You are on page 1of 2

Centre For E Governance MAN POWER TRAINING 2011 SUBJECT- CCNA LIST OF SELECTED CANDIDATE S.

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Name of student mukut bihari sharma himanshu mathur jayesh Lalwani Vaibhav Tiwari Mohammad Kalim Pathan Dilip Kumar Sharma Abhishek Sharma Gaurav Kumar Shipra Sharma Abhishek nahar Jitesh Jain ravi prakash sharma pamella tater Sandeep Kumar Puranmal rathore Gayarshi Lal Yadav Bhanwar lal sencha Devendra Singh Kalpana Badotiya Sunil kumar Sankhala bankesh arya Satish Kumar Karadia Father's name ashok kumar sharma ganesh behari mathur vasudev khatri Hari Kishan Tiwari Khan Mohd. Suresh Chand Sharma Sampat Kumar Sharma anant prakash Dinesh Kumar Sharma s k nahar Sudhir Kr. Jain rameshvar lal sharma kamlesh tater Inder Mohan mahaveer prasad rathore Murali Ram chhagan lal Pooran Singh gurjar prakash chand badotiya Bhagwan singh Sankhala l r arya sitaram karadia

23 24 25

Jaipal Bairwa Sarwan kaumar lakhiwal Dinesh Kr. Meena

Badrinarayan Bairwa chhitarmal lakhiwal Manji lal meena