ANUL III Informatica ˘ PROGRAMARE DECLARATIVA program˘ a Programare logic˘ ecuational˘ a ¸ a 1. Unificare 2. Teoremele lui Herbrand 3. Solutii.

Reguli corecte. Morfisme calculate. ¸ Cum se obtine o solutie din compunerea morfismelor calculate ale unor reguli corecte ¸ ¸ 4. Corectitudinea regulei morfismului. Despre reflexie, reflexie extins˘, eliminarea egalit˘¸ilor adev˘rate. a at a 5. Corectitudinee pararescrierii 6. Regula paramodulatiei extinse se poate obtine cu regula morfiamului ¸i regula pararescrierii. ¸ ¸ s Corectitudinea paramodulatiei extinse ¸ 7. Pararescrierea este caz particular de paramodulatie extins˘. ¸ a 8. Cˆnd este pararescrierea caz particular de paramodulatie? a ¸ 9. Lema substitutiei ¸ 10. Prolog la completitudine 11. Completitudinea paramodulatiei ¸ 12. Corectitudinea ¸i completitudinea rezolutiei ` la Prolog s ¸ a Algebra programelor 1. Programe Ianov 2. Trecerea la al doilea nivel de abstractizare 3. Feedbackul ¸i necesitatea trecerii la scheme deterministe dar incomplete. s 4. Programe Elgot, semantic˘ operational˘ a ¸ a 5. Modelul semantic fundamental Pfn(S). Semantica programelor este un morfism 6. Pfn ˆ ınchis la feedback 7. Semantica unui program Elgot determinist 8. Semantica unui minilimbaj 9. Reprezentarea programelor(Structurarea Programelor Elgot) 10. Scheme Elgot, operatii ¸ 11. Semantica programelor nedeterministe 12. Categorii; Categorii strict monoidale; Categorii strict monoidale simetrice 13. Matricile peste un semiinel R formeaz˘ o categorie strict monoidal˘ simetric˘ a a a 14. Repetitia pentru matrici de relatii. Definitie, propriet˘¸i ¸ ¸ ¸ at 15. Axiomatizarea repetitiei ˆ categoria matricilor peste un semiinel ¸ ın 16. Stelarea unei matrici 17. Bifluxul matricilor peste semiinelul relatiilor ¸ 18. Al treilea nivel de abstractizare

1

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful