You are on page 1of 26

Li m u

c s gii thiu ca trng KTQD v s ng ca Phng Ni V


L TBXH, em c thc tp ti Phng Ni V L-TBXH. Trong thi
gian thc tp, c s thc tp to nhiu iu kin cho em tm hiu v: C
cu t chc, chc nng, nhim v ca tng c nhn trong phng Ni V. Cc
c im, tnh hnh pht trin kinh t ca Huyn. t em c nhng thng
tin chch xc trong bn bo co tng hp c trnh by di y.
Mc ch ca bn bo co tng hp ny nhm gip em tm hiu chung
v c im, tnh hnh pht trin kinh t - x hi ca huyn Lc Nam, c ci
nhn khi qut v mi mt kinh t ca Huyn. Trn c s i su vo vn
m em chn nghin cu.
Ni dung ca bn bo co tng hp bao gm ba phn:
Phn I: Gii thiu vi nt v huyn Lc Nam
Phn II: Tnh hnh kinh t ca huyn Lc Nam
Phn III: Dn s v lao ng ca huyn Lc Nam
Bn bo co tng hp ngoi vic gip em c ci nhn chung nht v mi
mt kinh t ca Huyn, m n cn l ti liu ban u em chn, nghin cu
trong vic chn ti chuyn thc tp cho giai on tip theo.

Ni Dung
I Gii thiu vi nt v huyn Lc Nam
Lc Nam l huyn min ni, nm pha ng Bc ca tnh Bc Giang,
c thnh lp theo Ngh nh s 24-TTg ngy 21-1-1957 ca Th tng
chnh ph, trn c s chia tch hai huyn Lc Ngn v Sn ng thnh ba
huyn Sn ng, Lc Ngn v Lc Nam. Tn huyn c gn lin vi dng
sng Lc Nam.
L mt Huyn c giu tim nng, li th v pht trin kinh t: Din tch
t lm nghip rng ln, c cc tuyn quc l 31, 37, ng st H Ni- Lng
Sn, Kp - H Long, sng Lc Nam ni huyn vi cc vng kinh t trng
im Qung Ninh - Hi Phng - H Ni - Lng Sn. Huyn c nhiu di tch
lch s vn ho v danh thng nh Sui M, Sui Nc Vng, Sui Ru, H
Sui Na, Khu bo tn thin nhin Ty Yn T
Lc Nam gm tm dn tc Kinh, Ty,Nng, Hoa, Sn Ch, Cao Lan,
Mng. Tri qua qu trnh lch s lu di, nhn dn cc dn tc Lc Nam
lun on kt, xt cnh bn nhau trong cng cuc xy dng v bo v qu
hng, gp phn cng c nc u tranh v c lp dn tc v ch ngha x
hi, c nh nc phong tng danh hiu Anh hng lc lng v trang nhn
dn thi k khng chin chng M cu nc.
Huyn tp trung u t ngun lc trc ht vo xy dng h thng kt
cu h tng: thu li, ng giao thng, h thng li in. H thng giao
thng nng thn khng ngng c u t xy dng, nng cp. c bit, cy
cu btng kin c bc qua sng Lc Nam hon thnh v a vo s dng,
p ng c mong ngn i ca nhn dn cc dn tc trong Huyn . Huyn
quy hoch cc cm cng nghip, tiu th cng nghip v ang hon thnh

quy hoch im dch v ca huyn. Trn a bn huyn c 15 ch nng thn,


trong c nhng ch u mi kh ln nh ch Sn, ch Tam D. Khu du
lch sinh thi Sui M bc u c u t xy dng vi kinh ph hang chc
t ng, mi nm thu ht hng chc vn lt khch n thm quan. H thng
kt cu h tng phc v c lc cho s nghip pht trin kinh t - x hi,
vn ho ca a phng.
1 c im v cc ngun lc t yu t t nhin
1.1iu kin t nhin
1.2. V tr a l
Lc Nam l huyn mim ni tnh Bc Giang, cch tnh 27km v cch th
70km v pha ng Bc.
Lc Nam c 27 n v hnh chnh, trong c 18 x min ni, 7 x
vng cao v 2 th trn, trung tm huyn l th trn i Ng. Dn s ton
huyn c 195.620 ngi(tnh in 31/12/2006) gm 8 dn tc anh em sinh
sng, trong dn tc kinh chim 86,6% v 7 dn tc t ngi chim 13,4%.
Mt d dn s 328 ngi/km.
Tng din tch t nhin ca huyn l 596.88km, Huyn c chiu di t
ng sang Ty l 70km v c chiu rng t Bc ti Nam l 25km. Pha Bc
tip gip vi tnh Lng sn( huyn Hu Lng): pha Nam tip gip vi tnh
Hi Dng (huyn Ch Linh) v tnh Qung Ninh ( huyn ng Triu): pha
Ty tip gip huyn Lng Giang v huyn Yn Dng: pha ng tip gip vi
huyn Sn ng: pha ng Bc tip gip vi huyn Lc Ngn.
1.3. V a hnh
Huyn Lc Nam c 3 dy ni to thnh 3 vng cung t ng Bc n
ng Nam: pha ng Bc c dy Bo i gm nhiu i ni thp, nh cao

nht l 284m. Pha ng c vng cung Yn t, nh cao nht l 779m. Pha


ng Nam c dy Huyn inh gm nhiu trin ni hnh ln sng, nh cao
nht l 615m. c im trn to cho Huyn a hnh lng cho, nghing dn
v pha Ty Nam v a hnh c phn chia thnh 3 vng khc nhau: vng
ni, vng trung du v vng chim trng.
1.4. Kh hu v thi tit.
Kh hu ca Huyn chu nh hng ca kh hu nhit i gi ma. Nhit
trung bnh trong nm khong 23,9C. S thay i nhit gia cc ma
trong nm kh ln. Nhit cao nht( thng 6 v 7) t 39,1C, thp
nht( thng 1 v 2) l 16,1C. Chnh lch gia cc thng nng nht v lnh
nht 13,1C. Nhit cao nht tuyt i ca huyn l 41,2C v thp nht
tuyt i l 3,5C.
Lc Nam c s gi nng tng i cao( khong trn 1700 gi) v phn
b khng u cho cc thng. Theo trung tm kh tng thu vn tnh Bc
Giang th cc thng 6 v 7 l nhng thng c gi nng cao nht v nhng
thng 1, 2 l nhng thng c gi nng thp nht.
Lng ma trung bnh hng nm khng ln ( khong 1470mm), nm
cao nht l 1743mm, nm thp nht l 900mm v c chia lm 2 ma r
rt. Ma ma tp trung vo cc thng t thng 6 n thng 10, trong thng
8 c lng ma cao nht nn thng xy ra ng lt vo thi gian ny. Ma
kh thng bt u t thng 12 n thng 4 nm sau, c lng ma thp nht
l 3.5mm, nhiu nm thng 11 v thng 12 khng c ma. S ngy ma
bnh qun trong nm 110 ngy.
m tng i trung bnh trong nm l 84%, cao nht 88% v thp
nht t 80%.

Lc Nam chu nh hng ca hai loi gi: Gi ma ng Bc xut hin


vo ma kh v gi ma ng Nam xut hin vo ma ma. Thnh thong
cc thng chuyn tip gia hai ma cn c ma Ty Nam.
iu kin kh hu ca Lc Nam nhn chung thun li cho h sinh thi
ng thc vt pht trin a dng ni chung, trong c sn xut nng lm
nghip. m v s gi nng trong nm ph hp cho vic canh tc lun
canh, tng v. Tuy nhin lng ma phn b khng u, ma ln thng tp
trung vo cc thng 7 v thng 8 gy ngp ng nh hng n sn xut v i
sng ca nhn dn.
2.Ti nguyn
2.1 Ti nguyn t
Tng din tch t t nhin: 59.688 ha
Trong
-Din tch t nng nghip: 20.061 ha chim 33,63%
-Din tch t lm nghip: 26.337 ha chim 44,15%.
Trong din tch t nng nghip c 12.285 ha t canh tc hng nm.
-t i ni c 8 loi ch yu hnh thnh do s phong ho ca gc sa
thch, phin thch nn tnh cht t thng c thnh phn c gii tht trung
bnh n tht nng, t chua, ngho cht dinh dng.
-t la nc c 12 loi trong c loi ch yu l:
+t c ngun gc t Feralitic b bc mu chim 5632 ha. Thnh phn
c gii ch yu t tht nh n trung bnh, t chua ngho dinh dng.

+t c ngun gc ph sa chim 4.155 ha. Thnh phn c gii ct pha,


tht nh, t t chua, ph kh nhng loi ny hay b ng lt ch cy c
mt v.
Tm li: Ti nguyn t ca huyn Lc Nam rt phong ph, a dng,
thch nghi vi nhiu loi cy trng, ch yu cc loi t ph sa t c bi
p. a hnh c dc ln nn t b si mn, ra tri bc mu v ngho
dinh dng, cn c bin php ci to t, ph xanh t trng, i ni trc
nng ccao ph nhiu ca t v gp phn ci to mi trng.
2.2 Ti nguyn nc
-Sng ngi:
Huyn Lc Nam c sng Lc Nam chy qua, im khi u vo huyn
t x Trng Giang n im ra cui l x an Hi di 38 km, lng sng v
tng i bng phng, mc nc thp nht vo ma kh l 0,7 m; bin ng
dao ng gia ma l v ma kh ln, trung bnh trn di 7m.
-V sui:
Huyn c 4 h thng sui ln gm:
-H thng sui vo sng Cng ri chy ra sng Lc Nam ti Bn B.
-H thng sui chy qua cc x ng Hng ra sng Lc nam ti thn
Cm Nang x Tin Nha.
-H thng cc sui chy qua cc x ng Ph, Tam D ra sng Lc
Nam ti thn Gi Kh x Tin Hng
-H thng sui chy qua cc x: Bo i, Chu in, Lan Mu, Yn Sn
ra sng Lc Nam ti cng Chn, cng Mn x Yn Sn

Ton huyn c 90 h p ln nh vi 211 km knh mng cc cp v 31


trm bm cc loi phc v ti tiu cho 4430 ha t canh tc.
Nhn chung nc mt ch yu s dng cho sn xut nng nghip(t
50% din tch t canh tc).
H thng nc ngm cha c thm d nh gi tr lng. Khai thc
s dng cha nhiu ngoi vic o khoan ging ly nc sinh hot. ng ch
l do a hnh c dc ln, lp t mt b
xi m, ra tri bc mu rt nghim trng nn thm thc vt kh pht
trin gy tr ngi cho s thm gi nc b sung cho ngun nc ngm.
2.3 Ti nguyn rng:
Theo s liu iu tra n thng 6 nm 2006 ton huyn c 26.337 ha t
lm nghip.
-Rng t nhin:14.316 ha
Trong :
+Rng sn xut:8.627 ha
+Rng phng h: 5.689 ha
-Rng trng: 12.007 ha
Trong :
+Rng sn xut: 10.913 ha
Rng phng h 1.076 ha
-t m cy trng:
n nay t lm nghip giao 25407 ha cho cc h, cc t chc kinh t
v cc i tng khc qun l. Hin cn 930 ha cha giao.

C th:
+Rng t nhin giao: 113.405 ha cho cc h, t chc kinh t v cc
i tng qun l khc. Hin cn 911 ha cha giao.
+Rng trng giao: 11.988 ha cho cc h, t chc kinh t v cc i
tng qun l. Hin cn 19 ha cha giao.
+t m cy ging giao: 14 ha cho cc h v cc t chc qun l
Tm li: 96,47% t nng nghip c giao v c ch s dng kt hp
vn rng, trang tri i rng, nng lm kt hp. S din tch ny ang c
bo v, chm sc tt.
2.4 Khong sn
Ngun ti nguyn khong sn ca huyn Lc Nam khng nhiu, mt s
loi khong sn ph bin c tr lng ln l t st sn xut gch ngi,
xy dng, khi, dm, ct, si, than
-St l khong sn c tr lng ln, cht kng kh tt dng ch yu
sn xut gch ngi. y l ngun ti nguyn quan trng cho ngh th cng
sn xut vt liu xy dng huyn. St lm gch ngi c phn b kh tp
trung x Bo i c tr lng 6.117.000m, khu cu Sen x Bo i
16.550.000m, ngoi ra cn cc x: Tam D, ng Ph, CmL
- cc loi: c hnh thnh t ba dy ni Bo i, Yn T v Huyn
inh. Cc loi thng c dng lm vt liu xy dng cho nn mng cc
cng trnh xy dng, giao thng, k , p p, lm ng. Ngun khong
sn ny c khai thc tp trung cc x ven ba dy ni trn ti nhng ni c
im l gc v tin ng giao thng.
-Ct si: ngun ct, si c phn b vi tr lng ln dc theo sng
Lc Nam: Ct lng sng thuc hai x Cng Sn, Tin Hng c tr lng
ln khong 360000 m: khu vc Dm cha Bc Lng: 216000 m: lng kp

x V X: 180000 m, ct i Phng Sn vi tr lng 1510000 m


y l ngun ti nguyn khong sn rt cn thit cho ngnh xy dng, c
khai thc hu nh quanh nm, nhng ch yu tp trung vo ma nc cn.
Cng vic khai thc c c gii ho nn sn lng khai thc ngy cng tng.
Cn ch khu vc qun l khai thc, trnh khai thc tu tin gy h hi, lt
ln chn .
- Than : M than c ngun gc t mch than ng Triu, im l khai
thc khu vc sui nc vng x Lc Sn. y l loi than Antraxit c tr
lng khong 800.000 tn nhng kh nng khai thc cn hn ch nn sn
lng hng nm khng nhiu, ch yu sn xut phc v vt liu xy dng v
lm cht t phc v nhu cu sinh hot ca nhn dn. nh gi hiu qu ca
ngun ti nguyn, khong sn cho thy:
- Ngun khong sn ca Lc Nam khng phong ph v chng loi,
khong sn c gi tr kinh t nh than tr lng khng nhiu nn kh pht
trin cc ngnh cng nghip da vo khong sn.
- Do c im v quy m, phn b v mt s iu kin khai thc mt s
khong sn lm vt liu xy dng hin c th trong 10 nm ti ch c th pht
trin cc c s khai thc vi quy m va v nh c tnh cht a phng, phc
v nhu cu ti ch l chnh.
- Ngun ct, si khai thc kh thun li, tuy nhin do phn b nhiu
cc vng t trng, gn sng v trong lng sng dng cao, ch thun tin cho
cc phng tin vn ti ng thu hot ng, a hng ho v sn phm
khai thc ti ni tiu th.
2.5 Tim nng v du lch:
Lc Nam l huyn mim ni, rng nhit i c che ph ln, y l
iu kin tt cho du lch sinh thi, song do tc ng ca con ngi nn cnh

quan thay i nhiu. T l che ph rng l 28% nm 2000 a c ln


38% nm 2006.
Lc Nam c khu du lch Sui M Ngha Phng v H Sui Na x
ng Hng. Trong khu du lch Sui M c tnh Bc Giang xy dng d
n khu du lch v rin khai thc hin d n. Ngoi ra huyn cn c cc di
tch vn ho, lch s rt phong ph v th loi: nh, cha, miu, ngh, lng
tm, vn bia, vi 79 di tch. Trong c B vn ho xp hng 10 di tch
nh: Khu Sui M, nh Sn, Cha Thng LmV tn ngng, ngoi
pht gio cn c o Thin cha gio vi mt gio s i Lm vi 3 nh th:
Thanh Gi, i Lm v Gi Kh.
Nhn chung cc cng trnh vn ho phong ph v s lng, dng v a
dng nhng quy m cn nh phn ln xung cp do thi gian v cha
c quan tm tu b thng xuyn.
II Tnh hnh kinh t ca Huyn.
1 Sn xut nng nghip:
Sn xut nng nghip trong nhng nm qua c nhng tin b, nhiu mt
pht trin, chim t trng ln trong nn kinh t ca Huyn. Giai on 2000
2006 nhp tng trng bnh qun 4,95%/nm.
* Sn xut lng thc:
T nm 2000 2006 sn xut lng thc tng c v: din tch, nng sut
v sn lng. Trong ch yu l la v ng.

10

Bng 1: Tnh hnh sn xut lng thc


Ch tiu

La c
nm
Ng c
nm
Sn lng
thc c ht
BQ lng
thc

2000
DT
(ha)
15.20
0
82,7

2006

NS
SL
(t/ha) (tn)
19,7
30.00
0
7,8
64,5

DT
(ha)
15.30
0
762

NS
SL
(t/ha) (tn)
39,3
60.20
0
28,6
2.200

30.10
0
180

BQ thi k 20002006(%)
DT
NS
SL
(ha) (t/ha) (tn)
0,1 8,0
8,05
28

15,5

62400

34,5
8,45

321

S liu phng thng k huyn Lc Nam


Qua s cc s liu cho thy cy lng thc (ch yu la v ng) tng v
nng sut v sn lng do c ch chnh sch kch cu v sn xut v do tip
thu tin b k thut. Sn lng lng thc c ht tng bnh qun 8,45%;
lng thc c ht bnh qun u ngi tng 6,65%. m bo lng thc
cho ngi v cho chn nui, hng nm c hng tn lng thc c tiu th
trn th trng.
*Tnh trng pht trin cy cng nghip ngn ngy.
Biu 2: Tnh hnh pht trin cy cng nghip ngn ngy.
Loi
cy
Lc
u
tng

Nm 2000
DT
(ha)
1200
763

NS
(t/ha)
6,9
6,6

Nm 2006
SL
(tn)
829
505

DT
(ha)
1526
1452

NS
(t/ha)
10,0
10,62

SL
(tn)
1526
1542

BQ thi k 2000
2006 (%)
DT NS
SL
(ha) (t/ha) (tn)
2,7
4,2
7,05
7,4
5,4
13,2

S liu phng thng k huyn Lc Nam

11

Cy lc: Din tch tng bnh qun 2,7%/nm; nng sut tng 4,2%/nm;
sn lng tng 7,05%/nm.
Cy u tng: Din tch tng bnh qun 7,4%/nm; nng sut tng
5,4%/nm, sn lng tng 13,2%/nm.
*Cy lng thc thc phm
Biu 3: Tnh hnh pht trin cy thc phm
Loi cy Nm 2000

Rau cc
loi
u

BQ thi k 20002006(%)
DT
NS
SL
DT
NS
SL
DT
NS
SL
(ha) (t/ha) (tn)
(ha) (t/ha) (tn)
(ha)
(t/ha) (tn)
1085 129,4 14040 1100 162,5 17880 +0,23 2,55
2,00
468

2,55

Nm 2006

119

196

8,4
164
- 9,2 4,15
3,60
S liu phng thng k huyn Lc Nam

Din tch rau cc loi tng bnh qun hng nm 0,23%/nm; nng sut
tng bnh qun2,55%/nm; sn lng tng bnh qun 2,6%/nm.
Din tch u cc loi gim bnh qun 9,2%/nm; nng sut tng bnh
qun 14,15%; sn lng tng bnh qun 3,6%/nm.
Tm li: Cy lc, cy u tng, cy rau cc loi u pht trin c din
tch, nng sut v sn lng do gi tr kinh t cao v c p dng nhng tin
b ca k thut. Din tch cy u cc gim nhng nng sut v sn lng
u tng p ng nhu cu tiu dng trong huyn v cung cp mt lng hng
ho ng k cho cc a phng khc.
* Cy n qu:

12

Bng 4: Tnh hnh pht trin cy n qu


(n v tnh: ha)
Nm
2000
2004
2006

Tng s Trong
Vi
Nhn
640
1.113
7.115

48
190
4.490

35
58
318

Da

Chui

Na

Cy
khc
33
111
62
351
60
200
130
475
70
150
1484
603
S liu phng thng k huyn Lc Nam

T nm 2000 n nay din tch cy n qu tng rt nhanh, trong cy


vi chim t trng ch yu. Mt s cy n qu c gi tr kinh t cao nh:
nhn, hng, xoi, na dai,pht trin mnh. Lc Nam c 27 x, th trn, c 27
x - th trn u c nhiu din tch cy n qu. Do nhu c u ca th trng
ngy cng pht trin v gi tr kinh t ca cy n qu trn n v din tch cao
hn nhiu so vi cc loi cy trng khc. Tuy nhin hin ti vi sn lng sn
phm ngy cng tng nhng gi c khng n nh, bo qun, ch bin, tiu
th gp nhiu kh khn.
* Chn nui:
Bng s 5: Tnh hnh pht trin chn nui
TT

Ch tiu

Nm 2000

Nm 2003

Tng n
ln
Tng n
tru
Tng n
b
Tng n
gia cm

50.434

59.500

n v tnh: con
Nm 2006
BQ thi
k 20002006 (%)
74.813
4,05

21.599

25.114

23.875

1,00

3796

5.747

7.608

7,2

975.000

1.094.000

1.285.000

2,8

2
3
4

S liu phng thng k huyn Lc Nam

13

Ngnh chn nui trong nhng nm qua pht trin nhanh, n tru tng
bnh qun 1,00%/nm v c xu hng gim dn: n ln tng bnh qun
4,05%/nm; n b tng bnh qun 7,2%/nm; n gia cm tng bnh qun
2,8%/nm.
*Tnh hnh chuyn dch c cu kinh t trong nng nghip
Biu s 6: Kt qu chuyn dch c cu kinh t trong nng nghip
Ch tiu
Tng s
Trng trt
Chn nui
1- Trng trt
Cy lng
thc
Cy thc
phm
Cy CN
hng nm
Cy CN lu
nm
Cy n qu
Cy khc
Sn phm
ph gi tr
2- Chn nui
Gia sc
Gia cm
SP chn nui
khng qua
git m
Sn phm
ph
Thu sn

Nm 2000
Gi tr
C cu
(%)
41.847
100,00
28.866
68,98
12.981
31,02
28.866
68,98
13.446
32,13

n v tnh: triu ng
Nm 2003
Nm 2005
Gi tr
C cu
Gi tr
C cu
(%)
(%)
246.469
100,00
313.367
100,00
187.357
76,02
227.925
72,73
59.112
23,98
85.442
27,27
187.357
76,02
227.925
72,73
108.950
44,2
119.355
38,09

2.948

7,04

15.276

6,2

26.014

8,3

11.420

27,29

24.576

9,97

18.008

5,75

138

0,33

2.340

0,95

495

0,16

35
879

0,08
2,11

32.734
1.080
2.401

13,28
0,44
0,98

52.953
3.500
7.600

16,9
1,12
2,41

12.981
8.702
195
2.235

31,02
20,79
0,47
5,34

59.112
41.232
6,417
2.352

23,98
16,73
2,6
0,95

85.442
46.466
23.984
4.492

27,27
14,83
7,65
1,43

1.464

3,5

6.479

2,63

7.440

2,37

385

0,92

2.632
1,07
3.060
0,99
S liu phng thng k huyn Lc Nam

14

Qua s liu ca biu s 6 cho thy s chuyn dch c cu sn xut trong


nng nghip c bc chuyn bin r rt bt u t nm 2000 tr li y.
Gi tr trng trt nm 2003 chim 76,02% gim xung cn 72,73% vo nm
2006. Trong ngnh chn nui nm 2003 chim 23,98% tng ln 27,27%
vo nm 2006.
Trong ni b tng ngnh cng c s chuyn dch theo hng cy con c
gi tr kinh t cao v theo nhu cu ca th trng.
*Ngnh trng trt: Cy lng thc n nh, cy cng nghip hng nm
v lu nm gim dn. Trong khi cy n qu tng rt mnh t 2003 ti nay.
Cy thc phm tng nhng cy c gi tr kinh t cao.
Trong chn nui n tru c xu th gim do hiu qu kinh t thp, nhu
cu sc ko v bi chn th hn ch. n b tng, n ln v n gia cm
tng
Biu s 7: Gi tr sn xut trn 1 ha t nng nghip
Ch tiu Nm 2000
DT
(ha)
Cy
17.646,7
lng
thc
Cy
1.553
thc
phm
Cy
1.962,6
cng
nghip
hng
nm
Cy n 640
qu

0,762

Nm 2003
DT
GTSX/ha
(ha)
19.828 5,495

n v: triu ng
Nm 2006
DT
GTSX/ha
(ha)
20.723 5,76

1,898

1.758

6,689

1.225

21,236

5,819

2.490

9,87

2.978

9,947

0,055

1.113

29,411

7.115

27,442

GTSX/ha

S liu phng thng k huyn Lc Nam

15

Qua biu s 7 cho thy gi tr sn xut trn 1 ha u tng, tng nhanh l


cy thc phm, cy cng nghip ngn ngy v cy n qu. Cy lng thc
tng i n nh.
*Sn xut lm nghip:
Ton huyn c 26.337 ha t lm nghip;
Biu s 8: Gi tr sn xut lm nghip
Ch tiu
Gi tr sn xut
lmnghip
Trng rng+ nui
rng
Khai thc lm sn
Thu nht sn
phm t rng

Nm 2000 (gi
2000)
12.881

n v tnh: triu ng
Nm 2003 (gi
Nm 2006 (gi
2000)
2000)
22.620
8.622

3.321

6.665

6.897

9.490

16.9655

1.633
92

S liu phng thng k huyn Lc Nam


Qua s liu ca biu 8 cho thy gi tr sn xut lm nghip my nm gn
y gim. Nguyn nhn rng b ng ca nn khai thc lm sn gim. Gi tr
trng rng v khoanh nui ti sinh rng ngy cng tng.
2 Sn sut CN- TTCN v dch v:
* Sn xut CN-TTCN:
Trn a bn huyn khng c c s cng nghp ln no hot ng. Ch
c 1 HTX c kh, 1 HTX ch bin g v tng hp c kh cng cc h t nhn
sn xut c kh nh, sa cha, ch bin g; sn xut vt liu xy dng, cng
c lao ng. Lao ng chuyn nghip nm 2003 c 668 lao ng, nm 2003
c 923, nm 2006 c 2.436 lao ng.
Gi tr tng sn lng nm 2003 l 9,42 t ng tng ln 10,546 t ng
nm 2006. Nhp tng bnh qun l 2,85%/nm

16

Biu s 9: Gi tr v c cu SXCN-TTCN
Ch tiu

Gi tr tng
sn lng
Trong :
SX thc
phm
ung
SX trang
phc may
mc
SX sn phm
t phi kim
loi
SX ch bin
g
SX sn phm
t kim loi

Nm 2000(gi
20000)
Gi tr
C cu
(%)
6.017
100,00

n v tnh: triu ng
Nm 2003(gi
Nm 2006 (gi 2000)
2000)
Gi tr
C cu
Gi tr
C cu
(%)
(%)
9.420
100, 00 10.546
100,00

1.381

22,95

2.292

324

5,38

24,38

488

1.370

12,99

469

4,45

5,19

212

35,23

3.764

40,04

4.118

39,05

1.265

21,02

2.264

24.9

3.939

37,35

927

15,42

592

6,3

650

6,16

S liu thng k huyn Lc Nam


Biu s 10: Tnh hnh sn xut CN TTCN (Mt s sn phm ch yu)
STT
1
2
3
4
5
6

Ch tiu
Gch ch
Ngi my
Vi
T cc loi
Bn gh
cc loi
Xay st
lng thc

VT
1000V
1000V
tn
Ci
tn

Nm 2000
8.913
334
972
212
267

Nm 2003
12.100
2.830
3.500
610
2.190

Nm 2006
21.830
2.701
143
633
6.812

tn

30.500

35.000

26.000

S liu thng k huyn Lc Nam


Nhn chung sn sut CN TTCN ca huyn pht ttrin chm, ch yu l
lao ng tiu th cng nghip lc hu, p ng mt s nhu cu sn xut v
tiu dng ca nhn dn trong huyn.

17

*Thng mi dch v:
Huyn Lc Nam c 10 trung tm thng nghip, 10 trung tm vt t k
thut: cc ca hng lng thc, hiu thuc, vn ti, th y, thu nng, dch v
nng nghip Tng gi tr nm 2000 t 39.555 triu ng: nm 2006 t
134.029 triu ng.
Biu s 11: Tnh hnh pht trin ngnh dch v (Gi c nh 2000)
Ch tiu

Nm
2000

Nm
2002

Nm
2003

Nm
2004

Nm
2005

Nm
2006

Tng gi tr

39.55
5
2.349
509

46.23
5
3.189
616

58.92
4
4.265
569

74.19
9
5.686
654

93.52
2
6.108
713

134.02
9
8.300
624

1.857

2.132

2.369

5.140

5.289

585
15.92
2
2.835

923
15.10
0
3.187

1.187
19.15
4
4.737

1.497
20.20
4
4.499

1.920
23.64
0
4.902

28.84
3

36.52 50.95 79.476 155,99


38,8
0
0
S liu thng k ca huyn Lc Nam

Dch v in
Nc phc v
sn xut
Phn bn
ging vt t
khc
Bu in
Dch v
thng mi
Vn chuyn
hng ho,
khch hng
Ngn hng

15.49
8

So snh
Nhp
2006/2005
(%)
tng
bnh
qun
20002006
143,31
27,6
135,89
87,64

28,7
4,15

5.321

100,61

23,4

2.370
32.245

123,44
135,98

32,3
15,05

5.793

11,18

15,35

*Ti chnh ngn hng:


Nn kinh t ngy cng n nh v pht trin, c cu kinh t tng bc
chuyn dch theo hng cng nghip ho, sn xut thun li v t hiu qu
kinh t cao; i sng nhn dn c ci thin, nhn dn phn khi tin tng

18

v t gic chp hnh ngha v thu i vi nh nc. n v kinh t quc


doanh hot ng cha c hiu qu; ch yu l kinh doanh sn xut c th, nh
b v lc hu nn hiu qu cha cao. L mt huyn nng nghip nn thu ngn
sch khng chi, hng nm ngn sch cp trn phi tr cp t 1 n 5 t
ng, chim t 30% n 40% tng thu ngn sch ca huyn.
III Dn s v lao ng ca huyn:
1 Quy m ca dn s v lao ng Huyn Lc Nam:
Dn s ton Huyn tnh n ngy 31/12/2006 c 195.620 ngi; trong
n 99.746 ngi chim 50,99% tng dn s. Lc Nam c 8 dn tc anh em
cng chung sng. Trong dn tc kinh chim 86,6% v 7 dn tc t ngi
chim 13,4%. Mt dn s trung bnh l 328 ngi/km. Nhng n v c
mt dn s cao l: th trn Lc Nam 2.087 ngi/km; th trn i Ng l
1.269 ngi/km; X Phng Sn 816 ngi/km; X Tin Hng 795
ngi/km; X Bo i 736 ngi/km
Thc hin cuc vn ng k hoch ho gia nh trong nhng nm qua,
huyn Lc Nam gim ng k t l tng dn s t nhin t 2,17% nm
2000 xung cn 1,3% nm 2006.
Biu 12: Dn s ca Huyn Lc Nam nm 2006
STT

n v x, th trn

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Lc Sn
Bnh Sn
Trng Sn
V Tranh
Trng Giang
Ngha Phng
ng Hng
ng Ph
Tam D

Tng s nhn
khu
6.632
5.498
5.729
8.101
2.573
12.918
8.493
9.740
15.663

19

% N

3.414
2.774
2.831
4.046
1.319
6.639
4.343
4.929
7.937

51,48
50,45
49,41
49,94
51,26
51,39
51,14
50,61
50,67

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Bo Sn
Bo i
Thanh Lm
Phng Sn
Chu in
TT i Ng
Tin Hng
Khm Lng
Lan Mu
Tin Nha
Cng Sn
TT Lc Nam
Huyn Sn
Bc Lng
Cm L
Yn Sn
V X
an Hi
cng

12.130
6.177
50,92
8.860
4.502
50,81
8.677
4.539
52,31
6.689
3.497
52,28
9.903
5.006
50,55
5.806
3.005
51,75
5.656
2.838
50,18
5.463
2.779
50,87
6.841
3.606
52,71
3.671
1.873
51,02
5.500
2.846
51,74
3.757
1.902
50,62
5.152
2.602
50,51
6.675
3.394
50,85
7.707
3.881
50,36
8.985
4.564
50,79
3.886
2.011
51,75
4.915
2.429
50,70
195.620
99.746
50,99
S liu phng thng k huyn Lc Nam

Qua s liu cho ta thy nhn chung t l n l cao hn so vi t l nam


gii, ch c 2 x Trng Sn v V Tranh th nam ng hn n gii. Tuy
nhin chnh lch gia nam v n khng cao.
Biu 14: Lao ng ca Huyn Lc Nam nm 2006
STT

n v x, th trn

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Lc Sn
Bnh Sn
Trng Sn
V Tranh
Trng Giang
Ngha Phng
ng Hng
ng Ph
Tam D
Bo Sn
Bo i

Tng s nhn
khu
6.632
5.498
5.729
8.101
2.573
12.918
8.493
9.740
15.663
12.130
8.860

20

Dn s trong
tui lao ng
3.021
2.505
2.610
3.691
1.172
5.885
3.869
4.438
7.136
5.515
4.037

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Thanh Lm
Phng Sn
Chu in
TT i Ng
Tin Hng
Khm Lng
Lan Mu
Tin Nha
Cng Sn
TT Lc Nam
Huyn Sn
Bc Lng
Cm L
Yn Sn
V X
an Hi
cng

8.677
3.953
6.689
3.048
9.903
4.512
5.806
2.645
5.656
2.577
5.463
2.488
6.841
3.117
3.671
1.672
5.500
2.506
3.757
1.712
5.152
2.347
6.675
3.041
7.707
3.511
8.985
4.094
3.886
1.770
4.915
2.239
195.620
89.110
S liu phng thng k huyn Lc Nam

2 C cu lao ng Huyn Lc Nam:


2.1 C cu lao ng phn theo gii tnh:
Theo s liu thng k tng s ngi trong tui lao ng l 89.110
ngi (nm 2006); trong n 45.300 ngi, chim 50,84% tng s ngi
trong tui lao ng.
Biu 15: C cu lao ng phn theo gii tnh
STT

n v x, th trn

1
2
3
4
5
6
7
8

Lc Sn
Bnh Sn
Trng Sn
V Tranh
Trng Giang
Ngha Phng
ng Hng
ng Ph

Dn s
trong tui
lao ng
3.021
2.505
2.610
3.691
1.172
5.885
3.869
4.438

21

% N

1.547
1.254
1.290
1.844
602
3.025
1.980
2.110

51,21
50,06
49,42
49,96
51,36
51,4
51,18
47,54

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Tam D
Bo Sn
Bo i
Thanh Lm
Phng Sn
Chu in
TT i Ng
Tin Hng
Khm Lng
Lan Mu
Tin Nha
Cng Sn
TT Lc Nam
Huyn Sn
Bc Lng
Cm L
Yn Sn
V X
an Hi

7.136
3.616
50,67
5.514
2.816
50,07
4.037
2.051
50,81
3.953
2.068
52,31
3.048
1.594
52,29
4.512
2.281
50,55
2.645
1.370
51,79
2.577
1.293
50,17
2.488
1.266
50,88
3.117
1.643
52,71
1.672
853
51,02
2.506
1.298
51,79
1.712
867
50,64
2.347
1.185
50,49
3.041
1.546
50,84
3.511
1.768
50,35
4.094
2.079
50,78
1.770
918
51,86
2.239
1.136
50,74
89.110
45.300
50,83
S liu phng thng k huyn Lc Nam

Da vo bng s liu trn ta thy, nhn chung lao ng n chim ng


hn lao ng nam. Tuy nhin mc chnh lch ny l khng cao.
2.2 C cu lao ng phn theo thnh phn kinh t:
Biu 16: C cu lao ng phn theo thnh phn kinh t
Ch tiu
Lao ng trong tui
Lao ng thuc lnh vc
nng-lm nghip
Lao ng CN-TTCNXDCB
Lao ng thng mi
dch v

S lng (ngi)
89.110
85.203

T l (%)
100,00
95,62

2.816

3,16

1.091

1,22
S liu phng thng k huyn Lc Nam

Da vo bng s liu cho ta thy, c cu lao ng phn theo thnh phn


kinh t l khng ngu . Lao ng tp trung ch yu thuc lnh vc nng-

22

lm nghip chim 95,62% so vi tng s lao ng. Cc ngnh khc lao ng


khng nhiu.
2.3 C cu lao ng phn theo khu vc sn xut:
Biu 17: C cu lao ng phn theo khu vc:
Ch tiu
Lao ng trong tui
Lao ng trong nng
thn
Lao ng trong th trn

S lng (ngi)
89.110
85.073
4.037

T l %
100.00
95.47

4.53
S liu phng thng k huyn Lc Nam

Da vo bng s liu cho ta thy, lao ng phn theo khu vc khng


ng u tp trung ch yu nng thn chim 95,47% so vi tng s lao
ng. Chnh lch lao ng gia 2 khu vc l rt ln.
2.3 C cu lao ng phn theo trnh :
Biu 18: C cu lao ng phn theo trnh
Ch tiu
Lao ng trong tui
Cng nhn k thut
C trnh s cp
Trung hc chuyn
nghip
Cao ng, i hc
Cha qua o to

S lng (ngi)
89.110
1.723
1.268
1.813

T l %
100,00
1.93
1,42
2,04

1.273
83.033

1,43
93,18
S liu phng thng k huyn Lc Nam

Da vo bng s liu cho ta thy, phn b lao ng theo trnh khng


ng u. Lao ng cha qua o to chim a s 93,18% so vi tng s lao
ng.

23

Biu 19: Tnh hnh lao ng ca Huyn qua cc nm


Ch tiu
VT
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Tng s lao ng ngi 78.680 79.95
81.974 84.635 87.347 88.594
trong tui
L N-LN
ngi 74.815 77.117 79.105 81.980 78.743 79.292
So vi L trong %
95,09
96,46
96,5
96,86
90,15
89
tui
L trong ngnh
ngi 668
797
923
989
2.055
2.436
CN-TTCN
L GTVT
ngi 321
330
340
330
360
380
L TMDV
ngi 959
1.157
1.284
1.189
1.108
1.991
L c vic lm
ngi 76.763 79.401 81.652 84.488 82.266 83.199
L cha c vic ngi 1.917
544
322
147
5.081
5.395
lm
So vi lao ng
%
2,44
0,68
0,39
0,17
5,82
6,1
trong tui
S liu ca phng thng k huyn Lc Nam
Qua s liu trn cho thy lao ng trong tui chim 45,58% dn s;
lao ng trong ngnh nng nghip chim t 89,5% n 96,86% lao ng.
Ngun nhn lc rt di do nhng cht lng hn ch. Lao ng qua o to
chim t l nh, t 6,82% so vi tng s lao ng trong tui lao ng, do
tha lao ng gin n v thiu lao ng c k thut. Nhn chung c cu
lao ng phn b cha hp l gia cc ngnh kinh t. Ngnh nng nghip
mang tch cht thi v, lao ng lc nng nhn thiu vic lm. Sn xut CNTTCN giao thng vn ti, XDCB, thng mi dch v cha pht trin. Song
tnh trng khng c hoc thiu vic lm nht l i vi thanh nin, hc sinh
mi ra trng hoc thi khng vo ccc trng v lc lng lao ng nng
nhn vn l vn bc xc.

24

Kt Lun
Trn y l bo co tng hp v tnh hnh chung ca huyn Lc Nam.
Vi nhng thng tin v v tr , a l, a hnh, dn s, lao ng, tinh hnh
kinh t trong mt vi nm gn y. gii thiu nhng thng tin cn thit khi
tmg hiu v Huyn.
Trong bo co tng hp trn so vi mc ch ra, mt phn phn
nh tng mt ca nn kinh t Huyn nh l: nng nghip, lm nghip, cng
nghip, dch v, tiu th cng nghip, xy dng c bn. Phn nh nhng kt
qu t c trong xy dng huyn, v cn nhng mt tn ti cn c
gii quyt.Tuy nhin do thi gian thc tp c hn, nn c nhiu mt khng i
c su lm r vn hoc c nhng vn c nu nhng cha c s liu i
km hay cn cha cp ti. Rt mong c s ng gp ca mi ngi v
nhng thiu st hay nhng vn cn cha r trong bn bo co tong hp
ny.

25

MC LC

Li m u ............................................................................................ 1
Ni Dung................................................................................................. 2
I Gii thiu vi nt v huyn Lc Nam .....................................................2
1 c im v cc ngun lc t yu t t nhin...................................3
1.1iu kin t nhin..........................................................................3
1.2. V tr a l...................................................................................3
1.3. V a hnh...................................................................................3
1.4. Kh hu v thi tit.......................................................................4
2.Ti nguyn.............................................................................................5
2.1 Ti nguyn t...............................................................................5
2.2 Ti nguyn nc............................................................................6
2.3 Ti nguyn rng:...........................................................................7
2.4 Khong sn....................................................................................8
2.5 Tim nng v du lch:....................................................................9
II Tnh hnh kinh t ca Huyn................................................................10
1 Sn xut nng nghip:.......................................................................10
2 Sn sut CN- TTCN v dch v:.......................................................16
III Dn s v lao ng ca huyn:...........................................................19
1 Quy m ca dn s v lao ng Huyn Lc Nam:..........................19
2 C cu lao ng Huyn Lc Nam:....................................................21
2.1 C cu lao ng phn theo gii tnh: ........................................21
2.2 C cu lao ng phn theo thnh phn kinh t:.........................22
2.3 C cu lao ng phn theo khu vc sn xut:............................23
2.3 C cu lao ng phn theo trnh :..........................................23

Kt Lun............................................................................................... 25