You are on page 1of 9

PICTOGRAF

Khairul Amirul elvira

definisi
juga dikenali sebagai piktogram } adalah ideogram yang memberikan makna melalui persamaan gambar kepada objek fizikal
} Contoh } Pictograf

awal pictograf ialah lukisan purba yang dilukis di atas dinding gua

CIRI-CIRI
ialah satu bentuk persembahan graf yang menggunakan gambar rajah } Mempunyai simbol yang mewakili bilangan subjek yang tertentu } Mempunyai nilai persembahan yang mudah dan ringkas
} Piktograf

KEGUNAAN
mempersembahkan maklumat dengan lebih ringkas,mudah. } Untuk persembahan yang mempunyai nilai data yang tetap seperti bilangan ekor burung } Tidak sesuai untuk menunjukkan data yang berubah/pola perubahan data.
} Untuk

Contoh

CONTOH KAJIAN
} Persoalan
}

Berapakah jumlah pelajar PSV dalam setiap rumah sukan di IPTHO

Rumah sukan BIRU MERAH HIJAU KUNING

LELAKI 2 3 1 1

PEREMPUAN 4 3 4 3

KESIMPULAN
} Jumlah

pelajar dalam setiap rumah

sukan: biru : 6 orang merah : 6 orang hijau : 5 orang kuning : 4 orang jumlah keseluruhan pelajar: 21 orang