You are on page 1of 1

Legend:

C
S
L
P

Facultatea de Inginerie Electric


ANUL I A + I IA

L
u
n
i

sptmn impar

Anul univ. 2011 - 2012

Grupa

0ra
Zi a
u
08-09

curs
seminar
laborator
proiect

111A

Disciplina

Grupa

112A

Disciplina

sala

Semestrul II

Grupa

113A

Disciplina

sala

/ sptmn par

Grupa

114A

Disciplina

sala

Grupa

115A

Disciplina

sala

Grupa

111 IA

Disciplina

sala

sala

Fiz.

AN015

Fiz.

AN015

Fiz.

AN015

Fiz.

AN015

Fiz.

AN015

Fiz.

AN015

09-10

Fiz.

AN015

Fiz.

AN015

Fiz.

AN015

Fiz.

AN015

Fiz.

AN015

Fiz.

AN015

10-11

Fiz.

AN015

Fiz.

AN015

Fiz.

AN015

Fiz.

AN015

Fiz.

AN015

Fiz.

AN015

11-12

O.M./Inf.Ap.

AN015

O.M./Inf.Ap.

AN015

O.M./Inf.Ap.

AN015

O.M./Inf.Ap.

AN015

O.M./Inf.Ap.

AN015

O.M./Inf.Ap.

AN015

12-13

O.M./Inf.Ap.

AN015

O.M./Inf.Ap.

AN015

O.M./Inf.Ap.

AN015

O.M./Inf.Ap.

AN015

O.M./Inf.Ap.

AN015

O.M./Inf.Ap.

AN015

13-14

B.E.

AN015

B.E.

AN015

B.E.

AN015

B.E.

AN015

B.E.

AN015

B.E.

AN015

14-15

B.E.

AN015

B.E.

AN015

B.E.

AN015

B.E.

AN015

B.E.

AN015

B.E.

AN015

15-16

B.E.

AN015

B.E.

AN015

B.E.

AN015

B.E.

AN015

B.E.

AN015

B.E.

AN015

09-10

Ped.

AN015

Ped.

AN015

Ped.

10-11

Ped.

AN015

Ped.

AN015

Ped.

11-12

M.S.

AN015

M.S.

AN015

M.S.

12-13

M.S.

AN015

M.S.

AN015

M.S.

13-14

M.S.

AN015

M.S.

AN015

M.S.

14-15

M.R.

AN015

M.R.

AN015

M.R.

15-16

M.R.

AN015

M.R.

AN015

M.R.

16-17

L.P.

AN015

L.P.

AN015

L.P.

17-18

L.P.

AN015

L.P.

AN015

L.P.

Fiz.

AN218

M.R.

AN219

L.P.

EG410

M.S.

AN218

Fiz.

AN219

M.R.

AN220

M.R.

AN218

M.S.

AN219

16-17
17-18
18-19
19-20
08-09

M
a
r
t
i

Ped.
AN015

AN015

C
M.S.

AN015

Ped.
AN015

M.S.

M.S.
AN015

M.R.
AN015

M.R.
AN015

L.P.

M.S.
AN015

L.P.
AN015

AN015
C
AN015
C

M.S.
AN015

AN015
C

AN015

Ped.
AN015

M.R.
AN015

AN015
C

L.P.

AN015

18-19
19-20
08-09
09-10
10-11
M
i
e
r
c
u
r
i

11-12
12-13
13-14

M.S.

AN220

14-15
15-16

M.S.

AN218

M.R.

AN220

Fiz.

AN219

M.R.

AN218

Fiz.

AN220

M.S.

AN219

Fiz.

AN218

M.R.

AN219

L.P.

EG410

Inf.Ap.

EA011

16-17
17-18
18-19
19-20
08-09
09-10

L.P.

EG410

Inf.Ap.

EA011

10-11
11-12

L.P.

EG410

Inf.Ap.

EA011

12-13
j
o
i

13-14
14-15
15-16

L.P.

EG410

Inf.Ap.

EA011

B.E.

S+L AN218

16-17
17-18

B.E.

S+L AN220

Fiz.

AN218

18-19
19-20

Inf.Ap.

EA011

L.P.

EG410

Fiz./O.M.

L/P BN121

08-09
09-10

Fiz./O.M.

L/P BN121

B.E.

S+L AN218

AN220

B.E.

S+L AN218

Fiz./O.M.

L/P BN121

10-11
11-12
V
i
n
e
r
i

AN220

12-13
13-14

B.E.

S+L AN219

Fiz./O.M.

L/P BN121

Fiz./O.M.

L/P BN121

AN220

M.S.

AN220

Inf.Ap.

EA011

14-15
15-16

B.E.

S+L AN218

Fiz./O.M.

L/P BN121

AN220

16-17
17-18

AN218

18-19
19-20

111A

112A

Abreviere
Inf.Ap.
B.E
Fiz.
O.M.

Intocmit:

113A

114A

Denumire materie
Limbaje de programare
Pedagogie (optional)
Mecanica si rezistenta materialelor
Matematici speciale

115A

Profesor
V. Lungu

Decan

111 IA

AN218