You are on page 1of 29

PERHUBUNGAN ANTARA KELOMPOK ETNIK

-Satu kelompok yang boleh dikaji hubungan persaudaraan mereka melalui nenek moyang yang sama. Etnik boleh didefinisikan sbg sekelompok manusia yg mengamalkan budaya yg hampir seragam, termasuk adat resam, pakaian, bahasa, & kegiatan ekonomi

Definis Etnik/Kaum

Konsep Kelompok Etnik


~Konsep

kelompok etnik digunakan untuk merujuk kepada golongan yg berbeza dari segi kebudayaan.

~perbezaan etnik boleh dilihat berdasarkan ciri budaya seperti adat resam, pola keluarga, pakaian, pandangan tentang kecantikan, orientasi politik, kegiatan ekonomi, & hiburan.

PERHUBUNGAN ANTARA KELOMPOK ETNIK


Sekolah adalah tempat berlakunya Pembinaan jati diri seseorang manusia proses pendidikan melalui aktiviti bergantung pada didikan yang P&P. diterima.

Bagi pendidikan formal seperti di sekolah merupakan tempat untuk seseorang Pendidikan terbahagi kepada dua kanak-kanak memperoleh didikan,ilmu iaitu formal dan tidak formal. pengetahuan dan pengalaman untuk diaplikasi dalam kehidupan kelak.

Salah satu pengalaman yang diperolehi kanak-kanak di sekolah ialah hubungan sosial.

Apa itu hubungan sosial??


>>>>>> bererti hubungan yang terjadi ketika kita berinteraksi / melakukan hubungan serta bersosialisasi dengan alam / manusia / lingkungan di sekitar kita mulai dari ruang lingkup terkecil iaitu keluarga sendiri, teman, sekolah, jiran tetangga, masyarakat.

Kepentingan perhubungan sosial


Mampu membina tanggungjawab kemanusiaan dan tanggungjawab sosial dalam diri murid-murid Menerapkan kemahiran sosial dalam kalangan muridmurid kerana sekolah merupakan titik pertemuan kanak-kanak pelbagai etnik Dapat menjalinkan nilai-nilai perpaduan dalam masyarakat majmuk yang mana semua ini harus bermula dari peringkat akar umbi iaitu kanak-kanak Jadi, menjadi tanggungjawab pendidik untuk menerapkan nilai-nilai ini

GURU DAN PEMAHAMAN TERHADAP KEPENTINGAN ETNIK


hak pelajaran (Perkara 12 (1)) menegaskan bahawa tidaklah boleh ada perbezaan terhadap mana-mana warganegara sematamata atas sebab agama, kaum, keturunan atau tempat lahir untuk kemasukan dan bayaran yuran ke institusi pendidikan yang diselenggarakan oleb kerajaan

rumusan perlembagaan
Di dalam pendidikan,setiap etnik berhak mendapat layanan yang sama rata. Guru perlu memastikan wujud suasana harmoni dalam bilik darjah, penerapan nilai-nilai murni dan nilai-nilai perpaduan.

Langkah Yang Boleh Diambil Oleh Guru


Murid digalakkan utk berfikir mengenai hubungan etnik di Malaysia dari segi sejarah, latar belakang ekonomi dan politik serta aspek penting lain. Kesedaran murid untuk mengenal pasti bahawa wujud kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia khususnya dalam kelompok etnik atau dlm bentuk lain spt agama, budaya,kedudukan ekonomi politik dan sosial.

Guru harus memilih tajuk pembelajaran yang berkaitan dengan kepelbagaian budaya dalam masyarakat. Setiap etnik perlu diberi peluang untuk mengambil bahagian dalam aktiviti pembelajaran Setiap aktiviti dan program yang dirancang haruslah tidak menyentuh isu-isu sensitif serta yang mampu mengguris perasaan mana-mana pihak.

Guru dan Pemahaman Terhadap Kepentingan Pehubungan Etnik

Tanggungjawab guru

Tugas guru

Wawasan 2020

1. Masyarakat bersatu dan berkongsi matlamat

2. Berjiwa bebas, tenteram dan maju

3. DEMOKRATIK YANG MATANG

4. Bermoral dan Beretika

5. Liberal dan bertolak ansur


Bebas mengamalkan adat Bebas mengamalkan kebudayaan Bebas dengan kepercayaan agama

6. Masyarakat saintifik dan progresif

7. Penyayang dan budaya penyayang

8. Adil dalam bidang ekonomi

9. Makmur, dinamik dan kental

Setelah meneliti cabaran dalam memenuhi aspirasi negara, perpaduan etnik serta pembinaan negara bangsa merupakan pendekatan yang paling praktikal dalam konteks masyarakat Malaysia Setiap guru perlu merancang mewujudkan persekitaran bilik darjah dan pembelajaran yang mesra budaya tanpa mengabaikan prinsip perkembangan sosioemosi murid yang belajar menerusi peniruan

Merupakan satu proses perkembangan yang membolehkan kanak-kanak berinteraksi dengan orang lain mengikut cara yang boleh diterima oleh sesuatu masyarakat serta budaya

Sepanjang proses sosialisasi, kanakkanak mempelajari tradisi, kepercayaan, nilai, dan adat yang dianuti oleh kumpulan sosial mereka. Mereka juga mempelajari peraturan-peraturan sosial yang diamalkan oleh sesuatu kumpulan sosial

perkembangan emosi kanak-kanak disifatkan sebagai keupayaan kanakkanak bergaul , berinteraksi dan meluahkan perasaan mereka.

Perkembangan Emosi

Perkembangan emosi lebih dikaitkan dengan perasaan iaitu suatu aspek penting dalam dalam kehidupan seseorang termasuk negatif atau positif kerana ia membantu kanak-kanak membina idea baru, matlamat dan perancangan

Prinsip perkembangan sosioemosi murid

Guru perlu menjadi contoh teladan yang paling berkesan

Persekitaran pembelajaran yang membina nilai menghargai perbezaan antara etnik