Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet 2010 Interpretări Oficiale

Aprobat de,

FIBA Central Board
San Juan, Puerto Rico, 17 aprilie,2010

Valabil de la 01, octombrie 2010

Aprilie 2010 Pagina 2 din 44

Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet

Interpretări Oficiale FIBA 2010

Interpretările prezentate în acest document sunt Interpretări Oficiale FIBA ale Regulamentului Oficial al Jocului de Baschet FIBA 2010 şi intră în vigoare din data de 1 octombrie 2010. Acolo unde interpretările din acest document diferă de Interpretările Oficiale FIBA, publicate anterior, acest document va avea întâietate.
Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet FIBA, este aprobat de Biroul Central FIBA şi este revizut periodic de către Comisia Tehnică FIBA. Conţinutul regulilor este clar şi complet, pe cât posibil, dar ele exprimă mai degrabă principii decât situaţii de joc. Oricum, ele nu pot acoperi, larga varietate a situaţiilor particulare ce pot apărea în timpul unui joc de baschet. Scopul acestui document este de a converti principiile şi conceptele regulamentului în situaţii practice şi specifice care ar putea apărea în timpul unui joc de baschet. Interpretarile unor situaţii diferite poate stimula gândirea arbitrilor, completând astfel studiul detaliat al Regulamentului. Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet FIBA, rămâne principalul document care reglementează a jocul de baschet FIBA. Cu toate acestea, arbitri vor avea autoritatea şi competenţa deplină să ia decizii în orice situaţie nespecificată în regulament sau în Interpretările Oficiale FIBA prezentate mai jos.

ART.5

JUCĂTORI - ACCIDENTAREA

Comentariu 1 Dacă un jucător este sau pare a fi accidentat şi, ca urmare, antrenorul, antrenorul secund, înlocuitorul sau orice alt însoţitor al aceleiaşi echipe, pătrunde în terenul de joc, se consideră că acel jucător a primit îngrijiri medicale, chiar dacă un tratament real este sau nu este efectuat. Exemplu: Jucătorul A4 pare să se fi accidentat la gleznă şi ca urmare jocul este oprit. (a) Medicul echipei A intră pe terenul de joc şi tratează glezna accidentată a jucătorului A4. (b) Medicul echipei A intră pe terenul de joc, dar jucătorul A4 şi-a revenit în prealabil. (c) Antrenorul echipei A intră pe terenul de joc pentru a evalua accidentarea jucătorului A4. (d) Antrenorul secund A, un înlocuitor A sau un însoţitor A intră pe terenul de joc, dar nu-i acordă îngrijiri jucătorului A4. Interpretare: În (a),(b),(c) şi (d), se consideră că jucătorul A4 a primit îngrijiri medicale şi trebuie să fie înlocuit.

Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet

Interpretări Oficiale FIBA 2010

Aprilie 2010 Pagina 3 din 44

Comentariu 2 Nu există o limită de timp pentru scoaterea de pe teren a unui jucător grav accidentat, dacă în conformitate cu opinia medicului, deplasarea este periculoasă pentru jucător. Exemplu: Jucătorul A4 este grav accidentat şi ca urmare jocul este oprit timp de aproximativ cincisprezece (15) minute, pentru că medicul consideră că poate fi periculoasă scoaterea de pe terenul de joc pentru jucător. Interpretare: Opinia medicului va determina, momentul oportun pentru scoaterea jucătorului accidentat de pe terenul de joc. După înlocuire, jocul va fi reluat fără nicio sancţiune. Comentariu 3 Dacă un jucător este accidentat, sângerează sau are o rană deschisă şi nu poate continua să joace imediat (în timp de aproximativ cincisprezece (15) secunde), acesta trebuie înlocuit. Dacă un minut de întrerupere este luat de oricare dintre echipe, în aceeaşi perioadă cu cronometrul de joc oprit şi acest jucător este recuperat în timpul minutului de întrerupere, el poate continua să joace numai dacă semnalul sonor al scorerului pentru minutul de întrerupere, a fost declanşat înainte ca un arbitru să facă semnul pentru ca un înlocuitor să devină jucător. Exemplu: Jucătorul A4 este accidentat şi jocul este oprit. Deoarece A4 nu este apt să reia jocul imediat, un arbitru fluieră făcând semnul convenţional pentru înlocuire. Antrenorul principal A (sau Antrenorul principal B) solicită minut de întrerupere: (a) Înainte ca un înlocuitor pentru A4 să fi intrat în joc. (b) După ce un înlocuitor pentru A4 a intrat în joc. La sfârşitul minutului de întrerupere, A4 este recuperat şi cere să rămână în joc. Interpretare: (a) Minutul de întrerupere este acordat şi dacă A4 se recuperează în timpul minutului de întrerupere el poate continua jocul. (b) Minutul de întrerupere este acordat, dar un înlocuitor pentru A4 a intrat deja în joc.De aceea A4 nu poate reintra în joc, până după o fază de joc, în care cronometrul de joc a fost pornit.

ART.7

ANTRENORI: ATRIBUŢII ȘI COMPETENŢE

Comentariu 1 Cu cel puţin douăzeci (20) de minute, înainte de ora programată pentru începerea jocului, fiecare antrenor principal sau reprezentantul lui trebuie să prezinte scorerului o listă cu

Aprilie 2010 Pagina 4 din 44

Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet

Interpretări Oficiale FIBA 2010

cu numele şi numerele corespunzătoare ale membrilor echipei cu drept de joc, precum şi numele căpitanului echipei, antrenorului principal şi antrenorului secund. Antrenorul principal este personal responsabil, pentru faptul că numerele din listă corespund cu numerele de pe maieurile jucătorilor. Cu cel puţin zece (10) minute înainte de ora programată pentru începerea jocului, antrenorul principal trebuie să confirme că este de acord cu numele şi numerele membrilor echipei sale şi cu numele antrenorului principal, antrenorului secund şi a căpitanului, prin semnarea foii oficiale de joc. Exemplu: Echipa A prezintă la timpul regulamentar lista echipei, scorerului. Numerele a doi (2) jucători nu sunt aceleaşi cu numerele de pe maieurile lor sau numele unui jucător este omis de pe foaia oficială de joc. Acestea se descoperă: (a) Înainte de începutul jocului. (b) După începutul jocului. Interpretare: (a) Numerele greşite vor fi corectate sau numele jucătorului va fi adăugat pe foaia oficială de joc, fără nici o sancţiune. (b) Arbitrul opreşte jocul într-un moment convenabil, astfel încât să nu dezavantajeze nici o echipă. Numerele greşite vor fi corectate, fără nicio sancţiune.Totuşi, numele jucătorului nu mai poate fi adăugat pe foaia oficială de joc. Comentariu 2 Cu cel puţin zece (10) minute, înainte de ora programată pentru începerea jocului, fiecare antrenor principal trebuie să indice cei cinci (5) jucători, care vor începe jocul. Înainte de începerea jocului, scorerul trebuie să verifice dacă există vreo greşeală cu privire la aceşti cinci (5) jucători şi dacă este aşa, el trebuie să anunţe cel mai apropiat arbitru, cât mai repede posibil. Dacă această greşeală este descoperită înainte de începerea jocului componenţa celor cinci (5) jucători care încep jocul, va fi corectată. Dacă greşeala este descoperită după începerea jocului, ea trebuie neglijată. Exemplu: Se descoperă că unul (1) dintre jucătorii de pe terenul de joc nu este unul din cei cinci (5) jucători confirmaţi să înceapă jocul. Acest fapt se produce: (a) Înainte de începutul jocului. (b) După începutul jocului. Interpretare: (a) Jucătorul trebuie să fie înlocuit, fără nici o sancţiune, de unul (1) dintre cei cinci (5) jucători care trebuiau să înceapă jocul. (b) Eroarea este neglijată şi jocul continuă.

timpul scurs. Exemplu: La ora programată de începere a jocului. arbitri trebuie să dea dovadă de înţelegere pentru orice situaţii imprevizibile care ar putea explica întârzierea. Dacă jucătorii absenţi nu sosesc pe terenul de joc. totuşi. În toate cazurile. Dacă dintr-o confuzie. (b) Începutul jocului va fi întârziat pentru maximum cincisprezece (15) minute. Comentariu 2 Art. Dacă jucătorii absenţi sosesc pe terenul de joc şi sunt gata şi să joace înainte ca cele cincisprezece (15) minute să expire.Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet Interpretări Oficiale FIBA 2010 Aprilie 2010 Pagina 5 din 44 ART. înregistrată în foaia oficială de joc cu litera ‘B. . în scris pe spatele foii oficiale de joc. jocul va fi câştigat prin abandon de către echipa B. la sosirea celorlalţi jucători cu drept de joc. cu scorul de 20:0. gata să joace. jocul va fi câştigat prin abandon de către echipa B. Dacă jucătorii absenţi sosesc pe terenul de joc şi sunt gata şi să joace înainte ca cele cincisprezece (15) minute să expire. 9 clarifică care este coşul pe care o echipă îl apără şi care este coşul pe care-l atacă. înaintea opririi jocului rămân valabile. greşelile înregistrate etc. situaţia trebuie corectată imediat ce este descoperită. mai puţin de cinci (5) jucători sunt pe terenul de joc la timpul de începere a jocului. înainte ca cele cincisprezece (15) minute să expire. pentru întârziere. înainte ca cele cincisprezece (15) minute să expire. gata să joace. orice perioadă începe. Interpretare: (a) Începutul jocului va fi întârziat pentru maximum cincisprezece (15) minute. arbitrul principal trebuie să raporteze întârzierea. Dacă. (a) Reprezentantul echipei A este în măsură să ofere arbitrilor. nu se va acorda o greşeală tehnică. cu scorul de 20:0. după care jocul trebuie să înceapă. antrenorul echipei A cu o greşeală tehnică va fi sancţionat antrenorul echipei A. Punctele marcate. o greşeală tehnică şi/sau pierderea jocului prin abandon poate rezulta. fără ca vreo echipă să fie pusă într-o situaţie de dezavantaj. echipa A are mai puţin de cinci (5) jucători pe terenul de joc şi gata să joace. o astfel de explicaţie nu poate fi prezentată. (b) Reprezentantul echipei A nu este în măsură să ofere arbitrilor. jocul trebuie să înceapă. cu ambele echipe atacând/apărând coşul greşit. Dacă. forului organizator al competiţiei. 9 ÎNCEPUTUL ŞI SFÂRŞITUL UNEI PERIOADE Comentariu 1 Jocul nu trebuie să înceapă decât dacă fiecare echipă are minimum cinci (5) jucători cu drept de joc pe teren şi pregătiţi să joace. Dacă o este prezentată o explicaţie rezonabilă. o explicaţie acceptabilă şi rezonabilă pentru sosirea întârziată a jucătorilor echipei A. o explicaţie acceptabilă şi rezonabilă pentru sosirea întârziată a jucătorilor echipei A. Dacă jucătorii absenţi nu sosesc pe terenul de joc.

Exemplul 1 : Arbitrul principal aruncă mingea pentru angajarea între doi de la începutul jocului. niciuna dintre echipe nu a obţinut controlul unei mingi vii pe terenul de joc. Exemplul 2 : Arbitrul principal aruncă mingea pentru angajarea între doi de la începutul jocului. următoarea situaţie de angajare între doi are loc. arbitrii constată că ambele echipe joacă într-o direcţie greşită. ART. este sancţionată.Aprilie 2010 Pagina 6 din 44 Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet Interpretări Oficiale FIBA 2010 Exemplu 1: După începutul jocului. este sancţionată. după angajarea între doi de la începutul jocului. Echipele vor schimba coşurile.12 ANGAJAREA ÎNTRE DOI ȘI POSESIA ALTERNATIVĂ Comentariu 1 Acea echipă. ea: (a) Iese direct. . Imediat după ce mingea este atinsă regulamentar de jucătorul săritor A4. în cercul central. arbitri nu pot folosi săgeata posesiei alternative pentru a acorda posesia mingii uneia dintre echipe. Arbitrul principal va administra o altă angajare între doi. Imediat după ce mingea este atinsă regulamentar de jucătorul săritor A4: (a) O situaţie de minge ţinută între A5 şi B5. driblează către propriul său coş şi înscrie din acţiune. înainte ca să atingă unul dintre jucătorii care nu au sărit la angajarea între doi sau solul. Interpretare: Jocul trebuie să fie oprit cât mai curând posibil şi fără cu condiţia ca vreo echipă să fie pusă într-o situaţie de dezavantaj. (b) O dublă greşeală între A5 şi B5. în care jocul a fost oprit. (b) Este prinsă de A4. Interpretare: Cele două (2) puncte trebuie să fie acordate căpitanului echipei A. aflat pe terenul de joc. Interpretare: Până când. Timpul scurs pe cronometrul de joc. când B4. care nu a obţinut controlul unei mingi vii pe terenul de joc. Exemplu 2: La începutul unei perioade echipa A îşi apără propriul coş. trebuie să sară. din greşeală. în afara terenului de joc. rămâne consumat. iar A5 şi B5. din locul cel mai apropiat de cel în care. după ce mingea a fost legal atinsă şi până la momentul producerii situaţiei de minge ţinută/ dublă greşeală. va fi cea căreia i se va acorda mingea pentru o repunere în joc. Jocul va fi reluat din locul opus în oglindă faţă de cel mai apropiat .

Interpretare: A5 va executa două (2) aruncări libere. După expirarea celor două (2) minute ale intervalului de joc. ca în orice altă situaţie de angajare între doi. la următoarea situaţie de aplicare a regulii posesiei alternative. Echipa A are dreptul la repunerea în joc. conform procedurii posesiei alternative. De aceea.Ca urmare a faptului că această situaţie nu are ca rezultat posibilitatea de recuperare a mingii. Interpretare: De îndată ce mingea atinge sau este regulamentar atinsă de un jucător pe terenul de joc. Exemplul 3 : Echipa B are dreptul la repunerea în joc conform regulii posesiei alternative. După repunere. echipei B i se acordă repunerea în joc. Exemplul 4 : Simultan cu semnalul sonor ce indică sfârşitul primei perioade. echipa B nu-şi va pierde oportunitatea de repunere conform regulii posesiei alternative ca rezultat a erorii şi va avea dreptul de repunere în joc. din locul cel mai apropiat de locul în care se produce următoarea situaţie de angajare între doi. va avea dreptul la prima posesie alternativă. Comentariu 2 Ori de câte ori mingea ramâne fixată între inel şi panou. este o situaţie de angajare între doi. pe partea opusă mesei oficiale. ea nu poate fi considerată având aceeaşi influenţă în joc. ea va avea la dispoziţie doar timpul rămas pe aparatul de douăzeci şi patru (24) secunde. din care rezultă o repunere în joc conform regulii posesiei alternative. de la linia de centru. Un arbitru şi/ sau scorerul comit o eroare şi mingea este acordată pentru repunere în joc. echipa care nu a obţinut controlul mingii vii pe terenul de joc. doar timpul rămas pe aparatul de douăzeci şi patru (24) de secunde. ca rezultat a abaterii comise de A4. echipei A. Totuşi. mai puţin între aruncările libere. partida trebuie să fie reluată cu o repunere a mingii în joc de către echipa A. inelul. mingea rămâne fixată între inel şi panou. eroarea nu mai poate fi corectată. Interpretare: După repunerea în joc. Exemplul 1 : În urma unei aruncări la coş din acţiune a lui A4. fără urmărire din partea celorlalţi jucători şi fără timp de joc rămas de jucat din această perioadă. Nici o echipă nu-şi pierde dreptul de repunere conform regulii posesiei alternative la următoarea situaţie de angajare între doi. ca atunci când mingea atinge. B5 comite o greşeală antisportivă asupra lui A5. . dacă echipa care a avut controlul mingii înainte ca aceasta să rămână fixată între inel şi panou are drept de repunere în joc conform regulii posesiei alternative. în mod obişnuit.Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet Interpretări Oficiale FIBA 2010 Aprilie 2010 Pagina 7 din 44 Interpretare: În ambele cazuri. echipa A are la dispoziţie.

În cazul (b) coşul poate fi validat. cu: (a) 0:00. În orice caz.2 sau 0:00. o abatere de la regula de douăzeci şi patru (24) secunde. de sus în jos. numai dacă. Exemplu : Echipei A îi este acordată mingea pentru o repunere în joc. Echipa A are dreptul la repunerea în joc.3 secunde sunt afişate pe ecranul cronometrului de joc.16 COŞ: CÂND ESTE REUŞIT ŞI VALOAREA SA Comentariu Într-o situaţie de repunere în joc sau într-o situaţie de recuperare a mingii în urma ultimei sau singurei aruncări libere. aproape de sfârşitul unei perioade. Interpretare: În cazul (a) dacă o aruncare la coş din acţiune este încercată şi semnalul sonor al cronometrului de joc se declanşează pentru sfârşitul perioadei de joc. Interpretare: Urmare a faptului că echipa A nu mai are la dispoziţie timp rămas pe aparatul de douăzeci şi patru (24) secunde. s-a produs. timpul de douăzeci şi patru (24) de secunde expiră. a mingii în coş.Aprilie 2010 Pagina 8 din 44 Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet Interpretări Oficiale FIBA 2010 Exemplul 2 : În timp ce mingea este în aer. ART. Echipa A nu-şi va pierde dreptul pentru următoarea repunere în joc conform regulii posesiei alternative. din momentul în care jucătorul din terenul de joc atinge mingea până când acest jucător eliberează mingea pentru o aruncare. mingea în timp ce se află în aer. după care mingea rămâne fixată între inel şi panou. este voleibolată spre coş sau este introdusă direct în coş de sus în jos. este de datoria arbitrului (arbitrilor) să determine dacă aruncătorul a eliberat mingea înainte ca semnalul sonor al cronometrului de joc să se declanşeze pentru sfârşitul perioadei de joc. ca urmare a unei aruncări la coş din acţiune a lui A4.1 afişate pe ecranul cronometrului de joc. întotdeauna o perioadă de timp se scurge.3 (b) 0:00. este prin voleibolare sau prin introducerea directă. Echipa B are dreptul la repunerea mingii în joc. Dacă 0:00. dacă 0:00. conform procedurii posesiei alternative. Trebuie să existe un minim de timp disponibil pentru o astfel de aruncare înainte ca timpul să expire. Acest fapt este specific important să fie luat în considerare. singurul mod de a înscrie un coş valabil din acţiune. la următoarea situaţie de angajare între doi.1 secunde sunt afişate pe ecranul cronometrului de joc. în urma unei pase din repunerea în joc. .2 sau 0:00. în timpul încercării este responsabilitatea arbitrilor să determine dacă mingea a fost eliberată înainte ca semnalul sonor al cronometrului de joc să se declanşeze pentru sfârşitul perioadei de joc. de către un jucător aflat în săritură.

Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet Interpretări Oficiale FIBA 2010 Aprilie 2010 Pagina 9 din 44 ART. înainte ca mingea să fie aruncată peste linia care delimitează terenul de joc. Un avertisment trebuie să-i fie acordat lui B4 şi comunicat antrenorului principal al echipei B iar acest avertisment va fi valabil pentru toţi jucătorii echipei B până la sfârşitul jocului. Mingea este acordată echipei B. în mâna (mâinile) jucătorului care efectuează repunerea în joc. Exemplu : În timpul unei repuneri în joc. fără a cauza un contact fizic împotriva lui A4. se va acorda o greşeală tehnică. . B4 smulge mingea din mâna (mâinile) lui A4 sau o atinge scoţînd-o din mâna (mâinile) lui A4. A4 înmânează mingea lui A5. având ca rezultat întârzierea reluării jocului. aflat pe terenul de joc. jucătorul A4 depăşeşte planul vertical care conţine linia care delimitează terenul de joc. Mingea trebuie să părăsească mâna (mâinile) jucătorului.17 REPUNEREA MINGII ÎN JOC Comentariu 1 Înainte ca mingea să fie eliberată. jucătorul care efectuează repunerea trebuie să paseze (nu să înmâneze) mingea. să depăşească planul vertical conţinând linia care delimitează terenul de joc şi care separă zona din interiorul limitelor terenului de joc de cea din afara limitelor terenului de joc. pentru o repunere în joc. jucătorul cu mingea în mână (mâini). Comentariu 3 În timpul unei repuneri în joc. unui coechipier aflat pe terenul de joc. de jucătorul care efectuează repunerea în joc. Pentru orice repetare a unei acţiuni similare de către oricare jucător al echipei B. În timp ce ţine mingea în mână (mâini). Comentariu 2 În timpul unei repuneri în joc. există acea posibilitate ca în mişcarea de repunere. astfel încât mingea se află deasupra zonei din interiorul limitelor jocului. Interpretare: O abatere la repunerea în joc a fost comisă de A4. din locul repunerii iniţiale. Interpretare: B4 interferează cu repunerea în joc. În astfel de situaţii. încă. va continua să fie responsabilitatea jucătorului apărător de a evita interferenţa cu repunerea în joc prin atingerea mingii în timp ce aceasta se află. alt jucător (alţi jucători) nu trebuie să aibă nici o parte a corpului lor peste linia care delimitează terenul de joc. pentru ca repunerea să fie considerată regulamentară. Exemplu : A4 efectuează o repunere a mingii în joc.

B3: (a) Pune mingea pe podea. repunerea în joc trebuie administrată de la linia de repunere situată pe partea opusă mesei scorerului. Jucătorul care efectuează repunerea trebuie să paseze mingea unui coechipier. de la linia de repunere din terenul din faţă al echipei A. după care mingea este luată de B2. un minut de întrerupere este acordat echipei B.Aprilie 2010 Pagina 10 din 44 Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet Interpretări Oficiale FIBA 2010 Exemplul 1 : După o abatere de minge afară din joc. (c) Un minut de întrerupere este acordat prima dată echipei B şi imediat după aceea echipei A (sau vicecersa). deoarece acesta îşi mută corpul peste linia care delimitează terenul de joc înainte ca mingea repusă de A3 să treacă peste linia care delimitează terenul de joc. este că jucătorii acesteia. care se află de asemenea în spatele liniei de fund. . din terenul său din spate. În cazul (b) şi (c) jocul se reia cu o repunere în joc de către echipa A.aflat de asemenea în zona din afara limitei terenului de joc. de mânuire a mingii la repunerea în joc. (a) Un minut de întrerupere este acordat echipei B. Interpretare: Joc regulamentar. A3 a primit mingea de la un arbitru pentru o repunere în joc. După expirarea minutului de întrerupere B3 primeşte mingea de la un arbitru pentru o repunere în joc. A4 driblează mingea în terenul său din spate când un jucător al echipei B atinge mingea care iese în afara terenului de joc în dreptul prelungirii liniei de aruncări libere. Interpretare: Aceasta este o abatere a lui A2. după care mingea este luată de A2. de pe partea opusă mesei scorerului. în terenul din faţă al acestei echipe. trebuie să paseze mingea pe terenul de joc. Exemplul 2 : După un coş reuşit din acţiune sau după o aruncare liberă reuşită de către echipa A. Comentariu 4 Dacă un minut de întrerupere este acordat echipei căreia i-a fost acordată posesia mingii în terenul ei din spate în timpul ultimelor două (2) minute de joc din a patra perioadă sau a ultimelor două (2) minute de joc din fiecare perioadă de prelungire. în timp de cinci (5) secunde. Interpretare: În cazul (a) jocul se reia cu o repunere în joc de către echipa A. A3: (a) Pune mingea pe podea. (b) Înmânează mingea lui B2. Singura restricţie pentru echipa B. în terenul său din faţă. Exemplul 1 : În ultimul minut al jocului. de la linia de fund. (b) Înmânează mingea lui A2. din prelungirea liniei de aruncări libere. (b) Un minut de întrerupere este acordat echipei A.

Comentariu 5 Mai sunt şi alte situaţii. B3 atinge mingea şi o deviază în terenul din spate al echipei A.Acum (a) B4 atinge mingea şi o deviază în afara terenului de joc.17. (a) şase (6) secunde. începe să dribleze mingea din nou. în terenul din spate al echipei A. A4 driblează de şase (6) secunde în terenul său din spate. Interpretare: Echipa A va mai avea. Echipei A i se acordă un minut de întrerupere.Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet Interpretări Oficiale FIBA 2010 Aprilie 2010 Pagina 11 din 44 Exemplul 2 : În ultimul minut de joc. echipa A va mai avea optsprezece (18) secunde rămase pe aparatul de două zeci şi patru (24) de secunde. când: (a) B4 atinge şi deviază mingea în afara terenului de joc. jocul este reluat de către A4 printr-o repunere în joc de la linia de repunere. Echipa B solicită minut de întrerupere. După expirarea minutului de întrerupere jocul este reluat de către A4 printr-o repunere în joc de la linia de repunere. pe partea opusă mesei scorerului. Interpretare: Jocul se va relua cu o repunere în joc a echipei B. Exemplul 4 : În timpul ultimelor două (2) minute ale jocului. cu şase (6) secunde rămase pe aparatul de două zeci şi patru (24) de secunde. După expirarea minutului de întrerupere. unde oricare jucător al echipei A.3. A4 driblează mingea în terenul său din faţă. (b) B4 comite cea de-a treia greşeală a echipei B în această perioadă. din terenul din faţă al echipei A. (b) patrusprezece (14) secunde. de la linia de repunere din terenul din faţă al echipei B. . pe partea opusă mesei scorerului. rămase pe aparatul de două zeci şi patru (24) de secunde. în care repunerea mingii în joc trebuie efectuată de la nivelul prelungirii liniei de centru. A4 păşeşte pe linia de aruncări libere când aruncă şi o abatere este sancţionată. Interpretare: În ambele cazuri. în afara celor specificate în Art. din terenul din faţă al echipei A. În timpul executării celei de-a doua aruncări libere.2. Echipei A i se acordă un minut de întrerupere. din partea opusă mesei scorerului. (b) B4 comite cea de-a treia greşeală a echipei B în această perioadă. pe partea opusă mesei scorerului. Exemplul 3 : În timpul ultimelor două (2) minute ale jocului. A4 are de executat două (2) aruncări libere.

în timpul unei repuneri în joc A4 pasează mingea spre coş şi aceasta atinge inelul. (c) Mingea este aruncată în mod intenţionat înspre inel pentru resetarea aparatulului de douăzeci şi patru ( 24) de secunde. devreme ce mingea nu a fost pasată din zona interioară a terenului de joc. (b) Dacă în timpul unei situaţii de încăierare. Interpretare: În toate situaţiile mai sus menţionate. prin introducerea pe dedesubt a mâinii prin coş.Aprilie 2010 Pagina 12 din 44 Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet Interpretări Oficiale FIBA 2010 Exemplu: (a) Jucătorul care efectuează repunerea în joc din prelungirea liniei de centru. comite o abatere şi mingea este acordată adversarilor pentru o repunere în joc. Dacă echipa A va avea dreptul să repună mingea în joc. încă. pe partea opusă mesei scorerului. Jocul se va relua cu o repunere în joc de către echipa adversă din prelungirea liniei de aruncări libere. pasează mingea spre coş şi ea rămâne fixată între inel şi panou. membri ai ambelor echipe sunt descalificaţi şi nu mai sunt sancţiuni pentru alte greşeli de rămase de administrat. aparatul de douăzeci şi patru (24) secunde nu trebuie să fie resetat. Interpretare: Operatorul aparatului de două zeci şi patru secunde (24) secunde nu trebuie să reseteze aparatul deoarece cronometrul de joc nu a fost pornit. A4 pasează mingea pe deasupra coşului. prin introducerea pe dedesubt a mâinii prin coş. jucătorul care efectuează repunerea poate pasa mingea atât în terenul din faţă. Interpretare: Aceasta este o situaţie de angajare între doi. nu pot fi acordate puncte echipei aflate în atac. În cazul în care echipa aflată în apărare comite abaterea. Jocul se va relua prin aplicarea procedurii posesiei alternative. iniţiale. (b) Mingea rămâne fixată între inel şi panou. unde este atinsă de un jucător al oricărei echipe. următoarele situaţii pot apărea: (a) Mingea este pasată pe deasupra coşului şi este atinsă de un jucător al oricărei echipe. Jocul va continua fără întrerupere. Comentariu 6 La o repunere în joc. cât şi în terenul din spate. Exemplul 3: Cu cinci (5) secunde rămase pe afişajul aparatului de două zeci şi patru (24) secunde. iar la momentul în care jocul a fost oprit o echipă avea controlul mingii sau avea dreptul la posesia mingii. Interpretare: Aceasta este o abatere de interferenţă neregulamentară pe traiectoria mingii. . Exemplul 1: La o repunere în joc. Exemplul 2: Jucătorul A4 care efectuează repunerea în joc. din locul repunererii în joc.

