MANCIS

Anda mempunyai 5 batang mancis. bagaimankah anda dapat membentuk nombor 16 dengan menggunakannya?

Penyelesaian

Bentukkannya dalam susunan XVI (= 16 dalam bentuk nombor Roman).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful