You are on page 1of 2

HOT NG 1 PHN 1 Ti liu gii thiu: D n ng cao tc Du Giy Phan Thit (DPEP)

Tn d n : D n ng cao tc Du Giy Phan Thit (DPEP) a im Vit Nam M t d D n ng cao tc Du Giy Phan Thit (DPEP) bao gm qu trnh thi n cng, vn hnh v duy tr tuyn ng cao tc 100km ni lin TP H Ch Minh v Phan Thit, tnh Bnh Thun. D n ng cao tc Du Giy Phan Thit (DPEP) s ni vi h thng ng cao tc c xy dng quanh TP H Ch Minh. Cc phn ca h thng ng cao tc ny s ni t Du Giy pha Bc, i qua TP H Ch Minh Cn Th pha nam ng Bng sng Cu Long.

n v d n Mc tiu d n v kt qu k vng

H thng s ko di t trung tm ng bng sng Cu Long, va la ln nht Vit Nam, i qua vng cng nghip v thng mi thuc TP H Ch Minh n cc khu du lch trng im quanh Phan Thit.

B Giao thng vn ti Vit Nam

Objectives Rt ngn qung ng v khc phc tnh trng tc nghn giao thng t TP H Ch Minh n cc khu du lch trong vng, ng thi m ra c hi u t vo khu vc Nam Trung B. p ng nhu cu vn ti hng ha v hnh khch gia cc vng kinh t trng im pha Nam, Ty Nam B, v Nam Trung B cng nh gia min Bc v min Nam, bao gm ng bng Sng Cu Long v cc quc gia lng ging nh Campuchia (thng qua ca khu Mc Bi) To iu kin thun li hnh thnh v pht trin nhanh cc khu cng nghip, khu du lch dc theo tuyn ng v du lch sinh thi dc b bin Bnh Thun, Ninh Thun v Khanh Ha; y nhanh qu trnh thi cng v pht trin ng vnh ai s 3 v s 4 (TP H Ch Minh ng H Ch Minh pha Nam - tuyn ng s 1 v s 2) Pht trin mi trng trong mi lin quan vi D n trong khi vn gn cht vi cc iu lut ca Chnh ph, l trnh v tiu chun lin quan n vic bo v mi trng (bao gm cht lng khng kh, nc v ting n)

Hot ng 1 Phn 1: Ti liu gii thiu D n ng cao tc Du Giy Phan Thit (DPEP)

KPMG
Tn d n : D n ng cao tc Du Giy Phan Thit (DPEP) Kt qu k vng Tuyn ng s to iu kin thun li pht trin cc th ngoi , khu cng nghip v iu kin du lch. Quy m d n

Giai on 1 (2012-2015): 846 triu la M (tng ng 16,488 t ng) bao gm li sut ngn hng trong qu trnh thi cng . Giai on 2 (d kin 2030-2032): 145 triu la M (tng ng 2,838 t ng) bao gm li sut ngn hng trong qu trnh thi cng.

Hot ng 1 Phn 1: Ti liu gii thiu D n ng cao tc Du Giy Phan Thit (DPEP)