OPUS BINGO

Ručna mašina za koričenje
• • • • Nova kompaktna mašina za potrebe manjih kancelarija Novi oblik ručice omogućava lako probijanje papira Buši do 8 listova 80gms papira Koriči do 150 listova 80gms papira

Karakteristike I prednosti
1 2

Dugačka ručica za lako probijanje Dugme za zaključavanje otvarača spirale Vodič za veličinu spirale: Za lako odreñivanje veličine spirale Uvodnik za papir: Lako pomeranje leve margine

3

4

Tehničke karakteristike
Probijanje / povezivanje Max veličina dokumenta Kapacitet probijanja Broj rupa Kapacitet povezivanja Težina mašine Dimenuzije mašine Ručno / ručno A4 (297mm) 8 listova (80gsm) 21 150 listova (80 gsm) – 14 mm 1.83 kg 390 (H) x 231 (W) x 100 (D)