În acest moment. (b) O înlocuire poate fi acordată. minutul de întrerupere sau înlocuirea nu vor fi acordate deoarece cronometrul de joc nu a fost pornit. (b) Înlocuiri de jucători. oricare sau ambele echipe solicită: (a) Minute de întrerupere. Exemplul 2: Concomitent cu semnalul sonor al cronometrului de joc care indică sfârşitul unei perioade de joc sau a unei perioade de prelungiri. oricare dintre antrenori solicită un minut de întrerupere sau o înlocuire. aceasta nu este o abatere şi cronometrul de joc nu se opreşte. a început. jucătorul săritor A5 comite o abatere şi mingea este acordată echipei B pentru repunere în joc. Exemplu : În timpul unei aruncări la coş din acţiune.Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet Interpretări Oficiale FIBA 2010 Aprilie 2010 Pagina 13 din 44 ART. se declanşează semnalul sonor al aparatului de 24 de secunde. există oportunitatea pentru minut de întrerupere sau înlocuire de jucători. în anumite condiţii. Interpretare: (a) Un minut de întrerupere nu se poate acorda pentru că timpul de joc pentru o perioadă sau pentru o perioadă de prelungiri a expirat. numai după ce aruncările libere au fost executate şi un interval de joc pentru următoarea perioadă sau pentru perioada de prelungiri. ca urmare a unei aruncări la coş din acţiune. Mingea intră în coş. Oricare dintre antrenorii principali solicită: (a) Minut de întrerupere. (b) O înlocuire de jucători.18/19 MINUT DE ÎNTRERUPERE/ ÎNLOCUIRE DE JUCĂTORI Comentariu 1 Un minut de întrerupere nu poate fi acordat înainte de pornirea timpului de joc pentru o perioadă sau după expirarea timpului de joc pentru o perioadă. pentru ambele echipe. În acest moment. . o greşeală este sancţionată şi lui A4 i se acordă două (2) aruncări libere. Interpretare: În ciuda faptului că jocul a început deja. în timp ce mingea este în aer. Exemplul 1: După ce mingea a părăsit mâinile arbitrului principal la angajarea între doi dar înainte ca mingea să fie regulamentar atinsă. Comentariu 2 Dacă semnalul sonor al aparatului de două zeci şi patru (24) secunde se declanşează în timp ce mingea se află în aer. O înlocuire de jucători nu poate fi acordată înainte de pornirea timpului de joc pentru prima perioadă sau după ce timpul de joc al partidei a expirat. Orice înlocuire poate fi acordată în timpul intervalelor de joc. Dacă aruncarea la coş din acţiune este reuşită.

Echipa A sau echipa B solicită un minut de întrerupere sau o înlocuire de jucători: (a) Înainte ca mingea să fie la dispoziţia executantului aruncărilor libere. . dacă ele solicită. Dacă echipei care nu a marcat i se acordă minut de întrerupere. (b) După executarea primei aruncări libere. Exemplul 1: Lui A4 i se acordă două (2) aruncări libere. dacă ele solicită. pe partea opusă mesei scorerului sau pentru orice motiv valabil. echipei adverse i se va acorda . (c) Minutul de întrerupere sau înlocuirea de jucători se acordă imediat. numai pentru echipa care nu a marcat. înainte de repunerea în joc. Comentariu 3 Dacă solicitarea pentru minut de întrerupere sau înlocuire de jucători (pentru orice jucător inclusiv a celui care execută aruncări libere) a fost făcută după ce mingea este la dispoziţia executantului aruncărlor libere pentru prima sau singura aruncare liberă. minutul de întrerupere sau înlocuirea de jucători fi acordată ambelor echipe. (d) Minutul de întrerupere sau înlocuirea de jucători nu se acordă. (b) Minutul de întrerupere sau înlocuirea de jucători se acordă după ultima aruncare liberă dacă este reuşită.de asemenea. posibilitatea de a efectua înlocuire de jucători. Interpretare: (a) Minutul de întrerupere sau înlocuirea de jucători se acordă imediat. dacă: (a) Ultima sau singura aruncare liberă este reuşită.Aprilie 2010 Pagina 14 din 44 Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet Interpretări Oficiale FIBA 2010 Interpretare: (a) Aceasta este o oportunitate pentru minut de întrerupere. (b) Aceasta este o oportunitate pentru înlocuire de jucători. (d) După ce a doua aruncare liberă a fost reuşită dar după ce mingea este la dispoziţia jucătorului care efectuează repunerea în joc de sub coş. numai pentru echipa care nu a marcat şi numai în ultimele două (2) minute ale perioadei a patra sau în ultimele două (2) minute ale fiecărei perioade de prelungiri. echipei adverse i se va acorda . (c) După ce a doua aruncare liberă a fost reuşită dar înainte ca mingea să fie la dispoziţia jucătorului care efectuează repunerea în joc de sub coş. înainte de prima încercare a aruncării libere. A4. minut de întrerupere iar ambele echipe pot efectua înlocuiri de jucători. mingea va rămâne moartă după ultima sau singura aruncare liberă. Dacă echipei care nu a marcat i se acordă posibilitatea de a efectua înlocuire de jucători. sau (b) Ultima sau singura aruncare liberă este urmată de o repunere în joc din prelungirea liniei de centru.de asemenea. iar ambelor echipe se pot acorda minut de întrerupere.

dacă ele au luat la cunoştinţă de faptul că un minut de întrerupere a fost solicitat. . comunicarea va include în completare procedura de înlocuire. (e) Încă o aruncare liberă îi este acordată lui A4 şi dacă aceasta este reuşită minutul de întrerupere sau înlocuirea de jucători se va acorda imediat. minutul de întrerupere nu trebuie să înceapă până când. Comentariu 4 Dacă. Interpretare: (a) Nu se va acorda minutul de întrerupere sau înlocuirea de jucători. chiar dacă formal acea perioadă a minutului de întrerupere nu a început încă. Interpretare: Echipelor li se va permite să se îndrepte spre băncile lor. minutul de întrerupere trebuie să înceapă când un arbitru fluieră şi arată semnul convenţional pentru minut de întrerupere. semnalizând acea greşeală.În cazul celei de-a cincea greşeli comise de jucător. (b). Exemplul 2: Antrenorul principal al echipei A solicită minut de întrerupere. În timpul încercării ultimei aruncări libere: (a) Mingea ricoşează din inel şi jocul continuă. în urma solicitării unui minut de întrerupere. a fost terminată iar înlocuitorul lui B4 a devenit jucător. După executarea primei aruncări libere. Exemplul 1: Un minut de întrerupere este solicitat de către antrenorul principal al echipei A. (d) A4 calcă linia de aruncări libere în timpul executării aruncării libere şi abaterea este sancţionată. (e) B4 păşeşte în zona de restricţie înainte ca mingea să părăsească mâna lui A4. (b) Aruncarea liberă este reuşită. Interpretare: Oportunitatea acordării minutului de întrerupere nu va începe până când toată comunicarea cu masa scorerului. (c) Mingea nu atinge inelul şi nici nu intră în coş. după care B4 comite a cincea sa greşeală personală. echipa A sau echipa B. după care. necesară. solicită un minut de întrerupere sau o înlocuire de jucători. referitoare la această greşeală. arbitrul a terminat toată comunicarea sa cu masa scorerului.Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet Interpretări Oficiale FIBA 2010 Aprilie 2010 Pagina 15 din 44 Exemplul 2: Lui A4 i se acordă două (2) aruncări libere. orice jucător comite o greşeală. (c) şi (d) Minutul de întrerupere sau înlocuirea de jucători se va acorda imediat.Îndată ce procedura de înlocuire a fost terminată. Abaterea lui B4 este sancţionată iar aruncarea liberă a lui A4 ratată. o greşeală este comisă de una dintre echipe.

(a) La momentul descoperirii. Exemplu: În timp ce partida se joacă. echipa B (cu 5 jucători pe teren) controlează mingea. eroarea trebuie corectată cât mai repede posibil.Aprilie 2010 Pagina 16 din 44 Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet Interpretări Oficiale FIBA 2010 Comentariu 5 Dacă arbitri descoperă că. neregulamentar. fără a pune echipa adversă într-o situaţie de dezavantaj. înregistrată în foaia oficială de joc cu litera ‘B’. Exemplu: Arbitri realizează că A5 este al şaselea jucător al echipei A pe terenul de joc şi întrerup jocul după ce: (a) A5 a comis o greşeală ofensivă. puncte au fost marcate sau o greşeală a fost comisă de jucătorul A5 în timp ce acesta participa neregulamentar în joc. De aceea. Toate punctele marcate astfel. Comentariu 6 După ce se descoperă că echipa A participă cu mai mult de cinci (5) jucători pe terenul de joc. mai puţin în cazul în care echipa B ar fi pusă într-o situaţie de dezavantaj. înseamnă că un (1) jucător trebuie să fi reintrat sau să fi rămas în joc. în timpul aruncării sale la coş din acţiune. Interpretare: (a) Jocul va fi oprit imediat. (b) Jocul va fi oprit imediat. aflat pe terenul de joc la momentul în care greşeala a fost sancţionată. de asemenea se mai descoperă că. rămân valabile şi orice greşeală (greşeli) comise de (sau împotriva) acest(ui) jucător trebuie considerate ca greşeli de jucător. echipa A (cu mai mult de 5 jucători pe teren) controlează mingea. se descoperă că echipa A are mai mult de cinci (5) jucători pe terenul de joc. trebuie să părăsească terenul de joc şi o greşeală tehnică se va acorda antrenorului principal al echipei A. În ambele situaţii jucătorul care a reintrat (sau a rămas) în joc neregulamentar. arbitri trebuie să solicite ca acest jucător să părăsească imediat terenul de joc şi o greşeală tehnică se va acorda antrenorului principal al acestei echipe.înregistrată în foaia oficială de joc cu ‘B’. (c) B5 a comis o greşeală asupra lui A5. va putea executa aruncările libere. Interpretare: (a) Greşeala lui A5 este o greşeală de jucător. nereuşite. (b) A5 a înscris un coş din acţiune. mai mult de cinci (5) jucători ai aceleaşi echipe participă pe terenul de joc în acelaşi timp. (b) La momentul descoperirii.Antrenorul principal este responsabil să se asigure că procedura de înlocuire s-a aplicat corect şi că jucătorul înlocuit a părăsit terenul de joc imediat după înlocuire. . Presupunând că arbitri şi oficialii şi-au îndeplinit atribuţiile corect. (b) Coşul înscris de A5 rămâne valabil (c) Oricare jucător al echipei A.

Arbitrul fluieră şi întrerupe jocul. Înlocuirea de jucători sau minutul de întrerupere. Comentariu 8 Fiecare minut de întrerupere trebuie să dureze un (1) minut. întârzierea reluării jocului.Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet Interpretări Oficiale FIBA 2010 Aprilie 2010 Pagina 17 din 44 Comentariu 7 Art. Totuşi. continuă să dea instrucţiuni echipei sale. Arbitrul mai face un semn echipei A să intre pe terenul de joc şi . o echipă prelungeşte minutul de întrerupere peste minutul alocat. Acestei echipe. câştigând un avantaj prin extinderea minutului de întrerupere şi cauzând. Interpretare: Datorită întreruperii jocului de către arbitrul care a fluierat.înlocuirea de jucători sau minutul de întrerupere nu se va acorda.Antrenorul principal A. după ce arbitrul fluieră şi face semn echipelor să intre pe terenul de joc. se va acorda echipei respective. Echipele trebuie să se întoarcă prompt pe terenul de joc. Dacă echipa nu mai are minute de întrerupere rămase. o oportunitate de înlocuire de jucători sau de minut de întrerupere. vor fi permise. nu se va acorda imediat. un minut de întrerupere suplimentar. Exemplul 2: O abatere de intervenţie neregulamentară la mingea aruncată spre coş sau de interferenţă neregulamentară pe traiectoria mingii spre coş. de la oricare echipă sau de la ambele echipe. de asemenea. o greşeală tehnică pentru întârzierea jocului se va acorda antrenorului principal. Antrenorii care solicită un minut de întrerupere sau care doresc efectuarea unei înlocuiri de jucători. aşteaptă la masa scorerului să intre în joc sau un minut de întrerupere a fost solicitat de oricare dintre echipe. pentru că solicitarea a fost făcută prea târziu. Dacă echipa ignoră avertismentul primit. Exemplu: Perioada minutului de întrerupere expiră şi arbitrul face semn echipei A să intre pe terenul de joc.în caz contrar minutul de întrerupere sau înlocuirea de jucători.Înlocuitori. când antrenorul principal al echipei A aleargă spre masa scorerului solicitând zgomotos acordarea unei înlocuiri de jucători sau a unui minut de întrerupere. mingea este moartă iar cronometrul de joc rămâne oprit ceea ce în mod normal ar rezulta. se produce în timpul jocului. un minut de întrerupere sau o înlocuire de jucători. care încă. începe şi încetează. trebuie să cunoască aceste limite. 18 şi 19 precizează când o oportunitate pentru. Jocul trebuie reluat imediat. Scorerul reacţionează greşit şi declanşează semnalul său sonor.trebuie să-i fie acodat un avertisment de către arbitru. rămâne în zona băncii. Uneori. Exemplul 1: O oportunitate pentru o înlocuire de jucători sau pentru un minut de întrerupere tocmai a încetat. Interpretare: Abaterea cauzează oprirea cronometrului de joc să fie iar mingea va deveni moartă.înregistrată în foaia oficială de joc cu litera ‘C’.

un minut de întrerupere suplimentar va fi înregistrat în contul echipei A. ART. regulamentar dacă. i se acordă echipei A.Aprilie 2010 Pagina 18 din 44 Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet Interpretări Oficiale FIBA 2010 (a) Echipa A reintră. . în timp ce ţine mingea în mâini. aruncă mingea în panou şi o prinde din nou. (b) Un minut de întrerupere. fără avertisment. este o abatere. dar nu poate începe un nou dribling. A4 poate executa o pasă sau o aruncare la coş. Interpretare: (a) După ce echipa începe să reintre pe terenul de joc. jucătorul atinge mingea din nou. Dacă apoi. înainte ca aceasta să atingă (sau să fie atinsă) un alt jucător. pe terenul de joc. Este regulamentar dacă un jucător care ţine mingea cade podea. o greşeală tehnică pentru întârzierea jocului i se va acorda antrenorului principal. acţiunea se consideră la fel ca driblingul. fie în poziţie statică sau în mişcare. după aceea. A4 aruncă mingea în panou şi o prinde sau o atinge din nou. ART. (b) Echipa A continuă să rămână în zona băncii sale.Este.de asemenea. arbitrul va avertiza antrenorul principal. că dacă acelaşi comportament este repetat.24 DRIBLINGUL Comentariu Dacă un jucător aruncă deliberat mingea în panou (fără să încerce să execute o aruncare la coş din acţiune) acţiunea este considerată identică cu cea în care jucătorul aruncă mingea pe podea. după ce cade pe podea. Exemplul 1: A4 nu a început driblingul când. Interpretare: După prinderea mingii. finalmente. înregistrată în foaia oficială de joc cu litera ‘C’. Totuşi dacă. jucătorul se rostogoleşte sau încearcă să se ridice de pe podea. Exemplul 2: După terminarea driblingului. înainte ca alt jucător să fi atins mingea.25 ABATEREA DE PAŞI Comentariu Este regulamentar dacă un jucător care este întins pe podea câştigă controlul mingii. Interpretare: A4 a comis o abatere de dublu dribling. înainte ca aceasta să fie atinsă de alt jucător. Dacă echipa A nu mai are nici un minut de întrerupere rămas. jucătorul alunecă puţin.

în timp ce. decizia arbitrului trebuie să prevaleze. în timp ce. Exemplul 3: A3. de către un arbitru. când o perioadă de opt (8) secunde a expirat. . Afişajul aparatului de douăzeci şi patru (24) secunde arată că numai şapte (7) secunde au trecut. când arbitrul sancţionează o abatere de opt (8) secunde. o abatere de paşi s-a produs. Interpretare: În cazurile (a) şi (b) acţiunile lui A3 sunt regulamentare. pe podea a lui A3. Dacă urmare a acestei situaţii. A3 (a) Pasează mingea lui A4. Interpretare: Decizia arbitrului este corectă. ART. Comentariu 2 Numărarea celor opt (8) secunde. cade şi datorită inerţiei. Interpretare: Acţiunea de alunecare neintenţionată a lui A3. (b) Începe un dribling. încă. în timp ce ţine mingea. repunerea în joc. neintenţionată. ţine mingea. este acordată echipei care anterior a avut controlul mingii.În cazul oricărei discrepanţe apărute între numărul secundelor numărate de către un arbitru şi cele afişate pe ecranul aparatului de două zeci şi patru (24) de secunde. A3 se rostogoleşte sau încearcă să se ridice în timp ce.Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet Interpretări Oficiale FIBA 2010 Aprilie 2010 Pagina 19 din 44 Exemplul 1: A3. conform regulii posesiei alternative. Numai arbitrul este responsabil să decidă. Apoi. ţine mingea. A3 câştigă controlul mingii. această echipă va avea la dispoziţie numai timpul rămas din perioada de opt (8) secunde. încă.28 OPT SECUNDE Comentariu 1 Aplicarea acestei reguli este bazată numai pe numărarea individuală a celor opt (8) secunde. Interpretare: Acţiunea de cădere. în timp ce ţine mingea. Exemplul 2: În timp ce este întins pe podea. încă. este întins pe podea. îşi pierde echilibrul şi cade pe podea.Totuşi. dacă acum. alunecă pe podea. nu constitue o abatere. Exemplu: A4 driblează mingea în terenul său din spate. în terenul din spate este întreruptă datorită unei situaţii de angajare între doi. (c) Încearcă să se ridice de pe podea. este regulamentară. În cazul (c) o abatere de paşi s-a produs.

A2 nu a avut ambele picioare în terenul său din faţă şi de aceea are dreptul să-i paseze lui A1 care. A2 pasează mingea lui A1 care. Echipa A are dreptul la următoarea repunere în joc conform regulii posesiei alternative. A1 nu are ambele picioare în terenul său din faţă şi. Interpretare: Echipa A va avea la dispoziţie. driblând încă. A2 pasează mingea lui A1 care încalecă linia de centru. de cinci (5) secunde. să fie în terenul său din faţă. Exemplu 3: A4 avansează driblând mingea dinspre terenul său din spate şi opreşte înaintarea. numai trei (3) secunde pentru a face ca mingea. Interpretare: Joc regulamentar. prin urmare. Exemplu 1: A1 încalecă linia de centru. în timp ce : . ţinând mingea în mâini şi încălecând linia de centru. A1 are dreptul să dribleze mingea în terenul său din spate. Apoi. când o situaţie de angajare între doi. nu este în terenul său din faţă. mingea este în terenul din faţă al echipei când. de asemenea. Apoi. Numărarea celor opt (8) secunde trebuie să continue. de asemenea. A1 începe să dribleze mingea în terenul său din spate. are dreptul să paseze mingea în terenul din spate. După aceea. care este încă în terenul din spate. ambele picioare ale jucătorului care driblează cât şi mingea.De aceea. Comentariu 3 În timpul unui dribling din terenul din spate spre terenul din faţă. de asemenea. Numărarea celor opt (8) secunde trebuie să continue. A2 nu a avut ambele picioare în terenul său din faţă şi de aceea are dreptul să-i paseze lui A1 care. Exemplu 3: A2 driblează mingea dinspre terenul său din spate şi are deja un (1) picior (dar nu ambele picioare) în terenul său din faţă. Interpretare: Joc regulamentar. Numărarea celor opt (8) secunde trebuie să continue. sunt în contact cu terenul din faţă. nu este în terenul său din faţă. După aceea A1 pasează mingea înapoi lui A2. încalecă linia de centru. El primeşte o pasă de la A2 care este în terenul său din spate. Interpretare: Joc regulamentar. Exemplu 2: A2 driblează mingea dinspre terenul său din spate şi îşi sfârşeşte driblingul .Aprilie 2010 Pagina 20 din 44 Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet Interpretări Oficiale FIBA 2010 Exemplu: Echipa A controla mingea în terenul ei din spate. s-a produs.

exceptând zona aflată direct în spatele panoului. dar nu este controlată de B5. În acest moment semnalul sonor al aparatului de douăzeci şi patru (24) secunde se declanşează. controlul mingii. după care A4 revine cu ambele picioare în terenul său din spate. A4 continuă să fie în terenul său din spate până când atât ambele sale picioare cât şi mingea ating terenul din faţă. B4 comite o greşeală asupra lui A4.29 DOUĂZECI ŞI PATRU SECUNDE Comentariu 1 O aruncare la coş din acţiune.Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet Interpretări Oficiale FIBA 2010 Aprilie 2010 Pagina 21 din 44 (a) (b) (c) (d) Încalecă linia de centru Ambele picioare sunt în terenul din faţă dar mingea este driblată în terenul din spate. apoi de A4 şi în final este controlată de B5. Mingea va fi acordată echpei adverse pentru o repunere în joc. de către echipa adversă. în afară de cazul în care echipa adversă a câştigat. Interpretare: O abatere de la regula de douăzeci şi patru (24) secunde.Dacă mingea nu atinge inelul s-a produs o abatere. când semnalul sonor al aparatului de douăzeci şi patru (24) secunde se declanşează. Ambele picioare sunt în terenul din spate dar mingea este driblată în terenul din faţă. la recuperare. din locul cel mai apropiat de cel în care jocul a fost oprit de către arbitru. dar nu atinge inelul. Exemplul 3: A4 aruncă la coş din acţiune. Ambele picioare sunt în terenul din faţă dar mingea este driblată în terenul din spate. s-a produs. la sfârşitul unei perioade de douăzeci şi patru (24) secunde. imediat şi clar. continuă numărătoarea secundelor fiind că mingea nu a atins inelul şi mingea este controlată din nou de un jucător al echipei A. Aparatul de douăzeci şi patru (24) secunde. Exemplul 2: În timpul unei aruncări la coş din acţiune a lui A5 mingea atinge panoul. După semnal. . jucătorul care driblează. Mingea este blocată regulamentar de B4 şi apoi semnalul sonor al aparatul de douăzeci şi patru (24) secunde se declanşează. după care A5 câştigă controlul mingii. Numărarea celor opt (8) secunde trebuie să continue. Exemplul 1: În urma unei aruncări la coş din acţiune a lui A5 mingea este în aer. Mingea atinge panoul iar apoi se rostogoleşte pe podea. Mingea este atinsă apoi. unde este atinsă de B4. este încercată aproape de sfârşitul perioadei de douăzeci şi patru (24) secunde iar semnalul sonor se declanşează în timp ce mingea se află în aer. Interpretare: Aceasta este o abatere de douăzeci şi patru (24) secunde pentru că mingea nu a atins inelul iar apoi nu a fost controlată imediat şi clar. ART. în fiecare situaţie. Interpretare: În toate cazurile.

s-a produs. Exemplul 1: În apropiere de terminarea perioadei de douăzeci şi patru (24) secunde. această echipă va avea la dispoziţie numai timpul care a rămas pe aparatul de douăzeci şi patru (24) secunde. Greşeala lui B4 trebuie să fie neglijată. obţine un control imediat şi clar al mingii semnalul trebuie neglijat şi jocul va continua. . Exemplul 4: În urma unei aruncări la coş din acţiune a lui A4 mingea este în aer. în urma unei pase a lui A4. s-a produs. având culoar liber către coşul advers. cu zece (10) secunde rămase pe afişajul aparatului de douăzeci şi patru secunde. când se produce o situaţie de minge ţinută. Echipa B nu a obţinut un control imediat şi clar. aceasta este tehnică. Mingea nu atinge inelul. se declanşează semnalul sonor al aparatului de douăzeci şi patru (24) secunde. Comentariu 2 Dacă semnalul sonor al aparatului de douăzeci şi patru (24) secunde se declanşează într-o situaţie în care. semnalul trebuie să fie neglijat iar jocul va continua. numai cele zece (10) secunde rămase. Repunerea în joc conform regulii posesiei alternative. care controla mingea. îi este acordată o repunere în joc conform regulii posesiei alternative. echipa adversă va câştiga controlul imediat şi clar al mingii. Exemplul 1: Echipa A controlează mingea. după care o situaţie de minge ţinută între A5 şi B5. (b) Echipa B va avea la dispoziţie o nouă perioadă de douăzeci şi patru (24) secunde. antisportivă sau descalificatoare. este imediat sancţionată. Interpretare: Dacă B4. Înainte ca B4 să câştige controlul mingii. în afară de cazul în care. mingea nu este prinsă de A5 (ambii jucători se află în terenul lor din faţă). Interpretare: O abatere de la regula de douăzeci şi patru (24) secunde. la momentul la care situaţia de angajare între doi s-a produs. pe aparatul de douăzeci şi patru (24) secunde. după aprecierea arbitrilor.Aprilie 2010 Pagina 22 din 44 Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet Interpretări Oficiale FIBA 2010 Interpretare: O abatere de la regula de douăzeci şi patru (24) secunde. când semnalul sonor al aparatului de douăzeci şi patru (24) secunde se declanşează. este acordată : (a) Echipei A (b) Echipei B Interpretare: (a) Echipa A va mai avea la dispoziţie. Comentariu 3 Dacă echipei. al mingii. şi mingea se rostogoleşte în terenul din spate al echipei A.

Exemplul 2: A4 driblează mingea în terenul său din faţă şi o greşeală este comisă asupra sa de către B4. Interpretare: Echipa A va mai avea la dispoziţie. aparatul de douăzeci şi patru (24) secunde trebuie resetat la patrusprezece (14) secunde. (b) Echipa B va avea la dispoziţie. Comentariu 4 Dacă jocul este oprit de un arbitru pentru o greşeală sau pentru o abatere (nu pentru că mingea a ieşit afară din joc) comisă de echipa care nu avea controlul mingii iar posesia mingii este acordată aceleaşi echipe care anterior avea controlul mingii. indică trei (3) secunde rămase. indică opt (8) secunde rămase. numai cele zece (10) secunde rămase.Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet Interpretări Oficiale FIBA 2010 Aprilie 2010 Pagina 23 din 44 Exemplul 2: Echipa A controlează mingea. Afişajul aparatului de douăzeci şi patru (24) secunde. Aceasta este a doua greşeală a echipei B. revine: (a) Echipei A (b) Echipei B Interpretare: (a) Echipa A va mai avea la dispoziţie. • Dacă treisprezece (13) sau mai puţine secunde sunt afişate pe ecranul aparatului de douăzeci şi patru (24) secunde. numai opt (8) secunde rămase.Arbitri nu cad de acord. Interpretare: Echipa A va mai avea patrusprezece (14) secunde. . aparatul de douăzeci şi patru (24) secunde. iar jocul trebuie să continue de la timpul la care a fost oprit. Afişajul aparatului de douăzeci şi patru (24) secunde. în terenul său din faţă. în această perioadă. o nouă perioadă de douăzeci şi patru (24) secunde. rămase pe aparatul de douăzeci şi patru (24) de secunde. înainte ca aceasta să iasă afară din joc. aparatul de douăzeci şi patru (24) secunde nu trebuie resetat. care dintre jucătorii A4 sau B4 a fost ultimul care a atins mingea. pe aparatul de douăzeci şi patru (24) de secunde. la momentul la care jocul a fost oprit. cu zece (10) secunde rămase pe afişajul aparatului de douăzeci şi patru secunde. iar repunerea în joc conform regulii posesiei alternative. când mingea iese afară din joc. va fi resetat după cum urmează: • Dacă patrusprezece (14) sau mai multe secunde sunt afişate pe ecranul aparatului de douăzeci şi patru (24) secunde. Prin urmare o situaţie de angajare între doi s-a produs. în terenul din faţă al echipei A. pe aparatul de douăzeci şi patru (24) secunde. Exemplul 1: B4 comite o abatere de minge afară din joc. la momentul la care jocul a fost oprit.

deliberat. jocul trebuie reluat cu o repunere în joc pentru echipa A. Interpretare: Echipa A.Aprilie 2010 Pagina 24 din 44 Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet Interpretări Oficiale FIBA 2010 Exemplul 3: Cu patru (4) secunde rămase pe afişajul aparatului de douăzeci şi patru (24) de secunde. când : (a) A4 (b) B4 se accidentează şi arbitri întrerup jocul. În timp ce mingea este în aer. Interpretare: Abatere comisă de echipa B. După repunerea în joc din terenul său din faţă. va avea la dispoziţie : (a) patru (4) secunde (b) patrusprezece (14) secunde rămase pe afişajul aparatului de douăzeci şi patru (24) secunde. urmată de o greşeală tehnică acordată antrenorului A. Mingea nu intră în coş. când o greşeală tehnică este acordată lui B4. Exemplul 5: Cu cinci (5) secunde rămase pe afişajul aparatului de douăzeci şi patru (24) de secunde. Exemplul 4: A4 eliberează mingea urmare a unei aruncări la coş din acţiune. B4 în terenul său din spate . echipa A controlează mingea în terenul său din faţă. pe aparatul de douăzeci şi patru (24) de secunde. A4 driblează mingea. cu şase (6) secunde rămase pe afişajul aparatului de douăzeci şi patru (24) secunde. şutează mingea sau o loveşte cu pumnul. Exemplul 6: Cu (a) şasesprezece (16) secunde (b) doisprezece (12) secunde rămase pe afişajul aparatului de douăzeci şi patru (24) de secunde. Săgeata posesiei alternative indică următorul drept de posesie pentru echipa A. echipa A va mai avea la dispoziţie : (a) şasesprezece (16) secunde (b) patrusprezece (14) secunde rămase pe aparatul de douăzeci şi patru (24) secunde. o dublă greşeală împotriva lui A5 şi B5 este sancţionată. având la dispoziţie cinci (5) secunde rămase pe aparatul de douăzeci şi patru (24) de secunde. Interpretare: Echipa A va mai avea la dispoziţie şase (6) secunde rămase. Interpretare: După anularea sancţiunilor echivalente. .

După repunerea în joc din terenul său din faţă. jocul trebuie să fie reluat cu o repunere în joc a echipei A şi cu patru (4) secunde rămase pe afişajul aparatului de douăzeci şi patru (24) secunde. dacă jocul s-ar relua cu o nouă perioadă de douăzeci şi patru (24) secunde. echipa A va mai avea la dispoziţie : (a) nouăsprezece (19) secunde (b) patrusprezece (14) secunde rămase pe aparatul de douăzeci şi patru (24) secunde. Echipa A va avea o nouă perioadă de douăzeci şi patru (24) de secunde. cu (a) nouăsprezece (19) secunde (b) unusprezece (11) secunde rămase pe aparatul de douăzeci şi patru (24) secunde. Interpretare: În toate cazurile de mai sus. (b) O sticlă a fost aruncată pe terenul de joc. . aparatul de douăzeci şi patru (24) secunde trebuie să continue de la timpul la care acesta a fost oprit. Echipa B ar fi pusă într-o situaţie de dezavantaj. în momentul în care B4 comite o greşeală antisportivă asupra lui A4 cu şase (6) secunde rămase pe aparatul de douăzeci şi patru (24) de secunde. Interpretare: Indiferent dacă aruncările libere sunt reuşite sau nereuşite. echipei A trebuie să i se acorde repunerea în joc din prelungirea liniei de centru. Exemplul 1: Cu 0:25 rămase de jucat. a fost resetat din greşeală. datorită faptului că. echipa A câştigă controlul mingii pe care o driblează douăzeci (20) secunde. Interpretare: Abatere comisă de B4. Comentariu 5 Dacă jocul este oprit de către un arbitru. pentru orice motiv valabil care nu are legătură cu nici una dintre echipe şi dacă după aprecierea arbitrilor echipa adversă ar fi pusă într-o situaţie de dezavantaj.în ultimul minut al partidei şi la scorul A 72 – B 72. B4 aflat în terenul său din spate îşi plasează braţul peste linia care delimitează terenul de joc şi blochează pasa către A4. Aceeaşi interpretare este valabilă şi în cazul unei greşeli tehnice sau descalificatoare. (a) Cronometrul de joc sau aparatul de douăzeci şi patru (24) secunde nu funcţionează sau nu poate fi pornit. Exemplul 8: A4 driblează mingea în terenul său din faţă. pe partea opusă mesei scorerului. (c) Aparatul de douăzeci şi patru (24) secunde. când jocul este oprit de către arbitri.Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet Interpretări Oficiale FIBA 2010 Aprilie 2010 Pagina 25 din 44 Exemplul 7: În timpul repunerii în joc efectuată de A2.

în timp ce se afla în aer iar poziţia sa raportată la terenul său din faţă/spate nu a fost determinată până când ambele sale picioare au revenit pe sol. Exemplul 1: A4 din terenul său din spate. Dacă apoi. (b) Încălecând linia de centru. B3 sare din terenul din faţă al echipei B.aflat în terenul din faţă. acesta fiind considerat în locul unde a atins ultima dată podeaua. inerţia sa. încearcă o pasă pe contraatac spre A5. mingea a fost atinsă regulamentar. prinde mingea în timp ce se află în aer şi apoi aterizează . având ca săritori pe A4 şi B4. după aterizare. ar fi pusă într-o situaţie de dezavantaj dacă acest caz ar fi considerat o abatere de douăzeci şi patru (24) secunde. stabileşte un nou control al mingii pentru echipa sa. după care driblează sau pasează mingea în terenul său din spate Interpretare: Nici o abatere nu s-a produs. pe aparatul de douăzeci şi patru (24) secunde. poziţia raportată la terenul său din faţă/spate nu va fi stabilită până când jucătorul se reîntoarce cu ambele picioare pe podea. arbitri reiau jocul cu o repunere în joc de către echipa A. înainte de a sări. în terenul din spate. Arbitri întrerup jocul. îl întoarce în terenul său din spate. ART. mingea ricoşează din inel şi apoi este controlată de A5.30 MINGE ÎNTOARSĂ ÎN TERENUL DIN SPATE Comentariu În timp ce se află în aer. prinde mingea în timp ce se află în aer şi apoi aterizează (a) Cu ambele picioare în terenul său din spate. Exemplul 2: La angajarea între doi. B3 se află regulamentar în terenul său din spate. el nu are nici o posibilitate să evite neîntoarcerea. Nouă (9) secunde mai târziu semnalul sonor al aparatului de douăzeci şi patru (24) secunde se declanşează din greşeală. care asigură controlul mingii pentru echipa sa. Interpretare: Echipa A având controlul mingii. el este primul jucător din echipă.Aprilie 2010 Pagina 26 din 44 Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet Interpretări Oficiale FIBA 2010 Exemplul 2: După o aruncare la coş din acţiune a lui A3. De aceea. B3 a stabilit primul control al mingii pentru echipa B. de asemenea cu mingea. un jucător păstrează acelaşi statut raportat faţă de sol. când un jucător aflat în aer. cu cincisprezece (15) secunde rămase la dispoziţie. Totuşi. (c) Încălecând linia de centru. când A5 sare din terenul său din faţă. dacă un jucător aflat în aer. După consultarea comisarului şi a operatorului aparatului de douăzeci şi patru (24) de secunde. cu care începe prima perioadă. a sărit din terenul său din faţă şi câştigă un nou control al mingii în timp ce încă se află în aer. În toate cazurile de mai sus.

(b) Încălecând linia de centru. din terenul său din faţă. după care driblează sau pasează mingea în terenul său din spate Interpretare: Abatere a echipei A. aflat în terenul său din spate. după aterizare. A3 sare din terenul său din spate. pasează mingea lui B5 aflat în terenul său din spate. în timp ce se afla în aer. A5 se află regulamentar în terenul său din spate. pe dedesubt şi atinge mingea. după care driblează sau pasează mingea în terenul său din spate. A3 a întors neregulamentar mingea în terenul din spate. încearcă o pasă spre A5 aflat în terenul său din faţă. A5 a stabilit primul control al mingii pentru echipa A. în timpul unei aruncări la coş din acţiune sau unei aruncări libere. B4 sare din terenul său din faţă prinde mingea în timp ce se află în aer şi înainte de a ateriza. să prindă mingea. dacă un jucător introduce mâna/ braţul prin coş pe dedesubt şi o atinge. (c) Încălecând linia de centru.31 INTERVENŢIE NEREGULAMENTARĂ LA MINGEA ARUNCATĂ SPRE COȘ ȘI INTERFERENŢA NEREGULAMENTARĂ CU TRAIECTORIA MINGII SPRE COȘ Comentariu 1 Când mingea se află deasupra inelului. în terenul său din spate. înainte ca A3. B4 introduce mâna/ braţul prin coş. încearcă o pasă spre A3. ART. Exemplul 4: A4. Interpretare: Nici o abatere nu s-a produs. Exemplul 3: Jucătorul care efectuează repunerea în joc A4. (c) Încălecând linia de centru. este o interferenţă neregulamentară cu traiectoria mingii spre coş. prinde mingea în timp ce se află în aer şi apoi aterizează (a) Cu ambele picioare în terenul său din spate. (b) Încălecând linia de centru. Interpretare: Abatere a echipei B pentru întoarcerea neregulamentară a mingii în terenul din spate. în timp ce se afla în aer şi să aterizeze. În toate cazurile de mai sus. În toate cazurile de mai sus. a stabilit controlul mingii pentru echipa A în terenul ei din faţă. Jucătorul care a efectuat repunerea în joc A4. Exemplu: La ultima sau singura aruncare liberă a lui A4 (a) Înainte ca mingea să atingă inelul (b) După ce mingea atinge inelul şi încă are posibilitatea să intre în coş. .Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet Interpretări Oficiale FIBA 2010 Aprilie 2010 Pagina 27 din 44 (a) Cu ambele picioare în terenul său din spate.

pe traiectoria sa ascendentă . Interpretare: Abatere comisă de B4. o atinge dar aceasta intră în coş. pe dedesubt şi atinge mingea. îi vor fi acordate două (2) sau trei (3) puncte. trebuie aplicate. următoarea atingere. când mingea se află pe traiectoria sa descendentă. Exemplu: Mingea este deasupra inelului ca urmare a unei pase . în timpul unei pase sau după ce aceasta a atins inelul. mingea a atins inelul şi ricoşează deasupra acestuia.când B4 introduce mâna/ braţul prin coş. dacă mingea este atinsă regulamentar de către oricare jucător înainte de a intra în coş. de către A3 sau B3 este o abatere. Interpretare: Mingea a fost atinsă regulamentar. (b) Lui A4 i se va acorda un (1) punct dar B4 nu trebuie sancţionat cu o greşeală tehnică. pe traiectoria sa ascendentă este regulamentară şi nu schimbă statutul unei aruncări la coş din acţiune. mingea este atinsă. (a) Lui A4 i se va acorda un (1) punct şi cu o greşeală tehnică trebuie sancţionat B4. Comentariu 2 Când mingea se află deasupra inelului. B4. toate restricţiile referitoare la intervenţia neregulamentară la mingea aruncată spre coş şi interferenţa neregulamentară cu traiectoria mingii spre coş. un jucător atinge mingea pe traiectoria sa ascendentă. de B5 (sau A5). Exemplu: În timpul unei aruncări la coş din acţiune. Încercarea şi-a schimbat statutul şi echipei A îi vor fi acordate două (2) puncte. pentru atingerea neregulamentară a mingii. Comentariu 4 Dacă în timpul unei aruncări la coş din acţiune. în încercarea de a îndepărata mingea.Aprilie 2010 Pagina 28 din 44 Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet Interpretări Oficiale FIBA 2010 Interpretare: Abatere comisă de B4. Pe traiectoria sa descendentă spre coş. dacă un jucător introduce mâna/ braţul prin coş pe dedesubt şi o atinge. de către A5 sau B5. Comentariu 3 În urma. mingea este atinsă de (a) A3 (b) B3 Interpretare: Atingerea mingii. Echipei A. Totuşi. ultimei sau singurei aruncări libere şi după ce mingea atinge inelul. încercarea îşi schimbă statutul şi devine o aruncare din acţiune de două (2) puncte. . Exemplu: La ultima sau singura aruncare liberă a lui A4. este o interferenţă neregulamentară cu traiectoria mingii spre coş.

Comentariu 5 Este o abatere de interferenţă neregulamentară cu traiectoria mingii spre coş. semnalul sonor al cronometrului de joc se declanşează indicând sfârşitul timpului de joc. când acest jucător atinge coşul sau panoul în timp ce mingea este în contact cu inelul şi încă are posibilitatea să intre în coş. a fost împiedecată sau ajutată să intre în coş. În timp ce mingea este în aer.dacă în timpul unei aruncări la coş din acţiune un jucător face ca panoul sau inelul să vibreze. (b) Două (2) sau trei (3) puncte sunt acordate echipei A. în timpul unei aruncări la coş din acţiune.33 CONTACT: PRINCIPII GENERALE 33. care a luat o poziţie sub propriul său coş cu intenţia ca un jucător atacant care are controlul mingii şi se află în pătrundere spre coş să comită o forţare . Interpretare: Chiar şi după declanşarea semnalului sonor al cronometrului de joc. este de a nu avantaja un jucător apărător. mingea rămâne vie şi de aceea o abatere de interferenţă neregulamentară cu traiectoria mingii spre coş. din zona coşului de trei puncte.Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet Interpretări Oficiale FIBA 2010 Aprilie 2010 Pagina 29 din 44 (a) Mingea este acordată echipei B. mingea este împiedecată să intre în coş. Restricţiile referitoare la interferenţa neregulamentară cu traiectoria mingii spre coş se aplică atât timp cât mingea are posibilitatea să intre în coş. în aşa fel încât mingea. Exemplu: După o aruncare la coş din acţiune a lui A4. Interpretare: Abaterea lui B4. semicercurile unde nu se sancţionează forţarea cu mingea. s-a produs. . Comentariu 6 O interferenţă neregulamentară cu traiectoria mingii spre coş este comisă de un jucător apărător sau atacant. ming ea a rico şat din in el şi ap oi din nou aterizează pe acesta. După declanşarea semnalului sonor. aproape de sfârşitul partidei. în aprecierea arbitrului. în contact cu inelul. care indică sfârşitul partidei. Exemplu: A4 încearcă o aruncare la coş din acţiune. B4 face ca panoul sau inelul să vibreze şi de aceea. după aprecierea unui arbitru. Mingea este încă.10 ZONA SEMICERCURILOR UNDE NU SE SANCŢIONEAZĂ FORŢAREA CU MINGEA Comentariu Scopul acestei reguli. Trei (3) puncte sunt acordate echipei A. ART. când B4 atinge coşul sau panoul. pentru o repunere în joc din prelungirea liniei de aruncări libere.

. Regula zonei semicercurilor unde nu se sancţionează forţarea cu mingea este aplicabilă.Aprilie 2010 Pagina 30 din 44 Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet Interpretări Oficiale FIBA 2010 Pentru ca regula semicercurilor unde nu se sancţionează forţarea cu mingea. Exemplul 1: A4 încearcă o aruncare la coş din săritură. Interpretare: Este o greşeală de forţare a lui A5. Interpretare: Acţiunea lui A4 este regulamentară deoarece regula zonei semicercurilor unde nu se sancţionează forţarea cu mingea este aplicabilă. după o aruncare la coş din acţiune. atât de către jucătorul atacant cât şi de către jucătorul apărător. care începe din afara zonei semicercului şi comite o forţare asupra lui B4. picioarelor sau a corpului. Exemplul 2: A4 driblează de-a lungul liniei de fund şi după ce ajunge în zona situată direct în spatele panoului sare în diagonală sau în spate şi comite o forţare asupra lui B4. cu mingea în mâini. Regula zonei semicercurilor unde nu se sancţionează forţarea cu mingea. de asemenea pentru cele care au loc între zona semicercurilor şi linia de fund. care se află într-o poziţie regulamentară de apărare în interiorul zonei semicercului. care se află în interiorul zonei semicercului. Exemplul 4: A4 cu mingea. cum ar fi principiul cilindrului. Interpretare: Este o greşeală de forţare a lui A4. Regula semicercurilor unde nu se sancţionează forţarea cu mingea. A4 pasează mingea lui A5. Apoi. mingea ricoşează şi un contact s-a produs. care vine direct în spatele său. În acelaşi timp A5. braţelor. A4 comite o forţare asupra lui B4 care se află în interiorul zonei semicercului unde nu se sancţionează forţarea cu mingea. să fie aplicată: (a) Jucătorul apărător trebuie să aibă ambele picioare în interiorul zonei semicercului (vezi Diagrama 1). se îndreaptă spre coş pentru a înscrie.În loc să finalizeze acţiunea cu o aruncare la coş. (b) Jucătorul atacant cu mingea. (b) Pentru toate situaţiile de joc la recuperarea mingii când. trecând peste prelungirea liniei imaginare care uneşte capetele semicercului (vezi Diagrama 1) Exemplul 3: În urma unei aruncări la coş din acţiune a lui A4. mingea atinge inelul şi urmează o situaţie de recuperare. pentru că A4 a intrat în interiorul semicercului din zona aflată direct în spatele panoului. nu se aplică. trebuie să pătrundă spre coş trecând linia semicercului şi să încerce o aruncare la coş din acţiune sau o pasă în timp ce se află în săritură (în aer). pătrunde spre coş şi se află în acţiune de aruncare la coş. A5 sare şi prinde mingea în aer iar apoi comite o forţare asupra lui B4 care se află într-o poziţie regulamentară de apărare în interiorul zonei semicercului. (c) Pentru orice folosire neregulamentară a mâinilor. nu va fi aplicată şi orice contact trebuie să fie judecat în coformitate cu principiile obişnuite. principiul forţare/obstrucţie: (a) Pentru toate situaţiile de joc care se produc în afara zonelor unde nu se sancţionează forţarea cu mingea. Linia semicercului nu este parte a zonei semicercului.

Exemplu: În timpul unei acţiuni de aruncare la coş a lui A4. coşul nu ar trebui să conteze. Apoi. arbitri au decizii contradictorii sau infracţiuni ale regulilor se produc aproximativ în acelaşi timp şi una (1) din sancţiuni este anularea unui coş marcat. Regula zonei semicercurilor unde nu se sancţionează forţarea cu mingea. la momentul în care dubla greşeală s-a produs.35 DUBLA GREŞEALĂ Comentariu Oricând. Interpretare: O dublă greşeală s-a produs şi coşul nu trebuie să conteze. care se află în colţul terenului de joc. Exemplul 5: A4 cu mingea. A4 pasează mingea lui A5. . Regula zonei semicercurilor unde nu se sancţionează forţarea cu mingea este aplicabilă. A4 comite o forţare asupra lui B4 care se află în interiorul zonei semicercului unde nu se sancţionează forţarea cu mingea. Mingea intră în coş. Decizia arbitrului de coadă este greşeală defensivă împotriva lui B4 şi prin urmare. Interpretare: Acţiunea lui A4 este regulamentară.Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet Interpretări Oficiale FIBA 2010 Aprilie 2010 Pagina 31 din 44 Interpretare: Este o greşeală de forţare a lui A4. această sancţiune prevalează şi nu trebuie acordat nici un punct.În loc să finalizeze acţiunea cu o aruncare la coş. INTERIOR EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR EXTERIOR Diagrama 1 – Poziţia unui jucător în interiorul/exteriorul zonei semicercului unde nu se sancţionează forţarea cu mingea ART. Decizia arbitrului de cap este greşeală ofensivă împotriva lui A4 şi prin urmare. se produce un contact fizic între A4 şi B4. din prelungirea liniei de aruncări libere. Jocul va fi reluat cu o repunere în joc a echipei A. nu se aplică deoarece A4 îşi foloseşte corpul pentru a creea un culoar liber spre coş pentru A5. coşul marcat ar trebui să conteze. pătrunde spre coş şi se află în acţiune de aruncare la coş. Echipa A mai are la dispoziţie doar timpul rămas pe aparatul de douăzeci şi patru (24) secunde.

contactul produs este dur şi va fi sancţionat ca o greşeală antisportivă sau descalificatoare. Exemplul 2: Cu 0:53 rămase de jucat în ultima perioadă a jocului. Comentariu 2 În ultimul minut (ultimele minute) ale unei partide în care diferenţa punctelor înscrise este mică.Aprilie 2010 Pagina 32 din 44 Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet Interpretări Oficiale FIBA 2010 ART. . când B5 provoacă un contact pe terenul de joc. Mingea se acordă echipei B. Exemplul 1: Cu 0:53 rămase de jucat în ultima perioadă a jocului. în afara cazului în care.36 GREŞEALA ANTISPORTIVĂ Comentariu 1 În timpul ultimelor două (2) minute ale perioadei a patra şi în timpul ultimelor două (2) minute ale perioadei de prelungiri. contactul produs este dur şi trebuie sancţionat cu o greşeală antisportivă. în afara cazului în care. jucătorul A4 care efectuează repunerea în joc. în acest caz. asupra lui A5 care este aproape de a primi mingea. Cu o greşeală este sancţionat B5. deja. un jucător apărător provoacă un contact. Interpretare: A5 nu a obţinut vreun avantaj. la dispoziţia jucătorului care va efectua repunerea în joc. în mâinile arbitrului sau este. asupra unui jucător atacant care este aproape de a primi mingea sau tocmai a primit mingea pe terenul de joc. Principiul avantaj/dezavantaj nu trebuie să fie aplicat. mingea a părăsit mâinile jucătorului A4 care efectuează repunerea în joc. după ce mingea a părăsit mâinile jucătorului care efectuează repunerea în joc. Dacă. comiţând greşeala. mingea se află în afara terenului pentru o repunere în joc şi este. A5 va fi sancţionat cu o greşeală personală. fără nici un avertisment prealabil. are mingea în mâinile sale sau la dispoziţia sa. Exemplul 1: Cu 1:02 rămase de jucat în ultima perioadă a jocului şi la scorul A83 – B80. încă. O greşeală antisportivă trebuie acordată. în mâinile sale sau la dispoziţia sa. A4 are mingea. B5 nu a făcut nici un efort pentru a juca mingea şi a câştigat un avantaj nepermiţând repornirea cronometrului de joc. la acest moment. Interpretare: În mod evident. aceasta este o greşeală antisportivă. pentru a opri sau a nu permite repornirea cronometrului de joc. Un astfel de contact trebuie sancţionat imediat ca o greşeală personală. pentru o repunere în joc din locul cel mai apropiat de cel în care a fost comisă infracţiunea. când A5 provoacă un contact asupra lui B5 pe terenul de joc şi este sancţionat cu o greşeală. pentru o repunere în joc. când B5 provoacă un contact asupra lui A5 pe terenul de joc şi este sancţionat cu o greşeală. un jucător apărător provoacă un contact asupra unui jucător al echipei care se află în atac pe terenul de joc şi o greşeală este sancţionată.

până la sfârşitul jocului. să fie comunicat antrenorului principal şi va fi valabil oricărui membru al acestei echipei pentru acţiuni similare. Interpretare: Avertismentul trebuie. când A5 provoacă un contact pe terenul de joc. asupra lui B5.38 GREŞEALA TEHNICĂ Comentariu 1 Un avertisment oficial. mingea a părăsit mâinile jucătorului A4 care efectuează repunerea în joc când. O greşeală antisportivă trebuie acordată. contactul produs este dur. (c) Orice altă acţiune pe care. Cu o greşeală este sancţionat B5. pentru o repunere în joc din locul cel mai apropiat de cel în care a fost comisă infracţiunea. numai când mingea devine moartă şi cronometrul de joc este oprit. Interpretare: A5 nu a obţinut vreun avantaj.A5 va fi sancţionat imediat cu o greşeală personală. îi este acordat un avertisment pentru: (a) Împiedecarea efectuării repunerii în joc. în afara cazului în care. dacă o repetă. . de asemenea. trebuie să fie acordată imediat lui B5. comiţând greşeala. fără nici un avertisment prealabil. până la sfârşitul jocului. Exemplul 2: Cu 1:02 rămase de jucat în ultima perioadă a jocului şi la scorul A83 – B80. Cu o greşeală este sancţionat A5. ART. Exemplul 3: Cu 1:02 rămase de jucat în ultima perioadă a jocului şi la scorul A83 – B80. care dacă este repetat poate conduce la acordarea unei greşeli tehnice. se acordă unui jucător pentru o acţiune sau comportament. în afara cazului în care.arbitri apreciază că. duritatea contactului produs de B5. (b) Comportamentul său. Interpretare: În mod evident. într-o altă zonă a terenului de joc.Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet Interpretări Oficiale FIBA 2010 Aprilie 2010 Pagina 33 din 44 Interpretare: O greşeală personală. mai depărtată de cea în care repunerea în joc a fost efectuată. de asemenea. necesită sancţionarea cu o greşeală antisportivă sau descalificatoare. B5 provoacă un contact asupra lui A5. să fie comunicat antrenorului principal şi va fi valabil oricărui membru al acestei echipei pentru acţiuni similare. mingea a părăsit mâinile jucătorului A4 care efectuează repunerea în joc. Mingea se acordă echipei B. Un avertisment oficial trebuie să fie acordat. B5 nu a făcut nici un efort pentru a juca mingea şi a câştigat un avantaj nepermiţând repornirea cronometrului de joc. Acest avertisment trebuie. poate conduce la acordarea unei greşeli tehnice. Exemplu: Unui membru al echipei A.

Comentariu 3 În timp ce un jucător se află în acţiune de aruncare la coş. Procedând astfel. sau se acordă un avertisment. comunicat şi antrenorului principal al echipei B. ţipând sau tropăind puternic pe podea. după ce a comis a cincea greşeală şi după ce a fost înştiinţat că el nu mai este îndreptăţit să intre pe teren. strigătele .antrenor. adversarului său nu trebuie să i se permită distragera atenţiei acestui jucător. (a) Acest avertisment are valabilitate asupra tuturor jucătorilor echipei B. (b) Comportamentul său. tropăitul puternic sau bătutul palmelor. în apropierea acestui jucător. de asemenea. Comentariu 4 Un jucător reintră în joc. duc la eliminarea din joc a lui A4. îndreptăţit să joace şi care este desemnat ca jucător . până la sfârşitul jocului. (b) B4 trebuie să fie sancţionat cu o greşeală tehnică. care acumulate. este sancţionat cu o greşeală tehnică. prin astfel de acţiuni ca. Exemplu: Jucătorul – antrenor A4. o greşeală tehnică este acordată unui membru al echipei. ca una (1) din cele cinci (5) greşeli. apărătorul va fi sancţionat cu. Greşeala tehnică se va înregistra ca o greşeală de jucător şi se va aduna la numărul greşelilor de echipă. când B4 încearcă să-i distragă atenţia. Exemplu: A4 este în acţiune de aruncare la coş. este : (a) Reuşită (b) Nereuşită Interpretare: Lui B4 i se va acorda un avertisment. nu este dezavantajat. Aruncarea la coş din acţiune. pentru perioada următoare. care trebuie. în timpul unui interval de joc. la încălzirea dinaintea jocului sau din intervalul de la jumătatea timpului regulamentar de joc. Participarea sa neregulamentară trebuie să fie sancţionată imediat după descoperirea ei. . ca jucător.Aprilie 2010 Pagina 34 din 44 Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet Interpretări Oficiale FIBA 2010 Comentariu 2 În timpul unui interval de joc. pentru un comportament similar. fără a dezavantaja echipa adversă. dacă jucătorul care aruncă mingea la coş este dezavantajat de o astfel de acţiune. o greşeală tehnică. Interpretare: În ambele cazuri o greşeală tehnică este înregistrată în contul lui A4. Greşeala va conta ca una (1) din greşelile care conduc la situaţia de sancţionare pentru acumularea greşelilor de echipă în perioada următoare şi de asemenea. fluturarea palmelor în faţa ochilor pentru obstrucţionarea câmpului vizual al jucătorului care aruncă mingea la coş. dacă jucătorul care aruncă mingea la coş. pentru: (a) Agăţarea de inel.

(c) A4 comite o greşeală (a cincea a echipei A. coşul marcat va conta iar greşeala comisă va fi considerată ca greşeală de jucător. este descoperită. o greşeală tehnică antrenorului principal al echipei B. (b) B4 comite o greşeală. trebuie să se mai acorde. . (b) Greşeala lui B4 este considerată. (c). B4 trebuie să părăsească terenul de joc şi o greşeală tehnică va fi acordată antrenorului principal al echipei B. O greşeală tehnică va fi acordată antrenorului principal al echipei B. imediat. înregistrată în foaia oficială de joc cu litera “B”. (c) Cele două (2) aruncări libere care trebuie acordate. Exemplu: După comiterea celei de-a cincea greşeli şi după ce a fost înştiinţat asupra faptului că nu mai poate participa în joc. după ce : (a) B4 înscrie un coş din acţiune. în afara cazului în care. înainte ca participarea sa neregulamentară în joc să fie descoperită. Interpretare: (a) Coşul înscris de B4 va conta. (c) După ce mingea a devenit din nou vie şi este controlată de echipa B. Ulterior B4 reintră în joc. după o înlocuire de jucători. (b) După ce mingea a devenit din nou vie şi este controlată de echipa A. Comentariu 5 Dacă. B4 este înştiinţat asupra acestui fapt şi nu mai este îndreptăţit să participe în joc. acumulate în această perioadă. un jucător reintră în teren şi înscrie un coş din acţiune. după ce a fost înştiinţat asupra faptului că nu mai poate participa în joc datorită comiterii celei de-a cincea greşeli.(d) Jocul trebuie să fie oprit imediat.înregistrată în foaia oficială de joc cu litera “B”. pentru cele cinci greşeli ale echipei A.Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet Interpretări Oficiale FIBA 2010 Aprilie 2010 Pagina 35 din 44 Exemplu: După comiterea celei de-a cincea greşeli. (d) După ce mingea a devenit din nou moartă. înregistrată în foaia oficială de joc cu litera “B”. echipa A este pusă într-o situaţie de dezavantaj. în această perioadă) asupra lui B4. (b) Jocul trebuie să fie oprit imediat. ca o greşeală de jucător. Participarea neregulamentară a lui B4 în joc. În toate cazurile. Interpretare: (a) B4 trebuie să părăsească terenul de joc. este descoperită : (a) Înainte ca mingea să devină vie pentru reluarea jocului. vor fi executate de înlocuitorul lui B4. comite o greşeală sau un adversar comite o greşeală asupra sa. înregistrată în foaia oficială de joc cu litera “B”. Participarea neregulamentară a lui B4 în joc. ulterior reintrării lui B4 în joc. B4 trebuie să părăsească terenul de joc şi o greşeală tehnică va fi acordată antrenorului principal al echipei B. B4 reintră în teren în urma unei înlocuiri de jucători.

. (c) A4 comite o greşeală asupra lui B4. (c) Greşeala lui A4 este o greşeală de jucător şi va fi sancţionată ca atare. Mai târziu. Exemplul 1: A10 solicită înlocuirea lui A4. un jucător rămâne sau reintră pe teren. cu scopul de a-şi creea un avantaj necinstit. A4 reintră în joc.nereuşite. îl desemnează pe B4 să execute cele două (2) aruncări libere. după ce: (a) Cronometrul de joc a fost pornit şi A4 participă în joc ca jucător. Oportunitatea pentru înlocuire survine la următoarea minge care devine moartă. un astfel de comportament trebuie considerat fiind lipsit de sportivitate. (b) A4 a marcat un coş din acţiune. coşul marcat va conta iar greşeala comisă va fi considerată ca greşeală de jucător. după comiterea celei de-a cincea greşeli. Interpretare: (a) Jocul trebuie oprit iar A4 trebuie să părăsească imediat terenul de joc şi schimbat de un înlocuitor. fără ca echipa adversă să fie pusă într-o situaţie de dezavantaj. Exemplul 2: Cu zece (10) minute înainte de începutul jocului. Oficialii omit să-l înştiinţeze pe A4 că aceasta a fost a cincea sa greşeală. comite o greşeală sau asupra sa este comisă o greşeală de către un adversar. Înlocuitorul lui A4 va executa două (2) sau trei (3) aruncări libere. este descoperită. în urma unei înlocuiri de jucători. o greşeală tehnică eate acordată lui A4. prin sancţionarea pe nedrept a adversarului sau pentru a creea o atmosferă nesportivă în rândul spectatorilor faţă de arbitri. Nici o sancţiune nu trebuie să fie aplicată pentru participarea neregulamentară a jucătorului în joc. înscrie un coş din acţiune. trebuie să execute aruncările libere. fără să fi fost înştiinţat că nu mai este îndreptăţit să participe în joc.în timpul unei aruncări la coş din acţiune. (d) B4 comite o greşeală asupra lui A4. Nici o sancţiune nu trebuie acordată pentru participarea neregulamentară a lui A4 în joc. ca rezultat a unei greşeli comise de A4 şi A10 intră în joc. antrenorul principal al echipei B. Înlocuirea de jucători nu poate fi acordată înainte ca timpul de joc să pornească. acesta trebuie să părăsească terenul de îndată ce eroarea este descoperită. (d) Greşeala lui B4. Interpretare: Unul (1) din cei cinci (5) jucători desemnaţi să înceapă jocul. (b) Coşul marcat de A4 va conta. Dacă acest jucător. fără ca echipa B să fie pusă într-o situaţie de dezavantaj. cu toate că B4 nu face parte din cei cinci (5) jucători care trebuie să înceapă jocul. Participarea neregulamentară în joc a lui A4. Înainte de începerea jocului.Aprilie 2010 Pagina 36 din 44 Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet Interpretări Oficiale FIBA 2010 Comentariu 6 Dacă. Comentariu 7 Când un jucător cade simulând o greşeală comisă asupra sa.

prin oscilarea excesivă a coatelor. în special în situaţiile de recuperare a mingii şi cele de jucător strâns marcat. O greşeală tehnică poate fi acordată lui A4.39 ÎNCĂIERARE Comentariu Unei echipe i se acordă repunerea mingii în joc. care controla mingea înainte ca situaţia de încăierare să înceapă. a fost. nu este în conformitate cu spiritul şi scopul regulilor jocului. Comentariu 8 O accidentare gravă se poate produce. a izbucnit sau a fost pe cale să izbucnească o încăierare. pe afişajul aparatului de douăzeci şi patru (24) secunde. comunicat jucătorilor echipei B. pătrunde spre coş. atunci o greşeală personală poate fi acordată. rămas pe aparatul de douăzeci şi patru (24) secunde când jocul a fost oprit. au părăsit zona băncii echipei lor. deja. Interpretare: Acţiunea lui A4. Dacă din astfel de situaţii rezultă un contact. fără să fi avut loc un contact între cei doi jucători sau după un contact neglijabil urmat de o manifestare teatrală a lui B4. o greşeală tehnică poate fi acordată. de la prelungirea liniei de centru pe partea opusă mesei scorerului. Dacă din această acţiune nu rezultă un contact. Imediat. O greşeală tehnică trebuie acordată lui B4. Exemplu: A4 câştigă controlul mingii la o recuperare şi revine pe podea. Fără să-l atingă pe B4. cu doar patru (4) secunde rămase la dispoziţie. A4 este strâns marcat de B4. . din momentul reluării jocului. Interpretare: Un astfel de comportament este evident nesportiv şi influenţează în mod negativ desfăşurarea normală a jocului. în încercarea sa de a-l intimida pe B4 sau pentru a-şi creea suficient spaţiu necesar unei pivotări.Arbitri descalifică membrii ambelor echipe care. Exemplu: Echipa A are posesia mingii de douăzeci (20) de secunde. prin intermediul antrenorului lor principal. A4 oscilează excesiv coatele. îi va fi acordată repunerea mingii în joc. Această echipă va mai avea la dispoziţie doar timpul. Un avertisment. când se produce o situaţie care poate conduce spre o încăierare. unei pase sau unui dribling. când B4 se lasă pe spate spre podea . Interpretare: Echipei A.Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet Interpretări Oficiale FIBA 2010 Aprilie 2010 Pagina 37 din 44 Exemplu: A4 cu mingea. pentru o astfel de acţiune. pentru că acea echipă avea controlul mingii la momentul în care. ART.

Exemplul 1: A4 sare. încă. Interpretare: În toate cele trei cazuri greşeala antisportivă a lui B4 nu poate fi neglijată. urmate de o repunere a mingii în joc de către echipa A. în timp ce A4 se află. (b) Mingea atinge inelul dar nu intră în coş. unde seturi de sancţiuni trebuie administrate în timpul aceleeaşi perioade de cronometru de joc oprit. de la prelungirea liniei de centru.va fi ignorată.pe partea opusă mesei scorerului. în afara cazului în care. . (c) Două (2) sau trei (3) puncte şi o aruncare liberă suplimentară sunt acordate lui A4.42 SITUAŢII SPECIALE Comentariu 1 În situaţiile speciale. Două (2) sau trei (3) aruncări libere trebuie să fie acordate lui A4. aceasta este antisportivă sau descalificatoare. se aude semnalul sonor al aparatului de douăzeci şi patru ( 24) de secunde. deoarece s-a produs după comiterea greşelii antisportive. pentru a determina care sancţiuni se vor anula şi sancţiuni rămân de administrat. greşelile se vor înregistra în foaia oficială de joc. Abaterea de douăzeci şi patru (24) de secunde a echipei A . B4 comite o greşeală. urmate de o repunere a mingii în joc de către echipa A. (b) Nu s-a produs o abatere de douăzeci şi patru (24) de secunde. dar sancţiunile se vor anula reciproc şi nu vor mai fi administrate. În timp ce mingea se află în aer. După semnal. Comentariu 2 Dacă duble greşeli sau greşeli cu sancţiuni identice. Interpretare: Greşeala lui B4 trebuie neglijată. sunt comise în timpul desfăşurării activităţilor legate de executarea aruncărilor libere. în timp ce A4 se află. încercând o aruncare la coş din acţiune. Exemplul 2: A4 sare. B4 comite o greşeală antisportivă asupra lui A4. în aer.Două (2) sau trei (3) aruncări libere trebuie să fie acordate lui A4. arbitri trebuie să acorde o atenţie deosebită la ordinea în care abaterile sau greşelile s-au produs.Aprilie 2010 Pagina 38 din 44 Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet Interpretări Oficiale FIBA 2010 ART. asupra lui A4. de la prelungirea liniei de centru. asupra sa. urmată de o repunere a mingii în joc de către echipa A de la prelungirea liniei de centru. încercând o aruncare la coş din acţiune iar B3 comite o greşeală. pe partea opusă mesei scorerului. (a) B4 a comis greşeala antisportivă în timp ce A4 se afla în acţiune de aruncare la coş. în acţiune de aruncare la coş. încă. După aceasta. (c) Mingea intră în coş. iar: (a) Mingea nu atinge inelul. pe partea opusă mesei scorerului.

După prima aruncare liberă: (a) A5 şi B5 comit o dublă greşeală. Înainte ca mingea să devină vie. ca după orice ultimă sau singură aruncare liberă. indicând următoarea posesie pentru echipa B. . Exemplu : În timpul intervalului de joc dintre prima şi a doua perioadă jucătorii A5 şi B5 sunt sancţionaţi cu greşeală descalificatoare sau antrenorii principali ai echipelor A şi B sunt sancţionaţi cu greşeală tehnică. de la prelungirea liniei de centru. în mod normal. Jocul este reluat cu o repunere a mingii conform regulii posesiei alternative. reuşită. sunt reuşite. (b) A5 şi B5 comit o greşeală tehnică. Exemplul 2: A4 are de executat două (2) aruncări libere. dacă nu mai sunt alte sancţiuni de administrat. acodată echipei B. Comentariu 3 În cazul unei duble greşeli şi după anularea sancţiunilor identice acordate împotriva ambelor echipe. după ultima aruncare liberă: (a) A5 şi B5 comit o dublă greşeală. Săgeata posesiei alternative indică următoarea posesie pentru: (a) Echipa A. după care jocul se va relua cu o repunere a mingii din spatele liniei de fund. Interpretare: (a) Jocul se va relua cu o repunere a mingii în joc de către echipa A. jocul trebuie reluat cu o repunere în joc de către echipa care avea controlul mingii sau era îndreptăţită să aibă posesia mingii. Interpretare: În ambele cazuri. Ambele aruncări libere. înainte de prima infracţiune.În momentul în care mingea atinge sau este regulamentar atinsă de un jucător pe terenul de joc. Jocul se va relua. pe partea opusă mesei scorerului.Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet Interpretări Oficiale FIBA 2010 Aprilie 2010 Pagina 39 din 44 Exemplul 1: A4 are de executat două (2) aruncări libere. Interpretare: Greşelile se vor înregistra în foaia oficială de joc. apoi. începând cu o repunere în joc. după care A4 va executa ce-a de-a doua aruncare. În cazul în care nici o echipă. ca după orice ultimă sau singură aruncare liberă. (b) Aceeaşi procedură este urmată. în contul jucătorilor în cauză. direcţia săgeţii pentru posesia alternativă trebuie inversată. greşelile se vor înregistra în foaia oficială de joc. nu deţinea controlul mingii sau nu era îndreptăţită să aibă posesia mingii înainte de prima infracţiune. în contul lui A5 şi B5. (b) A5 şi B5 comit o greşeală tehnică. avem o situaţie de angajare între doi. (b) Echipa B.

înainte ca mingea să-i părăsească mâinile pentru prima sau singura aruncare liberă.44 ERORI CORECTABILE Comentariu 1 Pentru a fi corectabilă. pentru repunerea în joc de la linia de fund. când mingea e moartă Mingea devine vie Eroarea este corectabilă Cronometrul de joc a pornit şi jocul continuă Eroarea este corectabilă Mingea devine moartă Eroarea este corectabilă Mingea devine vie Eroarea nu mai este corectabilă După corectarea erorilor. Aceasta înseamnă: Eroarea se produce Erorile se produc.Dacă eroarea este descoperită după ce jocul a fost pornit. fără să se mai acorde nici o altă sancţiune. la momentul în care jocul a fost întrerupt pentru corectarea erorii.Arbitrul comite o eroare acordând două (2) aruncări libere lui A4.în afară de cazul în care alte sancţiuni ar trebui administrate.Mingea va fi acordată echipei adverse pentru o repunere în joc din prelungirea imaginară a liniei de aruncări libere. jocul trebuie să fie reluat iar mingea va fi acordată echipei care avea dreptul la posesia mingii. .Aprilie 2010 Pagina 40 din 44 Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet Interpretări Oficiale FIBA 2010 ART. de unde jocul a fost oprit pentru corectarea erorii.B5 primeşte mingea. (b) După ce. dacă este prezent. aruncarea liberă (aruncările libere) reuşite trebuie să fie anulate. mingea va fi acordată adversarilor pentru o repunere în joc din locul cel mai apropiat de locul unde jocul a fost întrerupt. înainte ca mingea să devină vie. jocul continuă şi cronometrul de joc porneşte. rămâne valabil. mingea este la dispoziţia jucătorului echipei A. jucătorul care nu are dreptul să execute aruncarea liberă (aruncările libere) are intenţia de a încerca executarea ei (lor). După ultima aruncare reuşită. Comentariu 2 Dacă eroarea constă în. Dacă arbitri descoperă că. Exemplu : B4 comite o greşeală asupra lui A4 şi aceasta este a doua greşeală a echipei B. el trebuie imediat înlocuit cu jucătorul care are dreptul să execute aruncarea liberă (aruncările libere). Eroarea este descoperită: (a) Înainte ca. permisiunea executării aruncării libere (aruncărilor libere) de către un jucător care nu avea dreptul să le execute. în urma producerii erorii. oficiali sau comisar. pentru o repunere în joc de la linia de fund. În cazul (a) orice aruncare liberă reuşită trebuie să fie anulată. În cazul (b) eroarea nu mai este corectabilă şi jocul continuă. consecutiv primei mingi moarte după ce cronometrul de joc a pornit.Eroarea este încă corectabilă şi mingea trebuie acordată echipei A. Interpretare: Coşul înscris de B5. driblează şi înscrie. eroarea trebuie descoperită de arbitri.

pentru prima aruncare liberă.Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet Interpretări Oficiale FIBA 2010 Aprilie 2010 Pagina 41 din 44 Exemplul 1: B4 comite o greşeală asupra lui A4 şi aceasta este a şasea greşeală a echipei B în această perioadă. la repunerea mingii în joc ca parte a sancţiunii pentru greşeala tehnică. dreptul la posesia mingii ca parte a sancţiunii se anulează şi echipa B va repune mingea în joc. acordată. jocul se va relua în mod normal ca şi după executarea oricărei (oricăror) aruncări libere.Antrenorul echipei A solicită un minut de întrerupere. Exemplul 1: B4 comite o greşeală asupra lui A4 şi aceasta este a cincea greşeală a echipei B în această perioadă. după ce eroarea a fost comisă. În acest caz.Eroarea se descoperă înainte ca mingea să părăsească mâinile jucătorului echipei A. În cazul (b) şi (c) cele două (2) aruncări sunt anulate şi jocul se reia cu o repunere în joc pentru echipa B din din prelungirea imaginară a liniei de aruncări libere. (c) După ce a doua aruncare liberă. de la prelungirea liniei de centru. Aceeaşi procedură trebuie să fie aplicată dacă greşeala lui B4 este antisportivă. se anulează şi jocul se reia cu o repunere a mingii în joc de către echipa A. de către echipa care nu a înscris coşul. pentru prima aruncare liberă. A5 este cel care execută toate cele patru (4) aruncări libere. de asemenea. În locul lui A4. urmată de acordarea unei greşeli tehnice antrenorului principal al echipei B. (b) Dacă nu a fost nici o schimbare de posesie a mingii între echipe. Interpretare: Cele două (2) aruncări libere executate de A5 care de fapt ar fi trebuit executate de A4. Eroarea este descoperită: (a) Înainte ca mingea să părăsească mâinile lui A5. eroarea trebuie să fie neglijată şi jocul se va relua în mod normal ca şi după înscrierea oricărui coş din acţiune (repunere în joc. (b) După ce mingea a părăsit mâinile lui A5. când B5 o deviază afară din joc. după ce eroarea a fost comisă şi aceeaşi echipă înscrie un coş din acţiune. în locul celor două (2) aruncări libere. A5 driblează mingea pe terenul de joc. jocul trebuie să fie reluat din locul în care acesta a fost întrerupt pentru corectarea erorii. a fost reuşită. Comentariu 3 După ce eroarea este descoperită. corectarea implică acordarea unor aruncări libere meritate şi: (a) Dacă nu a fost nici o schimbare de posesie a mingii între echipe. în afara cazului în care. fără să se mai acorde nici o altă sancţiune echipei A.În timpul minutului de întrerupere. . Exemplul 2: B4 comite o greşeală asupra lui A4 care se afla în acţiune de aruncare la coş. A5 este cel care încearcă executarea aruncărilor libere. de la linia de fund). în urma repunerii. În mod eronat. lui A4 i se acordă o repunere în joc. de la prelungirea liniei de centru. pe partea opusă mesei scorerului.Lui A4 i se acordă două (2) aruncări libere. Interpretare: În cazul (a) eroarea se corectează imediat şi A4 va fi cel care trebuie să execute cele două (2) aruncări libere. În locul lui A4. arbitri descoperă eroarea sau le este atrasă atenţia asupra faptului că A4 ar fi trebuit să execute două (2) aruncări libere.

Înainte ca mingea să devină vie. arbitri descoperă eroarea. în timpul unei aruncări la coş din acţiune. în timpul regulamentar de joc şi/sau dacă această ultimă aruncare contează pentru două (2) sau trei (3) puncte.După repunerea în joc. comisar.46 ARBITRUL PRINCIPAL: ATRIBUŢII ŞI COMPETENŢE Comentariu 1 Arbitrul principal este autorizat să identifice situaţiile în care utilizarea echipamentului tehnic video este necesar. După repunerea în joc. În cazul vizionării unei reluări. şi se acordă două (2) aruncări libere. Interpretare: Eroarea este neglijată şi jocul trebuie să continue în mod normal. aceasta trebuie efectuată numai de către arbitri. dacă este prezent şi cronometrorul timpului de joc. trebuie să fie făcută înainte de începerea perioadei următoare sau înainte de ca arbitrul principal să semneze foaia oficială de joc.executată la sfârşitul unei perioade. Antrenorul echipei A sau B solicită un minut de întrerupere. sau la cererea unui antrenor principal. . Exemplul 2: B4 comite o greşeală asupra lui A4 şi aceasta este a cincea greşeală a echipei B în această perioadă. lui A4 i se acordă o repunere în joc în locul celor două (2) aruncări libere. ca şi după executarea oricăror aruncări libere . ca şi după înscrierea oricărui coş din acţiune. ca şi după executarea oricăror aruncări libere . B4 comite o greşeală asupra lui A5. În mod eronat. fără participarea jucătorilor pe culoarele de urmărire a aruncărilor libere. Exemplul 3: B4 comite o greşeală asupra lui A4 şi aceasta este a cincea greşeală a echipei B în această perioadă. va executa cele două (2) aruncări libere iar jocul se va relua în mod normal. A5 înscrie un coş din acţiune. Solicitarea de a utliza echipamentul tehnic video pentru vizionarea reluării. dacă un astfel de echipament poate sau nu poate fi folosit. arbitri descoperă eroarea sau le este atrasă atenţia asupra faptului că A4 ar fi trebuit să execute două (2) aruncări libere. lui A4 i se acordă o repunere în joc în locul celor două (2) aruncări libere. să verifice dacă la ultima aruncare la coş. jocul se va relua în mod normal. ART. În mod eronat. Arbitrul principal trebuie să ia decizia finală. mingea a părăsit mâinile aruncătorului.În timpul minutului de întrerupere. Apoi A5.Aprilie 2010 Pagina 42 din 44 Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet Interpretări Oficiale FIBA 2010 Interpretare: Lui A4 trebuie să-i fie acordate două (2) aruncări libere iar după executarea acestora. Arbitrul principal este singurul care decide. Interpretare: Lui A4 trebuie să-i fie acordate două (2) aruncări libere.nereuşite.

al unei perioade sau al partidei. în momentul în care semnalul sonor al cronometrului de joc se declanşează.Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet Interpretări Oficiale FIBA 2010 Aprilie 2010 Pagina 43 din 44 Exemplul 1: Aruncarea la coş din acţiune a lui A4 este reuşită. (b) Arbitri au îndoieli sau nu sunt de acord dacă. trebuie să fie acceptată. antrenorul principal al echipei A solicită utilizarea echipamentului tehnic video. va fi respinsă. . Exemplul 3: Echipa A are un avantaj de două (2) puncte. Solicitarea antrenorului principal al echipei B. când A4 comite o greşeală personală împotriva lui B4. al unei perioade sau a partidei arbitrul principal va confirma. Vizionarea reluării se face numai de către către arbitri. pentru vizualizarea ultimei faze de joc. când B4 aruncă la coş din acţiune şi înscrie. mingea a fost eliberată înainte de declanşarea semnalului sonor care indică. a perioadei de prelungiri sau înainte ca arbitrul principal să semneze foaia oficială de joc. al unei perioade sau al partidei. Înainte de începutul următoarei perioade. Interpretare: Echipamentul tehnic video poate fi utilizat numai pentru a constata dacă ultima aruncare la coş din acţiune (nu pentru greşeala comisă) a fost efectuată înainte sau după sfârşitul timpului regulamentar al unei perioade joc. Dacă vizionarea reluării este pe deplin edificatoare. sfârşitul timpului de joc. comisar. înainte de expirarea timpului de joc. mingea a părăsit mâinile aruncătorului după expirarea timpului de joc. Interpretare: Echipamentul tehnic video poate fi utilizat numai pentru a verifica dacă la ultima aruncare la coş din acţiune de la sfârşitul perioadei. Interpretare: (a) Arbitrul principal refuză solicitarea antrenorului principal al echipei B. sunt acordate de arbitri. coşul trebuie anulat. Dacă la vizionarea reluării se constată că mingea a părăsit mâinile lui A4. (b) Arbitrul principal acceptă solicitarea antrenorului principal al echipei B.valabilitatea punctelor înscrise pentru echipa A. căruia i se acordă două (2) aruncări libere. Semnalul sonor al cronometrului de joc se declanşează indicând sfârşitul timpului de joc.Semnalul sonor al cronometrului de joc se declanşează indicând sfârşitul timpului de joc. Ambele aruncări libere sunt reuşite şi scorul devine egal. al unei perioade sau al partidei şi prin urmare solicită utilizarea echipamentului tehnic video pentru a viziona reluărea acţiunii. al unei perioade sau al partidei. al unei perioade sau al partidei.Antrenorul principal al echipei B. Exemplul 2: Echipa A este în avantaj cu două (2) puncte. mingea a fost eliberată în timpul regulamentar de joc şi/sau dacă această aruncare valorează două (2) sau trei (3) puncte. dar numai două (2) şi nu trei (3) puncte. după expirarea timpului de joc. pentru vizualizarea ultimei faze de joc. dacă este prezent şi cronometrorul timpului de joc. antrenorul principal al echipei B solicită utilizarea echipamentului tehnic video. (a) Arbitri sunt absolut siguri de decizia lor. în sensul că mingea a părăsit mâinile lui A4. reuşită de A4. indicând sfârşitul timpului de joc. Solicitarea antrenorului principal al echipei A. Înainte de începutul următoarei perioade sau a perioadei de prelungiri. al unei perioade sau al partidei. îşi exprimă opinia sa referitoare la faptul că la ultima aruncare la coş din acţiune.

Interpretare: Jocul se reia. mingea cu piciorul. dintr-o poziţie elocventă şi doreşte să prezinte arbitrilor.50 OPERATORUL DE DOUĂZECI ŞI PATRU SECUNDE: ATRIBUŢII Comentariu Aparatul de douăzeci şi patru (24) de secunde trebuie să fie decuplat. materialul video pentru a fi vizualizat. va fi respinsă. a unei perioade sau a jocului . ART. este reuşită. din terenul ei din faţă. susţine că jocul este filmat de o cameră video a echipei sale. poate fi utilizat pentru vizualizarea unei reluări. Exemplu: A4 aruncă mingea la coş din acţiune şi semnalul sonor care indică sfârşitul timpului de joc. Numai echipamentul video aprobat de către arbitrul principal. Interpretare: Solicitarea antrenorului principal al echipei B. dar managerul echipei B. asupra disponibilităţii acestuia. coşul a fost înscris după expirarea timpului regulamentar. jucătorul B1 aflat în terenul său din spate. Aruncarea la coş. . loveşte. o repunere a mingii în joc de către echipa A. mingea cu piciorul.se declanşează. iar aparatul de douăzeci şi patru (24) de secunde trebuie să fie decuplat.Aprilie 2010 Pagina 44 din 44 Regulamentul Oficial al Jocului de Baschet Interpretări Oficiale FIBA 2010 Comentariu 2 Înaintea începerii jocului. Antrenorul principal al echipei B solicită consultarea reluării video. în mod deliberat. Nu există un echipament tehnic video aprobat de arbitrul principal. Exemplul 2: Cu şapte (7) secunde rămase pe cronometrul de joc şi cu (3) secunde rămase pe aparatul de douăzeci şi patru (24) de secunde. loveşte. jucătorul B1 aflat în terenul său din spate. Interpretare: Jocul se reia cu. în mod deliberat. în oricare perioadă a partidei. deoarece după opinia sa. din terenul ei din faţă. cu optsprezece (18) secunde rămase pe cronometrul de joc şi cu patrusprezece (14) secunde rămase pe aparatul de douăzeci şi patru (24) de secunde. cu şapte (7) secunde rămase pe cronometrul de joc. după ce mingea a devenit moartă şi cronometrul de joc a fost oprit. când sunt mai puţin de douăzeci şi patru (24) secunde sau patrusprezece (14) secunde rămase pe afişajul cronometrului de joc.arbitrul principal aprobă echipamentul tehnic video şi informează cei doi (2) antrenori principali. Exemplul 1: Cu optsprezece (18) secunde rămase pe cronometrul de joc şi cu trei (3) secunde rămase pe aparatul de douăzeci şi patru (24) de secunde. cu o repunere a mingii în joc de către echipa A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful