You are on page 1of 66

Hệ thống Quản trị Tài nguyên

Doanh Nghiệp và
Thương mại điện tử
AMOS
Nội dung

Áp dụng CNTT trong doanh nghiệp

ERP – Khái niệm, mục đích và lợi ích

AMOS – giải pháp mở ERP


Xuất xứ
Các đặc trưng chủ yếu
Các quy trình và các chức năng chính
Các thách thức đối với DN VN

Cạnh tranh khốc liệt giữa các DN nội địa và với các DN
quốc tế:
Thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao
Chiếm lĩnh thị trường

Cần có hiểu biết, phân tích thị trường để hoạch định sản
xuất đúng, giảm rủi ro
Cần quản lý chặt chẽ nguồn lực của doanh nghiệp
Cần áp dụng cách quản lý tiên tiến vào doanh nghiệp
Cần có sự mềm dẻo trong mọi quy trình hoạt động để có
thể dễ dàng phát triển và thích ứng với những đổi mới
trong tương lai
Nhu cầu của DN
Nhu cầu ‘Quản lý và khai thác thông tin’
Cách thức thu thập, quản lý và sử dụng thông tin quyết
định sự thành công của DN

Áp dụng CNTT vào quản lý các hoạt động của


DN:
Cung cấp hệ thống thông tin thống nhất
Hỗ trợ mối quan hệ với đối tác, nhà cung cấp và khách
hàng
Cho phép quản lý rộng, đa dạng, đặc thù theo cơ cấu
tổ chức hiện nay và trong tương lai của DN
Cấu trúc linh hoạt, tích hợp dễ dàng
Đầu tư CNTT tại DN
Bắt đầu từ đâu, qua các giai đoạn đầu tư, ứng dụng như thế nào để giảm thiểu
rủi ro, đạt hiệu quả cao…

 Hệ thống hạn tầng Công nghệ thông tin:


ỨNG
ỨNG
ỨNG DỤNG ỨNG DỤNG
ĐẦU TƯ DỤNG TIN
DỤNG TIN TIN HỌC THƯƠNG
CƠ SỞ HỌC
Máy tínhMỨC
HỌC MỨC MỨC MẠI ĐIỆN
HẠ TẦNG TÁC
SƠ KHAI CHIẾN TỬ
Mạng nội bộ LƯỢC
NGHIỆP

Internet
Các giải pháp truyền thông cơ sở …
t
Đầu tư CNTT tại DN
Bắt đầu từ đâu, qua các giai đoạn đầu tư, ứng dụng như thế nào để giảm
thiểu rủi ro, đạt hiệu quả cao…

Soạn thảo văn bản


Bảng tính
Thu thập lưu trữ thông tin
ỨNG
ĐẦU TƯ DỤNG Chuẩn bị hồ sơ tài liệu
CƠ SỞ HẠ TIN HỌC
TẦNG MỨC SƠ Thư điện tử (email)
KHAI
Diễn đàn (forum)
Hội thoại (chatting)
Lịch công tác (calendaring)
Đầu tư CNTT tại DN
Bắt đầu từ đâu, qua các giai đoạn đầu tư, ứng dụng như thế nào để giảm
thiểu rủi ro, đạt hiệu quả cao…

 Phần mềm kế toán


 Phần mềm quản trị nhân sự
 Phần mềm quản lý hợp đồng
ỨNG
ĐẦU TƯ
ỨNG
DỤNG TIN dự án… ỨNG DỤNG TIN
DỤNG TIN
CƠ SỞ HẠ HỌC MỨC
TẦNG
HỌC MỨC
TÁC  Phần mềmHỌC MỨC CHIẾN
quản lý bán hàng
SƠ KHAI LƯỢC
NGHIỆP
 Phần mềm quản lý vật tư
… Theo kiểu rời rạc
hướng tác nghiệp, thống kê
Đầu tư CNTT tại DN
Bắt đầu từ đâu, qua các giai đoạn đầu tư, ứng dụng như thế nào để giảm
thiểu rủi ro, đạt hiệu quả cao…

 Quản trị tài nguyên doanh nghiệp


– ERP- Enterprise Resource Planning

ỨNG
ỨNG  Quản lý quan hệ khách hàng
ỨNG DỤNG
ĐẦU TƯ DỤNG TIN - CRM Customer Relationship Mangt.
DỤNG TIN TIN HỌC
CƠ SỞ HỌC MỨC
HẠ TẦNG
HỌC MỨC
TÁC
MỨC  Quản lý chuỗi cung ứng
SƠ KHAI CHIẾN
NGHIỆP
LƯỢC – SCM Supply Change Management
… Theo kiểu tích hợp
hướng điều hành trực tuyến
Đầu tư CNTT tại DN
Bắt đầu từ đâu, qua các giai đoạn đầu tư, ứng dụng như thế nào để giảm
thiểu rủi ro, đạt hiệu quả cao…

 Doanh nghiệp tới


người tiêu dùng (B2C)
ỨNG  Doanh nghiệp tới
ỨNG
ỨNG DỤNG ỨNG DỤNG
ĐẦU TƯ
DỤNG TIN
DỤNG TIN
TIN HỌC THƯƠNG doanh nghiệp (B2B)
CƠ SỞ HỌC MỨC
HỌC MỨC MỨC MẠI ĐIỆN
HẠ TẦNG TÁC
SƠ KHAI CHIẾN TỬ
NGHIỆP
LƯỢC
…Dựa trên nền tảng
điều hành trực tuyến
với công nghệ Internet
Nội dung

Áp dụng CNTT trong doanh nghiệp

ERP – Khái niệm, mục đích và lợi ích

AMOS – giải pháp mở ERP


Xuất xứ
Các đặc trưng chủ yếu
Các quy trình và các chức năng chính
Ứng dụng tin học mức tác nghiệp

Mua Sản Nhân Kế Kho Bán


hàng xuất sự toán hàng
NHÀ CUNG CẤP

KHÁCH HÀNG
Theo kiểu rời rạc, hướng tác nghiệp, thống kê …

Lệch dữ liệu khi cân đối các bộ phận ???


Quy trình nghiệp vụ thực tế

Mua Sản Nhân Kế Kho Bán


hàng xuất sự toán hàng
NHÀ CUNG CẤP

KHÁCH HÀNG
Quy trình nghiệp vụ thống nhất,
xuyên suốt toàn doanh nghiệp
ERP – Hệ thống tích hợp

Kế toán,
Sản xuất
Tài chính
Ranh giới tổ chức

Ranh giới tổ chức


Quy trình nghiệp vụ
Quy trình nghiệp vụ
Nhà
Quy trình nghiệp vụ Khách
cung
Quy trình nghiệp vụ xuyên suốt hàng
cấp
doanh nghiệp

Nhân sự Kho hàng


Bán hàng
Kinh doanh
ERP – Các nhóm người sử dụng

LOẠI THÔNG TIN NHÓM SỬ DỤNG

Mức
Chiến lược Lãnh đạo

Mức
Quản lý Cấp quản lý

Khai thác
Mức
thông tin,
Khai thác
kiến thức

Mức Điều
Vận hành hành

LĨNH VỰC Kinh doanh Sản xuất Tài chính Kế toán Nhân sự
CHỨC NĂNG và Marketing
Ví dụ: Xử lý hóa đơn

HỆ THỐNG MÔ TẢ CẤP TỔ CHỨC

XỬ LÝ ĐƠN HÀNG NHẬP, XỬ LÝ, THEO DÕI CÁC ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH

PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG XÁC ĐỊNH KHÁCH HÀNG & THỊ TRƯỜNG KHAI THÁC

PHÂN TÍCH GIÁ XÁC ĐỊNH CHÍNH SÁCH GIÁ QUẢN LÝ

XU HƯỚNG KINH DOANH KẾ HOẠCH KINH DOANH CHO 5 NĂM TỚI CHIẾN LƯỢC
Ví dụ: Tài chính, kế toán

HỆ THỐNG MÔ TẢ CẤP TỔ CHỨC

CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ THEO DÕI CÔNG NỢ VẬN HÀNH

PHÂN TÍCH DANH MỤC ĐẦU TƯ LÊN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ KHAI THÁC

NGÂN SÁCH CHUẨN BỊ NGÂN SÁCH NGẮN HẠN QUẢN LÝ

LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH DÀI


LẬP KẾ HOẠCH DOANH THU HẠN CHIẾN LƯỢC
Nội dung

Áp dụng CNTT trong doanh nghiệp

ERP – Khái niệm, mục đích và lợi ích

AMOS – giải pháp mở ERP


Xuất xứ
Các đặc trưng chủ yếu
Các quy trình và các chức năng chính
Xuất xứ

http://www.compiere.org

Giải pháp quản trị doanh nghiệp toàn diện, bao gồm CRM,
SCM đến tài chính kế toán
Hệ thống mã nguồn mở, đã được xây dựng từ 6 năm bởi
các chuyên gia ERP quốc tế như Mĩ, Đức, …
Liên tục được phát triển và cập nhật
Được ứng dụng cho nhiều doanh nghiệp và đem lại hiệu
quả cao
Từ Compiere đến AMOS

Thực hiện bởi nhóm ES của Vietsoftware


từ năm 2003
Sửa đổi và phát triển tiếp nhằm:
Việt hóa ngôn ngữ
Tuân theo các nguyên tắc tài chính kế toán
của VN
Làm phù hợp với môi trường kinh do Việt
Nam
Nội dung

Áp dụng CNTT trong doanh nghiệp

ERP – Khái niệm, mục đích và lợi ích

AMOS – giải pháp mở ERP


Xuất xứ
Các đặc trưng chủ yếu
Các quy trình và các chức năng chính
Tính năng (1)
Transaction-based information management
Tổng hợp các thông tin liên quan ngay từ khi phát sinh
giao dịch
Trao đổi, liên kết thông tin giữa các bộ phận

Business process design


Tạo chuỗi thông tin xuyên suốt
Dễ dàng quản lý, kiểm soát
Tính năng(2)

Phù hợp cho thị trường quốc tế và nội địa:


Đa ngôn ngữ cho tài liệu và giao diện
Đa tiền tệ cho giao dịch và báo cáo
Đa hệ thống thuế
Đa cách tính giá trị HTK
Đa hệ thống kế toán (e.g. Cash/Accrual,
International/US/German/.. GAAP )
Mô hình công ty mẹ-con
Thu thập, xử lý và phân tích thông tin đa chiều
Tính năng(3)

Giao diện người sử dụng linh hoạt:


Hai đầu giao diện: Destop (mạng LAN) và Web (mạng
Internet)

Cá nhân hóa giao diện theo vai trò và thói quen của
từng người sử dụng:
You only see what you need
Tính năng (4)

Được thiết kế với kiến trúc mở


Cấu trúc thông tin mở, đa chiều
=> dễ dàng thêm/bớt, sửa đổi các chiều mà không ảnh hưởng đến toàn bộ
hệ thống

Hệ thống chức năng mở với cấu trúc module hóa


=> dễ dàng mở rộng các phân hệ, phát triển song song các phân hệ, triển
khai linh động, etc.

Có các chức năng cho phép Import/Export dữ liệu từ các


nguồn khác
Có các tham số mở rộng cho phép người dùng tự định nghĩa
Tính năng (5)
Người sử dụng tự định nghĩa cách thức hiển thị báo cáo
Nội dung

Áp dụng CNTT trong doanh nghiệp

ERP – Khái niệm, mục đích và lợi ích

AMOS – giải pháp mở ERP


Xuất xứ
Các đặc trưng chủ yếu
Các quy trình và các chức năng chính
Các chức năng chính
Quản lý
Kế toán,
quan hệ
Tài chính
đối tác
Ranh giới tổ chức

Ranh giới tổ chức


Quy trình bán hàng
Quy trình mua hàng
Nhà
Chuỗi cung ứng Khách
cung
Quy trình nghiệp vụ xuyên suốt hàng
cấp
doanh nghiệp

Quản lý
Kho hàng
Dự án Bán hàng
Kinh doanh
Quy trình bán hàng
Quy trình bán hàng

Yêu cầu Vào sổ tài khoản

Gửi báo giá Thanh toán

Lập đơn hàng Giao hàng

Kiểm tra mức nợ Tạo hóa đơn


Xuất hàng
Quy trình bán hàng

Yêu cầu Vào sổ tài khoản

Gửi báo giá Thanh toán

Lập đơn hàng Giao hàng

Kiểm tra mức nợ Tạo hóa đơn


Xuất hàng

AMOS quản lý
AMOS cung cấp thông tin hỗ trợ việc thực hiện
Lập báo giá

Thông tin báo giá gồm:


Yêu cầu Báo
Vàogiá
sổ tài khoản
Sản phẩm
Chính sách giá áp dụng
chogiá
Gửi báo từng đối tượng khách Thanh toán
hàng
Liên kết với kho để đăng
Nhận đơn hàng Giao hàng
ký trước hàng
Kiểm tra mức nợ Tạo hóa đơn
Xuất hàng
Lập đơn hàng
Báo giá ChuyÓn ®æi Đơn đặt
hàng

Xử lý đơnYêu
hàng:
cầu Vào sổ tài khoản
Chuyển tự động báo giá thành đơn hàng
Sao
Gửi chép
báo giá đơn hàng Thanh toán
Không ràng buộc số lượng mặt hàng
Tự động xác định giá, chiết khấu, thuế, etc.
Nhận đơn hàng Giao hàng
Xác định độ ưu tiên giao hàng, điều khoản thanh
toán
Kiểm tra mức nợ Tạo hóa đơn
Kiểm tra số lượng hàng có trong kho
Xuất hàng
Lập đơn hàng (2)
Báo giá ChuyÓn ®æi Đơn đặt
hàng

Phương thức bán hàng đa


dạng: Yêu cầu Vào sổ tài khoản
Thông thường
Tại
Gửi báoquầy
giá Thanh toán
Tín dụng
Trả trước
Nhận
Hàngđơntrả
hàng
lại Giao hàng

Kiểm tra mức nợ Tạo hóa đơn


Xuất hàng
Kiểm tra mức nợ

Kiểm tra mức nợ của khách hàng


Ngừng xửYêu
lý đơn
cầu bán hàng với khách hàng có tiền nợ
vượt quá hạn mức nợ cho phép
Gửi báo giá Thanh toán
Chỉ cho phép xử lý đơn bán hàng với khách hàng có
tiền nợ vượt quá hạn mức nợ cho phép bởi người có
thẩm quyền
Nhận đơn hàng Giao hàng

Kiểm tra mức nợ Tạo hóa đơn


Xuất hàng
Lập phiếu xuất kho
Báo giá ChuyÓn ®æi Đơn đặt
Phiếu xuất kho có thể hàng

được lập từ đơn hàng LËp tõ


Yêu cầu
Gắn thứ tự ưu tiên
cho
Gửimỗi
báo phiễu
giá xuất Thanh toánkho
Phiếu xuất
kho và giao hàng

HỗNhận
trợ đơn
nhiều hình
hàng Giao hàng
thức giao hàng:
Giao lập tức,
Tạo hóa đơn
GiaoKiểm trađủ
khi có mức nợ
hàng
yêu cầu Xuất hàng
Giao sau khi thanh
toán
Lập hóa đơn
Báo giá ChuyÓn ®æi Đơn đặt
hàng
Hóa đơn có thể được
tạo từ phiếu xuất kho LËp tõ LËp tõ
Yêu cầu
hoặc đơn hàng LËp tõ

Hóa đơn Phiếu xuất kho


Nhiều nguyên
Gửi báo giá tắc lập bán hàng
Thanh toán
và giao hàng
hóa đơn: Đối chiếu
Lập hóa đơn ngay,
Nhận đơn hàng Giao hàng
Lập sau khi thanh toán
Lập theo định kỳ
Kiểm tra mức nợ Tạo hóa đơn
Có thể tạo hóa đơn
Xuất hàng
thủ công hoặc tự
động
Thanh toán Báo giá ChuyÓn ®æi Đơn đặt
hàng

LËp tõ LËp tõ
Quản lý theo từng hóa
LËp tõ
đơn Vào sổ tài khoản
Yêu cầu
Hóa đơn Phiếu xuất kho
Phân bổ thanh toán bán hàng và giao hàng
trên Gửi
một/nhiều
báo giá hóa Đối chiếuThanh toán
đơn Ph­¬ng thøc thanh to¸n
Nhiều hình
Nhận thức
đơn thanh
hàng Giao hàng
toán trên một hóa đơn Sổ tiền Phải thu Sổ tài
mặt của KH khoản
Cho phép ghi nhận Tạo hóa đơn
Kiểm tra mức nợ
chiết khấu và xóa nợ
Xuất hàng §èi chiÕu Ghi sæ
trên hóa đơn

Đối chiếu với


ngân hàng
Thanh toán (2) Báo giá ChuyÓn ®æi Đơn đặt
hàng

Công nợ phải thu của LËp tõ LËp tõ


KH:
LËp tõ
Kiểm soát nhật ký thanh
toán Yêu cầu Vào sổ tài khoản
Hóa đơn Phiếu xuất kho
Theo dõi tổng công nợ bán hàng và giao hàng
KH
Gửivàbáo
chi giá
tiết hóa đơn So khípThanh toán
Nhắc nợ và tính toán phạt Ph­¬ng thøc thanh to¸n
công nợ quá hạn
Nhậnsoát
Kiểm đơncáchàng
khoản trả Giao hàng
trước, các khoản ký quỹ Sổ tiền Phải thu Sổ tài
mặt của KH khoản
Các báo cáo liên quan
Kiểm
đến công tra mức
nợ phải thu nợ Tạo hóa đơn
Xuất hàng §èi chiÕu Ghi sæ

Đối chiếu với


ngân hàng
Các tính năng khác
Quản lý khách hàng:
Không giới hạn số lượng khách hàng
Lưu trữ các thông tin quan trọng về khách hàng
Cho phép quản lý nhiều địa chỉ nhận hàng, nhiều địa
chỉ lập hóa đơn và nhiều địa chỉ liên lạc
Cho phép quản lý khách hàng là các công ty đa chi
nhánh
Cho phép xác định khách hàng chịu thuế VAT hoặc
không
Các tính năng khác
Cơ chế giá linh hoạt
Nhiều chính sách giá cho sản phẩm, cho nhóm sản phẩm
hoặc cho khách hàng
Lập chính sách giá mới dựa trên chính sách giá cũ
Quản lý nhiều phiên bản của một chính sách giá
Quản lý chính sách chiết khấu
Giá đa tiền tệ
Xác định thời gian áp dụng của một chính sách giá
Kiểm soát giá tối thiểu
Định nghĩa giá có thuế hoặc không thuế
Quy trình bán hàng trong AMOS
Tích hợp các hoạt động xuyên suốt các phòng ban trong DN liên
quan đến quá trình bán hàng

