You are on page 1of 2

7)

11)

8)

12)

9)

10)

13)

1) 5)
Bir tan havada ve suda grnen arlklar ekildeki gibi llmtr:

2)
Sadece bu iki lm sonucundan yola karak, suyun taa uygulad kaldrma kuvveti ile ilgili; I- Yukar ynde etki etmektedir. II- Yer deitirdii svnn arl kadardr. III- Daldrld svnn younluuna gre deiir. bilgilerinden hangileri kantlanabilir?

3)

A) Yalnz I C) II - III 6)

B) I - III D) I - II III

4) Neenin 4 ay sonra bir kardei doacak. Annesi


bebein aadaki ultrason filmini Neeye gsteriyor.

insan geliim evreleri aada verilen emadaki gibi gsterilecek olursa, bu ultrason filmindeki bebek ka numaral evrededir?

A) I

B) II

C) III

D) IV