ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΣ

Κ.Π.Ε. ΣΤΥΛΙΔΑΣ -ΥΠΑΤΗΣ

ΝΟΜΟΣ :

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ :

……………………………………………………………….

…………………………………………………………………

Δ/ΝΣΗ …… /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

…………………………………………………………………

……………..

ΤΗΛ. : …………………………………

…………………………………………………………………

FAX…………………………………..

ΣΧΟΛΕΙΟ

e-mail :

………………………………………………………………..

…………………………………………………………

…………………………………………………………………

Αριθμός Μαθητών : ……………………………………

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ -

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ -

ΚΙΝ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ

1. …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………..
2. …………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
3.

…………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………..

Επιθυμείτε να λάβετε μέρος στο
ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΑΓΡΙΑ ΠΑΝΙΔΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
Προσδιορίστε το θέμα του προγράμματος σας Π.Ε. κατά την τρέχουσα
σχολική χρονιά
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
• Έχετε συμμετάσχει (ως σχολείο) σε Θεματικό Δίκτυο την τελευταία πενταετία;
ΝΑΙ ….. ΟΧΙ …..
• Εάν ΝΑΙ προσδιορίστε το Θεματικό Δίκτυο και το χρόνο :
…………………………………………………………

(Τόπος, Ημερομηνία )
………………………………………..

Ο Διευθυντής
Συντονιστές Εκπαιδευτικοί
( Υπογραφή )

Οι
( Υπογραφή)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful