Membina Tembok

Membina Tembok Untuk melindungi negaranya seorang raja mengambil keputusan untuk membina sebuah tembok batu di sepanjang

sempadan negaranya. tembok itu mempuyai dinding yang tebalnya 3 meter dan 5 meter tinggi. sempadan Negara berkenaan adalah sejauh 500 kilometer. anggapkan setiap batu kiub 1m3 beratnya 3000kg, berapakah pertambahan jisim bumi dengan membina tembok ini?

Penyelesaian: Kerana batu-batu itu juga berasal dari bumi, maka jisim bumi tidak bertambah :p

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful