıt. Dokunsal his. Bir yerden başka bir yere aktarma. Serbest elyafların yüzdüğü bir hamurun suyunun süzülmesi yoluyla elde edilen safiha. El eleğinde yapılma kâğıtlar. Hand of Machine. kâğıdın yumuşaklığı veya sertliği gibi özelliklerine bakma. Haptic Feel. Temas hissi. El girme deliği. Handle. El yapımı kâğıt. Hand Mold.

Az pişmiş. Bir sınıflandırmadır. Hard Fold. Hard Paper. Hard Sized Papers. sert olanları. Sarı huş. Birinci hamur zarf kırpıntısı. Yüksek ligninli selülozların genel adı. Köprü oluşturacak topaklar. (Bakınız. Hard White Envelope Cuttings. kayın gibi ağaçlar. Su geçigenliğini azaltmak için.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hard Cook. Basılı kopya. Sertlik aralığı. (1) Kâğıt yüzeyinin bir cisimle çizilmeye veya yaralanmaya karşı koyma özelliği. Soft Fold). selüloz pişirme işlemi. 243 . Sert kâğıt. Soft Hardwood) Sert ağaçlar tanımı ağacın sertliğini belirtmez. Hard Stock. Sert metal kaplamalar. Sert ağaçların. Sertlik. nitritler ve boritlerden oluşur. hamuruna aşırı utkal konmuş kâğıtların genel adı. Sert olan tüm karton türleri için kullanılan genel isim. Sert katlama. Çiğ. Hard Flocs. Hard Fiber. Sert karton. Hardness. Hard Metal Coatings. Çeliklerde serliğin ifade edildiği standart sınıflandırma sınıfı. Kâğıtların ezilerek katlanması. Hard Copy. Hardness Range. Paçavra selülozu. Üzerinde baskı mürekkebi olmayan matbaa artığı. Sertlik derecesi. Aşırı tutkallı kâğıt. Selüloz dışı maddelerin yeterince alınamadığı. (Bakınız. Hard Pulp. Hard Hardwood. Yumuşak türleri bulunduğu için bu tanım yapılmaktadır. GG 25 gibi uzantılarla ifade edilir. Sert selüloz. Çeliklerde belirli bir tür için. Geçiş metallerinden olan karbitler. Genellikle kraft kâğıdı. Sert topak. (2) Sudaki kalsiyum ve magnezyum miktarının ölçüsü. Sertlik sınıfı. sertliğin ölçüldüğü alt ve üst limit aralığı. Hardness Grade.

244 . Geniş yapraklı ve çiçek açan ağaç türleri. İş güvenliğini bozan tehlikeler. Matbaa artığı kırpıntı. Hazardous. daha yumuşak dokulu ve daha beyaz selülozlar elde edilir. Tehlikeler. Tehlikeli. Karbon kâğıdı. Birinci hamur selülozu. Hazardous Air Pollutant. berilyum ve civa tehlikeli hava kirleticiler olarak ilan edilmişlerdir. kâğıt yüzeyinde katlanma sonucu oluşan kırıklıklar. Biçme. safiha kuru veya yaşken oluşmalarına göre “Wet Wrinkels” ve “Dry Wrinkels” diye ayrılırlar. Üzerinde baskı olmayan 1. Hardwood. Hazards. selüloz hücre duvarlarını oluşturan ligninler parçalandığı için daha kaliteli. Hard Wrinkels. Harper kâğıt makinesi. Tehlikeli hava kirletici. Sert ağaç selülozu. Ağaç kesme. Bu makine. hamur sert ağaç selülozu. Sert kırışıklıklar. arzu edilmeyen kalite bozukluklarıdır. Düşük gramajlı kâğıt üretiminde kullanılmaktadır. Kimyasal sert ağaç selülozu. Harvesting. Sert ağaç. hamur beyaz kâğıt ve karton kırpıntısı. Bunlardan asbest.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hard White Shaving. Gerçek anlamda ağacın sertliğini belirtmemektedir. Tehlikeli alan. Hazardous Area. Bunlar. Kimyasal selülozlarda. Harper Machine. Özel katlama amaçlı olmayan. esmer selülozlar üretilir. bir dönem kâğıt hamurunda kullanılmıştır. yanki makineler gibi uzun elekli (fordriniye) makinelerin bir türevidir. 1. Üretim veya dönüşüm sırasında. Hard Writing Finish. Hardwood Pulp. Asbest. iğne yapraklı yumuşak ağaçlara göre daha hızlı büyürler fakat daha kısa elyafları bulunur. Hardwood Chemical Pulp. Mekanik öğütme yoluyla ise lignini bol samanlı görünümde düşük kaliteli. Sert ağaç türlerinden kimyasal yolla elde edilen selülozlar. Sert ağaçlar. Yaygın değildir.

Bir cismin birim ağırlığının sıcaklığını 1°C arttırmak için gerekli ısı enerjisi. Head Loss. Isı dönüştürücü. makinenin en başındaki hamur akışını düzenleyen kısım. Kâğıt makinesi preslerinde safihayı ön ısıtma yapmak amacıyla kullanılan vals türü. Hamur kasası. Uzun elekli makinelerde. hamurun düzgün akmasını sağlayan açıklık. Heat Content. Kullanılan. Entalpi. Kulak tıkacı. Hat kayıpları nedeniyle basma yüksekliğinin azalması. Isıtmalı pres valsleri. Bir boru demeti ve onu çevreleyen kapalı kaptan oluşur ve borunun dışından geçen sıcak veya soğuk akışkan boru içinden geçen akışkanı soğutur veya ısıtır. Kulak koruyucu. Tehlikeli kimyasal madde. Yanki silindirlerde başlıkla gövde arasında başlayan kılcal çatlak korozyonuna (Bakınız. Eşanjör. Hearing Protector. Bağlantı. Basma yüksekliği. Sıvı sütununun birim taban alana yaptığı basınç. Header. Hamur kasası cetvel ağzı. Hamur kasası cetvel ağzı dudakları. Heat Exchanger. Başlık yalpalama testi. Ağacın merkezindeki koyu renkli ve ölü bölge. Basma kaybı. Head Box Slice Opening Lips. Isı miktarı. (Kısaltma. Ağaç özü. Head Tilt Measurement/Test. (Avusturalya kökenli bir terim) Head. Hamur kasasından eleğe. Crevice Crack Corrosion) bağlı silindir ömrünü kısaltan oluşumu tespit için geliştirilmiş ölçüm/ test. 245 . Boru bağlantısı. Heat Constant. Head Box Slice Opening. Başlık eğilme ölçümü. Hazardous Chemical). Isı sabiti. Heated Press Rolls. fakat daha az yaygın olan adları “Flow Box (Akış kasası)” veya “Breast Box (Göğüs kasası)” dır. Heartwood.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hazchem. Head Box.

Salon ısıtma üniteleri içinde bulunan serpantin.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Heating Coil. Heavy Metals. Heat Recovery. sıcaklık nedeniyle insanlarda görülen su kaybı. özellikle havbe içinde. Isı geri kazanma. 246 . Heat-up. Suda ve havada kirliliğe neden olduklarından istenmeyen maddelerdir. havbeye verilen havayı ısıtmada kullanılması. Heat Setting. (2) Safihanın veya buhar silindirlerinin ısınması. Sıcaklıkla baskı transferi yapan pek çok makine bulunmaktadır. O nedenle tanım çok geneldir. Isı aktarımı. Sıcak baskı kâğıdı. Baskı sonrası mürekkebin ısıyla kurutulması. baş ağrısı gibi sonuçları olan sağlık sorunu. Havbeden atılan sıcak buharın içindeki ısı enerjisinin. Yoğunluğuna bakılmaksızın metalik özellik gösteren tüm metaller. Heat of Vaporization. Isınma. kumaş. Heat Set. kimyasal geri kazanma kazanlarında işlenmeye hazır likör. hem de kâğıdın kurutulmasında. Süblimasyon transfer kâğıdı. Isıtma serpantini. Heavy Liquor. Heat Transfer Paper. Isıyla birleştirme. Atık ısının geri kazanılması. Isıyla sabitleme. cam. bilinç kaybı. Sıcak çarpması. Yazıcıda elde edilen negatif görüntü. seramik gibi cisimlerin üzerine (ütü gibi) ısı ile aktarılmaktadır. Kaynayan bir cismin 1 gramını. (1) Isınma amacıyla kütlede yavaş gelişen bir sıcaklık artışı. Heat Transfer Coefficient. Uzun elekte ek yerini ısıyla birleştirme yöntemi. Isı transfer katsayısı. Lazer yazıcılar da bunlardan biridir. Ağır metaller. Heat Stress. Hem siyah likörün zenginleştirilmesinde. Isı transfer kâğıdı. Termofiksaj. Isı transferi. Kalın likör. Buharlaşma ısısı. ısının sıcak ortamdan soğuk ortama aktarılmasından yararlanılır. Siyah likörün suyunun % 60 ile % 80 arasında uçurulmasıyla elde edilen. Kağıt fabrikası gibi çok sıcak ve nemli bir ortamda. Koyu Likör. Heat Transfer. Isı etkisiyle baskı yapılan kâğıt türleri. buharlaştırmak için gerekli enerji. Isı transferi hesaplarında kullanılan katsayı. Yağlı veya buharlı ısıtma serpantini.

“Blanc Fixe” olarak bilinen. Kendir kâğıdı. Bakır bir plakanın ışığa duyarlı jelatinle kaplanarak. Kartonlar. Elyafları el yapımı kâğıtlarda kullanılan selüloz bitkisi. Fotoğraf kâğıdı. Barytes). Kendir. foto-mekanik baskı yöntemi. Hemicellulose. Yardımcı tahrik.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Heavy Spar. (Bakınız. Kâğıt makinesi tahrik sisteminde. Fotogravür. Rifaynerde suyla şişerler. Bundan sonra. birlikte ayni yükü paylaşan yardımcı tahrik üniteleri. Yarı selüloz. özellikle eleklerde ve preslerde. Hücre duvarlarında bulunan şeker monomerleri. Bitki kolleksiyon kartonu. Kendir sapı kabuğundan elde edilen selüloz. Heliogravure. Ağır gramajlılar. gravür baskı kalıbı olarak hazırlandığı. Kendir bitkisinin selülozundan üretilmiş kâğıt. Assist Drive). Hemp. İlk fotoğraf baskı kâğıtlarından. Herein. Hemp Stalk Pulp. Hectograph Paper. Teksir makinesi. (Eş anlamlı. Kendir selülozu. Hemp Bast. Heavy Weights. Hectograph. Teksir kâğıdı. 247 . Heliograph Paper. kolleksiyonculara özel olarak yapılmış bristol karton. Helper Drive. Üzerine kurutulmuş ve preslenmiş bitkilerin yerleştirilmesi için. Fotogravür kâğıdı. Herbarium Paper. doğal Baryum sülfat. Kapak kartonları için dupleks kartonlar. Hemp Paper. ana tahrik grubuna destek olan ve onun kurallarına uyan. Kendir sapı selülozu. Hemiselüloz. Ağır gramajlı kartonların ortak adı. Aşağıda. (Bakınız. Hereinafter) Hereinafter. Baryum sülfat. Heliogravure Paper.

Farklı özellikteki mineral parçacıklarının biraraya gelmesi. Yüksek kesafetli hamur. zehirli maddelerin bulunduğu ortamlar. ve ağartılmamış kartonlar girmektedir. Genellikle marketlerdeki hacimli görünmesi istenilen kitapları basmak için kullanılan kâğıtlar. matbaa artıkları. kesafeti işlenme değerine göre yüksek olan. pulperlerde % 15 kesafet yüksek olarak kabul edilmektedir. birinci hamur hurda kağıtlar girmektedir. Kâğıdın mürekkep almaması nedeniyle oluşan. Görece olarak. 248 . Bunlar arasında yazıcı kağıtları. High Density Cleaners. CEPI EN 643 standardıyla belirlenmiş bir hurda kağıt grubu. Yüksek yoğunluk. Baskı boşlukları. High Bulk Book Paper. düz beyaz yuvarlak lekeler. Görece olarak kesafeti yüksek olan hamur. Yüksek tehlikeli alanlar. High Hazard Areas. Kilit sözcük selülozdur. Baskı kalitesini arttırmak amacıyla. Yüksek gofraj. High Density. Tespit edilememe sonucu ortaya çıkan arıza. yazışma kağıtları. cilt artıkları ve kitaplar. Hamurdaki dolgu maddelerinin ve diğer farklı parçacıkların köprü oluşturmak üzere biraraya gelmeleri. Örnek olarak hamur kasasında %1 ve üzeri yüksek kesafet kabul edilirken. Heteroflocculation. baskılı çok katmanlı kartonlar. Hickey (Hickies). Görünmez arıza. Hetero koagulasyon. Bu gruba selülozdan üretilen baskılı. Kaba ve gramajlı kitap kâğıdı. Consistency). High Grade. bilgisayar formları. High Density Stock. Kabartma türü yükseltilmiş motiflerle yapılan gofraj. Cam. High Finish. Yüksek derecede işlenmiş. hamura göre yoğunluğu fazla olan maddeleri temizleyen siklon temizleyiciler. kâğıt yüzeyinin düzgün görünmesi için özel işlem yapılmış kâğıtlar. Hetero flokulasyon. kum metal parçaları gibi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Heterocoagulation. (Bakınız. Hidden Failure. Yanıcı. Elek çıkışında ise % 20 kesafetin altı düşük kabul edilmektedir. Yüksek kesafet. High Consistency. High Embossing. Yüksek türler. patlayıcı.

High Test Liner. Yaş pres uygulamasında aşırı derecede yükleme. High Pressure Shower. Otomasyon siistemlerinde veya işletme kayıtlarında geçmişte olan kayıtlı veriler. High Velocity Convection Drum Drier. Yüksek vakum. High Vacuum. Historical Data. High Temperature Pressing. Oluklu mukavva yüzeyinde kullanılan. High Pressure Water Jet System. 249 . kâğıdın 3 cm kadar bir bölgesinin şerit halinde düşük gramajlı bırakılmasıyla kırılmadan açılma kolaylığı sağlayan ve kütük deflerinde kullanılan özel kâğıtlar. görece en yüksek vakum. Kaplama ağırlığı ve taban kağıdı ağırlığı fazla olan kuşe kağıtlar (100-135 gr/m2). Yüksek yükte presleme. kâğıt kaplamasının yaşken hasar görmemesi için kullanılan bir makinedir. Menteşeli. High Weight Coated Paper (HWC). Hinged. Mafsallı. Mal sarıcıda tampon değişiminde kullanılan kâğıt kesme sistemi. Elekte su almada uygulanan. Açık tonlarda. Yüksek kuşe ağırlıklı kağıt. Yüksek hızlı konveksiyonel tambur kurutucu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ High Intensity Pressing (not hot). Bu kurutucu türünde safiha ısı kaynağına temas etmez. Yüksek sıcaklıkta presleme. Baskı yüzeyindeki mürekkebin alanın % 25 inden azını kapladığı baskı örneği. Ciltlenecek tarafta. High Loaded. Geçmiş tarihli veriler. Highlight Tones. Safiha sıcaklığını 100°C nin üstüne çıkararak yapılan presleme işlemi. Yüksek basınçlı fıskiye. Yüksek yüklü. Uzaktan konveksiyonel olarak kurutma sağlanır. Preslerde valslerin aşırı baskıda olması. Keçe fıskiyesi. Genellikle kuşe kâğıtta. Mafsal kâğıdı. Yüksek basınçlı su jeti sistemi. Gramajlı testlayner karton. Hinged Ledger. gramajı yüksek karton. Pres keçelerini temizlemede kullanılan fıskiye.

250 . son derece düzgün elyaf işleyen bir makine. Kağıt makinası kontrol sistemlerinde. kurutma esnasında kağıttan çıkan sıcak buharın uzaklaştırıldığı ve atık ısının geri kazanıldığı kapalı kurutma odası. üretim sırasında safihada boşluk kalmış bölge. Holoselüloz. Çok ince. Hold to Run. Elek altı döküntü bütesi. Bu süre içinde tüm koruma sistemleri devre dışı olmaktadır. Mürekkep emme direnci olan kâğıt yüzeyi. içi boş. Elek ve keçe değişimlerinde veya bakım amaçlı kullanılır. Süt şişesi kapak kâğıdı veya kartonu. Hood Cap Paper/ Board. Hole. Hem pulper. Çorap içi kartonu. Hoisery Insert Paper. Hood. Hollow Journal. Hogged Fuel Boiler. hem de öğütme işini birlikte uzun sürede yapan. Elekte yüksek vakum bölgesinde kullanılan vakum kasası. Havbe. İçi boş mil başı. İş güvenliği ortadan kalktığından. Evener Roll) Hollander. Kabuk (buhar) kazanı. Kâğıt yüzeyinde görülen ve muhtemelen hamurdaki köpük veya ölü elyaf birikintisi nedeniyle. Buhar silindirlerinin buhar giriş tarafındaki mil başı. Rectifier Roll. Üstüvane valsi. Çorap paketleme kâğıdı. Yüksek vakum kasası. El konumunda çalıştırma. Rektifiye valsi. çorapçıların kullandığı pelür kâğıdı. Hoisery Paper. Holey Roll. Hamur kasası içinde elyaf topaklanmasını önlemek ve akışı düzenlemek için kullanılan döner. yazılım dışına çıkılarak. hemde rifaynerin yaptığı işi birlikte yapan ekipman. Sayıları 2 ile 5 arasında olabilir. Holocellulose. metal ve gözenekli silindirik vals. Kâğıt makinesinin kurutma bölümünde bulunan. Hollander. (Eş anlamlı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hivac. Selüloz fabrikası ağaç artıklarını yakan. Çorapların düzgün görünmesi için kesilerek kullanılan bir ambalaj kartonu. Selüloz ve yarıselülozların toplamı. Holdout. hayati önemi olan bir kavramdır. Delikli vals. Düzeltme valsi. Özellikle paçavra selülozlarında kullanılan. buhar kazanı. hem parçalama. Hog Pit. Delik. Hamur döğücü. Mürekkep almaz. makinanın el konumunda bir butona basılarak çalıştırılması.

Sıcak reçine kaplama. Hot Dispersion. Hornification. Valsleri yatay eksen üzerinde yan yana olan tutkal pres. Hot Embossing. Enerjisi kullanılabilir kondensat. Hortum. Hot Glue. kablo gibi rulo hale getirilen ürünleri sararak ambalajlamak için kullanılan şerit hale getirilmiş kraft kâğıdı. Transverse Porosity) Horizontal Size Press. Yatay gözeneklilik. Horizontal Porosity. ısıtılarak dispergerde tokatlanarak dağıtılması. Yatay valsli tutkal pres. öğütücü değirmeninde ortamın 5090 °C arasında tutulduğu öğütme yöntemi. Hot Grinding. Mekanik selüloz üretilirken. % 20. Sıcak reçine tutkalı. Yatay porozite. Sıcak öğütülmüş selüloz. Hedefleri üst yönetim tarafından konulan ve ölçümlendirilen süreç. Sıcak tokatlama. (Eş anlamlı.%30 arası yüksek kesafetteki hamurun. Akış hunisi. Hose. Sıcak tutkal. Kâğıt yüzeyine paralel durumdaki gözenekler. Kâğıda kabartma desen vermek için kullanılan sıcak presleme yöntemi. Hortum sarma kâğıdı. Kraft selülozunda kuruma sonrası bağ yapmayı olumsuz yönde etkileyen sertleşme. Soğuk öğütme de yapılmaktadır. Sıcak dispersiyon. Hot Melt. Sıcak öğütme. (Bakınız. Sıcak gofraj. Sıcak asit hidrolizi. Sıcak kondensat. Lateral Porosity. Elek tavalarının çıkış hunileri veya olukları. Kraft selülozu elde edilirken ortaya çıkan “Hexenuronic Acid”in uzaklaştırılması için uygulanan işlem. Hot Melt Coating. Hoshin Kanri. Hot Groundwood Pulp. (Bakınız. Hortum. Hot Condensate. Hose Wrap Paper. Hot Grinding). Kemikleşme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hopper. Sıcak dağıtma. 251 . Cold Grinding). Hot Acid Hydrolysis.

Sıcak yağlı ısıtma. Kaynatmak. Sıcak baskı. Hot Work Permission. Evlerde temizlikte kullanılan kağıtlar. Bez veya deri cilt kapaklarına uygulanan. Hamuru yüksek sıcaklıkta eleme. Kaynak. Kalenderde sıcak valsle işleme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hot Oil Heating. Ateşli işler izni. Mutfak veya tuvalette kullanılan kağıt el havluları. Meydancı. İş güvenliği açısından ateşli işler izin belgesi düzenlemesi gereken işler grubu. Hot Work. şalomayla kesme. Sanitary Paper ) Household Towel. Hot Pressed. Sıcak eleme. safihanın sıcak preste ısıtılarak preslenmesi. Hot Spot. Meydancılık hizmeti. taşlama gibi alev ve kıvılcıma neden olan işleri yapmak için düzenlenen özel izin kağıdı. Hot Stamping. ip parçaları gibi hamurda kâğıt özelliklerini bozacak parçacıkları. tutkallı elyaf düğümleri. şalomayla kesme. (Eş anlamlı. Hot Rolling. Ev havlusu. çalışmakta olan veya basınç altında olan bir hatta veya kapta işlem yapmak. Hot Waxed Board. Sıcak nokta. Kurutma öncesi. Temizlik işleri yapan hizmetli. Elektrik bağlantılarında oluşan kötü temas nedeniyle meydana gelen aşırı ısınmış nokta. Fabrika içi ve çevre temizliği. Kaynak. Ev rulosu. şalomayla delmek veya canavar taşıyla keserek. Tuvalet kağıdı ve havlu gibi temizlik kağıtlarında perfore edilmiş rulolar. Ev kağıtları. Yağ ısıtılarak pres veya kurutma yapan sistem. taşlama gibi alev ve kıvılcıma neden olan işler. Hosehold Papers. Sıcak presleme. Household Roll. Hot Tapping. Temizlik. Ateşli işler. sıcak baskı tekniği. Sıcak parafin kartonu. Hygiene Paper. Sıcak merdaneleme. Bu teknikte altın yaldız kabartma harfler ve şekiller ortaya çıkar. Eleme plastik. Housekeeper. Hot Screening. metal sepetli eleklerle ayırma işlemidir. 252 . Sıcak delik açma işlemi. Termal kameralarla tespit edilmektedir. Housekeeping. Üzerine ısıyla eritilmiş parafin kaplamak için üretilmiş karton türleri.

Humidity Rooms. Humidify. Hydraulic. Nemlendirmek. Humidifier. safihaya hem alttan hem de üstten temas eden elek sistemi. Hue. İnsan faktörü. Mantolama kâğıdı. Human Factors. Nüans Hull Fiber. Hidrat. Yapısına su ilave edilmiş. Islanma. Nem. Hydra-Nip Drying. Islatma. Nem ölçümü. Pamuk çırçırından elde edilen selüloz. Kâğıdı nemlendirmek için özel olarak şartlandırılmış oda. Havbe içinde yapılan. onlara bünyesinde su tutabilme yeteneği kazandırılması. Havanın nem miktarını arttırmak. Su tutunumu. pabuç preste sıcak presleme yapan sistem. (GL&V/Black Clawson-Kennedy) Hydrate. (Eş anlamlı. Elyafın su alması. Hidranip kurtma. Renk tonu. Wetting) Hydration. İnsanların iş sırasındaki sonuca etki eden davranışları. Elyafların dövülerek. Hybrid Former. Hydrating. Renk derecesi. Beloit tarafından geliştirilmiş. 253 . Humidity. ortamdaki nemi görmeye yarayan ölçümleme. Humus. Hidrolik. Human Error. Kâğıdı veya kâğıdın bulunduğu odanın rutubetini arttırmaya yarayan alet. İnsan hatası.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ House Sheating Paper. Hibrit elek. Çürümüş bitki artığı. Lastik kaplı presle yapılan kurutma. Nemlendirici. Nem odası. Bitümlü karton. Uzun eleğin üstüne ikinci bir elek ilavesiyle. HTP Press. HTP pres. Hidrolik basınçla çalışan. Humidity Measurement. Linter selülozu. cihaz. rutubet. Humus.

Hydrogen Sulfide/Sulphide. Hidrosiklon. H2S olarak bilinen renksiz. vizkon ipeği gibi ürünler yapılmaktadır. yanıcı. Kâğıt makinesi kalender ve pres bölümünde bulunan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hydraulic Headbox. kasaya giren ve eleğe dökülen hamur miktarını sabitlemeyi amaçlayan hamur kasası türü. çok zehirli ve çürük yumurta kokusundaki gaz bileşiği. 254 . Hidrojen-iyon yoğunluğu. Hydrocyclone. Hydrofoil. Çita. Elek kısmında. Selülozun asidik ortamda hidroliziyle elde edilen ve suda çözünmeyen jölemsi türde selüloz türevleri. bakterilerin organik kirlilikleri parçalaması sonucu çıkan kokulu gaz. Hidroselülozlar. Hidrojen atomunun diğer atom veya gruplarla yaptığı güçlü bağ. Hydraulic Press. Su alma elemanları. Hidrojen peroksit. İçinde belirli miktarda hamuru. hidrolik basınç üreterek baskı sağlayan ünite. Hidrolik pres. Folyo. Hidrojen sülfit. Hydrogen Ion Concentration. yaratılan anaforla parçacıkları dibe gönderen temizleyici türü. Kâğıt hamuru içindeki kum gibi sudan ağır parçacıkları temizlemek için kullanılan. Arıtma ünitelerinde. Sıvılarla ilgili. Hydrein Roll. (Kısaltılmışı Foil). Hydraulic System. Hidrofolyo. Hydrogen Bond. Hidrojen bağı. Hydraulic Oil Leakage. Hidrolik sistem. Kâğıt selülozunu ağartmada kullanılan bir kimyasal. Hydrogen Peroxide (H2O2). Hidrolik yağı kaçağı. Bir sıvı içindeki hidrojen iyonlarınının sayısal değeri. Bir nipkofleks pres türü. elek altına yerleştirilen ve elekten süzülen suyu uzaklaştıran sıyırma parçalar. Hydro Celluloses. Hidrolik hamur kasası. sürekli belli basınç ve seviyede tutarak. Konik siklon temizleyici. Bunlardan merserize. Hydraulics. Hidrolik kaçak.

Bünyesinde (OH-) bulunduran gruplar. Suyu iten. Hydroxo Linkages. Selülozun sulu ortamda bozuşması. Household Paper) 255 . Sulu. Hidroliz. İki aluminyum iyonunu paylaşan. Hydrous Kaolin. Hydropulper. Hydrolized. (Bakınız. iki hidroksil iyonu ile oluşturulan. Associative Cellulosic Thickeners). Hydrophobic Alkali Swellable Emulsions. Sulu ortamda bozuşma. Sulu kaolin. Hydrophilic. Islatılamayan parçacıklar. Karmaşık moleküllerin suyla reaksiyona girerek. (Eş anşlamlı. Hidrofobik. Hidroksil grup. Selüloz üretiminde klor kullanımını azalatan bir ağartma yöntemi. Hidrofobik alkali şişebilen sıvılar. Yapısına su alan. (Bakınız. Hidrofobik asıltılı sistemler. askıda katı parçacıklar bulunduran sistemler. daha küçük moleküllere parçalanması Hydrolytic Degradation. Hydrophobic Colloid Systems. Hidropulper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hydrogen Peroxide Bleaching. Yapısına suyu almayan plastikleşmiş veya plastik türü maddeler. Hidrofilik. Hidrofobik çözeltide yapılan selüloz üretimi. Kişisel temizlik kağıtlarına verilen başka bir ad. Hidrojen peroksitli ağartma. Hydrophobic Pulping. Hydrophobic. Suyu seven. Hydrous. Bünyesinde su bulunan kaolin. Sanitary Paper. Hijyenik kağıt. Hydrolysis). polar olmayan zincir bağları. (Bakınız: Calcined Kaolin). Selüloz veya hurda kâğıdı suyla parçalayıp hamur hale getiren ekipman. Hidrofobik selüloz üretimi. Suda veya kâğıt hamurunda. Bünyesine su alarak. zayıf asitleri veya zayıf bazları oluşturmuş. Hygiene Paper. Hydroxyl Group. Hydrolysis. Hidrolize olmuş.

Bağıl rutubette meydana gelen yüzdelik değişimle. Her iki durumda da ortamdaki nem % 50 olduğu halde kağıdın gramajı farklı ölçülür. ebat değiştirmesi. Hygroscopicity. Nem çekici. yüksek bağıl nem aşağıya doğru. Hygroexpansion Coefficient. Hipokloritli ağartma. Kâğıtların çoğu için geçerlidir. kâğıdın bünyesindeki nem değerlerinin farklı olması. Hysteresis. 256 . Rutubetli genleşme. bir süreç değişkenini değiştirerek. düşerek % 50 bağıl neme gelindiğinde. Hymnal Paper. Rutubetli genleşirlik. Selüloz üretiminde hipokloritle yapılan ağartma işlemi. Çok dayanıklı. Hygroscopic. ışık geçirmeyen ve ilahilerin basılması için üretilmiş kâğıtlar. Hygroexpansivity. Kâğıdın rutubetli ortamda kalarak. Nem çekicilik. Bir sistemin şimdiki şartlara olduğu kadar geçmişteki şartlara bağlı olması durumu. ebatta meydana gelen değişim miktarı. İlahi kâğıdı. ortamdaki diğer şartların farklı olması durumu. Rutubet genleşme katsayısı. aşağıdan ve yukarıdan yaklaşıldığında ölçülen değerlerin eşit olmasına rağmen. Histeresiz etkisi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Hygroexpansion. Bir set değere. Örneğin havadaki düşük bağıl nem yükselerek % 50 ye geldiğinde. kâğıdın bünyesinde tuttuğu nem ile. Hypoclorite Bleaching. Bulunduğu atmosferik ortamdaki nemi çeken.

Görüntü analizi. Yoğun tutkallı bir kâğıt. Bir yıllık bitki selülozlarından yapılan. Ice Cream Board. arka tarafı yazı yazmaya uygun bir kâğıt türü. Uluslararası Enerji Ajansı. azami kapasite veya tasarım kapasitesi de denilmektedir. Yoğun tutkallamadan sonra. (2) Makine boşta ve düşük hızda dönerkenki durum. (Bakınız. IGT Test. Ice Blanket Paper. yüzeyinin kaplanarak buzlu görünümü verilmiş karton. parafinle işlenerek kullanılan. Resim kartonu. Dondurma kartonu. kâğıt yüzey mukavemetini belirleyen bir test yöntemi. Yüzey yolunma testi. Dondurma paketleme kâğıdı. Illustration Board. Resimli mektup kâğıdı. Ice Paper. Bono kâğıdı türünde. Buz saklama kâğıdı. 257 . İdeal kapasite. Dondurma sarmak için. Buzlu karton. azami üretim miktarı. tek tarafı resim basmak için kuşe kaplı. Verimliliği dikkate alarak.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ I IAEA (International Atomic Energy Agency). soğukta sertleşmeyen türde. Kâğıt. IEA (International Energy Agency). nem geçirmez bir karton türü. Idle Mode. Ice Board. kâğıdın baskıya karşı davranışını belirlemek amacıyla. Illustrated Letter Paper. Buzlu kâğıt. (1) Makine çalışmazkenki durum. Ice Board). Parafin kaplı nem geçirmez bir kâğıt türü. Ebat kesilerek. selüloz ve kartonlarda bünyedeki kirlilikleri ölçmede kullanılan bir yöntem. buzun erimemesi için üzerine örtülen veya sarılan kâğıt. Baskı sırasında. Uluslarası Atom Enerji Ajansı. mühendislik kapasitesi. Buna teorik kapasite. Ideal Capacity. resim yapmak üzere üretilen karton türü. Ice Cream Brick Wrapper. belirli bir süre içinde ve ideal çalışma şartlarında sağlanabilen. Image Analysis. Boştaki durum.

Imitation Handmade). Hamuru çok iyi öğütüldüğü için yağlı görünüm almış. Pamuk gibi bir yıllık bitkilerin selülozlarından üretilen parşömenlerin yerine. (Bakınız. Imitation Handmade. Reprodüksiyon kâğıdı. Hurda kraft kâğıtlardan. Imitation Handmade Printing. Genellikle makinede çerçeve kenarları saçaklı bırakılarak. Imbibition. 258 . Genellikle presbantlar elektrik izolasyon kartonları olarak kullanılırlar. Hamuruna seramik kili katıldığı için. yüksek iç tutkallı. sert ve kitap kapağı yapımında kullanılan kartonlar. İmitasyon elyapımı yazı tabı kâğıdı. Japon el yapımı kâğıtların görünüşünü ve dayanımını vermek için. Imitation Handmade Writings. 1. Elyafların hacimsel büyümeleri olmaksızın. yüzey kalitesi son derece düzgün ve sanat resimlerini basmak üzere üretilmiş kâğıt türleri. kimyasal odun selülozundan üretilen parşömen benzeri kâğıtlar. Imitation Art Paper. 2. İmitasyon Japon parşömeni. (Bakınız. Imitation Kraft Paper. Yüksek baskıyla kalenderlenmiş.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Imbibition. Su emme. İmitasyon el yapımı kâğıt. İmitasyon presbant. İmitasyon parşömen. yüzeye sonradan baskı ile kabartma desenler oturtulmaktadır. elde yapılmış görüntüsü verilmiş kâğıtlar. Kapiler vakum yoluyla su emilmesi. yani şişmeden bünyelerine su alması. Makinede yapıldığı halde. kraft rengine boyanarak üretilen kraft alternatifi kâğıtlar. İmitasyon yağ geçirimsiz kâğıt. Imitation Greaseproof Paper. İmitasyon kraft kâğıdı. yağ geçirgenliği azalmış kâğıtlar. İmitasyon Japon kâğıdı. Imitation Japan Vellum. Imitation Presboard. İmitasyon elyapımı mektup kâğıdı. Imitation Parchment. Imitation Japan Paper. Emme. kendir selülözünden yapılan kâğıtlar. Japonyada hayvan derisinden yapılan parşömenlere benzetilerek üretilmiş parşömen kâğıtları. Eyafın şişmeden su alması. İmitasyon olanlar izolasyon amaçlı kullanılmazlar. Imitation Handmade).

Sorunları sonuçlarına ve etkilerine göre sınıflandırarak ele almak için yapılan iş analizi. Fiziksel engel. Impact Resistance. Impregnated Board. İş güvenliği açısından uşlaşımı/erişimi engellemek için özel olarak konulmuş. Conbur Test) ile ölçülen bir kutu tabanının. Impervious. Etki. yağ veya kimyasallara karşı geçirgenlik dayanımı olan. Geçirimsiz. Import Declaration. İzolasyonu sağlamak amacıyla. Vernikli karton. Impingement Drying. Karbon kâğıdı. Karışmaz. Impeding Device. bariyer türü engellerin tümüne verilen ortak ad. Etki analizi. Çevreye kirletici parçacık gönderme. alttaki kâğıda geçirme özelliği olan kâğıtlar. vernik sıvanarak kurutulmuş karton. Karıştırılamaz. Yüksek hızlı havayla kâğıdı kurutan bir yöntem. Imperfect Repair. Karıştırıcı pervanesi. Malı ithal edenin mal ve değeri hakkında gümrüğe verdiği beyanname. Pompa fanı. 259 . Impact Analysis. Immiscible. Nem. Vernik emdirilmiş karton. eğik düzlemle arasındaki sürtünme direnci. Immission. Kâğıdın kuşe veya boya çözeltilerine daldırılarak yapılan kaplama yöntemi. İthalat beyannamesi. Impact Paper. Daldırma tipi kuşeleme. Sürtünme direnci. (Emission kelimesinin değişik şekilde yazılmış hali) Impact. İthal etmek. Bu tür sıvılar emülsiyon olarak parçacıklara ayrılarak faz oluşturmadan bir arada tutulabilirler. Kusurlu bakım. Emprenye karton. Havalı kurutma. Atık salma miktarı. Impeller. Emisyon. Otokopi kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Immersion Coating. Sürtünme testi (Bakınız. Kusurlu tamirat. Birbirine karışamayan yağlar ve su gibi sıvılar için kullanılan bir terim. Import. Mekanik bir etkiyi. Dayanıklı.

Watermark). Darbeli patlama testi. Inactive Inventory. Impressed Watermark). Safsızlık. Impregnation. Impression Tolerance. Basılacak kâğıt boş merdaneyle blanket merdanesi arasına girerek baskı elde edilir. Impression. Pasif. Darbe yaratarak kâğıt veya kartonun patlama dayanımını ölçme. Impression Watermark.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Impregnating Paper. Preslerde baskı miktarı ile baskı süresinin çarpımından oluşan değer. 260 . Baskı toleransı. Burada uygulanan kuvvetle patlama anına kadar geçen süre belirlenmektedir. Hareket görmemiş stok. Impressed Watermark. (2) Basılı kopya. Kâğıt makinesi pres kısmında (pabuç pres). Kâğıdın içine bazı sıvı kimyasalları veya reçineyi emdirme işlemi. baskı yapılacak metin kalıp merdanesine (Bakınız. Şoklamalı kurutma. Impulse to Rupture. Basmak. Darbeli kurutma. Impress. Boş baskı merdanesi. Blanket Cylinder) aktarır. Inactive. İmitasyon filigran. Faal olmayan. Kağıdın baskı sırasında daha az veya daha çok baskı kuvvetine karşı toleransı. Vernikli kâğıt. Ayni zamanda nip basınç değerinin makine hızına bölünmesiyle de elde edilir. iki vals arasında. Çalışmayan. Bası. Üçüncü merdane ise boştur. Plate Cylinder) işlenir. Impurities. Baskı. Vernik emdirilmiş kâğıt. (Bakınız. Emprenye kâğıt. Gofraj. Baskı yöntemiyle kâğıda filigran benzeri desen vermek (Bakınız. (3) Bir yüzeyden diğer yüzeye mürekkep transferi yaparak baskı elde etme. Kalıp merdanesi aldığı mürekkebi blanket merdanesine (Bakınız. Üç merdaneli baskı sistemlerinde. Kirlilik. Emprenye etme. (1) Baskı. (MPa·s). Basılmış olan. Impulse Drying. Emdirme. Impulse. Basma amacıyla uygulanan kuvvet. Impression Paper. Transfer kâğıdı. Darbe. Impression Cylinder. yüksek baskı altında valslerden birinin ısıtılmasıyla yapılan kurutma.

Fihrist kartonu. Düşük gramajlı. Eğik valsli tutkal pres. Düğümlü karton. Kağıt makinasını el konumuna alarak sürünme hızında çalıştırma. 261 . Incinerator. Ayraç kartonu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Inch-Hour. Hint incil kâğıdı. Ambalajlama amacıyla kullanılan. (Bakınız. Hindistanda yapıldığı için bu adı alan incil kâğıdı. Seperatör kartonu. (Bakınız. Fihrist. Index Card. Valsleri düşey eksene belli bir açı ile birbirine basan tutkal pres. Çok düşük makine hızı ve hamur kesafetiyle çalışan eğimli elek. Bozuk eperli. Index Paper. Indented Packing Paper. Inching. Kâğıt üretiminde. Index. Kâğıt veya karton yüzeyinin hamurun çok iyi öğütülmemesi ve düğümlü görünmesi nedeniyle oluşan pürüzlü yapısı. Sürünme hızında çalışma. Index Bristol). Atık yakma fırını. Üretim süresi ile üretilen kâğıdın enini çarparak bulunan bir performans ölçümleme yöntemi. Bozuk eperli ambalaj kağıdı. Indented Board. Index Board. atık yakma ve emisyon düşürme araçlarından biri. Düğümlü. India Bible Paper. Fihristlik bristol kartonu. Indented Board). düğümlü yüzey görüntüsü olan karton. Dişli karton. Index Pressboard. Düğümlü ambalaj kâğıdı. Fihrist katonu. Çok sert olduğu için kitap kapağı veya dosyalamada ayıraç olarak kullanılan karton. tür değişimleri ve sipariş özellikleri nedeniyle. Index Bristol. Inclined Wire. Dizin. fakat kalın görünümlü ayraç kâğıdı. İnç-saat. Fihrist kâğıdı. Dişli. Indented. hurda kâğıttan yapıldığı için. Crawl Speed) Inclined Size Press. (Bakınız. Eğimli elek. Santimetre-saat. kâğıt enini baz alan bir üretimmiktarı kavramı. Selüloz fabrikalarında bulunan.

Endüstriyel atıklar. 262 . (Bakınız. Endüstriyel kâğıtlar. Kültür amacı yerine. Endüksiyonla ısıtma. Kimyasal reaksiyonlara girmeyen. fabrikalarda ve iş yerlerinde kullanılan temizlik kâğıtları. Samanlı ve iç tutkalsız. Asil. Açık mavi mürekkep. Inert. Kişisel kullanım amacı dışında. Industrial Papers. Infeed System. (Zıt anlamlı. Indirect Losses) Induction Heating. Soy. Turnusol kâğıdı. Industrial Utilization. India Tint. is veya yangın söndürmek için kullanılan suyun yarattığı hasarlar dolaylı hasarlardandır. Hint prova kâğıdı. Rulman değişiminde kullanılır. Endüstriyel temizlik kâğıtları. Test kağıdı. Besleme sistemi. yangın sonucu oluşan duman. India Transfer Paper. Endüstriyel kullanım. Hint mürekkebi. Indicator Paper. Vals mili yüzeylerinin magnetik alan içinde elektrik akımıyla (Eddy Current) ısıtılması. Indirect Losses. Bir sigortacılık terimi olarak dolaylı oluşan hasarlardır. Atalet kuvveti. Üretimde değerlendirme. Hygiene Paper) Industrialization. Örnek olarak yangın doğrudan bir hasarken.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ India Proof Paper. Industrial Wipes. Indirect Coating. baskıyı görmek için kullanılan bir transfer kâğıdı. Indirect Cost. ambalaj ve inşaat sektörlerinde kullanılan kâğıtların genel adı. Endüstrileşme. Inertial Force. Kaplama maddesinin filme pres aracılığı ile uygulandığı kaplama töntemi. India Proof Paper). Industrial Wastes. Dolaylı maliyet. Dolaylı kayıplar/hasarlar. Film presli kaplama. Hint transfer kâğıdı. (Bakınız.

Belirli bir konuda geçmiş ve mevcut verilerin taranması. İnce kraft kâğıdından yapılma. Inhibitive Tissue. kâğıdın gösterdiği gram cinsinden yırtılma direnci. Infrared Dryers (Driers). Anlaşmayı bozma. Information Systems. pigment taşıyıcı ve belirli katkı maddelerinden oluşan boyar maddeler. Gramaj ölçümünde. Ink. Bileşiklerin yaydıkları radyasyonları analiz eden. Granit görünümlü. Enfrared kurutucu. Inhalation. Infringement. üretim aşamasında tampon bazında verilerin toplanmasıda. Grenli resim kâğıdı. kızıl ötesi ışını kullanan QCS algılayıcıları. radyoaktif kaynak kullanımı yerine. Infrared Detectors. Ingrain Art Paper. 263 . Buna “Edge Taering Resistance” da denilmektedir. Infrared Spectroscopy. Mürekkep. Infrared Heating. Bilişim sistemleri. “Internal Tearing Resistance” yırtılma başladıktan sonra ölçülen ve gram cinsinden ifade edilen yırtılma dienci değeridir. İlk yırtılma direnci. Soluma. sulu gibi seçenekleri bulunmaktadır. Enfrared spektroskopi. alüminyum levhaları lekelere ve oksitlenmeye karşı koruyucu tabaka olarak kullanılan pelür kâğıdı. Kızılötesi algılayıcı. Baskıda kullanılan pigment. Kâğıt fabrikalarında. Enfrared kurutma. Kızılötesi ısıtma. Koruyucu pelür kâğıdı. Ingrain. güvenilir üretimin sürdürülmesiyle ilgili bilgiler edinilmesinde ve veri analizinde kullanılmaktadır. Kâğıt kaplamasını kızıl ötesi ışınla kurutan kurutma sistemi. İlk yırtılma başlangıcında. Granit desenli. Kızıl ötesi spektroskopisi. Initial Tearing Resistance. Bilgi tarama. spektrokopinin alt alanı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Information Retrieval. Baskı tipine göre yağlı. Teneffüs. Kâğıt veya karton yüzeyinin granit desenli görüntüsü. kâğıt kalitesini arttırmak için üretim süreçlerinde.

Bir kâğıdın mürekkebi emmeye karşı gösterdiği davranış. Mürekkep kadar kâğıdın özellikleri de önemlidir. Bu nedenle. Oluklu kutularda yapılacak baskı için mürekkebi küçük bir örnekle deneme. İnkometre. Kâğıdın iç ve yüzey tutkallamasına bağlı olarak değişkenlik gösterir. Ink Proof. Mürekkep parçacıklarının kâğıt yüzeyine püskürtülmesi yoluyla. Mürekkep yayılımı. Yazıcı kartuşlarında baskı sayısı % 5 doluluk oranı üzerinden hesaplanır. Injury.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ink Absorption. Mürekkebin baskı sırasında kağıttaki yayılımı. Ink Rub-off. PVA veya CMC kaplama uygulaması yapılır. İş kazası sonucu meydana gelen yaralanma. Inkometer. Basılı bir sayfada. kâğıdın mürekkep vericisine temas etmediği baskı tekniği. Mürekkebin kâğıt yüzeyine tutunma özelliği. Baskılı yüzeyde. Mürekkep denemesi. mürekkepli alanın tam sayfaya oranı. Müreekebin sürtünmeyle çıkması. Mürekkep emilimi. Ink Coverage. Yoğun baskılı sayfalarda bu oran % 40 lara çıkar. Ink Jet Printing. Renkli fotoğraflarda aynı alana üst üste birden fazla renk uygulandığından. Ink Holdout. İnk jet baskı. alanının yüzdesi cinsinden ifade edilir. Ink Jet Paper. rakam % 400 lere çıkmaktadır. İyi tutunumda parlak ve keskin renkler oluşur. Mürekkep emilimi. 264 . Ink Mottle. Ink jet yazıcı kâğıdı. Mürekkep doluluk oranı. Kağıdın baskı esnasında birim alan başına hesaplanan mürekkep tüketim değeri. Ink Receptivity. püskürtülen mürekkepte net görüntü verebilen kâğıtlar. Mürekkep dökülmesi. Baskı sonrası mürekkebin kâğıt bünyesine tutunumunu ölçen cihaz. Mürekkep tutuculuğu. Ink Mileage. Yağlı mürekkeplerin kâğıt tarafından emilimini ölçmek için “Castor Oil Test”i yapılmaktadır. yüzeyine silikajel. Mürekkep dağılması. Bu değer sayfa. Ink Lay Down. Suyu seven bir yüzey yapısı olan. Yaralanma. mürekkep yoğunluğu ve renkte meydana gelen düzensiz görüntü. Mürekkep tüketim değeri.

Hidrokarbon gruplarından olmayan. farklı özellikte olan tek yaprak. gazete veya kitabın yaprakları arasına konulan. Insect Repellent Paper. Tutunumun ölçüsü mürekkebin yüzeyden koparılma kuvvetiyle ölçülmektedir. Giriş. Mürekkebin derinlemesine geçmesi. çözünebilir tuzlar ve kalsiyum gibi çökelebilen ve birikintilere yol açan madde kümeleri. Oluklu mukavvalarda içte (altta) kullanılan layner kartonu. Mürekkep transferi. Böcek zehiri emdirilmiş kâğıt veya karton. Mürekkep bulaşması. Bir dergi. Sokuntu. Sivrisinek tablet kartonu.4). yaş mürekkebin diğer kâğıtlara geçmesi. Innerframe Stock. Mürekkep film tabakasının. Emiş. Inorganic. Çeşitli işlerin fabrika içinde yapıldığını veya bu alanla sınırlı kaldığını belirtmede kullanılan bir terim. Aluminyum folyolu kâğıt. In Mill. Inlet. Innersole Board. Mürekkep tutunumu. İnorganik tartar birikimi. Sigara paketlerinde ve çikolatalarda. Kağıt fabrikalarında dolgu maddeleri. 265 . İç layner kartonu. Fabrika içi döküntüler gibi. Insider Liner. Boru ve tankların içinde biriken ve taşlaşan kalsiyum karbonat ve kalsiyum sülfat kalıntıları. Fabrika içi. Ink Tack. kutu içinde kullanılan lamine bir kâğıt türü. Ayakkabı iç taban kartonu. Insert. Baskı sırasında mürekkebin kağıdın içine geçmesi. Inorganic Scale Deposition. Ink Transfer. Böcek savar kâğıt. (Ek.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ink Set-off. Inorganic Deposits. baskı amacıyla bir yüzeyden diğer yüzeye aktarılması. Ink Strike-through. Insect Resistant Paper). (Bakınız. Ara kâğıdı. İnorganik brikintiler. Pompa veya ekipmanlarda malın giriş kısmı. İnorganik. Insect Resistant Paper. Baskı sonrasında.

ses yalıtım malzemeleri. Cihaz. Kablo damarlarını izole etmek amacıyla. PVC kaplamasında olduğu gibi. Yalıtım malzemeleri. Otomasyon amaçlı kullanılan ölçü aletleri. Installation Documents. Tesis. İç duvar kaplaması olarak kullanılan alçı veya beton levhaların üzerine kullanılmak için üretilmiş su emiciliği azaltılmış kartonlar. Yalıtım levhası kartonu. Insolubilizer. bunların ana başlıklarıdır. (2) Ölçü aleti kullanma veya monte etme. İnşaatlarda malzemelerin üzerini örtmek için kullanılan esnek yapılı ve genellikle folyo kaplı kartonlar. Insulating Blanket. Kontrol etme. Alçıpanel kartonu. Selülozun asitte çözünmez kısmı. Enstruman. bir zamanlar kullanılan pelür kâğıdı türü. Insulating Sheating. Insulating Lath. Yalıtım levhası. Yalıtım tabakası. Kurulum. Installation. Kurulum bedeli. Inspection. Ekipman üzerinde bulunan kontrol kapağı. Çözünmez. elektrik yalıtım malzemeleri. Muayene. Yalıtım kartonu. Çözünmezlik sağlayan maddeler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Insoluble. Yalıtım örtüsü. Isıl yalıtım malzemeleri. Instrument. Insulating Materials. Elektrik yalıtım pelürü. Denetim. İzolasyon levhası. Örtü kartonu. su emiciliğini azaltan maddeler. Suya karşı direnç yaratan maddeler. Montaj dokümanları. Instrumentation. Montaj maliyeti. Bakım kapağı. Installation Cost. İzolasyon kaplaması olarak kullanılan kâğıt ve kartonların genel adı. Alt başlıklarda çok sayıda malzeme bulunmaktadır. Insulating Board. (1) Cihazlar. Inspection Hatch. 266 . Insulating Tissue. Çok genel bir tanımdır.

(Wat Sn. 267 . Karbon kâğıdı. Intercelular Layer. Sigortalama gideri. Insurance Expert. Derin ofset. Elektrik izolasyon kâğıdı. gibi anlamları olan bir tanım. Entellektüel mülkiyet. Insurance Charge. Giriş. Elektrik yalıtım kâğıdı. Intense Writing Finish.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Insulation Paper. kesafet. Ofset baskı kâğıdı. Tiftdruk. Hücre çeperi. (Eş anlamlı. Intaglio Paper. Niyet. Sigorta. Emiş ağzı Integrated Mill. Intensity. Odunda hücrelerin arasında bulunan ve onları birbirine bağlayan lignin tabakası. parlaklık. Rotogravür. Projeden doğan fikir mülkiyeti. Intelligent System./m). Entegre kâğıt fabrikası. Intake. Intellectual Property. Odundan selüloz üreterek. Sigorta gideri. Insurance. Yoğunluk. Kalıp yüzeyinde küçük oyuklar yaratarak mürekkep tutunumunun sağlandığı baskı türü. Sigorta eksperi. Birbirine bağlı. Specific Edge Load) Intent. Rotogravür. Rifaynerdeki özel anlamı. Lignin tabakası. bobin sarımı sırasında bobin telinin metal gövdeye temasını kesen yalıtkan kâğıt. Fikri mülkiyet. Interconnected. Geniş amaçlı. Akıllı sistem. Presbant. kâğıt. yoğunluk. Elektrik motorları ve tarafolarda. Intaglio. Uygulanan net enerjinin bıçak ağzı uzunluğuna (Edge Length) bölünmesiyle elde edilen değer. Birbirine bağlı (sistemler). Oyma baskı. Derin ofset. karton ve enerji üreten fabrikalar. şiddet. Intaglio Printing.

Elyaflar arası bağlanma. Seperatör olarak kitaplarda kullanılan pelür kâğıtları. Interleaving Blotting. Interleaving Tissue. İç içe geçkili. Bir kâğıt veya kartonun bünyesindeki elyafları ve dolgu maddelerini birbirine bağlayan kuvvet. Interfolded). çok ince pelür türü kâğıtlar. Interior Wraps. bir kağıt kanadının diğeri üzerine gelecek şekilde. İç içe geçmiş. Duvar kaplamada kullanılmaktadır. Interlapped. Katlamalı. Ambalajlamada veya hediye paketlenirken. (Bakınız. katlanarak kapatılması. Öğütme sonucu elyafların kazandığı bağlanma özelliği. Yuvarlak elekli ve elek üzerindeki safihanın yeterince kalınlaşması durumunda. Interleaving Paper. Ambalaj içi elemanları. 268 . atölye tipi kâğıt makinesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Interfering Substances. Interior Packings. Katlanmış temizlik kâğıtları. elekten ayıran basit yapılı. Her yere giren maddeler. araya konulan çok ince kurutma kâğıdı. Mendil ve peçete gibi birbirinin içine geçecek şekilde katlanarak ambalajlanmış temizlik kâğıtları. (Eş anlamlı. Karışan maddeler. Anyonik küller bu türdendir. Intermittent Board Machine. durarak safihayı kesmek suretiyle. Kesikli karton makinesi. Interleaving Tissue). (Eş anlamlı. Bunların arasında tampon kâğıtlar. Kutulanmış temizlik kâğıtları. Ara pelür kâğıdı. Interior Boards. Interleaving Blotting. Inter-fiber Bonding. Internal Bond. mukavemet sağlayıcı destek parçaları bulunur. İç bağ. yaş mürekkebin diğer kâğıda bulaşmaması için. Interlapped Tissues). ara bölme kartonları. Ara sümen kâğıdı. Ara kâğıdı. Çeşitli amaçlarla yaprakların arasına veya tekstil ürünlerinin arasına konulan. Alçı levha. Yeni basılmış kâğıtlarda. Interfolded Tissue. Ambalaj içi sargı kâğıtları.

269 . International Atomic Energy Agency (IAEA). İç tutkallama. Damga vergisi pulu kâğıdı. Yırtılma direnci. Fabrika içi döküntü. Engine Sizing). Intrinsic Viscosity. Açıklama. gerçek kâğıt kalınlığı. Intrinsic Thickness. Özgün ağdalılık. Internal Setup. Internal Fibrillation. Yırtılma mukavemeti. Ek 2. Kâğıt hamuruna bağlayıcı nişasta veya reçine katılması. Internal Tearing Resistance. Ek 1. Özgün viskozite. Uluslararası kâğıt ve karton ölçüleri. İkincil elyaf kaynağı olarak görülmeyen ve üretim sırasında ortaya çıkan geri döndürülebililir döküntüler. Uluslarası Atom Enerjisi Kurumu. (Bakınız. Son hazırlık. Ek 3). elyaf içindeki fibrilleşme. Baskı sırasında kâğıdın veya kartonun yüzeyinin yolunmaya karşı gösterdiği mukavemet. Bunun başlangıç yırtılma mukavemeti (Initial Tearing Resistance) veya kenar yırtılma mukavemeti (Edge Tearing Resistance) ile karıştırılmaması gerekir. Yorum. gram cinsinden kuvvet. Internal Revenue Stamp Paper. External Setup) Internal Sizing. Öğütme sonucu iç bağlanma mukavemetinin ortadan kalkmasıyla. (Bakınız. Internal Broke. Yırtılmaya başlayan kağıtta. (Bakınız. Selülozun yaşlanmasını ampirik olarak bulmaya yarayan bir test. Duruş sırasında yapılan hazırlıklar. yırtılmanın sürdürülmesi için uygulanan. Fibrilleşme. International Organization for Standardization (ISO). Gerçek kalınlık.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Internal Bonding Strength. Uluslararası Standartlar Kurumu. İç bağlanma mukavemeti. İç bağlanma kuvveti. (Bakınız. QCS sistemlerindeki radyoaktif maddelerin kullanımına ve işletilmesine onay veren Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun bağlı olduğu üst kurum. Yüzey kabalığı ortadan kalktığında ölçülen. International Paper and Board Sizes. Apparent Thickness). Vizkoz ipeği veya asetat yapımında da kullanılır. Elyafları birarada tutan kuvvet. Interpretation. Liflenme.

Iron. Selüloz fosfat kâğıdı. Ion Exchange Cellulose. Kağıt makinesi tahrik kısmında kullanılan özellikli motorlar. fordriniye (uzun elekte) elekte. Ionic Compounds. Invoice. Elektrik yüklü atom veya grup. Ion. Ion Exchange Paper. Sedefli kâğıt. Kızıl ötesi görüntü. Enfrared görüntü. Inverform. Termal kameralarla tespit edilen görüntü. Çok katlı kâğıt üretiminde. İyonik bileşikler. İnvertörden çalışan motor. Ters kovalı buhar kapanı. Ion Exchange Reaction. Soğuk hava katmanının. sıcak hava katmanı tarafından hapsedilmesi. Iridescent Paper. Bir yılda stokların kaç kez döndüğünü gösteren sayı. Inventory Turnover. Asitte çözünen demir. Inverted Bucket Steam Trap. Envanter dönüşüm sayısı/oranı. İyon. IR Imaging. Acid Soluble. Ters kovalı kondenstop. İyon değiştirme reaksiyonu. İnverform. İyon değiştirici kâğıt. Fatura. Suda iyonlarına ayrılan bileşikler. Inverter Duty Motor. İyon değiştirici selüloz. Tersinme. Bir çözeltiden iyonları yüklerine göre seçici olarak alma özelliği bulunan kâğıt. alt ve üst eleklerde uygulanan. Inversion.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Inventory. 270 . Kâğıt bünyesinde olupta. Faturalama. Elyaftaki anyonik yüzey yükleri ile ortamdaki katyonlar arasındaki reaksiyonlar. Kimyasal oksijen iktiyacı yaratan demir. Parlak kâğıt. Hava kirliliğini arttırıcı bir atmosferik olay. Anyon katyon değişimleri yapabilecek özellik kazandırılmış ve iyon değiştirici kâğıt yapımında kullanılan selüloz. hidroklorik asitte çözünen ve kimyasal reaksiyon özelliği bulunan demir. Envanter. bir elek yerleşim düzeni. Invoicing. Stok.

Iron Specks. Davetiye yapımında kullanılan. Anisotropic) Isotropic Sheet. laboratuarda kâğıt veya karton örneğinin 457 nanometre dalga boyunda ölçülen parlaklık değeri. Elyafların her yöne eşit ve gelişigüzel dağıldıkları ve yalnız laboratuarda. Isoelectric Point. Davetiye basımında kullanılan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Iron Free Alum. özel renkli ve yüzeyli karton. Fildişi karton. Tür. İçinde demir bileşikleri bulunmayan ve fotoğraf kâğıtlarında bağlayıcı olarak kullanılan şap. Pas lekesi. 271 . Irreversible Raections. Eş yönlü kağıt. Eşyüklenme noktası. Fildişi bristol kartonu. Poz. Item. Isotropic. Her yöne doğru ayni özellikleri gösterme. Isobaric. Asıltılı bir sistemde. Standart koşullarda. kâğıtta görülen pas lekeleri. ISO parlaklığı. Kalem. (Bakınız. Geriye dönüşü olmayan tek yönlü reaksiyonlar. Demirsiz şap. Eş basınçlı. kesilmiş. Uluslararası Standartlar Kurumu. Eşyönlülük. düşük kesafette elde edilebilen safiha. Ivory Bristol. Ivory Board. özel yüzeyli bristol karton. Tersinmez reaksiyonlar. Bünyesinde bulunan demir nedeniyle. ISO (International Organization for Standards). Belirli bir örnekte yapılmış. Ivory. ISO Brightness. Fildişi. Sabit basınçta yürütülen süreç. belirli ağırlıkta ve renkte kâğıt. Kemik rengi. parçacıkların manyetik alan etkisiyle hareket etmedikleri pH değeri.

Çok ince ve elde yapılan. Jakar makinelerinde. Ceket. Jacquard Board. Janus Calender. Japan Art Paper). Japan Art Paper. Japanese Paper. Voith tarafında üretilen. Jakar kartı. Çektirme civatası. Ressam ve gravür sanatçıları tarafından kullanılan özel kartonlar. Vidalı kriko. (2) Kitaplarda koruyucu dış kılıf. “Japan Vellum” da denilen kâğıt türü. Japanese Copying Paper. Japanese Parchment Paper. jakar makinelerinde bir tür hafıza verilerinin saklanmasını ve komutların tekrarlanmasını sağlayan karton. Sulu boya ile desen verilmiş. Japon sanat kâğıdı. Janus kalender. Japan. (Bakınız. Jacquard Paper. Fransızların Japon parşömeninden özenerek yaptıkları kâğıtlara verilen ad. kâğıttan delikli şerit hafıza yapmak için üretilmiş dayanıklı kâğıtlar. Japon dekoratif kâğıtları. Jakar kartonu. Jacket. Japanese Vellum. Japonyadaki bitki selülozlarından üretilen.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ J Jack Bolt. Japon kağıdı. Jakar kartı kartonu. Japon pelürü. Japanese Decorating Paper. süsleme amaçlı kâğıtların genel adı. Özel kraft kâğıdından yapılma ve elektronik hafıza üniteleri çıkmadan önce. Bunlara Verdol kâğıdı da (Verdol Paper) denilmektedir. Japon parşömeni. kalın dokulu sertifika basımında kullanılan karton. Jack Screw. Ayar civatası. Jacquard Card. ilk çok nipli makine kalenderi. (1) Vals kaplaması olarak kullanılan ve takılp sökülebilen türde keçeler. selülözleri dut ağacı türünde uzun elyaflı bitkilerden elde edilen kâğıtlar. Japon parşömeni. Jakar kağıdı. 272 .

Jöle kağıdı. (Bakınız. Cebri kurutucu. Jet to Wire Speed Ratio. Jet. Jet Dryers (Driers). Sürekli nişasta pişirme sistemi. Jet hızı. Bu oranın değişmesiyle kâğıdın enine ve boyuna davanış farklılıkları oluşmaktadır. Jevellers Bristol. el yapımı davetiye yapımında kullanılan kâğıtlar. Düzeli kurutucu. Baskıda mürekkep kurutmada kullanılan bir yöntem. Kâğıt üretiminde. Jelly Protectors. Jet Applicator. Oksitlenmeyi önleyici bir tür pelür kâğıdı. Jet kurutucu. Jevellers Tissue. Bu oranın değişmesi safihadaki elyaf dizilimini etkilediğinden. elyaflar makine yönüne dizileceklerdir. Jöle üzerini veya kavanozlu reçel. Jet hızı elek hızından fazlaysa.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Japan Papers. Japon kâğıtları. Mücevherci pelürü. tereyağı türü ürünlerin üstünü örtmek için üretilmiş yoğun parafinli ince gramajlı kâğıtlar. Modifiye nişasta pişirme/hazırlama ünitesi. gren ve grene karşı denilen terimler ortaya çıkmıştır. Elek hızı jet hızından fazlaysa. Kuyumcu bristolü. Düzensiz dokulu. elyaflar frenleme etkisiyle makine enine doğru dizilirler. hamur kasasından çıkan hamurun hızı ile eleğin hızı arasındaki farklılıktan kaynaklanan oran. 273 . Hızlı pişirici. üzerinde mücevheri teşhir etmek için kullanılan açık pembe renkli bristol karton. Hızlı makinelerde. Jet kaplama ünitesi. Su jetli çerçeve. Air Deckle). Jet Deckle. Jet. Jet pişirme. Hamur kasasından çıkan basınçlı hamurun hızı. Jet Velocity. Jet Cooking. Kuyumcu bristolü. Bu nedenle düzgün formasyon ve ebat ölçüsü kararlılığı için elek ve jet hızları birbirerine mümkün olduğunca yakın olmalıdır. Jet Cooker. Jet-elek hızı oranı. Jevellery Card Bristol. Cetvel ağzından çıkan basınçlı hamur akışı. yüzey kaplamasını püskürtme ile sağlayan kaplama ünitesi. Uzun elekli veya silindir elekli makinelerde çerçeve kenarının su veya hava jeti ile kesilerek şekillendirilmesi. Mücevherci bristolü.

Jute. büyük kâğıt bobinler. Parti malı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ JIT. Jumbo Roll. Just in Time. Büyük bobin. (Eş anlamlı. Tam zamanında. (Bakınız. Jordan. Junk Trap. Mil ucu. Pulpere bağlı olarak çalışan ve ağır kütleleri tutan sistem. Junk. İş. İş kartı. (1) Kesikli çalışma modu. Valslerde yataklanan mil kısmı. daha az sayıda karton bulunduran paket. Junior Carton. Çöp kapanı. Jog. Stok tutmadan. 274 . Job Lot. Eklem. Kâğıtları eliyle destelemek. Büyük kâğıt bobini. Dregs Well). Junk Trap. Just in Time) Job. Torbalık jüt kâğıdı. Jute Bag Paper. makina eninde. Normal paketten bölünerek hazırlanmış. Jute Board. Jordan Refiner). Dregs) Junk Seperator. Jüt kartonu. Küçük karton paket. (2) Elle kâğıt destesini hizaya sokmak. Jumbo bobin. Spot. Konik rifayner. Çöp ayırıcı. (Eş anlamlı. Journal. Jordan Refiner. (Jordan marka) Bıçak olarak lama kullanan konik rifayner. (Bakınız. Fabrikadan kâğıdı alarak başka ürünlere dönüştüren firmaların talep ettikleri. (Bakınız: Junk Separator). Ek yeri. Job Card. Jüt. Hint keneviri. Kâğıtta yapışma yeri. Çöp. Joint. Devamı olmayan türde ürün. tam zamanında yapılan teslimatlarla sürdürülen üretim planlaması.

Jute Envelope Papers. Jüt layneri. Juvenile Wood. Jute Pattern. Jute Paper. 275 . Jüt zarf kâğıdı. Genç ağaç. Olgunlaşmamış ağaç. Jute Liner. Jute Linerboard. Jütten yapılma bristol karton. Jüt kâğıdı. Jute Pulp. Jute Wrapping. Bu tür ağaçların selülozları genellikle kısa elyaflı ve cılız olmaktadır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Jute Bristol. Jüt selülozu. Jüt layneri. Jüt ambalaj kâğıdı. Jüt bristolü. Jütten yapılma kâğıtların genel adı. Jüt desenli kâğıt.

Kappa Number. uzun elyaflı yıllık bir bitki. K-B kartonu yöntemiyle üretilen patentli kâğıt. Çıkan sonuçlar 1 ile 100 aralığında olmaktadır. Gaz yağı. Kâğıtta. Kappa sayısı. Ana performans göstergeleri. (ISO 302-2004). Örneğin bir ay içinde satılabilir kağıt üretim toplamı. Normal şartlarda bir gram kemik kuruluğundaki selülozda tüketilen potasyum permanganatın. Keyboard Paper. Hindistanda yetişen bir ağacın salgısından elde edilen zamk. K-B Board (Keyboard Board). Key Performance Indicators. Kaizen. K-B Sheating. Karaya sakızı. Selülozda kalan lignin miktarını belirten derecelendirme sistemi. İade ürün toplamı. Metso patentli bir kuşe çözeltisi ve pigment karıştırıcısı. K-B örtü kâğıdı. Karaya zamkı. Kaolin. Karaya Gum. 276 . aluminyum silikat şeklindeki beyaz seramik kili. Kady® pigment karıştırıcısı. Bir işletmenin veya onun bir biriminin belirli bir süre içindeki çalışma performansını gösteren ana göstergeler. İş gücü aracılığıyla işleri küçük değişimlerle daha iyiye götürmeyi hedefleyen Japon iş anlayışı. Steno kâğıdı. taban kâğıdı olarak kullanılan patentli bir karton türü. Steno klavyesinde. K-B kartonu. Sürekli iyileştirme. Eleklerde zift ve katran temizlemede kullanılan petrol türevi. gramın onda bir seviyesinde değerle ifade edilmesidir. Bu değer kâğıdın ağartılması için. gerekli kimyasal miktarını belirlemede önemlidir. Kerosene. Kenaf. Araçlarda göğüslük diye anılan panellerin yapımında. Kaolin. Panel kartonu. yüzeyde ve hamurda dolgu olarak kullanılan. Kayzen. harfleri delerek işlemek için üretilen bir kâğıt türü. Kenaf.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ K Kady® Mill Dispenser. Gövdesinin kabuklarından elde edilen selülozları kâğıt yapımında kullanılan.

Mümkün olan en az baskı kuvveti ile yapılan basım.) (m2/s). Silme işinde kullanılan kâğıt havlular. (Bakınız: Kubelka-Munk Model) Kneading Disperger. Helezon disperger. Rifaynerde. Tutuşma. Kâğıt ve kartonlarda birbirleriyle olan sürtünme şekli. Bir raspayla. Bıçaklı kuşeleme. Kinetic Friction. Raspalı kuşeleme. Kâğıt hamurunu helezon içinde sıkarak ve yoğurarak elyafları açan disperger sistemi. Kinking. Gap Coating). Kid Finish). Takım hazırlama. Kindling. K-M Model. Kitchen Towel. Knife Edge. Bıçaklı kesimde bıçağın kestiği taraf. (Dinamik vizkozite. Kinematik vizkozite. elyaf bünyesinde mikro sıkışmalar ve yer değiştirmeler yaratma. İş güvenliği açısından. Mutfak temizlik kâğıtları. kimyasal maddelerde belirtilmesi gereken özelliklerden. fazla miktardaki kaplama maddesinin sıyırıldığı kuşeleme yöntemi. Alev alma. Dinamik vizkozitenin akışkanın yoğunluğuna bölünmesiyle bulunur. Knife Coating. Dudak teması kalıplı kesim. Bu kâğıtlar kırtasiye türüdür ve mektup yazma ve davetiye basımı gibi işlerde kullanılmaktadır. Kinematic Viscosity. Kiss Dye Cut. 277 . kalıpla sadece üst katmanın kesilmesi. (Bakınız. Çocuk davetiye kâğıtları. (Benzer. Kitting. Çocuk tenine benzeyecek şekilde. Uçurtma kâğıdı. Hand Towel) (Bakınız. yumuşak dokulu kâğıt işleme tekniği. Mutfak havlusu. (Eş anlamlı. Kiss Impression. Kağıt mutfak havlusu. Kid Weddings.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Kid Finish. Kinetik sürtünme. Yoğurucu disperger. Güderi tarzı işçilik yapılmış. Kitchen Wipes) Kitchen Wipes. Burkma. Bir sıvının akmaya karşı iç direnci. Bükerek çevirme. Knife Coating. Bebek teni tarzı işlenmiş. Kite Paper. Bıçak kenarı. İğirme. Burma. Arkası yapışkan etiketlerde olduğu gibi. Dudak teması baskı.

Kraft layner. Düğüm ayırıcı. Sülfat süreci ile elde edilen dayanıklı esmer renkli kâğıt türlerine verilen genel ad. Kraft Linerboard. Kraft bitümlü kâğıt. Bu nedenle dayanıklı kâğıtlar üretilmesini sağlar. Knotter). Kraft kasap kâğıdı. Düğüm ayırıcının ayırdığı rejekler. Kraft Corrugating Medium. Kâğıt hamurunda açılmamış elyaf kümeleri. İnce ve parafin kaplı kraft kâğıdı. testliner ve imitasyon kraft yapımına uygundur. Kraft kartonu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Knife Over Coating. Knotter. Kraft torba kâğıdı. Kraft zarf kâğıdı. Kraft türleri. Kraft Envelope. Kraft Liner). (Bakınız. CEPI EN 643 standardıyla belirlenmiş bir hurda kağıt grubu. Oluklu mukavva yapımında dış yüzeyde kullanılan kraft kartonu. Knotter Pulp. Uzun elyaflıdır. Kozo. Kraft kâğıtları. az piştiği için düğüm halinde bulunan parçacıkları ayırmada kullanılan sarsak elekler veya basınçlı elekler. Kraft oluklu kartonu. (Eş anlamlı. Knurling. Tırtık açma. kenarlarda makina boyuna uygulanan desenli tırtık işlemi. Kraft kartonu. Üretildikten sonra bitümle kaplanan kraft kâğıdı. Knife Coating. Büyük zarf yapımında kullanılan kraft kâğıtları. Kraft. Kraft layner. Dut ağacı iç kabuğu selülozları çok uzun elyaflıdır. Kraft Butchers. Oluklu mukavvada dış yüzeyde kullanılan kraft karton. Kraft Liner. Selüloz üretiminde. Düğümlü selüloz. Knots. Dut kâğıdı. Japonya’da dut ağacının kabuklarından elde edilen selülozla. (Bakınız. Kraft Board. Kraft Bag Paper. Genellikle kahverengi ağartılmamış selülozdan üretilmiş kağıttan yapılmış ürünlerin atıklarıdır. Temizlik kağıtlarında. Kraft Grades. Kraft Bitumen Paper. 278 . elde yapılan bir kâğıt türü. Düğümler. Gap Coating).

Kraft Wrapping. esmer renkli ve çok dayanıklı kâğıtlar. Sülfat selülozundan yapılma. Oluklu kutu yapımında dış yüzeyde kullanılan kraft kartonu. Kraft Waterproof. Kraft selülozundan üretilen ve genellikle çimento torbası gibi torbaları yapmada kullanılan kâğıt. Kraft kâğıdı. Sülfat süreci. Manila kraftı. Kağıdın ve kuşe gibi opak cisimlerin yansıtıcılık özelliklerini tanımlayan matematiksel bir yöntem. ziftle kaplanmış veya aşırı tutkallanmış kraft kâğıdı. odundan selüloz elde edilme süreci. Su geçirimsiz kraft kâğıdı. Kraft Twisting. Twisting Paper). Kraft Process. (Bakınız. Kraft testlayner. Kraft Pulp. Kraft Test Liner. Kraft Sack Paper. Kraft ip kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Kraft Manila. ip gibi kullanılan kraft kâğıtları. Kraft torba kâğıdı. Manila Paper). Bükülerek çanta sapı yapımında. Tutkallama yapılmamış kraft kâğıdı. Kubelka-Munk Model. Kraft selülözü. (Bakınız. Emici kraft kâğıdı. herhangi bir kraft kâğıdı. Kraft Paper. Kraft ambalaj kâğıdı. Alkali kostik ve sodyum sulfit çözeltileriyle. Kraft süreci. Parafinle. Manila selülozundan üretilmiş görüntüsü verilmiş. Kubelka-Munk Model. 279 . Kraft Waterleaf. Kraft süreciyle elde edilen kimyasal sülfat selülozu.

Labor Cost. Yafta. Label Cloth. Egütör valsiyle yüzeyinde çizgi deseni görünümü verilmiş olan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ L Label. Antik yüzeyli. Laid Dandy Roll. Label Papers. Laid Antique. İş. 280 . (Bakınız. Samanlı etiket kâğıdı. Lak. Bunun sonucu. kartona düzgün yüzey kazandırmak için kullanılan vals. Dantel kâğıdı. Bezli etiket kâğıdı. Laboratuar. Egütör valsi ile yüzeyi işlenmiş kâğıt. Label Manila Paper. Dandy Roll diye geçen. filigran (yaş iz) vermek için kullanılan gren desenli ve arma desenli valslerin en basit yapıda olanlarıdır. Lacquering. Emek. Egütör desenli. Bardak veya pasta altlığı yapmında kullanılan. Bu valsler. yüzeyde paralel egütör valsi çizgileri görülür. Lacquer. Kâğıt yüzeyini lakla kaplama. Laboratuarı belirli sıcaklık ve nem koşullarına getirme. düşük gramajlı kalıp kesimine uygun kâğıtlar. Etiket. Kâğıt testleri laboratuarı. Lace Paper. Kâğıt makinesi elek bölümünde. Cila. Laboratory. Lagoon: Gölet. Egütör valsi. Etiket kâğıdı. Laid Dandy Roll). Laboratuar iklimlendirme. Sentetik reçine verniği. Labor. Laklama. İşgücü maliyeti. Laid. İş gücü. Laboratory Climatization. Arıtma göleti.

El yapımı görüntüsü verilmiş. Laid Papers. El eleğinde üretilmiş. Laminasyon makinesi. Düz desenli egütör valsi ile üretilmiş kâğıt. Egütör valsi üzerine kaplanan metal elek. Lamella. Multiply Web) Laminate Paper. Laminated Base. Karbon kâğıdı. Havlu ve tuvalet kağıdı gibi temizlik kağıtlarında çok katlı yapı. Abajurlarda kullanılan düzgün yüzeyli bristol karton. Çok emici. Kaplama makinesi. Laminated. Çöp dolgu alanı. Kaplama. Lampshade Bristol. Düz filigranlı kâğıt. Lamine kâğıt. Düz filigranlı yazı kâğıdı. Katman. Laminasyon. Egütör çizgileri. Egütör eleği. Lamine taban kâğıdı. Emiciliği kaybetmeden. Eğütör valsinin kâğıt yüzetindeki sık çizgili görüntüsü. Laid Mold. Laminated Web. Laid Writing. Akşap görüntüsü vermek için kullanılan dekor kâğıdı. (Eş anlamlı. Laid Lines. ahşap kaplama kâğıtları. Abajur kartonu. İki veya çok katlı mukavemeti arttırılmış karton. Çok katlı temizlik kağıdı. Laminated Linerboard. Kaplanmış.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Laid Finish. Lamine karton. Laminator. Laminating. Lamine. Selüloz lifi katmanları. Çok katlı Lamination. özellikle sentetik reçine emdirilmek üzere üretilmiş. Lampblack Paper. Egütör valsi kullanılarak üretilmiş yazı kâğıdı. Laid Wires. Lake boya. 281 . yoğun iç tutkallamasıyla yaş dayanım mukavemeti arttırılmış kâğıtlardır. Landfill. Yüzeyinde elek izleri görülen el yapımı kâğıt. Lake.

Lazer baskı. Lard Paper. Safihada makine enine olan geçirgenlik Lateral Porosity. Stoğa son giren ürünün stoktan öncelikli olarak çıkması. Sözleşme dili. Pek çok çöplükte yapılan dolgu ve düzleme işlemi. Enine doğru gözeneklilik. Enine geçirgenlik. Last In First Out. Çöple arazi doldurma. Donma ve buharlaşma noktalarında kullanılan veya açığa çıkan ısı. Laser Paper. Son giren ilk çıkar. Gizli ısı. Lapping. Bindirmeli. 282 . Latent Heat. Laser Printing. Büyük ölçekli. Lateks kaplı kâğıtlar. Lap. Parafin emdirilmiş. Doğal veya sentetik kauçuğun çözeltisi. Emniyet halatı. Latex Trated Papers. Yaş selüloz. Lateks kaplı karton. Kasap kâğıdı. Lateral Permeability. öğütme sonrası elyaflarda oluşan deformasyonlar. Latency. Ambalajlamada kenarların üst üste getirilerek kapatılmış. Gizli stres. Mekanik selüloz üretiminde. pres sonrasında bindirmeli şekilde katlama. Yaş olarak pres sonrasında katlanmış ve bu şekliyle sevke hazır selüloz. Horizontal Porosity). Lanyard.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Landfilling. onun fiziksel özelliğini değiştiren ısı. Latex. (Eş anlamlı. domuz etinin koku emmemesi için ambalaj kutusu içine yerleştirilen kâğıt. Bindirmeli katlama. Selülozu. Fotokopi kâğıdı. Lapped. Bir maddenin sıcaklığını değiştirmeden. Lateks. Kâğıt enine doğru dizilmiş gözenekler. Latex Board. Language of Contract. Large Scale.

Ply) Layer Board. Ara kartonu. Tembel buhar fıskiyesi. Lead Time. Kurşun.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Latewood. Layer. Lay-up Maintenance. Lead. Sızıntı. Suda ve havada zehirli madde olarak bulunmaktadır. (Eş anlamlı. Laundry Paper. Seperatör kartonu. Kutu içinde. Ağır metallerden. Koruyucu bakım. Kanun kitap kapağı kartonu. Tembel buhar. Teslim süresi. Sipariş anından teslim anına kadar süreyi kapsayan teslim süresi. Safihada ön ıstma veya profil düzeltme gibi işlerde kullanılan buhar fıskiyeleri. ürünlerin arasına konulan kartonlar. nem geçirmez kâğıtlar. Trafo presbantı. Layout. Panel. Bakımlı yedekleri stoklayarak gerektiğinde mevcutla değiştiren bir bakım yöntemi. Çöplerden süzülen su. Lath. Yıllık odun halkalarında daha yoğun ve kısa elyafların bulunduğu kısım. Levha. Toprağın derinliklerine kirleticilerin sızması. Gypsum Lath). 283 . Bir kapak kartonu türü. Yerleşim. Serbest buhar. Lead Pencil Paper. Leaching. Çamaşırhane kâğıdı. Leachate. Trafolarda sac paketin bobinle elektriksel temasını kesen karton türleri. Lazy Steam Showers. Lazy Steam. yağlı veya aşırı tutkallı. Açıkta sis şeklinde görülen buhar. Bez dokulu kâğıt yüzeyi. (Bakınız. Yıkanmış çamaşırların boyalarının birbirine geçmemesi için üretilmiş. Geç odun. Kara kalem çizim kâğıdı. Lawn Finish. Layer Insulation Paper. Çok elekli veya silindirli makinalarda üretilen kağıtlarda/kartonlarda görülen ve birbirinden ayrılmayan katmanlar. Sızıntı su. Lawbook Cover. Katman.

Leipzig kâğıt ayırma tekniği. Letter of Intent. Hand of Machine. Leather Paper. Ledger Paper. LEL (Lower Explosive Limit). Boylamasına kesim. Letter Paper. Dilme. ananas gibi bitkilerin yapraklarından elde edilen selüloz. Kağıdı uzun dilimler halinde kesme. Arşiv kağıdı. Minimum miktarda kaynak kullanan iş süreçleri. Kâğıt akış yönü sola doğru olan makine. Manila. Lengthwise Cut.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Leaf Fiber. Yalın. Ledger Paper). Mektup amaçlı kullanıma hazır hale getirilmiş ebatta kâğıt. Leak Test. Mektup kopyalama kâğıdı. Right Hand Machine). yüksek yırtılma mukavemeti olan. gaz veya buhar kaçağı. Genellikle bobin makinelerinde yapılan kesim şekli. Kaçak. Left Hand Machine. Yanıcı bir gaz buharının. Lean. Ledger Grades. bir kıvılcım olması durumunda patlamaya yol açacağı en düşük konsantrasyon. Suni deri kâğıdı. yapraklar tek tek ayrılır ve iki taşıyıcı kâğıt arasında jelatine gömülerek yaprak yeniden elde edilir. Letter Copying Paper. yağ. Aşırı hasar görmüş değerli kitapları kazanmak amacıyla. Leipzig Paper Splitting Technique. Leakage. Kaçak testi. Üst yüzeyine deri görünümü verilmiş kâğıt. Almanya’da elle yapılmaya başlayan bir restorasyon tekniği. Boru hatları ve ekipmanlara yapılan kaçak testi. Yaprak selülozu. pamuk selülözünden yapılmış. Hava/gaz karışımı yüzdesel olarak alınır. Su. kütük kayıtlarını elle yazmak için kullanılan dayanıklı kâğıtlar. (Bakınız. (Bakınız. Bu teknikte cilt sökülüp. Lens Tissue. Düzgün yüzeyli. 284 . Temizlik kâğıtları türünde kutuyla satılan pelür kâğıtları. Gözlük silme kâğıdı. Niyet mektubu. Patlama alt limiti. Bir mektubun birden çok kopyasını almak için üretilmiş kâğıt. Mektup kâğıdı.

Lick Coating.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Letterpress Printing. Seviye transmitteri. Level Transmitter. Level Box. Tesviye etme. Seviye ölçümü. Seviye ölçen ve geri bildiren saha cihazı. Liability. Ömür boyu değerlendirmesi. Levelling. Life Cycle Assessment (LCA). işletme. Kontratta belirtilen. Lien. İpotek. Bu değerin altında tutuşma gerçekleşmez. Sorumlu. İzin. Seviye kasası. Yalama tarzı kaplama. Tutuşma alt limiti. Level. Lisans. Levelling Screw. Life Cycle Cost. toplam maliyeti. LFL (Lower Flammable Limit). Liable. 285 . ambalajlama. sigorta. Belirli aralıklarla bir liste üzerinden yapılan ve asıl amacı çevreyi koruma olan denetleme ve değerlendirme programı. License. tasarım. Level Control. Rölyef baskı. çevreye olan etkilerini denetleme ve değerlendirme. Mesul. alıcı veya satıcıya ait yükümlülükler. Tesviye civatası. düşük gramajlı. Seviye. Bir solvent buharının belirli bir sıcaklık ve basınçta hava içindeki tutuşabilir konsantrasyonudur. bakım ve yedek parça stok maliyetleri dahil. Bir ürünün ortaya konmasında kullanılan tüm kaynakların. Seviye kontrolu.Yükümlülük. mineral dolgulu yüzey kaplaması. Alacak. Bir ekipman veya ürünün planlama. Tutkal preste yapılan. Ömür boyu maliyet. Genellikle hacmin yüzdesi olarak ifade edilir. nakliye. Level Measurement. Kabartma baskı.

Işık saçılım katsayısı Light Weight. kapağı açılıp alınabilen. (Eş anlamlı. Lignin. Düşük gramajlı kâğıt. Ömür süresi. Kâğıt yüzeyinin çok az bir kaplama maddesiyle kaplanması. Genellikle 25-40 gr/m² aralığındaki kâğıtlara verilen genel isim. Betonda akışkanlığı sağlamada kullanılmaktadır. Light Weight Coated Papers (LWC). Boyalı kâğıdın ışıkta solma süresiyle ilgili ölçülendirme. Düşük gramajlı. Selüloz üretiminde parçalanarak ortamdan uzaklaştırılır. Hafif kuşeli kâğıtlar. Sözlüklerde ve kutsal kitaplarda kullanılmaktadır. Lift off Lid (LOL). Light Scattering Coefficient. Işık haslığı. Forklift. Lightness. Bir kâğıt ürünün ömür süresi. Lightfastness. Kaldırma araçları. Lifting Equipment. Ayakkabı kutularında olduğu gibi. Uygulanan kuşe miktarı 7-10 gr/m² dir. Light Weight Printing Paper. Light Weight Chip. Düşük gramajlı kuşe. Lignosülfonat. Kapaklı karton kutu. (Bakınız. Aydınlık. Lignin. Ek 4). Light Weight Coated (LWC). Brightness). Lignosulfonate. Gramajı düşük olarak üretilmiş kâğıtlar. Light Weight Paper. iki parçalı kutu. Selüloz üretimi sırasında ligninle kükürt bileşiklerinin oluşturduğu yan ürün. Ömür. Düşük gramajlı yazı kâğıtları. Düşük gramajlı kaplama. Odunda hücre çeperininin içinde bulunan ve hücreye dayanım sağlayan madde. Tek yüzlü oluklu mukavva. Kaplama gramajı düşük olan kuşe kağıtlar. Lift Trucks. Genellikle dergilerde kullanılan kâğıtlara yapılan kaplama türü. (Shouldered Box with Lift off Lid). Kapak bir faturaya oturur. Kâğıdın veya kaplama maddesi gramajının yaygın bilinen değerlerin altunda olması. 286 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Lifetime. Bunun bir türü şekerleme kutularıdır. Parlaklık.

Lime Milk (Ca (OH)2). baskı niplerinde uygulanan basınç (kg/cm). Lime Mud Thickener. Kayaç kalsiyum karbonat. Linen Papers. Kireç çamuru. NaOH) pişirilir. Kireç taşı çökeltisi. Kireç ocağı. Linter selülozu. Bu süreçte sodyum hidroksit sodyum karbonata dönüşür. Kâğıdın elek ve keçe yüzeylerinin özelliklerinin birbirine benzemesi. Linen. Yazı yazmak için üretilmiş defter veya mektup kâğıdı. Pamuklu kumaş görünümü verilmiş kâğıt. Çöken kalsiyum karbonata kireç taşı çökeltisi veya kireç çamuru denir. (Bakınız. Ca(OH)2). Kuşe karton. Linen Finish). Kanvasa benzemesi nedeniyle onun alternatifi olarak üretilen ve kullanılan kâğıtlar. Yongalar. Çizgili kâğıt. Lime Sludge or Sludge. Lime (CaO. (Bakınız. Kireç taşı çökeltisi içinde bir miktar magnezyum karbonat ve bazı mineraller bulunur. Genellikle havanın rutubeti nedeniyle sönmüş kireç durumundadır. Lime Soap. Kireç. Gri kâğıt üzerine beyaz kuşe kaplanmış karton. Lime Mud (CaCO3). Pamuklu kâğıtlar. (Bakınız. lignini alınması için kostikle (Sodyum hidroksit. Preslerde. Lime Stone (CaCO3). Lincrusta Paper. Lime Mud). Kanvas kâğıdı. Calcium Soap). Lined Board. 287 . Çizgisel basınç. Sodyum hidroksitin geri kazanılması için içine kireç ilave edilir. Linen Finish. kısa boylu pamuk elyaflarından üretilen selüloz. Linear Pressure. Linear Laid. Kireç taşı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Like-Sided. Kireç sütü. Kireç çamuru teksif eleği. Eş yüzlü. Lime Kiln. Linen Faced Paper. Selüloz üretiminde yan ürünlerden biri. Genellikle resim ve duvar kâğıtları sınıfındandır. Pamuk tohumlarından elle ayrılamayan. Linter selülozundan üretilen kâğıtların ortak adı.

Lintless Blotting. Tek bir tahrik motorunun. Linter). Linerboard. Lint. Bir resmin veya ekranın çözünülürlüğünü tanımlayan ifade. Lipophilic. Bu nedenle alt layner ve üst layner diye ikiye ayrılır. 288 . Linter. Testlayner. Yağı seven. Havlanma. Koza üzerinde kalan ve elle alınamayan kısa boylu pamuk elyafı. Bazen dış yüzeyde dayanımı arttırıcı veya görsel çeşitli kaplamalar yapılır. Oluklu mukavva yapımında alt ve üst yüzeyde kullanılan kartonlar. Muşamba kartonu. Linter Pulp. Muşamba altı döşeme kartonu. yetersiz iç tutkallama veya aşırı öğütme nedeniyle kopan elyaflar. Tüylenme. Muşamba altı döşeme kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Linens. Linoleum Underfelt Paper. Kâğıt yüzeyinden. Line Shaft Drive. Layner karton. Lines Per Inch (LPI). Linter selülozu. (Organik soventlerde çözülürler. Eskiden kullanılan kağıt makinesi tahrik yöntemi. Liners. birden fazla noktayı tahrik ettiği sistem. Odunda bulunan ve yağı seven bazı ekstreler. Toz elyaf. bir şaftla. (Bakınız. Multi Sectional Drive veya Sectional Drive) Linoleum Liner Felt. Pamuklu kâğıtlar. Linter. Tüylenmeyen sümen kâğıdı. Layner karton. Oluklu mukavvalarda iç ve dış yüzeyde kullanılan kâğıtların ortak adı. Tek şafttan tahrikli. Linoleum Lining. (Bakınız. Linoleum Underfelt Board. Linoleum Liner Felt). kâğıt ve selüloz üretiminde topaklanarak zift (Pitch) şeklinde birikintilere neden olurlar. Test Layner ve Kraft Layner gibi farklı hamurdan yapılmış olanları vardır. Linting. Kaplanarak yer döşemesi yapımında kullanılan kartonlar. (Bakınız. İnç başına çizgi sayısı. Kâğıt yüzeyinin kötü tutkallama nedeniyle tüylenmesi.

Düşük gramajlı temizlikte kullanılan bir pelür kâğıdı. Üst katı beyaz. plakayı maskelemek için kullanılan. Etiket bristolü. Genellikle yağ bazlı ofset baskı. Litografik baskı sırasında kullanılan bir tarafı su geçirmemesi için kaplı kâğıt. Yağı sevmeyen. Litograf baskı plakası temizleme kâğıdı. Kitap ve basılı değerli ürünlerin asidini gidermek ve kâğıda dayanıklılık sağlamak için kütüphanelerce geliştirilmiş tekniklerden biri. İçecek kartonu. Sıvı boya. 289 . Litograf baskı kâğıdı. Litografçı temizlik kâğıdı. Litograf baskı maskeleme kâğıdı. (Bakınız. Sıvı ambalaj kartonu. Lithco Process. Litho Coated Paper. Lithographers’ Plate Wiper. Emici sifon valsleri üretimi sonrasında yapılan sıvı geçirgenlik testi. Çok katlı olarak üretilen meyva suyu ve süt gibi ürünlerde şişe olarak kullanılan karton. Lithco Süreci. Litograf baskıda. ortaya çıktığında tespiti yapılabilen ve tazminat gerektiren durum. Liquid Packaging Board) Liquid Dye. Daha önceden belirlenmeyen. Liquid Board. Lithographic Pocess. kâğıt üretiminde topaklanarak sakız (Sticky) şeklinde birikintilere neden olurlar. Dosya seperatör bristolü. Sıvı geçirgenlik testi. Liquid Packaging Board. (Eş anlamlı. Litografik baskı süreci. Lithograph Paper). Lithographic Masking Paper. Lithograph Book. Maktu tazminat. Litho. bir veya her iki yüzeyi de su geçirimsiz kâğıt. Lito baskı. Hurda kağıtla kâğıt fabrikasına gelen. Listing Card Bristol.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Lipophobic. Liquid Packaging Board (LPB). Cezai Müeyyide. Düz bir yüzey üzerine basılacak ve basılmayacak alanların kimyasallarla belirlendiği baskı tekniği. Liquidated Damage. alt katı beyaz veya esmer selüloz ve orta katı beyaz veya esmer ve odun hamuruna dayalı iki/üç kez kuşeli karton Liquid Penetrant Test.

Yükleme. Yazışma kâğıtlarında kâğıdın tam ortasında bulunur. Litogravür. Derin çukurlu baskı. (1) Kâğıt hamuruna dolgu maddeleri gibi. kâğıdın özelliklerini değiştirecek ve düzeltecek kalsit veya kaolin gibi maddeleri verme. Litho Paper. Lithogravure. Bölgesel fligran. Locker Paper. Yük. Preslerde ve kalenderlerde basıncı arttırma. Şirket yazışma kâğıtlarında veya kâğıt paralarda. (1) Kâğıt testlerinde uygulanan yük. Saf pamuk selülozundan üretilen düzgün yüzeyli kâğıtlar. Litmus Paper. 290 . Baskı yükü. Load. Yükleyici. Bölgesel su izi. Litofon. Lithograph Paper. (Bakınız. Litograf baskı etiket kâğıdı. Borç senedi kâğıdı. Elek ve presler gibi birden fazla motorla tahrik edilen noktalarda yükün motorlar tarafından paylaşılması. Kasap kâğıdı. Loader. Lithopone. Litograf baskı kâğıdı. Loan Paper. Et ürünlerinin buzlukta suyunu kaybetmemesi için kullanılan. Load Sharing. Yükleme deformasyonu. (3) Kağıda üretim aşamasında katılan dolgu maddeleri. Pigmentler bu sınıfa girmez. Yük paylaşımı. çinko sülfür ve baryum sülfatın karışımı. Litografi. Testlerde kâğıdın aşırı yüklenmesiyle oluşan bozulma. ebat kesiminden sonra. (2) Basıncı arttırma. Localized Watermark. Loading.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Lithograph Label Paper. Besleyici. düz plakalarla yapılan baskı tekniği. Lithograph Paper). Test kâğıtları. Yağlı yüzeylerin mürekkebi çekme ve suyu itme özelliğinden yararlanılan. Derin dondurucu kâğıdı. Kâğıt endüstrisinde iç dolgu malzemesi olarak kullanılan. (2) Preslerde ve kalenderlerde uygulanan baskı kuvveti. Loading) Load Deformation. (Bakınız. Taşbaskı. Laboratuar test kâğıtları. filigranın hep aynı yerde olması. Lithography. su geçirmez yağlı kâğıt.

2240 libre. Bir ekipmanın bakım amacıyla enerjisini kesme. Kâğıdı ışığa tutarak formasyon hakkında bilgi almak. Fleto kağıdı. Ağaç kesmek. Lockout. Kilitleme. Long Circulation. Uzun elyaf. Lodging Expences. Devre. 291 . Öğütme sonrasında uzun elyaf. Locust Bean Gum. Long Fiber. Görece olarak uzun elyaf. Gren yönü. Uzun yön. Kasap kâğıdı. Bir kâğıtta uzun kenarın gren yönünde olması. Elyaf geri kazanma ve su arıtma işlemleri bu döngüde yapılır. Kâğıdın makine üretim yönü. Loin Paper. Birbirine tutturma. Makine yönü. Long Fold.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Locking. Uzun döngü. hamur hazırlamada kesafet sulandırma gibi işlerde kullanılması. Dayanıklılık. Gren yönü uzun kenar. Tomruk. Kilitlenme. Gren yönünde katlamak. 1016. Uzun elyaf. Sererek kurutma. Long Grain. Loop. El yapımı kâğıtları bir seki üzerine sererek yapılan. Long Stock. Loft Drying. Long Ton. Makine yönünde katlamak. Longetivity. Long Direction. Kağıt makinesinde kısa döngüden artan suların ve diğer suların toplanıp. İncelemek. Ağaç gövdesi. Logging. Log.047 kg. Look Through. (Eş anlamlı. Konaklama masrafları. Uzun ömürlülük. Ağaç keserek tomruk haline getirmek. Grain Long). Keçiboynuzu çekirdeği zamkı. Döngü. doğal kurutma yöntemi.

yüksek yırtılma mukavemeti olan. Düzgün yüzeyli. Hoperlör kâğıdı. Kâğıda iyi tutunmamış kuşe kaplama. (Konik Jordan rifaynerlerde. Low Angle. Düşük açıda (yatayla 15°de) ölçülen parlaklık. Kâğıdın direklere ve iplere asılarak kurutulması. oldukça hava geçirgenliği olan kâğıt. Lower. Loose Leaf Filler. İndirmek. Düşük verim. Kaliteli dosya kâğıdı. koni açısının düşüklüğünü belirtir. Elekte vakum bölgesinde kullanılan sifon etkisiyle düşük vakum yaratan kasalar. Aşağı indirmek. Hoperlörlerde titreşim sağlayan. Festoon Drying. Lower Explosive Limit.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Loop Drying.) olmaması. Sifonlu vakum kasası. Low Count. Askılı kurutma. Yararlanılır zaman içinde arıza ve kopmalar gibi nedenlerle oluşan kayıp süreler toplamı. Kâğıdın tam parlak veya tam mat olmadığı durum. (Bakınız. Düşük açılı. elle yazarak uzun süre saklamak için kullanılan dosya kâğıtları. Loudspeaker Cone Paper. Piyango bileti kâğıdı. Kayıp süre. Low Efficiency. (Bakınız. pamuk selülozundan yapılmış. LEL) Lower Flammable Limit. LFL) Low Finish. Lost Time. Lovac. 292 . Alçaltmak. Loose Leaf Ledger Paper. (Bakınız. Loft Drying) Loose Coating. Lottery Paper. Kolej yedeği. Düşük sayılı.) Low Angle Gloss. Kaba işli. üzerine silerek yazma gibi özellikleri bulunmayan kâğıtlar. Gevşek kuşe. Kopyalama. Dosya kâğıdı. Eksik. Bir paket kâğıdın standart sayıda (500 ad.

(Eş anlamlı. Elyaf kümesi. Yağlamada kullanılan yağlar. kâğıt ile makine arasındaki akıcılığı sağlayan maddeler. Lubricating Shower. Sıvı sever asıltı sistemleri. çok az bir suyla ıslatan fıskiye. suya konulduğunda toz halde olup. Yağlama güzergahı. Lyophilic Colloid Systems. Keçeyi vakum kasası (Uhle Box) öncesi aşınmasın diye düşük basınçta. Genellikle layner kağıt üretiminde kullanılır. Lüminesan yansıtıcılık. Nişasta gibi. Kuşelemede. 293 . Lubrication. Düşük gramajlı kuşe kaplanarak üretilmiş kâğıtlar. Lüminesanlık. Lüminesan pigmentler. Liyosel. Luminuos Reflectivity. (2) Yağlayıcılar. Fosforlu. Lubrication Route. Düşük gramajlı kuşe kâğıtları. Fosforlu yansıtıcılık. Yağlama. Fosforluluk. Kumanya sarma kâğıdı. Lunch Roll Paper. LWC (Light Weight Coated) Papers. Luminosity. Luminous Paper. Lumen. Lump Breaker Roll. Luminescent Pigments. Lüminesan. Fosforlu pigmentler Luminescent. Yağlama fıskiyesi. Kostik soda. Sodyum hidroksit (NaOH). Sifon valsine bağlı çalışan ve sifon valsinin vakum etkisi sırasında safiha üzerinde küçük bir pres gibi işlevi olan yardımcı bir vals. Yağlama elemanının düzenli olarak izlediği rota. Lüminesan kâğıt. Elekte su alınmasına olumlu katkısı olan yumuşak kaplamalı bir vals. Lümen. Odun elyafının ortasındaki boşluk.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Lubricants. Caustic) Lyocell. Topak. rejenere selüloz elyafı. daha sonra suyu emerek şişen ve ortamda düzgün dağılım veren yapılar. Lump. Çözünmüş selülozdan elde edilen. (1) Yağlandırıcılar. Lye. Fosforlu kâğıt. Kostik. Ezme valsi.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Lyophobic Colloid Systems. Sıvı sevmeyen asıltılı sistemler. Dolgu maddelerinin davranış biçimi. bozuk dağılım veren sistemler. Suya bırakıldıklarında dengesiz bir durum oluşturan ve tabana çökerek. 294 .

titreşim verilerini toplayıp analiz eden sistem. Machine Clothing (Paper Machine Clothing). Machine Condition Monitoring. Kâğıt makinesinin işlevselliğini sağlayan algılayıcılar. Makinede kuşelenmiş. Machine Control System. Makinede lacivert renkli olarak üretilen veya sonradan bu renge dönüştürülen. Makine kontrol sistemi. M (Area). 500+500 adetlik iki top kâğıt. en son yüksek kesafetli ve tam harmanlanmış hamur bütesi. Kâğıt üretimi sırasında yaş veya kuru olarak. Makarna kâğıdı. 1000 ft2 Macaroni Paper. Machine Coated. Makine bölümlerinde. M (Weight). Bin (Romen rakamı). Makinede kuşelenmiş karton. Machine Coated Paper. Kâğıda dönüşmeden önceki. Machine Coated Board.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ M M. kopma sonucu ortaya çıkan döküntülerle. kontrol elemanları ve yazılımdan oluşan kontrol sistemi. 295 . Proses kontrol ile farkı makine üzerindeki algılayıcıların kullanılması ve çok hızlı çalışmasıdır. 1000 adet kağıt. kusurlu ürünler. Machine Calender. Machine Chest. Makine bütesi. genellikle sentetik iplerden özel ebatlarda dokunmuş tekstil ürünleri. Makine döküntüsü. Kâğıt makinesinin çeşitli bölümlerinde kullanılan. Machine Broke. Kâğıt üretimi sırasında kuşelenmiş kâğıtlar. Bunlar arasında elekler ve keçeler bulunmaktadır. Kâğıt makinesinde üretim hattında kullanılan kalender. Makine durum izleme sistemi. press keçeleri ile kurutma keçeleri farklı özelliklerdedir. Makine kalenderi. makarna paketlemesinde kullanılan kâğıt. Makina tekstilleri. Elek. Özellikle elekte. 1000 adetlik herhangi tür iki top kâğıdın ağırlığı. Makinede kuşelenmiş kâğıt.

Buhar silindirleriyle kurumuş kâğıtlar. 6).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ preslerde. redüktörler. kitap basımında kullanılan kâğıtlar. Machine Direction Control. Makineden çıkmış ve hiç bir işlemden geçmemiş. Makina yönüne yapılan. Kamburluk Layner kağıttaki iç gerilimden kaynaklanmaktadır. Safety Related Machine Control System) Machine Crepe. Machine Finish. Oluklu mukavva üretiminde layner kağıdın boyuna doğru düzensiz ebat değiştirmesi sonucu oluklu mukavvada meydana gelen kamburlaşma. Kâğıt makinesini döndüren tahrik grubu. Makinede işlenmiş kapak kâğıdı. Machine Finish Cover Paper. Machine Creping. Machinery Breakdown Insurance. Makinede işlenmiş. (Bakınız. tutkal preste ve mal sarıcıda yoğun kontrol devreleri bulunur. şaftlar ve kaplinlerden oluşur. Makine tahriği. Makinede safihanın hareket ettiği yön. Buna gren yönü de denilmektedir. gramaj. Machine Direction (MD). Yüzeyi. Makine yönüne kamburlaşma. Machine Creped. 296 . Bunlar motorlar. Machine Directional (MD) Warp. Makine yönü. (Bakınız. yanki silindirde krepleme yapılmış kâğıtlar. kitap kapağı olarak kullanılan kartonlar. Makine yönüne kontrol. Machine Finish). Makinede kurutulmuş. Machine Drive. (Bakınız. Makinede kreplenmiş. Makinede işlenmiş kitap kâğıdı. (Bakınız. Machine Finish Book Paper. (Bakınız. Machine Crepe). Kâğıt makinesinde (üretim sırasında). Kâğıtta buna dik olan diğer yön. Sectional Machine Drive). makina enine olan yöndür ve grene karşı da denilmektedir. rutubet veya kalınlık kontrolu. Makineden çıkmış ve hiç bir işlemden geçmemiş. Machine Finished (MF). (Ek. makinede üretildiği haliyle sunulan kâğıtlar. Makine kırılması sigortası. Machine Crepe). (Bakınız: Warp Level) Machine Dried.

Machine Glazed Poster. pamuk selülozundan yapılmış. kütük kayıtlarını elle yazmak için kullanılan. Makinede üretilmiş özel kağıtlar. yanki silindirde. Makinede. Düzgün yüzeyli. Machine Glazed Litho. Makinede yapılmış çerçeve kenarı. Machine Made Deckle Edge. tek tarafında yüzey düzgünlüğü kazandırılmış veya parlatılmış kâğıtlar. Machine Hood. Machine Room. kurutma gruplarını kapatan özel oda. Makine salonu. Machine Imprinted. Makinede kuşeleme. Havbe. Machine Posting Ledger. Makinede perdahlanmış. Çok çeşitli olmakla birlikte özellikle gazete ekinde verilen ve gazete kağıdına göre daha dolgun ve hacimli 3 hamur kağıtlar. yüksek yırtılma mukavemeti olan. Machine Posting Index. Makinede perdahlanmış litografik baskı kâğıdı. Kâğıt makinesi salonu. Makinede (üretim sırasında). Machine Mark Stripes. 297 . Kâğıdın kenarlarının bıçakla kesilmeden bırakılması nedeniyle. Bu görüntü sanat kâğıtlarında elde yapılmış hissi verir. Machine Glazed Litho). Makinede tutkallama. Machine Frame.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Machine Finished Specialities (MFS). Machine Glazed (MG). gümrük amaçlı belirleyici iz çizgileri. dayanıklı kâğıtlar. Makine şasesi. Makinede fligran verme. Makinede üretilmiş klasör ayıraç kartonu. Machine Loading. Makine gövdesi. (Bakınız. Yüzeye uygulanacak maddeleri kâğıt makinesinde verme. Kâğıt kenarına yaşken verilmiş ve ürünün belirli partiden veya fabrikadan olduğunu gösteren. Makine salonu havalandırması. Watermark). Makinede yükleme. Makinede üretilmiş kütük kâğıdı. Şase. Yanki silindirde tek tarafı parlaklaştırılmış litografik baskıda kullanılan kâğıt veya karton. (Bakınız. Makinede verilmiş iz çizgileri. Machine Room Ventilation. su jeti ile kesimin yarattığı tırtıklı kenar görüntüsü.

Makinede çalıştırılabirlik. Büyük ölçekli. Magazine Cover Paper. mürekkebi giderilmiş hamur. Makineye hız vermek için kullanılır. 298 . Makine hız referansı. Machine Treated Buchers Paper. Dergi kâğıdı. Polimer molekülü. ham maddenin yapısal özelliği. Genellikle elek valsi motuna ait hız sensöründen alınan hız bilgisi. Makine çalışma koşullarının iyi olması. Makine. kâğıt makinesi veya baskı makinelerinde uygun olması. Magazine Stock. Machine Wire. kâğıt makinesinde yapılan yüzey kaplaması. Çok geniş anlamda dergi basımında kullanılan kuşeli veya kuşesiz kâğıtlar. magnezyumun geri kazanılması kolay olduğu için kullanılan. Machine Width. Baskı kalitesi açısından kaliteli kâğıtlardır. İri ölçekli. Süperkalenderli ve düşük gramajlı kuşe kâğıtları (LWC) bunlardan önemli olanlarıdır. Makine sorumlusu. Makine eleği. Makinede işlenmiş kasap kâğıdı. matbaa atıklarından elde edilen. Makine genişliği. Selüloz üretiminde. Makine eni. Büyük molekül. Makine hızı. Eski kitap ve dergilerin. magnezyum bisülfit bazlı süreç. Magazine Paper. Genellikle mal sarıcıdaki net safiha eni. (Eş anlamlı. Machine Speed Reference.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Machine Runnability. Machine Tender. Kâğıt makinesi. Kâğıt makinesi veya baskı makinesinde. Macromolecule. Elek. Magnezyum süreci. iklim koşulları veya aksamayan üretim temposu gibi faktörlerin. Macroscopic. Dergi kapak kâğıdı. Makine kalenderi. birim zamandaki üretim hızı veya baskı adedi. Dergi hamuru. Ekipmanın kendisindeki yapısal nedenler. Baskıda sorun çıkarmama. Magnefite Process. Machine Speed. Magnefit süreci. Machinery. Kuşe dergi kapak kâğıdı. Machine Stack. Polimer Molecule). Genellikle kağıt makinesi sorumlusu. Makine dışında parafinleme işlemi yerine.

Ana pigmentler. Takımlar. Bakım gerçleri. Bakım gerektirmeyen. Magnezyum bazlı selüloz üretiminde kullanılan kimyasal. Manyetik parçacık testi. Maintenance Tools. Magnesium Bisulfite. Maintenance Period. talk ve çökelmiş kalsiyum karbonat için kullanılan genel terim. Maintenance Error. Tamir edilebilir. Manyetik mürekkep karakter tanıma. Bankalarca kullanılan. Magnetic Particle Testing (MT). Magnezyum bazı. Bakım talimatları. Maintenace Crew/Team. Bu testle ferromanyetik malzemelerde yüzeydeki veya yüzeyin altındaki çatlakları ve kesiklikler tespit edilir. Bakım ekibi. Maintenace Instructions. Tahribatsız test yöntemlerinden biridir. Bakım periyodu. Main Mineral Fillers. kaolin. Manyetik ıslak imza tanıma. Ana dolgu maddeleri. Maintenacefree. Bakım aralığı. Bakım maliyeti. Bakım. kaolin ve çökelmiş kalsiyum karbonat. Main Pigments. Bakımı yapılabilir. Maintenance Cost. Magnezyum bisülfit. Kuşe çözeltisine katılan. manyetik olarak el yazısı imza türü karakterleri tanıma yöntemi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Magnesium Base. Maintainable. Zayıf bir baz türü. Kâğıt hamuruna katılan. Bakım satratejisi. Maintenance. 299 . öğütülmüş kalsiyum karbonat. Magnetic Ink Character Recognation. öğütülmüş kalsiyum karbonat. Bakım hatası. Maintenance Strategy.

Hamur hazırlama bögesinde yürütülen. Makeready Waste. baskıda kullanılan pelür kâğıdı. temizleme. Management Information Systems (MIS). Dövme demir. Takviye su. Management. Makaroni Paper). özel alınmış üretim siparişi. eleme. Yönetim. Majör tamirat. Zorunlu ve büyük tamirat Major Shutdown. Ana birim süreçler. Yönetim bilişim sistemleri. Making Order. Make up. Sipariş üzerine üretilen malın sevkiyatı için. suyun kalitesini düzeltmek veya suyun sıcaklığını düşürmek için kullanılan ek su. Eksileni tamamlayan. Prova baskı pelürü. Malleable Iron. Onarma veya yenisini alma kararı. (Eş anlamlı. buhar silindirlerinin veya kapalı kapların içine girebilecek çapta bırakılan kapaklı insan girme deliği. Adam deliği. Zorunlu. Üretim siparişi. Make or Buy Decision. Major Repair. son aşamada durumu görmek için yapılan. Kapalı sistemlerde çeşitli nedenlerle eksilen suyu tamamlamak. Manway) 300 . Üret ve beklet emri. Mecburi. DCS üzerinde kayıtlı verileri yönetime veya yetkisi olanlara raporlayan sistem. Ekipmanın. Mandatory. Önemli duruş. dağıtma rifaynerde öğütme gibi süreçler. gerekli talimatı bekleme üzerine kurulu üretim planı. Çelik dövme. Takviye. Fabrikanın büyük arızalar gibi zorunlu nedenlelerle yaptığı plansız duruşlar. Baskı hazırlığında. Makaroni Wrapping Paper. Deneme baskı atıkları. Üret ve sevkiyata hazırla anlamına gelen sipariş emri. (Bakınız. Make up Water. Prova pelürü. Önemli tamirat. besleme pulperleme. Makeready Tissue.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Main Unit Processes. Manhole. Make and Hold Order. Hazır stoktan teslim yerine.

çok borulu ve kendi içinde basınç dengelemeli hamur giriş borusu. Maniala keneviri kâğıdı. Manila keneviri selülozundan yapılma bristol. Manifold Paper. Manila Wrapping. Manila Paper. Hamur akışını hamur kasası içinde. Manila rengi. Manila Fiber. Manila Fiber. Dağıtıcı boru takımı. Daktiloda ikinci ve üçüncü yapraklar olarak kullanılan pelür kâğıdı. Manifold Copying Paper. Manila Hemp. Manila çuval kağıdı. Manifold Copying Paper). Yağlı kâğıt yapımında kullanılan manila taban kâğıdı. Manila selülozundan yapılma çizim kâğıdı. Sarı saman rengi. Manila Writing. Manila yazı kâğıdı. Manila Rope Shipping Sack Paper. makine eni boyunca düzgün bir şekilde dağıtan. Manila Paper). Manila Bristol. 301 . Abaca). (Bakınız. (Bakınız. Manifold Distributor. Beyanname. Manila Color.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Manifest. Akış dağıtıcı. Manila selülozu. Manila Tag. Manila Rope Paper. Manila. akışı dağıtmak için konulmuş hamur kasasına borularla bağlanan manifold. Manila for Oiling. Çoklu kopyalama kâğıdı. Manila torba kâğıdı. Manila kâğıdı. Manifesto. Hamur kasası öncesi. Manila Drawing Paper. Manila etiket kâğıdı. Manifold. Manila ambalaj kâğıdı. (Eş anlamlı. Çoklu kopyalama kâğıdı. Abaca). Manifold. (Bakınız. (1) Manila keneviri (2) Manila keneviri selülozundan yapılma kâğıt.

(Bakınız. Mark. Akçaağaç. Margarine Wrapper. 302 . Selüloz olarak satılmak üzere üretilmiş herhangi bir elyaf cinsi. Pazar malı selüloz. El kitabı. Manuscript Cover. Üretim emri. Manhole) Maple. Market Pulp. Etiketleme. Manufacturer’s Joint. Elyazması dosyalarda kapak olarak kullanılan düşük gramajlı koruyucu bir kâğıt. Adam deliği. Marking. Guar Gum). Manuel. Dekoratif görünüşü nedeniyle. Manogalaktan. Müsvedde. Dikiş yeri. Elyazması kapak kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Mannogalactan. Marbled Paper. selüloz kaynağı bir ağaç. Pazar selülozu. Seam). (Bakınız. kitap kapaklarını kaplamakta kullanılan mermer desenli kâğıt. Margarin ambalaj kâğıdı. kolay eskimeyen kâğıt. Ebrulu kâğıtlar. Mermerli görüntü vermek amacıyla hamura bazı maddeler ekleme. (Eş anlamlı. Manuscript Binder. Taslak. Klavuz. Manuscript Cover). Kuzey Amerika’da yetişen. Markalama. katlama dayanımı olan. Manway. Pamuk selülozundan yapılma. Manual. El yazması. Marble Paper). Kâğıt hamurunda kullanılan bir iç tutkal. Sipariş emri. (Bakınız. Çemen tohumu gibi bazı bitki tohumlarında bulunan bir karbonhidrat. Marble Paper. Filigran veya gofraj izi. İmalatçı ek yeri. Oluklu kutularda fabrikada yapılan tel zımbalı birleştirme yerleri. Mermerleme. Marbling. Yağlı bir kâğıt türü. Çınara benzeyen yaprakları olan. Harita kâğıdı. Mermerli kâğıt. (Bakınız. Map Paper. Manufacturing Order. İz. Manuscript.

ayni anda birden çok kitaba uygulanan asitsizleştirme süreci. İnşaat işleri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Marking Felt. Material Balance). (Eş anlamlı. Maskeleme kâğıdı. 303 . (Bakınız. Preste. Marking Press. Boyacı bantı. Martensitik paslanmaz çelikler. (Bakınız. boyanacak yüzeyde boyanması istenmeyen alanları kapatmakta kullanılan kâğıt. manyetik özellikli paslanmaz çelik. Martensitic Stainless Steels. Single Sheet Method). Masking Paper. (Bakınız. (Bakınız. Bunun alternatifi yüzey boyamadır. Tek bir yaprak yerine. Kütle balansı. İz keçesi. Keçe veya egütör valsi kullanmadan. Kütle dağılımı. Elyaf dağılımı. Kütle. Hamura tutkal verme. kütle kelimesi kullanılmaktadır. Maskeleme. Kütüphanelerde. işlenmesi zor. Maskeleme bantı. İz presi. Masking. Masonary Works. Mass Flowmeter. ışığın geçmesinin istenmediği alanları kapatma. Matrix Board). Kütle akış ölçer. Surface Colouring) Mass Deacidification. Hamur haldeyken yapılan boyama işlemi. İç tutkallama. Masking Tape. Marking Roll. Mass Sizing. Mass Balance. Kütle asitsizleştirme işlemi. Mass Distribution. Mass Colouring. Kütle boyama. Kütle tutkallama. Desenli pres valsi. desenli pres valsi yüzeyindeki izi yaş kâğıda aktaran iz valsi. Mass. İz valsi. ısıl işemle sertleşririlen. Yaş tutkallama. kâğıda özel iz vermek için kullanılan keçe. Çok düşük korozyon dirençli. Baskı kalıbında. Surface Sizing) Mat. İz keçesi takılarak kâğıda iz verilen pres. Genellikle krepli pelür kâğıdı özelliğinde. topluca bir grup kitaba uygulanması nedeniyle.

Mat yüzeyli. Mat yüzeyli resim kâğıdı. Match Box Board. Malzeme aktarma/yükleme. Kibrit kutuları ve kitap kapaklarında kullanılan karton. ürün kullanılana kadar yapılan tüm harcamalar toplamı. Mat Stock. sigorta. Stereotipide kullanılan dişi kalıp kartonu. Kâğıt veya karton yüzeyine mat görüntü verilmesi. Match Stem Stock. Madde balansı. Match Book Cover Board. Material Safety Data Sheets. Malzeme maliyeti. Material Balance. kapak olarak kullanılan karton. (2) Hücreler arasını dolduran madde. Kibrit kutusu kartonu. sert dokulu kibrit çöpü yapımında kullanılan ve çoğu kez boyanan karton. Kibrit-kitap kapak kâğıdı. Kibrit çöpü kartonu. Matte Art Paper. Nakliye. Odun matrisinde lignin. Material Handling. Matris kağıdı. Mevsiminde. ürün bedeli gibi. yarıselülozlar ve bitki ekstreleri bulunur. Mat yüzeyli karton. (1) Stereotipide kullanılan dişi kalıp.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Mat Board. Matt. Malzeme güvenlik bilgi formu. Matrix Board. Çeşitli türde elyaflardan yapılan. Kibrit kutusu yapımında kullanılan esnek yapılı bir karton. Matrix. Keçe kartonu. Mature. Matris. Matte Finish. Bir maddenin özelliklerini belirten form. Düz veya desenli bardak altlığı veya ilan panosu yapımında kullanılan çok sert ve kalın karton. Material Cost. Kimyasalları emici özellikte yapılmış. 304 . Olgun. (Mass Balance). Mat.

Mühendislik kapasitesi. 305 . Ortalama uzaklık. Azami pratik kapasite. Azami en. yazılım ve kontrol elemanlarından oluşan sistem. pratikte yapılabilecek en fazla üretim miktarı. Bir makineden çıkacak. satılabilir en geniş kâğıt eni. Görece bir tanım olduğu için. Bobin makinesinde kenar kesimleri de yapıldığında kâğıt eni biraz daha azalır. Roughness). Makine kontrol sistemi. Ebruli. Sadece kâğıt makinesini çalıştırabilmek için düzenlenmiş ve hızlı kontrol imkanı sağlayan. işlem yapılan bölgeye göre değeri değişkendir. MCC (Motor Control Center). MCC. (Bakınız. Ortalama. Mean Seperation. Kâğıt makinesinden çıkabilecek kenar kesimleri yapıldıktan sonraki en büyük en. Kâğıdın yüzeyinin düzgünlük derecesini belirten tanımlardan biri. Motorların yol vericilerinin bulunduğu elektrik panoları. İki tamirat/arıza arası geçen ortalama süre. orta derecede olması. Motor kontrol merkezi. Aritmetik ortalama. Maximum Practical Capacity. (Bakınız. Tasarlanan kapasite. Ebru desenli. Buna pratik kapasite de denilmektedir. Bu değerler üzerinden kâğıt makinesi kapasitesi hesaplanır. MC (Medium Consistency). Referans düz bir yüzeyle. algılayıcılar. Mean. Mottled). Mermerli desenli. Orta kesafet. Meally. Kâğıt makinesinde eleğe verilen safiha eni mal sarıcıda % 3 ile % 10 arasında daralır. Mal sarıcıdaki en geniş kâğıt eni. Azami kenar kesimli en. Mean Time Between Failure/Repair (MTBF/R). Ölçülen değişken. MCS (Machine Control System). kâğıdın yüzeyi arasındaki boşluğun ortalama mesafesi (µm). Üretim kayıplarını ve verimliliği dikkate alarak. Bir işlem için tespit edilen kesafetin. Averaj. Bir kontrol çevriminde ölçüm cihazından gelen değer. Maximum Width. Measured Variable. Azami kapasite. Verimliliği dikkate alarak belirli bir süre içinde ve ideal çalışma şartlarında sağlanabilen azami üretim miktarı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Maximum Capacity. Maximum Trimmed Width.

bükülme sertliği. Measurement Head. imalatçı tarafından müşteriye verilen garantiler. katlanma dayanımı. İmalattan kaynaklanan kusurlara karşı. Kâğıdın dayanıklılık ve direnciyle ilgili özellikler. Gauge). Bunlar arasında. Et sarma kâğıdı. Kâsap kâğıdı. Kâğıdın mekanik özellikleri. Mekanik çerçeve kenarlı kağıt. Kraft kağıdından şerit metre yapmak için üretilen uzamaz yapılı kâğıt. Measuring Tape Paper. Mechanical Guarantees. Bir cihaz veya aletle yapılan büyüklük belirleme işlemi. Ölçü aletleri. QCS lerde kullanılan. Mekanik aeratör. Ölçme. Ölçü başlığı. yüzey mukavemeti ve elyaf bağlanma mukavemeti bulunmaktadır. Mekanik bağlama. Termomekanik ve yarı kimyasal mekanik hamur harmanından yapılma. gerilim giderme sırasındaki davranışı. gerilimli davranışı. Mechanical Bonding. Mechanical Properties of Paper. vizkoelastik davranışı. patlama dayanımı. (Bakınız. kaba dokulu kâğıtlar. tarayıcı üzerinde bulunan ölçü ünitelerinden her biri. Mekanik parçalanma. iç yırtılma direnci.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Measurement. Hareket eden cisimlerin yarattığı veya tükettiği enerji. Mechanical Deckle Edge Paper. Mechanical Degradation. kopma dayanımı. Makine dışında çeşitli yöntemlerle tırtıklı çerçeve kenarı görüntüsü verilmiş kâğıt. Mechanical Paper. uzaması. Gazete kâğıtları ve gri kartonlar gibi ikinci hamur kağıtlar. Ölçüm. Mekanik garantiler. 306 . Mechanical Aerator. Temizlik kağıtlarında çok katlı yapıyı mekanik baskı yoluyla sağlayan bağlama yöntemi. Measuring Instruments. Mekanik selüloz kâğıdı. Selülozun mekanik yöntemlerle parçalanması ve bozunması. Suya mekanik yöntemlerle hava kazandıran karıştırıcılı ekipman. Meat Wrapper. Mezura kâğıdı. kenar yırtılma direnci. Mechanical Energy. Mekanik enerji.

Ekipmanlarda görülen bozulmaya başlama belirtisi. kâğıdın nem alarak kreplenip. Bu sınıfa. Oluk tabakası. yüzeyine jelatin içinde gümüş tuzlarının sürüldüğü bristol kâğıdı. orta yoğunluklu selüloz elyafı ve reçine karışımından yapılma levhalar. Medium Density Fiberboard. Mechanics. Düşük kuşe ağırlıklı (LWC) kağıt sınıfından olmakla birlikte Bir miktar kuşe ağırlığı fazla olan kağıtlar. renkli magazinler ve sürekli formalar girmektedir. Basınçlı ve sıcak ortamda. Dalgalı kısım. Medium. Fotoğraf kâğıdı yapımında kullanılan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Mechanical Vibration. Mechanization. Mekanik emicilik kırışıklığı. Mechanical Wood Pulp. Orta ağırlıkta kuşeli kağıtlar. Medium-Weight Coated (MWC). Mekanikçi. Makineleşme. Mechanosorptive Creep. Medio Board. Mechanical Seal. Mekanik salmastra. Mekanik bakım teknisyeni. Fotojelatin bristol. 307 . Basınç veya gerilme etkisiyle. kırışması. Görüntü olarak. ne de kaba. kullanılmamış gazete kağıtları ve dönüşümlü olmak kaydıyla baskılı matbaa artıkları. Mechanosorptive. Mekanik odun selülozu. kitaplar. Karbon kâğıdı. Medium Finish. Medium Writing Finish. Gerginlik nedeniyle kâğıtta oluşan nem emiciliği. Medium Grade. Odunun mekanik olarak öğütülmesiyle elde edilen lignini bol selüloz. Medieval Laid. Elyaf yerine garafit veya seramikten yapılma salmastra. Eskiden kalmış görüntüsü olan. renkli mektup kağıtları. Orta türler. ne çok kaliteli. CEPI EN 643 standardıyla belirlenmiş bir hurda kağıt grubudur. Oluklu kâğıtta ortadaki dalgalı kısım. Antik görünümlü. Mekanik titreşim. Mekanik emicilik. MDF. Orta tabaka. Yarı işlenmiş. seçilmiş ofis artıkları.

Merchant Brand. Gaz halindeki kükürtlü organik bileşiklerin ortak adı. Meş. Bir inç uzunluktaki (25. Civalı gözenek ölçümü. Metachromatype. Pamuk elyaflarının alkali ortamda kısa süreli tutularak. Memo Covers. Metal kaplama. Metallic Blotting. Merkaptan. Menu Bristol. 308 . Bir membrandan geçiş dirençleri farklı olan maddeleri filtre etmeye yarayan düzenek. Mercaptan. Cam veya seramik moziklerin yapıştırldığı kraft kâğıdı. Kâğıt hamurunda yaş dayanımı arttırmada kullanılmaktadır. Melamin reçinesi-asit asıltısı. Melamin formaldehit reçinesinin sulandırılmış asit ortamında yaptığı kolloidal çözelti.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Melamine Formaldehyde Resin. Merchant’s Stock Order.4 mm) elek gözü sayısı. Membrane Filtration. Ticari kâğıt siparişi. Kâğıtların fabrika ismi yerine. Metalik kaplanmış emici kâğıt. Erimiş galvanizle. Mercerization. Metallic Coating). Melamin formaldehit reçinesi. paslanmaya karşı oluşturulan metal kaplama uygulaması. Kağıt hamurunda yaş dayanım arttırıcı olarak kullanılan bir reçine türü. Mesh Mount Tile Paper. (Bakınız. Hesap cüzdanı kapak kartonu. Metakromatip. gözeneklerin büyüklük dağılımının ölçümü için kullanılmaktadır. Sıcak galvaniz. Metalization. daha yoğun. “Metalic Coating” kelimesiyle ilişkisizdir. daha büyük çaplı. Mozaik taban kâğıdı. Membran filitreleme. daha mukavemetli ve boya tutar hale getirilmeleri. Melamine Resin-Acid Colloid. Fason marka. Menü kartonu. Çürük yumurta kokulu gazlar. Merserizeleştirme. Mercury Porosimetry. Sıcaklık ve rutubet gibi. Mesh. satın alan tüccarın kendi verdiği isimle anılması. fiziksel çevre koşulları değiştiğinde rengi değişen boyalı kâğıtlar. Kuşe kağıtlarda.

Yüzey tutkallamada tutkalı veya baskıda mürekkebi ayarlayan sistemler. Metering Rod. (Kısaltılmış. Ölçümleme sistemleri. Rod Coating). Metalik kâğıt. Mezzotint. Kâğıt veya karton yüzeyini aluminyum. Metric System. Meyer Rod). düzgün yüzeyli kâğıt. Ölçü milli kuşeleme. Metal Transfer Paper. çeşitli ışık kaynakları karşısında. Metering Rod Coating.F. Sismograf gibi çizgisel kaydedici cihazlarda kullanılan kâğıtlar. 309 . Metering Equipments. Metric Ton. (Eş anlamlı. Meyer Rod. Tutkal preste veya kuşe makinelerinde kaplama miktarını ayarlamada kullanılan raspa. 1000 kg. (Bakınız. Kağıt makinesi salonunda. M. Ayar raspası. Ara kat. Metalik transfer kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Metallic Coating. (Eş anlamlı. Metallic Paper. Metallic Paper. Ayar mili. Bir ton. Belirli bir ışıkta ayni renkte görünürken. Uluslararası ölçü sistemi olarak kabul edilmiştir. Metallic Coating). Mezzanine. Metering Blade. Transfer Paper) Metamerism. Kullanım öncesi ölçekli skala baskısı yapılır. Metering Rod). Ölçümleme ekipmanları. Metering. Ölçü raspası. Metrication. (Bakınız. Ölçümleme. Kâğıt makinesinde kalenderlenmiş. Metamerizm. Üzerine helezon şeklnde tel sarılı ve kuşe kalınlığını veya yüzey tutkalını sıyırarak ayarlamaya çalışan döner mil. Metrik sistem. tahrik tarafında bulunan ara katlar. Meter Paper. bakır gümüş tozu gibi metal parçacıklarıyla kaplama. İngiliz ölçü sisteminden metrik sisteme dönüştürme. (Machine Finished). Ölçü mili. Grafik kâğıdı. Metalik kaplama. Bakır klişe baskı. Metrikleştirme. Makine işi. farklı renklerde görünme.

G. Microbial Celulose. (2) Kurutma sırasında elyaflarda meydana gelen minik sıkışmalar. Microbiological Analysis. Genel toplamda. Çek/senet kâğıtları. Kâğıt fabrikasında. Mikrobiyolojik inceleme. M. Microbiological Slime. Slime). Moleküler kümeler. Bir örnekteki mikroorganizmaların tiplerini ve sayılarını belirleyen analiz. belirlenen hamur hatlarında. Manyetik karakter tanıma kağıdı. Mikrobiyolojik analiz. MICR (Magnetic Ink Character Recognation) Paper. Sulfite Wrapping Paper. Kâğıt makinesinde yanki silindir kullanılarak tek tarafı parlak olarak üretilmiş kâğıt. Cylinder. Miseller. Kâğıdın tek tarafını perdahlamak için kullanılan yanki silindiri. sistematik alınan örneklerle yapılan biyolojik testler ve analizler. Bakteri selülozu. Mika kağıdı. Mica Paper. (1) Elyaf öğütülürken. M. Perdahlı sülfit pelür kâğıdı. askıdaki molekül ve zerrecik birikintileri. kâğıtta daralmayla sonuçlanır. Mikrop öldürücüler. Perdahlama silindiri. Yanki silindir. Makine perdahlı. duvar kağıdı veya davetiye kartları basımında gofraj yapılarak kullanılan bir kâğıt. Mikrobiyolojik şlaym. rifayner tarafından elyafa ugulanan küçük sıkıştırmalar. Islak imzalı kâğıtlar.G. Çöl tipi ortamlarda gelişirler. Micro-compression. (Machine Glazed). Microbiological Survey. Micelles. Mikro sıkışma. Bakteriler tarafından oluşturulmuş selüloz. Patron kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ M. Bünyesinde lignin ve yarıselülozlar bulunmamaktadır. meyve sarmak için kullanılan tek tarafı parlak pelür kâğıtları. Oluklu ve temizlik kağıtları üreten makinelerde kurutma grupları arasında kullanılır. Bacterial Celulose ) Microbiocids. Selüloz lifleri daha uzundur. (Eş anlamlı. 310 . Tekstil ürünleri sarmak. Tek yüzü öğütülmüş mika ile kaplanan. Kağıt fabrikaları su döngülerinde görülen ve mikrobiyolojik birikintilere neden olan mikropları öldürmede kullanılan kimyasallar. (Bakınız.G. Moleküllerin ve zerreciklerin bulunduğu asıltılı sıvı ortamlarda oluşan.

Mikronize edilmiş. Mikro iplikçik. Microcrystalline Wax. Hamur kasasından çıkan jetin. Mikroskopik parçacıkların tutunabildiği sistemler. Mikrometre. Mekanik ve fiziksel elyaf mukavemeti açısından önemlidir. Kâğıt üretim sisteminde sorunlara yol açan mikroskobik yaşam türleri. Microparticle Retention Systems. Orta lamel. Hücre duvarında. Mid. Çok iyi öğütülerek mikronize edilmiş talk. Mikrokristal selüloz. Microorganisms. Microelectrophoresis. Odun elyaflarının arasında bulunan ve onları birbirlerine bağlayan lignince zengin katmanlı bölge. Micrometer. Hamur kasası ve borularında uygulanan pürüzsüzlük yaratmayı amaçlayan yüzey parlatma işlemi (Bakınız.02µ ile 2µ arasındaki parçacıkların membran filtrelerede filtrelenmesi. Mikroorganizmalar. Microfibril. Kâğıt sanayiinde sık kullanılan bir Zeta potansiyel ölçüm metodu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Microcrystalline Cellulose Pulp. Middle Lamella. Microfiltration. Kâğıt. 0. Mikro parlatma. İkincil hücre duvarında bulunan iplikçiklerin diziliş açıları. safiha yerleşene kadar elek üzerinde yarattığı küçük türbülanslar. (Eş anlamlı. Intercelular Layer) 311 . karton veya mukavva kalınlığını ölçmek için kullanılan bir ölçü aleti. Mikroturbülans. Mikroelektroforez. Micronised. Mikro iplikçik açısı. Microfibril Angle (MFA). Çok saf ve ilaç endüstrisinde tabletlerde katkı maddesi olarak kullanılan zerrecikler halindeki çözünmeyen alfa selülozü. Mikrokristal yapıda petrol yan ürünü. Silika veya bentonit parçacıkları ile polimerlerin veya nişastaların birarada bulunduğu sistemler. Mikrokristal parafin. ikincil katmanlarda görülen selüloz iplikçiklerinden oluşan kısımlar. Mikrofiltreleme. Micro-Polishing. Mikrofibril. kalsit gibi maddeler. Electro-Polishing) Micro-Turbulance. Ortadaki.

Kâğıt kalınlığında ölçü birimi olarak kullanılır. Orta tonda baskı. Kâğıt fabrikası (Papermill) yerine kullanılan kısaltılmış kelime. Mil. Dayanıklı süt kartonu. Mill Bristol. Point). Milk. Fabrikasyon bristol. Büyük büte yapımında kullanılan. Mill Brand. Üretim sırasında ortaya çıkan döküntüler. Sızdırmaz özellikli bir kâğıt. Mill Broke. (Bakınız. Fabrikanın satışa kendi adıyla sunduğu kâğıt veya kartonlar. Süt kutusu kapak kâğıdı. Genellikle yuvarlak elekli makinelerde üretilen çok katlı layner kartonlar. Fabrikasyon karton. Mill Boards.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Midfeather Stock Chest. Kâğıt fabrikası. Çeşitli katmanlardan oluşan dayanıklı sütlerin satışa sunulduğu ambalaj türü. Kâğıt makinesinde. Süt şişesi kapak kartonu. Orta perdeli hamur bütesi. Midton. Fabrika markası. Kalınlığını kâğıt makinesinde sağlamış. Yüzeyin %25 ile %75 arası mürekkepli olduğu baskı örneği. Gerçek bristol. Karıştırma kanal içinde sürekli dönen hamur kütlesi şeklindedir. Mill. Cilt kapağı kartonları. günümüzde halen kâğıt fabrikaları için kullanılan kelime. Sızdırmaz özellikli süt kutularında conta işlevi gören karton. Laminasyonla makine dışında çok katlılık verilmediği için. Mill Blanks. (Tetrapak ticari adlarından biridir). gramajı yüksek kartonlar. Fabrika döküntüsü. Gerçek layner karton. 312 . Kireç sütü. Bir inçin binde biri. Milk Can Gasket. Gerçek karton. eliptik şekli ile ortada bir perde oluşturarark yapıyı bir kanala dönüştüren büte. Fason olmayan kâğıt markaları. Milk Bottle Caps. Fabrikasyon layner karton. Sulandırılmış kireç. Selüloz öğütme değirmenleri döneminden kalma. (Eş anlamlısı. yanki silindirde kalenderlenmiş bristol karton. Milk Carbon Board. Milk Bottle Caps). Milk Cap Board. orijinal çok katlı anlamında kullanılmaktadır.

Fabrikasyon ekyeri. Fabrika çapında. Mill Sized. Fabrikasyon ambalaj kâğıdı. Fabrikasyon ambalajlı. Tampondaki kenar. Kâğıt makinesi üzerinde sarılmakta olan veya sarılmış çıkmış olan dev kâğıt makarası. Kâğıt bobinlerinde. Mill Heads. Fabrikasyon tutkallı. Mill Roll. Makinedeki kâğıt kenarı. köşelerde açısal hatalar ve ebatta ölçü hataları oluşur. Matbaa kesiminde. Fabrikanın tüm birimlerini içine alacak şekilde. Mimeograph® Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Mill Count. Makineden çıktığındaki kenarlara sahip. Tampon. Stensil kâğıdı. Fabrika etüdü. Teksir kâğıdı. üretim sırasında kâğıt kopması nedeniyle oluşan ve eklenen yer. Markalı ürün yelpazesi. Fabrikasyon paketli. Kâğıt fabrikası çapında. Mimeograph®. Mill Splice. Bad Splice). Mill Cut. Mimik diyagram. Mill Wide. Mill Wrapper. Fabrikasyon kesim. Çerçeve kenarı. Mill Edge. (Bakınız. Mimeotype Stencil Paper. Fabrikasyon sargılık kâğıtlar. Stensil kâğıdı. (Üretim hattıyla karıştırılmamalı). Pano üzerine işlenen sembolik akış şeması. Teksir makinesi. 313 . (Bakınız. Mimeo Bond. Ölçüleri tutan kesim. bobin makinesinde kenar kesimi yapılmamış kâğıt veya karton kenarı. Machine Made Deckle Edge). Şablon baskıda kullanılan kâğıt. Şablonla çoğaltma kâğıdı. Mill Line. İsim hakları alınmış fabrikasyon ürün çeşitleri. Üretim sırasında tutkallanmış kâğıt veya karton. Bir kağıt fabrikasında yapılan ve raporlanan etüd. Mill Study. Dökme alınıp paketlenmemiş. MIMIC Diagram.

Herhangi bir arıza giderme işlemi yapılmamasına rağmen. Miscellaneous. Kabuklarından elde edilen. Kaolin ve kalsit türü. temizlik veya tıkanmalar gibi nedenlerle yapılan ve üretim kaybına yol açan duruşlar. Yönetimin ihtiyaç duyduğu üretim verilerini toplayıp. Mitscherlich Pulp. Mixing. Japonya’da yetişen bir çalı. Anorganik asit. sülfirik asit gibi inorganik veya anorganik asitler. çeşitli fabrika içi hatlardan gelen hamurların. Mist Board. kağıt yüzeyine düzgün görüntü kazandıran maddeler. Minor Repair. Misregister. Elbiseleri neme ve güveye karşı korumak için kullanılan kutuların/sandıkların yapıldığı karton. Karıştırma. aydınger kâğıdı yapımında kullanılan sülfit selülozu. Küçük tamirat. (2) Harman yapmak amacıyla. Mineral dolgu maddeleri. Mitscherlich selülozu. MIS (Manufacturing Information System). cinsine göre ayrılmamış her tür kâğıt. Gri karton türündendir. Elbise saklama kartonu. Minor Stoppage. (Bakınız. selülozları el yapımı kâğıtlarda kullanılan. Mist Gray Board. Yüksek miktarda hemiselüloz oranına sahip. Mitsumata çalısı. Bu selülozdan yapılan kâğıt. Mixed Wastes). Toplanıp. dolgu maddelerinin ve kimyasalların karıştırılması. karar vermede kullandığı sistem. İkincil Duruşlar. Yarım vardiyayı geçmeyen tamiratlar. Misalignment. (Bakınız. kâğıt hamuruna katılan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Mineral Acid. Baskı kaçıklığı. Hidroklorik asit. Mixed Papers. Sandık kartonu. Baskıda meydana gelen kaçıklık. Hata duruşu. Mist Board). Karışık hurda kâğıt. hamurun bir karıştırıcı ile karıştırılması. Mixed Wastes. 314 . Üretim bilişim sistemi. Muhtelif. Mitsumata. Mineral Filler. İnorganik asit. Yanlış ayarlama. (1) Düzgün bir hamur karışımı elde edebilmek için.

Moistureproofness. Esneklik katsayısı. Elastiklik modülü. Moisture Content. M. Bir kuvvete karşı bir cismin gösterdiği deformasyon ölçüsü. rutubet ölçen tarayıcı ile yapılan ve buhar sistemine komut vererek rutubeti ayarlayan kalite kontrol sistemi (QCS). Fiziksel.M. Modified Starches. Rutubete karşı yüksek dirence sahip olma. Moisture Measurement. morfolojisinin ve özelliklerinin değiştirtilmesiyle elde edilen pigment. Moisture Ratio. Modulus of Elasticity. Rutubet geçirmezlik. Moisture Control. 315 . Rutubet kontrolu. (Making Order). Romen rakamıyla 1000 e 1000 anlamında. toplam ağırlığın yüzdesi cinsinden değeri. Değişiklik. Kâğıt makinesinden çıkışta rutubet. Rutubet oranı. Rutubet ölçümü. Rutubet miktarı. Düzeltme. Tadilat. havalandırma süresini kısa tutan alternatif bir yöntem. İnşaat sırasında duvar katmanları arasına konulan. Doğal ve öğütülmüş kalsiyum karbonatın modifiye edilerek. Modifiye doğal ve öğütülmüş kalsiyum karbonat. rutubeti engelleyen kâğıt. 25”X 40” (=1000 inç²) ebadında 1000 adet kâğıdın ağırlığıyla ifade edilen kâğıt gramaj sistemi. Laboratuarda veya QCS aracılığıyla yapılan kağıttaki nemin ölçülmesi. Kâğıt makinesi üzerine kurulu. Modification.O. Modifiye nişastalar. Modified Natural Ground Calcium Carbonate. Moisture Barrier Building Paper. Dry Basis. M Latincede 1000 demektir. Kağıt içindeki su ağırlığının fırın kuruluğundaki kağıt ağırlığına oranı. biyolojik veya kimyasal yönden farklılaştırılmış nişastalar. Modifiye havalandırma. Modified Aeration.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ M. Aktif çamurlu arıtmada. kuru bazda. Kâğıt bünyesinde bulunan su ağırlığının. ağırlığın % 6-7 si arasındadır. Rutubet geçirmez kâğıt. aktif çamur miktarını yüksek tutup. Sipariş verme. Normal oda şartlarında çevrenin rutubetiyle % 10 a çıkar.

Moisture Regain. (Bakınız. yaş bazda. açılmadan katlanmış olarak kalabilme özelliği. Molekül ağırlığı. Kalıplama makinesi. Mold Machine. Moisture Resistant. Mollier Diagram. Kalıplanabilme. Kâğıdın üretim sonrasında bulunduğu ortamdan aldığı rutubet. İçine konulan katkı maddeleri nedeniyle. Kalıplanamayan. Bir bileşikte kendini oluşturan atomların. Moisture Welts. Yumurta viyolü. kâğıt tabak gibi kalıplanmış ürünleri üreten makine. Molecular Structure. Ambalaj kâğıdı türü kâğıtlarda. Rutubet oranı. Moldability. Yuvarlak elekte yapılmış kâğıt. Sonradan alınmış rutubet. El eleği. Kâğıdın nem nedeniyle oluşan dalgalı görüntüsü. Rutubete dirençli. üretim sırasında kalıplanamayan kâğıt ve kartonlar. Moisture Content). el yapımı görüntüsü verilmiş kâğıtlar. Molecular Weight. atom ağırlıklarının toplamı. Mold Resistant Paper and Boards. Mold. Kalıba dirençli. yuvarlak elekte üretilmiş ve elek üzerinde ebat kesimi yapılmış. kâğıdın katlandığında. Elek. kağıdın ağırlığına oranı. Su alma özelliği olmayan kâğıt. Mold Made Paper. Bu diyagram çiğleşme sıcaklığını görmede ve havanın rutubet taşıma kapasitesininden yararlanmada kullanılan bir diyagramdır. Nem izi. Çerçeve kenarı el yapımı gibi bırakılarak. kâğıt tabak gibi kalıplanmış kâğıt ürünleri. hava içindeki doymuş rutubet miktarındaki artışı gösteren diyagram. Moliyer diyagramı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Moisture Ratio. Kabarma. 316 . Mold Resistant. Kağıt içindeki su ağırlığının . Yumurta viyolü. Yuvarlak elekli kâğıt makinesi. Kalıplanmış kâğıt ürünler. Sıcaklık artışıyla. Şekillenebilme. Üzerinde kâğıdın oluştuğu çerçeveli elek. Kalıba dirençli kâğıt ve kartonlar. Wet Basis. Molded Pulp Products. Molekül yapısı. Molding Machine.

şerit hale getirilmiş kâğıt. Atalet momenti. Şekilsel yapı. Mordant. fibrilleşme açıları. Mother of Pearl Paper. Morfolojik yapı. Monosaccharides. Monitoring. En az 3 karbon atomuna sahip. bükümsüz atkı veya çözgü ipleri. PE) sıcak şekillendirilmesiyle oluşturulan ambalaj ürünleri. elyaf çesitleri. 317 .Monosakkaritler. Motor. Elyafların morfolojik özellikleri. Makine dizgisinde delikli şerit şeklinde kullanılan beyaz. Şekil ve yapısına bağlı olan selüloz özellikleri. Misina gibi tek damarlı. Elektrikli. Mors alfabesi ile telgraf metninin üzerine yazıldığı. Monotip kâğıdı. ortalama elyaf uzunlukları. Monoblister (Clamshell). genellikle 6 karbon atomlu. Tek telli. Sert ağaç türlerine daha uygundur. Monosulfite Pulp. Telgraf kâğıdı. Mordan madde. Fixative) Morphological Properties of Fibers. Boyama veya tutkallama öncesi elyafları kaplayan ve boyanın veya tutkalın elyafa tutunumunu arttıran şap ve benzeri maddeler. (Eş anlamlı. Üzeri sedef görünümü verilmiş. (2) Ekranda izlemek. kalınca kâğıt. Kütleye ve hızın büyüklüğüne bağlı olan değer. Elek ve keçelerde kullanılan sentetik. Bir cismin harekete karşı gösterdiği direnç. Bunlar arasında. Monosülfit selülozu. ağaçlarda besin olarak üretilen karbonhidrat. Monitor. Morphological Structure. Monoflament. Motor. Çeşitli şeffaf plastik levhaların (PP. Genellikle nötr sülfit süreciyle üretilmiş selüloz. Bilgisyarda izleme. (1) Ekran. Monotype Paper. Morse Paper. Makine dizgi kâğıdı. Bükümsüz. Sedefli kâğıt. Renk sabitleştirici. Bilgisayar ortamında kaydederek yapılan ölçüm işlemi. havalı veya hidrolik motor. kaplama kâğıtlar. hücre çeperi kalınlıkları. elyaf büyüklükleri (Coarsness) ve özgün yüzey özellikleri bulunmaktadır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Moment of Inertia.

Burst/Bursting Test) 318 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Motor Control. Motor Cooling Air. (Eş anlamlı. Mermerli. safihanın ise kırışıklığını düzeltmek için kullanılan eğri/kambur vals. Montaj folyosu olarak kullanılan. Motor mili. Mottling. Pres keçesini katlanmaması için. Kâğıt hamuruna değişik renklerde karışmış hamur veya su nedeniyle oluşan ebruli desen. Motor Starter. Mottled Color. Mottle). Mounting. Kâğıt veya kartonda patlama mukavemetini ölçen. Motor kontrol panosu. Mourning Paper. Mount Hope Roll. Zirai örtü kâğıdı. Motor Shaft. kir tutmaz bir karton türü. (Bakınız. tanıdıklara yasta olunduğunu bidirmek üzere hazırlanan. Baskı kabalığı. Boyalı hamurun tam karışmaması nedeniyle oluşan algalı. Motor soğutma havası. Motor Control Center (MCC). Motor kontrolu. (1) Mermerli. Patlama mukavemeti. Açma valsi. Kambur vals. Montaj. Mottled Finish. Ölüm nedeniyle. Mermerli kâğıt veya karton. matbaada siyaha boyanarak desenlenen kâğıt. Matem kâğıdı. Mullen. adını Mullen tipi cihazdan alan test. Mermer dokulu işlenmiş. Mullen mukavemeti. Mounting Board. Yas kâğıdı. Motorun yol vericiyle çalıştırılması. (2) Mürekep dağılımı bozukluğu. çok düzgün yüzeyli ve parlak. Mürekkebin düzgün dağılmaması sonucu oluşan görüntü bozukluğu. Mermerli renk. Motor yol vericisi. soğuğa karşı battaniye gibi örtmesi için üretilen kâğıt. Mottle. Düzensiz boyandığı için mermerli gibi görünen renkli kâğıt. Tüm motorların çalıştırıldığı merkez. Mulch Paper. Ziftlenerek birkileri veya toprağı sıcağa. Montaj kartonu. (Düzensiz) Mermerli boyama. pamuk selülozu kökenli. Mottled. alacalı görüntü.

Multigraph Paper. Multicolored Crepe. Not: “Multiply Web” çok katlı temizlik kağıtları için de kullanılmaktadır. Multiply Web Forming). Çok kanallı hamur kasası. Mullen) Multichannel Headbox. (Bakınız. Multicylinder Drier Section. Çok elekli sistemlerde birden fazla safihanın tek bir safiha haline dönüştürülerek yapılan karton üretimi. Mülti metal baskı kalıbı. İki katlı fordriniye makine. Multimetal Plate. Mültilit. Multilayer Web Forming. Fakat bu durum makina dışında gerçekleştirilir ve çok katlılık üretilmiş kağıtların sonradan üst üste getrilmesiyle sağlanır. 319 . Multigraph®. Çok katlı uzun elekli makine. Multigrade Machines. Kaskat evaporatör. Çok silindirli kâğıt makinesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Mullen Burt Tester. Çok tür kağıt üreten makine. Çok katlı. Dupleks anlamında olmayan. Multicylinder Machine. Mültigraf. Çok silindirli kurutma partisi. makinede üretilmiş kâğıt ve karton türleri için kullanılan genel amaçlı kelime. seri bağlı ve yüksek verimli buharlaştırma sistemi. Çoğaltma makinesi. Multilith®. Genellikle küçük kapasitesi nedeniyle birden fazla kağıt türünü üretebilen makine. Multifourdrinier. Renkli krapon kâğıdı. Ofiste kullanılacak kadar küçük ofset makinesi Multilith® Paper. Çok katlı kâğıt üretimi. Çok girişli hamur kasası. Çok katlı kağıt üretiminde bir hamur kasası türü. (Eş anlamlı. Multiply. Çok basmaklı evaporatör. Burada kağıtta/kartonda iç katmanlardan söz edilir. Multiple Effect Evapotrator. Bir dizi evaporatörden oluşan. Mültigraf çoğaltmada kullanılan kâğıt. Mültilit ofset kâğıdı. Kaskat buharlaştırıcı. çok katlı olmasına rağmen katmanları yapıştırma olmayan.

Multi Sectional Drive. Multiply Paper Making Process. Birden fazla oluğu ve ikiden fazla layner kullanılmış oluklu mukavva türleri. Multistage Process. Multilayer Web Forming). Çok dalgalı oluklu mukavva. Birden fazla eleği olan ve sonunda çok katlı karton üreten makine. Multiply Board Machine). Çok kademeli pişirme. elek kademelerine farklı hamur göndererek mümkün olmaktadır. Fişek kartonu. Ağartma işlemi gibi ardışık işlemler dizisi. Çimento torba kâğıdı. Çok bölgeli. Munition Board. Multiwall Corrugated Board. Çok kademeli ağartma. Multiwall Bag Kraft Paper. Çok katlı kağıt. Kalenderlerde ve hamur kasalarında bölgesel kontol sağlamak amacıyla uygulanan parçalı yapı. Multiply Web. Çok parçalı tahrik. Bir selüloz ağartma süreci. Bölgelere ayrılmış.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Multiply Board Machine. Çok katlı karton makinesi. Çok katlı kâğıt üretim süreci. hem de yuvarlak eleklerde çok katlı kâğıt üretimi. (Eş anlamlı. Çimento veya un torbaları gibi birden fazla kattan oluşan torbalar. Temizlik kağıtlarında uygulanan çok katlı yapı. Fişek kartonu. (Bakınız. Kaskat ağartma. Çok katlı kâğıt torba. Multiply Formers. Kağıt makinesi gruplarının ayrı ayrı tahrik edildiği sistem. Av tüfeği fişeklerinde kullanılan karton. Munition Paper. Çok katlı torba kağıtları. Multistage Cooking. birden fazla eleği olan kâğıt makineleri. Av tüfeği fişeklerinde kullanılan karton. Multistage Bleaching. Kartonda çok katlılığın makinede sağlandığı bir yöntem. Çok kademeli süreç. Çoklu elekler. Genellikle alt ve üst katları farklı hamurdan kâğıt üretiminde kullanılan. Laminated Web) Multiply Web Forming. Hem uzun eleklerde. (Bakınız. (Bakınız. 320 . Ek. Multizone. 4) Multiwall Paper Sack.

10 kilometre. Music Roll Paper. 321 . (Bakınız. Otomatik piyano/org kâğıdı. Music Paper. Music Lithograph Paper. Solfej kâğıdı. delikli hafıza şeridi yapımında kullanılan kâğıt. Metrenin 10000 katı. Albüm kapak kartonu. Org veya piyanonun belirli bir parçayı piyanist olmadan. Kilometrenin 10 katı. Myriameter. Mirametre. Müzik albümlerinin kapağı olarak kullanılan karton. Müzik notalarının yazıldığı/basıldığı kâğıtlar. otomatik olarak çalması için.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Music Cover. Music Lithograph Paper).

Needle Paper. Paslanmayı önleyici ve dikiş iğnelerini paketlemekte kullanılan. su emici. siyah renkli kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ N Nacreous Paper. O bölgede veya o ülkede üretilen edilen selüloz. Elek ve keçelere uygulanan el dikişi. Native Cellulose.002µ nun altındaki parçacıkların filtre edilmesi. minerallerden elde edilen pigment ve boyalar. Needling. Nanofiltreleme. Çivi çakılan fiber levhaların. yumuşak dokulu. Membran filtrelerde. kurutma keçesi gibi tekstil ürünlerini dikişle ekleme işlemi. Needle Punching. Peçete. Kağıt peçete. çok düşük gramajlı ve çok katlı kâğıtlar. Kıyısından dönülmüş. Sedefli kâğıt. Nanofiltration. hayvanlar. Natural Purification. Edge Nail Strength). Napkin Papers. İğneli dikiş. İçine boya katılmamış. Mother of Pearl Paper). (Bakınız. Yerli selüloz. (Eş anlamlı. Napkin. İğne kâğıdı. Dikme. Doğal temizlenme. Natural Colored. (Eş anlamlı. Natural Dyes. yanal hareketlere karşı yırtılma direnci. Near Miss. 322 . Bitkiler. Doğal boyalar. çapı 0. Negative Paper). Doğal renkli. Planlanmamış ve kazanın eşiğinden dönülmüş olay. Suların doğal yolla oksijen kazanarak bakterilerce temizlenmesi. Çivi mukavemeti. selülozun kendi rengi olan kemiksi beyaz renkli kâğıtlar. Peçete kâğıtları. Negative Heliographic Papers. Yanki silindirli makinelerde krepli olarak üretilen. Nail Strength. Kâğıt makinesinde kullanılan. Temizlik kâğıtları grubundan.

NPSH (Net Positive Suction Head). Fotoğrafçılıkta negatiflerin basıldığı kâğıt. Rifaynerin gücünden. nötr ortamda üretilmiş. Net pozitif emme yüksekliği. Nötr sülfit selülozu. Net Positive Suction Head (NPSH). türbülans kayıpları için harcanan güç çıkıldıktan sonra kalan güç değeri. Neutral Size. Net Refining Load. Presbant kâğıtlarının bir türü. Bridging Flocculation). elde üretilen kâğıt. Bir pompanın kaç metre aşağıdan emiş yapabileceğini gösteren değer. Nötr tutkal. Nepal Paper. Ağsı floklaşma. Nepal kâğıdı. Neutral Gummed Electrical Papers. Elektrik izolasyon dayanımı ve kâğıt mukavemeti çok yüksek. 323 . sonradan sodyum karbonatla nötrleştirilen selülozlar. mukavemet kazandırması için kâğıt hamuruna katılan yaş dayanım tutkalı. News. (Eş anlamlı. Sabunlaşmış reçine tutkalı. Gazete. Nötr tutkallı elektrik izolasyon kâğıdı. İki veya daha fazla polimerin etkileşimiyle. Net Weight. NPSH) Network. Defne ağacı selülozundan. Asidik veya bazik özellik göstermeyen.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Negative Paper. Net rifayner yükü. Negligence. arıtma ünitesi havuzlarında. (Bakınız. Elyaflardan oluşan ağ. Ağ. Negative Paper). Tekstilciler tarafından ürünlerde leke bırakmadığı ve renk bozulmalarına neden olmadığı için kullanılan. Network Flocculation. Net ağırlık. asit veya baz özelliği göstermeyen kraft kâğıdı. Neutral Sulfite Pulp. Negative Photographic Paper. Savsaklama. (Bakınız. Pişirme sırasında sodyum sulfitin kullanıldığı. Negatif kâğıdı. nötr ortamda üretilen bobinajda izolasyon olarak kullanılan kâğıtlar. Neutral Kraft. Nötr kraft kâğıdı. Ağsı topaklanma. İhmal. elyafların polimer ağı yaratarak meydana getirdikleri kütleleşme.

Newsprint Sheets.009 inç (=0. Gazete basımı için üretilmiş mekanik selüloz kökenli muhtelif kâğıtlar. paket halinde satılan gazete kâğıtları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Newsboard. News Lined Board. Afiş kağıdı. Dokuz puanlık saman fluting. Kuşeli bristol. Gazete ambalaj kâğıdı. Nip. (Eş anlamlı. Standard Newsprint tabiri bidiğimiz gazte kağıtlarını tanımlar. Ninepoint Strawboard. Newsposter. Newspaper Wraps. Ningbo Fold. ambalaj amaçlı üretilen gri kartonlar.009 inç (=0. Kâğıdın valsler arasında preslendiğinde oluşan baskı temas çizgisi. Nip. Nip Load. sarma valsleriyle bobin yastığı arasında bulunan ve bobin için koruyucu muhafaza işlevi gören parça. son derece dayanıklı. gazeteleri ambalajlamak için kullanılan kâğıtlar. Tek tarafı kuşe bir bristol. News Bogus Paper. 324 . Yuvarlak elekte eski gazete kâğıtlarıyla üretilmiş gri karton veya kâğıt. Eski gazete kâğıtlarından yapılma kâğıtlar. Eski gazete kâğıtlarından. Gri karton.22mm) gelen saman selülozundan üretilmiş fluting kâğıt. Daha geniş açıklama için “Point” başlığına bakınız. “Wet Nip” preslerdeki yaş nipi ifade etmek için kullanılır. Gazete kâğıdı. bir milimetre uzunluğa Newton cinsinden yapılan baskı kuvveti. (Bakınız. Grikarton. Pres ve kalenderlerde. Dönüşümlü gazeteden yapılma kâğıt. Nip Guard. Amerikan normlarında kalınlığı 0. Kraft selülozundan yapılan. Newsprint. Amerikan normlarında kalınlığı 0. Ninepoint Semichemical Board. News Vat Lined Chip). Ninepoint Corrugating Material). İlan kartonu. Avrupa normlarında bu tür kâğıtlar/kartonlar gramajla ölçülendirilir. Nip yükü. Dokuz puanlık fluting kâğıt. Bobin makinelerinde. “Dry Nip” kalenderdeki kuru nipi.22mm) gelen fluting kâğıt. Ebat kesimli gazete kâğıdı. Çizgisel baskı yükü. Düz baskı preslerinde düşük tirajlı gazete basımı için. Ebat olarak gazete basımı için kesilmiş kâğıt. Ninepoint Corrugating Material. Genel bir tanımdır. News Vat Lined Chip. Nip muhafazası.

yandığı zaman alev çıkarmayan kâğıtlar. Noisless Paper). Meme ucu. No Draw Drier. Carbonless). nitrik asitle muamele edilmesiyle elde edilen selülozlar. çok yüksek düzeyde nitrat selülozu içerdiği için bu adı alan. Bükülmeyen (karton). Noiseless Program Paper. Anma. radyo gibi ortamlarda elde dolaşan basılı kâğıtlar. Nominal Weight. Yüksüzken çekilen güç. Sigara kâğıdı gibi. Uluslararası standartlarda bir metrekare kâğıdın gram cinsinden ağırlığı belirleyicidir. Nominal. No Load Power. tiyatro. Alev almaz kâğıt. safihanın alt ve üst sıra silindirler arasındaki geçişini önlemek.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Nipple. Kırılgan. Azot oksitin havayla temasında ortaya çıkan öldürücü gaz. (Eş anlamlı. yani kopmamasını önlemek için geliştirilmiştir. Çekişsiz kurutma. Bu anlama gelen “Single Tier Drier” tek sıra silindirli kurutma bölümü tasarımı. Nitrogen Emission. Amerikan standartlarında kâğıt türlerinin gramajı için kullanılan tanımdır. 500 veya 1000 adetlik bir top kâğıdın ağırlığı. Nitrating Paper. Sessiz kâğıt. Nitrogen Dioxide. (Eş anlamlı. Alevlenmez kâğıt. Büküldüğünde kırılarak kopan. Noncombustible Paper. Aday göstermek. Azot emisyonu. Nitration Pulps. Nominal kâğıt ağırlığı. Azot dioksit. Etiketinde yazılan. içinden hamur geçerken çekilen güç. Noncarbon. Nonbender. (Bakınız. Nitrat kâğıdı. Noisless Paper. Nitrat selülozu. çok hızlı kâğıt makinelerinde. Nominate. Çok saf pamuk selülozundan üretilen. Azot salımı. 325 . Karbonsuz.Rated). Azotlu bileşikleri çevreye/havaya salma. esnek olmayan karton. Rifaynerde bıçaklar kapanmadan. temiz görünümlü kâğıtlar. Pamuk selülozlarının. Nipel. opera. Kâğıt sesinin duyulmasının istenmediği.

Nonintegrated Mill. donanıma zarar vermeden. durumunu kontrol etmek için geliştirilmiş yöntemler. Elyafsı olmayan katkı maddesi. Rutubet aldığında dalgalılık göstermeyen reçine kaplı kâğıtlar. Genellikle mineral kökenli dolgu maddeleri ve kimyasallar. Kestirimci bakımcılıkta. donanıma zarar vermeden. Nondestructive Control). buhar. Sadece kağıt veya selüloz üreten fabrika. İşletme yetkisi olmayan kişiler. 326 . Çift katlı karton.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Noncondensibles. Nonpasted Blanks. Solmaz poster kartonu. Nondestructive Inspection (NDI). Nonfibrous Additive. Tahribatsız kontrol. Genellikle erimiş veya askıdaki organik ve inorganik kökenli maddeler. herhangi bir tahribatsız ölçüm yöntemi Nondestructive Tests (NDT). Noncurling Gummed Paper. Gr/L olarak ifade edilirler. Tahribatsız test. Yoğunlaşmayan gaz maddeler. Kıvrılmaz reçineli kâğıt. Tahribatsız kontrol. İyonlaşmayan bileşik. Suda iyonlarına ayrılmayan ve yükleri olmayan bileşikler. durumunu test etmek için geliştirilmiş yöntemler. Nondestructive Inspection. Kâğıt makinesinde katmanlı olarak üretilmiş karton. Kıvrılmaz kâğıt. Non Operating Personel. Noncorrosive Greaseproof Wrapping. Su. makinede çift katlı olarak üretilen kartonlar. Nonionic Compound. Nonfilterable Residue. Nonfading Poster. (Benzer anlamlı. Yoğunlaştırılamaz maddeler. Filtre edilemeyen kalıntı. Kestirimci bakımda kullanılan. Kestirimci bakımda kullanılan. Operatör dışındaki kişiler. Bu kişiler işletmenin başka bölgelerinden sorumlu bile olabilirler. yağ veya gaz geçirimini önlemek için kullanılan. “Patent Coated Board” olarak da bilinen. Ofset baskı ile afiş ve poster basılan kartonlar. Paslandırmaz-yağ geçirmez ambalaj kâğıdı. Nondestructive Control (NDC). özel olarak kaplanmış veya laminane edilmiş ambalaj kâğıtları. Entegre olmamış fabrika.

Keçeler. Keçe. pamuk. en eski tampon alma yöntemi. Nonwood Fibers. Genel olarak defter yapımında kullanılan kâğıtlar. Nonwetting Felt. Nontest Chip. Dönerken oluşan vakum. Hiç bir teste gerek duymadan kullanılan vasıfsız dolgu kartonları. Nonwovens. Normalde kapalı vana. Geridönüşümsüz mihver boru. Nonwoven Felts. Sıra karton. Nonreturnable Core. Normal Capacity. kendir. kağıdı yeni dönmeye başlamış olan boş tampona sarmaya başlar ve kâğıt iki tampon arasından kopar. 327 . uzun elyafların keçeleştirilmesiyle oluşan tekstil ürünü. Enerji yokken kapalı vana. Nonselective Flotation. Keçe türü uzun elyafların birbirine bağlanmasıyla oluşan kâğıt veya kumaşlar. Sudan her tür katı parçacığın ayrıştırılması için kullanılan ve flotasyon ünitelerinde gerçekleşen ayrıştırma işlemi. (Bakınız. Ağaç dışı selülozlar. Üretimi aksatmadan. bambu gibi bir yıllık bitkilerden elde edilen. Nonwoven Fabric. “Noiseless Paper” olarak da adlandırılan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Nonrattle Paper. Normal kapasite. Nonwood Fibers). Dokunmamış kumaşlar. Dokunmadan. Saman. Normally Closed Valve. sadece belirlenen bazı tür parçacıklar ayrıştırılmaktadır. Dokunmamış keçeler. Islanmaz keçe. İskandinav türü tampon alma yöntemi. Dönen dolu tampon kelepçelerden ayrılarak hızını kaybeder. Seçici olmayan flotasyon. “Selective Floatation” işleminde. selülozlar. dolu tamponu mal sarıcıdan almak amacıyla kullanılan. Notebook Paper. Notdefteri kâğıdı. Hışırtısız kağıt. Nordic Turn-up Reeling. Normally Open Valve. Enerji yokken kapalı vana. Normalde açık vana. Yıllar içinde tecrübe edilmiş tüm olumsuz koşulları içinde bulunduran ortalama üretim kapasitesi. buruşturulduğunda ses çıkarmayan kâğıtlar. Nonwood Pulp.

Nowel Paper. NOX. Ucuz market romanları kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Note Paper. NSSC (Neutral Sulfite Semi-Chemical). Number 2 White Manila. Azot oksitler. Cep romanı kâğıdı. 2 numara manila. Gazete kâğıdı. Notify. Sarı saman renkli kimyasal manila selülozu. Beyaz renkli manila selülozu. Nowel News. Not kâğıdı. Tuhafiyeci torba kâğıdı. Uyarıda bulunmak. Uyarmak. Nötr sülfit-yarı kimyasal selüloz. Besleyici maddeler 328 . Number 1 Manila. Notion Bag Paper. Bildirmek. Roman kâğıdı. Nozzle. Gazete kâğıdı türünde. Nutrients. Çok küçük ürünleri paketlemek için mini torba yapımında kullanılan kâğıtlar. ucuz cep romanları basmak için kullanılan kâğıtlar. Elek bölümündeki fıskiyelerde kullanılan ve suyu çeşitli özelliklerde püskürtebilen memeler. 1 numara manila. Fıskiye memesi. Atmosferdeki oksijen ve azotun yüksek sıcaklıkta yanmasıyla meydana gelen azot oksitler.

Yatak koruyucu kâğıt. OCC.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ O Oak. Kokunun duyulmasıyla test sona erer. hidrojen sülfür gazının kontrolu. Odd. Octopus Distributor. Eski oluklu mukavva kutu. Obligation. (2) Arıtma sistemlerinde ortaya çıkan. Old Corrugated Cardboard. Old Corrugated Container. hurda kutu atıkları. Zorunluluk. belirgin olan kokuların giderilmesi için mekanik veya kimyasal anlamda yapılan faaliyetler. Odor. Optik karakter tanıma kâğıdı. Optik beyazlatma maddesi. Ahtapot dağıtıcı. Yulaflı kâğıt. Koku eşiği. Yükümlülük. Eski oluklu mukavva. Alez kâğıdı. Bankacılıkta çek ve senetlerde kullanılan. elle yazı yazmaya ugun kâğıtlar. Koku kontrolu. 329 . Odor Threshold. Odor Control. İnsan burnuyla duyulabilecek en düşük seviyedeki koku. Meşe. Obstetrical Sheet. renk. Yaş imza kâğıdı. Hasta yatak kâğıdı. Kokusuz bir suyun içine ardışık olarak kokulu örnek maddeden ilave edilir. OBA (Optical Brightening Agent). gramaj ve yüzey görüntüsü olarak standartlara uygun olmayan kâğıtlar. (1) Kâğıt vey kartonda. Oatmeal Paper. Koku. lifli ve kaba bir görünüşü olan kâğıt. Ölçü. Hamuruna talaş karıştırılması nedeniyle. OCC. Hamur kasası girişinde hamuru dağıtan ahtapot görünümlü sistem. OCR (Optical Character Recognition) Paper. Kusurlu (Kâğıt). su devrelerinden veya bekleyen hamurdan kaynaklanan. Dönüşümlü kâğıt ve karton üretiminde ana hammaddesi olarak kullanılan.

Kontol devrelerinde hedef değerden sabit şekilde meydana gelen sapma. Emici ofset kâğıdı. Mukavemetli ve boyutsal kararlılığı olan. Offcut. Bunlar. Off-spec. Makine dışı krepleme. Off Color. bloknot veya kitap ayıracı gibi küçük ebatlı ürünlere dönüştürülebilir. Makina dışı.(2) Ofset. Ambalajsız dökme satın alınan ürünlerin markalı olduğunu göstermek için kullanılır. Ofset posta kartına uygun kartonlar. geri dönüşüme gönderilen matbaa kenar kırpıntılarından farklı olarak küp blok. Spesifikasyon dışı. Merkezden kaçık. Müstakil krepleme. Yanki silindir yerine. Kitap ve dergi kâğıtları olarak da bilinir. Offset Printing. Kâğıt makinesi yerine müstakil makinelerde kuşeleme. Orijinal ekipman üreticisi. Mürekkebi kalıptan blankete oradan kağıda aktararak yapılan baskı. Kesim fazlası kâğıt. üretim hattı dışındaki makinelerde krepleme. Ofset kağıdı. Offset. Kesim yapıldıktan sonra kalan ve kullanılabilecek ebattaki kenar ıskartaları. Yüksek gramajlarda karton olarak üretilirler. Bobin halindeki kâğıdı kullanarak.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ OEM (Original Equipment Manufacturer). Offset Postcard. Bir tarafı kuşe kağıtla dupleks hale getirilmiş mürekkep emici kâğıtlar. Ofset kartpostal. Makine dışı kuşeleme. Off-Machine Coating. düzgün yüzeyli kâğıtlar. Offset Paper. Bozuk renkli. birinci hamur. 330 . Spek dışı. Müstakil kuşeleme. Ofset baskı. Kesim artığı kâğıt. Rengi eldeki örneğe veya şartnameye uymayan kâğıt veya karton. İşin kağıt makinasından başka bir makinada yapıldığını belirten ifade. Off Center. kesiksiz yapılan ofset baskı. (1) Ofset baskı. Off-Machine. Web ofset baskı. Off-Machine Creping. Kaçık merkezli. Offset Blotting.

Absorbency). Oiled Offset Paper. Yağ tabakası. Yağ geçirgenliği. Yağ geçirmez kâğıt. Oiled. Yağ fimi. (Bakınız. Yağsız hava. Oil Proof Paper. Yağlı kâğıt. Yağlama sistemi. Gıda paketlemesinde kullanılan benzer tür kâğıtların genel adı. Yağ seviyesi. Kaçık kesim. Oil Lubrication System. Yağlı kâğıt. Prova baskı onay belgesi. Oil Level. 331 . Yağlanabilirlik. Eski. Oil Film. Yağ emiciliği. Oil Wettability. Yağlı. Yağ lekeleri. Atık kağıt. Yeni basılan kâğıtların arasına baskıyı korumak için konulan. yağlı kraft kâğıdı. O. Oiled Manila. emici bir kâğıda yağ emdirilmesiyle elde edilen kâğıtlar. Yağlı stensil kâğıdı. Kullanılmış ve ömrünü doldurmuş kağıt için kullanılmaktadır. Oil Penetration. Old. Oil Absorbency. Oil Spots. Yağlı kâğıt. Oiled Tracing Paper. Sheet.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Off-Square.K. Oiled Paper. Yağlama valsi. Oiled Stencil. Oiling Roll. Aydınger kâğıdı. İçinde yağ olmayan hava. Kâğıt makinesi kurutma silindirlerinin ve preslerin yataklarını yağlama amacıyla kullanılan sistem. Oil Free Air. Kağıt yüzeyinin yağla kaplanmasında kullanılan vals. Bozuk kesim. Su emiciliğini azaltmak için. Yağlı ofset kâğıdı. Giyotinle kesimde ortaya çıkan köşelerin 90 derece olmaması kusuru. Yağ emebilir.

Oligosaccharides. Üretim sırasında yapılan kontrol işlemi On Machine Coating. Old Newspapers (ONP). Eski gazete kâğıdı. Eski gazete kâğıdı. Çok ince olduğu için. Kâğıdın her iki yüzünün farklı özelliklerde olması. Eski oluklu mukavva kutu. Termostat türü basit anahtarlarla yapılan kontrol tekniği. Sadece bir kez kullanıldıktan sonra atılan karbon kâğıdı. ONP. Tek yüzlülük. Tek yüzü işlenmiş. Makine işi kuşeleme. 332 . Aç-kapa kontrolu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Old Corrugated Container (OCC). Old Newspapers. kontrol amaçlı olmayan vana türleri. Tek bölgeli valsler. Tek tarafında boya veya süsleme yapılmış kâğıt. sürgülü vana veya küresel vana. 100 lü paket. Açma-kapama vanası. One Time Carbon Paper. Eski dergi. Açıldığında orta konumda bırakılmayan. Tül kağıdı. Onionskin Paper. One Hundred Sheet Sealed. Opacified Bond Paper. Pelür kâğıdı. El yazısında kullanılan. Yüz adet ebat kesilmiş ve paketlenmiş kâğıt veya karton. Üçle on arasında monosakkaridin bağlanmasıyla oluşan sakkaritler. Kâğıt makinesinde kuşeleme. Kopya kâğıdı. ikinci ve üçüncü nüsha kâğıtları. Old Magazine (OMG). Opak yazı tabı kâğıdı. Old Corrugated Cardboard (OCC). Tek kullanımlık karbon kâğıdı. matbu formlarda alt nüsha olarak kullanılan. Eski oluklu mukavva. On-Line Control. On-Of Control. On-Off Valve. One Side Finish. kelebek. Gazete kâğıdı hurdası. Tek bölge kontrollu kalender valsleri. Pompalardan önce kullanılan. One Zone Rolls. Oligosakkaritler. arkaya ışık geçirmez kâğıtlar. Hatta bağlı kontrol. One Sidedness.

Opaque Paper. Işıkta arkasına ışık geçirmeyen kağıt. ne. aşırı opak kâğıt. arkadan baskısı görünmeyen kağıtlar. Açık hamur kasası. Opak Wrapping. Normal opaklığın ötesinde. Açık uçlu sorular. Kâğıda opaklık kazandırmak için. Açık geçiş. Kim. 333 . Opacity Book Paper. Openings. Işık geçirmez. Davlumbaz türü kurutma havbesi. Safihanın makina bölümleri arasını desteksiz serbestçe geçmesi. Open Mouth Sacks. Kitap dergi basımında kullanılan. Kâğıdın ışığa tutulduğunda arkasını göstermemesi. Open Hood. (1) Vakumla emiş yapılan kâğıt makinesi elek bölgelerindeki açıklıklar. Opak baskı kâğıdı. Boşluklar. Opak.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Opacified Book Paper. (Bakınız. Open Ended Questions. Kimyasal madde satışında uygulanan bir ambalajlama yöntemi. kâğıt hamuruna karıştırılan maddeler. (2) Havbede safihanın giriş çıkış yaptığı kısımlar. nasıl gibi kelimelerle başlayan sorular. Açıklıklar. Opak baskı kâğıdı. tampon veya malzeme taşımak amacıyla inşaatta bırakılan özel açıklıklar ve merdiven boşlukları. Opak kâğıt. Closed Draw). Opacity. Opak kâğıt. (3) Kâğıt makinesi salonunda bulunan. Opaque Circular Paper. Açık ağızlı çuval. Opaklaştırıcılar. Açık havbe. ışıkta arkasını göstermeyen baskı kâğıtları. Open Draw. Opaklık. Open Headbox. Genellikle bağımsız pres bölümleri ve presle kurutma arasındaki geçişler. Opak ambalaj kâğıdı. Kutsal kitap kâğıtları ve benzeri türde ince olmasına rağmen. Opacity Paper. Opaque. Baskıda önemli parametrelerden biridir. (4) Makine bölümleri arasındaki boşluklar. Opak sirküler kâğıdı. neden. Opacifiers.

bir dakikada alınan metre cinsinden yol. Operasyonlar. Optical Measurement. Çalışma kapasitesi. hamura karıştırılarak kâğıt yüzeyinde floresans parlaklık kazandıran kimyasal boyalar. Birinci seçenek uğruna. Operating Expenses. Kâğıt makinesinde. Operations. Operating Speed. Optical Properties. Optical Brightening Agents (OBA). Operatör.Görüntü analizinde kullanılan ölçümler. opaklık ve beyazlık gibi kâğıda has özellikler. Optik özellikler. Optik özellikler. Çalışma prensipleri. şeffaflık gibi kâğıda düşen ışık altındaki görüntü özellikleri. Operatör gözetimi. Renk parlaklık. Operatör sorumluluğu. Beyazlık (ışıma). Operating/Operation Instructions. Optical Characteristics. vazgeçilmek zorunda kalınan ikinci en iyi seçeneğin maliyeti. Optical Density. Operator. Çalışma şartları. Operator Care. Belirli bir dönem içindeki hedeflenen günlük. Optik beyazlatıcılarla bağ yaparak onları fikse eden maddeler. Operation Principles. opaklık. Optik beyazlatıcı taşıyıcıları. Yanki silindirlerin çalışma şartları anında. kağıt üretirkenki yüzey özellikleri. Çalıştırma talimatları. Optical Brightener). aylık veya üç aylık kapasite. Optik beyazlatıcılar. Makinenin bir bölümünü çalıştıran. Optik beyazlatıcılar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Operating Capacity. İşletme giderleri. Fırsat maliyeti. (Bakınız. Optik ölçüm. Optical Whiteners. Çalışma hızı. 334 . Üretim kapasitesi. Faaliyetler. Optical Brightening Agents (OBA) Carriers. Baskı yoğunluğu. Çalışma yüzeyi yapısı. Operating Surface Topography (OST). haftalık. Opportunity Cost. Kâğıdı gerçekte beyazlatmak yerine.

karışık gazete ve dergi kağıtları. 335 . karışık kağıtlar ve kartonlar. odun selülozu veya kâğıt karton keçeler. gri kartonlar. Organic Felt. Performansı en etkili ve ekonomik duruma getirme. Alelade türler. Order Acknowledgement. Ordinary Grade. Bunlar arasında. mühimmat sarımında kullanılan kâğıtlar. Buhar debisi ölçümlerinde. Barrier Material). Organizing. Orange Peel.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Optimization. Sipariş teyidi. Order Blank Paper. oluklu mukavva kartonlar ve seçilmiş mürekkepli kağıtlar bulunmaktadır. CEPI EN 643 standardıyla belirlenmiş bir hurda kağıt grubudur. Abonmanlık başvuru kâğıdı. Orifice Plate. selülozun bünyesinden gelerek birikmelere yol açanlarına zift (pitch). Organik birikintiler. ortası basınca göre hesaplanmış ölçüde delikli daralma parçası. Delikli plaka. Ordnance Paper. Bu parçanın önünde ve arkasında oluşan basınç farklılığının kare kökü debi ile doğru orantılıdır. Portakal kabuğu. (Bakınız. Kağıt katlama sanatı. Sipariş onay bildirgesi. Mühimmat kâğıdı. Order Conformation. Optimizasyon. Paçavra selülozu. Dergilerin içinden çıkan ve abonmanlık müracatı için hazırlanmış form kâğıtları. Differential Pressure). (Bakınız. Organic Deposits. Order. Organik keçe. Kağıt fabrikalarında hamur içinde görülen. Origami. hat üzerine fark basınç yaratması için takılan. gaz gibi maddeleri geçirmeyen. Sipariş. Asbest gibi mineral kökenli keçeler grubundan olmayan. Organic Fiber Felt. Örgütlenme. Organik elyaflı keçe. Yüzeyi portakal kabuğu gibi pürüzlü olan kâğıtlar. hurda kağıtla gelen zamk kalıntılarına yapışkan (Stickies) denir. Nem. Bu gruba kısa elyaflı hurda kağıt türleri girmektedir. Organize olma.

Ürün. Outthrows. Afiş kâğıdı. Bir kâğıt fabrikasında üretilen ve müşterilere örnek olarak sunulan A4 ebadında kesilmiş kâğıt ve karton türleri. cam. zımba teli gibi maddeler. 336 . Kullanımda aşırı salgı nedeniyle hız kaybı oluşur. (Eş anlamlı. Overall Equipment Efficiency (OEE). Ovendry. Rutubet oranı fırın kuruluğunda olan. Fırında 105 °C (+/. Outturns. Müşteriye verilmek üzere üretilen hizmet mal veya bilgi. Out of Round. Outturns. Outsourcing. Outturn Sheets). Salınım.2) de kurutulmuş. (Bakınız. Osilatör. Çıktı. (Eş anlamlı. Outturn Sheets. Ovendry Moisture Content. Salgılı. Outturns. Fırın kuruluğunda. Rutubetsiz. Yabancı maddeler. Toplam ekipman verimi. Dış kaynak kullanımı. Hurda kâğıtta görülen. Bonedry). Çıktı. Oval.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Oscillation. Örnekler. yarı geçirgen bir diyaframdan geçme eğilimi. Taşeronlardan hizmet alımı. tahta parçası. Kemik kuruluğunda. Dış saha yönlendirme kağıdı. Mal sarıcıda veya bobin makinesinde dönen tamponda görülen salgı hareketi. Ozmoz. Salgı. Sonuç. Outturn Samples). Salınımlı düzenek. Hareketli mekanizma. Outturn Samples. Operating Surface Topography) Outcome. Pankart kağıdı. kâğıt dışı. Bir sıvının az yoğun ortamdan çok yoğun ortama. Ezik. OST. Outlet. (Eş anlamlı. Fıskiye veya raspalarda üretim sırasında ileri geri hareket edebilen pnömatik veya motorlu çalışan düzenek. Oscillator. Osmosis. Pompa veya ekipman çıkışı. kum. Çıkış. Nümuneler. Output. Outdoor Sign Paper. Silindirik özelliğini ezilerek kaybetmiş bobin.

Örtü kâğıdı. Toplam tutunum. Overfull. Taşkan veya tepsilerde aşırı miktarda hamur veya su taşınması. Aşırı zorlanma. Tavan vinci. Aşırı akım. (2) Yaygı kâğıdı. Toplam ekipman verimi (OEE). toplam fiili üretim süresinin. Toplam makine verimi. Overproduction. Overhaul. tamirat gibi işler bütünü. sıcaklığı ve diğer üretim parametrelerini aşarak yapılan pişirme. Bir ekipmanın daha iyi çalışması için yapılan kontrol. Overlay Paper. Aşırı dolu. Overpressure. bakım. Dozajı kaçırma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Overall Machine Efficiency (OME). Kâğıt makinesinde. Overload. Bu tür ürünler dönüşümde verimlilik sağladıklarından tercih edilirler. reçineyle kaplanarak kalıplanan kâğıt. Overdried. Örtü kâğıdı. Kesintiler çıktıktan sonra. Overheating. Overhead Crane. Aşırı ısınma. kâğıdın fazla kurutularak kırılgan hale gelmesi. dekoratif üst yüzey olarak üretilen. Lamine parke türü ürünlerde. Satışa sunulmayan basılmış gazete. Overlay. Aşırı yükleme. (1) Transfer kâğıdı. Overall Retention. Kâğıt makinesi için “Toplam Makine Verimliliği” olarak ifade edilen terim. yaralanılabilir üretim süresine oranı. Aşırı kuru. Kâğıda dönüşen kuru maddenin. süreyi. 337 . kimyasalları. Aşırı pişirme. kâğıt makinesine verilen kuru maddeye oranı. Overissue News. Selüloz üretiminde. Aşırı yüklenme. Aşırı basınç. Overdosing. Baskı fazlası gazete. Üzerindeki şeklin diğer kâğıda geçmesi için kullanılan şeffaf transfer kâğıdı. Tamir-bakım. Overcurrent. Kaplama kâğıdı. Aşırı üretim. Overcook. Tahrip edici ısınma.

Oksijenli lignin giderme. hidrojen peroksit. Oksijen ve sodyum hidroksit kullanılarak yapılan. Bir limiti aşmak. Oxidation Pond. Havalandırma havuzu. Oxidizing Agents. ozon gibi oksijence zengin olan maddeler. Owner. Kenar kesimleri düşünülerek büyük tutulmuş veya ölçü dışı kesilmiş kâğıt. Aşırı gerilim. Oxford’ da üretilen bir incil kâğıdı türü. Oksitleyici maddeler. Buradan sonra işlenmiş atık su dışarıya gönderilir. Oxford India Paper. Oxygen Delignification. Başta oksijen olmak üzere. Atık arıtma ünitelerinde. lignin giderme süreci. Oxidation Treathment. Mal sahibi. Oksijen dengesi. Spesifikasyonda belirtilenden daha ağır. bir atık suyun ihtiyacı olan oksijen miktarı. 338 . Oksijenli arıtma. Belirli koşullarda. Selüloz ağartılmasında kullanılan. Bir ortamdaki çözünmüş oksijen seviyesi. sipariş miktarından fazla üretilen ve stoklanan kâğıt veya karton. Oksijenle bozuşma. Oksijenli ağartma. doğaya zararsız yöntemlerden biri. Biyolojik arıtmanın yeterli olmadığı. Oksitleyici bileşikler. Oxidizing Compounds. 1) Sipariş fazlası. Oxford Bible Paper). Bir sipariş sırasında. Overvoltage. gelişmiş bir yöntem. 2) Geçmek. Oksford incil kâğıdı. Oversize. Oxidative Degradation. Ölçüsü büyük. Oksijen ihtiyacı. Oksijen alarak. (Bakınız: Oxidizing Agents) Oxygen Balance. işlenmiş atık suya oksijen kazandırmak için kullanılan son havuz. Overweight. Oxygen Bleaching. Ağır. Oxford Bible Paper. Oxygen Demand. Belirlenen gramajın üzerinde. (Eş anlamlı. Büyük.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Overrun. selülozun CO2 ve H2O ya dönüşmesi. boyalı tekstil ve kâğıt atık suları gibi ortamlarda kullanılan.

Üç oksijen atomundan oluşan reaktif bir gaz. Ozone Bleaching. 339 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ozone (O3). Ozone Paper. Ozon. Laboratuarda test amaçlı kullanılan bir kâğıt. Selülozun ağartılmasında ozonun kullanıldığı bir yöntem. Ozonla ağartma. Ozon kâğıdı.

Packaging Paper. Ambalajlamada dolgu ve tampon olarak kullanılan kâğıtlar. Ambalajlama. (Eş anlamlı. Ambalaj sanayii. Ambalaj malzemeleri. Kasap kâğıdı. Packing Paper. Paketleme. Paket salmastra. Packed Gland Seal. Koli bandı. PAE (Poly Amide Epichlorohydrin). Packaging Materials. Ürünleri dış etkilere karşı koruma işlevi gören malzemelerin genel adı. 340 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ P PAA (Poly Acryl Amide). Kâğıt hamurunda mukavemet artırıcı olarak kullanılan bir reçine türü. Pallet. satmak ve kullanmak amacıyla bir koruyucu içine alma teknolojisi. Packless Mat.. PAE reçinesi. Palet. Packaging Paper). Bir ambalajın içindekileri gösteren liste. Packing List. Packaging Tape. nakletmek depolamak. Kâğıt hamurunda yaş mukavemet artırıcı olarak kullanılan bir reçine türü. Packaging Machine. Paketleme makinesi. Ürünleri dış etkilerden korumak. Tahta veya hafif malzemeden yapılan. (Eş anlamlı. Tampon. Packing Box. Çeki listesi. Packaging Industry. Ambalajlamayla ilgili endüstri kolu. Testlayner ve fluting gibi oluklu kağıt türlerinin genel adı. PAA reçinesi. Packers Oiled Manila. Salmastra yatağı. Packaging. Ambalaj makinesi. üzerine kâğıt yığını konulan nakliye platformu. Matrix Board). Et paketlemesinde kullanılan samanlı yağlı kâğıt. Matris Kartonu. Pads. Ambalaj kâğıdı.

Paletleme. Paper Base Laminates). Kâğıt. Paperboard. (yaş dayanım arttırıcılar. Tahta. Laminasyon kâğıtları. Paper Base Laminates. ambalajlama yöntemi Pamphlet Cover. su iticiler. alevlenmeyi önleyiciler. Paper Carrying Roll. Paper Base Plastics. Paper Clay. sunta. Torbalık layner kâğıtlar. şlaym önleyiciler. tutuşma derecesi yüksek kâğıtlar. Paper Additives. Büyük ebatlı kâğıt ve kartonlarda yapılan. Paper Calender. Fırın pişirme kâğıdı. Tek katlı ve çok katlı üretilirler. Kâğıttan yapılma. Otomobil göğüslüklerinde. Kağıt kili. Kâğıdı ezerek düzleştiren ve sıkılaştıran pres. Kâğıt katkı maddeleri. 341 . MDF. Paper. kâğıt veya karton hamuruna katılan dolgu ve kimyasallar. Göğüslük kartonu. ISO standartlarına göre. Panel Board. plastikleştiriciler. Kâğıt kökenli.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Palletization. yapraklaştırılarak kurutulmuş ürünlerin genel adı. Paper Bag Liners. Kitap kapak kartonu. gramajı 224 g/m² nin üzerinde olan fakat kullanım dilinde 150 gram/m2 nin üzerindeki kartonlar. Proses ve enstruman şeması. Karton. Ambalaj sektöründe kullanılanlara kutuluk karton (boxboard) denilmektedir. Kağıt kalenderi. Özel müşteri taleplerini karşılamak üzere. Seramik kili. Perdahlama işini yapan pres. Kâğıt sevk valsi. Selülozdan yapılma. Oluklu mukavva üretimi bunların başında gelmektedir. (Eş anlamlı. laminat parke gibi ürünleri kaplamada kullanılan ve reçineyle kaplanan desenli kâğıtlar. Kaolin. antioksidanlar gibi). P&I Diagram. Paper Based. eskiden kalıplanarak kullanılan kartonlar. Pan Liner. Özellikle pastanelerde kuru pasta veya kek tabanına konulan.

elyaf dışı maddeler. Kâğıdı başka bir ürüne dönüştürme. kâğıtta oluşan bozulmalar. sentetik kumaştan yapılma. Paper Deterioration. Papermaker. Paper Machine Clothing. Papermaking Additives. Kütüphanelerce uygulanan. Paper-Ink Affinity. Paper Textiles). elek ve keçe gibi makine ölçülerine göre hazırlanmış. 342 . Kâğıdın asitsizleştirilmesi. uzun elekli. Kâğıt keçesi. kuşeleme ve deri gibi başka maddelere benzetme işlemleri. Paper Textiles). Paper Finish. basınç gibi çevre faktörlerinin etkisiyle. Kâğıdın bozulması. Kutu fabrikaları. Paper Cut. Mürekkebin kâğıt tarafından emilmesi. Gofraj. insan bedeninde açılan kesikler. (Eş anlamlı. Kâğıt türleri. Yuvarlak elekli. değerli kitapların dayanıklılığını arttırmaya yönelik süreçlerden herhangi biri. Sentetik tekstil. Kâğıt makinesinde kullanılan. (Eş anlamlı. Kâğıt yüzey işçiliği. Kâğıt makinesi. Kâğıdın keskin kenarı tarafından. Machine Clothing. Paper Craft. Kâğıt işleme. Hamur harmanına katılan. Machine Clothing. tüm kâğıt makineleri. Kâğıt üretimi. ışık. Kağıtçı. Kâğıtçı keçesi. Papermakers Felt. Paper Machine. Paper Converting. Paper Deacidification. özel amaçlı tekstil ürünleri. Kâğıdın mürekkep emişi. Kâğıt katkı maddeleri. Kâğıt kesiği. Çeşitli şekillerde kağıtla yapılan el işleri. Sınıflandırılmış kâğıt türleri. Paper Cloth. yanki silindirli gibi. Kağıt el işi. çanta imalatları gibi kâğıttan yeni ürünler üretme. Kâğıt yüzeyinde yapılan çeşitli işlemlerin her biri. Yaşlanma ve ısı. bıçak gibi. Kâğıt makinesi yardımcı donanımı. Kağıt yapan. Paper Machine Clothing. Paper Grades.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Paper Cloth. Papermaking. Paper Machine Auxilaries.

temizlik kağıtları gurubundan. Kâğıt peçete. krepli ve genellikle çok katlı kâğıtlar. Paper Waste). Paper Twine. Kâğıdı koruma. ip haline getirilmiş bir ürün. filigranlı ve gofrajlı çok özel mektup kâğıtları. Kâğıt ip. Kâğıt kumaşlar. pamuk kökenli. Kâğıt safiha. emici özellikli. Kâğıttan yapılmış iplerle dokunan kalın dokulu kumaşlar. Paper Waste. kartondan yapılmış masuralar. Hurda kağıt. Delikli hafıza şeritleri yapımında kullnılan. Hurda kâğıt. Paper Towel. Kâğıt havlu. kâğıttan şerit şeklinde bükülerek. emici özellikli. Kâğıt lekeleri. Kâğıt fabrikası. Paper Napkins. Atık kâğıtların selüloz kaynağı olarak kullanılması. Hasır çanta ve şapka yapımında kullanılan dokunmuş kâğıt hasır. Paper Web. (Eş anlamlı. Paper Mulberry. Kâğıt atığı. Papeterie Paper. Zamanın kâğıdı yaşlandırmasına karşı alınan önlemler. 343 . Paper Textile Spools. Papaterie Box. Selüloz üretiminin değirmenle yapıldığı dönemlerden kalma bir terim. Paper Trade. Kâğıt ticareti. Paper Stock). Küçük paketleri sarmak için. Paper Tape. Dut. Mektupluk kâğıtların satıldığı karton kutu. Geri dönüşümlü kâğıt yüzeyinde görülen yabancı parçacıkların oluşturduğu lekeler. Az sayıda ebat mektupluk kağıdın kutu içinde satıldığı. Yanki makinelerde üretilen. Paper Preservation. Ebat kesilmemiş bobin kâğıt. dilinmiş kâğıt. krepli kâğıtlar. Kağıt dutu. Yanki makinelerde üretilen. Kabuklarından selüloz elde edilen dut ağacı. Mektupluk kâğıt kutusu. Kağıt masura. Mektup kâğıdı. Atık kâğıt. Kumaş sarılan. Bobin halden açılmış kâğıt. Paper Textiles. (Eş anlamlı. Kâğıt şerit. Paper Specks. temizlik kâğıtları grubundan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Papermill. Paper Stock.

Kâğıt hamuru. su geçirmez kasap kâğıtlarının yapıldığı. mum ana maddesi. kâğıt yerine kullanılan levha. Parchment Finish. Parşömen sözleşme kâğıdı. Parşömenleştirilmiş kâğıt. Parallel Refining. Değişken. Kâğıt yüzeyine paralel veya paralele yakın gelen ışığın arkaya geçmesi. Parameter. Paraffin. Petrolden elde edilen ve kâğıda emdirilerek. Parşömen yazı kâğıdı. Papirus. Öncelikle hayvan derisinden yapılan. Parafin. Papric Counter. Parşömen. Parchment Deed. Leke sayıcı. Paprican (The Pulp and Paper Research Institute of Canada). Papyrus. Kanada selüloz ve kağıt araştırma enstitüsü. Kir sayıcı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Papier Mâché. birbirine göre paralel konumda olma. Tek rifaynerin yetmediği durumlarada birden fazla rifaynerle yapılan öğütme. Aydınger kâğıdı gibi şeffaf kâğıtlarda. Paralellik. 344 . (2) Kâğıt parçalarının ıslatılarak bir kalıp üzerine tutkalla yapıştırılması. Parchment. Parallel Transmittance. Pamuklu kâğıtların sülfirik asitle işlenmesi süreci. şeffaflığın ölçüsü olarak kullanılmaktadır. Parşömen işi. Parşömenleştirme. Parşömen görünüşlü. Gerçekte kâğıt cinsi olarak kabul edilmeyen. Parchment Bond. Paralel geçirgenlik. Parşömene benzetilerek üretilmiş yazı kâğıtları. Paralel öğütme. Parametre. Mum. hasırdan örülerek dövülmüş. Parchmentizing Paper. daha sonraları selülozdan yapılan dayanıklı kâğıtlar. (1) Kâğıt hamurundan yapılmış objeler. Paralellism. Parchmentizing. Kâğıt makinesi valslerinde ayarla sağlanan.

Özek doku. (Gerçek parşömen eski çağlarda. Bir gaz karışımında gazlardan birinin yarttığı ve toplam basıncın bir parçası olan basınç. Pareto analizi. Parçacık yükü. İnce çeperli. Particle Board. Partial Order. Sarılmış tampon. Kâğıtta.) Parchment Repouesé. Parçacıkların şekilleriyle ilgilenen bilim alanı. Parenchyma. Parşömen kâğıdı. Kısmi teslimat. nişasta. (Bakınız. Pamuk selülozundan yapılan. Dövme parşömen. Bir parti malın parçalar halinde gönderilmesi. Nedenlerin % 20 si sonuçların % 80 ini yaratır. Deri parşömen. MDF. aktif veya aktif olmayan metabolik maddeleri depolayan bitki hücreleri. 2) Jumbo bobin. Büyük ebat. Parchment Writing. laminant parke ve kontralit gibi türleri bulunan ve talaşın reçineyle tutkallanıp. yağlar. Şeffaf parşömen. 1) Tampon. Particle Morphology. Kısmi basınç. Parçacıkların elektrik yükü. preslenmesiyle elde edilen orman ürünleri. Pareto Analysis. Parşömen yazı kâğıdı. Sülfirik asitte şeffaflaştırılmış parşömen kâğıdı. Talaş levha.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Parchment Paper. Çekiçlenerek dövülmüş görüntüsü verilmiş parşömen. Parchment Tracing Paper. Partial Pressure. alkoloidler bulunur. 345 . Parent Reel. terbiye edilen deriden yapılmaktaydı. Particle Charge. Parchment Vellum. Pamuk selülozundan yapılma parşömen görünümlü yazı kâğıtları. Parçacık morfolojisi. imitasyon parşömen kâğıdı. 70X100 cm gibi büyük ebatlı kâğıtlar. özel görevi bulunan. Bu maddeler arasında. özellikle dolgu maddelerinin şekilleriyle ilgilenir. Problem çözmede kullanılan bir tekniktir. Parent Roll) Parent Roll. reçineler tanenler. Parent Size.

Passivation. Dupleks dosya ayıraç bristolü. Reçineli yüzey tutkallama. Kâğıt şerit. Particulate. Pasted Indeks Bristol. Yapıştırma. (2) Şerit şeklindeki yapışkanlı süsleme kâğıdı. Pasted Chipboard. Pastings. Sepearatör olarak kullanılmak üzere üretilmiş gri karton. Pasifleştirme. End Leaf Paper). Dupleks karton. Partition Chipboard. Pasted Cover Paper. Yapıştırma kağıtları. ağırlıklarının yüzdesel olarak ifade edilmesi. Paste Downs. Dupleks makinesi. Pasted Board. Dupleks kapak kartonu. Dupleks yapma. Vadesi geçmiş. Dupleks yapılmış.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Particle Size Disribution. Passe Partout. Birden fazla katı yapıştırarak daha kalın ve mukavemetli karton haline getirilmiş. Dupleks davetiye kartonu. Pasting. Past Due. (Eş anlamlı. Seperatör kartonu. Dolgu maddelerinde. Dupleks gri karton. Dupleks yapmak için üretilmiş kâğıtlar. ciltlenecek kitabın arasına konulan ince ve desenli kâğıtlar. Pasted Wedding Bristol. Kapak içi kâğıdı. Paster. Dupleks bristol kartonu. Katlı yapıştırma. Pasted. Katlı yapıştırılmış. Paste Size. parçaları büyüklüğüne göre ayırıp. kapakla. Ciltlemede kullanılan. (1) Kâğıt çerçeve yapmak için arkası zamkla kaplanan şerit şeklinde dilinmiş renkli kâğıt. Paspartu. Katı parçacık. Parça büyüklüğü dağılımı. Pasted Bristol. Reaktif olmayan bir duruma getirme. 346 . Dupleks. Teslimatı gecikmiş.

Şablon kâğıdı. Şablonlu karbon kağıdı. Patent Coated. Matbu iş formlarında. katmanlardan biri beyaz hamur olan çift katlı karton. Patch Mark. Patent. Pattern Paper. Hurda kâğıttan yapılan ve bir kâğıdın arkasına destek amaçlı konan kartonlar. Yuvarlak elekli veya uzun elekli makinelerde. Kâğıt hamurunda iç tutkal olarak kullanılan bir nişasta. (Bakınız. belirli yerleri karbonlu olan kâğıt. Patch Stock. Parçalı kümelenme. Pattern Fibre. Patron kâğıdı. ölçüleri çeşitli etkilerle değişmeyen türde. Granül mısır nişastası. Payment. Şablon kartonu. Destek kartonu. Patent. Şablon yapmada kullanılan karton. Alçı tozu. vulkanize elyaftan yapılan kâğıt veya karton. Elbise kalıbı hazırlamak için kullanılan. Elekteki veya egütör valsindeki kusurlu bölgenin yamanması nedeniyle safihaya geçen yama izleri. Dolgu alçısı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Patching Coagulation. Poli klor bifenil. Patron kâğıdı. Beyaz layner. Patent kaplı. Pattern Tissue. Layner. Tescil belgesi. Kâğıt hamuruna dolgu olarak karıştırılan. Pattern Carbon. Pearl Starch. Ödeme. Pearl Filler. PCC (Precipitated Calcium Carbonate). PCB adıyla anılan bir grup kimyasal bileşik. Burada kuşe söz konusu değildir. PCB (Poly Chlorinated Bi-pheniyl). Kâğıt hamuruna dolgu maddesi olarak karıştırılan. toz haldeki kalsiyum sülfat. Evlerde patron kâğıdı olarak kullanılan pelür kâğıdı. Pattern Board. Mulaj kâğıdı. toz kalsiyum sülfat. Pearl Hardening. Precipitated Calcium Carbonate). 347 . Yama izi.

Nüfuz etme. Soyulmuş kütük. Kalemle yazı yazarken birden fazla kopya çıkarmak amacıyla kullanılan karbon kâğıdı. Asıltılı duruma getirme. Peeled Wood. Sudan korkan parçacıkların. Peletleme. Bir maddeyi pelet hale getirme. (Tappi UM 808). Peeling (Paper). Kâğıdın emiciliği nedeniyle. Odun hücrelerinde bulunan polisakkarit gruplarından herhangi biri. Kaplamanın kalmasını kontrol eden test. Pencil Tablet Paper. Kâğıt yüzeyinde yolunma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pearl White. katmanları birbirinden ayırmak için uygulanan kuvvet. Konik masura. Pencil Paper. mürekkebin kâğıt içine geçmesi. Katmanlı layner kâğıtlarda. Ağaç kütüklerinin kabuklarını alma işlemi. Peeling (Wood). Limon kâğıdı. Pentosan. Selüloz üretiminde. Defter kâğıdı. Peptinleştirme. Pencil Carbon Paper. Pentozan. Nüfüz edici maddeler. Meyva sarmak için kullanılan pelür kâğıdı. Karbon kâğıdı. Not defteri kâğıdı. 348 . Kalem ucuna benzeyen konik kâğıt masura. Çok katmanlı kâğıtlarda katmanlaşma kalitesini görmeye yarayan test. Penetration. Yolunma. su sistemlerinde elektrolit kullanarak topaklaşmasını veya çökmesini önleme. Pear Wraps. Armut sarma kâğıdı. ilk işlem aşaması kütüğün kabuklarının soyulmasıdır. (3) Katman ayırma testi. Kolej yedeği. Baryum sülfat. Peel Strength. İçine işleme. Peel Test. Peptization. Kabuk soyma. Penetrants. Ayrılma mukavemeti. (1) Soyulma testi. İnci beyazı. Pencil Point. Kâğıt yüzeyinin mukavemet testi (2) Kabuk atma testi. Meyva sarma kâğıdı. Pelleting.

Kapasite oranı. Tutkallı ciltleme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Peptizing Agent. Delgi. Delik açma makinesi. Perforasyon uzunluğu. Rulo olarak kullanılan delikli hafıza kâğıtları. Perfore edilmiş temizlik kağıtlarında perforasyonun yırtılma dayanımı. Perfect Binding. Tam olarak suya doymuş kâğıdın. Kusuru olmayan kâğıt. Buna değişik adlar da verilmektedir. Amerikan ciltleme. Perforasyon. kâğıdın gramajına bölüp. Perforator Tape. oda kuruluğundaki kâğıda göre mukavemet oranı. Yüzdelik değeri. yaprakların sırtını tutkalayarak yapılan ciltleme. Asıltı sağlayan maddeler. (2) Elek ve pres valslerinden vakumlu olanlarındaki valsler. Arkalı önlü. Yaş mukavemet yüzdesi. (Eş analamlı. Delikli hafıza kâğıdı. Percent Active. Threadless Binding). aynı anda yapılan baskı. Disperse ediciler. Perforated Roll. Delik açma. Perforatör kâğıdı. Perfecting Press. Dupleks baskı. Gerçek test sonucunu. Delikli plaka. Fasikülleri dikme yerine. Rectifier Roll). 100 ile çarparak elde edilen değer. Perforating. Mükemmel. Adhesive Binding. (ISO/FDIS 12625-12. Perforating Paper. Perforasyon dayanımı. Thermoplastic Binding. Küçük delikler açarak. Dağıtıcı madde. Percent Points. Perfore kâğıt. Perforated Plate. düzgün yırtma izi verme. Percent Wet Tensile. Delikli vals. Havlu ve tuvalet kağıtlarında iki perforasyon arası uzunluk. (Eş anlamlılar. Son yıllarda romanlarda ve ders kitaplarında kullanılmaktadır. Perfect. Perforasyon yapılmış kâğıt. Faaliyet oranı.) Perforator. Cut Back Binding. Perforation Length. 349 . Faaliyet yüzdesi. (1) Hamur kasası içinde akışı düzenleyen üstüvane valsi. Perforation Strength.

İşin yapılış yöntem ve araçlarındaki verimlilik. Permanganat sayısı. tespiti ve uzaklaştırılması zor. Peroksitli ağartma. Permeability. döngüdeki suyu ve kâğıt yapısını bozucu maddeler. tonajda ve kapasitede. üretimi. Atık kâğıt içinde bulunabilecek. Döngüdeki sularda bulunanlarına “Detrimental Substances” adı verilmektedir. Aydınger kâğıdı. Performance Indicators. Verim. Performans teminat mektubu. Kappa sayısının ilk atası olan. Zamanla sararmayan beyaz. Kâğıt fabrikalarında kullanılan makinelerde yapılan. Performansı arttırma adına yapılan işler. Performance Guarantees. Bir makinenin mühendislik açısından performansını belirleyen ölçütler. Geçirgenlik. Dayanım. Arşivlerde kullanılmak üzere üretilmiş 100 yılın üzerinde dayanacak türde kâğıtlar. Permanent White. Baryum sülfat beyazı. Kalıcılık. kâğıdın gösterdiği dayanım. Performans garantileri. selülozdaki ligninin ne kadar alındığını anlamaya çalışan test. 350 . Bir sistemin iyi çalıştığını göstermek için belirlenen gösterge parametreleri. Bir kâğıdın gaz veya sıvıyı geçirebilme özelliği. satılabilir üretim yapacağına dair. Performance Tests. Performance Indices. Pernicious Contraries. Selülozun hidrojen peroksitle (H2O2) ağartılması. Performans geliştirme. Permanganate Number (K Number). Ugulama verimliliği. Peroxide Bleaching. Zamana karşı kâğıtta meydana gelen. Dayanıklı kâğıt. görülmesi. iplik parçaları. Çimento tozları. Performance Evaluation. zamk kalıntıları. Kâğıt makinesinin istenilen hızda. Zararlı maddeler. özellikle bozulma yönündeki değişmelere karşı. Permanent Paper. organik artıklar gibi maddeler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Performance. Performans testleri. Performans. Performans göstergeleri. mürekkep parçacıkları. Zamanla bozulmaya karşı dayanıklı kâğıt. makine üreticisi tarafından verilen garantiler. üreticinin ve alıcının katıldığı verimlilik tetsleri Pergamyn. Performans endeksleri. reçineler. Performance Guarantee Letter. Permanence.

Photogelatin Paper. buradan kopya çoğaltmak için kullanılan bristol karton. Cam yüzeyine jelatin sürülerek. süslü kâğıtlar. Photogelatin Bristol. Kâğıt yüzeyi çeşitli maddelerle de kaplanmaktadır. Fon kartonu.. 351 . Fosforlu kâğıt. buradan kopya çoğaltmak için kullanılan kâğıt.1 ile 14 arası bazik ortamdır. Fotojelatin baskı bristolü. pH ayarı. Fotoğraf taban kâğıdı. Bitkilerde besin taşıma işlevi görürler. kartpostal ve tebrik kartlarında da kullanılmaktadır. 7 nötr. İlaç paketleme kâğıdı. Phenolic Sheet. Işıkta bozunma. Dijital baskılarda gümüş halid bunlardan biridir. Phosphorescent Paper. Hidrojen iyonlarının ve hidroksil iyonlarının. Hamuru optik boyalarla boyanmış kâğıtlar. Kâğıt hamurunda istenilen pH değerini sağlama. 0-6. Eczane ve parfümeri satıcılarının kullandığı renkli.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Personal Protective Equipment. pH Adjustment. Renkli ve fotoğraf teşhirinde kullanılan fon kartonları. 7. Kişisel koruyucu ekipman. Stoplazma ve çekirdekleri olan büyük kofullu hücreler. Fotokopi kâğıdı. Fotojelatin baskı kâğıdı. Işık etkisiyle bir organik maddenin kendisini meydana getiren alt bileşenlerine ayrılması. Pharmaceutical Paper.. Reçine emprenye edilmiş ve sıcak preslenmiş kâğıt. Eski fotokopi makinelerinde yüzeyi fotoiletken bir maddeyle kaplı kâğıtlar. ortamdaki miktarını belirleyen ve bir sıvının asitlik veya bazlık (alkali) derecesini ifade etmede kullanılan ölçü.9999. Pholem. Yüzeyine albumin (yumurta beyazı) ve amonyum klorit kaplanan. arası asidik.. Fotokopi kâğıdı. gofrajlı. Photographic Backing Paper. pH değeri. Photodegradation. Cam yüzeyine jelatin sürülerek. Photocopying Paper. Bu tür kâğıtlar albüm dışında. pH. Photoelectric Process Base Paper. Soymuk doku. Fenolik kâğıt. Photo Album Paper. fotoğraf taban kâğıtları.00.

Fotoğraf kurutma kâğıdı. Fotoğraf albümü kartonu. Fiziksel özellikler. Rotogravür baskı. Rotogravür kâğıdı. elektriksel veya diğer yönlerden tepki gösteren kaplama türü. (Bakınız. Yüzeyi ışığa hassaslaştırılmış kâğıtlar. Fotolitografi. Photostat Paper. Physico-Chemical Mechanism. Fotoğraf kâğıdı. Fotografik yöntemle görüntünün baskı kalıbına işlenerek yapılan baskı. Photogravure Printing. Photographic Paper. Bitkilerde karbondiosit.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Photographic Blotting Paper. Gri karton kökenli ve gofraj yapılmış fon kartonu olarak kullanılan renkli kartonlar. Photomount Board. Photosynthesis. Photolithography). Işığa kimyasal. Photomount Stock). Photogravure Paper. Fotoğraf kâğıtlarını kaplamada kullanılmaktadır. Foto ofset. Dış görünüş ve fiziksel yapıyla ilgili. Album Paper). Foto ofset. Photolithography. Litograf kâğıdı. (Bakınız. Fotografik yöntemle görüntünün baskı kalıbına işlenerek yapılan baskı. Islak işlemde. Photomount Folder. Photolithography). Photolith. Fiziksel ve kimyasal mekanizmalar. fotoğrafların kuruması için üzerine konulan emici kartonlar. Fiziksel değişime yol açan kimyasal tepkimeler. 352 . Fotokopi kâğıdı. Işığa duyarlı kaplama. Photosensitive Coating. Physical Properties. su ve ışıkla karbonhidrat üretimi. (Bakınız. Photomount Stock). Fotolitografi. Fotosentez. (Eş anlamlı. Photo Album Paper. Photo Offset. Fotoğrafik yöntemlerle kopyalamaya yarayan kâğıt. Rotogravür baskı amacıyla kullanılan kâğıtlar. Photomount Stock. (Bakınız. Photolitho Paper. ölçülebilen özellikler. Fotoğraf fon kartonu.

Üretim başlangıcında. Pie Tape. keçenin üzerinde döndüğü vals. Pickup Deckle. baskı sırasında bir arada kalma yeteneği. Pigment. Kapma valsi kaldırma düzeneği. Pick Strength. Safihayı elekten alan. Pie Plate Board. Servis öncesi masa üzerine konulan ve üzerinde yemek yenilen kâğıt veya kartondan yapılma baskılı servis altlığı. Fotoğraf takılan arka kartonu. Mürekkep yolunması. kapma valsini eleğe yaklaştıran sistem. kapma valsi elekten uzaklaşarak bekleme konumuna döner. Kapma keçesi. Yolma. Baskı preslerinde bağlanma kuvveti zayıf olan kağıt ve kartonlarda mürekkebin kalkması ve baskı blanketine geçerek yeniden kâğıda yapışması. Pick-up Roll. Pikap valsi. Safihayı elekten alan pres keçesi. Test fon kâğıdı. 353 . Picking Resistance). Kapma kenarı. Pickup Lifting Device. Picking Resistance. Kapma valsi. (Bakınız. Picking. Elyafların veya kaplamanın. Mürekkebin çıkması. Boya molekülleri veya parçacıkları. Yolunma direnci. Pick Out.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pick. Kremanın veya yağın ele bulaşmaması için pasta veya kek altına konulan krepli kâğıt. Picking). Picking Resistance). Fon kartonu. Pikap keçesi. Servis altlığı. Yolunma. (Bakınız. Baskı sırasında kâğıt yüzeyindeki kuşenin veya elyafların kopması. Pasta (veya kek) taban kâğıdı. Pie Fed Paper. Pickup Felt. Otomatik olarak ebat kesilmiş kâğıtların sırayla üzerine beslendiği ve burada göz kontolunun yapıldığı zemin kâğıdı. Picture Mat Board. Fan pompası durduğunda. Pick Resistance. Hamura karıştırılarak genellikle beyazlık veya renk kazandıran katkı maddeleri. Pigment. (Bakınız.

iş güvenliği için özel kuralların getirilmesi gerekir. Pilot Paper Machine. Birikinti. Katranlı kâğıt. Pilot kâğıt makinesi. Pilot Work. Böcekleri kokusuyla kaçırmak için kullanılan. Hareketli alanlarda. Pin Paper. Pinch Valve. Blanket üzerindeki birikme. Baskı kalitesini bozan bir unsur. Blanket kirlenmesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pigment Coating. Gözenek. Kâğıdın presten veya kalenderden geçirilmesi sırasında. Piling. Pine Tar Paper. Pigment transfer kâğıdı. kağıt fabrikasında veya onun belirli bir bölümünde yapılan deneme çalışması. Belirli sonucu elde etmek için. çam katranı emdirilmiş kâğıt. Birikme. Piling on The Blanket. (Bakınız. Yapışma dayanım testi. Baskıda kâğıttan kopan veya yolunan toz parçacıklarının blankete yapışarak çoğalması. İçindeki esnek bir mekanizma ile proses ortamını vana gövdesinden soyutlayan vana türü. Pigmentizing). Pigment kuşeleme. Blanket üzerinde birikme. Pilot çalışma. Esnek vana. Pin Holes. İğne deliği. Enleri bir metrenin altındadır. Pine. İğne sarmak için kullanılan. Kâğıt yüzeyine opaklık ve düzgün görünüş kazandırmak için yapılan yüzey kaplaması. Pigmentizing. Pigment Transfer Paper. İşletme içinde bu gibi yerlerde. Pin Adhession Test (PAT). Sıkışma noktaları. Selülozundan yararlanılan yumuşak elyaflı ağaç türü. Test ve eğitim amaçlı kullanılan dar enli kâğıt makineleri. Pinch Points. İğne kâğıdı. Yığılma. Çam. 354 . makine üzerinde veya trafikte sıkışma yaşanabilecek noktalar. hamurunda kalan kum parçacıkları nedeniyle oluşan delikler. paslanmayı önleyici siyah renkli kâğıt. Oluklu mukavvada layner kâğıdın fluting (dalgalı) kâğıda yapışmasını görmek için yapılan test.

Bağlantı pimi. Zift topaklaşması. İğneli kayıt. Plain. Plain Press Roll. Kâğıt hamurundaki ziftin artmaması veya kaliteyi bozmaması için kontrol altında tutulması. Bu tür maddeler zifti elyafa bağlayarak çalışırlar. Özellikle lokantalarda kullanılan servis kâğıdı. Bezli servis altılığı kâğıdı. Placemat Paper. Pitch Spots. Düz. Kâğıt hamurundaki reçine parçacıklarının veya tutkalların bir araya gelerek oluşturdukları topakların. Mil. Suda çözünmeyen. Boru dirseği. Pivot. Baskısız. Pipe Friction Loss. Plaid Finish. Plain Press. Pistonlu vana başlığı. Zift lekeleri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pin Register. iğne ile bir kâğıt üzerinde ayarlayarak tutturmak ve baskıya hazırlamak. Boru. Bez katmanlı servis altlığı kâğıdı. Su gidermede kullanılan lastik kaplamalı pres valsi. Piping. Zift birikimi. Belli eksenler arasındaki mil veya şaft. Zift kontrolu. Servis altlığı kâğıdı. Pin Studs. Genellikle açma ve kapama amaçlı. 355 . (Bakınız. Boru sürtünme kaybı. Düz baskı kalıbı. kâğıt yüzeyinde yarattığı siyah lekeler. Desensiz pres valsi. Silindirli başlık. Organic Deposits. Dirsek. Pitch. Stickies) Pitch Control. Piston Actuator. Baskı öncesinde iki veya daha fazla resmi. Pipe Bend. Pivot. Pitch Deposits. selülozdan gelen reçine kökenli maddeler. Sade. (Bakınız. hava ile çalışan vanalarda kullanılır. Watermark Press Roll). Pith. Zift. Pipe. Boru aksamı. Odun özü.

Planchette Paper. Kâğıt kuşelemede kullanılan plastik esaslı pigment türleri. Planographic Printing. Talepler dikkate alınarak. Baskı merdanesi yerine. Planned Capacity. Plasterboard. Çok geniş kapsamlı polimer maddeler. Sahteciliğe karşı güvenlik amacıyla. Harita kağıdı. Fabrika yerleşimi. Plaster Sack Paper. 356 . Plant Reliability. Kâğıt hamuruna. Bitki kurutma kâğıdı. Çökelme havuzu. Umulan gerçek kapasite. Alçı torbası kâğıdı. Alçılevha. Boş küre veya boncuk şeklinde yapıları bulunur. Plastik pigmentler. üretim yapılması düşünülen süre içinde gerçekleşen fiili üretim kapasitesi. Plan Paper. Plant Layout. Çökelme tankı. Fabrika güvenilirliği. Bahçıvan kâğıdı. Planşe kâğıdı. Düz baskı. Bahçelerde belirli dönemlerde bitki filizini güneş ışığından korumak için kullanılan kâğıt. Plant Protector Paper. kâğıda yumuşaklık ve esneklik kazandırmak için konulan maddeler. bir kâğıdın bünyesi içine. kâğıdın imalatı sırasında rastgele aralıklarla gömülmüş. Plant Drier. (Bakınız. Kurumuş bitki ve çiçek elde etmek için kullanılan rutubet emici kâğıt. Plastik. Planning. Plant Cap Paper. Plasticizer. Sera kâğıdı. kâğıt ışığa tutulduğunda farkedilen küçük yuvarlak renkli kâğıtlar. Ekipmanların yerleşim düzeni. Planlama. Plant Cap Paper). Dayanıklı ve katlamaya uugun pamuk selülozundan yapılma bir kâğıt. düz levha kalıpla yapılan baskı teknikleri. Plastic Pigments.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Plain Settling Tank. Plan kağıdı. Çimento torbası kâğıdı. Planlanan kapasite. Plastikleştiriciler. Plastic.

Plater parşömeni. Platin tuzlarıyla ışığa hassaslaştırılmış fotoğraf kâğıdı. Programlanabilir lojik kontrolör. Baskı kalıplarını temizlemede kullanılan az kreplenmiş. Platin kâğıdı. Plate Wiping Paper. Kalıp kesim yapılarak sertleştirilen ve plastik kaplanan kartonlar. 357 . Plater Vellum Finish. Tabak kartonu. Plate Finish. PLC (Programmable Logic Controller). Platinum Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Plastisol. mat baskı kâğıdı. Kalender. Kalıp temizleme kâğıdı. Bir örnekteki çoğalabilecek bakteri plaklarının sayısı. Playing Card Board. (3) Tepsi. (Bakınız. Genellikle küçük çaplı üretimde otomasyon işlerinde kullanılan ve dijital sinyalleri çok iyi işleyebilen kontrol sistemi. Otomatik piyano hafıza kâğıdı. Plakalı kurutucu. Player Piano Paper. Parlak kuşe yüzeyli. kâğıdı sıcak iki plaka arasında presleyen kurutucu tipi. Plate Glazed. Plastisol. Kalenderleme. Platen Drier. Resim kâğıdı. Plating. Plate Finish). Plate Count. yüksek kaliteli. Plater. Kâğıt makinesi dışında yapılan kurutma işlemlerinde kullanılan. İskambil kartonu. Mürekkep yapımında da kullanılmaktadır. porselen görünümlü yüzey işçiliği. Plaka. Plates. İskambil kâğıdı yapımında kullanılan dayanıklı karton türü. Plate Finish işlemi yapan sert merdaneli bir makine. Kuşe kâğıtlarda süperkalenderlemeyle elde edilen parlak. Platerde merdaneden geçirilerek işlenmiş parşömen kâğıdı. Kalın ve yumuşak. (1) Baskı kalıpları. Plate Paper. Plater. İnce film tabakası halinde yüzeye uygulanarak kaplamada kullanılan sıvılaştırılmış plastikler. (2) Rifayner bıçakları. Plak sayısı. emici bir kâğıt. Plate Board.

Pnömatik. Çok katlı temizlik kağıtları üretiminde katları iki yöntemden biriyle birbirine bağlama. Yarı krepli. Ply Adhesion Tester. Çevre basıncına göre daha yüksek iç hava basıncında olan kamara. çeşitli gramajlarda kumaş pilelemede kullanılan pelür kâğıtları. Kat. Plugs. (1) Takoz. Çünkü tutkalla bağlanmak yerine elyafların kendi aralarında bağlanmaları söz konusudur. Kat bağlanma mukavemeti test cihazı. farklı eleklerden vererek elde edilen safihalar veya katmanlar. Pneumatics. Picking). Yolma. Alt ve üst katmanlar farklı özelliklerdedir. Plenum Chamber. Hava tahrikli vana başlığı. Chemical Bonding. Multiply). Bobinlerde mihver borunun içine çakılan. birden fazla hamur çeşidini. 358 . Kat bağlanma mukavemeti. borunun ezilmesini önleyen tahta veya plastik boru takozları. Basınç odası. Katman. Kat bağlama. Vanalarda vana yatağına basan kapama parçası. (2) Tıkaç. Terzilerin pileleme işlerinde kullandıkları karton parçaların yapıldığı dayanıklı ve sert kartonlar. Ply Bonding. (Bakınız. Çok katlı temizlik kağıtlarının her bir katı. (Bakınız. Layer. Pleating Tissue. Pileleme kartonu. Ply Seperation. Çok katlı kartonlarda. Pneumatic Actuator. Ply of a Tissue Paper. Katman ayrılması. Bu katmanlar daha sonra birleşerek tek bir safiha oluştururlar. Plucking. Kartonların çoğunda çok katlı üretim söz konusudur. Kat bağlanma mukavemeti. Bu yapı dupleks kartonlardan farklıdır. Ply Adhesion. (J Tappi 19-02-2000). Pileleme pelürü. Bir kâğıt makinesinde. Mechanical Bonding) Ply Bond Strength. Çok katlı kartonlarda bağlanma kuvvetine bağlı olarak katmanların ayrılması. Hava ile ilgili.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pleating Paper. Oluklu kutularda katmanlar arası bağlanma mukavemeti. Temizlik kağıdı katı. (Bakınız. Ply. katmanların kendi aralarındaki bağlanma kuvveti.

Kurutma silindirleri arasına konulan havalandırma fanları. Poliçe kâğıdı. Policy Paper. Libre başına puan değeri.4 mikrometreye karşılık gelmektedir. Yaklaşık 25.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pocket Humidity. kâğıt gramajına bölünmesiyle elde edilmektedir. (Eş anlamlı. Polish. Cep havalandırıcıları. Polished Drum Coating. Polished Surface. Elektrik yükünün pozitif veya negatif olup olmadığını test etmek amacıyla kullanılan. Cilalı. Çok parlak. Pollutant. Kâğıt yüzeyi için kullanılmaktadır. Puan. Pole Drying. Points Per Pound. Point. Kurutucular arasındaki cep kanallırı aracılığıyla yapılan havalandırma işlemi. eşit şekilde paylaşılmayan elektronların bulunduğu bağlar. kâğıtta bıraktığı iz. Pocket Ventilators. Birbirine bağlı iki atomda. sigorta poliçeleri basmak için üretilmiş kâğıt türü. Poisson etkisi. Bir madde bir yöne doğru sıkıştırıldığında. Pole Drying). Pocket Ventilation. Kurutma silindirleri arasındaki ceplerde oluşan rutubet. Kromdan yapılma parlak ve sıcak bir tamburla yapılan ve kalenderleme gerektirmeyen bir kuşeleme işlemi. Poisson Effect. özel madde emdirilmiş test kâğıdı. Dayanıklı ve düzgün yüzeyli. Polar bağlar. Tamburlu kuşeleme. Askı izi. Patlama mukavemeti için kullanılan bir Amerikan tanımı. (Bakınız. Patlama testinde ölçülen değerin. Polar Bonds. Kâğıt kalınlığında kullanılan Amerikan ölçü birimi. Polarite kâğıdı. kuvvetin geldiği eksene dik diğer eksenlere doğru genişlemek ister. Asarak kurutmada. Hamur kasası ve bağlantılarının parlatılmış iç yüzeyi. El yapımı kâğıtları çamaşır ipine asarak kurutma yöntemi. Mil). Cep havalandırması. Asarak kurutma. Parlatılmış yüzey. Cep rutubeti. 359 . Pole Mark. Bir inç uzunluğun binde biri. Polarity Paper. Kirletici. askı ipinin.

Poliolefin. Polyester iple yapılan pres ve kurutma keçeleri. Bir selüloz zinciri molekülündeki ortalama polimerleşmiş glukoz birimlerinin sayısı. Bir atık suyun kirleticiliğinin ölçüsü. Genellikle vizkozite testiyle ölçümlenir. Organik karbon bileşikleri. Polimerle elyaf arasındaki çekim nedeniyle oluşan bağlanma. Kuşe kaplanmış kâğıt. Kirleticilik endeksi. Polimer yükü yoğunluğu. Pollution Load. Polyelectrolyte. Polymer. Anyonik veya katyonik polimer yükü miktarı. (Eş anlamlı. poliolefinler ve polisitirenlerdir. Polimer tutunumu. Selüloz da dahil olmak üzere karbon içeren organik kimyasallar. Polielektrolit. Diğer örnekleri nalon. liyosel. Polymer Charge Density. Polietilen oksit. Polimer. Polyetiethylene Oxide (PEO). 360 . Bir dizi disk elek kademelerinden oluşmuş. Polymer Adsorbtion. Polymer Binders. Kir yükü. Polymerization Degree. Degree of Polymerization). Düşük anyonik yüke sahip bir polimer. (Eş anlamlı. Bir atık sudaki kirleticilerin toplam etkinliği. Polyolefins. PSA. uzun polimer zincileri. elyaf geri kazanma ünitesi. Polydisc Filter. Polyester Felt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pollution. Polimer molekül ağırlığı. İç tukallamada kullanılan bir kimyasal. Çok diskli filtre. Pollutional Index. Kirlilik. Anyonik ve/veya katyonic gruplarla sonlanmış. Basit olefinden üretilen polietilen gibi polimerler. Polymer Molecular Weigth. Polimer tutkallama maddeleri. Polycrome Paper. Polimerleşme derecesi. Krome kâğıt. Chromo Paper). Polyester keçe. vizkoz. Polimer bağlayıcılar. Poymeric Sizing Agents (PSA). Kirletme.

Selülozun yapısında ve kağıtta bulunan gözenekler. Onun üzerinde monosakkaridin bağlanmasıyla oluşan polimerler veya karbonhidratlar. Pozisyoner. Ponding. (3) Klorun ve bileşiklerinin uzaklaştırılması için alkali yıkama. Kontrol vanalarında gelen sinyale göre vana açıklığını belirleyen ve vananın hangi konumda olduğunu geri bildiren ünite. Pope Reel) Pope Reel. Temizlik bezi. Buna Chlorine Process de denilmektedir. (2) Ortama klor verilmesi. Kâğıdın boşluklarının hacminin toplam kâğıt hacmine oranı. Kavak. Polysaccharides. kâğıdın koparılmadan uzun süre sarılmasını ve tampona dönüşmesini sağlayan makaralı sarıcı. Bu süreç dört aşamalıdır: (1) Samanın alkalik ortamda pişirilmesi. Polyurethane Roll Covers. Kâğıtta hava geçirgenliği özelliği. Polivinil alkol. Porosity.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Poly Pulp. Konumlayıcı. 361 . Monosaccharides). Pope. Positioner. sentetik polimer tutkalı. suda çözünebilen. Poplar. Pomilio Süreci. Poor Core Start. 300 m/dakikaya kadar olan makine hızında buhar silindirleri içindeki kondensatın durumu. Poliüretan vals kaplaması. (Bakınız. Bursting Strength). (Bakınız. Soda klor süreci. Polisakkaritler. Renkli kuşede boya bağlayıcısı olarak kullanılan. Mal sarıcı. Samandan yüksek kalitede selülöz elde etme süreçlerinden biri. Gözeneklilik. (4) Hipokloritle biraz ağartma. Oligosaccharides. Kâğıt üretimi sırasında. Polyvinyl Alcohol (PVA). Pore. Preslerde kullanılan yumuşak kaplama. Gözenek.Göllenme. Bobin sarımında gevşeklik nedeniyle düzgün kenar yapısı vermeyen sarım. Bozuk bobin göbeği. Pop Strength. (Eş anlamlı.

Poster kâğıdı. Posta çeki kâğıdı. Posta kâğıtları. Kartpostal kartonu. (Eş anlamlı. Poster. davetiyelik veya kartpostal yapımında kullanılan matbaa kâğıtları. Postcard Paper. bıçakların yerini bilgisayarla ayarlayan sistem. Bookkeeping Machine Paper). Mektupluk. Baskı sonrası. Konumlama sistemi. tamamen kullanıcıların ürettikleri kâğıt atıkları. nakit para karşılığında verilen. Bobin makinelerinde. Üretim aşamalarından kaynaklanmayan. Poultry Bag Paper. Posta pulu kâğıdı. Post-print.Posterlik parşömen kâğıdı. Postanelerde kullanılan. Posting Bristol. Bunlar genellikle evlerden ve ofislerden çıkan kâğıt atıklarıdır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Positioning System. Pottery Tissue. Kartpostal bristolü. Tüketici atıkları. (Eş anlamlı. Kümes hayvanlarının kolilenmesinde. Posting Ledger Paper. Poster Paper. Postal Money Order Paper. Son kullanıcı atıkları. Çömlekçi pelürü. kutu dışına sarılan kraft kâğıdı. Poster Poster Board. Poster basımında kullanılan dayanıklı kâğıtlar Poster Parchement. Postcard Bristol. Postcard Board. Postcard Bristol). 362 . Postage Stamp Paper. Tavuk torba kâğıdı. (Bakınız. Poster kartonu. özel güvenlikli dayanıklı bir kâğıt. Çömlek üzerine transfer baskı yapabilmek için üretilmiş transfer kâğıdı. Decalcomania Paper). Poster basımında kullanılan dayanıklı kartonlar. Kartpostal kartonu. Facit kâğıdı. Post Consumer Waste.

Power Factor. Güç ihtiyaçları. kâğıdın dielektrik kaybının bir göstergesi. Milyarda bir. (2) Pudra kağıdı. Güç faktörü. 363 . Kâğıdın veya kartonun gramajının. Güç gereksinimi. kanın etrafa bulaşmasını önlemek için boyun kısmına sarılan kâğıt. Poultry Box Liner.001inç). Powder Paper. Harf ve rakamlar oyularak şablon olarak kullanılan bir tür aydınger kâğıdı. Tavuk künye kâğıdı. Elektrik temini. 5000 g etanol içinde 5 mg metanol varsa. Yaş dayanımı yüksek veya parafinle yağlı hale getirilmiş layner kâğıdı. etanolün içinde 1 ppm değerinde metanol vardır. Tavuk koli layneri. Power Requirements. Yoğunluk (Libre/0. Tavuk kesim kâğıdı. (1) Şablon kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Poultry Band. Makyajda kullanılan hazır pudralı kâğıt. Power Supply. Güç kaynağı. Ppm (Parts per million). Herhangi bir karışımda. toplam madde miktarının milyarda 1 birimlik maddesine 1 ppb denir. Kümes hayvanlarında kesim sonrası ayak bileğine takılan. şerit şeklindeki kimlik kâğıdı. toplam madde miktarının milyonda 1 birimlik maddesine 1 ppm denir. Ppb (Parts per billion). Milyonda bir. Trafo ve bobinajda kullanılan yalıtkan kâğıtlarda. Yaş dayanım mukavemeti yüksek ve oldukça su geçirmez bir kâğıt. Tavuk paketleme kâğıdı. Herhangi bir karışımda. Kesim sonrası. Poultry Wrapper. Belirli miktarda barutu sarmada kullanılan kâğıt. Poultry Head Bands. Pouncing Paper. (1) Barut kâğıdı. Şebekeye bağlanabilmesi için gerekli elektriksel özellikler. Pounds Per Point. (2) Zımpara kâğıdı. Kâğıt veya keçe şapkaları zımparalamada kullanılan kâğıtlar. kalınlığına bölünmesiyle ortaya çıkan değer.

Harita kâğıtları türünden. yeterli ham madde ve kaynak sağlanarak. Precipitated Calcium Carbonate (PCC). Pratik kapasite. Çökelim sertleşmeli paslanmaz çelikler. Eş anlamlı. Practical Capacity. mutlak ideal olarak bilinen bir yüzeyden geometrik olarak sapma miktarı. Pre-assemble. Precipitation Hardening Stainless Steel. Genellikle kimyasal reaksiyonla oluşan çökeltiler. İşletmeye alma öncesi. Bunlara “Pulp Substitutes” selüloz muadili elyaflar da denilmektedir. Tüketici öncesi kayıplar. Hava miktarındaki artış kabalığı gösterir. Ön montaj. Hassas ebat kesimi. Astar kaplama. Kâğıt üretildikten sonra. Maximum Practical Capacity veya Practical Maximum Capacity). Precipitate. Çözünmüş sıvı karışımına katıldığında çökelti yaratan maddeler. Precision Recording Paper. Hassas ölçü kâğıdı. Pre-commissioning. İmalatçının kağıt makinesini göndermeden önce makineyi atölyesinde toplaması. Hava kirliliği kontrolunda. Bir kağıt yüzeyinin. Çökelmiş kalsiyum karbonat. İncil kâğıdı. 364 . Precision Sheeting. milimetrik ölçülendirmeye uygun kâğıtlar. Yüksek mukavemetli ve ısıl işlemden geçmiş zamanla serleşen paslanmaz çelikler. elektriksel veya mekanik olarak tutmaya çalışan ekipmanlar. başka ürüne dönüştürülürken oluşan. Prayer Book Paper. Precipitating Agent. Precoat. pratikte yapılabilecek en fazla üretim miktarı. Dua kitabı kâğıdı. Buna azami pratik kapasite de denilmektedir. ebat kararlılığı olan. PPS pürüzlülüğü. Kağıt yüzeyi ile mutlak düz bir yüzey arasından geçebilen hava miktarıyla ölçülür. Precipitator. Pre-consumer Waste. Katı çökelti. atık hava veya gaz içindeki toz parçacıklarını.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ PPS Roughness. Çöktürme kimyasalı. Çökelticiler. matbaada veya kutu fabrikalarında. PPS kabalığı. Son kuşe kaplaması öncesi kâğıt üzerinde yapılan astar kaplaması. Devreye alma öncesi. Hassas ebatlandırma. son kullanıcıya ulaşmadan önceki kayıplar. Üretim kayıpları ve verimsizlik yaratmadan.

Ölçüm teknikleriyle arıza zamanını öngören ve arıza olmadan müdahale eden bakım tekniği. Pre-heating. Presbant. odun yongalarına uygulanan ön pişirme işlemi. Organizmaların gelişmesini önleyen kimyasal katkı maddeleri. Press Drying. Ön besleyici. Pre-gelatinized Starch. Preservatives. Toplam verimli bakım yönetiminin kullandığı araçlardan biridir. kurutma süresi boyunca Z yönünde düşük basınç uygulamasıyla presle kurutma. Pres keçesi. Pre-feeder. Pres. Pre-print. kurutulmuş ve yeniden toz haline getirilmiş nişasta. Kâğıda reçine veya zift emdirilerek yapılan ve üzerine kum kaplanan hazır çatı levhaları. bakıyla su giderme ünitesi. Presli kurutma. su emici özelliği nedeniyle kullanılan. Pressboard. sıvı-katı ayrışımı yapılabilen. Ön sulandırma. Koruyucu maddeler. Pre-dilution. Presat. Presle sıkıştırılarak levhalaştırılmış karton. Pressate. soğuk suyla yeniden pelteleştirilebilen kullanıma hazır nişasta. 100 ˚C nin üzerinde sıcak bir yüzey kullanılarak. Böylece sıcak su yerine. Press Felt. kâğıt hamuru türünde sıvı maddeler. Ön ısıtma. Ön pişirme. Baskı öncesi.Kâğıt makinesi pres bölümünde. 365 . Prepared Roofing. Kestirimci bakım. İki veya daha fazla valsten oluşan. Daha önce pişirilerek pelteleştirilmiş. Press Copy Paper. Sulandırılmış asidik ve basınçlı ortamda. Ön kesafet düşürme. Tambur pulperlerde kesafetin düşürülmesi aşaması. Kopya kâğıdı. Ön pişirimli nişasta. Press. Preslemeden geçirildiğinde.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Predictive Maintenance. Presleme öncesi safhanın buhar fıskiyeleriyle ısıtılması. Hazır çatı kaplaması. su alma keçeleri. Öngörücü bakım. Pre-hydrolysis.

(1) Baskı valsi. Presspahn. (2) Oluklu makinelerinde kullanılan baskı merdanesi. Pres partisi. Pres baskı çizgisi. Buhar hatlarında ve preslerdeki hidrolik basıncı kontrol eden düzenek. Pressure Roll. preslerin bulunduğu bölüm. Trafo ve bobinajcılıkta kullanılan elektriksel izolasyon kartonu. kapak kâğıtları. Basınç. Basınçla çalışan pompa. Bir ekipmanın girişiyle çıkışı arasındaki basınç farkı. Birim alana etki eden kuvvet. Pres izi. Press Roll. preslemeye yarayan valsler. Basınç düşümü. yeni tip kondensat pompaları. (1) Özellikle desen vermek için hazırlanmış lastik kaplı iz valsleriyle verilen makina gofrajı. Giyotin kesimi. İki pres valsinin birbirine temas ettiği baskı temas çizgisi. Pres bölümlerinde kullanılan. Pres nipi. Basınç kontrolu. pres döküntülerini işleyen pulper. Pressure Loss. Boru hatlarında ve vanalarda meydana gelen sürtünme sonucu basılan akışkanın basıncında meydana gelen kayıp. “Press Section” olarak ta anılmaktadır.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pressings. İçindeki kondensatı basınçla kondensat tankına gönderen. Kâğıdın istenilen ebada getirilmesi için giyotinde baskıya alınarak kesilmesi. Pres valsi. 366 . Kâğıt makinesinde. Elekle kurutma bölümleri arasında bulunur. Pressure Powered Pumps. Pres altı pulperi. (2) Kusurlu pres valsi kaplaması veya pres keçesi nedeniyle kâğıt yüzeyinde oluşan izler. Kâğıt makinesi alt katında. Preslerde safiha ıslak olduğundan. Basınç kaybı. “Extended Press Nip” olarak geçen tanımda ise. Press Trimming. pabuç preslerde olduğu gibi baskı alanı haline dönüştürülmüştür. Pres valsi. Pressure. Presbant. Press Marks. pres baskı çizgisi. yaş nip “Wet Nip” olarak da adlandırılır. Press Part. Yanki silindirlerde safihayı silindire basan vals. Makinede perdahlanmış. Press Pulper. Pressure Control. Pressure Drop (∆p). Press Nip. su giderme süresini uzatabilmek açısından genişletilerek.

En dıştaki hücre çeperi. Primer. Mal sarıcıda tamponu taşıyan ana kol. Basınç transmitteri. Primer kol. Preventive Maintenance. Primary Clarifier. Primary Bonding Forces. (Bakınız. kaba ayırma işlemleri. Pressure Transmitter. Pressure Switch. birinci kademede dizilen santrifüj temizleyiciler. Koruyucu bakım. kovalent veya iyonik bağların kuvvetleri. Primary. mekanik odun selülozu. Pre-Start Alarm. Primary Cleaners. tutkal sürülmüş etiket kâğıdı. Ön arıtma. Birinci çöktürme işlemi. Birinci kademe temizleyiciler. Pressure Sensitive Paper. Elek üzerine cetvel ağzından düzenli ve elek hızında hamur jeti verebilmek için oluşturulmuş. Arıtma ünitelerinde. Presostat. Primary Treathment. kapalı hazne. Primary Clarifier). Basınçlı elek.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pressure Screen. Birinci çöktürme havuzu. Atık arıtma ünitelerinde arıtım işlemine geçmeden önce yapılan. Primary Arm. Çok kademeli hamur temizleme sistemlerinde kullanılan. Çalışma alarmı. Pressurized Groundwood Pulp (PGW). suyun ilk geldiği ve içindeki katı maddelerin çökeldiği havuz. ayar ve ölçümlemeyi hedefleyen bakım. Basınç anahtarı. Kâğıt hamurunu basınçla eleyen elek sistemi. Basınçlı mekanik odun selülozu. Kütüklerin basınç altında buharla pişirlmesi ve sonra öğütülmesiyle elde edilen. Primer çeper. Primary Wall. Atomları moleküller ve bileşikler halinde tutan. Pretreathment. Bir tarafına basınçla yapışan. Pressurized Headbox. Temel bağlanma kuvvetleri. Basınca hassas kâğıt. Kağıt makinasının çalışmaya başlayacağını 20 veya 30 saniye önceden haber veren uyarı sinyali. 367 . Planlı yapılan temizlik. Birinci. Birinci kol. Çalışma öncesi alarmı. Basınçlı hamur kasası.

Baskılı opaklık. Printing Proof. Printer. Printed Opacity). Baskılı koli bantı. Baskı kalıpları. Baskı merdaneleri. (2) Gravür baskı. Printing Manila. Basım.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Primer Paper. Kâğıt yüzeyine mürekkepli baskı uygulaması. Kâğıdın özelliklerinin basıma uygun olması. Baskı öncesi yapılan deneme baskısı. Printing Press Matbaa baskı makinesi. Bunlar arsında gazete kâğıtları. Printability. Printer Rolls. Baskılı kutu kapağı. Kâğıtların büyük çoğunluğunu kapsayan genel tanım. Baskı mürekkebi. Yazıcı. (4) İpek baskı. Prova baskısı. baskılı ve baskısız yüzeyleri arasındaki opaklık farklılığı. Üzerine baskı yapılmış kâğıt koli bantları. Printed Gummed Tape. Printing Bristol. (2) Yazıcı/faks kağıt rulosu. Printing Processes. Printing. Printing Opacity. Dört farklı basım yöntemi. Baskı presi. Basma. 368 . Printing Cylinders. Basım işlerinde kullanılmak üzere üretilmiş bristol karton. Kâğıdın basım sonrası. Basım süreçleri. Printed Box Cover. Baskılı atık kâğıt. Printed Waste. fotokopi kâğıtları bulunmaktadır. Fünye kâğıdı. İkinci veya üçüncü hamur kâğıt. Printing Ink. Baskı. Manila görünümlü baskı kâğıtları. Basılabilirlik. (1) Yazıcı merdaneleri. grafik baskı kâğıtları. Printed Opacity. Baskı opaklığı. Basım bristolü. Printing Plates. Fişek kâğıdı. Basım kâğıdı. (3) Ofset baskı. (Bakınız. Printing Papers. (1) Rölyef baskı. dergi kâğıtları. ofislerde kullanılan kâğıtlar. kitap basılan kâğıtlar.

köpük söndürücüler. Kâğıt makinesinde kuşeleme. Süreç kimyasalları. ekipmanların seçimi gibi konularda süreç tasarımı yapılması. Baskı düzgünlüğü. titreşim sensörleri. Probability Seperation. Process Design. Print on Coating. Process Coated Paper. İleriye yönelik bakım. girdilerin miktarları. İstatistiki ayırma/eleme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Printing Quality. Matbu kaplama. Process Color. tutunum kimyasalları gibi ürünler. Dört renkli boyama tekniği. Process Equipment. Process Control. Proactive Maintenance. Bu sistemler periyodik olarak ortaya çıkan kalite sorunlarını analiz etmede kullanılırlar. Süreç boyama. Öncelik. Functional Chemicals). Printing Smoothness. Süreç durum izleme sistemleri. kapalı döngülü geri besleme sistemleriyle yapılan otomatik kontrol. Arızaları önlemek için yapılan ve genellikle kestirimci tür bakım faaliyetleri. Process Condition Monitoring. Baskı kalitesi. Biyolojik arıtma. Priority. Baskı yöntemi kaplama. flokülantlar. Süreç denetim. Kağıt özelliklerine doğrudan katkısı olmayan. Üretim ekipmanları. Process. Process Chemicals. Dörtlü boyama. hedef çıktı elde etmek için özel olarak düzenlenmiş işlem basamakları. Activated Sludge Process). (Bakınız. temizlik kimyasalları. Süreç tasarımı. Sürecin akışı. kütle balansı gibi hesaplamaların yapılması. Süreç. Printings. Makine kuşesi. (Bakınız. 369 . Yardımcı kimyasallar. Birinci hamur kâğıtlar. QCS. Üretim süreçlerinde. Parçacıkları belli bir diziliş şekline göre ayırma. dispersanlar. elek ve keçelerden gelen verileri gösteren ve işleyen sistemler. Girdilerden. Process Activated Sludge.

Raporlama teknikleriyle yapılan üretim kontrolu. (Bakınız. Expected Actual Capacity. Süreç değişkeni. Practical Capacity. Design Capacity). White Water). süre uzunsa sistem yavaş demektir. Bu durumda manuel kontrola geçilerek. sıcaklık gibi sürecin kontrol edilen değişkenleri. Kare kod. (Bakınız. düzelmeden sonra sistem yeniden otomatiğe geçirilir. İşletme yardımcı kimyasalları. Operating Capacity. Üretrim sürecindeki işlem basamaklarını gösteren akış şeması. Süreç optimizasyonu. İşlenerek bir döngü içinde yeniden kullanılan su. Capacity. Kontrol edilen süreçte hedef değerden uzaklaşarak kontrol edilmekten uzaklaşma. Kâğıt hamuruna katılan tutunum arttırıcı kimyasallar. Ticari ürünlerde takibi sağlamak amacıyla düzenlenmiş elektronik kodlama sistemi. sürece düzeltici yön verildikten sonra ilk tepkinin alınmasına kadar geçen süre. Süreç izleme. Süreçte bozulma. Ideal Capacity. Production Control. 370 . Süreç kontrolunda. Üretim kapasitesi. Process Lag. Process Variable. Process Optimization. Process Water. Akış. Ürün. Process Upset.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Process Flowchart. Production Capacity. Üretim uzmanı. Üretinde kullanılan su. kaydediciler. İmalat. Üretim. Processing Aids. alarm düzenekleriyle ve ekran aracılığıyla süreci izleme. Product Codes. Süreç gecikmesi. Sürecin veriminin optitum hale getirilmesi. Fresh Water. Production. Normal Capacity. Süreç akış şeması. Tepki bir iki saniye içinde gelirse sistem hızlı. Process Specialist. Ürün kodları. Product. Algılayıcılar. Process Monitoring. Üretim kontrolu.

Progressive Proof. Buhar veya enfrared ısıyla safihayı ısıtarak rutubet profilini düzeltme. 371 . Program Paper. Profile Roll. (Bakınız. bale ve tiyatrolarda kullanılan ve hışırtı sesi çıkarmayan kâğıt türlerinin genel adı. Kâğıdın enine olan kesiti. her renk için yapılan baskı kontrolu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Professional Towels. Proje planlama. Profiling Steam Shower. Nişastanın veya boyanın tutunumunu arttırıcı ve geliştirici polimerler. Profil düzeltme. Profil kontrol valsi. Kağıt yüzey düzgünlüğünü detaylı olarak ölçmek ve incelemek için kullanılan hassas cihaz. Resim kâğıdı. Özellik. Taslak kâğıdı. Profil. Prova kâğıdı. Proprietary Cleaning Agents. Profesyonel çalışanlar tarafından kullanılan kâğıt havlular. Elek keçe temizliklerinde genel amaçlı kullanılırlar. Profile Paper. Project Planning. Çok renkli baskıda. Profile. Profil düzeltme buhar fıskiyesi. süreleri. Profile Cross Section. Kontrollu taç vals. Promotor. Sanayi tipi temizleyiciler. Proof Paper. Sanayi/Fabrika markalı kâğıtlar. Profile). Bir projenin veya yatırımın sürecindeki aşamaları. Aşamalı baskı kontrolu. kaynakları gösteren planlama. Opera. Ön fatura. Proforma Invoice. Property. Profilmetre. Mesleki havlular. Proprietary Mill Brand. Program kâğıdı. Profiling. Profilometer. Proforma fatura. Promoter.

Asıltı koruyucu. Havuzlaşma. Koruyucu elbise. (Eş anlamlı: Ponding) 372 . Psychrometric Chart. Dispersan. Geçici kabul. Asılı parçacıkları sararak çökelmekten alıkoyan maddeler. Psikrometrik grafik. Avantajlar. Göllenme. Nemli hava grafiği. Protective Colloid. Kırışık yüzey görünümü verilmiş kâğıt. Puddle Size Press. Koruyucu giyecek. Teflon. Üzerinde tahrifat yapılamayan güvenlik kâğıtları. Buhar silindirlerinde kondensatın silindir içinde göllenmeye başladığı devre. Pucker. Protective Clothing. Puddle. Toplam parçacıklar. Provisional Acceptance.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pros. Havuz. Koruyucu kaplama. Hava içindeki nem miktarını ölçen alet. Protective Coating. Psikrometre. Puddling. Galvanizleme dahil. Provision. Temin etme. Sabit basınçtaki (Genellikle deniz seviyesi) sıcaklığa göre hava içindeki rutubet değişimini gösteren çizelge. (1) Koruyucu kâğıt. PTFE (Polytetraflouroethylene). Havuzlu tutkal pres. (2) Koruyucu sargı kâğıdı. (Pros and Cons) Protective Apparel. Polimer iç tutkal. Kırışık. Tekneli tutkal pres. PSA (Polymeric Sizing Agent). 300 m/dakikaya kadar makine hızlarında söz konusudur. Sağlama. PT (Total Particulates). Havbe ve makine salonu havalandırma hesaplamalarında kullanılır. boyama yöntemleriyle malzemeyi ve ekipmanları paslanmaya karşı korumaya yarayan yöntemler. Taklit edilemeyen kâğıt. Psychrometer. Protective Paper.

Değirmen. Odun öğütücü. Selüloz değirmeni. Karşı kesim kalıbı. Pulsation Damper. Selüloz yerine kullanılan matbaa artıkları. Levha olarak satılan selüloz. Keçe. Pulping. pulper de açılan hamur. Selüloz muadili. Elyaf miktarı. eski kâğıt veya döküntü/ıskarta kâğıtların sulu ortamda elyaflara ayırıldığı. (Eş anlamlı. Pulper. Selüloz öğütümünde kullanılan değirmen taşı. Pulp Stone. Hamur boya. Pulper hamuru. Pulp Felt. (1) Selüloz. Pulp Sheet. Pulp Color. Pulp Grinder. bütün olarak girdiği ve talaş halinde çıktığı bir makine. Pulperde açılmış hamur. Paperboard). Pulper Stock. Pres keçesi. Öğütücü. Elyafları sulu ortamda mekanik kuvvetle açma. Karton. Darbe emici. bıçaklı karıştırıcısı olan tank. Selülozluk ağaçlar. Dolgu maddeleri dışındaki elyaf miktarı. Pulp Lap. Hydropulper). Pulper. Pulpboard. Pulp. Pulpwoods. Yaş olarak pres sonrasında katlanmış ve bu şekliyle sevke hazır selüloz. Grinder). (Bakınız. Pulp Content. Pulp Substitutes.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pull Collars. Selüloz fabrikası olmayan yerlerde. Kalıplı kesimde bıçak karşısına konulan hareketli yaka. (2) Kâğıt hamuru. Selüloz. Pre Consumer Wastes). Hamurlaştırma. Hamurlaştırıcı. Bir kâğıt veya karton örneğinde yapılan analiz sonucu belirlenen elyaf miktarı. (Bakınız. Elyaf açıcı. Ebat selüloz. Hamur kasası içinde oluşabilecek darbeleri emen sistem. (Eş anlamlı. Odun değirmeni. Pasta kıvamındaki pigment boyalar. Selüloz ikamesi. Mekanik odun selülozu üretmek için kullanılan ağaç kütüklerinin. 373 . Yaş selüloz.

Purchaser. Kazı kazan kartonundaki delikleri kapatan ince ve opak kâğıt. Delikli kart. Ponza tozu ile yapılan kâğıt zımpara. Kâğıt hamurunda dolgu olarak kullanılan bir madde.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pulsations. Bu etki nedeniyle eleğe gelen hamur akışı darbeli olmaktadır. pompa kanatlarının hamur kasasında yarattığı darbe etkisi. PVA. Piroliz. Tombala kartonu. Darbeler. Polivinil alkol. Delinme direnci. Alçı tozu. Punch Board. Pompa. Vuruntular.Pompanın bir işi yaparken harcadığı enerji verimi. Purchased Energy. Kazı kazan kartonu. Ponza kâğıdı. Punched Tape. Punch Board Paper. Puncture. Punch Card. Pompa verimi. Kâğıt veya kartonun delinmeye karşı direnci. Kâğıt makinesi fan pompalarında. Deliklerin kâğıtla kapatılıp. Puncture Resistance. Delik. Müşteri. PVOH. (Delik) delme. Temassız sıcaklık ölçümü. Satın alan. Pump Efficiency. Kazı kazan kâğıdı. (Bakınız. Puritan Filler. Alıcı. Bilgisayarlı sistemlere veri girmekte kullanılan yüksek kaliteli karton. Pyrolysis. Pyrometry. Isıl bozunma. Saflık. Polivinil alkol. Pump. kazınan deliklerden sürpriz hediyelerin çıktığı oyun kartonu. Uzaktan yüksek sıcaklık ölçümü. 374 . Satın alınan enerji. Pumice Stone Paper. Renk saflığı. Kâğıt hamurunu veya suyu ileriye basmak için kullanılan ekipmanlar. Purity. Puncture Resistance). Kalsiyum sülfat. Delikli hafıza bantı.

Çözünmüş bir selüloz lakı ile kaplanmış kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Pyroxylin Coated Paper. Proksilin laklı kâğıt. 375 .

herhangi bir fasikül haline dönüşmüştür. Rutubet ve gramaj ölçümü ve kontrolu en yaygın kullanılan türlerdir. Quality Manual. Kalite kontrol sistemi. Giriş/çıkış hatlarında kullanılan ve enerji kesilmelerinde hemen açma veya kapatma yapan kontrol vanası. Dörtlü katlama. tutkal pres öncesi ve kalender sonrası gibi. Temizlik kağıtlarında havlı yapı. Kadifeleşmiş. Kâğıt topları genellikle 500 lü. Havlı. Quick Opening. Fransızca “Quaier” 4 lü set anlamına gelen kelimeden türemiştir. katlanmış kâğıt demeti veya sayısına bakılmaksızın. Quired. Ani açan. fakat kullanımda sayısal anlamda belirsizleşerek. Fasikül. kalite kontrol sistemleri. Quilted. Ciltlemede 4 adet büyük ebatlı yaprağın katlanmasıyla 16 sayfalık fasiküller oluşmaktadır. Quick Set Inks. Bobin yapma. Bu nedenle iki düzine olan 24 adet kağıt yaprağın bir “Quire” olarak ifade edilişi de doğrudur. Makara yapma. Çabuk kuruyan mürekkep. 500 lü kâğıt topları için 25 adet ebat kâğıt yaprağı. Yirmide bir. Katlanıp fasikül hale getirilmiş kâğıt demeti. Bir topun yirmide biri kâğıt. Quilling. Kalite kontrol. Quire. İstenilen kalite seviyesinin testlerle doğrulanması. üzerinde tarayıcı ölçü cihazları yerleştirilmiş.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Q QCS (Quality Control System). Quality Control. 376 . Kağıt şeritlerini gevşek bobinler haline getirerek yapılan bir kağıt sanatı. bilgisayarla izlenebilen ve ölçtüğü parametreleri kontrol edebilen. çeşitli geçiş noktalarına konulan. Quick Acting Control Valve. Kalite el kitabı. Kâğıt makinesinde. Vanalarda ani açma mekanizması olan. nadiren 480 lidir. Ani açan/kapatan kontrol vanası.

Kaynak yerlerinde yapılan röntgen testi. Radiation Degradation. 377 . Kâğıt yapımında ham madde olarak kullanılan.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ R Racking Strength. Rag Content Paper. Karton levhaların çerçevelenerek duvar veya tavan kaplamasında kullanıldığında. Dışa doğru kuvvet. Radiography. Genellikle harmanında % 25 ile % 100 arasında paçavra selülozu bulunan kâğıtlar. Paçavra kökenli kâğıt. Rag Book. Röntgen. Pulpere sarkıtılan çöp toplayıcı halat Rag Index Bristol. Merkezden dışa. Elektromanyetik dalgalar yoluyla ısının bir gövdeden diğerine aktarılması. Paçavra kâğıdı. Radyal. Büyük çaplı döner parçalarda oluşan merkezden dışa doğru olan itme. Dışa doğru itme. Paçavralı/pamuklu endeks bristolu. Radial Wrapping. Işınımla ısı transferi. Ragger Rope: Kuyruk haları. Radial Thrust. silindir veya bobin üzerine dönerek spiral şekilde sarılması. Paçavra oranı. Güneş ışığıyla selülozun bozunması. Bir plastik veya kâğıt şeridin. Radial Force. Ambalajlamada kullanılan bir sarım tekniği. Kuyruk. Rüzgâr yükü. Radyasyonla bozunma. pamuk kökenli kot kumaşı gibi kumaşların. Paçavra selülozundan yapılmış kitap basım kâğıdı. Radiant Heat Transfer. rüzgâra karşı koydukları mukavemet. Pulpere sarkıtılan çöp toplayıcı halat. Ragger. Radyal sarım. Rag. Harman içinde kullanılan paçavra selülozunun oranı. Rag Content. Rüzgâr mukavemeti. Radial. Paçavra. eskileri veya pamuklu tektsil artıkları.

Rag Book). Pamuklu kitaplık kâğıt. Çin keneviri. Raw Cook. (Eş anlamlı. İstatistikte ölçülen en büyük ve en küçük değerler arasındaki fark. Süperkalenderlenmiş. Ham madde. Az pişmiş selüloz. Yükseltmek. Harmanında paçavra selülozu kullanılmış kâğıtlar. Nominal değer. harita kâğıdı ve son derece dayanıklı arşiv kâğıtları üretilmektedir. Ürüne dönüştürülecek işlenmemiş madde. Paçavra selülozu. Bilet kartonu. Az pişmiş. Anma değeri. Tren bileti kartonu. Raised Band. Paçavra selülozu. Kuşe kaplanmış veya kaplanmamış olarak kullanılmaktadır. kimyasal selülozla karıştırılarak banknot kâğıdı. (Eş anlamlı. Aralık. Railroad Board. Raise. Hard Cook). Raw Material. paçavra selülozundan yapılmış kitap kâğıdı. Selüloz üretiminde kullanılan bir bitki. Ramie. Ham kâğıt. Kaldırmak. Paçavra kâğıtları. Range. Tanım yıllar içinde değişmektedir. Etiket değeri. Raw Stock. Rattle. Kâğıt hışırtısı. Rag Pulps. Rag Plate Paper. Rated. Rag Printing Paper. Oran kontrolu. Yüzeyinde yapılacak kaplama işlemleri için kaba yüzeyli olarak üretilmiş kâğıtlar. Kâğıt sesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Rag Papers. Fraksinatörde kullanılan elyaf uzunluğunu kontrol eden yöntem. Linter selülozu dahil. Duvar kâğıdı veya elle yapılan resimli afiş kâğıtları olarak kullanılırlar. Yükseltilmiş bant. cildi sağlamlaştıran yükseltiler. 378 . Son yıllarda odun dışı tek yıllık bitki selülozları için de kullanılmaya başlamıştır. Oran. Cilt sırtlarında eskiden kullanılan. Pamuklu kâğıtlar. Ratio Control. Ratio. pamuk kökenli tüm selülozları kapsamaktadır.

RCT (Ring Crush Test). 500 sayfalık kâğıt topu Ream Label. bu nedenle sert odun hücreleri aşırı gelişen ağaçlar. Kör güç. Raw Weight. Reaction. Ham su. Compression Wood. (Benzer anlamlı. Raktiflik. Ray Cells. Tepkime özelliği. Reaction Wood. (Bakınız. Tepkime. işe dönüşmeyen vektörel güç parçası. Rayon ıskartası. Reaksiyon. Rayon Rejects. Ağaçta yıllık büyüme halkalarını bir arada tutan. Kuşe öncesi gramaj. RCFA (Root Cause Failure Analysis). Reactive Energy. Ream. Test kâğıdı. Kalite dışı rayon elyafı. aktif sayaçlarca kaydedilmeyen güç harcaması. Ligninli yapıda olduklarından selüloz üretimine uygun değillerdir. Çarpık ağaç. Özışın hücreleri. Sistemlerde kapasite kaybına neden olmaktadır. Halka ezilme testi. Zahiri güç. Kâğıttan belirli ölçülerde silindir yapılarak. elektrik akımıyla gerilimin eş zamanlılığını kaybetmesinden kaynaklanan. Buruk ağaç. merkezden dışarıya doğru uzanan kısa boylu hücreler. Kök neden arıza analizi. Reaction Paper. Kâğıt topu. Reactivity. Sistemin güvenilirliliğini öne alarak bakım ve duruşun maliyeti minimumda tutmak amacıyla hesaplamalara dayalı bakım yönetimi. Elektrik akımı çekilmesine rağmen. Reactive Power. Güven merkezli bakım. Reactive Power). Top etiketi. Rüzgar gibi dış etkilerle asimetrik gövdeli olarak büyüyen. Top. Tension Wood). Kâğıt topunun paketi üzerine yapıştırılan ve topun özelliklerini belirten etiket. bir test cihazında silindirin tavan ve tabanı arasında yapılan ezilme testi. RCM (Reliability Centered Maimtenance). 379 . Kuşelenecek kâğıdın gramajı. Elektrik bobini olan makinelerde. Reaktif güç.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Raw Water. (Tappi T 818).

(1) Kâğıt paketleme makinesi. Boşluk. Kapalı bir döngü içinde çalışma. 8) Ream Wrapped. Reclaimed Paper Pulp. Yeşil liköre sönmüş kireç ilave ederek. Alıcılık. Ream Weight. Yeniden kostiklendirme. Ebat kesimi sırasında. Arka. Ream Sealed). Atık kâğıt elyafı. Recesses. (2) Kâğıt paketlemede kullanılan ambalaj kâğıdı. (Eş anlamlı. Kayıt defteri. Bir kısmı beya tamamı kapalı döngüde olan. Recording Paper. Recorder Paper). Kapalı döngü. Revizyon. Recaustisizing. Elek ve keçeler için kullanılan kayıt defteri Recirculation. Rebuild. Rear. Kâğıtta gramajı anlatan bir Amerikan tanımı. yeniden kostik oluşturma. Ream Wrapper. Kaydedici cihaz kâğıdı. (Eş anlamlı. Boşalmadan kalan boş kısım. 500 adet bir top ebat kağıdın (libre-pound cinsinden) ağırlığı. 500 adet olarak paketlenmiş kâğıt topu. Ream Sealed. Recorder Paper. Atık kâğıt selülozu. Sayaç kâğıdı. Takrik tarafı. her 500 kağıdın arasına konulan kâğıt şerit. Kâğıtta mürekkebi. parafini veya yüzey kaplamalarını tutabilme özelliği. (Bakınız. Record Book. Yenileştirme. 380 . Kâğıt makinesinde yapılan yenileştirme işleri. Reclaimed Fiber. Recovered Paper). Çevrim. Analitik cihazların kayıtları sırasında kullanılan kâğıt. (Bakınız. Receptivity. (Eş anlamlı. Top kağıt. Ek. (Eş anlamlı. Recorder Paper). Dönüşümlü elyaf. Devridaim. Recovery Fiber Pulp).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ream Markers. Recording Instrument Paper. Top ağırlığı. Arka taraf.

Reclaimed Paper). (Eş anlamlı. Çeşitli kaynaklardan toplanan hurda kâğıdın işlenmesiyle elde edilen kâğıt. Recovery. Recovered Paper. Recycled Fiber. Evener Roll. Recycled Paper. ülke çapında. Rektifiye valsi. (Eş anlamlı. Reclaimed Paper). Kâğıt endüstirisinde. Recovered Paper Grades.(Eş anlamlı. Toplanan hurda kağıdın cinsine göre ayrılan farklı türlerdeki kâğıtlar ve karonlar. Recovered Fiber. Tüketilen kağıdın hangi oranda geri döndüğünü belirleyen oran. Recovery Fiber Pulp. Geri dönüşümle toplanan kâğıt tonajının. Açık bir kitapta sağdaki sayfa. Soda kazanı. Recovered Paper. Geri dönüşümlü kâğıt. Reclaimed Fiber). (Eş anlamlı. Recto. Geri dönüşümlü elyaf. Geri dönüşümlü kâğıt elyafı. Hamur kasası içinde akış düzensizliği önlemek ve turbulans yaratmak suretiyle elyafların topaklaşmasını önlemek için kullanılan delikli vals. Hurda kâğıtları yeniden işleme. Recovery Fiber. Geri gönüşüm. Kayıt defteri kâğıdı. 381 . Doğrultmak. Dönüşümlü kâğıt türleri. (Bakınız. Recovery Furnace. Holey Roll) Rectify. Geri dönüşüm oranı. aynı zamanda enerji üreten buhar kazanı. Utilization Rate) Rectifier Roll. Recovery Boiler. Verso). Soda kazanı. Sağ sayfa. Reclaimed Paper Pulp). (Eş anlamlı. Siyah likörün karbonunu yakarak uçuran ve sodyum tuzlarını geri kazanan. kâğıt tüketimine oranı. Bozuk kâğıt topunu düzeltmek. Recovery Furnace). (Bakınız.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Record Paper. Recovered Paper Utilization Rate. Kütük kâğıdı. Geri kazanma. Dönüşümlü kâğıt kullanım oranı. Üstüvane valsi. Recovery Rate. aynı zamanda enerji üreten kazan. Geri dönüşümlü kâğıt. üretilen kâğıdın içindeki hurda kâğıt oranı. (Eş anlamlı. Siyah likörün karbonunu yakarak uçuran ve sodyum tuzlarını geri kazanan. Dönüşümlü elyaf. Atık kâğıt elyafı. Tamamlamak.

Reed. Red Wallet. Recovered Fiber Pulp. Üretilen kâğıdı sürekli olarak bir makaraya saran makine. Reel. Kırmızı renkli kaplama kâğıdı. Kâğıdın içinde hidrojen sulfite dönüşebilecek kükürt ve kükürt bileşikleri. Recycled Laid.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Recycled Fiber Pulp. (Eş anlamlı. Reducible Sulfur. Otomasyon ve kontrol sistemlerinin hatasız çalışabilmesi için yapılan fiziksel sistem yedeklemesi. yoğun tutkallı. Selüloz ham maddesi olarak kullanılan bataklık bitkisi. Fazla. Recycling Rate. Kâğıdın metallerle temasında. Mal sarıcı. Reducing Agents. Geri dönüşüm oranı. gri karton. Rulo olarak pazarlanmakta ve kaplama kâğıdı olarak kullanılmaktadır. Hız düşürücü. Red Rosin Sheating Paper. Reel Brokes. Blue Rosin Sheating Paper). Kolay elektron vererek indirgenen maddeler. Redüktör. Çift kullanılan güç kaynakları ve iletişim kabloları gibi donanım yedeklemesi. Yedekleme. Redundancy. Fazladan olan. Yedek. 382 . Reeling. sert. İndirgeyici maddeler. Geri dönüşümlü düz filigranlı kâğıt. (Active Sulfur). Recycling. Tampon sarımı. (Bakınız. Bataklık sazı. Geri dönüşümlü elyaf. Reclaimed Fiber Pulp). onları karartacak sülfür bileşiklerinin miktarını belirten bir ölçü. Geri dönüşüm. Kırmızı zarf (kâğıdı). Reducer. Redundant. Saz. Mal sarıcı tamburu. Aktif sülfür. geri dönüşümlü kâğıt oranı. Mal sarıcıda tampon sarımı. Mal sarıcı döküntüleri. Hurda kâğıttan üretilen. Reel Drum.Tampon sarıcı. % 75 i hurda kağıttan % 25 i pamuk selülozundan yapılan kâğıtlar. Üretilen kâğıt içindeki. “Gear Reducer” kelimesinin kısa kullanımı.

kâğıt üretimine uygun hale getirildiği bıçaklı ekipman. Tampondan alınan nümuneler. Elyafın şeklini. Tampon örnekleri. Reel Samples. Bıçakların birim uzunluğu başına harcanan enerji miktarıyla ölçülmektedir. Hamur veya selüloz öğütücü. Öğütücü. Öğütme. Reflective Copy. Dolu tamponun kızak üzerinde. Rifayner verimi. Reflektans. Reel Spool Stopper. Dolu tamponu kızak üzerinde durduran takozlar. Refining. Reflectance. yüksek momenti nedeniyle uzun sürede dönüşünü engelleyip durduran fren sistemi. motordan öğütme için beklenen azami güç. Kâğıt makinesi alt katında. Reel Spool Starter. Reel Spool. İndirilen dolu tampondan alınan test örnekleri. Refiner Efficiency. Öğütücü verimi. Rifayner bıçakları. Refiner. Makara başlatıcısı. Rifayner. Tampon freni. Reel Spool Brake. Refiner Plate Intensity. Şeffaf olmayan kopya. Refiner Plates. Bir referans yüzeyin ışığı yansıtma miktarına göre. Net öğütme gücünün. İnceltme. Üretilecek kâğıt türüne göre. Makara durdurucu. Yeni sarım için boş makarayı mal sarıcı hızna getiren mekanizma. Wat-saniye/m birimiyle ifade eden rifayner plakasının iş yapabilme yeteneği. Boş makaraların istiflendiği kaide. Rifayner plaka yoğunluğu. Yansımalı kopya. kâğıt yüzeyinin ışığı yansıtma oranı. 383 . motor etiket güce bölümüyle elde edilen oran. mekanik olarak elyafların inceltilip saçaklandırılarak veya kesilip kısaltılarak. Reel Spools Stand. Makara kaidesi. Yansıtma değeri. mal sarıcı döküntülerini ve bobin makinası kenar kesim artıklarını işleyen pulper. Mal sarıcı makarası. boyunu ve yüzeyinin yapısını mekanik olarak değiştirmek için yapılan ve elyafların bağlanma özelliğini değiştiren ve geliştiren işlem. Tampon makarası.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Reel Pulper. Mal sarıcı pulperi. Burada motor etiket gücü.

Ayar prova kâğıdı. Çıktı kâğıdı. (Eş anlamlı. Refractive Index. Kırıcılık. Refund. Standart sayı. Değerin büyüklüğü. Register). netlik gibi özelliklerini birbirine uygun hale getirme. Register Bond. Örneğin A4 fotokopi kâğıdında. basılı metnin taşmadan. Dynamic Braking) Register. Geri ödeme. Kâğıt ebadının kabul görmüş ölçüsü. Bu değerlerden sapma olması durumunda ölçü dışı kabul edilir. normal ebat ölçüsü 210 X 297 mm dir. üst üste oturması. (Bakınız Alkali Blue). Regular Number. 384 . kırıcılığın fazla olduğunu gösterir. Regenerative Braking. Regular Size. (Bakınız. Çıktı kâğıdı. net ve detaylı bir görüntü verir. Patron kağıdı. 25 X 40 (inç) ebat ölçülerindeki kâğıt demetinde bulunması gereken teorik kâğıt sayısı. Baskıda resimlerin parlaklık. Reflex Blue. Standart ebat ölçüsü. Registration. (Bakınız. Kırılma endeksi. Register Bond). Baskı ayarı. Kağıt makinesi veya bobin makinesi yavaşlarken. Işığın vakum ortamından verilen örneğe geçerken yaptığı kırılma açısı. Rejeneratif frenleme. 50 libre ağırlığında. bu ise baskı sonrasında daha parlak. Register Test Sheet. Işık saptırma özelliği. Kâğıt yüzeyinin ışığı saptırma ölçüsü. Refractiveness. Baskı hiza ayarı. Reflex Copy. Elektrik üretebilen frenleme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Reflectivity. Düşük gramajlı ikinci nüsha kağıdı. Reflective Copy). (Eş anlamlı. Kâğıdın her iki yüzeyinde. Baz olarak alınan bir kâğıt yüzeyinin ışığı/enerjiyi yansıtma yeteneği. Register Paper. Yansıtıcılık. ona bağlı olan motorlar frenleme etkisiyle jeneratör durumuna geçerler ve bu arada şebekeye elektrik basılır.

Tutunma/yapışma önleyici kimyasallar. Yanki silindirlerde. Rejek aktarma. Hidrofobik özellik kazandırarak serbest kalmayı/yapışmamayı sağlayan kimyasallar. Hamurda temizlik eleği sonrası çıkan rejeğin temizleyiciye giren miktara oranı. Kurutma silindirlerinin yüzeyine yapışmayı önleyen kimyasallar. kağıt üretimi sırasında yüzeyde birden fazla ölçüm yaparak. Reinforced Building Paper. 385 . Release Papers. havanın içerdiği gerçek su buharı basıncının. Bağıl nem. Relative Surface Topography. Relative Enthalpy. Relative Humidity. Relief. ayni koşullarda içerebileceği azami su buharı basıncına oranı. Reinforcement Pulp. Rejek. Yönetmelikler. Absolute Humidity). Standart gramaj. Türün normal kabul edilen gramaj değeri. Reinforcement. Kâğıdın başka elyaf tabakalarıyla sonradan güçlendirilmesi. Güçlendirme selülozu. Reject Rate. Relative Bonded Area. Güçlendirilmiş inşaat kâğıdı. Silikon türü yüzey kaplama maddeleriyle yapışma özelliği kaldırılmış kâğıtlar. Göreceli bağlanma alanı. Reject Handling. Kabartma klişelerle yapılan baskı türü. Kayganlık sağlayan kimyasallar. Regulations. Güçlendirme.Sürtünme azaltıcı özelliğe sahiptirler. Isı miktarı. Görece yüzey yapısı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Regular Weight. Operating Surface Topography) Release Aid. Temizleme kademelerinden çıkan rejekleri uzaklaştırma. Diğer baskı türleri ofset baskı (düz klişe). Rejek oranı. Kâğıt mukavemetini arttırmak için kâğıt hamuruna karıştırılan dayanıklı kimyasal selüloz. Herhangi bir sıcaklıkta. tiftdruk baskı (çukur klişe) ve ipek baskıdır. (Bakınız. Rölyef. (Bakınız. Elyaf veya hamur içindeki kirlilikler. Reject. bunların bileşimiyle elde edilen yüzey şekli. Örneğin fotokopi kâğıtlarında normal gramaj 80 gr/m² dir. Bağıl entalpi. Yapışmaz kâğıtlar.

Relief Paper. Yer değiştirme. Replacement. Remote Set-Point. Preste safiha yaşken. Çare. Taşıma. Yeniden denendiğine ayni sonucu verme. Eskime ve aşınma sonucu kullanılamaz duruma gelenleri yenileme. Rep Finish. Tekrarlanabilirlik. gelgit ve gübre gibi. Rapor. Kademeli kabartmaları olan gofraj. Relief). 386 . Kopyalama. Report. Bilimsel deneylerde tekrarlanabilirlik. Reprography. Remote Control. Çözüm. Relief Printing.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Relief Embossing. Reproducibility. Tekrar üretilebirlik. Reptissue. Reprographic Paper. Reproduction Process. Yinelenebilirlik. Renewable Energy Sources. Üç boyutlu görüntü veren gofraj türü. Rölyef baskı. Tıpkı basım. Repeatibility. Yenilenebilir enerji kaynakları. rüzgar. Tıpkı basım kâğıtları. Kopya baskı süreçlerinden herhangi biri. Güneş. Bir ekipmanın yerini değiştirme. Bir kontrol ünitesinde set değerin operatör yerine başka bir kontrol ünitesinden alması. Ofiste kullanılan belge kopyalama yöntemlerinin genel adı. Yenileme. (Eş anlamlı. Remedy. Fotokopi kâğıdı. Rölyef gofraj. Genellikle kuşe kaplama kâğıt. Rölyef baskı kâğıdı. Tekrarlanabilirlik. Fitilli görünümlü kâğıt. Relocate. keçeyle fitilli görünüm verilmiş kâğıtlar. Gofrajlı pelür veya temizlik kâğıtları. Reproduction Paper. enerji elde edilen kaynaklar. Uzaktan ayarlanan set değeri. Uzaktan kumanda.

Tepki süresi. pulperleme olarak tanımlanmaktadır. Dönüşümlü kağıtların veya fabrika içi döküntülerin yeniden hamur hale getirilmesi. (1) Bir kâğıdın esneme özelliği. Resistivity (Electricity). Resistance to Penetration by a Liquid. Sıvı reçine karışımları. suda çözünmeyen. Unrestricted Data) 387 . Tutkallama direnci. (2) Vals kaplamalarında vals yüzeyinin hasarlanmadan esnemesi. Resin Impregnating Blotting Paper. Residual Fiber. Selülozun hamur hale getirilmesi. Direnç özellikleri. Resistance Properties. Restricted Data. Kâğıdın su geçirimine karşı direnci.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Repulping. Resolution. Bir kâğıdın elektrik akımını geçirmeye karşı direnci. Görüntü işleme sistemlerinde görüntü kalitesi. Kalıntı elyaf. Resistance to Wear. Kalıntı. Reçineli. Residual. Resilience. Reçine. Bir süreçte bir değişim talebine karşı. reçineyi emebilmesi için tutkallama yapılmamış.İstatistikte belirli bir müşteriye giden belirli ürünleri temsil eden veriler. Yeniden pulperleme. Resin. Ahşap yüzeyini kaplamada kullanılan. emici kâğıtlar. Doğadan veya suni olarak elde edilen. Dirençlilik. Yaş dayanım arttırıcı sıvı reçineler. Sınırlı veri. Evsel atıkların geri kazanılması. (Bakınız. kâğıt tutkallamada kullanılan maddelerin ortak adı. Esneklik. Resource Recovery. Aşınma direnci. Selüloz üretim aşamalarında ortaya çıkan elyaf artıkları. işlemde değişimin başlamasına kadar geçen süre. Üzerine uygulanan yük nedeniyle örnek bir kağıdın şekil değiştirmesi ve uygulanan kuvvet kalktığında yeniden hacim kazanması. Artık. Çözünülürlük. Response Time. Reçine kaplama kâğıdı. Sıvı geçirme direnci. Resin Emulsions. Resinous.

Tutunum artırıcı kimyasallar. Normalde önce mordan madde olan şap verilerek. Ters tutkallama. Rewinder. onların elyaflara tutunumuna yardımcı olacak kimyasallar kullanılır. kâğıt akış yönünün tersine dönen bir uygulama valsiyle yapılan kuşe işlemi. Slitter). Geriye sarma. Reynolds sayısı. Presleme sırasında preslenen safihanın yeniden su emmesi. Bozunma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Retention. Bobinden dilme yapan makine. yeniden kendini meydana getiren ana maddelerin elde edilebildiği reaksiyonlar. sonra şap vererek uygulama sırasını ters yapma. . Reverse Roll Coating. Yeniden ıslanma. Rewinder. Destek valsi. Oksijenle hidrojenin su molekülünü oluşturması gibi. Burada amaç. Pişmiş nişastanın parçalanıp çökelti vererek bozunması. 388 . Yeniden sarma. Tampon değişimi sırasında. frenlenen tampona ters yönde sarılması. Bobinden sonraki yeniden sarımda ise en daha da küçülmekte ve bu işleme dilme denilmektedir. Reweting. Retrogradation. Reverse Wrap. uygulama valsi ve ayar valsinden oluşan. boşta kalan kâğıdın. (Bakınız. Bu valsle kâğıt arasında sadece kaplama çözeltisi bulunmakta ve bu nedenle vals ile kâğıt arasında sürtünme olmamaktadır. Reynolds Number. İç tutkallamada önce reçine. Eleklerde 10 mikronun altındaki dolgu maddeleri ve ölü elyaflar elek altına geçerler. Tutunum. Belirli şartlar altında bir akışkanın atalet momentinin akışmazlık kuvvetine oranıyla elde edilen birimsiz bir sabit. Retention Aid. Tersine döndürülebilen kimyasal reaksiyonlar. Tampon sarımı birinci sarım olarak alındığında bobin makinesinde yapılan yeniden sarma işlemine denilmektedir. Elek altına geçecek parçacıkların elyafa tutunmasını sağlayan yardımcı kimyasallar. Bu nedenle. (1) Dilme makinesi. (2) Bazen tampon sarımından sonra bobin saran “Winder” kelimesi için. reçinenin tutunumu arttırılır. Reversible Reaction. bobinin daha dar ebatlara ve küçük bobinler şeklinde kesilmesidir. Hamura verilen dolgu maddelerinin ve kimyasalların kâğıtta kalma ölçüsü. Reverse Sizing. Ters valsli kuşeleme. Ters sarma. Tersinir reaksiyonlar. yeniden saran anlamında kullanılmaktadır. Rewinding.

başka selülozlarla karıştırılmasıyla üretilen kâğıtlar. Ring Water. Kâğıdın doğru tarafı. Ring Crush Test (RCT). Halka suyu. Filigranın doğru okunduğu veya görüldüğü taraf. 389 . Ring Stiffness. Kâğıt makinesinde keçe yüzüne karşılık gelmektedir. Rimming. Baskı valsi. Left Hand Machine). Buhar silindirleri içindeki kondensatın yüksek hızlarda çepere yapışarak düzgün bir tabaka oluşturması. Fitilli yüzey işleme. Salmastra. RCT testi. vizkozite ve deformasyon gibi davranışlarını inceleyen bilim alanı. El yapımı kâğıtlarda ise elek yüzüdür. RCT mukavemeti. Bükülmezlik. Right Hand Machine. Tabaka oluşumu. Ridges. Salmastra suyu. Balon. (Tappi T818). Rigid Boxes. (1) Pirinç saplarından elde edilen selülozun. (Bakınız. Hare izli. Hand of Machine. bobin üzerine oturarak ağırlığı ile sarım sıkılığına katkısı olan oynak baskı valsi. Binici vals. Ring Marks. Reoloji. Şişme. Sıvama kutular. Ribbing. Pirinç kâğıdı. Pigment boyalı kağıtlarda görülen halkalı veya ebruli görünüm. Vakum pompalarında sızdırmazlığı sağlayan su. halka şeklinde dizilmiş gözenekleri olan sert ağaçlar. (2) Japonyada pirinç nişastasıyla tutkallanan kâğıtlar. (Diffuse Porous Woods). Rider Roll.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Rheology. Ring. Rice Paper. Right Side of Paper. Halka oluşumu. Ring Porous Woods. RCT testinde ölçülen dayanım değeri. Rigidity. Maddenin çeşitli kuvvetler altındaki. akış. Vals yüzeyinde görülen bir kusur. Bobin makinesinde. Meşe gibi. Kâğıt akış yönü sağa doğru olan makine. Hareli. Halka gözenekli ağaçlar. Sertlik. Akış bilimi. Doğru taraf. Silindir şeklinde bükülmüş belli çaptaki kâğıdın ezilme mukavemetini ölçen test.

Road Map. 390 . (1) Bobin. Valsi kuşe makinesi. Vals kaplaması.Vals yoğunluğu. Taş kağıt. (3) Rulo. Rock Paper. Risk takdiri. Risk yönetimi. Valsli kuşeleme. Çubuklu değirmen. Bobin mihveri. vals merkezinin bombeli olması. fakat selüloz öğütmede de kullanılmış bir değirmen türü. Roe-Genberg Chlorine Number. Metering Rod Coating). Risk Assessment. Dalgalı yüzey görünümü verilmiş. (Bakınız. (Eş anlamlı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ripple Finish. Klor Sayısı. Aslında metalurjide kullanılan. Yol haritası. Roll Conveying. Pres valslerinde aşırı basınç dikkate alınarak. İki polietilen katman arasına toz kalsit yerşleştirilerek yapılan kağıt alternatifi ürün. Roll Covering. Vals Bombesi. Stone Paper) Rod Coater. (2) Vals. Roll Conveyor. 100 gram kuru bazda selülozu ağartmak için kullanılan klor gazının gram cinsinden ifade edilmesi. Olası arıza ve felaketleri önceden irdeleyerek. Roll Core. Bir amaca ulaşmak için hazırlanan rehber. Risk değerlendirmesi. Bobin sevk konveyörü. Kuşe hamurunu valsle kâğıda aktaran kuşeleme sistemi. Bombe açısı taşlama makinelerinde belirli bir fonksiyonla (kosinüs) işlenir. Rod Mill. Roll Coater. Roll Density. Roll Coating. olmamaları için yapılan ön çalışmalar. Risk Management. Roll. Bobin merkezinde kullanılan mihver boru. (Eş anlamlı. Chlorine Number). Roll Crown. Bobin sevk sistemi. Vals tacı.

Roller Bearings. Bobinde sarım sırasında meydana gelen kopmalar. (2) Bobin yanı. Bobin makinesinde sarımı biten bobini indiren hidrolik veya pnömatik düzenek. Bobin yan yüzüne konulan daire kesitli kesilmiş kağıt veya karton levhalar. Roll Number. üretim bilgilerinin ve bobinin kimlik kaydının bulunduğu etiket. Bobin etiketi. Bobin Patlağı. Roll Handling. Roll Protector. Roll Identification. Rulman. Roll Stands. Roll Ends. Bobin sevk işlemleri. Roll Ticket. Roll Edge Damage. Roll Set. Vals taşlama. (Bakınız.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Roll Discharger. Vals kenarı kusuru. Kalenderlenmiş. Kalender valslerinden geçirilmiş. Rolled Edges. Kıvrılmış kâğıt kenarı. Bobin yan kapatmaları. Roll End). (1) Vals başı. Kâğıt bobininde sıkı sarılmadan kaynaklanan kalıplama ve bu nedenle kağıdın eğri durması. 391 . Valsi iki baştan yataklayan kaideler. Kalenderleme sonucu kalkık kâğıt kenarı. yataklanan vals şaftı ve valsle şaftı kaynakla birbirine bağlayan yan ayna takımı. Bobin kimliği. Roll Grinding. Bobin üzerine yapıştırılan. Vals kaideleri. Bir valste. Bobin numarası. Bobin indirici. Sarım kalıbı. Roll Paper. Kâğıtta vals kenarındaki bozukluklardan kaynaklanan kusurlar. Rolled. Roll Head. Kâğıt bobini. Rolling Scores.

Roof Insulating Board. Roofing Felt). (Eş anlamlı. Roofing Shingles. Kendir presbantı. Rope Bristol. Roofing Felt). Kendir bristolü. Kendir kâğıdı. Bobin izleme. Roofing Rags. Roof. Root Cause Failure Analysis (RCFA). Roll Tracking. Genellikle kraft kâğıdından yapılan ambalaj kâğıdı. Kök neden arıza analizi Rope. Çatı eksozu. Rope Bag Paper. Rope Manila Sand Paper. Kendir manila kâğıdı. Kendir selülozundan yapılma torba kâğıdı. Roofing Felt). Çatı kaplama kartonu. (Eş anlamlı. Roofing Felt. Dev temizlik kâğıdı bobini. Roofing Paper. Bobin ağırlığı. Çatı. Kendir selülozundan yapılan elektrik yalıtım kartonu. Roof Exhaust. Kendir manila zımpara kâğıdı. Rope Armature Paper. Çatı kaplamada kullanaılan paçavra kartonu. Kendir zımpara kâğıdı. (Eş anlamlı. Urgan. (Bakınız. Roofing Felt). Roofing Wrappers. Kayıt yöntemi ile bobinlerde izlenebilme. Rope Manila Paper. Kendir kartonu. Halat. Kendir torba kâğıdı. Manila kâğıdı. 392 . Eski halatlar selüloz yapımında da değerlendirilirler. Emici özellikte üretilen daha sonra zift gibi çeşitli kimyasallar emdirildikten sonra çatı kaplaması olarak kullanılan su geçirmez karton. “Jumbo Roll” adıyla pazarlamacılara satılan ve küçük bobinlere dönüştürülerek pazarlanan. Makine salonundaki nemli havayı atan eksoz sistemi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Roll Tissue. büyük bobin halindeki temizlik kâğıtları. Ziftli karton ambalaj kâğıdı. Roll Weight.

Rope Sack Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Rope Marks. Rotary Consistency Transmitter. Rope Wrapping. Rosin Sized Sheating Paper. İp gerdirici. Kendir torba kâğıdı. Kâğıt yüzeyinde üretim sonrasında görülen. Sıvı çam reçinesi. Halat örgüsü deseni. Döner filtre. Rotary Filters. iyi dağılmamış reçine lekeleri. Rope Tag. Rosin Emulsion. Rotary Joint. 393 . (1) Reçine tutkalı. Rope Paper. Reçine tutkallı kâğıtlar. Buhar başlıklarında kullanılan. Mavi veya kırmızı renkte olduklarından bu şekilde de adlandırılan (Red Rosin Sheating Paper. Manila ambalaj kâğıdı. Reçine lekeleri. Teksif eleği. Döner kalıp bıçağı. Reçine tutkallı kaplama kâğıdı. Rope Stretcher. Manila etiket kartonu. Manila kâğıdı. Rope Marks). tutkallama için kullanılan. (2) Reçineli tutkallama. Roping.Döner kalıplı kesici.(Bakınız. kâğıtta iç tutkal ve emprenye tutkalı olarak kullanılan reçine. Rosin. Kendir ambalaj kâğıdı. Rotary Die Cutter. Baklava deseni. üretimdeki çekiş hataları nedeniyle oluşan baklava deseni veya halat örgüsü deseni şeklinde buklelenme. Kendir kâğıdı. Motorlu tip kesafet transmitteri. Rosin Specks. Kâğıt yüzeyinde görülen. buhar silindirinin dönmesine karşın sifonu ve kondensat çıkış borusunu sabit tutan bağlantı şekli. Rosin Sized. Çam reçinesi. Rosin Size. Doğal olarak veya çam odununun damıtılmasıyla elde edilen. Döner bağlantı. Sevk ipindeki gevşemeyi alan mekanizma. Halat deseni oluşması. Blue Rosin Sheating Paper) çatı döşeme altı kaplama kâğıtları.

Rotatif baskı kâğıdı. (Benzer anlamlı. kalenderlenmemiş kâğıtlar. Rotor Dynamics. Tiftdruk. Rotational Speed. Rotogravure Printing. Rotation per Minute (rpm). Döner giyotinde kesme. Bobinden gazete basımı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Rotary Lime Kiln. Dönüş. Bobin dilici. Dakikadaki dönüş sayısı. Dönüş hızı. Veb ofset gazete basımı. Çukur baskı. Döner makineler. Rotary Printing Paper. Rotogravure Paper. rpm) Rotoformer. Rough. Dilme makinesi. Rotor dinamiği. Rotogravure. Rotor. Rotogravür kâğıdı. Motor ve jenerator türü döner makineler. Döner makinelerde bir aks ve mil etrafında hareket eden ana parça. Yüzey görünümü kaba olan. Rotary Machines. Rotaprint. Rotogravür baskı. Kaba dokulu. Rotor. Selüloz fabrikalarında beyaz likörden çökelen kalsiyum karbonatı (CaCO3) geri kazanmak adına yeniden sönmemiş kireç (CaO) haline getiren döner kireç fırını. Buhar başlıkları aracılığıyla buhar silindrilerine bağlanan ve kondensatı tahliye eden döner sifon. Döner elek. Rotorun titreşim davranışlarını inceleyen dal. Rotary Neswprint. Döner sifon. Rotary Syphon. Ufak çaplı ofset makinesi. Rotary Shear. Döner kireç fırını. (Eş anlamlı. 394 . Dakikadaki dönüş sayısı. Rotoprint. Rotary Photogravure Printing. Rotation per minute. 250 metre/dakika hızdan sonra önerilmektedir. Rotogravure Printing). Rotary Slitter. Rotation.

Rubber Mark. Sürtünme direnci test cihazı. Yazma çizme kalitesi. Dakikadaki tur sayısı. Roundwood. Özellikle. birbirleri arasında veya zeminle kutu arasında oluşan sürtünme direnci. Kütük. Teknik olarak yazma uygulaması dışında bir ölçüm cihazı gerektirmez. Rpm. Surface Pit Distribution. boyutsal 395 . İki yüzey arasındaki boşluğun ortalama uzunluğu (µm). Kâğıdın yüzeyinin düzgünlük derecesi. Yuvarlaklık. Kaba dokulu. Bu durum. Yüzey görünümü kaba olan. Mean Seperation. Rubber Gasket. Roughness. (= Round per Minute) Rubber Covering. Yaş baskı izi. Rub Resistance) Ruling and Writing Qualities. Kâğıdın ıslatılarak izli kauçuk valsler arasından geçirilmesiyle elde edilen. Dönüşümlü kâğıt hamurunda bulunan lateks lekeleri. Valslerin kauçukla kaplanması. son kullanıcı özelliklerinden biridir. (Bakınız. Sürtünme direnci. Kesilip kütük haline getirilmiş ağaç gövdesi. Kauçuk kaplı iz valsi ile verilmiş yaş izler. Telif hakkı. (2) Karton kutularda. Kauçuk kaplama. Bir safihanın kâğıt makinesinden veya kâğıdın son işlem aşamalarından. Çalışabilirlik. çeşitli tanımlar yapılmaktadır. Roundness. Surface Volume. Ağaç kütüğü. Rub Tester. Royalty. makine dışı iz verme işlemi. İki yüzey arasındaki boşlukların dağılımı. Vals izi. kâğıdın mukavemetine. patent sahibine ödenen telif ücreti. Düz yüzey ile kâğıdın yüzeyi arasındaki ilşkiye göre. Lateks izi. İşletilebilirlik. kâğıt alanına oranı (%). Kabalık. sorunsuz geçme özelliği. Lastik conta. Rubber Spots. Runnability. Aşınarak yuvarlaklaşma. Temas eden iki yüzey arasındaki boşluğun hacmi (cm3/m2). (1) Mürekkep parçacığının baskı sırasında bir başka mürekkep parçacığına karşı veya baskı sonrası sürtünmeye karşı gösterdiği direnç. (Contact Fraction.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Rough Finish. Rubber Stamp Mark.Bir patent için. Referans düz bir yüzeye göre yüzeydeki sapmalar. İki yüzey arasındaki temas alanının. kalemle yazı kâğıtlarında yazma ve silme sırasında tüylenmemeyi anlatan. Rub Resistance.

Elekte elek hızının jet hızından büyük olması. “Brookite” diğer iki türdür.). Rutile. Rupture Disc. elyafların bağlanma kuvvetine ve su emme direncine bağlıdır. Çekme. (Eş anlamlı. Machine Runnability).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ kararlılığına. Drag. (Bakınız. 396 . (Bakınız: Bursting Disc. Rutil.) Rush. “Anatase”. Kâğıtta dolgu ve kaplama maddesi olarak kullanılan titanyum dioksit mineralinin bir türü. Sürükleme.

Çuval. Sack Paper. Güvenli İş Sistemi. Emin giriş. Genellikle çimento torbası yapımında kullanılan kraft kâğıdı. net bir tanım değildir. gri. Safe Access. Güvenlik kapısı. Güvenlik. Siyah. 397 . Güvenlik geçişi. Güvenlik özelliği olan bristol. Safety. kâğıttan yapılma kap. Safety Check Paper. Güvenlik amaçlı yapılmış. (Bakınız. Kapalı alanlarda iş yapabilmek için güvenlik önlemleri altında yapılan giriş. Safety Coupon Paper. (Bakınız. kahverengi. Torba. Güvenlik özellikli çek kâğıdı. Güvenli bölge. Merdivenli iş platformları kullanarak ve fiziksel önlemler alarak bir yere iş yapmak amacıyla erişme. Safety Fuctions. Güvenlik fonksiyonları. Goggles). Korkuluk. Safety Gate. Safety Bristol. Havbe içi temizliği veya makina salonu tavan aydınlatmaları bakımı gibi işlerde alınan güvenlik önlemleri bütünü. (Eş anlamlı. Sad Colors. Safety Glass. Emin erişim. Safe Designated Area. Safeguard. Safety Papers).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ S Sack. Torba kâğıdı. kayış ve kaplin muhafazaları. Safe System of Work. İç karartıcı renkler. Safety Papers). lacivert gibi koyu ve ağdalı renkler. Güvenli erişim. Makina kontrolunda iş güvenliğine yönelik fonksiyonlara güvenlik fonksiyonları denir. (Bakınız. Safe Entry. Safety Papers). Emniyet gözlüğü. Güvenli giriş. Bir işin güvenlik içinde yapılabilmesi için düzenlenmiş ve işi yapacaklara uymaları gereken kuralları gösteren prosedür. Çanta veya kese kâğıdından daha dayanıklı ve büyük hacimli. Güvenlik özellikli kupon kâğıtları. Gerçekte. Ateşli işler izni gerektirmeyen bölge. insandan insana değişeceği için.

İkinci hamur kitap kâğıdı. Üzerindeki yazılarda tahrifat yapılmasını önlemek için kâğıt hamurunda veya kâğıt üzerinde çeşitli güvenlik işlemleri alınarak üretilmiş. özellikle pamuk selülozundan üretilen dayanıklı kâğıtlar. Emniyet kuralları. (Bakınız. ambara giren. Ucuz kitap kâğıdı. Sales Book Manila. kâğıdın kırçıllı olması sağlanır. İş güvenliğini.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Safety Harness. Sodium sülfat (Na2SO4). Ucuz kitap basımında kullanılan pelür kâğıdı. Güvenlik tabanlı makina kontrol sistemi. Sodyum kaybını karşılamak için siyah liköre katılan sodyum tuzu. Hologram uygulaması veya içine metal şerit veya renkli kağıt gömülmesi. Günlük. Çok çeşitli türlerde düşük kaliteli kâğıtlar. Safety Papers). Sales Book Paper. Safety Rules. Paraşüt tip emniyet kemeri Safety Paper Base Stock. Saleable Tonnage. Samanlı kitap kâğıdı. Bunlar arasında kâğıt üzerinde yapılan çeşitli filigran izleri. taklit edilmeleri ancak bir kâğıt makinesinde mümkündür. Net üretim miktarı. 398 . Güvenlik taban kâğıtları. matbaalarda yapılır ve kolay taklit edilir işlemlerdir. Kâğıt hamurunda ise çeşitli renkli elyaflar karıştırılarak. Satılabilir tonaj. alınan diğer güvenlik önlemleridir. kenar ıskartaları ve kalitesizliği nedeniyle reddedilen kâğıtlar çıktıktan sonra kalan. Bu nedenle matbaada üretilen kâğıtların isimleri güvenlik kağıtları olsa da. Kâğıt kuru iken yüzeyde yapılan güvenlik işlemleri ise. Safety Related Machine Control System. Yaş izler çok özel tasarımlı amblem ve şekillerle yapıldığından. izli yaş pres keçesi kullanmak veya izli pres valsi kullanmak gibi “Watermark” denilen izler makinede yaş kısımda uygulanır. Sales Book Tissue. Safety Papers. Kâğıt fabrikalarının toplam üretiminden sonra. onaydan geçmiş kâğıt miktarı. Safety Ticket Paper. Güvenlikle ilgili harici yüzey işlemleri yapılması için üretilmiş kâğıtlar. haftalık veya aylık olarak hesaplanabilir net üretim değerleri. Salt Cake. Güvenlik kâğıtları. Güvenlik özellikli bilet kâğıtları. güvenli kâğıtlar değildir. kağıt makinasını kontrol eden sistem. risk değerlendirme kriterleri içinde kabullenerek.

kâğıt mendiller. Zımpara kâğıdı. Ürünlerin özelliğini belirtmek üzere kesilip hazırlanmış. Sandwich Paper. Saten bristol kartonu. Sanitary Wallpapers. Kuşe karışımı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sample Cards. Tutkallı ve süper kalaenderlenmiş kâğıt. Alınan örneği sarma kâğıdı. Hijyenik kâğıtlar. 399 . Sanviç veya hamburger paketlemesimde kullanılan ince ve yağlı kâğıt. S. Temizlik kâğıtları. odunun yüzeyine yakın ve odunun özünün üzerini kaplayan dar bir kısımdır. Düz. Sanitary Papers). Örnek kağıdı. Katman doku tabakası. Ağaçta öz suyu taşıyan kısım. Sampling. Sanitary Landfill. Sanitary Papers. makyaj temizleme kâğıtları ve kâğıt peçete türündeki kreplenmiş evlerde kullanılan kâğıtların ortak adı. Satin Finish. davetiye yapımında veya katalog basımında kullanılan kartonlar. Nümune alma. Ürün kartelası. Sauce. Kabuğun altında. (Eş anlamlı. Sand Paper. and S. Sandviç kâğıdı. Siyah saten görünümünde boyanmış veya kaplanmış. yarı parlak yüzey görünümü verilmiş kâğıt veya bristol karton. ürün serisini gösteren karton ve kartelalar.) Sanitary Tissue. Sampling Paper. (Eş anlamlı. Satin Folding Bristol. Tıbbi atık alanı. Hamburger kâğıdı. Desenli duvar kâğıtları. Laboratuar analizi için gelişigüzel bir grup örneği seçme. Örnekleme. Bitki öz suyu. (Sized and Super Calendered). Özsuyu tabakası. Saten görünümlü. (Bakınız. Saten tarzı perdahlama.C. Sos. Coating Compund) Sap. Tuvalet kâğıtları. Sap Wood. Hygiene Paper.

Satin White. “Süper kalenderlenmiş” kelimesinin kısaltılmışı. (2) Rengin doyma derecesi. Hamurunda. SC-A. Soğumayla birlikte kondensat veren durum. Kesimlik ağaç. Saten beyazı. kontrollu doyuma ulaşma noktası. Göğüs hizasındaki çapı 30 cm ye ulaşmış. Elek altında ve arkasındaki beyaz su geri kazanma tavaları. Asfalt emdirilmiş kaba karton. Doyma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Satin Paper. Saturating Felt. SCADA (Supervisory Control and Data Acqusition). aluminyum sülfatın dolgu olarak kullanıldığı kâğıtların rengi. havanın daha fazla nemi alamayacak noktaya erişmesi. tek yüzü öğütülmüş mika ile kaplanan. duvar kâğıdı veya davetiye kartları basımında gofraj yapılarak kullanılan bir kâğıt. (3) Hava buhar karışımında. Emicilik özellikleri. “Mica Paper” mika kâğıdı diye de adlandırılan. Kaba ve emici karton. SC-B. 400 . Kimyasal emdirme işlerinde kullanılan kâğıtların genel adı. Saturating Properties. SC. Savealls. Saturated Steam. Asfalt emdirilerek kullanılan karton. Geri kazanma. Satenli kâğıt. Süperkalenderli A sınıfı kâğıt. Doymuş karton. Belirli sıcaklıkta içindeki fazla buharı yoğunlaştırmaya başlayan buhar durumu. Süperkalenderli B sınıfı kâğıt. Saturated Felt. Tavalardan kazanılan hamur. Doymuş buhar. Geri kazanma tavaları. Saveall Reclaim Stock. Emici kaba kâğıtlar. Saveall. Sawtimber. Saturation. ticari kesimlik ağaçlar. Saturating Papers. (1) Emici kâğıtlarda. (Supercalendered). Veri tabanlı kontrol ve izleme sistemi. Emprenye işlemlerinde kullanılan kâğıtlardan beklenen emicilik kapasitesiyle ilgili özellikler.

Çeşitli türde kırtasiye kâğıtları. Scandinavian Style Forestry. Kâğıt yüzeyinin.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Scaffold. Program yapma. Çizik. Scale. Zaman içinde gelişen kireçlenme. Scanning Measurement. Scale Paper. Tartar. Kireçlenme. Scale Accumulation. Dosyalamaya uygun kolej yedeği. Kireç taşı birikimi. Scar. Scaffolding. düşen ışığı dağıtma veya saçma gücü. kayıt cihazlarında kullanılan kâğıtlar. Kâğıt makinesi üzerine kurulan bir çerçeve ile. Milimetrik kâğıtlar gibi. Belirli işleri yapmak amacıyla fabrikayı planlı durdurma. Scheduled Shutdown. Planlı duruş. Kristal kalsiyum karbonat. Kazanlarda sert su nedeniyle kireç oluşumu. School Flats. scfm. Kireç tortusu. Skalalı kâğıt. İskele kurma. acfm Scheduled Maintenance. İskele. SCAN Test Methods (Scandinavian Pulp and Paper Testing Methods). tarama yaparak ölçü alan. School Papers. (Bakınız. Scheduling. kalite kontrol sistemi (QCS). Kolej kâğıdı. Tarayıcılı ölçüm. üzerine ölçülendirme/derecelendirme yapılmış. Senaryo. Standard Cubic Feet per Minute). Okul kâğıtları. İskandinav kâğıt ve Selüloz Test Yöntemleri. İskandinav yöntemi ormancılık. Scenario. Kireç bağlama. 401 . Yüzeyde meydana gelen çizikler. Scaling. Işık dağıtma gücü. çok yaygın görülen kalsiyum karbonat türü. Scalenohedral Calcium Carbonate. Kristalsi yapısında üçgen yüzeylerin bulunduğu. İşlere göre zamanı ve kaynakları belirleme. Belirli sürelerle yapılan bakım yöntemi. Planlı bakım. Scattering Power.

Çeşitli kâğıtlardan yapılan el işi fotoğraf albümü. Scissor Hoist. El işi fotoğraf albümü. İkinci kalite duvar kâğıdı. (ISO 5267/2). Spek dışı mal. Scope. özel bıçakla verilen bükme izi). Hamurda suyun serbestlik derecesini belirleyen bir test yöntemi. Kupramonyum hidroksit. Kullanılmayan parça. Bobin içine sarım sırasında girmiş kâğıt parçası. Kâğıttaki elyafların birbirinden ayrılma kuvvetini ölçmek amacıyla geliştirilmiş bir Tappi test yöntemi. (Pilyaj. Kapsam. Scratted Paper. Schweizer’s Reagent. Katlama yerlerinde pilyaj bıçağıyla iz verme işlemi. Scoring. Schweitzer eriyiği. Ucuz duvar kâğıdı. Scott Bond. öğütümün göstergesidir. Pilyaj kopuğu. Score Line. 402 . Şoper. Pilyaj çatlağı. Selülozu rayon ve selofan yapımı için eritmede kullanılan bir kimyasal. Pilyaj yeri yakınında oluşan hatalı kırılma izi. Score. Bir diğer yöntem Kanada serbestliği olarak bilinmektedir. Sözleşmelerde belirtilen teslimatla ilgili liste. Burada ölçülen değer. Karton kutu yapımında. Score Crack. Score Break. Score Cutter. Alman serbestliği veya yöntemi de denilmektedir (ISO 5267/1). Makaslı kaldıraç. Kapsam listesi. Scrap. Pilyaj bıçağı. Pilyaj çizgisi. kâğıdın dayanıklılığını belirleyen. Scrap in Roll. Scrapbook. Bu işlem kartonun kırılmadan düzgün kıvrılmasını sağlar. Scope List. Teslimat kapsamı. Pilyaj yerinden kopma. Bobin içi ıskarta.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Schopper Riegler (°SR). Elyaf bağlanma testi. Pilyaj işlemi. Pilyaj. Scope of Supply. kırılmayı önlemek için katlama yerlerinin önceden izle belirlenmesi. Verilenlerin kapsamı.

Tüylenme. sargılık karton. Screen Residue. Short Span Compressive Test) Seal. Yazı tabı kâğıdı. SCT. Kesafet arttırmada kullanılan pres. Basınçlı elek. Kolilerin sürtünme karşısında gösterdikleri direnç. Elekten geçmeyen rejeklerle yapılan. Öğrencilerin kullandığı çalışma kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Screen. Screening. Eleme. Döküntü kartonu. ambalaj kâğıdı. Kâğıt ürünleri ambalajlamada kullanılan. Serigrafi. 403 . Rejek. Metalden yapılmış. Hamur içindeki yabancı esnek parçacıkları ve topakları ayırmaya yarayan ekipman. Scrim. Scuff Resistance. İpek baskı. Scribbling Paper. Vidalı kompresör. Scrubber. Screenings Board. Bez takviyeli temizlik kâğıtları. Screw Press. elek sepeti. Hamur içinden esnek yabancı maddelerin veya hamur topaklarının ayrılması işlemi. Screen Basket. Elekten geçemeyen hamurdan yapılan. Salmastra. Screw Compressor. Screenings. Baca gazını temizleyen sistem. Screening Wrapper. Script. Screen Printing. Kâğıt hamuru elendikten sonra geride kalan rejekler. Basınçlı elek sepeti. kaba kâğıtlar. Sürtünmeyle kâğıt yüzeyinde oluşan elyaf kalkması. Sızdırmazlık contası. Baca gazı arıtma sistemi. Elek. Yazı kâğıdı. (Bakınız. Karalama kâğıdı. Sıkma presi. Pistonlu kompresörlere göre dah az sorunlu ve havaya daha az yağ karıştıran basınçlı hava kompresörü. Elek döküntü kâğıdı. Vidalı pres. Havlanma. Elek döküntüleri. Elek artığı. Scuffing. Sürtünme direnci.

Vakum pompalarında salmastra suyu olarak kullanılan suyun. kâğıt makinesinde üretim sırasında olmaktadır. Ambalaj kâğıtları. Halka suyu. Sızdırmazlık suyu. İkincil krepleme. Atomları birbirine bağlayan daha düşük enerjili bağlanma kuvvetleri. görünmeyen şekilde yapılan birleştirme işlemi. Sealing Wrapper. Secondary Bonding Forces. Secondery Creeping. Secondary Clarifier. (1) Borularda çekme yöntemiyle gövdede ek yeri bulunmadan yapılan üretim. Kâğıt bobinlerini veya toplarını atmosferik ortam koşullarına getirme. Makine dışında krepleme. İki katlı kağıt üretiminde üst eleğe hizmet eden hamur kasası. Seam. Seasoning. Dikişsiz. Vakum pompalarında. Kâğıt veya kartonun yapıştırma sonrası geçirgenlik özelliği. Sızdırmazlık özelliği. Salmastra suyu deposu. Seamless. Secondary Headbox. İkinci hamur kasası. Secondary Fibers. Seaming Cord. Üst hamur kasası. Fon kağıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sealability. Kutulardaki zımbalı ek yeri. Sargılık kâğıtlar. Şartlandırma. Ambalaj kâğıtları. pompa içine sızdırmazlık sağlaması (vakumun kırılmaması) için verilen su. Gerçek krepleme. Seamless Display Paper. Sargılık kâğıtlar. Son çöktürme havuzu. Sealing Papers. 404 . Kâğıdın ıslatılarak pres valsleri arasında kreplenmesi. İkincil bağlanma kuvvetleri. Hurda kâğıt elyafı. Seal Pit. Dikiş. Masuraya rulo yapılarak satılan vitrin döşemede kullanılan kâğıt. Kâğıt ip. kanalı ve buna bağlı deposu. İkincil elyaflar. Eksiz vitrin kâğıdı. Seal Water. Dikiş fitili. (2) Uzun elekte dikiş yapılmadan.

Bunlar motorlar. Safety Paper). Sectional Paper. Çökelme değeri. biyolojik arıtma işlemleri. Arıtma sistemlerinde katı maddelerin çökeltildiği havuz. Sedimentation Tank. Secondary Wastewater Treatment. İkincil hücre duvarı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Secondary Stock. Sedimentation Basin. ön arıtma işlemlerinden sonra yapılan. İkinci el makine. Güvenlik alarmları. Security Papers. (Bakınız. Line Shaft Drive. İkinci nüsha kâğıtları. (1) Kombine artığı kâğıtlar. Sedimentation. Sectional Drive. Sectional Linen Finish. (2) İkinci kalite kâğıtlar. Milimetrik kâğıt. Kâğıt makinesini döndüren tahrik grubunun. Arıtma sistemlerinde katı maddelerin çökeltilmesi. her bölüm ve grup için ayrı ayrı olması. Secondary Wall. Security Alarms. Hücre duvarının daha elyafsı ve selülozu oluşturan kısmı. Güvenlik kâğıtları. Karbon kâğıdıyla ikinci ve üçüncü kopyaları elde etmek için kullanılan pelür kâğıtları. Çökeltme havuzu. Secondary Treatment. şaftlar ve kaplinlerden oluşur. Katı maddeleri kabaca ayıran. Sekonder arıtma. (Bakınız. Multi Sectional Drive. Çökeltme. Secondary Treatment). 405 . Machine Drive. fakat düşük fiyatla satılabilen kâğıtlar. (Bakınız. redüktörler. Second Hand Machine. Bez deseni izi verilmiş kâğıt. Second Sheets. Çeşitli nedenlerle talep edilmediği için depolarda kalan. Sediment Value. Secondary Fiber). Elyafların uzunluğuna ve cinsine bağlı olan çökelme ölçüsü. Bölünmüş makine tahriği. Çökeltme tankı. Seconds. Single Shaft Line). (Eş anlamlı.

Selective Control. Selection. Seralarda. Kendi renginde. Fide kâğıdı. Selection Criteria. Yapışkan kısım kullanım anına kadar bir yağlı kâğıtla kapalı tutulur. Self Sizing. Kendinden yapışkanlı kâğıt. Self Generated Energy. Self Adhesive Paper. Hurda kâğıtta cinse göre ayırma. Açma açıklığına göre akışın lineer hale getirildiği küresel vana. Pek çok kontrol cihazının tek bir değişkeni. Selective Floatation. Pamuk gibi tohumu korumak için bir selüloz yatağı oluşturan bitkiler. Hamurdan elyaf içindeki farklı yüzey özelliklerine sahip. Tohum torba kâğıdı. Seçici kontrol. Kendinden yapışan ambalaj kâğıdı. Seçme. Baskıyla yapışabilen. Kendi ürettiği enerji. Seed Fibers. Doğal tutkallama. 406 . üretimden sonra kâğıdın dayanımının zaman içinde kendiliğinden artmasıyla gelişen durum. Self Colored. su sızdırmaz. Yapraklarıyla ayni tür kâğıda basılmış kitap. sırtı tutkallı etiket ve çıkarma kâğıtları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Seed Bag Paper. Segmented Ball Valve. Seidlitz tozu denilen ve suda eriyen tibbi toz ilacı sarmada kullanılan mavi ve beyaz kâğıt. V yarıklı küresel vana. Bir örnekte belirli özellikte olanları ayırma. Tohum elyafı. (hidrofobik) ıslatılamayan parçacıkların yüzdürmeyle ayrıştırılması işlemi. Kendinden kapaklı. Seed Germinating Paper. Self Cover. Çok dayanıklı ve süperkalenderlenmiş bir kâğıt türü. çeşitli aralık değerlerinde kontrol ettiği kontrol sistemi. Seçme kriteri. Satın alınmadan bir işletmenin kendi tesisinde ürettiği enerji. Doğal renkli. Seçme ölçütü. Tutkal kullanılmadığı halde. Her iki tarafına da tutkal uygulanmış ve basınçla yapışabilen ambalaj kağıtları. Seçici yüzdürme. dayanıklı kâğıt. Self Sealing Wrapper. Seidlitz Paper. içinde fideleri çimlendirmek için kullanılan. İlaç ambalaj kâğıdı.

Yarı kreplenmiş temizlik kâğıdı. Semicreped. Vendor) Semialkaline Pulp (SAP). Beyazlığı (Brightness) orta derecede olan selülozlar. Semidull Finish. Işığa hassas kâğıt yapımında kullanılan taban kâğıdı. yaklaşım sensörü gibi. Sensible Heat. Yarı kimyasal selüloz. (Bakınız. Yarı alkali selüloz. Çeşitli süreç değişkenlerini veya ölçüleri algılayan elemanlar. Seperating Tissue. Krepli pelür kâğıdı. 407 . Semichemical Pulp. (Eş anlamlı. Yarı mat perdahlı. çok dayanıklı yazı kâğıtları üretilen sülfit selülozları. Fotoğraf taban kâğıdı. Tam krep verilmemiş. Bir maddenin sıcaklığını değiştirebilecek küçüklükteki ısı. Yarı kimyasal karton. Orta derecede kimyasal pişirme işlemi sonunda. Genellikle oluklu kâğıtları. Semi Open Centrifugal Pump Impeller. Sensitized. Sensor. Sensitized). Sensitized Paper. Basınç sensörü. Semichemical Corrugating Medium. akış sensörü. mekanik olarak öğütülen ve NSSC selülozu diye anılan selülozlar. Semichemical Board. Satıcı. Yarı kreplenmiş. Hissedilen ısı. Algılayıcı. Yarı kimyasal oluklu kâğıtları. Çeşitli kimyasallarla yüzeyi ışığa hassas hale getirilmiş kâğıt. Yarı kimyasal oluklu kâğıtları. Semichemical Corrugating Material. Hassas yüzeyli. Semibleached Pulp. Sensitizing Papers. Hafif alkali ortamda pişirildiği için. Yarı açık santrifuj pompa fanı. Genellikle mavi renkli ve kumaş toplarının arasında seperatör olarak kullanılan tekstil kâğıtları. Semicrepe Tissue.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Seller. Kontratarda mal veya hizmet satan taraf. Yarı ağartılmış selüloz. Işığa hassas.

Settleable Solids. 2. Shading. (1) Ayarlamak. Renk. Concurrent) Sequestrants. Setup Box. (2) Takım. Ayarlama. Katlanır kâğıt bardak. (Eş anlamlı. Çalkalama. Set Change. Anlaşmazlıkların halli. Setup Drinking Cup. Shaft. Aynı renkte dalgalanma. Takmak. 1. Boyanma. Settlement of Disputes. Gölge izleri. Ardışık. Katlanır kutu. Çivitle sarılığı kapatacak boyama. Setting.Gölge. Set. (Bakınız. Shade of Paper. Boyama. (Eş anlamlı. Kağıdın rengi. Tinting). 408 . Severity. Ofset. (Karşıt anlamlı. Önem. SGW Pulping. Shade Craft Watermark. Şerit süs kâğıdı. Sifon valsi izleri. Shade. Yerleştirmek. Pasta kutusu türünde kesilmiş. Gölgeli fligran. Çukur yüzeyli şekillerle donatılmış. Mil. Chelating Agents). Couch Marks). Sallama. Shake. Mekanik odun selülozu üretimi. Birbiri ardına yapılan. Kağıdın rengi. Setoff. Şaft. Çökelebilir katı maddeler .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sequential. katlama çizgileri olan ve son anda kullanıma hazır hele getirilen kutular. Durumun ciddiyeti. Sarsma. (Eş anlamlı. Shadow Marks. Bobin makinesinde yeni bir sarıma başlama. Set değişimi. Vehamet. egütör valsi ile elyafın daha yoğun olarak toplanabildiği ve daha opak şekiller elde edilen filigran türü. Serpentine Paper. Folding Box).

İnşaatlarda duvar altında ve tavanda kullanılan döşemelik kartonlar. Karıştırma sürtünmesiyle oluşan kıvam artışı. Rifaynerde birbirine bitişik iki elyafın birbirlerinne eksenel olarak sürterek kaydırılması. Elyafı. Yaprak halinde kesmek. Shear Thickening. Raf ömrü. Shearing Strength. onlarıın altında kullanılan kâğıtlar. Shell. Sheating Boards. Rifayner bıçak ağzının yaptığı işlem. Kağıt bağlandıktan sonra devre dışı olan sevk ipi sistemi. Sheating Paper. Çekmeceli kutu. Sürtünme. tavan veya taban kaplaması. elekte elyaf yerleşimini hızlandırmak için kullanılan sarsma mekanizması. Sürtünme dayanımı. Sürtme. (1) Yaprak. 409 . kâğıdı veya kartonu tahrip edecek. (3) Çeşitli özelliklerde kâğıtların genel adı. Kovan. Shavings. Sürtme gücü. Sheehan sevk ipi sistemi. Düşük hızlı makinelerde. Bunlara selüloz alternatifi elyaflar da denilmektedir. Shell and Slide Box. İki parçayı birbirinden ayırma kuvveti. Shelf Life. sürterek ayrılmalarına yol açacak kuvvet. Sarsak. Kurutma silindirlerinde veya valslerde. Shear. (4) Ebat kesmek. İnşaatlarda döşeme kartonlarıyla birlikte. yazısız kitap ve dergi kenar ıskartaları. Gövde. Kuşe karışımında. Buna şaftla birlikte yan kapaklar takılarak kullanılmaktadır. (2) Safiha. Geveleme. İnşaat döşeme kaplaması. karıştırmayla birlikte meydana gelen vizkozite artışı. Döşeme kartonları. Tek bir yaprak. Kesim artıkları. Matbaalarda ortaya çıkan. Sheating. Sürgülü kutu. Döşeme kâğıtları. Shearing. Sheet. Duvar. Kibrit kutularında olduğu gibi kaymalı kapağı olan kutu türü. Sheehan Rope.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Shaker. silindirik yapıdaki gövde. Shear Force. Sürtünmeyle kıvam verme.

Shell Packing Paper. Shelf Paper. Baskı kalitesinin son derece iyi olduğu. Gövde hatası. Koli. Oluklu mukavva kutu. Shiner. Mal sarıcıda kullanılan boş haldeki tampon makarası. 2) Boş tampon makarası. Shipping Sack. tam pişmemiş elyaf topağı. Fişek kâğıdı. Fişek kâğıdı. Kartondan nakliye kutusu. Sheeter. Sheet Lined. Gövde. Ebat kesme. Shelf Lining Paper. Kovan kâğıdı. Yanki silindirlerde gövde yüzeyinde tespit edilen hata. El yapımı kâğıt. Arzani makas. Sheet Mold. Raf kaplama kâğıdı. Safiha oluşumu. Kâğıt yüzeyinin düzgünlüğünü. Kartondan sırt geçirilmiş/yapıştırılmış. Shell Flaw. Sheffield Porosity. Selüloz üretiminde. Shell. Taşıma torbası. Kağıt torba. Bobinden ebat kesen makine. Torbalık kraft kâğıdı. Kalenderlenmiş kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sheet Calendered. Shipping Sack Kraft Paper. 1) Kovan. Raf kâğıdı. Selüloz topağı. Karton sırt geçirilmiş. Taşıma işleri amacıyla kullanılan karton kutular. Sheet Formation. Shipping Container. Sheffield gözeneklilik testi. Sırt geçirme. Rotogravür baskı. Elde kalıplanmış. Yanki silindirlerde kağıdın kuruduğu gövde/kovan. Sheet Lining. Raf kâğıdı. yapraklar halinde yapılan baskı. Kovan kâğıdı. Sheeting. yüzeye hava akımı vererek ölçen bir yöntem. Shell Paper. Kâğıt formasyonu. Sheet Fed Gravure. 410 .

Gömlek içi kartonu. Kısa elyaf. Kıymık. Şok kurutma. Short Fiber. Shopping Bag. Shock Absorber. Shoe Press Sleeve. Shortening. Şok emici. Amortisör. Shoe Board). Sipariş miktarından az stok kâğıt. Short Circulation. Kısaltma. Kâğıt yüzeyinde kendini gösteren iyi öğütülmemiş sarı-kahverengi arası tonlarda elyaf parçası.7 mm aralıkta ölçmeye çalışır. Shopper Riegler. Düğüm. Gren yönü kısa kenar. Short Grain. Kısa döngü. Safihanın aşırı sıcaklıkla kurutulması. Shoe Board. Short Span Compressive Test. Açılmamış elyaf. Shive. Rifaynerde elyaf boylarını kısaltma. gömleği düzgün gösteren karton. Shoe Press. Pazar torbası. boyuna ve enine yönlerde sıkıştırılmaya karşı mukavemeti belirlemekte kullanılan test yöntemi. Pazar torba kâğıdı. Tekstilcilerce kullanılan gömlek paketlemede kullanılan. Shock Drying. Üzerinde yarıklar bulunan ve bant şeklinde pres valsi üzerine geçirilen sentetik gömlek. Pabuç pres. hamur kasasına verilecek hamuru sulandırmak için kullanılması. Shoe Counter Stock.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Shirt Board. (Bakınız. Testlayner veya fluting kâğıtta. Schopper Riegler). Pabuç pres vals gömleği. Dar aralıkta sıkıştırma testi. Ayakkabı taban kartonu. Short Sheets. (Eş anlamlı. Shopping Bag Paper. Kısa elyaflı ağaçların selülozu. SCT. Kağıt makinesinde elekten süzülen suyun. 411 . Grain Short). Nipi genişletilmiş pres. 15 mm lik bir kağıt şeridini 0. Bir kâğıtta kısa kenarın gren yönünde olması. (Eş anlamlı.

Bir dokuma atkı ve çözgülerden (Warp Wire) meydana gelir. Üretim sırasında. Daralma. kesimi sırasında ortaya çıkan. Taraf. basınçlı su fıskiyeleri. Elekte su jetiyle kenar kesimi sırasında verilen kenar ıskartası. Işık geçirgen. (1) Kombina artığı bobin. (Bakınız. Daralma. Matbaacılıkta buna kâğıdın doğru veya yanlış tarafı da denilmektedir. Kâğıdın kuruma sırasında en kaybederek daralması. Büte duvarına yandan bağlanan karıştırıcı. Shot Shell Top Board. Elekte kumaşın enine doğru olan ipleri. Side. (1) Kombine artığı bobin. Side Cut. Atkı. (2) Kenar ıskartası. (2) Ebat kâğıtta baskı srasında ölçünün daralması. eninde meydana gelen daralma. Shower. Shot Shell Tube Paper. Show Through. Matbaa artıkları. Duruş. Shredded Tissue. Fabrikanın belirli bir süre için durması/kapanması.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Short Ton. Kâğıt üretiminde ise keçe tarafı veya elek tarafı denilmektedir. Shutdown. Tüfek tapası kartonu. çok dar. Side Entry Mixer. (2) Basılmış bir kağıt üzerine konulan basılmamış bir kağıdın üzerinde ölçülen mürekkep yoğunluğu. Kesme vanası. SIC (Standard Industrial Classification). (2) Yaş kenar ıskartası. Side Run). Ambalajlamada dolgu olarak kullanılan dilinmiş pelür kâğıdı. Side Run. şerit şeklindeki kesim ıskartası. Fişek kâğıdı. Kâğıdın üst veya alt tarafı. Fıskiye. Shute Wire. 412 . Kâğıdın tampondan bobine. Shreds. Elekte ve keçelerde temizlik amacıyla kullanılan. (1) Şeffaf. Shute off Valve. (1) Büzülme. Shrink. Kâğıdın müşteri taleplerine göre kesilmesi sırasında ortaya çıkan dar enli bobin. Warp Wire). 2000 Libre. Standart endüstriyel sınıflandırma. (Bakınız. Dilinmiş kâğıt parçaları. Shrinkage. Yandan girişli karıştırıcı. kâğıdın kururken.

İşaret levhası. Silencer. diğer tarafı mavi veya yeşil olarak üretilen ve ipek kumaşları sarmada kullanılan dupleks kâğıtlar. Silikat. Sign Board. Taklit edilmemesi için hamuruna ipek iplik parçaları karıştırılmış güvenlik kâğıtları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Side Run News. Signature. Silent Program Paper. İpek baskı kâğıdı. Silisyum dioksit. Sessiz kâğıt. Bir tarafı tamamen beyaz renkli. Silent Paper. Kartondan yapılmış ve basılmış. Kitap veya dergide. (1) Eksoz susturucusu. Silk Protection Paper. baş kısımda bulunan belirli sayfalardan oluşan bölüm. (2) Vakum sisteminde su seperatörü olarak kullanılan tanklara verilen diğer isim. Serigrafi kâğıdı. Noiseless Paper). Cam suyu. Farklı elyaf boylarının oranlarını belirleyen. İç yapısında saptırma plakaları bulunduğundan susuturucu gibi de çalışmaktadır. Susturucu. Sieve Analysis. (Eş anlamlı. (SiO2). Sessiz program kâğıdı. Silk Wrapper. gramajlı kâğıtlar. Gazete kâğıdı kenar ıskartası. Silk Screen Paper. İpek ambalaj kâğıdı. çeşitli uyarı levhaları. Sign Paper. Silent Paper. Silisyum dioksit ve onun çeşitli formları. Elek analizi. Silicated Paper. Kâğıtta sodyum silikat. Opera ve balelerde programların basıldığı veya müzik eserlerinin canlı performansında notaların basıldığı ses çıkarmayan. (Eş anlamlı. Silica. İçinde silisyum bulunduran bileşikler. yumuşak dokulu. İmza bölümü. çeşitli göz büyüklüğündeki eleklerle yapılan analiz. Noiseless Paper). Sight Glass. İşaret ve ikaz levhaları. Açık havada kullanılan basılı ilan ve uyarı kâğıtları. 413 . Silicate. Ses çıkarmaz kâğıt. İpekli güvenlik kâğıdı. Gözetleme camı. Standart gazete kağıdı ölçüsüne getirmek için yapılan kenar kesimi. Kapalı kapların üzerinde bulunan ve içerinin gözlendiği cam açıklık. Cam suyu ile kaplanmış kâğıt.

bir yüze veya her iki yüze kuşe kaplaması yapılmış. sargılık pelür kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Silver Express. (Bakınız. Single Cylinder Machine. Kesilmeden rulo halinde sarılmış tek yüzlü oluklu mukavva. Silver Tissue). Gümüş pelürü. Düşük kesafet değerli hamurun kesafetinin daha da düşürülmesinde kullanılan sulandırma yöntemi. Katmanlı layner. Tek yüzlü rulo oluklu mukavva. (2) Yanlış kullanılmakla birlikte yanki silindirli makine. Tek yüzlü oluklu mukavva. Single Grade Machine. Metallerde fosfor aramak için kullanılan test kâğıdı. Gümüş renkli etiket kâğıdı. İmitasyon keçe izi. Atık ısıdan yaralanmadan yapılan enerji üretimi. (Eş anlamlı. (Bakınız. Single Faced Roll. Yüksek kesafetlerde iki kademeli sulandırma yöntemi kullanılır. Kapasitesi çok fazla olduğundan verimsizliğe neden olmaması için tek tür kağıt üreten hızlı ve büyük makine. Tek tür kağıt üreten makine. Ek 4). oluklu mukavvada dış yüz olarak kullanılan karton. Silver Nitrate Paper. (Bakınız. (1) Yuvarlak elekli makine. Tek katlı kuşe. Single Dilution of Stock. Gümüş etiket kâğıdı. Gümüş nitrat emdirilmiş test kâğıdı. Silver Label Paper. İz keçeleriyle verilen izleri taklit etmek için. Gri renkli posta kolilerini paketleme kâğıdı. Basit çevrim. Single Lined Board. Silver Tissue. Gümüş posta kâğıdı. keçelerin kullanılmasının mümkün olmadığı. Tek kademeli hamur sulandırma. Silver Wrapping Paper. Gümüş nitrat kâğıdı. son derece hızlı makinelerde kullanılan izli pres valsleriyle verilmiş izler. Gümüşün kararmasını önlemek için kullanılan. 414 . Combined Cycle) Simulated Felt Mark. Single Faced Corrugated Board. Single Coated. Ek 4). İki farklı hamur kullanılarak çok katlı olarak üretilmiş. Sadece bir kez. Simple Cycle.

Tek katlı ve dupleks olmayan kitap kapağı. Palmiye türü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Single Line Diagram. Single Thick Cover. Bölünmüş makine tahriği daha sonra ortaya çıkmıştır. Single Ply. Çekişsiz kurutma. çok hızlı kâğıt makinelerinde. Tek hat şeması. İki valsten oluşan bir pres. Bu tür kurutma tasarımı. (Bakınız. İsviçre Standartlar Komisyonu. (Bakınız. Tekli kesim. Machine Drive. “No Draw Drier” ile aynı anlamdadır. üretim sırasında sıcaklıkla birbirine bağlanması. Site. Single Tier Dryer. Single Nip Rolls. (2) Makinenin bulunduğu yer veya bölge. Sinterleşme. Single Shaft Line Machine Drive. Kâğıt hamuruna katılan şap ve reçinenin. Kurutma silindirleri içindeki kodensatı alan düzenek. Tek kat kapak. Sectional Machine Drive). Sisal ve palmiye türü bitkilerin yapraklarını nakliye sırasında bantlamak için kullanılan çok güçlü yapışkan bant. Bir yaprak kâğıda uygulanan asitsizleştirme işlemi. Tek katlı. Siphon. Tek nipli pres valsleri. Tek sıra silindirli kurutma. Tek nipli kalender. SIS (Standardiserinskomissionen i Sverige). Sintering. Calender Stack). 415 . safihanın alt ve üst sıra silindirler arasındaki farklı keçelere geçiş yapmadan. Mass Deacidification). Tek yaprak yöntemi. Kâğıt makinesinde tek bir şaftla tüm grupları tahrih etme. Sisal. Kâğıt makinesinde tek katmanlı olarak üretilmiş kâğıtlar. Her seferinde tek bir yaprak halinde yapılan kesim yöntemi. Sisal Tape: Sisal bantı. Sifon. Oluklu kutuların dış yüz kartonları dışında pek çok kâğıdın genel özelliği. Single Stack Calender. (1) Saha. Kâğıtla ilgili standartları bulunmaktadır. Single Sheet Cut. Single Sheet Method. Sisal bitkisi. (Bakınız. Tek şaftlı tahrik sistemi. sağlıklı üretim sağlaması nedeniyle geliştirilmiştir. tropikal bir bitki.

daldırma yöntemi tutkallama için kullanılan tutkal teknesi. Yüzey tutkalı (nişasta tutkalı) kâğıt yüzeyindeki gözenekleri presle tutkal doldurma işlemidir. 416 . Tutkal lekeleri. Bunlar arasında. Eskiz kâğıdı. Sizing Accelerators. kâğıdın su/mürekkep emme özelliğini kontrol eder. Bu işlem kâğıt yüzeyini düzgünleştirirken. Kâğıtta hamur halde ve yüzeyde kaplama şeklinde kullanılan tutkal. Kâğıda yüzey tutkalı uygulamak için kullanılan ekipman. Tutkal tutunumu. lateks. jöleler. İç veya yüzey tutkallama. Sized and Supercalendered. ölçülmesi. şap ve benzeri kimyasallar. (2) Ölçülendirme. yüzey tutkallı kâğıt. ASA bulunmaktadır. Tutkal çökeltici. Size Pick up. Karalama kâğıdı. Tutkal pres. (HCO3-). Tutkallı ve süperkalenderlenmiş kâğıtlar. Size Press. Tutkallama hızlandırıcıları. Mordan maddeler. Sizing. El arabası. iyileştirilmesi ve kontrolü için kolay ve etkili istatistik araçlarının kullanıldığı bir yönetim stratejisi. Yüzey tutkallamada. Tutkal teknesi. Kâğıdın su emiciliği ayarlanmış. Altı sigma. reçine-şap. AKD nin selüloza tutunumunu hızlandıran maddeler. Six Sigma. Skid. Yüzey tutkalı uygulaması sırasında tutkal topaklaşması nedeniyle. Sketching Paper. Tutkal. kâğıt yüzeyinde görülen şeffaf lekeler. Sized Paper. Tutkallı kâğıt. Sizes of Paper. (1) Tutkallama. Size Specks. Size Precipitant. hayvansal zamklar. analiz edilmesi. Kâğıt ebatları. Cetvel ağzından çıkan hamurun elek üzerinde yanal hareketi. nişasta. AKD. Kayma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Site Facilities. Yerel imkanlar. Skating. 4 tekerli sehpa. Operasyonlarda mükemmelliğin sağlanması amacıyla işletmelerde süreçlerin tanımlanması. Size Tub. Kâğıt hamuruna katılan ve tutkalın elyafa tutunumunu sağlayan. Size.

Bitümlü kâğıt. Sarakmayı alma. Skin. Skin Contact. (Bakınız. Katlanma. Zayıf tutkallı kâğıtlar. Dokunma. Sarakıtma. Gevşetme. Skipped Coating. Kağıt makinesinde gevşeyen ve sarkan safihayı. Germe. Kireç teknesi. öndeki grubun hızını düşürerek düzeltme. Skin Parchment. Deri teması. Deri parşömen. Slack Take out. Skim). Yüzey tutkalı yapılmaması. Bazı kimyasal maddelerde iş güvenliği amacıyla yasaklanan doğrudan deri teması. Slack Take up. Genellikle ofset baskıya uygun yüzey tutkallaması yapılmış kâğıtlar. kâğıdın ağırlıkla sarkmasıyla oluşan sonuç. Kireç söndürme tankı. Slabbing. Aşırı tutkallama ise. Kağıt makinesinde gerilen safihayı. Skin Coat. Film kaplama. Slack Sized Papers. Çatı kaplama kâğıdı. Kâğıdın katlanması. Slack Take out. Slack Take up) Slack Edges. 417 . Kurutma kısmında kağıtta meydana gelen sarkma. Yüzey tutkalı yeterli düzeyde olmayan. bazı bölgelerin kaplanmadan geçilmesi. mürekkebin kağıda geçmemesine ve kâğıt yüzeyinde kurumamasına yol açar. Slacked Sized. matbaada kâğıt üzerinde mürekebin dağılmasına ve tozlaşmaya neden olur.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Skim. (Eş anlamlı. Slack. Yüzey kaplama işlemi sırasında. Slaker. Slaters Paper. öndeki gruba hız vererek düzeltme. Yüzey kaplaması sırasında. Az tutkallı. Sekmeli kaplama. Gevşeme. İnce kaplama kâğıdı. Gevşek kenar. Orta derecede yüzey tutkallaması yapılmış kâğıtlar.

Sürgülü hamur vanası. Slick Finish. Şlaym birikintisi. Kayma direnci. Slide Box. Cetvel ağzı. kaygan yapıda. Cetvel ağzı dudağı. Slide Resistance. Slender Fibers. hamur kasası çıkışında. 418 . Hamur sisteminde görülen. Hamur ve su sisteminde. Gömlek. Bozunmuş elyaf tortusu. Bir kolinin içindeki yükle birlikte ölçülen kayma direnci. Kayma açısı. Cetvel ağzı açıklık krikosu. kaymaya başlama açısı. Sürgülü kutu. Oluklu kutularda. Slime). İnce hücre duvarı olan elyaflardır ve kâğıtta yoğun ve düzgün yüzey sağlarlar. Hamur kasası üst dudağını lokal olarak indirip kaldıran ayar mikrometreli krikoları. Slice Lip. Slide Angle. Kâğıt makinesinde. kutu tabanının eğimli yüzeyde sürtünme kuvvetini yenerek. Zayıf elyaflar. Slime Control. Hamur kasası üst dudağını indirip kaldıran ana kriko. bakteri oluşumunu kontrol altına almak. Kibrit kutusu şeklindeki sürgülü kutular. hamurun düzgün akışını sağlayan açıklık. Şlaym kontrolu. Çekmeceli kutu. Slice Setback Jacks. (Bakınız. bakteri adacığı. Cetvel ağzı ayar krikoları. Genellikle pabuç pres valsi gömleği.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sleeve. Slime Deposits. Cetvel ağzı izleri. Düz perdah. Slime. Slice Opening Jack. Cetvel ağzının ayarlanabilen dudağı. Şlaym. İnce elyaflar. Slide Gate Valve. bozuk profilli safiha görünüşü. Cetvel ağzının yanlış ayarı nedeniyle oluşan. Slice Marks. Slice.

Slippage. Kayma. ek yerinden veya mihver borudan kaymış kâğıt bobini. Slitter. Kil ve su karışımı gibi yarı katı maddeler. bıçaklardan çıkan elyaf ve dolgu maddesi tozları. çerçeve kenarıdır (Deckle Edge). Slime Spots. Bu kesim bıçakla yapıldığından net ve düzgün görünümdedir. Kâğıt tampondan bobin haline getirilirken. hacim kaplamasına rağmen. Hamurla birlikte köpük şeklinde geldiği için. (1) Sulu çömlekçi kili. Şlaym önleyici. Slipped Roll. Şlaym lekesi. kurumamış mürekkebin diğer kâğıda geçmesini önleyen. Ara kâğıdı. bu nedenle her yapraktan sonra araya konulan kâğıt. Slitter Dust. Dilici tozu. (Eş anlamlı. İçten kaymış bobin. Yuvarlak disk şeklindeki bıçaklar. Dilici. Dilici. Dilici kenarı. Slip Sheet Paper. Bıçak kenarı. Dilici bıçakları. Dilme. (2) Kâğıt parçası. Slitter). Mikrop öldürücü bir kimyasal. delik yerine leke bırakan şlaym izi. Tampondaki kâğıt kenarı. Bu kenar su jeti ile kesildiğinden. Kâğıt beyaz suyundaki şlaym oluşumu nedeniyle nedeniyle. Fren balatalarında fiziksel kaymayı ifade eder. Baskı sırasında. Bobin haldeki kâğıdı. Slitter Winder. yeniden kenar kesimi yapılır. bünyesinde sağlıklı elyaf bulundurmaz. Asenkron motorlarda ise senkron hızla gerçek hız arasındaki farkı belirtir. Slimicide. Sıkı sarılmadığı için. kenarları kahverengiye dönüşmüş delik. Şlaym deliği. Şlaym bakteri adacığı olduğundan. Kâğıt kesiminde bobin veya rulo yapmanın dışında ebat kesimi de yapılır. Dilme işlemi sırasında. Slip. 419 . daha dar ve küçük ebatlı rulolar haline getiren döner bıçaklı makine.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Slime Holes. Buna “Sheeting” denilmektedir. Slitting. Slitter Knives. Slitter Edges. kâğıtta görülen. saçaklı görünür. Kullanım amacıyla istenilen ebada getirerek bobin halinde dilme.

Odunun iyi pişirilip öğütülmemesi nedeniyle. Çamur teksif polimeri. Su tutunumu yüksek olan hamur. Balçık. Yarık genişliği. Çamur aktarma/işleme. Yüksek elektrik direnci nedeniyle. Arıtma çamuru. Yarıklı kuşeleme. koli haline getirilen ve zımbalanan oluklu kartondan yapılma levhalar. (Eş anlamlı. Slot. Slot Width. selülozda görülen sert parça. Slowness. Yarıklı sepet. Extrusion Coating). 420 . Çamur susuzlaştırma polimeri. Slotted Container. ihtiyaç halinde kesim ve pilyaj yapılan yerlerinden katlanarak. motorların stator yarıklarına konulan ve iletkenlerden gövdeye elektrik atlamasını önlemek için kullanılan ısıya dayanıklı kâğıtlar. (1) Su tutunumu yüksek safiha. Su süzülümündeki zorlanma. Su tutunumu. Yarıklı elek sepeti. Atık çamur koyulaştırma. Su arıtma sisteminde ayrılan veya çökelen katı parçacıklardan oluşan çamur. Çmur teksifi. Kuşe malzemesinin bir yarıktan basınçla sıkılarak verildiği kuşeleme yöntemi. Sludge Thickening. Ankuş kağıdı. Sebestliğin (Freeness) tersi olan davranış biçimi. (2) Su tutunumu yüksek olan hamurdan yapılma kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sliver. Slot Paper. Dikdörtgen görünümlü. Kullanıcı tarafından. Çamur susuzlaştırma. su süzülümü geç olan kâğıt hamuru. Slot Coating. Arıtmadan çıkan çamurun suyunu alarak. Sludge. Yarık. Elekte çıtalar arasındaki mesafe. Presbant. Sludge Dewatering. Sepetli temizleyicilerde yarık aralığı. dar ve uzun yarıklar. Eleklerde kullanılan yarıklı sepetler. Sludge Handling. Kırımlı koli. Sludge Dewatering Polymer. Kıymık. Slotted Basket. Elekte kendini belli eden. Makaron kâğıdı. Slow Sheet. daha az hacimli nakledilebilir bir yapıya kavuşturma işlemi. Slow Stock.

Yüzey düzgünlüğü. su ile ıslatarak hamur elde etme Smart Technology (Self-Monitoring. Kâğıt yüzeyinin tamamını kaplayan filigran türü. Smoothered Watermarks. Yıkama fıskiyesi. Geri kazanma kazanından elde edilen. Sadece kalenderleme yapılmış kâğıt. Akıllı teknoloji. Hamurlaştırma. Slushed Paper Stock. Smart Packaging. Kükürt dioksit. Smoothness. Hamur kasası cetvel ağzı çıkışında veya egütör valsi çıkışında oluşan baloncukların bıraktığı izler. pigmentler ve sudan oluşan düzgün karışım. (Benzer. Kâğıtta basım içim aranan özelliklerden biri.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sluicing Shower. ergimiş haldeki inorganik kimyasallar. Tam kaplı filigran. Slurry. Smoothing Press. algılarak bunları uyaran ambalaj yapısı. (2) Sulu hamur karışımı. Kendini veri bozulmasına karşı yenileyebilen sistemler ve teknolojiler. Arasında hava kalmayacak şekilde preslenmiş kâğıtlar. Snailing. bağlayıcı. Pulperde ıslatılmış kâğıt. Analysis and Reporting Technology). Preslenmiş kâğıt destesi. Akıllı ambalajlama. (1) Kuşe hamuru. kullanıma hazır hamur. Ara kâğıdı. Kesafeti % 1 ile % 6 arasındaki hamurlar. çevresel faktörleri. Slushing. Smut Sheet. Smelt. Pulperdeki hamur. Slush. Kuşe kaplama amacıyla hazırlanmış kaolin. Selülöz veya hurda kâğıdı. Ambalajın içindeki durumu. Kâğıt hamuru. Kabarcıklanma. 421 . Islak hurda kâğıt. Keçesiz ve safihayı düzgünleştirmeye yarayan kurutma öncesi presi. Active Packaging) Smashed Bulk. Her tür katkı maddesi ilave edilmiş. Ergiyik. SO2 (Sulfur Dioxide). Düz perdahlı. Düzeltme presi. Kuşe çözeltisi. Smooth Finish.

Kostik çözeltisiyle selüloz elde edilme süreci. 422 . Soap. Sodyum bisülfit. Sabun. (2) Soda selülozu. Çok basamaklı. Soda süreciyle selüloz üretimi. Soda klorin süreci. kimyasal olarak. Sodyum Karbonat. (1) Sodyum karbonat. Sülfit selülozu elde etmek için kullanılan bir tuz. Soda Process. Selüloz ağartmada kullanılır. Sodium Bisulfite. Soda Ash. Soap Wrapper. Samanlı kâğıt. Sonra klorlama yapılır. Soda prosesi/süreci. Soda külü. Soda Pulp. (NaAlO2). Makaron kâğıdı. Yüksek sıcaklıkta. Sodyum tuzları ve reçine asitlerinin oluşturduğu sabunların kullanıldığı tutkallama. Uzun elyaflı kamış veya saman selülozundan elde edilen kâğıt. Sodyum klorat. Soda Straw Paper. Soda Clorine Process. samandan selüloz hamuru elde edilen bir süreç. Saman. kostikle odunun parçalanması sonucu elde edilen selüloz. Doymuş veya doymamış yağ asitlerinin bazlarla yaptığı tuzlar. Sodium Aluminate. (NaHSO3). Güçlü bir oksitlendirici. Yüksek elektriksel dirence sahip kâğıtlar. Soda Pulping. Soda külü. önce alkali ortamda bir ön işlemden geçer. Soap Size.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ SOx (Sulfur Oxides). Sabun paketlerinin içinde veya dışında kullanılan ambalaj kâğıtları ve kartonları. Susuz sodyum karbonatın ticari adı. Sodyum aluminat. Sodium Carbonate. Sodium Chlorate. Sabun tutkalı. Soda. Kükürt oksitler. Alkali ortamda yıkanır ve son olarak hipokloritle ağartılır. Socket Paper. Sabun kâğıdı. Kağıtta iç tutkallamada kullanılan bir kimyasal. Soda selülozu.

Kraft sürecinde. Sodium Peroxide. Sodium Hypochlorite. Sodyum hidroksit. (NaClO2). Sodium Sulfide. Soft Nip Calender). Sodyum hidrosülfit. (NaOCl). Sodyum klorit. Tuz. Sodium Hydrosulfite. suda çözünmeyen maddelerin çözünmesini sağlar. Selüloz ağartmada kullanılan bir kimyasal madde. Yumuşatıcı maddeler. yatak yağlamada kullanılan gresler. Sodyum silikat. Selüloz üretiminde deterjan işlevi görerek. Cam suyu. Kâğıdı kaplamada kullanılan bir bileşik. Fazla baskı yapmayan makine kalenderi. Sodyum sülfit. Yumuşak dokulu karton. Sodium Silicate. Düşük kaliteli. Yumuşak yüzeyli. (Eş anlamlı. Sodium Sulfate. Soft. Sofra tuzu. 423 . Soft Cook. Sodium Chlorite. (NaS2O3). (NaCl). Sodyum klorür. Sodyum sabun gresi. Kâğıt keçe. Sodyum tiyosülfat. Sodyum sülfat. Sodyum sabunu. (Na2S2O4). (Na2O2). Sodium Hydroxide. Sodyum hipoklorit. sodyum hidroksitle kullanılan bir kimyasal. Selüloz ağartmada kullanılan bir klor bileşiği. Sodium Soap Grease. Soft Calender. Yumuşak kalender. Çok pişmiş selüloz. Kâğıt hamuruna katılan ve kâğıda dokunulduğunda yumuşaklık hissi uyandıran kimyasal maddeler. (Na2S). Sodyum peroksit. Softboard. Sürece bu nedenlesülfat süreci denir. Fazla kloru nötrleştimede kullanılan bir tuz.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sodium Chloride. (Na2SO4). (NaOH). Sodium Thiosulfate. Sodium Soap. Softening Agents.

Kırılgan yapıda. bozulmadan ebadının küçültülmesi. Soft Fold. Yumuşak ağaçlar. Yumuşaklık. Soft Pulp. Solution). Softwood Pulp. Sol. Tek bağlayıcı. Yüzeyindeki dokunun sert olmamasından kaynaklanan yumuşak dokunuşlu vals. Çözelti. Kırmadan katlama. Photographic Paper. Nakliye amacıyla büyük ebatlı kağıdın rulo yapılarak. (Bakınız. Çam. Yumuşak selüloz. Soft Roll. kolay dağılabilen floklaşma türü. Gümüş bromid kaplı. Yumuşak nipli kalender. Solar Chloride. Bir kağıt fabrikasının sattığı. Yumuşak flok. Kuşe çözeltisinde tüm bağlayıcı özelliklerine sahip olduğu için yardımcı bağlayıcıya gerek duyurmayan bağlayıcı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Soft Flocs. Yumuşak vals. Softwood. Yumuşaklık ağacın selülozu ile ilgili değildir. Hardfold). Satılan enerji. Software. Photographic Paper. (Bakınız. Matbaalarda kenar kesimi sonunda çıkan beyaz kâğıt artıkları. Yazılım. Yumuşak ağaç selülozu. Yumuşak katlama. Soft Hardwoods. Softwood). Aşırı pişilmiş odun selülozu. Sold Energy. siyah beyaz fotoğraf kâğıtları. Softness. Soft Starter. Beyaz matbaa artığı. Bu tür ağaçlar daha geç büyürler. Rulo yapma. Gümüş klorit kaplı. Soft White Shavings. Yumuşak kaldırıcı. Sert ağaçların görece olarak yumuşak olanları. tüketim kapasitesi fazlası enerji Sole Binder. İğne yapraklılar ailesinden ve selülöz üretiminde kullanılan ağaçlar. manolya gibi geniş yapraklı ağaçlar. Solar Bromide. siyah beyaz fotoğraf kâğıtları. Soft Nip Calendar. köknar türü iğne yapraklı ağaçlar. Kavak. Kâğıda dokunulduğunda hissedilen yumuşaklık. 424 . Bakınız. Motoru zorlanmadan kaldıran elektronik yol verici.

işlenmesini. Solid Board. Solid Index Bristol. Kalın makine kartonu. Katı atık akışı. Mukavva. Som karton. Atık üretimini. Çözüngenlik. Katı atık yönetimi. Çok katlı endekslik bristol. Maket kartonu. Genel olarak kalın kartonlara verilen ad. Kâğıt makinesini monte etmek için. Solid Fiber Shipping Container Board. ağartılmamış sülfat kartonu. Kalın bristol. Kâğıt makinesinde üretilen dosya seperatör kartonu. (Eş anlamlı. Solid Bristol. makinede yüksek gramajlı olarak üretilen bristol. Tahta çerçeveli ambalaj. Elektrikli valf. Solid Unbleached Sulphate Board.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Solenoid Valve. Kalın ağartılmış bristol türleri. makinede üretilen kalın karton. kapanan valf. nakliyesini. bir kerede. Sodyum silikat. Solid Waste Management. Kalın koli kartonu. toplanmasını. Solid Waste Stream. Yapıştırma olmayan mukavva. beton içinde bırakılan montaj plakası. Sole Plate. 425 . Kalın izolasyon kartonu. Çok katlı. Solid Board Frame. Makinede çok katlı olarak üretilen esmer sülfat kartonu. Bir kerede. Kâğıt yığınının alt ve üstüne tahta levha veya palet kapatarak yapılan ambalaj türü. Kuşeli beyaz sülfat kartonu. Cam suyu. Çözünebilirlik. Solid Bleached Bristols. Yüksek gramajlı matbuat kartonları. Solubility. Taban plakası. Base Plate). Solid Fiber Board. Soluble Glass. Birden fazla katmanlı olarak. ayrılmasını. Solid Bleached Sulphate (SBS). geri dönüşümünü ve kalanların değerlendirilmesini planlı bir şekilde ele alan yönetim sistemi. Solid Felt. Elektrik bobininin mıknatıslanma etkisiyle açılıp.

kazeinin bozulmasından dolayı ekşi koku yayan bir kâğıt. Solventle çözülebilen. Seçme. Sontara®. Desorption). 426 . Çözünebilirlik dengesi. Çözelti. Kaynağında ayırma. Atıkların üretildiği yerde cinsine ve türüne göre ayrılması. Sorcerer Image Analyzer. Sontara®. Çözünmüş madde. Bir maddenin çeşitli frekanslarda ses emebilme özelliğini gösteren bir değer. (1) Elle veya mekanik olarak. Çözgenli tutkallama. 10 mikronun altında çapı olan lekeleri görmeye ve analiz etmeye yarayan bir video leke belirleme cihazı. Solvent Based. Elyafın veya kâğıdın su emmesi.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Solubility Product. (2) Karışık hurda kâğıtların. Ayıklama. Sour. Source Sampling. Kaynaktan alınan örnek. Çözünecek madde ile sıvı rasında oluşan. Emilme. Solvent bazlı. (Zıt anlamlı. çözünme miktarını belirleyen denge. Sorption. Solventli tutkallama. Kurutma sırasında alkol uçarak buharlaşır. Ses seviyesi. Ses aktarımı. Solution. Sound Level. Ses emilim katsayısı. Asitle temizlemek. türlerine göre ayrılması ve ayıklanması. Solvent Sizing. Sour Coated Paper. Gözeneklilikle ses emiliminin arttığı bilinmektedir. kâğıt hamurunda tutkal olarak kullanılması. Gürültü seviyesi. Ses geçirgenliği. Elyaftan yapılan patentli bir tür temizlik bezi. Source Seperation. Reçinenin uçucu alkollerde çözünerek. Sorting. Elek veya egütör valsini asitle temizlemek. Kazeinle kaplandığı için. Sound Absorption Coefficient. Emme. Bir ekipmanın çıkardığı sesin desibel cinsinden değeri. (3) Bir tür içinde daha kaliteli özellikleri olan hurda kâğıdın veya selülozun belirlenmesi. Sound Transmittivity. Görüntü analiz sihirbazı. Ekşi kâğıt. ebat kâğıtların kusurlu olanlarının seçilmesi.

alçı. Özel yiyecek kartonu. elde kâğıt yapımında kullanılmaktadır. Özel harmanlar ve kimyasallar gerektirirler. Selülozu. İstatistiksel süreç kontrolu. % 45 i protein ve kalan kısmı yarı selülöz olan madde. Özel sipariş emri. (Eş anlamlı. Special Marking Order. Special Pigments. Bahçelerde havuz kenarlarında süs bitkisi olarak kullanılmaktadır. Fligranlı güvenlik kağıtları gibi kağıtların siparişleri. Özel elyaflar. Speciality Papers). filigranlı kâğıtlar gibi değişik özellikleri olan kâğıtlar. Esparto. Özel pigmentler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Soya Flour/ Soybean Flour. Özel kâğıtlar. Special Grades. Tekstil üretiminde kullanılan elyaflar. Özellikleri bilinen ve yaygın üretilen kâğıtlardan farklı olan kâğıt türleri. Spanish Grass. Kuşe çözeltisine katılan. Kanun kitabı kapak kartonu. soya fasulyesinden yapılma bir ürün. Soya unu. Spare Parts. Special Pulps. Special Food Board. Kimyasal selülozlardan çözülerek kullanılırlar. Gıda ambalajlamasında kullanılan kartonların ortak adı. İspanyol çimi. Soybean Protein. Spare Parts). plastik pigmentler. Bu gruba seçilmesi ekonomik olmayan türlerin tamamı girmektedir. Spares. genel üretim spesifikasyonlarına uymayan sipariş emri. Yedek parça yönetimi. (Eş anlamlı. Special Lawbook Paper. Kâğıtta iç tutkal ve yüzey kaplamasında kullanılan. SPC (Statistical Process Control). baryum sülfat ve kalsiyum sülfoaluminat. pamuklu kâğıtlar. CEPI EN 643 satandardıyla belirlenmiş bir hurda kağıt grubu. Güvenlik kâğıtları. Özel türler. Genellikle çok katmanlı kartonlarda orta tabakada kullanılırlar. 427 . Yedek parçalar. talk. yağı alındıktan sonra geriye kalan kalan küspesi. Spare Part Management. Soya fasulyesinin öğütülerek. Specialities. Müşterinin belirlediği özel spesifikasyona göre üretilmesi istenilen. Soya fasulyesi proteini.

dispergerde. Özel selülozlar. Özgün endüktif kapasite. havanın. bilinen selülozların dışında. Specialty Papers. Specialaity Cover Paper. (Bakınız.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Speciality Coating Pigment. Kilovat saat/ton kuru madde için kullanılır. düzgün yüzeyli veya gofrajlı kâğıt ve kartonlar. Sabit basınç ve sıcaklıkta. Refinerde bıçak ağzı uzunluğu. Specialities). Specific Energy Consumption. Specific Heat. pulperde. diğer bitkilerden elde edilen. Özel kapak kâğıdı. Specific Energy). (cal/g°C veya Btu/lb°F). Specific Surface Area. mal sarıcıda. Specialty Pulp. kurutmada. Özgün enerji tüketimi. Özgül ısı. elekte. Azot emdirme yöntemiyle ölçülür. aynı iki plaka arasındaki kapasitesite değerine göre oranı. Elde edilen veya verilen değer. Bir ekipmana ait özel alet. kalenderde yapılan işin etkinliği ve verimliliğini belirlemek açısından bilgi vermektedir. Specific Edge Length. Bir ton kuru bazda selüloz için harcanan öğütme enerjisi. iki plaka arasındaki endüktif kapasite değerinin. Bakılan örnekte. (Bakınız. Rifaynerde bıçak ağız uzunluğunun harcanan öğütme enerjisne bölünmesiyle hesaplanan birim uzunluk başına harcanan enerji. Özgül ağırlık. Özgül yüzey alanı. Birim ağırlıktaki elyaf veya dolgu maddesinin yüzey alanı. Kâğıt üretiminde kullanılan. Özgün enerji. Özel kuşe pigmenti. birim ağırlıktaki bir cismin sıcaklığını 1ºC arttırabilen ısı. Specific Filtration Resistance. Specific Gravity. Specific Inductive Capacity. Özel alet. Özgün filtrasyon direnci. Special Tool. Özgün yerçekimi. Genellikle m2/gram cinsinden ifade edilir. 428 . Kuşe kaplı. nadir bulunan selülozlar. (Ws/m) Specific Energy. Spesifik bıçak yükü. Gerçekte bu terim fabrikadaki her işlem için kendine özgün kullanılmaktadır. Spesifik kenar uzunluğu. Spesifik enerji. preslerde. Bir cismin ağırlığının hacmine bölünmesiyle elde edilen değer. Specific Edge Load.

Cilt Sırtı. (Lt/kg) Specimen. Hız. Specular Gloss. Örnek. yüzeye düşen ışık miktarına oranı. (Eş anlamlı. Özgül yüzey yükü. 429 . Birim kütlesinin kapladığı hacim. Küresel vana. Rifaynerde özgün enerjinin riyafner bıçağındaki kesme çubuklarının uzunluğu toplamına bölümü.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Genellikle kâğıtta 4-12 m2/gr yüzey alanı olan dolgu maddeleri kullanılır. Spine. Kâğıt veya selülozda. Spektral yansıtıcılık. motor şaftına bağlanan hız algılayıcısı. Speed Encoder. İp parşömeni. Spherical Valve. Genellikle makine hızı. (Vat-san. Spiral Wound Dandy. (Eş anlamlı. Spinning Parchement. Specific Volume. Spent Liquor. Spektral yansıma. Ayna parlaklığı. Speed Regulated Drive. Back Bone). Benek. Specular Reflection. Hız enkoderi. Specific Surface Load (Refining). Hız kontrollu tahrik. Geri kazanılmış likör. Ayna yansıması. Spesifik hacim. Nümune. Spiral Laid. Bükülerek ip yapmak üzere üretilmiş parşömen kâğıdı. Speed. Spectral Reflectivity. Test örneği. Kağıt makinesinde genellikle hız kontrolu yapılan motorlar kullanılır. Bir yüzeyden yansıyan çeşitli dalga boylarındaki ışıkların toplamının. Speck. gözle görülen yabancı parçacıklar. Hız kontrolu yapılan motorlarda. Spiral Laid). Çok özel durumlarda 70-80 m2/gr olanları kullanılmaktadır./m²). Spectral Reflectance. Spiral desenli egütör valsi.

Splint Stock. Ekleme bantı. Spot Order. Splice Tag. Hava tabancalı kaplama. (1) Kâğıt topunu bölme. (2) Rifaynerde elyafı bölme. Spirit Duplication. kâğıt eklemede kullanılan bant. Splitting. Bölme. Püskürtmeli kaplama. (1) Kaba karton. Spot Coating. Splice. reçine gibi kaplama maddesi dolu bir tekneye daldırılarak kaplanması ve kağıda başka bir valsle aktarılması yolyla yapılan kaplama. Splicing Tissue. Boş tampon makarası. Jet hızı. Kısmi kaplama. Kendinden yapışan. Spray Coating. Spouting Velocity. 430 . Sporadic Problem. Teksir makinesinde çoğaltma. Kibrit yapımında kullanılan emici özellikli karton. Spray Dyeing. Kapak kağıdı. Spool. (2) Tutkallanmamış kaba kâğıt. Tek yüzeyi boyalı kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Spiral Wound Tubes. Düzensiz sorun. Ara sıra. bobin sarımı sırasında yapıştırarak. Nokta sipariş. Kibrit kartonu. Spongy. Şişe kapağı olarak kullanılan kuşe kâğıt. Fışkırma hızı. Bobinde ek yerini gösteren kâğıt etiket. Alıcısına belirli bir gün içinde teslim edilmesi gereken sipariş. Kâğıt yüzeyinin parçalı kuşelenmesi. sürekliliğini sağlama. Bir valsin. Teksir baskı. Split Colored Paper. Ek yeri etiketi. Spiral sarımlı kâğıt masura. Kopmuş iki kâğıdı. Hamur kasası cetvel ağzından çıkan hamurun çıkış hızı. rastgele zamanda meydana gelen sorun. Daldırma yöntemi kaplama. Hava tabancasıyla boyama. Spot Crown Paper. Ekleme. Spread Coating.

Squared Paper. Yaş halkalarının baharda gelişen. Yaylı vals. kâğıtları sıkıştırarak yapılan ciltleme. yaylı mekanizması bulunan bir cilt kapağına. Yaylanarak geri gelmek. Kâğıdın çeşitli dış etkiler karşısında kararlı yapısını bozmama özelliği.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Spreader Roll. (Bakınız. SS 304 kaplama. Yaylı cilt. Dönerken özel bir yöntemle eğik konumunu değiştirmeyen bir vals türü. hızlı büyüyen açık renkli ilk kısımları. Ortam rutubetine erişmiş kâğıt. Dengelilik. Spring Roll. kâğıda yastıklama yapan bir vals çeşidi. Kambur vals. Yay baskılı. Stability. Geri dönmek. Açma valsi. Bu kelimeden sonra paslanmaz malzemenin türü belirtilmelidir. Spreader Roll) Spring. Paslanmaz çelik. (2) Kare şeklinde kesilmiş kâğıt. Yeni ksilem hücreleri. Yapıştırma teknikleri kullanmadan. (1) Kareli defter kâğıdı. Squared. Spring Loaded. SS 304. 431 . (Sized and Supercalendered). SS (Staianless Steel). Kâğıdın kenara kaçmasını önleyen ve kırışmadan sarılmasını sağlayan eğik vals. Spruce.S. Dengeli. Stabilized. Bahar halkaları. SS 316 gibi. Springback Binder. SS 304 Plated. (Eş anlamlı. Squared). Yay Springback. Şartlanmış. Yataklama kısımlarındaki yaylarla. Spreading Roll. Ladin. Kararlı. Springwood. Elek kısmındaki şase çoğunlukla paslanmaz 304 ince sacla kaplanmış ve kaynakla sızdırmazlığı sağlanmış malzemedir. Tutkallı ve süper kalenderlenmiş kâğıtlar. Kıvrılmadan veya bükülmeden sonra orijinal şekline geri dönmek.C. S.

Presleme. Yığın. Stamping. Selüloz dövme işleminde kullanılan tahtadan yapılmış tokaç. Pirinç veya buğday sapları. İş iskelesi Stained Paper. Standard Cover Paper. Stack. İstifleme. Ebat kesim sonrası kağıtların üst üste istiflenmesini sağlayan ünite. İstif. Metrik ölçüde metreküp cinsinden bir dakikada emilen hava. 760 mm civa basıncı. Stacking Strength. Demet. Pul kâğıdı. Yığın kalender. sıcaklık) bir dakikada kompresör veya fan emişinden feet küp biriminde çekilen hava hacmi. Tahta tokaç. Kontrol sistemlerinde başka bir sisteme bağlanmayan. Stacking. İstifleme ünitesi. Kararlı hale getiren.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Stabilizer. Oluklu mukavva kutuların üst üste istiflendiklerinde dayanabilecekleri limit değer. Topaklanmayı önleyici kimyasallar. Dengeleyici. Stamper. Yaygın olarak zarf. Tek başına. Standart atmosfer basıncı. Standart kapak kâğıdı. Stack Calender. Üst üste koyma. Tahta balyoz. broşür yapımı gibi pek çok yerde kullanılan kâğıtlar. İskele. Standard Atmosphere. Bir yıllık bitkilerin selüloz yapımında kullanılan sapları. Sap. Standart koşullarda (Basınç. Staging. Üst üste pek çok valsten oluşan kalender türü. Standard Brown Kraft Wrapping Paper. Stalk. Tomar. Stacking Unit. Basma. Standard Cubic Feet per Minute (scfm). 432 . Yüzeyinde boya lekeleri olan veya boyaları dalgalı olan kâğıt. Kraft ambalaj kâğıdı. İstifleme mukavemeti. Sabitleyici. Stand Alone. menü. Pul basımında kullanılan kâğıt. Stamp Paper. Bağımsız. Dakikadaki standart hava hacmi. Lekeli kâğıt.

Starch. Stand Rolls. 2220 Libre. Laboratuar için belirlenmiş sıcaklık. Hava kuruluğunda. Nişasta tutkalı hazırlama amacıyla düzenlenmiş ekipman grubu. Laboaratuar koşulları. süreçleri. Standard Newsprint. Nişasta test kâğıdı. Standby System. Kartonlarda zımbalamaya karşı ölçülen direnç. prosedürleri. Standpipe. nem gibi hava koşulları. Atmosferik şartlardaki kâğıt rutubeti. Nişasta.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Standard Deviation. borudan düşey konumda üretilerek yere sabitlenen bir tür boru şeklindeki rezerve tankı. 433 . 3. Standartlar. Standart sapma. Adi gazete kâğıdı. Jumbo kâğıt rulosu. Örneğin akıcılık sağlanması veya dekstrine dönüştürülmesi gibi işlemler. kullanım amacıyla farklı bir özellik kazandırılması. İç mukavemeti arttırmak veya kâğıt yüzeyinin mürekkep emiciliğini ayarlamak için kullanılan tutkal. Genellikle iç ve yüzey tutkallaması yapılmadan. Staple Resistance. Standards. Standard English Ton. Starch Conversion. Nişasta mutfağı. Kağıtta gramaj ve rutubet profili için kullanılmaktadır. Ortalamadan ne kadar sapıldığını belirler. Borutank. Zımbalama direnci. Starch Paper. Çalışmaya hazır. yöntemleri ve uygulamaları içine alan dokümanlar topluluğu. Nişasta dönüşümü. Standby. Sabitleme borusu. Yedek sistem. Genellikle basıncı veya seviyeyi sabitlemede kullanılan. emici özellikte üretilen ve sıvı ortamda nişastanın varlığını renk değişimiyle ortaya çıkaran kâğıt. Sanayi amaçlı üretilmiş büyük kâğıt bobinler. Tüketici tarafından kullanılan büyük kâğıt bobin. Çalışmaya hazır sistem. Starch Kitchen. Sigma (σ) ile gösterilir. Yedek. Nişastaya. Standard Moisture. Teknik ölçütleri. Hamur gazete kağıdı. Standard Test Conditions.

İstatistiksel kalite kontrolu. Statistical Analysis. istenilen kalite şartlarını taşıyıp taşımadığına bakarak. Bankalarda daktilolar için üretilmiş ve hatalı yazının makinede düzeltilmesi sırasında. İstatistiksel analiz. Buhar silindirlerindeki kondensatı atmak için kullanılan sabit sifon. Sabit sifon. Statistical Process Control (SPC). 434 . Statik sürtünme. Start-up. Prosedürler tarafından belirlenmiş sınırlar. İstatistiksel sınırlar. Statistical Limits. Statik elektrik. Süreçlerin kontrolunda istatistiksel araçların kullanılması. Devreye alma. Stay Tape. Statement Ledger. Static Friction. Sürtünme ve aşırı kurumaya bağlı olarak gelişen elektrik yükü birikimi. 400 metre/dakika hıza kadar olan makinelerde kullanılır. Kırtasiye. Statistics. Durum raporu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Starred Paper. Hesap raporu kâğıdı. Balen bantı. Statistical Methods. İstatistiksel süreç kontrolu. sürecin gidişatı hakkında sonuçlar çıkaran yöntem. Stationary Syphon. kâğıdın bozulmasını önleyecek dayanıklılığa sahip kâğıtlar. İstatistiksel yöntemler. Sarım sorunu nedeniyle kâğıt bobininin baklava deseni görünümü alması. İstatistik. Status Report. Static Electricity. Rastgele alınmış bir çıktı örneğinin. Kırtasiye türü kâğıt ürünleri. Statistical Quality Control (SQC). Kâğıt mekinesi ve yardımcı ekipmanlarını devreye alma. Arkası yapışkan olan tekstilde yaka ve kol kısımlarında dik durmayı sağlayan karton bant. Stationery. Yıldızlı bobin. Daktilo kâğıdı.

Buharlama. Steam Jacket. Buhar silindiri. Haşlama. Buhar dıştaki ceketten ısıtma yapar. Buhar başlığı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Steak Interleaving Paper. Steam Leak/Leakage. Buharlı şartlandırma. aniden basınç ortadan kaldırılır. Float type) 435 . yağlı kasap kâğıdı. Bu etkiyle yongalar elyaflara ayrılarak dağılırlar. Steam Calendering. Steam Pressure. Steam Trap. Steam Exploded Wood. Buharla açılmış selüloz. Buhar ceketi. Elekte veya preslerde safiha yüzeyini doğrudan buharla ıstmak için kullanılan ekipman. Buhar kasaları. Buharlı perdahlama. arkasından kalenderleme. kondensatın kesafeti değiştirmemesi için kullanılan bir yöntem. Buhar basıncı. Steam Seasoned. Buharlı silindir. Biftek ara kâğıdı. Steam Chest. Buhar kabarcığı. Steam Finish. Selüloz yapımı öncesi yongalar buhar basıncı altında tutularak. Selüloz üretimi öncesi yongaların buhara tutulması. Steam Boxes. Buhar kondense sistemi. Thermostatic type. Buharlı perdahlama. Steam Header. Buhar fıskiyesi. Buhar kaçağı. (Bucket type. Steam Shower. Steam Calendering). Nişasta pişirme tankı gibi tanklarda. Steam Blister. Buhar kamarası. önce buhar verilerek. (Eş anlamlı. Buhar kapanı. Steaming. Buharlı kurutma silindiri. Buhar bağlantısı. Kâğıtta yüzey düzgünlüğünü arttırmak için. Pirzola ve bifteklerin arasında birbirlerine yapışmamaları için kullanılan. Kurutma silindirlerindeki buhar bağlantısı. Steam and Condensate System. Steam Heated Cylinder. Bu sayede pres niplerinde daha fazla su alınması sağlanmaktadır. Kondenstop.

Steno kâğıdı. Stencil Tissue. Geniş anlamda kullanılan ağaç. Stensil pelürü. Matris kartonu. 436 . Stem Fibers. Steno kâğıdı. Die Stamping). Stencil Board. Şablonla çoğaltmada kullanılan kâğıtlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Steel Engraving. Stensil. Sap selülozu. Stencil Paper. (Bakınız. Steel Plate Paper. Çelik gravür. saman. (Bakınız. Matris kalıp kartonu. Steel Interleaving Paper. Gravür baskıya uygun düzgün yüzeyli kâğıtlar. Steric Stabilization. Stencil Cushion Sheet. Keyboard Paper). Baskı plakası olarak. Stereo Backing. Şablon baskıda. Şablon baskıya uygun karton levha. bakır yerine çeliğin kullanıldığı gravür tekniği. genellikle reçine emdirilmiş karton. Asıltılı ortamlarda çökelmenin çeşitli kimyasallarla önlenmesi. Şablon keserken altta kullanılan kalın karton mukavva. oyuklara mürekkep sürerek yapılan baskı tekniği. Şablon baskı. Stereotype Backing. Stensil baskı kağıdı. Mimeograf kâğıdı. Yapısal denge sağlayıcı. Çelik baskı plakası kâğıdı. Şablon pelürü. Şablon kartonu. Çelik sac üretiminde çeliklerin arasına konulan nötr özellikli kraft kâğıdı. Şablon kâğıdı. Şablon yastıklama kartonu. Steel Engraving). pirinç gibi bitkilerin sap veya gövdelerinden elde edilen selülozlar. Stensil kâğıdı. (Bakınız. Çelik sac ara kağıdı. Rulo halde satışa sunulan steno kâğıdı. şablonları hazırlamada kullanılan sert ve dayanıklı. Stencil Duplicators. Steno Paper. Yapısal dengeleştirici. Harf veya şekilleri bıçakla oyulmuş şablonlar aracılığıyla. Steneotype Paper. Stencil.Şablon amaçlı kullanılan kâğıt. Stencil Backing Sheet.

437 . Pitch) Sticking Point. Noktalama. Yapışma sıcaklığı. (2) Ambar stoğu. Pulperden başlayarak makine bütesine kadar olan kısım. Stock Order. Sertlik. Taahhüt etmek Stitch Bonding. (3) Üzerinde işlem yapılacak veya basılacak kâğıt veya karton. Sterilizasyon. Stoktan sipariş. Kuşelemede uygulama çitasının bıraktığı izler. Formasyona etkisi nedeniyle belirli aralıklarda kameralarla ölçümü yapılır. Stock Preparation) Stock Preparation. (1) Hamur. Stock Prep. Stevens Former. Kâğıt yüzeyinin parlamasını önlemek için yapılan küçük boyutlu gofraj uygulaması. Nişasta hatlarında yapılan temizlik işlemi. Hamur hazırlama. Stiffener Bristol. Stickies (Sticky). Stipulate. Hamur hazırlama. Yapışkan maddeler. Standart üretilen ve depoda bulunana kâğıtlar için verilen sipariş.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sterilization. Zarfların içine konulan ve zarfın bozulmamasını sağlayan karton parçası. Stippling. Yaş safihanın preste veya kurutma silindirlerinde yüzeye yapıştmaya başladığı sıcaklık değeri. Stock Activity. Hurda kağıttan kâğıt üretiminde ortaya çıkan lateks gibi organik tutkal birikintileri. Elek üzerindeki hamurun hareketliliği. Çubuk izi. (Kısaltılmış. Destek kartonu. Kâğıt hamuru. Kâğıt veya kartonun dışarıdan uygulanan veya kendi ağırlığıyla oluşan bükülme kuvvetine karşı gösterdiği mukavemet. Dikişli bağlantı. Stock. Stiffness. Hamur hareketliliği. Hamur akışı. Stock Flow. Stick Mark. (Bakınız. Organic Deposits. Yuvarlak elek.

Strainer. Strain Ratio. Storage Tower. İz oluşumu. Çizgi. Deformasyon. Gerilme. Taş kağıt. Straw. Saman selülozundan üretilen kartonlar. Stone Paper. Uzama oranı. Kas yorulması sonucu oluşan iş kazası. Depolama. Samanlı karton. İz. Strain Injury. Stok maliyeti. Kağıt üzerindeki dalgalanmalar nedeniyle oluşan yollar. Bir kuvvetin etkisiyle oluşan bozulma. Streak. Stream. Uzayarak kopma. Akış. Streaming Potential. Hamur depolama bütesi/kulesi. Storage. Stock Weights. Straw Paper. Selüloz ünitesinden gelen veya pulperden gelen hamuru depolayan kule şeklindeki büte. Saman selülozu. Bozulma oranı. Samanlı kâğıt. Kopmaya yol açan deformasyon. Storage Cost. 438 . Straw Pulp. Rock Paper) Stopwatch. Streaking. Strain.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Stock Sizes. İki polietilen katman arasına toz kalsit yerşleştirilerek yapılan kağıt alternatifi ürün. Kronometre. Üçüncü hamur kâğıt. Standart kâğıt ebatları. Akış gerilimi. gerçek kağıt boyuna oranı. Zeta potansiyel değerini hesaplamada ölçülen gerilim değeri. Standart kâğıt gramajları. Pislik tutucu. Strawboard. (Eş anlamlı. Saman. Strain at Break. Uzayan kâğıdın. Yol.

Reinforced Paper). Structural Properties. Uzama. Stress. İnşaat. Elongation). Yapısal özellikler. İp takviyeli kâğıt. Gerilme. Stretchable Paper. İşlemek. Kullanımdan sonra kalan küçük bobin. Mürekkebin aşırı emilerek kâğıdın arkasından görülebilen bir lekeye dönüşmesi. Strike Through. Yapı. İçine işlemek. Kâğıdın mekanik özellikleri. Kâğıdın dış etkilerle stresten kurtulması. Strike In. Grev. Stock) 439 . Uzayabilir kâğıt. Kusmak. Takometre benzeri kaydedici cihazlarda kullanılan kâğıt. Kâğıdın veya kartonun mekanik kuvvetlere karşı davranışı. Bir sıvının. (Benzer anlamlı. Stuff. Gerdirme valsi. Tam kuşelenmemiş. Extensible Paper). Stresten kurtulma. Stretch. (Eş anlamlı. Yapışık bobin. Kâğıt makinesinde elek ve keçeleri germede kullanılan ayarlı valsler. Strike.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Strength. Structure. Gergi yükü. İple güçlendirilmiş kâğıt. (Bakınız. Stuck Web. İnşaat halindeki konutlarda ses ve ısı yalıtımında kullanılan karton. Gergi sonucunda kâğıtta oluşan uzama. Bir dış etkiyle yapışmış ve açılamayan bobin. Arkasına geçmek. Kesikli kuşelenmiş. Yük. Artık bobin. Stripe Coated. Strip Chart Paper. String Inserted. Stress Relaxation. Krepli kapıtlar. Stub Roll. Stretch Roll. genellikle mürekkebin kâğıt bünyesine geçmesi. Hamur. Kâğıda uygulanan gerilme kuvveti. Structural Fiber Insulation Board. Takometre kâğıdı. (Eş anlamlı. Mukavemet. Yalıtım kartonu.

Direk sıvı boyalar. Vakumla temizleme. Alt taşeron. Substrate. Emici kasa izi. Ana sürecin altında yürütülen. Gramaj. Suction Deckle Edge. Alt süreç. Elek çerçeve kenarı. Asıl ürün bulunmadığınıda başka birini onun yerine kullanma. Substantive Dye. (Bakınız. Resmi kâğıtlarda gramajı gösteren rakam. (Eş anlamlı. Gauç vals. Suction Feed. Suction Blanket Mark. Substantivity.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Stuff Box. Substance Number. Taban kâğıdı. Yerine koyma. Suction Box. Couch Roll). Seviye kasası. Alt sistem. Constant Level Box). Sub-supplier. Alt taşeron. kendi girdi ve sonuçları olan faaliyetler topluluğu. (Uhle Box) Suction Box Mark. Sub-system. Emici sifon valsi. Kaplama veya baskı yapılacak kâğıt. Substitution. Vakumlu besleyici. Substance. Suction Dusting. 440 . Suction Couch Roll. İkame etme. Sıvılık. Emici kasa izi. Kâğıtları vakumlu vantuzlarla alarak baskıya veren sistem. Subjective Gloss. Kâğıt toplarından çıkan tozları vakum emiciyle temizleme. Subprocess. Sıvı olma durumu. Emici kasa. Subjektif parlaklık. Sub Contractor.

Emiş manifoldu. Ağartılmış odun selülozundan yapılan torbalık kâğıt. 441 . (Eş anlamlı. Kraft kartonu. Sugar Bag Paper. Emici pres valsi. Kraft süreci. (NH2HSO3). Kraft Board). Sulfate Board. Etiket veya ilan tahtası olarak kullanılmak üzere ağartılmış manila selülozundan yapılmış kartonlar. Sulfate Paper. Sülfit torba kâğıdı. Sulfite Manila Tag. Kâğıt toz bezi. Suit Board. Kâğıt güderi. Kraft selülozu. (Eş anlamlı. Elbise kutu kartonu. Sulfite Bond. (Eş anlamlı. Preslenmiş ve yoğun tutkallanmış. su geçirmez. Suede Paper. Sülfit kâğıdı. Kraft Paper). (Eş anlamlı. Sulfite Bag Paper. Sulfamic Acid. Suitcase Board. Ağartılmış odun selülozundan yapılan kâğıtların genel adı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Suction Manifold. Kraft Linerboard). Suction Press Roll. Kraft süreciyle elde edilen selüloz. Kraft layner. Emici vals izi. Emici vals. Sulfate Liner. Suction Roll Mark. Alkali kostik ve sodyum sulfit çözeltileriyle selüloz hamurunun odundan elde edilmesi işlemi. Alev durdurucularda kullanılan kimyasal bir madde. Valiz kartonu. Sülfit manila kartonu. Kraft kâğıdı. Sülfamik asit. kalıplamaya uygun karton. Velour Paper). Sugar Wrap Paper. Küp şeker sargı kâğıdı. Sulfate Pulping. Vakum pompalarının iki emişini bağlayan bağlanrı düzeneği. Sulfate Process. Aşırı vakum nedeniyle safihada oluşan izler. Suction Roll. Şeker torba kâğıdı.

Sülfat selülozu. Kükürt dioksit. Odun yongalarının kükürt dioksit ve kalsiyum sülfit (magnesyum bisufit. Kâğıdı parşömenleştirme işleminde kullanılmaktadır. Süperkalenderden geçirilmiş kâğıtlar. Sulphate Pulp. Kâğıt makinesinin son kısmında kullanılan çelik ve elyaf valslerden kurulu. Kükürt. Sülfit selüloz süreci. Sarı renkli sanayide çok kullanılan element. Ağartılmış odun selülozları. Geri dönüşümlü beyaz kağıt atıklarında ısı etkisinin mürekkep giderme üzerine etkisi. amonyum bisülfit veya kalsiyum bisülfit) ile pişirilmesi sonucu elde edilen selüloz. Supercalendered (SC). Bazen ekipman azlatmak için mevcut havalandırma sistemi daha hızlı çalıştırılır. kokulu bir gaz. Suyla sülfirik asite dönüşür. Karpit lambası. Asit süreciyle selüloz elde edilmesi. (SO3). Kükürt trioksit. Sulphite Pulp. Yıllık odun halkalarının yazın büyüyen kısmı. yüksek parlaklık ve yüzey düzgünlüğü sağlayan bir kalender. Kükürt emdirilmiş karton. Sülfit hamuru. Yaz odunu.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sulfite Pulp. Sulfur Dioxide. Sulfur. Summer Ventilation. Sülfit selülozu. Sülfirik asit. Summer Effect. suda çözüldüğünde sülfirik asite dönüşen. Sulfite Pulping. Bir yığın kalender türü. Sulfuric Acid. Yaz etkisi. Kükürtün katalizörle yakılmasıyla elde edilen bir gaz bileşiği. 442 . Süperkalender. Sulfur Burner. Pişirme liköründe bol miktarda SO2 bulunur. (H2SO4). Summerwood. Sodyum hidroksit ve sodyum sülfitli bazik bir ortamda elde edilen kimyasal selüloz. Supercalender. Yaz havalandırması. Kâğıdı sertleştirmek ve asite dayanıklı hale getirek için kükürt emdirilmiş kâğıt. renksiz. Sulfur Impregnated Board. Makine salonunda yazın çalıştırılan havalandırma sistemi. Kükürdün yakılmasıyla elde edilen. Sulfur Trioxide. Süperkalenderli.

Support. Supply Chain. Gözetme. Gazete eki basımında kullanılan kâğıtlar. Supercalendered Finish. Denetmen. Süperkalenderli perdahlama. Çift katlı kutuluk karton. yapılan faaliyetlerin bütünü. Esneklik. Flexibility.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Supercalendered Cover Paper. Super News. Supercalendering. Lojistik ağ. araçların. Süperkalenderlenmiş. Destekleyici ayaklar. (Bakınız. Destek. 443 . Pulper gibi ağır ekipmanlaraki ayaklar. Tedarik zinciri. Yüksek derecede perdahlanmış. alt katı gri olarak iki katlı üretilmiş kutuluk karton. Gazete ek kâğıdı. Supervision. Supplement Paper. Conformability). Supramolecular Structure. Süperkalenderleme. Kâğıdın süper kalenderle işlenmesi. zincirli bir yapıdır. Patent Coating). bir katı beyaz. Rotogravüre uygun gazete kâğıdı. Süperkalenderli kapak kartonu. Süper kalite gazete kâğıdı. Support Legs. Super Finish. Selüloz yapısı çok moleküllü. Buhar türbinlerine gönderilerek enerji elde edilmekte kullanılır. Sigorta zeyili. Superheated Steam. Superstandard News. (Eş anlamlı. tedarikçiden müşteriye doğru olan hareketleri sırasında kullanılan insanların. Supergalazed Finish. Gözetmen. Supervisor. Düzgün yüzeyli gazete kâğıdı. Suppleness. Süperkalenderli gazete kâğıdı. İçine su verildiğinde sıcaklığı düşerek kuru buhar durumu devam eder. Supplementary Insurance. Makinede. Çok moleküllü yapı. Super Patent Coated Board. Aşırı ısıtılmış buhar. Süpervizör. Ürün ve hizmetlerin. Buharın içinde daha fazla enerji tutması için ısıtılması sonucu elde edilen buhar. Denetleme. Doymuş buhar oluşana kadar su ilavesi mümkündür.

Yüzey gerilimini azaltma. Surface Charge. Yüzeyin yapısını belirten özellikler. Mass Colouring) Surface Compressivity. Yüzey temas alanı. Yüzey bağlanma mukavemeti. Surface Contact Area. Surface Energy. Surface Contour. yüzey düzgünlüğünde meydana gelen değişim. Surface Coated. Yüzeyin kalkması. Yüzey aktiflik. ölçülerek değerlendirilir. Kâğıt hamurundaki parçacıkların yüzeylerindeki elektrik yükü. Kuşenin dökülmesi. Surface Colouring. Yüzey gerilimini azaltmada kullanılan maddeler. sıvı ile sıvı. (Bakınız. matbaada boyanması. Malzemelerdeki yüzey işlenmişliği. Surface Bonding Strength. Kuşe atması. Katı ile sıvı. Yüzey sıkıştırılabilirliği. Surface Active Agent. Surface Lifting. Surface Peeling. Surface Finish. Yüzey enerjisi. 444 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Surface Absorbtivity. Kağıt yüzeyindeki elyafların bağlanmaları sonucu ortaya çıkan enerji. Kâğıt yüzeyinin baskı nipi veya gofrajda aranılan özelliklerindendir. Matbaa boyalı. Yüzey düzgünlüğü. Yüzeyi boyalı. Kâğıt yüzeyinin yolunmaya karşı mukavemeti. Yolunma. Kuşe kaplı. iki yüzey arasındaki temas eden alan. Yüzey yükü. Kâğıt yüzeyinin tamamen düz bir yüzeye teması sonucu. Alternatifi kütle boyamadır. Kâğıt yüzeyinin makine dışında. Kâğıt sıkıştırldığında. Surface Activity. Yüzey faal. Surface Dyed. Yüzey boyama. Köpük söndürücü. Kâğıt yüzey kabalığını ölçme yöntemlerinden biri. Yüzey görünümü. sıvı ile havanın arasına girebilen maddeler. Yüzey emiciliği.

Surface Stained. Yüzey gerilimi. Tutkal pres. Makine hızı. Yüzey özellikleri. Yüzey tutkallama. Yüzey düzgünlüğü. Yüzey mukavemeti. Surface Strength Test. Yüzey işleme. Surface Size Press. Mass Sizing) Surface Smoothness. Surface Roughness. Yüzey tutkallı. Kâğıt makinesinde. Sıvılardaki yüzey gerilimi. Yüzey boşluğu dağılımı. (Tappi T 459). basit olarak. Kâğıt veya karton yüzeyininde yapılan tutkal veya kuşe kaplama işlemleri. kâğıdın yüzeyi arasındaki boşlukların dağılımı. Surface Tension. Surface Strength. Yüzey boyalı. Referans düz bir yüzeye göre. Surface Speed. Yüzeyin parçacık kopmasına karşı olan mukavemeti. (Eş anlamlı. kurutma bölümleri arasına konulan ve yüzey tutkallama amacıyla kullanılan bölüm. Cihazlarla yapılabildiği gibi. yüzey tutkallaması yapılmış kâğıt veya kartonlar. Kâğıdın yüzeyinin düzgünlük derecesini belirten tanımlardan biri. 445 . Surface Sized Paper. Kuşe kartonlarda ve basım kâğıtlarında beklenen yüzey özelliği. Kağıt makinesinin tutkal pres kısmında kağıt yüzeyine tutkal/nişasta verilmesi. yapışkan özellikleri belirlenmiş ve derecelendirilmiş mumlarla da yapılmaktadır. Yüzey kabalığı. Surface Sizing. Surface Sized). Surface Colored). Kâğıt makinesinde. (Bakınız. Baskıda kullanılan kâğıtlarda beklenen yüzey düzgünlüğü. Surface Properties. Surface Dyed. Surface Treatment. Yolunma mukavemeti. Surface Sized. Roughness). (Eş anlamlı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Surface Pit Distribution. (Bakınız. Yüzey hızı. Yüzeyin mürekkep emişi ayarlanmış veya rutubete karşı dayanıklılığı arttırılmış kâğıtlar. Yüzey yolunma mukavemet testi. Yüzey düzgünlüğü.

dispersiyon maddeleri bulunmaktadır. (µm) Surfactants. Etüd etme. Roughness. Bakiye. Sürdürülebilir tarımsal selülozlar. Surge. Suspended Solids. 446 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Surface Volume. Surge Tank. Tıbbi ambalaj kâğıdı. Surface Pit Distribution). Mean Seperation. Taşıntı tankı Surgical Dressing Paper. İki yüzey arasındaki boşluğun ortalama uzunluğu. Sustainably Harvested Virgin Fiber. Etüd. Soğuk silindir. Tetkik. Suspension. Hamur kasasından çıkan hamur jeti. Atık su içinde bulunan askıdaki katı maddeler. Askıdaki katı maddeler. Taşıntı. Sıvıların veya katıların yüzey özelliklerini değiştiren maddeler. Surplus. Rölöve. Elyafın su alarak şişmesi. Kâğıt makinesinde. Survey. İki yüzey arasındaki boşlukların dağılımı. Surveying. Çökelmeyen sıvı karışım. (Bakınız. ıslatıcılar. Yüzey hacmi. Referans düz bir yüzeye göre. Doğadan elde edilebilen selüloz türleri. Arta kalan. Tıbbi parçaları sarmada kullanılmaktadır. Sustainable. Asıltı. Genellikle su içindeki askıda elyaflardan oluşan kağıt hamuru. Sürdürülebilir. Kâğıdın yüzeyinin düzgünlük derecesini belirtmede kullanılan tanımlardan biri. Şişme. Swelling. Yüzey aktif maddeler. amacı aşırı sıcak kâğıdın sıcaklığını düşürmek olan ve içine buhar yerine soğuk su verilen silindir. Sterilizasyon sıcaklığına dayanıklı özelliği olan. Sweat Drier. Bunlar arasında köpük söndürücüler. kâğıdın yüzeyi arasındaki boşluğun hacmi (cm3/m2). yağlı kâğıt türleri. Suspension Jet. Taşkan. Filtreleme veya çökertmeyle ayrılabilen türde maddelerdir. İhtiyaç fazlası.

Systems Engineering. Girdap. Buhar silindirlerinde kondensatı tahliye eden sifon. Tatlandırma hamuru. Elek üzerinde hamurda meydana gelen döngülü hareket. Vinçlere takılabilen ve bobini. Sabun dışı deterjan. Synthetic Fiber. Syphon. Sistem entegratörü. System Stability.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Sweetener Stock. Swimming Roll. Swirl. Sistem kararlılığı. Sentetik reçine. Swivel Head Grab. Sentetik elyaf. Sistem dengesi. AKD ve AKA gibi kâğıt hamuruna katılan sentetik tutkallar. Hızlı ve geniş makinelerde kullanılan kalenderlerde. Synthetic Resin. Sistem mühendisliği. istem dışı vals sapmalarını önlemek ve hataları düzeltemek için kullanılan valsler. Synthetic Paper. Sistemin düzgün çalışması için alt parçaların senkronize edilmesi. Karıştırma bütesindeki hamur. ıskartaları veya balyaları alabilmesi için bir eksen üzerinde kolayca döndürülebilen çift çeneli ataşman türü. düşük kesafetli hamur. Sentez. Synthetic Size. Genellikle çenelerin kapanması hidrolik güçle sağlanır. Semboller. Sentetik deterjan. Sistem ayarı. Sentetik elyaflardan yapılan kâğıtlar. Symbols. System Tuning. 447 . Seyreltik hamur. Syndet. System Integrator. Bir sistemin alt elemanlarını temin ederek onu bütünleyip pazarlayan kişi veya kuruluş. Sentetik kâğıt. Teksif eleklerine veya disk filtrelere işleme başlarken verilen ve amacı ilk elyaf tabakasını oluşturmak olan. Yüzey aktif maddesi olarak kullanılmaktadır. Döner başlıklı bobin ataşmanı. Sifon. Yüzen vals. Sentetik tutkal. Synthesis.

Tablet Writing Paper. Taber Stiffness. Tablet Paper. Devir ölçer. Masa örtüsü olarak kullanılan ve baskıya uygun kraft kâğıdı. Tablet Bristol. Teksir kâğıdı. Çizelge kartonu. Fon kartonu. Dört kenarı kesilmiş. İnce fon kartonu. (Eş anlamlı. Kolej kâğıdı. (Eş anlamlı. Tabulating Board). Tag and Folder Stock. Ebat kesilerek fon kartonu gibi satılan. Bristol fon kartonu. Sert olduğu için resimlerin arkasında kullanılan parça kartonlar. Tablet Blotting. Tag Blanks. Ebat kesilerek. Etiket ve dosya kartonu. Tablet News. Bazen 500 metre/dakikanın altındaki kâğıt makinelerinde kullanılırlar. Etiket kâğıdı. Yazıcılarda kullanılan kartonlar. Taber sertliği. Sunum kartonu. Tackle. Table Top Paper. daha ince kâğıtlar. Genellikle çitalı yaş kasalar kullanılmaktadır. Takometre. yarattığı türbülansla su alma özelliğine sahip küçük çaplı valsler. Tablet Back Board. Stickiness). Yapraklar halinde kullanılan dosyalamaya hazır kâğıtlar. Tablet Paper). Rejister valsleri. Firmasının adıyla anılan sertlik ölçme yöntemi. Mürekkebin kâğıda tutunma özelliği. Masa örtüsü kâğıdı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ T T4S (Trimmed 4 Sides). Yapışkanlık. Tabulating Card Stock. (Eş anlamlı. Tachometer. Karalama amaçlı kullanılan teksir kâğıdı. Rifayner bıçağı. Değiştirilebilen türde bıçak yapısı. Tabulating Board. Eleği destekleme yanında. Table Roll. kırtasiyelerde satılan bristol kartonlar. 448 . Tack. Tutuculuk.

kâğıt şeridi makine boyunca taşıyan ip. Tanklardaki stoklar. Manila fon kartonu. Tail Carrier Rope. Taint. Bitkilerin. Şerit verme. uyarıcı levha asılması. kök. ağaçların iç kabuğunu döverek elde ettikleri keçe türü kumaş. Pulper içinde. Etiket kartonu. Başka yazılı bir kâğıdı desteklemekte kullanılan sert ve dayanıklı karton. Tall Oil. Etiket kâğıdı. Tail Cutter. Tanning Paper. Şerit sevk ipi. Tank stokları. Tag Paper. Yağlı ve ısıya dayanıklı kâğıt türü. Talc. Tape Paper. Drum Screen) Tail Treading. Etiketleme. Bozuşma. Zımpara kâğıdı. Tail Screen. (Eş anlamlı. Tag Stock. Tag Washer Manila Paper. Kuyruk eleği.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Tag Board. Tapa. 449 . Dönüşümlü kağıtlarda pulper rejek çıkışında kullanılan elyafı çöpten ayıran döner elek. Tannin. Kokuşma. Tank Inventory. Ekvator bölgesi insanlarının. kabuk. güvenlik amacıyla. Yapıştırma bandı. Şerit verici sistem. Etiket ve zarf yapımında kullanılan gramajlı ve dayanıklı kâğıt türü. Çam sakızı. yaprak ve meyvelerinde bulunan amorf bileşik. Talk. Uyarı levhası asma. Tanen. Tapa. odun. Tamale Wrapper. Bir ekipmanın enerjisinin kesilmesinden sonra. (1) Kuyruk kesici. Kâğıt yapımında dolgu ve kaplama maddesi olarak kullanılan beyaz pigment. halata sarılı çöplerin oluşturduğu kuyruğu kesen hidrolik giyotin. Fırın pişirme kâğıdı. Elek üzerinde safih enini ayarlayan kenar kesici. Çam ağaçlarından elde edilen bir ürün. Tagout . Kâğıt makinesinde. (2) Şerit kesici. Etiket kâğıdı.

Tarife kâğıdı. giderek incelen. Tappi opaklığı. Hedef kâğıdı. Target Paper). Konik giriş manifoldu/bağlantısı. Hedef değer. TAPPI Dirt Chart. vapur ve metro tarifelerini basmakta kullanlan kâğıt. Ulaşılacak nokta. (Eş anlamlı. Hamur kasası girişinde. hamur giriş manifoldu/bağlantısı. Tariff Paper. TAPPI standartları. 450 . Dara ağırlığı. Target Value. TAPPI Opacity. Tarnishproof Paper. Tare Weight. Tarnishproof Board. Kâğıtta noktacıklar halindeki kirlilikleri ölçülendirmeye yarayan bir yöntem. Hedef kâğıdı. Tar Board. Manifold Distributor). Nişan kağıdı. Target Paper. Tar. Ulaşılması gereken değer.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Tapered inlet manifold/header. Target. Tappi parlaklığı. Bitümlü karton. silindirik boru şeklindeki. Boş kap ağırlığı. Target Paper). tren. Tappi’nin önerdiği yöntemle yapılan opaklık ölçümü. Hedef. Pas önleyici kâğıt. (Bakınız. Target Patchs. Silah denemelerinde hedef olarak kullanılan kurşunun geşerken çok temiz delik yeri bırakan kâğıt. TAPPI Norms. Zift. Otobüs. Katran. Kâğıt ve selüloz sanayi teknik birliği. Tappi kirlilik tablosu. TAPPI Brightness. (Eş anlamlı. Pas önleyici karton. (Tappi T213 ve T437) Bu iki testte kirlilikler eşdeğer siyah alan (Equivalent Black Area (EBA)) belirlenir. TAPPI (Technical Association of the Pulp and Paper Industry). Target Posters. konik.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Tar Paper. Bitümlü kâğıt. Tarred Felt. Ziftli karton. Tarred Sheating. Bitümlü çatı kaplaması. Tarred Slaters Felt. Bitümlü çatı altı kaplama kartonu. Tarred Thread Felt. Ziftli ve bezli karton. Task. Görev. Vazife. Tax. Vergi. Tea Bag Paper. Çay poşet kâğıdı. Tea Cartridge. Çay paketleme kâğıdı. Teal. Ördek. Angut. Dar ebatlı ve konik bobin ıskartası. “Biscuit” olarak bilinen dar ebatlı ıskartadan farkı, ebat genişliğinde kademelerin bulunması ve son halinin ördeğe (angut türü ördeğe) benzemesidir. Kağıt makinasında eni daraltırken ebatla oynama yanında, mal sarıcıda tamponun ilk sarım bölgelerinde kayma nedeniyle bu tür hatalar çok görülmektedir. Bobin makinasında da bu tür kenar ıskartaları makinanın çalışma performansını düşürmektedir. Tea Paper. Çay paketleme kâğıdı. Tear. Yırtılma.
Teardown Time. Demontaj süresi.

Tear Factor. Yırtılma direnci. Tear Index. Yırtılma direnci. Tear Strength. Yırtılma mukavemeti. (Eş anlamlı; Tearing Strength). Tearing Resistance. Yırtılma direnci. Ölçümünde iki yöntem kullanılır. (1) İç yırtılma direnci. (2) Kenar yırtılma direnci. Kenarlarda yırtılmanın başlaması için daha fazla kuvvet gerekmektedir. Yırtılma başladıktan sonra iç kısmlarda bu değer düşmektedir.

451

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Tear Outs. Kâğıt örnekleri. Laboratuar tarafından örnek olarak alınan A4 ebatlı kâğıt parçaları. Tear Ratio. Yırtılma oranı. Makine yönüne kâğıt direnci ile makine enine kâğıt direnci arasındaki oran. Technical Nomeclature. Teknik kavramlar. Technological Guarantee. Teknolojik garanti. İmalat ve tasarım hatalarına karşı alınan garanti. Telautograph Paper. Telgraf kâğıdı. Telegraph Blanks. Telgraf kâğıdı. Telegraph Manila. Telgraf kâğıdı. (Manila cinsi). Telegraph Paper. Telgraf kâğıdı. Telegraph Tape Paper. Telgraf kâğıdı. Telegraph Writing. Telgraf mesaj kâğıdı. Telephone Directory Paper. Telefon rehberi kâğıdı. 3. Hamurdan yapılan ve gazete kağıdına göre daha düşük gramajlı bir kağıt. Telephone Memo Paper. Bloknot kâğıdı. Telefon yanında bulundurulan not alma kâğıdı. Teleprinter Roll. Fax kâğıdı. Telescoped. (Eş anlamlı; Slipped Roll). Teletype Paper. Faks kâğıdı. Teletype Perforator Tape. Sürekli form Teletype Tape. Telgraf kâğıdı. Teller Rolls. ATM kâğıt rulosu. Banka işlemlerinin yapıldığı makinelerde kullanılan kâğıt rulo.

452

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Temperature. Sıcaklık. Temperature Control. Sıcaklık kontrolu. Temperature Measurement.Sıcaklık ölçümü. Temperature Switch. Termostat. Temperature Transmitter. Sıcaklık transmitteri. Template Paper. Şablon kâğıdı. Templet Board. Şablon kartonu. Tem-Sec Press. Combi preslerde ortadaki valsi buharla ısıtarak (80-100°C) presleyen sistem. ( GL&V/Black Clawson-Kennedy) Tender. Düşük dayanımlı kâğıt veya karton. Tender Side. Operatör tarafı. Ön taraf. Salon tarafı. Kâğıt makinesinde operatörün bulunduğu taraf. (Bakınız; Front Side, Back Side). Tensile. Gerilme. Gerilerek kopacak hale gelme. Tensile Breaking Strength. Kâğıdın kopmadan önce ulaştığı azami gerilme miktarı. Tensile Energy Absorption (TEA). Gerilme enerji emilimi. Gerilmeye maruz kalmış kâğıt örneği tarafından emilen enerji miktarı. Özellikle torbalık kâğıtlarda ölçülen bir değişken. (ISO 12625-4:2005) Tensile Failure Stress. Birim genişlik ve birim kalınlığa etki eden azami kuvvet. (Pa, N/m2) Tensile Index. Gerilme endeksi. Birim ende ve gramajda kâğıda etki eden azami gerilme kuvveti. Bundan sonra kâğıt kopar. (Nm/kg). Tensile Stiffness. Gerilme sertliği. Kâğıda uygulanan kuvvet karşısında kâğıdın gösterdiği mukavemet. (İlgili; Tensile Stiffness, Tensile Strength, Compression Strength, Breaking Strain).

453

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Tensile Strength. Gerilme mukavemeti. Kopma direnci. Birim endeki kâğıda etki eden azami kuvvet. Bu kuvvetten sonra kâğıt kopar. Bobinle çalışılan üretim ve baskı sistemlerinde, kâğıdın açılması sırasında kopma olmaması için şart koşulan değer. (N/m). Tension. Gerilme. Gergi. Kâğıdın gerilmesi. Tension Control. Gergi kontrolu. Kurutma bölümünde, tutkal pres sonrası ıslanan safihadaki gevşeme nedeniyle oluşan gergi bozukluğunu kontrol eden sistem. Taşıyıcı valslerden birinin altına yerleştirilen algılayıcılarla ölçülür, hız değişikliği ile kontrol edilir. Tension Wood. Gerilimli ağaç. Çeşitli çevre koşulları nedeniyle yaş halkaları dairesel olmayan ağaçlar. (Benzer anlamlı; Compression Wood, Reaction Wood). Aşırı lignin oluşturduklarından selüloz üretimine uygun değildirler. Termination. Sonlandırma. İş bitirme. Bir işi bitirme. Terminology. Terimbilim. Terimlendirme. Terms of Payment. Ödeme koşulları. Tertiary Treatment. Üçüncü kademe arıtma. İleri arıtma tekniği olarak bilinmektedir. Atık su işlenirken, ilk iki aşamaya ek olarak, fosfor ve azotun alınması işlemlerini kapsar. Test Board. Oluklu mukavva. Test Equipment. Test düzeneği. Laboratuar ekipmanı. Test Facilities. Test alanları. Test Liner. (Bakınız; Test Linerboard). Test Linerboard. Testlayner. Oluklu mukavvada en iç ve dış yüzeyde kullanılan kâğıt türleri. Genellikle iki katmanlı olarak üretilirler. Test Methods. Test yöntemleri. Text Papers. Test kâğıtları. İç ve dış tutkallaması yapılmadan kurutma kâğıdı özelliğinde üretilen ve kimyasal emdirilerek test amaçlı kullanılan kâğıtlar. En yaygın kullanılanları turnusol kâğıtlarıdır.

454

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Test Sheet. Laboratuarda yapılan örnek kâğıt. Text Finishing. Dokulu perdahlama. Kumaş desenli. Textile Papers. Tekstil kâğıtları. Textile Wrapper. Tekstil paketleme kâğıdı. Text Paper. Yazı tabı kâğıdı. Texture. Doku. Görüntü ve dokunuşta belirlenen kâğıt özellikleri. The Commitment of Management. Yönetimin taahhüdü. (ISO 9001:2008 Madde 5.1) Theme Paper. Sunum kâğıdı. Ödev kâğıdı. Okullarda öğrencilerin kullandığı sunum kâğıtları. Theoretical Capacity. Teorik kapasite. Verimliliği dikkate alarak belirli bir süre içinde ve ideal çalışma şartlarında sağlanabilen azami üretim miktarı. Buna mühendislik kapasitesi, azami kapasite veya tasarım kapasitesi de denilmektedir. Thereof. Bunlarla ilgili. Bunları ilgilendiren. Therm. 100.000 Btu luk ısı birimi. Thermal Conductivity. Isıl iletkenlik. Bir maddenin temas yoluyla ısıyı iletebilme özelliği. [Btu/h (ft2) °F/ft; cal/s (m2) °C/cm]. Thermal Convection. Isıl aktarım. Bir sıvı kütlesi içinde, çeşitli bölgelerdeki sıcaklık farklılıkları nedeniyle oluşan yoğunluk değişmeleri sonucu meydana gelen hareketlilik. Thermal Conversion. Isıl dönüşüm. Sıcaklık etkisiyle oluşan fiziksel değişim. Thermal Degradation. Sıcaklıkla bozunma. Selüloz ve nişastanın sıcaklık etkisiyle bozunmaları ve parçalanmaları. Thermal Diffusivity. Isıl dağıtkanlık. Vals kaplamasının ısıtıyı dağıtma özelliği. (m2/s). Thermal Mass. Isıl kütle. Isı değişikliklerine karşı kütlenin gösterdiği atalet.(Eş anlamlı; Thermal Flywheel Effect)
455

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Thermal Paper. Termal kâğıt. Sıcaklığa hassas ve sıcaklık karşısında görüntü verebilen kâğıtlar. Thermal Pollution. Isıl kirlenme. Sıcaklık etkisyle su kalitesindeki düşüş. Thermal Radiation. Isıl yayılım. Elektromanyetik dalgalar yoluyla ısının nakledilmesi. Thermal Shock Resistance. Isıl şok direnci. Isı değişimlerine karşı malzemenin gösterdiği direnç. Thermal Softening. Isıl yumuşama. Selüloz, yarıselüloz veya lignin ısıtıldığında (165-230 °C) amorf polimerde camsı yapıdan lastiksi yapıya doğru meydana gelen değişme. Thermal Transfer Printing. Termal transfer kâğıdı. Thermobonding. Isıl bağlanma. Isıl birleşme. Isı kullanarak birbirine bağlanmasını sağlama. Bağlanma için bir bağlayıcı kullanılabileceği gibi, varsa malzemelerden birinin veya her ikisinin ısıyla bağ yapabilme özelliğinden de yaralanılır. Thermocompressor. Termokompresör. Çürük buharı uzaklaştırmak için kullanılan bir gereç Thermography. Termografi. Ofset veya tipo baskıda yaş mürekkebin kuruması için basılı metnin üzerine reçine tozu serpilmesi. Thermogravimetric Analysis (TGA). Termogravimetrik analiz. Kuşe çözeltisi içindeki bileşenleri tespit etmek amacıyla kullanılan bir analiz yöntemi. Sıcaklığa veya zamana bağlı olarak kuşe çözeltisindeki bileşenlerin miktarsal değişimini inceler. Thermo Mechanical Pulp (TMP). Termomekanik selüloz. Yongaların önce buharla ısıtıldıktan sonra, mekanik olarak öğütülmesiyle elde edilen selüloz. Thermometer. Termometre. Thermoplastic Binding. Amerikan ciltleme. Tutkallı ciltleme. Fasikülleri dikme yerine, yaprakların sırtını tutkallayarak yapılan ciltleme. Son yıllarda romanlarda ve ders kitaplarında kullanılmaktadır. Buna değişik adlar da verilmektedir. (Eş anlamlılar; Adhesive Binding, Cut Back Binding, Perfect Binding, Threadless Binding). Thermostatic Staem Trap. Termstatik kondenstop. Termostatik buhar kapanı.
456

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Thickener. Teksif eleği. Hamur içindeki aşırı suyu almaya yarayan döner filtre. Thickening Water Removal. Kesafet arttırıcı su alma. Süzerek su alma yöntemi. Thickness. Kalınlık. Kaliper. Thick Stock. Kesif hamur. Göreceli olarak kullanım alanına bağlı bir tanım. Normalinin üzerinde kesafeti olan hamur. Thin Paper. İnce kâğıt. Genellikle sigara kâğıdı veye temizlik kâğıtları. Thinning. Seyreltme. Ormanda ağaç sıklığını azaltma. Third Party. Üçüncü parti. Alıcı ve satıcı dışındakiler. Thixotrophy. Tiksotropi. Öğütme sırasında zamana bağlı olarak vizkozitedeki azalma. Thrashing. Çırpma. Özel bir makinede, kâğıdı veya paçavrayı parçalayarak tozunu alma. (Eş anlamlı; Dusting). Threaded Felt. İp takviyeli karton. Threadless Binding. Amerikan ciltleme. Tutkallı ciltleme. Fasikülleri dikme yerine, yaprakların sırtını tutkallayarak yapılan ciltleme. Son yıllarda romanlarda ve ders kitaplarında kullanılmaktadır. Buna değişik adlar da verilmektedir. (Eş anlamlılar; Adhesive Binding, Cut Back Binding, Perfect Binding, Thermoplastic Binding). Threatened Species. Tehdit altındaki türler. Yok olma tehlikesi geçiren ağaç/canlı türleri. Three Layer Paperboard. Üç katlı karton. Yuvarlak elekli makinelerde üretilen ve her katı farklı hamur harmanından meydana gelen karton. Orta katmanda, düşük kaliteli harman kullanılmaktadır. Throttle. (1) Kısıcı. (2) Kısmak. Throttling. Kısma. Throttling Valve. Kısma vanası. Akışı elle kontrol edebilen ve debiyi azaltmak için kullanılan el vanası. Genellikle pompa çıkışında kullanılır.

457

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ticker Paper. Borsa işlemlerinin kaydedildiği kâğıt. Ticker Tape. (1) Borsa işlemlerini uzağa gönderen cihaz. (2) Bu cihazda kullanılan kâğıt rulo. (Eş anşlamlı; Ticker Paper). Ticket Bond. Bilet kâğıdı. Bilet yapmak amacıyla üretilen dayanıklı ve özellikli kağıtlardan. Ticket Bristol. Bilet kartonu. Bilet bristolü. Tickler Refiner. Gıdıklama rifayneri. Dokunma rifayneri. Makine bütesinden sonra son bir kez hamuru dağıtmak için kullanılan rifayner. Kapasitesi tüm hamura göre seçilir. Tighth Contact. Sıkı temas. Kurutma keçelerinin safihaya yaptığı sıkı temas. Tile Hanging. Duvar kâğıdı. Kabartma desen basmaya uygun kâğıtlar. Tile Liner. Mozaik kâğıdı. Cam veya seramik duvar mozaikleri yapıştırmak için kullanılan kraft kâğıdı. (Eş anlamlı. Back Mount Mash Paper). Tile Mounting Paper. (Eş anlamlı; Tile Liner, Back Mount Mash Paper). Tile Stock. Duvar kâğıdı. Desenli döşeme kağıdı. Tiling. Döşemelik. Döşeme kâğıdı. Timber. Kereste. Ağaç. Time. Süre. Zaman aralığı. Time Card Bristol. Çizelge kartonu. Çizelge bristolü. Time Measurement. Süre ölçümü. Time Schedule. Zaman çizelgesi. Bütün bir işin alt parçalarını ve parçaların gerçekleşme sürelerini gösteren çizelge. Time Table Bristol. Çizelge kartonu. Çizelge bristolü. Time Weighted Average (TWA). Zaman ağırlıklı ortalama. Ölçülen değerin belirli bir zaman aralığındaki ortalama değeri.

458

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Tinctorial Strength. Mürekkep gücü. Mürekkebin boyama gücü. Tinctorial Value. Mürekkep değeri. Mürekkebin boyama gücünü ifade eden değer. Tint. Mürekkep. Çeşitli renklerde baskıda kullanılan renk verici boyalar. Tinted. Çivitli. Boyalı. Tinted White. Çivitli beyaz. Çivit konularak beyaz görünümü güçlendirilmiş, gerçekte gözün farkedemeyeceği kadar çok açık mavi kâğıt. Tinting. Çivitle beyazlatma. (Eş anlamlı; Shading). Tinting Dyes. Beyazlatma boyaları. Çivit türü beyazlatıcılar. Tipping Fee. Çevre vergisi. Atıkları belirlenen bir yere atabilmek için yerel yönetime ödenen vergi. Tire Wrapper. Otomobil lastiği sargı kâğıdı. Tissue. (1) Pelür kağıdı. (2) Temizlik kâğıtları. (3) Krepli veya krepsiz ince kağıtlar. (4) Düşük gramajlı ve 40 gram/m² nin altındaki ince kağıtlar. (Eş anlamlı; Tissue Papers). Tissue Papers. (Eş anlamlı; Tissue). Titanium Diokside (TiO2). Titanyum dioksit. Kuşede beyazlık kazandıran ve baskıda kağıdın ışık geçirgenliğini ortadan kaldıran pigment. Titration. Titrasyon. Bir sıvının içine, renk değiştirene kadar ölçülü başka bir sıvıyı verme şeklinde yapılan bir laboratuar analiz yöntemi. Tobacco Papers. Sigara kâğıdı. Tütün sarma kâğıdı. Toilet Paper. Tuvalet kâğıdı. (Eş anlamlı; Tissue). Tolerance. Tolerans. Standartlardan müsaade edilen derecede sapma. Toluene. Toluen. Elek temizliğinde lateks türü maddeleri temizlemede kullanılan kimyasal madde. Yerine ksilen de kullanılmaktadır.

459

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Toluidine Blue. Toluidin mavisi. Asıltı ile son bulan titrasyon yönteminde endikatör olarak kullanılan boya. Ton (Tonne). Metrik ton. 1000 kg. (Bakınız; Long Ton, Standard English Ton, Short Ton). Toner. Toz mürekkep. Fotokopi makinelerinde kullanılan toz mürekkep. Tongue and Groove Construction. Birbirine geçmeli yapı. Lamba zıvana türü yapı. Havbe duvarlarının içinde çiğleşmeyi önleyici çok parçalı duvar yapısı. Tooth. Diş. Dişli görünüm. Elyapımı resim kâğıtlarında, kâğıt yüzeyinin kaba yapısı. Top. Üst taraf. Kâğıdın keçe yüzü. Elek izlerinin bulunduğu kısım alt olarak ifade edilir. Top Layer. Üst tabaka. Üst kat. İki katmanlı layner kâğıtta üst kısımda kalan tabaka. (Bakınız; Bottom Layer). Top Layner. Oluklu mukavvada üstte kullanılan daha dayanıklı ve baskıya uygun kâğıt. (Bakınız; Bottom Liner). Top Side. Üst taraf. Keçe yüzü. Kısaca “Top” denilmektedir. Top Sizing. Yüzey tutkallama. Kâğıt makinesinde, üretim sırasında uygulanan, yüzey gözenekliliğini azaltan ve su geçirimini düşüren, nişasta ile yapılan tutkallama. Top Wire. Üst elek. Uzun elekli makinelerde, iki katlı kâğıt yapımında, kâğıda ikinci katmanı veren elek. Top Wire Former. Üst elek. Fordriniye (uzun elekli) makinelerde iki katlı kağıt üretetirken çalıştırılan üst elek. Torn Decle. Saçaklı kenar. Kâğıt kenarlarına üretim sonrasında uygulanan ve kenar kesimi yapılmamış duygusu veren saçaklı görünüm. El yapımı kâğıtların tipik özelliği olduğu için taklit edilmektedir. Özel zımpara uygulamasıyla yapılmaktadır. Torn Sheet. Yırtık yaprak. Torque. Moment. Döndürme kuvveti.

460

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Total Alkalinity. Toplam alkalinite. Su içinde ppm cinsinden ifade edilen toplam baz konsantrasyonu. Total Charge. Toplam yük. Toplam elektrik yükü. Total Cost. Toplam maliyet. Toplam ekonomik üretim maliyeti. Total Indicated Runout. Toplam ölçülen aşınma. Valslerde veya konfeksiyon ürünlerinde ölçülen toplam aşınma miktarı. Totally Chlorine Free. Tam klorsuz. Üretim aşamalarında klor ve klor bileşiklerinin hiç kullanılmadığı kâğıtlar. (Bakınız; Elemental Chlorine Free (ECF), Chlorine Free). Totally Enclosed Fan Cooled (TEFC) Motor. Tam kapalı fan soğutmalı motor. Kağıt fabrikalarında kullanılması gereken standart motor tipi. Total Poductive Maintenance (TPM). Toplam verimli bakım. Üretim verimini öne çıkaran bakım yönetimi. Total Transmittance. Toplam ışık geçirgenliği. Kâğıt yüzeyine düşen ışığın arkaya geçen kısmı. Touch Paper. Alev almaz kâğıt. Nitrat tuzlarıyla yanma özellikleri kontrollu hale getirilmiş kâğıt. Özellikle sigara ve fişek kâğıtları türündeki kâğıtlar. Tough Check. Sert mukavva. Karton mukavva. Towelling. Havluluk kâğıt. (Eş anlamlı; Towel Paper). Towel Paper. Kağıt havlu. Havlu kâğıdı. Toxics Release Inventory. Toksik madde salınım envanteri. Traceability. İzlenebilirlik. Bir ürünün/çıktının tedarik zincirinde belgelerle izlenebilir olması. Tracing Paper. Aydınger kâğıdı. Selülözün sülfirik asitle yıkanarak kurutulması sonucu jelatinleşmesi ile elde edilen kâğıtlar. Saf selülöz gerçekte ışık geçirgendir. Selülözlerin arasındaki hava boşluğu onu opaklaştırır. Bunun dışında çok iyi dövülmüş ve havası alınmış

461

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ hamurdan elde edilen safihanın süper kalenderleme ile içindeki kalan hava atılırken, rutubet içeride hapis kalır, kâğıt opaklığını kaybeder, şeffaflaşır ve esmerleşir. Tracheid. Odun hücresi. Botanik dilinde yumuşak ağaçların gövdedeki hücreleri. Tracing Tissue. İnce aydınger kâğıdı. Çizimde kullanılan aydınger kâğıdı. Trading Stamp Paper. İndirim kuponu kâğıdı. Traditional. Geleneksel. Trailing Blade Coating. Raspalı kuşeleme. Sıyırıcı bir raspa ile fazla kuşe kalınlığını ayarlayan kuşeleme yöntemi. Training. Eğitim. Transfer Marble Paper. Mermerli transfer kâğıdı. Transfer of Ownership. Mülkiyetin devri. Mal sahibi değişikliği. Transfer Paper. Transfer kâğıdı. Karbon kâğıdı gibi ısıyla veya basınçla bünyesindeki pigmenti veya metal tozlarını, karşıdaki kâğıda transfer yapan kâğıtlar. Transfer Roll. Aktarma valsi. Sevk valsi. Transformer Board. Trafo presbantları. Transformer Coil Winding Paper. Makaron kâğıdı. Transients. Geçici olaylar. Özellikle elektrik şebekesinde yıldırım veya motor kalkışı gibi nedenlerle oluşan geçici bozulmalar. Translucency. Yar saydam. Matla şeffaf arası. Translucent Bristol. (Bakınız; Translucents). Translucent Drawing Paper. Aydınger kâğıdı. Translucent Master Paper. Şeffaf aydınger kâğıdı. Ana kopya olarak saklanmak üzere kullanılan ozalit kâğıtları.

462

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Translucents. Her iki yüzü de pigmentle kaplanabilen, basılarak kitap kapağı, çıkartma veya pencere süsü olarak kullanılan aydınger kâğıtları. Transmittence. Arkaya geçen ışık. Işığın arkaya geçen kısmı. Transparency. Şeffaflık. Işık geçirgenliği Transparency Ratio. Şeffaflığın bir ölçüsü. Paralel ışık geçirgenliğinin, toplam ışık geçirgenliğine oranı. Transparent. Şeffaf. Transparent Cellulose. (1) Selofan. (2) Aydınger kâğıdı. Transparent Manifold Paper. Yarı şeffaf yağlı kâğıt. Transparent Paper. Aydınger kâğıdı. Transport. Nakliye. Taşıma. Bir yerden bir yere nakletme. Transport Packaging. Nakliye ambalajı. Taşıma sırasında kullanılan ambalaj. Transverse Cut. Enine kesim. Bobinden ebat kesiminde bobin eni yönünde yapılan kesim. Transverse Permeability. Çapraz geçirgenlik. Kağıdın makine çaprazına olan geçirgenliği. Transverse Porosity. Çapraz gözeneklilik. Makine çaprazına doğru dizilmiş gözenekler. Trash. Çöp. Trash Removal System. Çöp alma sistemi. Pulpere bağlı olarak çalışan kaba çöp alma sistemi. Travelling Work Platform. Seyyar çalışma platformu. Üzerinde güvenle iş yapabilmek için geliştirişmiş iş/çalışma platformu. Kağıt makinasında sabit merdivenlerin uygun olmadığı yerlerde, yüksekte çalışabilmek için hazır tutulan platformlu merdiven. Tray. (1) Tava. Metalden yapılma elek kenarı tavaları. ( Eşanlamlı; Savealls). (2) Kapaksız karton kutu. Ağzı açık olarak kullanılan kutular. Tray Board. (1) Kutu kartonu. (2) Tepsi veya tabak kartonu.
463

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Tray Water. Beyaz su. Elekaltı suyu. Tava suları. Kâğıt makinesinde elekten süzülen, elyafça ve kimyasalca zengin su. Treading. Şerit verme. Kuyruk verme. Kâğıt makinelerinde, ilk aşamada safihanın tam ende makineye verilmesi mümkün olmadığından, öncelikle 20-25 cm kadar genişlikte kuyruk veya şerit tabir edilen safiha makineden geçirilir. Bu işleme kuyruk verme veya şerit verme denir. Safiha eni daha sonra genişletilir. Şeridin makinede silindirden silindire geçirilmesinde hava gücünden veya sevk ipinden yararlanılır. Treated Butchers Paper. Yağlı kasap kâğıdı. Treated Paper. İşlenmiş kâğıtlar. Özel işlem görmüş kâğıtlar. Treated Waste Water. Arıtılmış atık su. Tree Farm. Ağaç çiftliği. Özel mükiyette bulunan, orman ürünleri üretiminde kullanılan ormanlık arazi. Tree Wrap Paper. Ağaç sarma kâğıdı. Fidan halineki ağaçları zararlı böceklerden korumak için sararak kullanılan ziftli kâğıt. Trial Run. Deneme çalışması. Montaj sonrası yapılan makineyi deneme çalışmaları. Trim. Kenar kesimi. (1) Elek ve bobin makinesinde, safihanın kenarından, gramajı ve kenar kesici fıskiyenin yarattığı düzensiz görünümü nedeniyle yapılan kesim, traşlama, kenar kesimi. (2) Ebat kesmek. Trim Chute. Iskarta kanalı. Kenar ıskarta kanalı. Trimetal Plate. Mülti metal baskı kalıbı. (Bakınız; Multimetal Plate). Trim Handling System. Kenar ıskarta sevk sistemi. Bobin makinesinde kesilen kenar ıskartalarını parçalayıp ıskarta pulperine gönderen sistem. Bıçaklı bir fan ve hava kanalından oluşmaktadır. Trim Losses. Kenar ıskarta kayıpları. Bobin makinesinde üretilmiş olan kâğıdın kenarlarından kesilen ıskartalar nedeniyle oluşan üretim kaybı. Matbaalarda ebat kesimi nedeniyle oluşan kayıp.

464

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Trim Squirts. Kenar kesici fıskiyeler. (Eş anlamlıİ Edge Squirts) Trimmed. Kesimli. Giyotinde ebat kesilmiş. Bobin makinesinde kenarları kesilmiş. Trimmed Splice. Kesimli ek yeri. Bobin sarma sırasında kopuk yerin düzgünce kesilerek yapıştırılmış durumu. Trimmer Press. Giyotin. Trim Width. Kesimli kâğıt genişliği. Makinede sağlanan azami genişlik. Triple Paper. Üçlü kâğıt. Üç tabaka olarak kullanılan kâğıt. Triplex. Üç katlı karton. Yapıştırma ile elde edilen üç katlı karton. Trouble. Sorun. Akasaklık. Troubleshooting. Arıza tespiti. Arıza bulma. Trunk and Case Fiber. Vulkanize elyaf. Presbant yapımında kullanılan elyaf. Kaynakçıların kullandığı koruma başlığı, valiz ve özel kutuların yapımında kullanılan karton. Trunk Wrapper. Valiz sarma kâğıdı. Bir tür kraft kâğıdı. TSP (Total Suspended Particulates). Toplam askıdaki parçacıklar. TSS (Total Suspended Solids). Askıdaki toplam katı maddeler. Tub Coloring. Daldırma yöntemiyle boyama. Tube. İnce boru. Boru. Tüp. Tube Board. Masura kartonu. Mihver boru kartonu. Tubed. Masura yapılmış. Boru haline getirilmiş. Tube Expander. Makineto. Kazan ve eşanjörlerde delik çaplarını ve boruların uç kısımlarını ezerek genişletmeye yarayan sıvama aparatı. Tube Paper. Masura kâğıdı. Tub Liners. Kasap kâğıdı. Daldırma yöntemiyle parafinlenmiş kâğıt.
465

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Tub Sized. Daldırma yöntemiyle yüzeyi tutkallanmış. Tub Size Press. Daldırma yöntemi kullanan yüzey tutkallama presi. Tub Sizing. Daldırma yöntemiyle tutkallama. Tutkal banyosu ile yapılan yüzey tutkallama. Kâğıtta aşırı tutkallama ve ıslanma yarattığından tercih edilmeyen bir yüzey tutkallama yöntemi. Tuning. İnce ayar. Düzgün çalışmayı sağlamak için yapılan hassas ayar işlemlerinin tamamı. Tunnel Drier. Tünel kurutucu. Çok katlı arabalara konulan yaş karton parçalarının kurutulduğu tünel tipi kurutma ünitesi. Turbidity. Çalkantılılık. Aşırı karıştırma ve türbülans etkisiyle oluşan durum. Turbulance. Türbülans. Elek üzerine dökülen hamurun, geç yerleşmesi nedeniyle oluşan hareketlilik. Turned Edge. Kıvrık kenar. Turn-off. Kapama. Enerjisini kesme. Turn-on. Açma. Enerji verme. Turn Over. Katlanma. Safihadaki kenar yırtığının kıvrılarak katlanması. Turpentine Recovery. Terebentin geri kazanma süreci. Distilasyonla, pişirmeden çıkan gazların geri kazanılması işlemi. Turpentine Test. Terebentin testi. Yağ geçirmez kâğıtlarda, terebentinin geçiş süresini ölçmek için geliştirilmiş bir yöntem. Twill Weave. Uzun elek. Fordriniye elek. Twin Wire. Çift elek. İkiz elek. Burada “Multiply” söz konusu değildir. Her iki elek de ayni safihanın ön ve arka yüzü formasyonunda kullanılır. Her iki yüzdede düzgün yüzey formasyonu elde etmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu sayede alt ve üst yüzeylerde farklılık, yani çift yüzlülük önlenmiş olur. (Bakınız; Two Sidedness). Twin-Wire Machine. İkiz elekli makine. (Bakınız; Twin Wire).
466

Oluklu mukavva üretiminde layner kağıdın enine ve boyuna doğru düzensiz ebat değiştirmesi sonucu oluklu mukavvada meydana gelen kamburlaşma. Rifaynerde elyafların spiral hale gelmesi. Two Sidedness. Elle yapılan rölyef baskıda. (Eş anlamlı. Twisting Paper). Two Sided Evaporation. İp kâğıdı. Bükülen ve ip haline getirilen kâğıt. Daktilo kâğıdı. Twisting Tissue. Iki yüzlülük. Basım açısından önemlidir. Tympan Paper. Diagonal Warp) Two Drum Winder. Basılacak öğelerin görsel. Pelür kâğıdı. Tipografi. kalıpla basılacak kâğıt arasına konulan mumlu bir kâğıt. Mumlu kâğıt. Kâğıdın elek yüzü ile keçe yüzü çoğunlukla farklı özellik gösterir. Kibrit kutusu türünde yapılmış kutular. Çekmece şeklinde kutu. Typewriter Paper. Bükülme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Twin Wire Paper. Twist Warp. Diyagonal kamburlaşma. Düzelme ve silmelere uygun üretilmiş kâğıt. (Bakınız. İki valsli bobin makinesi. Kâğıdın her iki yüzeyinin düzgünlük açısından farklı özellik göstermesi. Dizgi sanatı. İp pelürü. Kamburluk Layner kağıttaki iç gerilimden kaynaklanmaktadır. Twisting. Twisting Paper. İki taraflı buharlaşma. İkiz elekli makinede üretilmiş kâğıt. Typewriter Tissue. 467 . Two Piece Lambert. Genellikle dayanıklı kraft kâğıtlar kullanılmaktadır. Typography. Daktilo ile yazarken ikinci ve üçüncü kopyaların basılabilmesi için kullanılan ince daktilo kâğıtları. işlevsel ve estetik düzenlemesiyle ilgili tasarım anlayışı. Serbest çekiş bölgesinde kalan safihanın iki tarafında birden meydana gelen buharlaşma. İki vals üzerinde bobin saran bobin makinesi. Bunlar torba sapları olarak kullanılmakla birlikte çeşitli renklerde boyanarak hasır şeklinde döşemelik dokumalar elde edilmektedir.

Kalenderlenmemiş. Kaplanmamış. Membran filtrelerde çapı 0. Ağartılmamış. Unbleached. Ultrasonic Tests) Ultrastructure. Uncoated Free Sheet. Ultrasound. Mor ötesi spektrometre.02µ arasındaki parçaların filtrelenmesi. Kuşe olmayan kapak kartonu. Ultrasonik testler. Ultrasonic Tests. kâğıt kopması ve arızalar gibi çeşitli nedenlerle. (Bakınız. Vakum kasası. Unbleached Kraft Pulp. Preslerde vakum bölgesinden geçen keçenin içindeki suyu emerek temizleyen vakum kasası. Üretim hedefi ve üretim kaynakları bulunmasına rağmen. Kuşe yapılmamış karton.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ U UHLE Box. Kuşe yapılmamış. Ultrafine. Kimyasallar kullanılarak ağartma işlemi uygulanmamış selüloz veya kâğıt hamuru.002µ ile 0. Unavailability: Yararlanamama. Uncalendered. Ultrafiltreleme. Yazı tabı kâğıtları. Birinci hamur kâğıt. bir kâğıt makinesi veya bir ekipmandan yararlanamama. Kalenderde preslenmeden çıkmış. Mor ötesi ışıma. Uncoated. Uncoated Blanks. Esmer kraft selülozu. Ultrafiltration. Uncoated Cover Paper. Ses titreşimlerini kullanarak yapılan (1) kalınlık testi (2) mekanik test işlemleri. Hücre duvarının mikroskobik ölçekli yapısı. Ultraviolet Radiation. Son derece küçük (parçacıklar için). Ultrason. 468 . Ultraviolet Spectrometer. Yararlanılamama. Ağartma işlemi yapılmamış kraft selülozu.

Makinanın tehlike yaratacak şekilde devreye girmesi. Yazı tabı kâğıdı. Tekdüzelik. Uncoated Weight. Uncrepped Tissue Paper. Genellikle enine profildeki düzensizlik. Uncoated Postal Card Stock. 469 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Uncoated Mill Blanks. Underlay. Kalenderlenmemiş kâğıt. Düşük basınç. Beklenmedik çalışma. Alt akış. Undercoating. Rejek. Düşük gerilim. Astar kaplama. Underestimation. Homojenlik. Layner kağıdı. Underflow. Küçümsemek. Kartpostal kartonu. Undervalue. Değerini düşük tahmin etme. Underpressure. Unexpected Start. Kuşe olmayan iskambil kâğıdı. Uncoated Playing Card Stock. Yeknesaklık. Santrifüj temizleyicilerde alttan çıkan rejek hamur. (2) Eksik üretim nedeniyle yapılan eksik teslimat. Düzgün olmayan profil. Uneven Profile. Beklenmedik devreye girme. Undervoltage. Kaplammamış gramaj. Under Run. Taban layneri. Underliner. (1) Eksik üretim. Uncoated Printing Paper. Çift kaylı layner kâğıdın alt ve düşük kaliteli katmanı. Destek kâğıdı. Eksik değerlendirme. Kağıdın elyaf veya rutubet dağılımındaki düzensizlik. Kreplenmemiş temizlik kağıdı. Undertension. Basılacak kâğıdın altına konulan parça kâğıt. Unglazed Paper (UG). Yanlış değerlendirmek. Uniformity. Düşük gergi.

Güncel. Preslerde basıncı düşürerek yükü ortadan kaldırma. Vulkanize edilmemiş elektrik yalıtım kartonu. Universal sabit sifon. Çalışma zamanı.2-0. Ölçü birimi. Units of Measurement. Unit Operations. Temel süreçler. Çalışılan fiziki saat toplamı. nakliye. Unvulcanized Electrical Bond. ısıtma. Kimya mühendisliğinde üretimde kullanılan temel işlemler. Arıza bakımıcılığı. Çeşitli müşterilere gönderilen belirli bir ürünle ilgili. Tutkalsız. Kurutma bölümünde birinci grupta kullanılan vakum silindirleri. 470 . Su geçirimsiz hale getirlmiş kraft kâğıdı. Unrestricted Data. Lamine kraft. Up Curl. akülü elektrik kaynağı. Baskı sırasında kağıt kenarlarının yukarıya doğru kalkması. Sınırsız veri. Kimya mühendisliğinde üretimde kullanılan temel süreçler. Unscheduled Maintenance. eleme. Unloading. Kamyondan indirme. Vakum silindiri. Yukarıya kıvrılma. Kırma. Unsized. Unit Processes. Universal Stationary Syphon. öğütme. (2) Yükten boşaltma. Union Kraft. Hamurunda veya yüzeyinde tutkal kullanılmamış. Uptime. Güncellenmiş. Kesintisiz güç kaynağı. Tutkalsız kâğıt. (1) Boşaltma. Fluting kâğıt. Fabrika otomasyonunu ve bilgisayarları enerji kesilmesinde kısa süre besleyebilen. Kimyasal reaksiyonların yer aldığı süreçler topluluğu. Temel işlemler.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Uninterruptible Power Supply. Plansız bakım. Kurutma kâğıdı türünde emici özellikte kâğıtlar. kurutma gibi işlemlerin genel adı. Çok düşük fark basınçta (0. Unlined Corrugated Paper. Up to Date. UNO Cylinder.25 bar) 300 metre/daki hızın üzerinde çalışabilen sabit silindir sifonu. Unsized Paper. belirli zaman aralığında elde edilen veriler topluluğu.

üretim toplamına oranı. Kullanılabilir elyaf. Mor ötesi kaplama. Urea Formaldehyde Wet Strength Resin. UV Ink. Usable Fiber. Urethane. 471 . UV Coating. Mor ötesi mürekkep. Kullanım oranı. (2) Kapasite kullanım oranı. Üre formaldehit yaş dayanım reçinesi. Kâğıdın kaplama sonrası mor ötesi ışıkla kurutulması. Selüloz kaynağı olarak kullanılan şehir içi yeşil alanlar. Utilization Rate/Ratio. Mor ötesi ışıkta çabuk kuruyan bir mürekkep çeşidi. (1) Üretimde kullanılan geri dönüşümlü kağıt toplamının. Üretan. Seçim kriterleri dışında kalan elyaf. Ölü elyaf ve kayıp elyaf dışındaki elyaf.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Urban Forest. Şehir ormanı.

Vacuum Washer. Vakum filtreleme. Vakum pompası. Vacuum Roll. Vakummetre. Değerlendirme Value. Vacuum Gauge. Vakumla filtreleme. Kâğıt makinesi elek kısmında. Vacuum Enhancement. Valley aşındırma test cihazı. Vacuum Drainage. Vacuum Assist. Vacuum Foils. Vacuum Filtration. 472 . Vakumlu vals. Vakum çitaları. Vakumlu elek veya pres valsi. Teksif eleği türünde. Vakum. (Bakınız. Valley Abrasion Tester. fakat vakumla filtre işlemi güçlendirilmiş elek sistemi. Vacuum Assist) Vacuum Filters. Sifon valsi. Vakum pompalarındaki vakum değeini ölçen kadranlı tür vakummetre. Safiha üzerinde Z yönünde vakum yardımıyla yapılan profil düzeltici işler. Valuable Paper Kıymetli kâğıt. Vakum yardımıyla.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ V Vacuum. Değer biçme. Valuation. Vacuum Boxes. Vacuum Pump. Elekte aşınma miktarını ölçen bir cihaz. vakumla su alınması işlemi. Vakum kasalarında kullanılan çitalar. Free Drainage). Değer. Vakum kasaları. (Bakınız. Vakum altında süzülme. Vakum filtreleri. Vakumlu temizleyici.

Varnish. Buhar basıncı. Vernikli duvar kâğıdı. Vanalı çuval. Kurum dışında ürüne katma değer katan faaliyetler zinciri. Dozajlamayı ayarlamak için bulunmuş mekanik düzenekli bir pompa. Vana pozisyoneri. Değişken kurslu dozaj pompası. Variable Stroke Metering Pump. Variable Height Trolley. Vana yatağı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Value Chain. Vascular Plant. Vernikli etiket kâğıdı. Ventil. Kontrol vanalarını harekete geçiren vana başlığı. Varnishability. Değer akışı. Varnish Label Paper. Vapor Permeability. Vana başlığı. Selüloz üretilebilecek bitkiler. Yüksekliği ayarlı taşıyıcı. Valve Positioner. Değişim. Valve Seat. Varnished Wallpaper. Verniklenebilir. Buhar geçirgenliği. Değer zinciri. Vana konumlayıcısı. Farklılık. Vana oturma yüzeyi. Vaporproof. Damarlı bitki. Uyuşmazlık. Buhar geçirmez. Vernik. Valved Sacks. Valve Actuator. Vana tahrik düzeneği. Variance. Value Stream. Valve. Kontrol vanasının durması gereken yeri belirleyen ve durduğu noktayı geri bildiren vana düzeneği. Varyans. Vapor Pressure. 473 . Bir ürünü ortaya çıkarmak için kaynakların hareketi. Genellikle sıvılar üzerindeki buhar fazının basıncı. Varyasyon. Kimyasal maddelerin taşınmasında kullanılan çuvallarda sadece ürünü doldurmak için ağız bırakılmış tip. Sapma. Vana. Variation.

(1) Parşömen. Yuvarlak elekte üretilmiş layner kâğıdı. Vellum Finish. yağlı ambalaj kâğıtları. Vellum Drawing Paper. Vegetable Crate Liner. Vellum. El yapımı kâğıtta kullanılan hamur teknesi. Daldırma boyası. Vat Papers. kâğıdın sülfirik asitli ortamda banyo edilmesiyle elde edilen. Bitkisel parşömen kâğıdı. Elekçi. devletçe kullanılan ambalaj kâğıt ve kartonları. Taşıyıcı. Pamuk veya kimyasal selülozdan yapılmış. Aydınger kâğıdı. Vat Machine. Taşıyıcı ortam. Küvet. teknede el eleği ile safihayı oluşturan kişi. Vegetable Parchement Paper. Vee Ball Valve. El yapımı kâğıt üretiminde. Vat Liner. Yuvarlak elekte üretilmiş kâğıtlar. Özellikleri devletçe belirlenmiş. Yuvarlak elek Vat Dyes. V yarıklı küresel vana. Hayvan derisinden yapılma ve cilt kapaklarını kaplamada kullanılan bir parşömen veya bu parşömene benzeyen kâğıtlar. sovent. 474 . yağlar gibi akışkanlık işlevi gören sıvı kısmı. Resmi ambalaj kâğıtları. Parşömen türü perdahlama. hayvan derisinden yapılma parşomene benzediği için bu isimle anılan kâğıt. Bir yıllık bitkilerden üretilen kraft türü. Küresel vanalara akışı kontrol edebilme özelliği kazandırmak için yapılmış bir yenilik. Yuvarlak elekli makine. Hız. Bitkisel parşömen kâğıdı. (3) Aydınger kâğıtları. Tekne. Vat Cylinder.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Vat. Mürekkebin bağlayıcı. (2) Antik veya yumurta kabuğu görünümlü işlenmiş kâğıtlar. Vehicle. V Board. Vatman. Velocity.

Verification. Kadife türü perdahlanmış kâğıt. Vertical Pump. Doğrulamak. Ventilation. Kaplama kâğıdı veya kartonu. Vessel. kitap kapaklarında kullanılan kâğıtlar. delikli şerit hafıza yapımında kullanılan kâğıt. Dikey pompa. Velvet Printings. 475 . Damar. Verdol kâğıdı. hizmet veya sistemin uygunluğunu kontrol ederek ortaya çıkarma. Arkası yapışkan kaplama kâğıtları Veneer Tape. Verso. Recto). Dikey karıştırıcı. Velour Paper. Veneer. Valsleri düşey eksende. Pamuklu kumaş veya kadife hissi veren türde işlenmiş. Doğrulama. Verify. Velür kapak kağıtları. Verdol Paper. üst üste olan tutkal pres. Kadife kâğıdı. Yapışkan kâğıt bant. Velvet Finish. Bir ürün.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Velour Covers. Vendor. (Bakınız. (Eş anlamlı. Vertice. Tedarikçi. Köşe noktası. Duvar ve tavan kaplamasında kullanılan karton levhalar. Duvar kaplama kâğıdı. Veneer Paper. Suede Paper). Mal veya hizmet satan. Düşey valsli tutkal pres. Açık bir kitapta soldaki sayfa. Bitkilerde boru şeklindeki sıvı besin taşıyan hücreler. Kadife yazı kâğıdı. Jakar makinelerinde. Havalandırma. Hamur hareketinin olmadığı kör noktalar. Sol sayfa. Temizlikte kullanılan kâğıt toz bezi. Vertical Size Press. Vertical Agitator.

Vizkoz selülozu. Viscous Heat Dissipation. Vizkozite. Viscosity. Uçucu organik bileşikler. Virgin Fiber) Virgin Stock. Akışmazlık ısı yayılımı. Visual Appearance. Ekipmalarda görülen ve arızaya götüren titreşim. Dış görünüş. Vibration.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ V Fold. El değmemiş orman. Bir kâğıdın gözenek boşlukları toplamının. Vizkoz. Voids. Virgin Pulp) Virgin Forest. Vizkoz yapılmak üzere çözünmüş saf selüloz. Boşluk oranı. Vizkozite kuvveti.Vibrating Screen Sarsak elek. Görüş. Titreşimin kaynağını bulmaya çalışır. Boşluklar. Ham selüloz. Bir sıvının akışa karşı gösterdiği iç direnç. Vizyon. Void Fraction. Tireşim ölçümü yoluyla. Çözünmüş selüloz. Titreşim analizi. Yapışkanlık. (Eş anlamlı. Virgin Pulp. Virgin Fiber. 476 . VOC’s (Volatile Organic Compounds). İkiye katlama. V katlama. Viscouse Pulp. Viscous Force. Titreşim içindeki ferakansları analiz yoluyla bulma yöntemi. Akışmazlık kuvveti. Selüloz. Baskı sonrası kağıdın görüntü kalitesi. titreşimlerin gidişatını izleme. Nişasta tutkalı vizkozite ölçümünde Stein Hall kabı kullanılmaktadır. (Eş anlamlı. Vizkoz ısı yayılımı. Titreşim. Hiç kâğıda dönüşmemiş elyaf. Görünen görünüş. Vision. Vibtration Monitoring. Tireşim izleme. Daha önce kullanılmamış elyaf. Viscouse. Vibration Analysis. Preslerde yağın Akışmazlığı (vizkozitesi) ve basınç nedeniyle aşırı ısınması ve kütleye yayılması. Vibrasyonlu elek. toplam brüt hacmine oranı.

pas önleyici özelliği kazanmış kâğıt. Vulkanize kâğıt. Düşük kesafetli pulperlerde.P. Vulkanize etme.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Void Volume. bıçağın dönme hareketiyle oluşan ve hamuru bıçağa doğru çeken girdap. Elektriksel direnci arrtırılmış vulkanize kâğıtlar.I. Anafor. Vulcanizing Paper. Vortex. (Vapor Phase Inhibitor Paper). VSD (Variable Speed Drive). Paslanma önleyici maddelerle işlenerek. Paper. V. Girdap. sonra bu kısmı alarak geriye yarı sert ve yoğun bir elyaf bırakma işlemi. Pas önleyici kâğıt. preste alınan su kapasitesini etkileyen kör delik ve yarıkların toplam hacmi. Volumetric Composition. 477 . Hız kontrollu tahrik. Vulcanizing. (1) Vulkanize elyaf. Boşluk hacmi. Çinko kloritle elyafların yüzeyini jelatinleştirip. Siklon temizleyicilerde ağır parçacıkların aşağıya yönlenmesini sağlayan anafor. Hacimsel bileşim. Selüloz elyaflarının vulkanzie edilmesiyle elde edilen elektriksel geçirgenliği azaltılmış elyaflar. (2) Vukanize kâğıt. Pres valslerinde. Vulkanize elyaf yapmak için vulkanize edilmiş kâğıt. Hız kontrolu yapılan tahrik Vulcanized Fiber.

Kaplanarak duvar kâğıdı yapılacak taban kâğıdı. Wall Base Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ W Wadding. İkaz levhaları. Warning Labels. Elekte çözgü ipleri. Warp Wire. Warp Profile. Mekanik selülozdan üretilirler. Kamburluk Layner kağıttaki iç gerilimden kaynaklanmaktadır. Et kalınlığı. Warping. Wall Thickness. Selüloz dolgu. Elek veya bir ekipmanın çevresinde oluşturulan. Wallboard. Duvar kaplama kâğıtları. Kâğıt tampon. Çözgü. Tanklarda ve kaplarda ölçülen duvar kalınlığı. Shute Wire). Kamburluk seviyesi. Warehouse. Depo Warning Indicia. Çeper kalınlığı. Wallpaper Base Stock. Duvar kaplama levhası. 478 . Ambar. Warp. Wallpaper. Kıvrılma. Kamburlaşma. Fişek kartonu. İşlenmemiş duvar kâğıdı. Wad Stock. Kamburlaşma profili. Bazen üst katman olarak birinci hamurla kaplanırlar. Düzgünlüğü kaybetme. Bu tür kâğıtların genel adı. Oluklu mukavvada kamburluğun profili. Warp Level. Oluklu mukavva üretiminde layner kağıdın düzensiz ebat değiştirmesi sonucu oluklu mukavvada meydana gelen kamburlaşma seviyesi. Gizli yazı endikatörü. Duvar kâğıdı. Elekte kumaşın boyuna doğru olan ipleri. (Bakınız. operatör yürüme yolu. Çözgü. Yürüme yolu. Walk Way.

Teminat senedi. Çok küçük katı parçacıkların ve kimyasalların hamurdan ayrıştırılması işlemi. Atık kâğıt. Yıkama. (2) Kasis. Garanti süresi. kaliper bozukluğu sonucu yumuşak kalan bölgelerde. gözenekli yapılarda kapiler akış dinamiklerini açıklayan fizik formülü. Mürekkep giderme. Warranty Period. Selüloz veya hamurun suyla yıkanarak. (Bakınız. Oluklu mukavvada laynerin çekmesiyle oluşan birbirine paralel kasis. Geleneksel Japon elde kağıt yapma sanatı. Selülozun kimyasallarını yıkayan ekipman. Washer. Warranty Bond. 479 . (1) Bakalava deseni. pişirmede kullanılan kimyasallardan temizlendiği fabrika bölümü. Mürekkep giderme ünitesinde yıkayarak mürekkebin alınması. Chain Marks). Yıkama suyu. Yıkama bölümü. onlardan yapılmış ürünler. Washi. Islanan kâğıtta veya bitkilerde suyun yukarıya doğru tırmanışını açıklamaktadır. Washburn’den alan. Washups. Washing Deinking. Atık enerji. Garanti. Selüloz yıkayıcı. Wash Water. Washburn Equation. Adını Edward W. Temizlik. Bobinde. Silinebilir/Yıkanabilir duvar kâğıdı. Bozulan yollarda görülen tırtıklı yapı. Washable Wallpaper. Kullanım sonrası ortaya çıkan ve geri dönüştürülebilir kâğıt veya kartonlarla. Baca gazlarıyla veya sıcak sularla geri kazanılmadan atılan enerji. Washboarding. Washburn eşitliği. Washboard Marks) Washboard Marks. çekme nedeniyle oluşan baklava deseni. (2) Baklavalanma. Washing. Yıkayıcı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Warranty. Yıkama. Waste Paper. Garanti senedi. (Benzer. Waste Energy. (1) Kasisleşme. Washer Room.

Water Finish. Su sertliği. Water Finished Paper. 480 . Water Hardness. Water Lined. Waste Water. (Bakınız. Water Creped. Ciltcilikte. Water-absorbance Capacity. Waste Water Treatment System. Su emici. Waste Water Treatment Plant. Water Bleeding. Waste Water Treatment. Water Finish). Waterleaf. Cam suyu. Atık su. Atık su arıtma ünitesi. Su emilim kapasitesi. Belirli şartlar altında örnek kağıdın birim kütlesinin emebileceği su miktarı. Water Cooled Spring Roll. Kâğıtta bulunan su miktarı. Sulu boya resim kartonu. Kâğıt üretildikten sonra ıslatılarak yapılan krepleme işlemi. Water Color Paper. Boş yaprak. Su bazlı. Kağıt yüzeyi ıslatılarak kalenderlenmiş kağıt. Atık su arıtma sistemi. Watermark). cildin üstüne sarılan ve onu koruyan boş yaprak. Water Based. Rutubet. Filigranlı. Filigranlı kâğıt. bu nedenle su emme özelliğinde olan kâğıtlar. Atık su arıtma. Sodyum silikat. Su akışı. Suda çözünebilen. Temizlik kâğıdı. Aşırı su emerek artık su alamayacak duruma gelme. Water Glass. Water Content. Water Lined Paper. Su soğutmalı tampon valsi. Su kusma.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Waste Sheet. Sulu kreplenmiş. Water Flow. Tutkallanmamış. (ISO/DIS 12625-8:2009) Water Absorbent. Sulu kalenderlenmiş. (Bakınız.

Su direnci. Su geçirgenliği. Su hidrasyonu. Water of Hydration. Water Permeability. Waterproof. Safihadan suyun uzaklaştırılması. kâğıt paralarda güvenlik amaçlı olarak kullanılmaktadır. Su alma. Suya dirençli kâğıt. Watermarking Dandy. Ayrıca. Desenli filigran valsi. (Bakınız.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Water Lubricated. Yüzeyine reçine. Egütör valsi Watermark Laid Dandy. safiha yaşken. Desenli iz valsi. Waterproof). Watermark Wove Dandy. Yaş kısımda iz vermede kullanılan desen işlenmiş lastik kaplamalı vals. Su kirliliği. Filigran valsi. Su geçirmez etiket kâğıdı. Waterproof Tag. Waterproof Sheating. Bazı yatakların yağlamada su kullanması. Watermark Press Roll. Watermarked Bonds. egütör (Dandy Roll) veya pres valsi ile yapılan ve kâğıt ışığa tutulduğunda görülebilen izler. Düz çizgili filigran valsi. Water Resistance. Filigranlı hisse senedi kâğıtları. 481 . Su geçirmez. Su katma işlemi. Bitümlü tavan kâğıdı. Su ile yağlamalı. Su giderme. Water Removal. Kâğıt içinde. Waterproof Paper. parafin veya zift emdirilerek su geçirimsiz hale getirilmiş kâğıt ve kartonlar. Kâğıt yüzeyinin suya karşı gösterdiği direnç. Water Resistant Paper. Watermark. Water Pollution. Su geçirmez kâğıt. Şirketler kendi amblemlerini güvenlik amacıyla kâğıda işlettirmektedir. Filigran.

Parafinli aydınger kâğıdı. su buharını iç kısımlara geçirme özelliğini belirleyen değer. Parafinli mutfak kâğıt rulosu. Waxed Tissue. Wavy Edges. Kâğıdın su tutabilme özelliğini derecelendiren değer sistemi. Su buharı geçirgenliği. Water Vapor Permeability. Wax Coating Machine. Water Streaks. Su işleme. kutunun neme karşı davranışını belirleyen değer. Waviness) Wax Coating. Kâğıt ışığa tutulduğunda görülebilen dalgalı görüntü. Parafin kaplama. Parafinli kasap kâğıdı. Dalgalanma. Parfinli kraft kâğıdı. Parafinleme makinesi. Water Vapor Transmission. Waxed Continuous Household Rolls. Parafinli karton. Parafinli pelür kâğıdı. Dalgalı kâğıt kenarı. Test. Waviness. Su buharı iletimi. Kasap kâğıtları yapımında kullanılan işlem. Oluklu mukavva kutularda. genellikle 900 gr kuru bazda kâğıtla 30 dakika süresince yapılmaktadır. Waxed Kraft. Parfinli aydınger kâğıdı. renkli pelür kâğıdı. Parafinli kâğıt. Margarin veya tereyağı ambajı olarak kullanılmaktadır. Waxed Butchers. Kasap kâğıdı yapma makinesi. Waxed Paper. 482 .İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Water Retention Value (WRV). Waxed Stencil Paper. Suyun kalitesini istenilen düzeye getirmek için yapılan işlemler bütünü. Waxed Glassine. Oluklu mukavva kutularda. (Bakınız. Su tutunum değeri. Dekoratif kâğıtlardandır. Water Treatment. Waxed Board. Waxed Tissue Excelsior. Rutubet nedeniyle kâğıt kenarlarında başlayan kıvrılma. Su çizgileri. Parafinli.

Kâğıt veya kartonun parafinlenmesi. (1) Safiha. Waxing Tissue. Wear Resistance. Aşınma. W Board. Sürtünme nedeniyle oluşan kalınlık kaybı. Desenli egütör valsi. Aşınma çiziği.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Wax Emulsion. Parafin pelürü. (2) İşlenmemiş tampondaki kâğıt 483 . Hurda kâğıt hamurunda bulunan ve hamurdan ayrılamadığı için kâğıt yüzeyine geçen yapışkan maddelerin yarattığı lekeler. Wear. (1) Mukavva. Web. Wax Sized Paper. Wax Size. Aşınma oranı. Wax Spots. (2) Oluklu kağıtları. Wear Scar. Parafin kâğıdı. 3. Wear Rate. Parafinlenecek manila. Waybill Paper. Kâğıt yüzeyinin yolunma özelliğni belirlemek için çeşitli yapışkanlıkta hazırlanmış mumlarla yapılan test. Waxing Paper. Waxing. Mumla yapılan yüzey mukavemet testi. Parafinleme. Waxing Manila. (2) Parafin damlacıklarının yarattığı lekeler. Aşınma direnci. Wax Pick Test. Zayıf siyah likör. Parafinlenmesi amacıyla üretilmiş pelür kâğıdı. Sıvı parafin. Parafinle tutkallanmış kâğıt. Sürtüne sonucu oluşan kalınlık kaybına karşı gösterilen yüzey direnci. Kâğıdın uzun elekteki bitmemiş hali. Parafinli tutkallama. Parfinlemek üzere üretilen kâğıtlar. Weak Black Liquor. Tren bileti. Weave Dandy Roll. (1) Tutkal lekeleri. Waybill Manila.hamur tren bileti. Kağıdın aşındırma özelliği nedeniyle oluşan çizikler.

Kâğıt kopması. Veb ofset baskı. Kâğıt makinesi sonuna doğru daralarak giden en. Mal sarıcıdaki safiha eni. (Eş anlamlı. Web Printing. Web Sizing. Safiha yerleşimi. Safiha kalenderleme. Sürekli bobinden basım. Web Paper. Break sensor). Weddings. Kâğıt makinesinde oluşan kopma. Web Offset). Davetiye bristolü. Wedding Bristol. Web Consolidation. Davetiye kâğıt ve kartonları. Web Width at Press. Web Formation) Web Embossing. Bobin haldeki kâğıda gofraj yapılması. Web Width. Kâğıt koptu sensoru. Preslerdeki safiha eni. (Bakınız. (Eş anlamlı. Safiha gerginliği. Safiha oluşumu. Web Offset Paper. Safiha eni. Bobinden perdahlama. Web Calendering. Veb baskı. Web Width at Reel. Web Formation. Web Tension. Elek üzerinde elyafların sulu ortmada yerleşmesi. Bobinden tutkallama. Web Break Sensor. Elekteki safiha eni. Web Width at Wire. 484 . Web News.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Web Break. Elek üzerinde elyafların sıkışarak safihanın meydana gelmesi. Bobinden basım. Safiha kopması. Web Glazing. Web Offset. Veb ofset kâğıdı. Sürekli baskıya uygun kâğıt.

Gramaj toleransı. Kaynakçı. Weight Tolerance. Termometre yüzeyinde buharlaşma etkisiyle ortam sıcaklığından daha düşük bir değer okunur. Çok tutkallı. Düzgün formasyon. Wet Calender. Breaker Stack) 485 . Welding. soğutma sistemlerinde bilinmesi gereken bir değerdir. Kaynak sırasında çevredeki ekipmanları ve yanıcı maddeleri korumak ve örtmek için kullanılan yanmaz battaniye kâğıdı. Wet Brake. Weir. Yaş döküntü. Yaş kısımda oluşan kâğıt kopması. Weight. Tomrukları yüzdürerek taşımada kullanılan su kanalı. Birleştirme. uzama sonucu oluşmuş deformasyon çatlakları.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Weft Wire. bu sıcaklığın bir iki derece üstüne kadar soğutma yapılabildiğinden. Kurutma grupları arasında yüksek rutubet değerinde (≤ %15) baskı yapan kalender. Gramaj. Wet Broke. Su kanalı. Welts. Yaş kalender. Islak bir termometre ile ölçülen ortam sıcaklığı. İyi tutkallı. Well Closed Formation. Şerit şeklinde izler. Makine boyunca. Wet Bulb Temperature. Atkı ipliği. Kaynak işlemi. Welder. bir kenardan diğer kenara kadar ulaşan. Welding Paper. Dry Brake). Bölgeye ve havanın sıcaklığına göre değişiklik gösterir. Elek ve pres sonunda meydana gelen kopma nedeniyle oluşan döküntüler ve kenar döküntüleri. Dokumalarda kullanılan atkı ipliği. (Eş anlamlı. Welded Pipe. Kaynakçı kağıdı. Dikişli boru. (Bakınız. Yaş kopuk. Well Sized. Yaz günü sıcaklık değerleri baz alınır. Soğutma kulelerinde. Yaş termometre sıcaklığı.

Wet End Finish. Yaş nip. (Bakınız. Yaş patlama mukavemeti. Yaş çekiş. Pres sonrasında. Wet Machine Board. Wet Nip. Wet Presses. Wet Felts. Yaş kısımda gruplar arasındaki hız farklılığı. Wetness. Wet Roll. Wet Mullen. Safihanın veya hamurun su süzülme özelliği. selülozun pres sonrasında katlanarak alındığı makineler. Yaş keçeler. Yaş kısım katkı maddeleri. kurutma bölümü olmayan makineden katlanarak alınmış. Yaş krepli. Yaş presler. Yaş makine kartonu. Wet Draw. Yaş kısım kimyasalları. Pres keçeleri. Wet End Chemicals. Yaş sürtünme mukavemeti. Yaş katlanmış. Wet Lapped. Rutubeti yüksek bobin. Kurutma bölümü olmayan. Klasik makinalarda kağıt yaşken kurutma silindirlerinden birinde krepleme yapılarak. antik görünüm ve çeşitli desenler yaygındır. Kâğıt makinesi yaş kısmında bulunan su alma presleri. Wet End. Bakınız. Dry Felts). Wet Rub. Bunlar arasında preste yapılan. Yaş makine. Preslerde ve yaş kalenderlerde baskı sırasında oluşan iki vals arasındaki baskı çizgisi. Nip). yumurta kabuğu deseni. Yaş kısımda iz verme. Yaş kısımda şekillendirme. Yaş bobin. Kâğıda yaş kısımda görüntü verme. Serbestlik. Yaş kısım. Kâğıt makinesinde suyun uzaklaştırıldığı elek ve pres bölümlerini kapsayan ilk kısımlar. 486 . Hamur kasası ile kurutma kısmı arası. Wet Machine).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Wet Creep. Wet End Additives. (Bakınız. yaş selüloz. Wet Machine. daha sonra diğer silindirlerde kurutma yoluyla elde edilen kreplenmiş kağıt.

Wet Wrinkle. Safihanın yaş dayanımı. Wet Scrubber. Wet Web. Wet Tensile Strength. Yaş safiha. Yaş mukavemet. Wet Waxed Paper. Üre formaldehit veya melamin formaldehit türü reçineler. Kâğıt yaşken oluşan katlama ve kırışma izleri. yaşken yüksek yırtılma mukavemeti veren kâğıtlar. (2) Rifaynerde elyafın şişmeden su alması. Yaş dayanımı yüksek döküntü. Yaş dayanımı yüksek kâğıt. (Bakınız. Köpük söndürücü gibi yüzey aktif madde olmaları nedeniyle. Wetter Spray. Yaş kopma mukavemeti. Islatma maddeleri. ıslaklığı arttıran maddeler. Yaş safiha dayanımı. Islanma. (1) Kâğıt yüzeyine damlatılan kuşe çözeltisinin kâğıt yüzeyine yayılması. Pres çıkışındaki safiha dayanımı. Dry Rub Resistance). (Bakınız. Yaş test. Yaş dayanım reçineleri. Erimiş parafinle kaplanıp. Wet Strength Paper. Wet Weight.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Wet Rub Resistance. Kalenderde ıslatma fıskiyesi. Baca gazını suyla temizleyen sistem. hamuruna yaş dayanım maddeleri verilmiş. Wettability. Wet Strength. 487 . Wet Test. Wetting. Wet Strength Broke. Damlanın yüzeyle yaptığı kontak açısının sıfır olması. Ekipmanlara hamur veya su verilerek yapılan montaj sonrası test. Üre formaldehit reçineleri gibi. Yaş kâğıt Wet Web Strength. İçinde kondensat bulunan buhar. Wetting Agents. Sulu baca gazı arıtma sistemi. Yaş kırışıklıklar. Yaş gramaj. Wet Strength Resin. Contact Angle). su içine daldırılarak soğutulmuş kâğıtlar. Islanabilirlik. Wet Steam. Yaş buhar. Fıskiye. Parafinli kâğıt. Yaş sürtünme direnci.

Beyaz kitap kapağı. Beyaz su döngüsü. Beyaz atık kâğıt. Beyaz. Beyaz likör. Beyaz üst layneri. White Fiber Sheating. (Water Finish). White Top Liner. Beyaz likörün tortu kısmı. White Pitch. Kraft sürecinde pişirme için kullanılan sodyum hidroksit ve sodyum sulfat karışımı. White Lined Chipboard (WLC). Yaşken yüzeyi işlenmiş. White Shavings. Kâğıt hamurunda görülen beyaz tutkal birikintileri. White Vat Lined Chip. Whiteness. Beyaz likör çamuru. White Water. Beyaz su. Oluklu mukavva kutularda üst yüzeyde kullanılan. White Liquor Mud. Beyaz kâğıt. üst katı beyaz olan iki katlı layner kâğıdı. 3. White Paper. 488 . Sulu hamurdan süzülen. Beyaz su devresi. Elekten alta geçen su. White Box Cover. Alt ve üst katları beyaz selülozdan ve orta katı eski kâğıt veya odun hamuruna dayalı kuşeli karton White Liquor. Kesimli kutu kartonu. kâğıttan yayılan mavi ışığın dalga boylarının ölçülmesiyle belirlenen. Beyaz zift. Gerçekte.F. içinde kimyasallar ve toz elyafların bulunduğu yeniden kullanılabilir su. hamur kâğıt. zahiri beyaz görüntü. Beyazlatıcı.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ W. Mürekkepsiz matbaa artığı. alt katı esmer. Whiteners. White Water Loop. White Manila Paper. White Waste. White. Beyaz laynerli kuşeli karton. Beyazlık. Beyaz elyaflı döşeme kartonu. Beyaz karton.

Böcek savar olarak çatı ve duvar kaplamalarında kullanılmaktadır. Temizlik kâğıdı. Winder. Bobin makinesi izleri. Winder Wrinkles. Wiping Paper. Wiping off Paper. Winder Drum. Bobin makinelerinde bobinin sarıldığı vals/valsler. Willesten kâğıdı. Whole Stuff. Willesten Paper. Bobin sarma. Temizlik kâğıdı. Kışa hazırlama. Winding Roll. Winshield Towel. Wipe off Paper.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ White Water System. Whiting. Windshield Wiping Paper. Winder Welts. Kupramonyum hidroksitle işlenmiş parşömen kâğıdı. Bobin mekinesinde gergi hatasıyla oluşan izler. Winding. çatlayarak bıraktıkları izler. Hollander çıkışındaki hamur. Mürekkep kusması. Toz kalsiyum karbonat. Bobin makinesi çatlak izleri. Beyaz su döngüsü. Wild. Winterizing. Bobin makinesi valsi. Bobin makinesi. Ekipmaları dona karşı hazırlama. Formasyonu bozuk kâğıt. Wicking. yaş kısımların bobin sarımı sırasında gerilip. Pencereli mektup zarfı kâğıdı. Cam silme kâğıdı. Temizlik kâğıdı. William serbestliği. Williams Freeness. 489 . Beyaz su sistemi. Kâğıtta. Vahşi. Sarma valsi. Cam silme kâğıdı. Window Envelope Paper.

“Laid Lines”. Wire Pit. Felt Side. Wire Table Length.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Wiperoll. (Bakınız. Wire Spots. Elek çizgileri. Elek regüle valsi. Eleği belirli gerginlikte tutmayı sağlayan ve elek uzadıkça gerginliği ayarlayan vals. düzgün yüzeyli olmadığı için yanlış taraf diye anılan kâğıt yüzeyi. Cylinder Mould). (1) Elek . Wire. Wire End. Elekte yükleme. Wire Side). (2) Tel. Bunlar arasında “Chain Lines”. Elek gergi valsi. Elekteki bir delik nedeniyle. Wire Return Rolls. Elek altında bulunan ve eleğin sağa sola kaçmasını önleyen hareketli vals. Elek tablası uzunluğu. Wire Loading. Eleğin en alt kısmında bulunan küçük çaplı valsler. Elek geri dönüş valsleri. Matbaacılara göre. safihada meydana gelen periyodik delikler. Wire Guide Roll. Elek tahrik valsi. Kağıt makinesinde safiha oluşumun gerçekleştiği bölüm. Uzun elekli makinelerde safihaya elek üzerinde dolgu maddesi verilmesi. Balya teli Wire Drive Roll. Elek izleri. Islak merdane. Wire Lines. (Bakınız. Wire Tension Roll. Elek altı su deposu. Wire Side. Flekso baskı merdanesi. bazılarında ise yuvarlak elek şeklindedir. Bazı makinelerde uzun elek. Wire Hole. Even Sided. Wire Marks. Wire Marks). (Bakınız. “Wire Marks” bulunmaktadır. Göğüs valsi ekseninden sifon valsi eksenine olan yatay elek düzlemi mesafesi. Kâğıt makinesinde elek veya eğütör valsi tarafından verilen izler. Top side. Elek bölümü. Bottom Side. Elekte oluşan bir sorun nedeniyle meydana gelen çizgiler. Double Sided. Kâğıdın alt tarafı. 490 . Elek tarafı. Elek izleri. Fourdrinier Wire. Elek deliği.

İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Wire Transfer Rolls. Wooden Plug. İkinci hamur selülozu. Wood Containing Paper. Eleği döndüren motorun bağlı oladuğu vals. kâğıt yüzeyinde kaplamayı belirli kalınlıkta yaymaya yarayan. Wire Wrap Paper. Odun unu. Elek tahrik valsi. Odun yongası. Wood Chips. Kimyasal selüloz. (Eş anlamlı. Wire Wrapper. Çıplak elektrik tellerinin üzerine izolasyon amacıyla sarılan yalıtkan kâğıt. Wood Free. Wire Turning Roll. (Bakınız. Wiring Diagram.Odun selülozu. Wood Derived. Wood Flour. Birinci hamur. Eleğn altında. Doğal baryum karbonat. helezon şeklinde tel sarılı döner mille yapılan kuşeleme yöntemi. Ağacın yapısından gelen. Wire Width. Wood Pulp). Kâğıt kuşeleme kullanılan bir pigment. onu taşıyan küçük çaplı valsler. Bobinin ortasında bulunan mihver boru uçlarına yuvarlaklığı ve düzgünlüğü korumak için çakılan tahta tıkaçlar. Odun talaşı. Elek genişliği. İkinci hamur kâğıt. Odun kâğıdı. Makaron kâğıdı. Selüloz üretiminde odunun yongalanmasıyla elde edilen odun parçacıkları. Bağlantı şeması.Yonga. Kablolama. Meyer Rod Coating). Ağaç kaynaklı. 491 . Witherite. Wire Wound Rod Coating. Odunsuz. Ölçü milli kuşe kaplama. Harmanında mekanik odun hamuru bulundurmayan selüloz. Wood Fiber. Wiring. Kablo şeması. Tel sarıcı. Kuşe kaplamada. Balya tellerini yumak hale getiren ekipman. Selüloz üretimi sırasında selülozun bünyesinde kalmış maddeler. Elek sevk valsleri. Pratikte dolgu maddesi olarak kullanılan odun talaşı. Takta tıkaç. Metering Rod Coating. Ayar milli kuşe kaplama.

Work Request) 492 . Fotokopi kağıtları gibi kağıtlarla daha düşük gramajlı benzer kağıtları tanımlayan bir tasnif şekli. Harmanında mekanik odun hamuru bulundurmayan. Kütük sahası. İkinci hamur karton. Pek çok selüloz odundan yapılmasına rağmen bir kısmı kimyasal işlemle lignininden ayrıldığı için adına kimyasal selüloz denilmektedir. Work. Odunsuz kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Wood Free Coated (WFC). Düşük. Wood Free Paper. İkinci hamur karton. İş ölçümü. İkinci hamur selülozu. Birinci hamur kuşesiz kağıtlar. Wood Pulp. Yuvarlak ekeli makinede üretilmiş. Woolen Paper. (Bakınız. Çalışma. (Eş anlamlı. Bu nedenle odunun % 90 ından fazlası selüloza dönüşür. Ağaç yünü. Yünsü kâğıt. Birinci hamur yazı ve baskı kâğıtları. Wood Pulp). (Bakınız. Work Measurement. Work Order. Wood Pulp). Wood Rosin. orta ve ağır gramajlı kağıtlardır. Wood Pulp). Wood Free Writing and Printing Paper. Wood Pulp Board. İş emri. Odun selülozu. Working Conditions. Odun reçinesi. İçinde selüloz dışı hiç bir katkı maddesi bulunmayan ve kalender valslerine sarılarak kullanılan bir kâğıt. Buradaki odun kelimesi daha çok lignine ve mekanik öğütüme dönük tanımlamadır. Wood Free Uncoated (WFU). Birinci hamur kâğıt. Selüloz fabrikasında kütüklerin bulunduğu alan. Woodyard. selülozden yapılma kâğıt. Selülozla talaş karışımından oluşan ve zifli levha yapımında kullanılan bir madde. ikinci hamur karton. Çalışma koşulları. Odun selülozunda ise mekanik öğütmeyle selüloz üretilir ve sert olan lignin alınamaz. İş. (Bakınız. Wood Wool. Wood Vat Lined Chipboard. Birinci hamur kuşe kağıtlar.

P. Manila adı özel bir bitkiden gelmekle birlikte samanlı kağıtlara verilen genel isim. Sargılık krapon kâğıdı. Sargılık kâğıtlar. Work Table. Dokunmuş. Wound Rolls. Örülmüş. Wrapping Tissue. Yüzeyi düzgün görünmeyen kaba kâğıt. Bobin. Yanki makinelerde krepleneek üretilen sargılık kağıtlar. Work Order) Work Study. Sargılık pelür kâğıdı. Dünya kalitesinde. Krapon ambalaj kâğıdı. Pelür ambalaj kâğıdı. Ambalaj kâğıdı. Egütör valsi. Woven. Birinci sınıf. Zarf kâğıdı. Elek veya keçe gibi dokunmuş. Elek izli kâğıt. İş talebi. Paketlemede kullanılan ambalaj kâğıtları. Paketlemek. Sarmak. Çalışma masası. Sarılmış bobin. İş emri. Su geçirmez. Düzleme valsi. Work Request. Dokuma kâğıt kumaşları. Wrapping Manila. Sarma. Sarma. Wove Dandy. Wrapping Crepe. Üçüncü hamur ambalaj kâğıdı. Samanlı ambalaj kâğıdı. W. Kâğıt yüzeyinin düzgünlüğünü sağlamak için kullanılan vals. (Eş anlamlı. Wrap. Wrapper. Tezgah. Elek ve keçe kumaşları. (Water Proof).İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Work Place. Woven Fabric. World Class. Kâğıt fabrikası. İş analizi. İş yeri. Wrapping Paper. Zarf yapımında kullanılan sıradan kâğıtlar. Yanki makinelerde üretilen düşük gramajlı ambalaj kağıtları 493 . Wove. Wove Envelope. Wrapping. İş etüdü. Sargı.

Right Side). Wrong Side. (Eş anlamlı. Kâğıdın alt yüzü. Kısaltılmış olarak yazı tabı kağıtlarına verilen ortak isim. kağıda verilen efekt. Kağıtta sıkışma sonucu ortaya çıkan görüntü. Ters taraf. Yazı tabı kâğıdı. Writing Bristols. Bu görüntüyü kağtta özel olarak yaratmak süretiyle. Yazı yazmada kullanılan ve genel olarak bu tür kağıtlara verilen ortak isim. Dövülerek paslanmaya karşı direnç kazandırılmış demir. (Bakınız. Writings.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Wrinkle. Kırışık. Dövme demir. Yazı tabı bristol kâğıdı. Forged) 494 . Wrought Iron. Genelde kitap kapağı olarak kullanılan bristol kartonların. Writing Paper. düşük gramajlı ve yazı yazmak için kullanılanları. Yazı tabı kâğıdı.

Xylene. Xylan. Ksilanın parçalanmasında kullanılan bir enzim. Bitkilerde kök veya gövdede bulunan odunsu hücreler. Oyularak yazı veya resim şablonu hazırlamak için kullanılan kâğıt. Xylanase. Xerographic Papers. Fotokopi makinesine onu bulan üretici tarafından konulan ve genel olarak tüm fotokopi makinelerine verilen ortak isim. Xylem. Ksilanaz. Ksilen. Xerography. Fotokopi. Fokopi kâğıtları. Ksilem. 495 . Elek temizliğinde lateks türü maddeleri temizlemede kullanılan kimyasal.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ X Xerocopy Paper. Fotokopi makinesini bulan Xerox firması adının kullanıcılar tarafından tüm fotokopi kağıtlarına verilmesi nedeniyle ortaya çıkmış isim. Ağaçta. hücre duvarlarında bulunan polisakkaritler. Odun doku. Fotokopi kâğıdı. Fotokopiyi bulan firmanın adıyla anılmaktadır. Ksilan. Şablon kâğıdı. X Paper.

Sarılaşma. Yanki kurutma silindiri. Yardage. Yellowing. Uzunluk. Genellikle tek yüzü parlak kağıt üretimi ve temizlik kağıtları üretiminde kullanılırlar.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Y Yankee Cylinder. Uzun elekten sonra tek ve büyük bir kurutma silindiri olan makine. Yankee Dryer. Kağıttan yapılma iplikler. Sarı selüloz. Yarn. (Bakınız. Yanki makine. Büyük çaplı ve buharlı kurutma silindiri. İngiliz ölçü biriminde kağıdın uzunluğunu belirten ve metraj kelimesine karşılık gelen tanımlama. Verim. kağıdın ışık etkisiyle beyazlığının sarı renge dönüşmesi. Metraj. Yield. Yellow Copying. Yield Value. Yankee Machine. Sarı kopya kağıdı. Çıktı miktarının. Dönüşümlü vrya ikinci hamurdan üretilmiş. İplik. Ağartılamaması nedeniyle sarı renkte olan selüloz. Yankee Dryer. Temizlik kağıtları üreten makine. Yellow Pulp. Kağıt makinelerinde kullanılan elek ve keçelerdeki iplikler. Saman selülozu. Randıman. MG Cylider). fotokopi veya teksir amaçlı kullanılan kâğıtlar. girdi miktarına göre yüzdesel değeri. 496 . Selüloz üretiminde elyaf verimi. Yaşlanmaya bağlı olarak. Randıman değeri.

sıfır aralıklı çenelerin arasına konulan kağıtla yapılan. Üç parçalı paravana tipi katlama. Zeroing. Kâğıt düzlemine dik eksen. Zero Elevation/Supperssion. Z yönü. Zeta potansiyel. Zein. kopma dayanımı testi. Transmitter ayarlarında. Kağıdın üçüncü boyutu olan kalınlığı yönündeki azami kopma dayanımı. Yüklü parçacıkların askıda olduğu sistemlerde. Z-Direction Tensile Strength. (Na2O. ters yüklü tabakalar arasında oluşan elektriksel gerilim. Z-Fold. Mısır bitkisinde bulunan. ibrenin kadran üzerinde bir ayar mekanizması yardımıyla sıfıra getirilmesi. Başlangıçta birbirine temas eden. (SiO)X. Z yönündeki kopma dayanımı. Su yumuşatmada kullanılan bir reçine. Z yönü. Sıfır aralıklı kopma testi. Kağıdın eni boyu ve kalınlığı vardır. Zeolite. Terazilerdeki dara alma işlemi benzeri sıfır noktasını değiştiren bir yöntem. Oluklu mukavvanın kalınlığı ekseninde çekilmeye karşı gösterdiği mukavemet (TAPPI T541) Z-Direction. Yaş kısımda. Kağıtta ve oluklu mukavvada kalınlığı belirten eksen. Al2O5. Sıfırlama. Zero Span Tensile Strength Test. elek altı suyunda/beyaz suda 497 . Burada kat ayırarak kopma söz konusudur. alkolde çözünebilen bir protein.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Z Z-Axis. Alkali aluminyum silikat. H2O). Mektup ve broşürlerde görülen sınırlı sayıdaki zikzak katlama. Kâğıt kalınlığı boyunca oluşan üçüncü eksen. Z ekseninde bağlanma kuvveti. Kâğıtta tutkallamada ve yüzey kaplamada kullanılır. Z katlama. ölçü kollarındaki sıvı seviyesininden kaynaklanan ölçüm hatalarını ortadan kaldırabilmek için uygulanan gösterge deki sıfırın yükseltilmesi işlemi. Zeta Potential. Bir kağıt tabakası ince olmasına rağmen üç boyutludur. Zein. Z-Axis Bonding Strength. Sıfırını yükseltme. Göstergeli cihazlarda yapılan.

Zig-zag Trajectory. Bir kuşeleme pigmenti. Zinc Liner. Zinc Sulfide. Mekanik odun selülozunu ağartmada kullanılan bir kimyasal. Çinko folyo ile lamine edilmiş kağıtlar. Çinko kaplı kâğıt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ölçülen ve kimyasallların elyafla ve kendi aralarında çekme gücünü belirleyen elektriksel büyüklük.. Saf halindeyken kuşelemede titanyum dioksit yerine kullanılmaktadır. 498 . Zincs. Çinko levha. (1) Çinko kaplama. Çinko hidrrosülfit. Çinko kaplanmış kâğıt. (ZnS). Zink White. Çinko sülfit. Zinc Hydrosulfite. Zikzaklı yörünge. Kağıdın ışığa hassas çinko oksitle kaplanmış olanı. Zinc Finish. Çinko kaplamada kullanılan çinkonun folyo hale getirilmesiyle üretilmiş levhalar. QCS tarayıcısının safiha üzerindeki hareket izdüşümü. Çinko beyazı (ZnO). Pigment olarak kullanılan oksitlenmiş çinko tozu. Çinko oksit.

54 8.91 X 4.46 X 2.05 X 2.46 499 . 1 International Paper and Board Sizes: Uluslararası kâğıt ve karton ölçüleri.81 23.54 X 23.39 X 33.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ek.83 X 8.27 4.02 X 1.13 2.69 5.27 X 11.69 X 16. A serisi.11 16.13 X 5.83 2.05 1. A SERISİ A0 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 mm X mm 841 X 1189 594 X 841 420 X 594 297 X 420 210 X 297 148 X 210 105 X 148 74 X 105 52 X 74 37 X 52 26 X 37 Inch X Inch 33.91 1.39 11.11 X 46.

44 1.93 3.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ek.73 X 2.46 1.37 19.90 X 19.73 500 .92 X 6.83 13.92 2. B serisi.37 X 55.84 4. 2 International Paper and Board Sizes: Uluslararası kâğıt ve karton ölçüleri. B SERİSİ B0 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 mm X mm 1000 X 1414 707 X 1000 500 X 707 353 X 500 250 X 353 176 X 250 125 X 176 88 X 125 62 X 88 44 X 62 31 X 44 Inch X Inch 39.93 X 9.44 X 3.68 9.84 X 13.67 27.90 6.46 X 4.68 X 27.83X 39.22 X 1.

02 X 12.59 X 2.59 501 .19 1.12 X 1.51 X 6.06 25. C SERİSİ C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 mm X mm 917 X 1297 648 X 917 458 X 648 324 X 458 229 X 324 162 X 229 114 X 162 81 X 114 57 X 81 40 X 57 28 X 40 Inch X Inch 36.53 12.25 1.19 X 4.02 4.53X 36.76 6. C serisi.05 X 25. 3 International Paper and Board Sizes: Uluslararası kâğıt ve karton ölçüleri.51 2.05 9.38 X 9.25 X 3.10 18.38 3.10 X 51.76 X 18.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ek.

2 290 0.67 3.N Dalga sayısı Dalga yüksekliği hc (mm) Ad. 4 Oluklu mukavvada da tanımlar Tek yüzlü oluklu mukavva (Open face) Tek dalgalı oluklu mukavva (Single Wall) Çift dalgalı oluklu mukavva (Double Wall) Ek.76 350 0./metre 4.4 150 1.1 7.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ek.8 502 .7 6.6 130 2.44 2.K.85 1.8 110 3.5 550 Oluklu kağıtta dalga tipleri ve özellikleri Dalga Boyu λ (mm) 9. 5 Dalga Tipi A C B E F G.

MD. Kâğıt yüzeyine dik olan yön.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ek. 6 Kâğıtta üç yön. Ek. Z yönü. CD. Makina eni yönü. ZD. 7 503 . Makina yönü.

5 in 36 in X 500 ad. kitap. hamur Endeks kartonu Gramaja baz değer (W) lb/1000 ft2 lb/3000 ft2 lb/3000 ft2 lb lb lb lb Ebat X 500 yaprak 24 in X 25 in X 20 in X 22. gazete. ofset Kapak kağıdı Bristol karton Fotokopi.5 in 22.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ek. 34 in X 500 ad. g/m² = (704.5 in 22. 9 Fordriniye (uzun elekli) kağıt makinesi Hamur kasası Elek Presler Ön kurutma Son kurutma Mal sarıcı Tutkal pres 504 . 26 in X 500 ad. X 30.5 in X 500 ad veya X 35 in 500 ad. 38 in X 500 ad. etiket Kuşe. 1.000 x W)/(N x X x Y) Ek. Burada X ve Y inç olarak kenar uzunluklarıdır. veya X 35 in X 500 ad. 8 Farklı tür kağıtların top (=Ream) ölçüleri ve gramaja baz ağırlık değerleri Kağıt türü Oluklu kağıtları Karton.5 in X 500 ad. Top ağırlığı W (lb) olan N (=500) adetlik bir top kağıdın gramajını bulmak için aşağıdaki formül uygulanır. X28.5 in 22 in X 25.

a. A.N. AD.C.F. A. CEN.I. AQ ASA. BOD. Calcium Carbonate Calcium Oxide Calcium Sulfite Calcium Sulfate Cross Direction Comité Européen de Normalisation Confederation of European Paper Industries Chlorofluorocarbons Commission Internationale de l’Eclairage L. BAT. CaSO3. BF. BPT. CAA. CaO. A. CaSO4.T.P. CD. CEPI. ASAM.I. A. AKD. CFCs.b 505 .S. A.C. BCT. CaCO3.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Ek. A.F. CIELAB. 10 Kısaltmaların listesi AA.A. BCT.A. Active Alkali Alternating Current Associative Cellulosic Thickeners Air Dry Approach Flow American Forest Institute Alkyl Ketene Dimers American Newpaper Publishers Assosiation American National Standards Institute American Pulpwood Assosiation American Paper Instıtute (1993 den önce) Anthra Quinone Alkenyl Succinic Anhydride Alkalie Sulfite-Anthraquinone and Methanol Best Available Technology Box Compression Test Best Conventional Pollutant Control Technology Boldface Biological Oxygen Demand Best Practicable Technology Currently Available Clean Air Act. API.P. A.N.

CMC. EHS. CTR. DIP. EPA. Environmental Protection Agency Enterprise Resource Planning Electrostatic Discharge Electrostatic Precipitator The Food and Agriculture Organization of the United Nations Factory Acceptance Test Folding Boxboard Film Coated Offset Paper 506 . CWA. EF. CMMS CO2. ECT. FAT. Chlorine Dioxide Carboxymethylcellulose Computerized Maintenance Management System Carbon Dioxide Critical Path Method Canadian Standard Freeness Chemi-Thermomechanical Pulp Colloid Titration Ratio Clean Water Act Dissolved Air Floatation Dun and Bradstreet Marketing Index Distributed Control System Diethyl Zinc Process Deutsches Institut für Norming Deinked Pulp. EIS. D&B. FBB. ESP. CTMP. CSF. EFC.S. EDTA. DCS. DIN. D. FAO. CPM. DAF. ESD. Deinking Plant United States Department of Commerce Degree of Substitution Equivalent Black Area Edge Crush Resistance Edge Crush Strength Edge Crush Test Ethylene-Diamine-Tetraacetic Acid English Finish Elemental Chlorine Free Environmental.S. ECR. ERP. ECS. Health and Safety Environmental Impact Statement U. DOC. EBA. DEZ. FCO.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ ClO2.

FMEA. FSC. fpm. IAEA. NaHSO3.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ FCT. HWC. MCC.O. MTBR. High Weight Coated Paper International Atomic Energy Agency International Energy Agency International Organization for Standardization Liquid Packaging Board Lines Per Inch Light Weight Coated Paper Medium Consistency Motor Control Center Machine Control System Machine Direction Machine Finished Machine-Finished Specialties Machine Glazed Making Order Mean Time Between Repair Medium Weight Coated Paper Sodium Chloride Sodium Chlorite Sodium Bisulfite Sodium Sulfide Sodium Hydrosulfite Sodium Sulfate 507 . H2O2. Na2S2O4. LPB. Na2S. Flat Crush Test First In First Out Failure Mode and Effect Analysis Feet per Minute Forest Stewardship Council Ground Calcium Carbonate Gross Domestic Product Groundwood Pulp Hazardous Air Pollutants (CAA) Hydrogen Peroxide Sulfuric Acid. LPI. MD. NaClO2. MCS. GCC. H2SO4. Na2SO4. FIFO. ISO. LWC. GDP. GW. HAPs. IEA. MG. NaCl. MC. MFS. MWC. MF. M.

ONP. OMG. OBA. NPSH. NOx. PAE. OCC. Sodium Thiosulfate Sodium Hydroxide Sodium Hypochlorite Sodium Peroxide Northern Bleached Softwood Kraft Nondestructive Control Nondestructive Inspection Nondestructive Tests Nitrogen Dioxide. Nitrogen Oxides Notice of Intent Net Positive Suction Head Ozone Optical Brightening Agent Old Corrugated Containers Optical Character Recognition Overall Equipment Efficiency Original Equipment Manufacturer Overall Machine Efficiency Old Magazine Old Newspapers Operating Surface Topography Poly Acryl Amide Poly Amide Epichlorohydrin The Pulp and Paper Research Institute of Canada Pin Adhession Test Poly Chlorinated Bi-pheniyl Precipitated Calcium Carbonate Pressurized Groundwood Pulp Programmable Logic Controller Total Particulates Polyvinyl Alcohol 508 . PAT. NO2. PAA. OEE. OCR. OEM OME. PGW. NOI. NBSK. NaOH. PCB. NDI. Paprican. NDT. PT. PCC. PVA. Na2O2.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ NaS2O3. OST. PLC. NDC. NaOCl. O3 .

TiO2. TSS. TMP. SOx. Rpm. WLC. TSP. SQC. TOC. RCT. WFC. Quality Control System Root Cause Failure Analysis Ring Crush Test Round per Minute Solid Bleached Sulfate Board Super Calendered Short Span Compressive Test Standard Industrial Classification Standardiserinskomissionen i Sverige Schopper Riegler Sulfur Dioxide Sulfur Oxides Statistical Process Control Statistical Quality Control Sized and Supercalendered Solid Unbleached Sulfate Board Technical Association of the Pulp and Paper Industry Telephone Directory Tensile Energy Absorption Titanium Dioxide Thermo-Mechanical Pulp Total Organic Carbon Total Suspended Particulates Total Suspended Solids Ultra Violet Vapor Phase Inhibitor Volatile Organic Compounds Water Finish Woodfree Coated Woodfree Uncoated White Lined Chipboard Water Retention Value SCAN Test.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ QCS. Scandinavian Pulp and Paper Testig Methods 509 . RCFA. SSC. SC. SPC. WRV. SBS. TEA. TD. °SR. VOCs. WFU. SIS. SO2. TAPPI. WF. SCT. VPI. UV. SUS. SIC.

The Dictionary of Paper. TDK. Handbook of Pulp & Paper Terminology. Türkçe Sözlük. TIP’s. Smoke. Glossary. Handbook of Paper and Board. Willam E. TAPPI PRESS. Gary A. Gary A. 7. İmla Klavuzu. 1999 9. 1980. James P. 2006 5. Herbert Holik. Inc. Scott. Casey 3 Cilt.İNGİLİZCE-TÜRKÇE KÂĞIT VE KÂĞITÇILIK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ Yararlanılan kaynaklar 1. Angus Wilde Publications. 1992 4. 8. 2001 3. Handbook for Pulp and Paper Technologists. TAPPI Technical Information Papers. SEKA Genel Müdürlüğü. 2 Cilt. 2 Cilt. American Paper Institute. Principles of Wet End Chemistry. İngilizce Türkçe Sözlük. Angus Wilde Publications. Smoke. 1996 6. Selüloz ve Kâğıt. Willey VCH. TDK. 2. 1998 10. 1996 510 . TDK.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->