You are on page 1of 6

ycz

Skacz cego zaj czka,

kolorowych pisanek,

i mokrych niespodzianek

w lany poniedzia ek.