You are on page 1of 3

SEMINAR: PENGURUSAN MAJLIS PERKAHWINAN

TEKNIK MERANCANG MAJLIS PERKAHWINAN YANG GILANG-GEMILANG DENGAN BAJET YANG BERPATUTAN

y y y

PENGENALAN PERANCANGAN MAJLIS PERKAHWINAN


DRAF RANCANGAN

MENGENAL PASTI PEMBEKAL DAN PENYEDIA PERKHIDMATAN MAJLIS PERKAHWINAN. y MENCARI WEDDING PLANNER YANG BERKESAN. y TEKNIK BERJIMAT DENGAN MENGGUNAKAN WEDDING PLANNER.

SEMINAR: PENGURUSAN MAJLIS PERKAHWINAN

MEMANIPULASI WEDDING PLANNER AGAR BAJET BERJAYA DIKURANGKAN y SENARAI SEMAK KEPERLUAN MAJLIS PERKAHWINAN y PENGURUSAN JEMPUTAN MAJLIS PERKAHWINAN y PERANCANGAN ATURCARA MAJLIS PERKAHWINAN. y MENGAWAL PERJALANAN MAJLIS PERKAHWINAN.
y

SEMINAR: PENGURUSAN MAJLIS PERKAHWINAN