You are on page 1of 11

Sljede i kratki kviz sastoji se od 4 testa, a daje odgovor na pitanje da li ste kvalificirani da zaslu ite titulu "profesionalac".

Pitanja nisu te ka, stoga ne varajte.

Pitanje broj 1 Kako staviti irafu u fri ider?

Odgovor je: Otvorite vrata, stavite irafu u fri ider i zatvorite vrata.

Ovo pitanje testira va u sposobnost da jednostavne stvari radite na stra no komliciran na in.

Pitanje broj 2 Kako ete staviti slona u fri ider?

Pogre an odgovor: Otvoriti vrata, staviti slona u fri ider i zatvoriti vrata. To an odgovor: Otvoriti fri ider, izvaditi irafu, staviti slona u fri ider i zatvoriti vrata.

Ovaj test testira va u sposobnost razmi ljanja kod radnji koje se ponavljaju.

Pitanje broj 3

Kralj Lavova je doma in ivotinjske konferencije. Sve ivotinje su se odazvale osim jedne. Koja ivotinja nije prisutna na konferenciji?

To an odgovor: Slon. Slon je u fri ideru. Sje ate se?

Ovo je test va e memorije.

OK, even if you did not answer the first three questions correctly, you still have one more chance to show your abilities.

Pitanje broj 4 Ovdje je rijeka koju trebate prije i. Ali stani te je krokodila. Kako ete je prije i?

To an odgovor. Preplivat ete je. A za to? Sve ivotinje su na ivotinjskoj konferenciji.

Ovaj test daje odgovor na pitanje da li ste sposobni u iti iz vlastitih gre aka.

aljite ovo dalje kako biste ivcirali svoje prijatelje.