You are on page 1of 2

Assalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh / Selamat Petang Selawat Terima Kasih Saudara Pengerusi Majlis ~ Yang Berbahagia Tuan PPD Perak

Tengah ~ Yang Dikasihi dan Diraikan Cikgu Abu Naim bin Hamzah Guru Besar SKFN Yang Berusaha Penolong Kanan Pentadbiran Puan Hajjah Maria binti Mustafa Kamal Penolong Kanan HEM Puan Hajjah Umi Kalthom binti Ibrahim Penolong Kanan KOKO Cikgu Mohd Salleh bin Damanhuri Penolong Kanan Pendidikan Khas Cikgu Sathis Kumar

~ ~ ~

~ Tetamu jemputan, Rakan-Rakan Guru Cikgu Abu Naim, Guru-Guru SKFN, Ahli JawatanKuasa PIBG, IbuBapa/waris pelajar dan Murid-Murid tersayang. Alhamdulilah dan syukur kepada ALLAH S.W.T. dengan izin dan hidayahnya dapat kit a berkumpul pada petang ini dalam majlis perpisahan Cikgu Abu Naim bin Hamzah Gu ru Besar SKFN. Seterusnya saya merakamkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan da n terima kasih kepada PPD_________________________________ dan rakan-rakan guru Gikgu Abu Naim diatas kehadiran kita bersama bagi meraikan beliau mengakhiri per khidmatan penguruan beliau hari ini. Kepada guru-guru SKFN, terima kasih di atas tungkus lumus bagi menjayaka n majlis ini, juga tidak ketinggalan kepada barisan AJK PIBG seterusnya ibubapa sekalian. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang hadir bagi menjayakan majl is ini. Berbagai cerita suka duka Cikgu Abu Naim sepanjang menjadi Guru biasa (k ecik) sehinggalah menjawat jawatan Guru Besar. Dari berjalan kaki, naik basikal , naik sampan dan menaiki motosikal kesekolah. Mungkin tidak dirasai oleh guru -guru baru hari ini. Walaubagaimanapun itu adalah tinggalan sejarah menjadi ken angan sepanjang hayat. Biarpun berkhidmat disini hanya persingahan akhir perkhidmatan. Tugas dan tanggungjawab tidak sesekali terabai. Murid menjadi aset atau keperluan sek olah untuk guru menjalankan tugas. Sepanjang berada di sekolah banyak suka dan duka dilemparkan kepada murid dan guru. Saya juga kehilangan seorang rakan guru yang sentiasa berkongsi cerita gelak tawa. Guru-guru juga mungkin rasa kehilan gan ketua yang disengani sepanjang beliau berada disini. Tanpa murid mana mungkin ada guru. Ada guru pasti murid menjadi liabiliti keja yaan. Guru dan murid saling memerlukan. Kepada murid-murid kasihlah kepada gur

u. Gurulah pencetus minda menjadi manusia berilmu. Ibubapa hargailah pengorban an guru. Dengan bergurulah juga kita dapat membimbing anak-anak hebat masa ini. Guru-guru, tolonglan limpah doa, ikhlaskan diri mengajar anak-anak kami. Doa guru senjata paling ampuh selain doa ibubapa kepada anak-anaknya. Di didikasikan khusus buat Cikgu Abu Naim: Sepanjang berada disini tiada cacat celanya empunya diri. Hadir ke sekolah mengikut hari. Jasa dan pengorbanan disanjung tinggi. Pohon kemaafan ibubapa disini. Yang pergi tetap pergi Yang datang kami nanti Kami disini menunggu pengganti Yang datang sama pekerti Itu harapan kami disini Agar perjuangan menjadi reality Bukan dibiar melangkah kaki. Budi baik tetap disanjungi. Menjadi kenangan kami disini. Ada masa ada umur sila kemari Kami disini menyambut diri Jauh bukan halangan hati Silaturrahim kita tetap abadi Syurga pasti menanti Salam kasih abadi dari kami ibubapa disini, mendoakan agar Cikgu Abu Naim sentia sa diberkati ALLAH S.W.T. dalam kehidupan beliau dengan ibadah tuntutan, dikurni akan kesihatan yang baik disamping dapat menyumbang tenaga kepada masyarakat dil uar sana, dapat berkasih sayang kepada isteri tercinta dan anak-anak serta cucun da tersayang. Akhir kata saya dahului dengan ucapan ribuan terima kasih. Wabillahitaufik walhi dayah wasaalam mu alaikum warah matullah hiwabaraktuh