Joomla Toàn tập

-

By Ruocyeu

Bài 1: Sử dụng XAMP để chạy joomla trên localhost
Có rất nhiều appserv để chạy website nói chung và joomla nói riêng trên localhost, dưới đây là bài hướng dẫn cách cài đặt và sử dụng XAMP để chạy website joomla trên localhost: XAMPP tích hợp các gói phần mềm: Apache (web server), PHP (Ngôn ngữ lập trình web), mySQL (hệ quản trị cơ sở dữ liệu dành cho PHP)… Hiện nay XAMP chạy khá ổn định nên chúng ta sẽ tìm hiểu và sử dụng XAMP để chạy website của mình! Cài đặt XAMPP Gói phần mềm XAMPP là miễn phí, bạn có thể tải về bản mới nhất tại địa chỉ: http://www.apachefriends.org/en/xampp.html 1. Sau khi tải về, bạn kích hoạt tập xampp-win32-1.6.8-installer.exe. 2. Chương trình sẽ yêu cầu bạn chọn 1 ngôn ngữ cài đặt, bạn hãy để ngôn ngữ mặc định và nhấn OK.

3. Cửa sổ mới mở ra, bạn nhấn Next để tiếp tục 4. Cửa sổ mới mở ra yêu cầu bạn chọn một đường dẫn để lưu cài đặt. Bạn có thể đặt chương trình ở phân vùng khác trên ổ cứng của bạn như là D, E , …. Nếu không có gì thay đổi, bạn nhấn Next để chuyển sang cửa sổ mới.

5. Cửa sổ mới mở ra, bạn chọn tất cả các dịch vụ của chương trình. Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

6. Chương trình sẽ bắt đầu công việc cài đặt XAMPP lên ổ cứng

7. Cửa sổ cuối cùng sẽ thông báo cho chúng ta biết quá trình cài đặt đã thành công. Bạn nhấn Finish để kết thúc cài đặt.

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

8. Tiếp theo, chương trình sẽ gọi tất cả các dịch vụ của web server ra chạy. Sau khi hoàn thành, chương trình sẽ mở hộp thoại thông báo. Bạn nhấn OK để tiếp tục.

9. Sau đó, một hộp thoại mới mở ra, bạn chọn Yes để tiếp tục. Trong hộp hội thoại mới kế tiếp, bạn chọn mở hết các dịch vụ Apache, MySQL bằng cách check vào ô vuông dịch vụ và chọn Start như hình sau:

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập 

By Ruocyeu

Đến đây quá trình cài đặt một web server chạy dạng trên máy tính cá nhân đã hoàn thành. Tất cả mọi máy tính cá nhân cài web server đều có chung một tên miền để truy cập là: http://localhost hoặc địa chỉ IP là http://127.0.0.1 Sau khi cài đặt, web server sẽ tự động mở cổng 80 để phục vụ việc trình bày trang web trên các trình duyệt web. Việc cài đặt web server không yêu cầu máy tính của bạn phải có một card mạng gắn sẵn. Nếu máy tính không có card mạng, bạn vẫn có thể tạo được webserver để phục vụ lập trình web.

10. Sau khi cài đặt, bạn cần kiểm tra lại xem web server có đang chạy hay không. Mở một trình duyệt web và gõ vào địa chỉ htt://localhost

11. Nếu trình duyệt của bạn mở ra như hình sau thì bạn đã thành công. Tiếp theo, bạn chọn English để vào trang chủ của XAMPP

12. Bên cột trái, bạn chọn phpMyAdmin để vào trang quản trị cơ sở dữ liệu mySQL, tại đây bạn có thể tạo cơ sở dữ liệu cho website của mình!

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Bài 2: Cài đặt joomla trên localhost
Ở phần trước chúng ta đã hoạc cách cài đặt một appserv để chạy website joomla Joomla toàn tập (P1): Sử dụng XAMP để chạy joomla trên localhost Hôm nay chúng ta sẽ học cách cài đặt và chạy joomla trên localhost. Trước hết cần tải bộ cìa joomla, hiện nay bản mới nhất là 1.7, tuy nhiên chúng ta sẽ học cách cài bản 1.5 vì tôi thấy phiên bản này hoạt động khá ổn định, và việc cài đặt 2 phiên bản này hoàn toàn giống nhau nên bạn cũng có thể tự cài phiên bản 1.7. Tải phiên bản Joomla! 1.7.x mới nhất tại trang Web http://joomla.org/ - Mở phần mềm XAMP và start các ứng dụng

- Tại thanh địa chỉ của trình duyệt Web gõ http://localhost/phpmyadmin/

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Trong phpmyadmin bạn điền tên CSDL và chon kiểu mã hóa: Ở đây tên CSDL là mydatabase và kiểu mã hóa là utf8_unicode_ci rồi nhấn create. Như vậy là bạn đã có cơ sở dữ liệu trong PHPMyadmin cho site của mình. -Tiếp đến chúng ta đi cài đặt joomla

Giải nén gói cài đặt Joomla! vào thư mục Web gốc (Do chúng ta dùng XAMP nên thư mục này sẽ là thư mục htdocs).

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Cài đặt: Mở trình duyệt Web (Internet Explorer, FireFox,...) nhập dòng địa chỉ http://localhost/ và nhấn phím Enter. Màn hình cài đặt Joomla! sẽ xuất hiện với các bước cài đặt sau: Bước 1: Chọn ngôn ngữ

Bước này sẽ cho phép chọn ngôn ngữ hiển thị trong quá trình cài đặt, không phải ngôn ngữ của trang Web sau này. Chọn en-US-English(US) rồi nhấn Next. Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập Bước 2: Kiểm tra trước khi cài đặt

By Ruocyeu

Bước này chương trình sẽ kiểm tra các thông số của máy chủ Web, nếu kết quả của các thông số có màu xanh là đáp ứng được hoạt động tối ưu của Joomla! 1.5.x Hãy chú ý phần Thiết lập đề nghị, có thể thay đổi các thông số của máy chủ Web và nhấn Kiểm tra lại, nếu không thể thay đổi được thì hãy cứ tiếp tục. Nhấn Tiếp (Next) để tiếp tục.

Bước 3: Chứng nhận

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập 

By Ruocyeu

Đây là các thông tin về bản quyền và điều kiện sử dụng của Joomla!, nhấn Tiếp (Next) để tiếp tục.

Bước 4: Cấu hình cơ sở dữ liệu

Nhập các thông số của cơ sở dữ liệu đã được tạo trước ở phần chuẩn bị để chương trình tiến hành cài đặt các bảng dữ liệu mẫu cho Joomla! Nhấn Tiếp (Next) để tiếp tục, nếu các thông số được nhập đúng thì chương trình sẽ chuyển qua bước kế tiếp.

Bước 5: Cấu hình FTP

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Bước này cho phép nhập các thông số để hỗ trợ việc truyền tải các tập tin (File) theo giao thức FTP. Thông số này không cần thiết đối với khi cài đặt Joomla! trên Localhost, sau này khi chuyển lên Host có thể thiết lập sau. Nhấn Tiếp (Next) để tiếp tục.

Bước 6: Cấu hình chính

Bước này sẽ cho phép thiết lập các thông số cho trang Web. Nhập tên cho trang Web, tên này sẽ được hiển thị ở thanh tiêu đề của trình duyệt, địa chỉ Email dùng để liên lạc giữa Ban quản trị (Admin) và các thành viên (User) của trang Web, chọn và ghi nhớ mật khẩu quản trị dùng truy cập vào phần Admin (Back-end) để quản lý trang Web.

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Nhấn vào nút Cài đặt dữ liệu mẫu(Istall Sample Data) để chương trình cài đặt sẵn nội dung mẫu cho trang Web, việc này rất có ích đối với người mới dùng lần đầu, sau này chỉ cần sửa lại các dữ liệu mẫu này theo ý mình là được. Sau khi cài đặt dữ liệu mẫu sẽ xuất hiện thông báo Đã cài đặt thành công dữ liệu mẫu(Sample Data istalled Successfully). Lưu ý nếu không cài đặt được dữ liệu mẫu là do việc khai báo các thông số của Cơ sở dữ liệu ở Bước 4 không đúng, cần phải nhấn nút Trước (Back) để quay lại khai báo cho đúng.

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Sau khi thiết lập xong nhấn Tiếp (Next) để tiếp tục.

Bước 7: Kết thúc

Quá trình cài đặt đã hoàn tất, phải đổi tên hoặc xóa thư mục tên là installation ngay lập tức, thư mục này nằm trong nơi đã cài đặt Joomla!

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Sau khi xóa xong quay trở lại trình duyệt, có 2 lựa chọn:

Quản trị: Nhấn vào Quản trị để truy cập vào phần Quản lý trang Web (Admin) với tên truy cập (Username) là admin và mật khẩu (Password) được thiết lập ở Bước 6.

Giao diện trang quản trị:

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Trang Web: Nhấn vào Trang Web để truy cập vào phần nội dung của trang Web

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Bài 3: Cấu hình Global Configuration AdminCP trong joomla
Ở phần trước chúng ta đã cài đặt thành công joomla với xamp, trong phần này chúng ta sẽ đi tìm hiểu đôi chút về adminCP và sự hoạt động trong joomla, trong AdminCP thì có phần cấu hình Global Configuration là bạn cần để ý một chút vì nó là các thiết lập mặc định cho toàn bộ site, ý nghĩ các thông số như sau: (Hình ảnh Global Configuration gồm Site, System, Server)

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Site setting: 1. Site Offline: Trạng thái ngừng hoạt động của Web Site. Không (hoạt động), Có (ngừng hoạt động) 2. Offline Mesage: Hiển thị thông báo trong ô này lên trang Web khi ngừng hoạt động. Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

3. Error Message: Hiển thị thông báo này khi Web Site bị lỗi. 4. Site Name: Tên của Web Site, được hiển thị trên Task Bar. 5. Chức năng chỉ hiển thị phần giới thiệu (Intro), muốn xem toàn bộ nội dung (Main Text) phải đăng ký thành viên. Không (không sử dụng), Có (sử dụng chức năng này) 6. Allow User Registration: Cho phép đăng ký thành viên. Không (không sử dụng), Có (sử dụng chức năng này) 7. Feed Emai: Xác nhận thông tin đăng ký qua Email, sau khi đăng ký Web site sẽ gởi Email cho thành viên, trong đó có Link để xác nhận (Activate) việc đăng ký. Không (không sử dụng), Có (sử dụng chức năng này) 8. Yêu cầu địa chỉ Email hợp lệ, mỗi Email chỉ được đăng ký một thành viên. Không (không sử dụng), Có (sử dụng chức năng này) 9. Front-end User Parameters: Cho phép thành viên đăng nhập ở phần Front-end. Không (không sử dụng), Có (sử dụng chức năng này) 10. New User Account Activation: Cho phép xem và sửa các thông số của thành viên. Không (không sử dụng), Có (sử dụng chức năng này) 11. Debug System: Hiển thị thông tin và dữ liệu bị lỗi nếu có. Không (không sử dụng), Có (sử dụng chức năng này) 12. Default WYSIWYG Editor: Chọn trình soạn thảo văn bản (Editor) để nhập nội dung cho Web Site. 13. List Length: Số thông tin được hiển thị trên một trang Web khi xem dưới dạng danh sách (List), nếu không hiển thị hết trong một trang thì sẽ chuyển qua trang sau. 14. Tên File tạo biểu tượng (Icon) của Web Site, Icon này được hiển thị trong phần địa chỉ và Favorites, Bookmarks của trình duyệt. Database Setting: 1. Hostname: Tên, đường dẫn nơi chứa (Host) cơ sở dữ liệu của Web Site, mặc nhiên là localhost. 2. Username: Tên để truy cập cở sở dữ liệu, mặc nhiên là root. 3. Database: Tên của cở sở dữ liệu. 4. Database Prefix: Tiền tố đứng trước các bảng dữ liệu, dùng để phân biệt với các bảng khác, trong Joomla! mặc nhiên là jos_ Server: 1. Path to Temp-folder: Thư mục gốc, nơi cài đặt Web Site. 2. Địa chỉ Web Site, http://localhost/ (localhost) hoặc http://www.domain.com/ (Web Host) 3. Secret Word: Mã bảo vệ được tạo khi cài đặt Joomla! 4. GZIP Page Compression: Chức năng nén dữ liệu giúp tăng tốc độ hiển thị cho các trình duyệt. Không (không sử dụng), Có (sử dụng chức năng này) 5. Cache Time: Thời gian tự động thoát khỏi (Log-out) phần đăng nhập Front-end, tính bằng giây. Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

6. Session Lifetime: Thời gian tự động thoát khỏi (Log-out) phần đăng nhập Backend (Admin) , tính bằng giây. 7. Session Handler: Ghi nhớ trang trước khi tự động thoát khỏi phần đăng nhập (mục 5 và 6) và quay lại trang này khi đăng nhập trở lại. 8. Force SSL: Cấp độ bảo mật. 9. Error Reporting: Chọn chế độ hiển thị thông báo lỗi. 10. Help Server: Chọn Web Site trợ giúp khi nhấn vào Menu Help. Metadata: 1. Global Site Meta Description: Thông tin tóm tắt về Web Site, thông tin này sẽ hiển thị trên các trang tìm kiếm (Search), nên đặt gọn trong 20 từ. 2. Global Site Meta Keywords: Các từ khóa để giúp cho các trang tìm kiếm căn cứ vào đó để tìm, không nên lập đi lập lại một từ, và mỗi từ được phân cách bởi dấu phẩy (,) hoặc khoảng trắng. 3. Show Title Meta Tag : Hiển thị tựa đề (Title) của nội dung trong phần mã nguồn của trang Web. 4. Show Author Meta Tag: Hiển thị tên tác giả (Title) của nội dung trong phần mã nguồn của trang Web. Mail: 1. Mailer : Chọn kiểu gởi Mail, tùy theo dịch vụ của Server. 2. Mail from: Địa chỉ Email của Web Site (địa chỉ người gởi) 3. From Name: Chọn tên hiển thị trên Mail khi gởi đi 4. Sendmail Path: Đường dẫn, vị trí của dịch vụ Mail (Mail Server) 5. SMTP Authentication: Chọn chức năng SMTP để Mail. Không (không sử dụng), Có (sử dụng chức năng này) 6. SMTP Authentication: Phương thức cho SMTP 7. Search Engine Friendly URLs: Chức năng tối ưu các địa chỉ liên kết để tạo thuận tiện cho các trang tìm kiếm. Không (không sử dụng), Có (sử dụng chức năng này). Chỉ các Apache Server mới sử dụng được chức năng này và cần phải đổi tên File htaccess.txt thành .htaccess trước khi bật chức năng này. Sau khi thiết lập các thông số trong Global Configuration, nhấn Save để lưu lại. Lưu ý trước khi Save có thể chọn Make unwriteable after saving để khóa (cấm ghi) File cấu hình configuaration.php để tăng cường bảo mất cho Web Site (Một số tính năng có hoặc không tùy thuộc vào phiên bản joomla)

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Bài 4: Joomla Component là gì?

Menu quản lý các Component của Joomla Joomla Component là một trong các thành phần mở rộng của Joomla!, thực chất nó là một ứng dụng trong hệ thống Joomla!. Component được sử dụng để thực hiện một chức năng lớn nào đó, chẳng hạn như: Cung cấp tin tức, Quảng cáo, Rao vặt, Đặt phòng khách sạn, Bất động sản, Download... Một component được hiển thị ở phần trung tâm, hay phần chính (mainbody) của Website. Các Component mặc định của Joomla! Trong phiên bản Joomla! 1.5 có tất cả 11 component mặc định được cung cấp kèm theo. Các component này được đặt trong thư mục [Joomla]/components và nằm trong các thư mục con tương ứng với ký hiệu là "com_xyz".

Danh sách các component và ý nghĩa của chúng
      

com_banners: Quản lý bảng quảng cáo (banner) com_contact: Quản lý các đầu mối liên hệ (contact) com_content: Quản lý và hiển thị bài viết (đây là component quan trọng nhất) com_mailto: Quản lý chức năng gửi/nhận email com_media: Quản lý các tệp đa phương tiện (video, flash, mp3, hình) com_newsfeeds: Quản lý việc lấy tin từ website khác com_poll: Cung cấp chức năng bình chọn Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập    

By Ruocyeu

com_search: Cung cấp chức năng tìm kiếm com_user: Quản lý thành viên com_weblinks: Quản lý và hiển thị danh mục các website liên kết com_wrapper: Cho phép nhúng một website khác trong cửa sổ của website Joomla

Download các component Joomla khác ở đâu?

Tìm kiếm một Component từ trang JED Để download một component thực hiện một chức năng chuyên biệt, hoặc để thay thế cho một component nào đó của Joomla, bạn có thể truy cập vào website Joomla Extensions và tìm kiếm theo danh mục chức năng hoặc theo từ khóa mà bạn chỉ định. Cài đặt Joomla Component

Cài đặt một Component Joomla từ trang quản trị Giống như các thành phần mở rộng khác (module, plugin, template, language...), để cài đặt một Joomla Component, chúng ta mở trang quản trị và sử dụng menu Extensions >> Install / Unistall

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Bài 5: Joomla Module là gì?

Quản lý các Module Joomla từ trang quản trị Joomla Module là một trong các thành phần mở rộng của Joomla, nó là một ứng dụng nhỏ (thường chỉ có vài file và phần lập trình cũng không nhiều) được sử dụng chủ yếu để lấy dữ liệu và hiển thị thông tin. Module thường được dùng kết hợp kèm với các component nhằm mở rộng, cũng như thể hiện rõ ràng hơn các chức năng của component. Không giống như component, một module có thể được đặt ở bất kỳ vị trí nào trên template hoặc vị trí do người dùng tự định nghĩa. Ngoài ra một module có thể được nhân bản, nghĩa là cùng lúc có thể xuất hiện tại một vị trí hoặc các vị trí khác nhau. Vị trí của Module Joomla? Vị trí của module (module position) là nơi mà module có thể được đặt vào đó. Mỗi vị trí đều được xác định thông qua một định danh duy nhất (một cái tên), chẳng hạn như: left, right, top, bottom, user1, user2... Tên và số lượng các vị trí này được quy định bởi template. Các template khác nhau thì số lượng vị trí module cũng như tên của chúng có thể khác nhau. Ngoài ra, trong quá trình sử dụng người dùng cũng có thể tự định nghĩa các vị trí mới sao cho phù hợp với yêu cầu của mình. Các Module mặc định của Joomla! Trong phiên bản Joomla! 1.5 có tất cả 20 module mặc định được cung cấp kèm theo. Các module này được đặt trong thư mục [Joomla]/modules và nằm trong các thư mục con tương ứng với ký hiệu là "mod_xyz".

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Danh sách các Module mặc định của Joomla! Danh sách các module Joomla được cung cấp theo mặc định
                   

mod_archive: Module hiển thị các bài viết đã được đánh dấu "lưu trữ" mod_banners: Module hiển thị các quảng cáo mod_breadcrumbs: Module hiển thị thanh điều hướng mod_custom: Module hiển thị một đoạn mã HTML bất kỳ mod_feed: Module hiển thị tin lấy từ các website khác mod_footer: Module hiển thị dòng bản quyền ở cuối Website mod_latestnews: Module hiển thị các bài viết mới nhất mod_login: Module hiển thị form đăng nhập mod_mainmenu: Module hiển thị menu điều khiển mod_mostread: Moudle hiển thị các bài viết được đọc nhiều nhất mod_newsflash: Module hiển thị tin vắn / tin nhanh mod_poll: Module hiển thị bình chọn mod_random_image: Module hiển thị ảnh ngẫu nhiên mod_related_items: Module hiển thị các bài viết liên quan mod_search: Module hiển thị form tìm kiếm mod_sections: Module hiển thị danh sách các mục của Website mod_stats: Module hiển thị các thông số thống kê của Website mod_syndicate: Module cấp tin cho các website khác mod_whoisonline: Module hiện danh tính và số người trực tuyến mod_wrapper: Mudule hiển thị một trang web bất kỳ được nhúng vào website Joomla

Download các module joomla ở đâu?

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Tìm kiếm một module Joomla từ trang JED Để tìm một module joomla bạn có thể truy cập vào website Joomla Extensions. Lưu ý: Một số module chỉ thực hiện đúng chức năng khi nó được cài đặt kèm theo một component tương ứng. Do vậy bạn phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng của module đó. Cài đặt Joomla Module

Cài đặt một Module Joomla! từ trang quản trị Giống như các thành phần mở rộng khác (component, plugin, template, language...), để cài đặt một Joomla Module, chúng ta mở trang quản trị và sử dụng menu Extensions >> Install / Unistall

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Bài 6: Joomla Plugin là gì?

Menu quản lý Joomla Plugin từ trang quản trị Joomla Plugin là một trong các thành phần mở rộng của Joomla! nhằm giúp thực hiện một cách tự động công việc cụ thể. Chẳng hạn như: .... Các Plugin mặc định của Joomla! Trong phiên bản Joomla! 1.5 có tất cả 32 plugin mặc định được cung cấp kèm theo. Các module này được phân thành 8 loại khác nhau và đặt trong các thư mục con tương ứng của thư mục [Joomla]/plugins.

Danh sách 8 loại plugin mặc định của Joomla! Danh sách các loại plugin của Joomla!
       

authentication: Các plugin chứng thực quyền hạn content: Các plugin nội dung (bài viết) editors: Các plugin về trình soạn thảo editors-xtd: Các plugin hỗ trợ, mở rộng tính năng cho trình soạn thảo search: Các plugin về tìm kiếm system: Các plugin của hệ thống user: Các plugin về người dùng xmlrpc: Các plugin cho phép quản trị Joomla!, viết bài từ các hệ thống khác.

Download các plugin Joomla ở đâu?

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Tìm kiếm một Plugin Joomla từ trang JED Để download các plugin mở rộng khác của Joomla, bạn có thể truy cập vào website Joomla Extensions và chọn từ danh mục có sẵn hoặc theo từ khóa mà bạn chỉ định Cài đặt Joomla Plugin

Cài đặt một Joomla Plugin từ trang quản trị Giống như các thành phần mở rộng khác (component, module, template, language...), để cài đặt một Plugin Joomla, chúng ta mở trang quản trị và sử dụng menu Extensions >> Install / Unistall

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Bài 7: Joomla Extension là gì?
Joomla Extensions là các thành phần mở rộng của Joomla, đó là các gói ứng dụng được phát triển bởi Joomla! hoặc các hãng thứ ba nhằm bổ sung và tăng cường tính năng cho Joomla! giúp người sử dụng nhanh chóng triển khai một hệ thống website phức tạp với nhiều chức năng, dịch vụ khác nhau. Các loại Extension Joomla

 

  

Component: Đây là ứng dụng thực hiện một chức năng lớn (tương tác với người sử dụng ở mức cao). VD như: Quản lý tin bài, quản lý quảng cáo, quản lý sản phẩm, quản lý download... Module: Chủ yếu nhằm mục đích hiển thị thông tin (tương tác với người sử dụng ở mức thấp). VD như: tin mới nhất, tin đọc nhiều nhất, đếm số lượt truy cập... Plugin: Nhằm thực hiện những chức năng đặc biệt hoặc giúp tự động hóa một số quy trình, công đoạn. VD như: Cung cấp trình soạn thảo, xử lý chứng thực quyền hạn, tự động thay thế các đoạn mã chèn video, flash, mp3... Template: Gói giao diện tạo nên bố cục và hình hài của Website Language: Gói ngôn ngữ bản địa Tools: Các công cụ hỗ trợ khác

Download Extension Joomla ở đâu? Để tìm một Extension đáp ứng yêu cầu của bạn như: Tạo website cộng đồng, tạo trang web chia sẻ tài liệu, chia sẻ video/nhạc... bạn có thể truy cập vào Website Joomla Extesions Directory (JED). Tại đây bạn có thể chọn cho mình một extension phù hợp từ danh mục có sẵn hoặc theo từ khóa mà bạn chỉ định. Extension có miễn phí như Joomla! không? Có rất nhiều Extensions được phát hành miễn phí và có mã nguồn mở, điều đó có nghĩa là bạn được tự do sử dụng, tự do chỉnh sửa mã nguồn theo yêu cầu riêng của bạn. Một số Extension khác thì phát hành có phí. Mặc dù vậy mức giá các Extension thương mại này đều khá phù hợp.

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Bài 8: Joomla! Template là gì?

Quản lý Template Joomla từ trang quản trị Joomla! Template là một gói bao gồm các file PHP, HTML, CSS, JS (Javascript)... và các tấm hình, ảnh, biểu tượng, video, flash kèm theo tạo nên giao diện (bố cục và hình hài) của Website Joomla. Các Template mặc định của Joomla! Trong phiên bản Joomla! 1.5 có 3 template được đóng gói sẵn kèm theo: JA Purity (Joomlart), Rhuk Milkyway (RocketTheme) và Beez (Angie Radtke/Robert Deutz). Trong đó JA Purity và Rhuk Milkyway là các template được thiết kế bởi hai công ty hàng đầu về template Joomla! hiện nay.

Template Beez, JA Purity và Rhuk Milkyway của Joomla! Các template này được đặt trong thư mục [Joomla]/templates và nằm trong các thư mục con tương ứng. Riêng "system" là một template đặc biệt, nó được sử dụng khi Joomla! không tìm thấy bất cứ template nào khác trên hệ thống.

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Đặc điểm của Template Joomla!
 

Các template của Joomla! đều có khả năng tùy biến cao thông qua cách sắp xếp và đặt vị trí các module rất linh động. Việc thiết kế Template Joomla! khá dễ dàng, thậm chí chỉ cần vài giờ là có thể chuyển từ một template thuần HTML/CSS hay một template của một PORTAL / CMS khác sang template Joomla. Bạn có thể dùng cùng lúc vài template khác nhau trên cùng website. Chẳng hạn đối với trang HOME bạn gắn nó với template JA Purity, còn trang DOWNLOAD lại gắn nó với template Rhuk Milkyway... Số lượng template Joomla free (template miễn phí) và template Joomla commercial (template có phí) được cung cấp trên mạng hiện nay là một con số mà nhiều PORTAL / CMS / BLOG khác phải kính nể. Có tới hàng nghìn thậm chí hàng chục nghìn template.

Download Template Joomla! ở đâu? Bạn có thể dễ dàng tìm được template Joomla thông qua từ khóa "template joomla" hay "joomla template". Bạn cũng có thể truy cập trang web "tập hợp các trang cung cấp template free" để tìm cho mình một template ưng ý từ hàng chục nhà cung cấp khác nhau. Cài đặt Template Joomla

Cài đặt một Joomla Template từ trang quản trị Giống như các thành phần mở rộng khác (component, module, plugin, language...), để cài đặt một Joomla Template, chúng ta mở trang quản trị và sử dụng menu Extensions >> Install / Unistall. Có 3 kiểu cài đặt khác nhau: Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập   

By Ruocyeu

Upload từ máy tính của bạn Cài đặt từ một thư mục trên Hosting Cài đặt từ một liên kết bên ngoài Webssite của bạn

(Chú ý khi cài một template hoàn chỉnh nào đó, bạn cần cấu hình lại file config, copy toàn bộ các file của template đó vào thư mục của host và import CSDL đi kèm của template đó thì tem đó mới hoạt động).

Bài 9: Cài đặt ngôn ngữ tiếng Việt cho joomla
Mặc nhiên sau khi cài đặt Joomla! sẽ hiển thị ngôn ngữ tiếng Anh trên trang Web và trong phần Quản trị. Có thể bổ sung, thay đổi ngôn ngữ cho Joomla! bằng cách tải và cài đặt thêm các gói Ngôn ngữ khác. Đối với Joomla! 1.5.x gói ngôn ngữ được chia thành 2 phần dành cho trang Web (Front-end) và phần Quản trị (Admin, Back-end), tùy theo nhu cầu có thể cài một hoặc cả hai tùy ý. Tải gói ngôn ngữ tiếng Việt cho Joomla! 1.5.x: Front-end và Back-end Có 2 cách cài đặt Ngôn ngữ cho Joomla! 1.5.x: Cách 1: Thực hiện trước khi cài đặt Joomla! Cách này được thực hiện trước khi tiến hành cài đặt Joomla! để mặc nhiên sau khi cài đặt xong trang Web sẽ hiển thị luôn tiếng Việt.

Giải nén thư mục vi-VN trong gói ngôn ngữ tiếng Việt dành cho Front-end vào thư mục language của Joomla! Giải nén thư mục vi-VN trong gói ngôn ngữ tiếng Việt dành cho Back-end vào thư mục \administrator\language của Joomla! Khi cài đặt Joomla! ở bước 1 (Chọn ngôn ngữ) thì chọn vn-VN thay vì en-USEnglish(US) để hiển thị ngôn ngữ Việt(lưu ý là nếu không copy file vi-VN vào thư mục language thì bước này sẽ không hiện tùy chọn vi-VN).

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập Cách 2: Thực hiện sau khi cài đặt Joomla! Cài đặt theo cách thông thường, sau khi cài đặt Joomla! xong Login vào phần Quản trị (Admin)

By Ruocyeu

Chọn Menu Extensions -> Install/Uninstall

Nhấn Browse... tìm và chọn gói ngôn ngữ sau đó nhấn Open.

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Nhấn Upload File & Install để cài đặt. Xuất hiện thông báo Install Language Success là việc cài đặt đã thành công. Thực hiện hai lần cho hai gói ngôn ngữ Backend và Front-end.

Cài đặt thành công

Chọn Menu Extensions -> Language Manager

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập 

By Ruocyeu

Chọn Site -> Chọn Tiếng Việt (Vietnamese) -> Nhấn Default bên phía góc phải để thay đổi ngôn ngữ tiếng Việt cho phần Front-end (Trang Web)

Chọn Administrator -> Chọn Tiếng Việt (Vietnamese) -> Nhấn Default để thay đổi ngôn ngữ tiếng Việt cho phần Back-end (Quản trị)

Kiểm tra xem:

Thành công rồi nhé! Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Các File ngôn ngữ của Joomla! 1.5.x được chia riêng biệt có tên theo từng thành phần mở rộng (Component, Module, Plug-in,...) và có phần đuôi là .ini nằm trong thư mục language và \administrator\language có thể mở các File này ra và chỉnh sửa lại tiếng Việt mã Unicode trong đó. Kinh nghiệm việt hóa của bản thân tôi như sau: Không ai là ngồi dịch toàn bộ các file ini ra tiếng Việt, những từ nào hiện trên front-end là tiếng Anh thì chúng ta tìm từ đó và dịch dần Dùng phần mềm Total Commander để tìm từ trong một file trong một folder nào đó. Phần mềm này không tìm được từ tiếng Việt, trong trường hợp không tìm được vị trí của từ đó ta tìm từ tương ứng trong file ini tiếng Anh xem nó ở file nào rồi vào sửa trong gói tiếng Việt ở file tương ứng! Các bạn cứ làm thử rồi sẽ hiểu! Rất nhanh chóng thôi Đây là gói mã nguồn joomla phiên bản 1.5.22: http://www.mediafire.com/?es4td98nqtp78f9 Đây là gói ngôn ngữ tiếng Việt (Phần front-end): http://www.mediafire.com/?68bv1h58a5rt266

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Bài 10: Đưa website từ localhost lên host
Sau khi đã cài đặt và cấu hình cho Joomla! tại Localhost, công việc tiếp theo là đưa Website lên Web Host (Host) để bắt đầu hoạt động trong hệ thống mạng toàn cầu. Sau đây là cách tạo Database và đưa Website Joomla! từ Localhost lên Web Host: Tạo Database trên Host:

Đăng nhập vào phần quản lý Host (Cpanel) và chọn MySQL Database.

Trong phần Create New Database nhập tên cho Database muốn tạo sau đó nhấn Create Database.

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập 

By Ruocyeu

Trong phần MySQL Users nhập tên người dùng vào Username và mật khẩu vào Password. Đây là tên và mật khẩu dùng để truy cập Database, có thể đặt tùy ý. Nhập mật khẩu giống như trên vào Password (Again) thêm một lần nữa và nhấn Create User. Có thể tạo thêm nhiều tên người dùng khác nếu muốn.

Trong phần Add User To Database chọn tên người dùng vừa tạo bên trên trong mục User và chọn tên của Database nào muốn cho phép người dùng này truy cập trong mục Database, sau đó nhấn Submit. Có thể làm thêm nếu muốn cho phép nhiều người dùng truy cập Database.

Nếu làm đúng các bước như trên thì trong phần Current Database sẽ có tên của Database và tên của người dùng được phép truy cập Database tương ứng. Lưu ý phải nhớ tên của Database, tên người dùng (Username) và mật khẩu (Password) để khai báo khi cài đặt Joomla! hoặc khi muốn truy cập Database.

Lưu ý: Một số Free Host không cho phép tạo tên người dùng (Username) mà lấy luôn tên người dùng và mật khẩu giống với Username và Password dùng để truy cập vào phần quản lý Host. Cài đặt, đưa Web Site Joomla! lên Host: Bây giờ đã có thể cài đặt mới hoặc đưa Web Site đã được cài đặt từ Loacalhost lên Host. Có 2 cách để đưa Web Site Joomla! lên Host: CÁCH 1:

Copy bộ cài đặt Joomla! lên thư mục gốc (Web Root) của Host, thư mục này thường có tên là htdocs, publish_html, www,... Dùng chương trình quản lý File (File Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

manager) của Host để giải nén. Tiến hành cài đặt bình thường như trên Localhost. Sử dụng tên Database, tên người dùng và mật khẩu được tạo ở phần trên. Copy các File và Folder của Web Site đã được cài đặt từ Localhost lên Host để thay thế (OverWrite) các File và Folder vừa mới cài đặt, ngoại trừ File configuaration.php (giữ lại File này). Export dữ liệu của Database từ Localhost ra một File sau đó Import File này vào Database trên Host. Import dữ liệu vào Database bằng cách sử dụng phpMyAdmin trong phần quản lý Host (Cpanel). Login vào Admin và tiếp tục chỉnh sửa các thông số khác (tên của Web Site, từ khóa,...) trong phần Global Configuration. Lưu ý tên và mật khẩu truy cập Admin sẽ khai báo giống như lúc cài đặt bên trên.

CÁCH 2:

 

Copy toàn bộ Web Site đã cài đặt từ Localhost lên thư mục gốc (Web Root) của Host, thư mục này thường có tên là htdocs, publish_html, www,... Có thể để nguyên Web Site và copy lên Host thông qua chương trình FTP hoặc chương trình quản lý File (File Manager) của Host. Hoặc có thể nén các tập tin (File) và thư mục (Folder) của Web Site dưới dạng ZIP và copy lên Host rồi sau đó dùng chương trình quản lý File của Host để giải nén. Lưu ý có thể Copy lên thư mục gốc (Web Root) của Host hoặc tạo thêm một thư mục khác trong thư mục gốc rồi copy vào đó. Export dữ liệu của Database từ Localhost ra một File sau đó Import File này vào Database trên Host. Import dữ liệu vào Database bằng cách sử dụng phpMyAdmin trong phần quản lý Host (Cpanel). Mở File configuaration.php của Joomla! trên Host, tìm và sửa lại các thông số sau cho phù hợp với Host:

Lưu ý những dòng được chú ý:
php class JConfig { var $offline = '0'; var $editor = 'jce';//Bộ gõ mặc định var $list_limit = '5';//Số thành phần được liệt kê trên 1 trang var $helpurl = 'http://help.joomla.org'; var $debug = '0'; var $debug_lang = '0'; var $sef = '0'; var $sef_rewrite = '1'; var $sef_suffix = '0'; var $feed_limit = '6'; var $feed_email = 'site'; var $gzip = '0'; var $error_reporting = '0'; var $xmlrpc_server = '1'; var $live_site = ''; var $force_ssl = '0'; var $offset = '7'; var $caching = '1'; var $cachetime = '15';//Thời gian lưu bộ nhớ cache var $cache_handler = 'file'; var $memcache_settings = array();

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

var $ftp_enable = '0'; var $ftp_host = '127.0.0.1'; var $ftp_port = '21'; var $ftp_user = ''; var $ftp_pass = ''; *Chú ý: var $ftp_root = 'ftp.ten_domain.com';//ví dụ ftp.vietcanh.com var $dbtype = 'mysql'; var $host = 'localhost'; *Chú ý: var $user = 'Tên tài khoản vào Database bạn tạo bước trên'; *Chú ý: var $db = 'Tên Database'; var $dbprefix = 'jos_'; var $mailer = 'smtp'; var $mailfrom = 'quantri@vietcanh.com'; var $fromname = 'VietCanh.com_Website'; var $sendmail = '/usr/sbin/sendmail'; var $smtpauth = '1'; var $smtpsecure = 'none'; var $smtpport = '25'; var $smtpuser = 'quantri@vietcanh.com'; *Chú ý: var $smtppass = 'mật khẩu user trên'; *Chú ý: var $smtphost = 'mail.vietcanh.com'; var $MetaAuthor = '1'; var $MetaTitle = '1'; var $lifetime = '30'; var $session_handler = 'database'; *Chú ý: var $password = 'MK cho tài khoản vào Database bạn tạo bước trên '; var $sitename = 'Việt Cảnh - Website giới thiệu - mua bán cây cảnh cây bonsai tổng hợp kiến thức về thế cây và kinh nghiệm trồng cây cảnh...'; var $MetaDesc = 'Việt Cảnh - Website giới thiệu - trao đổi mua bán cây cảnh cây bonsai. Tổng hợp kiến thức về thế cây, kinh nghiệm trồng cây cảnh và n hiều dịch vụ khác...'; var $MetaKeys = 'cay canh, cay bonsai, mua cay canh, ban cay canh, chim canh, ca canh, dong vat canh, non bo, hoa canh, cay canh viet nam, cay can h viet, cay sanh, cay xanh, cay kieng, cay canh dep, the cay canh, cham soc cay canh, ornamental, bonsai tree, bonsai sale, animal scene, indoor plant s, ficus bonsai'; var $offline_message = 'Website đang bảo trì, bạn vui lòng ghé thăm lại sau!'; }

Lưu ý tên và mật khẩu truy cập Admin giống như trên Localhost.

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Bài 11: Sao lưu và khôi phục Website Joomla! bằng phpMyAdmin

Một trong những công việc hết sức quan trọng và cần được quan tâm thường xuyên của quản trị Website Joomla đó là: Sao lưu (backup) định kỳ và khôi phục (restore) Website khi gặp sự cố. Việc sao lưu và khôi phục tuy không mất nhiều thời gian nhưng đa số Webmaster lại quên hoặc ngại, cho đến khi sự việc xảy ra thì không có cách gì cứu vãn; công sức và thời gian bỏ ra có thể rất lớn. Về giải pháp sao lưu và khôi phục Website có thể có nhiều nhưng ở đây ta chỉ đề cập đến cách thông dụng: Sao lưu toàn bộ (gồm sao lưu toàn bộ thư mục chứa Website Joomla và sao lưu toàn bộ Cơ sở dữ liệu - Database) Việc sao lưu và khôi phục Website Joomla! có thể thực hiện bằng 2 cách: thủ công hoặc tự động. Tuy nhiên trong bài viết này ta chỉ đề cập đến việc sao lưu thủ công. Quá trình sao lưu. Sao lưu thư mục Website Joomla! Bạn chỉ cần dùng một công cụ FTP như FileZilla, CuteFTP, SmartFTP, Net2FTP... để copy toàn bộ thư mục chứa Website Joomla! và lưu xuống ổ cứng. Sao lưu cơ sở dữ liệu (database) Thông thường HOSTING của bạn sẽ cung cấp công cụ phpMyAdmin để quản trị CSDL (Database). Các bước thực hiện như sau:
 

Vào cPanel --> MySQL Databases --> phpMyAdmin Mở công cụ phMyAdmin.

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

 

Chọn Database chứa Joomla trong danh sách xổ xuống (bên tai trái) Chọn mục "Export"

Chọn "Add DROP TABLE / DROP VIEW" và "Add IF NOT EXISTS" (nếu có)

Chọn "Save as file"

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

 

Nhấn nút "Go" Lưu file *.sql mà phpMyAdmin vừa xuất ra.

Nếu HOSTING cung cấp một công cụ khác, quy trình thao tác cũng thực hiện tương tự. Quá trình khôi phục. Khôi phục thư mục chứa Website Joomla: Bạn hãy xóa toàn bộ thư mục chứa Website Joomla hiện tại sau đó copy thư mục đã sao lưu vào thế chỗ. Khôi phục Cơ sở dữ liệu (Database)
    

Mở công cụ phpMyAdmin Chọn database chứa Joomla Chọn "Import" Nhấn nút "Browser" và chọn file *.sql mà bạn đã sao lưu Nhấn nút "Go" để khôi phục

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Bài 12: Backup dữ liệu bằng SQL Dumper
SQL Dumper là một giải pháp đơn giản cho việc sao lưu (backup) dữ liệu Joomla. Nó thực sự dễ làm kể cả với những ai mới làm quen với Joomla. Ngoài tính bảo mật cao nó còn có thể sao lưu và khôi phục các database lớn. Công cụ này được Sypex giới thiệu, phân phối theo giấy phép GNU/GPL và được tích hợp vào Joomla bởi Ivo Apostolov. Cài đặt
  

Thông tin về SQL Dumper: http://extensions.joomla.org Download SQL Dumper: http://joomlacode.org Mở trang quản trị Joomla: http://site_cua_ban/administrator

VD: http://vietcanh.com/administrator

Chọn mục "Installers" --> "Components" --> nhấn nút "Browers" --> chọn file "com_sql.zip" --> nhấn nút "Upload and Install"

Mở công cụ Truy nhập bằng đường dẫn: http://site_cua_ban/dumper.php VD: http://vietcanh.com.com/dumper.php Hoặc đăng nhập vào trang quản trị --> chọn mục "Components" --> chọn mục "SQL Dumper"

Sao lưu dữ liệu
 

Mở công cụ SQL Dumper Nhập username và password Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

 

Chọn "Backup of existing database" --> chọn database --> chọn "Compression = GZIP" để nén --> chọn mức nén "Compression Level" (9 - mức cao nhất). Nhấn "Go" để xuất dữ liệu

Lưu ý:

Các file dữ liệu được lưu trong:

Joomla\administrator\backups Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập 

By Ruocyeu

Nếu muốn backup một số bảng nhất định chứ không backup toàn bộ database --> gõ tên bảng vào mục "Filter"

Bạn có thể chọn Download the export (xMB) để tải file bacup về:

Khôi phục dữ liệu
   

Mở SQL Dumper Nhập username và password Chọn "Restore existing backup" --> chọn database trong "Restore in Database" --> chọn file dữ liệu đã sao lưu trong "Dump File" Nhấn "Go" để khôi phục dữ liệu

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Down load Com_sql3.1: http://www.mediafire.com/?u30l51h8y33h3se

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Bài 13: Hướng dẫn sử dụng Com DocMan
Sau khi cài đặt xong DocMan bạn nhớ enable các module của docman lên trong modules manager, bản chất DocMan là 1 Component cho nên nó được quản lý ở mục Menus Components Các bạn cấu hình theo các bước sau (chỗ nào chưa hiểu có thể gửi comment ngay tại topic này cho mình) Bước 1: Cấu hình Docman 1. Mở com_docman: Menu "Components" --> chọn "DocMAN" 2. Mở mục "Configuration"

Tab General

Phiên bản mới nhất của DocMAN hiện giờ là 1.5.1 Mặc định các tài liệu đều được DocMAN lưu trong thư mục "dmdocuments" nằm ngay trong Joomla!. Nếu muốn tránh sự nhòm ngó của các hacker hãy nhập đường dẫn mới vào ô "Path for storing files" Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Tab Frontend

Mục "General Settings" "Section is down": Nếu chọn "Yes" DocMAN sẽ hiện cảnh báo khi người dùng truy cập vào các tài liệu. Mục này chỉ cần dùng khi nâng cấp DocMAN hoặc bạn muốn tạm thời vô hiệu hóa việc Download tài liệu. "Extensions for viewing": Các kiểu file có thể xem trực tiếp từ trình duyệt "Number of per page": Số tài liệu hiển thị trên mỗi trang. Nên chọn từ 10-20. "Default Listing Order": Thứ tự liệt kê mặc định (theo tên hay theo ngày cập nhật...). Mục Theme "Icon Size": Kích thước của các icon gắn với từng kiểu file "Trim WhiteSpace": Chọn "Yes" nếu muốn DocMAN tự động cắt bỏ các ký tự trắng Mục "Extra Document Information" "Days for new": Khoảng thời gian để một tài liệu được đánh dấu là tài liệu mới Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

"Downloads to be hot": Số lần download để một tài liệu được đánh dấu là tài liệu hot "Display licences": Hiện/Ẩn các giấy phép kèm theo Tab Permissions Mục "Guest Permissions": Thiết lập quyền hạn của guest trong danh sách "Guest" Mục "Frontend Permisions": Thiết lập nhóm người nào được phép "Upload", được phép "Approve" (phê duyệt), "Publish" (xuất bản) tài liệu Mục "Document Permissions": Thiết lập nhóm người nào được phép "View" (xem), "Maitain" (bảo trì, cập nhật)... Mục "Creator Permissions": Thiết lập quyền hạn đối với người đã tạo tài liệu Tab "Upload"

Mục "General Settings" "Upload methods": Phương thức upload (Upload file từ máy tính, Link từ server khác, Copy file từ server khác) "Max. filesize allowed when uploading": Kích thước tối đa được phép upload Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập "Overwrite files": Ghi đè file nếu trùng tên Mục "File Extensions"

By Ruocyeu

"Extensions Allowed": Các kiểu file được phép upload "User can upload all file types": Người sử dụng có thể upload tất cả các loại file. Tùy chọn này sẽ vô hiệu hóa tùy chọn ở trên Mục "File names" "Lowercase names": Tự động chuyển tên file sang dạng chữ thường (không có ký tự in hoa) "Filenames with blanks": Cho phép/không cho phép tên file có khoảng trắng "Rejects filenames": Các tên file không được phép upload Tab "Security" "Anti-leech System": Cho phép chống lại những site ăn cắp băng thông "Allowed hosts": Danh sách các host được phép (chỉ có hiệu lực nếu tùy chọn ở trên được bật) "Log views": Bật/không bật hệ thống theo dõi việc download tài liệu Tab "Updates" Nên để nguyên Bước 2: Tạo Categories Trong phần quản trị component Mở com_docman: Menu "Components" --> chọn "DocMAN"

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

1 Mở mục "Categories" 2. Để thêm một chủng loại (category) mới nhấn vào nút "Add" 3. Nhập tiêu đề của chủng loại vào ô "Category Title". VD: Sách Văn học 4. Nhập tên của chủng loại vào ô "Category Name". VD: Sách Văn học 5. Chọn mức của chủng loại trong danh sách "Parent Item" 6. Chọn ảnh đại diện cho chủng loại trong mục "Image" 7. Thiết lập mức quyền hạn truy cập vào tài liệu trong mục "Access Level" 8. Để bật chủng loại trong mục "Published" chọn "Yes" 9. Nhập thông tin chi tiết về chủng loại tài liệu vào ô "Description" 10. Nhấn nút "Save" để lưu lại

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Bước 3: Upload file lên DocMan

1. Mở trang quản trị Joomla 2. Mở com_docman: Menu "Components" --> chọn "DocMAN" 3. Mở mục "Files" 4. Nhấn vào nút "Upload" 5. Chọn một trong ba cách sau rồi nhấn nút "Next" "Upload a file from your computer": Upload file từ chính máy tính của bạn "Transfer a file from another server to this server": Truyền một file từ server khác tới server của bạn "Link a file from another server to this server": Link một file từ server khác tới server của bạn 6. Nếu chọn "Upload a file from your computer" thì nhấn tiếp nút "Browser" để chỉ tới file, cuối cùng nhấn "Submit"

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

7. Trong mục "Upload Wizard" Chọn "Make a new document entry for this file" nếu muốn tạo một tài liệu giới thiệu file này. Chọn "Upload more" nếu muốn upload file khác Chọn "Display files" nếu muốn hiển thị các file vừa upload Bước 4: Thêm một tài liệu trong DocMan

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Mở menu "Components" >> "DocMan" >> “Document” Nhấn nút [New] để tại một tài liệu mới Nhập tên của tài liệu mới, file gắn với tài liệu này và category của tài liệu Nhập các thông tin khác Chọn Yescho 2 lựa chọn "Approved" và "Published" Mở tab "Permission" nếu muốn thiết lập các quyền hạn đối với tài liệu này ... Nhấn nút [Save] để lưu lại Linkd download docman v1.5.1_stable: http://www.mediafire.com/?padyld39bmhhj74 Gói tiếng việt cho docman(nếu com chưa việt hóa): http://www.mediafire.com/?rbjz73z2sk2fdk6 Tài liệu hướng dẫn cài đặt và sử dụng component Docman: http://www.mediafire.com/?fcgvhdbh7hr1qww

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Bài 14: Chống tấn công SQL Injection trong Joomla

Hiện Joomla! ngày càng phát triển mạnh mẽ và ngày càng được ứng dụng rộng rãi ở Việt Nam với số lượng các thành phần mở rộng (extensions) từ các hãng thứ ba cũng tăng không ngừng cả về số lượng và chất lượng. Rất nhiều thành phần mở rộng (gồm component, module, plugin, template...) thực sự tuyệt vời và đáng được cài đặt trên mọi Website. Tuy nhiên, có một thực tế song hành với mặt ưu điểm trên là số lượng các Website bị tấn công thông qua các lỗi lập trình bất cẩn trong các thành phần mở rộng được cài đặt thêm cũng ngày càng tăng cao. Thậm chí số lượng lỗi bị khai thác còn cao hơn cả Microsoft (theo báo cáo 6 tháng đầu năm 2008 của IBM). Do vậy, ngay từ lúc này, bạn hãy kiểm tra lại toàn bộ hệ thống của mình để đảm bảo: Chỉ cài đặt các thành phần mở rộng thực sự cần thiết, thực sự uy tín và hãy nhờ một người có kinh nghiệm để kiểm tra các đoạn mã, mà một trong số chúng thường bị hacker khai thác - các lỗi phổ biến về truy vấn SQL (thường gọi là SQL Injection). Đối với người sử dụng cuối (end-user): Không dùng tiền tố mặc định 'jos_' Khi cài đặt website, Joomla sử dụng tiền tố mặc định cho các bảng của cơ sở dữ liệu: 'jos_'. Tuy nhiên để tránh sự nhòm ngó của các haker bạn nên đổi tiền tố này.

Không dùng tài khoản mặc định 'admin'

Tạo một tài khoản quản trị (Super Administrator) mới thay vì dùng tài khoản mặc định có tên 'admin'

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập 

By Ruocyeu

Đổi tên và vô hiệu hóa tài khoản mặc định 'admin' mà Joomla đã tạo ra khi cài đặt bằng cách: Mở bảng _users, tìm bản ghi có id=62, đổi username khác 'admin' và thay block bằng '1')

Không dùng mã bí mật mặc định '$secret' Joomla cung cấp một mã bí mật '$secret' đặt trong file "configuration.php". Mã này được kết hợp với mật khẩu và hàm MD5 để tạo ra một mật khẩu được mã hóa rất mạnh (không thể dò ngược) - tất nhiên với điều kiện mã $secret là ngẫu nhiên và chỉ mình bạn biết. Mở file "configuration.php" tìm biến '$secret' và thay bằng một chuỗi ký tự ngẫu nhiên (không dùng chuỗi mặc định của Joomla). VD: <?php class JConfig { //... var $secret = '2rsf820gaygwer33ty'; //... } ?> Đối với những người lập trình (developer) thì chú ý những vấn đề sau: Ép kiểu dữ liệu Luôn ép kiểu dữ liệu cho các chuỗi đưa vào câu lệnh truy vấn SQL. Thí dụ: Nếu muốn kiểu dữ liệu là kiểu nguyên (integer) thì sử dụng câu lệnh SQL: $sql = 'UPDATE #__mytable SET `id` = ' . (int) $int; Nếu muốn kiểu dữ liệu là kiểu ngày/tháng (date) thì sử dụng câu lệnh SQL: $date = &amp; JFactory::getDate($mydate); $sql = 'UPDATE #__mytable SET `date` = ' . $db->quote( $date->toMySQL(), false); Luôn gỡ bỏ ý nghĩa của những ký tự đặc biệt Bạn cần gỡ bỏ ý nghĩa của những ký tự đặc biệt (những ký tự có khả năng gây nguy hiểm cho câu lệnh SQL) nằm trong các chuỗi dữ liệu được đưa vào câu lệnh SQL bằng câu lệnh: $sql = 'UPDATE #__mytable SET `string` = ' . $db->quote( $db->getEscaped( $string ), false ); Chống tấn công DOS Trong các mệnh đề WHERE, nếu bạn có sử dụng lệnh LIKE, hãy đảm bảo rằng bạn đã lọc các ký tự đặc biệt như "%" và "_" thì sử dụng câu lệnh SQL: $sql = 'UPDATE #__mytable SET .... WHERE `string` LIKE '. $db->quote( $db->getEscaped( $string, true ), false ) Chống tấn công XSS Rất nhiều người có thói quen lấy dữ liệu nhập vào từ người dùng bằng câu lệnh JRequest::getVar(). Tuy nhiên đây là một thói quen không tốt. Thay vào đó bạn nên sử dụng các phương thức ép kiểu. Thí dụ: Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Nếu muốn kiểu số nguyên, dùng câu lệnh: $int = JRequest::getInt( $name, $default ); Nếu muốn kiểu số thực, dùng câu lệnh: $float = JRequest::getFloat( $name, $default ); Nếu muốn kiểu logic (đúng/sai), dùng câu lệnh: $bool = JRequest::getBool( $name, $default ); Nếu muốn kiểu từ (word): chỉ có các ký tự chữ cái và ký tự gạch dưới "_", dùng câu lệnh: $word = JRequest::getWord( $name, $default ); Nếu muốn kiểu câu lệnh (command): chỉ có các ký tự chữ cái, ký tự số, ký tự "." và "_", dùng câu lệnh: $cmd = JRequest::getCMD( $name, $default ); Nếu muốn kiểu văn bản không phải HTML (văn bản đã được lọc bỏ các thẻ HTML), dùng câu lệnh: $string = JRequest::getString( $name, $default );

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Bài 15: Cách sử dụng Component Tab Manager GK3
Chào các bạn Component Tab Manager GK3 là một trong những bộ component rất hay mà nhiều website mong muốn có được nó. Hôm nay mình sẽ viết bài hướng dẫn sử dụng com này. Trước hết bạn tải module này về(Nó có trong gói những module cần thiết cho joomla mình đã share trong bài trước http://vietcanh.com/diendan/showthread.php?t=173) Sau đó cài đặt Component com_gk3_tabs_manager.zip và module mod_gk_tab.zip nằm trong gói com_tabs_manager_gk3_J15!.zip Saukhi cài đặt, bạn vào Component-->Gavick Tab Manager GK3 sẽ có giao diện như sau:

Trên đây bạn chú ý manager group và manager tab, đầu tiên click vào manager group để tạo group:

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Trong manager group bạn click vào add group bên góc phải như trên hình, sau đó đặt tên cho group và mô tả cho group đó (ví dụ tôi đặt tên là My Group) Sau khi đã có group, chúng ta quay trở lại menu chính của GK3 Tab Manager, sau đó chọn vào manager tab, lúc này chọn group ta vừa tạo ở bước trên và click vào chose a group:

Một cửa sổ mới hiện ra bạn chọn vào add tab trên góc phải như hình vẽ, tiếp đến Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

điền các thông số cho tab này. Chú ý các thông số có ý nghĩa như sau: Tab name: Tên tab Select tab type: Kiểu của tab đó + Nếu bạn muốn hiện một module nào đó vào tab này thì chọn module + Nếu muốn hiện một bài viết thì chon Article + Nếu muốn một đoạn code thì chọn XHTML rồi viết đoạn code bạn muốn hiển thị Module position: Nếu bạn chọn là module ở bước trên thì mục này nó là vị trí của cái module bạn muốn hiển thị! Select article: Nếu bước trên bạn chọn là Article thì bước này bạn sẽ chọn bài viết mà bạn muốn hiển thị Content: Nếu bạn chọn là XHTML thì bước này bạn sẽ diền nội dung của đoạn code đó vào phần content Lặp lại các bước và bạn sẽ tạo thêm các tab khác trong group My Group của mình:

Cuối cùng bạn vào Extensions-->Module manager và chọn module Gavick Tab GK1, trong module này set các thông số như sau:

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Position: Vị trí hiển thị module Tab Group: Group mà bạn tạo ở bước trước (ở đây là My group) Style CSS, style type: Là kiểu hiển thị Còn các thông số khác không quan trọng, bạn có thể tự tìm hiểu. Kết quả đây: Demo tại VietCanh.com

Chúc các bạn thành công! Có khó khăn gì comment lại topic nhé! Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Bài 16: Vấn đề bảo mật trong joomla
Bảo mật cho Website Joomla là một nhân tố quan trọng góp phần bảo vệ Website trước các âm mưu tấn công có chủ đích cũng như vô tình, giúp cho Website luôn hoạt động ổn định và bền vững. Nhiều ban quản trị Website chỉ đặt trọng tâm vào việc thiết kế, cập nhật nội dung và giành thứ hạng cao trong các kết quả tìm kiếm mà quên đi việc đảm bảo an toàn cho Website, tới khi sự việc xảy ra thì đã quá muộn. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu tới các bạn 9 bước để bảo vệ cho Website Joomla và giảm thiểu các nguy cơ tấn công từ Internet. 1. Sao lưu toàn bộ Website theo định kỳ Điều đầu tiên và cũng là quan trọng nhất là bạn phải thường xuyên sao lưu toàn bộ Website bao gồm cả thư mục chứa Joomla và cơ sở dữ liệu MySQL. Hãy lập lịch ít nhất một lần trong tháng (khuyến cáo là mỗi tuần một lần) để thực hiện sao lưu. Bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều công sức và tiền của khi Website bị tấn công và chỉ mất vài giờ để khôi phục lại gần như toàn bộ. 2. Nâng cấp khi Joomla có phiên bản phát hành ổn định mới nhất (Thế giới pc). Nhóm phát triển nòng cốt của Joomla luôn phát hành đều đặn trung bình một tháng một phiên bản mới bao gồm cả các bản vá lỗi bảo mật và và các bản vá tăng cường hiệu suất làm việc, do vậy bạn cần kiểm tra thường xuyên trên website của Joomla (http://www.joomla.org) để kịp thời cập nhật phiên bản mới nhất (Thế giới pc). 3. Kiểm tra các mođun (modules) và các thành phần (components) của các hãng thứ ba (Thế giới pc) Một số Website có thể bị tấn công thông qua các lỗi bảo mật nằm trong các môđun hoặc các thành phần cài đặt thêm từ hãng thứ ba. Do vậy bạn cũng luôn phải chắc chắn rằng nếu mình có cài đặt các môđun và các thành phần từ hãng thứ ba thì đó là các phiên bản mới nhất (Thế giới pc). Khuyến cáo: Hãy hạn chế tới mức tối đa việc cài đặt các môđun và các thành phần từ hãng thứ ba. Ngoài ra khi bạn quyết định gỡ một môđun hay một thành phần nào đó khỏi hệ thống thì bạn cũng gỡ cả các bảng cơ sở dữ liệu liên quan. 4. Quyền hạn đối với các thư mục (Thế giới pc) Sau khi cài đặt các môđun, thành phần thành công bạn cần thiết lập quyền hạn đối với các thư mục sang chế độ CHMOD 744. 5. Quyền hạn đối với các tệp (Thế giới pc) Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Thiết lập quyền hạn đối với tất cả các tệp của bạn sang chế độ CHMOD 644. 6. Quyền hạn đối với tệp configuration.php (Thế giới pc) Đây là một điều rất quan trọng. Bạn phải chắc chắn rằng mình đã thiết lập quyền hạn cho tệp configuration.php sang CHMOD 644. 7. Bảo mật với .htaccess (Thế giới pc) Bản phát hành mới nhất của Joomla bao gồm cả phiên bản cập nhật cho tệp .htaccess để làm giảm thiểu nguy cơ tấn công từ các hacker. Do vậy bạn cần phải truyền tệp .htaccess này tới server của bạn và đổi quyền hạn sang CHMOD 644 8. Joomla! Register Globals Emulation (Thế giới pc). Bạn cần phải chắc chắn rằng biến "register global emulation" được thiết lập thành OFF. Hãy mở tệp global.php, tìm dòng define('RG_EMULATION', 1) và đổi nó thành Mã: define('RG_EMULATION', 0) 9. Register Globals (Thế giới pc) Đảm bảo rằng Register Globals được thiết lập thành OFF. Nếu không hãy liên hệ với Server của bạn để đổi nó thành OFF hoặc mở tệp .htaccess và thêm vào đoạn mã sau Mã: php_flag register_globals off.

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Bài 17: Sử dụng xmap làm sitemap cho Joomla
Sitemap là 1 phần không thể thiếu trong việc làm SEO, ở những bài viết trước SEO Viet Nam đã hướng dẫn các bạn các cách xây dựng sitemap cho 1 website, sitemap cho yahoo ... Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để tạo 1 tool tự động cập nhật sitemap, để mình đở tốn thời gian update sitemap cho website. Vì vậy hôm nay SEO Việt Nam sẻ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và sử dụng component Xmap để tạo sitemap tự động cập nhật cho website Joomla 1.5x - Down xmap phiên bản mới nhất tại đây. - Các bạn tiến hành cài đặt như những componet khác. - Cách sử dụng Xmap: 1. Cài đặt các extension: Phần này tùy thuộc vào website của ban có sử dụng các component khác nữa hay không. Vì đơn giản là Xmap nguyên bản chỉ hỗ trợ làm sitemap cho content của Joomla, vì vậy nếu các bạn có các phần mở rộng khác như VM, Joomla Community, Joomla Social... thì các bạn cần phải có plugin của các phần mở rộng này để chạy kèm với Xmap.

2. Thiết lập cấu hình Xmap: Vào Xmap Component >> Options >> Preferences thiết lập các thông số ở phần này, cái này tùy vào website của bạn nhá.

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

* Lưu ý: Trong phần này có 2 đường Link, xml sitemap và html sitemap nên nhớ xml là nộp cho google còn html là để hiển thị trên web nếu thích nhá. 3. Thiết lập cấu hình Xmap cho Menu: Phần này đơn giản, các bạn chỉ cần rê chuột vào phần menu muốn thiết lập và chọn Options.

Nhớ nộp xml sitemap cho google nhá. Chúc các bạn thành công.

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Bài 18: Sử dụng joomfish làm website đa ngôn ngữ
JoomFish 2.0 là 1 component rất phổ biết trong giới sử dụng Joomla, JoomFish cho phép biên dịch các phần cố định của trang web để tạo website đa ngôn ngữ. Để sử dụng được JoomFish các bạn cần có các phần sau: - Joomla 1.5x - JoomFish 2.0 - Gói ngôn ngữ tiếng việt cho Joomla 1.5x, hiện tại chúng ta đang làm web 2 ngôn ngữ Anh -Việt nên chỉ cần bản việt hóa của joomlaviet và bản tiếng anh có sẳn trong Joomla. Các bước tiến hành: Bước 1: Cài đặt gói ngôn ngữ tiếng Việt cho Joomla 1.5 cho phần giao diện người dùng bên ngoài (frontend) và cho phần giao diện trang quản trị (backend) nếu các bạn có nhu cầu. Việc cài đặt thông qua menu Extension - Install / Uninstall - chọn gói cài đặt Bước 2: Cài đặt JoomFish 2.0, chọn menu Extensions - Install / Uninstall, trong phần Upload Package File, các bạn chọn gói JoomFish 2.0 đã tải về tên là jf2.0package_rc.zip, nhấn Upload File & Install. Bước 3: Cấu hình JoomFish, chọn menu Component - JoomFish. Chọn Language Configuration, đây là trang cho phép bạn cấu hình các ngôn ngữ của trang web, ở bước này các bạn hãy chú ý một số yếu tố sau đây
  

Click vào các ô ở cột Active để kích hoạt những ngôn ngữ mà bạn muốn dùng Trong cột Fallback, chọn ngôn ngữ thay thế mà bạn muốn dùng trong trường hợp không có bản dịch tương ứng với ngôn ngữ hiện tại. Trọng cột Image filename, điền đường dẫn tới file hình đại diện cho ngôn ngữ (Ví dụ đường dẫn cho file hình của tiếng Việt là components/com_joomfish/images/flags/vi.gif - chú ý bạn phải upload 1 file hình với tên vi.gif trước ). Trong cột Config sẽ giúp bạn chỉnh sửa những cấu hình ngôn ngữ đơn giản.

Cuối cùng nhấn Save sau khi bạn đã hoàn tất các bước chỉnh sửa của mình. Cấu hình module của Joomfish trong modules manager: Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

+ Module type (module ta cần chỉnh ở đây là mod_jflanguageselection ) + Vị trí hiển thị module (position - ở đây tôi chọn vị trí lang trên template của tôi) + Cho module hiển thị (public) + Hiển thị trên tất cả các trang (All)

Bước 4: tại màn hình JoomFish 2.0, nhấn vào Translation, đây chính là nơi để bạn thực hiện các thao tác biên dịch để tạo trang đa ngôn ngữ cho trang web. Chú ý góc trên bên trái màn hình, các bạn sẽ thấy 1 danh sách các thành phần của trang web sẵn sàng được biên dịch (Content elements), ở đây tôi chọn như sau để biên dịch các Menu sang tiếng Việt:
 

Language: chọn Viet Nam Content elements: chọn một thành phần mà bạn muốn dịch ví dụ Modules

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Lựa chọn bên trên có nghĩa là "Hiển thị danh sách các modules của trang web và sẽ dịch nó sang ngon ngữ tiếng Việt". Danh sách các module trên template của bạn hiện ra:

Tiếp đó, chọn một modules mà bạn muốn dịch sang tiếng Việt, ở đây tôi chọn module có tên là "Bài mới đăng" - lúc này JoomFish sẽ cho phép bạn dịch module "Bài mới đăng" sang tiếng mà bạn chọn. Như bên trên đây là ta dịch nó sang tiếng Việt (còn nếu ở bước trên các bạn chọn là English - (United Kingdom) thì tức là bạn sẽ dịch module có tên là "Bài mới đăng sang tiếng Anh". Có bao nhiêu ngôn ngữ thì bạn phải dịch bấy nhiêu lần kể cả tên module đó có đang ở thứ tiếng gốc của nó). Các bạn dịch tên của module này còn các tham số của module giữ nguyên. Chú ý ở cột phải, phần Publishing, các bạn nhớ đánh dấu vào ô published.

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Như vậy quá trình dịch 1 module sang thứ tiếng khác đã hoàn tất, việc dịch các thành phần còn lại như menu, content, contact..., cũng tương tự như vậy. Để kiểm tra xem việc cài đặt và cấu hình JoomFish có thành công hay chưa, các bạn hãy kiểm tra ngoài phần frontend của trang web, chú ý lúc này mod_jflanguageselection đã được bật tại vị trí mà bạn chọn lựa (ở đây là vị trí lang ở trên banner của trang web), nhấp chuột vào 2 lá cờ để chắc chắn rằng mọi thứ đã hoạt động đúng như mong đợi.

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Demo: http://vietcanh.com Đây là link down joomla bản 1.5.22: http://www.mediafire.com/?es4td98nqtp78f9 Link joonfish bản 2.0: http://www.mediafire.com/?ta4e1nc34rda81g Gói tiếng việt của joomla: http://www.mediafire.com/?68bv1h58a5rt266 Chúc các bạn thành công.

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Bài 19: Sử dụng jcomment tạo bình luận cho bài viết trong joomla
Hầu hết các website bây giờ đều có khả năng tương tác rất lớn giữa cá nhân, tổ chức, cơ quan sở hữu trang web đó với người sử dụng. Nhận được những phản hồi tích cực của người đọc giúp cho website dễ dàng đưa ra lộ trình phát triển và có những bước đi đúng đắn trong tương lai đồng thời có những phương hướng để dịch vụ của họ ngày càng gần gũi với nhu cầu của người sử dụng hơn điều đó đồng nghĩa với việc khả năng thành công của họ sẽ cao hơn. Có rất nhiều công cụ để người sử dụng tương tác với website và gửi yêu cầu, thông điệp của mình tới các nhà phát triển như hệ thống bình trọn, trưng cầu, thăm dò suy nghĩ của người sử dụng thông qua các widget cài đặt dưới nhiều hình thức, tìm hiểu nguồn thông tin từ các trang mạng xã hội. Tuy nhiên những hình thức trên thì nhà phát triển thường chủ động hơn tiêu biểu là "ngồi đếm" số +1 của google, hay like của facebook :D và trong nhiều trường hợp người sử dụng thường không mặn mà gì với những thứ khác xung quanh nội dung mà họ quan tâm hoặc đang tìm kiếm. Chính vì thế chức năng bình luận sau mỗi bài viết cụ thể đã ra đời và phát triển mạnh mẽ. Cho đến ngày nay thì nó là chức năng không thể thiếu, quyết định rất nhiều thứ thậm chí mang tính sống còn với một số loại website mang những đặc thù riêng. Với những website phát triển trên mã nguồn mở joomla thì có rất nhiều module đảm nhận chức năng này với đủ các loại chức năng cao cấp và không thể hoàn hảo thêm được nữa. Các component đi riêng còn phát triển cả module comment cho riêng mình tiêu biểu như mod_k2_comment của Component K2. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn Component Jcomment v2.2.0 dành cho các bài viết trong joomla và các module cao cấp của nó như JComments_Latest, JComments_Top_Posters, jcomments_latest_backend, JComments Avatars 3.1 plugin dành cho joomla 1.5x

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Hình trên là hiển thị của component Jcomment, bạn đế ý những phần tôi gạch đỏ là tôi sẽ nói đến trong quá trình cấu hình component này và tôi cũng chỉ nói đến các thông số cần lưu ý, những thông số không quan trọng tôi sẽ bỏ qua. Để cài đặt componet bạn tải file tôi đính kèm đã bao gồm đầy đủ các module, plugin cà component của Jcomment. Bạn tiến hành cài đặt như những module khác thông qua Install/Uninstall manager 1. Cấu hình Jcomment Bạn vào menu Component chọn Jcomment/ Manager Comment

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Đây là hiển thị danh sách các bình luận của thành viên. Mục tiếp theo là Setting - Tab General + Categories: Chọn categories mà bạn muốn có ô comment bên dưới các bài viết trong catalog đó. + Enable RSS feeds: Nếu chọn yes thì người dùng sẽ có thêm mục RSS feed cho ý kiến mà họ muốn theo dõi nó + Enable plugin chọn là Yes để các plugin cài thêm vào có hiệu lực đối với các chức năng của Jcomment

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

- Đến tab Layout + Template: Chọn template mặc định default + Cho phép hiển thị mặt cười? Có/Không + Cho phép chèn BBCode như Google video, video youtube...? Có/Không + Hiện bình chọn? có/không + Tên tác giả? Tên thật/tên tài khoản + Số bình luận trên 1 trang (number of page) + Field "E-mail" yêu cầu e-mail hay không? + Field "website" Yêu cầu website hay không?

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

- Tab Permissions: Phân quyền hạn sử dụng bộ soạn thảo cho các nhóm thành viên. Phần này bạn không cần quan tâm nhiều, chỉ để mặc định như Jcomment đã thiết lập cho các nhóm thành viên trong joomla 1.5x

- Tab Restrictions Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập Maximum username length: Chiều dài tối đa của tên sử dụng Minimum comment length: Độ dài tối thiểu của bình luận Maximum comment length: Đọ dài tối đa của bình luận Character counter: Bộ đếm ký tự kích hoạt? Shorten links longer than: Liên kết dài hơn ? ký tự Interval between posts: Thời gian chò giữa 2 lần post comment Enable nested quotes: Kích hoạt trích dẫn Check names: Kiểm tra tên? Có/không Forbidden names: tên cấm sử dụng

By Ruocyeu

Tab fileter: Lọc, thay thế những từ bạn không muốn xuất hiện trong bình luận của thành viên

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

-Tab Smiles Thêm, bớt các biểu tượng mặt cười chèn vào bài viết

- Tab Subscription Bình luận của ban quản trị

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

- Tab Custom BBCode thêm, bớt, kích hoạt các BBCode cho phép người dùng chèn các thành phần nâng cao vào bài viết như video google, video you tube, bài viết dạng wiki...

Tab: Import commnet nhập các comment từ k2_comment hay virtuemart comment vào phần quản lý comment của Jcommnent Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

* Tiếp đến các bạn cấu hình các module mở rộng của Jcomment - Module Jcomment top posters: Đây là mod cho hiển thị những thành viên post nhiều commnet cùng với số comment của họ. Các thông số đó là: Số thành viên được hiển thị, có cho hiển thị khách không?, hiển thị dang tên người dùng hay tên tài khoản, hiển thị bình chọn không? Hiển thị avata, kich thước avata...

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

- Thứ 2 là module Jcomment lastest: Module này hiển thị những bình luận mà ta mong muốn như bình luận mới nhất, bình luận mới nhất trong bài viết... Và các thông số tương tự module trên chúng ta tự tìm hiểu.

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Demo tại http://vietcanh.com Link down tài liệu: http://www.mediafire.com/?rndv77c9mj3mcpl Chúc các bạn thành công!

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Bài 20: Sử dụng Sh404SEF tạo đường link thân thiện cho Joomla 1.5x

Như chúng ta đã biết có rất nhiều Component giúp tạo Link thân thiện (SEF) nhưng trong số đó có sh404SEF là có thể không cần đến file .htaccess, và việc cấu hình cũng rất dễ dàng. SEF mặc định của sh404SEF cũng đã rất tốt rồi (vietcanh.com/tong-hop-the-cay/the-ngu-hac.html), tuy nhiên nếu muốn bạn cũng có thể làm cho tốt hơn nữa. Sau đây là các bước cơ bản cài đặt và cấu hình sh404SEF cho Joomla! : 1. Download sh404SEF tại đây: http://www.mediafire.com/?g5ebhwa837y68cv (Đây là gói gồm rất nhiều component, module và plugin mà tôi tổng hợp trong đó có cả sh404SEF bản 2.2). 2. Cài đặt bình thường như các Component khác. Sau khi cài đặt bạn sẽ có Component sh404SEF, Mambot (Plugin) và có thể cài thêm vài Module khác nữa (tùy theo phiên bản sh404SEF) Đối với các Module thì bạn cứ để yên đó, phần này chúng ta chưa đụng tới. 3. Trong Admin, vào Components -> sh404SEF để bắt đầu cấu hình:

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

4. Ngay tại bảng điều khiển chính của sh404SEF bạn phải nhấn vào dòng chữ "Click here to switch to extended display (with all available parameters)" nằm bên phải, để khi vào sh404SEF Configuration mới xuất hiện tab Advanced để chỉnh. 5. Chọn sh404SEF Configuration

6. Trong Tab Main, mục Enabled? bạn chọn là có (yes)

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

7. Tại mục Character replacements list bạn chèn thêm các ký tự sau đây vào tiếp theo sau các ký tự có sẵn: á|a, à|a, ả|a, ã|a, ạ|a, â|a, ấ|a, ầ|a, ẩ|a, ẫ|a, ậ|a, ă|a, ắ|a, ằ|a, ẳ|a, ẵ|a, ặ|a, đ|d, é|e, è|e, ẻ|e, ẽ|e, ẹ|e, ê|e, ế|e, ề|e, ể|e, ễ|e, ệ|e, í|i, ì|i, ỉ|i, ĩ|i, ị|i, ó|o, ò|o, ỏ|o, õ|o, ọ|o, ô|o, ố|o, ồ|o, ổ|o, ỗ|o, ộ|o, ơ|o, ớ|o, ờ|o, ở|o, ỡ|o, ợ|o, ú|u, ù|u, ủ|u, ũ|u, ụ|u, ư|u, ứ|u, ừ|u, ử|u, ữ|u, ự|u, ý|y, ỳ|y, ỷ|y, ỹ|y, ỵ|y, Á|A, À|A, Ả|A, Ã|A, Ạ|A, Â|A, Ấ|A, Ầ|A, Ẩ|A, Ẫ|A, Ậ|A, Ă|A, Ắ|A, Ằ|A, Ẳ|A, Ẵ|A, Ặ|A, Đ|D, É|E, È|E, Ẻ|E, Ẽ|E, Ẹ|E, Ê|E, Ế|E, Ề|E, Ể|E, Ễ|E, Ệ|E, Í|I, Ì|I, Ỉ|I, Ĩ|I, Ị|I, Ó|O, Ò|O, Ỏ|O, Õ|O, Ọ|O, Ô|O, Ố|O, Ồ|O, Ổ|O, Ỗ|O, Ộ|O, Ơ|O, Ớ|O, Ờ|O, Ở|O, Ỡ|O, Ợ|O, Ú|U, Ù|U, Ủ|U, Ũ|U, Ụ|U, Ư|U, Ứ|U, Ừ|U, Ử|U, Ữ|U, Ự|U, Ý|Y, Ỳ|Y, Ỷ|Y, Ỹ|Y, Ỵ|Y 8. Chuyển qua Tab Advanced, trong phần Activate URL cache chọn có (cái này sẽ giúp giảm thời gian mở trang Web, nếu không thích bạn có thể chọn không)

9. Tại mục: File suffix nhập vào .html (mặc nhiên đã có sẵn) 10. Tại phần Rewriting mode?, bạn chọn Without .htaccess (index.php) Các mục còn lại để nguyên, không đụng tới. Tiếp đến trong mục Component sh404sef extentions ta chỉnh cấu hình cho các module mà gói sh404sef đang sử dụng hỗ trợ.

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

11. Tại mục: Use Title Alias chọn Yes 12. Tại mục Apply to which categories? bạn chọn All Categories Các mục còn lại để nguyên, không đụng tới. 13. Chọn Save để lưu các các thông số vừa thiết lập. 14. Vào Site - > Configuration -> Thiết Lập SEO -> chọn Yes cho phần Use Apache mod_rewrite. Một số lưu ý khi sử dụng Sh404sef:- Kiểm tra sh404sef phải hoạt động tốt trước khi chỉnh sửa các thông số, mỗi khi chỉnh sửa xong phải xóa Cache của sh404sef và của Joomla! (nếu có) để các thông số mới có hiệu lực và không bị lỗi link. - Nếu gặp trục trặc với file .htaccess thì tải file này ở phía bên trên về dùng hoặc theo hướng dẫn trong phần sh404SEF Documentation . - Đối với Joomla! 1.5 thì nên chọn SEF Title chứ đừng chọn Alias, vì sẽ dễ bị lỗi font chữ mã UTF-8. - Nếu bị lỗi cần phải cài lại sh404SEF thì nhớ Uninstall cái cũ và xóa các bảng dữ liệu của nó trong Database thì mới được vì nếu không xóa thì sau khi cài đặt lại nó vẫn giữ nguyên các thông số đã thiết lập và có thể lỗi sẽ vẫn còn. - Sh404sef chỉ có plugin cho một số ít component, vì vậy khi đã chọn sh404sef bạn phải kiểm tra các component khác xem có hỗ trợ sh404sef hay không. Trong trường hợp component đó ko hỗ trợ sh404sef, bạn phải tự viết plugin cho component đó hoặc chuyển sang dùng component khác thay thế. - Lưu ý sh404sef và Joomsef sử dụng chung 1 kểu cấu hình database, nên khi các bạn muốn uninstall sh404sef để cài joomsef, các bạn phải delete luôn thông tin cấu Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

hình của sh404sef trong database. - Khi đã cài đặt sh404sef thì các đường link của web sẽ được lư vào CSDL của component này. Vì thế khi bạn thay đổi tên một bài viết, một menu, hay 1 catalog thì trên thanh địa chỉ của trình duyệt web sẽ không đổi theo ví dụ bạn có một link là http://vietcanh.com/tin-tuc/cay-canh.html Sau đó bạn đã đổi tiêu đề bài viết Cây cảnh thành Cây cảnh là gì? thì khi vào bài viết này trên trình duyệt vẫn giữ link cũ. Bây giờ bạn muốn nó phải thay đổi thành http://vietcanh.com/tin-tuc/cay-canh-la-gi.html bạn phải bắt buộc làm theo các bước sau nếu không sẽ không có hiệu lực và sẽ lỗi thêm(theo kinh nghiệm của tôi) 1. Tắt (disable) component sh404sef trong administrator 2. Truy cập vào CSDL thông qua PHPMy admin. Sau đó tìm đến table jos_redirection 3. Tìm đến link tin-tuc/cay-canh.html sau đó xóa dòng này đi 4. Vào admin joomla xóa toàn bộ cache đi(bước này rất quan trọng và phải thực hiện từ lúc này) 5. Enable component sh404sef lên và thử lại Trong quá trình làm bạn sẽ có thêm kinh nghiệm vì rất khó nói nên tôi không thể nói hết được. Tuy nhiên dựa vào cách disable com sh404 đi theo dõi liên kết gốc của liên kết đó với chỉ số IP của nó bạn sẽ có thêm nhiều hướng để giải quyết vấn đề khi gặp lỗi với sh404. Chúc các bạn thành công!

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Bài 21: Phân quyền trong joomla, quản lý thành viên trong joomla
Vấn đề phân quyền và quản lý thành viên trong joomla luôn là một vấn đề khó giải quyết dù nhiều người quan tâm. Trong joomla 1.5x thì việc phân quyền hạn rất khó khăn, với phiên bản joomla 1.6x và 1.7x đã có nhiều cải thiện đáng kể. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và thực hiên phân quyền ngay cho một nhóm đã có trong joomla, các bạn cần chú ý một số bước không thể bỏ qua được nếu muốn component hoạt động có hiệu lực. Trước hết là củng cố sự phân quyền và quản lý thành viên trong joomla 1.5, các bạn buộc phải sử dụng component mở rộng để có thêm nhiều lựa chọn trong việc quản lý thành viên, ở đây chúng ta dùng component Noixacl2.0.6.zip có trong gói đính kèm và bao gồm các module để quản lý quyền truy cập, quản lý quyền liên quan tới các menu, module, bài viết, phân quyền quản trị.... menuAdapter1.5.1.zip adapterModulesv1.0.zip AdapterContent1.5.5.zip adapterAccess1.5.3.zip Phần phân quyền nghèo nản của joomla:

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Sau khi cài đặt component và các module, bạn có thể truy cập dễ dàng hơn tới phần quản lý việc phân quyền ngay trên menu component

Trước tiên bạn vào tab Adapters manager và enable các module đã cài đặt lên.

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Trong tab manager groups là nơi chứa các nhóm đã được tạo, bạn cũng có thể tạo thêm nhóm mới bằng cách nhần vào nút new góc trên bên phải trang quản trị.

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Bây giờ bạn chuyển sang tab Manager level và quy định level cho từng nhóm:

Ví dụ cấp độ đặc biệt (level special) thì bạn chọn cho nhóm administrator và super administrator

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Bây giờ chuyển sang tab manager user là nơi quản lý các thành viên, chúng ta phân quyền cho user nào đó một quyền hạn nào đó, ví dụ tôi phân cho user có tên là LEO và quyền hạn là administrator (chưa phải là supper administrator nhé)

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Bây giờ tôi quay lại tab Manager group, chọn nhóm administrator để thực hiện phân quyền cho nhóm này. Giả sử tôi cho các thành viên trong nhóm Administrator được phép vào trang quản trị nhưng bị khóa quyền chỉnh sửa một vài modules hay components nào đó thì tôi sẽ chọn block component đó

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Trên hình vẽ thì những thành viên nào trong nhóm administrator sẽ vào được trang quản trị nhưng không chỉnh sửa được module

Bạn cũng có thể thiết lạp thêm quyền hạn cho những nhóm nhỏ hơn như nhóm register được quyền nào đó ví dụ như hình vẽ bên dưới bạn có thể cho một nhóm nào đó các quyền như thêm bài viết, chỉnh sửa bài viết, copy, di chuyển, public, kể cả xóa bài viết...trong một catalg được chỉ định như ca talog The CMS

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Và nhiều quyền hạn khác như thiết lập các quyền cho các nhóm với các menu, modules. Đến mức được như thế này có lẽ đã là quá đủ để Super Administrator thực thi quyền lực của mình rồi đúng không? Bây giờ chúng ta thử truy cập vào với user tên là LEO, thành viên này trong nhóm administrator nên được phép vào trang quản trị nhưng một vài quyền hạn như chỉnh sửa các component đã bị khóa mất rồi.

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Truy cập với user name có tài khoản là LEO

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Đã vào được trang quản trị roài :D

Anh ta hí hửng truy cập vào component nào đó

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Nhưng quyền hạn đã bị khóa:

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Link down module+componet: http://www.mediafire.com/?pj7qgcydq53l87p

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Bài 22: Tạo mega menu, dropline menu, split menu... trong joomla
Nếu đơn thuần bạn chỉ cần cách tạo menu đổ xuống trong joomla, cách tạo menu xổ xuống trong joomla,...thì bạn chỉ cần cài module này và cấu hình một hai bước là xong http://www.mediafire.com/?vmyz1nddnyz Tuy nhiên hiện nay chúng ta thấy rất nhiều web site có sử dụng các dạng menu rất đẹp mắt như dropline menu, css menu, split menu, mega menu.... Việc không có những menu này cũng không sao tuy nhiên trong vài trường hợp chúng ta thực sự thấy rất thích thú với nó, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt và cấu hình loại menu có tùy biến cao nhất đó là mega menu. Mega menu có rất nhiều chức năng trong đó độc đáo nhất là khả năng load các vị trí (position) hoặc các module. Mình sẽ giới thiệu về mega menu của JA, vì vậy để có nền tảng của các loại menu này thì chúng ta cần cài đặt t3 framework for joomla và nó có 2 phiên bản dành cho J15 và J17. Công việc rất đơn giản, trước tiên chúng ta cài đặt joomla sau đó tải gói framework cho phiên bản joomla tương ứng tại địa chỉ http://www.joomlart.com/forums/downl...?do=cat&id=316 Sau khi tải gói framework về, bạn giải nén sau đó cài đặt như nhưng module bình thường thông qua menu install/uninstall

Chúng ta cài đặt component com_jaextmanager trước sau đó cài đặt thêm các plugin đi kèm, và cài gói template ja_t3_blank.v1.1.6 (gói này sau khi cài đặt sẽ thì Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

giao diện và các chức năng gần như không thay đổi và nó cho ta thêm các tùy chỉnh mới)

Sau khi cài đặt ta vào chọn template ja_t3_blank làm mặc định như trên hình vẽ!

Sau đó ta kick chọn template này để vào tùy chỉnh thêm cho template! Trong tab Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Profiles, tại mục Menu Seting bạn chọn cho mục Menu System là Mega menu

Đây là hệ thống menu mẫu chúng ta có thể tùy ý tạo thêm, khi đặt tiêu để cho menu, các bạn có thể thêm vào các mã để thiết lập menu (VD menu thứ 3 phần menu title chúng ta điền là "My Mega menu[cols=3 colw1=200 colw2=350 colw3=230]MegaMenu" - Tức là tạo một menu có tên là My Mega menu, nó sẽ bao gồm 3 cột với độ rộng tương ứng như trên và có Menu Dscription là MegaMenu) và với hệ thống này ta có giao diện gồm 4 menu đạt được như sau:

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Menu thứ nhất chia thành 2 cột gồm các menu con.

Menu thứ 2 chia thành 3 cột, một cột gồm các menu con, một cột load position-nơi có module video youtube player đặt ở đó và một cột load module Login.

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Menu thứ 3 là một cột chứa các menu con Như vậy bạn đã hình dung được bố cục menu và theo như số lượng menu tôi tạo bên trên thì chúng được chia ra như sau:

Như vậy ngoài front-end vị trí của các menu trên sẽ như sau: Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Bốn menu chính.

Menu thứ nhất gồm các menu con

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Menu thứ 2 và các menu con

Các tùy biến trên menu 2 được đánh dấu

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Load một position (load position có tên là video, tại vị trí này tôi đặt module video youtube player)

Load một module (Load module có tên là Login Form)

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Joomla Toàn tập -

By Ruocyeu

Menu thứ 3 có một cột và gồm các menu con! Như vậy chúng ta đã có một mega menu cực đỉnh roài, ở phần sau tôi sẽ hướng dẫn các bạn tùy chỉnh sâu hơn vào code CSS của menu để cho nó độc đáo hơn ví dụ như thêm icon, đổi màu chữ trên emnu, màu chữ description, đổi template khi kích hoạt menu, hay khi di chuyển chuột qua menu.... Chúc các bạn thành công!

Joomla Toàn tập By Ruocyeu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful