You are on page 1of 19

T.C.

MLL ETM BAKANLII


IRAKLIK VE YAYGIN ETM GENEL MDRL

PRATK NGLZCE I. KADEME ( BALANGI DZEY) MODL PROGRAMI


(Halk Eitimi Merkezi)

Programla lgili Temel Bilgiler: Alan Kurs Sresi : Yabanc Dil Eitimi : 128 Saat

ANKARA 2006

NGLZCE I. KADEME (BALANGI DZEY) Programn Tanm: Programn amac: tanma yaplar ve gnlk konuma yaplar ile kendini ifade edebilme, I. kademeye uygun zaman yaplarn kullanarak basit metinler yazabilme konularnda eitim vermektir. Program drt niteden olumutur ve sresi 128 saattir. Bu program baar ile tamamlayan kii orta dzey ingilizce kursuna devam edebilir. Programn Uygulanmas ile ilgili Genel Aklamalar: 1. Bu kursa katlacak kursiyerlerin asgari ilkretim okulu mezunu olmas art aranacaktr. 2. Her kurs iin nitelendirilmi yllk plan (YP) ve ders plan (DP) hazrlanacaktr. Btn planlarda hzl renen, ge ve g renen, zihinsel ya da bedensel zrl, deneyimli ve deneyimsiz, kadn ve erkek, yal ve gen ile farkl statlerdeki kursiyerler iin yaplacak farkl uygulamalara bu planlarda yer verilecektir. 3. retimin yaplmasnda renci merkezli retime yer verilecek, renmenin renci tarafndan gerekletirildii dikkate alnacak, aktif retim stratejileri retimde esas alnacaktr. Temel becerilerin kazandrlmasnda ve gelitirilmesinde davran retim esas alnrken daha ileri dzeydeki bilgi ve becerilerin kazandrlmasnda bilisel retim stratejilerine yer verilecektir. 4. Kursiyerlerin bireysel geliimleri esas alnrken, sosyal geliimleri de dikkate alnacak, bu amala probleme dayal renme, ibirliine dayal renme, grup almalar gibi stratejilere de yer verilecektir. 5. retim materyallerinin seiminde grsel, iitsel retim materyalleri ile dokunmaya dayal retim materyallerinin seimine zen gsterilecektir. Kursta kullanlacak retim materyalleri retmen tarafndan belirlenecektir. 6. retim etkinliklerinin belirlenmesinde, retimin amac, retim srecinin gerekleri ve oklu zeka esas alnacaktr. 7. retimin yaplmas srasnda mmkn olduu kadar planlara sadk kalnacak, zaman iinde deien ihtiya, imkan ve artlara bal olarak gerekli deiiklik ve dzenlemeler yaplacaktr. 8. retim sreci boyunca srekli deerlendirmeler yaplacak, bireylerin renmeleri ile ilgili eksiklikler ve yanllklar zamannda fark edilecek gerekli dzeltici ve tamamlayc renme etkinlikleri devreye konulacaktr. 9. retim srecinin sonunda rencinin baars uygun lme aralar ile llecek ve deerlendirilecektir. Bilisel alandaki renmeler iin gerektiinde kat kalem testlerine yer verilecektir. Ancak rencinin gerek performans i ve performans testleri ve bu balamda hazrlanacak olan kontrol listeleri ile llecek ve deerlendirilecektir. Bu deerlendirmelere ek olarak retim srasnda oluturulmu olan renci dosyalar (portfy) da deerlendirmenin ayrlmaz bir paras olarak kullanlacaktr. 10. Bu program 12 kiilik bir renci grubu, alan retmeni ya da alannda uzman bir eitici, bu retimi yapmak iin yeterli sayda alet, makine ve tehizat ve gerekli malzemenin bulunduu; retim materyallerinin ya hazr ya da ilgili halk eitim merkezinde retilebilecei varsaylarak hazrlanmtr.Bu varsaymn geersiz olduu durumlarda retmenler gerekli baz deiiklik ve dzenlemeler yapabilirler. Yine retim niteleri belirlenirken meslein ya da iin yaplma sreci esas alnmtr. Bu sraya uymak esastr. Ancak bu sreci etkilemeyecek nitelerin retiminde nitelerin sralamasnda gerekli deiiklikler yaplabilir.

11. Dilbilgisi kurallar ile birlikte bunlara uygun olarak okuduunu anlama, cmle oluturarak ifade edebilme ve yazabilme konular birlikte verilecektir. Programn Genel Amalar: Bu kurs ile ilgili eitim ve retim etkinliklerini baaryla tamamlayan her kursiyer ; dzeyine uygun cmle yaplarn ve dilbilgisi kurallarn kullanarak : Tanma yaplar ile cmle kurabilecektir. Gnlk konuma yaplar ile cmle kurabilecektir. Basit metin almas yapabilecektir. Zamanlar kullanarak basit metinler yazabilecektir.

nite Dalm Tablosu


nite Ad Tanma Yaplar Gnlk Konuma Yaplar Metin almas Metin Yazma Toplam Genel Toplam nite 1: Tanma Yaplar nitenin Amalar: Bu nite ile ilgili eitim ve retim etkinliklerini baar ile tamamlayan her kursiyer; Yardmc fiilleri kullanarak selamlama ifadelerini cmle iinde doru ifade edebilecektir. Kii adllarn cmle iinde doru ifade edebilecektir. ngiliz alfabesini doru telaffuz edebilecektir. Belirteleri cmle iinde doru ifade edebilecektir . yelik sfatlarn cmle iinde doru ifade edebilecektir . aret zamirlerini cmle iinde doru ifade edebilecektir . Obje ve kiilerin varln cmle iinde doru ifade edebilecektir . Saylabilen ve saylamayan isimleri cmle iinde doru ifade edebilecektir . l belirtelerini cmle iinde doru ifade edebilecektir . Yaln sfatlar cmle iinde doru ifade edebilecektir . Teorik 10 10 5 5 30 Sresi Uygulama 25 25 24 24 98 128

nitenin erii: Greeting people Use of verb to be in daily life Asking for and giving names Personal pronouns 3

The English Alphabet Giving the articles Indefinite a or an Asking and saying how people are Possessive adjectives Giving the demonstrative pronouns This / that / these / those Talking about presence and absence of people and objects There is / isnt There are / arent Giving countable and uncountable nouns Talking about quantity of things There is some.. There are some There isnt any.. There arent any.. Asking about the quantity of things How much..? / How many..? Some adjectives nitenin Etkinlikleri: Tanma yaplar ile ilgili bilgileri sunma/edinme Yeni kelimeler ile ilgili bilgileri sunma/edinme Gnlk diyaloglar ile ilgili bilgileri sunma/edinme Diyaloglarn oyunlarla pekitirilmesi nitenin Deerlendirilmesi: Konu testleri, szl deerlendirmeler nite 2: Gnlk Konuma Yaplar nitenin Amalar: Bu nite ile ilgili eitim ve retim etkinliklerini baar ile tamamlayan her kursiyer; Saylar cmle iinde doru ifade edebilecektir. Tarihleri cmle iinde doru ifade edebilecektir. Ay, gn ve mevsimleri cmle iinde doru ifade edebilecektir. lke ve milliyet adlarn cmle iinde doru ifade edebilecektir. Belirtili ad tamlamalarn cmle iinde doru ifade edebilecektir. Renkleri cmle iinde doru ifade edebilecektir. Meslekleri cmle iinde doru ifade edebilecektir. Saatleri cmle iinde doru ifade edebilecektir. 4

yelik adllarn cmle iinde doru ifade edebilecektir. Ama (fakat) balacn cmle iinde doru ifade edebilecektir. Sahiplik bildiren yaplar cmle iinde doru ifade edebilecektir. Yapabilirlik ifade eden yaplar cmle iinde doru ifade edebilecektir. Bulunma hal eklerini cmle iinde doru ifade edebilecektir. Yn tanmlarn cmle iinde doru ifade edebilecektir. Nesnelerin ederlerini sorabilecek yaplar cmle iinde doru ifade edebilecektir. Zorunluluk ve yasak bildiren yaplar cmle iinde doru ifade edebilecektir.

nitenin erii: Teaching ordinal numbers Asking and saying the dates with ordinal numbers Teaching months, seasons and the days of the week Asking and saying what nationality people are Asking and talking about family relationships Who? / Whose.? / Genitive ( ' s ) Asking and saying the colors Asking and saying occupation What is your job? Asking and telling the time Talking about personal belongings Possessive pronouns Conjunctions But Asking and talking about possessions I have got / He has got.. Talking about abillity and inability Can / Can't Preposition of places In, on, at, under.etc Asking and giving directions Asking about prices 5

How much is it ? Which one / ones ? Talking about obligations and prohibition Must / Mustn't nitenin Etkinlikleri: Gnlk konuma yaplar ile ilgili bilgileri sunma/edinme Yeni kelimeler ile ilgili bilgileri sunma/edinme Diyalog ve yklerin oyunlarla pekitirilmesi nitenin Deerlendirilmesi: Konu testleri, szl ve yazl deerlendirme nite 3: Metin almas nitenin Amalar: Bu nite ile ilgili eitim ve retim etkinliklerini baar ile tamamlayan her kursiyer; Geni zaman ile gnlk konuma yaplarn cmle iinde doru ifade edebilecektir . Geni zaman kipindeki zarflar kullanarak gnlk konuma yaplarn cmle iinde doru ifade edebilecektir. nitenin erii: Talking about and describing daily routins Simple Present Tense She likes / Hates What kind of ? Good at, not good at, interested in Saying how often people do things Frequency adverbs nitenin Etkinlikleri: Metin almas yapma ile ilgili bilgileri sunma/edinme Szck bilgisi ve gnlk diyalog ve yklerin oyunlarla pekitirilmesi Geni zaman ile gnlk konuma yaplarn ieren basit metin almalar nitenin Deerlendirilmesi: Konu testleri, szl ve yazl deerlendirmeler nite 4: Metin Yazma nitenin Amalar: Bu nite ile ilgili eitim ve retim etkinliklerini baar ile tamamlayan her kursiyer; imdiki zaman ile gnlk konuma yaplarn cmle iinde doru ifade edebilecektir. Hava durumu ile ilgili konuma yaplarn cmle iinde doru ifade edebilecektir. 6

Yakn gelecek zaman ile gnlk konuma yaplarn cmle iinde doru ifade edebilecektir. nerileri ieren konuma yaplarn cmle iinde doru ifade edebilecektir. nitenin erii: Talking about What s happening at the moment? Present Continuous Tense Discussing the weather What's the weather like today? Talking about future plans and intentions Be going to Making suggestions Let's ........./ Shall we..........? nitenin Etkinlikleri: Metin yazma ile ilgili bilgileri sunma/edinme Szck bilgisi ve gnlk diyalog ve yklerin kk oyunlarla pekitirilmesi Okuma ve yazma almalar nitenin Deerlendirilmesi: Konu testleri, szl ve yazl deerlendirmeler Programn Uygulanmas in Gerekli Ara-Gereler: Aralar: Bilgisayar ve internet DVD,VCD, CD'ler Projektr Teyp ve kasetler Gereler: alma sayfalar Konu kitaplar ve altrma kitaplar Resim ve Posterler

T.C. MLL ETM BAKANLII


IRAKLIK VE YAYGIN ETM GENEL MDRL

PRATK NGLZCE II. KADEME (ORTA DZEY) MODL PROGRAMI


(Halk Eitimi Merkezi)

Programla lgili Temel Bilgiler:

Alan Kurs Sresi

: Yabanc Dil Eitimi : 128 Saat

ANKARA 2006

PRATK NGLZCE 2. KADEME (ORTA DZEY) Programn Tanm: Programn amac: birinci kademe bilgilerini pekitirme, geni zamanl dolayl anlatm cmleleri kurabilme, edilgen yapl ifadeleri kullanarak kompozisyon yazabilme konularnda eitim vermektir Program drt niteden olumaktadr ve sresi 128 saattir. Bu program baar ile tamamlayan kii st dzey kurslarna devam edebilir. Programn Uygulanmas ile ilgili Genel Aklamalar: 1. Bu kursa katlacaklarn en az ilkretim mezunu olmas art aranacaktr. 2. Her kurs iin nitelendirilmi yllk plan (YP) ve ders plan (DP) hazrlanacaktr. Btn planlarda hzl renen, ge ve g renen, zihinsel ya da bedensel zrl, deneyimli ve deneyimsiz, kadn ve erkek, yal ve gen ile farkl statlerdeki kursiyerler iin yaplacak farkl uygulamalara bu planlarda yer verilecektir. 3. retimin yaplmasnda renci merkezli retime yer verilecek, renmenin renci tarafndan gerekletirildii dikkate alnacak, aktif retim stratejileri retimde esas alnacaktr. Temel becerilerin kazandrlmasnda ve gelitirilmesinde davran retim esas alnrken daha ileri dzeydeki bilgi ve becerilerin kazandrlmasnda bilisel retim stratejilerine yer verilecektir. 4. Kursiyerlerin bireysel geliimleri esas alnrken, sosyal geliimleri de dikkate alnacak, bu amala probleme dayal renme, ibirliine dayal renme, grup almalar gibi stratejilere de yer verilecektir. 5. retim materyallerinin seiminde grsel, iitsel retim materyalleri ile dokunmaya dayal retim materyallerinin seimine zen gsterilecektir. Kursta kullanlacak retim materyalleri retmen tarafndan belirlenecektir. 6. retim etkinliklerinin belirlenmesinde, retimin amac, retim srecinin gerekleri ve oklu zeka esas alnacaktr. 7. retimin yaplmas srasnda mmkn olduu kadar planlara sadk kalnacak, zaman iinde deien ihtiya, imkan ve artlara bal olarak gerekli deiiklik ve dzenlemeler yaplacaktr. 8. retim sreci boyunca srekli deerlendirmeler yaplacak, bireylerin renmeleri ile ilgili eksiklikler ve yanllklar zamannda fark edilecek gerekli dzeltici ve tamamlayc renme etkinlikleri devreye konulacaktr. 9. retim srecinin sonunda rencinin baars uygun lme aralar ile llecek ve deerlendirilecektir. Bilisel alandaki renmeler iin gerektiinde kat kalem testlerine yer verilecektir. Ancak rencinin gerek performans i ve performans testleri ve bu balamda hazrlanacak olan kontrol listeleri ile llecek ve deerlendirilecektir. Bu deerlendirmelere ek olarak retim srasnda oluturulmu olan renci dosyalar (portfy) da deerlendirmenin ayrlmaz bir paras olarak kullanlacaktr. 10. Bu program 12 kiilik bir renci grubu, alan retmeni ya da alannda uzman bir eitici, bu retimi yapmak iin yeterli sayda alet, makine ve tehizat ve gerekli malzemenin bulunduu; retim materyallerinin ya hazr ya da ilgili halk eitim merkezinde retilebilecei varsaylarak hazrlanmtr.Bu varsaymn geersiz olduu durumlarda retmenler gerekli baz deiiklik ve dzenlemeler yapabilirler. Yine retim niteleri belirlenirken meslein ya da iin yaplma sreci esas alnmtr. Bu sraya uymak esastr. Ancak bu sreci etkilemeyecek nitelerin retiminde nitelerin sralamasnda gerekli deiiklikler yaplabilir.

11. Dilbilgisi kurallar ile birlikte bunlara uygun olarak okuduunu anlama, cmle oluturarak ifade edebilme ve yazabilme konular birlikte verilecektir. Programn Genel Amalar: Bu kurs ile ilgili eitim ve retim etkinliklerini baaryla tamamlayan her kursiyer ; dzeyine uygun cmle yaplarn ve dilbilgisi kurallarn kullanarak : Birinci kademe bilgilerini pekitirebilecektir. Dolayl anlatml yaplar ile konuup, yazabilecektir. Edilgen yapl metin almas yapabilecektir. Kompozisyon yazabilecektir.

nite Dalm Tablosu


nite Ad Pekitirme Yapma Dolayl Anlatml Yaplar ile Konuma ve Yazma Edilgen Yapl Metinler Kompozisyon Yazma Toplam Genel Toplam nite 1 : Pekitirme Yapma nitenin Amalar: Bu nite ile ilgili eitim ve retim etkinliklerini baar ile tamamlayan her kursiyer : I. kademedeki bilgileri pekitirebilecektir. nitenin erii: Revision Simple Present Tense Present Continuous Tense Be going to Verb to be There s / There are Have got / Has got Can, must, Whats the time? nitenin Etkinlikleri: I. kademe bilgilerini sunma/edinme Gnlk diyaloglar ve oyunlarla bilgi pekitirilmesi Yazma almas Teorik 5 10 10 5 30 Sresi Uygulama 25 25 24 24 98 128

10

nitenin Deerlendirilmesi: Konu testleri, szl ve yazl deerlendirmeler nite 2: Dolayl Anlatml Yaplar ile Konuma ve Yazma nitenin Amalar: Bu nite ile ilgili eitim ve retim etkinliklerini baar ile tamamlayan her kursiyer : Dolayl anlatml yaplar, cmleler iinde doru ifade edebilecektir . Takl sorularla ile ilgili yaplar cmleler iinde doru ifade edebilecektir . Gemi zamanla ile ilgili yaplar cmleler iinde doru ifade edebilecektir Karlatrma sfatlar ile ilgili yaplar cmleler iinde doru ifade edebilecektir. Karlatrmal l belirtelerini cmleler iinde doru ifade edebilecektir Dnl adllar cmleler iinde doru ifade edebilecektir. nitenin ierii: Reporting What does he say? He says he is sick Confirming (agreeing /disagreeing ) Tag questions Talking about past activities Past form of to be ( Was / were ) Simple Past Tense ( Regular / Irregular verbs ) Comparing people and things Comparing quantitites A lot of, most of, a few, a little etc Talking about ones abilities Reflexive pronouns nitenin Etkinlikleri: Dolayl anlatml metinler ile ilgili bilgilerini sunma/edinme Dolayl anlatml metin almas Yazma almas nitenin Deerlendirilmesi: Konu testleri, szl ve yazl deerlendirmeler

11

nite 3: Edilgen Yapl Metinler nitenin Amalar: Bu nite ile ilgili eitim ve retim etkinliklerini baar ile tamamlayan her kursiyer : Edilgen eylem ile ilgili yaplar geni zaman ve gemi zamanda cmleler iinde doru ifade edebilecektir. neri ve tavsiye etme ile ilgili yaplar cmleler iinde doru ifade edebilecektir. Zorunluluk bildiren cmleler doru ifade edebilecektir. Karlatrma sfatlar ile ilgili yaplar cmleler iinde doru ifade edebilecektir. Benzerlik ve farkllar ieren ilgeleri cmleler iinde doru ifade edebilecektir. Tercih bildiren ve neden belirtme ile ilgili yaplar cmleler iinde doru ifade edebilecektir. Geni zamann hikayesi ile ilgili yapy cmleler iinde doru ifade edebilecektir. nitenin erii: Describing a process The present simple passive The past simple passive Expressing feelings Whats the matter with you ? Ive got a headache What do you think of ? I think Obligation Have to Using the superlative forms of adjectives Talking about similarities and differences As.as, the same as, different from Talking about preferences, asking for / giving reasons I want +V ,I prefer.., Why / because Talking about past habits / experiences Used to nitenin Etkinlikleri: Edilgen yapl metinler ile bilgileri sunma/edinme Edilgen yapl metin almas Yeni kelimeler ile bilgileri sunma/edinme Fikir tartmal sunu yapma Yazma almas

12

nitenin Deerlendirilmesi: Konu testleri, szl ve yazl deerlendirmeler nite 4: Kompozisyon Yazma nitenin Amalar: Bu nite ile ilgili eitim ve retim etkinliklerini baar ile tamamlayan her kursiyer : Belirsiz gemi zaman kipini cmleler iinde doru ifade edebilecektir. stek kipi ile ilgili yapy cmleler iinde doru ifade edebilecektir. Gelecek zaman ifade eden cmleler kurabilecektir. Rica ve fikir alverii ile ilgili yaplar cmleler iinde doru ifade edebilecektir. nitenin erii: Talking about recent actions Present Perfect Tense ( Just / Yet ) Asking for giving permission May I..? Talking about future events Future Tense Asking for / Giving opinions, requesting stek kipi ile ilgili yapy cmleler I suppose / think / hope. Would / could you ? nitenin Etkinlikleri: Kompozisyon yazma ile ilgili bilgileri sunma/edinme stek kipini kullanarak oyun sahneleme Kompozisyon yazma nitenin Deerlendirilmesi: Konu testleri, szl ve yazl deerlendirmeler Programn Uygulanmas in Gerekli Ara-Gereler: Aralar: Bilgisayar ve internet DVD,VCD, CD'ler Projektr Teyp ve kasetler Gereler: alma sayfalar Konu kitaplar ve altrma kitaplar Resim ve Posterler

13

T.C. MLL ETM BAKANLII


IRAKLIK VE YAYGIN ETM GENEL MDRL

PRATK NGLZCE 3. KADEME (ST DZEY) MODL PROGRAMI


(Halk Eitimi Merkezi)

Programla lgili Temel Bilgiler: Alan Kurs Sresi : Yabanc Dil Eitimi : 128 Saat

ANKARA 2006

14

PRATK NGLZCE 3. KADEME (ST DZEY) Programn Tanm: Programn amac: ikinci kademe bilgilerini pekitirme, tm zaman yaplarn kullanarak kompozisyon ve metinleri tasarlayp yazabilme konularnda eitim vermektir. Program drt niteden olumaktadr. ve sresi 128 saattir. Bu program baar ile tamamlayan ve belgesini alan birey, kendine kazan salayabilir. Programn Uygulanmas ile ilgili Genel Aklamalar: 1. Katlmclarda en az ilkretim okulu mezunu olma art aranacaktr. 2. Her kurs iin nitelendirilmi yllk plan (YP) ve ders plan (DP) hazrlanacaktr. Btn planlarda hzl renen, ge ve g renen, zihinsel ya da bedensel zrl, deneyimli ve deneyimsiz, kadn ve erkek, yal ve gen ile farkl statlerdeki kursiyerler iin yaplacak farkl uygulamalara bu planlarda yer verilecektir. 3. retimin yaplmasnda renci merkezli retime yer verilecek, renmenin renci tarafndan gerekletirildii dikkate alnacak, aktif retim stratejileri retimde esas alnacaktr. Temel becerilerin kazandrlmasnda ve gelitirilmesinde davran retim esas alnrken daha ileri dzeydeki bilgi ve becerilerin kazandrlmasnda bilisel retim stratejilerine yer verilecektir. 4. Kursiyerlerin bireysel geliimleri esas alnrken, sosyal geliimleri de dikkate alnacak, bu amala probleme dayal renme, ibirliine dayal renme, grup almalar gibi stratejilere de yer verilecektir. 5. retim materyallerinin seiminde grsel, iitsel retim materyalleri ile dokunmaya dayal retim materyallerinin seimine zen gsterilecektir. Kursta kullanlacak retim materyalleri retmen tarafndan belirlenecektir. 6. retim etkinliklerinin belirlenmesinde, retimin amac, retim srecinin gerekleri ve oklu zeka esas alnacaktr. 7. retimin yaplmas srasnda mmkn olduu kadar planlara sadk kalnacak, zaman iinde deien ihtiya, imkan ve artlara bal olarak gerekli deiiklik ve dzenlemeler yaplacaktr. 8. retim sreci boyunca srekli deerlendirmeler yaplacak, bireylerin renmeleri ile ilgili eksiklikler ve yanllklar zamannda fark edilecek gerekli dzeltici ve tamamlayc renme etkinlikleri devreye konulacaktr. 9. retim srecinin sonunda rencinin baars uygun lme aralar ile llecek ve deerlendirilecektir. Bilisel alandaki renmeler iin gerektiinde kat kalem testlerine yer verilecektir. Ancak rencinin gerek performans i ve performans testleri ve bu balamda hazrlanacak olan kontrol listeleri ile llecek ve deerlendirilecektir. Bu deerlendirmelere ek olarak retim srasnda oluturulmu olan renci dosyalar (portfy) da deerlendirmenin ayrlmaz bir paras olarak kullanlacaktr. 10. Bu program 12 kiilik bir renci grubu, alan retmeni ya da alannda uzman bir eitici, bu retimi yapmak iin yeterli sayda alet, makine ve tehizat ve gerekli malzemenin bulunduu; retim materyallerinin ya hazr ya da ilgili halk eitim merkezinde retilebilecei varsaylarak hazrlanmtr.Bu varsaymn geersiz olduu durumlarda retmenler gerekli baz deiiklik ve dzenlemeler yapabilirler. Yine retim niteleri belirlenirken meslein ya da iin yaplma sreci esas alnmtr. Bu sraya uymak esastr. Ancak bu sreci etkilemeyecek nitelerin

15

retiminde nitelerin sralamasnda gerekli deiiklikler yaplabilir. 11. Dilbilgisi kurallar ile birlikte bunlara uygun olarak okuduunu anlama, cmle oluturarak ifade edebilme ve yazabilme konular birlikte verilecektir. Programn Genel Amalar: Bu kurs ile ilgili eitim ve retim etkinliklerini baaryla tamamlayan her kursiyer ;dzeyine uygun cmle yaplarn ve dilbilgisi kurallarn kullanarak : II. kademe bilgilerini pekitirebilecektir. Ezamanl ve sral olaylar anlatabilecektir. Dilek-koul yaplarn kullanarak konuabilecektir. Gelecek zaman yaplar ile konuup yazabilecektir.

nite Dalm Tablosu


nite Ad Pekitirme Yapma E zamanl ve Sral Olaylar Anlatma ve Yazma Dilek-Koul Yaplar Gelecek Zaman Yaplar ile Kompozisyon Yazma Toplam Genel Toplam nite 1 : Pekitirme Yapma nitenin Amalar: Bu nite ile ilgili eitim ve retim etkinliklerini baar ile tamamlayan her kursiyer : II. kademe bilgilerini pekitirebilecektir. nitenin erii: Revision Simple Past Tense Present Perfect Tense Future Tense Present Reporting, Used to, Would.like to, Want to, Passive, Gerund, Comparative and Superlative forms of adjective, by.self, Have to / Has to. nitenin Etkinlikleri: Pekitirme yapma ile ilgili bilgileri sunma/edinme Eli alma Grup almas Drama nitenin Deerlendirilmesi: Konu testleri, szl ve yazl deerlendirmeler 16 Teorik 5 10 10 5 30 Sresi Uygulama 25 25 24 24 98 128

nite 2 : E zamanl ve Sral Olaylar Anlatma ve Yazma nitenin Amalar: Bu nite ile ilgili eitim ve retim etkinliklerini baar ile tamamlayan her kursiyer : E zamanl ve sral olaylar anlatp yazabilecektir. Belirli gemi zamann hikayesini ifade eden cmleler kurabilecektir. Past Perfect Continuous ifade eden cmleler kurabilecektir. Kompozisyon yazabilecektir. nitenin erii: Talking about parallel actions in the past Past continuous Tense When / while with the simple past and simple past continuous Talking about actions which happened before another past action or before a stated time in the past Past Perfect Tense Talking on the duration of an action which started and finished in the past before another past action or a stated time in the past Past Perfect Continuous Tense Writing small messages, postcards and addresses nitenin Etkinlikleri: E zamanl ve sral olaylar anlatma ve yazma ile ilgili bilgileri sunma/edinme E zamanl ve sral olaylar anlatma ve yazma kili diyaloglar, grup almalar Piyeslerin sunumu nitenin Deerlendirilmesi: Konu testleri, szl ve yazl deerlendirmeler nite 3:Dilek - Koul Yaplar nitenin Amalar: Bu nite ile ilgili eitim ve retim etkinliklerini baar ile tamamlayan her kursiyer : Dilek - koul kipini ifade eden cmleler kurabilecektir. Yeterlilik ieren eden cmleler kurabilecektir. Balal yan cmle yaplarn kullanabilecektir. Tekrarlayan balalar kullanarak cmleler kurabilecektir. Tavsiye etme kalplarn kullanarak cmleler kurabilecektir.

17

nitenin erii: Expressing conditions First conditional Second conditional Zero conditional Talking about abilities and disabilities Be able to / was were able to / will be able to Describing people, describing things and objects Relative clauses Expressing enjoyment (dislikes and preferences) So do I / Neither do I / Oh really ! I do / I dont Giving advice Should nitenin Etkinlikleri: Okuduunu anlama ve konuabilme ile ilgili bilgileri sunma/edinme Paralarla ilgili sorular/cevaplar Mnazaralarn dzenlenmesi Piyeslerin sunumu nitenin Deerlendirilmesi: Konu testleri, szl ve yazl deerlendirmeler Karlkl soru ve cevaplar yk anlatm nite 4: Gelecek Zaman Yaplar ile Kompozisyon Yazma nitenin Amalar: Bu nite ile ilgili eitim ve retim etkinliklerini baar ile tamamlayan her kursiyer : Duygu ve hissedi ile ilgili yaplar ieren cmleler kurabilecektir. Niceliklerin kyaslamas, niteliklerin ifadesini ieren cmleler kurabilecektir. The Present Perfect Continuous Tense yaplarn ieren cmleler kurabilecektir. Future Continuous Tense yaplarn ieren cmleler kurabilecektir. Future Perfect Tense yaplarn ieren cmleler kurabilecektir. Future Perfect Continuous yaplarn ieren cmleler kurabilecektir. nitenin erii: Expressing emphasis and feelings Linking verbs

18

Comparing qualities, expressing quantity Too / either, too +adjective, ..adjective +enough Talking for an action which began in the past, and is continuing The Present Perfect Continuous Tense Describing an event which will be happening at a future point Future Continuous Tense Describing events that we look back at from a future point Future Perfect Tense Emphasising the duration of an action up to a certain time in the future Future Perfect Continuous Tense nitenin Etkinlikleri: Okuduunu anlama ve konuabilme ile ilgili bilgileri sunma/edinme Paralarla ilgili sorular/cevaplar Mnazaralarn dzenlenmesi Piyeslerin sunumu Kompozisyon ve kompleks metin yazma nitenin Deerlendirilmesi: Konu testleri, szl ve yazl deerlendirmeler Karlkl soru ve cevaplar yk anlatm Programn Uygulanmas in Gerekli Ara-Gereler: Aralar: Bilgisayar ve internet DVD,VCD, CD'ler Projektr Teyp ve kasetler Gereler: alma sayfalar Konu kitaplar ve altrma kitaplar Resim ve Posterler

19