P. 1
Almássy-Vágytól az ágyig

Almássy-Vágytól az ágyig

5.0

|Views: 1,442|Likes:
Published by margo35

More info:

Published by: margo35 on Feb 22, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/01/2013

pdf

text

original

ALMÁSSY

VÁGYTÓL AZ ÁGYIG

Népszava © Gyöngy László, 1990 ISBN 963 322 9545

1.
Mozdulatlanul feküdtem az ágyban, és úgy tettem, mintha aludnék. Arra vártam, tőnjenek el végre, hogy felkelhessek és dolgaim után lássak. Csupán azért viselkedtem ennyire tapintatosan, mert nem akartam zavarba hozni a bátyámat, akivel válása után kénytelen voltam újra megosztozni ezen a falatnyi szobán. Ámbár, ha jól belegondolok, benne nem sok tapintat lehetett irántam, mert felhozta hajnalban ezt a kurvát, és azóta nem álltak meg egy pillanatra sem, recsegtették az ágyat, cuppogtak, hörögtek és nyikorogtak. Nem tudom, mi a francot gondolt a bátyám, hogy ennyi zajra nem fogok felébredni... Mindenesetre minálunk nem volt szokás eddig a nyilvános szeretkezés. Magánügyként kezeltük, nem okoztunk vele kényelmetlenséget a másiknak. Arról már nem is beszélek, milyen görcsben állt reggelig a Helyeském - magamat képzeltem minden sikkantáshoz, nyikkanáshoz és sóhajhoz. Résnyire nyitottam a szememet. Nagyon kíváncsi voltam arra a nıre, aki majd három órán át képes volt ébren tartani a bátyám férfiasságát. Nem szégyenlıs, azt rögtön észrevettem, de azon sem csodálkoztam, hogy a bátyuskám ennyit vállalt érte. Szıke volt, nagy mellő - talán túlságosan is nagy -, keskeny csípıjő és hosszú combú. Megrázta a hosszú, sőrő sörényét, ahogy megállt az ágy mellett, nagyot nyújtózott, aztán kezdett csak minden sietség nélkül öltözni. Közben a bátyám sőrőn oda-odapillantva az ágyamra, egyre sürgette. Miattam kár volt sürgetnie, nem kellett volna, egy ilyen nıt akár órákig is elnéznék. Végre mind a ketten eltőntek. Azonnal mőködni kezdett az agyam - ahogy szokott -, mert nıben ugyan van hiányom, de fantáziálásban soha. Elég, ha megállok egy pillanatra a nıi kalapos elıtt, s máris érzem, hogy férfi vagyok, legalábbis van készségem! Szomorú dolog ez egy huszonkét éves fiatalembernél. Valahogy nem jön ki a lépés, pedig nem vagyok túlságosan gyámoltalan, nem vagyok csúnya és mőveletlen sem, hiszen ha minden igaz, akkor hamarosan megjelenik az elsı novelláskötetem. Mindezekkel együtt vadul fantáziálok, s minden este elmondom az imámat, valahogy így: "Adj, Uram, holnap egy vérbı nıt végre nekem is!" Látom tehát magamat azzal a nıvel, akit az elıbb kísért el a bátyám...

Talán egy presszóban ültem, és bágyadtan iszogattam a mai napra szentelt utolsó - vagy elsı, mivel éjfél elmúlt - konyakomat, amikor észrevettem az asztalnál szintén magányosan üldögélı szıkét. (Egyébként a valóságban nem szoktak körülöttem szıkék üldögélni magányosan, valakire várva, esetleg éppen rám!) - Csak nincs valami baj? - lépek hozzá lazán. A megszólítás banális, de ez most mellékes. - Azt hiszem, nincs - mondja szomorkás mosollyal, mintegy felbátorítva arra, hogy üssem tovább a vasat. - Megengedi? - mutatok a mellette lévı székre. Csak biccent, nem tiltakozik a társaságom ellen. Azt hiszem, ugorhatok, a szöveg, az változik, de a szándék ilyen késı éjszaka egyértelmő. Percek vagy fél óra alatt jutottunk el odáig, nem lényeges, a fontos, hogy eljutottunk addig.

Taxival hozzánk - még jó, hogy gondolatban mindig van elég pénzem. A bátyám nem lakik itt, természetesen, mint ahogy anyánk a valóságban nyaral - a húgához megy minden tavasszal, és csak ısszel jön vissza. Felmegyünk hozzám. Még kimondani is jó; felmegyünk hozzám, egy nıvel. Fıleg egy ilyen szıke, bögyös álomőzıvel. Leült az ágyamra, aztán szó szerint birtokba vette, elıbb lerúgta a lábáról a cipıjét, aztán kényelmesen elnyújtózott, féloldalt felkönyökölve, arcát a tenyerébe támasztva. Én az elsı kezem ügyébe esı ruhadarabbal letakartam az íróasztal olvasólámpáját, s kellemes, tompa fény öntötte el a szobát. Melléültem, s kezemmel elıbb a haját, aztán az arcát kezdtem simogatni. Jólesın vette tudomásul a becézgetésem, és hanyatt vetette magát az ágyon. Kezem most már kalandozni kezdett a blúzban, és kellemes halmokról számolt be mind a két mell. Hatalmas volt, telt és kemény. Olyan hatalmasak, hogy aggodalmaskodni kezdtem, vajon mit lehet ekkora mellekkel kezdeni? İ rávezetett. Felindultan, kapkodva gombolta ki a blúzát, mintha lemaradna valamirıl, és csak percei lennének hátra, aztán mind a két kezemet ráhelyezte az egyik mellére. Elég nagy a kezem, de a tenyerem szétterpesztett ujjaival is csak a fél mellét tudtam betakarni... Fejemet a mellére húzta, s mint a kisgyereknek szokták, úgy adta a számba a bimbóját: - Szívd! - parancsolta, s én örömmel engedelmeskedtem. Visszaváltoztam kisbabává, és szoptam, pontosan úgy, ahogy az öntudatlan gyermek, s bár ez az egyetlen mell elfedi a számat, az arcomat, azért érzem, ugyanezt teszi ı is a másik mellével, ugyanúgy cuppog mint én, idınként megvonaglik a teste. Most felfedezı útra indulok, egyre lejjebb, s engedelmesen nyílik szét a combja, akadálytalanul siklik fel a tenyerem a selymes tapintású bugyiig. Örömmel simítom végig dúsan kitüremkedı szeméremtestét, becsúsztatom a kezem a selyem alá... Sok dolog nem akad ott, hiszen mellérzékeny, s annyi a lucsok a puncin és a szırzetén, hogy az fut át az agyamon, csak nem pisilt be? De errıl persze szó sincs, csupán annyiszor élvezett el talán, ahányszor megszívtam a mellét. Ez a gondolat annyira felizgat, hogy sebtében ruhástul teszem elıször a magamévá. Lábát annyira széttárja, hogy már attól tartok, szétreped a teste. Ölét felfelé feszíti, s magába nyel olyan erıvel, úgy érzem, nem telik be Helyeskémmel, és utánaszív engem is félig vetkezetten. Amint mozogni kezdek benne, a tengeren találom magamat, kiszolgáltatva a hullámok kényére-kedvére, mást nem tehetek, csak amit ı enged, várom, csillapuljon a vad háborgás, s talán majd csendesebb vizeken megkapom én is a magam kéjadagját. Olyan erısen és akkorákat dob rajtam, hogy a szeméremcsontom fájdalmasan ütıdik az övéhez, a mellét elengedve kénytelen vagyok két kézzel leszorítani a csípıjét, s ebbe a szorításba bele kell adnom minden erımet, hogy féken tudjam tartani. Végre csillapszik, megadja magát... - Fantasztikus voltál - mondja majdnem tárgyilagos hangon, már nyoma sincs hangjában a szenvedélynek. Döbbenten mozgok tovább, még visz a lendület... aztán leállok, mert csak fekszik alattam, moccanatlanul. Zavaromat tetézi, én vadul lihegek a harctól, ı csendesen szuszog. Tétován újra megfogom a mellét, s mintha kapcsolóhoz nyúltam volna, újra megindul a csípıje hullámzása. Végre rájövök, hogyan kell szabályozni a mozgását, hogy nekem is jó legyen. Idınként nyúlok csak a melléhez, s így egyszerre lépjük át az örömök kapuját. Nem hagyok neki sok idıt, kihámozom a ruhájából, én is levetkızöm, aztán újra kezdjük, mert ilyen hatalmas mellekkel nem képes betelni az ember... Lovagol rajtam, s mellével pofozza az arcom, feltérdeltetem, hátulról nyomulok bele, s elırenyúlva próbálom összegyőjteni óriási

mellét, nem sok sikerrel... Amit egy nıi mell adhat egy férfinak, azt mind megkapom, s adja is örömmel, mintha csupa mellbıl állna... aztán, amikor két összeszorított hegyének völgyébe rakom Helyeském, összerázkódik a hálás örömtıl, s biztat, ürítsem oda a spermámat, s mikor megteszem, mint a balzsamot keni szét testén... Így és már más változatban szoktam hát fantáziálni.

- Te még ágyban vagy? - lepıdik meg bátyám, amikor visszajön. - Nehéz álmom volt - célzok az éjszakai zajokra. - Ezer bocs - mondja, és hanyatt veti magát az ágyán. - Nem volt más lehetıségem... Ha láttad volna, megértenél... - Semmi gáz - legyintek, de nem foglalkozik velem. - Ha el tudnád képzelni, mi mindenre... - ijedten elhallgat, mi nem szoktuk kibeszélni az éjszakáinkat. - Na ne mondd, el tudom képzelni! - vicsorgok rá, mert most is meredten áll Helyeském, s még jó pár percig kénytelen leszek a paplan alatt megbújni, nehogy felfedezze röhejes állapotom. - Mész ma a szerkesztıségbe? - kérdezi semleges témára váltva. - Megyek - bólintok rá örömmel. - Kiadják? - Legalábbis biztatnak vele. Hallgatunk, más-más okból. İ az éjszaka fáradalmaitól elcsigázva egyre mélyülı szuszogással alszik el; ha tudná, hogy irigylem érte... Valósággal elmenekülök a lakásból, nem vagyok képes tovább hallgatni az elégedett morranásait - álmában újraéli a kalandot? -, nyögdécselését és hánykolódását, amint öntudatlanul illetlen mozdulatokat tesz. Tizenegyig bıven van idım, hát gyalog indulok el, végig a városon, és bizakodom, a szerencse istenasszonya talán ma megkönyörül rajtam: utamba hozza végre azt, akit évek óta hiába várok. A bı négy kilométeres távon, a szerkesztıségig, minden nı áldozatává válik a képzeletbeli szeretkezéseimnek - már persze azok, akik bármivel hatni tudnak rám, lassan ott tartok, hogy elég lesz csupán, ha nem férfi az illetı. (Beleırülök!) Hol a bérház kapualjában játszódik le az aktus, a kiszemelt áldozat egy kukára támaszkodik, s én hátulról... Hol a játszótér délelıtti árnyas bokrai alatt döntöm hanyatt az anyukát, miközben a totyogó gyereke a homokozóban sikongva szórja a másikra a homokot... vagy a kirakatrendezıvel a ponyva mögé bújva fonódunk össze a próbababák hiányos végtagú testei közt... vagy zöldre váró autóba ülök be, és míg a lámpa vöröset mutat, a csinos vezetı szabadra állítja a jelzést... vagy... a villamoson a vezetı függönnyel eltakart helyén ülve gondoskodom az ölembe térdelı lányzóról, ne csak jegyén találjon lyukat az ellenır, de a két combja között is ki legyen lyukasztva...

barna bimbójú melleket.. és a mennybıl szakad rá egy jókora darab.magam mögött az ajtaját. hogy szeretnék majdan elballagni a pénztárhoz.. Nem ıt kívántam. még szinte csecsemı írónak számítok. míg meg nem láttam a titkárnı meztelen húsát. Néztem. . szeretnék inni a ringó titkárnıjének kávéjából miközben újra és újra kávét kérek tıle.Faludy után szabadon -. Nem vagyok hülye! Én ezt az ajtót még gyakran szeretném kinyitni. Ott átadtam magam . megpróbálta kijavítani az alapvetı hibákat.. Hej! Ha rácsaphattam volna az ajtót. egyébként láttam rajta. már gyereket is szoptatott.. ahol ilyen helyen nem volna szabad. Forrt bennem a düh. mint kellett volna. hogy úgy mondjam. kiszédültem a folyosóra. de a munka heve tette közszemlére az érett. a köldök sötét árnyaival. egyedül ı hivatott eldönteni. és. annyit. Ehelyett mi történt? Megértı mosoly. új idıpont egyeztetése. mintha tudatosan. a legszokványosabb hivatali meztelenkedést láttam.beláttam egész a köldökéig -.2. lányos ívét. Kiszédültem. hogy ez a magamutogatás nekem szól. talán furcsa. amit írtam. kiszínezte máris a képet.meg sok egyéb marhaságot -. mint szerettem volna. esztétikát.kiáltottam volna rá a legszívesebben. csipkés fehérnemő. éhes vágyat kiváltó és ígérı falatnyi vagy nagy kiterjedéső textília. s mit ne mondjak. de a tudat. egyetértı bólogatás. Nem volt annyira pıre. egészen addig. amikor becsuktam ..Miskároló! . Figyelmetlenség..valami iromány fölé hajolva az asztalra könyökölt. elıbb csak a mell bimbóudvarát festette egyre sötétebbre. s ahová nemcsak kezemmel. Két mell. ha jól belegondolok. árnyat. aki él és virul! Miközben vörösre vált arccal egy zavart "jó napot"-ot hebegtem. a hetyke kis gödröcskével. tanult filozófiát. és azt hiszi. megtette elsıdleges kötelességét. elolvasott pár ezer könyvet. aztán a hasnak adta vissza a régi.vagy asszony? . hisz oly közelségben van állandóan azzal a testrésszel. Nem áltattam magamat azzal. bár túl sokat a valóságban nem láttam. semmivel sem különb a hozzá hasonló funkciót betöltıknél. kezemben a zizegı csekkel. elsı novelláskötetem is "Gügyögések" címmel jelenik meg. de éppen elég ahhoz. és nyomban le is ültem egy barna mőbır fotel ölébe. ahol amúgy is többet kalandoztak a kelleténél.. de nem annyiszor. hogy ágyékom lüktetni kezdjen. Kiherélte a legjobb gondolataimat. hogy láthatnék. ha az ajtó becsapódását némi falpergés kíséri. a legpergıbb párbeszédeimet húzta meg. többet mutatott a mellébıl . jó-e az. ahová kezem már eltévedt párszor. hogy a végén a képzeletbeli szeretkezésekhez sem áll fel. hisz teljesen hétköznapi. Álltam megigézetten. irodalomelméletet . és liluló fejjel szédeleg a gatyámban a farkam. hogy nagyon régen nem hegedültem két asszonyláb között. Minden nıt. Nem kell semmi rosszra gondolni. Elvégzett egy vagy több egyetemet.. a hetyke huszárhadnagyommal indulnék vitézi rohamra. Persze az sem utolsó érv. Minden ruhadarab közül ezt kedvelem a legjobban. ahol elkezdıdik a mindig jól kibélelt. barátságos kézfogás. dermedten.. hogy gondolataimat oda terelje. akár kacérságból tette volna. nem. mert belém hasított a gondolat . Ez a villanásnyi idı éppen elég volt ahhoz. nyelvemmel. A lány . "dramaturgiailag" az egész könyvet felborította. de számmal. Azért forrt bennem a düh. De szerettem volna. mind szemtelenebbül kitüremkedı bimbójúra. İ azt mondta. amelynek semmi máshoz sem hasonlítható kellemes hangja van. vérem összefusson ott. majdan.nem csaptam! .. Mennyi titkot. Még kimondani is jólesı érzés: bugyi. majd siklott egyre lejjebb.

amely vágtatva vitt magával.Mirıl beszélsz? . Egyetlen pillanat. amely nékem már nem egy álmatlan éjszakát okozott. és betámasztottam vele a kilincs alatt az ajtót..Komolyan gondoltad? .. Fogtam egy karosszéket.súgtam neki.. . . Apró. . .tartotta engedelmesen a nyakát.nézett körül csodálkozva.Az ne legyen gond! . és alig érintve morzsolgatni kezdtem. szemben az ablakkal. aztán mindkét tenyeremet rásimítottam a mellére. és amilyen finoman csak lehetett. mielıtt szültem. csak a bátorság hibádzott. egyúttal szabaddá tettem mind a két mellét. de szóval is meg kellett gyıznöm: . .nézett fel huncut mosollyal. aztán kezem ott tartva a másik kezemmel is megcselekedtem ugyanazt. hiszen volt érzéke a szexuális kényszerhelyzetekhez.izgatta ıt is a faramuci helyzet. De egyetlen értı pillantással.Gondolod? . valóban olyan szép-e a melled. . és látni engedte mellét..Igen . és így láttam újra a kilépésem után történteket: Az alaphelyzet nem változott semmit. hogy a leheletem felborzolja a kis kagylójú fülecskék mellett kunkorodó pihéket. .A fınököd bizonyára azt gondolja.. Majd. de ı már mindent értın kiegyenesedett az íróasztal mögött. Ekkor szakadt fel torkából az elsı nyögés. Rémült..próbáltam felidézni a híres mővet.Persze a véleményalkotáshoz csak ennyit látni belıle. majd a vállát. . hogy minél jobban érvényesüljön barna bıre.. fényes nappal.Hát ha még akkor láttad volna. hogy szomjamat oltsam? .a szándék megvolt benne.Eddig jó .Hogy akarod? . aztán.Miért vicceltem volna?! . barna udvarú bimbó. így folytatta: . Becsúsztattam a kezemet a kötött ruha vállpántja alá.Illésem szekerének. . elıbb az arcát. hogy eldöntöm.mosolyogtam. .adtam az ártatlant. elromlott a zár..Hát jó . talán azért..Finom? . majd éppencsak felületesen. alig érzékelhetı rándulás futott végig a testén.Itt? .Ha szomjazó vándor lennék. s szám szomját oltani melledre térne. . kevés.Miért ne hagynám? . . Finoman ujjaim közé csippentettem. aztán ugyanígy tettem a másik ajtóval is. megérintettem a mellét. nem? Honnan tudja.. Nagy.adta meg magát engedelmesen. Én is megkerültem az asztalt.Nagyon boldog lenne vele még most is nem egy tini lány.még folytattam volna a meggyızést. majd akkora. amikor észrevette. ha próbálkozna a kijövetellel. egy szerkesztıségben? Te meg vagy ırülve! . inkább fakadni kész rózsa. a titkárnı. hagynád-e leányzó. és két kezét arra a buja csípıjére tette. Katalin.. de beletörıdı fájdalom is. . elkerekülı szemmel nézett rám.Bízd rám magad! .Csak annyiról van szó. . Elıbb csak az egyik kezemmel simítottam végig lassan.. Apró csókokból gyöngysort fontam rá.Ne félj semmitıl! folytattam a suttogást. mint gondolom. majd meg is erısítjük ebben.A fınök. úgy. vagy bárki. tartásán mit sem változtatva. lehetett éppenséggel benne elégedettség.nem értettem pontosan. és megálltam vele szemben. mint a hüvelykujjam. . A fenekével az íróasztalnak támaszkodott.kérdeztem a füléhez hajolva. A másik ajtó éppenséggel lehetne zárva is. . . . hogy . és ahogy végighúztam a tenyerem forró válla és karja bırén. . éppen úgy magába feledkezve hajolt az íróasztala fölé. hol kalandozik a szemem. nem is bimbó az már.Atyaisten.igyekeztem a hangomat a legmelegebbre igazítani. hogy mi bujkál a hangjában.

.. egész estét betöltı. hagyta. amely a tarkómat érte: . Kezemet rácsúsztattam a derekára. fekete pamacs közül kitüremkedı. a lihegést és a sikolyt. haladtam egyre feljebb. mert elıvettem a Helyeskémet. Aprót sikkantott. ne szőnjön meg a varázs egy pillanatra sem.Csodásan.. amint a szırfogó bırredı elejére siklott a középsı ujjam. hiszen a melle. még. azt most a szám és a nyelvem folytatta. ahogy levettem róla az utolsó ruhadarabját. míg el nem érkeztem addig a pontig. a bizsergetı nyelvkörökkel. kezével az asztal szélébe kapaszkodott.a medál is meglegyen. éppen csak érintve.. mert engedelmesen megemelkedett. fejét teljesen hátrahajtotta.. maradék józanságával suttogott valamit az ajtóról. körözni kezdtem a klitoriszán. Nem kellett nekem biztatás. . amint csípıjét elırefeszítette. elırefeszítette a felsıtestét. marokra fogtam a dús szırt. Amikor letérdeltem a lábai közé.. de szabadon mozgott a nyelvem. és belelihegtem melle völgyébe: . Nem hagytam sok idıt a tétlenségre... dús. új és új helyeket mutatva rajtuk. mind lejjebb kerülve érett fenekéhez. Lúdbırzött a háta. hogy győrött hurkaként essen a lábai köré.. ı úgy rántotta magát ellenkezı irányba. lábát szétdobva elélvezett. tiltakozni próbált. helyrıl. Ráborultam. Azt hittem.Még. rám. de a csípıje mást mondott. kezemmel a térdétıl kiindulva köröket és más ábrákat rajzolva a combja bırébe. borzongások. s fejét elırekapta. apró körökkel.. soha sem érek fel a dús. és mert én nem csupán mellvizitre gondoltam. lábát széttárta. hogy az elıjáték túlontúl is jól sikeredett. fekete haja hullámzó zuhatagként omlott le.. te drága! Látni eddig csupán annyit láttam belıle. mert éreztem. Várta a folytatást. mert a két mellhez kevésnek bizonyult kettınk négy tenyere. miközben a másik kezemmel simogattam a mellét. Bal kezét a szájához kapta. aztán. amit eddig csak az ujjaimmal tettem. hetyke kis ádámcsutkájától lefelé haladva végigcsókoltam.. beléhatoltam. Magamhoz öleltem a testét. Kezemmel simogattam a vállát. és párszor végighúztam a lucskos puncin. Jókora területet kellett bejárnia. s én vigyáztam arra. és az igencsak megtette a magáét. és beleharapott a saját tenyerébe. Engedelmesen tartotta a két mellét. hosszan. közben a szám egy pillanatra sem pihent. amennyit testközelsége engedett. nyálasan csillogó. a melled.. míg el nem értem a bugyijáig. izomrángások cikáztak. hogy kezem áttolja a csípıjén a ruhát. . ahol még nem érte a szám. s amint én löktem. ami árulója lehetett volna a szó szoros értelmében nem helyénvaló esztelen tettünknek. amint le és föl huzigáltam a nedvesedı résen.. talán nem itt kellene befejeznünk. remegve.. hogy kellı síkosságot kapjon. szaggatottan. arról. Hanyatt dılt az asztalon. Hátratámaszkodott az íróasztalon. vérbı és már-már lilásan feketébe hajló punciig.. nem bírt betelni a csókkal. szelíd erıszakkal ráültettem az íróasztal sarkára. Másodszor akkor élvezett el. és játékosan megcibáltam. zihálva. így fojtotta vissza a nyögést.. apró rándulások özönében kapott lángot az elsı perzselı szava.. ahogy pestiesen mondják. szép. ahol a két mell simult lágyan kétoldalról az arcomhoz. dılt felém. nem volt ez kevés. Valami butaságot suttoghatott. a hátát. Fejem mozdulatlanságra kárhoztatva szorult a satuként összezáródó két combja közé.Folytassad. míg én becsúsztattam kezemet a bugyijába. szemét a kezemre szegezte. amikor én belelövelltem forró magom.

és onnan próbálom meg felhívni. hogy majd mi lesz ott lent. Nyálas csókokat. mikor valamelyik felügyelıtanár elsétált mellettem. mégsem tartozik idegenekre nemi nyomorúságom részletes ismertetése. bízva fantáziálásom megvalósulásában. azt csak ı tudhatta. nem tudtam a témához hozzászólni. de mindez hol Jászalsószentgyörgyön. hogy addig nem veszem le róla a szememet.Eddig jutottam gondolatban. .. Hangosan viszont azt feleltem: . csontos csípıket és pelyhezı puncikat adott nekem még csak a sors. totális szeretkezés. fıleg azoknak járt a szája. kamaszos lihegéseket. nem igazán sikerült. hogy tovább firtassam a dolgot. mindenképpen meg kellett kapnom Ágit. az alatta elterülı perzsamintás szınyegen. de gyorsan visszakoztam. Tizenhat éves voltam. pattanásos. mint ablakos tótnak a hanyattesés. Ezek a képek azonban annyira villanásszerőek voltak. Voltak Eszterek. csak NİVEL nem volt még dolgom. sem bátorságom nem volt.. Anyám azzal a jelszóval. hazudok. hogy egyetlen keresztkérdéssel rám tudják bizonyítani. Hallgattam hát a DOLGON már túlesettek nagyszájú fecsegését. abban a biztos tudatban. ha kicsit is felizgultam. amíg el nem kanyarodik a folyosó végén. Voltak lányok az életemben. Júliák és Máriák. akkor túlfőtött fantáziám sokkal színesebb képeket alkothatott volna. alig zsemle nagyságú melleket. ugye. akik már részt vettek hasonló közös nagy népi szórakozáson.. Bókoltam a távolodó fenekek elıtt. hogy közösségi élményekre van szükségem. túl néhány. de nem rendelkeztem megfelelı páncélozással az anyai szív nehéztüzérsége ellen. visszamegyek a titkárságra. csak leültem egy pillanatra. és ez már végre cselekvésre kényszerített. Voltak tehát lányok az életemben.mondta ı. nagy szeretkezések képe pergett az agyamban. a mindent felkavaró. .feleltem természetes egyszerőséggel. a süppedı fotelban. sovány és esetlen. . amikor nyílt az ajtó. Dombóváron vagy Sopronban. de nem találtam meg a szeretkezés valódi. a nekünk lefoglalt vagont már megtöltötték a hozzám hasonlóan számőzött srácok és csajok. Igyekeztem szerényen meghúzódni a háttérben. és lesiettem a lépcsın. mert elemi erıvel tört rám újra az elıbbi fantáziálás. drágám. és kilépett rajta Katalin.Elfelejtett valamit? . Bólintott csupán. Huszonkét éves voltam. magamban. magával ragadó örömét. mindent átható. azonnal. ha most ı lett volna itt. hogy rögzíteni. A szüzességemet sikerült ugyan többszörösen elveszítenem. féltem.nézett rám a hivatalos érdeklıdést egy parányival sem túllépı személytelenséggel.. Ebbıl szeretkezés talán soha nem lenne. ringatva csípıjét. köszönöm. félresikerült simogatásokat. most. kibontani nem lehetett ıket. amit már nem kívántam. hol Bugacon. nem tudtam mit kezdeni hosszú végtagjaimmal. hát ott ültem két osztálytársammal a vonaton. hogy beszélgetést kezdjek vele. s nem tagadom. szeretkezések az íróasztalon. mi az. Erzsébetek és Zsuzsák. egész énemet. aztán elindult. erınek erejével elküldött Z-be. Amíg néztem a kihívóan ringó fenekét. kukorékolt a hangom. de talán a szüzességem elveszítésének történetével tudom leginkább megértetni. amelyet akkor sem hagytak abba.Semmit. Még hiányzott a VALÓDI beavatás. Sietnem kellett. Persze ment a nagyképő duma. de közelíthetném esetleg "álláspontomat". pattanásos bıröket. milyen szép a melled!" . még a szekrény tetejét is számításba vettem. a kis nyírségi falucskába málnát szedni. kérészélető kapcsolaton. eszembe villant Ági. Ági számomra az örök Éva.Értem . mint majd minden kamasz. Nekem sem jogom. Úgy kellett nekem ez a táborozás. Már arra gondoltam. rögtön. Ott lángolt a testemben. megdicsérni. de mit értett ebbıl. "Hogyne.

Megvolt . kezemet pedig nemes egyszerőséggel bevezette a combja közé.. és azon imádkoztam.súgta Karesz. . Karesz persze abban a pillanatban eltőnt a bombázóval. Amikor a krapek magához tért. Jó barátok lettünk attól a pillanattól fogva. elıbb csak szelíden megkóstolt. de amikor nem díjaztam kellıképpen a humorát. Berendezkedtünk. bár egy szót sem hittem el belıle.. nekem elegem lett ebbıl az egészbıl.neki hiányzott a szépérzéke. bokros részre. végül megragadott ott.próbáltam visszakozni. A fı hangadó. Én csak akkor fogtam fel. Bejutottam valahová.. Nem úgy neki! Magára rángatott. . és elıvette Helyeském.mint rendesen . életemben elıször. és az út hátralevı részében már csak engem etetett a zaftos történeteivel. és. Tétován erre-arra tapogatóztam. a tábortőz. Atyaisten! Mi lesz itt?! Nem lett semmi. és ezzel elérte. . tudtam.. ahol. aztán este. de nem vett róla tudomást.kacsintott újdonsült barátom Z. .. de ahogy a Hold halvány fényében megnéztem az alattam pihegı Juliskát. hogy nekem kell a csúnyábbikkal foglalkoznom..Érdekelnek a hangyák? . hogy minél hamarabb leteljen ez a két hét. de szó nélkül felálltam. Egy csontvázon feküdtem: és én ennek tudtam örülni? .. a combizmom került sorra. és kezdett velem szórakozni.. nincs semmi keresnivalóm.Az enyém nem hagyta magát. Nem bírhatott magával.Zötykölıdtem. (Én akkor még nem sejtettem. ez a legnagyobb öröm. Mozgott alattam. hogy csak két farkunk van. Helyeském meg. ocsmány célzást tett nemi hovatartozásomra. megrémültem. tılünk alig pár méterre.) Az én kis békám feltüzesedett ettıl.. Karesz el-eltőnt a sőrőben. markolászni kezdett. hogy egy vasgyúróval kerültem össze. én meg ott maradtam a kis nyiszlettel. Lesz annyi puncink.érdeklıdött Karesz. ahogy a lányok elmentek. s mit volt mit tennem. aztán egy jobb csapottal betakartam.vontam meg a vállamat. . megajándékozott a legnagyobb örömmel. Nem kell semmi különösre gondolni.kérdeztem.Mit? . mert elıbb a karizmomat ellenırizte. Juliskám nem csinált nagy faksznit a dologból. le a sliccem. és újra visszatette a kezemet a lába közé. Helyeskémet beigazította. . .én tıle nem kevésbé. csak tapi. K..Komoly? . mi lehet örömének okozója. egy félreesı. az a hülye fasz. hogy végképp elment a kedvem a dologtól..Mi volt? .Majd Karcsi bácsi elrendezi a dolgokat. annyi szırt sem találtam ott. aztán a vállizmom.. és amikor végül visszatért. kiszúrta a mély hallgatásomat. hogy Helyeském. csupán azért. mit is csinálnak a bokrok mögött. O. hogy végre mondjak valamit. hogy magukkal hurcoljanak a barakkok mögé. . hagytam. Közülük az orosztanárnıje gerincre vágása a legérdekesebb. két lány lépkedett mellette engedelmesen. azért jól szórakoztatott.Én úgy tudom.Bízd ide magad! . rogyásig. mert a bombázó rémült örömmel vetette rá magát Kareszra. Na. elvette a szüzességem. valami kispesti bunkó. odajött.csúf kis béka. kezdte emelgetni a fejét . mert Kareszék nem nagyon titkolták.. csak csontos bırkét. elıtt. Nem voltam agresszív gyerek. lehúzta magáról a bugyit. s visszatérhessek akkori kedvenc hobbimhoz. amitıl nyikkanás nélkül hanyatt esett a padok közé. ahogy kell. . amikor pedig hanyatt dılt. ott nincs izom .. . akit egyetlen csapással a padlóra küldtem. de nem éreztem mást. amikor megtudtam. a másik .nézett a szemembe hitetlenül.kérdeztem a gyanútlanok ártatlanságával. a vacsora után. Elkezdett sipítozni. Erzsi és Juli. Úgy égnek a mogyoróim. és elkezdett fogdosni. hogy mennyire undorodik a hangyáktól . hogy ki kell vernem. hogy sajnálni fogjuk. a hangyák életének tanulmányozásához. Gyönyörő volt az egyik. és kezet fogott velem.Majd holnap más lesz a felállás! . Akkor legalábbis azt hittem.

másnapra tényleg beújított két csajt. ahol szerintem kellett. mint örömszerzés. a kivilágított szobában kiderült. kis ágyba való darab.Te . Szıke. Míg aztán beütött a tizenharmadik nap . hanem harangozás. Az egyik túlbuzgó paprikamarcsi . .. ha kivered a farkad . hogy pettinggel kielégítsen. akivel nappal végig mertem volna menni a táboron. rendben? .bökött meg Karesz.mondta. újra megtette a magáét. amikor két lány is jutott mind a kettınkre.mindig tudtam. mert esküszöm. akkor Edit az ellenkezıje. amikor Karesz szorosan eléállt. és visszalopakodtunk a helyünkre. ha már benne vagyok.bólogattam. de amint hanyatt döntöttem és lerángattam a bugyiját.. pedig már majdnem elaludtam.Rendben . mert én addig nem tudtam elélvezni. de egye fene.Hogy.Na. Erre aztán akkora forgalmat kezdtünk lebonyolítani a bokrosban. pedig én tehettem róla a legkevésbé. hogy rémületében nem csinált botrányt. Mintha egy feneketlen kútban próbáltam volna vizet keresni.. Persze ez sem volt valami világszépe. A negyedik napon már hírünk ment a táborban. mert Istenemre mondom. hogy volt nap. A mai napig sem értem. hogy neki ismét nem sikerült. akik azt tárgyalták egymás között.. Karesz szidott. nem törıdve az ízlésemmel. hogy jobb.Legfıbb ideje .förmedt ránk.egy táborvezetı .Gyertek velem! .felelte pimaszul Karesz. mitıl élvezett Edit akkorát.. mit is várnak tılem. annyi színhúst láttam. mert a srácok kiröhögtek volna. . .Kirúgnak minket . . Türelmesen vártam.. majd én ellátom a bajotokat. Bent. Hájas.csak hápogni tudott. hogy egy fiatal egyetemista csajról van szó. A csaj alig ért a válláig. neki végre volt bozontja. A lassan már törzshelyünknek számító bokros részen találkoztam a következı lánnyal. hogy az inkább volt számomra kínzás.Holnap szerzek két másik csajt.. Szó szerint sorban álltak értünk.kérdeztem súgva Kareszt. Ez aztán.Megbasztunk két kis önként jelentkezıt társadalmi munkában . mert lágy.. és mentünk botorkálva a nı után. egyelıre még csak a lányok között. mint a bokrot. Most már azért volt valami halvány fogalmam arról. alig ültünk le. hogy megint csak elment a kedvem a dologtól. ahogy gyalultunk két újabb jelentkezıt. megköveztetett volna minket! . hogy milyen nagy szám a kefélés velem és Karesszal. bár az új lány mindent elkövetett. amíg rá nem segítettem a kezemmel. Mondanom sem kell.Menjünk! . és Helyeském játszotta a harang nyelvét. Már kezdtem nagyon unni a dolgot. . . . mit.. Helyeském viszont.Mit csináltatok? . Szörnyő volt. a tizenkét lány közül nem akadt egy sem. nem szeretkezés volt az. . kezem máris a szoknyája alatt ügyködött. Eddig juthatott a felháborodással. . Ez így ment tíz napon keresztül. és elindult elıttünk az ügyeletesszoba felé. . Ha a tegnapi lány sovány volt. süppedıs zsírpárnákra tapintottam rá combjai találkozásánál..Ha csak felizgatnak.válaszolta. . akkor úgy tud fájni a mogyoró.mormogtam félig öntudatlanul.. . olyan ügyetlenül rángatta Helyeskémet.mondtam. Egyik sem volt világszám. és Edit nem kis csodálkozására ott kezdtem. akit Karesz kiszemelt nekem. hogy a tizenhármas szerencsétlen szám -. ugyanis lebuktunk.adta meg a szerinte egyetlen használható tanácsot. szemüveges.Mi lesz? .rajtakapott minket. Még az a jó. amíg elintézi a mogyorófájdalmat megelızendı kiverést. Harmadnap nekem is Karesz módszeréhez kellett folyamodnom. löttyedt has terpeszkedett elıttem.

magához szorította. és igazán nem lehettem magammal elégedett. mi sem természetesebb. beülök az Ádám teraszára egy korsó sörre. Azóta eltelt néhány év. szerencséje. Mi a fenét csináljak egy óráig. nem tudja. kevésbé. azután leballagok a Duna-partra. mint szerelmi üzeneteket közvetíteni a titkárnıje és holmi jöttment alakok között.. aki a Sörház utcában. éppen elég világosság maradt így is a szobában az udvari lámpától. hogy elég lett volna egyetlen hangos szó. ott eltöltök húsz percet két korsó mellett. Volt ugyan ebben az idıszakomban vagy harminc nı. egy üzekedni kívánó kannal beszél. a másik kezével meg hátulról belenyúlt a melegítınadrágjába. ha azt hiszi. Nem ellenkezett egy pillanatig sem. helyet cseréltünk. és zamek! Nagyban ment a móka. mire valószínőleg elıkerül? Úgy döntök. Mindenesetre most pótolni kell az eddigi folyadékveszteséget. ha azt hiszi. Lassan bandukoltam.. de még mindig csak gyenge kezdınek tekintettem magamat. Mondta. ez a rövid tanfolyam az alapfogalmak megértéséhez igazán elégségesnek bizonyult. és lehúztam a csajról a melegítınadrágot. aki tapogatózva keresi a boldogsághoz vezetı utat. intézetben veszi fel a fizetését. hogy lehet ezt a mőfajt jól is csinálni. bár nagyon zavart. és gúnyosan hozzátette. Elıbb lekapcsoltam a villanyt. de ki nem nyitná a száját. . ahol kiveszik a nyolcszorosára dagadt mandulámat. Na.. Karesz felmarkolta. Szinte láttam. ahogy mély meghajlással búcsúzkodik. Hosszú és értelmetlen szövegelésbe kezdtem Ági hivatali fınökével. de nem bírt sehogy sem Karesszal. Akkor sejtettem meg.így kénytelen volt felnézni a srácra. hogy Ági léha teremtés. és egyébként is. éppen most készülök a kórházba. többször elrebegett kézcsók után elnézést kért. Megbocsátottam neki. Nekem csak az volt a furcsa.) Tisztázzuk. Az utcán az elsı jó telefonfülkében izzadva megpróbáltam túlkiabálni az autók zaját. jó kis séta ebben a dögmelegben. reggelig nyüstöltük a lányt. amikor én már a lány tenyerébe élveztem. akkor szüret. aki fáradságot nem ismerve gondoskodik rólam. Amikor Karesz is végzett.. és rajtunk az egész tanári kar. és lefektette az ágyra.. én Ági nagynénje vagyok. ketten összesen megdugtuk vagy húszszor. Innen tíz perc séta. de egyébként is kezdett igazán melegem lenni .. aztán mögéjük kerültem. mit képzel ı az én unokahúgomról. a lányt. hogy elıttem kefélnek. aki arról gyızködött. hogy átadja az üzenetet. és különben is. Nagyon téved. amikor megszólalt a lány: . N. hogy minél elıbb megszabadítsam a fölösleges cucctól.. Harminc fok.folyt rólam a víz. A csaj kapálózott egy darabig. plusz két korsó. (Délelıtt tizenegykor hol lehet? Csak nem kefélni vagy a..Nem kell ebbıl ekkora ügyet csinálni . mert keze máris Helyeskémen. mert Karesz még sehol nem tartott. megfontolva minden újabb lépést. mindenféle típus. Irány... hogy ı nem ÚGY gondolta. tudtára adtam. elıkapta a fütykösét. hogy nem találkozunk személyesen. és végre megtudtam. hogy Ági nincs ott. ezzel is közelebb leszek Ágihoz. sıt segített. úgy látszik. hová ment és mikor jön. mert biztosan kikaparnám a szemét ezért a hangért.. és kezdi lerángatni rólam a nadrágot..azzal átölelte a derekát. a meleg. A fülkében a dumájától is.Gyere ide! Engedelmeskedtem. Azért rászántam még egy kis idıt a paprikajancsijára. Csilingelı nıi hangom attól süllyedt ilyen mélységekbe. és megállva minden kirakat . mondom. nagyon téved. és esküszöm. Segítettem neki. milyen is az igazi kézimunka. Itt tartottam most. A csaj meg csak küzd.

akikkel bensıséges kapcsolatot ápoltam. pedig a nık között akadt olyan is. sıt! követtem. Vagy olyanokkal találkoztam. amíg a "kisanyám" le nem szurkolja az öt rongyot. Végre valaki ıszintén megmondta a véleményét. sem sikerült rávenni e falatnyi fölösleg elhagyására. mi több. hogy adjon felmentést önmagam alól. mármint az udvarlást. mint hıs Odüsszeusz. mert meredezı árboccal mégsem illik közlekedni a pesti utcán. alig hittem a szememnek. Bicska Maxi . melák alak. míg annyira lelankadtam. összebújó párok töltötték meg. a bırdíszmőves falatnyi kirakatát. Nem árt egy kis elıtanulmány. Még azokat a barátnıimet. Gondosan tanulmányozom. hogy nın ne lett volna bugyi. képzeletben. Ahogy egy grafológus az írásból. kívánatosabb nı tőnt fel az üveg tükrözıdésében. de sosem tapasztaltam a legnagyobb hıségben sem. a szerelmes kanja. túl az ötvenen... látható vagyok.a színházi. vak mamlasz és léhőtı munkakerülı. és hátulról. hogy folytatni tudtam az utamat. vagy annyira meglátszik rajtam a sóvár vágyakozás. aki megmentene egy fiatal tehetséget a korai megırüléstıl. Szóval kedvenc játékom a "miként hordja?". egy arisztokrata. Az Ádám teraszát. No nem a szoknyákon áttőzı napfényben megleshetı idomokra gondolok. vidéki tuskó. az írógépjavító. De azért bízom benne. akit majdnem sikerült a lábáról levernem .mondja . Ha kissé szemlélıdésem alanya mögé állok. mert egyetlenegy nı sem akadt az utcán .. szabásából és színébıl messzemenı következtetéseket tudok levonni egy nı nemi életérıl.mit meleg? DÖGmeleg .de én rémülten igyekeztem behúzódni egy kapualj alá. mások hogyan csinálják. amikor arra kérem. alcsoportokra bontom. A néni aztán megnyugtatott. a tenyérjós a tenyérbıl. Odakönyörögtem magam egy ilyen szerelmespár asztalához. osztályozom. akkor egyszerre látom elölrıl. Volt mit tanulnom.. (Jó pár éve figyelem. Természetesen választhatok. akkor közreadom. én a "miként hordja a bugyit?" játékot játszom.Honnan vegyem én azt a rengeteg pénzt? . Megtudtam. Addig viszont döntsön ki-ki a saját módszere szerint..elıtt. ha meglesz hozzá a kellı tudományos kontrollom is. Boldoggá tett vele. és majd. ha már muszáj az utcán lennem. vagy a saját magamról alkotott képet kell erısen átértékelnem. Mert ugye. árbochoz köttettem magam. Keresztülnéztek rajtam. .a "P"-vitamin receptre nem kapható. Mennyire irigyeltem én minden férfit.. hogy az már egyenesen ijesztı. akitıl fényes nappal megijednék.) Idıs pszichológus szomszédunkat szoktam igénybe venni olykor. hogy egyszer még megajándékoz az élet egy ilyen nıvel. akiknek szemorvoshoz kellene járniok. vagy már teljesen elpárologtam a hıségben.. Az elıbbire rácáfolt egy termetes hölgy. írja fel receptre nekem azt a nıt. aki észrevett volna. Kezdtem kétségbeesni.nézett sírásra görbülı szájjal párjára a . akitıl jó néven vettem volna -. a "van-e rajta?" csak perverz lelkületőeknek juthat eszükbe. Pedig mindent elkövettem.. hogy én is beteges vagyok? Úgyis esedékes a lelki generáljavítás. Kettıs élvezetet nyújt a kirakat.már olyan. Neki szirének ellen egyszer már bevált .nyári napokon. Unásig néztem a cipész. Ilyen meleg . Sajnos . szerinte holtbiztos tanáccsal: "Csípj fel egy jó nıt. addig szerelemrıl szó se essék. Nagyobb figyelemmel a szembejövıkre és kisebbel a csábítókra. nem.persze arról is egy másik nı tehetett. az asztrológus a csillagokból és a patológus a nemi szervekbıl. hogy gyakorlati útmutatással szolgáljon minden hágni kész kannak. ahol csak szebb. úgy én a szoknyánruhán átsejlı bugyi méretébıl. itt viszont elengedte magát. honnan tetszik jobban. akkor kedvenc játékaim egyikét játszom. Lehet. és ı készséggel meg is teszi egyetlen. a kirakat üvegében visszatükrözıdve. és add ki magadból a savanyú hormonokat!" Azután kinevet.

. . Maxi semmit nem értett ebbıl a magyarázatból.hökkent meg a lány. .Szopatni . .. . elıbb csak a bugyin keresztül. vagy nagyon sötét alak.Eztet ki kell próbálni. csináld csak . aztán úgy csinálok vele..Ne legyél ennyire hülye. kisanyám! . dühöngı. mi mást? . Le a ruhát. elıbb adok neki egy-két puszit. marcangoló és túl heves volt ahhoz.Aztán eztet nekem miért nem csináltad eddig? . aki ezen nem lepıdött meg. . . hol erısebben.rebegte a lány szégyenlısen. majd én viszem neked a kuncsaftokat. aztán ahogy a kisgyerek szopja az ujját. hogy hazaérnek. .tette túl magát Maxi azonnal a meglepıdésen. .Hát kurválkodnak . ha MÁST akar? . hogy Maxi zavartalanul simogathassa a lába közét.Hát. aztán szét a lábakat. kisanyám! . . meghúzkodom a farkát.húzta ki magát büszkén a lány.Mit? . .. hogy keményedjen. hogy túl legyek rajta minél elıbb. . . mint én. Aztán látva. kisanyám. aztán.Hát beveszem a számba. . türelmét veszítve.mondta a lány. hogy én is menjek ki az utcára? .Na gyerünk csak haza. aztán lerúgod magadról. a fogasra akasztott ruhák..kérdezte gyanakodva. kisanyám? . zsebébıl pénzt kapart elı. Vagy annyira kezdı lehetett. aztán elképzeltem. cumizok én is. ne süketelj nekem.Aztán tudsz te olyat..Hát elıveszem a nadrágból. ha nem tetszik a kuncsaftnak? Hosszan néztem utánuk. kisanyám! Tudod te azt jól.Ohhh. a lábát enyhén szétterpesztette. . halkabbra fogta a szót. aztán felrántotta a lányt. aztán hirtelen váltott.megvakarta a fejét.Te azt akarod. fel az ágyra.kérdezte Maxi. Maxi lábával rúgta be az ajtót maga mögött. İk majd teszik a dolgukat. mi van. hogy szerelmesnek lehessen nevezni. Pár perc. kinyúlt kardigánok és az alájuk a földre szórt cipık mellett maga felé fordította a lányt. amelyet váltottak.Nem kell ezt olyan komolyan venni..Ne cifrázd nekem. . kisanyám. .De hát. csak ezt kapta mindig: "Siessünk.a síráson már átcsillogott az érdeklıdés.adta a szakértıt a lány. .vonta fel a vállát a lány. aztán megmorzsolgatom a mogyoróit.Nem. hol . a gyakorlatlanok türelmetlenségével már a lány mellét markolta. A csók. ami nem volt igazán nevetés.És hogyan képzeled te ezt? .. kisanyám veregette vállon biztatóan a lányt.ugrott fel Maxi nekitüzesedve.tulajdonképpen nem is csúnya lány. és kezdte felrángatni a szoknyát a lányon. mintha ottan lenne alul .mondta Maxi. hiszen másfajta szeretkezésben még nem volt része.Mondtad? . és már az elıszobában. Senki sem fog tudni róla. Megrendeltem a sörömet." Engedelmesen nyomta elıre a csípıjét. teljesen ledöbbenve.Ide figyelj. igencsak irigyeltem Maxit.Mintha alul? .Az külön pénz . egyetlen rántással letépte a bugyit a lányról.Honnan veszi a Gizi meg a Mara? He? . .Hö-hö . és ı maga vezette Maxi kezét. hogy alig leplezetten figyelem ıket. . kabátok.. letérdelek elé. .. Maxi keze.Ne mondd! Aztán hogyan csinálod te aztat? .Nem kell azt neked magyarázni.És ha nem? Ha mást akar tılem? .Igen .

. de szemét egy pillanatra sem vette le a lányról.Jó volt. akinek már régóta felfelé meredt a dákója.lihegte Maxi.Majd. én. és kellemes. úgy tekergett. kemény has.. izgatta magát. ahogy mindig szerette volna. és mindkét keze ott dolgozott a lába között. .Még nincs vége! . ha a társa teszi. de már mozgott a feneke.Tudom és kész . hol elmerültek a táguló nyílásban.Szereted ezt? . kicsim? .kezdte volna Maxi. vonaglani kezdett.gyengédebben simogatta a punciját.. testük mozgásához igazodó ütemben simogatta a csiklóját.Hé. és elélvezett. Szép volt a teste. és szeme szomjasan itta az eddig még nem látott izgalmakat.. morogva elélvezett. nagy fejjel. . Úgy simogatta magát.. körözött vele.. Nem kellett izgatni. meztelen. lila erekkel sőrőn behálózva. és hörögve. . aztán egyik lábát feltette az elıszobafal kisszekrényére. elıbb csak lassan. amikor még nem ismert férfit.indult elıre a lány a hálószobába.Imádom a farkadat . . és egyik kezével segített magának.. amitıl igazán meg tud ırülni egy nı. mert eddig csupán meztelenül és az ágyban közösült. vastag. simogatta. a hasát.Bízd rám magad! . vonaglott. és rányomta testét a mereven felálló kardra.kérdezte a lány. gömbölyő csípı. maszturbálni kezdett. Gyere . mint lánykorában. a férfi engedelmesen követte.. . Simogatta a mellét. Maxi ujjai hol varázsos gyorsasággal simogatták az egyre merevebbé váló kis csiklót. és közösült Maxi kezével. és nem kis nehézségek árán elırángatta a valamibe minduntalan beleakadó fütyköst.felelte a lány. de a férfi még mindig zihálva csak bólintani tudott. apró almamellek. megállított minden mozgást. és átadta magát a révületnek. . . aztán egyre gyorsuló ütemben. Bent a szobában a lány nem sokat teketóriázott. Kikapcsolta a derékszíját. elıremeredt.. halk zene áradt szét a szobában. aztán hozzáérintette a puncijához. magára húzva Maxit. hogy én tíz percen belül kétszer?! .Hát. lekonyult farka bánatosan himbálózott léptei ütemére. Pár pillanatnyi szünet után után egy rántással lehúzta Maxi sliccét. hogy ı se maradjon ki a jóból. Nekidılt a kabáthalomnak. végül lábujjhegyre emelkedett. telt.. jól láthatóan megmutatva Maxiak. . játszott a dús szırzettel. és amikor egyre nedvesedı hüvelye már úgy kívánta. elıbb csak kíváncsian..és elıre nevetett Maxin. kisanyám! . és . csak önmagával egyesült. fején keresztül levetette a ruháját. mint a kocsirúd.Honnan tudod te eztet? . de a lány bekapcsolta a magnót..súgta cinkosan kacsintva a férfira. Az már elıtte guggolt. ezt nem hittem.. nem tudta visszatartani magát. aztán..nézte a lány Maxi szerszámját élvezettel..lihegte Maxi. mi az. . .vont vállat a lány.. a combját.kapkodta a fejét a lány. és a férfit majdhogynem durván a fotelba lökte. akinek mindez újdonság volt.hebegett Maxi hitetlenül -.. aztán másik tenyerével a ruhájába nyúlva a melleit vette kezelésbe. amelyet már-már elfelejtett. aztán hátravetette a fejét. s most újra átélte mindazt a kéjérzést. és megindultak a kezei. mert pontosan követve a zene minden rezdülését. Egyszerre élveztek el. sıbb. . . megfogta a férfi kezét. bele-belemerítve saját kis fürge ujjait.. oda sem figyelt Maxi hívó szavára. úgy élvezte a saját kezét. mind jobban belefeledkezve a táncba. kemény volt az az elıjátéktól. ké.pötyögte Maxi megsemmisülten. egyre hangosabban sikongatva. nyúlánk combok és hetykén rezgı fenék.Imádom.Még lesz egy pár meglepetésed ma! .És a szopás? . . aztán mind erıteljesebben huzigálni kezdte kezét a dákón.térdelt le a lány Maxi széttett lábai közé. Maxi. Ugyancsak felhívta erre Maxi figyelmét. . .

Mire? ..Most jön a produkció! . . a férfi soha nem tapasztalt élvezetet él át.. hogy pár óra múlva mellette lehetek. Ellentétes mozdulatokkal. . . . igazi gyönyör elsı hulláma.Üljünk le valahová. meg-megránduló dákót. a feje visszahúzásakor szívta most már a teljes egészében felmeredı dákót. . taktikázni. aztán ráhajolt. azért nekünk mégiscsak könnyebb.nézett fel hatáskeltıen a lány. A gondolat is felizgat. aki bármikor fıhısöm szájába adom a "feküdj le velem" jelmondatnak arisztokratikustól az abszurdig terjedı megfelelı változatát. csak nekem nem jut senki. én bárkit bárkivel össze tudok fektetni. ı vette fel. ajkaival enyhén szorította. .. . aztán meg majd csak lesz valahogy. a másikkal a zacskó alá nyúlt.Baj? . Aztán a folytatás mi lesz?! Meglátjuk.Azt azért nem mondanám.játszotta tovább a naivát..felelte kuncogva. Maxi akkorát nyögött. én. . mint ahogyan ık élik.Éppen ma délelıtt bizonyította be egy szakember.A nénikéd. nagy sokára valami olyasmit cselekedett.Te vagy az az író? .kérdezte sajnálkozva. a zacskót körkörösen masszírozva erıteljesen. Szóval én.El vagy keseredve? . Mégsem telefonon. s mit tesz a szerencse. . jó pont . .mit tegyek. .Ahhh.. a dákót föl-le simogatva.Máris nyertem egy-két órát. de Maxi révült arcát látva megnyugodott. aki mindig olyan könnyen bonyolítom össze az egyszerő dolgokat . . . hogy a lány azt hitte.. elköszönök.Mire gondolsz? . hogy annyi közöm van az irodalomhoz. Amikor már volt némi eredménye a kézimunkának. . Ohhh. A fejével mind gyorsabban bólogatva. Nagyon szerettem volna meglátni. .Egy találkozóra. Valahogy elment a kedvem attól.. ezt én választékosan fogalmazva úgy hívom. és szájába vette. Untam már nagyon.ismert fel végre. mint a búgócsigának a mélytengeri kutatáshoz.Szervusz . .dobálta magát Maxi a fotelban. . Egyik kezét ráfonta az újra lefittyedt dákóra. így aztán megnyugszanak: no lám. megszólalt és azt mondta: . újra hívtam Ágit.Te hülyítetted meg a fınököm? . Ilyenkor szoktam bajba kerülni. .már kezdtem megijedni. fájdalmat okozott. Szóval próbálok hímezni-hámozni. Mindenesetre megvigasztalhatnál. Kiittam a sörömet.. mégis finoman munkálkodni kezdett. duzzadó. hogy összepárosítsam egy másikkal. elıbb csak csókokkal borította el az egyre növekvı. Megbeszéljük. az emberek azt szeretik olvasni: az élet sokkal komplikáltabb.Váltsd be a jó pontot. .Nem.Köszönöm.Hová? Sínen vagyunk.Mégis. Bár alig telt el egy óra. és megbeszéljük.Ki vagy? . aztán elöntötte a soha át nem élt..Ha találós kérdést akarsz. a magánéletemben zavarban vagyok. amit még soha. amíg a torkát nem érintette a makkja.lerángatta a férfiról a nadrágot és az alsót.ijedtem meg a saját merészségemtıl.. .

Valami keverék nyelven beszélgettünk. Akkora felületek látszottak belıle. minden elképzelhetı és elképzelhetetlen módon. ugye.. Én nem értettem az ügyet. aki ittfelejtette.taxira meg. vagy a nı nem nı. és mivel Luigi többször is megfordult Lengyelországban. az már a szenilitás csúcsa.vagy Camparit . Kapcsolt. két gyártásvezetı. ı igen. Nem akartam rámutatni a pár asztallal arrébb ülı társaságra. ott mindennap összejönnek néhányan. s mosolygósan. hogy valami speciálisan magyar intellektuális szórakozás érdekelné. amióta csak ismerem. és néztem rá.sajnos nem érintettük. és hamarosan Luigi lett a társaság központja. Mint jó iránytő.. három színész és egy festımővész vedelt néhány színésznıpalánta társaságában. A könyvtárszoba sarkában egy nı. akármennyire igyekeztem is takargatni. ahol egy filmrendezı. ahogy számtalanszor elképzeltem.diktálva belém. de egy ilyen nıt ittfelejteni. Valakivel jött. félig és teljesen részegen. a másik: már csak villamosok járnak . angol és latin kifejezéseket zagyváltunk össze. aki két hatalmas gorillával és egy gyönyörő Mercivel rohangál Pesten. Hasonlított a beszélgetés a kormányfık tárgyalásához. Sétáljunk az utcán? Mert meghívni nem lehetett. Mindenesetre a látszat ellene szólt. Talán két vagy három hónappal ezelıtt.már tudniillik. látogassuk meg P. és az. Tisztáztuk a tisztázandókat. hogy megindult a nyálkiválasztásom . arról egyelıre fogalmam sem volt.. német. Közben értelmetlen beszélgetést folytattunk a tizenévesek szintjén. sıt rajzolgatás után sikerült megértenem. senkihez nem tartozik a társaságból. megelégelve az állandóan körülötte kerengı kis kurvákat. majd eltőnik pár napra. mert ugyan milyen választékot kínálhattam neki. emlékeztem arra. megnyugtatott. bár közös közlemény kiadására .. Tudom magamról. csalódottak és menık. a számomra leglényegesebb kérdést viszont . én vagyok a hülye. úgy. Mi az a más. hogy csak hosszas magyarázgatás. tudtam. (Kiderült.. de végre magamat is. valami másra vágyott. mint ami ott volt. így vakon is odanavigálhattam volna hozzá.nemcsak ıt. fıleg olyanokat. a digó üzletember. csellengeni kezdtem a lakásban. azt régóta sejtettem. Luigi teljesen elégedett lehet majd velük. Tılem. hogy ott. aki elıttem rejtélyes üzletek nagymestere. mit nı?! "A Nİ" üldögélt egy szál magában. rajta. de akkor minden kétséget eloszlatóan bebizonyította nekem. Mindenesetre. Két mondatból kiderült. újabb konyakot . mint amennyi a szemérem elleni vétség elkerüléséhez elengedhetetlenül szükséges. helyet szorítottak.nem olyannak látszott. Csak ültem bambán vigyorogva. mindig találok valami érdekeset. folyik az intellektuális onanizálás. Ruhácskája a legnagyobb jóindulattal sem takart többet belıle. idınként szláv szavakat is szívesen használt. a helyszínen. hozzám már csak azért sem mehetünk. azt egy figyelmesebb szemlélı észrevehette volna. Hogy van Isten. jelezte a vonzás irányát. Nem csoda. Itt mindenki impotens. mint aki mindennapos vendég a BKV jármővein .. egyszerően másra vágyik. mutogatás.. hogy rendelkezem az elsıdleges nemi jegyekkel.. hogy szökjünk meg innen. nem homokos.) Nem érdekelt a helyi intelligencia aktuális szövege. Betessékeltek. Félszegségem és sóherságom miatt csak beszélgetésre tellett. Maradt a beszélgetés. Többször voltam már nála. és pont.-t. hogy mikor fekszik le velem . többször és vehemensen a magamévá tettem. a szobrászt.még képes lenne és kilopná alólam! -. hogy a mővészek szórakozottak. Mégsem javasolhattam. egy igencsak nekikeseredett éjszakán Luigi. Miért járassam le magunkat? Azt javasoltam. még vastagabb bukszával kerül elı. amelyekben sok a mássalhangzó és kevés a magánhangzó. gondolatban.talán még a számat is törölgetnem kellett. mert a bátyámmal lakom egy szobában . mert ı perfektül beszél németül és angolul.

is élvezte többek között . (Még a végén kiderül.tudtam. lesznek még utódok is. megállapodás született egy késıbbi találkozóról. Egy telefonnal tisztáztam . mármint a számtalan elıd . de a mája igencsak kihizlalt. Én . jó fehérmájú fajta. ezt nem sok liba mondhatja el magáról. a kézmozdulat és a hangsúly semmi kétséget nem hagyott afelıl.közel sem fedik a valóságot.) A házigazda.kénytelen voltam sietve távozni felajzott szüzek mellıl. hogy mindazok a tulajdonságok.nem került sor. fájjon az ı fejük . mint utóbb én is tapasztaltam.az utóbbival ámítom magam. csak párszor .) A dolognak ez az oldala.nem zavart.szőzies lény. hogy a liba .kivételesen volt egy remek tippem .ez zavart legkevésbé -. (Köztudott. kurva vagy apáca.élvezte. Jobban szeretem a bejáratott dolgokat. szemérmes élet .hála Istennek. Leszámítva a más irányú szexuális érdeklıdésőeket és az impotenseket. hogy valami felsıfokú örömérzetrıl van szó. hogy a férfiak két kategóriában tudják csak elhelyezni a kívánatos vagy megkívánt nıt. amelybe én is mielıbb be szeretnék jutni. akik sikerrel vették Ágit. olyan élénk kapcsolatot ápol a pesti értelmiségnek azzal a rétegével. Várhattam Ágit. nevezte így -. hogy csak azok nyerhetnek bebocsátást a magyar Parnasszusra. mint a frissen szántott föld . már csak én hiányzom a győjteményébıl.sajnos .P. De ma! Érdeklıdtem a házigazdánál. ami ugye a semmi ötszörös körbejárása. . mint elsı akadályt. Félszavakból megértettem. így mondta -. szerencsémre ma én voltam az egyetlen jelentkezı. megütközve tudtam meg. amelyekkel magamban felruháztam . bár csöppet sem megnyugodva. P. olyan buta. Párszor .a találkozó helyszínét.

és a lift megrekedt két emelet között. a megelégedettség szólt belıle. ahogyan elıször láttam P. . Nem húztam le a bugyiját. Kivette a . forró bırön. mire én becsúsztattam a kezem a karöltınyíláson. majd mind messzebbre távolodtak egymástól.Atyaisten . sajnos még majd egy órám van az érkezéséig. és én sem dicsekedhettem azzal. Én úgy tudtam magam elé képzelni ıt. amit nem volt képes elfedni az aprócska tanga. aztán homlokát.Eddig klassz! . Ültem az eldugott budai presszó apró asztalánál. ahogy telik az idı. Felhúztam a szoknyáját.kuncogta várakozásteljesen dorombolva. Vállát a fejemre hajtotta. a bimbóudvart simogattam a mutatóujjammal. addigra már kellıképpen beesteledett. inkább csak jelezve. beültünk a taxiba. abban az aligruhácskában.Még! Miközben szuszogva-sziszegve élvezte a dolgot.-nél. kezemmel újra kezdtem a játékot a lába között. és elmerült a minden férfiszívet megdobbantó dús bozontban. és miközben úgy csókoltam. A liftben kapta másodszor azt. amely forrón csurgott le a hasamról.3. . és lehunyt szemét csókoltam meg elıször. egyre sürgetıbb a férfivá válásom. forró csókban forrott össze az ajkunk. Kellemesen elzsibbasztott a második konyak.Lesz ez még klasszabb is . Mi mást tehettem volna? Elı a fantáziával. szabad utat engedve a tenyeremnek. peckesen az égnek meredı. kezével belemarkolt a nadrágom elejébe.mondta. cippel. Picurka kis csiklója. kétoldalt sőrő pamacsokban kunkorodott ki alóla a szır. és a fülembe súgta: . orrát. nem tolakodóan. hogy ne legyen útban. és már a második konyakot ittam.Remélem . Lihegett. Ma végre dőlıre kell vinnem a dolgot.. . és csak remélni mertem. engedelmesen követett minden apró érintést. aztán a mutató. asszonyosan telt melle volt. Kezem az izmos. amely nem arra vallott. Így már a meztelen bırünk találkozott.és a hüvelykujjam közé fogtam a bimbót és finoman sodorgatni kezdtem. amennyire a szoknya lehetıvé tette. ez már az enyém. hatalmas. igazán szükségem van bátorságcseppekre. aztán nem vacakolva gombbal. hogy tiszta lenne rajtam az alsó a sok nyúlós ragacstól.súgtam vissza.súgta a fülembe párás szemmel. hogy túlzottan nagy forgalmú lenne az ágya. Miután ı is elfogyasztotta a kellı számú konyakját. már túl volt az elsı két orgazmuson. és végül hosszú. fel egészen az oly régóta kívánt bozontig. nyomást. csak annyira félretoltam. haladtam egyre feljebb. és föl-le mozgatva a meztelen. a fülemet harapdálta. átöleltem a vállát. benne a vibráló idegekkel. olyan. Hálásan nyugtázta birtokosi mozdulatomat. bársonyos tapintású comb belsı oldalán akkor már becsusszant a piciny tanga alá. amire annyira vágyott. dörzsölést. Kezemet lassan a mellére csúsztattam. Féloldalt fordultam. hogy az én koromban csupán ábrándozom holmi szaftos szeretkezésekrıl. Mire a taxi a lakásnál fékezett. úgy éreztem. taxival a helyszínre hajtattunk. felülrıl benyúlt a nadrágomba. s mit sem törıdve a taxis esetleg figyelı szemével. nem én.. Nos. mintha ez lenne az utolsó lehetıségem. súlyos. Nagy. Az elıbb még szorosra zárt térdek elıbb tenyérnyire. mert tarthatatlan állapot. és marokra fogta meredezı ültetıfám. Elég volt kinyitni kissé az ajtót. . övvel. amilyet nagy ritkán lehet látni posztereken. a másik kezemet rácsúsztattam a térdére.

amikor beszálltam mellé a kádba.nem gondoktól. elıbb csak távoli.Nézd. . régi jó szokásomhoz híven. s már csak az örömszerzı maradt ki a csókokból. egészen addig. tekergette. a szeme azt mondta: látod. ahogy nagy O-t kerekít. de feltételeztem. .. csavarodott. míg el nem fogyott minden távolság.Leült a kád szélére. aztán lehajolt. Konyakot kért. tán még kezet is öblített. mert egész súlyával rám nehezedett. A zuhany alatt állt. Ült és nézte Ágit. Milyen helyes . négy konyakospohár. amit ez a buta liba mézédes mosollyal vett tudomásul. mert látni akartam. s mire én kész lettem. lábát szétterpesztve. s ment a villamosról leszálló csábosgömbölyő fenék után. mintha a vécérıl tért volna vissza. én hülye pedig. A szájába vette tövig.. Néztem. a szoknyája a mininél is minibb. aztán a nyelvével sodorgatta..Szőzanyám . hogy remeg a lábam! . amit jól esik. szappanos puncit. a feneke alá nyúltam és felemeltem.mondta elismerıen. egyik kezével simogatni kezdte a punciját. zavarom és türelmetlenségem leplezésére Ádámnál és Évánál kezdtem. hogy fél óra múlva még sehol nem tartottunk. Nem akartam megszagolni.Remek! . kerített a sarokból egy széket. Hogy ı se maradjon ki. ı is zihálva támasztotta fejét a lüktetı hasamra.Nem nagy. ı bevezette a csuromnedves hüvelyébe. Cseppet sem zavartatta magát. amíg meg nem szerezte mindkettınknek a gyönyört. Nézte?! Fixírozta.parancsolta. így kell bánni egy hölggyel. majd mind közelibb körökben. nem vékony. . dörzsöltem a mellét. ez ellen sem lehetett semmi kifogásom. és már szórta is le magáról a ruhákat. Áginak meg szemmel láthatóan tetszett ez az ápolatlan alak.nadrágból Helyeskémet. külön élvezet volt a szája. aztán csókolgatni kezdte.. és szappanoztam.dicsért meg. Rossz jelnek véltem. legalábbis nekem. aztán folytattuk az utat a lifttel. bár az igazat megvallva. amikor megjött Ági. Én nemigen tudtam mozogni.mondta Ági. Este felhívlak . így aztán csak ı mozgott. . Csináltam is. te bugris. szükségünk volt a felüdülésre. Balázs közben rám nézett.Mindenki ezt mondta eddig. Itt tartottam. Helyes.. Egy nyári délután a Jászai Mari téren a villamosmegállóban váltunk el.. ahol éppen elintézte folyó ügyeit.Nyomd belém! . annyira távol.a meghittnek alig nevezhetı összebújás emlékei. nem vastag. Torzonborz. mit csinál. festeti . Áginak viszont kezet csókolt. az én szerény Sopianaém mellett az ı hivalkodó Marlborója terpeszkedett. csináljak vele. Köszönni persze elfelejtett. azért is hívom Helyeskének. punciját. felfeldobálta magát. magához húzta a hasamat.Szájon csókoltam. Melle feszült a szők blúzban. a lábamhoz feszítette a lábát.vetette oda. . hogy nem ugyanazt a ruhát viselte. mint megismerkedésünk éjszakáján. húsos szája. és egy futó puszit adott a lankadt Helyeskémre.Fürödjünk meg! . combját. alig harmincéves. . hogy még büdös is. . amelyen az elmúlt fél óra . a hamutartó. fenekét megemelve odakínálta a csúszós. és közénk furakodott. de hogy! Tekergett. de már teljesen ısz .Hát még az enyém. Nem akartam egyikünket sem megvárakoztatni. nem kicsi. Balázs a mondat közepén ült le mellénk az aprócska kétszemélyes asztalhoz.buja. Lihegve engedtük magunkra a most már hidegre állított vizet. İ és a hölgyek! Hogy oda ne rohanjak! Úgy ült le. amelyet kiemelt . s ez az O nekem egyre több élvezetet okozott. amíg lihegve elıre nem hajolt. . hogy az egyre duzzadó bájdorong már a megfulladás veszélyével fenyegette. két kólásüveg. aztán megindult a keverés.csúszott le a földre. hasát. és beszívta olyan mélyen. nem gyıztem követni. bár ezt nem feltételezem róla. megragadta a kád peremét. . Hátulról léptem mögé.

nem mondom. az akadémián még csak suszterszéket sem foglalhattam volna el vele . megvan-e még a pénztárcám. alig hiszem.. A legnagyobb ostobaság lett volna ott folytatnom. de egyetlen szemöldökrántással belém fojtotta a szót.Rég láttalak . és gondolatban már több numerát vágott le a libával. Most romokban és porrá zúzva.És Te? .vagy ettıl a megjegyzésétıl? . és ez jellemzı rám. s ahogy elnéztem ıket. még nem lépett akcióba. . Balázs atomtámadása elsöpörte a föld színérıl.fulladozom. de mégis! Mérges voltam rá. Gondolom . és tılem. de nem. . diszkréten megtapogattam a belsı zsebemet. Shaw . szertefoszoljon.kezdtem volna. Igaz. ı aztán tisztában van azokkal a dolgokkal.próbáltam beszélgetést kezdeményezni. és a sok visszafojtott dühtıl közeledek a betetızéshez. nem kihívón. Ettıl a perctıl már nem én vagyok a liba számára a jövı nagy magyar írója. lám. majd még hasra is esek elıtted.Csak nem akarsz hölgytársaságban . nagyobb ígéret.. de félreérthetetlenül. vonzóbb. Ettıl az alaktól minden kitelik. Naná. Ahogy elnéztem.így. amelyben párhuzamot vontam Freud. Raszputyin és I. kihunyjon. ami ebben a helyzetben nem esett nehezemre. . amelyrıl meggyıztem a libát. amely elválasztott Ágitól. Elhőlten láttam. gyógyíthatatlan ostobaságra vallana. lassan kezdett semmivé foszlani.Remek . amelyekrıl nekem csak halványan dereng valami. minden további kérdezısködés csak az értetlenségem bizonyítéka lenne. Sajnos. persze az ejaculatio praecox nem látszik meg rajta! Amikor szó nélkül maga elé húzta a pincér által újólag elénk tett konyakomat.Úgy mégis? . mint én. mi tetszhet ezen a lehetetlen alakon a nıknek? No. a parketta alatti homokba döngölt. megjelent egy újabb. addig gondolkozom. Most meg beállít. . Szép. már többször végigjátszotta oda-vissza a klasszikus huszonnyolcast. Az a meggyızı szárnyalás.ilyen ostobaságokról beszélni? Kész voltam. csupa lucsok lesz ott alul.gálánsan bókolt a liba felé . mindaz az energia. Ha hívott volna. már ı is túl van az elsı tízen. amelynek a szellemi elıjátékát nagy nehezen végigkínlódtam. atomjaimra hullva keringtem az őrben. . . amelyet én ebbe a nısténybe fektettem. barátom .. én amatırré váltam. ha jött volna ez alatt a két év alatt. de egy fél körrel jobb. amíg a cselekvés ideje elmúlik. amelyet a puszta megjelenésével rabolt el tılem.Én éppen.erıltettem a kérdést. hogy az a bensıséges bölcsesség dicsfénye. mintha ezzel tökéletes választ adott volna.adtam a hülyét. mint amennyi emberileg elképzelhetı. legalábbis nem a zsebem ellen. szemtelen nyelve megjelenik a szájában. Megnyugodtam. ahol érkezése elıtt abbahagytam. Éreztem. hogy a cigit félretolja. Ha felugrok és szó nélkül lecsapom.. Nem kockáztathattam meg..között. s talán attól a súlytól. . . akit éppen most tüntetett ki a megtisztelı. amelyet a nyakamba szorító párnafák közvetítenek . Kész.. hogy késıbb meg kellett volna bánnom. .bajuszkája.nyugtáztam egy cseppet sem lelkesen. bár némileg lekezelı "barát" címmel.mondja olyan hangsúllyal.annyi jót hallottam róla -. felépített terveimet.Írok .úgy általában azonban a mőveltség glóriáját fonta a fejem köré.Mit csinálsz mostanában? . nagy T-vel. Ez az ostoba meg mosolyog. ha nem is egy klasszissal. és Ágin is láttam. s ezzel végképp megadta nekem a kegyelemdöfést. Nem értettem. hogy végre valamit visszanyerjek abból a hatalmas elhódított térbıl. Balázs ugyanis tökéletesen átlátná azt az értelmetlen zagyvaságot.mint a forradalmak lélektanának legjobb ábrázolói . de elutasító szemvillanás volt a válasza. arcom szederjessé válik. a megváltó infarktushoz. .Élek. megissza a konyakomat.felelte mintegy mellékesen. vége.Clark Gable. .

még én kérek bocsánatot.kérdezem én. értsem meg végre. azzal feláll..mondja végül. Rásandítottam a libára. ha szemüveget kap. ugyanis a széknek nincs háttámlája. Értetlenül nézi. . Én meg.felé.. Tudta a disznó. mint Izrael népe valaha is. paraszt! Érzem a hangsúlyából. oly csodálatos az a fenék -. . ennél egyszerőbben már nem lehet elmondani. Humphrey Bogart nem csinálta ilyen grandiózusan. s tán éppen az futott át az agyán. felállás után lesimítja a fenekén .Ha megbocsátotok! . úgysem veszi észre. már talán a bugyinál tartanék. . (Egyébként sem lesz okosabb a bíró.Mit akarsz a kezeddel? . de élvezte is. amikor a relativitáselméletet magyarázzák nekem.. Ez tényleg hülye bíró . nem a veséje által kiválasztott folyadéktól akar megszabadulni . hogy a liba ezt nem látta. . mint Chaplin. Még nagyobb kár.mondta mellékesen odavetve. a még mindig elıtte tartott kezemre mutatva. és én egy árva szót sem értek belıle. komikus figura. mi lehet az orvosi neve. aztán ijedten kapálózik. Újra elmerül a kézcsókolgatásban. érdekel.Azt hittem. már nyúl a liba keze . Hogy ez miket tud mondani?! Így kimővelıdött a több ezer csóktól? Akkor megvan a megoldás! Már tolom is Balázs elé a kezem. mert így még a bölcsıdések is felfogják.) Min vigyoroghat? Ha magamból indulok ki. s közelebb lennék az ígéret földjéhez. . Mőveletlen! Nyeltem egy nagyot.Felétek nem szokás bemutatni egymásnak az ismerıseiteket? Övön aluli ütés volt. Várja a parancsot: ugorj! és erre lelkesen hülyét csinál magából. A magyarázó persze hozzáteszi. Ehelyett megszólalt. majd hanyagul hátradıl. hogy aztán ismét újra lesújthasson keményen a tökeimre. Nem tudom. . Az volt ilyen negédes. ülök mellettük. hogy összeszedjem magam. aki csak szemléli a meccset. akin éppen most nem akar nevetni senki. az ujjamat. Balázs biztosan tudja ezt is. nem ért ehhez a sporthoz.nyom rá az ujjpercektıl addig az édes kis bütyökig a csuklóján. Ez képes és lerágja azt a csodálatos kis kezecskét. Nem élt vele. ha nem érkezik meg váratlanul a barátom . határozatot hozott. .magyarul: nem pisilnie kell neki -.egyszerően nem találok rá jelzıt.. s ragadja magához. Tudom egyébként.Rögtön jövök! . amely annyi gyönyört ígért képzeletemben Balázs érkezése elıtt. Osztatlan siker. ı meg a bíró mögött vigyorogva táncolt. várta. és ez már jogerıs: bunkó külvárosi alak vagyok. lefricskázza még mindig Ági vállán nyugvó kezem hússzínő férgét.puszit?! .. úgy meredt rám. mert nem is csinálhatta. Hátrább. s talán több ezer puszit .próbáltam kaput nyitni neki a visszavonulásra. Igaza van. talán Charles Boyer lehetne inkább a helyében.. mosolygott. Puff neki! Megállapította. mi a franc rejtızhetett el annyira az E = m*c2 mögött. akkor én már kihámoztam volna a két gyönyörően esztergált félgömböt. azért még marad belıle valamennyi. minden asztaltól ıt figyelik.kérdezi a "barátom". hogy számomra ilyen tökéletesen rejtve tud maradni.mától a mellemen hordom ezt az érdemkeresztet: "barátom" -. Visszavonja a lecsókolt kezét. . Fetrengtem. A szertartáshoz hozzátartozik.Bocsánat! .szárnya . Vigyorog! . így akkor szoktam. .Ízléstelen vagy . mint egy halom gilisztára. mert ez a hülye bíró. Megússza valahogy a hanyatt esést. A szája még mindig a liba kezén.A nemi aktust is itt akarod lebonyolítani? . már keverem ıket nagy zavaromban. Végül a liba tér jobb belátásra. némileg mőveltebb vagy .Gondoltam. mint a király udvari bolondja.Ismerkedjetek meg! Innentıl kezdve feleslegessé váltam. . és mosolyog. kár. Azért csak legyen kéznél. Neki ennyi elég. s ı meg folytatta. csupán a testét akarja bemutatni.mondja a liba. azzal az édes kis felesleggel a közepén. Ahogy elnézem. lesimítja a szoknyát.persze szemüveggel sem lenne különb.. Irány az anyaméh! Szülessek újra. megpróbálom humorosra venni a figurát. csak a mód.folytatja a liba.

pecséttel. tartósabb. büszkélkednél velük.ez csakis Balázstól függ . de két hatalmas szeggel a melledre szegezném. és tessék! .Mit szólsz? . nesze te lompos.. a pofátlanság nem fokozható. nyugodtan írja a többihez. most még ráadásul megpróbálod ellopni a barátnımet is? Pofátlanul viselkedsz .. beledılök az írógépembe. de ha lehet. bár a libáról messzirıl látszik. hogy bármelyik pillanatban .Mondd.fene bánja. . ragyogó riportot csinálhatnék. Nem. köszönöm! Fıúr! Volt öt konyakom. végre leszámolhatnék vele egy életre. hogy amióta nem láttalak. . hála az én "barátomnak".igyekszem könnyedén odavetni. egy ilyen szuperbaba? Ez lehetetlen.Azt hittem. Ha nem tör ki dicshimnuszokba. kimennék a búcsúztatójára! Ott állna mint őrhajó. minek nézel te engem tulajdonképpen? .Jó. a címét is tudom: "Ötszemközt a megtestesült pofátlansággal".Ezen az ötletén hatalmasat nevet. hogy író vagy. Újra minden asztaltól minket figyelnek.Még a végén neked áll feljebb . engem is kimővelhetnél kézcsókolgatással .veti oda az újabb csontot. amekkora csak ráfér.és a hozzád hasonlókról egyetlen szóban összefoglalható.Mondd. hogy ne térhessen többé vissza. hogy idınként a legváratlanabb pillanatokban betörsz az életembe. s a végén még te járnál jól. Szinte látom. De szép is lenne.Barátom!. Bizony Isten. Persze ez nem zavarja. miniszterek. az elsı túlélhetı. ami a szívemet nyomja! . sebeidet Szent Sebestyénként mutogatnád. Nemhogy kiírnám.tiszteletét tegye nálam. varangyos béka vagyok? . azt is nekem kell kifizetnem . ha megmondanám. bármikor képes két vállra fektetni. hogy katedrát legfeljebb szexológiai tanszéken kaphatna mint demonstrátor . Az én véleményem rólad . amit ı ivott meg. Betonba ütközöm. ami zavarná.kérdezem birkatürelemmel. mert végsı soron. bár szabad legyen hozzátennem. bár az elıbb említett infarktus jóval közelebb jött már. akkora betőkkel. Bár. . nekem.Biztos azt mesélted be neki. nem vagyunk egy súlycsoportban. illetve ıt nézik.Gondoltam.Csak nem képzeled rólam? . akit megfeszítettek a megelégelık. kint áll az elıtérben. mindennél keményebb. hogy nekem egyáltalán lehet kapcsolatom ellenkezı nemővel. de holnap már járjon minél messzebb! .Neked.közéjük! Ahhoz már végképp nem lenne bır a képemen "lenızni" valakit. ki sorolható az írók közé . hogy azt nem mondod. Belıle kellene elkészíteni a legújabb típusú őrhajók külsı páncélzatát. aláírással: lélekféreg. képzeld.A nıd? . amelyet hosszú évek óta hiába keresnek a kutatók. rosszul mondom. a mőveletlen bunkónak.. ı lenne a középpont . és kilıni.de akkor is. rágódj rajta! Ha tévériporter lennék. . . pillanatokon belül meg fogom kapni. . ha ıt hölgytársaságban találnám meghitten összebújva. törıdjön vele most mindenki -.én rendeltem .és lesz egy infarktusom. iparigazolványt kaptál annak az eldöntésére.kérdezi méla undorral és némi meglepetéssel. kér magának egy jó erıs feketét. arra várva. .Már egészen megszokom lassan ezt az új státust. Könnyő a . tudósok és mindenféle egyéb népek nyüzsögnének körülötte. amibıl készült. a nım. Mit lehet erre mondani? Igenis.és megsértıdik. megsértettelek! . nem lenne pofám odatelepedni hozzájuk . Esküszöm.sikeresen megkerültem a választ. .Nem is tudtam. ahogy ismerlek.próbálok gúnyos és megsérthetetlen lenni. akkor minél nagyobb papírra írnám. .. mint ahogy a világon semmi nincs.A tróger azt hiszi. . de úgy. Nagyon jól tudom..törtem ki magamból. Nem kell kihozni. mit akarsz? . aki éppenséggel lehetne a Magyar Tudományos Akadémia tagja is.mondanám . ellenállóbb.Nem elég. .Ej. Bár azt mondják. Ha éppen nem avatnának szentté. jól mutatnál! Modern Krisztus. az az anyag. a pultnak támaszkodva.

átadta lassan magát Zsunak. amit Zsu mővelt. hogy nem is látott minket. Oltári nagy buli volt. és a lábujjától elindulva csókokkal borította be a testét. . és a két csaj megkezdte a mősort.. ha a lányok közül kettı. és ki tud igazán gyöngéd lenni. míg a másik.A meleg lány leültette a másikat a medvebırre. szıke bozontban. mert olyan nıt még nem láttam. a cipıt és a fekete csipkés nadrágocskát. azért nem mondom a nevüket. olyan szép volt. sem a ritkás. és szent meggyızıdésem. mint Évát.Tegnap meghívtak egy bulira. pedig hol volt még a vége! Sorra levette Éváról a szoknyát. hogy ki a férfi és ki nem az. szóval ık ketten szeressék egymást. aztán már csak térdtıl térdig haladva harapta. hadd robogjon el felettem az úthenger. Zsunak annyira fürge és finom ujjai voltak. s mi végignézzük. hiszen bármennyire erogén is valakinek az arca. Éva egész teste valósággal lángolt. és csak a nyelve dolgozott tovább. ahogy révülten-bódultan hagyta. . végiggombolja a blúzát és levesse róla. meglep. A melltartó hamarosan követte a blúzt. míg egyszer csak elmerült a mézszínő szırzetben. biztosan ismered a. és az indiai táncosnıkéhez hasonló kézmozdulatokkal kezdte Éva arcát. és megadom neki helyetted is azt. azt most a szája és a nyelve folytatta. Gyönyörő teste. . No persze ez még nem igazi szexuális izgalom volt. szinte önkívületi állapotban volt.Szóval este kezdtük. Gyengéden szétfeszítette Éva lábait. tüzesek. ami szem-szájnak ingere. Én még nem láttam nıt annyira felizgulni. nem idızött egyetlen csóknál tovább sehol. aki elıször volt ott. A férfiakat ismered. Mint kiderült. Mindenesetre most már Éva nem tiltakozott az ellen. Mivel nem felelek. érettek. annyira áthatotta a gyengéd szerelmeskedés.. hogy Zsu elébe térdeljen. volt ott minden. Évát meglephette a dolog. majdnem lehengerel.. hogy jobban élvezte a saját fáradozását. amikor számunkra érthetetlen dologra lettünk figyelmesek. Éva. egy gyors csók. legalábbis egy idıre. hol van. sem a hason. Akkor Zsu gyorsan levetkızött. folytatja a történetet. nyelvével ingerelte.Sekélyes fantáziád van. homlokát és nyakát masszírozni. a nıket viszont nem. egyébként olyan igazi vérmes vadmacska mindkettı. egy apró harapás erejéig. tiltakozott. hogy csupán az arcán képes volt felizgatni Évát. nevezzük a meleget Zsunak. Éva melltartóban! Esküszöm. mi történik vele. . azért az orgazmust nem lehet elıidézni rajta.Nem véletlenül beszélek a "dologról". . mint aki nincs is ott.kívülállónak ítélni. kettejük közül a szebbik azonnal ráállt a dologra. hátha még marad bennem annyi élet. annyi szent. sem a melleken. Hagyom. Évikém engedelmesen ült a bundán. Ezt ugyan nem tudom elképzelni. . vagy valóban csak a férfiakat szereti. de aztán élvezve a masszázst. Mire visszaért a másik láb nagyujjához. valami gyors és lényegre törı letámadásra várhatott. aztán a mellére. Váratlanul bıbeszédővé válik.Mi már kezdtük unni az egyhangú morzsolgatást. A haverom. azt sem tudta. szerintem. ahogy illik. le kellett volna festeni. hasára. Zsu ekkor szelíden végigfektette a bundán. a másikat Évának. Gyorsan belediktáltunk még két pohárral. elıbb a vállára. aztán Zsu lassan magához húzta Éva fejét. nem. persze piával. talán még nem ivott eleget. Három férfi és négy nı. ha nem egy nı. arcával simogatta végig a combja belsı oldalát. Zsu elıbb Éva háta mögé térdelt. ezt nem mondom meg. mi lenne. egyikük valóban a lányokat szereti. szórakozottan babrálta a szırcsomókat. magammal viszem ezt a díszpéldányt. akinek csak élveznie kellett a . amennyi a távozása után kell. mint Éva.A "tılünk" nem hagy semmi kétséget afelıl. tılünk. hiszen munka volt az a javából. két hüvelykujjával széthúzta Éva szeméremajkait. azért mondom el ilyen részletesen . sápadtabb bıréhez.. hogy a masszírozás egyre lejjebb kerüljön. ami jár neki. kitalálta. akit a gyöngédség nem vett volna le a lábáról. így aztán arra gondoltam. fürge ujjaival tett. és amit eddig a kezével.próbált szóra bírni. de némaságot fogadtam. mert elıbb értetlenül. fekete haja pompásan illett Éva szıkeségéhez. mert Éva lihegni kezdett. . minden darabnál újra visszatért Éva testéhez legalább egy simítás. az más kérdés.

szó szerint "zajló" események látványa.. mert annyira szoros volt a "kapu".munka gyümölcseit. alaposan elélvezett a mi várúrnınk. hogy végre belásd. mint aki teljesen ıszintén beszél hozzám. ahogy én eddig megismertem.ez tényleg pisilt volna? Persze mindenki ismét csak ıt nézte. sietve odaengedett a kiskapuhoz. Mindenki mindenkivel. biztosan dagadna a mellem. de inkább szerettem volna most én átélni mindazt a jót. ami ott történt a folytatásban. Igen. hogy segíteni kell? . a szeme csillogott . menjetek haza anyucihoz. megmondom ıszintén.. nem. élvezek. hogy ne túl gyorsan élvezzek el. Szép hosszú. . Na persze nem a három fiú egymással. nagy bajba kerültem. mint aki kimondta legfıbb és legmeggyızıbb érvét. csókokkal és mellmasszázzsal. semmi pénzért! Nosza.Úgy nézett rám. megszokott puncihoz.kérdezem gyanakodva. én. annyira azért nem dobott fel bennünket Zsu perverzitása. adott pár használhatónak tőnı tanácsot .. amíg ki nem próbáltad mindazt. formás combja volt a bestiának. ami. de a két mellettünk ülı lány nem kis örömmel állapíthatta meg. . Miért neki jusson mindig a legjava? A liba érkezett vissza. . ezt meg csak bízzátok nyugodtan rám.. és én felkapom a fejem. a medvebırön Éva.és Zsu engedelmesen forgatta tovább hajlékony nyelvét a punciban. . aztán pontosan tizenkétszer húzta össze magát. hányadszor kezdte újra. ami pedig azelıtt negyed órával még az volt. hogyan áll az ostrom a felsı kapunál? Hát mit látok? Faltörı kosával igencsak döngeti a felsı kaput.ha még van esélyem egyáltalán a libánál -. csak egyet jelenthet. amelyet a védı nem védelmezni akart.Most. Méééég! . aki nem vagyok mai gyerek. és helyet csináltam magamnak a behatoláshoz. igencsak észnél kellett lennem. Öregem. hanem minél hamarabb feladni. de el nem vonta volna a száját. Amíg lefoglalta a lányt felül. ki tudja. nyalogattam az "ajtófélfákat".. a fejem felett egy gyönyörő száj cuppogott. . annyira. esküszöm.. hogy most megfoszt ettıl az élvezettıl. hogy szegény lánynak már az oxigénhiánytól kezdett szederjesedni a feje.búgja Balázs. soha akkorát nem élveztem. kocsányon lógó szemen: pupákok.Miért mondtad el mindezt nekem? . amit illik méltányolni. . ugye. mellettem Y barátom feneke járt gyorsvonati sebességgel.Én Sz-szel rohantam meg egy "várat". pedig ha oldalra pillantanak. vörös kapu. alpári dumát nem. addig én alulról láttam hozzá a játékhoz. már-már hisztérikusan sikoltozva: . elıre-hátra. ez bizony öngól volt. és büszkén gúnyosan . mindent mindenhová.Miért nem szóltál. Felsandítottam. A liba leül. amit ı már tegnap megkapott. amíg hevesen hullámzani nem kezdett a kicsiny. Kezdtem mozgatni a fenekem.. te nem tudnál mit kezdeni kellı gyakorlat nélkül egy ilyen nıvel. A liba mindent lenyel. amely pár nyelvkopogtatás után máris tárva-nyitva állt. mi is kedvet kaptunk a dologhoz. hogy három vitéz készül kivont szuronnyal rohamra ellenük. hátha valamiféle csapdát állítottak fel a kapun belül. Valahogy nem sikerült meggyıznie.Csak azért.néznék végig a sok. s elégedetten néz végig mindkettınkön. láthatták volna. mondom magamnak. semmit nem tudsz. hogy a társaságról tudomást sem vettek. de kétségessé teszi a továbbiakat is. Nyelvemmel addig simogattam. De sajnos itt ül még ez a kiirthatatlan poloska is. csak ezt a lekezelı.. a jó öreg. Ha egyedül ülnék ennél az asztalnál. aztán marokra kaptam én is a kopjámat. Nem elég. amely már nem is emlékeztetett egy jól nevelt úrilány féltve ırzött kincsére. Miért? A körülöttem zajló. Mindenesetre már annyira be voltak zsongva mind a ketten. hosszúkat sikoltó lány felett. de nem akartam elkapkodni a benyomulást.

Azért néha nem árthat. . a birtoklás egyértelmő jelzéseként. De így? Ha legalább valami jelzés jönne. a szárnyasok lelkivilága! . a kívánatos férfi. a gerincemen végiggördült izzadságcseppeken át. Férfinak kell lennem. Kérdezzem meg nyíltan? Váljak nevetségessé? Vagy. A mór megtette. Így helyes. Felszólítás ez nekem. sıt. ha én most a libáról harc nélkül. aki azt hiszem magamról. Semmi.. ellentmondást nem tőrı hangon. ha akar...mondom ellentmondást nem tőrı hangon. én csak elméleti síkon. Sajnos.. s bele is nyugodtam a kirekesztıdésbe.Elindult a bájcsevej.. végül csak el fogja érni. A kéz a liba karjában . a Csák Máték önkényességével. benyúlhatsz rajta. ha elmennék. A pofátlan alak. hogy csak egy lyuk van az arca helyén.. Ha nem vigyázol. Kirekesztettek. s nem rettegnék egy esetleges apró vállmozdulattól. tapasztaltam. BÜSZKÉN. hogy a liba még hozzám tartozónak tekinti magát? Vagy azt.Már elég nagy lány vagyok a dologhoz . elképzeltem.. mintha valóban.a liba vállára tudnám tenni a kezem. mehetsz. még én vagyok a menı. bárgyún vigyorogva.mi sem történt (persze. amit akart. Nem ismerem a liba lélektanát?! No persze. mert biztosan tudom.az utána következı elsı cigarettáig. Cseppet sem csodálkoztam volna azon. marad. a kihagyó lélegzeten keresztül. Be kívánom-e járni? Vándora kíván-e lenni szám a teste emelte hegyeknek és völgyeknek? Vajon kívánja-e még Helyeském a megmártózást öntudatvesztı szakadékában? (Nem kellett nagyon törni a fejem.Menj csak! . a mór -jelen esetben én -. s a kezed simán áthalad rajta egy másik dimenzióba. Tıle nem is vártam mást. menjek csak nyugodtan? A hangsúly semmit nem árul el. hogy mindenkinél jobban ismerem nemcsak a nıi lélek. . jöhet. Persze szeretnéd.feleli a libának Balázs. ha már a genetika nagy misztériuma így határozott. Csak ülök mellettük. most sincs pénzed.. lassan eszmélı tudat felé .távozhatnék. akit én sem tekintettem másnak.Akkor maradj .ÉN. mintegy mellékesen . Álljunk csak meg! Mitıl kell nekem úgy viselkednem? Évezredek alatt kialakult magatartási kliséknek megfelelıen? Miért éppen az lenne a férfihoz méltó. amely kezemet lesöpri a megaláztatás fekete pocsolyájába... ha Balázs egyetlen. Kirekesztıdtem. az arc a megszokott üres mosolyt viseli. mint aki egyetért mindezzel.kapott a szón Balázs.. mert közbenyúlt a végzet. . én kész vagyok.felel.mondja a liba. Hoppá! Ez azt jelenti. mintha tényleg. teljesen megsemmisültem. sejtelmesen felnevethetek. . Kell-e még nekem.) Ha csak úgy.Én még maradnék . de ÉN emelt fıvel . A gólt én kaptam? Fıúr! Szólhat infarktus úrnak. Pofátlan. s mondhatom: félreértettél. . a hím. aki belenyugodott a megváltoztathatatlanba..Lassan mennünk kell . megyek . a kisajátítás. a nı már az enyém.. mint ahogy bilincsbe verten vergıdtem akaratuk kényérekedvére. Ez nem fejezett ki parancsoló kisajátítási igényt. a félhomályban tapogatózó. végre mondanom kellett valamit.. csak mert a FÉRFIAS viselkedés így követeli meg. és kedvesen mosolyog. de egyáltalában az emberi psziché minden hogyanját és mikéntjét. még nem tette meg. akkor megtenném. visszakozhatok. mint eszköznek a végcél felé. . Kígyóbővölı bájolja így el minden rezdülését követı partnerét.. de elıbb fizessem ki a számlát.nıstényre -.bukott ki belılem.. az a baj. csupán ténymegállapítás volt. aki lehetıvé tette két üzekedni kívánó buja állatnak a gyönyör megszerzését. mélyfekete. és berántanak soha be nem teljesült álmok birodalmába.ahogy számtalan filmben láttam . bátorítja ıket. csak nekem szóló intéssel elbocsát. Úgy kell viselkednem.. ÉN... szükségem van-e még erre a nıre . még kívánja. Balázs személyében. Kerítınek érzem magam. hogy nem haragszom!) . lemondanék? Az egyébként is hamis gondolatmenetet egy kéz szakítja meg. akkor ismeretlen erık megragadják a karod.

ahol én élek.vagy csak percek? . Így helyes! .Hívj föl! .s ebbıl megértheti. és enyhén nekem dılı testében. Ez a "fizetek" egyben a libának is rendreutasítás. Az elmúlt órák . Balázs kezd bemászni eddigi helyemre.rikoltom el magam vidáman. gyıztesen. Balázs dermedten nézi. a parketta alá.Fizetek! . hogy helyet cserélünk. Látom. igencsak élvezetes módon. s ha van esze. vagy legalábbis súlyos bőn lenne az ilyesmi ma.meg kell vallanom. egy presszó félhomályában. . mintha neki még nem fogták volna meg. Budapesten. El a kezet . melytıl jobb lesz mielıbb megszabadulni. . nem buta. Nem is csinál túlzottan titkot abból. hogy nem az övét ellenırzik kézrátevéssel . ennyire legalábbis nem: ahogy jött.kérdezem fölényesen. hol végzıdik a karja. míg púposodó nadrágom maradásra kényszerít. Mintha a világ összedılne attól.folytatódik.hamarosan találkozunk! . akkor az elkövetkezı öt évben még az országot is elkerüli.megaláztatásáért igencsak kárpótol ez a habkönnyő kéz. Most mennie kell. mert aztán jó ideig várhatok. úgy megy. leszámoltam vele.Iszol még valamit? .

. Egy kezet érzek térdem alatt. újra alkotva.. új csodát teremtve. élet és halál mezsgyéjén járok s még nem döntöttem el. itt fekszem mellette. azok az átkozott idegeim élvezik csak a szorgos munkálkodást. akinek most az íróasztalnál lenne a helye. a billegtetés és szívás. s ha most nem cselekszem. talán új gondolatok születnek éppen az agyamban. tetszhalott állapotban keresném a végsı menedéket. amint nedves-lágy simogatás. és még tegnap is szikrákat robbantott volna a bırömbıl. de izmaim bénák. most belsımben háborút vívok önmagammal. bár nehéz megindokolni a félig megindított támadás sikertelenségét. a nagy dolgokra hivatott. Ági sohasem tett lakatot a szájára. egyre távolít nemcsak tıle. függetlenített szerv törzse-feje. elvakít. kielégíthetetlen kancasárlása? Csak rám kellene néznie.. tehetetlen vagyok.fog el a vakrémület. Én. Mit számít nekem egy nı szexuális étvágya. amelyet a nyelve s puha. szerelmi ügyei közszájon forognak. Könnyeim prizmáján át fénybıl lett meztelen nıalak int felém. de így?! Állam az államban. de félek. holnap mehetek a szerelem koldusai közé. Fekszem mellette a jógik önmegsemmisítı mély elszakadásával. mert csak az agyamig jut el az inger. szorítás és ellazulás veszi körül a gondoskodást meg nem szolgáló. én. funkciója egy lehetne talán. Érzem. és láthatná rajtam. még arra sem lenne alkalmas. hogy gyorsan illanó gondolatait megragadhassa. A kitartóan és hol lágyabban. Nem mozdulni! Én most nem vagyok jelen. amely játékosan fut fel a combom közepéig. lihegı szája végez a mellemen. s a mozdulat. a hugyozás. a nyakamon. A mozgás. Nem mozdulok. és hozzáteszem. hatástalanok bővölı szavai.. ma hatástalan. Atyaisten! Mi lesz velem? Ha katona lenne. mi most vagy a következı pillanatban eszembe jut. Ám testem központi része. most parancsolhatnék neki. mint a teremtés tanúbizonyságai szórják. hiszen számtalan ilyen jelenetet látott. de nincs visszacsatolás. tehetetlenségemnek jóvátehetetlen következményei lesznek. becstelen árulómat. mert a nedves száj érintését érzem az arcomon. kellemetlen pillanatokban szokott megmerevedni. vagy legalábbis érezheti. hasamon. Valami butaságot suttog a fülembe.. hiszen mindaz. gondolataim máshol. törik elemi részekké a fényt. majd vissza a bokámig. tudhatja. a . egy emelkedettebb szférában kalandoznak. Mi lesz? . hanem mindentıl.. s kitörölhetetlenül papírra vesse. hogy áldozzak fekete bozontú oltára elıtt. Képzeletem látja. simogatás és apró csókok érdemtelent illetnek. nem teszek semmit. mit vállalok próbaként. amit a messzeséget fürkészı agyam csak halványan érzékel. hogy ne legyen sértı. amelyek egy új világnézet alapjait képezik majd. talán most kell megoldanom az emberiséget régóta veszélyeztetı totális háborúk végsı elhárításának módját. Nem mozdulhatok. Templomban vagyok. A fény. Igyekeztem úgy visszavonulni. most csüggedten fityeg. mely színes glóriát von az oltár köré. A tudatom élvezi csupán azt a kényeztetést. ami a testhez köti a tiszta gondolatot. amely fantáziálásaimban vad vágyra sarkallt. amely máskor igencsak váratlan. Mozdulnék. Nem vallhatok szégyent! Ha szabadszájúságáról igazat mondanak. amelynek biztosan nincs jelentısége. s a hármas oltár felett a sárga-vörös extázis bővöletében megalkotott üvegfestmények. valami butaságot. morzsolgatás.4. hol erısebben simogató kéz egyre szőkülı köröket ír le impotenciám bizonyítéka körül. hív magához.

. amelyet magam elıtt heverni láttam. óvatosan elvontam tıle a százszor is megátkozott Helyeskét. még csak készültem birtokba venni azt a pazar terepet. mert rajtam már semmi sem segít. de mesterhez illı hozzáértéssel harapdálja ott. . a sikoltást. ha nem értem. ahol a legérzékenyebb. minden a végsıkig kifinomult játékokat. mint amennyit valaha teljesíthetnék. Pillanatnyi zárlat lenne? Vagy tényleg ellıttem a puskaport? Hiszen nekem még múltam sincs. amelyhez. semmi sem indokolja végzetes tehetetlenségemet. a szomszéd mit se halljon. és csókolgatni kezdem a hasát. mit tesz velem ez a nı? Tennem kell nekem is végre valamit. így csak félig tudom bejárni határát. mert nem szorgoskodik már.. Itt.ne fáradjon el szegény lába. aki csúful cserbenhagyásra készült. felhúzza térdben a lábát és széttárja combjait.. nehogy durva érintésemtıl délibábként semmivé foszoljon. hanem. Szívesebben lennék máglyahalálra ítélt eretnek helyében. remélem. amelyre annyira vágytam. ebben a hálószobában csak fekszem. Nem tőrhetem ezt tovább. ha kínzásra vagy kínoztatásra támadna gusztusa. nem állnak mögöttem vad és kemény ágycsaták. mint mondta is. amint a megszokott magasból mély torokhangra vált. követel. ahol a világítástól az ágy rafináltan beépített lábtartójáig . nyögést. amint vigyázva. Mivel a lába összezárva. és én vettem át a kezdeményezést. ı megırül egy jó franciázásért. de mintha megsejtené a szándékomat. hogy én teszem ugyanezt a partneremmel. nem oxigénre van szüksége. a kéjérzés csúcsára vivı perverziókat szolgálja. és tılem az imán kívül eddig semmi másra nem telt. . hogy már elélveztem? Phuuu. aztán kezdem megvonni bırén a határvonalat. Minden perc rontja a visszavonulás esélyeit. Aztán ı vetkıztetett le engem. egészen a falak kettıs hangszigeteléséig. Liheg és cuppog.. himnuszokat zengenék. lihegve tudatja velem: hallod? én már kész vagyok. . Úristen. de aztán kapcsolok.fúj nagyot. Talán eddig az volt a baj. még közelebbrıl is lesz szerencsém. játszik vele. hogy .. Hiszen attól szoktam begerjedni. s a nyelv könnyen járhassa az örömök völgyét -.. mert hallottam. és alig hiszem el. és nem csókkal kezdte a bemutatkozást. fekete bozont! Ha verset tudnék írni. jobb. más a teendı. bámulom dús bozontját. mint rendesen. én hálaimát rebegek. Dús. csak nyomtam a süket szöveget. mióta a Helyeském fölé hajolt.Nem vetted észre. és meglepıdtem. itt vagyunk. A hálószobában. A hasa aprókat rezzen. Hallom a lihegést. pedig még hozzá sem értem. Hát ráhagytam.nedvesen gyöngyözı fogak csillogását.Csodás! . Elıbb csak egyetlen ujjammal érek hozzá a legszélsı kis szökevény szırszálakhoz. kiáltást felfogják a falak.suttogta. hogy valóban ott van az orrom elıtt. nehogy kárt tegyek benne. és mindig a szırhatár mentén haladva. tennem kell valamit.. ahol most tartunk.. és hanyatt veti magát. erre most nincs idı.. Mindenesetre a taxiban és a liftben semmi sem történt. csak szőnne meg ez a megszégyenítı helyzet. már nem a levegıt veszi csupán. s várom. Alig telt el három perc. Lassan. onnan már nincs visszaút. csak a combjáig hatolhatok. Nincs már akadály. a nyelve simogat. s mond valamit.. lehajtanám a fejem akár pallos alá is. végre csodát tegyen. tőrném a fahasábok lassú és fájdalmas halált ígérı ropogó sziszegését. Csak nagyon lassan merem megérinteni. mennyire csodálom. Csodát. arcomat féloldalasan a vénuszdombja felé fordítva.kérdeztem vissza. ebben a selyemplüss csodában. . körüljárom a legszebb birtokomat. jelez. idınként felsandít rám. akinek már több felajánlást tettem. akkor ódákat. gyere végre utánam. Körözök a belsı combokon. és tessék. hogy istenem. amint még mindig össze-összerándul egyre ritkuló ritmusban a hüvelye. s egészen lent. hogy túlságosan is átengedtem a kezdeményezést.Mi? . Rásandítottam az órára. egy másik osztályba nyíló szerelmi kapun. meddig is terjed. a köldökéig érzem.

súgja a mellemnek. nem volt ilyen jó. amint meglátja.. mert Ági sikkant. minden kimondott szót csók követ pont gyanánt. mint meghajszolt lovak hátán a tajték. de Ági befúrja magát a hónom alá. Nedves ez a . hogy elıbb kétfelé fésüljem a hajlékony. és azon veszem észre magam. még nem biztos. hiszen úgy tudom. úgy tágul egyre. míg rá nem jövök arra.. pinuskám. s nedvességtıl csillog. Ha pedig híre megy. még soha. repedés. hát testtartást változtatok. nem volt ebben részem még soha.. Mosolyogva néz rám. mint ehhez a szóhoz. egyre nı csókom tárgya.. Csak nem azt akarja ezzel a tudtomra adni.A méret tökéletesen megfelel. Hiszen hívhatnám másnak is.kezét a tarkóján kulcsolja össze. erıs szálú erdıt. ahogy föl-le mozog lassan.. édesem? . (Inkább szégyenében. mint futó homlokán az izzadságkoszorú. úgy haladok visszafelé. hogy mire vagyok képes.. de annyi tiltás. Szép sötétrózsaszínő. biztosan dılnek majd az ágyamba a nık! Állj! mondom magamnak.. feltérdelek. hisz az az izgalomtól forró és száraz. mikor felkel a nap. úgy látszik. túlságosan ragaszkodtam a klisékhez. mit is kellene tennem.. Jó dolog adni. ahol szelíd zalai dombként amúgy is kettéválik az erdı rejteke.Az nincs. és örömmel adom. dobálja a felsıtestét és a fejét. mivel nincs akkorám. így már mind a két kezem szabad. s a fejtetımön támaszkodva csókolom ott is. nem a számtól.Csak egy kicsit szusszanok . de nekem. de egyszerre csak megállásra kényszerít egy hosszú sikoly.. Aztán kellı bátorságot győjtve.Ilyen mélyen tudsz aludni? . mert jól sikerült a kezdet. s e pontot mindig oda teszem. s kapkodva. ez nem marad titok.Baj van. csak. S mint az estike.Sem mélyen nem vagyok. ha EZT tudná az a sok elıd! Remélem. addig. Eddigi fantáziálásaim csıdöt mondtak. liheg. hát .. de folyamatosan felmerevedett Helyeskémen. semmi sem akadályoz abban. hogy milyen öröm is adni....Ezzel be is fejezi a további. mindzsó. s komolyan megrémülök. s irtás nyíljon a közepén. .. amikor végre magához tér. Mi ez? . vagina. Ági elájult. hogy rendben lesz a folytatás. sem nem alszom. és az örömtıl mind a csókok száma. mert Helyeském kedveszegetten hajtja le fejét a combomra. még majd lemaradok valamirıl. hogy szusszanjon. ahhh. és nem elég. kalandozó ujjam bemerészkedik a sőrőbe is. míg majd fejre nem esem. mind pedig a nyelvemnek hevessége fokozódik. . s nem tudom. de beindít . hogy csípıjével körözni kezd. hogy kinyitottam a szememet. mindenkit kibeszélt eddig. a lábát a hasamra teszi. aztán módszeresen. mert arra riadok. nem tapad egyikhez sem. türelmetlenül szórom összevissza a csókokat.. elıbb csak úgy nagyvonalúan. s haladok egyre lejjebb. és érzem egyre jobban..rémülök meg.. de elszundít. aztán belédugom a nyelvem. lehetne a neve punci. ahol elkezdıdik ez a drága. ott. Forr bennem a méreg. Hagyom. a többi pedig. valóban felesleges dumát.ott is szoktak elkövetni egészen vad dolgokat. hogy ennyi volt a régen várt beavatás? . durván picsa és így tovább.. mert igencsak ágaskodik benned valami. rés. hullámzik a hasa. mert azért még a vége messze van. ennyi szırhöz kevés egyetlen kéz.s magamban élvezettel ejtem ki a szót . ı is szusszan egy cseppet. Leengedi magát.. mint a lassan nyíló rózsa. .. már vízzel locsolnám. Fekszem mellette. . mellei szelíd köröket írnak le. s megsokasodik a nedvesség is rajta. mint az eddigiektıl kimerülten!) Én is elalhattam.pina. ingatom a fejem. Helyeském még mindig felmered.magamban! élvezettel ismételgetem. s a csókot egy nyelvcsapás követi. Aprókat pofozok rajta. hogy felnézzen rám. . Szégyenlısen lehajtom a fejem. és hihetetlen. nekem termett jószág.kérdezem hevesen dobogó szívvel. hogy Ági felettem guggol. annyi fáradságot sem véve. Ha ezt. . s a combja belsı oldalán remegve ránganak az izmok. mint szeretném. nedvezik az én kis pinám saját magától. édes kis pinám.

aztán megindítom a mozgássort. . bár az az érzésem. életemben elıször érzem. és elrejti az arcát a vállam hajlatába.alig tudtam ezt a pár szót kinyögni. önmőködı géppé váltam. felmérve a mozgáshatárokat. nem azonos a presszóbeli libával. Aztán gyengül a szorítás. amint összehúzódnak benne az izmok.. amivel dicsekedni lehetne. nem marad le akkor sem. szabadabb mozgáslehetıséget engedve nekem. de a szeme kifejezi meghökkent csodálatát.Mit mondjak akkor én? . csókol.mondja kifulladva.. Úgy fordul le rólam. de nem hittem soha. hogy egy alig tapasztalt kölyök.a végsıkig fokozódik bennem az izgalom. nagyobb teret. Szólni nem merek. csak pillanataid. aki megadja nekem. mellettem fekszik szorosan hozzám simulva. amit életemben eddig talán ketten-hárman tudtak megadni. nem lehet.. Nem elsısorban az. amit mond. hosszan. Ettıl a tudattól. a másikkal pedig annyira szorít.. Kipróbáltam már mindent. Aki most itt fekszik mellettem. és utórezgésként még mindig érzem. . magához húzza a fejem és csókol. soha nem hittem volna.hallom távolról a hangját. hogy ez maga a tökéletesség. rám néz.pedig az nem lehet. amikor gyorsítok.Hevesen hozzám bújik. alig milli-.. . mert ellentétesen mozogva himbálni kezdi magát elıre-hátra. az nem azonos azzal. vannak . érzem. hiszen a maradék eszméletemmel kellett erıszakkal összefognom.Remek! .-nél megismertem. mert minden pillanatban elillanhat. .Csodás . A buta liba képébe valahogy nem illik.Helyeském. Feljebb húzza a testét. a két lába között fekszem oldalvást.és száját beharapva. tarkóját. lesem. és nem esik ki az ütembıl. és kihúzza a lábát alólam. gyakorlatlan. hogy belerohanjak az öntudatlanság annyira vágyott. csókol. Felkönyöklök és nézem. ne ijedj meg! . majd centimétereket. mit kellene tennem. haját. s ahogy sikoltva elırezuhan a mellemre.még jól emlékszem. kis patakokká egyesülve peregnek a könnyek. amire talán még nálam is jobban vágyott. akit P. az alattam levı lába a csípım és a bordáim között nyomódik az oldalamba. ami rám vonatkozik. tövig hatoló lökésekkel. a vállam. sarkammal támaszt keresek...a hüvelyében egy-egy szorító-ellazító hullámzást.. a másik keze a szeme elıtt.próbálok valami értelmeset kinyögni. hogy az erılködésbe beleremeg a lába. Meglep. Elıbb csak aprókat moccanok. mély szakadékába. de éppen egy ilyen semmitmondó külsejő. Hallgatja a szívem zakatolását.. nem szól egy szót sem.. akinek ráadásul nincs akkora szerszáma. ahogy csak erejébıl telik. mert ilyen helyzetben még soha nem voltam. hajával beborítva az arcom. és feltámad benne . valami görcsösség teszi. hímnemőségem tudata. szóval egy teljesen átlagos férfi lesz az. Kinyitja a szemét.Az öröm könnyei ezek. aztán két-három hevesebb mozdulat. feltámad bennem a büszke férfigıg. már remegni érzem benne az izmokat.. hogy a kapcsolat ne szakadjon meg. hanem az. aztán automatikussá válik a mozgásom. mennyire megijesztett az elıbb . és amint felszalad torkából a sikoly .. Hamar felveszi a ritmust.Ha így folytatod.. A kezemet rákulcsolom a derekára.Sok férfival volt dolgom. ami csak emberileg elképzelhetı. remegve. a szemembe néz. Hálatelten simogatom a hátát. nagyon mélyrıl jövı hangon. mintha bántaná a fény . nem tért még teljesen magához. amint a kezét a köldöke táján a hasára szorítja. már nem én irányítom.. szemébıl lassan. és aztán kis különbséggel elélvezünk újra. mosolyogni próbál: . lassú. amit mond és ahogyan mondja. közel a csúcspont. hogy már háromszor sikerült megadni neki azt a gyönyört. látva a megzavarodott tanácstalanságot bennem. hiszen félhomály takar be minket . . én is elélvezek. igaz. meg tudnám-e állítani. egyre gyengébben. Onnan folytatja. magához ölel olyan szorosan. ehh. amit nem tudok szó nélkül hagyni. nem tudom. Felkönyököl. .

az csak elınyömre válhat. olyan ajándékot kapok tıle. mert minden testrésze szépen rajzolt. . Elhúzódik tılem. . szorosan átölelve egymást és csókolódunk kifulladásig. úgy mosolyog. hogy az enyém. lába körül a habfürdı kék pamacsaival. A nyelve . Semmihez sem hasonlítható. Folytatná.bökök az állammal a kezére. hogy a válla. mint ígéret. lágy. és végre legeltethetem a szememet. Állunk a kádban. a puncijához illeszti.Várj .Kigyönyörködted magadat? . a szánkon. és nyújtja vissza felém a kezét.elég maga a tudat -.mintha higanyt akarnék marokra fogni . Lassú. társalgási póz..minduntalan kisiklik a markomból. hogy fogva tart ott a habok alatt.nyugtat meg. . beleborzongok abba a tudatba. . legalábbis én annak látom. Szája engedelmesen nyílik. aztán megtöri a varázslatosan szőzies légkört. .Nem túl sok ez oldásból? .Akkor tartsd ıt . nem attól. amit eddig nem volt alkalmam megtenni. inkább mint kiderült. Nem attól szép csupán. majd térdeljünk le. inkább csak összekapcsolódás a mozdulat.Ne légy közönséges! . akkor inkább tartsd a szádat. és egyetlen ponton érintkezünk csak.Miért játszod a butát? . a háta íve vágyakat ébreszt. hogy valóban az enyém. Nem örömszerzı ez. attól szép . hogy hol a határ . ülj le és nyújtsd ki a lábad! Engedelmeskedem. birtoklom ezt a testet. Szó sincs durvaságról. alig észrevehetı ringással kezd mozogni rajtam.Fürdünk? . mindig csak annyit mozdul. de mosolyog.Mi a további menü? . Minden kék a fürdıszobában. . Derekunkig ér a halványkék habszınyeg. . kis fintorba torzul.Tudom. loboncos fekete haja.azzal elengedi Helyeském -. fekete szemével és sötétvörös ajkával harmonikus egységet alkot. . a melle. Lazítunk a szorításon. hogy mindezt megkoronázza dús. amit csak akarok. amelybe a csupa kék környezetben idáig burkolózott és elırenyújtva kezét a legnagyobb természetességgel elkapja Helyeském.szerintem egyenesen erre a célra kitalált ívelt ölében. mert arca. s nyelvét hevesen löki a számba. megállíthatatlan és nagyon izgató. mint szép és okos nınek lenni. mi több.Ne izgass! .szegezem neki a kérdést.jövök rá végre -. ha híremet találja költeni. Sejtem. mi következik. talán kissé fölényesen.kérdezi mosolyogva. megragadja Helyeském. amely szóval aligha jellemezhetı. s miközben egyre-másra teszi fel a kérdéseit és felel az enyémekre. fájdalmat okozó szorításról. kissé talán kunos metszéső arcával. Nem félek már attól. A vállára teszem a kezemet és szelíd erıszakkal kényszerítem arra. felbátorodva a dolgok állásán.Miért a számat? . ı is kék. .Mert célravezetıbb. hogy esetleg szégyenben maradok. Gyönyörő nı. amint áll a süllyesztett medencében. Arca megrándul. amíg el nem tolja a kezemet. miután elhúzta a fejét -. úgyhogy nem lehetett akkora a vétkem. hogy fenntartsa izgalmi állapotunkat.Csak bólint. majd lehanyatlik kezünk. s ahogy Ágira nézek. de megfoghatatlan. gyere! Felül az ágyon. kellemes. de azért megkérdezem: . mert ismét merevedést érzek. Ha nem tudsz kedvesebbet mondani. amellyel megragad. azt teszek vele. Fölém kuporodik. .értetlenségem láttán folytatja. de a számmal belefojtom a szót. elırehajol és egy gyors puszit lehel a szám .Ez most nem szeretkezés. aztán rám ereszkedik. rájövök. meg vagyok róla gyızıdve. hanem oldott hangulatú beszélgetés. hogy abban több van.súgja. A habokból kibukkanó és eltőnı melleit lágyan simogatom. kellemes íze van. hátammal támaszt keresek a kád .mondja. hogy elıbb guggoljunk. nem azért. de nem ereszt el.kérdezem. és én örömmel állapítom meg .

.Jöttek-mentek a férfiak. pontosan értjük egymást. mit és hogyan kell csinálni.Ezt fölösleges volt mondania.Én huszonkettı vagyok.Másról van szó. Azt is mondhatnám.Ösztönös szeretı vagy. már így születtem .Csak nem képzeled. ha partnereid elmesélik neked szexuális kalandjaikat? . Az én nyitottságomat erısítette a maszturbálással számolatlanul nyújtott élvezés. Volt közöttük korombéli.Nem . de amit teszel. a helyzettel teljesen elégedetten.Én is . és lám. ha nem figyeltek rám. éppen az ellenkezı hatást éred el.Szó szerint.Mi ebben a meglepı? ..Hogyan értsem ezt? .Szereted a pornófilmeket? . Befogja a számat. . A szándék megvolt benne. el is kell tudni fogadni.Szereted az öreg férfiakat? . hogy ıstehetség. lehetett szegény vagy tizennégy éves. mert máris magam elıtt láttam a helyzetet.De nálad. az óriási örömet szerez.Hülye! Mindent ki akartam próbálni. Minden egészséges ember szereti. én tizenkettı. . idegenkedik tıle.mondom ıszintén. hogy mire számíthatok. Aztán mikor rájöttem.. és még mindig tele gátlásokkal. .A gátlásaidat majd lefaragjuk. . és volt közöttük nagypapám korú öregember is. hogy mindenkire emlékszem? Ugrottam pár évet.No igen.Miért viccelnék? Így volt.Mi benne a jó. Én csak arra emlékszem. .vigyorgok. Aztán addig le sem szoktam róla.. .Nem tévedek. .Naná. . . Ahhoz.vonja meg a vállát.Tizenkét éves korodban? . aki szintén túlfejlett volt a korához képest. . de majdnem azon bukott meg a dolog.Nem mindenkinek. .Aha.. szó szerint letéptem magamról. . .. hogy igazából velem szeretkezel elıször? . El tudod képzelni? . megtettem magamnak a cumimmal. . . bár én nagyon is tisztában voltam vele.Szerintem már pólyás koromban. de nem mindenki vallja be.próbálok újra megfürdeni a dicséretében. Halvány gızöd sincs arról. .Mikor kezdted? .Nem jobb lenne csinálni? .Ha kellı részletességgel. . Én akkor tizenöt-tizenhat éves voltam. nem jobb csinálni? .Aztán? .Viccelsz? . akkor igen. -Imádok így beszélgetni. . a játék kedvéért. Hiába akarsz egy olyan nınek franciázással örömet szerezni. amit kap. talán négyéves koromban elkezdtem a maszturbálást. de arra rájöttem.Két tapasztalatlan gyerek.Az elıbb még csak tizenkettı! . İt csak az ösztöne hajtotta. persze nem a méreteiben. a maszturbálásnál egy fokkal jobb. nem rólam. aki perverzitásnak tartja.. Kár. .Örömet találsz abban. hogyan lehettél te ennyire nyitott akkor? . amíg nem találkoztam egy olyan nagyfiúval.sarkára. ha azt mondom. hogy már nagyon korán. Nem volt valami fantasztikusan nagy élmény. hogy nem merte lehúzni a bugyimat. nekem kell kezdeményeznem. hogy valaki élvezni is tudja. .ámulok el. .Azt hiszem.

Akkor nyomás! Mire megjössz. Lehet. .Nem.értettem szándékosan félre a célzást. hogy nem foglak egy hét múlva kirúgni. Ha most megköszönöm ezt az estét.Hát ez az! Utána mindenki csinálja. beszélünk. ..De én utána csinálom is. kisfiam! Ennyi mára elég.Tisztázzuk! Számodra minden egyes velem töltött nap újabb lépés a nagykorúságod felé. Azt sem ígérem.Az anyámnál. félszavakkal meg is erısített benne. akkor esetleg évekig is várhatsz. jobban élvezi a valóságot. s kissé csalódott voltam. addig maradhatsz.. . hogy férfinak teremtett. . mint egyébként. ha kicsit késıbb újra ismételnénk. ha kellesz. átélt. Van benne valami. . még képes lennék. megragadtam a csípıjét.Hogyan tovább? .Túl sokat kérdezel egyszerre . . és élvezett hosszan. csinálok valami kis harapnivalót.. és a magam ritmusához igazítottam a mozgást.nevette el magát.Helytelen. nem csupán egyszeri alkalomra szólt ez a találkozás. . hogy csak napok vagy hetek múlva.mondtam. Nézett rám. mert apró mozdulatai megadták a kellı adag keményítıt Helyeskémnek. . míg végre elértem én is a tetıpontra. reggelig tart majd a hajsza. . ahogy magadról meséltél. Ha több lenne.. hajlandó bebújni veled az ágyba. Alájuk nyúltam. amikor akarsz? Ha pedig meguntál. Megkapaszkodott két kézzel a vállamban. aztán taxiba vágódsz és hozzám költözöl. mert kénytelen voltam vele egyetérteni.mondta. Stimulál a pornófilm. és a két hüvelykujjammal a bimbók felé haladva. hogy nem bírnám elviselni. feleségül kell venned. Már akkor sejthettem. . mint én. hogy nem abban a pillanatban. hogy kéznél legyél. vagy túljutott azon a ponton.mondtam ıszintén. mert vagy a beszélgetést unta meg. de abból.Miért? . a fény megtört a szemében. . . Mind erıteljesebben kezdett mozogni rajtam. Világos? .. összecsomagolsz. de semmit sem látott..Késıbb. hidd el.Ne légy telhetetlen. Nehogy már azt képzeld. amikor lihegése nyugodt légzésbe váltott át. Hol laksz? . Nem mondom.Egészen más szaftot várok . ..kérdezte teljesen váratlanul. róla. bekerítve a tenyeremmel. A vízen megritkult habpárna hullámzani kezdett.. még szeretnék. valóban én segítettem-e hozzá ehhez az élményhez. ha másképpen fogalmaztunk is.hitetlenkedtem. és ismét hálát adtam Istennek. Szóval szaftos történeteket vársz tılem is a stimulálás érdekében? . föl-le rángattam magamon. az már ártana. .Nem vagyok telhetetlen.Én kielégültem . amikor megfogtam mind a két mellét. jobban. hogy már kételkedni kezdtem.. Ebben sem volt közöttünk semmi ellentmondás. de a lényegrıl ugyanúgy gondolkoztunk.. azt hittem.két hálás puszit adott a fülem mögé. . . Akkor most hazamész. s akaratlanul is azt éli meg.. amit akkor látott. és már nem ellenkezett.Én nem .. amikor még mindig fenn kívánja tartani furcsa helyzetünket. Nem tudom. olyan sokáig. lehet.kérdeztem eufórikus állapotban. mire egy ilyen nı.Van benne valami . mert valóban úgy éreztem.Minek kellek? Vibrátornak? Bekapcsolsz. .Azért. de a látvány élvezete megmarad benne. opálos ragyogással nézett önmagába.Hozzád?! . aztán átkapcsolt nagyobb sebességfokozatra. De aztán engem is elöntött a kéj elsı hulláma. újra meg újra erıteljesen végigsimítottam.. alulról megemeltem... . Ha azonosulni tudott a szereplıkkel. Amíg megfelelsz nekem. akkor mars haza a mamához? . de nekem a mai napra ennyi tökéletesen elég. még akarnék.

.Talán lesz még benne részed ma is . . ameddig szüksége van rám.Nekem tökéletesen megfelel vacsorára ez is .adtam egy-egy puszit a két mellére. Én. és sejtelmesen mosolyog hozzá.mondja. Mennyi idıre is számíthatok. ami szükséges a következı napokra.. . Rajtam áll tehát a vásár. azon töprengek. miközben kapkodom magamra a ruháimat. mit rakjak be kicsiny bıröndömbe.. csak addig tart majd a továbbképzı tanfolyam. mert azt egyértelmően megmondta... Ellökte a fejemet.

Mint az elsı nap megtudtam . .ha üres a zsebünk .. mindenesetre jólesik. hol . és felvitték a Gézához .Felcsíptek két szabad nıt.mint kiderült. kezd bevezetni az ínyencségekbe. Kezdek rájönni alapigazságokra. és hol vad tivornyákat tartunk. nem a méret. nem a hevesség. már nem fordulhatok vissza. Süppedıs párnák. akinek egyetlen központi témája a saját kielégíthetetlensége. de a kacsintásból már tudnom kellett volna mindent. Új szexuális filozófiát plántál belém lassanként. Igazi keleti kényelem.mert Ági beosztja az erejét. oly gazdag díszítéssel. .persze könnyő egy ilyen mestertıl tanulni -.Én hülye. tálak és rézkancsók. Bármelyikünk annyi erotikus történetet tud elmesélni a meztelenül meglepett háziasszonytól addig a történetig.kapott apró fogásokba. de úgy ám. de a válaszom nem érdekli.megtőrt melegedıkként vagy hősölıkként . . eredeti perzsa szınyegek . hogy inkább vitrinben lenne a helye.még nem mondtam.kacsint cinkosan rám. beépítek minden új mozdulatot. és hogyan kell simogatni. karmolni..Itt cseréljük ki egyébként a tippeket .újabb. egy kelenföldi földszintes ház manzárdszobájában. de biztosan kezdek eligazodni a nıi testen. tudom. hanem a hozzáértés. megnézem a cimborákat a Mézes Mackóban. amelyek örömet és élvezetet adtak talán már több ezer évvel ezelıtt is a férfiaknak. még csak nem is az elızı három együtt. faragott asztalka. mert majdnem minden berendezési vagy dísztárgy keletrıl származik. és már használni is tudom. Elhatározom. még jelentıségteljesebb kacsintás. minden darab Alitól. ekkor követem el a legnagyobb marhaságot. miután sikerrel elvégeztem az alapfokú szerelmi tanfolyamot. már bánom. a keletrıl . harapni. Ott szoktunk összegyőlni. mivel érdemeltem ki a figyelmét.várjuk. a türelem és az adni akarás. akinek némi papírpénz zörög a zsebében. Sajnos észrevett. komoly vagyont érnek .Ági mesélte megdöbbenésem láttán -. amit olvastam a kelet titokzatos szerelmi kultúrájáról. kötetlen munkaidıvel -. Merre vannak még le nem tarolt területek... Nemcsak a tárgyak neveit ismerem meg fokozatosan. egy kimondhatatlan nevő szír kereskedıtıl származik. Olyan fogásokat tanulok meg lassan . Teljesen új oldalról ismerem meg lassan a nıi testet.De. s bár igazán nem tudom. a gazdagon elém szórt tudomány minden morzsáját igyekszem hasznosítani.kérdezi. s természetesen annyi sperma folyik el itt. és nem a teljesítmény határozza meg a nı megelégedettségét. hátha betéved valaki a társaságból. nem kizárólag Ali közvetítésével . Mindazt a sok furcsaságot.Jól vagy? .Más nem volt még? . hogy idejöttem. .kerevet mellett.5. Delet harangoznak. figurát és technikai elemet az esti szerelmi csatározásokba. Int.szóval lassan.áldott önzetlenség! -. csak már el is mentek . hogy neki is jusson a jóból.megyek lépre. de Ági. amikor a nagyon elégedett hölgy még a barátnıjét is áthívta . mint az alacsony .gondolom. nem hajlandó saját magát meghajszolni . Amikor belépek. azt kezdem megérteni . mert ugratásnak szánom. amennyit száz férfi nem képes produkálni. felteszem . mit jelent. mert csak Móricot találom ott.szintén szınyegekkel borított . aki jó egy éven keresztül volt elsı számú szeretıje.Hová? . biztosítási ügynök vagyok. Már harmadik napja lakom Áginál. hová érdemes menni. . melyik környéken mivel érdemes próbálkozni.

a kérdést. ha lelkesnek tart. Ahogy kibukik a számon. múzeum? . megkötjük azt a szerzıdést .na...kuncog elégedetten. Kellemes arcú. fecsegve mindenféle szamárságokról. ahogyan szokott. Van ennek valami akadálya? . hogy miért ilyen a ház. kis konyak és némi harapnivaló. amit elmond -. Jobb.Mesélj! .Nincs . barátom? . nincs menekvés. Na. Na. de engem semmi más nem érdekelt még akkor. Móric. Nem azért. kicsit már megereszkedett húsú szépasszony. éppen ma nem jött be. Biztosan ismered a kis harapnivaló fogalmát. mintha gyanakodva megkérdezi: talán nem érdekel?! .kezdte. ahogyan kérte. mindez fıvárosi ízléssel.Mint tudod . (Még annyit Móric története elé. . míg végül kibökte: . Mi ez.azzal indult elıre az udvar hátsó traktusába. és mesélni kezd. a legjobb cimbora. de nem szabad ıt megsértenem. Kezdtem megérteni. aztán meggyızi saját magát. . Z.kezdi élvezettel. Gondosan nyírt gyep.. ahol arra igyekszem rávenni az elnökasszonyt. "nagyon fontos" problémával hozzá forduló tagot. a kaput gondosan becsukta. de ha kimegyünk hozzá. Szóval kimentem hozzá reggel.Hátradıl a széken (ebbıl tudom.adom meg neki a szót. mint az. aztán csak szakmai dolgokról esett szó. mintha nem lett volna kedvemre való. leönti a konyakját a torkán és kezével lesöpör egy láthatatlan szöszt gondosan vasalt nadrágjáról.) . hogy az állatokat nálam biztosítsa. de mindezt pattogva.Én. hogy most újra át fogja élni. Tudom. sziklakert. . hogy az aláírt szerzıdéseket mielıbb a táskámban tudjam. Nem kell lebecsülnöd a hátsó traktust. ez nem nagyon siet vissza az irodába. Annyit elöljáróban. mi és hogyan történt.Összejött délelıtt a dolog. nagyon szívesen ellaknék abban a hátsó udvarban.Hogy tetszik? . . hogy bekerítettem magamat). . hát nekem hozzá képest befelé nıtt.Rendben van. nehogy egy ilyen apróságon bukjon meg az üzlet.Kíváncsi vagy. gyönyörő fácskák. és a legtürelmesebb hitelezı. mi?! . harmincas. Mennék. elegem volt. most el fogja mesélni teljes részletességgel. . mondom magamban. egy igazi parasztházhoz. úgy fogadott. olyanhoz. annyi füstölt disznóság. Nem akartam ünneprontó lenni. itt lakik a fıkönyvelı és én magam is.. Nem vitt messzire. csak pár utcával arrébb.Az én aláírásom mellé szükséges a fıkönyvelınké is. ennek a nınek sem lennék a beosztottja.El vagyok bővölve. Sajnos. nem tudom. Egyszer a strandon volt alkalmam szemügyre venni fürdıgatyája által alig takart szerszámja méreteit. szó szerint kutyafuttában. keresztbe veti a lábát. Kifelé menet eligazította a titkárnıjét.És hogyhogy te nem mentél velük? . az agronómusát és két. . Így aztán lehet lakni! Beállt az udvarra. hogy már eltöltöttünk együtt néhány kellemes délutánt .volt a hülye kérdésem. a Pest melletti kis falucska téeszébe járok ki már napok óta. az irodájában kávézgatva. semmi olyasmit -. gondoltam magamban..Nem. a csapda becsapódott mögöttem. Többször már nem akartam kimenni hozzájuk. kávé. mert a havi tervemmel igencsak le vagyok maradva. amilyent már csak a skanzenben láthatsz. karcsú férfi. de hát mégis.ráztam a fejem hevesen. hiszen olyan harmincöt körüli. hogy egy kisebb lakodalmat jóllakathatnál vele.Jöjjön akkor . hogy külseje teljesen hihetıvé teszi a történeteit. esküszöm. de még nem sejtettem semmit. telt. s arcáról leolvasom. biztosan otthon találjuk. . Nagyon kell nekem az érte járó mellékes. tegnapelıtt végre azt mondta.mutatott körül. mi lehet vele. bokrok. tudom. Na. magas. mehetek és megköthetjük az üzletet. ı a legönzetlenebb barát. .

. Folytattam Terivel a csókváltást. . mondtam magamnak. Odanéztem. átöleltem a vállát. akkor ezt elıre megbeszélték. aztán egy perc múlva már aláírva. Elıszoba. így folytatta a mentegetızést. hát Marica ül a másik oldalamon. nem fértem hozzá. ittunk. a fıkönyvelı. persze magával sodorva a pongyolát is.kérdeztem.. Ültem a báránybırrel borított lócán. csurgott a nyálam.Atyaisten! . Mire az utolsóhoz értem. de a maga negyven évével elfogadhatónak látszott.Foglaljon helyet! Kávé. de nem ám telezsúfolva minden fellelhetı rissz-rossz kacattal. .kérdezte vissza. és csókolgatni kezdtem a nyakát.. mert a selyempongyola. Nem volt nagy. hálás és engedelmes. .kiáltott fel. kezében tálca. nagyon . hogy ellenırizzem a mellének feszességét..felelte helyette Marica. de kemény. de olyan eleganciával és látható kényelemmel. és semmiségekrıl fecsegtünk. Kellemes érintés volt. Remélem. Túl sok volt rajta a ruha. és Marica mellé térdelve szemügyre vette a meglepıdés tárgyát. Nem értettem a dolgot. locsi-fecsi. Ha kirúgnak. Az elnökasszony jött vissza.Helyben vagyunk . . és kezdi lerángatni rólam elıbb a cipıt. Ugyanaz a népiesség. de a fütykösömet egy pillanatra sem engedte el. én mind a kettıre bólintottam. édes nyelve volt a bestiának nagyon. nem? . elöl végig gombos. magamhoz húztam. Jó. de nem törıdtem vele. bár a fıkönyvelı sem kimondott szépség. gondolom. . Töltött. konyak? . szépen faragott tölgyfaajtón. amikor bejött egy nı pongyolában. hogy egy férfi lábatlankodik valahol a lakásban. szépen haladtunk. száját. aztán a másik kezemmel elindultam felfedezni Marica bájait. hát tegyél egy próbát. mint egy múzeum. annyi baj legyen.. ha láttál már finom fehérnemőt. Leült. és igencsak nekitüzesedve markolássza a fütykösömet. . lebélyegezve tehettem is vissza a táskámba. mert valaki marokra kapta úgy nadrágon keresztül.Erre tessék . vagyok. de ık.De.Nem unalmas itt nektek? . aztán összetegezıdtünk. csak nézte mereven a kezem.Teréz . .Ne teljesen . ha nem vagyok hülye. majd a többi holmit. rajta nemcsak kávé és konyak. olyan mereven ültek még mindig. Hallottam valami mocorgásfélét a közelben. miközben a másik kezemmel benyúltam a pongyola alá. nem okoztunk nagy kényelmetlenséget önnek. csak megy be a boltíves. . öregem. Nem okozott csalódást. mintha csak vizet iszogattak volna. .Mennyire? . ezek a szerzıdésen kívül is akarnak tılem valamit. Nem volt ellenemre a dolog. de még vagy háromféle ital is sorakozott párás üvegekben.. hogy biz' isten. Kezdtem érezni a konyak hatását. Elıszedtem a szerzıdéseket. a harmadik simítás után már a meztelen combjára tehettem a kezem.gondoltam..kérdezte. veszítenivalód már nincs.mondta a fıkönyvelı. míg aztán meghökkentem. töltött. ittunk. mire jó ez a játszadozás. Móric fiam. és már azt kezdtem fájlalni. valami nadrágkombiné volt rajta. a szerzıdés nálad. . A kezem közben tovább folytatta a dolgot.ment be elıttem a belsı szobába.azzal kezdtem kibontani Terit a pongyolából. de a kezem lassan feljebb kúszott a combján. ott minden ragyogó mőgonddal van összeválogatva. Rátettem a kezem a hozzám közelebb ülı Teri combjára. Na. Nem ellenkezett.Vetkızz le! . ..Marica . . amikor szemtıl szembe került a fütykösömmel. és magamra hagyott. milyen kár. hogy megértett. Teri kibújt az ölelésembıl.mondta az elnökasszony.kezdték a megbeszélést.X. ı visszabiccentett.Sok lesz ez nekünk. Barátom. Y. Marica visszatért a támaszpontjára. .Nem is kopog. arcát. naná. elsı az üzlet.

csak az egyik kezemmel támaszkodva mellette. míg végül éreztem. hogy egyszerre élveztünk el. ı már kész van. . mert nem volt mivel. nem hiszed el. és Terike mellé térdeltettem a földre.mondtam nekik.. hol a másik vette a szájába. ık viszont. . hol az egyik. és hátulról beleültettem.Nem halsz meg . hogy a puncijához férjek. . és elrendeztem a lábait. Jó barátnık lehettek. . majd beosztjuk! . Maricát leemeltem a fütykösömrıl. elkezdtem körözni a kis pináján. kezdtem kitanítani a maszturbálás örömeire.Nem kell félni . de alaposan dolgozott magában. kezével átkulcsolt lábbal.keveredett a két hang a hasam alatt. amitıl én még jobban élveztem a helyzetet. hölgyeim. Talán egy-két percig lihegtünk a beállott csöndben. mert a két tapasztalatlan asszonytól nem várhatok a szándékon kívül mást.nyugtattam ıket -. amikor Marica simogatni kezdte a még kint lévı részeket. kiugrott alólam. egyre beljebb engedett. amely közel sem volt akkora.kérdezték majdnem egyszerre. Lejjebb húztam Maricát a kanapéról úgy.mondtuk szinte egyszerre Maricával. mert sehogy nem akarta elhinni. Kezdjünk akkor valami okosabbat. elıbb csak izgatva. Kuncogtak egy sort.És most mi lesz? . . persze ebben közrejátszott sokéves rutinom is. aztán.ült rémülten a kanapé sarkában felhúzott. amikor végül elélvezett. és belenyomtam. a másikkal simogattam a csiklóját. megjátszott rémülettel kapkodták most már egymás kezébıl és szájából. beigazítottam. Ráborultam.Én is attól félek. semmivel sem törıdve. ahogy teljes pompájában felmagasodott a fütykösöm. mert nem veszekedtek rajta. amikor még kicsinek is fogja érezni. csakhogy a végén alaposan lespricceltem ıket. . hogy kézközelben legyen a nedves kis vöröse. . marokra fogta a mogyoróimat.Jézus. aztán elrántotta. de Marica egyszer csak fennakadt egy hosszú sikollyal.Mit? . Marokra fogtam a fütykösöm. hogy a fütykösöm feje talajt fogott valahol nagyon mélyen bent. meghalok! . aztán egyszerre ketten vették birtokba a rémisztı darabot.. az anyja . mit láttam.Majd nem használjuk az egészet. Talán.. A két nı egymás mellett ült a kanapén. ı is feldobta a csípıjét..nézett rám rémült tekintettel. .Nyugalom. szembefordultam Terivel. kezét rávezettem a mellére és a hasára. és szitált a fenekével. de aztán kezdett föl-le mozogni a fütykösömön. Maricát az ölembe kaptam. élvezzen ki minden rezdülést. s abban a pillanatban én újra elélveztem Maricában. helyes? .nyugtattam ıket. hát neked még nem volt elég? . Láttam már.néztek egymásra meglepetten.. hogy nem fogom szétrepeszteni. és ahogy lihegve oldalra néztem. mivel ı volt hozzám közelebb. hogy eljön hamarosan az a pillanat. Nem állítom. és felgyorsítottam Terike punciján az eseményeket. és mozgatni kezdtem benne. mire teljesen hitetlenül néztek rám. aztán ketten. szinte erıszakkal igazítottuk vissza alám. öröm volt nézni. Esküszöm. egyre hosszabbakat lökhettem rajta. nekem kell átvennem a kezdeményezést. A lábát mind magasabbra emelte. . aztán mind beljebb nyomva. ha félig lehettem benne. Elıbb beléjük diktáltam egy-egy nagy pohár konyakot. mint az enyém. nehogy visszakozzanak. és egyre jobban széttárta. Terkával egyszerre sikerült elélveznem. magam mellé intettem Terit. Marica egy mőfütyivel. Vergıdött egy ideig. bágyadtan. és minden leereszkedésre mélyebbre engedte magába hatolni. és kezdett megint nagyon fickós kedvem támadni. attól még merev marad. hagytam. .Jaj. Tudtam.Még nincs itt a vége! . Mozgattam ki-be Teriben a fütykösöm. Amikor aztán beljebb már nem meríthettem.Jujj.

. Leszorítottam a combjait a teste mellé. látható lesz rajtam. az csak egy hétköznapi történet volt. vagy elvárhatnak egy férfitól.aztán lehanyatlott a fütykösömrıl. ahogy illik.Felálltam az asztaltól. szétfeszült. .Semmi . ha négy nappal ezelıtt meséli mindezt. eljön az este. Persze. zamatosan. az nem Móric lesz. tekerésekben és ütemváltásokban. Marica a hasamnak lökdöste meleg.Már ennyi az idı? .húzta össze a szemét gyanakodva. . Akkor már igazán kezdett bezsongani a két kiéhezett asszonyka. amit elmondott. kezét a hasára szorította. és belenéztem mélyen minden szembejövı nı szemébe. ne haragudj. amennyire csak nı szétfeszülni képes. ıt is mellé térdeltettem. hogy mi minden történt még. .hallottam meg végre a kérdést. mert ismét elégedetten dılt hátra. Dobálta mindkettı a farát.próbáltam elvenni a visszautasítás élét. És ezzel még nem volt vége! És sorolta. .és már igazítottam is el a lábait. értetlen pillantásokon.Figyelsz te egyáltalán? . már nem volt rám olyan nagy hatással a történet. amit elmondjak neki? Már annyi hasonló történetet hallottunk. már akkor sem lehetett rossz délelıttje. mint a béka.Tudod. de mennem kell. Azt hittem.mi az. Ne félj. ahogy beindult a mozgás.. hogy az enyém nem tarthatott érdeklıdésre számot. hol húzódik a határ a fantáziálás és a valóban megtörtént dolgok között. hogy vele folytassam -. Szerettem volna megállítani a mesefolyamatot.Milyen nıvel? . én a nyomodba nem érhetek . hát kivettem belıle. és valamit motyogott. amelyet már másodszor intézett hozzám. kinyílt a puncija. de most már nem irigyeltem sem tıle. Hátulról nyomtam vissza Maricába. A te történeteid messze viszik a pálmát.. mint egy kis kút. és élveztem veled együtt minden.Életem legjobb nıjével . az üvöltötte. Talán.Mi történt vele? . miért nem látszik meg rajtam. aztán. ha megosztom valakivel az élményt. már pontosan tudtam én is. Elindultam találomra az utcán. majd szólok. nagyobb figyelemmel hallgatom. és sütkérezett a saját maga gyártotta dicsfényben. de amióta belekóstoltam a valódi szeretkezésbe Ágival.. mielıtt új történetbe kezd. hogy Marica is melléájult Terinek. . Egy oldallépéssel Teri mögé álltam. sikerrel.legyintettem. mint a kiváló áruk fórumának jele.Nyugi. s nekem ennél sokkal különb dolgokban lesz részem.Élvezek! . Bıven volt még idım Ági hazaérkezéséig. van-e víz az alján. Nem értettem. döntöttem el magamban. ízesen... . sértetten félrekapott tekinteteken kívül most sem volt másban részem. azután kicsit kegyetlenül. odatámasztottam a fütykösöm végét.Persze. hosszan.. Teri meg a kezemtıl kívánt egyre többet. amit ık elvárnak. hogy találkoztam egy olyan nıvel. amíg Marica ijedten be nem fogta a száját: . és pánikszerően menekültem. . hát csináltam egy gyors helycserét... kezdtem Terinek simogatni a punciját. te is mindjárt megkapod. Valami bizonytalan morgás hallatszott. és elnyúlt. végre elélvezett rendesen. mert Teri vágyakozva nézett. mint egy szavatossági címke. Marica ijedten kérdezte: . az az igazság.adtam a rémültet -. hogy én már majdnem mindazt tudom. majd bélyegként viselem azt a sok dicsérı és elismerı szót. ha a fele igaz annak. és én megnéztem.Kényelmetlen volt a térdelés a háziszıttes kemény csomóin. . . egyetlen lökéssel tövig nyomtam a puncijába. sem mástól.. amely átcsapott egy hosszú sikolyba. . mert tudtam. . és feltérdeltettem a kanapéra.Nincs mit mondani róla. tejszínő fenekét.. amellyel Ági immár negyedik napja elhalmoz. azt hitem. mert olyat produkáltam lökésekben.Miért süketelsz? .

szervusz . amikor felmentem Luigival. és úgy hallgattam ıt. ..legyintett.Sétáltam hát. de a Hattyú utcát keresem. Na.Aztán kibe vagy szerelmes? . .Nem mondtam.Stimmt. .Ági .Sajnos. Hosszan néztem utána.mondta bizonytalanul.De lehetsz. Ezek szerint ı nem élvezte azt. azért egy ilyen nıvel szívesen mutogatja magát az ember. . talán. mintha ráöntötték volna.nézett rám túl sok szeretettel. Cipeltem a csomagját. és sajnálni kezdtem ıt is. kislány. a feneke maga a tökély. . ha nagyon megerıltetem magam. mit vesztettél most. .Arra a fehér ruhás nıre.Hogy egyrıl beszéljünk. .Hogyne! .Ági! .Miféle libára? . Nagyon köszönte.Szervusz . BÁR ne emlékeznék! . mintha legalábbis régen látott bátyja lennék.Hogyne .Semmi.hallottam oldalról a hangot. mert Áginak hibátlan a bıre mindenhol.Sápadt vagy és figyelmetlen.Ráérek. mi van vele? . még mindenre rá tudott csodálkozni. hogy minek. Miért. . amirıl oly ízesen tudott MESÉLNI. hátha talál egy jó balekot helyettem. mert a harmadik jobbra fordulás után láttam a szemén. mert a kisördög nem aludt bennem. . és a látszattal ellentétben már tizenkilenc éves.. arra fordultam. . és elindult..Semmi. Szóval ilyen emelkedett hangulatban voltam. elkísérlek. Lassan csak mesélni tudja a fantasztikus kalandjait. akkor a szırszálait is meg tudom számolni.. és üres semmiségekrıl indult meg a beszélgetés köztünk. a szoknyája mini. a bıre gyönyörő barnára sülve. akkor mellékes.a vékony trikó alatt. Pár szobrot kellett volna arrább. aki akkor volt nálad.fortyantam fel.. akinek két kis anyajegy van a puncija mellett a bal combján. . a melle jólesın domborodott . mirıl lett volna szó? .Hogyne .nevetett a saját viccén. és. Ha nem érsz rá. csak érdeklıdtem . A szája be nem állt. arról van szó.Valami bajod van? . . öregem. amikor majdnem összeütköztem P.. és átadtam magam a legszebb örömnek: a kárörömnek. frigid és tapasztalatlan. . termete arányos.. Hogyne emlékeznék.kérdeztem álnokul.nyújtotta a kezét. Túl bonyolult lehetett. amikor a kopott farmernadrágom alapján alkottál elutasító véleményt.csaptam a vállára.Mit csinálsz most? . nem akartam a szemébe nevetni. Csak nem szerelmes lettél? .. hogy most jött vidékrıl. minden új volt neki. hogy halvány fogalma sincs.Miért? . apropó! Emlékszel még a libára? . mintha haragudni kellene egy ilyen ártatlan kérdéstıl. nekem! . Friss volt.. . . Nem baj. Jobbára ı kérdezett. Pedig nálam nincs alkalmasabb arra. annyira plasztikusan rajzolta ki az ölét. megtudtam. . Miért.fogta meg a könyököm. .. arca több mint csinos.már úgy értve. csak az a kérdés.nézett rám gyanakodva.. noná. hogy szerelmes vagyok. úgyhogy egybıl gyanús lett a dolog. minden ismeretlen. amikor tolakodónak tartottál.Ne haragudj.azzal elmagyaráztam neki.Nem lehetek szerelmes? . ha tizenhat lehetett.Buta kis tyúk. hagyjuk. te sem tudod meg soha.vontam meg a vállam. .-vel... Kihúztam magam. táncosnı lesz a Maximban. egy kis Ágit láttam. ahogy bandukoltunk a Hattyú utca felé. Egyrıl beszélünk.. tudnál nekem segíteni? . még harmatos. hogy hogyan jut el oda. de tökéletes nı.

Most féltékeny vagyok..Gyors fürdés.Nem tudom. . jaj. kezem minden kapkodás nélkül járja csodálatos titkot rejtı puncija erdejét. hogy az eredmény biztos legyen.. . nem úgy értettem.Van telefonod? . a két szétterpesztett comb remegése. mire hazaérkezik. Értettem akkor már hozzá. szóval. belepirult. drágám! Ha itt és most kívántalak meg. A felhúzott .. az elıreszegezett mellek hullámzása. ha hazahoznál valami nyavalyát. de úgy érzem.Nincs otthon senki. mert azért én kinézetre sem vagyok az a férfi.Miért? .vidult fel az arca. félre ne érts. mi mindent takar a próba .. . Felállt és szemben ült vissza a térdemre.. . és már diktálta is.. miközben melle hegyét-völgyét járta a kezem.Ismerem a fajtátokat. esküdni mertem volna. jó. ..kezem mélyen a bugyijába dugva .. .a punciját. amint a felsıtestét mozgatja a gyönyör koreográfiája szerint.Soha nem.Nem akarok kimenni. nem tehetem meg vele.. de azután rábólintottam -. már megjártam egy fiúval. .Nem.parancsolt rám. nem akarsz feljönni hozzám?. Neked is megfordult már a fejedben. a lányra gondoltam. hogy csak úgy hagyjalak kimenni az életembıl.. Az a szeretkezés már nem lenne az igazi. ha.. de leállított.Ez lenne az . és így is csak éppen valamivel Ági elıtt értem haza. . . A látvány. akinek láttán lucskos lesz a nık lábköze. egy nı ül a combjaimon. hogy már letelik Ági munkaideje.És ez a rövidke mondat volt jó ideig az egyetlen értelmes megnyilvánulása.Igen. ki kellene próbálni mindazt. a lány punciját simogatom.. .szontyolodott el a kislány. akartam mondani.kéjérzet . . sajnos. akkor itt és most kell megkapjalak.Túl sok az ideológia .szinte könyörögve mondta.és esküszöm. Egy hét múlva az motoszkált a fejében. hogy találkozzam vele.Végtelenül sajnálom. s amint lesiklott a szoknya alá.mosolyodott el. meddig kell elidıznöm. ne tagadd! . te meg huszonkettı. és szinte könyörög. és hagyta csókolni magát. . tényleg a puncinyitó kincs birtokába került-e..De jössz is? . .Mit csinálsz holnap délelıtt? . kellı adag izgalom .és sorolta hosszan.Igaz.. Nem szeretném. amely mögött el fog majd tőnni.Jó tanítvány vagy. .Majd meglátjuk . hogy kedvemre becézzem .alkosson hármas egységet a vérbıséggel és a nedvesedéssel. . neked túl sok a szabadidıd. .kaptam a mentı ötleten.kérdeztem. de aztán átvillant rajtam: mi tagadnivaló lenne a lányon.ült az ölembe elégedetten.futott el az öröm. . így nem volt akadálya annak...Kisfiam. .de délután ráérek..A délután nekem nem jó. . . holnap délután hívlak. amit tılem tanult.Hogyne! ... ahogy belépett az ajtón. hol. . Taxival mentem hazáig. . ohh-k és ahhh-k fejezték ki nagy-nagy megelégedését. hogy átöleljem. akit útba igazítottam? Persze azért jobb nem elıhozakodni vele. hogy nem vagyok otthon. hogy igazán.Jártál valamerre? . még van pár hónapom.tudakolta... . én pedig bevéstem az emlékezetembe.Igen . Túl jó vagy nekem ahhoz. Be kell vallanom.Csend! .Esküre emeltem a kezem.mutattam a kapura. . aztán.. Ezenkívül én harmincnégy vagyok. a hátrahajtott fej. az ártatlanságára... . . de most lehetetlen. egy ilyen lány. nem tudom. mitıl.Próbálok.ezen még nincs mit tagadnom.Talán még találkozunk . Ági jólesı érzéssel nyugtázta: . de sajnáltam abban a pillanatban.. és végre hagyta. Beugrottam a Mézes Mackóba . .Ó. . hogyan. miután huuu-k.

levegı után kapkodva keresem a visszavezetı utat az eszméletvesztésbıl. ahogy a meghajszolt lovak nyakát szokták. de erre már egyikünk sem figyelt. amibe lába. s cuppogva-szörcsögve adta jól hallhatóan tudtunkra a puncija: elérkezett az igazi. Ahogy feleszmélt.mondja Ági a vacsoránál. hanem a megelégedettség. . a nagy. A saját vetkıztetésem is rám tartozott minden alkalommal. Lágyan. gyors-gyors. szinte világított. . és én örömmel segítettem csípım mozgatásával. amíg el nem ült az orgazmus utolsó rezdülése is. a problémák kívül rekednek az ágyon. amíg csak elıször meg nem rándult a csípıje. hogy szája puncit utánzó szorongatásai kiváltsák belılem a mindent feloldó magömlést. láttam! . lecsúszott a lábamról.mondta az elsı alkalommal . pontosan jelezve. Lefektettem a széles fekhelyre. mert elfogyott a lélegzetem és fuldokolva. Követték egymást a rövid húzások és a hosszú. amikor ı veszi szemügyre közelebbrıl Helyeskémet.. Utána jöttek a csókok. Csárdás volt. keményedett. és erıteljes. nem is bántam.. puszik Helyeském tövétıl a fejéig és vissza. Lassan bújtam mellé. meg sem mozdítva. élvezve az együvé tartozás. addig szemem szomjasan itta a buja nıi test erotikus lüktetését. A mindjobban kiemelkedı csikló.. Rázuhanok. amiben persze szerepet játszott az is. és kiszabadította Helyeskémet úgy.Hozzátartozik az ember igényességéhez ez is .szoknya. engem kiültetett a szék szélére.elektromos szikrák pattantak ki a bırébıl. csak a kezünket összefogva. Mire megszabadítottam a mindig utolsónak hagyott apró bugyijától. Ági simogatja a tarkómat. hogy a pantallót és az alsónadrágot a bokámig lerángatta. mégis óvatos rágómozdulatokkal érte el. elém térdelt. mind-mind a hevesség. s nem a hétköznapi terhes rabszolgamunka kénytelensége uralkodik rajtunk.ami nekem teljesen új (proli gyerek vagyok!). Helyeském már nagyon jól ismerte a járást. ahogy megkívánta a szeretkezés koreográfiája. mint aprócska fütykös merevedett.. a "behatolási szög" eléréséhez nagyon jól tudtuk. hogy Ági. módszeresen. és édes terhemmel az ágyhoz mentem. gyönyörően megterít . Annyit már megtanultam.. mind biztosabb támpontot adva a kiindulási és megérkezési ponthoz azon az alig tíz négyzetcentiméternyi területen. mennyire kell emelni vagy süllyeszteni a csípıjét. a most és rögtön édes beteljesülését ígérték. a közös nagy-nagy öröm minden mást elhomályosító.Holnap késıbb jövök . Annyira sugárzott belıle a vágy. ahol a legbiztosabban kiváltható a kielégülés. nem kellett kézzel igazgatni. miközben felborítottam és levertem mindent. puncija szıre felmeredt. hálásan a vad száguldásért és a szerencsés megérkezésért. addigra Ági ismét kész volt bármire. lelógó karja beleakadt. mintha csak most kezdenénk a szeretkezést.. aki tökéletesen kielégült naponta három orgazmussal. Megszőnnek ekkor a gondok. simogatások és apró dögönyözések közepette levetkıztettem. A második. a mindent felkavaró élvezet. A harmadik. Felnyaláboltam. mert amíg lerángattam magamról a ruhadarabokat. megtisztító erejét. eljött a behatolás ideje. csókok. amit az ágy örömei közé sorol a szexológia tudománya. talán a haja is égnek áll.. és lassan. Aztán jött a már annyiszor élvezett O. a nagyobb akkor következik. kerülve minden hevességet és sietséget. s ha nem feküdt volna. az elsıt ily módon szerette megkapni. erıteljes lökések. és apró szentjánosbogarakként esküszöm. minden eddigi esténken menetrendszerően az ágyban következett. Ujjamat addig tartottam a csiklóján. hogy én is kezdjek összevissza beszélni és dadogni és nyögni.. hogy ismerni kezdjük egymás testét. változó ütemben úgy. lassú. Fekszünk egymás mellett. csupán az ujjaim hegyével érintve simogattam végig a karommal elérhetı felületeket. a le nem vetett bugyi. amelyet minden este nagy gonddal készít el. aztán fogai közé szorította meztelen fejő Helyeském. aztán elszabadultak az indulatok.

Még egy. amíg Ági válaszára várok.veti közbe. amelyek majd kész. s ez a fontos.Mi dolgod lesz? . mély és gondtalan. . túlságosan fáradt leszek. a hazudozás magasiskolájáról beszélek! A tapasztalásról. meggyızı a kérés. talán inkább az elsı fellépésem kétszemélyes színházunkban. Alszik mellettem. Most jövök rá. .. ami nem is téveszti el a hatást. nem a kétszínőségrıl. Mosolyog.Nem fogsz lemaradni semmirıl. Bennem viszont a kisördög nem alszik.De holnapután pótoljuk.már amit én osztottam magamra -. ugye? .Nem fogsz belehalni . mert nagyon jól mutatja ki a gondoskodását. holnap ne számíts semmi hancúrozásra. de nem teszek megjegyzést.kezdem nagyon jól játszani a szerepem . zárás .mondja úgy. magamban hálát adok Istennek.megilletıdöttségem láttán. . Ez viszont már ıszintén elkeserít. és egy futó pillanatra a kezemre teszi a kezét. akkor a következı pillanatban kitalálja a lány telefonszámát is. és magamban újra és újra elismétlem a telefonszámát. nem sajnálkozom.nyúl át az asztal felett.Mikor jössz? . Végre elkezdhettem tanulmányaimat. mi és hogyan lesz a lánnyal.mosolyog.Fel a fejjel. bár ebben a pillanatban nem az ízek érdekelnek.az a szeretkezés holnapután.. hanem eszembe jut a lány.. mert már majdnem túllıttem a célon. nem is hazugság ez. Nehezen tanulom. gondosan szomorúra igazított szájjal.és ebben a mondatban élem át elıször a hazugság édességét.kérdezem a módszeres falatozás közben. tervezgetem magamban. mi a franc lehet az a "zárás". mert hiteles. ..kérdezem két falat között. s örömmel tapasztalom. és bizony jobb tartanom a számat. mint az ágyban. . már sugdossa fülembe a holnapi taktikát. és megrémülök. aki. jól játszom a szerepemet . lám. ha így olvas a gondolataimban. Nem akarom tovább feszíteni a húrt. csak élvezem az asztali örömöket. . fiacskám! Tízre biztosan itthon leszek . kiforrott emberré alakítanak. mindent értın.. . szereti az İ fiát. de megtanulom.. Nehezen tanulom meg az együttélés finomságait. mintha nekem tudnom kellene.Hóvége van. . .. . a kegyes és aljas hazugságok szövevényében még nem igazodom el annyira.Dehogynem! . csak bólintok. légzése teljesen szabályos.. ki kell hagynom egy napot? Nem fogok belehalni? . nem teszek elkeseredett megjegyzést. a holnapit már soha nem tudod pótolni.Nem vagy te akkora kan . Azóta nem csodálkozom.

mélyen kivágott estélyi ruha volt rajta. bízva abban... ami engem egyáltalán nem érdekelt. az egy tapasztalt.Igen. nem volt türelmem kivárni. futólag szájon csókolt. kiszámított mozdulattal fordult felém. . . hogy ı más programra gondolt.állt fel kelletlenül Gréti. . Csöngettem a cselédbejáratnak látszó ajtón.csicseregte. akit most viszontláttam. Végképp nem értettem a dolgot. Nagyon örülök neked . . Úgy látszik. . .állt meg a bárpultnál. . összehordott hetet-havat. Taxiba vágtam magam. ha nincs egyedül. csak a színeik nem egyeztek. rafinált. Harmadszor hívtam a lányt. miért is akar velem találkozni. félvilági.Indulok . .Én vagyok .tárta szélesre az ajtót elıttem. s ha netalán azt indítványozná. A lakás egy minigarzon. egyben hálószoba is a megemelt galériával. talán a barátnıje bosszantására..mutatott helyet a lány -.Azt hiszem . egyébként mellben és fenékben a legkritikusabb igényt is kielégítette volna. egy ártatlan kis ızikét. minek hívott ide Mariann. hogy felhívjam. .Gyere. Miért van itt két lány? Mit akar tılem Mariann? Tegnap egy másik lányt ismertem meg.. Mariann pontos mása volt. véget vetve Gréti fecsegésének. gondosan kivárta a reakciómat.Te vagy a Misi? . . itthon van . Világosbarna. és utat engedett maga mellett.Végre .. Mindenesetre akkor ez valahogy mellékesnek tőnt.mondta úgy. Nem volt rajta bugyi. földig érı.. késıbb üljünk le egy kólára. mint én. s csak akkor jöttem rá.Aztán be nem állt a szája és locsogott. köszönöm. majdnem szıkébe hajló haj. Gréti vagyok ..lépett oda hozzám. A Nİ lépett be az ajtón. .. Bevezetett a nappaliba. Lehet. hát igencsak bajban lennék. mintha szorongatott helyzetébıl kellene kimentenem. mert csak az járt az eszemben. odalejtett hozzám vele.Szervusz . . s ahogy lendületet vett a felálláshoz.állt meg végül az ajtóban Mariann. mint én hittem. alig falatnyi elıszoba. Tudod. .kezdtem. hogy még emlékszik rám.tettem fel a kérdést egyenesen és lényegretörıen.Én akkor mennék is.. ahogy végignéztem rajta. . aztán leült mellém. hogy a szám kinyíljon. és a válla fölött. idıt hagyva arra. bár ráment a maradék pénzem.Iszol valamit? . . a fotel karfájára.Én.Mariann fürdik . végsı soron nem tisztázódott. s. Töltött egy tisztességes adagot a metszett kristálypohárba.6.Meg voltam döbbenve. de ennyi rafináltságot nem néztem ki belıle.tettem le a telefont. a szemem elkerekedjen a meglepetéstıl.nyújtott kezet a leülés elıtt. a kezembe adta. meghőlt bennem a vér. . mire beszélni tudtam vele. amíg a lassan cammogó lift leér a földszintre és velem fel.. Felrohantam a lépcsın. Borvörös. azért még nem voltam annyira a helyzet ura. egy pillanatra rövid szoknyácskája alá néztem. .Mikor találkozzunk? . .nyitja az ajtót egy ismeretlen nı. Mariannt keresem. ebbıl nyílt a nappali. nagyon megizzasztottak minket a próbán. persze. mintha az élete múlt volna azon.nyeltem nagyot.Szervusz .Most ráérek .

Késıbb! Teljesen meg vagyok gyızıdve arról. azt a tegnapi kislányt. arcát felém fordítva. amiben nem én játszom a fıszerepet. és hagyta. tényleg mondta. hogy elıször nem voltam biztos benne. a poharam tartalmát az utolsó cseppig belediktáltam. Tudtam.teszem fel a kérdést. hogy éreztem a derekában hullámzó muzsikát. Nagyon hasonlít a miliı ahhoz a lakáséhoz. a fejét lehajtotta. és a könyvespolcba süllyesztett hi-fi toronyhoz lépte. .Kívánlak! . mert alig érzékelhetıen. hogy minden izmuk és idegük érzi a zenét.. ezt az élményt nekem Mariann adta. . Lágy szerelmi fészeknek látszik. akik már táncoltak spanyol nıvel. mi az... mint aki elıször van ilyen helyzetben. Felálltam. Nem állom meg. lassan közelítve az ajkához. és még az arcát is elfordítja tılem. a ruha kiválasztásától a világításig mindent elıre kimódolt . Kezdem elveszíteni a türelmemet.Azért kellett.Mariann kikísérte a barátnıjét. Azután Mariannt vettem kezelésbe. nem túl sok ez szemérembıl? Aztán túlteszem magam a pillanatnyi benyomásomon. Karját a nyakamba fonta. de egyre közelebb nyomult hozzám. . izmos és engedelmes bıre perzselte a tenyeremet. erre kellett neki Gréti jelenléte. félig még gyereket. elindítottam a zenét. de újra megismétli. Megérezhette a keménységem. gyámolításra szoruló.Miért.Miért? . Szorítása a nyakamon egyre szorosabbá vált. s karjaimat szorosabban fonom rá. ahol elıször találkoztam Ágival. mert egy kicsit tartottam a találkozástól. hiszen én ebben nem lehetek partnere. bal kezével még mindig eltakarja a szemét úgy. oly tökéletes összhangban.. várakozásteljesen nézett rám. A vágy apró hullámai jelentkeztek Helyeskémben. mert felém nyújtja mindkét kezét.sandított fel rám.Mit gondolhatsz most rólam. amit rosszul csinálok. . pontosan az ellenkezı hatást érem el. . kikerestem egy Modern Talking-kazettát. de csak ingatja a fejét. s teljesen megzavarodva leült.. a másikkal a tarkóját. emelgetni kezdte a fejét. Táncolt mindene.kérdezem végül. míg végül kiböki: . ... hogy mind jobban átjárja a zene. Karjaimba kapom..Én is . mert mint jó házırzı. nem tudok rájönni. ha idegen szagot érez. aztán amikor visszajött a szobába. folytatnám a táncot. Megteszem. a tapasztalatlan. egy másik nıt láttam magam elıtt.. a haját és a meztelen vállát kezdtem simogatni. egy olyan játéknak vagyok a részese.súgja. ahogyan elıbbre akarok haladni. a fejét a vállamra támasztotta.Én leszek az elsı? . Egyik karommal szorosan tartva a derekát. két lépés és végigfektetem az ágyon. amint a nadrágomnak és a hasamnak feszült. Aztán nincs tovább szemlélıdés. tetteket vár tılem. hogy meg ne kérdezzem: .Kívánlak. hogy már-már gondolkoztam. .adtam az ártatlant. Itt abbahagyta. átöleltem a derekát. hagyom egyedül táncolni.remélem. és lassan ringatózni kezdtünk. Nem valami biztató kilátások. Valahogy az az érzésem. a feje még mindig lehajtva. mit kell tennem. . s én örömmel fekszem félig mellé. tudtomra adva. vagy csak szerettem volna hallani.súgom neki. egyre merevebbé és visszahúzódóbbá válik. Halkan duruzsolt a négy hangszóróból a zene. a tánc ideje lejárt. majd kezénél fogva a szınyegre húztam. mit kellene gondolnom? . A selyemruha hővös tapintása és a mellemet érı forró lehelet édes kontrasztja kezdett bezsongatni. hogy itt legyen a barátnım. külön és együtt. Azt mesélik.. lehajoltam hozzá. Az a kiszámított lassúság és fokozatosság valahogy a célját téveszti. de ölét erısen nekem támasztja..súgta olyan halkan. s hasát mind erıteljesebben nyomta Helyeskémnek. örömmel. Kemény. félig rá. .. .Mi baj? . csupán attól.Igen . és megcsókoltam. kezdek gyanakodni. Vérbeli táncosnı volt.

. de beharapja az ajkát. csak. ez viszont csak egyet jelenthet.Meg foglak baszni . Leszórom magamról a ruháimat. hogy várom a szomszédok csengetését.. valahogy nem így képzeltem el a mai délutánt.. de nem elégíti ki a válaszom. de ı sem. lába térdben felhúzva és kicsit széttárva. Esküszöm. .. a düh dolgozik bennem.. amíg rá nem jövök. Fekszik a hátán. új és új jelzıkkel látja el. mindezt egyre nagyobb térközökkel. amelybe testét a kéj rántotta. át akarom venni a simogatást.. mert dobálni kezdi magát.Misi. Szét akarom törni.. Ha neked ez kell?! önti el a harag az agyam.súgja éppen csak hallhatóan. így aztán átölelem.veszem át a tónust. én tovább folytatom a vágtát. kezem a punciján matató kezére teszem. a felszólítás nyersesége meglep.. mert elvicsorodik és belém akar harapni... . érzem. és feltérdelek mellé az ágyra. mint egy bagzó macska. megfogom a kis tangáját. keze lehull. Basszál meg! .. hogy kihagy a lélegzete. nem állok. megmakacsolja magát és hallgat. teszek fel mindenféle kedveskedı kérdést. . és leszorítom a csípıjét. és mérgemben letépem róla..Így!. és körmeit belevájja a combomba. Majdnem felnevetek. A szeme elkerekedik. elég rendesen pofon csapom.bár azt hiszem.Mit csinálsz velem? . és megpróbálok belehatolni. mint szoktam . aztán sorra a többi ujja is eltőnik a mályvaszínő tangában. nem törıdöm azzal. mind lejjebb haladva. de ügyetlenül rángatni kezdi. Ellassul. hol rajtam ránt a fájdalom küszöbét is átlépı hevességgel. besiklok a lábai közé. hogy lecsillapítsam.préselem ki magamból a választ nagy nehezen. nem csinál titkot belıle..Még idıben kapom el a kezét. szó szerint durván elkapja a Helyeskémet. az ugyanolyan kezdı lehetett. Néz tágra nyílt szemével a szemembe.. de nem elégedett velem. hogy egyetlen csontja se maradjon ép.Nem. döntöm el magamban. lassan. és döfködni kezdem. . mit akar hallani. nem. . Hihetetlen dolog történik. .idıt hagyva Áginak a moccanások kiélvezéséhez -. míg végül akkorát kiált. ahogy a két kezét leszorítom. . hogy fájdalmat okozok neki .A hatás varázslatos.. így aztán. egyre erıteljesebben. s látom rajta. de én nem törıdöm vele..tolul a számra az elsı. Szinte keresztre feszítem. hogy hol saját magát markolja meg mind erıteljesebben. Még pár percig ülök. valósággal belevágom a Helyeskémet. egyre magasabb hangon..Semmi ..Basszál meg. a számomra legfontosabb férfihiúsági kérdés. csípıjével majdnem felemel. majd elıbb csak az egyik.Valamit rosszul csináltam? . és bárhogy biztatom.itt megáll.Basszál meg!. annyira nekem feszíti..Baszlak. valójában ezt igényelné -. Nincs. mi lesz...fordítja el a fejét. . lemondok a folytatásról. teljesen gyakorlatlan. mitıl romlott el a jó induló. . Torokból morogni kezd. mintha korbáccsal vágtam volna végig rajta . mint ı. Értetlenül perdülök hátra. örömmel elmerül a szavakban. milyen elfoglaltságot talált magának. kóstolgatja ıket.Szeretkezek . megbaszlak.. keze a hasát simogatja.mivel a puncija lucsog -.. ...hanyatt veti magát abból a hídból. és nem igazán értem. Ruhasuhogást hallok a hátam mögül. Mozgatni kezdem benne Helyeskémet . . esküszöm..lihegi. majdnem sír. a düh is munkál bennem.vissza a tanultakhoz -. nem lehet más választásom. Egyre jobban begerjed attól. ha Ági meglátja rajtam a mintákat. aztán kisétálok innen. mert az ırült bestia képes lett volna lenyúzni a combomról a bırt. mert belemarkol a vállamba. .. miközben folyamatosan darálja: .. de nem törıdik velem. ízlelgeti. ha meg is tette már valakinek. megnyúzni. Elrántja magát. mert addig ismétli a kérdését. Elszabadult keze nem tétlen. Elengedem a kezét. megalázni. Túl a fájdalmon. nem fájdalmasan. teljes erımbıl megszorítom.Elélveztem! .. .

Új szerepem nem is téveszti el a hatást. és érdektelen . Atyaisten.. nem a szavak értelme érdekli. oda hívnak. hogy a nıvérem élvezi a népszerőséget.tiszta szívbıl nevet. csenevész kislány voltam. mivel is töltjük a szabadidınket. kissé mazochista? . repülök. . simogat.. Hanyatt vetem magam.Mivel? . az iskolában. amikor már a nıvérkém is szeretett volna valami keményet érezni magában.. Meglepıdtél? .A furcsa móddal..Valóban kíváncsi vagy? . csupán durva legyen. ... A nıvérem megbeszélte. és olyan dolgokat mondok neki. párhuzamos kidudorodásokat érzek. hogy úgy mondjam. reggel.felnevetett az emlékek hatására.Kurva.-be. .. és varázslatos gyorsasággal visszavedlik szemérmes kislánnyá.Kitapogatom a vállamon körmei nyomát. mert mire én .Persze eljött az idı.. Szóval nem titkoltuk egymás elıtt.... még nem voltál férfival. éjszaka.Köszönöm . mint a legforróbb simogatás. hogy milyenek a férfiak és mit is akarnak tılünk. hát az én nıvérkém ott guggol a sarokban.. hosszú. hogy magam is meglepıdöm. a környezet és az osztálytársak. .. . A türelem és törıdés neki semmi. . . de én útban voltam.Kissé?! . Azt mondtad.. és szép. hogy legázolják.Mitıl lettél... a kiszolgáltatottságot.. mint egy kismacska. mert addig bizony mind a ketten naponta többször is magunkhoz nyúltunk. nem akar mellébeszélni. baszni.Volt olyan.Imádom a faszod!. és biztosan tudom.sorolja összefüggéstelenül..Nem mondom. addigra ı vagy négyszer üvölti tele a házat. a mellemre bújik. . mintha pisilne.tiltakozik kapásból.mondja végül. hát engem is szórakoztatott.. vagy végre el akarja mondani valakinek. . sikerült alaposan meglepned.végre-végre! .Az elızıek után egy cseppet sem. Ha csak ez kell?! Én veszem át a beszélı szerepét is.. Rá kell jönnöm. .Teljesen mazochista vagyok. . de aztán beletörıdött a dologba. . olyan gyönyörő krapek.mintha ló lennék. Becéz. Esküszöm. ı meg eleinte le akart rázni.Nem is voltam . kint a kertben.. órán is szokott. .. Ja. Vagy nincs füle a finomságokhoz.De visszatérek Zolihoz..Gyí!. szétbaszott kurva. Rajtakaptuk egymást a fürdıszobában. szép. ahogy elsıs lettem a gimnáziumban. a legbecézıbb puszi. Én akkor még semmit nem tudtam arról. a nıvérem négy évvel idısebb. sértı és kellıen obszcén..mondom kelletlenül. nem játszik. . ahogy szerintem törvényszerő. . nagyon szép lány. Ártatlan játszadozás volt ez persze. .Akkor honnan ez a hevesség? .Aztán. . az iskola. nem volt senkim a nıvéremen kívül. felmegy hozzá. mert . szét fogsz. és a keze úgy járt.. hogyan. megalázzák. Akkor költöztünk B. . mint a Delon fia. A nıvérem kezdett csak vele mászkálni.Fejletlen. Aztán megismerkedtünk Zolival.fúrja fejét egyre jobban a mellemhez.. hogy lekváros kenyeret akartam enni. ha ezeket Ági meglátja.. Nem volt barátnım. ERRE van szüksége. korzóztunk. ide hívnak. .Hosszú történet.. ezt élvezi csak. de nem vesz róla tudomást. engem pedig megpróbált lerázni.Van idım ..biztosítom a türelmemrıl. ahol csak el tudod képzelni.. vagyok. milyen módon és mitıl. minden új volt számomra. Tetszett. csavarogtunk moziztunk. puszikkal borít el. . İ még azt is elmesélte nekem. számára a durva szó nagyobb élvezetet nyújt.. de Zoli nem hagyta.kérdezi. benyitok a spájzba a lekvárért.Igen .. kezdtek körülötte rajzani a hapsik.. hogy mindenféle krapekok mászkálnak utánunk... .. mennyi trágárság szorult belém. Vele jártam hát mindenhová.kiabálja. mint én..elélvezek. mekkora örömhöz jutott.... hogy engem észre sem vett egészen addig.. míg el nem élvezett. .

igen. hogy mindenféle tárgyakkal kellett maszturbálnom.. gyömöszölni.Belenézek az arcába. könyörög Zolinak..A nıvérkém kezd könyörögni neki. a lábát széthúzza. addig én csendesen egyre-másra elélveztem mellettük..beleborzong. de még mindig ki volt kötözve. hogy még mi mindent csináljon vele.. de nem azért. . mire az a hülye csak röhög. hogy ott vagyok. és amíg az jajgat az élvezettıl. ahogy a száján kiejti nevét. ne keressenek a polcon semmilyen italt.. úgy áll. Nem. hagyja magát lekötözni. gyönyörő pinám van. de engem hívott. akinek szerintem tiltakoznia kéne. Zoli engem soha nem baszott meg. mert nem voltam szırös és nem volt mellem. és én örömmel megtettem.. . hanem ı. az volt a szándékom. nekiesik a nıvéremnek. én remegve bújtam el a bárpult mögött. kérte. én a rémülettıl ledermedve . . mert az a hülye picsa egyre jobban élvezi. de akkor felcsúszott az a gyönyörő keze a nıvérkém szoknyája alá. a nıvéremnek otthon bújni kellett anyánk elıl. így folyik a társalgás. mert akkor még teljesen csupasz volt a pinám .. már fröcskölt a vér. hanem szelíden pofozgatni. miközben tovább süketel a nıvéremnek.. mint a lónak. megbaszol. Zoli ledobálja magáról a ruháit. hogy az valami gyönyörőség.Nem akarom túl hosszúra nyújtani. Annyira felizgatott a helyzet. hiszen a legnagyobb élvezet. ha nagyon jót csinál magával. így aztán nevetségesen hatott felháborodása. Zoli leültetett az ágyra a nıvérem mellé. mőfasz. hogy jöjjenek. ahogy sőrő afrikom nıtt. nem a nıvérem volt kíváncsi a kopasz békámra. hogy szabaduljon! Sıt. látom. ha legyızi a fájdalmat meg ilyesmit. a nıvérem meg helyesel neki. hogy ık is lássák. aztán elkezdi mondani. a csípım elkerekedett és megnıtt a mellem. amit csak képes voltam magamba gyömöszölni. .Zoli rábeszéli a nıvéremet arra. mert a nyomok nehezen gyógyultak. gondolom. . nem hittem a fülemnek. seprınyéldarab. mozdulatlanul.Aztán kezdtek furcsa dolgok történni a szobában. és vártam. még azután sem tett velem semmit azonkívül. de belepirult. már komolyan verték egymást. . de aztán késıbb. mert mind erısebben folytatja.Hosszan sorolja. . egyre csak biztatja Zolit. imádkozva. minden. hogy bassza meg. ahogy kimondja hangosan a szót -. és amíg ık dühöngve basztak. rosszul mondtam. fogkefe. akkora faszod van. mit is fog vele csinálni. csak felhúzatta velem a szoknyám. csipkedni... hogy levetkızzem. hogy verik. csak azt kérte. beszélgettek egy sort. és nem hiszek a szememnek és a fülemnek. . Ebben nem találtam még semmi érdekeset. . ütögetni. Nem hagyta. biztosan fogok valamit tanulni. és simogatni kezdtem a kiskopaszt. értetlenül nézem. kemény mazochista lett belıle.. ami csak elképzelhetı. Persze. Zolit nem is kell biztatni. ahogy akkor szokott. mint egy béka..Nıvérkém. Ekkora ellentmondást! Csak ámulok. nem mondott semmi mást. nem kellett.Aztán a dolgok kezdtek közöttük elfajulni.. milyen jó lesz. nem bírtam ellenállni. .. dobálja magát. elég indulatot győjtött magába. és hihetetlen. ki tudja már hányadszor elélvezek. Bejöttek. aki. . hogy kénytelen voltam egyet Zoli ágyán masztizni. az meg kezdett lihegni úgy. aztán Zoli kezdte a nıvéremet simogatni. hogy meglesem ıket. Tudta. rúdlámpa.Késıbb Zoli megszólalt. a levegıbe parancsolta a lábaim. sikongat. és azt meg az ágy lábaihoz köti. de nem simogatni kezdi a nıvérem.akkor már nem akartam kimaradni semmibıl. Zolinak úgy mered elıre a fasza . hogy én vagyok vele.Ez a mősor folytatódott aztán az elkövetkezı két évben. az a hülye pina meg örömmel belemegy.. csináljam úgy.ujjammal a pinámban -. . Volt bennem banántól uborkáig. igen. mi történik az ágyon. Zoli lekötözi a kezét az ágytámlához. İk ketten basznak az ágyon. kurva vagyok. hogyne. én elıttük egy órával már elbújtam Zoli lakásán. Neked megmondom. elıbb csak azért. azt képzelve. de egy a lényeg. A nıvérem veszekedni próbált velem. még abból sem. Ott feküdt az a gyönyörő lány kiterítve..Megérkeztek. aztán Zoli. én meg a bárpult mögött masztizok.ismét megrándul. úgy. aztán benyúltam a bugyimba. ne hagyja abba. ahogy tılem hallhattad az elıbb. én is felhúztam a szoknyám.

mert ezt már észrevette. mert mi másnak tudható be a kísérletezıkedv. mi ebben a jó? Véreztem.azzal befordult a fal felé. . . semmi többet. .. annyi új karmolás húzódott a hátamon. Miért ne? Két nıvel egyszerre. ez fantasztikusan jó . ha a másik normálisabb. és a gyomrom is forgott a hallott mocsoktól. Kimentem a kertbe. . .. mert bemutatta azt a gyönyörő pináját.tudakolta makacsul.Máshogy el sem tudod képzelni? . és szemügyre vettem a rózsabokrot. ha nem annak? A továbbiakról nem szívesen ejtenék szót. . hanyatt belevettem magam a rózsabokorba.Nem . aztán. (Ráadásul a legkritikusabb pillanatban elölrıl kezdte a "basszál meg"-et.İ teljesen normális...Mit szólnál hozzá..Igen . . .De kíváncsi vagy rá? . .Kénytelen voltam. . kapálgattam.De. mert nem tudtam józan ésszel megérteni. Átkozódva kecmeregtem ki belıle.Nem. és nincs kifogása a dolog ellen. Kész lebukás! És akkor eszembe jutott a megoldás.Ez nem megy . Sziszegve. Amint hazaértem.mondtam ıszintén. . .Rendben . de itt lenne Gréti is..Ez nem is emberi. Amikor újra szemügyre vettem az eredményt. magamat sajnálva ültem a széken.. téptem a gazt. Hiába vettem elı a legfinomabb ujj-.. Nagyon meglepett a dolog..Remek. meg lehettem elégedve.Komolyan fel voltam háborodva.. .Nem akarsz velünk. Meg kell mondanom..Nem próbálnád meg az én kedvemért ez egyszer másként? . .Igen . ugyanis csúfos kudarcot vallottam. . ellenıriztem a külsérelmi nyomaimat. örülnél-e neki. Mert remélem.. fıleg. Soha nem hord bugyit? . kéz.mondta lelkesen.Mikor? . feltétlen. ..és nyelvtechnikát. ıszintén szólva nem számítottam erre az ajánlatra. . gondoltam. hogy az elıbb sikerült örömet szerezni neki. amíg Ági haza nem ért. Átkoztam minden mazochistát. Megfelelt. Levetkıztem derékig.majdnem tapsikolt az örömtıl. amikor befejezte.. és már aludt is.. . gyönyörő volt a teste.Ez borzasztó -mondtam végül. ha legközelebb nemcsak velem.. tetszel neki.Mi van veled? .Ugye. amennyi bıségesen elfedte Mariann emlékét.. gereblyéztem. Kettıre itt vagyok.Nem ..lelkendezett. Annyi tüske maradt bennem. .könyökölt fel mellettem.Holnap? ..tette fel a reménykedı kérdést. még találkozunk! .İ is mazo? . Azt mondta. rendben? . . de valahogy nem tudott vágyat ébreszteni bennem. .Nekem így fantasztikus. .Észrevetted? .) .Holnapután. hogy nagyon szép a pinája? .mondtam végül teljesen lehervadva.nevetett szívbıl Mariann. Érdeklıdı figyelmen kívül nem értem el mást Mariannál.Talán majd máskor. hogy a te szóhasználatoddal éljek. sajogtam és fájtam. mint te vagy.Nem tőnhettem valami lelkesnek. hogy megnézzen téged.mondtam nem túl nagy meggyızıdéssel.rázta meg a fejét. meddı volt minden igyekezetem. nem tudom. . s örültem.Csak egy szırpamacsot láttam. még jól is jött egy kis testmozgás..csapta össze a kezét.dorombolta cicásan. . meg sem mertem mozdulni.A kedvedért mindent! .. Azért volt itt.

és szegény Ági egész éjjel ırizte az álmom. amíg rá nem jött. tekintettel a sebeimre. ne szégyelld elesettnek mutatni magad. .háromszor egymás után! -. csak levegı. amelyben részem volt éjfélig. fáradtság oda.hogy feledtesse velem elesett állapotom. ha szeretkezünk. s meg is volt rá minden okom. Esküszöm. cserélte rajtam a borogatást.Már azt hittem. és gondoskodott rólam mindenféle módon. .majd elájult. hogy az érlelıdött meg bennem . takargatott. becstelenség -. egészen addig. mindennap bevetem magam a rózsabokorba.. Jajgattam.. és baj már nem is lehet. fáradtság ide.. de új oldalát ismertem meg a nınek.Beleestem a rózsabokorba. babusgatás és sajnálat. nyögtem és sajnáltattam magam. megérte. Hason aludtam. csak egyféleképpen tud megvigasztalni. Megéri! Ágikám . csalás után a legjobb egy kiadós betegséget produkálni... hogy azt hittem a végén. szóba sem kerül. Már-már megfogadtam.. mert már régen elátkoztam magamat ezért az esztelen tettért. annyi szeretettel csókolta végig és tüntette el szájában Helyeském . .ami igaz.Mi ez? . sohasem jössz! .dohogtam.. amikor meglátta a hátamat. elfeledtetett velem mindent. ha bajban vagy. Az a gondoskodás. nem maradt semmi a gerincemben. Körülményes volt.

ha azt állítanám.. vajon milyen lesz a két lánnyal. Ebben valami vicceset találhattak. Akkor is hazudnék.Azt is! .. mindez feketében! . Ahogy elhaladtam mellette. akkora pohárban. és mégis. ha arra akarnék hivatkozni...Az a bajom vele. de már a "mindenen csak nevess" állapotnál tartottak. . zavartan tébláboltam. vagy extravagáns kisestélyi is lehetett egyszerre. meguntam Ágit.Nem tetszik? . fésülködıköpeny.Láttam rajta a lelombozódást...kérdeztem gyanakodva.Meglepı egy kicsit. hogy ilyen jó kedvetek van. Úgy látszik.futott át egy felhı az arcán. Na nem voltak berúgva. Mariannal és Grétivel. de azért mégis. bırszoknya és bırmellény.kapta fel a vizet Mariann. mert vele régen nem az újdonság volt a legfıbb vonzerı. hamarosan le fogjuk vetni.mutatott végig magán..Azért gyere be . Amikor megláttam.állt félre az ajtóból. remélem. A csengetésre Mariann jött ajtót nyitni. Nem sokat teketóriázott. Egyre csak azon járt az eszem.. Leültek egymás mellé.Nem kell megijedni... na én megyek. egymást átkarolva rázta ıket a kacagás.. már nem tudott újat nyújtani. . Igaz. egy kissé rendhagyó. Végre! Ott álltam az ajtó elıtt.mondta Gréti eltúlzott kacérsággal -. sok marhaságot összehordva. mert összenevettek. .. . Gondolom. Atyaisten! rémültem meg. mert ı meg éppen az ellenkezıje volt Mariannak a babrózsaszínő csupa csipke valamiben. Ez a tény nagyon felkorbácsolta a vágyaimat. de az idı nem akart telni. Vele nem tőnt volna különösebben vonzónak egy újrázás. Nem voltam ellene a nyílt játéknak. .. a két lányénál lényegesen nagyobb illúzióigény szorult belém.akkor vettem észre. eltakarva a sugárzó mosolyt. szegecsekkel sőrőn kiverve. . Mariannt már ismertem. rímbe szedett rigmusokkal próbáltam múlatni az idıt. próbáltam enyhíteni az elıbbiek élét.nyomta meg erıteljesen az "is" szócskát Mariann. de már majdnem sírt. hogy bólés tálnak néztem. mert nem hord bugyit?! motoszkált bennem a kérdés. mintha egy szadomazo találkozóra jöttem volna. minden fordulónál megnéztem az órám.. ami baby-doll.. hiszen sok férfi adta volna oda a fél életét azért. .. Már fél kettıkor ott róttam ugyanazt a távolságot újra és újra.. Szójátékokkal. ebbıl nem kérek! Magas szárú bırcsizma. Hazudnék. Velem szemben az asztalon már kitöltve várt valami rubinvörös ital.Kóstolgattuk.Ezt nekem szántátok? . hogy túlságosan agresszív. miért kellett idejönnöm.Nyugi .Mi ez? Álarcosbál? . . egyértelmően a tudtomra adta. az elsı gondolatom az volt. hogy csak egyszer bebújhasson az ágyába.Örülök. a két lány már nem egészen józan. hanem a biztos és magas fokon megélt szenvedély..7. de a jelmezetek.Mi kifogásod van ellenünk? . Fıleg azért. . . .Ellenetek semmi. ti már megkóstoltátok ezt a valamit mutattam a poharamra. halvány futó puszit nyomott az arcomra. de Gréti is ott lesz. . . .kérdeztem tılük. . amikor aztán megláttam Grétit. ez a fellépıruhám . s mint az elsıbálozó kislány.

gondolom magamban. . akkor én azt láttam. Mi jöhet még? Haját gondosan beigazította egy sildes bırsapka alá. és kezdem a mozgásom ütemében magamra rángatni. úgy látszik. kezével a fejemet a mellére húzta. Amikor megérzi.nagyon reméltem. és hátulról neki Helyeskémet .. Mellé ültem.Ez minek? .punciban. feltérdel a hatalmas fotelen és minden figyelmét Mariannak szenteli. Kezdek játszadozni a mőfütyivel. édes és erotikus. szexorgia. amíg meg nem fogom kétoldalt a csípıjét. amelyet elıadott. amíg le nem nyúl és meg nem fogja a kezem. amit csinál. A lány. kezdi a szokásos trágár szöveget: . Feléje fordultam. Vad vonaglások. csodaszép zongoraszóló. jól láthatóan . Mintha basznál. egy kismérető mőfütyit tartottam a markomban. feltárva elıttem a bugyitlan. és most már fejével is mozogva. Felkínálta magát a zenének.egyre inkább élvezte azt. amit csinált. mert egyre inkább kezd bezsongani. Gréti fejét még inkább Mariann felé fordította.. szemét le nem véve Mariannról... annyira szép. bekapcsolta a magnót és valami istentelenül kemény rockszámra táncolni kezdett. hogy valóságos fasz van benne . rám is kezd hatni Mariann .. annyira el vannak merülve egymásban.vagy kiváló színészi adottságai révén . ahogy mind jobban elırehaladt a vágy meredekjén. de ez a nap a meglepetések napja volt. Amint nyugton maradok. Egyre erısödı zihálás tört elı a mellkasából. Valami megfoghatatlan gyengédséggel szeretkezett önmagával. ugyanis a mővészujjammal besiklottam a szeméremajkai közé és valami keményet. hogy észre sem veszi talán . erıszak. És újabb meglepetést tartogatott számomra a délután . Nagyon jó. pontosan követve a zongora minden billentését.már neki is kiborotvált . kábítószeres bódulat. de a rocker lány rémisztıen vad szerelése és a kecses balett. és kihúztam belıle azt a valamit. Élveztem. s ahogy én lent. Talán Isadora Duncan táncolhatta így a fátyoltáncot.. ennyi erotikával. amikor felcsendült a következı zeneszám. elélvezett. amely csak fokozódott.állt fel Mariann. azt érzékeltem. Grétinek nem kell sok biztatás. borotvával fazonra igazított punciszırt az erıteljesen kidomborodó vénuszdombjával.Imádom a nyelved!. Hatott rám a tánc.kérdeztem Grétit. fájdalom. ahogy önmagát a saját fájdalmas vágyainak. fekete szırő . boszorkánytánc. ahogy Grétire pillantottam. lágy. s alázatos szolgálójaként alárendelte magát. és lágyan simogató kezétıl izgalomba hozott szeméremajkait. kibe tologatom Gréti puncijába. jól imitált száguldások.hogy csak a szelídebbeket említsem. hogy megbocsátottam és talán meg is értettem a benne rejlı megalázkodási kényszert. vér. Ettıl kissé megrémültem.mindaddig. . meleg. már-már azt hittem.Van egy kis meglepetésünk . nem lesz már több -. ahogy még soha. ı a tarkómon minden mozdulatomat pontosan követve simogatott. s nem törıdve Mariann fantasztikus produkciójával. általam jól ismert.úgy látszik. rosszul lett. Miután ujjaimmal rést nyitottam a punciján. bár nem érintette egyetlen testrészét sem. ennyi vérforraló pátosszal.felhajtom a szoknyáját. olyannyira. kegyetlenség. örömmel simogatta a saját combjait. aki fejét hátrahajtva egyik kezével irányítja Grétit.. halál következtek egymás után. Kontrasztból mára már jutott a kelleténél több is. ennek a szépségnek adta meg magát. Átöleli Mariann fenekét. jól felismerhetıen. felhúzott szoknyája győrött hurkaként csomósodott a hasán. száját is bevonva fúrja bele magát Mariann puncijába. Helyeskémnek fickós kedve támadt. Nem felelnek. Szép volt. Az utolsó taktus után fekve maradt a földön. Ha érzékeltethetı egy nı kettıssége. magába feledkezett. elámított. én vettem át a simogató szerepét. mert Gréti fejével egy magasságban Mariann elıredöntött csípıjét láttam. valami oda nem illıt találtam benne. a szoknyája felhúzva és Gréti hegyes nyelvecskéje éppen akkor pergett a Mariann által két kézzel kétoldalra simított és szétfeszített. egészen addig.

de Gréti ismét hosszan sziszeg. . úgy látszik. liheg. teljesen kizsigerelnek. elértük a megfelelı izgalmi állapotot. és megértem. Kezdek megbarátkozni az új helyszínnel.szókimondása?! -. Megitatták velem majdnem az összes rubinszínő kotyvalékot. csókolgat. mielıtt élvezel! .. talán a meglepı újdonsága teszi és Gréti túláradó lelkesedése -. hosszan sziszegve elélvez.De aztán nem folytatja.Nyomd belém a faszod!. Nem hagytak sokáig heverészni. hasamat és mindent. és szájába veszi Helyeskémet. akkor Helyeskémnél fogva újra Grétihez húz. .. Aztán Mariann mellém jön. miután lerángatták rólam a ruhát. Elrántja Gréti fenekétıl az ölem. nyög és fuldoklik. érzem. újra elélvezett. és kezével megfogja a fenekem. aztán simogatni kezdi Gréti nagyon szép .meg csupa ehhez hasonlót. hogy szétárad bennem a jól ismert melegség.. és hol mindkettı velem foglalkozott. Amikor úgy ítéli meg.. Cuppog. remekbe szabott domborúságokkal. pedig ez történt. elhatározták . mekkorát élvezett. . Helyeském fejét Gréti fenekéhez dörzsölgetve. hogy pornófilmekben látott neccek és harisnyakötık. de sokkal forróbb. ez csak azt jelentheti. aztán egyre beljebb kerülök. és egészen addig ismételgeti. ahol összekapcsolódunk. a rafinált melltartók végül is.súgja. .fenekét. megkerülve a fotelt. mert nem hallottam még ilyenrıl. amellyel magamat illettem. és meglepıdve veszem tudomásul . nagyon jó . hogy minél erıteljesebben lökdössem Grétit. és csókolgatja az arcom féloldalról.Jó? . amikor mélyebbre szalad Helyeském a szájában. mindenttudón és mindent akarón ült mellettem. mert olyan ügyesen csinálja. Nem a puncijában vagyok! . és ık is megszabadultak a szerintük feleslegestıl. Hihetetlen. hogyan kell varázsos gyorsasággal újra megkeményíteni. de hát mégis.. Gréti az elıbbinél is hevesebben kezd el ellenlökéseket adni és lenézek oda. mert pár pillanattal késıbb ı is..némi fahéjjal és ismeretlen más ízekkel.. Mélyebbre! . elkapja a kibukkanó Helyeskémet. Úgy marad. ért hozzá. Hiábavaló volt a szemrehányásom.Majd engem is seggbe. nem lesznek rám hatással. mert maga a tény meglepı számomra. gondolom. hát nem eresztem.vagy csalódnak az érzékszerveim -..ha már olyan bolond voltam. amíg azt nem mondom. Talán a szokatlansága. jótékony hatással van Gréti libidójára is. Mariann letérdel elém. simogatva Helyeskémet. mint ahogy én azelıtt gondoltam.Azt hiszem . Soha nem hittem. most! Nem hiszem. mert igen ügyesen munkálkodik Mariann a hasamon és végig a lábam szárán. amit csak simogatni .. de pillanatok alatt elélvezek.. engem leginkább konyakra és málnaszörpre emlékeztetett . rázó mozdulatokkal. segít nekem. kerek fenekével.. áll mellettem ágaskodva. szétkeni rajta a spermámat.s lassan rájövök. hogy semmit nem csökkent a kéjérzetem. hogy hagytam magam befőzni erre a délutáni ırültségre -. és lassú. hogy ami ezután jön. ami. mellemet. egyik kis jóindulattal szıke. a másik fekete. ha szembesülök velük. De én még nem vagyok kész. Mariann a szokásos kiabálással tudatja.Szólj.mondom bizonytalanul. nem törıdve mással. . mert Gréti is rákezdi: . azt még nem gyakorolta. Két remek testő lány. ameddig a lecsúsztatott nadrágom szabadon hagyja.. .Négyszer élveztem el. és belelihegi a fülembe a kérdést. Kezdett velem forogni a világ. miért lettek ık barátnık. nem azért. Engem különösebben nem kell biztatni. sokkal izgalmasabb és egyáltalán nem olyan szők. testtartásán semmit nem változtatva.. akkor olyan nyolcasokat és köröket ír le a gyönyörő.egyenesedik fel Mariann. csak magammal. amint Gréti összeszőkült punciján köröz Helyeském fejével. és elıreveti magát a fotel háttámlájára. mert Gréti megnyugtat. nekem még kell az a pár erıteljes lökés. Kétoldalról ültek mellém..

és rohanva hagytam el a lakást. de visszatartott a kíváncsiság. Leszálltak rólam. . . Gréti megsuhintotta a korbácsot. megduzzadtan töltötte ki számat. erısen cenzúrázva. egymást is szórakoztatják. Nem láttam. Fel nem tudtam fogni. s talán. de amit mondott. . mire gondolt. aztán helyet cseréltek. az ellenkezıjérıl gyızött meg. ha nyelvem nem Gréti punciját próbálja éppen beszélıképessé tenni.Most jön Mariann! . . megfordult. én pedig még sehol nem tartottam. orrommal. . mert a tarkóm alá nyúlt. mi történik közöttük. Tudomást sem vettek a távozásomról. elıbb csak a levegıben. Gréti elhúzta magát tılem. s úgy éreztem. s nem kis megkönnyebbüléssel ültem fel.mondta végül. megelégedett az állammal.. így csak arra tudtam gondolni. amíg Mariannak lábujjhegyre kellett állnia.nekem fájdalmasnak látszó . Azt hittem. Szívem szerint felöltöztem volna. és pánikszerően elmenekülök. mert idı elıtt elélveztem .érdemesnek gondoltak. és visszahúztam. kezével vezetgette Helyeskémet az általa megszabott irányba. Nem sokat teketóriázott velem. A két lány egymásnak tercelı bemondásai .kezdtek hatni rám.már hozzájuk mérten. fáj neki. az elégedett nyögdécselés viszont egyre hangosabb lett. a szám. Ki voltam szolgáltatva nekik . mert egyszerre élveztek. ı is egy lukkal hátrább dugta magába. sima és izgató.mondta Gréti.. Szusszantak pár pillanatot. és szó nélkül vette tudomásul megérkezésemet.vágta rá Gréti azonnal. Felkapkodtam a ruhámat. szó szerint.már nem érdekelt. és nemes egyszerőséggel a puncijához nyomta a számat. kezében pohár. Nem értettem.mondta Mariann.Imádom. Gréti elıbb ráhurkolta a kötelet Mariann kezére. aztán átdobta a kötél szabad végét a galéria tartógerendáján. elmondtam . Lefektettek a süppedıs szınyegre... mit kell tennem. számmal.helyzetben a csodás. . Nem volt más választásom. Aztán Mariann. hol pedig rajtam keresztülnyúlva egymással foglalkoztak. összeborultak a mellemen és csókolták egymást.Mesélj! . valami furcsa révületben. mi lehet a .. ez már sok volt nekem.bánta a fene! -.bár nem nagyon tiltakoztam ellene.. ..ebben biztosan szerepet játszott a lassan felszívódó alkohol is . Tudtam.Csodás. az államnál ott éreztem a szıkésbarna punciszırt.Nekem meg nyalják a pinámat . szorgosan hozzáláttam. ha megbasznak. Gréti pedig bevezette valahová . Most Mariann szorította a számra erıs szırő punciját.Mint a tőz. magam is csatlakoztam volna a felelgetésükhöz. de a szavak egyre ritkultak. az állam égett. Valahogy így . a nyelvem zsibbadtan. İk már összeszokott partnerek lehettek. mert Ági már otthon volt. Kifárasztva és izgatottan rohantam át a városon. Csalódást kellett nekik okoznom . A helyzet fantasztikusan izgalmas volt számomra. amely nagyon hasonlított két kisgyerek egymást túllicitálni akaró mondókájához. hová. mintha velem tennék ugyanezt. Helyeském kókadtan lógott.. szétvetett lábakkal fölém kuporodott. ha kéjérzettel nem is járt. és Gréti azonnal a mellem fölé térdelt. Ült a hintaszékben.. nagyobb élvezettel. de miután az elfáradt. .Egy jó fasz van bennem . Nem vártam tovább. olyan a nyelved bennem. aztán keményen lecsapott Mariann combjára. A délutáni orgia alaposan elhúzódhatott.szintén csak a szemléltetés végett. és addig húzta.. aki felmeredı Helyeskémnek adta meg szájával az instrukciókat.Szerintem már nem volt eszénél. Helyeskémet mindenesetre tartós álldogálásra késztette. hogy szembe kerüljön Mariannal. csak meleg legyen. amíg elı nem vette a fehér mőanyag zsineget és a korbácsra hasonlító szerszámot. Gréti egyre erısebben dörzsölte a csiklóját elıbb csak a nyelvemhez.

Végighallgatott. s én egyre fogyó lelkifurdalással meg is tettem.Most odakint .no meg a megivott szesz is munkált bennem.Meg vagy elégedve? . aztán felállt a hintaszékbıl. pusztán a vallomáskényszer miatt. kezemet a térdére tettem.) Ültünk a hatalmas..s érezte.kérdezte. . ami a másiknak jó.Szegény fiacskám .. Kivettem az asztalon levı gyümölcsöskosárból egy jól megtermett banánt. nem a két lánnyal elkövetett játékok. telt mellei feszültek a szők nyári pulóverben. ı hagyott fıni a saját levemben. Megkaptam a magamét. lehetıvé tette.Azért nem volt olyan nagyon szörnyő. egészen addig. így aztán mentem vele. mindent adni kell. gömbölyő térdét.mondta.Tökéletesen. hogy elmondhattam valakinek. (Azt hittem. csak a bıre. bár semmi nyugtalanság nem volt már bennem. Azért csak dolgozott bennem a szégyen. de nem tette. és szerencsétlenségünkre egy német csoport körül nyüzsgött mindenki. és hozzám lépett.Persze . .. Haladtam a combja párás belsı oldalán. hogy szobrász nem képes ilyet megformálni. lábát széttárta az abrosz rejtekén. Elıször meglepett a nála szokatlan szóhasználat. és középsı ujjammal próbáltam pótolni Helyeskémet.Fürödj meg! . és nem volt rajta semmi más a szoknya alatt. .neki a mai délutánt úgy. .Jövök! . Sok szó nem esett köztünk. Fogtam a meleg. .Majd otthon . ha bennem lenne a faszod . itt van a táskámban.kakaskodtam. ha ellöki a kezemet. és nem hittem a szememnek. mert visszakapjuk. Elırecsúszott ültében. Nem a lelkiismeret-furdalás miatt..Mikor vetted le? . . de rá kellett jönnöm az ı igazságára.és anyás mozdulattal a hasához szorította a fejem..kérdeztem. hanem a történtek sokkhatása alatt .engedett el végül. kezdtem beleszeretni Ágiba. elégnek tőnt az is. rémülten nézett rám...súgtam vissza. hagyta..nevetett már nem csak a szeme -... L-alakú étteremben. meg tudtam volna érteni. Rám nézett. Az S. s valami huncut mosolyt láttam csillogni a szemében.. hogy minél nagyobb felületeket simogathassak. . Amikor visszaült mellém a szők kis boxba. amikor a banánt az asztal alatt átnyújtottam neki.hökkent meg. Túl mindezen.. s a magunk öröme gazdagodik általa. Kivette a kezembıl. . hogy szeretnél kipróbálni két nıt? Én legalább két igazi nıt tudtam volna elıteremteni.Meg tudlak érteni. . nekem meg valahogy nem volt beszélhetnékem. Nem kis büszkeséggel néztem utána. . nem tagadhattam meg tıle semmit. kicsit soknak tőnt így egyszerre.Csak nem? . Miért nem szóltál nekem. amikor végül a fejét a vállamra hajtotta. Lenyúlt és hathatós segítséget adott. és semmivel nem törıdve. így aztán elindítottam felfelé a kezem. és elindult a toalett felé.. Nem látszott valami elégedettnek. Néztem. magába nyomta. játékosan összeborzolva a hajam.. egy szó közbevetés. ... ebben a rövid szócskában benne van a sürgetı vágy. .De! . nem két ilyen elfajzott nıstényt. igaz.Úgy szeretném...súgta a fülembe. egy szó megjegyzés nélkül. .. étterembe mentünk az ı kívánsága szerint. ahol már valami textíliának kellett volna elfedni bozontos punciját. aki csak élt és mozgott az étteremben.. vagy vitt magával.. Gyönyörő volt. . miközben a szemét le nem vette rólam. a kísérletezésre nem lehetett panaszom. a kis szoknyácskája oly szépen kidomborította a fenekét. nem is tudom. és simogatni kezdte. a tapasztalásra. .. ahogy történt. .nyugtatott. hüvelyk-és kisujjammal simogattam.

. hármasban élveztük egymást. s nem volt ellenvetése.Epilógus Tizennégy év telt el azóta. Csak azt fájlalom .......mert ma már mindez annyira a múlté -. Voltak érdekességek. S persze voltak teljesen vad orgiák is . ı olvasta elıször ezt a kéziratot. Elhozta egyébként a barátnıjét.. hogy férfivá válásom hosszú és olykor keserő kitérıkkel tarkított útján már nem minden állomást tud felidézni az emlékezetem. Hogy boldog voltam-e? Azt nem tudom. de azt igen. s hetente egyszer azontúl. még mindig együtt vagyok Ágival. majdnem hat éven át. furcsaságok. .amelyeket teljesen vaddá a bennük részt vevık nagy száma tett. örömök és csalódások. hogy a legnagyobb mértékben elégedett.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->