Đặt hàng Xuất kho và giao Hóa đơn Thanh toán


Báo giá
hàng bán hàng

Quản lý quan hệ Quản lý vật tư Tài chính, kế toán

Thông tin khách hàng, Quản lý HTK Theo dõi công nợ


hạn mức tín dụng Kiểm soát lượng hàng phải thu KH theo
đăng ký mua hóa đơn
Giao dịch với khách
Kiểm soát lượng hàng
hàng Kiểm soát doanh
đang bổ sung
thu
Hoạch định chính sách
giá
Quy trình mua hàng
Quy trình mua hàng

Yêu cầu Vào sổ tài khoản

Duyệt tài chính Thanh toán

Khảo sát thị trường Nhận hàng &


hóa đơn

Quyết định mua hàng Giao hàng


Đặt hàng
Quy trình mua hàng

Yêu cầu Vào sổ tài khoản

Duyệt tài chính Thanh toán

Khảo sát thị trường Nhận hàng &


hóa đơn

Quyết định mua hàng Giao hàng


Đặt hàng

AMOS quản lý
AMOS cung cấp thông tin hỗ trợ việc thực hiện
Yêu cầu mua hàng
KHO
Tính toán theo kế hoạch đã hoạch định từ
trướcYêu
ứng.cầu Vào sổ tài khoản

Nhu cầu mua bổ sung khi lượng hàng tồn


Duyệt tài dưới
kho chínhhạn
mức tồn kho. Thanh toán

Khảo sát thị trường Nhận hàng &


hóa đơn
Yêu cầu
mua hàng
Quyết định mua hàng Giao hàng
Đặt hàng
BÁN HÀNG
Hàng lưu kho không đáp ứng đủ nhu cầu.
Duyệt tài chính

Cho phép cá nhân hóa thủ tục duyệt tài chính theo từng
Yêu cầu Vào sổ tài khoản
doanh nghiệp:
Người duyệt
Duyệt tài chính Thanh toán
Hạn mức duyệt
Duyệt theo nhiều cấp
Khảo sát thị trường Nhận hàng &
hóa đơn

Quyết định mua hàng Giao hàng


Đặt hàng
Khảo sát thị trường

Cung cấp thông tin nhà cung cấp


Yêu cầu Vào sổ tài khoản
Cung cấp thông tin hỗ trợ đánh giá thị trường:
Duyệt tài chính
Đánh giá nhà Thanh
cung cấp: thời gian giao hàng, lượng hàngtoán
cung
ứng, chính sách chiết khấu, phương thức, giao hàng, etc.
KhảoSố lượng
sát hàng nên
thị trường mua Nhận hàng &
hóa đơn

Quyết định mua hàng Giao hàng


Đặt hàng

Ra quyết định mua hàng tối ưu


Lập đơn hàng
Yêu cầu ChuyÓn ®æi Đơn đặt
i hàng
æ
Yêu cầu Vào® sổ tài khoản
n
uyÓ
Đơn Ch
Duyệt tài chính bán hàng Thanh toán

Đơn sát
Khảo muathịhàng có thể
trường tạo từ 1 hoặc nhiều yêu cầu muaNhận
hànghàng &
hóa đơn
Không ràng buộc số lượng mặt hàng
Sử dụng
Quyếtđồng
định tiền
muahạch
hàngtoán hoặc theo đồng tiền của NCC
Giao hàng
Xác định các chi phí Đặt hàng
Xác định điều khoản thanh toán
Tình thuế tự động
Hiển thị chiết khấu
Giao hàng

Khi lập đơn hàng, xác định các thông tin liên quan đến
Yêu cầu
giao hàng: Vào sổ tài khoản

Một/nhiều ngày cam kết giao hàng


Duyệt tài chính Thanh toán
Thời gian hàng dự kiến chuyển hàng tới
Chi phí vận chuyển
Khảo sát thị trường Nhận hàng &
Phương thức giao hàng hóa đơn

Quyết định mua hàng Giao hàng


Đặt hàng
Nhận hàng – nhập kho
Yêu cầu ChuyÓn ®æi Đơn đặt
hàng
Yêu cầu æi Vào sổ tài khoản
n ®
uyÓ LËp tõ Đối chiếu
Đơn Ch
Duyệt tài chính bán hàng Thanh toán
Phiếu
nhập kho
Khảo sát thị trường Nhận hàng &
hóa đơn

CóQuyết
thể lậpđịnh
phiếu nhập
mua kho từ đơn mua hàng Giao hàng
hàng
Ghi chép thông tin về số lượngĐặt
vàhàng
giá trị hàng
Cập nhật chính sách giá và giá hàng lưu kho
Định vị hàng nhập trong kho
Đối chiếu với đơn mua hàng
Nhận hóa đơn
Yêu cầu ChuyÓn ®æi Đơn đặt
hàng
Yêu cầu ® æi Vào sổ tài khoản
yÓn Đối chiếu
u LËp tõ LËp tõ Đối chiếu
Đơn Ch
Duyệt tài chính bán hàng LËp tõ Thanh toán
Hóa đơn Phiếu
mua hàng nhập kho
Khảo sát thị trường Đối chiếu Nhận hàng &
hóa đơn

Quyết định mua hàng


Có thể lập từ đơn mua hàng hoặc phiếu nhập Giao
kho hàng
Đặt hàng
Đối chiếu với phiếu nhập kho và đơn mua hàng nếu được tạo độc
lập
Ghi chép thông tin về số lượng và giá trị hàng, hình thức thanh toán,
điều khoản thanh toán, chiết khấu và các thông tin tham chiếu
Thanh toán Yêu cầu ChuyÓn ®æi Đơn đặt
hàng
æi
®
Ón Đối chiếu
uy LËp tõ LËp tõ Đối chiếu
Quản lý theo từng hóa Đơn C h
bán hàng LËp tõ
đơn Yêu cầu Vào sổ tài khoản
Hóa đơn Phiếu
Phân bổ thanh toán mua hàng nhập kho
Đối chiếu
trên một/nhiều
Duyệt hóa
tài chính Thanh toán
đơn Ph­¬ng thøc thanh to¸n

Nhiều
Khảohình thức
sát thị thanh
trường Nhận hàng &
hóa đơn
toán trên một hóa đơn Sổ tiền Phải trả Sổ tài
mặt NCC khoản
Ghi nhận
Quyếtchiết
địnhkhấu
muavàhàng Giao hàng
xóa nợ trên một hóa Đặt hàng
§èi chiÕu Ghi sæ
đơn

Đối chiếu với


ngân hàng
Đối chiếu với ngân hàng

Nạp bảng kê của ngân hàng hoặc tạo thủ công hoặc lập
từ các khoản thanh toán
Liên kết các khoản thanh toán với bảng kê của ngân
hàng và ghi sổ các khoản chênh lệch
Quy trình mua hàng trong AMOS
Tích hợp các hoạt động xuyên suốt các phòng ban trong DN liên
quan đến quá trình mua hàng
Yêu cầu Vào sổ tài khoản

Đặt hàng Nhập kho Hóa đơn Thanh toán


Yêu cầu
Duyệt tài chính mua hàng Thanh toán

Khảo Nhận hàng &


Quản sát thịtưtrường
lý vật Quản lý quan hệ Tài chính, kế toán
hóa đơn
Kiểm soát lượng HTK Thông tin NCC Theo dõi các khoản phải trả
Sinh tự Quyết
động sinhđịnh
đơn mua
mua Giao dịch với NCC
hàng Thanh toán cho NCC theo
hàng khi lượng HTK thấp
Giaocáchàng
phương thức thanh toán
Đánh giá chất lượng nhà
hơn định mức cung cấp Đặt hàng khác nhau
Kiểm soát hàng nhập kho Các phương thức thanh Phân bổ thanh toán
toán
Quản lý kho
Quản lý kho

NhËp kho
L­u chuyÓn
TÝnh gi¸ vèn hàng tồn
kho

Lượng hàng
Kho L­u kho
khách đã
đặt mua

Yªu cÇu S¶n xuÊt


bổ sung
kho XuÊt kho
Quản lý kho (2)
Không chỉ đơn thuần kiểm soát nhập xuất tồn mà còn ….
Xây dựng bộ danh điểm thống nhất trong toàn hệ thống
Kiểm soát đa đơn vị tính, kích thước trọng lượng, barcode,
thời hạn sử dụng, không gian kho.
Kiểm soát theo lô và số serial
Nhiều phương pháp tính giá vốn
Kiểm soát các mặt hàng có cấu trúc (BOM )
Tính toán nhu cầu mua hàng, lượng đặt hàng kinh tế
Quản lý kho (3)

Cho phép các loại giao dịch sau:


Nhập kho
Xuất kho
Trả hàng cho nhà cung cấp
Khách hàng trả lại hàng
Xuất hàng sang bộ phận sản xuất
Xuất kho ra sử dụng (xuất kho nội bộ)
Nhập kho không quản lý nhà cung cấp
Chuyển kho nhanh
Chuyển kho hàng đi đường
Điều chỉnh kho về số lượng, giá trị hoặc cả về số lượng
và giá trị
Quản lý quan hệ khách hàng
Quản lý quan hệ khách hàng
Quản lý khách hàng:
Các thông tin cơ bản về KH
Quản lý số địa chỉ không hạn chế
Các thông tin tín dụng, công nợ của KH
Phân tích doanh thu, chi phí
Các tiêu thức mua hàng
Quản lý mặt hàng, chủng loại được ưa thích
Thống kê giao dịch đã có
Phân tích rủi ro, dự đoán tiềm năng
Quản lý yêu cầu của khách hàng:
Yêu cầu dịch vụ, tài khoản
Yêu cầu bảo hành, trợ giúp, sản phẩm
Quản lý tài chính, kế toán
Quản trị tài chính, kế toán

Cấu trúc của hệ thống tài khoản


Không giới hạn số lượng tài khoản
Người sử dụng xác định cách phân đoạn trong mã hóa tài
khoản, có thể sử dụng mười phân đoạn để mã hóa tài khoản
Người sử dụng tự xác định kiểu tài khoản, sổ kế toán

Kỳ kế toán linh hoạt


Người sử dụng tự định nghĩa kỳ kế toán
Quản trị tài chính, kế toán (2)

Kiểm soát giao dịch sổ cái


Xử lý từng giao dịch hoặc theo lô
Ngăn ngừa lặp mã số chứng từ
Cho phép xử lý các giao dịch có thuế
Lựa chọn kết chuyển giao dịch
Bắt buộc cân đối nợ có
Các trường thông tin tham chiếu
Ngăn ngừa vào sổ với các kỳ chưa được mở
Mã số giao dịch sinh tự động hoặc người sử dụng nhập vào
Cho phép chứng thực việc vào sổ các giao dịch
Quản trị tài chính, kế toán (3)

Các bút toán tự động


Bút toán đảo
Bút toán lặp
Sao chép từ các bút toán lịch sử

Giao dịch liên quan giữa các phóng ban


Cho phép người sử dụng tự tạo báo cáo tài chính
Đa tiền tệ
Nhiều báo cáo và truy vấn
Tóm tắt AMOS
Quản lý
Kế toán,
quan hệ
Tài chính
đối tác
Ranh giới tổ chức

Ranh giới tổ chức


Quy trình bán hàng
Quy trình mua hàng
Nhà
Chuỗi cung ứng Khách
cung
Quy trình nghiệp vụ xuyên suốt hàng
cấp
doanh nghiệp

Quản lý
Kho hàng
Dự án Bán hàng
Kinh doanh
Xin cảm ơn