Kompjuterët personal ( Personal computers-PC ) computers

-

njeriu.që do të thotë e butë) SOFT(sikurse njeriu. nga TRUPI dhe SHPIRTI).PCPC-ja është i përberë nga: HARDWER-i ± që janë pjesët (HARD ± që do të thotë e fortë) fortë) dhe SOFTWER-i ± që janë programet (SOFT. .

HARDWERI (TRUPI): Janë pjesët e forta të kompjuterit që mund ti shohim me sy dhe mund ti prekim me dorë Dhe ndahet ne: Pjesë hardwerike të mbrendëshme dhe pjesë hardwerike të jashtme .

Pjesë të mbrendëshme janë: ROM (Read Only Memory) memoria vetem për lexim e cila nuk fshyhet asnjehere po ngel ashtu si e ka dhene prodhuesi RAM (Random access memory) memoria për lexim dhe shkrim e cila aktivizohet me kyqjen e kompjuterit dhe është aktive deri sa është aktiv edhe kompjuteri. me çkyqjen e kompjuterit kjo memori fshyhet. kapacitete e HDD maten me GB . thjeshte paraqet nje magazinë te madhe. programet. shenimet e ndryshme etj. ndërsa kapaciteti i saj matet me MB HDD (hard disku) hard disku eshte njesi hardwerike ku rruhen të dhenat .

Kartela grafike ± përcakton pamjen në ekran kemi disa lloje . kapaciteti i matet me MB.Pentium etj. (Standardi i tanishem eshte Intel-PENTIUM IV). kemi disa lloje procesoresh si psh AMD.Pjesë të mbrendëshme janë: Procesori ± ështe pjesa kryesore ku behet përpunimi i informatave hyrese-dalëse dhe ai përcakton kompjuterin se me cfar kompjuteri kemi te bejme. që gjenden në brendi si Pllakëza amzë etj. ... Kartela e zërit ± përcakton zërin në kompjuter.. .Cirix.dhe pjesë tjera .

. kapaciteti standard i disketes eshte 1.flopi disku ose disketa. Ekrani . ketu mund te bejme incizimin e shenimeve te caktuara dhe ti marim me vete.Pjesë të jashtme janë: Tastatura ± e cila përpos si pjesë hardwerike mund të përcaktohet edhe si njesi hyrëse nga ku i japim të dhënat dhe komandat e caktuara. FDD .44 MB.i cili gjithashtu mund të përcaktohet edhe si pjesë dalëse hardwerike ku i shohim të dhënat e caktuara.

Printeri ± njesi e jashtme ku i shohim të dhenat dhe rezultatet e caktuara nga puna e jonë me PC-në. CD-RW. Kamera etj. Scaneri. CD ROM-i. .Pjesë të jashtme janë: Miu ± i cili zavendeson tastaturën në shume raste dhe lehtëson punën me kompjuter.

programet e komjuterit. . Thjesht Softweri paraqet njeriut. edhe pse nuk ka ndonje ndarje karakteristike të softwerit ne do te bëjmë nje ndarje logjike që të kuptojmë me mire programet e caktuara.SOFTWERI (SHPIRTI) nga vetë fjala SOFT shihet se kemi të bëjmë më diçka të butë dhe të pa prekshme por të dukshme e që si ngjajsi kemi marrë Shpirtin e njeriut.

. Netskape etj) 5. Sistemet Operative (DOS. LINUX) 2. 3. Programe të internetit (Internet explorer. Programet aplikative (Programe private ) 4. Programet në paketë ( MS OFFICE etj. WINDOWS. Programet tjera .SOFTWERI (SHPIRTI) 1.) pake etj. UNIX.

WindowsXP Server 2003. . si : WINDOWS 95 . Me dhe WINDOWS XP. WINDOWS 98 . WINDOWS NT.. WINDOWS 2000 . WINDOWS ME .. WINDOWS 95/98.. XP.. etj Me së shumti përdoret.. WINDOWS XP..Windowsi është në disa verzione. WINDOWS 97 .

DIR.DATE. (Kalon nga një drejtori e caktuar në një tjetër.EDIT.COPY.. CD. RD (Keto janë komanda që kanë të bëjnë më drejtoritë) drejtoritë) dhe CD.Sistemi DOS ( para Win 95-shit ) 95DOS (Disk operating sistem). MD.sistem).Edhe pse është sistem më i hershëm i PC-ve ne do të PCpërmendim disa komanda të tij.TIME etj fajllat) (Keto janë komanda tjera për fajllat) .) DIR (Shfletimin e drejtorive dhe fajllave) MD (make directory) krijon drejtori RD ± fshinë drejtori DEL.

Ju faleminderit Ardian DODAJ Kl. X/E1 Shkolla Teknike në Prizren .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful