Denumirea funcţiei 1. Funcţia expresivă (emotivă) 2. Funcţia conativă (impresivă) 3. Funcţia referenţială (cognitiv) 4. Funcţia fatică 5.

Funcţia metalingvistică

Ce exprimă şi prin ce stil: - Exprimă datele intime ale emiţătorului (specifică poeziei lirice); - Stil artistic. Exprimă o adresare directă pentru a-l convinge pe destinatar, folosindu-se de imperativ şi vocativ; Stil oficial administrativ. Exprimă o informaţie despre a treia persoană; Stil ştiinţific. Exprimă interogaţii şi porunci; Stil publicistic. Exprimă tendinţa de clarificare a sensului; Explică interlocutorului codul utilizat; Formule: „vreau să spun că”; Nu îi corespunde un singur stil. Exprimă o re-creare a conţinutului prin asociaţii şi jocuri de cuvinte; Accentul cade deopotrivă pe ce se spune prin mesaj şi pe cum se spune; Stil artistic.

Pe cine (ce) este centrat mesajul - Pe emiţător.

- Pe destinatar.

- Pe informaţia vehiculată e mesaj. - Pe funcţionarea canalului prin care se transmite mesajul. - Pe cod.

6. Funcţia poetică

- Pe mesaj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful