You are on page 1of 2

Sistem saraf

Organ yang berfungsi menerima rangsangan / stimulus?

Impuls dibawa sepanjang saraf deria

Satu bahagian badan akan memberi tindak balas.

Sistem hormon
Kelenjar endokrin

Sistem pendarahan

Banyak bahagian badan memberi tindak balas