FURNIZOR DE FORMARE PROFESIONALĂ CENTRU DE EVALUARE ŞI CERTIFICARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE J14/26/2001 C.U.I. 13717881 Sf. Gheorghe, str.

Kos Karoly 96 Tel. 0267-313457 Fax: 0367-802680 email: afacovcv@yahoo.com www.afacov.ro Operator de date cu caracter personal nr. 16971

GHID privind cunoştinţele necesare obţinerii certificatului de competenţe profesionale în ocupaţia ,,cofetar-patiser,, Pentru obţinerea certificatului de competente profesionale obţinute pe alte căi decât cele formale în ocupaţia ,,cofetar-patiser,, candidatul trebuie să posede următoarele cunoştinţe şi aptitudini:                           Însuşirea şi înţelegerea terminologiei de lucru . Norme /proceduri interne de comunicare specifice cofetăriilor-patiseriilor. Norme/proceduri de calitate specifice şi aplicarea corectă a acstora. Norme igienico – sanitare în vigoare. Surse de poluare posibile. Norme de igiena şi securitatea muncii şi norme P.S.I. specifice. Acordarea primului ajutor în caz de accident. Parametrii de calitate ai materiilor prime şi auxiliare şi cunoştinţe generale despre calitatea produselor. Aprovizionarea şi recepţia materiilor prime şi auxiliare, produse alimentare, documente . Manipularea, depozitarea şi conservarea materiilor prime şi auxiliare , a produselor alimentare şi a semifabricatelor de cofetărie( condiţii de depozitare , termene de valabilitate). Maturizarea făinii: condiţii, durată, procese. Organizarea eficientă a locului de muncă, planificarea activităţii. Cunoaşterea şi utilizarea corectă a echipamentelor din dotare( utilaje de de frământare, amestecare, coacere, răcire şi de pregătire a semifabricastelor de cofetărie). Pregătirea materiilor prime pentru fabricaţie(norme de consum, reţete de fabricaţie). Prepararea semifabricatelor de patiserie(foi de plăcintă, aluat franţuzesc). Prepararea semifabricatelor de cofetărie(blaturi, foi doboş, foi de ruladă, creme pe bază de lapte, crème pe bază de grăsimi, crème pe bază de frişcă, siropuri, baroturi, glazuri, etc). Prepararea produselor de patiserie-cofetărie(produse din aluaturi fermentate, produse din aluat fraged, tort Diplomat sau Doboş, prăjituri, fursecuri, checuri, tarte cu fructe, etc). Prepararea ciocolatei. Prepararea fondantului şi marţipanului. Prepararea fructelor confiate, fructelor în alcool şi a jeleurilor. Prepararea cojilor pentru eclere şi a cojilor indiene. Realizarea decoraţiunilor din ciocolată şi zahăr şi decorarea prăjiturilor, torturilor. Ambalarea şi pregătirea pentru comercializare a produselor de cofetărie-patiserie: rolul ambalajului, tipuri de ambalaj, ce trebuie să conţină eticheta unui produs, mod de prezentare, etc. Defecte ale prăjiturilor, proceduri de remediere(de corecţie) a defectelor. Igienizarea corespunzătoare a spaţiilor de lucru la sfârşitul programului. Depozitarea deşeurilor, surse posibile de poluare . Efectuarea de calcule matematice simple(adunare , scădere, înmulţire, împărţire, regula de trei simnplă)

Centrul de evaluare din cadrul S.C.Afacov Consulting Group S.R.L. DIRECTOR, Gheorghincă Constantin

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful