You are on page 1of 5

ALING WIKA ANG DAPAT NA MAS PAHALAGAHAN AT GAMITIN SA PAARALAN: WIKANG FILIPINO O WIKANG ENGLISH?

Lakandiwa: Magandang hapon po ang aming pagbati Okasyon pong itoy sadyang natatangi Isang balagtasang kakaibang uri Dito sa Perpetual, ngayoy mangyayari It will be the first time in our history Two people will debate with rhymes and poetry And the main objective, for each of us to see The power of language and its hidden beauty Kung kaya ang paksa na pag-uusapan Ay matagal na ring pinagtatalunan Aling wika ba ang dapat pahalagahan Ang wikang hiram ba o ang kinagisnan? I m Jonathan Calda, designated as judge Im tasked to supervise, and later to decide And since, I wish not to prolong your agony Listen and contemplate, debate through poetry! Makata 1: Azl Cedric Lopez, ang aking pangalan Tagapagtanggol po ng wikang kinagisnan Sa debate akoy walang aatrasan Knocked out ang sinumang sa akiy lalaban I am Reggie Ucang, a third year student My crusade is to prove that English is the best No one can stop me, nor intimidate me Anytime, anywhere, I am always ready! Bayaan nyong ako na ang siyang mauna Ang tanong ko sa yoy Pilipino ka ba? Sayang ang tulad mong matalino sana Subalit sa malas, ay utak banyaga Sapagkat kung ikay isang Pilipino Di sana, kung gayon, ikay kakampi ko Hindi tulad ngayong dala mong anino Ay asal at diwang maka-Amerikano! Makata 2: By heart and by thoughts, Im a Filipino And I love this country just like the way you do But nationalism, is not language alone We should be practical, for our life to go on As we enter the stage of globalization English will be our tool for communication

Makata 2:

Makata 1:

We need not study, our own native language Schools should choose English, in the search for knowledge! Makata 1: Isang kahibangan ang iyong tinuran Mismong wika natin ay kalilimutan? Kung lahat ng Pinoy ang utak ay ganyan Mas lalong kawawa itong ating bayan! Ang hindi magmahal sa kanyang salita Dapat na igisa sa kanyang mantika Kung Pilipino ka sa isip at gawa Patunayan mo rin maging sa salita! Makata 2: In Chemistry, Physics, Bilogy and Math Filipino language is surely not enough For comprehension and to avoid confusion English will only be the only solution! Modern technologies are printed in English Translations will take time for us to accomplish And if in deed, youd like this country to prosper Educators should try to teach English better! Makata 1: Sa Matematika at kahit sa Agham Terminolohiyay maaring tumbasan Lahat nang salitay pwedeng matapatan Kung pagsisikapang ngayoy masimulan Itong Komisyon sa Wikang Filipino Dapat magsimula nitong pagbabago Pwedeng mag-imbento ng mga salita Gagamitin hanggang makasanayan na! Makata 2: Your idea is good, but it may not be sound And to tell you frankly, I find it so absurd Ask an Ilonggo, or a Cebuano They do not understand, Wikang Filipino We cant rely on the Filipino language Confusing dialects is our disadvantage For practicality and to achieve unity English langage should be our first priority!

Makata 1:

Wikang Filipino ang tanging pag-asa Upang tayong lahat ngayoy magkaisa Makamtan ng bansa, tunay na paglaya At di sa dayuhay palaging umasa

Nagkawatak-watak tayong Pilipino English ang ginamit at siyang instrumento Ang diwang kolonyal, tanim ng dayuhan Inaani natin ngayoy kahirapan! Makata 2: If our people were poor, then blame the government For they have done nothing for our improvement But the English language, cannot be the culprit In fact, it is a must, people should master it Our avenue to progress is the English language Unlike other Asians, it is our advantage Fluency in English of our migrant workers Is fully appreciated by foreign employers! Makata 1: Baluktot na naman ang iyong katwiran Na magpaalipin sa mga dayuhan Sa tono ng iyong pangungusap ngayon Nais mong matulad kay Flor Contemplacion Aanhin ang English kung ikay alipin Sa araw-araw ay may among susundin Pagka-Pilipinoy wag mong pababain Lahing kayumanggi ay iangat natin! Makata 2: I am not downgrading the race where I belong You cant just understand what Ive said all along No country will move on with the tide of progress Mastery of English should really be stressed! E di tulad natin ay ang asong ulol Nais ay ngumiyaw sa halip na tumahol Huwag nating payagang lalo pang masakal Nitong kinagisnang isipang kolonyal! Of course Im not a dog, also, I am not a cat A false analogy, is what youre driving at Bakit mapapalso, gayong tama naman Abnormal ang ating naging kalagayan! Everything is normal, and the problem is you Youre trying to deviate from the real issue!

Makata 1:

Makata 2: Makata 1: Makata 2:

Lakandiwa: Hintay, saglit lamang, aking puputulin Lagbalab ng apoy nitong paksa natin Ngayon silang dalawa ay pagpapalitin Si Azl naman ang ating pag-Inglesin

But then the two of them will carry the same stand Reggie will still try to support her demand The irony of all, is that they will argue Using the language that they intend to outdo. Pakinggan nga muna, natin si Reggie Kahit Tagalog na, sa English pa rin siya How about giving her, another loud applause As she tries to unfold, the main part of our show! Makata 2: Di naman kolonyal ang maging praktikal Bagkos ay pag-iawas sa pagiging hangal English ay kailangan ng kahit sinuman Katotohanan iyang di kayang tanggihan Ang English ay isang wikang universal Siyang sandigan ng mga pag-aaral Walang bansang kayang umunlad mag-isa Kung sa wikang English ay hindi aasa! Makata 1: I dare to disagree, that is a fallacy For those who would listen, please hear now my plea The Japanese proved to us with its economy Using their own language, achieved prosperity And then we have China, Thailand and Malaysia Using their native tongue, they dominate Asia We Filipinos, should appreciate our own To liberate our souls from any subversion! Makata 2: Kasinungalingan ang iyong tinuran Nang dahil sa US, umunlad ang Japan Kahit gamit nila ang sariling wika Silay tinulungan din ng Amerika At kahit ang Chinay wag mong ipagyabang Komunismoy kanilang tinatalikuran Mga Intsik ngayon ay nais mag-Ingles At kapitalismo ang siyang ninanais!

Makata 1:

Capitalism is the root cause of evil Countries are exploited even against their will And the English language that I am using now Discriminates people who do not know how Fluency in English is not a measurement Of persons intellect or countrys achievement For us, Filipinos, it is a manifest

Of how we glorify colonial interest I accept that we need to learn more of English But we should be master of our own language first Cause there is no reason, for our race to exist Kung ang wika natin namay maaalis! Makata 2: Aminin na kasi, na sadyang talunan Ang lahat sa mundo, English ang kailangan Kahit sa internet, sining at musika Sa English ay walang higit pang dakila But then I must admit, we need not to forget Yes, we should also use, the language we know best Kung ang Wikang English ay pag-aaralan Wikang Filipino ay huwag kaligtaan! Lakandiwa: Narinig nyo naman ang huling tinuran Wikang Filipinoy huwag kalilimutan Itaguyod lagi ang sariling atin Pag-ibig sa bayan, laging paniagin Thus, we should be master of our language first At the same time we try to learn more of English And perhaps in the end, our country will prosper Through unity and hard work, our life will be better At sa hapong ito ay napatunayan Na ang wikay sadyang makapangyarihan Kapwa, Perpetualite, aming kahilingan Na kami pong tatlo ay mapalakpakan!