P. 1
Az Orosz Realizmus&Irodalom

Az Orosz Realizmus&Irodalom

|Views: 19|Likes:
Published by Heni Halász

More info:

Published by: Heni Halász on Feb 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2013

pdf

text

original

Az Orosz realizmus Háttér

:
y y y y y

y

társadalmi és gazdasági elmaradottság Nyugat-Európához képest nem volt er s polgári osztály; a nemesség egy része sürgette a polgári átalakulást a jobbágyságot Európában csaknem utolsóként törölték el itt (1861) az orosz realizmus f témája a cári ország áttekinthetetlen bürokráciája, a vidék sivársága, a feudális helyzet lett jellegzetes alak az irodalomban a fölösleges ember alakja, az ÄOblomov´, aki bár jó szándékú, nem tud tenni semmit, f leg lustasága miatt ¢ a regények bemutatják azt, hogy nem szabad élni másik típusszerepl a csinovnyik, aki a jelentéktelen, elszürkült hivatalnokot jelképezi

Nyikolaj Vasziljevics Gogol
y y y y y y

y

Gogol teremti meg a kisember-irodalmat, h sei egyszer , hétköznapi emberek (csinovnyik) Elbeszélései jelent sek, kiemelked k, sokszor keverednek bennük a reális és a fantáziabeli elemek 1809-ben született ukrajnai kisnemesi családba; már gimnáziumi tanulmányai során írogatott Pétervárra került, ahol segédírnok lett hamar kiábrándult az egyhangú munkából; els , Äkeresetkiegészítésképp´ írt m ve a Tanyai esték rendkívüli sikert aratott A revizor cím vígjátéka hivatalos visszhangja miatt elutazott Oroszországból, beutazta Európát; csak 1848-ban tért véglegesen vissza F m ve, a Holt lelkek megrázta az orosz közvéleményt, sötét képet festett a korabeli nemesi társadalomról; emiatt önvád is gyötörte, elkezdte írni a Holt lelkek második részét, de azt halála el tt nyolc nappal elégette 1852-ben halt meg Moszkvában

A köpönyeg
y y y y

y y y

y

Gogol leghíresebb hivatalnok-novellája; groteszk elbeszélés Groteszk: a komikumnak az a fajtája, amelyben széls ségesen ellentétes elemek egybefonódása kelt nevetséges hatást A komikus hatást a novellában nem a tartalom, hanem az elbeszél modor váltja ki Anekdotázva, kitérve vezeti be az író a témát; a f h snek már a nevét, s t elnevezésének részleteit is ¢ jelentéktelen dolgok derülnek ki, miközben a f h s életér l nem tudunk meg semmit A f h snek, Akakij Akakijevicsnek már a neve is mulatságos hatást vált ki ± Arany János, a m fordítója maga is használta a nevet írói álnévként Néhol hangnemet vált a m , a szatirikus-groteszkb l átvált érzelmesebb, szentimentálisabb stílusba A téma másodlagos: a kisember meghal a nehezen szerzett köpönyege elvesztése feletti bánatban, majd visszajár kísérteni ¢ Akakij Akakijevics igazságot szolgáltat, de az író ítéletet is mond felette: élete nem értékesebb egy köpönyegnél A f h s halálát az is okozhatta, hogy kitört a csinovnyik-létb l: magára haragított egy nála magasabb rangú személyt, ezzel összeomlasztva addigi világát

hosszú elbeszélés (a novellánál terjedelmesebb). gyakran nincs valódi párbeszéd és a szerepl k elbeszélnek egymás mellett A színm vekben gyakran jelenik meg a felesleges ember képe.és drámaíró. elmaradott hely. nem tör dnek a betegekkel. hogy megsz nik csinovnyiknak lenni. hogy a kezd . az eseményeknél fontosabbak a szerepl k és a hangulat meglehet sen sz kszavú író. az ápolók nem kezelik emberi módon a betegeket.és zárókép ugyanaz. sokszor magányosak. de ezt groteszkül. megújítja a drámairodalmat végzettségét tekintve orvos volt. az r . elbeszélései közt a f m ve. ez legmegrendít bb alkotása. a szerepl k elképzelt világban élnek. nem érzik magukat otthon a világban M vei középpontjában tragédia áll. hogy megnevettesse az olvasót. mint a Három n vér Helyszíne a jellegzetes isten háta mögötti kisváros. kivívja felettese haragját és meghal ¢ a novella tragikomikus jellegét ez határozza meg A 6-os számú kórterem y y y y m faja: kisregény v. de a nevetésbe keser ség is kerüljön Akakij Akakijevics kísértetként sokkal jelent sebbé válik.y y A groteszk ábrázolás célja. de f leg elbeszéléseket írt. illetve az elmeosztály ¢ kilátástalan. a szerepl k tehetetlenségét maga vígjátékoknak tekintette drámáit. elbeszélés. novella-. mint emberként valaha válhatott volna Anton Pavlovics Csehov y y y y y y y y y y az orosz realizmus nagy alakja. tömör. hétköznapi esemény körül zajlik a f szerepl hivatalnok ± csinovnyik ± életének meghatározója. legtöbb novellája rövid. egységes cselekménnyel rendelkezik regénynek nem tekinthet . nagyobb érzelmi hatást válthat ki. de nincs meg bennük a m fajra jellemz felszabadult öröm A szerepl k nem cselekszenek. komikusan ábrázolja. inkább a szerepl k beszélgetéseib l bontakozik ki a jellemük Csehov az elhallgatás. a kádban burgonyát tárolnak. elbeszél i stílusát a szenvtelenség jellemzi Megteremti a drámaiatlan drámát. h sei kisemberek. hogy felettesei mit mondanak neki Cservjakov ± Gogol h séhez hasonlóan ± abba hal bele. ábrándozással töltve idejüket A csinovnyik halála y y y a történet egy egyszer . ennek a magatartásnak a csúcsa Nyikita. szám zi a cselekményt és a konfliktust. nincs meg benne az átfogó társadalmi ábrázolás Csehov pályáján egyedülálló m . annak is a kórháza. drámai m veiben gyakorlatilag nincsenek események. a ki nem mondott szavak m vésze. ezzel fejezi ki a helyzet reménytelenségét. fokozza a drámaiatlanságot azzal. sokáig praktizált is regényíró szeretett volna lenni. csupán beszélgetnek.

majd a kegyetlen bánásmódba belehal Megtapasztalhatta. de ez a kapcsolat sem sikerül. Irina meg akar házasodni. továbbra is csak tehetetlenül nézik sorsuk alakulását . egyre többet jár a kórterembe Egy id után teljesen megváltozik. a korabeli Oroszország szimbólumává vált Három n vér y y y y y y y y a drámaiatlan dráma egyik példája. sok a párbeszéd. el bb-utóbb úgyis meghalunk A m cselekménye a 4. t is beutalják. hogy a butaság. de viselkedése megváltozik. a f mondanivaló pedig a két f h s párbeszédében fogalmazódik meg Az orvos eleinte az elméleti gondolkodásban látja a legf bb jót.y y y y y y y y y Az egyik f h s. de a szerepl k nem figyelnek oda egymásra. közösségi életet élni ¢ valamint mindannyian Moszkvába akarnak menni. sztoikus filozófiát követ ¢ a szenvedés nemesíti a lelket. nem tesznek semmit Andrejt l várják a kiemelkedést. de képtelenek voltak valódi cselekvésre A három év alatt nem változott az életük. aki a hivatásának él.) lakója. emberkerül típus. elbeszélnek egymás feje felett a téma az élet egyhangúsága. kiszakad kényelmes életéb l. 3 n vér és bátyjuk sodródását Olga tanárn . Mása boldogtalan házasságba kerül. Irina jegyesét megölik Átverik magukat a szerepl k. hiányzik bel le a cselekmény. aki eleinte lelkes volt. hogy sem bánt sokkal jobban a betegeivel. de csak egy tutyimutyi papucsférj Mása elkezdi csalni a férjét. fejezetben indul el. de belefásult a munkába Már 20 éve f orvos. a gonoszság és a beletör dés ellen küzdeni kell A kórház inkább volt börtön. nem valós világban élnek ¢ a lehet ség adott lett volna nekik az utazásra. pedig nem is akart orvos lenni. volt tanár. sivársága a m a Prozorov család életét mutatja be. mint Nyikita A m végkicsengése. de végig csak álmodoznak err l. a kórház egyetlen orvosa. Ivan Dmitrics Gromov az elmeosztály (6-os kt. aki üldözési mániában szenved A másik f h s Andrej Jefimics Gromov.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->