You are on page 1of 1

5.3.2 Peraturan Bilik Tayangan / Alat Pandang Dengar A.

Rekod semua penggunaan bilik tayangan dalam buku rekod penggunaan yang disediakan. B. C. D. E. Dilarang masuk tanpa kebenaran dan tanpa diiringi guru. Dilarang makan, minum atau membuat bising. Dilarang menyentuh sebarang peralatan elektrik. Sila pastikan semua suis ditutup sebelum meninggalkan bilik APD. F. Jika terdapat sebarang kerosakan sila berhubung terus dengan kerani PSS atau guru bilik APD.