You are on page 1of 1

GLOBAL WARMING

Rasyunal o Panimulang Pahayag Ang mga tao ay nagrereklamo dahil sa mainit dito at mainit din doon pero sino nga ba ang may kasalanan? Dahil sa mga kagagawan natin na hindi karapat-dapat tulad ng pag-sunog ng mga plastic na siyang nagreresulta ng greenhouse effect dahil sa nakukulong na carbon dioxide at nitrogen na siyang sanhi nito. Ang yelo sa antartika ay nagugunaw na ng dahil rin sa global warming na rason kung bakit napakabilis ng pagbabago ng klima, kung saan dito sa Pilipinas ay maaari na ring magka-niyebe pagkalipas lang ng ilang taon. Ang global warming ay epekto ng mga bagay na ginagawa nating mga tao. Ito ay isang phenomena kung saan ang temperature ng mundo ay mabilis na tumataas. Ngayon sino ang dapat sisihin natin sa epekto ng global warming? Hindi ba t tayo ring mga tao!

Layunin o Kahalagahan ng Pag-aaral Mahalaga itong pag-aralan sapagkat ito ay nagbabanta ngiba t-ibang uring sakuna na pwedeng pumuksa sa sangkatauhan.  Pag-aralan ang mga epekto ng Global Warming sa ating mundo at sa ating mga tao.  Layuning makapag-isip ng mga solusyon upang malabanan ang suliraning Global Warming. Teen-ager/Estudyante a. Ang mga estudyante ay tutulong na ipatupad ang mga pwedeng proyekto na mailulunsad.

b. Ang mga kabataan ay siyang magsisilbing modelo sa mga katulad nilang kabataan; mag-aaral o hindi, at sa mga mas nakababata pa sa kanila.

Pamahalaan a. b. Gagawa sila ng mga proyekto at batas laban sa global warming. Gagabayan ang mga nasasakupan tungo sa tamang landas.

Metodo Pag-babasa ng mga artikulo sa mga pahayagan at mga aklat.