You are on page 1of 32

SOMMERSTED

Kirkebladet – se midtersiderne
AKTIV
4
2
. å
r
g
a
n
g
Februar · m
arts · april 2012
N
r. 1
”Spiret på Sommersted Kirke - med duer i vinterblåt”, foto: Uffe Monrad
2
3
4
5
6
7
8
9
Maugstrup Kirkekro
DEJLIGT SELSKABSLOKALE
OP TIL 70 PERSONER
GOD MAD
KROSTUE HVOR HYGGELIGE
FOLK MØDES
DINNER TRANSPORTABLE
v/Annalise
Ringgade 16
Maugstrup, 6500 Vojens
Telefon 74 50 62 99
Mariannas Salon
Marianna Witt Jensen
Storegade 73
6560 Sommersted
10
Tovskovvej 26 – Mølby
6560 Sommersted
v/Jens Hannesbo Pedersen
Al kundekontakt gennem
Flemming Georgsen
Tlf. 2033 7742 eller 7450 4245
Køb * salg * bytte
Import * Eksport
Special- og engros’ biler
Sørens Bilhandel Aps
Ingeniørvej 6 * DK 6560 Sommersted
Tlf. +45 7454 2850 Mobil +45 40461193
Fax +45 7454 2856 E-mail: sas@pc.dk
Storegade 52-54 · Haderslev · Tlf. 74 522 522
www.stiftsbogtrykkeriet.dk
HADE R S L E V
S T I F T S B OGT RY K K E R I
... når det gælder om
at sætte sort på hvidt
S VANEMÆRKEDE TRYKS AGER
LYNTRYK · I NTERNET
Storegade 105
6560 Sommersted
Tlf. 73 54 11 04
www.sommersted-hotel.dk
11
Når det gælder KØREKORT
så ring til
KØRESKOLEN
74 50 61 05
Finn Thomasen
www.styrekort.dk
Elmegården Elmegården Elmegården Elmegården
Forsamlingshus -
Gårdbutik - Besøgsgård

V/Lisbeth & Ryon Petersen
Telefon 74 50 42 97
www.elmegaarden.dk


Åbningstider i gårdbutikken:
Onsdag til lørdag kl. 14-17
eller efter nærmere aftale
Gårdmejeri
HC SPORT - HADERSLEV
Bispegade 15-17 · Tlf. 74 52 04 00
jp@hc-sport.dk
MI DT PÅ GÅGADEN
Bispegade 15-17 - Haderslev - Tlf. 74 52 04 00
Støt vore
annoncører
de støtter os!
Murermester
Peter Lund
Grønnevang 11
6560 Sommersted
Tlf. 25 72 74 90
12
TORBEN RAFN & CO. A/S
INGENIØRVEJ 11 · 6560 SOMMERSTED
Tlf. 74 50 44 48
TØMRERMESTER
Industrivej 6 • 6560 Sommersted
Tlf. 74 50 45 69
ALT I TRÆ
Grønnevang 27
6500 Sommersted
SOMMERSTED HOTEL OG GRILL
v/Anna Thodsen
Storegade 105 · 6560 Sommersted
Tlf. 74 50 48 33
MØDER · FESTER · VÆRELSER

Alt i svejse- og
skæreudstyr -
Professionel rådgivning

TornboSvejs

www.tornbosvejs.dk
Lindholmvej 26
DK-6710 Esbjerg V
Tlf. 7515 8440
• Eget værksted
• Alt i antennearbejde
• Paraboler
• Højttaleranlæg
• Forhandler alle kendte
fabrikater
www.tornbosvejs.dk
TornboSvejs
|
Lindholmvej 18B
|
DK-6710 Esbjerg V
|
Tlf. 7515 8440
Professionelt skære- og svejseudstyr
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Optometristerne Birgit og Leif Kjeldsen
Vestergade 17 - 6500 Vojens - Telf. 74 54 02 62
Bankskifte?
Det er let. Spørg mig, jeg ordner
det hele for dig.
iilian vollstcdt
/, ,4 ,, 81
Til alle SIF’s medlemmer
Når du køber tøj hos
»Bolander, Din Tøjmand« i Rådhuscentret
i Vojens har du mulighed for at støtte Sommersted IF med penge.
Det eneste, du skal i butikken, er bare at oplyse, at du/dit barn dyrker idræt
i Sommersted IF, så sponsorerer
»Bolander, Din tøjmand«
et beløb svarende til 5% af det, du køber for, til Sommersted IF.
Husk det! Det kan det blive rigtig mange penge til foreningen.
26
Husk!
Momsen kan
fratrækkes på din
momsangivelse til
Skat

Denne annoncerubrik er ledig!

. . . . og kan erhverves for
1.037,50 kr. (inkl. moms)
(gælder for 4 numre)

Henvendelse til Stinne Prinds Carstensen
Telefon 4842 4760 eller mobil 5124 1452
27
”Brød der smager
kommer fra din bager”
SELSKÆR TØMRERFORRETNING
v/Peter Dahl Juhl
Selskærvej 7, 6560 Sommersted
Tlf. 74 50 48 09
www.selskaer.dk
Sommersted-Jels Dyrlæger ApS
Storegade 6, 6560 Sommersted, Tlf: 74 50 42 03
V/ Dyrlægerne Verner Rasmussen ,
Karin Mølbak Jensen , fagdyrlæge vedr. hund og kat
og Nils Hansen.
Konsultation efter aftale mandag – fredag kl 8-17 Konsultation efter aftale mandag fredag kl. 8 17.
Sommersted Dyrehospital
Gram Dyreklinik
Rødding Dyrehospital
Sommersted Dyrehospital A/S Storegade 6,
6560 Sommersted
Konsultation efter aftale mand. – fredag 8 - 17
Tlf.: 74 25 25 25
www.sydvet.dk
28


Hans Christian Carstensen
Afdelingsleder
Storegade 52
6560 Sommersted

Tlf. 74 50 47 60
E-mail: hc@danskkabeltv.dk
Web: http://www.danskkabeltv.dk


www.vingrotten.dk


Gardiner – Tæpper –
Maling - Tapet
Vestergade 21 6500 Vojens
Tlf. 74-541201
Din GraĮske Totalleverandør
- til tiden
V/ LI NDA NEHLSEN
MOBI L: 26824697
29
30
Jels Afdeling Afdeling
Jels Søndergade 5b[ad:postnr]
[ad:by]
Telefon 45121780
Jels Afdeling
Jels Søndergade 5b
6630 Rødding
Telefon 45121780

V/ TOM GILDHOFF
REVSØGÅRDVEJ 13 t6560 SOMMERSTED
TLF. 4059 0499

Le`[di8emb_d]9[dj[h
Blomstertanken
v/ Marianne og Søren
Storegade 25
6560 Sommersted
Bestilling modtages på
tlf. 74 50 45 86
www.blomster-tanken.dk
Sommersted
Kirsten & Linda
74 50 42 00
HUSK VI HAR ÅBENT HVER DAG KL. 8.00 - 19.00
– OGSÅ LØRDAG OG SØNDAG